VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310"

Transkript

1 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H

2

3 SVENSKA Läs denna bruksanvisning ytterst noga, speciellt sidan vi, innan videokameran tas i bruk. BRUKSANVISNING SVENSKA VARNING Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk för att förhindra brand eller elektriska stötar. Placera inte någon vätskefylld behållare såsom en vas ovanpå apparaten. Denna utrustning bör användas med rekommenderad nättillsats eller batteripaket. OBSERVERA För att undvika risk för elstötar eller brand får du INTE använda någon annan strömkälla. Viktigt: Audivisuella material kan bestå av upphovsrättsskyddade verk som ej får spelas in utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Kontrollera gällande lagar i detta avseende. OBSERVERA Öppna inte höljet då detta kan leda till elstötar. Det finns inga delar inuti apparaten som konsumenten kan reparera. Överlåt allt servicearbete till din återförsäljare eller en serviceverkstad. Strömförsörjning: Denna enhet kan drivas genom att ansluta den till en nättillsats eller batteripaket. Nättillsatsen är försedd med den automatiska spänningsväxlarfunktionen AUTO VOLTAGE (växelström V, 50/60 Hz). ANM. LCD-skärmen på videokameran är en avancerad teknisk produkt med över tunnfilmstransistorer*, vilket ger en utsökt detaljerad bild. Det kan ibland hända att en bildpunkt dyker upp på skärmen i form av en fast blå, grön, röd eller svart punkt. Detta påverkar dock inte videokamerans inspelningsegenskaper. *Rätten till ändringar av tekniska data förbehålles utan föregående meddelande. Varumärken DPOF är ett varumärke som är registrerat av CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. och Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Logotypen SD är ett varumärke. Alla andra fabrikatnamn och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är varumärken eller skyddade varumärken som registrerats av respektive rättighetsinnehavare. i

4 Innehåll Medföljande tillbehör... v Extra tillbehör... v Försiktighetsåtgärder... vi Driftsreferenser Förberedelser Grundläggande tillvägagångssätt Delarnas benämning... 1 Varningsindikeringar... 4 Fastsättning och borttagning av batteripaketet... 6 Laddning av batteripaketet... 8 Att strömförsörja kameran från ett vägguttag... 9 Isättning och urtagning av en kassett Isättning och urtagning av ett kort Isättning av litiumbatterier Val av språk för skärmvisning Inställning av datum och tid Användning av objektivskyddet Justering av handremmen Användning av handgreppet Borttagning av objektivhuven Användning av sökaren Användning av LCD-skärmen Tips om inspelningspositioner Kamerainspelning Val av videokamerans läge Enkel kamerainspelning på band i helautomatiskt läge Zoomning Strömberedskapsläge Att slå bakgrundsbelysning på/av Autofokus Närbilder Visning av återstående inspelningstid Visning av återstående batterispänning Informationsvisning för batteribruk Användning av hörlurar (extra tillbehör) Justering av hörlursvolymen Avspelning Bandavspelning Volymreglage Stillbild Bildsökning Att titta på avspelning på en TV ii

5 Praktiska egenskaper Styrtangenter Användning av lägesskärmen Användning av menyskärmen Kamerainspelning Inställning av digital zoom Motljuskompensation (BLC) Ljusförstärkning Klar bild Användning av det inbyggda videoljuset med lysdioder Bildens intoning och uttoning Snabbåtergång Redigeringssökning Stillbildsinspelning på band Digital bildstabilisator (DIS) Bredläge Strömbesparingsläge Självinspelning Inspelning i läget LP (förlängd inspelningstid) Val av 16-bits ljudinspelningsläge Användning av zoommikrofon (extra tillbehör) Vindskydd Avspelning Användning av fjärrkontrollen Bandavspelningsfunktioner med fjärrkontrollen Visning av datum och tid för inspelning Bildeffektavspelning Roterad avspelning Klarbildsavspelning Kopiering av en bild från band till kort Utsträckt avspelning Avancerade egenskaper Kamerainspelning Manuell fokusering Att återgå till autofokus Visning av manuell inställningsskärm Justering av vitbalans Manuell bländare Manuell ljusförstärkning Inställning av slutartid Tips om manuella inställningar Att ställa videokameran i helautomatiskt läge Scenmeny (Program AE) Digitala bildeffekter iii

6 Innehåll Avancerade egenskaper Egenskaper för digital stillbildskamera Avspelning Användning av tidskod Funktion för ljuddubbning Val av ljudavspelningsläge Redigering Inspelning från en yttre källa Redigering med uttaget DV (IEEE1394) Användning av videokameran som signalomvandlare Kamerainspelning Val av bildkvalitet och bildstorlek Kortinspelning Inspelning med självutlösaren Formatering av ett kort Inställning av filnumreringsmetod Avspelning Kortavspelning Raderingsskydd Radering av lagrade bilder Utskriftsorder Direktutskrift Överföring av data på ett kort till en dator Installation av USB drivrutin Hoptryckt avspelning Diabildsavspelning Bilaga Justering av bild/bakgrundsbelysning Att slå av bekräftelseljudet Att återställa videokameran till grundinställningarna Demonstrationsläge Praktisk information Felsökning Tekniska data Index över skärmindikeringar Index Läs noga avsnittet Felsökning innan du kallar på service. (Se sidorna ) iv

7 Medföljande tillbehör Batteripaket BT-L227 Nättillsats Nätkabel Ljud/bild/S-videokabel Fjärrkontroll Litiumbatteri av typ CR2032 för fjärrkontrollen Litiumbatteri av typ CR1216 för videokameran Objektivskydd 8 MB SD-minneskort CD-ROM USB kabel Extra tillbehör Batteripaket med standardlivslängd BT-L227 Zoommikrofon VR-8MC Yttre batteri med handrem BT-LCA1 v

8 Försiktighetsåtgärder Före inspelning av en viktig scen kan det vara lämpligt att göra en provinspelning och sedan avspela denna för att kontrollera att inspelningen utfördes på önskat sätt. Om det uppträder störningar bör du använda en separat inköpt rengöringskassett för att rengöra bildhuvudena (se sidan viii). När kameran inte ska användas på ett tag ska du alltid ta ur kassetten, slå av strömmen och koppla bort kameran från strömkällan. Rikta inte objektivet mot solen. Låt inte solsken falla direkt på kamerans objektiv, oavsett om inspelning pågår eller inte, då det kan skada CCD-sensorn. Var försiktig vid inspelning utomhus en solig dag. Undvik magnetiska källor. Användning av kameran nära kraftiga lysrörslampor, motorer, TV-apparater eller annat som innehåller magneter kan påverka de inspelade bilderna. Användning av kameran nära en sändande station eller annan kraftig överföringskälla kan orsaka surrande ljud och störningar på bilden. Undvik att tappa enheten eller utsätta den för stötar. Akta dig för att tappa eller utsätta kameran för stötar eller kraftiga vibrationer. Slag eller stötar under inspelning kan orsaka störningar på den inspelade bilden. Håll kameran borta från belysningsutrustning. Värmen från glödlampor kan deformera kameran eller orsaka fel på den. vi Respektera alltid förbud och restriktioner mot bruk av elektronisk utrustning på flygplan och andra känsliga ställen. Ge noga akt på temperatur och luftfuktighet. Kameran kan användas vid en temperatur på 0 C till L40 C och en relativ luftfuktighet på 30% till 80%. Förvara inte kameran i en oventilerad bil som står parkerad i solen och håll den borta från solsken och andra värmekällor. Hög värme kan deformera kamerans hölje och skada dess kretsar. Undvik situationer där vatten, sand, damm och andra främmande föremål kan tränga in i kameran, och håll den borta från ställen som utsätts för rök, ånga eller fukt. Dessa slags miljöer kan orsaka fel eller göra att det bildas mögel på linserna. Se till att det förekommer god ventilation på stället där kameran används eller förvaras. Vissa mindre, bärbara stativ kan vara svåra att fästa och kan kanske inte bära kamerans vikt. Var noga med att använda ett kraftigt, stabilt stativ. När kameran används på ett kallt ställe kan LCD-skärmen te sig en aning dunkel strax efter strömpåslag. Detta tyder inte på fel. Skydda kameran genom att linda in den i ett tjockt tygstycke (en filt el.dyl.) när den inte används.

