Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet Avdelningen för Närsjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård"

Transkript

1 Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad version 2.5 Page 1

2 Innehåll 1. Allmän information Kombikakod Produkter Besökstyper Vårdgivare Taxor Högkostnadskort Registrering av nybesök/återbesök på mottagning (Patient betalar hela patientavgiften) Hembesök vårdåtgärd Resterande avgift till Frikort Frikort Patient under 18 år Avgiftsbefriad Personer som bor i särskild boendeform Tolk Asylsökande Tolk vid besök av Asylsökande Barn och vuxna personer som saknar tillstånd Person bosatt i annat land Uteblivet besök Medicinska handlingar Återbetalning enl. 30-minuters-regeln Uppdaterad version 2.5 Page 2

3 24. Viktiga länkar Vänd dig hit vid frågor angående IT-system, fakturering och registreringar Uppdaterad version 2.5 Page 3

4 1. Allmän information För ytterligare information om patientavgifter hänvisas till Avgiftshandboken. Utomlänspatienter (ULP) registreras på samma sätt som övriga patienter. Till varje registrerat kassabesök måste det finnas ett journalnotat. Vid besök av patienter med Skyddad ID krävs en manuell fakturering. Patienten ska inte registreras i kassan eller i RAPP. Ange på fakturan vårdgivarkategori, besöksdatum och födelseår samt att fakturan avser patient med skyddad ID. Samtliga manuella fakturor skickas till (om inget annat anges): Stockholms läns landsting, Box Stockholm Barn under 18 år registreras alltid med taxa Kombikakod För att fullgöra uppdraget ska det finnas en kombikakod för ekonomisk enhet. Kombikakoden ska kombineras med rätt besökstyp, vårdgivare och taxekod för att ge ersättning. Uppdaterad version 2.5 Page 4

5 3. Produkter 0076 Diabetespatient 0082 Cirkulationsrubbningar 0088 Grava fotproblem 0094 Andra sjukdomar Målgruppen för fotsjukvård omfattar personer boende i Sverige med remiss. Fotsjukvård ska bedrivas för följande patientgrupper: Diabetespatienter typ 1 och 2 med befintlig eller begynnande komplikation i riskgrupp 2 och ytliga och läkta sår i foten i riskgrupp 3 enligt nationella diabetesregistret. Patienter med cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar förorsaka sårbildningar Patienter med grava fotproblem inklusive missbildningar och felställningar förorsakat av reumatiska, ortopediska och neurologiska sjukdomar Andra fotsjukvårdsfall av uttalad medicinsk natur, till exempel svårare nageltrång, eller psoriasis med fotkomplikation. Uppdaterad version 2.5 Page 5

6 4. Besökstyper Besökstyp Kod Nybesök 0 Återbesök 1 Hembesök 2 Uteblivet besök 5 5. Vårdgivare Vårdgivare Kod Fotvårdsspecialist 83 Tolk 97 Uppdaterad version 2.5 Page 6

7 7. Taxor Taxor Beskrivning 01 Primärvård 04 EU/EES- och Konventionspatient 06 Avgiftsbefriad 08 SLL - Frikort 10 Resterande avgift till frikort 12 Asyl 19 Fullbetalande patient 20 Uteblivet besök 25 Återbetalning enl. 30-minutersregel 46 Särskilt boende 60 Patient under 18 år 71 Personer utan tillstånd Uppdaterad version 2.5 Page 7

8 8. Högkostnadskort Allmänt Högkostnadsskyddet 1100 kr/12 mån Patientavgifter från alla landsting får stämplas in i högkostnadskortet EU/EES-patienter har i vissa fall rätt till högkostnadsskydd Följande avgifter får inte föras i högkostnadsskyddet: Påminnelse- och kravavgift Uteblivet besök Asylsökande har inte rätt till högkostnadsskydd Uppdaterad version 2.5 Page 8

9 Mottagningsbesök Uppdaterad version 2.5 Page 9

10 9. Registrering av nybesök/återbesök på mottagning (Patient betalar hela patientavgiften) Nybesök: Öppenvårdsbesök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/bas-enhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande. Återbesök: Öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande. Vid förnyad remiss gäller ovanstående definition av nybesök och återbesök. Har den förnyade remissen medicinskt samband med tidigare besök skall besöket registreras som återbesök. Barn under 18 år registreras med taxa 60, se punkt 11. Kombikakod: Fotsjukvård Besökstyp Vårdgivare Taxa Betalningssätt ( 0 ) Nybesök ( 1 ) Återbesök 83 Fotvårdsspecialist (01) Besök i primärvård samt geriatrik, betalande patient. Kontant/avgiftsfritt Kreditbesök Kontokort/Betalkort OBS! Vid nybesök rapportera remitterande enhet i RAPP. För att erhålla ersättning måste besöket kompletteras med någon av följande produkter: Kod 0076 (Diabetspatient) Kod 0082 (Cirkulationsrubbningar) Kod 0088 (Grava fotproblem) Kod 0094 (Andra sjukdomsfall) Uppdaterad version 2.5 Page 10

11 10. Hembesök vårdåtgärd Besök i hemmet för hälso- och sjukvårdsinsatser Kombikakod: Fotsjukvård Besökstyp Vårdgivare Taxa Betalningssätt ( 2 ) Hembesök 83 Fotvårdsspecialist (01) Primärvård (06) Avgiftsbefriad (08) Frikort (10) Resterande avgift till frikort (60) Barn under 18 år För att erhålla ersättning måste besöket kompletteras med någon av följande produkter: Kod 0076 (Diabetspatient) Kod 0082 (Cirkulationsrubbningar) Kod 0088 (Grava fotproblem) Kod 0094 (Andra sjukdomsfall) Kontant/avgiftsfritt Kreditbesök Kontokort/Betalkort Uppdaterad version 2.5 Page 11

12 11. Resterande avgift till Frikort Nybesök/Återbesök på mottagning samt hembesök (Resterande avgift till frikort) Besöksavgiften blir lägre än ordinarie avgift för att komma upp i högkostnadsskyddsgränsen. Högkostnadsbeloppet för sjukvård är f.n kr/12 månader. Kombikakod: Fotsjukvård Besökstyp Vårdgivare Taxa Betalningssätt ( 0 ) Nybesök ( 1 ) Återbesök ( 2 ) Hembesök 83 Fotvårdsspecialist (10) Resterande avgift till frikort Besök när avgiften blir lägre än ordinarie avgift för att komma upp i högkostnadsskydds-beloppet. Kontant/avgiftsfritt Kreditbesök Kontokort/Betalkort För att erhålla ersättning måste besöket kompletteras med någon av följande produkter: Kod 0076 (Diabetspatient) Kod 0082 (Cirkulationsrubbningar) Kod 0088 (Grava fotproblem) Kod 0094 (Andra sjukdomsfall) Uppdaterad version 2.5 Page 12

13 12. Frikort Besök på mottagning eller i hemmet av/hos patient som har frikort. Kombikakod: Fotsjukvård Besökstyp Vårdgivare Taxa Betalningssätt ( 0 ) Nybesök ( 1 ) Återbesök ( 2 ) Hembesök 83 Fotvårdsspecialist (08) SLL Frikort Kontant/avgiftsfritt För att erhålla ersättning måste besöket kompletteras med någon av följande produkter: Kod 0076 (Diabetspatient) Kod 0082 (Cirkulationsrubbningar) Kod 0088 (Grava fotproblem) Kod 0094 (Andra sjukdomsfall) Uppdaterad version 2.5 Page 13

14 13. Patient under 18 år Besök på mottagning eller i hemmet av/hos patient som är under 18 år. Kombikakod: Fotsjukvård Besökstyp Vårdgivare Taxa Betalningssätt ( 0 ) Nybesök ( 1 ) Återbesök ( 2 ) Hembesök 83 Fotvårdsspecialist (60) Patient under 18 år Kontant/avgiftsfritt För att erhålla ersättning måste besöket kompletteras med någon av följande produkter: Kod 0076 (Diabetspatient) Kod 0082 (Cirkulationsrubbningar) Kod 0088 (Grava fotproblem) Kod 0094 (Andra sjukdomsfall) Uppdaterad version 2.5 Page 14

15 14. Avgiftsbefriad Vårdkontakt med patient som inte ska betala någon avgift t ex. anhållen, häktad eller patient som omfattas av Smittskyddslagen. Värnpliktig omfattas inte längre av avgiftsbefrielsen. För lista på vilka patientkategorier som är avgiftsbefriade, se Regelverk för patientavgifter Avgiftsbefriade patientkategorier. Kombikakod: Fotsjukvård Besökstyp Vårdgivare Taxa Betalningssätt ( 0 ) Nybesök ( 1 ) Återbesök ( 2 ) Hembesök 83 Fotvårdsspecialist (06) Avgiftsbefriad Kontant/avgiftsfritt För att erhålla ersättning måste besöket kompletteras med någon av följande produkter: Kod 0076 (Diabetspatient) Kod 0082 (Cirkulationsrubbningar) Kod 0088 (Grava fotproblem) Kod 0094 (Andra sjukdomsfall) Uppdaterad version 2.5 Page 15

16 15. Personer som bor i särskild boendeform Besök av/hos personer boende i särskild boendeform ska registreras enligt nedan. Särskilt boende är ett gemensamt namn för flera boendeformer som anpassats för personer med stort behov av omsorg, exempelvis gruppboende, äldreboende, demensboende och sjukhem. Särskilt boende beviljas efter individuell behovsbedömning av kommuner. Detta sker med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ersättning ges inte för behandling av personer som bor i särskilda boenden för äldre (respektive fotterapeut har eget avtal med kommun som ersätter insatsen). Någon patientavgift ska inte tas ut från patienten. Kombikakod: Fotsjukvård Besökstyp Vårdgivare Taxa Betalningssätt ( 0 ) Nybesök ( 1 ) Återbesök ( 2 ) Hembesök 83 Fotvårdsspecialist (46) Särskilt boende Kontant/avgiftsfritt Uppdaterad version 2.5 Page 16

17 16. Tolk Vårdgivaren har rätt till extra ersättning när tolk närvarar vid besök på mottagningen. Ersättning ges också i de fall tolken är med via telefon. RAPP: gör en kryssmarkering i samband med besöksregistreringen. Kassasystem (Ej RAPP): anger i samband med besöksregistreringen utöver vårdgivare 83 också vårdgivare 97 (tolk). Patient uteblir - Ingen tolkregistrering. Patienten registreras i kassan som uteblivet besök. Tolk uteblir - Ingen tolkregistrering. Patientbesök registreras i kassan om behandling genomförs. Ersättning för utebliven tolk ges enligt särskild gällande rutin på Vårdgivarguiden. Uppdaterad version 2.5 Page 17

18 Övrig registrering Uppdaterad version 2.5 Page 18

19 17. Asylsökande Asylsökande vuxna som kan uppvisa ett giltigt LMA-kort har rätt till reducerad patientavgift. Asylsökande barn har rätt till avgiftsfri vård. Båda grupperna registreras enligt nedan med ett reservnummer. Vuxna betalar 25 kr för besöket. Manuell fakturering krävs. Mer information se Vårdgivarguiden Fakturering, ersättning och reservnummer. Ersättningen är 790 kr. Kombikakod: Fotsjukvård Besökstyp Vårdgivare Taxa Betalningssätt ( 0 ) Nybesök ( 1 ) Återbesök ( 2 ) Hembesök 83 Fotvårdsspecialist (12) Asyl Kontant/avgiftsfritt Kreditbesök Kontokort/Betalkort 18. Tolk vid besök av Asylsökande Vårdgivaren har inte rätt till extra ersättning när tolk närvarar vid besöket av asylsökande. Ersättning ingår i besöksersättningen. Uppdaterad version 2.5 Page 19

20 19. Barn och vuxna personer som saknar tillstånd Sedan den 1 juli 2013 finns det en ny lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Den stora förändringen jämfört med tidigare regelverk, är att lagstiftningen ger barn och ungdomar som inte fyllt 18 år tillgång till subventionerad fullständig hälso- och sjukvård, samt de som fyllt 18 år rätt till subventionerad vård som inte kan anstå, bland annat mödrahälsovård. Vilken vård som inte kan anstå för en patient får i det enskilda fallet avgöras av behandlande läkare eller annan vårdansvarig personal. Läs mer på Vårdgivarguiden Begrepp och definitioner. Avgifterna som för denna grupp är de samma som för Asylsökande, dvs barn betalar ej och vuxna betalar 25 kr för sjukvårdande behandling. En viktig princip för att en person ska omfattas av regelverket är att man "de facto" är utan tillstånd, det vill säga saknar tillstånd att vistas i Sverige. Landstinget ska alltid utgå från att en person som söker hälso- och sjukvård har nödvändiga tillstånd att vistas här. Regelverket berör inte asylsökande eller personer från EU/EES-land. Läs ner Vårdgivarguiden Personer utan tillstånd I samband med registrering av besök ska reservnummer användas. Manuell fakturering krävs. Ersättningen är 790 kr. Kombikakod: Fotsjukvård Besökstyp Vårdgivare Taxa Betalningssätt ( 0 ) Nybesök ( 1 ) Återbesök ( 2 ) Hembesök 83 Fotvårdsspecialist (71) Personer utan tillstånd Kontant/avgiftsfritt Kreditbesök Kontokort/Betalkort Uppdaterad version 2.5 Page 20

21 20. Person bosatt i annat land Avgiftsreglerna för denna personkrets varierar bl. a beroende på vilket land patienten kommer ifrån, orsaken till vistelsen i Sverige samt medborgarskap. Fullständigt regelverk om avgifter finns i Turisthandboken på Vårdgivarguiden. EU/EES- och konventionspatient besök/hembesök när sjukförsäkringskort/ E106/E112 finns, konventionspatient med pass. Intyg E112 som används i samband med planerad vård av personer från annat EU/EES-land är inte längre giltigt för personer från Danmark, Finland, Island och Norge. Nu ska istället intyg S2 användas. Intyg E112 accepteras däremot fortfarande om intyget har utfärdats av ett annat medlemsland inom EU/EES samt av Åland, Färöarna, Grönland eller Schweiz. Fakturering av faktisk kostnad sker till försäkringskassan för SLSO. För privata vårdgivare gäller manuell fakturering, se fakturaadress på s. 4 i detta dokument. Används också för akut vård av utlandssvensk bosatt i andra länder än EU/EES-land. Om en utlandspatient har frikort, registrera på taxa 08. Om en utlandspatient ej omfattas av någon konvention eller ej kan uppvisa giltigt EU-kort eller annan handling betalar patienten full avgift, 600 kr. Registrera då på taxa 19, fullbetalande patient. Under 2015 är ersättningen 600 kr för sjukvårdande behandling. Prislista finns på Vårdgivarguiden Ta betalt Kombikakod: Fotsjukvård Besökstyp Vårdgivare Taxa Betalningssätt ( 0 ) Nybesök ( 1 ) Återbesök ( 2 ) Hembesök 83 Fotvårdsspecialist (04) EU/EES- och Konventionspatient (08) Frikort (10) Rest. avgift till frikort (19) Fullbetalande patient Kontant/avgiftsfritt Kreditbesök Kontokort/Betalkort Uppdaterad version 2.5 Page 21

22 21. Uteblivet besök Avgift för uteblivet besök får tas ut motsvarande patientavgift när patienten uteblir från ett planerat besök i öppenvården och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket. Gäller även om patientens besök är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 18 år eller patient med frikort. Faktura för uteblivet besök får ej ställas ut till barn under 18 år, fakturan ska ställas ut till målsman, anhörig eller förmyndare. Se Underårigas avgifter. Läs mer om vad som gäller kring uteblivet besök på Vårdgivarguiden Uteblivet besök. Kombikakod: Fotsjukvård Besökstyp Vårdgivare Taxa Betalningssätt ( 5 ) Uteblivet besök 83 Fotvårdsspecialist (20) Uteblivet besök Kreditbesök Uppdaterad version 2.5 Page 22

23 22. Medicinska handlingar Kopiering av journalhandlingar till patient kan registreras i kassan enligt nedan. En patient har rätt att utan avgift få kopia av sin journal en gång per kalenderår. Ansökan om att erhålla dessa uppgifter ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv. Den efterfrågade informationen ska lämnas till den sökande inom en månad (och i särskilda fall 4 månader) från det att ansökan gjordes. Denna bestämmelse följer av 26 personuppgiftslagen (1998:204). För övriga journalkopior gäller att privatpersoner erhåller upp till nio sidor gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje följande sida kostar två kronor styck. 23. Återbetalning enl. 30-minuters-regeln Planerat besök då patient väntat mer än 30 minuter efter bokad tid. Patienten får tillbaka sina pengar. Stämpeln i högkostnadsskyddet kvarstår. Kombikakod: Fotsjukvård Besökstyp Vårdgivare Taxa Betalningssätt ( 0 ) Nybesök ( 1 ) Återbesök 83 Fotvårdsspecialist (25) Återbetalning enligt 30-minutersregeln Kontant/avgiftsfritt Kreditbesök Kontokort/Betalkort Uppdaterad version 2.5 Page 23

24 24. Viktiga länkar Vårdgivarguiden - Startsida Vårdgivarguiden - Fotsjukvård Rapporteringsanvisning 1177 Vårdguiden Fotsjukvård 1177 Vårdguiden Startsida Här finns din mottagnings kontaktkort. Skriv in din mottagnings namn i sökfältet för att komma till din sida. Vårdfaktura Hantera e-tjänstekort Beställa e-tjänstekort Beställa, uppdatera personpost och/eller uppdatera befintlig enhet i EK EK Uppdaterad version 2.5 Page 24

25 25. Vänd dig hit vid frågor angående IT-system, fakturering och registreringar Vid frågor om: Användarfunktioner och vid tekniska frågor gällande RAPP, Vårdfaktura, Avstämningsfunktionen, HEJ, Liston, Web Care och Vaccinera samt frågor om GVR-överföring, kontakta Servicedesk SLL IT: Tel eller skapa ärende på Hur man registrerar patientbesök och vård, se Registreringshandbok för Fotsjukvårdsverksamhet. Vid frågor kontakta ert interna stöd i första hand, har ni återstående frågor kontakta Controllers på enheten Allmänmedicin: Tel eller Patientavgifter, vård av utlandssvenskar och personer från andra länder samt högkostnadsskydd, kontakta: epost: tfn (vxl): Kombikakoder, skicka din fråga till: Fakturor (dock inte systemet Vårdfaktura), kontakta: Thomas Ottosson, tel: , epost: eller Gisela Öberg, tel: , epost: Asyl, personer som saknar tillstånd och bevispersoner, kontakta Umar Shah, tel: eller epost: Vid frågor som gäller andra områden än de ovanstående, vänligen kontakta er avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, se telefonnummer här: EK Har ni frågor som rör ert journalsystem, vänligen kontakta supportavdelningen hos er journalleverantör. Uppdaterad version 2.5 Page 25

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9 Regelbok för logopedverksamhet Bil 9 Innehållsförteckning Kap. 1 Auktorisationsvillkor och villkor för återkallelse Kap.2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Kap.3 Allmänna villkor Kap.4 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Ärendeförteckning 27 november

Ärendeförteckning 27 november Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson 2013-11-14 LK/132020 Ärendeförteckning 27 november 1. LK/131785 Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/131563 Borgensförbindelse

Läs mer

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 1.1 Utgångspunkt... 2 1.2 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 2 1.3 Hjälpmedel i sitt sammanhang... 2 1.4 Förskrivningsprocessen... 2 2. Hörhjälpmedel... 2

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407)

Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407) Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407) Svenska Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa migranter i Stockholm Sammanfattning

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer