Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt"

Transkript

1 TO S A A Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs Se på sid 8 " Betala dina fakturor elektroniskt Läs mera sid 10 Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång Läs mera sid 10 Folkes funderingar: Medkraft Läs mera sid 3 ANNONSBILAGA Kick off-seminariet satt igång Malmens utveckling Läs mera sid 3

2 2 S A A R I S = ANNONSERA I NY TT? Folkes funderingar Ta kontakt med Pargas: Kirsti Mecklin, tfn Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn Houtskär: Petra Öhman, tfn Iniö: Åsa Knuts, tfn E-postadress: Mer information ges av Informationsschef Anne-Maarit Itänen, tfn Företagsannonser Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 24 % (i färg, 40 x 50 mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, (02) , Utgivningstidtabellen 2013 Nytt 4 utkommer deadline kl. 16 Nytt 5 utkommer deadline kl. 16 Nytt 6 utkommer deadline 5.8. kl. 16 Nytt 7 utkommer deadline 9.9. kl. 16 Nytt 8 utkommer deadline kl. 16 Nytt 9 utkommer deadline kl. 16 Nytt 10 utkommer deadline kl. 16 Följande annonser är gratis: föreningarnas annonser företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.) invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) Medkraft " Det finns byar av alla slag. I Pargas stad finns en mängd byar, ofta små med några gårdar men också stora med en rätt så stor befolkning. På en del håll har byarna aktiverat sig och grundat byalag, ordnat talkoarbete, snyggat upp sin närmiljö och till och med byggt lekparker och asfalterat vägar. I vår skärgårdsstad kunde man nämna många aktiva byar, Kirjais, Utö, Kårlax och Keistiö är byar som kunde lyftas fram. Där har man på olika sätt jobbat för livskraft och en positiv framtid. Som sagt finns det många fler byar som kunde tjäna som positiva exempel. Byautveckling kan också utvidgas till att omfatta större områden, till och med hela kommunområden. I Houtskär har man ordnat flera framtidsseminarier för hela socknen och i Iniö, Nagu och Korpo finns också aktiva föreningar och utvecklingsprocesserna är igång. I Pargas är det just nu Malmen som står i fokus men också i andra delar förekommer en betydande aktivitet. Allt det här är mycket positivt för skärgårdsstaden som helhet. Initiativet och kraften skall komma från invånarna själva. Det är inte mycket som händer om man sätter sig ner och väntar på att man eller någon skall servera utvecklingen på ett silverfat. Visst har man rätt att förvänta sig att grundvälfärden skall skötas av kommunen men det räcker inte ensamt för att skapa en levande skärgård, landsbygd eller levande småstadsmiljöer. Medlen kan vara vitt skilda, beroende på de lokala behoven och förutsättningarna. På en del håll har man gjort upp byaplaner, på andra håll finns planerna i huvudet på eldsjälarna. Det centrala är att det finns aktiva personer som ställer sig i spetsen Obs! för aktiviteterna. Entusiasmen brukar smitta av sig och det finns alltid uppgifter för alla som vill vara med. I förbindelse med de pågående strukturreformerna lyfter man ofta upp hotet mot närdemokratin som ett motargument. Men är det faktiskt strukturerna som avgör hur närdemokratin mår? Knappast är det där den stora utmaningen ligger. Finns det aktiva invånare som gemensamt besluter sig för att utveckla sin närmiljö, sin by eller sin stadsdel uppstår en äkta demokratisk process. Den processen har invånarnas stöd, legitimitet och en verklig förankring. Det är klart att staden, såväl politiker som anställda skall lyssna på dem som vill påverka via sina byalag, föreningar eller projektgrupper. För staden är det en mycket välkommen och livgivande injektion när invånarna aktiverar sig. Visst kan man ibland bli besviken på staden om man önskar en ekonomisk insats som stadens kassa inte riktigt tål eller om det man önskar faller utanför stadens kärnuppgifter men å andra sidan finns det många exempel också på det motsatta. När samhället idag verkar utveckla allt större enheter med allt färre personer på de centrala politiska och administrativa posterna finns det en social beställning på en motkraft. Det lokala initiativet där aktiva invånare själva tar hand om den demokratiska processen och själv tar ansvar för närsamhällets framtid är den bästa motkraften. Eller- kanske man borde tala om medkraft, för lokal aktivitet och kommunen skall inte jobba mot varandra utan med varandra. Stadsdirektör Folke Öhman Vill du beställa Nytt i elektronisk form? Du kan få Nytt skickat till din e- postadress i pdf-format. Ta kontakt med Anne-Maarit Itänen och prenumerera på det elektroniska infobladet! Nytt finns också på nätet (www. pargas.fi) och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken. De frivilliga brandkårerna och Räddningsverket uppmanar stugägare att kontrollera framkomligheten till stugan. Vägen till stugan borde vara tillräckligt bred och bära ett räddningsfordon. Stubbar, kvistar och träd utgör ofta ett hinder för att komma fram. Som tumregel för mått och vikt kan användas en medelstor lastbil.

3 A D E N S A S A K R Ä I R S G T O Å K R A D U S P S T U A N D K E I N S A A R I S T O K A U P U N K I 3 KICK OFF seminariet satt igång Malmens utveckling Pargas stad har satt igång ett projekt som omfattar planeringen av verksamhet och infrastruktur i Pargas centrum dvs. Malmen. Målsättningen är att få Malmen att bli en trivsam plats där folk trivs och som man gärna vill besöka. Projektet kördes igång med ett Kick off -seminarium där stadsdirektör Folke Öhman berättade om förutsättningarna för genomförande av projektet, författaren och vinnarcoachen Cristina Andersson höll ett sporrande och inspirerande anförande, studerande på Yrkeshögskolan Novia som deltog i projektet presenterade sina idéer och det ordnades en workshop där deltagarna själva fick ta fram idéer. En sammanfattning av utvecklingsidéerna från seminariet finns på stadens hemsida Fest och vardag Pargas reservofficerare rf:s traditionella försvarsseminarium lördagen den 6 april i stadshuset inleddes med en liten uppvaktning. Reservofficerarna ville gratulera stadsdirektör Folke Öhman ordentligt i efterskott, då han hade varit bortrest på sin bemärkelsedag. Ordföranden för reservofficersföreningen, kapten i a. Jorma Ake och vice ordföranden, kapten i reserven Ole Bergen överräckte föreningens bordsstandar till stadsdirektören med lyckönskningar, och seminariepubliken stämde in i gratulationerna. Ordföranden för Pargas reservofficerare Jorma Ake och vice ordföranden Ole Bergen överräcker Pargas reservofficerares bordsstandar till stadsdirektör Folke Öhman. Sedan var det dags att övergå till tämligen vardagliga frågor, stadsdirektören framförde stadens hälsning till de närvarande och ordföranden Ake höll ett öppningsanförande. Föredragshållaren överste Jari Kallio berättade om nuläget med försvarsmaktsreformen och vilka effekter reformen har för Pargas stad. Överste Kallio förde föredraget framåt i dialogform, punkt för punkt i diskussion med publiken och gjorde jämförelser mellan nuläget och framtiden. Administrativt sett kommer försvarsmaktsreformen inte att påverka Pargas stad; nedmonteringen av kustforten har redan i och med reformen av marinen skett i sin helhet. Till exempel kommer det att finnas 10 anställda Överste Jari Kallio vid försvarsseminariet i Pargas. kvar vid Gyltö fort. Vad gäller markägandet vid forten kommer det att så småningom övergå till Forststyrelsen. Skärgårdshavets Marinkommando byter namn till Kustflottan. Kustflottan kommer sedan att operera synligt i Pargas stads område som kompensation för de förlorade kustforten. Beväringarna i Pargas tjänstgör i regel i marinen i Åbo och i Nylands brigad. Också Björneborgs brigad är en populär tjänstgöringsplats. Det kommer inte att göras nedskärningar i alla dessa garnisoner, visste överste Kallio berätta. Stadsdirektör Folke Öhman och seminariepubliken likaså ansåg att möten av det här slaget är värdefulla och ökar den ömsesidiga förståelsen mellan medborgare och försvarsmakten i Åboland och för dem närmare varandra. Text och bild: Veijo Räsänen Sommarskoj Skärgårdsävent yret Houtskär, Skärgårdsskolan Nagu, Kirjais Kursgård År 1336 kastar Drottning Blanka av Amur sin ståtliga krona av guld i vattnet vid Gullkrona fjärden. Det här gör hon under en seglats med ett ståtligt segelfartyg från Stockholm till Åbo. Ditt äventyr i Drottning Blankas fotspår startar under 1890-talet då en fattig fiskare får upp kronan i sitt fiskenät. Fiskaren har en mycket sjuk dotter som behöver läkarhjälp och han besluter sig för att sälja kronan till adelssläkten Tengström. Det här för att kunna köpa läkarhjälp åt sin dotter. Många år senare är kronan spårlöst försvunnen och uppgiften är nu att få tag i den spårlöst förvunna kronan. I ett gammalt dagboksblad vid fru Tengströms villa beskrivs det hur sjörövare en stormig kväll kommit och plundrat släkten på deras förmögenhet. Kronan var det mest värdefulla som sjörövarna stal. Men var finns den nu? För att lösa mysteriet måste du tyda kryptiska flaskpostmeddelanden, lösa gåtor, segla över vatten, göra upp eld, dansa felstegsdansen och besöka Oraklet för att få ihop alla de behövliga ledtrådarna för att lösa mysteriet. Skärgårdsäventyret är ett tvåspråkigt övernattningsläger för dig i årkurs 1 6. På det tre dagar långa lägret träffar du nya vänner, deltar i ett roligt äventyr och traditionellt lägerprogram på kvällarna. Som lägerledare fungerar fritidsledare från Pargas stad och ledare från ÅUF. Du kan anmäla dig på adressen eller genom anmälningsblankett som delas ut i alla skolor. Anmälningstiden pågår 29.4 kl kl per e-post eller genom att lämna in en anmälningsblankett till områdeskontoret. Anmälningarna tas endast emot i målsmans namn. Mera information hittas på Pargas.fi under Kultur och Aktuellt. 45 första ryms med vid respektive läger. Deltagaravgift: 90.

4 4 S A A R I S T Pargas Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Kirsti Mecklin, tfn eller epost: Sommarens evenemangskalender Meddela informationssekreteraren om sommarens evenemang, stora som små, tack! Pargas hälsostation Växel * Vapparvägen 15 a, Pargas Jourmottagning vardagar kl.8-20, veckoslut och helgdagar kl.10-18, telefonkontakt önsvärd, tfn Tidsbeställning till läkar eller sjukskötarmottagningen vardagar kl. 9-13, tfn Tidsbeställningen till tandvård vardagar kl. 8-11:30 tfn VÄSTÅBOLANDS SVENSKA FÖRSAMLING PARGAS FÖRSAMLINGSDISTRIKT Gudstjänster & Andakter Församlingens högmässogudstjänst firas söndagar och helgdagar kl 10, första söndagen i månaden kl 12. Veckomässa onsdagar kl 18. Sö kl 10 Fjärde söndagen efter påsk, högmässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. On 1.5. kl 18 Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. Fr 3.5. kl Andakt i Seniorstugan, Sundell. Sö 5.5. kl 12 Femte söndagen efter påsk, högmässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. Högfors kyrkokör medverkar. Efter högmässan sopplunch i församlingshemmet, frivillig avgift till förmån för Gemensamt Ansvar. Må 6.5. kl Andakt i Björkebo servicehus, Sundell. On 8.5. kl 18 Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. To 9.5. kl 10 Kristi himmelsfärdsdag, gudstjänst i kyrkan, Backström, Lehtonen. Trumpetsolo från kyrktrappan av Kurt Andersson. Sö kl 10 Sjätte söndagen efter påsk, gudstjänst i kyrkan, Sepponen, Lehtonen. On kl 20 Veckomässa i Koupo kapell, Backström, Lehtonen. Mässan firas i samband med kretsarnas våravslutningsfest på Koupo. Sö kl 10 Pingstdagen, högmässa med konfirmation i kyrkan, Backström, Grönqvist, Sundell, Lehtonen. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. Församlingskretsarna Muddais diakonikrets utfärd till Kirkkauden kappeli i Reso samt Nådendal söndag Start kl 9 från församlingshemmet. Bastukväll för män måndag kl 19 på Koupo lägergård. Säsongens sista bastukväll. Gemensam start från församlingshemmet kl Traditionell valborgsmässofest i missionens tecken på valborgsmässoafton tisdag kl 18 i församlingshemmet. Medverkande: Harry S. Backström, Brita Holmström, Marika Eklund- Pelto, Oili Sepponen, Pargas Manskör, dir. Robert Helin. På programmet: mjöd och kaffe, allsång och lotteri, Missionsbodens modeshow. Arr: Missionsföreningen. Lunchklubb på Hotell Kalkstrand onsdag 8.5. kl 12. Kretsarnas våravslutning på Koupo onsdag kl 18. Busstransport från församlingshemmet. Matservering, program och trevlig samvaro. Pensionärsutfärd till Kasnäs torsdag Barn & Familj Familjecafé måndagar och onsdagar kl 9-11 i Hyddan. Ungdom & Konfirmand Konfirmandföräldramöte inför sommarens skriftskolläger onsdag Börjar med veckomässa i kyrkan kl 18, därefter föräldramöte i församlingshemmet. Skickliga Skärgården rf Skickliga Skärgården rf är en nygrundad, lokal och effektiv företagarförening i vilken det deltas med god företagaranda. Temat för föreningens första gemensamma utställning är presenter och affärsgåvor. Utställningen är i Gamla Kommunalstugan i Pargas Deltagarna i utställningen är medlemmar i Skickliga Skärgården rf. Välkomna för att bekanta er med lokala hantverkares enastående och kvalitetsmässiga hantverk. Och naturligtvis finns vi på Facebook! Lådbilsrally Lö 4.5 kl.12. Plats: Malms skola. Anmälningar till adressen: senast 4.5 kl. 10. Arrangör: Pargas stad & Väståbolands medborgarinstitut Nationella Veterandagen 27.4 HOUTSKÄR uppvaktning vid Veteranstenen lunch på Fridhem INIÖ uppvaktning vid Hjältegravarna lunch i församlingshemmet KORPO uppvaktning vid Veteranstenen lunch på Buffalo NAGU blomsterhyllning vid Veteranstenen fest med lunch och musik på församlingshemmet PARGAS uppvaktning vid Veteranstenen Veterandagsfest med program i stadshuset, kaffeservering Välkommen!

5 Nagu 5 S A A R I S Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, tfn eller epost: Sommarens evenemangskalender Meddela informationssekreteraren om sommarens evenemang, stora som små, tack! Nagu hälsostation Telefon: Klockstapelgränd 2, Nagu Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl tel Tidsbeställning till sjukvårdsmottagningen kl tel Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre kl. 8-9 tel Kirjais Auktion Traditionell auktion i Kirjais Lopptorg kl 11, auktion kl 13. De som vill sälja på auktionen, kontakta Anne Karlsson, tfn: (efter kl 17) De som vill sälja på loppis, kontakta Maria Hansén, tfn: (efter kl 17) mer info på vår web-sida: Multicuti 2013 blir Multicultis nionde verksamhetsår. Vi ämnar fortsätta med sådana aktiviteter som fått ett positivt mottagande av naguborna och utformats till något av en tradition. Multiculti vill också vara en dynamisk organisation och tar gärna fasta på oväntade möjligheter som dyker upp och som vi anser vara viktiga att genomföra i samarbete med andra aktörer. En levande kulturmiljö förutsätter balans mellan bevarande och utveckling. På programmet står bland annat: 15.6.DE VITA PÄRON Nagus nionde potatisfestival De vita Päron ordnas lördagen den 15 juni och vill profilera Nagu som producent av god nypotatis. Festivalen har samlat ett stort antal unga och gamla, fasta nagubor och fritidsboare. Potatisfestivalen är en familjefest med fritt tillträde. Potatisproducenter och andra lokala företagare inbjuds att servera potatisbaserad mat. Barn och vuxna deltar med sång, musik, dans, potatisbaserade konstverk pot artis, lekar och tävlingar. Vi ser med spänning fram mot vem som blir årets Evita och vem utses till årets potatisknöl. Potatisfestivalen hålls i södra hamnen i Nagu med Pro Nagu som samarbetspart UR KAMARN Under Nagu kammarmusikdagar bygger vi igen broar mellan de professionella kammarmusikerna och våra unga lokala förmågor, som vi lockar ur kamarn till en informell gemensam gratiskonsert under L Èscales grilltak POESIKONSERTEN UNDER Carita Holmström, Martina Roos, Tom Salomonsen och Niklas Häggström ger på Stallbacken en konsert kring nobelpristagaren Wislawa Szymborskas dikter, tonsatta av Carita Holmström FAMILJEFEST UNDER FORNELDARNAS NATT Multiculti deltar som part i forneldsfesten som ordnas i samarbete med Nagu Ungdomsförening., staden och Nagu FBK. MUSICA SILENTII IN ARCHIPELAGO Olli Mustonen spelar i Nagu kyrka Eftersom den första Musica Silentii konsertserien fick så varmt mottagande, vill Multicultis fortsätta med konceptet konserter med lågmäld klassisk musik, som passar den fridfulla stämningen i skärgården och lyser upp höstmörkret. Den framstående pianisten och kompositören Olli Mustonen kommer att spela Bach: Partita nr 5 G-dur Sjostakovitj: Sonat nr 2 Rahmaninov: 13 preluder op. 32 Andra evenemang står även på programmet. Bland annat en konsert av Folkrörelsen, författarbesök och en hembygdsresa i samarbete med Pro Nagu. HÖR HIT ALLA TRÄDGÅRDSVÄNNER! I sommar kommer trädgårdslotterna(invid hundparken) på Kyrkbacken att tas i bruk. Åkern bearbetas och färdigställs genast då det torkat upp och sedan är det fritt fram för alla intresserade odlare att skapa sin egen täppa. Om du behöver hjälp och stöd så finns det erfarna odlare som ställer upp med goda råd. Vi träffas för att planera området och fördela täpporna den 2.5 kl. 18 i Kommunalstugan. Om du inte vill ha en egen trädgårdslott men gärna är med och planerar området som helhet eller om du vill ha en gemensam blomsterodling med någon annan så är du också välkommen. Pro Nagu rf!» Nagunämnden 27.2 och Landsvägsfärjornas tidtabeller, representanter från Nagu Trafikchef Christjan Brander föreslår att områdesnämnderna utser 1-2 representanter för kommande diskussioner om färjtidtabellerna med Finnferries. Nagu områdesnämnd utser två representanter: Anette Blomberg och Arita Jokinen. Utvecklingsstrategi för Nagu Nagu kommunfullmäktige godkände den 12 december 2008 Nagu utvecklingsstategiplan för åren Kommunfullmäktige beslöt också att planen bör följas upp årligen. Områdesnämnden upptar strategiplanen till diskussion och granskar huruvida den ger orsak till främst några initiativ från nämndens sida. Uppföljning av aktuella projekt inom Nagu kommunområde Följande pågående projekt i Nagu kommunområde bör bevakas: Gästhamnen, förnyandet av bryggor Södra hamnen och Kyrkviken, planering och muddring Framnäs renovering Kyrkbackens skola/förskola och gård Kyrkbackens skola/sanering gemensam med finsk utbildning Nya serviceutrymmen/idrottsplanen Furubo planering i kombination med behovet av mera utrymme på Grannas Hälsocentralens utveckling Nagu tandvård, upprätthållande av servicenivån Sanering av Brinkasvägen Byggandet av Sjöstrandsvägen Vatten- och avloppslinjesaneringar Framnäs simstrand, torrtoa, staket och anslagstavla Anordnandet av allmänna möten 2013 för befrämjande av informationen mellan invånare och staden Enligt målsättningarna för områdesnämnderna skall nämnderna befrämja informationen och kontakten mellan invånarna och områdesnämnderna och stadens övriga kollegiala organ. Nagu närservicenämnd ordnade under mandatperioden några allmänna möten främst i form av frukostträffar, där kommuninvånarna fick träffa stadens tjänstemän för att diskutera och få information om aktuella ärenden i staden och kommunområdet. Diskussionstillfällena har varit välbesökta. Nämnden beslöt att man försöker ordna ett allmänt invånarmöte i augusti dit också sommargäster är välkomna. Det sedvanliga frukostmötet ordnas enligt tidigare modell senare på hösten. Anordnandet av gemensamma träffar för områdesnämnderna Beslöts begära att trafikchef Christjan Brander sammankallar samtliga områdesnämnder till ett gemensamt diskussionstillfälle under försommaren. Aktuella ärenden Nagu områdesnämnd antecknar för kännedom följande aktuella ärenden: Ledamot Anette Blomberg upptog till diskussion fd polisutrymmets användning i områdeskontoret. Utrymmet har stått tomt sedan då polisen flyttade bort från Nagu. Nu har några sk distansarbetare gjort en förfrågan om det skulle vara möjligt att kunna använda just detta utrymme för personer som emellanåt arbetar på distans. Motiveringen till detta var att det många gånger är bättre att ha ett ställe att komma och jobba till än att jobba hemifrån. För användandet av detta utrymme betalas givetvis hyra av användaren/användarna. Informationssekreteraren kunde sköta eventuell bokning av utrymmet. Detta initiativ tyckte nämnden var bra och informationssekreteraren utreder detta initativ med berörda parter i staden Framnäs simstrand, byggandet av torrtoa, staket och anslagstavla Områdesnämnden föreslår att följande åtgärder verkställs: Ett ordentligt och stabilt staket av metall, ca 90 cm högt, som ingärdar strandområdet med grind/grindar för t.ex. barnvagnar och även en grind försedd med lås för servicetrafik Nya omklädningsutrymmen som även innefattar torrtoa Klättertorn för större barn och rutschbana för mindre barn Nya, durabla bord och stolar Nya sopställningar Tobaksrör Anslagstavla Om möjligt el-uttag i samband med omklädningsutrymmena Eventuellt en liten molok för uppsamling av avfall Initiativ till ändring av byggnadsplan, Kyrkbackens centrum Nagu närservicenämnd har bett att stadens miljönämnd och planläggningsenhet i brådskande ordning vidtar åtgärder för ändring av planläggningen av kvarter 227 Y på Nagu Kyrkbacken så, att planen tillåter alla former av senior- och handikappvänliga bostäder. Utredningen om möjligheterna kring ett äldreboende i Nagu har nu erhållits och delges nämnden. Den planeändring nämnden tidigare initierat torde ej ha framskridit, samtidigt som den eventuella Y-tomten torde vara det naturligaste valet för ett äldreboende i Nagu. Nämnden antecknar utredningen för kännedom och ber att miljönämnden/planläggningsenheten i brådskande ordning verkställer den tidigare begärda planeändringen, då den uppenbart är både i kommunmedlemmarnas och stadens intresse. Alternativt bedes att miljönämnden aktivt verkar för att någon annan av staden ägd lämplig tomt kan ställas till förfogande för sagda ändamål. Områdesnämnden omfattar förslaget och emotser därtill att staden ställer tomten för detta ändamål avgiftsfritt till förfogande enligt samma modell som tillämpats för seniorhusen i Pargas, detta förutsatt att projektet förverkligas i bostadsrättsform. Aktuella ärenden Områdesnämnden upptar följande aktuella ärenden till behandling: Informationssekreteraren informerade om intresset för det s.k. distansutrymmet på områdeskontoret. Tillsvidare har tre intressenter anmält sitt intresse för utrymmet.

6 6 S A A R I S Korpo Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn eller e-post: Sommarens evenemangskalender Meddela informationssekreteraren om sommarens evenemang, stora som små, tack! Korpo hälsostation Telefon: Tallbackavägen 4, Korpo Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Sjukskötare Tidsbeställning till tandvård kl. 8 9 tfn KORPO KAPELLFÖRSAMLING Sö 28.4 kl 11 Finskspråkig högmässa, Killström, Pauliina Wright Sö 5.5 kl 11 Högmässa, Killström, Granlund Må 6.5 kl Familjecaféets våravslutning To 9.5 kl 18 Kristi himmelsfärdsdagen. I Guds vind En gudstjänst under trons vandring i Korpo kyrka. Musik: Pekka Simojoki, svensk text: Per Harling. Predikant och liturg Esa Killström, kantor Mikael Granlund, Korpo Sångkör. Sö 12.5 kl 15 Gudstjänst i Norrskata kyrka Sö 19.5 kl 11 Högmässa Ti 21.5 kl 8-20 Pensionärsträffens hemliga utfärd med start från församlingshemmet. Resan öppen för alla. Resa inkl lunch och program kostar 20 euro för pensionärsträffens medlemmar, 30 euro för övriga. Begränsat deltagarantal. Anmälan senast tisdag 14.5 till Esa Killström, tel Sö 26.5 kl 11 Finskspråkig mässa To 30.5 kl Pensionärernas gudstjänst i Korpo kyrka, efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet. Arr: församlingen och Röda Korsets väntjänst. Sö 2.6 kl 11 Högmässa med konfirmation i Korpo kyrka Folkhälsan i Korpo rf informerar: Simskola i Korpo Simskola på Likholmen Simskola på Norrskata Intresseanmälan och bindande anmälningar till simskolan på Norrskata senast Gruppen på Norrskata är för barn från 5 år och uppåt. Minimiantal deltagare 8. Anmälningar och information; Kaisa Söderholm, eller Carita Lindbom Mera info om tidtabell och pris i nästa NYTT. Betania Församling, Korpo VÄLKOMNAR till: Böneringssamlingar måndagar kl i Lyktan Barnträffen onsdagar kl åringar Mellanträffen fredagar kl lågstadier Ungdomsträffen fredagar kl högstadier Ungdomskväll i Betania fredagen den 26 april kl 16. Besök av Benita Lindström. Gudstjänst i Betania Kristihimmelsfärdsdagen torsd den 9 maj kl Besök av Runar Nylund och Sam Nyman som predikar o sjunger. Servering. Ungdomskväll i Betania fredagen den 17 maj kl 18. Besök av Benita Lindström. Träffarnas vårfest sönd 5 maj kl 17 Minilägret (åk 1-4) juni 2013 Stora lägret (åk 5-9) juni 2013 Betania församling tel Kontaktperson Maj Ekqvist tel Korponämnden Aktuella ärenden inom Korpo, bl.annat: Färjornas tidtabeller Rinkens skick Skolans servicebyggnad Infotavlorna i Korpo kyrkby Torgbord Vattenautomat Info på Webbsidorna Korpo Korpos evenemangskalender- sommarevenemang Korpo turistinfo informationsmapparna på förbindelsebåtar Ärenden till Korponämnden info i PK Skärgårdsvägens skick Korpoveckan Planering av Verkan området Kollektivtrafiken Andra av nämnden på mötet framtagna frågor. Nämnden beslöt kalla in till nästa möte Tomas Eklund gällande anslagstavlan och torgärende samt Pasi Hyvärilä gällande centrumplanering. Till listan lades till avfallshantering och flaggorna i Korpo område. Cati Huhta från Åbonejdens Avfallsservice kallas in till infotillfälle för invånare i juni. Färjornas tidtabeller, Korpo representanter Trafikchef Christjan Brander föreslår att områdesnämnderna utser 1-2 representanter för kommande diskussioner om färjtidtabeller med Finferries. Bengt Andersson och Dan Mattsson utsågs representanter för Korponämnden och Thomas Norrgård som ersättare. Mötes- och infodagar kl med Joakim Enckells info kl kl kommuninfo maj-juni (på Stabshuset) kl kl kommuninfo december Iniö Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Åsa Knuts, tfn eller e-post: Sommarens evenemangskalender Meddela informationssekreteraren om sommarens evenemang, stora som små, tack! Hälsostation i Iniö Telefon: Telefontid till hälsovårdare vardagar kl Norrby, Iniö Koordinater: N E Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka. Tidsbeställning till tandvård tfn Utställning : Fårnäringen i skärgården Utställningen är uppställd i Iniö skola och kan besökas under bibliotekets öppethållningstider (on 11-15, to fr 10-16) Projektet KnowSheep har producerat utställningen som består av texter, bilder och historier om fårnäringen och hantverksprodukter. Biblioteket ställer ut litteratur om fårskötsel och hantverk. Fredagen den 26 april deltar ullkursen med spinning på spinnrock och information. Alla välkomna. BINGO I AFTONRO Onsdag 8.5 kl FOLKHÄLSAN Simskolan hålls i Kannvik, Jumo Simlärare Annika Sigfrids. Simombud Jessica Blomqvist kan ge närmare information och tar också emot anmälningar tel eller MUDDRING NTM-centralen meddelar att muddringsarbetet vid Skagenfärjan påbörjas. Arbetet utförs främst nattetid för att minimera störningen i färjetrafiken. OBS!OBS! Iniös egna aktuella evenemang/information som meddelats informationssekreteraren finns under rubriken i Iniö.!» INIÖ NÄRSERVICENÄMND Färjornas tidtabeller, representanter från Iniö Trafikchef Christjan Brander föreslår att områdesnämnderna utser 1-2 representanter för kommande diskussioner om färjtidtabellerna med Finferries. Nämnden valde ordförande Tove Mattsson till representant och vice ordförande Denina Björklund till ersättare. Norrby hamnprojekt i Iniö Nämnden tog del av de senaste ändringarna och konstaterade att ändringarna innebär förbättringar. Iniö framtidsforum Nämnden beslöt att hålla ett uppföljningsseminarium. Nämnden beslöt skicka ut ett brev till byalag, delägarlag och motsvarande föreningar i vilket man uppmanar dem att komma med konkreta förslag på utveckling och hur man kan få mera inflyttning till den egna byn och Iniö som helhet. Dessutom skickas brevet till Iniö deltidsboende. Ett uppföljningsseminarium planeras till hösten. Aktuella frågor Nämnden tog del av beredningen till miljönämndens möte angående Leo Ekqvists anhållan om nytt vägnamn och omfattade förslaget (Iniö Byberget).

7 7 S A A R I S Houtskär Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Petra Öhman, tfn eller epost: Sommarens evenemangskalender Meddela informationssekreteraren om sommarens evenemang, stora som små, tack! Hälsostation i Houtskär Telefon: Näsby, Houtskär Koordinater: N E Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Tidsbeställning till tandvård ons fre kl. 8 9 tfn Händelsekalender Houtskär 2013 Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas. Varje söndag stickcafé på Houtskärs Gästgifveri kl Sittgympa med Taru tisdagar kl i Fridhems matsal. Arr: Röda Korset i Houtskär April Ti 30.4 Valborgsmässoafton på GrillCafé Skagen. Vi sjunger in våren kl och bjuder på mjöd och munk. Ballonger och mete för de minsta kl Maj Lö 4.5 Lerduvsskytte på skjutbanan i Mossala kl Arr: Houtskärs jakt- och skytteförening rf Säkerhetskurs. FHJ 1, livräddande förstahjälpen, släckning med pulver- och skumsläckare. Folkhögskolan. Anmälningar till Lärkkulla Skärgård, eller enhetschef Jani Karlsson tel PREP-kurs inför inträdesförhör till HU/ÅA. Folkhögskolan. Anmälningar till Lärkkulla Skärgård, eller enhetschef Jani Karlsson tel Kurs: Skärgårdsfärdigheter. Folkhögskolan. Anmälningar till Lärkkulla Skärgård, eller enhetschef Jani Karlsson tel Kurs: Skärgårdsmat á la Ilkka Tuominen. Folkhögskolan. Anmälningar till Lärkkulla Skärgård, eller enhetschef Jani Karlsson tel Ordningsmannakurs (grundkurs). Folkhögskolan. Kursen ger och befogenheter att fungera som ordningsman vid offentliga tillfällen Anmälningar till Lärkkulla Skärgård, eller enhetschef Jani Karlsson tel Sö 26.5 Kompletterande kurs för ordningsmän. Folkhögskolan. Anmälningar till Lärkkulla Skärgård, eller enhetschef Jani Karlsson larkkulla.net, tel ! Skolbussen från Mossala, namninsamling och skrivelse En grupp föräldrar till barn som stiger på skolbussen på sträckan Mossala-Kivimo har lämnat in en skrivelse till områdesnämnden med följande punkter: Vi vill att skolbussen från Mossala startar kl som den gjorde förut. Detta för att korta väntetiden för lågstadieeleverna samt att hålla ner restiden för högstadieeleverna. Vi vill att staden informerar om eventuella avvikelser i skoltransporten samt nödvändiga kontaktuppgifter. Exempel: När Kivimofärjan var sönder och barnen fick gå ombord: Telefonnummer till bussen. Vi vill ha en lika välfungerande skoltransport som tidigare. Ett diskussions- och informationsmöte om skoltransporterna med bildningschefen, trafikassistenten och trafikchefen ordnas. Inbjudan skickades till alla föräldrar. Problem med skolskjutsarna och informationsgången diskuterades i konstruktiv anda med föräldrarna. Information kan lätt fås fram på Wilma och genom att skicka hem lappar med barnen. För akuta situationer borde en plan göras, t ex att chaufförerna skickar textmeddelande till föräldrar och rektorer samt trafikassistenten (kontaktgrupp i telefonen). Under mötet kom föräldrar, chaufförer och tjänstemän överens om att skolskjutsarna från Mossala och Saverkeit startar fem minuter senare fr o m Representanter från områdesnämnden kommer att delta i diskussioner om Stellas tidtabeller med Finnferries senare i vår.» Houtskärsnämnden Kollektivtrafiken i Houtskär Enligt trafikassistent Eivor Suominen finns det behov av att se över utgifterna för anropstaxiturerna p g a höjda transportpriser. För Houtskärs del finns det planer på att kombinera skolskjutsarna och anropstaxiturerna under eftermiddagarna. Nämnden vidhåller att det är viktigt att det finns kollektivtrafik på förmiddagarna. För övrigt motsätter sig nämnden inte att kollektivtrafiken och skolskjutsarna samordnas så att de smidigt kan användas av allmänheten. Parkeringen vid färjfästet i Roslax Vid Roslax färjfäste finns en plats för parkering längs med landsvägen. Senaste höst belades området med parkeringsförbud p g a att de parkerade bilarna stod för långt ut. Parkeringen nyttjas främst av dem som använder sig av förbindelsebåtarna som tar i land i förbindelsebåtsbryggan intill. Det blir ont om plats speciellt under sommarmånaderna. Kanten till parkeringen är ojämn och sommartid täckt av högt gräs vilket har lett till att bilarna parkeras för långt ut. På parkeringsplatsen är också de allmänna avfallskärlen placerade vilket ytterligare minskar antalet parkeringsplatser. Önskemål/förslag till förbättringsåtgärder har framförts av befolkningen på förbindelsebåtens rutt: 1. Parkeringsförbudet upphävs och parkeringsområdet röjs från växtlighet och breddas något. Trafikmärke och streck visar var och hur bilarna ska parkeras. 2. Några värmestolpar som man kan hyra installeras. 3. En toalett som kan användas året runt placeras på området eftersom toalett saknas både på förbindelsebåten och luftkudden. Nämnden stöder de inkomna förslagen. Det mest akuta är att få parkeringen i sådant skick att parkeringsförbudet kan hävas under våren. Att få en fungerande toalett är också av stor vikt, både för passagerarnas välbefinnande och för att hålla miljön runt färjefästet och förbindelsebåtsbryggan ren och trivsam. Nämnden ber trafikchef Christjan Brander föra ärendet vidare. Anhållan om att få använda Houtskärs slogan, Riina Mårtensson och Sabina Fagerlund Riina Mårtensson och Sabina Fagerlund får använda Houtskärs slogan Houtskär - mitt i Skärgårdshavet, Houtskari - saaristomeren keskipiste på sina Houtskärssouvernirer. Årets rådslag som hölls i församlingshemmet onsdagen den 20 mars samlade ca 35 personer. Huvudtemat var byaråd och byaplaner som en möjlighet att påverka utvecklingen och främja sammanhållning och samarbete. Föreläsare/inspiratörer var stadsdirektör Folke Öhman som främst berättade om den aktuella kommunreformen, Kenneth Lindroos från Västanfjärds byaråd som berättade om byarådets verksamhet och den byaplan som de arbetar med (gemensam för alla byar i Västanfjärd) samt byaombud Pia Prost som berättade allmänt om hur byaplaner kan göras upp och på vilket sätt de kan vara till nytta för bygden. Det finns många bra byaplaner att inspireras av, allt från enkla på en A4 till flera hundra sidor långa. Det viktigaste är kanske att planerna är konkreta, har tidsplaner och namngivna ansvarspersoner samt att ett brett engagemang ligger bakom. Efter anförandena diskuterade deltagarna i mindre grupper frågor kring en eventuell byaplan för Houtskär: Vad kunde en byaplan för Rådslag 2013: Houtskär - nu och i framtiden Houtskär innehålla, Vem kunde göra upp den och Hur kunde planen göras. Text: Petra Öhman En kort sammanfattning av gruppernas funderingar: Det viktigaste för Houtskär är att få ungdomar att stanna kvar/återvända och att försöka få inflyttning - Det behövs arbetsplatser, företag, bostäder, välfungerande kommunikationer. En byaplan för Houtskär kunde vara ett sätt att utveckla bygden. Många goda förslag finns redan samlade som grund. Flera personer från alla byar borde engageras. En juridisk person måste finnas för att t ex kunna söka om finansiering kunde vara en befintlig förening. Houtskärs områdesnämnd får fundera på hur vi kommer vidare mot ett byaråd och en byaplan. Aktuella ärenden Onsdagen den 20 mars hålls rådslaget Houtskär - nu och i framtiden i församlingshemmet.

8 8 S A A R I S T Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs Det var fullt ös i Pärnäs i Nagu i onsdags förra veckan då katastrofövningen OTTO arrangerades i området. I övningen deltog cirka 330 proffs och studerande från olika områden och syftet med övningen var att förbereda sig för en katastrof till sjöss. Den dimmiga morgonen till trots kom solen fram på dagen på onsdagen den 17 april och även isen hade för det mesta gått upp. Det var vår i luften, men också något annat nämligen helikoptrar från Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten. De andra vårliga ljuden i skärgården drunknade i smattret från SuperPuma och NH90 som flög på himlen. Det var ambulanser och polisbilar som ilade fram mot sitt mål. Det är redan för 19 år sedan som bilfärjan Estonia sjönk, men det är svårt att undvika associationer. Den här gången är det emellertid inte på allvar, utan för en övning. Det genomfördes en katastrofövning till sjöss i Pärnäs i Nagu där cirka 330 proffs och studerande från olika områden deltog. Katastrofövningen var ett led i projektet AMOVIRKE (ammatillisen osaamisen ja viranomaisyhteistyön kehittäminen ensi- ja akuuttihoidossa eller utveckling av yrkeskompetens och myndighetssamarbete inom prehospital akutsjukvård och akutvård) som drivs av utbildningsprogrammet för prehospital akutsjukvård vid Åbo yrkeshögskola. Enligt projektchefen för AMOVIRKE, överlärare Jari Säämänen syftar projektet till att öka patientsäkerheten och utveckla handlingsplaner och samarbetsplaner för myndigheter så att de lokala särdragen och resurserna beaktas i planerna. Med katastrofövning avses en olycka som bör anses vara särskilt allvarlig på grund av antalet döda eller skadade eller skadorna på miljön eller egendom. Övningen i Pärnäs gick ut på att förbereda sig för en situation där det till följd av en bensinexplosion utbryter en brand i maskinrummet på ett passagerarfartyg som korsar området. Fartyget förlorar manöverförmågan och stöter på grund och börjar sedan läcka ut olja i havet. I explosionen och grundstötningen skadas 14 passagerare och 6 personer i besättningen allvarligt eller livsfarligt. Det egna släckningsparet ombord på fartyget misslyckas med att släcka branden och blir fast i rummet intill maskinrummet. De som kan gå lyckas evakueras till räddningsflottar som läggs ut. Den första på olycksplatsen är sjöbevakningens bevakningsfartyg Tursas. Snart kommer också oljebekämpningsfartyget Halli in på området. Passagerarna förs i land med ett antal gummibåtar och en svävare som är avsedda för räddningsändamål. Gruppen MIRG som är specialiserad på sjöräddning anländer med en helikopter cirka en halv timme efter larmet och släcker branden som härjar i maskinrummet, resten av personerna ombord på fartyget kan därefter evakueras. Övningen genomfördes i stor skala: utöver helikoptrarna fanns också bland annat minfärjan Pansio, de redan nämnda fartygen Tursas och Halli samt Marinens transportfartyg Vänö med. Det sistnämnda erbjöd representanterna för medier möjlighet att följa övningen från första parkett. En katastrofövning till sjöss har alltid sina utmaningar. Den minsta av dem var inte det besvärliga isläget på grund av den försenade våren, men trots allt förhindrade inte isen användningen av räddningsflottar. De utmaningar som kom fram i övningen kan lika lätt uppstå i en verklig katastrofsituation där den besvärliga framkomligheten till olycksplatsen kan försena hjälpen betydligt. Den andra tyngdpunkten i övningen var därför, utöver myndighetssamarbetet, att beakta de lokala särdragen och resurserna: det är inte alldeles betydelselöst om en katastrof inträffar i Åbo skärgård eller på Bottenviken. Övningen genomfördes både på land och till sjöss. Passagerarna som hade evakuerats från fartyget fördes till fastlandet, till vårdplatser som hade tillfälligt satts upp i hallar det här skulle man göra också i en verklig olyckssituation om resurserna inte räckte till att fort transportera alla i behov av snabb vård till sjukhus. Vid stora olyckor och i situationer med många skadade accentueras betydelsen av myndighetssamarbetet och alla aktörer ska veta sin roll. En central tyngdpunkt i övningen var därför att utveckla samarbetet mellan myndigheterna. I övningen deltog representanter för flera olika myndighetsorganisationer, från den prehospitala akutsjukvården och Marinen till socialjouren.

9 A D E N S SA KA ÄR RI SG T ÅO RK DA SU SP TUA ND KE IN S A A R I S T O K A U P U N K I 9 Också proffs och studerande inom kommunikationen var involverade i övningen, de satte sig in i informationsgången i en katastrofsituation. Den interna kommunikationen skedde i huvudsak med hjälp av myndighetsnätverket VirVe. Övningen föregicks av en utbildningsdag i Åbo yrkeshögskolas lokaler på onsdagen den 10 april. Under dagen fick representanterna för alla organisationer som var involverade i övningen uttala sig. Ett viktigt tema för alla var de särdrag som en olycka till sjöss har och som är verkliga utmaningar att det är kallt, redskapen är begränsade och avstånden är långa sätter också de mest erfarna proffs på prov. Dessa är saker som man även försökte beakta i själva övningen. Under de tidigare åren har övningarna i projektet handlat om en skolskjutning, en explosion i ett kraftverk och en kollision mellan en buss och en långtradare med ammoniak som last. Avvikande från tidigare år övades i år också krishjälpen och med var bland annat Röda Korset. Det kommer också att göras en dokumentär om övningen som senare kan användas i bland annat undervisningssyfte. Studerandena för sin del fick i och med övningen en chans att arbeta med erfarna proffs i situationer som turligt nog inte är vardag. Text: Toni Hietanen Bild: Teresia Blomberg I genomförandet av katastrofövningen OTTO deltog utöver Åbo yrkeshögskola också Pargas stad, Västra Finlands sjöbevakningssektion och Gränsbevakningsväsendets SuperPuma-helikopter, Marinen och Försvarsmaktens helikopter, FRK och frivilliga räddningstjänsten VaPePa, Socialjouren i Åboregionen, Åbo universitets medicinska fakultet och undervisningsämnet medieforskning, Yrkeshögskolan Novia/Aboa Mare, Egentliga Finlands nödcentral, Egentliga Finlands räddningsverks MIRG-grupp och sjukvårdsgrupp, Polisinrättningen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Nagu FBK samt privata sjuktransportföretag HES och MedGroup.

10 10 S A A R I S Ta gärna kontakt med medlemmarna om du har förslag eller bekymmer! Äldrerådet Ordinarie Pargas Svenska Pensionärer r.f. Stina Engblom-Colliander Storgårdsgatan 8, Pargas Kårkulla Seniorer r.f. Christina Grönholm Kyrkoesplanaden 2 lok. 2, Pargas Festingarna / Nagu Raili Svahnström Tuulentie 11, Nauvo Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär r.f. Karl-Johan Palmu Mossala Korpo Pensionärer r.f. Ritva-Lena Westerback Kyrkbyn, Korpo Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry Soile Kaanela Sandåkersgatan 1 B 19, Pargas Paraisten Eläkeläiset ry Kalevi Männikkö Rengastie 21, Parainen Pargas Krigsveteraner r.f. Sixten Karlstedt Tennbyvägen 28 bst. 19, Pargas Sekreterare Katja Koivu Pargas Stad Strandvägen Pargas Tfn Ersättare Rainer Wahtera Renlavsvägen 2, Pargas Regina Agge Tingstigen 4 bst. 18, Pargas Christina Pettersson Samslax, Pärnäs Liisa Wikfors Saverkeit, Houtskär Doris Salmesvirta Verkan, Korpo Aino Myllyntaus Telluksenkatu 4, Parainen Soilikki Laaksonen Tummelitie 6 as. 32, Parainen Erik Törnqvist Finbyvägen 4, Pargas Sara Havia Pargas stad Handikapprådet Pargas Invalider Ordf. Christian Andersson Frej Lindroos Svenska hörselskadade I Åboland Viceordf. Monica Hedström-Järvinen Tina Isberg-Björklid Åbonejdens reumaförening r.f. Varsinais-Suomen Muistiyhdistys Siv Lindbom Hanne-Maarit Suokas Lounais-Suomen MS-yhdistys Marja-Liisa Mansala Anne Valtere Psykosociala föreningen Duetto r.f. Yvonne Henriksson Tanja Kavander Västra Åbolands diabetesförening Wilfried Welke Tuula Johansson / Västra Åbolands hjärtförening r.f. Seija Autio Risto Kaanela Sydvästra Finlands cancerförening Turun seudun Ilco ry Pirkko Karrento Anita Nyberg Åbolands synskadade r.f. Harold Henriksson Gun Fröberg Servicetjänster Pargas stad Jari Salminen Joakim Enckell Sekreterare Katja Koivu, tfn , Betala dina fakturor elektroniskt! Nu kan du ta emot Pargas stads fakturor som e-faktura direkt till din internetbank. För att kunna använda tjänsten krävs att du gör ett avtal gällande e-fakturor i din egen internetbank. Välj i internetbanken Pargas stad i förteckningen över fakturerare och meddela referensnumret för en tidigare faktura i fältet för fakturerarens specificeringsuppgifter. Härefter får Pargas stad ett meddelande gällande ibruktagande av e-fakturor och skickar i fortsättningen fakturorna till din internetbank. I fall du har ett direktdebiteringsavtal med staden bör detta avtal först upphävas. Observera även att då du meddelat att du mottar fakturor elektroniskt så gäller det alla Pargas stads fakturor. Du kan fråga mer om hur du tar emot en e-faktura via din egen internetbank. Svante Nysten, ekonomichef Tel E-post: Ansökningstiden för utny ttjande av kommunens terapibassäng i Folkhälsanhuset för är i gång! Bassängen hyrs ut till privata företag, föreningar eller andra aktörer som vill bedriva verksamhet i utrymmena. Bassängen hyrs på timbasis och i första hand för längre perioder istället för enstaka evenemang. Verksamheten ska alltid ha en förebyggande och hälsofrämjande inriktning och drivas av en särskilt utsedd ledare. För utnyttjande av bassängen debiterar social-och hälsovårdsavdelningen användarna en timhyra, som för tillfället är 45 i timmen. Terapibassängen är 6x12 meter och dess djup varierar mellan 1,2 1,5 meter. Vattentemperaturen hålls kring 30 grader. Bassängen är konstruerad så att vattennivån kan sänkas till 0,55-0,8 meter. Detta möjliggör bassängens utnyttjande för t.ex. simundervisning för småbarn. I bassängen ryms 18 personer. Den som är intresserad av att utnyttja bassängen ska fylla i och posta en ansökningsblankett senast den till Pargas hälsostation/fysioterapi, Eija Kurvinen, Vapparvägen 15, Pargas eller skicka den per till Blanketten finns på kommunens hemsida (service -> hälsa -> terapibassängen) och kan också fås av socialcentralen i Pargas eller av närservicekontoren. För tilläggsuppgifter kontakta bassängkoordinator Eija Kurvinen, tel eller mail;

11 A D E N S A ASR KI SÄ TR OG KÅ AR UD PSU SNT KA ID E N S A A R I S T O K A U P U N K I 11» HÄLSOSTATIONER Pargas hälsostation Vapparvägen 15 a, Pargas Växel * Jourmottagning varje dag kl.8-22, fr.o.m. 2.4 jourmottagning vardagar kl.8-20, veckoslut och helgdagar kl.10-18, telefonkontakt önsvärt, tfn Tidsbeställning till läkar - eller sjukskötarmottagningen vardagar kl tfn Nagu hälsostation Klockstapelgränd 2, Nagu Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre 8-9 tel Ungdomsgårdar i pargas stad PIUG, Pargas Tisdagar kl (Food corner varannan tisdag 17 >) Onsdagar kl Torsdagar kl Fredagar kl Lördagar kl.18 22, varje lördag om inte annat meddelas Ledare: Johanna Kivekäs och Peter Virtanen Skate i Befolkningsskyddet varje måndag och onsdag kl LYAN, Nagu Tisdagar åk 6 9 Onsdagar åk 7 9 Fredagar (13 18 år) Ledare; Kalle Jansson & Ronja Roms Häftiga Träffen / Nagu Klubb för årskurs 4-6. Vårens datum; 3.5 kl 18-20, Ledare: Johanna Kivekäs Ungdomsgården, Korpo Onsdagar kl åk 3 6 Onsdagar kl åk 6 9 Fredagar kl åk 6 9 Ledare; Jani Walldén Stabhuset och Gluggen står under renovering och ungdomsgårdsverksamheten fortsätter i Ljungman Janssons hus. Snäckan, Iniö Fritidsledare besöker Iniö en gång i månaden som öppen ungdomsgård! Datum för våren är; 20.5 Kl Korpo hälsostation Tallbackavägen, Korpo Telefon Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl.8-12 Sjukskötare Hälsostation i Houtskär Näsby, Houtskär. Telefon: Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-11 Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka Hälsostation i Iniö Norrby, Iniö Telefon: Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-10 Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka.» JOUR Jourhavande läkare kvällar, veckoslut och helgdagar: Pargas hälsocentral, tfn Nagu Måndagar kl åk 3 6 Tisdagar kl åk 1 2 Ledare; Kalle Jansson Houtskär Torsdagar åk åk Högstadiet Ledare; Kalle Jansson Bollklubbar i Pargas stad Korpo Torsdagar, bollklubb kl åk 0 3 kl åk 4 6 Ledare; Jani Walldén Rullande Fot Iniö 29.5 Houtskär 28.5 Mera info via skolorna! Kontaktuppgifter till ledarna: Johanna Kivekäs Peter Virtanen Jani Walldén Karl Kalle Jansson Ronja Roms Marika Koivunporras Jourhavande läkare nätter kl : Kommunalsjukhusvägen 20, Åbo. Tfn med bordstelefon Tfn med mobiltelefon » företagsrådgivning Näringsombud Tomas Eklund, tfn Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns, tfn » BYGGNADTILLSYN Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas har öppet: mån ons. kl och kl , tors. kl och 13 17, fre kl och Kundbetjäning i Pargas: Info om lovbeslut Amy Peltonen, puh Kundbetjäning i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Info om lovbeslut Annika Fagerström, tfn Där finns alltid nyaste informationen» KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER Kom och bekanta dig med den öppna ungdomsrådgivningen HELPPI Måndagar Strandgatan 1, Pargas Stadens växel Ung i Väståboland - Nuori Länsi-Turunmaalla Där finns alltid nyaste informationen Stadshusets kundbetjäning i Pargas 1. vån, Strandvägen 28, Pargas, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Nagu områdeskontor Brinkasvägen 1, Nagu, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Korpo områdeskontor Korpo, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Houtskär områdeskontor Houtskär, tfn Öppethållningstider: mån-fre Iniö områdeskontor Norrby, Iniö, tfn Öppethållningstider: mån-fre » BIBLIOTEK Huvudbiblioteket i Pargas, Strandvägen 28, Pargas Tfn , låne-expedition eller Tfn , information eller Öppettider: må-to 11-20, fr 10-16, lö 10-14, dag före helg Nagu bibliotek Sportgränd 1 A, Nagu Tfn Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, to stängt, fre Korpo bibliotek Verkan, Korpo Tfn Öppettider: må , ti och , ons stängt, to och 13-16, fre och Houtskär bibliotek Näsby, Houtskär Tfn Öppettider: må 16-19, ti 10-15, ons 13-19, to stängt, fre Iniö bibliotek Norrby, Iniö Tfn Öppettider: må-ti stängt, ons 11-15, to 11-15, fre

12 12 1 maj-jippo för hela familjen Vappurieha koko perheelle Ilmapalloja musiikkia leikkejä satuteltta grillimakkaraa arpajaisia ym. Tervetuloa! Välkommen! Gästhamen i Pargas Paraisten vierasvenesatama Ballonger musik lekar sagotält grillkorv lotterier och mycket mer. Arr: Röda korset i samarbete med gästhamen och föreningar Järj: Punainen risti yhteistyössä vierasvenesataman ja yhdistyksien kanssa SOMMARZUMBA Höj humöret och kom med på vår sommarzumba delvis i Malm skola och delvis ute. Sommarzumba Fredagsfrukosten I maj görs fredagsfrukosten till något lite extra med temainriktade programfrukostar. Njut av din frukost till blues och jazz musik, kortfilmer eller gamla stenkakor. I maj öppnar vi upp Gamla Kommunalstugan som frukostrum och bjuder på program och delikat frukost i avslappnad stämning fredagen och våren till ära. Som frukostvärd fungerar Tom Hildén och Matglad. I samband med programfrukosten kan du även ta del av Vårkultur utställningen Fest & Kalas en bildsamling från Live i vardagsrummet samt vårens andra Vårkultur evenemang. Frukosten består av en överraskningsmeny med programinslag och kostar 10 (betalas kontant på stället). Programfrukostar Gamla Kommunalstugan följande fredagar i maj kl. 7 9: p 10.5 Film kortfilmer och dokumentärfilm är temat den här frukosten, se och hör om film. p 17.5 Blues & Jazz Ilkka Rantala är gitarrist och länskonstnär, bekant från tidigare års west blues fest. Ilkka underhåller dig med blues & jazz klassiker till morgonkaffet. p 24.5 Stenkakor Per Nordling har en imponerande samling med tusentals stenkakor. Hör om och på stenkakor den här fredagsmorgonen. Sommarzumba gold Zumba Atmoic för barn Anmälan och mera information på vår hemsida Väståbolands Mbi , ,

13 S A A R I S T O K A U P U N K I HUHTIKUU ja muista kevään tapahtumista. Perjantain aamupala Toukokuussa perjantain aamupalasta tehdään vielä hieman juhlavampi eriaiheisilla ohjelmilla. Nauti aamupalasi bluesin ja jazzin tahtiin, lyhytelokuvia katsellen tai vanhoja savikiekkoja kuunnellen. Toukokuussa avaamme Vanhan Kunnantuvan aamupalatarjoilua varten, tarjolla on ohjelmaa ja herkullista aamupalaa rennossa tunnelmassa perjantain ja kevään kunniaksi. Aamupalan isäntänä toimii Tom Hildén ja Matglad. Ohjelmallisen aamupalan yhteydessä voit myös tutustua VårKultur-tapahtuman Yhtä juhlaa näyttelyyn, jossa on näytteillä kuvia keväällä järjestettävästä olohuonekiertueesta Aamiaispöydän menyy on yllätys, ja kyytipoikana on luvassa ohjelmaa. Aamiaisen hinta on 10 euroa (maksetaan käteisellä paikan päällä). Vanhan Kunnantuvan Ohjelmalliset aamupalat seuraavina perjantaina toukokuussa klo 7 9: p lyhytelokuvat ja dokumenttielokuvat ovat tämän aamiaisen teemana, tule katsomaan ja kuuntelemaan. p bluesia & jazzia Ilkka Rantalan esittämänä. Ilkka Rantala on kitaristi ja läänintaiteilija, joka on tullut tutuksi west blues festistä. Ilkka tarjoilee bluesin ja jazzin klassikoita aamukahvin seuraksi. p Pelle Nordlingin savikiekkokokoelma on vaikuttava tuhansine levyineen. Tule kuulemaan savikiekoista ja savikiekkoja perjantaiaamun ratoksi. Utfärdsvecka på Skärgårdshavet För första gången ordnas det en utfärdsvecka i Skärgårdshavets nationalpark. Under utfärdsveckan ordnas det utfärder till olika delar av nationalparken med båt, kajak och cykel. Utfärdsveckan är en del av Skärgårdshavets nationalparks 30-årsjubileumsår. Tidtabell för de guidade utfärderna finns på webben: Saaristomeren retkiviikko Saaristomeren kansallispuistossa järjestetään ensimmäistä kertaa retkiviikko. Retkiviikkona eripuolille kansallispuistoa järjestetään retkiä veneellä, meloen ja pyöräillen. Retkiviikko on osa Saaristomeren kansallispuiston 30-vuotisjuhlavuotta. Opastettujen retkien aikataulut löytyvät netistä osoitteessa Ajankohtaista Skickliga Skärgården rf Skickliga Skärgården rf är en nygrundad, lokal och effektiv företagarförening i vilken det deltas med god företagaranda. Temat för föreningens första gemensamma utställning är presenter och affärsgåvor. Utställningen är i Gamla Kommunalstugan i Pargas Deltagarna i utställningen är medlemmar i Skickliga Skärgården rf. Välkomna för att bekanta er med lokala hantverkares enastående och kvalitetsmässiga hantverk. Och naturligtvis finns vi på Facebook! Taitava Saaristo ry Taitava Saaristo ry on uusi, paikallinen ja tehokas yrittäjäyhdistys, jossa tehdään ja osallistutaan hyvällä fiiliksellä! Yhdistyksen ensimmäisen yhteisnäyttelyn teemana on LAHJAT JA LIIKELAHJAT, paikkana Vanha Kunnantupa, Parainen, Näyttelyssä on mukana yhdistyksen kädentaitajien tuotteita. Tervetuloa tutustumaan, upeaan ja laadukkaaseen sekä paikalliseen kädentaidon tarjontaan. Taitavan Saariston löydät myös facebookista! Sähköposti:

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne!

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! 1 TO 20.9 2012 7 Obs! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! ANNONSBILAGA Se på s. 8 Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Läs mera sid 4 " Skärgårdsstaden fick

Läs mer

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands.

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands. 21 TO 26.5 2011 4 Staden i Skä r gå rdshavet Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4 " Tidtabeller för Väståbolands anropstaitrafik sommaren 2011 Läs mera sid

Läs mer

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 3/2009 Maj SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se ÖCKERÖ TORSLANDA ÅRGÅNG 14 SEPTEMBER OKTOBER 2005 Klåvavägen 23, Hönö Telefon 031-96 89 70 Öppet: To 12.00-19.00 Fre 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! Ny uppdaterad

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012 ORSNÄS Nr 3 11.5.2012 Bevara Korsnäsambulansen! Ambulansförare Nils-Erik Westman och ambulanssjukvårdare Linda Bäcklund hör till de som rycker ut med den hotade Korsnäsambulansen. Kommundirektör Anita

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR d Juni 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Fransk förmögenhet bakom Järnverket Hur kom det sig att det byggdes ett järnverk i Oxelösund på 1910-talet? Läs om blev platsen för en järnindustri tack vare en förmögen

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år!

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år! Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2011 december SOS Aktuellt önskar alla sina läsare

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE Sagt i Strandbaden... 2 Bertil Andersson Vad skulle du vilja att föreningen gör för att

Läs mer

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier Tanum Information från Tanums kommun Nummer 21 December 2005 God Jul & Gott Nytt År 4Intervju med 12 Henry Carlsson Följ med och träffa äpplegumman B ilaga: Våra kvalitetsgarantier Tanums Kulturpris 2005

Läs mer