9 Fuktbildning Vad innebär fuktbildning? När man häller kallt vatten i ett glas bildas det vattendroppar på glasets utsida. Detta kallar vi fuktbildning, eller kondens. När det bildas fukt i kameran Det kan gradvis bildas fukt på huvudtrumman i kameran som gör att bandet klibbar fast vid huvudet. Detta kan skada såväl huvudet som bandet. Inspelning och avspelning kan kanske inte utföras på rätt sätt när det bildats fukt i kameran. Fuktbildning kan inträffa i följande situationer: När kameran flyttas från ett kallt till ett varmt ställe. När kameran förvaras i ett rum som värms upp hastigt. När kameran flyttas utomhus från ett luftkonditionerat rum. När kameran placeras rakt framför luftutsläppet på en luftkonditioneringsapparat. När kameran placeras i ett fuktigt rum. När kameran t.ex. flyttas inomhus efter att ha använts utomhus på vintern kan det vara lämpligt att lägga den i en plastpåse. Plastpåse 1 Förslut noga plastpåsen som innehåller kameran. 2 Öppna plastpåsen när temperaturen inuti påsen når samma temperatur som i rummet. Funktion för fuktvarning Meddelandet DEW börjar blinka på skärmen om det bildats fukt i kameran, och strömmen slås sedan av automatiskt efter ca. 10 sekunder. Att förhindra problem Vid användning av kameran på ett ställe där fukt kan bildas ska du låta kameran och bandet anpassas till den omgivande temperaturen i cirka en timme. 1 När DEW börjar blinka ska du ta ur kassetten, låta kassettfacket stå öppet och vänta ett par timmar tills kameran anpassats till den omgivande temperaturen. 2 Slå på strömmen efter ett par timmar. Kameran kan användas om DEW inte längre visas. 3 Sätt aldrig i en kassett när DEW blinkar då detta kan leda till skador på bandet. 4 Eftersom fukten bildas gradvis kan det ta 10 till 15 minuter innan fuktvarningen visas på skärmen. vii

10 Försiktighetsåtgärder Smutsiga bildhuvuden När bildhuvudena blivit igentäppta av smuts (damm och bandpartiklar) Randstörningar Mosaikstörningar uppträder mosaikliknande störningar på avspelningsbilden. (Se bilden ovan.) avspelningsbilden rör sig inte. under avspelning blir hela skärmen blå. Orsaker till igentäppta bildhuvuden Höga temperaturer och hög luftfuktighet Rikligt med damm i luften Skadat band Slitet band En längre tids användning Fuktbildning Användning av ett rengöringsband (extra tillbehör) Tillgängligt läge: Bandavspelning Bildhuvudena kan rengöras med ett separat inköpt rengöringsband. Alltför flitigt bruk av rengöringsbandet kan orsaka skador på bildhuvudena. Läs noga anvisningarna som medföljer rengöringsbandet innan det används. Snabbspolning framåt och bakåt kan inte användas när rengöringsbandet är isatt i kameran. Om bildhuvudena blir igentäppta av smuts på nytt en kort tid efter rengöring kan detta ha orsakats av ett skadat band. Upphör omedelbart att använda detta band. 1 Sätt i ett rengöringsband i kameran. 2 Ställ kameran i läget för bandavspelning. Skärmen för huvudrengöring visas. 3 Tryck på m på driftstangenten för att starta rengöring av bildhuvudena. NOW CLEANING blinkar på skärmen under rengöring. CLEANI NG NOW CLEANING Indikatorn v dyker upp på skärmen om bildhuvudena blir igentäppta. Kontakta närmaste SHARP servicecentrum eller din handlare för detaljer om vad som ska göras. START STOP Huvudrengöring avslutas automatiskt efter cirka 20 sekunder, och EJECT THE CASSETTE. visas. 4 Ta ur rengöringsbandet. Tryck på l för att makulera rengöring. viii

11 Driftsreferenser Driftsreferenser Delarnas benämning Vi hänvisar till sidnumret inom parenteser för närmare detaljer om varje del. Sedd framifrån Zoommikrofonsko* (sid. 48) Zoomobjektiv Driftstangent (sid. 32) Inbyggt videoljus med lysdioder (sid. 38) Stereomikrofon Tangent DISPLAY/MODE SET (sid. 32)/Tangent LCD LAMP (sid. 25) Tangent MENU (sid. 33) * Zoommikrofonskon är utformad enbart för den valfria zoommikrofonen VR-8MC. Den kan inte användas för videoljus eller andra tillbehör. 1

12 Driftsreferenser Sedd från vänster Driftsreferenser Uttag USB (sid. 93) Hörlursuttag (sid. 28) LCD-skärm (sid. 20) Uttagsskydd (sid. 28, 31, 71, 72, 74, 76, 93) Uttag DC IN (sid. 8, 9) Uttag AV (sid. 31, 71, 72, 76) Uttag DV (sid. 74, 76) Litiumbatterilock (sid. 12) Diopterjusteringsratt (sid. 19) Stativfäste* * Vid fastsättning av ett stativ med ett ledningsstift ska stiftet inte fästas på undersidan av kameran. 2 Kortöppningslock (sid. 11) Batteriets frigöringsknapp (sid. 7, 12)

13 Driftsreferenser Sedd från höger Lock för fönsterrengöring (sid. 105) Sökare (sid. 18, 19) Indikator STANDBY (sid. 25) Indikator POWER/ CHARGE (RED) (sid. 8, 9, 23) Tangent PHOTO (sid. 41, 55, 79) Motorzoomreglage Vidvinkel/ Telefoto (sid. 24)/ Volymreglage (VOL.) (sid. 30) Omkopplare för mediaval (väljare för bandläge V /kortläge u) (sid. 22) Tangent STANDBY (sid. 25) Högtalare Inspelningens start/stopptangent (sid. 23) Strömbrytare (väljare för inspelningsläge v/ avspelningsläge w) (sid. 22) Handrem (sid. 17) Kassetthållare (sid. 10) Kassettfackdörrens öppnare (sid. 10) Kassettfackdörr (sid. 10) 3

14 Driftsreferenser Varningsindikeringar Driftsreferenser Följ de angivna instruktionerna om en varningsindikator dyker upp på skärmen. Visas under de 3 första sekunderna INSERT A CASSETTE. EJECT THE CASSETTE. CASSETTE NOT RECORDABLE. THE TAPE ENDS SOON. CHANGE THE CASSETTE. BATTERY IS TOO LOW. USB DEW LAMP Visas efter 3 sekunder EJECT THE CASSETTE. PROTECT. TAB TAPE TAPE USB DEW LAMP END END Varningsbeskrivning Ingen videokassett i kameran. Sätt i en videokassett (se sidan 10). Videokassetten är söndrig och bör tas ur (se sidan 10). Raderskyddsfliken på videokassetten har skjutits till läget för inspelningsskydd och förhindrar inspelning (se sidan 102). Bandet närmar sig slutet. Förbered en ny kassett (se sidan 10). Bandet har nått slutet. Sätt i en ny kassett (se sidan 10). Batteriet är nästan urladdat. Sätt i ett fulladdat batteripaket (se sidorna 6 och 7). Det har bildats fukt inuti kameran. Vänta ett par timmar tills fukten avdunstat (se sidan vii). Kameran slås av automatiskt cirka 10 sekunder efter att denna varning visats. Bildhuvudena är igentäppta och bör rengöras (se sidan viii). Lysrörslampan bakom LCD-skärmen är nästan utbränd. Kontakta en auktoriserad Sharphandlare för att få den utbytt. Batteriet är nästan helt urladdat när kameran överför data via USB-kabeln. Använd nättillsatsen eller ett fulladdat batteripaket som strömkälla (se sidorna 6 9, 95). 4

15 Driftsreferenser Visas i 5 sekunder Varningsbeskrivning NO MEMORY CARD Kortet är inte isatt eller felaktigt isatt. Kontrollera att det är isatt på rätt sätt (se sidan 11). MEMORY FULL CARD Kortet har nått dess fulla kapacitet och kan inte lagra fler bilder. Radera bilder som inte behövs (se sidan 86) eller sätt i ett nytt kort (se sidan 11). NO DATA ON MEMORY CARD MEMORY CARD ERROR FORMAT MEMORY CARD Kortet har inga bilder inspelade i ett format som kameran känner igen. Bilderna på kortet är förvrängda eller har spelats in i ett format som ej är kompatibelt med denna kamera. Formatera kortet för att kunna använda det med denna kamera (se sidan 82)*. Kortet har inte formaterats med denna kamera. Formatera kortet (se sidan 82)*. MEMORY CARD PROTECTED DATA PROTECTED MEMORY CARD READ ERROR CANNOT STORE DATA PLEASE USE PHOTO BUTTON MAX I MUM 999 IMAGES MAX I MUM F I LE NUMBER Kortet är skrivskyddat (se sidan 11). Du försöker radera en skyddad bild. Makulera skyddsinställningen om du vill radera bilden (se sidan 85). Den valda bilden kan ej avläsas av denna kamera. Formatera kortet så att det kan användas med denna kamera (se sidan 82)*. Kortet kan inte spela in data beroende på ett problem med kortet eller data på kortet. Sätt i ett nytt kort (se sidan 11) eller formatera kortet (se sidan 82)*. I kortinspelningsläget går det inte att utföra inspelning med inspelningens start/stopptangent. Använd tangenten PHOTO (se sidan 79). Det går inte att ställa in utskriftsorder för över 999 bilder. Det går inte att spela in en bild med ett filnummer högre än Ställ menyposten FILE NO. på RESET (se sidan 83) och formatera sedan kortet (se sidan 82)*, eller använd ett nytt kort (se sidan 11). * Formatering av ett kort raderar alla bilder som lagrats på kortet, även de som är raderingsskyddade. Överför bilder du vill bevara till en dator eller något annat medium innan kortet formateras. N anger en blinkande skärm. 5

16 Förberedelser Förberedelser Fastsättning och borttagning av batteripaketet 3 Skjut batteripaketet i pilens riktning med märket m vänt utåt. Fastsättning Förberedelser Strömbrytare märket m 1 Försäkra att strömbrytaren står på OFF. 4 Tryck batteripaketet i pilens riktning tills det låses på plats med ett klick. 2 Öppna LCD-skärmen i 90 vinkel till kamerans stomme. 90 6

17 Förberedelser Urtagning 1 Kontrollera att strömbrytaren står på OFF och öppna sedan LCD-skärmen i 90 vinkel till kamerans stomme Skjut batteriets frigöringsknapp i pilens riktning. STOPPA INSPELNING ELLER AVSPELNING OCH SLÅ AV STRÖMMEN INNAN BATTERIPAKETET AVLÄGSNAS. Borttagning av batteripaketet under pågående inspelning eller avspelning kan göra att bandet lindas runt bildhuvudtrumman och skadas eller att kortet blir förstört, vilket gör det omöjligt att avläsa eller skriva på det. Avlägsna batteripaketet från kameran om kameran inte ska användas under en längre tid. Försäkra att batteripaketet sitter ordentligt på plats när kameran används. I annat fall kan batteripaketet falla av eller operationen misslyckas beroende på dåligt kontakttryck. Håll alltid ett stadigt tag i batteripaketet medan frigöringsknappen trycks in, detta för att undvika att batteriet faller och skadas. Använd endast batteripaket av modell BT- L227 från SHARP med denna kamera. Användning av andra batteripaket skapar risk för brand eller explosion. Innan LCD-skärmen stängs ska du kontrollera att batteripaketet är fäst ordentligt på kameran. I annat fall kan skärmen bli skadad. Batteriets frigöringsknapp 3 Ta ur batteripaketet. 7

18 Förberedelser Laddning av batteripaketet Laddningstid och maximal kontinuerlig in- och avspelningstid i bandlägena Förberedelser 1 Fäst batteripaketet på videokameran och kontrollera att strömbrytaren står på OFF. 2 Anslut den medföljande nätkabeln till nätintaget på nättillsatsen och anslut sedan nätkontakten till ett vägguttag. Nätintag 3 Anslut likströmskontakten till uttaget DC IN på kameran. Indikatorn POWER/CHARGE (RED) tänds röd. Indikator POWER/ CHARGE (RED) Uttag DC IN Till ett vägguttag Likströmskontakt Indikatorn POWER/CHARGE (RED) slocknar när batteriet är fulladdat. 4 Koppla bort likströmskontakten från uttaget DC IN och koppla sedan bort nättillsatsen från vägguttaget. Batteripaket BT-L227 Laddningstid Max. kontinuerlig inspelningstid Skärmen stängd Skärmen öppen Max. kontinuerlig avspelningstid på skärmen Tabellen anger ungefärlig tid i minuter. Ladda batteripaketet vid en temperatur på mellan 10 C och 30 C. Batteripaketet laddas kanske inte ordentligt vid alltför låga eller höga temperaturer. Batteripaketet och laddaren blir varma under laddning. Detta tyder inte på fel. Strömförbrukningen ökar vid flitig användning av zoomen (se sidan 24) och andra funktioner och när strömmen slås på och av ofta. Den faktiska inspelningstiden kan därför bli kortare än de maximala kontinuerliga inspelningstider som anges ovan. Laddningstid och inspelningstid kan variera beroende på den omgivande temperaturen och batteripaketets kondition. Se sidorna 104 och 105 för närmare detaljer om användning av batteripaketet. Ladda endast SHARP:s batteripaket av modell BT-L227. Övriga typer av batteripaket kan spricka och orsaka personella och materiella skador. Vid anslutning av den medföljande ljud/video/ S-videokabeln eller USB-kabeln ska du koppla ur likströmskontakten, öppna uttagsskyddet och sedan ansluta kabeln. 8

19 Förberedelser Att strömförsörja kameran från ett vägguttag Det går även att strömförsörja kameran direkt från ett vägguttag med den medföljande nättillsatsen. Den medföljande nättillsatsen är speciellt utformad för bruk med denna videokamera och bör inte användas som strömkälla för någon annan videokamera. 1 Försäkra att strömbrytaren står på OFF. 2 Anslut den medföljande nätkabeln till nätintaget på nättillsatsen och anslut sedan nätkontakten till ett vägguttag. 4 Håll låsknappen intryckt och ställ strömbrytaren på v eller w. Indikatorn POWER/CHARGE (RED) tänds grön. STOPPA ALLTID INSPELNING ELLER AVSPELNING OCH SLÅ AV STRÖMMEN INNAN LIKSTRÖMSKABELN KOPPLAS UR. Urkoppling av likströmskabeln under pågående inspelning eller avspelning kan skada bandet då det lindas runt bildhuvudtrumman eller förstöra kortet och göra det obrukbart. Koppla bort nättillsatsen från kameran om den inte ska användas under en längre tid. Nätintag Till ett vägguttag 3 Anslut likströmskontakten till uttaget DC IN på kameran. Indikator POWER/CHARGE (RED) Uttag DC IN Likströmskontakt 9

20 Förberedelser Isättning och urtagning av en kassett Isättning 4 Vänta tills kassetthållaren är helt indragen. Stäng kassettfackdörren genom att trycka mitt på den tills den låses på plats med ett klick. Förberedelser 1 Anslut strömkällan till kameran och skjut på och håll i kassettfackdörrens öppnare medan du öppnar kassettfackdörren. Efter ett bekräftelseljud skjuts kassetthållaren ut och öppnas automatiskt. Kassettfackdörrens öppnare 2 Sätt i en separat inköpt Mini-DVkassett till fullo med fönstret vänt utåt och raderskyddsfliken vänd uppåt. Raderskyddsflik SAVE REC 3 Tryck försiktigt på märket PUSH tills kassetthållaren låses på plats med ett klick. Kassetthållaren dras in automatiskt. Urtagning Utför steg 1 ovan och ta sedan ur kassetten. Försök aldrig att stänga kassettfackdörren medan kassetthållaren är i färd med att skjutas ut eller dras in. Akta dig för att klämma fingrarna i kassetthållaren. Rör inte vid kassetthållaren utom när du försiktigt trycker på märket PUSH för att stänga den. Luta inte kameran och håll den inte upp och ned vid isättning eller urtagning av en kassett. Kassetten kan falla ut och skadas. Ta ur kassetten om kameran inte ska användas under en längre tid. Om kassetthållaren inte stängs på rätt sätt i steg 3 kan det hända att kassettskyddsmekanismen i kameran stöter ut kassetten. Sätt i så fall i kassetten på nytt. Försök aldrig att lyfta kameran genom att hålla den i kassettfackdörren. Om batteriet är alltför svagt kan det hända att kassetten inte kan tas ur. Byt till ett fulladdat batteripaket och försök igen. Det går endast att använda Mini-DVkassetter. Stora DV-kassetter kan inte användas. Var noga med att använda Mini- DV-kassetter försedda med märket i. Se sidorna 101 och 102 för närmare detaljer om vilka videokassetter som kan användas med denna kamera. 10 Märket PUSH

21 Förberedelser Isättning och urtagning av ett kort Det går att använda ett SD-minneskort (medföljer) eller ett MultiMedia-kort (extra tillbehör) för lagring av stillbilder. Urtagning Utför steg 1 och 2 ovan, tryck på kortet och släpp det långsamt (1). Dra sedan kortet rakt utåt (2) såsom visas nedan. Isättning 1 Försäkra att strömbrytaren står på OFF. 2 Öppna kortöppningslocket. Kortöppningslock 3 Sätt i ett kort i öppningen såsom visas nedan och skjut in det till fullo. Det går enbart att använda SD-minneskort eller MultiMedia-kort (se sidan 103). Kortet som medföljer är redan formaterat och kan tas i bruk omedelbart. Se sidan 103 för närmare detaljer om vilka kort som kan användas med denna kamera. Ta inte ut kortet ur kameran när datainspelning på kortet pågår (indikatorn S blinkar under inspelning). Detta kan radera den inspelade bilden eller orsaka skador på kortet. Kortet kan inte sättas i eller tas ur när ett stativ används. Angående skrivskyddsomkopplaren SD-minneskortet är försett med en skrivskyddsomkopplare. När denna Skrivskyddsomkopplare omkopplare står i låst läge går det inte att inspela/radera data eller formatera kortet. Etikett Ställ omkopplaren i öppet läge för att kunna Hackat hörn inspela/radera data eller formatera kortet. 4 Stäng kortöppningslocket ordentligt. Sett bakifrån Öppet läge Låst läge 11

22 Förberedelser Förberedelser Isättning av litiumbatterier Isättning av batteriet för minnesstöd Det medföljande litiumbatteriet av typ CR1216 används för att bevara inställt datum och tid i minnet. 1 Försäkra att strömbrytaren står på OFF. 2 Öppna LCD-skärmen i 90 vinkel till kamerans stomme. 3 Skjut batteriets frigöringsknapp i pilens riktning och ta sedan ur batteriet. 5 Sätt i det mindre litiumbatteriet i facket med sidan H på batteriet vänd utåt. 6 Stäng litiumbatterilocket ordentligt tills det låses med ett klick. Urtagning av batteriet för minnesstöd Utför steg 1 till 4 ovan och lyft sedan ut batteriet med hjälp av en pennspets eller annat spetsigt föremål. Litiumbatteri av typ CR1216 Batteriets frigöringsknapp 4 Dra ut litiumbatterilocket i pilens riktning. Litiumbatterilock 12

23 Förberedelser Isättning av batteriet i fjärrkontrollen Det medföljande litiumbatteriet av typ CR2032 används till att strömförsörja fjärrkontrollen. 1 För in ett spetsigt föremål såsom en kulspetspenna i hålet för att öppna batterihållaren. 2 Placera det större litiumbatteriet på batterihållaren med sidan H vänd nedåt. Litiumbatteri av typ CR2032 Att observera angående litiumbatteriet OBSERVERA: Risk för explosion om batteriet byts felaktigt. Batteriet i kameran ska ersättas med ett batteri av typ CR1216 eller motsvarande, medan batteriet i fjärrkontrollen ska ersättas med ett batteri av typ CR2032 eller motsvarande, rekommenderade av tillverkaren. _ HÅLL BATTERIET UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. KONTAKTA LÄKARE OMEDELBART OM ETT BATTERI RÅKAR SVÄLJAS. { BATTERIET KAN EXPLODERA VID FELAKTIGT BRUK ELLER ISÄTTNING MED OMVÄND POLARITET. FÖRSÖK ALDRIG ATT LADDA, PLOCKA ISÄR ELLER BRÄNNA BATTERIET. Undvik att kortsluta, ladda eller plocka isär litiumbatteriet, och håll det borta från värme. Skulle litiumbatteriet råka läcka ska du torka ur batterifacket ordentligt och sedan sätta i ett nytt batteri. Litiumbatterierna har en livslängd på cirka ett år vid normalt bruk. 3 Stäng batterihållaren tills den låses med ett klick. 13

24 Förberedelser Förberedelser Val av språk för skärmvisning Tillgängliga lägen: Alla lägen Denna videokamera gör det möjligt att välja mellan engelska, tyska och franska för språket på skärmen. Driftstangent Tangent MENU Strömbrytare Ändring Skärmexemplen nedan avser läget för bandinspelning. 1 Tryck på tangenten MENU för att visa menyskärmen. 2 Tryck på l ellerm för att välja Z och tryck sedan mitt på 3 Tryck på l eller m för att välja LANGUAGE ( SPRACHE eller LANGUE ) och tryck sedan mitt på Skärmen för språkval visas. OTHERS 1 DEFAULT REMOTE BEEP LANGUAGE DEMO MODE EXECUTE ON ON EXECUTE OFF Inställning När videokameran tas i bruk för första gången ska du välja önskat skärmspråk genom att utföra stegen nedan. 1 Håll låsknappen intryckt och ställ strömbrytaren på v. Skärmen för språkval visas. 2 Tryck på l eller m på driftstangenten för att välja önskat språk och tryck sedan mitt på LANGUAGE ENGL I SH DEUTSCH FRANÇ AIS LANGUAGE ENGL I SH DEUTSCH FRANÇ AIS 4 Tryck på l eller m för att välja önskat språk och tryck sedan mitt på Menyskärmen visas nu på det valda språket. SPRACHE ENGL I SH DEUTSCH FRANÇ AIS SONST IGES 1 VORGABEN FERNBDG. PIEPTON SPRACHE DEMO- BETR. AUS ZURÜ CK AUSFÜ HREN EIN EIN AUSFÜHREN 14 AUTO PAUSE 5 Tryck åter på MENU för att slå av menyskärmen. Delarna på engelska, tyska och franska i denna bruksanvisning är baserade på skärmvisning på respektive språk. Delarna i bruksanvisningen på andra språk är baserade på skärmvisning på engelska.

25 Förberedelser Inställning av datum och tid Tillgängliga lägen: Alla lägen Exempel: Ställ in datumet på 2 juni 2005 ( ) och tiden på 10:30 am (10:30). Driftstangent 4 Tryck på m eller l för att välja 2 (dag) och tryck sedan mitt på SETT ING : 00 5 Tryck på m eller l för att välja 6 (månad) och tryck sedan mitt på SETT ING : 00 Strömbrytare Tangent MENU Kontrollera att ett litiumbatteri av typ CR1216 är isatt i kameran (se sidan 12) innan du utför det nedanstående. Skärmexemplen nedan avser läget för bandinspelning. 1 Håll låsknappen intryckt och ställ strömbrytaren på v eller w. Låsknapp 2 Tryck på tangenten MENU för att visa menyskärmen. OTHERS 2 POWER SAVE OFF T IME CODE OFF TC OUT OFF 12H/ 24H 24H DATE D I SP. DATE+ TIME SETT ING 0 : Tryck mitt på 1. 6 Tryck på m eller l för att välja 2005 (år) och tryck sedan mitt på SETT ING : 00 7 Tryck på m eller l för att välja 10 (timme) och tryck sedan mitt på SETT ING : 00 8 Tryck på m eller l för att välja 30 (minut) och tryck sedan mitt på SETT ING : 30: 00 Den interna klockan börjar nu gå med visning av sekunderna. 9 Tryck åter på MENU för att slå av menyskärmen. Om datum och tid ställts in visas skärmen SETTING 1 (T) i steg 2. Välj SETTING på skärmen OTHERS 2 (~) med (fortsättning på nästa sida) 15

26 Förberedelser Ändring till 12-timmars tidsformat 1 Efter att ha utfört steg 8 på föregående sida ska du trycka på l eller m för att välja 12H/24H och sedan trycka mitt på Användning av objektivskyddet Fäst objektivskyddets rem i handremmen såsom visas nedan. Förberedelser 2 Tryck på l eller m för att välja 12H och tryck sedan mitt på 12H 24H OTHERS 2 POW ER SAVE TIME CODE TC OUT 12H/ 24H DATE D I SP. SETT ING 12H 24H 12H Vid fastsättning eller borttagning av objektivskyddet ska du fatta tag i inbuktningarna på skyddets båda sidor. 3 Tryck åter på MENU för att slå av menyskärmen. Inställt datum och tid spelas in internt även om de inte visas på skärmen. Menyskärmen slås av automatiskt om inga inställningar görs inom 5 minuter. Inbuktningar Ta före inspelning av objektivskyddet och fäst objektivskyddets rem i hållaren så att skyddet inte hänger i vägen. Hållare 16 Sätt alltid på objektivskyddet när kameran inte används.

VL-Z950S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310

VL-Z950S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z950S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 SVENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 9 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 Besök vår hemsida på Internet för digitala videokameror: http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/ Tillbehör

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

GR-D728E DIGITAL VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA FÖRBEREDELSER 8 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 18 AVANCERADE FUNKTIONER 24 REFERENSER 35 VILLKOR

GR-D728E DIGITAL VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA FÖRBEREDELSER 8 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 18 AVANCERADE FUNKTIONER 24 REFERENSER 35 VILLKOR Bästa kund, Tack för att du har köpt denna digitala videokamera. Före användning bör du läsa säkerhetsinformationen och försiktighetsåtgärderna på sidorna 3 6 för en säker användning av den här produkten.

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Bruksanvisning för Milestone 310

Bruksanvisning för Milestone 310 Bruksanvisning för Milestone 310 Vi gratulerar till köpet av detta elektroniska fickminne av mycket hög kvalitet, tillverkat av Bones GmbH i Schweiz. Milestone har en mycket hög ljudkvalitet, är enkel

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE 1 Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder och underhåll -------------------------------------------------------3 Rengöring av LCD-skärmen ----------------------------------------------------------------3

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX Instruktionshäfte Svenska INTRODUKTION INTRODUKTION Läs noga detta instruktionshäfte för att få ut mesta möjliga av din nya digitala kamera från CASIO, och förvara

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer