Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall"

Transkript

1 SAMHÄLLSINFORMATION Sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN NUMMER 2, 2013 NOVEMBER Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall barnen i Myggnätet skapade skulpturer av gamla elprylar Tips! Att tänka på när höst går mot vinter

2 2 SOPBLADET I SOPBLADET NR Foto: Henrik Witt Avfallsfrågans roll både viktig och intressant. Tanken om avfallsfrågornas roll i det hållbara samhället är intressant. Om vi klarar att arrangera vårt avfall på ett sådant sätt att vi minimerar miljöpåverkan gör vi ett viktigt arbete. Men det måste vara smidigt för oss som privatpersoner också. Detta har varit den bakomliggande tanken bakom flerfacksinsamling i privathushåll. Alltså det system som innebär att du själv kan sopsortera hemma istället för att behöva åka till en återvinningsstation. I skrivande stund har jag precis mottagit besked om Kammarrättens utslag för upphandlingen av avfallshanteringen i Norrköping. Under snart ett års tid har kommunen varit tvungna att arbeta med tillfälliga lösningar för avfallshanteringen. Kammarrätten bekräftade att Norrköpings kommun har agerat juridiskt korrekt när entreprenören IL Recycling uteslöts från den senaste avfallsupphandlingen, bland annat på grund av överlaster och felaktigt tippat matavfall. Därmed hoppas jag att de juridiska processerna snart ska vara avklarade så att vi kan ingå i ett avtal som ger oss större trygghet över tid. Samtidigt den konflikt som Norrköpings kommun har tagit inom avfallsområdet är viktig. Avfallsfrågan är av stor betydelse för att verka för en hållbar tillväxt i samhället. Då måste kommunen agera när man anser att saker bedrivs på ett felaktigt sätt. Vi har nu kommit så långt att vi påbörjar arbetet med att erbjuda hushåll möjligheten att ha flerfacksinsamling under Till detta ska också läggas att vi planerar att bygga en ny omlastningsstation för att dels kunna minska transporter men också för att få en långsiktigt hållbar ekonomisk situation för den kommunala avfallshanteringen. Detta nummer av Sopbladet har ett fokus på matavfall. Du kan också läsa om elavfall, om återvinningshelgen och om myggnätsfesten. Jag hoppas ni alla får en trevlig läsning! Håkan Liljeblad, ordförande i tekniska nämnden Elavfall blev till kreativa konstverk Barnen i miljönätverket Myggnätet har under hösten spanat på elprylar för att lära sig om elavfallet som finns omkring oss. Barnen har fått veta att elavfall oftast är ett farligt avfall och att det därför är särskilt viktigt att sortera ut. Av det utsorterade avfallet har de byggt skulpturer som ställdes ut under elprylsfesten den 23 oktober på kulturhuset Hallarna. Det fanns gott om kreativa konstverk gjorda av trasiga mobiltelefoner, eltandborstar och sladdar, till exempel en robot som både ger kärlek och lagar mat. Musikteatergruppen Gulasch stod för underhållningen och spelade låtar om miljö och återvinning. Festen avslutades med att barnen fick äpplen ekologiska såklart! Myggnätet är Norrköpings kommuns miljönätverk för barn i åldrarna 4-9 år.

3 SOPBLADET NR SOPBLADET I 3 Återvinningshelg i city Lördagen den 28 september hade Norrköpingsborna möjligheten att lämna in smått elavfall som till exempel mobiltelefoner, batterier och glödlampor i Hörsalsparken. En mängd elavfall samlades in som kommer att återvinnas och bli till nya produkter och ny energi. Avfallsingenjörerna Hanna och Karin riktar ett stort tack till alla er som tittade förbi! Samlar du också elprylar på hög? De flesta vet att småel, ljuskällor och batterier ska återvinnas, men i många svenska hem hamnar det istället på hög. Till exempel ligger cirka 15 miljoner gamla mobiltelefoner och dammar i svenskarnas byrålådor. Varje år ökar antalet elprylar i svenska hem med hela 34 miljoner. Jordens ändliga resurser finns alltså gömda i våra hem. Om vi inte återvinner metallerna i elavfallet måste vi bryta ny metall vilket kräver stora mängder energi. Elavfall innehåller till exempel kvicksilver och bly och är därför särskilt viktigt att sortera ut. När elavfallet samlas in återvinns metaller och plaster medan andra delar förbränns. Farligt avfall behandlas separat allt för att minska den negativa miljöpåverkan och för att skapa ett mer hållbart samhälle. Vad är elavfall? Med elavfall menas alla produkter som har sladd eller batteri, till exempel tv- och radioapparater och annan hemelektronik, vitvaror, produkter med inbyggda batterier, lysrör, glödlampor, USB-minnen med mera. Var ska det lämnas? Elavfallet lämnar du på en returpunkt. Smått elavfall kan du även lämna i Samlaren, ett återvinningsskåp för farligt avfall, smått elavfall, glödlampor med mera som finns i många matbutiker i Norrköping. Om du bor i lägenhet ska din fastighetsägare se till att du kan lämna ditt elavfall vid fastigheten.

4 4 SOPBLADET I SOPBLADET NR kg matrester slänger var och en varje år Källa: Avfall Sverige (2013) Matavfallets väg, från hushållet till biogasanläggningen Har du funderat över vad som händer med ditt matavfall? Var och en av oss slänger 100 kilo mat varje år samlades ton matavfall in i Sverige. I Norrköping tas ditt matavfall om hand på ett miljövänligt sätt och blir till biogas och biogödsel. Biogas driver till exempel våra stadsbussar och är ett bra, miljövänligt alternativ till bensin och diesel. När matavfallet omvandlas till biogas bildas också näringsrikt biogödsel som ersätter konstgödning som annars används i lantbruket. I biogasanläggningen kan alltså både miljövänlig energi och näring utvinnas ur ditt avfall. 81% av Norrköpings hushåll källsorterar sitt matavfall Hemkompost ett alternativ Av de 81 procent av hushållen som källsorterar sitt matavfall hemkomposterar 11 procent, det vill säga de har en egen hemkompost på sin tomt där de får jord de kan använda till trädgården. Vad är matavfall? Som matavfall räknas matrester och skal från frukt och grönsaker, kaffesump och tesump inklusive filter, bröd, kakor, godis och snacks. Vill du börja sortera? Bor du i lägenhet prata med din fastighetsägare. Bor du i villa eller radhus ring vår kundservice så hjälper vi dig! Knyt ihop soppåsen! Tänk på att knyta ihop soppåsen ordentligt innan du lägger den i soptunna eller sopskåp. Annars är det lätt hänt att lösa sopor ramlar ut. Det blir då smutsigt och luktar illa vilket inte är trevligt vare sig för sophämtarna eller allmänheten. Detta gäller både för matavfallet och det brännbara avfallet. Om du använder papperspåsar till matavfallet rullar du istället ihop påsen.

5 SOPBLADET SOPBLADET NR I 5 Kalle kör tvåfacksbil på Vikbolandet När du har knutit ihop matavfallspåsen och slängt den i den bruna tunnan (eller i kärlet märkt matavfall) kommer Kalle Karlsson eller någon av de andra sophämtarna för att köra ditt matavfall till omlastningsstationen för vidare transport till biogasanläggningen i Linköping. När Kalle kör en tvåfacksbil kan han hämta både brännbart och matavfall under en och samma tur. Tidigare kom en bil och hämtade brännbart ena dagen och matavfall en annan. Det gör ju att det blir mindre trafik runt husen när vi kommer en gång istället för två. Enda skillnaden för mig är att det tar lite längre tid att dra två tunnor, säger Kalle. Kalle kör glesbygdsbil på Vikbolandet. En vanlig dag kör han cirka mil och tömmer cirka 100 kärl. Tänk på din sophämtare i vinter Snart är vintern här och då är det extra kämpigt att vara sophämtare. Se därför till att skotta fram till soptunnorna och sanda eller salta. Tänk även på att skotta fram en öppning i den snövall som bildas när gatan plogas. Det är också viktigt att körvägen fram till soptunnorna är snöröjd och halkbekämpad för att sopbilen ska kunna komma fram. Den plogade ytan måste vara minst 3,5 meter bred. En sopbil är stor och tung och det är alltid chauffören som avgör om det är säkert att köra på en väg som är hal eller dåligt snöröjd. På vissa ställen kan vi bli tvungna att hitta en tillfällig plats att ställa soptunnorna på för att kunna garantera säkerheten. Om detta blir aktuellt för dig kommer du självklart att bli kontaktad. Tips vid matavfallshantering Använd kommunens matavfallspåsar. Behållare och påsar finns att hämta på returpunkten gratis! Låt matavfallet rinna av innan du lägger det i påsen och byt efter 2 3 dagar, även om påsen inte är fylld. Påsen mår bra av att stå luftigt i en behållare där luft kan cirkulera runt och under påsen. Lägg några äggkartonger eller liknande i botten på den bruna tunnan. Då minskar risken att matavfallspåsen fryser fast i vinter.

6 6 I SOPBLADET NR Slutligen tas ditt matavfall om hand på biogasanläggningen i Linköping Fördelarna med biogas är kretsloppstänket. Vi har massor med avfall som vi gör biogödsel och biogas av. Det är också lokalproducerat. Det är häftigt. Patrik Aronsson, affärsansvarig för biogassubtrat på Svensk Biogas När sophämtaren hämtat dina sopor omlastas de först i stora containrar innan de transporteras till biogasanläggningen i Linköping. 30 ton matavfall åt gången kommer till anläggningen, varje år tar Svensk Biogas hand om cirka ton matavfall som blir till biogas och biogödsel. Norrköpings kommun kör sedan 2011 hushållens mat - avfall till biogasanläggningen i Linköping. Här går mat avfallet igenom olika steg där bland annat plast och metall avskiljs från matavfallet och där avfallet hettas upp för att bli fritt från eventuella bakterier. Det tar mellan minuter för matavfallet att gå igenom alla steg i förbehandlingsanläggningen innan det pumpas vidare in i rötkammaren. Här bryts det organiska materialet ner av olika typer av mikroorganismer (bakterier) och gas produceras. Efter en process på dagar har man fått en gas med cirka 97 procent metanhalt som kan användas som fordonsgas. Utöver biogas utvinns även näringsrikt biogödsel. Är verkligen biogas så miljövänligt som man tror? Idag finns inget miljövänligare alternativ till fordonsbränsle. Ingen ny koldioxid tillförs till atmosfären, utan det är samma koldioxid som bundits i gröna växter som återförs. På så vis bidrar biogas inte till den globala uppvärmningen. Biogödsel ett bra alternativ för östgötabönderna Den andra slutprodukten i processen är biogödsel. Fördelen med biogödsel jämfört med konstgödsel är framförallt växtnäringsinnehållet, det innehåller alla viktiga näringsämnen som växterna behöver. Biogödsel från Svensk Biogas är även lokalt producerat och precis som biogas bildar det ett naturligt kretslopp där näringsämnena återförs till naturen. Ett naturligt alternativ för alla bönder! För mer information, besök Visste du att:... i Norrköping 2012 samlades 5647 ton matavfall in och gick till biogasproduktion de flesta bussar i Norrköpings tätort kör på biogas av en matavfallspåse kan en biogasbil köra 2,5 kilometer... Svensk Biogas säljer gas motsvarande 13,2 miljoner liter bensin under 2013

7 SOPBLADET NR I 7 Höst går mot vinter Så här sorterar du ditt trädgårdsavfall Har du en hemkompost i trädgården? Då kan du lägga det mesta av ditt trädgårdsavfall i den. Det kan även läggas i din soptunna för brännbart avfall i mån av plats. Fallfrukt kan du lägga i din bruna soptunna för matavfall. Undvik att lägga grenar och annat trädgårdsavfall i den bruna tunnan. Lämna på returpunkterna Om du inte hemkomposterar trädgårdsavfallet, eller om du har stora mängder, kan du som privatperson lämna det på returpunkterna. Busk och häckklipp från trädgården lämnas på platsen som är märkt Ris på en returpunkt. Fallfrukt, mossa, löv och liknande lämnas i containern på returpunkten märkt Trädgårdskompost. Beställ hämtning Trädgårdsavfall kan mot en avgift hämtas med grovsopbilen. Underlätta för sopbilen håll vägarna fria från grenar Undrar du över något? kontakta vår kundservice! Så här års har buskar och träd växt sig stora och hänger i många fall in över vägarna. För att sopbilen ska kunna ta sig fram behöver vägen vara minst 3,5 meter bred och ha ytterligare 1 meter på varje sida som är fri från grenar. Det är nödvändigt för att sop hämtaren ska kunna köra bilen på ett så säkert sätt som möjligt. Vägen ska även ha en fri höjd på minst 4,7 meter för att sop och slambilarna ska kunna komma fram. Så du som har egen väg eller vägförening, tänk på att ta bort grenar som hänger in över vägen. Tack på förhand! Kundservice för vatten och avfall består av fem personer. Under september månad tog de emot 893 samtal som handlade om avfall. Totalt tog de emot drygt 1500 samtal. Gänget i kundservice vet det mesta om avfall och svarar på frågor om allt från källsortering och latrinhämtning till taxor och fakturor. Kundservice når du på: eller Måndag fredag Lunchstängt

8 Returpunkter Returpunkt Norrköping Stohagsgatan 7 (vid NT) Måndag fredag: Telefonnummer: Returpunkt Skärblacka Förrådsvägen 2 Måndag, onsdag, fredag: Tisdag, torsdag: stängt Telefonnummer: Returpunkt Åby Hydraulvägen Måndag fredag: Telefonnummer: Returpunkt Östra Husby Fd. Vägverkets förråd Måndag, onsdag, fredag: stängt Tisdag, torsdag: Telefonnummer: Returpunkt Krokek Sjöviksvägen 161 Måndag, onsdag, torsdag: stängt Tisdag, fredag: Telefonnummer: Kundservice Telefonnummer: Besöksadress: Trädgårdsgatan 21 Telefon- och besökstider: Måndag fredag , lunchstängt E-post: Webbplats: Redaktion Redaktör: Redaktion: Texter: Layout: Foto: Ansvarig utgivare: Karin Swärd Karin Swärd (om inget annat anges) Leif Lindberg Vanliga frågor om källsortering Måste jag diska ur förpackningar för återvinning? Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena. Det räcker att skölja bort det värsta så att det inte luktar illa. Varför är öppningarna till insamlingskärlen för glasförpackningar så små? Det är av säkerhetsskäl - ingen ska kunna skada sig på glaset samtidigt som risken för att främmande material och skräp hamnar i behållarna minskar. Varför kan jag inte lägga dricksglas i glasåtervinningen? Drickglas har en annan glaskvalitet än glasförpackningar. Blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset. Dricksglas emballeras väl och läggs i soppåsen eller lämnas till returpunkten. Hur sorteras en tom kaviartub? Sätt på korken och sortera hela tuben som metall, plasten och metallen avskiljs i återvinningsanläggningen. Det är svårt att skölja ur en kaviartub och genom att göra såhär minimerar man risken för dålig lukt. Hur sorterar jag en mjölkförpackning med skruvkork? Du sorterar efter det material som det finns mest av. Förpackningen består mestadels av kartong så du sorterar den som pappersförpackning. Korken kan du lägga i plaståtervinningen. Var ska man göra av kasserade dvd- och cd-skivor? Dvd- och cd-skivor ska slängas i vanliga soporna, inklusive fodralen som inte omfattas av producentansvaret för förpackningar (läs mer om producentansvar på Till största delen består de av plast som energiåtervinns genom förbränning. Källor: bilder Om du vill ha det senaste numret av Sopbladet så finns det att hämta i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 och i Rådhuset. De senaste numren av Sopbladet finns även att läsa på vår webbplats: TEKNISKA KONTORET Adress: Trädgårdsgatan 21, Norrköping Tel: Fax: Webbplats:

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Miljökalender 2014. Gott nytt år!

Miljökalender 2014. Gott nytt år! Miljökalender 2014 Gott nytt år! Du håller just nu i Miljökalendern för 2014. I denna kalender får du information om avfallshantering, källsortering, hämtningsrutiner, viktigare kontaktuppgifter m.m. Vatten-,

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt Sopsorteringsguide Sortera rätt, miljösmart och enkelt 1 Innehållsförteckning Sigtuna kommun, renhållning 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Allmän information 3 Almanacka Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,

Läs mer

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: 20555 The client must obtain permission

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter Insamling av matavfall Så ansluts företag/verksamheter Välj att källsortera matavfall I alla verksamheter uppkommer matavfall - exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv: REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebos egen tomte önskar dig god jul återvinn för Barnens skull ur skebos arkiv: entreprenören som gick i KonKurs kom in 1 läsning utan Kostnad

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer ENERGI &miljö Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi Miljösmarta mobilapplikationer Sveriges bredaste sortiment av LED-lampor och LED-belysning, även dimbara. Besök vår monter A:512 på Hem &

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget sidan 2»Dags att se på matavfall som en grön resurs med garanterad avkastning«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 4 2011 Ica Munkebäck Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring

Läs mer