Riv ur och spara!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riv ur och spara! 2015 4"

Transkript

1 Riv ur och spara! Vårdguide 2015

2 Om du blir sjuk SÅ HÄR SÖKER DU VÅRD Vardagar Kontakta i första hand din hälsocentral. Ring alltid innan du kommer. Dygnet runt Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och vägledning om vart du ska vända dig. Besök webbplatsen 1177.se Allvarligt akut sjuk ring 112 för ambulans Ring 112 till SOS Alarm för ambulans. Det gäller livshotande sjukdomar eller skador, olycksfall eller allvarlig akut sjukdom. Öppet dygnet runt. Giftinformationscentralen Giftinformation, brådskande - ring 112. Icke brådskande, ring giftinformationscentralen eller läs på giftinformationscentralen.se texttelefon och samtal från utlandet Texttelefon: 1177 Sjukvårdsrådgivningens texttelefon Om du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 sjukvårdsrådgivningen i Sverige ringer du Tandvård - akut Vid akut tandvärk eller olycksfall vänder du dig till din Folktandvårdsklinik. Lördagar, söndagar och helgdagar ring 112 mellan för att nå jourtandvård i Kalmar eller Västervik. Psykiatri - akutmottagning Vid akut psykisk sjukdom finns akutmottagning i Västervik och Kalmar Råd om vård dygnet runt På landstingets webbplatser Ltkalmar.se och 1177.se finns mer information som alltid är aktuell.

3 Patientavgifter FRÅN 1 JANUARI 2015 GÄLLER NYA AVGIFTER FÖR VÅRDBESÖK PÅ MOTTAGNING. VÅRDAVGIFT FÖR ATT LIGGA PÅ SJUKHUS ÄR OFÖRÄNDRAD. AVGIFTERNA GÄLLER FÖR LANDSTINGET I KALMAR LÄN OCH FÖR PRIVATA VÅRDGIVARE SOM HAR AVTAL MED LANDSTINGET. Vårdbesök på mottagning Vårdbesök, besök/möte med samtliga personalkategorier (läkare, sjuksköterska osv) 20 Gruppbehandling 10 Förnyelse av recept per telefon eller via e-tjänst på webben 10 Sjukhusvård inlagd på sjukhus 0-19 år onor/dag kronor/dag Ingen avgift för inneliggande patienter inom tvångsvården. Patienter under 40 år med hel sjukersättning har reducerad avgift dag onor/dag Telefonkonsultation med läkare som ersätter besök Fri hälso- och sjukvård Barn och ungdomar under 20 år, gäller mottagningsbesök och sjukhusvård 10 0kr Förebyggande hälsovård och vaccinationer (Ingår ej i högkostnadsskyddet) Mammografiundersökning, kvinnor år Gynekologisk cellprovskontroll, kvinnor år Screening av aorta, män 65 år Personer som är 85 år eller äldre, gäller mottagningsbesök Medicinsk service såsom röntgen, provtagning med mera Mödrahälsovård Influensa och pneumokockvaccinering (inkl. vaccin) 16 Influensavaccination för personer 65 år eller äldre samt riskgrupper Hälsoundersökning för att utfärda intyg timtaxa 27 inkl moms per påbörjad kvart. Barnhälsovård Preventivmedelsrådgivning Subvention av preventivmedel gäller upp till 25 år med en årskostnad av högst 10. Gäller preventivmedel som ingår i högkostnadsskydd för läkemedel. Ungdomsmottagning Högkostnadsskydd och frikort Det finns en gräns, ett högkostnadsskydd, för hur mycket du behöver betala för sjukvårdsbesök på mottagning under ett år. Det innebär att du betalar högst 1 10 under en period av tolv månader. När du betalat upp till det beloppet får du fria mottagningsbesök och det gäller under resten av tolvmånadersperioden. Högkostnadsskyddet gäller över hela landet. Nytt i år är att du inte behöver hålla reda på varken högkostnadskort eller frikort när du besöker vården. I stället håller vården reda på dina betalningar. Har du redan påbörjat stämplar i ett manuellt ifyllt högkostnadskort, tar du med detta vid nästa vårdbesök. Betala med faktura Samtliga avgifter för besök, vård och behandling som du har haft den senaste kalendermånaden samlas på en faktura. Du får fakturan en gång i månaden. Välj gärna e-faktura som är en tjänst som landstinget erbjuder via din internetbank. Har du frågor om din faktura eller högkostnadsskydd och frikort, kan du vända dig till kundservice för fakturafrågor, telefon eller e-post: Tandvård Tandvården har ingen avgift för barn och ungdomar till och med 19 år. Vuxna betalar enligt Folktandvårdens prislista. Väljer du Frisktandvård får du ett fast pris på tandvård oavsett ålder. Fråga på din folktandvårdsklinik för mer information eller läs mer på Ltkalmar.se/folktandvarden och 1177.se Tandvårdsstöd Via Försäkringskassan finns det statliga tandvårdsstödet. Läs mer på forsakringskassan.se Uteblivet besök Uteblir du från ett bokat besök utan att meddela oss eller lämnar återbud senare än ett dygn innan utsatt tid har landstinget rätt att ta ut en avgift på 20onor. Om du inte kommer till ditt besök eller inte kommer i tid får andra patienter vänta i onödan och det kostar vården både tid och pengar. Avgift för uteblivet besök tas ut även för vård som annars är avgiftsfri eller om du har frikort och den räknas inte in i högkostnadsskyddet. Landstingets tandvårdsstöd För den som har vissa sjukdomar, är funktionshindrad eller har stort behov av personlig omvårdnad, finns viss tandvård för samma avgifter som inom hälso- och sjukvården och som ingår i högkostnadsskyddet. För att få del av landstingets tandvårdsstöd krävs intyg. Läs mer på 1177.se Tandvårdshjälpen eller ring Beställarenheten för tandvård

4 Hälsocentraler och läkarmottagningar I KALMAR LÄN FINNS 28 HÄLSOCENTRALER OCH 12 PRIVATA LÄKARMOTTAGNINGAR INOM HÄLSOVAL. Genom att göra ditt hälsoval väljer du den hälsocentral eller läkarmottagning som passar dig bäst. Enklast gör du ditt val genom att logga in på webbplatsen 1177.se. Där kan du också jämföra vårdenheterna med varandra. En blankett för att göra ditt val kan du hämta på mottagningen eller skriva ut från 1177.se Nyfödda eller nyinflyttade tilldelas en hälsocentral eller läkarmottagning nära hemadressen till dess man kanske väljer att göra ett aktivt val. Du kan när som byta mottagning och behöver inte tala om varför. Patientlagen som börjar gälla 2015 gör det möjligt för dig att välja hälsocentral i andra landsting och regioner. Hälsocentralen eller privat läkarmottagning i första hand Det är till den vårdenhet du valt, som du i första hand ska vända dig när du är sjuk. Blir du sjuk en kväll, natt eller helg kontakta jourmottagning via sjukvårdsrådgivningen Ring alltid innan du kommer. Emmaboda Emmaboda hälsocentral Emmakliniken Hultsfred Hultsfreds hälsocentral Läkarmottagning Dorrit Ruge Mörlunda hälsocentral Virserums läkarhus Högsby Högsby hälsocentral Kalmar Berga hälsocentral Cityläkarna i Kalmar Husläkarcentrum Kalmar Kvarnholmens hälsocentral Lindsdals hälsocentral Ljungbyholms hälsocentral Läkarhuset Kronan Kalmar Norrlidens hälsocentral Slottsfjärdens läkarmottagning Kalmar Smedby hälsocentral Stensö hälsocentral Mönsterås Blomstermåla hälsocentral Mönsterås hälsocentral Nybro Astrakanen Läkarcentrum Nybro Läkarhuset Prima Nybro Nybro hälsocentral Oskarshamn Blå kustens hälsocentral Kristinebergs hälsocentral Slottsgatans hälsocentral Torsås Söderåkra hälsocentral Torsås hälsocentral Vimmerby Vimmerby hälsocentral Västervik / Gamleby Ankarsrums hälsocentral Esplanadens hälsocentral Gamleby hälsocentral Riddarhusläkarna Västervik Stora Trädgårdsgatans hälsocentral Överums Läkarhus Öland, Borgholm/Mörbylånga Borgholms hälsocentral Färjestadens hälsocentral Löttorps hälsocentral Mörbylånga hälsocentral Norra Ölands läkarmottagning

5 Specialistvård, psykiatrivård och hälsovård i Kalmar län Telefon via landstingets växel: Kalmar Oskarshamn Västervik Direkttelefonnummer, mottagningstider och information om mottagningar finns presenterade på webbsidorna Ltkalmar.se och 1177.se Sjukhus Länets tre sjukhus i Kalmar, Oskarshamn och Västervik erbjuder akut och planerad vård. Hit kommer du när du behöver träffa en specialist inom något område. Likaså om ditt sjukdomstillstånd behöver ytterligare utredning med t ex provtagning och röntgen. Förlossningsvård finns i Västervik och Kalmar. Blodgivarcentraler finns på samtliga tre sjukhus. Psykiatri Barn och ungdomar kontaktar i första hand skolhälsovården i andra hand BUP (Barn- och ungdomspsykiatrisk vård) Vuxna kontaktar sin hälsocentral eller i andra hand psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Psykiatriska akutmottagningar finns i Kalmar och Västervik. Barnhälsovård Barnhälsovård erbjuds alla barn fram till skolåldern då skolhälsovården tar över. Barnhälsovård erbjuds antingen på barnhälsovårdsmottagning (BHV) eller på familjecentral. Mödrahälsovård Den som väntar barn vänder sig till mödrahälsovården. Mödrahälsovården finns på barnmorskemottagningen eller familjecentral. Ungdomsmottagning Ungdomsmottagning ger råd om sex och samlevnad, frågor om relationer eller psykisk hälsa. På vissa orter sköter barnmorskemottagningen de uppgifter som hör till ungdomsmottagningen. Gäller för tjejer upp till 23 år och killar upp till 25 år. Distriktsrehabilitering Distriktsrehabilitering omfattar arbetsterapi och sjukgymnastik. Här får du hjälp med bedömning och behandling samt förebyggande vård. Det går att söka direkt till distriktsrehabiliteringens mottagningar utan remiss.

6 Privata vårdgivare LÄNETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DRIVS ANTINGEN AV LANDSTINGET I KALMAR LÄN ELLER PRIVATA VÅRDGIVARE SOM HAR AVTAL MED LANDSTINGET. HOS PRIVATA VÅRDGIVARE MED AVTAL GÄLLER SAMMA PATIENTAVGIFTER, HÖG- KOSTNADSSKYDD OCH SJUKRESEREGLER SOM HOS DEN OFFENTLIGA VÅRDEN. Specialistmottagningar och naprapater Gynekologi Emmakliniken, Emmaboda Erik Rasmussen, Kalmar Kalmar privata gyn mottagning Privata Gyn Oskarshamn Hud Hudhälsan i Kalmar Kirurgi Specialistläkargruppen i Kalmar Östersjökliniken, Öland Naprapater Västerviks Naprapatklinik Ortopedi Kalmar Ortopedpraktik Specialistläkargruppen i Kalmar Psykiatri Husläkarcentrum, Kalmar Ultraljud Ebbetorps läkarmottagning, Kalmar Urologi Specialistläkargruppen i Kalmar Ögon Kalmar privata ögon Christer Johansson, Kalmar Sjukgymnaster Emmaboda Lindås Sjukgymnastik Hultsfred Anita Broddessons sjukgymnastik , Lindqvist sjukgymnastikmottagning , Sjukgymnastik & Akupunktur AB Högsby Mittlänets Rehab Kalmar Ann-Sofies Sjukgymnastik Björns sjukgymnastik Feldenkraispraktik Sonja Haas Gjalt-Ergo-Fysio , Heléne Valve Peter Broström Bo Lindebratt Ergonomi & Sjukgymnastik AB Specialistläkargruppens Sjukgymnastik Svens Sjukgymnastik , Åkerbo Rehab Nybro Arnes sjukgymnastik Feldenkraispraktik Sonja Haas Nybro rehab och sjukgymnastik Oskarshamn Åsa Bank , Mittlänets Rehab Hela Hälsan Camilla Skogh AB Peters Rörelsecenter Vimmerby Aktiv Rehab Hultsfred-Vimmerby AB Västervik Birgits sjukgymnastik Hellmans sjukgymnastik Molin Rehab Sjukgymnastiken i Gamleby TR Motion och Hälsa AB Öland Janet Lexe Medner Rygg & Ledklinik AB Val av tandläkare för barn och ungdomar 3-19 år Barn och ungdomar 3-19 år kan välja allmäntandvård mellan Folktandvården eller privat tandläkare som har vårdavtal med landstinget. Läs mer på Ltkalmar.se

7 Folktandvården FOLKTANDVÅRDEN ERBJUDER EN BRED KOMPETENS OCH EN PRISVÄRD TANDVÅRD. HOS FOLKTANDVÅRDEN KAN DU KÄNNA DIG TRYGG MED ATT DU FÅR DEN TANDVÅRD DU BEHÖVER. Specialist- och sjukhustandvården nås via landstingets växel Kalmar , Oskarshamn , Västervik , Vid akut tandvärk eller olycksfall vänder du dig i första hand till din Folktandvårdsklinik. Helger och helgdagar ring 112 mellan för att få jourtandvård i Kalmar eller Västervik. Emmaboda Folktandvården Emmaboda Hultsfred Folktandvården Hultsfred Västervik / Gamleby Folktandvården Ankarsrum Folktandvården Gamleby Folktandvården Stora Trädgårdsgatan, Västervik Öland, Borgholm / Mörbylånga Folktandvården Borgholm Folktandvården Färjestaden Folktandvården Löttorp Folktandvården Mörbylånga Läs mer på webbplatserna Ltkalmar.se/folktandvarden och 1177.se Högsby Folktandvården Högsby Kalmar Folktandvården Berga centrum, Kalmar Folktandvården Lindsdal Folktandvården Ljungbyholm Folktandvården Smålandsgatan, Kalmar Mönsterås Folktandvården Mönsterås Nybro Folktandvården Nybro Oskarshamn Folktandvården Oskarshamn Torsås Folktandvården Torsås Vimmerby Folktandvården Vimmerby Frisktandvård fast pris på tandvård. För alla oavsett ålder. Läs mer på Ltkalmar.se/frisktandvard

8 Dina rättigheter som patient DINA PATIENTRÄTTIGHETER STYRS BLAND ANNAT AV DEN NYA PATIENTLAGEN SOM BÖRJADE GÄLLA 1 JANUARI Som patient har du rätt att få begriplig information som är anpassad och utformad så att du förstår och kan vara delaktig i din egen vård. Vården du får ska ske i samförstånd med dig. Som patient har du rätt att tacka nej till vård, men ska då få information om vilka konsekvenser det kan medföra. Undantag finns inom psykiatri eller för patienter som får vård enligt smittskyddslagen. Informationen du får kan vara muntlig och/eller skriftlig. Du har bland annat rätt att få information om: Ditt hälsotillstånd Olika metoder och alternativ för undersökning, vård och behandling - även risker och biverkningar När du förväntas få vård och hur lång tid vård och behandling tar Eftervård Metoder som kan förebygga sjukdom eller skada Vilka hjälpmedel som finns och som kan vara aktuella i ditt fall Rätt till tolk Om man har svårt att tala eller förstå svenska har man rätt till språktolk. För den som är hörsel- eller talskadad gäller samma rätt till teckenspråkstolk. Patientjournaler Varje gång du besöker vården registreras uppgifter om dig i en journal. Det är bara du och den personal som vårdar dig som har rätt att läsa din journal. I journalen ska stå vilken information du har fått. Om dina uppgifter ska hämtas från en vårdgivare till en annan ska du som patient bli tillfrågad för att ge ditt godkännande. Det går också att spärra journalen så inga andra vårdgivare kan läsa din journal och när som helst kan man häva spärren. Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns uppgifter. Du har rätt att begära kopia på din journal. Under slutet av 2015 planerar landstinget i Kalmar län att införa tillgång till journal som e-tjänst. Tystnadsplikt och sekretess Alla som arbetar i hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna uppgifter om dig utan att du först godkänner det. Tystnadsplikten gäller för all personal anställda i landstinget, även efter anställningstidens slut. Valfrihet för öppenvård Den nya patientlagen ger dig rätt att söka vård över hela landet. Det gäller den öppna vården, det vill säga den vård som ges på mottagningar drivna av landsting och regioner eller av privata vårdgivare som har avtal med landsting. Landstingen i Sverige kan ha olika krav på remiss till läkare på sjukhus eller sjukgymnast. Söker man till ett annat landsting som har krav på remiss, gäller det landstingets remissregler. Läkare på hälsocentral eller privat läkarmottagning kan utfärda remiss. I övrigt ska vården ges på samma villkor som gäller för de egna invånarna. Ditt hemlandsting bekostar vården men kostnader för resa och uppehälle betalar du själv. Ny medicinsk bedömning Patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom har möjlighet att få en ny medicinsk bedömning inom eller utom det egna landstinget. Vårdgaranti Vårdgaranti innebär att man får vård inom en viss tid. Garantin anger längsta väntetid för besök och behandling. Landstinget i Kalmar län har kortare tidsgränser än den nationella vårdgarantin: 0 dagar samma dag du söker hjälp ska du få komma i kontakt med primärvården i form av sjukvårdsrådgivning, hälsocentral eller privat läkarmottagning. 5 dagar om primärvården bedömer att du behöver läkarvård ska du få en tid inom fem dagar 45 dagar vid remiss till specialistvård på sjukhus ska besök ske inom 45 dagar. Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning har gränsen 30 dagar. 90 dagar efter beslut om behandling, t ex operation, ska du få det inom 90 dagar. För fördjupad utredning inom barnoch ungdomspsykiatri gäller 60 dagar. För att du ska kunna få vård inom vårdgarantins gränser kan du inte tacka nej till vårderbjudande mer än två gånger. Kan inte Landstinget i Kalmar län ge dig vård inom tidsgränsen ska du erbjudas vård i annat landsting. Väljer du som patient att söka vård i annat landsting är vårdgarantin undantaget. Du omfattas enbart av ditt hemlandstings vårdgaranti.

9 Synpunkter på vården OM DU HAR SYNPUNKTER PÅ LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TANDVÅRD OCH KOMMUNERNAS VÅRD KAN DU VÄNDA DIG TILL PATIENTNÄMNDEN. Är man inte nöjd med den vård eller det bemötande man fått bör man helst prata direkt med personalen eller chefen på den enhet man fått vård. Känns det svårt kan du vända dig till patientnämnden som är fristående från vården och som är en opartisk instans med uppgift att stödja och hjälpa patienter. Du kan välja att vara anonym i dina kontakter med patientnämnden. Patientnämndens personal fungerar ofta som en förmedlande länk mellan patienter och vården. Deras uppgift är också att tillhandahålla och hjälpa till så att du får den information som behövs för att du ska kunna ta till vara dina intressen i hälso- och sjukvården. Patientnämndens handläggare Epost: Läs mer om synpunkter på vården på Ltkalmar.se Kalmar Länstrafik KLT KALMAR LÄNSTRAFIK KLT, EN DEL AV LANDSTINGET I KALMAR LÄN Kollektivtrafik Kollektivtrafiken omfattar buss- och tågtrafik i Kalmar län. I kollektivtrafiken ingår även Kustpilen-tågen och i samarbete med övriga län i södra Sverige drivs Öresundstågen och Krösatågen. Läs mer om reseutbud, betalsätt eller planera din resa via reseplaneraren på Närtrafik flexibel kollektivtrafik Närtrafiken är den del av kollektivtrafiken där du själv ringer och beställer din resa för att kunna kliva på vid en hållplats eller annan mötesplats utmed färdvägen, till exempel bostaden. Alla har rätt att resa med Närtrafiken. Biljetterna i Närtrafiken kostar lika mycket som i övrig kollektivtrafik. Trafiken är öppen för beställning under veckans alla dagar: må-fr , helger Priser, tider och betalsätt i Närtrafiken, se Serviceresor Serviceresor omfattar färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Färdtjänst är resor för personer med svårighet att förflytta sig och/eller åka buss eller tåg. Sjukresor Till sjukresor räknas resor som du gör mellan din bostad och en vårdinrättning för vård av sjukdom, tandvård samt mödra- och barnhälsovård. Sjukresa gäller även för ledsagares resa eller för ledsagare av sjukt barn/ungdom under 20 år samt anhöriga som gör sjukbesök hos barn under 20 år (ett besök per dag). Du reser gratis sjukresa med buss eller tåg. Använd kupongen som följer med din kallelse. Har du ingen kupong betalar du resan och får istället ersättning i efterhand genom att skicka in biljetten och reseblankett som du får på vårdmottagningen. Skicka till: KLT sjukresor, Box 54, Högsby Gratis anslutning till buss eller tåg Du reser gratis sjukresa om den längsta sträckan sker med buss eller tåg. Det gäller om du behöver åka taxi eller egen bil till tåg- eller busstationen. Anslutningstaxi beställs hos KLT i förväg. Sjukresa med taxi Om det finns särskilda skäl kan sjukresa ske med taxi. Avgift för taxi är 10 per enkel resa. Beställ resan helst två vardagar innan du ska resa på telefon Sjukresa med egen bil Resa med egen bil ersätts med 12 kronor per mil. Från ersättningen avgår 10 i egenavgift per enkel resa. Blankett finns på vårdmottagningen. Läs mer på eller ring: Kundtjänst Sjukresor

10 Länssjukhuset Kalmar Psyk P2 Psyk P1 Enhetsnamn/mottagning Hus Ingång Akutmottagning /akutvårdsavdelning 19 Allergi Anestesi 19 Apotek Arbetsterapiavdelning 13 Arbetsterapiavdelning Barnakuten 18 18c Barn- och ungdomshabilitering Barn- och ungdomsklinik, avd a Barn- och ungdomsklinik, mottagning 18 Barn- och ungdomspsyk (BUP), Norra vägen 18, Kalmar BB och NeoVaggan 18 Behandlingsbad 14 Bibliotek 15 Blodcentral 19 Bröstsjuksköterska 18 Bårhus 17 Cafeteria o butik 19 Centralförråd 10 Cytologi 17 Cytostatikaberedning 15 Cytostatikamottagning 15 Diabetesmottagning Dialys Dietistmottagning EEG, EKG -laboratorium (Fys. kliniken) 15 plan 3 Endoskopienheten 15 Fackliga expeditioner 2 Fastighetsförvaltning 4 Frisersalong 13 Fysiologiska kliniken 15 plan 3 Förlossning 18 Geriatriska k liniken, avdelning 32, - Enheten för palliativ medicin, avd. 30, - Äldremottagning, Fotvård, - Socioterapiavd, Strumpmottagn Gynekologisk avdelning b Enhetsnamn/mottagning Hus Ingång Gynekologisk mottagning 18 Hjälpmedelscentral 4 Hjärtmottagning Hud-/STI-mottagning 2 Hörcentral Hörselvård, pedagogiska Infektionskliniken avd. 39 A, 39 B 16 Infektionsmottagning 16 Information 19 Intensivvård 19 Isotopbehandling 15 IT-enheten 2 Jourcentralen 8 8a Kirurgklinik, avd. 6 (ögonvård), 7, 8 18 Kirurgmottagning 18 Klinisk kemi 19 Kliniskt träningscenter 2 Landstingsservice stab 10 Landstingshälsan 45 Logopedmottagning Lungmedicin vårdavdelning Lungmedicinmottagning Mammografi 2 Medicinavdelning Medicinmottagning Medicinsk avd. 14, 18 samt hjärtavd Medicinsk strålningsfysik 12 Medicinteknisk avdelning 2 Mikrobiologi 17 Neurologimottagning Neurologiskt utredningsteam vuxna 40 Njurmottagning Nuklearmed avd. PRE 15 Nyckeln, kurscenter och gästhem 13 Obduktion 17 Operation Röd o ch Blå 19 Ortopedavdelning 16A, 16B Ortopedmottagning Enhetsnamn/mottagning Hus Ingång Patologi 17 Psyk öppenvårdsmottagning Öland 40 Psykiatrisk akutmottagning P2 Psykiatrisk avd 1, 2, 3, 4 (besökare) P2 Psykiatrisk rehabilitering söder, PRE 8 8a Punktionsmottagning 17 Radiologiska klin (röntgen) 19 Restaurang 19 Reumatologimottagning Sjukgymnastik 13 Sjukgymnastikavdelning Sjukgymnastik barn 15 Sjukhuskyrka 19 Sjukhusledning /administration 2 Smittskydd och vårdhygien 17 Specialist MVC, Ultraljud 18 Specialist- och sjukhustandvård 2 Stensö hälsocentral 46 Stomimottagning 18 Strokeenhet avdelning Strålbehandling 12 Syncentral Transportcentral 14 Upphandlingsenhet 8 Uppvakningsavdelning inneliggande dagkirurgiska 15 Vårdhygien 17 Ögonmottagning Öron- näs- halsavdelning 39 Ö 16 Öron-, näs- och halsmottagning 48 48

11 Oskarshamns sjukhus Entré 7 Busshållplats Parkering, avgift vardagar kl Parkering, fri Handikapparkering finns vid huvudentrén och södra entrén 4 6 RIKSVÄG 23 8 AKUTMOTTAGNING 3 2 HUVUDENTRÉ SÖDRA ENTRÉN 14 Enhetsnamn/mottagning Hus Administration 2 Akutmottagning 2 Andakt/visning 8 Behandlingsbassäng 1 2 Blodcentralen 1 Blå Kustens hälsocentral 14 Dagkirurgi 4 Dagrehab 5 Dialys 4 Entré och cafeteria 1 Fackliga exp 7 Fastighetsdrift, förvaltning 6 Fotvård 5 Hörselvård, tekniska 5 Intensivvårdsavdelning 2 Kirurgmottagning 2 Kirurgavdelning 7 4 Klinisk kemi 1 Kök och matsal 3 Mammografi 4 Enhetsnamn/mottagning Hus Medicinavdelning 4 4 Medicinavdelning 40, 41 5 Medicinmottagning 2 Metabola enheten 7 Operation/Anestesi 4 Ortopedavdelning 8 4 Ortopedmottagning 2 Röntgenavdelning 1 Röntgenavdelning 2 Samrehab 5 Sjukhustandvård 4 Specialistmottagning: 5 - Barnmottagning - Gynmottagning - Hudmottagning - Hörselvården - Logopedmottagning - Ögonmottagning - Öronmottagning Vårdhygieniska enheten 3 N Västerviks sjukhus Enhetsnamn/mottagning Hus Ingång Akutmottagning 11 b Apotek 11 a Arbetsterapi, Samrehab akutblocket 13 Arbetsterapi, Samrehab distriktsblocket 20 20/21 Arbetsterapi, rehabblocket 12 Barn- och ungdomsmedicinsk klinik 7 b - avdelning 10 - dagsjukvård - lekterapiavdelning Barn- och ungdomsmottaging 7 a BB-gyn/avdelning 89 7 a Behandlingsbad 16 Behandlingsenheten 7 Bårhus och obduktion 5 Cafeteria och anmälan 12 Centralkassa och cafeteria 21 Dietistmottagning 12 Fastighetsdrift, förvaltning 6 Förlossning 7 c Godsterminal 17 Gynmottagning 7 b Gyn-operation 7 a Hudmottagning 12 Hörselvården 15 Information 21 Inköp och upphandling 3 21 Intensivvårdsavdelning Kirurgkliniken avd. 1 och 2, rehabblocket Kirurgmottagning Klinisk kemi, lab Logopedmottagning 12 Magnetkamera och datortomografi 21 Mammografi 21 Medicinavdelning 4,5, 6 21 Medicinmottagning Medicinmottagning, hus12 12 Medicinsk fotvård 12 Njur- och dialysmottagning 21 Hus 18 Karstorpsvägen 12 Entré Busshållplats Parkering, avgift vardagar kl lördagar kl a c b Enhetsnamn/mottagning Hus Ingång Medicinteknisk avdelning 6 Operationsavdelning Ortopedavdelning Ortopedmottagning Palliativt rådgivningsteam, PRIVO 21 Patienthotell 7 a,c Psykiatrisk vårdavdelning 21, 22, 23 och Psyk Rehab öppenvård 18 Radiologisk avd./röntgen Restaurang Blåklinten 21 Sjukgymnastik, akutblocket 20 20/21 Sjukgymnastik, rehabblocket AKUTMOTTAGNING b 22 HUVUDENTRÉ c 7 Enhetsnamn/mottagning Hus Ingång Sjukhuskyrka 21 Smärtenhet 12 Specialisttandvård 20 20/21 STI-mottagning 12 Syncentral 12 Sårmottagning 12 Team Olmed 9 c Teleservice 21 Ögonmottagning 3 21 Öronmottagning 15 Öron-operation 15 a a b Östra kyrkogatan N

12 Nå vården när det passar dig, e-tjänster på 1177.se Information och tjänster för din hälsa och vård finns på webbplatsen 1177.se. Här kan du dygnet runt logga in. Informationen mellan dig och din vårdgivare skickas på ett säkert sätt. Du loggar in enkelt med e-legitimation eller lösenord och engångskod via sms i mobiltelefonen. Utbudet av tjänster kan variera mellan mottagningarna. De vanligaste är: Avboka och omboka tid. Begära journalkopia. Förfrågan om intyg. Förnya recept. Förnya hjälpmedel (diabetes, m.m). Hälsoval Välj vilken hälsocentral eller privat läkarmottagning som du vill gå till. Tidbok för mammografi och gynekologisk cellprovskontroll Har du blivit kallad till hälsokontroll med mammografi eller gynekologisk cellprovskontroll är det möjligt att av- och omboka direkt i tidboken på webben. Nya e-tjänster 1177.se utvecklas kontinuerligt, bland annat är det fler mottagningar som kommer att erbjuda webbtidbokning. Box 601, Kalmar Telefon Ltkalmar.se

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Landstingskatalogen 2014

Landstingskatalogen 2014 Landstingskatalogen 2014 Din guide till hälso- och sjukvården TELEFONKTLOG TIENTINFORTION Om du blir sjuk 112 Vid livshotande akuta sjukdomar eller skador Ring 112 och begär ambulans vid olycksfall eller

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Mötet med vården Vart ska du vända dig? Att leva med funktionsnedsättning

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Information om Vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Senast ändrad april 2015 Människor som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service Stöd

Läs mer

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN Som patient har du rätt till vård inom en viss tid, rätt att få information som är begriplig och att säga ifrån om något blir fel. Här kan du läsa om

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning 1 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Denna broschyr ger kortfattad information om olika bidrag och annat stöd till vuxna

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Landstingskatalogen 2011 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver vård

Landstingskatalogen 2011 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver vård Landstingskatalogen 2011 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver vård Råd om vård på webben Innehåller blankett om val av hälsocentral Resa inget hinder för snabb operation www.lg.se 1 2 Innehåll

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

LANDSTINGSKATALOGEN 2014

LANDSTINGSKATALOGEN 2014 LANDSTINGSKATALOGEN 2014 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver kontakta oss www.lg.se 1 Innehåll sid 4 Innehållsförteckning sid 5 Hälsocentraler och primärvård sid 7-20 Sjukhus sid 21-30 Psykiatri

Läs mer

Handbok för SENIORER. i Uddevalla. Har du frågor om socialtjänsten?

Handbok för SENIORER. i Uddevalla. Har du frågor om socialtjänsten? Har du frågor om socialtjänsten? Socialupplysningen 0522-69 75 60 När du har frågor om äldre- och handikappomsorg eller insatser för personer med funktionshinder. måndag-fredag kl. 9.45-12.00, 13.00-16.30

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer