Instruktionshäfte. Digitalkamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionshäfte. Digitalkamera"

Transkript

1 Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på ett säkert ställe för framtida behov. För allra senaste information angående produkten hänvisar vi till EXILIM:s officiella webbsajt på

2 Uppackning Kontrollera vid uppackning av kameran att samtliga artiklar nedan medföljer. Kontakta din återförsäljare, om något skulle saknas. Digitalkamera Laddningsbart litiumjonbatteri (NP-120) USB-nätadapter (AD-C53U) Hur remmen fästs i kameran * Formen på nätkabelns kontakt kan variera beroende på land eller geografiskt område. 1 2 Fäst remmen här. Nätkabel Rem USB-kabel AV-kabel CD-ROM-skiva Grundreferens 2

3 Läs detta först! Innehållet i denna bruksanvisning är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Innehållet i denna bruksanvisning har kontrollerats under varje steg i tillverkningsprocessen. Kontakta oss gärna, om du upptäcker någonting som verkar tvivelaktigt, felaktigt etc. All kopiering av innehållet i detta instruktionshäfte, delvis eller i sin helhet, är förbjuden. Utöver för personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i denna bruksanvisning utan tillstånd från CASIO COMPUTER CO., LTD. förbjudet i enlighet med gällande upphovsrättslagar. CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador eller uteblivna vinster som drabbat dig eller tredje part på grund av bruk av eller fel på produkten. CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador, uteblivna inkomster eller krav från tredje part som uppstått till följd av bruk av Photo Transport eller YouTube Uploader for CASIO. CASIO COMPUTER CO., LTD. påtar sig inget ansvar för några skador eller uteblivna inkomster orsakade av förlust av minnesinnehållet på grund av fel, reparation eller annat. Notera att de skärmexempel och produktillustrationer som visas i detta instruktionshäfte kan skilja sig en aning från skärmarna och utformningen på själva kameran. LCD-skärm Bildskärmen med flytande kristaller använder sig av en ytterst avancerad teknik som sörjer för över 99,99 % effektiva bildpunkter. Detta innebär att ett obetydligt antal bildpunkter inte tänds eller förblir tända hela tiden. Det beror på egenskaperna hos flytande kristallskärmar och tyder inte på fel. Provfotografera Ta en provbild för att kontrollera att kameran fungerar som den ska, innan faktisk bildinspelning påbörjas. 3

4 Innehåll Uppackning Läs detta först! Delar och reglage Visning på skärmen Val av informationsvisning (DISP) Grundinstruktioner för snabbstart 11 Vad är en digitalkamera? Möjligheter med CASIO-kameran Användning av pekpanelen Börja med att ladda upp batteriet före användning Isättning av batteriet Laddning av batteriet Konfigurering av grundinställningar efter att kameran slagits på första gången Förberedning av ett minneskort Användbara minneskort Isättning av ett minneskort Formatering (initiering) av ett nytt minneskort På- och avslagning av strömmen Korrekt hållning av kameran Inspelning av en stillbild Val av automatiskt inspelningsläge Inspelning av en stillbild Visning av stillbilder Radering av stillbilder och filmer Radering av en enstaka fil Radering av samtliga filer Försiktighetsåtgärder vid inspelning av stillbilder Begränsningar för autofokus Bildinspelning 32 Val av inspelningsläge Användning av blixt (blixt).. 33 Inspelning med zoom Förklaring av zoomstapeln Inspelning av en film Användning av BEST SHOT 39 4 Innehåll

5 Avancerade inställningar för inspelning 41 Användning av inspelningsmenyn Användning av pekavtryckare (Pekavtryckare) Användning av självutlösaren (Självutlösare) Val av ett fokusläge (fokus) Ändring av bildstorlek (Bildstorlek) Inställning av bildkvalitet för film (filmkvalitet) Användning av ansiktsidentifiering (Ansiktsident.) Korrigering av bildens ljusstyrka (ev-skifte) Justering av vitbalans (Vitbalans) Specificering av ISO-känslighet (ISO) Optimering av bildens ljusstyrka (Belysning) Användning av inbyggda färgfilter (färgfilter) Reducering av effekterna av kamera- och motivrörelser..(skakdämpning) Visning av rutmönster på skärmen (Rutmönster) Inställning av grundinställningar vid strömpåslag (minne) Visning av stillbilder och filmer 53 Visning av stillbilder Visning av en film Uppspelning av ett bildspel på kameran (Bildspel).. 54 Visning av bildmeny Zoomning av en bild på skärmen Visning av stillbilder och filmer på en teveskärm Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning) 58 Användning av uppspelningsmenyn Rotering av en bild (Rotation) Val av bilder för utskrift (DPOF utskrift) Skyddande av en fil mot radering (Bildskydd) Omformatering av en stillbild (Omformatera) Klippning av en stillbild (Klippning) Kopiering av filer (Kopiera) Utskrift 63 Utskrift av stillbilder Användning av DPOF för att välja bilder för utskrift och antalet kopior Innehåll

6 Användning av kameran med en dator 66 Hur en dator kan användas Användning av kameran med en dator som kör Windows Visning och lagring av bilder i en dator Uppspelning av filmer Uppladdning av filmfiler till YouTube Överföring av bilder från datorn till kamerans minne Användarregistrering Användning av kameran med en Macintosh Anslutning av kameran till datorn och lagring av filer Automatisk överföring av bilder och hantering av dem på din Macintosh Uppspelning av film Användarregistrering Användning av ett Eye-Fi Wireless SD-minneskort till överföring av bilder (Eye-Fi).. 79 Filer och mappar Minneskortdata Övriga inställningar (Inställning) 83 Urkoppling av kommunikation med Eye-Fi-kort (Eye-Fi).. 83 Konfigurering av ljudinställningar på kameran (ljud).. 83 In- och urkoppling av startfilmen (Startskärm).. 84 Specificering av framställningsmetod för filnamnens serienummer (Filnr.).. 84 Konfigurering av världstidsinställningar (Världstid).. 85 Val av en resedestination Val av tidsvisning Tidsstämpling av stillbilder (Tidsstämpel).. 86 Inställning av kamerans klocka (Justera).. 87 Specificering av datumformat (datumformat).. 87 Specificering av skärmspråk (Language).. 88 Kalibrering av pekpanelen (Kalibr. pekp.).. 88 Konfigurering av inställningar för viloläge (viloläge).. 89 Konfigurering av inställningar för automatiskt strömavslag (Autoströmav.).. 89 Val av skärmformat och videosystem för videoutmatning.... (Videoutg.).. 90 Formatering av det inbyggda minnet eller ett minneskort.... (Formatera).. 90 Återställning av kamerans inställningar till grundinställningarna (Nollställ) Innehåll

7 Övrigt 92 Försiktighetsåtgärder vid användning Strömförsörjning Laddning Byte av batteri Försiktighetsåtgärder gällande batteriet Användning av kameran utomlands Användning av ett minneskort Byte av minneskort Datorsystemkrav för medföljande programvara (gäller Windows) Återställning av ursprungliga grundinställningar När problem uppstår Felsökning Skärmmeddelanden Antal stillbilder/filminspelningstid Tekniska data Innehåll

8 Delar och reglage Sidnumren inom parentes hänvisar till de sidor där respektive detalj förklaras närmare. Framsida Baksida 7 89 bkbl 6 5 1Zoomreglage (s. 27, 35, 55, 55) 2Avtryckare (s. 27) 3Blixt (s. 33) 4Främre lampa (s. 25, 42) 5Objektiv 6Mikrofon (s. 38) 7Knappen [p] (uppspelning) (s. 24, 29) 8[ON/OFF] (strömbrytare) (s. 15, 20, 24) 9Bakre lampa (s. 16, 18, 24, 27, 34) bo bn bm bkknappen [0] (film) (s. 28, 37) blremhål (s. 2) bmkontaktskydd bn[usb/av]-port (s. 16, 17, 56, 68, 76) boskärm (s.9,10) Undersida bpbatteri/minneskortsfack (s. 14, 22, 100, 101) bqstativhål Använd detta hål vid montering på ett stativ. brhögtalare br bq bp 8

9 Visning på skärmen Skärmen använder sig av olika indikatorer, ikoner och värden för att upplysa dig om kamerans tillstånd. Skärmexemplen i detta avsnitt är avsedda att visa var på skärmen olika indikatorer och siffror kan uppträda i olika lägen. De representerar inte visningar som faktiskt uppträder på skärmen.. Vid inspelning av stillbilder bp bo bn bm bl Flik (s. 24) 2Fokusläge (s. 43) 3Självutlösarläge (s. 42) 4Blixt (s. 33) 9 bk 5Bildstorlek för stillbild (s. 45) 6Bildkvalitet för film (s. 37, 47) 7Digital zoom (s. 36) 8Återstående minneskapacitet för stillbilder (s. 113) 9Återstående minneskapacitet för film (s. 37, 113) bkbatterinivåindikator (s. 19) blikon för uppspelningsläge (s. 24) bmikon för informationsvisning (s. 10) bnblixtikon (s. 33) boikon för inspelningsläge (s. 26, 33) bpikon för menyvisning (s. 41). Vid inspelning av film Bildkvalitet för film (s. 37, 47) 2Ikon för inspelningstidsändring (s. 37) 3Ikon för återstående filminspelningstid (s. 37) 4Återstående minneskapacitet för film/ filminspelningstid (s. 37, 113) 5Digital zoom (s. 36). Vid visning av stillbilder bl bk Flik (s. 24) 2Skyddsindikator (s. 59) 3Mappnamn/filnamn (s. 80) 4Bildstorlek för stillbild (s. 45) 5Batterinivåindikator (s. 19) 6Datum/tid (s. 20, 87) 7Ikon för inspelningsläge (s. 24) 8Ikon för informationsvisning (s. 10) 9Raderingsikon (s. 30) bkbildspelsikon (s. 54) blikon för menyvisning (s. 58) B 9

10 . Vid uppspelning av film Flik (s. 24) 2Skyddsindikator (s. 59) 3Mappnamn/filnamn (s. 80) 4Bildkvalitet för film (s. 37, 47) 5Filminspelningstid (s. 53) 6Batterinivåindikator (s. 19) 7Datum/tid (s. 20, 87) 8Ikon för filmuppspelning 6 (s. 53) Val av informationsvisning (DISP) Peka lämpligt antal gånger på DISP för att välja önskad inställning för visning eller döljning av information på skärmen. Separata inställningar kan göras för inspelningsrespektive uppspelningsläget. Om DISP inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. Informationsvisning kan inte ändras under pågående filminspelning. Av. Infoskärmar Ingen information visas. Information på Information om bildinställningar m.m. visas. Tillstånd på Mer detaljerad information om inställningar visas. Medan Tillstånd på är valt är det inte möjligt att se motiv på skärmen. Infoskärm i inspelningsläge bs br bq bp bo bn bm bk bl Infoskärm i uppspelningsläge bn bm bl bk Återstående minneskapacitet för film 2 Återstående minneskapacitet för stillbilder 3 Bildstorlek för stillbild 4 Filmkvalitet 5 Blixt 6 Exponeringskompensation 7 Eye-Fi-inställning 1 Skyddsindikator 2 Mappnamn/filnamn 3 Bildstorlek för stillbild 4 Slutartid 5 ISO-känslighet 6 Eye-Fi-inställning 7 Datum 8 Tidsstämpelindikator 9 Datum bk Digital zoom bl Tid bm Batterinivåindikator bn Belysningsinställning bo Skakdämpning bp Vitbalansinställning bq ISO-känslighet br Ansiktsidentifiering/ fokusläge bs Självutlösarläge 8 Tid 9 Batterinivåindikator bk Exponeringskompensation bl Blixt bm Vitbalansinställning bn Bländarvärde B 10

11 Grundinstruktioner för snabbstart Vad är en digitalkamera? En digitalkamera lagrar bilder på ett minneskort, så att bilder kan spelas in och raderas hur många gånger som helst. Spela in Radering Spela upp Inspelade bilder kan användas på en rad olika sätt. Lagra bilder i en dator. Skriv ut bilder. Bifoga bilder i e-post. 11 Grundinstruktioner för snabbstart

12 Möjligheter med CASIO-kameran CASIO-kameran erbjuder en rad användbara funktioner för att underlätta inspelning av digitala bilder, inklusive följande tre huvudfunktioner. Enkel pekpanelsmanövrering Skärmen är en pekpanel som kan användas för olika manövreringar. Se sidan 13 för närmare detaljer. Ansiktsidentifiering Varje gång kameran riktas mot en person söker den automatiskt upp personens ansikte för vackra porträttfoton. Se sidan 47 för närmare detaljer. BEST SHOT Välj helt enkelt önskat scenexempel, varvid kameran automatiskt utför lämpliga inställningar. Därefter är det bara att trycka på avtryckaren för att få perfekta bilder. Se sidan 39 för närmare detaljer. 12 Grundinstruktioner för snabbstart

13 Användning av pekpanelen Kamerans skärm är en pekpanel. Genom att röra vid skärmen med fingrarna är det möjligt att utföra olika manövreringar enligt nedan. Peka Berör skärmen kortvarigt med ett finger. Peka på skärmen för att välja en ikon eller en menypost eller för att ändra inställningar. Håll pekande Håll ett finger tryckt mot skärmen. Håll pekande på skärmen för att bläddra fram bilder i snabbare takt eller för att utföra fortgående bildförbild-uppspelning av en film. Dra Håll ett finger mot skärmen och dra fingret uppåt, neråt, åt vänster eller åt höger. Använd dra till att flytta en skärmbild till ett annat ställe eller till att bläddra mellan bilder. VIKTIGT! Använd aldrig ett spetsigt eller hårt föremål till skärmmanövrering. Det kan göra att skärmen skadas. Pekpanelen är tryckkänslig. Se till att trycka tillräckligt hårt på panelen när den används för manövrering. ANM. Applicering av separat inköpt LCD-skyddsfilm medför att skärmens manövreringskänslighet reduceras. Om val av poster på pekpanelen inte fungerar såsom förväntas, så kalibrera pekpanelen (s. 88). 13 Grundinstruktioner för snabbstart

14 Börja med att ladda upp batteriet före användning. Observera att batteriet till en nysåld kamera levereras oladdat. Följ anvisningarna nedan för att sätta i batteriet i kameran och ladda det. Kameran kan endast drivas med CASIO:s speciella laddningsbara litiumjonbatteri (NP-120). Försök aldrig använda någon annan typ av batteri. Isättning av batteriet 1. Öppna batteriluckan. Tryck på batteriluckan och skjut den i den riktning som pilen anger. 2. Sätt i batteriet. Vänd EXILIM-loggan på batteriet neråt (i riktning mot objektivet), för undan stopparen intill batterifacket åt det håll som pilen anger och skjut samtidigt in batteriet i kameran. Tryck batteriet inåt tills stopparen fäster det på plats. Batterikontakter EXILIM-logga Stoppare Framsida Baksida 3. Stäng batteriluckan. Håll batteriluckan tryckt mot kameran och skjut igen den. Vi hänvisar till sidan 100 angående byte av batteri. 14 Grundinstruktioner för snabbstart

15 Laddning av batteriet Kamerans batteri kan laddas genom att använda någon av följande två metoder. USB-nätadapter Via USB-anslutning till en dator. Laddning via USB-nätadapter 1. Slå av kameran. Kontrollera att ingenting visas på kamerans skärm. Tryck annars på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå av kameran. [ON/OFF] (strömbrytare) 2. Anslut först den medföljande USBkabeln till USBnätadaptern och anslut sedan nätkabeln till ett nätuttag. USB-kabel (medföljer kameran) Nätkabel USB-nätadapter USB USB-port 15 Grundinstruktioner för snabbstart

16 3. Anslut USB-kabeln till kameran. Den bakre lampan börjar lysa röd för att ange att laddning startas. Den bakre lampan slocknar när laddningen är klar. Fulladdning av ett helt urladdat batteri tar cirka 110 minuter. [USB/AV]- port Liten kontakt USB-nätadapter USB-kabel (medföljer kameran) Se till att märket på USB-kabelns kontakt är vänt mot objektivsidan på kameran och anslut USB-kabeln till kameran. Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt. Arbetslägen för bakre lampa Lampans tillstånd Lyser röd Blinkar röd Släckt Beskrivning Laddning pågår Onormal omgivningstemperatur, problem med USB-nätadapter, batteriproblem eller laddning avbruten av timer (s. 99) Laddning avslutad Bakre lampa 4. Koppla loss USB-kabeln från kameran och koppla därefter loss nätkabeln från nätuttaget efter avslutad laddning. 16 Grundinstruktioner för snabbstart

17 . Laddning via USB-anslutning till en dator Batteriet isatt i kameran laddas medan kameran är ansluten direkt till en dator via medföljande USB-kabel. Beroende på datorns inställningar kan det hända att kamerans batteri inte går att ladda via en USB-anslutning. I så fall rekommenderas att USB-nätadaptern som medföljer kameran används istället. VIKTIGT! Första gången kameran ansluts till en dator via en USB-kabel kan det hända att ett felmeddelande visas på datorn. Koppla i så fall loss USB-kabeln och anslut den sedan på nytt. 1. Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå av kameran. 2. Anslut kameran till datorn medan datorn är påslagen. Den bakre lampan börjar lysa röd för att ange att laddning startas. Den bakre lampan slocknar när laddningen är klar. En full laddning tar cirka 130 minuter. Beroende på laddningsförhållanden kan det hända att laddningen tar längre tid. USB-port Stor kontakt USB-kabel (medföljer kameran) [USB/AV]-port Liten kontakt Se till att märket på USB-kabelns kontakt är vänt mot objektivsidan på kameran och anslut USB-kabeln till kameran. Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt. 17 Grundinstruktioner för snabbstart

18 Arbetslägen för bakre lampa Lampans tillstånd Beskrivning Lyser röd Laddning pågår Blinkar röd Släckt Onormal omgivningstemperatur, onormalt lång laddningstid eller batteriproblem (s. 99) Laddning avslutad Bakre lampa 3. Koppla loss USB-kabeln från kameran och därefter från datorn efter avslutad laddning. ANM. Laddning fortsätter medan kameran är ansluten till en USB-port på en dator, även om kameran slås av. I detta tillstånd arbetar den bakre lampan enligt beskrivningen under Arbetslägen för bakre lampa (s. 16). VIKTIGT! Ingen laddning sker medan den anslutna datorn befinner sig i viloläge. Ett laddningsfel kan uppstå omedelbart efter laddningsstart eller en stund efter att laddning har startat. Ett laddningsfel anges av att den bakre lampan blinkar röd. Om aktuell datormodell eller aktuella anslutningsförhållanden medför låg strömkapacitet, så startar laddning utan att kameran slås på. Om kameran slås på i detta läge, så avbryts laddningen samtidigt som USB-datakommunikation mellan kameran och datorn aktiveras. Den bakre lampan på kameran lyser i detta fall grön. 18 Grundinstruktioner för snabbstart

19 Övriga försiktighetsåtgärder gällande laddning Med de två laddningsmetoder som beskrivs ovan kan kamerans batteri (NP-120) laddas utan att det tas ut ur kameran. Batteriet kan även laddas med hjälp av en separat inköpt batteriladdare (BC-120L). Använd aldrig någon annan typ av laddningsanordning. Försök att använda en annan laddare kan leda till oväntade olyckor. Ett batteri som fortfarande är varmt strax efter normal användning kan kanske inte fulladdas. Se till att batteriet hinner svalna innan det laddas. Ett batteri urladdas alltid en liten aning också medan det inte är isatt i kameran. Därför är det rekommendabelt att ladda batteriet strax innan det behöver användas. Laddning av batteriet till kameran kan orsaka störningar på teve- och radiomottagning. Anslut i så fall USB-nätadaptern till ett nätuttag som är placerat längre bort från teven eller radion. Den faktiska laddningstiden beror på batteriets aktuella kapacitet och laddningsförhållanden. Använd inte USB-nätadaptern till någon annan utrustning. Kontroll av återstående batterispänning Allteftersom batterispänningen försvagas anger en indikator på skärmen den återstående kapaciteten enligt nedan. Återstående spänning Hög Låg Batteriindikator * * * Indikatorfärg Cyanblå * Gul * Röd * Röd anger att batteriet är svagt. Ladda batteriet så snart som möjligt. Inspelning kan inte utföras medan visas. Ladda batteriet omedelbart. Den kapacitet som batteriindikatorn anger ändras ibland vid omkoppling mellan inspelningsläge och uppspelningsläge. Inställningarna för datum och tid raderas, om kameran lämnas utan någon strömtillförsel med ett urladdat batteri i cirka 30 dagar. Ett meddelande som uppmanar dig att ställa in datum och tid visas därefter nästa gång kameran slås på efter att strömmen har återställts. Ställ då in datum och tid (s. 87). Vi hänvisar till sidan 116 angående batterilivslängd och antal bilder. Tips för att spara på batteriet Om blixten inte behöver användas, så välj? (Blixt av) som blixtläge (s. 33). Aktivera automatiskt strömavslag eller använd insomningsfunktionen för att undvika onödig batteriförbrukning i händelse att du glömmer att slå av kameran (s. 89, 89). 19 Grundinstruktioner för snabbstart

20 Konfigurering av grundinställningar efter att kameran slagits på första gången Första gången kameran slås på visas en meny för inställning av skärmspråk, datum och tid på skärmen. Om datum och tid inte ställs in korrekt kommer felaktiga datumoch tidsdata att spelas in med bilderna. VIKTIGT! Om din kamera är avsedd för den japanska marknaden, så visas ingen språkvalsmeny i steg 2 nedan. Utför i så fall åtgärderna under Specificering av skärmspråk (Language) (s. 88) för att ändra skärmspråk till något annat än japanska. Observera dock att en version av detta instruktionshäfte på det valda språket kanske inte följer med en kamera avsedd för den japanska marknaden. Det kan hända att kameramodeller som säljs i vissa geografiska områden inte stöder val av skärmspråk. 1. Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå på kameran. [ON/OFF] (strömbrytare) 2. Dra (s. 13) uppåt eller neråt tills önskat språk påträffas och peka sedan på önskat språk. 3. Peka på önskat visningsformat för datum. Exempel: 10 juli 2012 ÅÅ/MM/DD * 12/7/10 DD/MM/ÅÅ * 10/7/12 MM/DD/ÅÅ * 7/10/12 4. Peka på ett värde som behöver ändras (år, månad, dag, timme, minut). 5. Peka på 8 eller 2 för att ändra valt värde. Håll pekande på 8 eller 2 för att ändra inställningen i snabbare takt. Peka på ikonen för 12/24-timmarsvisning för att växla mellan 12-timmars och 24-timmars tidsformat. Ikon för 12/24- timmarsvisning 20 Grundinstruktioner för snabbstart

21 6. Kontrollera att korrekt datum och tid har ställts in och peka på OK. Vi hänvisar till följande sidor angående ändring av inställningarna, om ett misstag råkar göras vid inställning av skärmspråk, datum eller tid enligt åtgärderna ovan. Skärmspråk: sidan 88 Datum och tid: sidan 87 ANM. Varje land bestämmer självt vilken lokal tid som ska gälla och om sommartid ska tillämpas, vilket betyder att dessa tider är föremål för ändringar. Om batteriet tas ut ur kameran för tidigt efter att tid och datum har ställts in första gången kan det hända att inställningarna återställs till grundinställningarna. Låt batteriet vara isatt i minst 24 timmar efter att dessa inställningar har gjorts. Förberedning av ett minneskort Kameran har visserligen ett inbyggt minne för lagring av bilder och filmer, men för att erhålla större inspelningskapacitet rekommenderas inköp av ett separat minneskort. Kameran levereras utan minneskort. Bilder som spelas in medan ett minneskort är isatt sparas i minneskortet. När inget minneskort är isatt sparas bilderna i det inbyggda minnet. Vi hänvisar till sidan 113 angående kapaciteter hos minneskort. Användbara minneskort SD-minneskort (upp till 2 GB) SDHC-minneskort (2 GB till 32 GB) SDXC-minneskort (32 GB till 2 TB) Använd någon av ovanstående typer av minneskort. Minneskorten som anges ovan är de typer av minneskort som stöds i juni De angivna kapaciteterna för respektive minneskort utgör standardvärden. Använd endast SD-kort som är i överensstämmelse med SD Card Associationspecifikationen. Kameran stöder användning av Eye-Fi-kort. 21 Grundinstruktioner för snabbstart

22 Isättning av ett minneskort 1. Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå av kameran och öppna sedan batteriluckan. Tryck på batteriluckan och skjut den i den riktning som pilen anger. 2. Sätt i ett minneskort. Håll minneskortet med framsidan vänd uppåt (mot kamerans skärmsida) och skjut in det i minneskortfacket så långt det går tills det låses på plats med ett klickljud. Framsida 3. Stäng batteriluckan. Håll batteriluckan tryckt mot kameran och skjut igen den. Vi hänvisar till sidan 101 angående byte av minneskort. Framsida Baksida VIKTIGT! Sätt aldrig i någonting annat än ett användbart minneskort (s. 21) i minneskortfacket. Om vatten eller något främmande föremål skulle råka tränga in i minneskortfacket, så slå omedelbart av kameran, ta ut batteriet och kontakta återförsäljaren eller en av CASIO auktoriserad serviceverkstad. 22 Grundinstruktioner för snabbstart

23 Formatering (initiering) av ett nytt minneskort Ett nytt minneskort behöver formateras innan det används första gången. 1. Sätt i ett minneskort (s. 22). 2. Slå på kameran och peka på MENU. Om MENU inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det (s. 32). 3. Dra (s. 13) uppåt eller neråt tills Inställningar syns och peka sedan på detta alternativ. 4. Dra uppåt eller neråt tills Formatera syns och peka sedan på detta alternativ. 5. Peka på Formatera och peka sedan på Ja. Formatering av isatt minneskort startar. VIKTIGT! Formatering av ett minneskort som redan innehåller stillbilder eller andra filer gör att dess innehåll raderas. Vanligtvis behöver ett minneskort bara formateras en gång. Kortet bör dock formateras på nytt, om det reagerar trögt eller uppvisar några andra onormala företeelser. Använd alltid kameran till att formatera ett minneskort. Användning av ett minneskort som formaterats på en dator kan göra att databehandlingen på kameran blir långsammare. Formatering av ett SD-, SDHC- eller SDXC-minneskort på en dator kan resultera i oöverensstämmelse med SD-formatet och orsaka problem med kompatibilitet, drift o.s.v. Kopiera installationsfilerna för Eye-Fi Manager till datorn, innan ett nytt Eye-Fi-kort formateras för att börja användas första gången. Se till att utföra denna åtgärd innan kortet formateras. Se till att säkerhetskopiera viktiga data som ska sparas, innan ett Eye-Fi-kort formateras. 23 Grundinstruktioner för snabbstart

24 På- och avslagning av strömmen. För att slå på kameran [p] (uppspelning) [ON/OFF] (strömbrytare) Flik Bakre lampa f (uppspelning) / g (inspelning) För att slå på strömmen och aktivera inspelningsläget För att slå på strömmen och aktivera uppspelningsläget Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare). Den bakre lampan lyser grön en kort stund och kamerans objektiv skjuts ut (s. 27). Tryck på [p] (uppspelning). Den bakre lampan lyser grön en kort stund och en bild som för tillfället finns lagrad i kamerans minne visas på skärmen (s. 29). Se noga till att ingenting hindrar eller kommer i kontakt med objektivet medan det skjuts ut. Håll inte fast objektivet så att det inte kan skjutas ut, eftersom det kan orsaka fel. Med vilofunktionen eller automatiskt strömavslag (s. 89, 89) slås strömmen av automatiskt om ingen åtgärd utförs under en viss tidsperiod. Aktivering av inspelningsläge och uppspelningsläge För att aktivera uppspelningsläget. För att aktivera inspelningsläget. Cirka 10 sekunder efter att uppspelningsläget har valts i inspelningsläget dras objektivet in i kameran.. För att slå av kameran Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare). Tryck på [p] (uppspelning) eller peka på fliken och sedan på ikonen f (uppspelning) som visas i inspelningsläget. Tryck på [p] (uppspelning) eller peka på fliken och sedan på ikonen g (inspelning) som visas i uppspelningsläget. 24 Grundinstruktioner för snabbstart

25 Korrekt hållning av kameran Rubbning av kameran samtidigt som avtryckaren trycks in resulterar i suddiga bilder. Se till att hålla kameran enligt illustrationen nedan vid inspelning och håll kameran stilla genom att pressa armarna mot kroppen samtidigt som avtryckaren trycks in. Håll kameran stilla, tryck försiktigt in avtryckaren och se till att undvika rörelser under den tid det tar för bilden att spelas in. Detta är speciellt viktigt när belysningen är dålig, eftersom slutartiden då blir längre. Horisontellt Vertikalt Håll kameran så att blixten befinner sig ovanför objektivet. ANM. Se till att inte något finger eller remmen blockerar något av de områden som anges på illustrationen. För att undvika att tappa kameran bör du fästa remmen runt fingrarna eller handleden när du håller i kameran. Svinga inte kameran medan den hålls i remmen. Den medföljande remmen är endast avsedd för användning till denna kamera. Använd den aldrig för andra syften. VIKTIGT! Se till att inte fingrarna blockerar eller är för nära blixten. Fingrar som är i vägen kan orsaka oönskade skuggor vid användning av blixten. Blixt Främre lampa Objektiv 25 Grundinstruktioner för snabbstart

26 Inspelning av en stillbild Kameran erbjuder ett antal olika inspelningslägen anpassade för olika inspelningsförhållanden och motiv (s. 33). I detta kapitel beskrivs allmänt tillvägagångssätt för inspelning i automatiskt inspelningsläge. Val av automatiskt inspelningsläge Välj ett av två inspelningslägen (Auto eller BEST SHOT) i enlighet med aktuella behov för digital fotografering. R Auto b BEST SHOT Detta är det normala läget för automatisk inspelning. Med BEST SHOT väljer du helt enkelt ett scenexempel som liknar den typ av bild du vill ta, varpå kameran automatiskt väljer optimala inställningar för motivet ifråga och rådande inspelningsförhållanden (s. 39). 1. Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå på kameran. 2. Peka på den andra ikonen uppifrån (inspelningsläge). Om ikonen inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram den. 3. Peka på Auto för att välja automatiskt inspelningsläge. Ikon för inspelningsläge 26 Grundinstruktioner för snabbstart

27 Inspelning av en stillbild 1. Rikta kameran mot motivet. Ett motiv kan zoomas in eller ut efter behov. w Vidvinkel z Telefoto Zoomreglage 2. Tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera bilden. När fokusering är klart avger kameran ett pipljud samtidigt som den bakre lampan tänds i grönt och fokusramen blir grön. Halvtryck Tryck lätt in knappen tills det tar stopp. Pip, pip! (Bilden är fokuserad.) Avtryckare Bakre lampa Motiv för fokusering Fokusram Ett halvtryck på avtryckaren gör att kameran automatiskt ställer in exponering och fokuserar motivet som den nu är riktad mot. För att få bra bilder är det viktigt att kunna avgöra hur hårt tryck som behövs för ett halvtryck respektive ett fullt tryck på avtryckaren. 27 Grundinstruktioner för snabbstart

28 3. Fortsätt hålla kameran stilla och tryck in avtryckaren helt och hållet. En stillbild spelas in. Fullt tryck Klick! (Bilden spelas in.) Inspelning av en film Tryck på [0] (film) för att starta filminspelning. Tryck en gång till på [0] (film) för att stoppa filminspelning. Se sidan 37 för närmare detaljer. [0] (film) ANM. Det är också möjligt att spela in en stillbild genom att peka på en punkt på skärmen (s. 42). Det är möjligt att ange önskad bildstorlek för stilllbilder. Se sidan 45 för närmare detaljer.. Om bilden inte fokuseras... Om fokusramen förblir röd och den bakre lampan blinkar grön innebär det att bilden inte är fokuserad (eftersom motivet är för nära e.dyl.). Rikta i så fall om kameran mot motivet och försök fokusera på nytt.. Om motivet inte befinner sig i mitten av ramen... Fokuslås (s. 44) kallas en teknik som kan användas vid inspelning av en bild där det motiv som ska fokuseras på inte befinner sig inom fokusramen mitt på skärmen. 28 Grundinstruktioner för snabbstart

29 Visning av stillbilder Gör på följande sätt för att titta på stillbilder på kamerans skärm. Vi hänvisar till sidan 53 angående uppspelning av filmer. 1. Tryck på [p] (uppspelning) eller peka på f (uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget. En stillbild som finns lagrad i minnet visas på skärmen. [p] (uppspelning) Om f (uppspelning) inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta Flik fram det. Information gällande aktuell stillbild visas också (s. 9). Det är även möjligt att dölja informationen för att enbart se stillbilden (s. 10). Bilden på skärmen kan zoomas in genom att föra zoomreglaget mot z eller genom att peka på skärmen f (uppspelning) (s. 55). Vid inspelning av en viktig stillbild kan zoomningen användas till att kontrollera detaljerna i bilden efter att bilden har spelats in. 2. Dra åt vänster eller höger över skärmbilden för att bläddra igenom stillbilder. ANM. Vid tryckning på avtryckaren i uppspelningsläget eller medan en meny visas på skärmen kopplas inspelningsläget in direkt. 29 Grundinstruktioner för snabbstart

30 Radering av stillbilder och filmer Om minnet blir fullt kan stillbilder och filmer som inte längre behövs raderas för att frigöra lagringsutrymme och spela in fler bilder. VIKTIGT! Tänk på att en raderad fil (bild) inte kan återkallas. Radering av en enstaka fil 1. Aktivera uppspelningsläget och dra åt vänster eller höger över skärmbilden för att bläddra fram till den fil som ska raderas. 2. Peka på t. Om t inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. 3. Peka på 1 fil. Den valda bilden raderas. Radering av samtliga filer 1. Aktivera uppspelningsläget. 2. Peka på t. Om t inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. 3. Peka på Alla filer. 4. Peka på Radera. Detta gör att meddelandet Det finns inga filer. visas på skärmen. 30 Grundinstruktioner för snabbstart

31 Försiktighetsåtgärder vid inspelning av stillbilder Drift Öppna aldrig batteriluckan medan den bakre lampan blinkar grön. Detta kan resultera i felaktig lagring av den bild som just spelats in, skador på andra bilder som lagrats i minnet, fel på kameran etc. Om ett oönskat ljus skiner direkt på objektivet, så skugga objektivet med handen. Skärmen vid inspelning av stillbilder Beroende på motivets ljusförhållanden kan det hända att skärmen reagerar långsammare än normalt och att digitala störningar uppstår på skärmbilden. Den bild som visas på skärmen är avsedd för komponering av bilden. Den faktiska bilden spelas in i enlighet med det inspelningsläge som är valt för tillfället (s. 33). Inspelning inomhus under lysrörsbelysning Det obetydliga flimrandet hos lysrörslampor kan påverka ljusstyrkan eller färgerna på en bild. Begränsningar för autofokus Följande förhållanden kan medföra att fokusering misslyckas. En enfärgad vägg eller annat motiv med mycket låg kontrast Motiv i kraftigt motljus Ett väldigt blänkande motiv Persienner eller andra föremål med ett horisontellt mönster Flera motiv på olika avstånd från kameran Ett motiv på ett mörkt ställe Kamerarörelser vid inspelning Ett snabbrörligt motiv Ett motiv som är utanför kamerans fokusomfång Om fokusering misslyckas, så prova att använda fokuslåset (s. 44) eller ställ in fokus manuellt (s. 43). 31 Grundinstruktioner för snabbstart

32 Bildinspelning Vid pekning på skärmen i inspelningsläget visas poster för ändring av inspelningsinställningar på skärmen.. För att ändra inspelningsinställningar 1. Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå på kameran och aktivera inspelningsläget. Om kameran står i uppspelningsläget, så peka på g (inspelning) för att aktivera inspelningsläget. [ON/OFF] (strömbrytare) 2. Peka på en post vars inställning ska ändras. Om inga ikoner visas längs vänstra kanten på skärmen, så peka på fliken för att ta fram dem. 1Flik (s. 24) 2Meny (s. 41)* 3Inspelningsläge (s. 33) 4Blixt (s. 33) 5Information (s. 10) 6Uppspelningsläge (s. 24) g (inspelning) * Beroende på inspelningsläge kan det hända att vissa poster på menyn som visas inte kan användas. 32 Bildinspelning

33 Val av inspelningsläge Kameran erbjuder två olika lägen för inspelning: läget Auto och läget BEST SHOT. 1. Peka på den andra ikonen uppifrån (inspelningsläge) medan kameran är i inspelningsläge. Om ikonen inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram den. 2. Peka på ikonen för det inspelningsläge som ska användas. Valt inspelningsläge aktiveras. R Auto b BEST SHOT Normalt automatiskt inspelningsläge. Detta är det normala läget för inspelning (s. 26). Med BEST SHOT väljer du helt enkelt ett scenexempel som liknar den typ av bild du vill ta, varpå kameran automatiskt väljer optimala inställningar för motivet ifråga och rådande inspelningsförhållanden (s. 39). Användning av blixt (Blixt) 1. Peka på den tredje ikonen uppifrån (blixt) medan kameran är i inspelningsläge. Blixt 2. Peka på ikonen för det blixtläge som ska användas. > Auto? Blixt av < Blixt på Röda ögon Blixten avfyras automatiskt i enlighet med exponeringsförhållandena (mängden ljus och ljusstyrka). Blixten avfyras inte. Blixten avfyras alltid. Detta blixtläge kan användas för att lysa upp ett motiv som normalt blir mörkt beroende på stark belysning bakifrån (synkroniserad blixt för dagsljus). Blixten avfyras automatiskt. Detta blixtläge kan användas för att minska risken för att ögon i motivet blir röda. 33 Bildinspelning

34 3. Tryck på avtryckaren för att starta bildinspelning. < anger att blixten avfyras. Bakre lampa Blinkar orange medan blixten laddas för att ange att bildinspelning inte kan ske. Det går inte att ta en till stillbild med blixt förrän lampan har slutat blinka orange, vilket anger att laddningen är klar. Vi hänvisar till sidan 115 angående detaljer kring blixtomfång. ANM. Se till att inga fingrar eller remmen blockerar blixten. Önskad effekt erhålls kanske inte om motivet är för långt borta eller för nära. Blixtens laddningstid (s. 115) beror på aktuella driftsförhållanden (batteritillstånd, omgivande temperatur o.s.v.). Om blixten inte används vid inspelning på ett mörkt ställe blir slutartiden längre, vilket ökar risken för att bilden blir suddig om kameran inte hålls absolut stilla. Fäst kameran på ett stativ e.dyl. under sådana förhållanden. När reducering av röda ögon används avfyras blixten automatiskt i enlighet med exponeringen. Den avfyras inte på ställen där belysningen är god. Solsken, lysrörslampor och vissa andra ljuskällor kan ge upphov till onormala färger på bilden. Välj? (Blixt av) som blixtläge vid inspelning på platser där fotografering med blixt är förbjudet. Reducering av röda ögon Användning av blixten på kvällen eller i ett svagt upplyst rum kan göra att det uppträder röda prickar i ögonen hos personer på bilden. Detta inträffar när ljuset från blixten reflekteras på ögats näthinna. När reducering av röda ögon väljs som blixtläge avfyrar kameran en förblixt som sluter näthinnan i ögonen på personer som förekommer på bilden, vilket reducerar risken för röda ögon. Observera nedanstående punkter när reducering av röda ögon används. Reducering av röda ögon fungerar inte om personerna på bilden inte tittar rakt mot kameran (blixten). Reducering av röda ögon fungerar sämre för personer som befinner sig långt från kameran. 34 Bildinspelning

35 Inspelning med zoom Kameran är utrustad med olika typer av zoomar: optisk zoom, HD-zoom och digital zoom. Den maximala zoomfaktorn beror på vilken bildstorlek som är inställd. Optisk zoom HD-zoom Digital zoom Objektivets brännvidd ändras. En större zoomkapacitet medges genom att en del av den ursprungliga bilden klipps ut och förstoras. Mitten av bilden behandlas digitalt för att förstora bilden. 1. Aktivera inspelningsläget och använd zoomreglaget till att zooma. w Vidvinkel 2. Tryck på avtryckaren för att spela in bilden. VIKTIGT! z Telefoto Zoomreglage w (vidvinkel): Förminskar motivet och gör omfånget vidare. z (telefoto) : Förstorar motivet och gör omfånget snävare. Digital zoom och HD-zoom kan inte användas medan tidsstämpling (s. 86) är inkopplat. ANM. Användning av ett stativ rekommenderas för att undvika suddiga bilder på grund av kamerarörelser vid inspelning med telefoto. Vid en zoomning ändras objektivets bländaröppning. 35 Bildinspelning

36 Förklaring av zoomstapeln Vid zoomning visas en zoomstapel på skärmen för att ange den aktuella zoominställningen. Omfång där bildförsämring undertrycks (optisk zoom, HD-zoom) Omfång med försämrad bild (digital zoom) 1X 20,0X till 79,7X Gränspunkt för optisk zoom 5,0X optisk zoompunkt Zoompekare (Anger nuvarande zoomläge.) Punkt varifrån bild försämras Denna punkts läge (5,0X till 33,8X) avgörs av aktuell bildstorlek.. Zoomikon Zoomikonens utseende på skärmen beror på aktuell zoomfaktor. Optisk zoom HD-zoom Digital zoom Visas ej Visas ej ê. Zoomfaktor Den digitala zoomfaktorn avgörs av aktuell bildstorlek (s. 45). Bildstorlek Maximal zoomfaktor där bildförsämring kan undertryckas Total maximal zoomfaktor 14 M 5,0X 20,0X 3:2 5,0X 20,0X 10 M 5,9X 23,7X 6 M 7,7X 30,7X 3 M 10,6X 42,2X VGA 33,8X 79,7X 36 Bildinspelning

37 Inspelning av en film Följande anvisningar beskriver tillvägagångssätt för att spela in en film. MENU 1. Aktivera inspelningsläget och peka på MENU. Om MENU inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. 2. Dra uppåt eller neråt tills Filmkvalitet syns och peka sedan på det för att välja det. 3. Peka på en post vars inställning ska ändras. Filmkvalitet Bildrutshastighet Bildstorlek (bildpunkter) HD 30 fps 1280x720 STD 30 fps 640x Peka på MENY eller tryck på avtryckaren för att stänga menyn. 5. Tryck på [0] (film). Inspelning startar. Enkanaligt ljud spelas också in vid filminspelning. Omedelbart efter tryckning på [0] (film) ställer kameran automatiskt in skärpan på motivet i mitten av skärmen. Därefter är fokusinställningen fast under pågående filminspelning. Beskrivning Välj denna inställning för att spela in högupplösta filmer (HD). Filmer som spelas in med denna inställning får formatet (bredd/höjdförhållandet) 16:9. Välj denna inställning för att spela in filmer i standardformat. [0] (film) Inspelningstid/ återstående inspelningstid Efter pekning på o under pågående inspelning visas återstående inspelningstid och R. Peka en gång till på o för att återgå till visning av förlöpt inspelningstid. 6. Tryck en gång till på [0] (film) för att stoppa inspelning. Filminspelning stoppas också automatiskt om minnet blir fullt innan du trycker på [0] (film). En enskild filminspelning kan ha en filstorlek på upp till 4 GB eller en filmlängd på högst 29 minuter. Filminspelning avbryts automatiskt när någon av dessa gränser nås. 37 Bildinspelning

38 VIKTIGT! Vid långvarig filminspelning blir kamerans hölje en aning varmt. Detta är helt normalt och tyder inte på något fel. Kameran spelar även in ljud. Observera därför följande punkter vid filminspelning. Se till att inte blockera mikrofonen med fingrarna e.dyl. Inspelning av ett motiv på alltför långt avstånd från kameran resulterar i bristfällig ljudinspelning. Inspelning av ett väldigt ljusstarkt motiv kan ge upphov till ett vertikalt band eller rosa skiftningar på skärmbilden. Detta tyder inte på något fel. Mikrofon Inspelning av en film med hjälp av kamerans inbyggda minne medför att bildrutor i filmen hoppas över. Använd alltid ett minneskort av höghastighetstyp (ej inbyggt minne) vid filminspelning. Endast digital zoom kan användas för zoomning under pågående filminspelning. Zooma efter behov innan [0] (film) trycks in för att starta inspelning, eftersom optisk zoom inte kan användas under pågående filminspelning. Användning av vissa typer av minneskort medför långsammare dataöverföring och gör att filmdata tar längre tid att spela in, vilket kan resultera i att bildrutor i filmen hoppas över. Filmikonen blir gul för att ange att bildrutor hoppas över. För att undvika dylika problem rekommenderas användning av ett SD-minneskort av Ultra High Speed-typ. Notera dock att CASIO inte lämnar några garantier angående bruket av något SD-minneskort av Ultra High Speed-typ tillsammans med denna kamera. ANM. Effekterna av kamerarörelser blir mer uttalade på bilderna vid inspelning av närbilder eller användning av en hög zoomfaktor. Därför rekommenderas användning av ett stativ för sådana inspelningar. 38 Bildinspelning

39 Användning av BEST SHOT BEST SHOT är en samling förinställda scenexempel, som kan användas för olika typer av inspelningsförhållanden. Om inställningen av kameran behöver ändras, så välj helt enkelt det scenexempel som bäst överensstämmer med rådande förhållanden. Kameran ställs då automatiskt in därefter. På så sätt kan risken för misslyckade bilder på grund av felaktiga inställningar av exponering och slutartid undvikas.. Inspelning av bilder med BEST SHOT 1. Peka på den andra ikonen uppifrån (inspelningsläge) medan kameran är i inspelningsläge. Om ikonen inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram den. 2. Peka på b (BEST SHOT). En meny över BEST SHOT-scener visas. 3. Peka på önskad scen. Peka på längst upp till höger på skärmen och peka sedan på en BEST SHOT-scen för att ta fram detaljerad information om scenen ifråga. 4. Tryck på avtryckaren (för inspelning av en stillbild) eller tryck på [0] (film) (för filminspelning). ANM. BEST SHOT-scenen YouTube ställer in kameran för inspelning av filmer optimerade för uppladdning till YouTube. Filmer inspelade enligt scenexemplet YouTube lagras i en särskild mapp, så att de lätt kan återfinnas för uppladdning (s. 81). 39 Användning av BEST SHOT

40 . Anmärkningar gällande BEST SHOT Scenen For YouTube kan inte användas vid stillbildsinspelning. Kameran innehåller ett scenexempel som optimerar inställningar för auktionssajtbilder. Beroende på kameramodell kallas scenexemplet antingen For ebay eller Auktion. Bilder som spelas in med hjälp av scenexemplet för auktionssajter lagras i en särskild mapp, så att de enkelt kan letas fram på en dator (s. 81). Hög känslighet Inställningen för hög känslighet fungerar inte när kamerans blixt avfyras. Hög känslighet ger kanske inte önskat resultat under väldigt mörka förhållanden. Vid inspelning med lång slutartid bör ett stativ användas för att förhindra suddiga bilder på grund av kamerarörelser. Under vissa ljusförhållanden utför kameran en automatisk brusfiltrering för att minska digitalt brus i bilden. Denna åtgärd gör att det tar längre tid än normalt för kameran att spara bilden och förbereda sig för inspelning av nästa bild. Bilderna i BEST SHOT-scenerna är inte inspelade med denna kamera. En bild som spelas in med hjälp av en BEST SHOT-scen ger kanske inte väntat resultat på grund av aktuella inspelningsförhållanden m.m. Det går att modifiera inställningarna på kameran efter att en BEST SHOT-scen har valts. Observera dock att BEST SHOT-inställningarna återgår till respektive grundinställningar när en annan BEST SHOT-scen väljs eller kameran slås av. Vissa scenen, såsom Nattscen, medför inställning av lång slutartid. Eftersom en lång slutartid ökar risken för digitalt brus på bilden utför kameran automatiskt en digital brusreduceringsbehandling när någon av dessa scener har valts. Detta medför att det tar lite längre tid att spara bilden, vilket anges av att den bakre lampan blinkar grön. Utför ingen manövrering av kameran under denna tid. Det kan också vara lämpligt att använda ett stativ för att förhindra suddiga bilder till följd av kamerarörelser vid inspelning med lång slutartid. 40 Användning av BEST SHOT

41 Avancerade inställningar för inspelning Följande menyoperationer kan användas för att utföra olika inställningar av kameran. Användning av inspelningsmenyn. Exempel på menyanvändning 1. Aktivera inspelningsläget och peka på MENU. En meny visas på skärmen. Om MENU inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. Menyinnehållet skiljer sig åt mellan inspelningsläget och uppspelningsläget. 2. Dra uppåt eller neråt tills den post vars inställning ska ändras påträffas. 3. Peka på posten ifråga. 4. Ändra den valda postens inställning i enlighet med aktuellt skärminnehåll. Peka på MENY eller tryck på avtryckaren för att avbryta och lämna menyn.. Menyoperationer i detta instruktionshäfte Menyoperationer anges enligt nedan i detta instruktionshäfte. Peka på de ikoner och poster som anges och utför operationer såsom anges, från vänster till höger. Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Pekavtryckare 41 Avancerade inställningar för inspelning

42 Användning av pekavtryckare (Pekavtryckare) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Pekavtryckare En stillbild kan spelas in enligt nedanstående anvisningar. 1. Peka på På. 2. Rikta kameran mot motivet. 3. Peka på skärmen för att starta bildinspelning. Skärpan ställs in automatiskt och en bild spelas in på kameran. Det är fortfarande möjligt att använda avtryckaren till att starta inspelning medan På är valt för pekavtryckare. ANM. Medan Ansiktsident. är inkopplat fokuserar kameran på det ansikte som är identifierat. Användning av självutlösaren (Självutlösare) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Självutlösare Vid användning av självutlösaren startar en nerräkningstimer när avtryckaren trycks in. En bild spelas sedan in efter en viss bestämd tid. 10 sek 10-sekunders självutlösare 2 sek Av 2-sekunders självutlösare Vid inspelning under förhållanden som gör slutartiden längre kan denna inställning användas för att förhindra suddiga bilder till följd av kamerarörelser. Självutlösaren är urkopplad. Den främre lampan blinkar medan självutlösarens nerräkning pågår. Det går att avbryta en pågående nerräkning av självutlösaren genom att trycka på avtryckaren. Främre lampa ANM. Självutlösaren kan inte användas tillsammans med följande funktioner. Vissa BEST SHOT-scener 42 Avancerade inställningar för inspelning

43 Val av ett fokusläge (Fokus) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Fokus Genom val av optimalt fokusläge är det möjligt att uppnå bättre skärpa. Inställningar Q AF (Autofokus) Typ av bildinspelning Allmän inspelning Fokusläge Ungefärligt fokusomfång* 1 Stillbilder Filmer Stillbilder Filmer Automatisk Närbild Närbilder Automatisk ) Oändlighet W MF (Manuell fokus) Landskap och andra avlägsna motiv För manuell fokusering Fast* 2 Cirka 10 cm till 9 (oändlighet) (vidvinkel) Cirka 10 cm till 50 cm (vidvinkel) Fast avstånd * 2 *1 Fokusomfånget motsvarar avståndet från objektivytan. *2 Omedelbart efter tryckning på [0] (film) ställer kameran automatiskt in skärpan på motivet i mitten av skärmen. Därefter är fokusinställningen fast under pågående filminspelning. Fast Manuell Oändligt Cirka 10 cm till 9 (oändlighet)* 2 (vidvinkel) 43 Avancerade inställningar för inspelning

44 Fokusering med manuell fokus 1. Komponera bilden på skärmen så att motivet du vill fokusera på befinner sig inom den gula ramen. 2. Peka på W. 3. Peka på + (närmare) eller (längre bort) för att ställa in fokus medan bilden kontrolleras på skärmen. Den del av bilden som befinner sig inom ramen förstoras och fyller ut skärmen, vilket underlättar fokuseringen. Om ingen manövrering utförs inom cirka tre sekunder, så återgår visningen på skärmen till den i steg 1. Gul ram ANM. En autonärbildsfunktion känner av hur långt bort från objektivet motivet befinner sig och väljer automatiskt antingen närbildsfokus eller autofokus därefter. Autofokus är det enda fokusläge som är tillgängligt medan ansiktsidentifiering är aktiverat. Koppla först ur ansiktsidentifiering (s. 47) för att välja ett annat fokusläge. Användning av blixten tillsammans med närbildsfokus kan medföra att ljuset från blixten blockeras och resultera i oönskade skuggor från objektivet på bilden. Användning av fokuslås Fokuslås är en teknik som kan användas till att komponera en bild där det motiv som ska fokuseras på inte befinner sig inom fokusramen i mitten av skärmen. Motiv för fokusering 1. Anpassa fokusramen på skärmen till det motiv som ska fokuseras på och tryck sedan in avtryckaren halvvägs. Fokusram 2. Fortsätt att hålla avtryckaren halvvägs intryckt (så att fokusinställningen inte ändras) och flytta samtidigt kameran för att komponera bilden såsom önskas. 3. Tryck in avtryckaren helt och hållet för att spela in den färdigkomponerade bilden. 44 Avancerade inställningar för inspelning

45 ANM. Fokuslåset låser även exponeringen (AE). Fokusramen visas inte på skärmen medan pekavtryckaren är aktiverad (På). Ändring av bildstorlek (Bildstorlek) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Bildstorlek Denna inställning kan användas till att ändra bildstorlek för stillbilder. Bildstorlek (bildpunkter) 14 M (4320x3240) 3:2 (4320x2880) 10 M (3648x2736) 6 M (2816x2112) 3 M (2048x1536) VGA (640x480) Lämplig utskriftsstorlek/ tillämpning Affischutskrift Affischutskrift Affischutskrift Format A3 Format 3,5" x 5" E-post Beskrivning Bra detaljrikedom för större tydlighet även för bilder klippta (s. 61) från ett original Bra detaljrikedom Bäst när bevarande av minneskapacitet anses viktigare än hög bildkvalitet. Ger mindre bildfiler, vilket är att föredra för bilder som ska bifogas i e-post. Bilderna blir emellertid något grövre. Den ursprungliga grundinställningen för bildstorlek är 14 M (14 miljoner bildpunkter). Vid val av 3:2 spelas bilder in med formatet (bredd/höjdförhållandet) 3:2, vilket matchar standardformat på utskriftspapper. De format på utskriftpapper som anges här bör endast ses som riktlinjer (utskriftsupplösning 200 dpi). 45 Avancerade inställningar för inspelning

46 . Bildpunkter Bilden på en digitalkamera består av en samling små punkter, kallade bildpunkter eller pixlar. Ju fler bildpunkter en bild innehåller, desto detaljrikare blir bilden. I allmänhet räcker det emellertid med ett mindre antal bildpunkter för utskrift av en bild (L-format) genom en fotobutik e.dyl., bifogning av en bild i e-post, visning av bilden på en datorskärm o.s.v. Bildpunkt. Angående bildstorlekar Storleken på en bild anger hur många bildpunkter den innehåller och uttrycks som horisontella bildpunkterxvertikala bildpunkter. Bildstorlek 14 M (4320x3240) = cirka 14 miljoner bildpunkter 4320* 3240* Bildstorlek VGA (640x480) = cirka bildpunkter 640* 480* * Enhet: bildpunkter Tips vid val av bildstorlek Tänk på att större bilder innehåller fler bildpunkter, vilket betyder att de tar upp större minnesutrymme. Stort antal bildpunkter Detaljrikare, men upptar mer minne. Bäst vid avsikt att skriva ut bilder i stort format (t.ex. A3). Litet antal bildpunkter Mindre detaljrikt, men upptar mindre minne. Bäst för bilder som ska skickas med e-post etc. Vi hänvisar till sidan 113 angående detaljer kring bildstorlek och antal bilder som kan lagras. Vi hänvisar till sidan 37 för närmare detaljer om storleken på filmbilder. Vi hänvisar till sidan 60 för närmare detaljer om omformatering av existerande stillbilder. 46 Avancerade inställningar för inspelning

47 Inställning av bildkvalitet för film (Filmkvalitet) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Filmkvalitet Se sidan 37 för närmare detaljer. Användning av ansiktsidentifiering (Ansiktsident.) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Ansiktsident. Vid fotografering av människor identifierar funktionen för ansiktsidentifiering ansiktena på upp till tio personer och ställer in lämplig fokus och ljusstyrka därefter. 1. Peka på På. 2. Peka på u. 3. Rikta kameran mot motivet. Kameran söker upp och markerar identifierade ansikten med en ram på skärmen. 4. Tryck in avtryckaren halvvägs. Kameran fokuserar på utvalda ansikten, vars ramar blir gröna. 5. Tryck in avtryckaren helt och hållet. VIKTIGT! Om kameran inte lyckas identifiera något ansikte, så fokuserar den i mitten av bilden. Det enda fokusläge som är tillgängligt medan ansiktsidentifiering är aktiverat är Autofokus (AF). Ansiktsidentifiering kan ta något längre tid när kameran hålls vertikalt. Identifiering av följande typer av ansikten kan inte utföras. Ett ansikte som är skymt av hår, solglasögon, en hatt e.dyl. eller som är i en mörk skugga Ett ansikte i profil eller i vinkel Ett ansikte som är alltför långt borta och litet eller alltför nära och stort Ett ansikte i ett område som är väldigt mörkt Ansiktet på ett husdjur eller ett annat icke-mänskligt motiv Ansiktsidentifiering kan inte användas i kombination med någon av följande funktioner. Vissa BEST SHOT-scener Vid inspelning av film 47 Avancerade inställningar för inspelning

48 Korrigering av bildens ljusstyrka (EV-skifte) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * EV-skifte Det går att manuellt justera bildens exponeringsvärde (EV-värde) före inspelning. Omfång för exponeringskompensation: 2,0 EV till +2,0 EV Enhet: 1/3 EV 1. Peka på önskad nivå. Ändra EV-värdet till 0,0 för att koppla ur exponeringskompensation. 2,0 +2,0 Sänker EV-värdet. Ett lägre EV-värde är bäst för motiv med mörka färger och för inspelning utomhus en solig dag. Höjer EV-värdet. Ett högre EV-värde är bäst för motiv med ljusa färger och motiv belysta bakifrån. 2. Peka på OK. Valt värde för exponeringskompensation tillämpas. Det inställda värdet för exponeringskompensation gäller tills det ändras eller kameran slås av (vilket får det att återgå till 0,0 ). ANM. Vid inspelning på väldigt mörka eller väldigt ljusa ställen går det kanske inte att uppnå önskat resultat även om exponeringskompensation används. 48 Avancerade inställningar för inspelning

49 Justering av vitbalans (Vitbalans) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Vitbalans Genom att justera vitbalansen i enlighet med rådande ljusförhållanden är det möjligt att undvika de blåktiga bilder som uppstår vid inspelning i mulet väder utomhus eller de grönaktiga bilder som uppstår vid inspelning under lysrörsbelysning. 1. Peka på önskad typ av vitbalans. Effekten av vald vitbalansinställning kan kontrolleras på skärmen. Auto Kameran ställs in så att vitbalansen justeras automatiskt vitbalans Dagsljus För inspelning utomhus en solig dag ' Mulet Skugga D.vit lysrör D.ljus lysrör «Volfram Man. vitbal. Efter val av Auto vitbalans för vitbalansinställning fastställer kameran automatiskt vitpunkten för motivet. Motiv av vissa färger och vissa typer av belysning kan orsaka problem när kameran försöker fastställa vitpunkten, vilket omöjliggör korrekt justering av vitbalansen. Välj i så fall lämplig vitbalansinställning enligt rådande inspelningsförhållanden (Dagsljus, Mulet etc.). 2. Peka på OK. För inspelning utomhus en mulen eller regnig dag, i skugga e.dyl. För inspelning en solig dag i skuggan av träd eller byggnader För inspelning under vit eller dagsvit lysrörsbelysning För inspelning under dagsljus lysrörsbelysning För inspelning under glödlampsbelysning För manuell inställning av kameran i enlighet med en viss ljuskälla 1Peka på Man. vitbal.. Blankt vitt papper 2Rikta kameran mot ett blankt vitt pappersark som fyller hela skärmen, på den plats där inspelning ska ske. 3Peka på en plats på skärmen där ingen ikon förekommer. Vitbalansinställningen bevaras även efter att kameran har slagits av. 49 Avancerade inställningar för inspelning

50 Specificering av ISO-känslighet (ISO) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * ISO ISO-känslighet är ett mätvärde för ljuskänslighet. AUTO Högre värden för ISO-känslighet tenderar att resultera i bilder med digitalt brus. Eftersom högre värden för ISO-känslighet tenderar att resultera i bilder med digitalt brus utför kameran en automatisk brusfiltrering. Därför kan det hända att det tar relativt lång tid för kameran att avsluta inspelning av en bild som har tagits. Ingen manövrering av kameran är möjlig medan bildinspelning pågår. Atgärder Känsligheten ställs in automatiskt i enlighet med rådande förhållanden ISO 64 Lägre känslighet ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 Högre ISO 1600 känslighet Lång slutartid Kort slutartid (För inspelning i svagt upplysta områden.) Optimering av bildens ljusstyrka (Belysning) Aktivera Läget REC * MENU * Belysning Mindre brus Viss kornighet (ökat digitalt brus) Denna inställning kan användas till att optimera balansen mellan ljusa områden och mörka områden vid bildinspelning. På Av Ljusstyrkekorrigering utförs. Ingen ljusstyrkekorrigering utförs. 50 Avancerade inställningar för inspelning

51 Användning av inbyggda färgfilter (Färgfilter) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Färgfilter Inställningar: Av, Svartvit, Sepia, Röd, Grön, Blå, Gul, Skär och Lila Reducering av effekterna av kamera- och motivrörelser (Skakdämpning) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Skakdämpning En speciell skakdämpningsfunktion kan användas för att undvika suddiga bilder på grund av att motivet eller kameran rör sig vid inspelning av ett rörligt motiv med telefoto, vid inspelning av ett snabbrörligt motiv eller vid inspelning i dålig belysning. På Av Effekterna av hand- och motivrörelser minimeras. Skakdämpning kopplas ur. ANM. ISO-känslighet, bländare och slutartid visas inte på skärmen när avtryckaren trycks in halvvägs medan På är valt. Dessa värden visas emellertid en kort stund på den granskningsbild som visas strax efter att en stillbild har spelats in. Om blixten avfyras förblir skakdämpningsikonen S kvar på skärmen trots att skakdämpning inte fungerar vid fotografering med blixt. ISO-känslighet (s. 50) måste vara inställt på Auto för att skakdämpning ska fungera. Inspelning med skakdämpning kan göra att bilden ter sig lite grövre än vanligt och att bildupplösningen försämras en aning. Skakdämpning kan inte eliminera effekterna av alltför häftiga kamera- eller motivrörelser. Skakdämpning kan inte användas vid filminspelning. 51 Avancerade inställningar för inspelning

52 Visning av rutmönster på skärmen (Rutmönster) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Rutmönster Ett rutmönster kan tas fram på skärmen i inspelningsläget för att underlätta vertikal och horisontell justering vid komponering av bilder. Inställning av grundinställningar vid strömpåslag (Minne) Atgärder Aktivera Läget REC * MENU * Minne När kameran slås av memorerar den aktuella inställningar för alla aktiverade minnesposter och återställer dessa när kameran slås på igen. För minnesposter som är avaktiverade ställs de ursprungliga grundinställningarna in igen varje gång kameran slås av. Inställning På (ursprunglig grundinställning) Av b BEST SHOT Stillbild (Auto) Pekavtryckare Blixt Självutlösare Vitbalans ISO Fokus MF-position Zoomposition* * Endast optisk zoominställning. På Auto Av Auto Auto AF (Autofokus) Position innan manuell fokus valdes. Full vidvinkel Inställning vid strömavslag Om strömmen till kameran slås av och sedan på igen medan minnesposten BEST SHOT är aktiverad, så initieras alla andra minnesposter (utom för zoomposition) i enlighet med det för tillfället valda scenexemplet för BEST SHOT, oberoende av om de andra minnesposterna är aktiverade eller avaktiverade. 52 Avancerade inställningar för inspelning

53 Visning av stillbilder och filmer Visning av stillbilder Vi hänvisar till sidan 29 angående tillvägagångssätt för visning av stillbilder. Visning av en film 1. Tryck på [p] (uppspelning) eller peka på f (uppspelning) för att aktivera uppspelningsläget. Om f (uppspelning) inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. Bildkvalitet Filmikon: 6 2. Dra åt vänster eller höger över skärmbilden för att bläddra igenom filmer tills önskad film visas. f (uppspelning) Inspelningstid 3. Peka på 6 (film) för att starta uppspelning. Pågående uppspelning Pausad uppspelning Peka på. Peka på 6. Förloppsmätare 53 Visning av stillbilder och filmer

54 Manövrering av filmuppspelning Paus/start Snabbspelning framåt/ Snabbspelning bakåt Peka på (paus) eller 6 (start). Det går kanske inte att spela upp filmer som inte har spelats in med denna kamera. Bildspelsläget kan användas för automatisk genombläddring av samtliga bilder i kamerans minne. 1. Aktivera uppspelningsläget och peka på q för att välja bildspelsläget. Bildspelet startar. Om q inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. Peka under pågående uppspelning på { (snabbspelning bakåt) eller } (snabbspelning framåt). Vid varje pekning på endera knapp höjs hastigheten för snabbspelning framåt eller bakåt. Peka på 6 för att återgå till normal uppspelningshastighet. Uppspelningsstopp Peka under pågående uppspelning på.. Volymreglering 1 bildruta framåt/bakåt Informationsvisning på/av Peka under pågående uppspelning på n och dra sedan volymreglaget till önskad nivå. Pausa uppspelning och peka på z eller y. Håll pekande på endera ikon för att växla bildruta kontinuerligt. Peka på skärmen. Uppspelning av ett bildspel på kameran (Bildspel) ANM. Ingen manövrering är möjlig medan bildspelet övergår från en bild till en annan. Det kan hända att den tid som krävs för övergång från en bild till en annan är längre för en bild som inte har spelats in med denna kamera. Peka på skärmen för att återgå till normal visning (en bild). 54 Visning av stillbilder och filmer

55 Visning av bildmeny På bildmenyn visas flera bilder samtidigt på skärmen. 1. Aktivera uppspelningsläget och för zoomreglaget mot w (]). Bildmenyn visas på skärmen. Dra uppåt eller neråt för att bläddra till nästa sida med bilder. Peka på önskad bild för att övergå till normalt visningsläge (visning av en bild). För en film visas den första bildrutan i filmen. Zoomning av en bild på skärmen Stillbilder kan zoomas på skärmen upp till förstoringsgraden 8X. Faktiskt tillgängliga zoomfaktorer beror på storleken på den ursprungliga bilden. 1. Aktivera uppspelningsläget och dra åt vänster eller höger för att ta fram önskad bild. 2. Skjut zoomreglaget mot z ([) för att zooma in. Dra på en förstorad bild för att välja vilken del av bilden som ska visas. Om innehåll på skärmen är inkopplat, så anger en grafisk illustration i skärmens nedre högra hörn vilken del av den zoomade bilden som just visas. För zoomreglaget mot w (]) för att återgå till normal visning (en bild). Zoomfaktor Bildyta Nuvarande visningsområde 55 Visning av stillbilder och filmer

56 Visning av stillbilder och filmer på en teveskärm 1. Använd den medföljande AV-kabeln till att ansluta kameran till en teve. Gul Vit AV-kabel (medföljer) Teve VIDEO AUDIO Ljudingång (AUDIO IN) (vit) Videoingång (VIDEO IN) (gul) [USB/AV]-port Se till att märket på AV-kabelns kontakt är vänt mot objektivsidan på kameran och anslut AV-kabeln till kameran. Se till att skjuta in kontakten i USB/AV-porten tills ett klickljud anger att den anslutits ordentligt. En slarvigt ansluten kontakt kan resultera i bristfällig kommunikation eller felfunktion. Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt. 2. Slå på teven och välj korrekt videoingång. Om teven har fler än en videoingång, så se till att välja den som kameran är ansluten till. 3. Tryck på [p] (uppspelning) för att slå på kameran. En bild visas på teveskärmen. Det är även möjligt att ändra format (bredd/ höjdförhållande) för skärmen och videoutmatningssystem (s. 90). Innehållet på fjärrmanövreringspanelen beror på vilken typ av bild som visas på teveskärmen. 4. Peka på kamerans skärm för att utföra manövreringar. 56 Visning av stillbilder och filmer

57 ANM. Ljudet är enkanaligt. Ljud matas ursprungligen ut av kameran på maximal volym. Innan bildvisning startas bör tevens volymreglage ställas på en relativt låg nivå för att sedan justeras efter behov. Inspelning av kamerabilder på en DVD-brännare eller en videobandspelare Använd någon av följande metoder till att ansluta kameran till en inspelningsenhet via den medföljande AV-kabeln. DVD-brännare eller videobandspelare: Anslut till ingångarna VIDEO IN och AUDIO IN. Kameran: USB/AV-port Ett bildspel av stillbilder och filmer kan spelas upp på kameran för inspelning på en DVD-skiva eller ett videoband. För närmare detaljer kring anslutning av en monitor till inspelningsenheten samt korrekt tillvägagångssätt vid inspelning hänvisar vi till bruksanvisningen till den inspelningsenhet som används. 57 Visning av stillbilder och filmer

58 Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning) Följande menyoperationer kan användas för att utföra olika inställningar av kameran. Användning av uppspelningsmenyn. Exempel på menyanvändning 1. Aktivera uppspelningsläget och peka på MENU. En meny visas på skärmen. Om MENU inte visas på skärmen, så peka på fliken för att ta fram det. Menyinnehållet skiljer sig åt mellan inspelningsläget och uppspelningsläget. 2. Peka på en post vars inställning ska ändras. 3. Ändra den valda postens inställning i enlighet med aktuellt skärminnehåll. Peka på MENY eller tryck på avtryckaren för att avbryta och lämna menyn.. Menyoperationer i detta instruktionshäfte Menyoperationer anges enligt nedan i detta instruktionshäfte. Peka på de ikoner och poster som anges och utför operationer såsom anges, från vänster till höger. Atgärder Aktivera uppspelningsläget * MENU * Bildskydd 58 Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)

59 Rotering av en bild (Rotation) Atgärder Aktivera uppspelningsläget * MENU * Rotation 1. Dra uppåt eller neråt för att ta fram en bild som ska roteras. 2. Peka på Rotera. Bilden roteras 90 grader åt vänster (moturs). 3. Peka på u, när bilden är inriktad på önskat sätt. ANM. Notera att själva bilddatat inte ändras vid denna åtgärd. Det är bara hur bilden visas på kamerans skärm som ändras. En bild som har skyddats eller zoomats kan inte roteras. Val av bilder för utskrift (DPOF utskrift) Atgärder Aktivera uppspelningsläget * MENU * DPOF utskrift Se sidan 63 för närmare detaljer. Skyddande av en fil mot radering (Bildskydd) Atgärder Aktivera uppspelningsläget * MENU * Bildskydd Bilder kan skyddas för att förhindra oavsiktlig radering. En skyddad bild är märkt med indikeringen. 59 Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)

60 Alla filer På Alla filer Av Välj Alla filer skyddas. Skyddet hävs för alla filer. Valda filer skyddas eller skyddet hävs för valda filer. 1Dra uppåt eller neråt för att ta fram en bild som ska skyddas. 2Peka på en bild som ska skyddas, så att visas på bilden. Steg 1 och 2 kan upprepas tills alla bilder som ska skyddas har valts. 3Peka på OK. Häv ett bildskydd genom att peka på aktuell bild i steg 2 ovan, så att bildens slocknar. VIKTIGT! Observera att även en skyddad fil raderas vid formatering av minneskortet (s. 90). Omformatering av en stillbild (Omformatera) Atgärder Aktivera uppspelningsläget * MENU * Omformatera Det går att minska storleken på en stillbild och spara resultatet som en separat stillbild. Den ursprungliga stillbilden bevaras också. Följande storleksformat kan väljas vid omformatering av en bild: 5 M, 3 M, VGA. 1. Dra åt vänster eller höger för att ta fram en bild som ska omformateras. 2. Peka på önskad storlek. Bilden omformateras enligt vald storlek och resultatet sparas som ett nytt fotografi. ANM. Vid omformatering av en stillbild med formatet 3:2 skapas en bild med formatet 4:3, som beskurits på båda sidor. Inspelningsdatumet på den omformaterade versionen av bilden blir detsamma som datumet på den ursprungliga bilden. 60 Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)

61 Klippning av en stillbild (Klippning) Atgärder Aktivera uppspelningsläget * MENU * Klippning Det går att klippa en stillbild för att avlägsna onödiga delar och lagra resultatet som en separat fil. Den ursprungliga stillbilden bevaras också. 1. Dra åt vänster eller höger för att ta fram en bild som ska klippas. 2. Peka på OK. 3. Dra på bilden tills den del som ska sparas visas. Zoomreglaget kan användas till att förstora eller förminska bildstorleken. Zoomfaktor Motsvarande hela stillbildsytan 4. Peka på OK. Bilden klipps, så att endast den visade delen återstår. Del av stillbild som nu visas ANM. Bilden som framställs genom att klippa en bild med bildformatet 3:2 får bildformatet 4:3. Inspelningsdatumet på den urklippta bilden blir detsamma som datumet på den ursprungliga bilden. 61 Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)

62 Kopiering av filer (Kopiera) Atgärder Aktivera uppspelningsläget * MENU * Kopiera Filer kan kopieras från kamerans inbyggda minne till ett minneskort eller från ett minneskort till det inbyggda minnet. Inb. * Kort Kort * Inb. Alla filer från kamerans inbyggda minne kopieras till ett minneskort. Med detta alternativ kopieras samtliga filer som förekommer i kamerans inbyggda minne. Det kan inte användas till att kopiera en enskild fil. En enskild fil på minneskortet kopieras till kamerans inbyggda minne. Filer kopieras till den mapp i det inbyggda minnet vars namn har det högsta serienumret. 1Dra åt vänster eller höger för att ta fram en bild som ska kopieras. 2Peka på Kopiera. ANM. Det går att kopiera stillbilder eller filmer som har spelats in med denna kamera. 62 Övriga uppspelningsfunktioner (uppspelning)

63 Utskrift Utskrift av stillbilder I en fotobutik e.dyl Ett minneskort innehållande bilder som ska skrivas ut kan tas till en fotobutik e.dyl. för utskrift. Med en skrivare Utskrift av bilder på en skrivare med minneskortfack En skrivare försedd med ett kompatibelt minneskortfack kan användas till att skriva ut bilder direkt från ett minneskort. Anlita bruksanvisningen som medföljer skrivaren för närmare detaljer. Med en dator Överför bilderna till en dator och använd sedan en separat inköpt programvara för utskrift. Före utskrift är det möjligt att välja vilka bilder som ska skrivas ut, antal kopior och inställning för datumstämpel (s. 63). Användning av DPOF för att välja bilder för utskrift och antalet kopior. Digital Print Order Format (DPOF) DPOF är en standard som gör det möjligt att inkludera information om bildtyp, antal kopior och tidsstämpel på/av tillsammans med bilder på minneskortet. Efter att dessa inställningar har gjorts kan minneskortet användas för utskrift på en skrivare som stöder DPOF eller lämnas in till en fotobutik e.dyl. Huruvida DPOF-inställningar kan användas för utskrift eller ej beror på vilken skrivare som används. Det kan hända att vissa fotobutiker o.dyl. inte stöder DPOF. 63 Utskrift

64 . Konfigurering av DPOF-inställningar enskilt för varje bild Atgärder Aktivera uppspelningsläget * MENU * DPOF utskrift * Välj bilder 1. Dra åt vänster eller höger för att ta fram en bild som ska skrivas ut. 2. Peka på värdet för antal kopior. Antal kopior 3. Peka på ú eller õ för att ange antal kopior. Ett värde på upp till 99 kan anges. Ange 0 för en bild som inte ska skrivas ut. 4. Peka på OK. Peka på DATE för att välja inställningen ON (datum skrivs ut) eller OFF (datum skrivs inte ut). Vid ändring från OFF till ON ändras värdet för antal kopior automatiskt till 1. De bilder som kommer att skrivas ut är märkta med en bock (v). Upprepa åtgärderna i steg 1 till 4 för att utföra inställningar för andra bilder, om så önskas. 5. Peka på OK.. Val av samma DPOF-inställningar för alla bilder Atgärder Aktivera uppspelningsläget * MENU * DPOF utskrift * Alla bilder 1. Peka på Datumstämpel. 2. Peka på På för att koppla in eller Av för att koppla ur datumstämpling. Vid ändring från Av till På ändras värdet för antal kopior automatiskt till Peka på ú eller õ för att ange antal utskrifter. Ett värde på upp till 99 kan anges. Ange 0 för en bild som inte ska skrivas ut. 4. Peka på OK. DPOF-inställningarna raderas inte automatiskt efter avslutad utskrift. Nästa DPOF-utskrift som utförs sker i enlighet med de senaste DPOF-inställningar som valts för bilderna. Annullera DPOF-inställningarna genom att ange 0 som antal kopior för alla bilder. B 64 Utskrift

65 Upplys din fotobutik e.dyl. om DPOF-inställningar! Se vid inlämning av minneskortet till en fotobutik e.dyl. för utskrift till att klargöra att kortet innehåller DPOF-inställningar för bilder som ska skrivas ut och antalet kopior. I annat fall kan det hända att fotobutiken e.dyl. skriver ut alla bilder, utan hänsyn till aktuella DPOF-inställningarna och inställningar för datumstämpel.. Datumstämpel Använd någon av följande tre metoder för att inkludera inspelningsdatum på bilder vid utskrift. Konfigurering av kamerainställningar Konfigurera DPOF-inställningar (s. 63). Datumstämpling kan kopplas in eller ur inför varje utskriftstillfälle. Inställningar kan göras så att vissa bilder skrivs ut med datumstämpel och andra inte. Konfigurera kamerans inställning för tidsstämpel (s. 86). Vid användning av kamerans inställning för tidsstämpel förses stillbilder med datum samtidigt som de spelas in, vilket gör att datumet alltid inkluderas när en bild skrivs ut. Detta datum kan inte raderas. Koppla inte in DPOF-datumstämpling för bilder som redan försetts med datumstämpel genom kamerans inställning för tidsstämpel. Det kan göra att de två datumen stämplas ovanpå varandra. Konfigurering av datorinställningar Separat inköpt programvara för bildhantering kan användas till att datumstämpla bilder. Användning av en fotobutik e.dyl. Begär datumstämpling vid beställning av utskrift i en fotobutik e.dyl.. Standarder som stöds av kameran PRINT Image Matching III Vid användning av ett bildredigeringsprogram och utskrift på en skrivare som stöder PRINT Image Matching III är det möjligt att använda information om inspelningsförhållanden som spelats in tillsammans med en bild och därmed framställa exakt den typ av bild som önskas. PRINT Image Matching och PRINT Image Matching III är varumärken tillhöriga Seiko Epson Corporation. Exif Print Utskrift på en skrivare som stöder Exif Print använder information om inspelningsförhållanden som spelats in tillsammans med en bild för att förbättra utskriftskvaliteten. Kontakta tillverkaren av din skrivare för information om modeller som stöder Exif Print och för uppgraderingar o.dyl. 65 Utskrift

66 Användning av kameran med en dator Hur en dator kan användas... Följande operationer kan utföras medan kameran är ansluten till en dator. Spara bilder på en dator och visa dem på datorskärmen Överföra bilder lagrade i datorn till kamerans minne Spela upp och redigera filmer Spara bilder och ta fram dem manuellt (USB-anslutning) (s. 68, 75). Överför bilder till en dator automatiskt via en trådlös LAN-anslutning för visning (Eye-Fi) (s. 79). Förutom bilder är det även möjligt att överföra skärmbilder från datorn till kameran (Photo Transport*) (s. 73). Filmer kan spelas upp (s. 71, 78). Använd lämplig separat inköpt programvara till att redigera filmer. * Endast Windows De åtgärder som behöver utföras vid användning av kameran med en dator och vid användning av den medföljande programvaran är olika för Windows respektive Macintosh. Användare av Windows hänvisas till Användning av kameran med en dator som kör Windows på sidan 67. Användare av Macintosh hänvisas till Användning av kameran med en Macintosh på sidan Användning av kameran med en dator

67 Användning av kameran med en dator som kör Windows Installera lämplig programvara i enlighet med den version av Windows som används och vad som önskas göras. För att göra detta: Operativsystemversion Spara bilder på en dator och där ta fram dem manuellt Spela upp filmer Redigera filmer Ladda upp filmfiler till YouTube Överföra bilder till kameran Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Installera denna programvara: Se sidan: Ingen installation krävs. 68 Ingen installation krävs. Windows Media Player, som redan är installerat i de flesta datorer, kan användas för uppspelning. Använd separat inköpt programvara. YouTube Uploader for CASIO* Photo Transport 1.0* 73 * YouTube Uploader for CASIO och Photo Transport kan inte köras med 64-bitsversioner av Windows operativsystem.. Datorsystemkrav för medföljande programvara Datorsystemkraven skiljer sig för olika programvaror. Vi hänvisar till filen Viktigt, som ingår i varje program, angående detaljer. Information om datorsystemkrav återfinns även under rubriken Datorsystemkrav för medföljande programvara (gäller Windows) på sidan 103 i denna bruksanvisning.. Att observera för användare av Windows Med undantag för Adobe Reader kräver medföljande programvara administratörsbehörighet för att köras. Drift på en hembyggd dator stöds ej. I vissa datormiljöer kan det hända att drift inte är möjlig. 67 Användning av kameran med en dator

68 Visning och lagring av bilder i en dator Kameran kan anslutas till en dator för att där visa och lagra bilder (stillbilds- och filmfiler). ANM. Det är också möjligt att använda lämplig kortöppning på datorn (om sådan finns) eller en separat inköpt kortläsare för att komma åt bildfiler direkt från kamerans minneskort. Se användardokumentationen som medföljer datorn angående detaljer.. För att ansluta kameran till datorn och spara filer 1. Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå av kameran. 2. Använd den medföljande USBkabeln till att ansluta kameran till en dator. Kameran slås på automatiskt och batteriladdning startar (s. 17). Med vissa datormodeller eller anslutningsförhållanden kan det hända att kameran inte slås på automatiskt. Tryck i så fall på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå på kameran. Se till att skjuta in kontakten i USB-porten USB-port Stor kontakt USB-kabel (medföljer kameran) [USB/AV]-port Liten kontakt Se till att märket på USB-kabelns kontakt är vänt mot objektivsidan på kameran och anslut USB-kabeln till kameran. tills ett klickljud anger att den anslutits ordentligt. En slarvigt ansluten kontakt kan resultera i bristfällig kommunikation eller felfunktion. Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt. Se noga till att kontakten sätts i korrekt väg vid anslutning av USB-kabeln till en USB-port. Vid anslutning via ett USB-nav kan det hända att datorn inte kan identifiera kameran. Anslut alltid direkt till en USB-port på datorn. Första gången kameran ansluts till en dator via en USB-kabel kan det hända att ett felmeddelande visas på datorn. Koppla i så fall loss USB-kabeln och anslut den sedan på nytt. 68 Användning av kameran med en dator

69 3. Användare av Windows 7 eller Windows Vista: Klicka på Start och sedan på Dator. Användare av Windows XP: Klicka på Start och sedan på Den här datorn. 4. Dubbelklicka på Flyttbar disk. Datorn identifierar minneskortet isatt i kameran (eller det inbyggda minnet om inget minneskort är isatt) som en flyttbar disk. 5. Högerklicka på mappen DCIM. 6. Klicka i genvägsmenyn som visas på Kopiera. 7. Användare av Windows 7 eller Windows Vista: Klicka på Start och sedan på Dokument. Användare av Windows XP: Klicka på Start och sedan på Mina dokument. Om det redan finns en mapp benämnd DCIM i Dokument (Windows 7, Windows Vista) eller Mina dokument (Windows XP), så kommer nästa steg att överskriva denna. Om du vill bevara den existerande mappen DCIM, så måste du ändra dess namn eller flytta den till ett annat ställe innan du utför nästa steg. 8. Användare av Windows 7: Ta fram menyn Ordna i Dokument och välj Klistra in. Användare av Windows Vista: Ta fram menyn Redigera i Dokument och välj Klistra in. Användare av Windows XP: Ta fram menyn Redigera i Mina dokument och välj Klistra in. Detta gör att mappen DCIM (och alla bildfiler den innehåller) klistras in i mappen Dokument (Windows 7, Windows Vista) eller Mina dokument (Windows XP). Du har nu en kopia av filerna som förekommer i kamerans minne i din dator. 9. Koppla loss kameran från datorn efter avslutad kopiering av bilder. 69 Användning av kameran med en dator

70 . För att titta på bilder kopierade till datorn 1. Dubbelklicka på den kopierade mappen DCIM för att öppna den. 2. Dubbelklicka på mappen med önskade bilder att visa. 3. Dubbelklicka på den bildfil vars innehåll ska visas. Vi hänvisar till Minnesmappstruktur på sidan 81 angående information om filnamn. En bild som har roterats på kameran visas i ursprungligt (oroterat) tillstånd på datorskärmen. Använd aldrig datorn till att modifiera, radera, flytta eller ändra namn på bildfiler som förekommer i kamerans inbyggda minne eller på ett minneskort i kameran. Det kan orsaka problem med de data som kameran använder för bildhantering, vilket kan göra att bilder i kameran inte kan spelas upp eller att den återstående minneskapaciteten ändras drastiskt. Om en bild ska modifieras, raderas, flyttas eller döpas om, så se alltid till att bilden är lagrad i datorn. VIKTIGT! Koppla aldrig loss USB-kabeln och manövrera aldrig kameran under pågående visning eller lagring av bilder. Det kan leda till att data förvanskas. 70 Användning av kameran med en dator

71 Uppspelning av filmer Windows Media Player, som redan är installerat i de flesta datorer, kan användas för filmavspelning. Spela upp en film genom att först kopiera den till datorn och sedan dubbelklicka på filmfilen.. Minimala datorsystemkrav för filmuppspelning De minimala systemkrav som anges nedan är nödvändiga för att kunna spela upp filmer inspelade med denna kamera på en dator. Operativsystem : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) Processor : Bildkvaliteten HD : Pentium 4 3,2 GHz eller högre Bildkvaliteten STD : Pentium M 1,0 GHz eller högre Pentium 4 2,0 GHz eller högre Nödvändig programvara : Windows Media Player, DirectX 9.0c eller högre Ovanstående systemmiljöer är vad som rekommenderas. Vid konfigurering av någon av dessa miljöer kan felfri drift inte garanteras. Vissa inställningar och andra installerade program kan påverka korrekt uppspelning av filmer.. Försiktighetsåtgärder vid filmuppspelning Se till att flytta över filmdata till hårddisken på datorn, innan ett försök att spela upp filmen görs. Det kan hända att filmuppspelning inte kan utföras korrekt, om dess data har erhållits via ett nätverk, från ett minneskort e.dyl. Det kan hända att filmuppspelning inte kan utföras korrekt på vissa datorer. Prova följande åtgärder, om problem uppstår. Försök spela in filmer med STD som inställning för bildkvalitet. Försök uppgradera Windows Media Player till den senaste versionen. Avsluta alla övriga program som körs och stoppa interna program. Om korrekt återgivning på en dator inte kan erhållas, så är det ändå möjligt att ansluta AV-kabeln som medföljer kameran till en videoingång på en teve eller en dator för att återge filmer på det sättet. 71 Användning av kameran med en dator

72 Uppladdning av filmfiler till YouTube Installation av YouTube Uploader for CASIO från CD-ROM-skivan som medföljer kameran underlättar uppladdning till YouTube av filmfiler som spelats in med hjälp av BEST SHOT-scenen For YouTube.. Vad är YouTube? YouTube är en fildelningssajt för filmer, förvaltad av YouTube, LLC, där det är möjligt att ladda upp egna filmer och att titta på filmer som har laddats upp av andra.. För att installera YouTube Uploader for CASIO 1. Ta fram CD-ROM-menyn och välj YouTube Uploader for CASIO. 2. Läs igenom informationen om installationsvillkor och systemkrav för installation i filen Viktigt och installera sedan YouTube Uploader for CASIO.. För att ladda upp en filmfil till YouTube För att kunna använda YouTube Uploader for CASIO behöver du först gå till YouTubes webbplats ( och registrera dig som en användare. Ladda inte upp något videomaterial som är skyddat av upphovsrätt (inklusive angränsande rättigheter), såvida du inte själv äger upphovsrätten eller har erhållit tillstånd från upphovsrättsinnehavaren (-innehavarna) ifråga. En enskild film inspelad med scenen For YouTube kan ha en maximal filstorlek på MB eller en inspelningslängd på upp till 15 minuter. Maximal filstorlek för varje uppladdning är MB. 1. Ta fram menyn över BEST SHOT-scener och välj scenen For YouTube (s. 39). 2. Tryck på [0] (film) för att spela in filmen. 3. Anslut datorn till internet, om den inte redan är ansluten. 4. Anslut kameran till datorn (s. 68). Kameran slås på automatiskt och batteriladdning startar (s. 17). YouTube Uploader for CASIO startas upp automatiskt. Om programmet används för första gången, så utför lämpliga inställningar av användar-id för YouTube och nätverksmiljö och klicka sedan på knappen [OK]. 72 Användning av kameran med en dator

73 5. På vänstra sidan av skärmen visas ett område för inmatning av en titel, kategori och annan information som krävs för uppladdning till YouTube. Mata in nödvändig information. 6. På högra sidan av skärmen visas en lista över filmfiler i kameraminnet. Markera kryssrutan intill den filmfil du vill ladda upp. 7. Kontrollera att allt är som det ska och klicka på knappen [Ladda upp]. Valda filmfiler laddas upp till YouTube. Klicka efter avslutad uppladdning på knappen [Avsluta] för att gå ur programmet. Överföring av bilder från datorn till kamerans minne För att kunna överföra bilder från datorn till kameran behöver programmet Photo Transport från CD-ROM-skivan som medföljer kameran installeras i datorn.. För att installera Photo Transport 1. Ta fram CD-ROM-menyn och välj Photo Transport. 2. Läs igenom informationen om installationsvillkor och systemkrav för installation i filen Viktigt och installera sedan Photo Transport.. För att överföra bilder till kameran 1. Anslut kameran till datorn (s. 68). Kameran slås på automatiskt och batteriladdning startar (s. 17). 2. Klicka på följande poster på datorn: Start * Alla program * CASIO * Photo Transport. Detta startar upp Photo Transport. 3. Dra filer som ska överföras till knappen [Överför]. 4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra överföringen. Detaljer kring anvisningarna som visas på skärmen och de överförda bilderna beror på inställningen av Photo Transport. Klicka på knappen [Inställningar] eller [Hjälp] och kontrollera inställningarna för närmare detaljer. Överföringsdata Endast stillbildsfiler med följande filtillägg kan överföras till kameran: jpg, jpeg, jpe och bmp (bmp-bilder omvandlas automatiskt till jpeg-bilder vid överföring). Det kan hända att vissa typer av bilder inte kan överföras. Filmer kan inte överföras till kameran. 73 Användning av kameran med en dator

74 . För att överföra skärmklipp från datorn till kameran 1. Anslut kameran till datorn (s. 68). Kameran slås på automatiskt och batteriladdning startar (s. 17). 2. Klicka på följande poster på datorn: Start * Alla program * CASIO * Photo Transport. Detta startar upp Photo Transport. 3. Ta fram den skärmbild varifrån ett skärmklipp ska överföras. 4. Klicka på knappen [Fånga in]. 5. Rama in det område som ska fångas in. Flytta muspekaren till det övre vänstra hörnet av området som ska fångas in och tryck sedan ner musknappen och håll den nertryckt. Fortsätt hålla musknappen nertryckt och dra muspekaren till det nedre högra hörnet av önskat område släpp därefter upp musknappen. 6. Följ anvisningarna på skärmen. En bild av det valda området skickas till kameran. Överföringen omvandlar skärmklipp till JPEG-format. Anvisningarna som visas på skärmen och detaljer kring de överförda bilderna beror på inställningen av Photo Transport. Klicka på knappen [Inställningar] eller [Hjälp] och kontrollera inställningarna för närmare detaljer.. Angående inställningar och hjälp Klicka på knappen [Inställningar] när inställningen av Photo Transport behöver ändras. Klicka på knappen [Hjälp] i Photo Transport för att få närmare information om tillvägagångssätt och felsökning. 74 Användning av kameran med en dator

75 Användarregistrering Registrering kan utföras över internet. För detta behöver datorn naturligtvis kunna kopplas upp till internet. 1. Ta fram CD-ROM-menyn och klicka på knappen Register. Webbläsaren på datorn startas och webbplatsen för användarregistrering öppnas. Följ anvisningarna som visas på datorskärmen för att registrera dig. Användning av kameran med en Macintosh Installera lämplig programvara i enlighet med vilken version av Macintosh OS du använder och vad du vill göra. För att göra detta: Spara bilder på din Macintosh och där ta fram dem manuellt Automatiskt spara bilder på din Macintosh/ Hantera bilder Spela upp filmer Operativsystemversion Installera denna programvara: Se sidan: OS X Ingen installation krävs. 75 OS X OS X Använd iphoto, som följer med vissa Macintosh-produkter. Uppspelning kan utföras med hjälp av QuickTime, som följer med operativsystemet Anslutning av kameran till datorn och lagring av filer VIKTIGT! Kameran stöder inte drift med operativsystemet Mac OS X Den stöder endast drift med Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 eller 10.6 (vid användning av standard-usb-drivrutinen för aktuellt operativsystem). ANM. Det är också möjligt att använda lämplig kortöppning på datorn (om sådan finns) eller en separat inköpt kortläsare för att komma åt bildfiler direkt från kamerans minneskort. Se användardokumentationen som medföljer datorn angående detaljer. 75 Användning av kameran med en dator

76 . För att ansluta kameran till datorn och spara filer 1. Tryck på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå av kameran. 2. Använd den medföljande USBkabeln till att ansluta kameran till din Macintosh. Kameran slås på automatiskt och batteriladdning startar (s. 17). Med vissa datormodeller eller anslutningsförhållanden kan det hända att kameran inte slås på automatiskt. Tryck i så fall på [ON/OFF] (strömbrytare) för att slå på kameran. Se till att skjuta in kontakten i USB-porten tills ett klickljud anger att den anslutits ordentligt. En slarvigt ansluten kontakt kan resultera i bristfällig kommunikation eller felfunktion. Notera att metalldelen på kontakten förblir synlig, såsom visas på bilden, även efter att kontakten har skjutits in ordentligt. Se noga till att kontakten sätts i korrekt väg vid anslutning av USB-kabeln till en USB-port. Vid anslutning via ett USB-nav kan det hända att datorn inte kan identifiera kameran. Anslut alltid direkt till en USB-port på datorn. Första gången kameran ansluts till en dator via en USB-kabel kan det hända att ett felmeddelande visas på datorn. Koppla i så fall loss USB-kabeln och anslut den sedan på nytt. 3. Dubbelklicka på kamerans enhetsikon. Den bakre lampan på kameran börjar lysa grön. Macintosh-datorn identifierar samtidigt minneskortet isatt i kameran (eller kamerans inbyggda minne, om inget minneskort är isatt) som en skivenhet. Enhetsikonens utseende beror på vilken Mac OS-version som används. 4. Dra mappen DCIM till den mapp som den ska kopieras till. 5. Dra enhetsikonen till soptunnan, när kopieringen är klar. 6. Koppla loss kameran från datorn. USB-port Stor kontakt USB-kabel (medföljer kameran) [USB/AV]-port Liten kontakt Se till att märket på USB-kabelns kontakt är vänt mot objektivsidan på kameran och anslut USB-kabeln till kameran. 76 Användning av kameran med en dator

77 . För att titta på kopierade bilder 1. Dubbelklicka på kamerans enhetsikon. 2. Dubbelklicka på mappen DCIM för att öppna den. 3. Dubbelklicka på mappen med önskade bilder att visa. 4. Dubbelklicka på den bildfil vars innehåll ska visas. Vi hänvisar till Minnesmappstruktur på sidan 81 angående information om filnamn. En bild som har roterats på kameran visas i ursprungligt (icke-roterat) tillstånd på Macintosh-skärmen. Använd aldrig datorn till att modifiera, radera, flytta eller ändra namn på bildfiler som förekommer i kamerans inbyggda minne eller på ett minneskort i kameran. Det kan orsaka problem med de data som kameran använder för bildhantering, vilket kan göra att bilder i kameran inte kan spelas upp eller att den återstående minneskapaciteten ändras drastiskt. Om en bild ska modifieras, raderas, flyttas eller döpas om, så se alltid till att bilden är lagrad i datorn. VIKTIGT! Koppla aldrig loss USB-kabeln och manövrera aldrig kameran under pågående visning eller lagring av bilder. Det kan leda till att data förvanskas. Automatisk överföring av bilder och hantering av dem på din Macintosh Om du använder Mac OS X kan du utföra bildbehandling med iphoto, som följer med vissa Macintosh-produkter. 77 Användning av kameran med en dator

78 Uppspelning av film Filmer kan spelas upp på en Macintosh-dator med hjälp av QuickTime, som följer med operativsystemet. Spela upp en film genom att först kopiera den till din Macintosh och sedan dubbelklicka på filmfilen.. Minimala datorsystemkrav för filmuppspelning De minimala systemkrav som anges nedan är nödvändiga för att kunna spela upp filmer inspelade med denna kamera på en dator. Operativsystem : Mac OS X eller högre Nödvändig programvara : QuickTime 7 eller högre Ovanstående systemmiljöer är vad som rekommenderas. Vid konfigurering av någon av dessa miljöer kan felfri drift inte garanteras. Vissa inställningar och andra installerade program kan påverka korrekt uppspelning av filmer.. Försiktighetsåtgärder vid filmuppspelning Det kan hända att filmuppspelning inte kan utföras korrekt på vissa Macintoshmodeller. Prova följande åtgärder, om problem uppstår. Ändra inställningen av bildkvalitet för film till STD. Uppgradera till den senaste versionen av QuickTime. Slå av eventuella andra program som är igång. Även om korrekt återgivning på din Macintosh inte uppnås, så är det ändå möjligt att ansluta AV-kabeln som medföljer kameran till en videoingång på en teve eller en Macintosh-dator för återgivning av filmer på det sättet. VIKTIGT! Se till att flytta över filmdata till hårddisken på Macintosh-datorn, innan ett försök att spela upp filmen görs. Det kan hända att filmuppspelning inte kan utföras korrekt, om dess data har erhållits via ett nätverk, från ett minneskort e.dyl. Användarregistrering Registrering kan endast utföras över internet. Besök följande CASIO-webbplats för att registrera dig: 78 Användning av kameran med en dator

79 Användning av ett Eye-Fi Wireless SD-minneskort till överföring av bilder (Eye-Fi) Vid inspelning med ett Eye-Fi Wireless SD-minneskort isatt i kameran kan bilddata automatiskt överföras till en dator via en trådlös LAN-anslutning. 1. Konfigurera LAN-åtkomstpunkt, överföringsdestination och andra inställningar för Eye-Fi-kortet i enlighet med de anvisningar som medföljer Eye-Fi-kortet. 2. Sätt i Eye-Fi-kortet i kameran efter att inställningarna har konfigurerats och börja sedan spela in. Bilder som spelas in sänds via trådlös LAN-anslutning till en dator etc. Anlita den användardokumentation som medföljer Eye-Fi-kortet för närmare detaljer. Kopiera installationsfilerna för Eye-Fi Manager till datorn, innan ett nytt Eye-Fikort formateras för att börja användas första gången. Se till att utföra denna åtgärd innan kortet formateras. VIKTIGT! Inspelade bilder överförs via trådlös LAN-anslutning. Använd inte Eye-Fi-kortet eller koppla ur Eye-Fi-kortets kommunikation (s. 83) när du befinner dig i ett flygplan eller på någon annan plats där användning av trådlös kommunikation är begränsad eller förbjuden. Eye-Fi-ikonen visas på skärmen medan alla följande tre villkor uppfylls: Eye-Fi-kort isatt, Eye-Fi-inställning På och Tillstånd på (s. 10). Kamerans funktion för automatiskt strömavslag kan inte användas medan överföring av bilddata pågår. Ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen vid ett försök att slå av kameran under pågående överföring av bilddata. Följ då anvisningarna i meddelandet (s. 111). Överföring av ett stort antal bilder kan ta ganska lång tid att slutföra. Beroende på vilken typ av Eye-Fi-kort som används och dess inställningar kan det hända att bilder på Eye-Fi-kortet raderas efter överföring av bilddata. Vid inspelning av en film på ett Eye-Fi-kort kan det hända att inspelning av data tar för lång tid, vilket kan resultera i bild- och/eller ljudavbrott. Aktuella kamerainställningar, batterinivå eller driftförhållanden kan medföra att felfri datakommunikation med Eye-Fi-kort inte är möjligt. 79 Användning av kameran med en dator

80 Filer och mappar Kameran skapar en fil varje gång en stillbild tas, en film spelas in eller någon annan manövrering som innebär att data lagras utförs. Filer grupperas genom lagring i mappar. Varje fil och mapp har ett eget unikt namn. Vi hänvisar till Minnesmappstruktur (s. 81) angående detaljer kring hur mappar organiseras i minnet. Fil Namn och maximalt tillåtet antal Varje mapp rymmer upp till filer benämnda CIMG0001 t.o.m. CIMG9999. Filtillägget i filnamnet beror på aktuell filtyp. Mappar Mappar benämns från 100CASIO till 999CASIO. Upp till 900 mappar kan förekomma i minnet. BEST SHOT (s. 39) innehåller ett scenexempel som optimerar inställningar för auktionssajtbilder. Beroende på kameramodell kallas scenexemplet antingen For ebay eller Auktion. Bilder inspelade med ebay-scenen lagras i en mapp benämnd 100_EBAY. Bilder inspelade med Auktion-scenen lagras i en mapp benämnd 100_AUCT. Det finns även en BEST SHOT-scen kallad For YouTube, vilken optimerar inställningar för inspelning av filmer för uppladdning till YouTube. Bilder inspelade med YouTubescenen lagras i en mapp benämnd 100YOUTB. Exempel 26:e filnamn: CIMG0026.JPG Filtillägg Serienummer (4 siffror) 100:e mappnamn: 100CASIO Serienummer (3 siffror) Mapp- och filnamn kan även ses på datorn. Vi hänvisar till sidan 10 angående detaljer kring hur filnamn visas på kamerans skärm. Det totala antalet tillåtna mappar och filer beror på inställning av bildstorlek och bildkvalitet samt kapaciteten hos det minneskort som används för lagring. 80 Användning av kameran med en dator

81 Minneskortdata Kameran lagrar bilder som spelas in i enlighet med specifikationen Design Rule for Camera File System (DCF).. Angående DCF Följande åtgärder stöds för DCF-kompatibla bilder. Notera dock att CASIO inte lämnar några garantier gällande prestanda vid utförande av dessa åtgärder. Överföring av DCF-kompatibla bilder från denna kamera till en kamera av annat fabrikat och visning av bilderna Utskrivning av DCF-kompatibla bilder i denna kamera på en skrivare av annat fabrikat Överföring av DCF-kompatibla bilder från en annan kamera till denna kamera och visning av bilderna. Minnesmappstruktur DCIM 100CASIO * CIMG0001.JPG CIMG0002.AVI 101CASIO * 102CASIO * MISC AUTPRINT.MRK DCIM-mapp Inspelningsmapp Bildfil Filmfil Inspelningsmapp Inspelningsmapp DPOF-filmapp DPOF-fil * Andra mappar skapas när följande BEST SHOT-scener används för inspelning: For ebay eller Auktion (scennamn beror på kameramodell) eller For YouTube. Det följande anger namnet på den mapp som bildas för respektive scen. ebay-scen: 100_EBAY Auktion-scen: 100_AUCT YouTube-scen: 100YOUTB. Stödda bildfiler Bildfiler inspelade med denna kamera DCF-kompatibla bildfiler Det kan hända att kameran inte kan visa en viss bild, även om den är DCFkompatibel. Vid visning av en bild som spelats in med en annan kamera kan det ta ganska lång tid innan bilden uppträder på denna kamerans skärm. 81 Användning av kameran med en dator

82 . Anmärkningar gällande hantering av data i det inbyggda minnet och minneskortdata Vid kopiering av minnesinnehåll till en dator bör DCIM-mappen och hela dess innehåll kopieras. Ett bra sätt att hålla reda på flera DCIM-mappar är att ändra mapparnas namn till datum eller liknande efter varje kopiering till datorn. Om du emellertid senare beslutar dig för att flytta tillbaka en DCIM-mapp till kameran, så se till att ändra tillbaka dess namn till DCIM. Kameran är konstruerad för identifiering av enbart en rotfil med namnet DCIM. Notera att kameran inte heller kan identifiera mapparna inuti DCIM-mappen, om de inte har samma namn som de ursprungligen hade när de kopierades från kameran till datorn. Mappar och filer måste lagras i enlighet med Minnesmappstruktur på sidan 81 för att kameran ska kunna identifiera dem korrekt. Det är också möjligt att använda en PC-kortadapter eller en minneskortläsare/ skrivare till att komma åt kamerafiler direkt från kamerans minneskort. 82 Användning av kameran med en dator

83 Övriga inställningar (Inställning) I detta avsnitt beskrivs menyposter som kan användas till att ändra olika inställningar och utföra andra operationer i både inspelningsläget och uppspelningsläget. Vi hänvisar till sidan 41 angående detaljer kring menyoperationer. Urkoppling av kommunikation med Eye-Fi-kort (Eye-Fi) Atgärder MENU * Inställningar * Eye-Fi Välj Av för att avaktivera kommunikation med Eye-Fi-kort (s. 79). Konfigurering av ljudinställningar på kameran (Ljud) Atgärder MENU * Inställningar * Ljud Startskärm Halvslutare Slutare Drift Drift Volym Uppspelning Manövreringsljud kopplas in eller ur. Anger ljudvolym. Denna volyminställning används även vid videoutmatning (via USB/AV-porten) (s. 56). Anger volym för ljudutmatning från filmer. Denna volyminställning används även vid videoutmatning (via USB/AV-porten) (s. 56). Inställning av volymnivån 0 dämpar utmatningen. 83 Övriga inställningar (Inställning)

84 In- och urkoppling av startfilmen (Startskärm) Atgärder MENU * Inställningar * Startskärm Välj På för denna inställning, om filmen som finns förinspelad i kamerans minne ska spelas upp varje gång strömmen slås på. Startfilmen spelas inte upp när kameran slås på genom tryckning på [p] (uppspelning). Specificering av framställningsmetod för filnamnens serienummer (Filnr.) Atgärder MENU * Inställningar * Filnr. Gör på följande sätt för att bestämma hur serienumren som används i filnamnen ska framställas (s. 80). Fortsätt Nollställ Kameran memorerar det senast använda filnumret. Nya filer namnges med hjälp av nästa nummer i nummerföljd, även om filer har raderats eller ett tomt minneskort har satts i. Om ett minneskort som redan innehåller filer sätts i och det högsta numret i existerande filnamn på minneskortet är högre än det högsta numret i kamerans minne, så fortsätter numrering av nya filer från och med det nummer som kommer efter det högsta numret i de existerande filnamnen. Serienumreringen startar om från och med 0001 närhelst alla filer har raderats eller minneskortet har bytts ut mot ett som är tomt. Om ett minneskort som redan innehåller filer sätts i, så fortsätter numrering av nya filer från och med det nummer som kommer efter det högsta numret i de existerande filnamnen. 84 Övriga inställningar (Inställning)

85 Konfigurering av världstidsinställningar (Världstid) Atgärder MENU * Inställningar * Världstid Val av en resedestination Världstidsmenyn kan användas till att kontrollera vilken tid som gäller i en annan tidszon än den egna, till exempel vid en utlandsresa. Världstiden visar aktuell tid i 162 städer i 32 tidszoner runtom i världen. 1. Peka på Destination. Välj Hem för att ändra geografiskt område och stad för tiden på den plats där kameran normalt används. 2. Peka på Stad. Om sommartid ska anges för destinationsorten, så välj Sommartid och välj sedan inställningen På (sommartid används i vissa geografiska områden för att flytta fram tiden en timme under sommarmånaderna). 3. Dra uppåt eller neråt tills det område där destinationsorten ligger visas och peka sedan på området för att välja det. 4. Dra uppåt eller neråt tills önskad ort påträffas och peka sedan på orten för att välja den. VIKTIGT! Kontrollera före konfigurering av världstidsinställningar att lämplig hemstad är inställd enligt den plats där du bor eller normalt använder kameran. Om inte, så välj Hem på menyn i steg 1 och ändra sedan inställningarna för hemstad, datum och tid efter behov (s. 87). 85 Övriga inställningar (Inställning)

86 Val av tidsvisning Utför följande åtgärder för att ange den tid som visas på kameran för hemort respektive destination. 1. Peka på Tid. 2. Peka på Hem eller Destination. Tidsinställningen för den plats som pekades på i föregående steg konfigureras. Tidsstämpling av stillbilder (Tidsstämpel) Atgärder MENU * Inställningar * Tidsstämpel Det går att konfigurera kameran så att den stämplar enbart inspelningsdatum, eller datum och tid, i det nedre högra hörnet på varje stillbild. Datum- och tidsinformation som väl har stämplats på en stillbild går inte att ändra eller radera. Exempel: 10 juli 2012, kl. 13:25 Datum 2012/7/10 Datum&Tid Av 2012/7/10 1:25pm Ingen stämpling av datum och/eller tid Även om funktionen Tidsstämpel inte används till att stämpla datum och/eller tid, så kan detta göras senare med hjälp av lämpligt utskriftsprogram. Stämpling genomförs i enlighet med inställningarna för av datum och tid (s. 87) och visningsformat (s. 87). 86 Övriga inställningar (Inställning)

87 Inställning av kamerans klocka (Justera) Atgärder MENU * Inställningar * Justera 1. Peka på ett värde som behöver ändras (år, månad, dag, timme, minut). 2. Peka på 8 eller 2 för att ändra valt värde. Ett datum från 2001 till 2049 kan anges. Se till att ställa in hemstad (s. 85) före inställning av tid och datum. Om tid och datum ställs in Ikon för 12/24- medan fel stad är vald som hemstad, så blir tid timmarsvisning och datum för alla världstidsstäder (s. 85) felaktiga. Peka på ikonen för 12/24-timmarsvisning för att växla mellan 12-timmars och 24-timmars tidsformat. Håll pekande på 8 eller 2 för att ändra inställningen i snabbare takt. 3. Peka på OK. Specificering av datumformat (Datumformat) Atgärder MENU * Inställningar * Datumformat Det går att välja bland tre olika format för datumvisning. Exempel: 10 juli 2012 ÅÅ/MM/DD 12/7/10 DD/MM/ÅÅ 10/7/12 MM/DD/ÅÅ 7/10/12 87 Övriga inställningar (Inställning)

88 Specificering av skärmspråk (Language) Atgärder MENU * Inställningar * Language. Välj önskat skärmspråk. 1. Peka på Inställningar på menyn. 2. Peka på Language. 3. Dra uppåt eller neråt tills önskat språk påträffas och peka sedan på språket för att välja det. Det kan hända att kameramodeller som säljs i vissa geografiska områden inte stöder val av skärmspråk. Kalibrering av pekpanelen (Kalibr. pekp.) Atgärder MENU * Inställningar * Kalibr. pekp. Kalibrera pekpanelen, om en pekoperation inte ger önskat resultat eller om pekpanelen reagerar undermåligt. 1. Peka på Start. 2. Peka i mitten på vart och ett av de fyra kryssen +, när de visas på skärmen. Ta gott om tid på dig vid utförande av denna åtgärd och vänta tills nästa kryss visas. Meddelandet Klart anger att kalibrering av pekpanelen är klar. Peka försiktigt i mitten av varje kryss (+). 88 Övriga inställningar (Inställning)

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Sw Digitalkamera Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1124PCM2DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1124PCM2DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1124PCM2DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1136PCM1DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1136PCM1DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1136PCM1DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1190PCM2DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1190PCM2DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1190PCM2DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1134PCM1DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1134PCM1DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1134PCM1DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Digitalkamera Instruktionshäfte

Digitalkamera Instruktionshäfte SW Digitalkamera Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

EX-Z500 Instruktionshäfte

EX-Z500 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z500 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera K1145PCM1DMX

Bruksanvisning. Digitalkamera K1145PCM1DMX Digitalkamera SW Bruksanvisning K1145PCM1DMX Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

EX-Z600 Instruktionshäfte

EX-Z600 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z600 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera SW Bruksanvisning Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning, innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Din manual CASIO EXILIM EX-Z1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2725699

Din manual CASIO EXILIM EX-Z1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2725699 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CASIO EXILIM EX-Z1000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CASIO EXILIM EX-Z70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536695

Din manual CASIO EXILIM EX-Z70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536695 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CASIO EXILIM EX-Z70. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

EX-P505 Instruktionshäfte

EX-P505 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P505 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt

Tekniker - IXUS 210. Avancerat pekgränssnitt Tekniker - IXUS 210 Avancerat pekgränssnitt IXUS 210 har det hittills mest avancerade IXUS-gränssnittet för pekskärmar, med tillgång till kamerans huvudmenysystem och med stora ikoner på skärmen som direkt

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

EX-Z110 Instruktionshäfte

EX-Z110 Instruktionshäfte Sw Digital kamera EX-Z110 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Digital kamera EX-S1/EX-M1 Instruktionshäfte

Digital kamera EX-S1/EX-M1 Instruktionshäfte Digital kamera EX-S1/EX-M1 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga anvisningarna i detta instruktionshäfte innan kameran tas i bruk, och förvara det sedan nära till

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

EX-P700 Instruktionshäfte

EX-P700 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P700 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-S100 Instruktionshäfte

EX-S100 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S100 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z4 Instruktionshäfte

EX-Z4 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z4 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

EX-S770D Instruktionshäfte

EX-S770D Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S770D Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

EX-Z65 Instruktionshäfte

EX-Z65 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z65 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

QV-R40. Digital kamera. Instruktionshäfte B K864PCM1DKX

QV-R40. Digital kamera. Instruktionshäfte B K864PCM1DKX Digital kamera QV-R40 Instruktionshäfte SW Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk, och förvara instruktionshäftet

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Din manual CASIO EXILIM EX-H10

Din manual CASIO EXILIM EX-H10 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CASIO EXILIM EX-H10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EX-S880 Instruktionshäfte

EX-S880 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S880 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

EX-Z850 Instruktionshäfte

EX-Z850 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z850 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

EX-Z12 Instruktionshäfte

EX-Z12 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z12 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z70 Instruktionshäfte

EX-Z70 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z70 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

EX-Z1000 Instruktionshäfte

EX-Z1000 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1000 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

QV-2400UX / QV-2900UX

QV-2400UX / QV-2900UX Digital kamera med LCD-skärm QV-2400UX / QV-2900UX Instruktionshäfte Alla exempel på tillvägagångssätt i detta instruktionshäfte är baserade på modellen QV-2400UX. Samma tillvägagångssätt gäller även QV-2900UX,

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

EX-S600 Instruktionshäfte

EX-S600 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-S600 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

En samling exempelfoton SB-900

En samling exempelfoton SB-900 En samling exempelfoton SB-900 Det här häftet ger en översikt över olika funktioner för blixtfotografering som finns tillgängliga vid användning av SB-900, samt beskriver med hjälp av exempelfoton olika

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer