Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam målbild. Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla. Vision"

Transkript

1 Gemensam målbild Vision Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla Våra ledord är: Samverkan Trygghet Rekommendation

2 Attraktiva Berg 2015 Projekt som utgår från den gemensamma visionen: Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla Syfte: Att förbättra byarnas utemiljöer för att stärka attraktiviteten för boende och besökare Vart: I kommunens tätorter och byar

3 Hur Bergs kommun har avsatt för projektet Summa som kan sökas är max exkl moms Företag och föreningar (tillsammans) i orterna/byarna gör en åtgärdsplan samt budget. Företag och föreningar ansvarar för att sköta dialogen/informationen inom respektive ort/by I varje ort/by utses en kontaktperson som sköter dialogen med kommunen. I ansökan skall det framgå hur arbetet med förankring av åtgärdsplanen gått till. Möten och mötesdeltagare skall bifogas ansökan. Ansökan inklusive åtgärdsplan, budget samt namn och kontaktuppgifter på kontaktpersonen skickas till senast den 1/4-15. Kommunstyrelsen beslutar den 28/4-15 vilka byar som får sina ansökningar godkända. Projektet ska vara genomfört under 2015.

4 Redovisning Ekonomi Fakturor skickas till Bergs kommun. Varje ort/by får instruktioner om hur fakturor ska hanteras. Åtgärder som görs ska dokumenteras i bild och redovisas till Bergs kommun När projektet är klart så kommer utvärdering att göras per ort/by.

5 17500 Dödre Röja träd vid samlingslokalen vid skolan som erbjuds som vandrarhem samt stigarna i anslutning till ångbåtsbryggan. Skylt vid ångbåtsbryggan samt anslagstavla i byn Kostnader Bränsle och borttransport (röjning) 7500 Anslagstavla och skyltning 5000 Skyltar till vandrarhem o brygga 5000 Förslag tilldelning

6 40000 kronor Handsjöbyn Röja sly längsmed sjölandet så att sjön syns från v3150. Totalt är det 30 ha att röja. Börjar med bystugan,badplatsen och rastplatser. Förslaget gäller 1/3 del av behovet. Gratis slyröjning (max 5cm) till markägare. Virke lämnas på plats Kostnader Bränsle och borttransport (röjning) Förslag tilldelning 25000

7 40000 kronor Börtnan Inhägna Pintorps vildmarkscamping med gärdsgård för att göra området mer attraktivt Offert från 2014 på totalt inkl moms. Arbetet har påbörjats men med pengarna kan det slutföras. Kostnader Uppsättning av gärdsgård Förslag tilldelning 25000

8 Sandnäset kronor ( egen kassa) Flaggor (Sverige o Jämtland), 16 st av vardera Skyltar 2 st Grusning av p-plats bystuga 1400m2 samt båtbrygga 800m2. Kostnader Flaggor 3392 Skyltar 5000 Grusning (220kbmx200kr), Totalt Förslag tilldelning 20000

9 Klövsjö kronor ( bygdemedel)ideell tid Maskinarbete, Dressa o så gräs, Dikning, Nedläggning trumma samt vägöverfart WC kompostmodell, komplettering san samt hage/grindöppning. Material flytbrygga, övrigt Kostnader Maskin o arbetstid WC, flytbrygga Sand o hage, övrigt Totalt Förslag tilldelning 25000

10 40000 kronor Övre Hoan Fvof Uppstädning av fiskestig och vindskydd efter Hoan. Gäller fortsättning av redan påbörjat arbete. Kostnader Röjning o städning Förslag tilldelning 0. Passar inte in i Attraktiva Berg. Går det att hitta medel inom fiske- eller ledprojekt

11 40000 kronor Västbygdens byalag Lekmiljö för barn, grillplats samt utesittplatser vid Sanne bystuga. Kostnader Vindskydd Grillplats, bord Gungställning, sandlåda 3500 Singel o sand inkl transport 5100 Totalt inkl moms Förslag tilldelning 10000

12 40000 kronor Västbygdens byalag Lekmiljö för barn, grillplats samt utesittplatser vid Sanne bystuga. Kostnader Vindskydd Grillplats, bord Gungställning, sandlåda 3500 Singel o sand inkl transport 5100 Totalt inkl moms Förslag tilldelning 10000

13 Myrviken (Mötesplats Oviken, Myrvikens väglyseförening o Ovikenbolaget) kronor Röjning av sly vid infarter till Myrviken Städning o upprustning i byn Anläggande av gräsytor, gångar o asfaltytor vid Mötesplats Oviken Kostnader svåra att specificera enligt sökande Förslag tilldelning 25000

14 40000 kronor Klaxåsen Söker bidrag för att reparera bron över ån Övre Hoan. Bristande underhåll har gjort att snöplogning inte längre utförs. Kostnader, väntar på offert från Svevia. Ingen komplettering har gjorts från sökande. Förslag tilldelning 0 Går det att hitta medel från annat håll? Bygdemedel? Trafikverket?

15 Rätansböle o Röjan kronor Har påbörjat ett samarbete mellan byarna via studiecirklar. Har en plan för att utveckla området. Steg 1 gäller att arbeta med information o skyltning längs v315 Kostnader Skyltar Bänk o bord 3020 Broschmaterial o oförutsett 2700 Totalt exkl moms Förslag tilldelning 25000

16 27000 kronor Brynje Byföreningen driver kafé o loppis i gammelstugan 5 helger på sommaren samt har vindskydd o grillplats för fiskare o skoteråkare vid Näkten och på en ö Kostnader» 3 st utedass 15000» 4 st utemöbler 12000» Totalt Förslag tilldelning 15000

17 40000 kronor Salsån Byaråd söker medel för vidareutveckling av utemiljön vid badviken i Salsån Kostnad Byggmaterial till hytter, sopstation, boll-lek, förvaringsbod för möbler, info tavla Utemöbler Infotavla 5000 Totalt Förslag tilldelning 25000

18 40000 kronor Skålan Byaråd söker medel för att fräscha upp tennisplan/badplats samt till att färdigställa den planerade cykelfärjan. Summan är en del i den medfinansiering som Skålan gör i ett LONA projekt med total budget på Kostnad Färdigställande av cykelfärjelägret Totalt Förslag tilldelning 25000

19 28440 kronor Gillhov Gillhovs byaråd söker medel för att sätta upp flaggor och anslagstavla. Kostnad Flaggor, Sverige o Jämtland 2440 (8 av vardera) Bensin till röj o motorsåg 1000 Anslagtavla Belysning till tavla 6000 Totalt inkl moms Förslag tilldelning 15000

20 Hackås kronor (föreningar i Hackås ) Hackås söker medel till att utsmycka torget i Hackås. Efter nedläggning av butik så har torget tappat sin funktion som mötesplats. Vill genom att göra torget attraktivare återskapa en mötesplats Kostnad Utesoffor Jord/blommor mm hög summa??? Markarbeten 4000 Komplettering av blomtunnor 6000 Virke till planteringar hög summa??? Arbetskostnad 120 tim arbetstid???? Totalt Förslag tilldelning 25000

21 Storsjö Kapell kronor, exkl moms Vill utveckla badviken med att mäta ut och gräva ur, fylla med sand o planera ut, montera lekställning, gräva ur och montera cementrör, fylla upp med grud Kostnad Lekställning inkl frakt Sand o grävning 8040 Hönsnät 149 Totalt exkl moms Förslag tilldelning 25000

22 Åsarna (lokala företag 12000, Åsarna Uveckling 5000) Totalt Upprustning av badplatsen vid Ljungan i Åsarna Kostnad Samråd med kommunen-skicenter mfl 5000???? Nej Maskinkostnader för sand Tålig plast till botten Arbetskost för utlägg plast 5000?? Arbetskost övrig förbättring 5000?? Övrigt 2000 Totalt Förslag tilldelning 25000

23 Persåsen (ideella insatser o egen kontantinsats, 10000, Totalt 50000)exkl moms Persåsens byalag vill återuppliva och försköna byn med en modell av en gammal skvaltkvarn på allmänningen sågbacken vid Persåsbacken där Persåsens bystuga ligger Kostnad Underlag o ritningar 5000 Material o tillverkning Dokumentation o skyltning 5000 Tak o väggar 5000 Totalt Förslag tilldelning 0 då ansökan förutsätter att tillräckligt med medel finns för att genomföra. Förslag att se över andra vägar att hitta finansiering. Kultur/turism, leader?

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

Hur får du dina pengar?

Hur får du dina pengar? Projektredovisning Hur får du dina pengar? Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens ekonomi En

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

STAVSNÄS NYA BASTUPLAN

STAVSNÄS NYA BASTUPLAN STAVSNÄS NYA BASTUPLAN Hej alla Stavsnäsbor 2014-05-29 För er som haft möjlighet att besöka den årliga bystämman är nedanstående redogörelse inga nyheter. Bakgrund: Vi är några stycken i Stavsnäs by som

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden.

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden. Lägesrapport Projektnamn Utveckling av Kustvägen Ärende ID 00117302 Tidsperiod 2009-05-01--2009-06-30 Rapport nr. 2 Sökande Kustvägens ekonomiska förening Åtgärd 1:3 Turism och upplevelsenäringar Bilaga

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Olle Olsson Ålder: 21 Adress: Åsvägen

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 Erfarenheter av ett bredbandsprojekt i Tiveden, Laxå kommun Erfarenheterna

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Slutrapport. Utveckla Kustvägen, Etapp 3 2013-06-10 2014-12-31. Badramp i Dyket. Foto Viola Bogstag.

Slutrapport. Utveckla Kustvägen, Etapp 3 2013-06-10 2014-12-31. Badramp i Dyket. Foto Viola Bogstag. Slutrapport Utveckla Kustvägen, Etapp 3 2013-06-10 2014-12-31 Badramp i Dyket. Foto Viola Bogstag. 1 Sammanfattning Detta är Kustvägens ekonomiska förenings tredje utvecklingsprojekt där vi tillsammans

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Att bli fiberförening 5 steg

Att bli fiberförening 5 steg Att bli fiberförening 5 steg Hitta entusiaster och utse en interrimsstyrelse Stadgeförslag, låna inte grannens-fråga oss! Kalla till, och håll, en bildandestämma Konstituerande styrelsemöte hålls efter

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer