Med uppdrag att förändra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med uppdrag att förändra"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vårt jobb är rena vinsten för kunderna Ändringar i K1 och K2 Ett nytt K2-råd Nya momsregler för periodisk sammanställning Med uppdrag att förändra Konsulten har träffat Sveriges näringsminister Maud Olofsson och bland annat ställt frågor om företagarens villkor. Naturligtvis fick hon också ge sin syn på det förestående avskaffandet av revisionsplikten. Nr Pris 56 kr

2 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Bästa programmet för tredje året i rad! Vi är naturligtvis väldigt glada över att BL Administration för tredje året i rad placerat sig på första plats i SRF:s användarenkät om ekonomisystem. Programmet har de mest nöjda användarna ute på redovisningsbyråerna både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just programanvändarna som tyckt till i enkäten en bättre värdemätare kan man ju knappast få! Men vi har inte slagit oss till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik. Prova programmet gratis!

3 INNEHÅLL NUMMER Inspiration för diplomtagare 16 SRF-böcker Fri rörlighet ska underlättas 24 Ändringar i K1 och K2 26 Vårt jobb är rena vinsten för kunderna Tänk dig en konsult som inte tar betalt förrän jobbet är klart och när jobbet är klart har han nosat upp intäkter som du inte trodde fanns. Företaget Qvalia gör just det. 34 Fondmäklare att ha eller inte ha Byrån som säljer fritid och sinnesro 19 Ricknes Redovisning AB i Örebro är ett riktigt familjeföretag. Att alla Yvonnes barn är verksamma i redovisningsbranschen var inte alls planerat, det är mer slumpen som avgjort att de nu är kollegor. 35 Ett nytt K2-råd 37 Med uppdrag att förändra 40 Viktigare lagar och förordningar 2010 Konsulten redogör för några av de nya viktigaste lagarna och förordningarna som trädde i kraft vid årsskiftet. 42 Nya momsregler för periodisk sammanställning Klockbranschen går medurs. Redaktionen har ordet... Du håller nu årets första Konsulten i din hand, ett nummer vi har försökt fylla med intressanta reportage, nyheter och senaste branschkollen. 30 Ansvarig utgivare: Mats Olsson, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman Profilen den här gången är Maud Olofsson, Sveriges näringsminister. Hon fick svara på frågor om företagande och en av de hetaste förändringarna för vår bransch, nämligen avskaffandet av revisionsplikten har ju av många ansetts som det år det kommer att ske stora förändringar inom redovisningsbranschen. Naturligtvis kommer du att få rapportering här i Konsulten så att du kan hålla dig uppdaterad. För den som inte redan sett kan vi meddela att SRF nyligen lanserat en helt ny hemsida. Där har alla medlemmar tillgång till sina egna sidor via en egen inloggning. Mer information om detta hittar du på

4 Nytt & Aktuellt Anståndstiden förlängs Att finanskrisen inte är över, även om det finns tecken på återhämtning, visar regeringens första förslag för 2010 till riksdagen. Möjligheten till anstånd för betalning av de anställdas preliminära skatt och arbetsgivaravgifter förlängs. Förslaget innebär att Skatteverket, efter ansökan, får förlänga tiden för anstånd till den 17 januari Anstånd med betalning av vissa skatter var en av de första krisåtgärderna som regeringen företog på skatteområdet. Den syftade till att förbättra likviditeten för företag som på grund av den finansiella krisen i Sverige inte kunde täcka sitt likviditetsbehov genom lån på den finansiella marknaden. Avdragsrätten med mera för gåvor I samband med jordbävningskatastrofen på Haiti har diskussion om avdragsrätt för gåvor aktualiserats. Idag finns ett generellt avdragsförbud för gåvor. Avdragsrätten har nyligen utretts av en statlig utredning som föreslår att den som ger gåvor till, av Skatteverket godkända gåvomottagare, kan medges en skattereduktion på högst kr för fysiska personer och högst kr för juridiska personer. Det maximala skattefria gåvobeloppet blir kr respektive kr, då avsikten i förslaget är att ge en skattereduktion på 26, 3%. Utredningen har ännu inte lett till något konkret förslag från regeringen. Gåvor av utdelningsrätt Regeringsrätten har i två domar slagit fast att en aktieägare inte ska beskattas för utdelning på aktier om det vid dispositionsögonblicket står klart att aktieägaren gett bort sin rätt till utdelning. Domarna har gällt utdelning på såväl aktier i börsnoterade bolag som på aktier i fåmansföretag. Är mottagaren en skattebefriad organisation blir utdelningen obeskattad. Om den bortgivna utdelningsrätten härrör från kvalificerade aktier i ett fåmansföretag och mottagaren är en fysisk person är det oklart vilka beskattningskonsekvenser som uppkommer för mottagaren. Det är en fråga bland annat om vem som i så fall skall tillgodoräknas gränsbeloppet. Utdelningsrätt som ges till eget bolag Skatterättsnämnden har nyligen ansett att utdelningsrätt som ges bort till det egna bolaget skall behandlas på samma sätt, dvs. ingen beskattning för givaren men bolaget skall beskattas. Detta gäller även om det i ett sådant fall inte är fråga om en gåva eftersom gåvoavsikt saknas. Utdelningsrätter från eget bolag Om det egna fåmansföretaget äger kapitalplaceringsaktier, till exempel aktier i börsnoterade bolag, och vill ge bort utdelningsrätten till en skattebefriad organisation blir förhållandena annorlunda. Bolaget uttagsbeskattas eftersom en skattebefriad stiftelse/allmännyttig ideell förening inte kan delta i en underprisöverlåtelse. Som en direkt konsekvens blir då också aktieägaren utdelningsbeskattad för samma belopp. Arbeta gratis Bestämmer sig företaget och de anställda för att arbeta gratis och skänka ett överskott till till exempel jordbävningskatastrofen kommer också beskattning att ske. Sannolikt i form av att bolaget inte får avdrag för gåvan. Ett arvode som till exempel en föredragshållare avstår och skänker till skattebefriad organisation inkomstbeskattas som tjänst enligt äldre praxis. Deltagande i t ex en artistgala utan ersättning kan rimligtvis inte beskattas. Ge ändå! Slutligen ska väl ändå betonas att de flesta kan nog tänkas ge och också ger gåvor till behjärtansvärda ändamål helt utan tanke på skatteaspekter. Det känns bra. Text: Bertil Båvall Har du beställt årets Rätt-böcker än? Beställ inom 10 dagar på ekonomionline.se och ange kod kon1001 så bjuder vi på en biobiljett! Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på 4 Redovisningskonsulten nr

5 Tips på hur du kan effektivisera din redovisningsbyrå Verifikationsinmatningen och rapporterna är underbart enkla att arbeta med. - Privata Affärer Småföretag nr Mamut Byrå För att slippa göra samma arbete flera gånger kan du använda ett komplett ekonomisystem som enkelt uppdaterar hela systemet varje gång du gör en ändring. Det ger dig mindre manuella fel och ger dig mer tid över till det som är viktigt. Stansa verifikat är ofta det du ägnar mest tid åt. Därför är det viktigt att du använder ett ekonomisystem som är anpassat till dina behov. Mamut Byrå är anpassat för att din redovisningsbyrå effektivt ska stansa verifikat och har smarta verifikatsmallar som du sparar timmar genom att använda. Prova Mamut Byrå gratis upptäck hur Mamut Byrå kan effektivisera din redovisningsbyrå. Mamut Byrå Redovisning och budget Period och årsavslutning Reskontror Offert, order, faktura Lön Klienthantering Projektstyrning Tidrapportering Från 4 890:- Besök vår monter på SRF Ekonomimässa september Mamut Alliance Partners Ring för mer information eller prova gratis på

6 I korthet Nytt sätt att registrera vinstutdelning vid extra stämma I mars kommer Bolagsverket att börja registrera beslut om vinstutdelning vid extra bolagsstämma som ett separat ärende. Det blir då tydligare i aktiebolagsregistret att ett bolag fattat beslut om vinstutdelning. För dig kommer det att innebära att företaget, alternativt den som är ombud eller kontaktperson i ärendet, får en registeruppgift som bekräftelse på att beslutet har registrerats. Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar. Så här går du till väga: Om beslut om vinstutdelning har fattats vid ett annat tillfälle än på årsstämman ska du skicka en bestyrkt kopia av bolagsstämmoprotokollet tillsammans med en anmälan. Använd blanketten Vinstutdelning på extra bolagsstämma, 828. Glöm inte att skriva vilket räkenskapsår utdelningen hör till. Om beslut om vinstutdelning har fattats på årsstämman ska du skicka en bestyrkt kopia av bolagsstämmoprotokollet inom en månad efter utdelningstillfället. Protokollet kan lämpligast skickas in tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen direkt efter årsstämman. Källa: Bolagsverket Allt fler bolag saknar kreditvärdighet Den 1 januari i år fanns det svenska aktiebolag som inte var kreditvärdiga. Det är en ökning med 9,4 procent på ett år. Var tredje aktiebolag har skräpstatus, enligt kreditvärderingsbolaget Soliditet. Ökningen av antalet företag som saknar kreditvärdighet är störst i Jönköpings län, 16,1 procent. I Jönköpings län finns bland annat många underleverantörer och småindustrier som är hårt drabbade, säger Krister Jörlén, vd för Soliditet, till Dagens Industri. Andra län som haft en kraftig ökning är Gotland, Västernorrland och Kronoberg. De län som haft minst ökning av icke kreditvärdiga bolag är Västmanland, Blekinge och Stockholm. Hotell- och restaurangbranschen ligger allra sämst till. Där är vartannat bolag inte kreditvärdigt. Enligt Soliditet kommer många av bolagen som nu utestängs från möjligheten att låna pengar att gå i konkurs. Källa: Privata Affärer Apple gör det igen Först musik. Sedan mobilprogram. Med Ipad försöker Apple ta kontroll även över digital försäljning av böcker och tidningar. Ipad fick ett blandat mottagande när den premiärvisades i slutet av januari. Bara en större Iphone, sa vissa besviket. Det här är prylen som sätter agendan för hur tangentbordslösa, platta pekdatorer ska se ut, hävdade andra. Klart är i alla fall att Apple försöker upprepa vad företaget redan har gjort med musik och film i Itunes och mobilprogram i App Store: en lättillgänglig butik för försäljning av digitalt material. Nu för tidningar och böcker. Lanseringen är minst sagt aggressiv. Sex av USAs största bokförlag är med från start och uppges ha lockats av bättre villkor och ersättning än vad nätgiganten Amazon erbjuder. Även New York Times har utvecklat en version av tidningen för Ipad. Källa: Computer Sweden HÖJ DIN KOMPETENS MED SRF EKONOMIUTBILDNING Kurs i Reko Att jobba enligt Reko är ett sätt att ytterligare höja nivån på dina tjänster. Kursen kommer hållas på ett flertal orter, med start i april. Kursdatum snart klara, håll utkik på 6 Redovisningskonsulten nr

7 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 1-10 Ny e-tjänst halverar väntan på ROT-pengar Nu kan företag ansöka om preliminär skattereduktion för ROT- och hushållstjänster direkt på På så sätt kan de få pengarna utbetalade inom fem arbetsdagar istället för tio. Med e-tjänsten minskar också risken för felaktigt ifyllda blanketter. Kunder som ska köpa hustjänster har också fått en ny Internettjänst för att beställa intyg från Skatteverket på hur mycket husavdrag de har utnyttjat under året. Felaktigt ifyllda blanketter har varit ett stort problem med det nya husavdraget. Nu hoppas vi slippa många av de felen och företagen kan få sina pengar snabbare, säger Daniel Hedin Edlund, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Företagare som till exempel har glömt skriva under pappersblanketten eller fyllt i fel personnummer har i vissa fall fått vänta i många veckor på pengarna eftersom ansökningarna inte är kompletta. På Internet blir många av dessa slarvfel omöjliga eftersom systemet känner av om den typen av uppgifter fattas eller är felaktiga. Sedan den 1 juli 2009 är det företagen som utför ROT- och hushållsarbeten som ska skicka in ansökan om skattereduktion enligt den så kallade fakturamodellen. Sedan dess har över företag skickat in ansökningar på sammanlagt över 3,5 miljarder kronor till Skatteverket. De som ansöker med pappersblankett får pengarna utbetalade inom tio arbetsdagar under förutsättning att ansökan är komplett. För många av företagen kommer administrationen bli betydligt enklare med den nya e- tjänsten som nu har öppnat, säger Daniel Hedin Edlund på Skatteverket. För att använda e-tjänsten krävs att företagets firmatecknare loggar in med en e-legitimation. För aktiebolag kan i vissa fall vd ansöka åt företaget. På Skatteverkets webbplats finns mer information om husavdraget och de nya e-tjänsterna. Källa: Skatteverket SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Mats Olsson, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

8 NyhETER & notiser Löpnummer på fakturor Det är Skatteverkets uppfattning att det på ett tydligt sätt av redovisningen ska framgå att samtliga fakturerade varor och tjänster har blivit bokförda. En förutsättning för detta är att företaget har en tillförlitlig hantering av fakturorna. En tillförlitlig hantering kräver att fakturorna ska vara försedda med en löpande nummerserie som är obruten under hela räkenskapsåret. Nummerserien bör vara tryckt på fakturorna i förväg eller automatiskt skapad i redovisningssystemet. Någon annan bedömning ska inte göras för s.k. kontantfakturor, dvs. fakturor som både upprättas och betalas vid försäljningstillfället. Bakgrund och frågeställning Fråga har uppkommit om det enligt bokföringslagen (1999:1078, BFL) kan krävas att kundfakturor ska åsättas en löpande nummerserie. Fråga har också ställts om det i detta avseende är någon skillnad för s.k. kontantfakturor. Med kontantfaktura avses en faktura som ett företag upprättar och samtidigt tar kontant betalt för vid försäljningstillfället (även benämningen kontantnota är vanlig). Gällande rätt med mera I 5 kap. BFL finns bestämmelser om löpande bokföring och verifikationer. Huvudregeln är att det för varje affärshändelse ska finnas en verifikation. Den ska innehålla uppgift om när den sammanställts, när affärshändelsen inträffat, vad den avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation. Bokföringslagen innehåller inga närmare bestämmelser om numrering av fakturor. Av 5 kap. 1 BFL framgår dock att affärshändelserna ska bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning och i systematisk ordning. Detta ska ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Enligt 4 kap. 2 BFL ska bokföringsskyldigheten fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Av förarbetena till BFL (prop. 1998/99:130, s. 181 ff. och s. 386) framgår hur god redovisningssed bör bestämmas. När traditionell lagtolkning inte räcker för att besvara en viss fråga måste en utfyllande tolkning göras. Denna tolkning bör grunda sig på en sammanvägning dels av faktiskt förekommande redovisning av god kvalitet, dels av uttalanden från normgivande organ på redovisningsområdet. Vad som utgör god redovisningssed bestäms i sista hand av domstol. Det finns ingen nu gällande normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) som behandlar numrering av fakturor. Följande citat från BFN:s handledning i bokföring, Att Föra Bok (upplaga 11:1, s. 12), är dock av intresse: Av bokföringen ska det klart och tydligt framgå att alla dina leveranser har fakturerats och bokförts. Fakturor med förtryckta nummer är därför praktiskt. Skulle du skriva fel på en förnumrerad faktura, ska originalet sparas med påskrift om att den inte använts. I bokföringen ska nämligen nummerserien vara obruten. Om du numrerar fakturorna själv, ska numren vara i löpande följd. Skatteverkets bedömning Enligt 5 kap. 1 BFL ska det vara möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna. När det gäller kundfakturor innebär detta, enligt Skatteverkets uppfattning, att det på ett tydligt sätt av redovisningen ska framgå att samtliga fakturerade varor och tjänster har blivit bokförda. En förutsättning för detta är att företaget har en tillförlitlig hantering av fakturorna. En tillförlitlig hantering kräver att fakturorna ska vara försedda med en löpande nummerserie som är obruten under hela räkenskapsåret. Nummerserien bör vara tryckt på fakturorna i förväg eller automatiskt skapad i redovisningssystemet. Skatteverkets uppfattning sammanfaller med verkets erfarenhet av redovisningspraxis i kvalitativt representativa företag. Någon annan bedömning ska inte göras för s.k. kontantfakturor, dvs. fakturor som både upprättas och betalas vid försäljningstillfället. Källa: Skatteverkets ställningstagande /111 8 Redovisningskonsulten nr

9 AktuELL litteratur Taxifusket ska stoppas Konkurrensverkets tålamod med taxifusket börjar att tryta. Verket föreslår att alla taxiföretag ska vara skyldiga att överföra informationen i taxametern till särskilda redovisningscentraler. Taxinäringen har länge präglats av ett omfattande taxifusk. Hur stort detta är vet ingen, men uppskattningar från Skatteverket pekar på att det rör sig om miljardbelopp. Fusket innebär inte bara att statskassan går miste om stora summor, det snedvrider också konkurrensen och ger fuskarna en fördel jämfört med hederliga kollegor. Konkurrensverket noterat att förslaget om att informationen i taxametrarna överförs till redovisningscentraler remissbehandlades av näringsdepartementet redan Trots det har det inte resulterat i något förslag till riksdagen. Eftersom förslaget enligt Taxiförbundet inte innebär några större kostnader och de flesta taxiföretag redan är ansluta till organiserad taxametertömning, anser Konkurrensverket att förslaget bör genomföras snarast. Källa: Riksdag & Departement Rampfeber och konsten att hantera den , Liber, 249 kr Vi är många som lider av rampfeber. Varför? Och hur hanterar man den? Den här boken tar dig med på en inre resa för att leta efter svaret på rampfeberns gåta. Med hjälp av modern mental träning och nya forskningsrön är det möjligt att hitta de osynliga spår som orsakar rampfeber. Grön kommunikation , Liber, 225 kr Det här är en bok om grön kommunikation, och om hur man bygger upp ett starkt grönt varumärke. Den vänder sig till dig som är kommunikatör, har en ledningsfunktion eller är miljöchef. Boken vill inspirera dig till att förändra det sätt på vilket du kommunicerar idag för att öka din organisations konkurrenskraft. Du hittar mängder av exempel på hur andra har lyckats. Redovisa rätt , Bonnier Utbildning, 465 kr Redovisa rätt utkommer varje år uppdaterad utifrån förändringar i redovisnings-, moms- och annan skattelagstiftning, i år för sjuttonde året i rad! Dagligvaruhandeln slarvar med priser Argumentera , Liber, 226 kr Den här boken är till för dig som vill få gehör för dina idéer, förslag och önskemål. Den är praktiskt och ger dig enkla modeller och verktyg för att argumentera på ett framgångsrikt sätt. Använder du dig av råden och metoderna är det här med att argumentera inte svårt. Följer du receptet, så kommer du att lyckas! Det finns brister i hur dagligvaruhandeln redovisar sina priser i butik. Det visar en stor marknadsundersökning som Konsumentverket genomfört. Det slarvas särskilt med jämförpriser. Konsumentverket har med hjälp av konsumentvägledare i 35 kommuner undersökt 291 butiker över hela landet. Resultatet var otillfredsställande på 2 punkter: För nio procent av varorna i undersökningen var det svårt att hitta priset, eller så hittades det inte alls. För jämförpris var motsvarande siffra 15 procent. I sex procent av de undersökta varorna skilde sig priset på hyllkant från priset i prisfrågeterminalen, det vill säga det pris man betalar i kassan. Motsvarande siffra för jämförpris var nio procent. Undersökningen är en granskning av hur dagligvaruhandeln följer prisinformationslagen. För att göra det lättare för branschen att förstå hur lagen ska tillämpas har Konsumentverket tidigare delat ut en vägledning där det framkommer klart och tydligt vilka regler som gäller på området. Sammantaget visar resultatet av undersökningen dock inte på någon nämnvärd förbättring jämfört med Konsumentverkets tidigare undersökningar. Det är inte acceptabelt att konsumenter fortfarande får felaktig information om pris och jämförpris. För att man ska kunna veta vilken vara som är den förmånligaste är det självklart att priset anges på ett korrekt och begripligt sätt. Vi kan också se att det faktiskt är fullt möjligt för butiker att ha en väl fungerande prisinformation, säger Gunnar Larsson, Konsumentverkets generaldirektör och KO. Källa: Konsumentverket Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

10 NyhETER & notiser Nyheter till 2010 års deklaration Höjd avdragsbegränsning för arbetsresor Beloppsgränsen för när du får dra av kostnader för resor till och från arbetet har höjts till kronor. Lånedator/hem-pc Från och med inkomståret 2009 värderas förmån av lånedator till marknadsvärdet. (Tidigare har lånedator värderats enligt schablon.) Om datorlånet har avtalats 2006 eller tidigare kan dock förmånsvärdet även för 2009 beräknas schablonmässigt till 400 kronor per månad om vissa förutsättningar är uppfyllda. Läs mer om lånedator via länk till höger. Slopad avskattning för personaloptioner Bestämmelserna om avskattning av personaloptioner vid utflyttning från Sverige har slopats. Pension från annat nordiskt land Det nordiska skatteavtalet har ändrats. Du ska i vissa fall redovisa pensionen från annat nordiskt land i deklarationen. Läs mer på www. nordisketax.net Höjt schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad Du som hyr ut din privatbostad (villa, lägenhet eller fritidshus) eller hyresrätt får göra ett schablonavdrag med kronor. Skattereduktion för ROT-arbete Du som har haft kostnader för ROT-arbete (ROT = reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad) kan få skattereduktion för husarbete. Husarbete är ett gemensamt namn för hushållsarbete och ROT-arbete. Expansionsfondsskatten har sänkts till 26,3 procent Till taxeringen 2010 har expansionsfondsskatten sänkts från 28 procent till 26,3 procent. Av denna anledning betalar Skatteverket vid taxeringen 2010 tillbaka expansionsfondsskatt med ett belopp motsvarande 1,7 procent av din expansionsfond vid taxeringen Därefter anses expansionsfonden avsatt till skattesatsen 26,3 procent. Källa: Skatteverket Privatpersoner betalade mindre i skatt Den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer, i huvudsak privatpersoner, ökade med 83 miljarder kronor till miljarder kronor vid årets taxering av 2008 års inkomster. Det motsvarar 5,4 procent. Samtidigt minskade debiteringen av skatter och avgifter. Debiteringen av skatter och avgifter minskade totalt sett med närmare elva miljarder kronor eller 1,9 procent till 568 miljarder kronor. Anledningar till minskningen var bland annat att beskattningen av kapitalinkomster gav ett minskat netto för staten samt att det så kallade jobbskatteavdraget ökade med 13 miljarder kronor till närmare 54 miljarder kronor. 22 miljarder mindre i inkomstskatt från juridiska personer Den beskattningsbara inkomsten för de juridiska personerna minskade med 80 miljarder kronor till 317 miljarder kronor (-20,0%). I statlig inkomstskatt debiterades totalt 83 miljarder kronor efter en minskning med närmare 22 miljarder kronor eller 20,6 procent. De juridiska personerna debiterades 10,7 miljarder kronor i statlig fastighetsskatt och 2,8 miljarder kronor i kommunal fastighetsavgift. Källa: SCB 10 Redovisningskonsulten nr

11 100 miljoner till fortsatt stöd för kvinnors företagande Regeringen har nu beslutat om innehållet i den fortsatta satsningen på programmet för att främja kvinnors företagande. Av de 100 miljoner som avsatts i budget fördelas 75 miljoner på fyra prioriterade områden inom programmet: affärs- och innovationsutveckling, riktade insatser mot prioriterade affärsområden, finansiering och attityder/förebilder. Sex miljoner går till ALMI:s Mentorskapsprogram och fem miljoner till ambassadörer för kvinnors företagande. Övriga medel inom ramen för de 100 miljonerna har regeringen ännu inte fattat beslut om. Det är Tillväxtverket som på uppdrag av regeringen ska samordna och genomföra det ettåriga programmet för att främja kvinnors företagande. Satsningen är en fortsättning på det treåriga program som genomfördes Resultatet av programmet ska överlämnas till Näringsdepartementet senast den 15 mars Det är glädjande att andelen kvinnor som startar företag ökar, men Sverige behöver fler kvinnor som väljer att starta och driva företag. Nytt för i år är satsningen på företagande på landsbygden. Vi lyfter också kvinnors möjligheter att överta företag genom ett ägarskiftesprogram, säger näringsminister Maud Olofsson. Tillväxtverket ska bidra till att underlätta för potentiella och befintliga företagande kvinnor att vägledas mellan olika insatser och underlätta integrering i det ordinarie företagsfrämjande systemet. Källa: Regeringskansliet Allt fler svenskar positiva till EU-medlemskapet Svenskarna är positiva till EU-medlemskapet. Resultaten av den senaste Eurobarometer-undersökning som EU-kommissionen utfört visar att svenskarna är positivare än européerna överlag. 57 procent tycker det är bra att Sverige är medlem i EU, en ökning med tre procentenheter sedan den förra undersökningen. Snittet i EU ligger på 53 procent. De som intervjuats för undersökningen tycker också att medlemskapet är en god affär, 55 procent menar att Sverige tjänat på medlemskapet i EU, och här skiljer vi oss inte markant från övriga européer. Svenskarnas inställning till euron har ändrats marginellt sedan förra undersökningen, och den positiva euroopinionen förefaller ha stabiliserats. 52 procent av de tillfrågade är för euron, en ökning med en procentenhet, och 44 procent är emot. För att stärka EU bör tonvikten de närmaste åren ligga på miljö och klimat, anser svenskarna. Hela 83 procent anser att dessa två frågor är de viktigaste. Övriga européer delar inte alls svenskarnas entusiasm för miljöfrågor, endast 38 procent sätter dessa frågor högst på dagordningen. Istället är det ekonomi samt social- och hälsofrågor som man anser att EU bör inrikta sig på. Även brottsbekämpning och migrationsfrågor är viktiga för såväl svenskar som övriga européer, och drygt 20 procent av de tillfrågade anser att dessa frågor bör prioriteras. Synen på den svenska ekonomin har blivit betydligt ljusare sedan den förra Eurobarometer- undersökningen, som gjordes i juni Då menade knappt 40 procent av de tillfrågade att den svenska ekonomin var bra, nu är det drygt 50 procent som har den uppfattningen. I de andra EU-länderna är synen något dystrare medan 80 procent av svenskarna anser att situationen för den svenska ekonomin är bättre än för den europeiska är det bara drygt 30 procent av de tillfrågade i övriga EU-länder som säger samma sak. Den globala krisen har drabbat också Sverige, ändå är svenskarna anmärkningsvärt nöjda med sina liv. 96 procent av de tillfrågade är nöjda eller mycket nöjda med sitt liv, och bara en av hundra är mycket missnöjd. De här siffrorna varierar knappt alls mellan undersökningarna och verkar inte påverkas ens av stora kriser. Det enda land där befolkningen konstant är nöjdare är grannen i söder, Danmark. Svenskarna tycks alltså se livet från den ljusa sidan, utom när det gäller arbetsmarknaden i Sverige. Den uppfattar 73 procent av de tillfrågade som dålig eller mycket dålig. Följaktligen anser man att arbetslösheten är den viktigaste frågan för Sverige att ta itu med, en åsikt som svenskarna delar med genomsnittseuropén. Ekonomin kommer på andra plats, följt av hälso- och sjukvårdssystemet. Frågar man istället vilken fråga som är viktigast för svenskarna personligen kommer hälso- och sjukvårdssystemet på första plats, med ekonomi och miljö på delad andraplats. Där ser situationen lite annorlunda ut i EU som helhet, där stigande priser kommer högt upp på listan istället för hälso- och sjukvård. Eurobarometer-undersökningen, som görs två gånger om året, har genomförts av TNS Gallup för EU-kommissionens räkning. Totalt intervjuades drygt personer i hela EU i undersökningen, som gjordes i november Källa: EU-kommissionen Redovisningskonsulten nr

12 NyhETER & notiser Fortfarande svårt att låna Bankernas lånevillkor till företag har inte lättat. En klar majoritet av bankkontoren uppger att lånevillkoren är oförändrade eller till och med har skärpts under sista kvartalet Samtidigt ökar bankernas räntemarginal. Det visar en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner. Bankkontorens företagsutlåning gäller till största delen till små och medelstora företag. Under finanskrisen stramade bankerna åt lånevillkoren ordentligt, framför allt till företag. Undersökningen visar att villkoren ännu inte har börjat lätta, svårast är det för nya företag att låna. Vi ser också en fortsatt hög efterfrågan på Almis lån. Under 2009 skedde nästan en fördubbling av vår utlåning, säger Anna Hallberg, vice vd och finansdirektör Almi Företagspartner. Bankkontoren är fortsatt försiktiga Bankernas lånevillkor till företag verkar inte lätta. Efter åtstramningen som skedde i finanskrisens spår uppger tre av fyra bankkontor att lånevillkoren fortfarande ligger oförändrade. För nya företagskunder är det mer dystert, här uppger vart fjärde bankkontor att det blivit svårare att få lån under det senaste kvartalet. Räntemarginalen mot företag ökar Under 2009 har bankernas räntemarginal ökat kontinuerligt. För fjärde kvartalet 2009 svarade ett av fyra bankkontor att räntemarginalen mot företag har ökat jämfört med föregående kvartal. Utlåningen till företag stabiliseras För fjärde kvartalet 2009 uppger en majoritet av bankkontoren att utlåningen ligger kvar på en oförändrad nivå. Förändringen jämfört med föregående kvartal är marginell. Företagens lånebehov avser i första hand rörelsekapital samt investeringar i fastigheter. Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda. Positivt om konjunkturutvecklingen Bankkontoren är positiva beträffande konjunkturutvecklingen. Nio av tio tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt. Bankerna är också positiva till utlåningen under Åtta av tio bankkontor tror att utlåningen kommer att öka. Om undersökningen Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 4-11 december Källa: Almi Företagspartner 12 Redovisningskonsulten nr

13 NY HEMSIDA NYA MÖJLIGHETER Främst innebär vår satsning med ny hemsida och nytt kundregister, att ge branschen nya smarta funktioner och verktyg för det dagliga arbetet. Som besökare ska du snabbt och enkelt hitta det du söker och det du behöver, oberoende av tid och plats. Du serveras rykande färska nyheter och den information du finner på hemsidan ska vara värdeskapande för dig som arbetar i branschen. Att kommunicera och informera elektroniskt är också ett viktigt led i vår målsättning att värna om miljön. Några av nyheterna för dig: Mina sidor är benämningen på dina egna sidor där du hittar bland annat medlemssidorna som innehåller värdefull information, verktyg och förmåner. Ändring av dina medlemsuppgifter gör du enkelt på Mina sidor, exempelvis adressändringar, ny fakturaadress, ny e-post eller nytt telefonnummer. Koll på dina aktualitetstimmar information om dina timmar i aktuell certifikatsperiod. Kursportföljen är en funktion på Mina sidor, där du hittar all viktig information om dina bokade SRFkurser och även information om dina genomförda kurser. Registrering av externa timmar sköter du också här. Färska och relevanta nyheter för branschen. SRF:s kursutbud kommer att vara mer levande och förnyas kontinuerligt vartefter nya kurstillfällen och nya kurser skapas. Utbildningsansvarig kan planera och boka byråns anställda till kurser med mera. Byråansvarig har möjlighet att göra ändringar i byråns uppgifter som att exempelvis lägga till och ta bort anställda och administrera försäkringsuppgifter. Kalendariet med information om viktiga datum för dig i branschen. Sök Konsult Tydlig exponering av våra Auktoriserade redovisningskonsulter.

14 Årets Diplomerade Redovisningskonsulter Årets Diplomerade Företagskonsulter Inspiration för diplomtagare Ju mer vi tränar desto mer tur får vi. Det tipset och många andra delade Kenth Åkerman med sig vid årets diplomföreläsning som hölls på Westmanska palatset i Stockholm. Text och FOTO: MATS Åsman Kenth Åkerman kallar sig inspiratör och mental coach och visst inspirerade han årets tjugoåtta diplomerade redovisningskonsulter och företagskonsulter. Och inte fick de sitta still i sina stolar och insupa de visdomsord och aforismer som Kenth bjöd på under sitt två timmar långa seminarium. Nej, utan då och då fick de resa sig upp och göra diverse övningar som lockade fram många skratt och leenden. Dessutom fick deltagarna ge varandra en avslappnande nackmassage. De fick också fundera på frågor som: vad innebär arbete för dig, nämn tre saker som du är tacksam över, tre saker som du är stolt över. Vi måste vara medvetna om hur vi beter oss mot andra människor. För det spelar roll hur vi gör. Vi blir bemötta av andra som vi bemöter dem, sade Kenth Åkerman med eftertryck. Och visst, han lever som han lär: Kenth log stort, hälsade och tog i hand på alla närvarande, inklusive undertecknad, innan han inledde sitt seminarium. Din hållning spelar roll Övningarna då? Jo, årets diplomander fick bland annat testa att tänka på något trevligt när de Det du fokuserar på får du mer av. Och det du tror på brukar bli sant. stod med nedböjt huvud och hängande armar. Känner ni er glada frågade Kenth. Nej inte något vidare, löd det unisona svaret. Sedan var det dags att stå rak i ryggen med uppsträckta armar och försöka se ledsna ut. Nej, det fungerade inte heller. Utan istället stod de flesta och log. Sträck på dig, din hållning påverkar ditt humör. Visst märkte ni det tydligt under den här övningen? Kenth Åkerman sade att han var medveten om att mycket av det han sade och förmedlade inte var några nyheter. Glöm det mesta, ta med det bästa, sade han. Kenth uppmanade också alla att våga anta de utmaningar som kommer i vår väg. Det du fokuserar på får du mer av. Och det du tror på brukar bli sant. Bestäm dig för att prestera för då går det bättre. Du ska vinna, du ska lyckas! Men var inte rädd för att misslyckas, för det betyder att du ändå har försökt. För alla gör misstag men det gäller att lära sig av dem. Och kom ihåg att lärandet går i trappsteg, så misströsta inte om du känner att du står still. Det går att träna upp sin inställning till det mesta här i livet, menade Kenth. Enligt honom kan man till och med bestämma sig för att vara glad och pigg när man vaknar, och att dagen som ligger framför en ska bli en bra dag. Det känns ju bra att höra så här i vintermörkret då många av oss upplever väckarklockans påträngande signal bara som en påminnelse om att krypa ännu djupare under täcket. 14 Redovisningskonsulten nr

15 Öppna ditt mentala fönster De flesta av oss bär på alldeles för många förutfattade meningar. Vi måste våga öppna våra mentala fönster och släppa in nya intryck, sade Kenth. Men misströsta inte ifall du känner att det inte går så lätt att ändra inställning och beteende. I tider som dessa då allt större ansvar för att må bra och lyckas läggs på oss själva, kan det vara bra att veta att hur vi mår faktiskt hänger ihop med yttre faktorer som vi inte alltid kan påverka. Det kan till exempel vara förändringar i samhället i stort eller organisatoriska förändringar på våra arbetsplatser. Konsulten ringde psykolog Ib Hultén som menar att vi inte ska ta på oss allt ansvar själva. Risken finns att man mår ännu sämre om man inte klarar av att följa alla goda råd och uppmaningar. Det är svårt att bryta inrotade vanor och mönster. Det kräver mycket tid och energi, sade han. Gott om tid Men visst finns det mycket som vi själva råder över. Kenth Åkerman tipsade om hur vi kan få två och ett halvt dygn extra om året. Jo, genom att gå upp tio minuter tidigare varje dag. Och på tal om tio minuter: Tar något som du måste göra mindre än tio minuter. Gör det nu. Tar det längre tid. Planera in det. Det minskar stressen över allt du tycker att du inte hinner, tipsade Kenth Åkerman. Och det finns ännu mer tid att vinna. Minskar du ditt tevetittande med en timme om dagen, varje svensk tittar i genomsnitt på teve tre timmar varje dag, så blir det 365 friska timmar som säkerligen kan kurera mycket tidsbrist. Kent Åkerman avslutade sitt seminarium med att uppmana åhörarna att inte sluta träna. Livet är en ständig träning. Och än en gång: Det du tränar på blir du bättre på. Tack! Därefter följde en enastående diplomutdelning under vilda hejarop och höga jubel, ackompanjerat av We are the champions till 28 stolta diplomander: Helen Ahlström, Viveka Carlsson, Eva Centergren, Maria Collerstedt, Emma Håkansson, Gabriella Lundéen Öberg, Maria Norelius, Marie Ottosson, Carina Seimertz, Maria Stahre och Yvonne Sundh kan nu skriva titeln Diplomerade Redovisningskonsulter på visitkortet och Per Ahlberg, Karin Alderlid, Marie Bengtsson, Sebastian Bengtsson, Yulle Berg, Lena Bjurström, Linda Droege, Tim Faste, Jenny Jansson, Fredrik Jonasson, Johan Lännholm, Tomas Näslund, Åsa Pontén, Yvonne Rickne, Christina Waker, Anna Wallin och Anders Önnerfält kan titulera sig Diplomerade Företagskonsulter. Redovisningskonsulten nr

16 SRF-böcker 2010 Den största förändringen i årets böcker är att SRF-skatt och juridik till vissa delar lyfts över i deklarationshandboken. Boken byter därigenom namn till SRF-skatt och deklaration. I SRF-boken finns förstås Bokföringsnämndens uppdateringar av K1 och K2 med, samt de viktigaste skillnaderna mellan K2-reglerna för mindre ekonomiska aktiebolag jämfört med mindre ekonomiska föreningar. Text: Benny Wedberg FOTO: LARS DAHLSTRÖM SRF-boken 7 december 2009 beslutade Bokföringsnämnden (BFN) om ändringar i både K1- och K2-reglerna (läs mer om dessa ändringar på annan plats i tidningen). Dessa ändringar träder i kraft för räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2009, men får även tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter 31 december I boken har dessa uppdateringar lagts in i de ursprungliga råden. Under hösten 2009 beslutade BFN också om K2-regler för mindre ekonomiska föreningar. (Mer om detta regelverk på annan plats i tidningen). Dessa K2-regler bygger på de tidigare utgivna K2-reglerna för mindre aktiebolag, med vissa mindre undantag. Eftersom skillnaden mellan de olika regelverken är små kommer det i SRF-boken att finnas en skillnadslista mellan reglerna för aktiebolag och reglerna för ekonomisk förening. Innan K-normeringen blir tvingande, är det möjligt att använda sig av de gamla reglerna som BFN gett ut och Redovisningsrådets rekommendationer RR 1 RR 29, samt uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp, URA 1-4 samt De senare kommer under en övergångsperiod att utgöra god redovisningssed inom ämnesområden där BFN inte har gett ut någon normgivning. Självklart finns denna normgivning med i SRF-boken SRF:s mallar för att upprätta årsredovisning i främst mindre företag finns enligt både K2- regler och allmänna regler. Som vanligt finns det många exempel på formuleringar och förslag på textinnehåll i tilläggsupplysningar. Vidare finns kontotabellen för BAS 2010 med i boken. SRF-skatt och deklaration Den optimala deklarationshandboken, nu kompletterad med inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen. I inkomstskattelagen finns både de lagar som upphörde att gälla samt de som trädde i kraft Boken är praktiskt och pedagogiskt upplagd med beräkningar på till exempel skattefria förmåner. Den passar även bra som uppslagsbok och är lätt att hitta i tack vare sakregistret. 16 Redovisningskonsulten nr

17 2010 Ekonomifakta Sökes: Egna företagare som egentligen inte har tid att läsa den här annonsen. Populära SRF Ekonomifakta hittar du längst bak i boken. Har du kunder som inte hinner med sitt pappersarbete? Vi har en bra försäkring för egna företagare. Så enkel att den går att berätta om på bara några minuter. Ring oss på SRF Ekonomifakta Snabbguiden för traktamenten, hantering av ROT- och RUT-avdrag, viktiga datum etc. SRF Ekonomifakta är en lathund i ett smidigt fickformat där du snabbt hittar svar på de vanligaste ekonomi- och skattefrågorna. SRF Ekonomifakta är en populär gåva att ge till kunder och andra affärskontakter. Den kan beställas på SRF:s hemsida Dina Försäkringar är ett 50-tal lokala bolag över hela landet med försäkringar för familjen, företaget och lantbruket. Läs mer på Redovisningskonsulten nr

18 Fri rörlighet ska underlättas Den 27 december förra året trädde den nya lagen om tjänster på EU:s inre marknad i kraft, det så kallade Tjänstedirektivet. Det nya Tjänstedirektivet ska garantera den fria rörligheten för tjänster och har krävt omfattande förändringar av medlemsländernas lagstiftning. Text: Tina Sjöström Syftet med Tjänstedirektivet är att det ska bli enklare för främst små och medelstora tjänsteföretag att bedriva verksamhet i EU:s medlemsländer, handelshinder ska försvinna liksom onödig byråkrati. Direktivet anger också vilka företag aktivt valt att inte växa utanför Sverige. Många har dock hindrats eller avskräckts från att ta steget ut i världen på grund av snåriga regelverk, långa handläggningstider, dålig information och krångliga myndighetskontakter. Den svenska regeringen är övertygad om att en öppnare marknad ger en ökad tillväxt. regler och villkor som gäller för de företagare som vill etablera sig eller utföra tillfälliga tjänster på EU:s inre marknad. Ökad tillväxt Den svenska regeringen är övertygad om att en öppnare marknad ger en ökad tillväxt. Förutsättningarna för att företag inom tjänstesektorn ska växa, utvecklas och stärka sin konkurrenskraft kommer att förbättras. Så här uttalar sig handelsminister Ewa Björling i en artikel i Svenska Dagbladet: Tjänsteområdet är utan tvekan en av EU:s och Sveriges viktigaste framtidssektorer. Idag arbetar 3,4 miljoner svenskar inom tjänstesektorn, som står för 73 procent av den samlade sysselsättningen. Ändå utgör tjänsteexporten bara 30 procent av vår totala export, trots att den vuxit med i genomsnitt 9 procent årligen sedan Den förhållandevis begränsade exporten beror delvis på att vissa tjänster kan vara svåra att exportera, och att vissa Kontaktpunkten Den så kallade gemensamma kontaktpunkten är en ny webbfunktion som ska inrättas i alla EU:s medlemsländer. Den ska göra det enklare för ett tjänsteföretag att hitta samlad information om vilka krav som gäller i olika länder. Genom kontaktpunkten ska företagaren även hitta alla kontaktvägar till myndigheter och kunna ansöka om tillstånd och övriga formaliteter. I Sverige är det Kommerskollegium och Tillväxtverket som ansvarar för kontaktpunkten. Rekommenderas inför 2010: Transaktionsanalys Enligt Reko ska arbetet utföras professionellt med lättavstämd redovisning och informativa rapporter till kunden. För detta rekommenderar jag effektiva programvaror. EVA SANDSTRÖM, KVALITETSANSVARIG SRF Beställ redan idag på , eller Transaktionsanalys från Norstedts Juridik är en sådan programvara. Rekommenderas varmt inför Passa på just nu får du 20% rabatt om du beställer före 1 mars. Ange kod REKO20 för rabatt. Främst för de främsta. Sveriges mest effektiva redovisningskonsulter har något gemensamt: Vi står bakom dem. Med försklassig litteratur, programvara, utbildning och moderna internettjänster. Norstedts Juridik främst för de främsta. 18 Redovisningskonsulten nr

19 Byråporträtt Redovisningskonsulten nr

20 Pia och Yvonne Rickne Byrån som säljer fritid och sinnesro Ricknes Redovisning AB i Örebro är ett riktigt familjeföretag. Det ägs av Yvonne Rickne tillsammans med hennes tre döttrar. Att alla Yvonnes barn är verksamma i redovisningsbranschen var inte alls planerat, det är mer slumpen som avgjort att de nu är kollegor. Text: Tina Sjöström FOTO: Petter Koubek Yvonne Rickne har jobbat med ekonomi sedan När hennes barn var små, på 80- och 90-talet, var hon anställd hos ett tiotal företag samtidigt för att sköta deras ekonomi. Folk frågade mig varför jag inte startade eget istället för att ha så många arbetsgivare, berättar hon. Jag funderade på det ett tag och 2005 vågade jag ta steget och startade en enskild firma. Jag fick en bra start, jag fick med mig mina tio tidigare arbetsgivare som kunder. I yrket av en slump Det är den äldsta dottern, Pia, som leder det dagliga arbetet. När vi var små fick vi alltid hjälpa till att sortera papper åt mamma. Då sa jag att jag aldrig skulle jobba med redovisning, minns hon med ett leende. Att jag ändå hamnade i branschen är faktiskt mer en slump. När jag gått klart skolan sa jag att det första fasta jobb jag blir erbjuden tar jag, och det var som ekonom åt Varnergruppen. Efter ytterligare några år hade Yvonnes företag växt och hon behövde förstärkning. Det naturliga steget var förstås att fråga om Pia ville hoppa i båten. Jag svarade naturligtvis ja, berättar Pia, men jag hade två krav. Aktiebolag och eget rum. Större ansvar tidigare än tänkt 2007 bildades Ricknes Redovisning AB och Pia började jobba i företaget. Tidigare än någon trott fick hon ta över ett stort ansvar för hela verksamheten, bara 26 år gammal. Förra året drabbades nämligen Yvonne av diskbråck, och ordinerades av läkare att inte jobba heltid. Ett mycket svårt beslut för någon som driver egen verksamhet. Pia fick helt enkelt ta över driften, berättar Yvonne. Vi delar så klart på arbetsuppgifterna men jag försöker att inte vara på jobbet varje dag så att min kropp får läka. Jag var tvungen att släppa taget och låta Pia sköta företaget på sitt sätt, annars hade det aldrig fungerat. Nu har vi hittat våra roller och verksamheten rullar på som aldrig förr. Med i företaget är även de två yngsta döttrarna, Gunilla 23 och Camilla 19. Gunilla jobbar egentligen som lastbilschaufför och stortrivs men hjälper på lediga dagar till med vissa uppgifter på byrån. Camilla gick ut gymnasiet i våras 20 Redovisningskonsulten nr

* Skatteverket YTTRANDE

* Skatteverket YTTRANDE Datum 2013-02-22 131 815036-12/112 Dnr 1(7) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (dnr 10-19) Skatteverket tillstyrker

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening VÄLKOMMEN TILL SKATTEBETALARNA Du vet hur viktigt det är att få hjälp och ersättning om något oförutsett händer. Hur viktigt det är att

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Låneindikator. April 2011

Låneindikator. April 2011 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

ROT 5, 2009 2009 & RUT

ROT 5, 2009 2009 & RUT Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 och 16 April 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser Ny myndighet: Tillväxtverket (fd. Nutek m.fl) Tullverket informerar: Tullnytt 5, 2009

Läs mer

Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar.

Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar. Remissvar om "Bokförings nämndens vägledning om bokjföring" Synpunkt på skrivning på sid 15 av remissförslag Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar. Svaret koncentrerar sig på en mening på sid

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet.

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet. Sida 1(5) 2010-01-26 Svea hovrätt Avdelning 10 Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr X xxxxxxx YTTRANDE De i målet aktuella reverserna är mottagna uppgifter om affärshändelser och ska då enligt 5

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX Sida 1(2) 2004-02-13 Regeringsrätten Box 2293 103 17 STOCKHOLM Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX YTTRANDE För tiden innan BFNs rekommendation BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring skall tillämpas

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 33 Augusti 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Tillväxtverket: Starta Företag-dag Tällberg Foundation: En Dag för Framtiden, söndagen den

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 43 Oktober 2009 Kostnadsfria seminarier Nytt ämne för enskild specialistrådgivning: Boka säljmöte per telefon Kurser Visma: Tio tips IF erbjudande:

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 39 September 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Förverkliga Dina visioner Intresserad av förvärva befintligt företag? Eget Företag Mässan

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 51 Kostnadsfria seminarier under månaden Kurser Minikurser Vill du vara med i en ny TV-serie? TullNytt nr 20, 2008 Nutek: Myndigheternas

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket

ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad. Skatteverket ROT Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad Skatteverket Skattereduktion för hushållsarbete utvidgas ROT faller in under de regler som gäller för hushållsavdrag. Allt kallas tillsammans numer för

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester! Efter en ovanligt lång vinter kom så äntligen våren och sommaren. Även om det den senaste tiden regnat lite mer än vad jag personligen

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Synpunkter på förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Synpunkter på förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring 1 Bokföringsnämnden bfn@bfn.se Synpunkter på förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Från Sigurd Elofsson Granvägen 69 138 33 Älta sigurd.elofsson@telia.se Stockholm den 28

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2011 Skatter

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2011 Skatter L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 1-2011 Skatter

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 April 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholms stad: Ge Stockholmsungdomarna chans till sommarjobb! Stockholms Handelskammare: Kurs

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning

Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning Lathund för enkel bokföring av din Fyndiqförsäljning En sammanställning av svaren på de vanligast förekommande frågorna kring bokföring av transaktioner mellan Fyndiq och dig som handlare. 2 Så bokför

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan 1 Dokumentet visar på: sidan 1 sid 2-11 Sid 12 vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan steg för steg för de uppgifter som ska fyllas i intressentportalen

Läs mer