Riv ur och spara!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riv ur och spara! 2015 4"

Transkript

1 Riv ur och spara! Vårdguide 2015

2 Om du blir sjuk SÅ HÄR SÖKER DU VÅRD Vardagar Kontakta i första hand din hälsocentral. Ring alltid innan du kommer. Dygnet runt Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och vägledning om vart du ska vända dig. Besök webbplatsen 1177.se Allvarligt akut sjuk ring 112 för ambulans Ring 112 till SOS Alarm för ambulans. Det gäller livshotande sjukdomar eller skador, olycksfall eller allvarlig akut sjukdom. Öppet dygnet runt. Giftinformationscentralen Giftinformation, brådskande - ring 112. Icke brådskande, ring giftinformationscentralen eller läs på giftinformationscentralen.se texttelefon och samtal från utlandet Texttelefon: 1177 Sjukvårdsrådgivningens texttelefon Om du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 sjukvårdsrådgivningen i Sverige ringer du Tandvård - akut Vid akut tandvärk eller olycksfall vänder du dig till din Folktandvårdsklinik. Lördagar, söndagar och helgdagar ring 112 mellan för att nå jourtandvård i Kalmar eller Västervik. Psykiatri - akutmottagning Vid akut psykisk sjukdom finns akutmottagning i Västervik och Kalmar Råd om vård dygnet runt På landstingets webbplatser Ltkalmar.se och 1177.se finns mer information som alltid är aktuell.

3 Patientavgifter FRÅN 1 JANUARI 2015 GÄLLER NYA AVGIFTER FÖR VÅRDBESÖK PÅ MOTTAGNING. VÅRDAVGIFT FÖR ATT LIGGA PÅ SJUKHUS ÄR OFÖRÄNDRAD. AVGIFTERNA GÄLLER FÖR LANDSTINGET I KALMAR LÄN OCH FÖR PRIVATA VÅRDGIVARE SOM HAR AVTAL MED LANDSTINGET. Vårdbesök på mottagning Vårdbesök, besök/möte med samtliga personalkategorier (läkare, sjuksköterska osv) 20 Gruppbehandling 10 Förnyelse av recept per telefon eller via e-tjänst på webben 10 Sjukhusvård inlagd på sjukhus 0-19 år onor/dag kronor/dag Ingen avgift för inneliggande patienter inom tvångsvården. Patienter under 40 år med hel sjukersättning har reducerad avgift dag onor/dag Telefonkonsultation med läkare som ersätter besök Fri hälso- och sjukvård Barn och ungdomar under 20 år, gäller mottagningsbesök och sjukhusvård 10 0kr Förebyggande hälsovård och vaccinationer (Ingår ej i högkostnadsskyddet) Mammografiundersökning, kvinnor år Gynekologisk cellprovskontroll, kvinnor år Screening av aorta, män 65 år Personer som är 85 år eller äldre, gäller mottagningsbesök Medicinsk service såsom röntgen, provtagning med mera Mödrahälsovård Influensa och pneumokockvaccinering (inkl. vaccin) 16 Influensavaccination för personer 65 år eller äldre samt riskgrupper Hälsoundersökning för att utfärda intyg timtaxa 27 inkl moms per påbörjad kvart. Barnhälsovård Preventivmedelsrådgivning Subvention av preventivmedel gäller upp till 25 år med en årskostnad av högst 10. Gäller preventivmedel som ingår i högkostnadsskydd för läkemedel. Ungdomsmottagning Högkostnadsskydd och frikort Det finns en gräns, ett högkostnadsskydd, för hur mycket du behöver betala för sjukvårdsbesök på mottagning under ett år. Det innebär att du betalar högst 1 10 under en period av tolv månader. När du betalat upp till det beloppet får du fria mottagningsbesök och det gäller under resten av tolvmånadersperioden. Högkostnadsskyddet gäller över hela landet. Nytt i år är att du inte behöver hålla reda på varken högkostnadskort eller frikort när du besöker vården. I stället håller vården reda på dina betalningar. Har du redan påbörjat stämplar i ett manuellt ifyllt högkostnadskort, tar du med detta vid nästa vårdbesök. Betala med faktura Samtliga avgifter för besök, vård och behandling som du har haft den senaste kalendermånaden samlas på en faktura. Du får fakturan en gång i månaden. Välj gärna e-faktura som är en tjänst som landstinget erbjuder via din internetbank. Har du frågor om din faktura eller högkostnadsskydd och frikort, kan du vända dig till kundservice för fakturafrågor, telefon eller e-post: Tandvård Tandvården har ingen avgift för barn och ungdomar till och med 19 år. Vuxna betalar enligt Folktandvårdens prislista. Väljer du Frisktandvård får du ett fast pris på tandvård oavsett ålder. Fråga på din folktandvårdsklinik för mer information eller läs mer på Ltkalmar.se/folktandvarden och 1177.se Tandvårdsstöd Via Försäkringskassan finns det statliga tandvårdsstödet. Läs mer på forsakringskassan.se Uteblivet besök Uteblir du från ett bokat besök utan att meddela oss eller lämnar återbud senare än ett dygn innan utsatt tid har landstinget rätt att ta ut en avgift på 20onor. Om du inte kommer till ditt besök eller inte kommer i tid får andra patienter vänta i onödan och det kostar vården både tid och pengar. Avgift för uteblivet besök tas ut även för vård som annars är avgiftsfri eller om du har frikort och den räknas inte in i högkostnadsskyddet. Landstingets tandvårdsstöd För den som har vissa sjukdomar, är funktionshindrad eller har stort behov av personlig omvårdnad, finns viss tandvård för samma avgifter som inom hälso- och sjukvården och som ingår i högkostnadsskyddet. För att få del av landstingets tandvårdsstöd krävs intyg. Läs mer på 1177.se Tandvårdshjälpen eller ring Beställarenheten för tandvård

4 Hälsocentraler och läkarmottagningar I KALMAR LÄN FINNS 28 HÄLSOCENTRALER OCH 12 PRIVATA LÄKARMOTTAGNINGAR INOM HÄLSOVAL. Genom att göra ditt hälsoval väljer du den hälsocentral eller läkarmottagning som passar dig bäst. Enklast gör du ditt val genom att logga in på webbplatsen 1177.se. Där kan du också jämföra vårdenheterna med varandra. En blankett för att göra ditt val kan du hämta på mottagningen eller skriva ut från 1177.se Nyfödda eller nyinflyttade tilldelas en hälsocentral eller läkarmottagning nära hemadressen till dess man kanske väljer att göra ett aktivt val. Du kan när som byta mottagning och behöver inte tala om varför. Patientlagen som börjar gälla 2015 gör det möjligt för dig att välja hälsocentral i andra landsting och regioner. Hälsocentralen eller privat läkarmottagning i första hand Det är till den vårdenhet du valt, som du i första hand ska vända dig när du är sjuk. Blir du sjuk en kväll, natt eller helg kontakta jourmottagning via sjukvårdsrådgivningen Ring alltid innan du kommer. Emmaboda Emmaboda hälsocentral Emmakliniken Hultsfred Hultsfreds hälsocentral Läkarmottagning Dorrit Ruge Mörlunda hälsocentral Virserums läkarhus Högsby Högsby hälsocentral Kalmar Berga hälsocentral Cityläkarna i Kalmar Husläkarcentrum Kalmar Kvarnholmens hälsocentral Lindsdals hälsocentral Ljungbyholms hälsocentral Läkarhuset Kronan Kalmar Norrlidens hälsocentral Slottsfjärdens läkarmottagning Kalmar Smedby hälsocentral Stensö hälsocentral Mönsterås Blomstermåla hälsocentral Mönsterås hälsocentral Nybro Astrakanen Läkarcentrum Nybro Läkarhuset Prima Nybro Nybro hälsocentral Oskarshamn Blå kustens hälsocentral Kristinebergs hälsocentral Slottsgatans hälsocentral Torsås Söderåkra hälsocentral Torsås hälsocentral Vimmerby Vimmerby hälsocentral Västervik / Gamleby Ankarsrums hälsocentral Esplanadens hälsocentral Gamleby hälsocentral Riddarhusläkarna Västervik Stora Trädgårdsgatans hälsocentral Överums Läkarhus Öland, Borgholm/Mörbylånga Borgholms hälsocentral Färjestadens hälsocentral Löttorps hälsocentral Mörbylånga hälsocentral Norra Ölands läkarmottagning

5 Specialistvård, psykiatrivård och hälsovård i Kalmar län Telefon via landstingets växel: Kalmar Oskarshamn Västervik Direkttelefonnummer, mottagningstider och information om mottagningar finns presenterade på webbsidorna Ltkalmar.se och 1177.se Sjukhus Länets tre sjukhus i Kalmar, Oskarshamn och Västervik erbjuder akut och planerad vård. Hit kommer du när du behöver träffa en specialist inom något område. Likaså om ditt sjukdomstillstånd behöver ytterligare utredning med t ex provtagning och röntgen. Förlossningsvård finns i Västervik och Kalmar. Blodgivarcentraler finns på samtliga tre sjukhus. Psykiatri Barn och ungdomar kontaktar i första hand skolhälsovården i andra hand BUP (Barn- och ungdomspsykiatrisk vård) Vuxna kontaktar sin hälsocentral eller i andra hand psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Psykiatriska akutmottagningar finns i Kalmar och Västervik. Barnhälsovård Barnhälsovård erbjuds alla barn fram till skolåldern då skolhälsovården tar över. Barnhälsovård erbjuds antingen på barnhälsovårdsmottagning (BHV) eller på familjecentral. Mödrahälsovård Den som väntar barn vänder sig till mödrahälsovården. Mödrahälsovården finns på barnmorskemottagningen eller familjecentral. Ungdomsmottagning Ungdomsmottagning ger råd om sex och samlevnad, frågor om relationer eller psykisk hälsa. På vissa orter sköter barnmorskemottagningen de uppgifter som hör till ungdomsmottagningen. Gäller för tjejer upp till 23 år och killar upp till 25 år. Distriktsrehabilitering Distriktsrehabilitering omfattar arbetsterapi och sjukgymnastik. Här får du hjälp med bedömning och behandling samt förebyggande vård. Det går att söka direkt till distriktsrehabiliteringens mottagningar utan remiss.

6 Privata vårdgivare LÄNETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DRIVS ANTINGEN AV LANDSTINGET I KALMAR LÄN ELLER PRIVATA VÅRDGIVARE SOM HAR AVTAL MED LANDSTINGET. HOS PRIVATA VÅRDGIVARE MED AVTAL GÄLLER SAMMA PATIENTAVGIFTER, HÖG- KOSTNADSSKYDD OCH SJUKRESEREGLER SOM HOS DEN OFFENTLIGA VÅRDEN. Specialistmottagningar och naprapater Gynekologi Emmakliniken, Emmaboda Erik Rasmussen, Kalmar Kalmar privata gyn mottagning Privata Gyn Oskarshamn Hud Hudhälsan i Kalmar Kirurgi Specialistläkargruppen i Kalmar Östersjökliniken, Öland Naprapater Västerviks Naprapatklinik Ortopedi Kalmar Ortopedpraktik Specialistläkargruppen i Kalmar Psykiatri Husläkarcentrum, Kalmar Ultraljud Ebbetorps läkarmottagning, Kalmar Urologi Specialistläkargruppen i Kalmar Ögon Kalmar privata ögon Christer Johansson, Kalmar Sjukgymnaster Emmaboda Lindås Sjukgymnastik Hultsfred Anita Broddessons sjukgymnastik , Lindqvist sjukgymnastikmottagning , Sjukgymnastik & Akupunktur AB Högsby Mittlänets Rehab Kalmar Ann-Sofies Sjukgymnastik Björns sjukgymnastik Feldenkraispraktik Sonja Haas Gjalt-Ergo-Fysio , Heléne Valve Peter Broström Bo Lindebratt Ergonomi & Sjukgymnastik AB Specialistläkargruppens Sjukgymnastik Svens Sjukgymnastik , Åkerbo Rehab Nybro Arnes sjukgymnastik Feldenkraispraktik Sonja Haas Nybro rehab och sjukgymnastik Oskarshamn Åsa Bank , Mittlänets Rehab Hela Hälsan Camilla Skogh AB Peters Rörelsecenter Vimmerby Aktiv Rehab Hultsfred-Vimmerby AB Västervik Birgits sjukgymnastik Hellmans sjukgymnastik Molin Rehab Sjukgymnastiken i Gamleby TR Motion och Hälsa AB Öland Janet Lexe Medner Rygg & Ledklinik AB Val av tandläkare för barn och ungdomar 3-19 år Barn och ungdomar 3-19 år kan välja allmäntandvård mellan Folktandvården eller privat tandläkare som har vårdavtal med landstinget. Läs mer på Ltkalmar.se

7 Folktandvården FOLKTANDVÅRDEN ERBJUDER EN BRED KOMPETENS OCH EN PRISVÄRD TANDVÅRD. HOS FOLKTANDVÅRDEN KAN DU KÄNNA DIG TRYGG MED ATT DU FÅR DEN TANDVÅRD DU BEHÖVER. Specialist- och sjukhustandvården nås via landstingets växel Kalmar , Oskarshamn , Västervik , Vid akut tandvärk eller olycksfall vänder du dig i första hand till din Folktandvårdsklinik. Helger och helgdagar ring 112 mellan för att få jourtandvård i Kalmar eller Västervik. Emmaboda Folktandvården Emmaboda Hultsfred Folktandvården Hultsfred Västervik / Gamleby Folktandvården Ankarsrum Folktandvården Gamleby Folktandvården Stora Trädgårdsgatan, Västervik Öland, Borgholm / Mörbylånga Folktandvården Borgholm Folktandvården Färjestaden Folktandvården Löttorp Folktandvården Mörbylånga Läs mer på webbplatserna Ltkalmar.se/folktandvarden och 1177.se Högsby Folktandvården Högsby Kalmar Folktandvården Berga centrum, Kalmar Folktandvården Lindsdal Folktandvården Ljungbyholm Folktandvården Smålandsgatan, Kalmar Mönsterås Folktandvården Mönsterås Nybro Folktandvården Nybro Oskarshamn Folktandvården Oskarshamn Torsås Folktandvården Torsås Vimmerby Folktandvården Vimmerby Frisktandvård fast pris på tandvård. För alla oavsett ålder. Läs mer på Ltkalmar.se/frisktandvard

8 Dina rättigheter som patient DINA PATIENTRÄTTIGHETER STYRS BLAND ANNAT AV DEN NYA PATIENTLAGEN SOM BÖRJADE GÄLLA 1 JANUARI Som patient har du rätt att få begriplig information som är anpassad och utformad så att du förstår och kan vara delaktig i din egen vård. Vården du får ska ske i samförstånd med dig. Som patient har du rätt att tacka nej till vård, men ska då få information om vilka konsekvenser det kan medföra. Undantag finns inom psykiatri eller för patienter som får vård enligt smittskyddslagen. Informationen du får kan vara muntlig och/eller skriftlig. Du har bland annat rätt att få information om: Ditt hälsotillstånd Olika metoder och alternativ för undersökning, vård och behandling - även risker och biverkningar När du förväntas få vård och hur lång tid vård och behandling tar Eftervård Metoder som kan förebygga sjukdom eller skada Vilka hjälpmedel som finns och som kan vara aktuella i ditt fall Rätt till tolk Om man har svårt att tala eller förstå svenska har man rätt till språktolk. För den som är hörsel- eller talskadad gäller samma rätt till teckenspråkstolk. Patientjournaler Varje gång du besöker vården registreras uppgifter om dig i en journal. Det är bara du och den personal som vårdar dig som har rätt att läsa din journal. I journalen ska stå vilken information du har fått. Om dina uppgifter ska hämtas från en vårdgivare till en annan ska du som patient bli tillfrågad för att ge ditt godkännande. Det går också att spärra journalen så inga andra vårdgivare kan läsa din journal och när som helst kan man häva spärren. Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns uppgifter. Du har rätt att begära kopia på din journal. Under slutet av 2015 planerar landstinget i Kalmar län att införa tillgång till journal som e-tjänst. Tystnadsplikt och sekretess Alla som arbetar i hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna uppgifter om dig utan att du först godkänner det. Tystnadsplikten gäller för all personal anställda i landstinget, även efter anställningstidens slut. Valfrihet för öppenvård Den nya patientlagen ger dig rätt att söka vård över hela landet. Det gäller den öppna vården, det vill säga den vård som ges på mottagningar drivna av landsting och regioner eller av privata vårdgivare som har avtal med landsting. Landstingen i Sverige kan ha olika krav på remiss till läkare på sjukhus eller sjukgymnast. Söker man till ett annat landsting som har krav på remiss, gäller det landstingets remissregler. Läkare på hälsocentral eller privat läkarmottagning kan utfärda remiss. I övrigt ska vården ges på samma villkor som gäller för de egna invånarna. Ditt hemlandsting bekostar vården men kostnader för resa och uppehälle betalar du själv. Ny medicinsk bedömning Patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom har möjlighet att få en ny medicinsk bedömning inom eller utom det egna landstinget. Vårdgaranti Vårdgaranti innebär att man får vård inom en viss tid. Garantin anger längsta väntetid för besök och behandling. Landstinget i Kalmar län har kortare tidsgränser än den nationella vårdgarantin: 0 dagar samma dag du söker hjälp ska du få komma i kontakt med primärvården i form av sjukvårdsrådgivning, hälsocentral eller privat läkarmottagning. 5 dagar om primärvården bedömer att du behöver läkarvård ska du få en tid inom fem dagar 45 dagar vid remiss till specialistvård på sjukhus ska besök ske inom 45 dagar. Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning har gränsen 30 dagar. 90 dagar efter beslut om behandling, t ex operation, ska du få det inom 90 dagar. För fördjupad utredning inom barnoch ungdomspsykiatri gäller 60 dagar. För att du ska kunna få vård inom vårdgarantins gränser kan du inte tacka nej till vårderbjudande mer än två gånger. Kan inte Landstinget i Kalmar län ge dig vård inom tidsgränsen ska du erbjudas vård i annat landsting. Väljer du som patient att söka vård i annat landsting är vårdgarantin undantaget. Du omfattas enbart av ditt hemlandstings vårdgaranti.

9 Synpunkter på vården OM DU HAR SYNPUNKTER PÅ LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TANDVÅRD OCH KOMMUNERNAS VÅRD KAN DU VÄNDA DIG TILL PATIENTNÄMNDEN. Är man inte nöjd med den vård eller det bemötande man fått bör man helst prata direkt med personalen eller chefen på den enhet man fått vård. Känns det svårt kan du vända dig till patientnämnden som är fristående från vården och som är en opartisk instans med uppgift att stödja och hjälpa patienter. Du kan välja att vara anonym i dina kontakter med patientnämnden. Patientnämndens personal fungerar ofta som en förmedlande länk mellan patienter och vården. Deras uppgift är också att tillhandahålla och hjälpa till så att du får den information som behövs för att du ska kunna ta till vara dina intressen i hälso- och sjukvården. Patientnämndens handläggare Epost: Läs mer om synpunkter på vården på Ltkalmar.se Kalmar Länstrafik KLT KALMAR LÄNSTRAFIK KLT, EN DEL AV LANDSTINGET I KALMAR LÄN Kollektivtrafik Kollektivtrafiken omfattar buss- och tågtrafik i Kalmar län. I kollektivtrafiken ingår även Kustpilen-tågen och i samarbete med övriga län i södra Sverige drivs Öresundstågen och Krösatågen. Läs mer om reseutbud, betalsätt eller planera din resa via reseplaneraren på Närtrafik flexibel kollektivtrafik Närtrafiken är den del av kollektivtrafiken där du själv ringer och beställer din resa för att kunna kliva på vid en hållplats eller annan mötesplats utmed färdvägen, till exempel bostaden. Alla har rätt att resa med Närtrafiken. Biljetterna i Närtrafiken kostar lika mycket som i övrig kollektivtrafik. Trafiken är öppen för beställning under veckans alla dagar: må-fr , helger Priser, tider och betalsätt i Närtrafiken, se Serviceresor Serviceresor omfattar färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Färdtjänst är resor för personer med svårighet att förflytta sig och/eller åka buss eller tåg. Sjukresor Till sjukresor räknas resor som du gör mellan din bostad och en vårdinrättning för vård av sjukdom, tandvård samt mödra- och barnhälsovård. Sjukresa gäller även för ledsagares resa eller för ledsagare av sjukt barn/ungdom under 20 år samt anhöriga som gör sjukbesök hos barn under 20 år (ett besök per dag). Du reser gratis sjukresa med buss eller tåg. Använd kupongen som följer med din kallelse. Har du ingen kupong betalar du resan och får istället ersättning i efterhand genom att skicka in biljetten och reseblankett som du får på vårdmottagningen. Skicka till: KLT sjukresor, Box 54, Högsby Gratis anslutning till buss eller tåg Du reser gratis sjukresa om den längsta sträckan sker med buss eller tåg. Det gäller om du behöver åka taxi eller egen bil till tåg- eller busstationen. Anslutningstaxi beställs hos KLT i förväg. Sjukresa med taxi Om det finns särskilda skäl kan sjukresa ske med taxi. Avgift för taxi är 10 per enkel resa. Beställ resan helst två vardagar innan du ska resa på telefon Sjukresa med egen bil Resa med egen bil ersätts med 12 kronor per mil. Från ersättningen avgår 10 i egenavgift per enkel resa. Blankett finns på vårdmottagningen. Läs mer på eller ring: Kundtjänst Sjukresor

10 Länssjukhuset Kalmar Psyk P2 Psyk P1 Enhetsnamn/mottagning Hus Ingång Akutmottagning /akutvårdsavdelning 19 Allergi Anestesi 19 Apotek Arbetsterapiavdelning 13 Arbetsterapiavdelning Barnakuten 18 18c Barn- och ungdomshabilitering Barn- och ungdomsklinik, avd a Barn- och ungdomsklinik, mottagning 18 Barn- och ungdomspsyk (BUP), Norra vägen 18, Kalmar BB och NeoVaggan 18 Behandlingsbad 14 Bibliotek 15 Blodcentral 19 Bröstsjuksköterska 18 Bårhus 17 Cafeteria o butik 19 Centralförråd 10 Cytologi 17 Cytostatikaberedning 15 Cytostatikamottagning 15 Diabetesmottagning Dialys Dietistmottagning EEG, EKG -laboratorium (Fys. kliniken) 15 plan 3 Endoskopienheten 15 Fackliga expeditioner 2 Fastighetsförvaltning 4 Frisersalong 13 Fysiologiska kliniken 15 plan 3 Förlossning 18 Geriatriska k liniken, avdelning 32, - Enheten för palliativ medicin, avd. 30, - Äldremottagning, Fotvård, - Socioterapiavd, Strumpmottagn Gynekologisk avdelning b Enhetsnamn/mottagning Hus Ingång Gynekologisk mottagning 18 Hjälpmedelscentral 4 Hjärtmottagning Hud-/STI-mottagning 2 Hörcentral Hörselvård, pedagogiska Infektionskliniken avd. 39 A, 39 B 16 Infektionsmottagning 16 Information 19 Intensivvård 19 Isotopbehandling 15 IT-enheten 2 Jourcentralen 8 8a Kirurgklinik, avd. 6 (ögonvård), 7, 8 18 Kirurgmottagning 18 Klinisk kemi 19 Kliniskt träningscenter 2 Landstingsservice stab 10 Landstingshälsan 45 Logopedmottagning Lungmedicin vårdavdelning Lungmedicinmottagning Mammografi 2 Medicinavdelning Medicinmottagning Medicinsk avd. 14, 18 samt hjärtavd Medicinsk strålningsfysik 12 Medicinteknisk avdelning 2 Mikrobiologi 17 Neurologimottagning Neurologiskt utredningsteam vuxna 40 Njurmottagning Nuklearmed avd. PRE 15 Nyckeln, kurscenter och gästhem 13 Obduktion 17 Operation Röd o ch Blå 19 Ortopedavdelning 16A, 16B Ortopedmottagning Enhetsnamn/mottagning Hus Ingång Patologi 17 Psyk öppenvårdsmottagning Öland 40 Psykiatrisk akutmottagning P2 Psykiatrisk avd 1, 2, 3, 4 (besökare) P2 Psykiatrisk rehabilitering söder, PRE 8 8a Punktionsmottagning 17 Radiologiska klin (röntgen) 19 Restaurang 19 Reumatologimottagning Sjukgymnastik 13 Sjukgymnastikavdelning Sjukgymnastik barn 15 Sjukhuskyrka 19 Sjukhusledning /administration 2 Smittskydd och vårdhygien 17 Specialist MVC, Ultraljud 18 Specialist- och sjukhustandvård 2 Stensö hälsocentral 46 Stomimottagning 18 Strokeenhet avdelning Strålbehandling 12 Syncentral Transportcentral 14 Upphandlingsenhet 8 Uppvakningsavdelning inneliggande dagkirurgiska 15 Vårdhygien 17 Ögonmottagning Öron- näs- halsavdelning 39 Ö 16 Öron-, näs- och halsmottagning 48 48

11 Oskarshamns sjukhus Entré 7 Busshållplats Parkering, avgift vardagar kl Parkering, fri Handikapparkering finns vid huvudentrén och södra entrén 4 6 RIKSVÄG 23 8 AKUTMOTTAGNING 3 2 HUVUDENTRÉ SÖDRA ENTRÉN 14 Enhetsnamn/mottagning Hus Administration 2 Akutmottagning 2 Andakt/visning 8 Behandlingsbassäng 1 2 Blodcentralen 1 Blå Kustens hälsocentral 14 Dagkirurgi 4 Dagrehab 5 Dialys 4 Entré och cafeteria 1 Fackliga exp 7 Fastighetsdrift, förvaltning 6 Fotvård 5 Hörselvård, tekniska 5 Intensivvårdsavdelning 2 Kirurgmottagning 2 Kirurgavdelning 7 4 Klinisk kemi 1 Kök och matsal 3 Mammografi 4 Enhetsnamn/mottagning Hus Medicinavdelning 4 4 Medicinavdelning 40, 41 5 Medicinmottagning 2 Metabola enheten 7 Operation/Anestesi 4 Ortopedavdelning 8 4 Ortopedmottagning 2 Röntgenavdelning 1 Röntgenavdelning 2 Samrehab 5 Sjukhustandvård 4 Specialistmottagning: 5 - Barnmottagning - Gynmottagning - Hudmottagning - Hörselvården - Logopedmottagning - Ögonmottagning - Öronmottagning Vårdhygieniska enheten 3 N Västerviks sjukhus Enhetsnamn/mottagning Hus Ingång Akutmottagning 11 b Apotek 11 a Arbetsterapi, Samrehab akutblocket 13 Arbetsterapi, Samrehab distriktsblocket 20 20/21 Arbetsterapi, rehabblocket 12 Barn- och ungdomsmedicinsk klinik 7 b - avdelning 10 - dagsjukvård - lekterapiavdelning Barn- och ungdomsmottaging 7 a BB-gyn/avdelning 89 7 a Behandlingsbad 16 Behandlingsenheten 7 Bårhus och obduktion 5 Cafeteria och anmälan 12 Centralkassa och cafeteria 21 Dietistmottagning 12 Fastighetsdrift, förvaltning 6 Förlossning 7 c Godsterminal 17 Gynmottagning 7 b Gyn-operation 7 a Hudmottagning 12 Hörselvården 15 Information 21 Inköp och upphandling 3 21 Intensivvårdsavdelning Kirurgkliniken avd. 1 och 2, rehabblocket Kirurgmottagning Klinisk kemi, lab Logopedmottagning 12 Magnetkamera och datortomografi 21 Mammografi 21 Medicinavdelning 4,5, 6 21 Medicinmottagning Medicinmottagning, hus12 12 Medicinsk fotvård 12 Njur- och dialysmottagning 21 Hus 18 Karstorpsvägen 12 Entré Busshållplats Parkering, avgift vardagar kl lördagar kl a c b Enhetsnamn/mottagning Hus Ingång Medicinteknisk avdelning 6 Operationsavdelning Ortopedavdelning Ortopedmottagning Palliativt rådgivningsteam, PRIVO 21 Patienthotell 7 a,c Psykiatrisk vårdavdelning 21, 22, 23 och Psyk Rehab öppenvård 18 Radiologisk avd./röntgen Restaurang Blåklinten 21 Sjukgymnastik, akutblocket 20 20/21 Sjukgymnastik, rehabblocket AKUTMOTTAGNING b 22 HUVUDENTRÉ c 7 Enhetsnamn/mottagning Hus Ingång Sjukhuskyrka 21 Smärtenhet 12 Specialisttandvård 20 20/21 STI-mottagning 12 Syncentral 12 Sårmottagning 12 Team Olmed 9 c Teleservice 21 Ögonmottagning 3 21 Öronmottagning 15 Öron-operation 15 a a b Östra kyrkogatan N

12 Nå vården när det passar dig, e-tjänster på 1177.se Information och tjänster för din hälsa och vård finns på webbplatsen 1177.se. Här kan du dygnet runt logga in. Informationen mellan dig och din vårdgivare skickas på ett säkert sätt. Du loggar in enkelt med e-legitimation eller lösenord och engångskod via sms i mobiltelefonen. Utbudet av tjänster kan variera mellan mottagningarna. De vanligaste är: Avboka och omboka tid. Begära journalkopia. Förfrågan om intyg. Förnya recept. Förnya hjälpmedel (diabetes, m.m). Hälsoval Välj vilken hälsocentral eller privat läkarmottagning som du vill gå till. Tidbok för mammografi och gynekologisk cellprovskontroll Har du blivit kallad till hälsokontroll med mammografi eller gynekologisk cellprovskontroll är det möjligt att av- och omboka direkt i tidboken på webben. Nya e-tjänster 1177.se utvecklas kontinuerligt, bland annat är det fler mottagningar som kommer att erbjuda webbtidbokning. Box 601, Kalmar Telefon Ltkalmar.se

vårdguide 2013-2014 landstinget i Kalmar län tryck: elanders tryckeri produktion: informationsenheten landstinget i Kalmar län

vårdguide 2013-2014 landstinget i Kalmar län tryck: elanders tryckeri produktion: informationsenheten landstinget i Kalmar län Vårdguide 2013-2014 vårdguide 2013-2014 landstinget i Kalmar län tryck: elanders tryckeri FOTO: STOck XC, björn wanhatalo, Kristina Wirén, Sara Winsnes, vimmerby folkhögskola produktion: informationsenheten

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner!

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! Uppdaterad senast 2014-12-08 VÄLKOMMEN TILL ALERIS SPECIALISTVÅRD BOLLNÄS ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! E Om sjukhuset/hälsocentralen i Bollnäs I november 2011 tog Aleris AB

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling

1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling 1 Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2005-12-07 LiÖ 2005-882 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden Remissregler för sjukvård utanför landstinget, mm I samband med att det nya Riksavtalet

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Vårt dnr: 15/0077 2015-01-13 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens och regionernas kanslier Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Sveriges Kommuner

Läs mer

EN TIDNING FRÅN REGION JÖNKÖPINGS LÄN NR 1 2015. riv ur och spara. ökar delaktighet. två huvuduppdrag många verksamheter

EN TIDNING FRÅN REGION JÖNKÖPINGS LÄN NR 1 2015. riv ur och spara. ökar delaktighet. två huvuduppdrag många verksamheter EN TIDNING FRÅN REGION JÖNKÖPINGS LÄN NR 1 2015 Vårdguide 2015 riv ur och spara journal via nätet ökar delaktighet region jönköpings län två huvuduppdrag många verksamheter Det här För ett bra liv i en

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Vårdcentralen Vikbolandet

Vårdcentralen Vikbolandet Vårdcentralen Vikbolandet Välkommen till Vårdcentralen Vikbolandet Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, bokning av tid eller telefontid samt receptförnyelse sker via sjuksköterska. Sjuksköterskor:

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Genom att fylla i och skicka in nedanstående uppgifter blir din mottagning sökbar i tjänsten Hitta vård på 1177 Vårdguiden på webben Region Skånes och övriga landsting

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar 1 Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-22 Reviderad 2013-10-31 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 2015-10-29 Region Kronoberg Sandra Stern Anna Tschannen Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 1 Innehåll 2 Öppenvårdsavgifter... 2 2.1 Avgiftsfria besök... 2 2.1.1 Patientavgifter för

Läs mer

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter.

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Kliniker i Kalmar På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Medicinkliniken Medicinkliniken är länssjukhusets

Läs mer

Patientguide 2015 2013 1

Patientguide 2015 2013 1 Patientguide 2015 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden via växeln på telefon 0455-73

Läs mer

Inför din praktik. Örnsköldsviks sjukhus

Inför din praktik. Örnsköldsviks sjukhus Inför din praktik Örnsköldsviks sjukhus Till dig som är ny medarbetare Välkommen till Örnsköldsviks sjukhus. Det är mycket att lära sig den första tiden på en ny arbetsplats. Här är en sammanställning

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

Inför din verksamhetsförlagda. Örnsköldsviks sjukhus

Inför din verksamhetsförlagda. Örnsköldsviks sjukhus Inför din verksamhetsförlagda utbildning Örnsköldsviks sjukhus Till dig som är ny medarbetare Välkommen till Örnsköldsviks sjukhus. Det är mycket att lära sig den första tiden på en ny arbetsplats. Här

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Mötet med vården Vart ska du vända dig? Att leva med funktionsnedsättning

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Elin är en av dem som blev kvar

Elin är en av dem som blev kvar En tidning från Landstinget i Jönköpings län 1.2014 Elin är en av dem som blev kvar SIDORNA 18 19 Region 2015 Samarbete gör länet starkare SIDORNA 2 4 Läs också... Många ringer för råd om sjukvård SISTA

Läs mer

Jönköpings län och länets kommuner... 2. För dig som söker asyl...3 5. Om du blir sjuk så fungerar vården...6 11. Så här kostar vården...

Jönköpings län och länets kommuner... 2. För dig som söker asyl...3 5. Om du blir sjuk så fungerar vården...6 11. Så här kostar vården... Vårdguide Jönköpings län och länets kommuner... 2 För dig som söker asyl...3 5 Om du blir sjuk så fungerar vården...6 11 Så här kostar vården...12 14 Resa till vården...15 16 Dina rättigheter i vården...17

Läs mer

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument

En enkel väg till Vårdguiden. https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument En enkel väg till Vårdguiden https://www.minavardkontakter.se/c125755f00329208/p/startpage?opendocument Så här gör du e-legitimation eller sms Så använder du tjänsten För att använda Mina vårdkontakter

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande 2009 Zandra Granfeldt 2009-04-01 2009-04 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TANDVÅRD 1 1 Hälso- och sjukvård för asylsökande 1.2 Allmänt 1.3 Så kallade gömda barn 1.4 Gömda/papperslösa

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en Patientavgifter 2014 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

Delaktiga patienter = bättre vård

Delaktiga patienter = bättre vård En tidning från Landstinget i Jönköpings län 1.2013 Delaktiga patienter = bättre vård SIDORNA 2 5 Rehabilitering i det gröna SIDORNA 20-21 Läs också... Fart på FaR SIDAN 6 Annas kamp efter stroke SIDAN

Läs mer

Hälsoval sörmland ditt val av vårdcentral. Hitta rätt i vården

Hälsoval sörmland ditt val av vårdcentral. Hitta rätt i vården Patientguiden 2015 Innehållsförteckning Patientguiden kommer ut en gång om året och finns även att läsa på webben. Under året är det möjligt att öppettider, telefonnummer och telefontider ändras. Vi hoppas

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal

Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-08-24 Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal Möjligheternas Västra Götaland 2 (16) Innehållsförteckning Möjligheternas Västra Götaland... 3 Närsjukvård... 5

Läs mer

Avgifter hälso- och sjukvård 2014

Avgifter hälso- och sjukvård 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(11 ) Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-04-23 HSS130062 Lars Kolmodin Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Avgifter hälso- och sjukvård 2014 till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår

Läs mer

Vården på webben. Projektinformation

Vården på webben. Projektinformation Vården på webben Projektinformation Skola Rektor Lärare Assistent Skoltaxi Skolvärdinna Förs. kassa Vårdbidrag LASS Bilstöd Bilanpassn. företag Hjälpcentral Hjälpmedelskonsulent Hjälpmedelstekniker Hjälpmedelsleverantör

Läs mer

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND.

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. Till dig som bor på Öland och vill veta mer om landstingsvalet den 14 september. FRAMTIDSPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN "EN NÄRA SJUKVÅRD ATT VARA STOLT ÖVER"

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Information om Vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Senast ändrad april 2015 Människor som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service Stöd

Läs mer

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 2016 Datum 2014-11-07 Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i

Läs mer

Valfrihet och vårdgaranti i Region Örebro län från 1 januari 2015

Valfrihet och vårdgaranti i Region Örebro län från 1 januari 2015 Valfrihet och vårdgaranti i Region Örebro län från 1 januari 2015 www.regionorebrolan.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08 1 (23) INNEHÅLL

Läs mer

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till dialysmottagning 130 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Hälso- och sjukvårdskatalogen

Hälso- och sjukvårdskatalogen 2015 Hälso- och sjukvårdskatalogen Om du blir sjuk 112 Vid livshotande akuta sjukdomar eller skador Ring 112 och begär ambulans vid olycksfall eller allvarlig akut sjukdom som hjärtinfarkt, stora blödningar,

Läs mer

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen Patientavgifter 2011 Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00

Läs mer

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring Friskare företag med sjukvårdsförsäkring 1 Varför sjukvårdsförsäkring? Förebyggande hälsotjänster. Rätt vård snabbt. Effektiv rehabilitering. 2 Vi har utvecklat en unik helhet tar hand om hela människan

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg Gäller från 200-0-0 VÅRD UTANFÖR AFL Allmänt Taxan innehåller åtgärder och tjänster som faller utanför AFL (t ex hälsokontroller, vaccinationer och utfärdande av intyg). För dessa tjänster betalar patienten

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Sjukresehandbok för vårdgivare

Sjukresehandbok för vårdgivare Sjukresehandbok för vårdgivare Ver.2 2012 Innehållsförteckning ALLMÄNT... 1 SJUKRESEHANDBOKEN... 1 SJUKRESA... 1 TILLSTÅNDSGIVARE... 1 INFORMATION TILL PATIENTER... 1 REGLER FÖR TILLSTÅNDSGIVNING... 1

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

1. Verksamhetens namn. 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov

1. Verksamhetens namn. 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov 1. Verksamhetens namn Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov 2. Uppdrag och avgränsningar: Barn och ungdomspsykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov består av följande funktioner: Länsenhet:

Läs mer