VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310"

Transkript

1 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H

2

3 SVENSKA Läs denna bruksanvisning ytterst noga, speciellt sidan vi, innan videokameran tas i bruk. BRUKSANVISNING SVENSKA VARNING Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk för att förhindra brand eller elektriska stötar. Placera inte någon vätskefylld behållare såsom en vas ovanpå apparaten. Denna utrustning bör användas med rekommenderad nättillsats eller batteripaket. OBSERVERA För att undvika risk för elstötar eller brand får du INTE använda någon annan strömkälla. Viktigt: Audivisuella material kan bestå av upphovsrättsskyddade verk som ej får spelas in utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Kontrollera gällande lagar i detta avseende. OBSERVERA Öppna inte höljet då detta kan leda till elstötar. Det finns inga delar inuti apparaten som konsumenten kan reparera. Överlåt allt servicearbete till din återförsäljare eller en serviceverkstad. Strömförsörjning: Denna enhet kan drivas genom att ansluta den till en nättillsats eller batteripaket. Nättillsatsen är försedd med den automatiska spänningsväxlarfunktionen AUTO VOLTAGE (växelström V, 50/60 Hz). ANM. LCD-skärmen på videokameran är en avancerad teknisk produkt med över tunnfilmstransistorer*, vilket ger en utsökt detaljerad bild. Det kan ibland hända att en bildpunkt dyker upp på skärmen i form av en fast blå, grön, röd eller svart punkt. Detta påverkar dock inte videokamerans inspelningsegenskaper. *Rätten till ändringar av tekniska data förbehålles utan föregående meddelande. Varumärken DPOF är ett varumärke som är registrerat av CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. och Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Logotypen SD är ett varumärke. Alla andra fabrikatnamn och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är varumärken eller skyddade varumärken som registrerats av respektive rättighetsinnehavare. i

4 Innehåll Medföljande tillbehör... v Extra tillbehör... v Försiktighetsåtgärder... vi Driftsreferenser Förberedelser Grundläggande tillvägagångssätt Delarnas benämning... 1 Varningsindikeringar... 4 Fastsättning och borttagning av batteripaketet... 6 Laddning av batteripaketet... 8 Att strömförsörja kameran från ett vägguttag... 9 Isättning och urtagning av en kassett Isättning och urtagning av ett kort Isättning av litiumbatterier Val av språk för skärmvisning Inställning av datum och tid Användning av objektivskyddet Justering av handremmen Användning av handgreppet Borttagning av objektivhuven Användning av sökaren Användning av LCD-skärmen Tips om inspelningspositioner Kamerainspelning Val av videokamerans läge Enkel kamerainspelning på band i helautomatiskt läge Zoomning Strömberedskapsläge Att slå bakgrundsbelysning på/av Autofokus Närbilder Visning av återstående inspelningstid Visning av återstående batterispänning Informationsvisning för batteribruk Användning av hörlurar (extra tillbehör) Justering av hörlursvolymen Avspelning Bandavspelning Volymreglage Stillbild Bildsökning Att titta på avspelning på en TV ii

5 Praktiska egenskaper Styrtangenter Användning av lägesskärmen Användning av menyskärmen Kamerainspelning Inställning av digital zoom Motljuskompensation (BLC) Ljusförstärkning Klar bild Användning av det inbyggda videoljuset med lysdioder Bildens intoning och uttoning Snabbåtergång Redigeringssökning Stillbildsinspelning på band Digital bildstabilisator (DIS) Bredläge Strömbesparingsläge Självinspelning Inspelning i läget LP (förlängd inspelningstid) Val av 16-bits ljudinspelningsläge Användning av zoommikrofon (extra tillbehör) Vindskydd Avspelning Användning av fjärrkontrollen Bandavspelningsfunktioner med fjärrkontrollen Visning av datum och tid för inspelning Bildeffektavspelning Roterad avspelning Klarbildsavspelning Kopiering av en bild från band till kort Utsträckt avspelning Avancerade egenskaper Kamerainspelning Manuell fokusering Att återgå till autofokus Visning av manuell inställningsskärm Justering av vitbalans Manuell bländare Manuell ljusförstärkning Inställning av slutartid Tips om manuella inställningar Att ställa videokameran i helautomatiskt läge Scenmeny (Program AE) Digitala bildeffekter iii

6 Innehåll Avancerade egenskaper Egenskaper för digital stillbildskamera Avspelning Användning av tidskod Funktion för ljuddubbning Val av ljudavspelningsläge Redigering Inspelning från en yttre källa Redigering med uttaget DV (IEEE1394) Användning av videokameran som signalomvandlare Kamerainspelning Val av bildkvalitet och bildstorlek Kortinspelning Inspelning med självutlösaren Formatering av ett kort Inställning av filnumreringsmetod Avspelning Kortavspelning Raderingsskydd Radering av lagrade bilder Utskriftsorder Direktutskrift Överföring av data på ett kort till en dator Installation av USB drivrutin Hoptryckt avspelning Diabildsavspelning Bilaga Justering av bild/bakgrundsbelysning Att slå av bekräftelseljudet Att återställa videokameran till grundinställningarna Demonstrationsläge Praktisk information Felsökning Tekniska data Index över skärmindikeringar Index Läs noga avsnittet Felsökning innan du kallar på service. (Se sidorna ) iv

7 Medföljande tillbehör Batteripaket BT-L227 Nättillsats Nätkabel Ljud/bild/S-videokabel Fjärrkontroll Litiumbatteri av typ CR2032 för fjärrkontrollen Litiumbatteri av typ CR1216 för videokameran Objektivskydd 8 MB SD-minneskort CD-ROM USB kabel Extra tillbehör Batteripaket med standardlivslängd BT-L227 Zoommikrofon VR-8MC Yttre batteri med handrem BT-LCA1 v

8 Försiktighetsåtgärder Före inspelning av en viktig scen kan det vara lämpligt att göra en provinspelning och sedan avspela denna för att kontrollera att inspelningen utfördes på önskat sätt. Om det uppträder störningar bör du använda en separat inköpt rengöringskassett för att rengöra bildhuvudena (se sidan viii). När kameran inte ska användas på ett tag ska du alltid ta ur kassetten, slå av strömmen och koppla bort kameran från strömkällan. Rikta inte objektivet mot solen. Låt inte solsken falla direkt på kamerans objektiv, oavsett om inspelning pågår eller inte, då det kan skada CCD-sensorn. Var försiktig vid inspelning utomhus en solig dag. Undvik magnetiska källor. Användning av kameran nära kraftiga lysrörslampor, motorer, TV-apparater eller annat som innehåller magneter kan påverka de inspelade bilderna. Användning av kameran nära en sändande station eller annan kraftig överföringskälla kan orsaka surrande ljud och störningar på bilden. Undvik att tappa enheten eller utsätta den för stötar. Akta dig för att tappa eller utsätta kameran för stötar eller kraftiga vibrationer. Slag eller stötar under inspelning kan orsaka störningar på den inspelade bilden. Håll kameran borta från belysningsutrustning. Värmen från glödlampor kan deformera kameran eller orsaka fel på den. vi Respektera alltid förbud och restriktioner mot bruk av elektronisk utrustning på flygplan och andra känsliga ställen. Ge noga akt på temperatur och luftfuktighet. Kameran kan användas vid en temperatur på 0 C till L40 C och en relativ luftfuktighet på 30% till 80%. Förvara inte kameran i en oventilerad bil som står parkerad i solen och håll den borta från solsken och andra värmekällor. Hög värme kan deformera kamerans hölje och skada dess kretsar. Undvik situationer där vatten, sand, damm och andra främmande föremål kan tränga in i kameran, och håll den borta från ställen som utsätts för rök, ånga eller fukt. Dessa slags miljöer kan orsaka fel eller göra att det bildas mögel på linserna. Se till att det förekommer god ventilation på stället där kameran används eller förvaras. Vissa mindre, bärbara stativ kan vara svåra att fästa och kan kanske inte bära kamerans vikt. Var noga med att använda ett kraftigt, stabilt stativ. När kameran används på ett kallt ställe kan LCD-skärmen te sig en aning dunkel strax efter strömpåslag. Detta tyder inte på fel. Skydda kameran genom att linda in den i ett tjockt tygstycke (en filt el.dyl.) när den inte används.

9 Fuktbildning Vad innebär fuktbildning? När man häller kallt vatten i ett glas bildas det vattendroppar på glasets utsida. Detta kallar vi fuktbildning, eller kondens. När det bildas fukt i kameran Det kan gradvis bildas fukt på huvudtrumman i kameran som gör att bandet klibbar fast vid huvudet. Detta kan skada såväl huvudet som bandet. Inspelning och avspelning kan kanske inte utföras på rätt sätt när det bildats fukt i kameran. Fuktbildning kan inträffa i följande situationer: När kameran flyttas från ett kallt till ett varmt ställe. När kameran förvaras i ett rum som värms upp hastigt. När kameran flyttas utomhus från ett luftkonditionerat rum. När kameran placeras rakt framför luftutsläppet på en luftkonditioneringsapparat. När kameran placeras i ett fuktigt rum. När kameran t.ex. flyttas inomhus efter att ha använts utomhus på vintern kan det vara lämpligt att lägga den i en plastpåse. Plastpåse 1 Förslut noga plastpåsen som innehåller kameran. 2 Öppna plastpåsen när temperaturen inuti påsen når samma temperatur som i rummet. Funktion för fuktvarning Meddelandet DEW börjar blinka på skärmen om det bildats fukt i kameran, och strömmen slås sedan av automatiskt efter ca. 10 sekunder. Att förhindra problem Vid användning av kameran på ett ställe där fukt kan bildas ska du låta kameran och bandet anpassas till den omgivande temperaturen i cirka en timme. 1 När DEW börjar blinka ska du ta ur kassetten, låta kassettfacket stå öppet och vänta ett par timmar tills kameran anpassats till den omgivande temperaturen. 2 Slå på strömmen efter ett par timmar. Kameran kan användas om DEW inte längre visas. 3 Sätt aldrig i en kassett när DEW blinkar då detta kan leda till skador på bandet. 4 Eftersom fukten bildas gradvis kan det ta 10 till 15 minuter innan fuktvarningen visas på skärmen. vii

10 Försiktighetsåtgärder Smutsiga bildhuvuden När bildhuvudena blivit igentäppta av smuts (damm och bandpartiklar) Randstörningar Mosaikstörningar uppträder mosaikliknande störningar på avspelningsbilden. (Se bilden ovan.) avspelningsbilden rör sig inte. under avspelning blir hela skärmen blå. Orsaker till igentäppta bildhuvuden Höga temperaturer och hög luftfuktighet Rikligt med damm i luften Skadat band Slitet band En längre tids användning Fuktbildning Användning av ett rengöringsband (extra tillbehör) Tillgängligt läge: Bandavspelning Bildhuvudena kan rengöras med ett separat inköpt rengöringsband. Alltför flitigt bruk av rengöringsbandet kan orsaka skador på bildhuvudena. Läs noga anvisningarna som medföljer rengöringsbandet innan det används. Snabbspolning framåt och bakåt kan inte användas när rengöringsbandet är isatt i kameran. Om bildhuvudena blir igentäppta av smuts på nytt en kort tid efter rengöring kan detta ha orsakats av ett skadat band. Upphör omedelbart att använda detta band. 1 Sätt i ett rengöringsband i kameran. 2 Ställ kameran i läget för bandavspelning. Skärmen för huvudrengöring visas. 3 Tryck på m på driftstangenten för att starta rengöring av bildhuvudena. NOW CLEANING blinkar på skärmen under rengöring. CLEANI NG NOW CLEANING Indikatorn v dyker upp på skärmen om bildhuvudena blir igentäppta. Kontakta närmaste SHARP servicecentrum eller din handlare för detaljer om vad som ska göras. START STOP Huvudrengöring avslutas automatiskt efter cirka 20 sekunder, och EJECT THE CASSETTE. visas. 4 Ta ur rengöringsbandet. Tryck på l för att makulera rengöring. viii

11 Driftsreferenser Driftsreferenser Delarnas benämning Vi hänvisar till sidnumret inom parenteser för närmare detaljer om varje del. Sedd framifrån Zoommikrofonsko* (sid. 48) Zoomobjektiv Driftstangent (sid. 32) Inbyggt videoljus med lysdioder (sid. 38) Stereomikrofon Tangent DISPLAY/MODE SET (sid. 32)/Tangent LCD LAMP (sid. 25) Tangent MENU (sid. 33) * Zoommikrofonskon är utformad enbart för den valfria zoommikrofonen VR-8MC. Den kan inte användas för videoljus eller andra tillbehör. 1

12 Driftsreferenser Sedd från vänster Driftsreferenser Uttag USB (sid. 93) Hörlursuttag (sid. 28) LCD-skärm (sid. 20) Uttagsskydd (sid. 28, 31, 71, 72, 74, 76, 93) Uttag DC IN (sid. 8, 9) Uttag AV (sid. 31, 71, 72, 76) Uttag DV (sid. 74, 76) Litiumbatterilock (sid. 12) Diopterjusteringsratt (sid. 19) Stativfäste* * Vid fastsättning av ett stativ med ett ledningsstift ska stiftet inte fästas på undersidan av kameran. 2 Kortöppningslock (sid. 11) Batteriets frigöringsknapp (sid. 7, 12)

13 Driftsreferenser Sedd från höger Lock för fönsterrengöring (sid. 105) Sökare (sid. 18, 19) Indikator STANDBY (sid. 25) Indikator POWER/ CHARGE (RED) (sid. 8, 9, 23) Tangent PHOTO (sid. 41, 55, 79) Motorzoomreglage Vidvinkel/ Telefoto (sid. 24)/ Volymreglage (VOL.) (sid. 30) Omkopplare för mediaval (väljare för bandläge V /kortläge u) (sid. 22) Tangent STANDBY (sid. 25) Högtalare Inspelningens start/stopptangent (sid. 23) Strömbrytare (väljare för inspelningsläge v/ avspelningsläge w) (sid. 22) Handrem (sid. 17) Kassetthållare (sid. 10) Kassettfackdörrens öppnare (sid. 10) Kassettfackdörr (sid. 10) 3

14 Driftsreferenser Varningsindikeringar Driftsreferenser Följ de angivna instruktionerna om en varningsindikator dyker upp på skärmen. Visas under de 3 första sekunderna INSERT A CASSETTE. EJECT THE CASSETTE. CASSETTE NOT RECORDABLE. THE TAPE ENDS SOON. CHANGE THE CASSETTE. BATTERY IS TOO LOW. USB DEW LAMP Visas efter 3 sekunder EJECT THE CASSETTE. PROTECT. TAB TAPE TAPE USB DEW LAMP END END Varningsbeskrivning Ingen videokassett i kameran. Sätt i en videokassett (se sidan 10). Videokassetten är söndrig och bör tas ur (se sidan 10). Raderskyddsfliken på videokassetten har skjutits till läget för inspelningsskydd och förhindrar inspelning (se sidan 102). Bandet närmar sig slutet. Förbered en ny kassett (se sidan 10). Bandet har nått slutet. Sätt i en ny kassett (se sidan 10). Batteriet är nästan urladdat. Sätt i ett fulladdat batteripaket (se sidorna 6 och 7). Det har bildats fukt inuti kameran. Vänta ett par timmar tills fukten avdunstat (se sidan vii). Kameran slås av automatiskt cirka 10 sekunder efter att denna varning visats. Bildhuvudena är igentäppta och bör rengöras (se sidan viii). Lysrörslampan bakom LCD-skärmen är nästan utbränd. Kontakta en auktoriserad Sharphandlare för att få den utbytt. Batteriet är nästan helt urladdat när kameran överför data via USB-kabeln. Använd nättillsatsen eller ett fulladdat batteripaket som strömkälla (se sidorna 6 9, 95). 4

15 Driftsreferenser Visas i 5 sekunder Varningsbeskrivning NO MEMORY CARD Kortet är inte isatt eller felaktigt isatt. Kontrollera att det är isatt på rätt sätt (se sidan 11). MEMORY FULL CARD Kortet har nått dess fulla kapacitet och kan inte lagra fler bilder. Radera bilder som inte behövs (se sidan 86) eller sätt i ett nytt kort (se sidan 11). NO DATA ON MEMORY CARD MEMORY CARD ERROR FORMAT MEMORY CARD Kortet har inga bilder inspelade i ett format som kameran känner igen. Bilderna på kortet är förvrängda eller har spelats in i ett format som ej är kompatibelt med denna kamera. Formatera kortet för att kunna använda det med denna kamera (se sidan 82)*. Kortet har inte formaterats med denna kamera. Formatera kortet (se sidan 82)*. MEMORY CARD PROTECTED DATA PROTECTED MEMORY CARD READ ERROR CANNOT STORE DATA PLEASE USE PHOTO BUTTON MAX I MUM 999 IMAGES MAX I MUM F I LE NUMBER Kortet är skrivskyddat (se sidan 11). Du försöker radera en skyddad bild. Makulera skyddsinställningen om du vill radera bilden (se sidan 85). Den valda bilden kan ej avläsas av denna kamera. Formatera kortet så att det kan användas med denna kamera (se sidan 82)*. Kortet kan inte spela in data beroende på ett problem med kortet eller data på kortet. Sätt i ett nytt kort (se sidan 11) eller formatera kortet (se sidan 82)*. I kortinspelningsläget går det inte att utföra inspelning med inspelningens start/stopptangent. Använd tangenten PHOTO (se sidan 79). Det går inte att ställa in utskriftsorder för över 999 bilder. Det går inte att spela in en bild med ett filnummer högre än Ställ menyposten FILE NO. på RESET (se sidan 83) och formatera sedan kortet (se sidan 82)*, eller använd ett nytt kort (se sidan 11). * Formatering av ett kort raderar alla bilder som lagrats på kortet, även de som är raderingsskyddade. Överför bilder du vill bevara till en dator eller något annat medium innan kortet formateras. N anger en blinkande skärm. 5

16 Förberedelser Förberedelser Fastsättning och borttagning av batteripaketet 3 Skjut batteripaketet i pilens riktning med märket m vänt utåt. Fastsättning Förberedelser Strömbrytare märket m 1 Försäkra att strömbrytaren står på OFF. 4 Tryck batteripaketet i pilens riktning tills det låses på plats med ett klick. 2 Öppna LCD-skärmen i 90 vinkel till kamerans stomme. 90 6

17 Förberedelser Urtagning 1 Kontrollera att strömbrytaren står på OFF och öppna sedan LCD-skärmen i 90 vinkel till kamerans stomme Skjut batteriets frigöringsknapp i pilens riktning. STOPPA INSPELNING ELLER AVSPELNING OCH SLÅ AV STRÖMMEN INNAN BATTERIPAKETET AVLÄGSNAS. Borttagning av batteripaketet under pågående inspelning eller avspelning kan göra att bandet lindas runt bildhuvudtrumman och skadas eller att kortet blir förstört, vilket gör det omöjligt att avläsa eller skriva på det. Avlägsna batteripaketet från kameran om kameran inte ska användas under en längre tid. Försäkra att batteripaketet sitter ordentligt på plats när kameran används. I annat fall kan batteripaketet falla av eller operationen misslyckas beroende på dåligt kontakttryck. Håll alltid ett stadigt tag i batteripaketet medan frigöringsknappen trycks in, detta för att undvika att batteriet faller och skadas. Använd endast batteripaket av modell BT- L227 från SHARP med denna kamera. Användning av andra batteripaket skapar risk för brand eller explosion. Innan LCD-skärmen stängs ska du kontrollera att batteripaketet är fäst ordentligt på kameran. I annat fall kan skärmen bli skadad. Batteriets frigöringsknapp 3 Ta ur batteripaketet. 7

18 Förberedelser Laddning av batteripaketet Laddningstid och maximal kontinuerlig in- och avspelningstid i bandlägena Förberedelser 1 Fäst batteripaketet på videokameran och kontrollera att strömbrytaren står på OFF. 2 Anslut den medföljande nätkabeln till nätintaget på nättillsatsen och anslut sedan nätkontakten till ett vägguttag. Nätintag 3 Anslut likströmskontakten till uttaget DC IN på kameran. Indikatorn POWER/CHARGE (RED) tänds röd. Indikator POWER/ CHARGE (RED) Uttag DC IN Till ett vägguttag Likströmskontakt Indikatorn POWER/CHARGE (RED) slocknar när batteriet är fulladdat. 4 Koppla bort likströmskontakten från uttaget DC IN och koppla sedan bort nättillsatsen från vägguttaget. Batteripaket BT-L227 Laddningstid Max. kontinuerlig inspelningstid Skärmen stängd Skärmen öppen Max. kontinuerlig avspelningstid på skärmen Tabellen anger ungefärlig tid i minuter. Ladda batteripaketet vid en temperatur på mellan 10 C och 30 C. Batteripaketet laddas kanske inte ordentligt vid alltför låga eller höga temperaturer. Batteripaketet och laddaren blir varma under laddning. Detta tyder inte på fel. Strömförbrukningen ökar vid flitig användning av zoomen (se sidan 24) och andra funktioner och när strömmen slås på och av ofta. Den faktiska inspelningstiden kan därför bli kortare än de maximala kontinuerliga inspelningstider som anges ovan. Laddningstid och inspelningstid kan variera beroende på den omgivande temperaturen och batteripaketets kondition. Se sidorna 104 och 105 för närmare detaljer om användning av batteripaketet. Ladda endast SHARP:s batteripaket av modell BT-L227. Övriga typer av batteripaket kan spricka och orsaka personella och materiella skador. Vid anslutning av den medföljande ljud/video/ S-videokabeln eller USB-kabeln ska du koppla ur likströmskontakten, öppna uttagsskyddet och sedan ansluta kabeln. 8

19 Förberedelser Att strömförsörja kameran från ett vägguttag Det går även att strömförsörja kameran direkt från ett vägguttag med den medföljande nättillsatsen. Den medföljande nättillsatsen är speciellt utformad för bruk med denna videokamera och bör inte användas som strömkälla för någon annan videokamera. 1 Försäkra att strömbrytaren står på OFF. 2 Anslut den medföljande nätkabeln till nätintaget på nättillsatsen och anslut sedan nätkontakten till ett vägguttag. 4 Håll låsknappen intryckt och ställ strömbrytaren på v eller w. Indikatorn POWER/CHARGE (RED) tänds grön. STOPPA ALLTID INSPELNING ELLER AVSPELNING OCH SLÅ AV STRÖMMEN INNAN LIKSTRÖMSKABELN KOPPLAS UR. Urkoppling av likströmskabeln under pågående inspelning eller avspelning kan skada bandet då det lindas runt bildhuvudtrumman eller förstöra kortet och göra det obrukbart. Koppla bort nättillsatsen från kameran om den inte ska användas under en längre tid. Nätintag Till ett vägguttag 3 Anslut likströmskontakten till uttaget DC IN på kameran. Indikator POWER/CHARGE (RED) Uttag DC IN Likströmskontakt 9

20 Förberedelser Isättning och urtagning av en kassett Isättning 4 Vänta tills kassetthållaren är helt indragen. Stäng kassettfackdörren genom att trycka mitt på den tills den låses på plats med ett klick. Förberedelser 1 Anslut strömkällan till kameran och skjut på och håll i kassettfackdörrens öppnare medan du öppnar kassettfackdörren. Efter ett bekräftelseljud skjuts kassetthållaren ut och öppnas automatiskt. Kassettfackdörrens öppnare 2 Sätt i en separat inköpt Mini-DVkassett till fullo med fönstret vänt utåt och raderskyddsfliken vänd uppåt. Raderskyddsflik SAVE REC 3 Tryck försiktigt på märket PUSH tills kassetthållaren låses på plats med ett klick. Kassetthållaren dras in automatiskt. Urtagning Utför steg 1 ovan och ta sedan ur kassetten. Försök aldrig att stänga kassettfackdörren medan kassetthållaren är i färd med att skjutas ut eller dras in. Akta dig för att klämma fingrarna i kassetthållaren. Rör inte vid kassetthållaren utom när du försiktigt trycker på märket PUSH för att stänga den. Luta inte kameran och håll den inte upp och ned vid isättning eller urtagning av en kassett. Kassetten kan falla ut och skadas. Ta ur kassetten om kameran inte ska användas under en längre tid. Om kassetthållaren inte stängs på rätt sätt i steg 3 kan det hända att kassettskyddsmekanismen i kameran stöter ut kassetten. Sätt i så fall i kassetten på nytt. Försök aldrig att lyfta kameran genom att hålla den i kassettfackdörren. Om batteriet är alltför svagt kan det hända att kassetten inte kan tas ur. Byt till ett fulladdat batteripaket och försök igen. Det går endast att använda Mini-DVkassetter. Stora DV-kassetter kan inte användas. Var noga med att använda Mini- DV-kassetter försedda med märket i. Se sidorna 101 och 102 för närmare detaljer om vilka videokassetter som kan användas med denna kamera. 10 Märket PUSH

21 Förberedelser Isättning och urtagning av ett kort Det går att använda ett SD-minneskort (medföljer) eller ett MultiMedia-kort (extra tillbehör) för lagring av stillbilder. Urtagning Utför steg 1 och 2 ovan, tryck på kortet och släpp det långsamt (1). Dra sedan kortet rakt utåt (2) såsom visas nedan. Isättning 1 Försäkra att strömbrytaren står på OFF. 2 Öppna kortöppningslocket. Kortöppningslock 3 Sätt i ett kort i öppningen såsom visas nedan och skjut in det till fullo. Det går enbart att använda SD-minneskort eller MultiMedia-kort (se sidan 103). Kortet som medföljer är redan formaterat och kan tas i bruk omedelbart. Se sidan 103 för närmare detaljer om vilka kort som kan användas med denna kamera. Ta inte ut kortet ur kameran när datainspelning på kortet pågår (indikatorn S blinkar under inspelning). Detta kan radera den inspelade bilden eller orsaka skador på kortet. Kortet kan inte sättas i eller tas ur när ett stativ används. Angående skrivskyddsomkopplaren SD-minneskortet är försett med en skrivskyddsomkopplare. När denna Skrivskyddsomkopplare omkopplare står i låst läge går det inte att inspela/radera data eller formatera kortet. Etikett Ställ omkopplaren i öppet läge för att kunna Hackat hörn inspela/radera data eller formatera kortet. 4 Stäng kortöppningslocket ordentligt. Sett bakifrån Öppet läge Låst läge 11

22 Förberedelser Förberedelser Isättning av litiumbatterier Isättning av batteriet för minnesstöd Det medföljande litiumbatteriet av typ CR1216 används för att bevara inställt datum och tid i minnet. 1 Försäkra att strömbrytaren står på OFF. 2 Öppna LCD-skärmen i 90 vinkel till kamerans stomme. 3 Skjut batteriets frigöringsknapp i pilens riktning och ta sedan ur batteriet. 5 Sätt i det mindre litiumbatteriet i facket med sidan H på batteriet vänd utåt. 6 Stäng litiumbatterilocket ordentligt tills det låses med ett klick. Urtagning av batteriet för minnesstöd Utför steg 1 till 4 ovan och lyft sedan ut batteriet med hjälp av en pennspets eller annat spetsigt föremål. Litiumbatteri av typ CR1216 Batteriets frigöringsknapp 4 Dra ut litiumbatterilocket i pilens riktning. Litiumbatterilock 12

23 Förberedelser Isättning av batteriet i fjärrkontrollen Det medföljande litiumbatteriet av typ CR2032 används till att strömförsörja fjärrkontrollen. 1 För in ett spetsigt föremål såsom en kulspetspenna i hålet för att öppna batterihållaren. 2 Placera det större litiumbatteriet på batterihållaren med sidan H vänd nedåt. Litiumbatteri av typ CR2032 Att observera angående litiumbatteriet OBSERVERA: Risk för explosion om batteriet byts felaktigt. Batteriet i kameran ska ersättas med ett batteri av typ CR1216 eller motsvarande, medan batteriet i fjärrkontrollen ska ersättas med ett batteri av typ CR2032 eller motsvarande, rekommenderade av tillverkaren. _ HÅLL BATTERIET UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. KONTAKTA LÄKARE OMEDELBART OM ETT BATTERI RÅKAR SVÄLJAS. { BATTERIET KAN EXPLODERA VID FELAKTIGT BRUK ELLER ISÄTTNING MED OMVÄND POLARITET. FÖRSÖK ALDRIG ATT LADDA, PLOCKA ISÄR ELLER BRÄNNA BATTERIET. Undvik att kortsluta, ladda eller plocka isär litiumbatteriet, och håll det borta från värme. Skulle litiumbatteriet råka läcka ska du torka ur batterifacket ordentligt och sedan sätta i ett nytt batteri. Litiumbatterierna har en livslängd på cirka ett år vid normalt bruk. 3 Stäng batterihållaren tills den låses med ett klick. 13

24 Förberedelser Förberedelser Val av språk för skärmvisning Tillgängliga lägen: Alla lägen Denna videokamera gör det möjligt att välja mellan engelska, tyska och franska för språket på skärmen. Driftstangent Tangent MENU Strömbrytare Ändring Skärmexemplen nedan avser läget för bandinspelning. 1 Tryck på tangenten MENU för att visa menyskärmen. 2 Tryck på l ellerm för att välja Z och tryck sedan mitt på 3 Tryck på l eller m för att välja LANGUAGE ( SPRACHE eller LANGUE ) och tryck sedan mitt på Skärmen för språkval visas. OTHERS 1 DEFAULT REMOTE BEEP LANGUAGE DEMO MODE EXECUTE ON ON EXECUTE OFF Inställning När videokameran tas i bruk för första gången ska du välja önskat skärmspråk genom att utföra stegen nedan. 1 Håll låsknappen intryckt och ställ strömbrytaren på v. Skärmen för språkval visas. 2 Tryck på l eller m på driftstangenten för att välja önskat språk och tryck sedan mitt på LANGUAGE ENGL I SH DEUTSCH FRANÇ AIS LANGUAGE ENGL I SH DEUTSCH FRANÇ AIS 4 Tryck på l eller m för att välja önskat språk och tryck sedan mitt på Menyskärmen visas nu på det valda språket. SPRACHE ENGL I SH DEUTSCH FRANÇ AIS SONST IGES 1 VORGABEN FERNBDG. PIEPTON SPRACHE DEMO- BETR. AUS ZURÜ CK AUSFÜ HREN EIN EIN AUSFÜHREN 14 AUTO PAUSE 5 Tryck åter på MENU för att slå av menyskärmen. Delarna på engelska, tyska och franska i denna bruksanvisning är baserade på skärmvisning på respektive språk. Delarna i bruksanvisningen på andra språk är baserade på skärmvisning på engelska.

25 Förberedelser Inställning av datum och tid Tillgängliga lägen: Alla lägen Exempel: Ställ in datumet på 2 juni 2005 ( ) och tiden på 10:30 am (10:30). Driftstangent 4 Tryck på m eller l för att välja 2 (dag) och tryck sedan mitt på SETT ING : 00 5 Tryck på m eller l för att välja 6 (månad) och tryck sedan mitt på SETT ING : 00 Strömbrytare Tangent MENU Kontrollera att ett litiumbatteri av typ CR1216 är isatt i kameran (se sidan 12) innan du utför det nedanstående. Skärmexemplen nedan avser läget för bandinspelning. 1 Håll låsknappen intryckt och ställ strömbrytaren på v eller w. Låsknapp 2 Tryck på tangenten MENU för att visa menyskärmen. OTHERS 2 POWER SAVE OFF T IME CODE OFF TC OUT OFF 12H/ 24H 24H DATE D I SP. DATE+ TIME SETT ING 0 : Tryck mitt på 1. 6 Tryck på m eller l för att välja 2005 (år) och tryck sedan mitt på SETT ING : 00 7 Tryck på m eller l för att välja 10 (timme) och tryck sedan mitt på SETT ING : 00 8 Tryck på m eller l för att välja 30 (minut) och tryck sedan mitt på SETT ING : 30: 00 Den interna klockan börjar nu gå med visning av sekunderna. 9 Tryck åter på MENU för att slå av menyskärmen. Om datum och tid ställts in visas skärmen SETTING 1 (T) i steg 2. Välj SETTING på skärmen OTHERS 2 (~) med (fortsättning på nästa sida) 15

26 Förberedelser Ändring till 12-timmars tidsformat 1 Efter att ha utfört steg 8 på föregående sida ska du trycka på l eller m för att välja 12H/24H och sedan trycka mitt på Användning av objektivskyddet Fäst objektivskyddets rem i handremmen såsom visas nedan. Förberedelser 2 Tryck på l eller m för att välja 12H och tryck sedan mitt på 12H 24H OTHERS 2 POW ER SAVE TIME CODE TC OUT 12H/ 24H DATE D I SP. SETT ING 12H 24H 12H Vid fastsättning eller borttagning av objektivskyddet ska du fatta tag i inbuktningarna på skyddets båda sidor. 3 Tryck åter på MENU för att slå av menyskärmen. Inställt datum och tid spelas in internt även om de inte visas på skärmen. Menyskärmen slås av automatiskt om inga inställningar görs inom 5 minuter. Inbuktningar Ta före inspelning av objektivskyddet och fäst objektivskyddets rem i hållaren så att skyddet inte hänger i vägen. Hållare 16 Sätt alltid på objektivskyddet när kameran inte används.

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR AP- PARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN)

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

LC-37XD1E LC-42XD1E MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS SVENSKA SUOMI DANSK NORSK

LC-37XD1E LC-42XD1E MANUAL DE OPERAÇÃO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS SVENSKA SUOMI DANSK NORSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ LC-7XE LC-XE ORUGUÊS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LC (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) ELEVSOR E CRSAL LÍQUO LC-FÄRG-V NESEKENÄYÖNEN VÄRELEVSO LC FARVEFJERNSYN LC FARGEFJERNSYN ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL E

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning TA300 LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Siffror och bilder

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer