Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt"

Transkript

1 TO S A A Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs Se på sid 8 " Betala dina fakturor elektroniskt Läs mera sid 10 Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång Läs mera sid 10 Folkes funderingar: Medkraft Läs mera sid 3 ANNONSBILAGA Kick off-seminariet satt igång Malmens utveckling Läs mera sid 3

2 2 S A A R I S = ANNONSERA I NY TT? Folkes funderingar Ta kontakt med Pargas: Kirsti Mecklin, tfn Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn Houtskär: Petra Öhman, tfn Iniö: Åsa Knuts, tfn E-postadress: Mer information ges av Informationsschef Anne-Maarit Itänen, tfn Företagsannonser Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 24 % (i färg, 40 x 50 mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, (02) , Utgivningstidtabellen 2013 Nytt 4 utkommer deadline kl. 16 Nytt 5 utkommer deadline kl. 16 Nytt 6 utkommer deadline 5.8. kl. 16 Nytt 7 utkommer deadline 9.9. kl. 16 Nytt 8 utkommer deadline kl. 16 Nytt 9 utkommer deadline kl. 16 Nytt 10 utkommer deadline kl. 16 Följande annonser är gratis: föreningarnas annonser företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.) invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) Medkraft " Det finns byar av alla slag. I Pargas stad finns en mängd byar, ofta små med några gårdar men också stora med en rätt så stor befolkning. På en del håll har byarna aktiverat sig och grundat byalag, ordnat talkoarbete, snyggat upp sin närmiljö och till och med byggt lekparker och asfalterat vägar. I vår skärgårdsstad kunde man nämna många aktiva byar, Kirjais, Utö, Kårlax och Keistiö är byar som kunde lyftas fram. Där har man på olika sätt jobbat för livskraft och en positiv framtid. Som sagt finns det många fler byar som kunde tjäna som positiva exempel. Byautveckling kan också utvidgas till att omfatta större områden, till och med hela kommunområden. I Houtskär har man ordnat flera framtidsseminarier för hela socknen och i Iniö, Nagu och Korpo finns också aktiva föreningar och utvecklingsprocesserna är igång. I Pargas är det just nu Malmen som står i fokus men också i andra delar förekommer en betydande aktivitet. Allt det här är mycket positivt för skärgårdsstaden som helhet. Initiativet och kraften skall komma från invånarna själva. Det är inte mycket som händer om man sätter sig ner och väntar på att man eller någon skall servera utvecklingen på ett silverfat. Visst har man rätt att förvänta sig att grundvälfärden skall skötas av kommunen men det räcker inte ensamt för att skapa en levande skärgård, landsbygd eller levande småstadsmiljöer. Medlen kan vara vitt skilda, beroende på de lokala behoven och förutsättningarna. På en del håll har man gjort upp byaplaner, på andra håll finns planerna i huvudet på eldsjälarna. Det centrala är att det finns aktiva personer som ställer sig i spetsen Obs! för aktiviteterna. Entusiasmen brukar smitta av sig och det finns alltid uppgifter för alla som vill vara med. I förbindelse med de pågående strukturreformerna lyfter man ofta upp hotet mot närdemokratin som ett motargument. Men är det faktiskt strukturerna som avgör hur närdemokratin mår? Knappast är det där den stora utmaningen ligger. Finns det aktiva invånare som gemensamt besluter sig för att utveckla sin närmiljö, sin by eller sin stadsdel uppstår en äkta demokratisk process. Den processen har invånarnas stöd, legitimitet och en verklig förankring. Det är klart att staden, såväl politiker som anställda skall lyssna på dem som vill påverka via sina byalag, föreningar eller projektgrupper. För staden är det en mycket välkommen och livgivande injektion när invånarna aktiverar sig. Visst kan man ibland bli besviken på staden om man önskar en ekonomisk insats som stadens kassa inte riktigt tål eller om det man önskar faller utanför stadens kärnuppgifter men å andra sidan finns det många exempel också på det motsatta. När samhället idag verkar utveckla allt större enheter med allt färre personer på de centrala politiska och administrativa posterna finns det en social beställning på en motkraft. Det lokala initiativet där aktiva invånare själva tar hand om den demokratiska processen och själv tar ansvar för närsamhällets framtid är den bästa motkraften. Eller- kanske man borde tala om medkraft, för lokal aktivitet och kommunen skall inte jobba mot varandra utan med varandra. Stadsdirektör Folke Öhman Vill du beställa Nytt i elektronisk form? Du kan få Nytt skickat till din e- postadress i pdf-format. Ta kontakt med Anne-Maarit Itänen och prenumerera på det elektroniska infobladet! Nytt finns också på nätet (www. pargas.fi) och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken. De frivilliga brandkårerna och Räddningsverket uppmanar stugägare att kontrollera framkomligheten till stugan. Vägen till stugan borde vara tillräckligt bred och bära ett räddningsfordon. Stubbar, kvistar och träd utgör ofta ett hinder för att komma fram. Som tumregel för mått och vikt kan användas en medelstor lastbil.

3 A D E N S A S A K R Ä I R S G T O Å K R A D U S P S T U A N D K E I N S A A R I S T O K A U P U N K I 3 KICK OFF seminariet satt igång Malmens utveckling Pargas stad har satt igång ett projekt som omfattar planeringen av verksamhet och infrastruktur i Pargas centrum dvs. Malmen. Målsättningen är att få Malmen att bli en trivsam plats där folk trivs och som man gärna vill besöka. Projektet kördes igång med ett Kick off -seminarium där stadsdirektör Folke Öhman berättade om förutsättningarna för genomförande av projektet, författaren och vinnarcoachen Cristina Andersson höll ett sporrande och inspirerande anförande, studerande på Yrkeshögskolan Novia som deltog i projektet presenterade sina idéer och det ordnades en workshop där deltagarna själva fick ta fram idéer. En sammanfattning av utvecklingsidéerna från seminariet finns på stadens hemsida Fest och vardag Pargas reservofficerare rf:s traditionella försvarsseminarium lördagen den 6 april i stadshuset inleddes med en liten uppvaktning. Reservofficerarna ville gratulera stadsdirektör Folke Öhman ordentligt i efterskott, då han hade varit bortrest på sin bemärkelsedag. Ordföranden för reservofficersföreningen, kapten i a. Jorma Ake och vice ordföranden, kapten i reserven Ole Bergen överräckte föreningens bordsstandar till stadsdirektören med lyckönskningar, och seminariepubliken stämde in i gratulationerna. Ordföranden för Pargas reservofficerare Jorma Ake och vice ordföranden Ole Bergen överräcker Pargas reservofficerares bordsstandar till stadsdirektör Folke Öhman. Sedan var det dags att övergå till tämligen vardagliga frågor, stadsdirektören framförde stadens hälsning till de närvarande och ordföranden Ake höll ett öppningsanförande. Föredragshållaren överste Jari Kallio berättade om nuläget med försvarsmaktsreformen och vilka effekter reformen har för Pargas stad. Överste Kallio förde föredraget framåt i dialogform, punkt för punkt i diskussion med publiken och gjorde jämförelser mellan nuläget och framtiden. Administrativt sett kommer försvarsmaktsreformen inte att påverka Pargas stad; nedmonteringen av kustforten har redan i och med reformen av marinen skett i sin helhet. Till exempel kommer det att finnas 10 anställda Överste Jari Kallio vid försvarsseminariet i Pargas. kvar vid Gyltö fort. Vad gäller markägandet vid forten kommer det att så småningom övergå till Forststyrelsen. Skärgårdshavets Marinkommando byter namn till Kustflottan. Kustflottan kommer sedan att operera synligt i Pargas stads område som kompensation för de förlorade kustforten. Beväringarna i Pargas tjänstgör i regel i marinen i Åbo och i Nylands brigad. Också Björneborgs brigad är en populär tjänstgöringsplats. Det kommer inte att göras nedskärningar i alla dessa garnisoner, visste överste Kallio berätta. Stadsdirektör Folke Öhman och seminariepubliken likaså ansåg att möten av det här slaget är värdefulla och ökar den ömsesidiga förståelsen mellan medborgare och försvarsmakten i Åboland och för dem närmare varandra. Text och bild: Veijo Räsänen Sommarskoj Skärgårdsävent yret Houtskär, Skärgårdsskolan Nagu, Kirjais Kursgård År 1336 kastar Drottning Blanka av Amur sin ståtliga krona av guld i vattnet vid Gullkrona fjärden. Det här gör hon under en seglats med ett ståtligt segelfartyg från Stockholm till Åbo. Ditt äventyr i Drottning Blankas fotspår startar under 1890-talet då en fattig fiskare får upp kronan i sitt fiskenät. Fiskaren har en mycket sjuk dotter som behöver läkarhjälp och han besluter sig för att sälja kronan till adelssläkten Tengström. Det här för att kunna köpa läkarhjälp åt sin dotter. Många år senare är kronan spårlöst försvunnen och uppgiften är nu att få tag i den spårlöst förvunna kronan. I ett gammalt dagboksblad vid fru Tengströms villa beskrivs det hur sjörövare en stormig kväll kommit och plundrat släkten på deras förmögenhet. Kronan var det mest värdefulla som sjörövarna stal. Men var finns den nu? För att lösa mysteriet måste du tyda kryptiska flaskpostmeddelanden, lösa gåtor, segla över vatten, göra upp eld, dansa felstegsdansen och besöka Oraklet för att få ihop alla de behövliga ledtrådarna för att lösa mysteriet. Skärgårdsäventyret är ett tvåspråkigt övernattningsläger för dig i årkurs 1 6. På det tre dagar långa lägret träffar du nya vänner, deltar i ett roligt äventyr och traditionellt lägerprogram på kvällarna. Som lägerledare fungerar fritidsledare från Pargas stad och ledare från ÅUF. Du kan anmäla dig på adressen eller genom anmälningsblankett som delas ut i alla skolor. Anmälningstiden pågår 29.4 kl kl per e-post eller genom att lämna in en anmälningsblankett till områdeskontoret. Anmälningarna tas endast emot i målsmans namn. Mera information hittas på Pargas.fi under Kultur och Aktuellt. 45 första ryms med vid respektive läger. Deltagaravgift: 90.

4 4 S A A R I S T Pargas Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Kirsti Mecklin, tfn eller epost: Sommarens evenemangskalender Meddela informationssekreteraren om sommarens evenemang, stora som små, tack! Pargas hälsostation Växel * Vapparvägen 15 a, Pargas Jourmottagning vardagar kl.8-20, veckoslut och helgdagar kl.10-18, telefonkontakt önsvärd, tfn Tidsbeställning till läkar eller sjukskötarmottagningen vardagar kl. 9-13, tfn Tidsbeställningen till tandvård vardagar kl. 8-11:30 tfn VÄSTÅBOLANDS SVENSKA FÖRSAMLING PARGAS FÖRSAMLINGSDISTRIKT Gudstjänster & Andakter Församlingens högmässogudstjänst firas söndagar och helgdagar kl 10, första söndagen i månaden kl 12. Veckomässa onsdagar kl 18. Sö kl 10 Fjärde söndagen efter påsk, högmässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. On 1.5. kl 18 Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. Fr 3.5. kl Andakt i Seniorstugan, Sundell. Sö 5.5. kl 12 Femte söndagen efter påsk, högmässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. Högfors kyrkokör medverkar. Efter högmässan sopplunch i församlingshemmet, frivillig avgift till förmån för Gemensamt Ansvar. Må 6.5. kl Andakt i Björkebo servicehus, Sundell. On 8.5. kl 18 Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. To 9.5. kl 10 Kristi himmelsfärdsdag, gudstjänst i kyrkan, Backström, Lehtonen. Trumpetsolo från kyrktrappan av Kurt Andersson. Sö kl 10 Sjätte söndagen efter påsk, gudstjänst i kyrkan, Sepponen, Lehtonen. On kl 20 Veckomässa i Koupo kapell, Backström, Lehtonen. Mässan firas i samband med kretsarnas våravslutningsfest på Koupo. Sö kl 10 Pingstdagen, högmässa med konfirmation i kyrkan, Backström, Grönqvist, Sundell, Lehtonen. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. Församlingskretsarna Muddais diakonikrets utfärd till Kirkkauden kappeli i Reso samt Nådendal söndag Start kl 9 från församlingshemmet. Bastukväll för män måndag kl 19 på Koupo lägergård. Säsongens sista bastukväll. Gemensam start från församlingshemmet kl Traditionell valborgsmässofest i missionens tecken på valborgsmässoafton tisdag kl 18 i församlingshemmet. Medverkande: Harry S. Backström, Brita Holmström, Marika Eklund- Pelto, Oili Sepponen, Pargas Manskör, dir. Robert Helin. På programmet: mjöd och kaffe, allsång och lotteri, Missionsbodens modeshow. Arr: Missionsföreningen. Lunchklubb på Hotell Kalkstrand onsdag 8.5. kl 12. Kretsarnas våravslutning på Koupo onsdag kl 18. Busstransport från församlingshemmet. Matservering, program och trevlig samvaro. Pensionärsutfärd till Kasnäs torsdag Barn & Familj Familjecafé måndagar och onsdagar kl 9-11 i Hyddan. Ungdom & Konfirmand Konfirmandföräldramöte inför sommarens skriftskolläger onsdag Börjar med veckomässa i kyrkan kl 18, därefter föräldramöte i församlingshemmet. Skickliga Skärgården rf Skickliga Skärgården rf är en nygrundad, lokal och effektiv företagarförening i vilken det deltas med god företagaranda. Temat för föreningens första gemensamma utställning är presenter och affärsgåvor. Utställningen är i Gamla Kommunalstugan i Pargas Deltagarna i utställningen är medlemmar i Skickliga Skärgården rf. Välkomna för att bekanta er med lokala hantverkares enastående och kvalitetsmässiga hantverk. Och naturligtvis finns vi på Facebook! Lådbilsrally Lö 4.5 kl.12. Plats: Malms skola. Anmälningar till adressen: senast 4.5 kl. 10. Arrangör: Pargas stad & Väståbolands medborgarinstitut Nationella Veterandagen 27.4 HOUTSKÄR uppvaktning vid Veteranstenen lunch på Fridhem INIÖ uppvaktning vid Hjältegravarna lunch i församlingshemmet KORPO uppvaktning vid Veteranstenen lunch på Buffalo NAGU blomsterhyllning vid Veteranstenen fest med lunch och musik på församlingshemmet PARGAS uppvaktning vid Veteranstenen Veterandagsfest med program i stadshuset, kaffeservering Välkommen!

5 Nagu 5 S A A R I S Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, tfn eller epost: Sommarens evenemangskalender Meddela informationssekreteraren om sommarens evenemang, stora som små, tack! Nagu hälsostation Telefon: Klockstapelgränd 2, Nagu Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl tel Tidsbeställning till sjukvårdsmottagningen kl tel Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre kl. 8-9 tel Kirjais Auktion Traditionell auktion i Kirjais Lopptorg kl 11, auktion kl 13. De som vill sälja på auktionen, kontakta Anne Karlsson, tfn: (efter kl 17) De som vill sälja på loppis, kontakta Maria Hansén, tfn: (efter kl 17) mer info på vår web-sida: Multicuti 2013 blir Multicultis nionde verksamhetsår. Vi ämnar fortsätta med sådana aktiviteter som fått ett positivt mottagande av naguborna och utformats till något av en tradition. Multiculti vill också vara en dynamisk organisation och tar gärna fasta på oväntade möjligheter som dyker upp och som vi anser vara viktiga att genomföra i samarbete med andra aktörer. En levande kulturmiljö förutsätter balans mellan bevarande och utveckling. På programmet står bland annat: 15.6.DE VITA PÄRON Nagus nionde potatisfestival De vita Päron ordnas lördagen den 15 juni och vill profilera Nagu som producent av god nypotatis. Festivalen har samlat ett stort antal unga och gamla, fasta nagubor och fritidsboare. Potatisfestivalen är en familjefest med fritt tillträde. Potatisproducenter och andra lokala företagare inbjuds att servera potatisbaserad mat. Barn och vuxna deltar med sång, musik, dans, potatisbaserade konstverk pot artis, lekar och tävlingar. Vi ser med spänning fram mot vem som blir årets Evita och vem utses till årets potatisknöl. Potatisfestivalen hålls i södra hamnen i Nagu med Pro Nagu som samarbetspart UR KAMARN Under Nagu kammarmusikdagar bygger vi igen broar mellan de professionella kammarmusikerna och våra unga lokala förmågor, som vi lockar ur kamarn till en informell gemensam gratiskonsert under L Èscales grilltak POESIKONSERTEN UNDER Carita Holmström, Martina Roos, Tom Salomonsen och Niklas Häggström ger på Stallbacken en konsert kring nobelpristagaren Wislawa Szymborskas dikter, tonsatta av Carita Holmström FAMILJEFEST UNDER FORNELDARNAS NATT Multiculti deltar som part i forneldsfesten som ordnas i samarbete med Nagu Ungdomsförening., staden och Nagu FBK. MUSICA SILENTII IN ARCHIPELAGO Olli Mustonen spelar i Nagu kyrka Eftersom den första Musica Silentii konsertserien fick så varmt mottagande, vill Multicultis fortsätta med konceptet konserter med lågmäld klassisk musik, som passar den fridfulla stämningen i skärgården och lyser upp höstmörkret. Den framstående pianisten och kompositören Olli Mustonen kommer att spela Bach: Partita nr 5 G-dur Sjostakovitj: Sonat nr 2 Rahmaninov: 13 preluder op. 32 Andra evenemang står även på programmet. Bland annat en konsert av Folkrörelsen, författarbesök och en hembygdsresa i samarbete med Pro Nagu. HÖR HIT ALLA TRÄDGÅRDSVÄNNER! I sommar kommer trädgårdslotterna(invid hundparken) på Kyrkbacken att tas i bruk. Åkern bearbetas och färdigställs genast då det torkat upp och sedan är det fritt fram för alla intresserade odlare att skapa sin egen täppa. Om du behöver hjälp och stöd så finns det erfarna odlare som ställer upp med goda råd. Vi träffas för att planera området och fördela täpporna den 2.5 kl. 18 i Kommunalstugan. Om du inte vill ha en egen trädgårdslott men gärna är med och planerar området som helhet eller om du vill ha en gemensam blomsterodling med någon annan så är du också välkommen. Pro Nagu rf!» Nagunämnden 27.2 och Landsvägsfärjornas tidtabeller, representanter från Nagu Trafikchef Christjan Brander föreslår att områdesnämnderna utser 1-2 representanter för kommande diskussioner om färjtidtabellerna med Finnferries. Nagu områdesnämnd utser två representanter: Anette Blomberg och Arita Jokinen. Utvecklingsstrategi för Nagu Nagu kommunfullmäktige godkände den 12 december 2008 Nagu utvecklingsstategiplan för åren Kommunfullmäktige beslöt också att planen bör följas upp årligen. Områdesnämnden upptar strategiplanen till diskussion och granskar huruvida den ger orsak till främst några initiativ från nämndens sida. Uppföljning av aktuella projekt inom Nagu kommunområde Följande pågående projekt i Nagu kommunområde bör bevakas: Gästhamnen, förnyandet av bryggor Södra hamnen och Kyrkviken, planering och muddring Framnäs renovering Kyrkbackens skola/förskola och gård Kyrkbackens skola/sanering gemensam med finsk utbildning Nya serviceutrymmen/idrottsplanen Furubo planering i kombination med behovet av mera utrymme på Grannas Hälsocentralens utveckling Nagu tandvård, upprätthållande av servicenivån Sanering av Brinkasvägen Byggandet av Sjöstrandsvägen Vatten- och avloppslinjesaneringar Framnäs simstrand, torrtoa, staket och anslagstavla Anordnandet av allmänna möten 2013 för befrämjande av informationen mellan invånare och staden Enligt målsättningarna för områdesnämnderna skall nämnderna befrämja informationen och kontakten mellan invånarna och områdesnämnderna och stadens övriga kollegiala organ. Nagu närservicenämnd ordnade under mandatperioden några allmänna möten främst i form av frukostträffar, där kommuninvånarna fick träffa stadens tjänstemän för att diskutera och få information om aktuella ärenden i staden och kommunområdet. Diskussionstillfällena har varit välbesökta. Nämnden beslöt att man försöker ordna ett allmänt invånarmöte i augusti dit också sommargäster är välkomna. Det sedvanliga frukostmötet ordnas enligt tidigare modell senare på hösten. Anordnandet av gemensamma träffar för områdesnämnderna Beslöts begära att trafikchef Christjan Brander sammankallar samtliga områdesnämnder till ett gemensamt diskussionstillfälle under försommaren. Aktuella ärenden Nagu områdesnämnd antecknar för kännedom följande aktuella ärenden: Ledamot Anette Blomberg upptog till diskussion fd polisutrymmets användning i områdeskontoret. Utrymmet har stått tomt sedan då polisen flyttade bort från Nagu. Nu har några sk distansarbetare gjort en förfrågan om det skulle vara möjligt att kunna använda just detta utrymme för personer som emellanåt arbetar på distans. Motiveringen till detta var att det många gånger är bättre att ha ett ställe att komma och jobba till än att jobba hemifrån. För användandet av detta utrymme betalas givetvis hyra av användaren/användarna. Informationssekreteraren kunde sköta eventuell bokning av utrymmet. Detta initiativ tyckte nämnden var bra och informationssekreteraren utreder detta initativ med berörda parter i staden Framnäs simstrand, byggandet av torrtoa, staket och anslagstavla Områdesnämnden föreslår att följande åtgärder verkställs: Ett ordentligt och stabilt staket av metall, ca 90 cm högt, som ingärdar strandområdet med grind/grindar för t.ex. barnvagnar och även en grind försedd med lås för servicetrafik Nya omklädningsutrymmen som även innefattar torrtoa Klättertorn för större barn och rutschbana för mindre barn Nya, durabla bord och stolar Nya sopställningar Tobaksrör Anslagstavla Om möjligt el-uttag i samband med omklädningsutrymmena Eventuellt en liten molok för uppsamling av avfall Initiativ till ändring av byggnadsplan, Kyrkbackens centrum Nagu närservicenämnd har bett att stadens miljönämnd och planläggningsenhet i brådskande ordning vidtar åtgärder för ändring av planläggningen av kvarter 227 Y på Nagu Kyrkbacken så, att planen tillåter alla former av senior- och handikappvänliga bostäder. Utredningen om möjligheterna kring ett äldreboende i Nagu har nu erhållits och delges nämnden. Den planeändring nämnden tidigare initierat torde ej ha framskridit, samtidigt som den eventuella Y-tomten torde vara det naturligaste valet för ett äldreboende i Nagu. Nämnden antecknar utredningen för kännedom och ber att miljönämnden/planläggningsenheten i brådskande ordning verkställer den tidigare begärda planeändringen, då den uppenbart är både i kommunmedlemmarnas och stadens intresse. Alternativt bedes att miljönämnden aktivt verkar för att någon annan av staden ägd lämplig tomt kan ställas till förfogande för sagda ändamål. Områdesnämnden omfattar förslaget och emotser därtill att staden ställer tomten för detta ändamål avgiftsfritt till förfogande enligt samma modell som tillämpats för seniorhusen i Pargas, detta förutsatt att projektet förverkligas i bostadsrättsform. Aktuella ärenden Områdesnämnden upptar följande aktuella ärenden till behandling: Informationssekreteraren informerade om intresset för det s.k. distansutrymmet på områdeskontoret. Tillsvidare har tre intressenter anmält sitt intresse för utrymmet.

6 6 S A A R I S Korpo Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn eller e-post: Sommarens evenemangskalender Meddela informationssekreteraren om sommarens evenemang, stora som små, tack! Korpo hälsostation Telefon: Tallbackavägen 4, Korpo Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Sjukskötare Tidsbeställning till tandvård kl. 8 9 tfn KORPO KAPELLFÖRSAMLING Sö 28.4 kl 11 Finskspråkig högmässa, Killström, Pauliina Wright Sö 5.5 kl 11 Högmässa, Killström, Granlund Må 6.5 kl Familjecaféets våravslutning To 9.5 kl 18 Kristi himmelsfärdsdagen. I Guds vind En gudstjänst under trons vandring i Korpo kyrka. Musik: Pekka Simojoki, svensk text: Per Harling. Predikant och liturg Esa Killström, kantor Mikael Granlund, Korpo Sångkör. Sö 12.5 kl 15 Gudstjänst i Norrskata kyrka Sö 19.5 kl 11 Högmässa Ti 21.5 kl 8-20 Pensionärsträffens hemliga utfärd med start från församlingshemmet. Resan öppen för alla. Resa inkl lunch och program kostar 20 euro för pensionärsträffens medlemmar, 30 euro för övriga. Begränsat deltagarantal. Anmälan senast tisdag 14.5 till Esa Killström, tel Sö 26.5 kl 11 Finskspråkig mässa To 30.5 kl Pensionärernas gudstjänst i Korpo kyrka, efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet. Arr: församlingen och Röda Korsets väntjänst. Sö 2.6 kl 11 Högmässa med konfirmation i Korpo kyrka Folkhälsan i Korpo rf informerar: Simskola i Korpo Simskola på Likholmen Simskola på Norrskata Intresseanmälan och bindande anmälningar till simskolan på Norrskata senast Gruppen på Norrskata är för barn från 5 år och uppåt. Minimiantal deltagare 8. Anmälningar och information; Kaisa Söderholm, eller Carita Lindbom Mera info om tidtabell och pris i nästa NYTT. Betania Församling, Korpo VÄLKOMNAR till: Böneringssamlingar måndagar kl i Lyktan Barnträffen onsdagar kl åringar Mellanträffen fredagar kl lågstadier Ungdomsträffen fredagar kl högstadier Ungdomskväll i Betania fredagen den 26 april kl 16. Besök av Benita Lindström. Gudstjänst i Betania Kristihimmelsfärdsdagen torsd den 9 maj kl Besök av Runar Nylund och Sam Nyman som predikar o sjunger. Servering. Ungdomskväll i Betania fredagen den 17 maj kl 18. Besök av Benita Lindström. Träffarnas vårfest sönd 5 maj kl 17 Minilägret (åk 1-4) juni 2013 Stora lägret (åk 5-9) juni 2013 Betania församling tel Kontaktperson Maj Ekqvist tel Korponämnden Aktuella ärenden inom Korpo, bl.annat: Färjornas tidtabeller Rinkens skick Skolans servicebyggnad Infotavlorna i Korpo kyrkby Torgbord Vattenautomat Info på Webbsidorna Korpo Korpos evenemangskalender- sommarevenemang Korpo turistinfo informationsmapparna på förbindelsebåtar Ärenden till Korponämnden info i PK Skärgårdsvägens skick Korpoveckan Planering av Verkan området Kollektivtrafiken Andra av nämnden på mötet framtagna frågor. Nämnden beslöt kalla in till nästa möte Tomas Eklund gällande anslagstavlan och torgärende samt Pasi Hyvärilä gällande centrumplanering. Till listan lades till avfallshantering och flaggorna i Korpo område. Cati Huhta från Åbonejdens Avfallsservice kallas in till infotillfälle för invånare i juni. Färjornas tidtabeller, Korpo representanter Trafikchef Christjan Brander föreslår att områdesnämnderna utser 1-2 representanter för kommande diskussioner om färjtidtabeller med Finferries. Bengt Andersson och Dan Mattsson utsågs representanter för Korponämnden och Thomas Norrgård som ersättare. Mötes- och infodagar kl med Joakim Enckells info kl kl kommuninfo maj-juni (på Stabshuset) kl kl kommuninfo december Iniö Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Åsa Knuts, tfn eller e-post: Sommarens evenemangskalender Meddela informationssekreteraren om sommarens evenemang, stora som små, tack! Hälsostation i Iniö Telefon: Telefontid till hälsovårdare vardagar kl Norrby, Iniö Koordinater: N E Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka. Tidsbeställning till tandvård tfn Utställning : Fårnäringen i skärgården Utställningen är uppställd i Iniö skola och kan besökas under bibliotekets öppethållningstider (on 11-15, to fr 10-16) Projektet KnowSheep har producerat utställningen som består av texter, bilder och historier om fårnäringen och hantverksprodukter. Biblioteket ställer ut litteratur om fårskötsel och hantverk. Fredagen den 26 april deltar ullkursen med spinning på spinnrock och information. Alla välkomna. BINGO I AFTONRO Onsdag 8.5 kl FOLKHÄLSAN Simskolan hålls i Kannvik, Jumo Simlärare Annika Sigfrids. Simombud Jessica Blomqvist kan ge närmare information och tar också emot anmälningar tel eller MUDDRING NTM-centralen meddelar att muddringsarbetet vid Skagenfärjan påbörjas. Arbetet utförs främst nattetid för att minimera störningen i färjetrafiken. OBS!OBS! Iniös egna aktuella evenemang/information som meddelats informationssekreteraren finns under rubriken i Iniö.!» INIÖ NÄRSERVICENÄMND Färjornas tidtabeller, representanter från Iniö Trafikchef Christjan Brander föreslår att områdesnämnderna utser 1-2 representanter för kommande diskussioner om färjtidtabellerna med Finferries. Nämnden valde ordförande Tove Mattsson till representant och vice ordförande Denina Björklund till ersättare. Norrby hamnprojekt i Iniö Nämnden tog del av de senaste ändringarna och konstaterade att ändringarna innebär förbättringar. Iniö framtidsforum Nämnden beslöt att hålla ett uppföljningsseminarium. Nämnden beslöt skicka ut ett brev till byalag, delägarlag och motsvarande föreningar i vilket man uppmanar dem att komma med konkreta förslag på utveckling och hur man kan få mera inflyttning till den egna byn och Iniö som helhet. Dessutom skickas brevet till Iniö deltidsboende. Ett uppföljningsseminarium planeras till hösten. Aktuella frågor Nämnden tog del av beredningen till miljönämndens möte angående Leo Ekqvists anhållan om nytt vägnamn och omfattade förslaget (Iniö Byberget).

7 7 S A A R I S Houtskär Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Petra Öhman, tfn eller epost: Sommarens evenemangskalender Meddela informationssekreteraren om sommarens evenemang, stora som små, tack! Hälsostation i Houtskär Telefon: Näsby, Houtskär Koordinater: N E Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Tidsbeställning till tandvård ons fre kl. 8 9 tfn Händelsekalender Houtskär 2013 Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas. Varje söndag stickcafé på Houtskärs Gästgifveri kl Sittgympa med Taru tisdagar kl i Fridhems matsal. Arr: Röda Korset i Houtskär April Ti 30.4 Valborgsmässoafton på GrillCafé Skagen. Vi sjunger in våren kl och bjuder på mjöd och munk. Ballonger och mete för de minsta kl Maj Lö 4.5 Lerduvsskytte på skjutbanan i Mossala kl Arr: Houtskärs jakt- och skytteförening rf Säkerhetskurs. FHJ 1, livräddande förstahjälpen, släckning med pulver- och skumsläckare. Folkhögskolan. Anmälningar till Lärkkulla Skärgård, eller enhetschef Jani Karlsson tel PREP-kurs inför inträdesförhör till HU/ÅA. Folkhögskolan. Anmälningar till Lärkkulla Skärgård, eller enhetschef Jani Karlsson tel Kurs: Skärgårdsfärdigheter. Folkhögskolan. Anmälningar till Lärkkulla Skärgård, eller enhetschef Jani Karlsson tel Kurs: Skärgårdsmat á la Ilkka Tuominen. Folkhögskolan. Anmälningar till Lärkkulla Skärgård, eller enhetschef Jani Karlsson tel Ordningsmannakurs (grundkurs). Folkhögskolan. Kursen ger och befogenheter att fungera som ordningsman vid offentliga tillfällen Anmälningar till Lärkkulla Skärgård, eller enhetschef Jani Karlsson tel Sö 26.5 Kompletterande kurs för ordningsmän. Folkhögskolan. Anmälningar till Lärkkulla Skärgård, eller enhetschef Jani Karlsson larkkulla.net, tel ! Skolbussen från Mossala, namninsamling och skrivelse En grupp föräldrar till barn som stiger på skolbussen på sträckan Mossala-Kivimo har lämnat in en skrivelse till områdesnämnden med följande punkter: Vi vill att skolbussen från Mossala startar kl som den gjorde förut. Detta för att korta väntetiden för lågstadieeleverna samt att hålla ner restiden för högstadieeleverna. Vi vill att staden informerar om eventuella avvikelser i skoltransporten samt nödvändiga kontaktuppgifter. Exempel: När Kivimofärjan var sönder och barnen fick gå ombord: Telefonnummer till bussen. Vi vill ha en lika välfungerande skoltransport som tidigare. Ett diskussions- och informationsmöte om skoltransporterna med bildningschefen, trafikassistenten och trafikchefen ordnas. Inbjudan skickades till alla föräldrar. Problem med skolskjutsarna och informationsgången diskuterades i konstruktiv anda med föräldrarna. Information kan lätt fås fram på Wilma och genom att skicka hem lappar med barnen. För akuta situationer borde en plan göras, t ex att chaufförerna skickar textmeddelande till föräldrar och rektorer samt trafikassistenten (kontaktgrupp i telefonen). Under mötet kom föräldrar, chaufförer och tjänstemän överens om att skolskjutsarna från Mossala och Saverkeit startar fem minuter senare fr o m Representanter från områdesnämnden kommer att delta i diskussioner om Stellas tidtabeller med Finnferries senare i vår.» Houtskärsnämnden Kollektivtrafiken i Houtskär Enligt trafikassistent Eivor Suominen finns det behov av att se över utgifterna för anropstaxiturerna p g a höjda transportpriser. För Houtskärs del finns det planer på att kombinera skolskjutsarna och anropstaxiturerna under eftermiddagarna. Nämnden vidhåller att det är viktigt att det finns kollektivtrafik på förmiddagarna. För övrigt motsätter sig nämnden inte att kollektivtrafiken och skolskjutsarna samordnas så att de smidigt kan användas av allmänheten. Parkeringen vid färjfästet i Roslax Vid Roslax färjfäste finns en plats för parkering längs med landsvägen. Senaste höst belades området med parkeringsförbud p g a att de parkerade bilarna stod för långt ut. Parkeringen nyttjas främst av dem som använder sig av förbindelsebåtarna som tar i land i förbindelsebåtsbryggan intill. Det blir ont om plats speciellt under sommarmånaderna. Kanten till parkeringen är ojämn och sommartid täckt av högt gräs vilket har lett till att bilarna parkeras för långt ut. På parkeringsplatsen är också de allmänna avfallskärlen placerade vilket ytterligare minskar antalet parkeringsplatser. Önskemål/förslag till förbättringsåtgärder har framförts av befolkningen på förbindelsebåtens rutt: 1. Parkeringsförbudet upphävs och parkeringsområdet röjs från växtlighet och breddas något. Trafikmärke och streck visar var och hur bilarna ska parkeras. 2. Några värmestolpar som man kan hyra installeras. 3. En toalett som kan användas året runt placeras på området eftersom toalett saknas både på förbindelsebåten och luftkudden. Nämnden stöder de inkomna förslagen. Det mest akuta är att få parkeringen i sådant skick att parkeringsförbudet kan hävas under våren. Att få en fungerande toalett är också av stor vikt, både för passagerarnas välbefinnande och för att hålla miljön runt färjefästet och förbindelsebåtsbryggan ren och trivsam. Nämnden ber trafikchef Christjan Brander föra ärendet vidare. Anhållan om att få använda Houtskärs slogan, Riina Mårtensson och Sabina Fagerlund Riina Mårtensson och Sabina Fagerlund får använda Houtskärs slogan Houtskär - mitt i Skärgårdshavet, Houtskari - saaristomeren keskipiste på sina Houtskärssouvernirer. Årets rådslag som hölls i församlingshemmet onsdagen den 20 mars samlade ca 35 personer. Huvudtemat var byaråd och byaplaner som en möjlighet att påverka utvecklingen och främja sammanhållning och samarbete. Föreläsare/inspiratörer var stadsdirektör Folke Öhman som främst berättade om den aktuella kommunreformen, Kenneth Lindroos från Västanfjärds byaråd som berättade om byarådets verksamhet och den byaplan som de arbetar med (gemensam för alla byar i Västanfjärd) samt byaombud Pia Prost som berättade allmänt om hur byaplaner kan göras upp och på vilket sätt de kan vara till nytta för bygden. Det finns många bra byaplaner att inspireras av, allt från enkla på en A4 till flera hundra sidor långa. Det viktigaste är kanske att planerna är konkreta, har tidsplaner och namngivna ansvarspersoner samt att ett brett engagemang ligger bakom. Efter anförandena diskuterade deltagarna i mindre grupper frågor kring en eventuell byaplan för Houtskär: Vad kunde en byaplan för Rådslag 2013: Houtskär - nu och i framtiden Houtskär innehålla, Vem kunde göra upp den och Hur kunde planen göras. Text: Petra Öhman En kort sammanfattning av gruppernas funderingar: Det viktigaste för Houtskär är att få ungdomar att stanna kvar/återvända och att försöka få inflyttning - Det behövs arbetsplatser, företag, bostäder, välfungerande kommunikationer. En byaplan för Houtskär kunde vara ett sätt att utveckla bygden. Många goda förslag finns redan samlade som grund. Flera personer från alla byar borde engageras. En juridisk person måste finnas för att t ex kunna söka om finansiering kunde vara en befintlig förening. Houtskärs områdesnämnd får fundera på hur vi kommer vidare mot ett byaråd och en byaplan. Aktuella ärenden Onsdagen den 20 mars hålls rådslaget Houtskär - nu och i framtiden i församlingshemmet.

8 8 S A A R I S T Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs Det var fullt ös i Pärnäs i Nagu i onsdags förra veckan då katastrofövningen OTTO arrangerades i området. I övningen deltog cirka 330 proffs och studerande från olika områden och syftet med övningen var att förbereda sig för en katastrof till sjöss. Den dimmiga morgonen till trots kom solen fram på dagen på onsdagen den 17 april och även isen hade för det mesta gått upp. Det var vår i luften, men också något annat nämligen helikoptrar från Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten. De andra vårliga ljuden i skärgården drunknade i smattret från SuperPuma och NH90 som flög på himlen. Det var ambulanser och polisbilar som ilade fram mot sitt mål. Det är redan för 19 år sedan som bilfärjan Estonia sjönk, men det är svårt att undvika associationer. Den här gången är det emellertid inte på allvar, utan för en övning. Det genomfördes en katastrofövning till sjöss i Pärnäs i Nagu där cirka 330 proffs och studerande från olika områden deltog. Katastrofövningen var ett led i projektet AMOVIRKE (ammatillisen osaamisen ja viranomaisyhteistyön kehittäminen ensi- ja akuuttihoidossa eller utveckling av yrkeskompetens och myndighetssamarbete inom prehospital akutsjukvård och akutvård) som drivs av utbildningsprogrammet för prehospital akutsjukvård vid Åbo yrkeshögskola. Enligt projektchefen för AMOVIRKE, överlärare Jari Säämänen syftar projektet till att öka patientsäkerheten och utveckla handlingsplaner och samarbetsplaner för myndigheter så att de lokala särdragen och resurserna beaktas i planerna. Med katastrofövning avses en olycka som bör anses vara särskilt allvarlig på grund av antalet döda eller skadade eller skadorna på miljön eller egendom. Övningen i Pärnäs gick ut på att förbereda sig för en situation där det till följd av en bensinexplosion utbryter en brand i maskinrummet på ett passagerarfartyg som korsar området. Fartyget förlorar manöverförmågan och stöter på grund och börjar sedan läcka ut olja i havet. I explosionen och grundstötningen skadas 14 passagerare och 6 personer i besättningen allvarligt eller livsfarligt. Det egna släckningsparet ombord på fartyget misslyckas med att släcka branden och blir fast i rummet intill maskinrummet. De som kan gå lyckas evakueras till räddningsflottar som läggs ut. Den första på olycksplatsen är sjöbevakningens bevakningsfartyg Tursas. Snart kommer också oljebekämpningsfartyget Halli in på området. Passagerarna förs i land med ett antal gummibåtar och en svävare som är avsedda för räddningsändamål. Gruppen MIRG som är specialiserad på sjöräddning anländer med en helikopter cirka en halv timme efter larmet och släcker branden som härjar i maskinrummet, resten av personerna ombord på fartyget kan därefter evakueras. Övningen genomfördes i stor skala: utöver helikoptrarna fanns också bland annat minfärjan Pansio, de redan nämnda fartygen Tursas och Halli samt Marinens transportfartyg Vänö med. Det sistnämnda erbjöd representanterna för medier möjlighet att följa övningen från första parkett. En katastrofövning till sjöss har alltid sina utmaningar. Den minsta av dem var inte det besvärliga isläget på grund av den försenade våren, men trots allt förhindrade inte isen användningen av räddningsflottar. De utmaningar som kom fram i övningen kan lika lätt uppstå i en verklig katastrofsituation där den besvärliga framkomligheten till olycksplatsen kan försena hjälpen betydligt. Den andra tyngdpunkten i övningen var därför, utöver myndighetssamarbetet, att beakta de lokala särdragen och resurserna: det är inte alldeles betydelselöst om en katastrof inträffar i Åbo skärgård eller på Bottenviken. Övningen genomfördes både på land och till sjöss. Passagerarna som hade evakuerats från fartyget fördes till fastlandet, till vårdplatser som hade tillfälligt satts upp i hallar det här skulle man göra också i en verklig olyckssituation om resurserna inte räckte till att fort transportera alla i behov av snabb vård till sjukhus. Vid stora olyckor och i situationer med många skadade accentueras betydelsen av myndighetssamarbetet och alla aktörer ska veta sin roll. En central tyngdpunkt i övningen var därför att utveckla samarbetet mellan myndigheterna. I övningen deltog representanter för flera olika myndighetsorganisationer, från den prehospitala akutsjukvården och Marinen till socialjouren.

9 A D E N S SA KA ÄR RI SG T ÅO RK DA SU SP TUA ND KE IN S A A R I S T O K A U P U N K I 9 Också proffs och studerande inom kommunikationen var involverade i övningen, de satte sig in i informationsgången i en katastrofsituation. Den interna kommunikationen skedde i huvudsak med hjälp av myndighetsnätverket VirVe. Övningen föregicks av en utbildningsdag i Åbo yrkeshögskolas lokaler på onsdagen den 10 april. Under dagen fick representanterna för alla organisationer som var involverade i övningen uttala sig. Ett viktigt tema för alla var de särdrag som en olycka till sjöss har och som är verkliga utmaningar att det är kallt, redskapen är begränsade och avstånden är långa sätter också de mest erfarna proffs på prov. Dessa är saker som man även försökte beakta i själva övningen. Under de tidigare åren har övningarna i projektet handlat om en skolskjutning, en explosion i ett kraftverk och en kollision mellan en buss och en långtradare med ammoniak som last. Avvikande från tidigare år övades i år också krishjälpen och med var bland annat Röda Korset. Det kommer också att göras en dokumentär om övningen som senare kan användas i bland annat undervisningssyfte. Studerandena för sin del fick i och med övningen en chans att arbeta med erfarna proffs i situationer som turligt nog inte är vardag. Text: Toni Hietanen Bild: Teresia Blomberg I genomförandet av katastrofövningen OTTO deltog utöver Åbo yrkeshögskola också Pargas stad, Västra Finlands sjöbevakningssektion och Gränsbevakningsväsendets SuperPuma-helikopter, Marinen och Försvarsmaktens helikopter, FRK och frivilliga räddningstjänsten VaPePa, Socialjouren i Åboregionen, Åbo universitets medicinska fakultet och undervisningsämnet medieforskning, Yrkeshögskolan Novia/Aboa Mare, Egentliga Finlands nödcentral, Egentliga Finlands räddningsverks MIRG-grupp och sjukvårdsgrupp, Polisinrättningen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Nagu FBK samt privata sjuktransportföretag HES och MedGroup.

10 10 S A A R I S Ta gärna kontakt med medlemmarna om du har förslag eller bekymmer! Äldrerådet Ordinarie Pargas Svenska Pensionärer r.f. Stina Engblom-Colliander Storgårdsgatan 8, Pargas Kårkulla Seniorer r.f. Christina Grönholm Kyrkoesplanaden 2 lok. 2, Pargas Festingarna / Nagu Raili Svahnström Tuulentie 11, Nauvo Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär r.f. Karl-Johan Palmu Mossala Korpo Pensionärer r.f. Ritva-Lena Westerback Kyrkbyn, Korpo Eläkeliiton Paraisten yhdistys ry Soile Kaanela Sandåkersgatan 1 B 19, Pargas Paraisten Eläkeläiset ry Kalevi Männikkö Rengastie 21, Parainen Pargas Krigsveteraner r.f. Sixten Karlstedt Tennbyvägen 28 bst. 19, Pargas Sekreterare Katja Koivu Pargas Stad Strandvägen Pargas Tfn Ersättare Rainer Wahtera Renlavsvägen 2, Pargas Regina Agge Tingstigen 4 bst. 18, Pargas Christina Pettersson Samslax, Pärnäs Liisa Wikfors Saverkeit, Houtskär Doris Salmesvirta Verkan, Korpo Aino Myllyntaus Telluksenkatu 4, Parainen Soilikki Laaksonen Tummelitie 6 as. 32, Parainen Erik Törnqvist Finbyvägen 4, Pargas Sara Havia Pargas stad Handikapprådet Pargas Invalider Ordf. Christian Andersson Frej Lindroos Svenska hörselskadade I Åboland Viceordf. Monica Hedström-Järvinen Tina Isberg-Björklid Åbonejdens reumaförening r.f. Varsinais-Suomen Muistiyhdistys Siv Lindbom Hanne-Maarit Suokas Lounais-Suomen MS-yhdistys Marja-Liisa Mansala Anne Valtere Psykosociala föreningen Duetto r.f. Yvonne Henriksson Tanja Kavander Västra Åbolands diabetesförening Wilfried Welke Tuula Johansson / Västra Åbolands hjärtförening r.f. Seija Autio Risto Kaanela Sydvästra Finlands cancerförening Turun seudun Ilco ry Pirkko Karrento Anita Nyberg Åbolands synskadade r.f. Harold Henriksson Gun Fröberg Servicetjänster Pargas stad Jari Salminen Joakim Enckell Sekreterare Katja Koivu, tfn , Betala dina fakturor elektroniskt! Nu kan du ta emot Pargas stads fakturor som e-faktura direkt till din internetbank. För att kunna använda tjänsten krävs att du gör ett avtal gällande e-fakturor i din egen internetbank. Välj i internetbanken Pargas stad i förteckningen över fakturerare och meddela referensnumret för en tidigare faktura i fältet för fakturerarens specificeringsuppgifter. Härefter får Pargas stad ett meddelande gällande ibruktagande av e-fakturor och skickar i fortsättningen fakturorna till din internetbank. I fall du har ett direktdebiteringsavtal med staden bör detta avtal först upphävas. Observera även att då du meddelat att du mottar fakturor elektroniskt så gäller det alla Pargas stads fakturor. Du kan fråga mer om hur du tar emot en e-faktura via din egen internetbank. Svante Nysten, ekonomichef Tel E-post: Ansökningstiden för utny ttjande av kommunens terapibassäng i Folkhälsanhuset för är i gång! Bassängen hyrs ut till privata företag, föreningar eller andra aktörer som vill bedriva verksamhet i utrymmena. Bassängen hyrs på timbasis och i första hand för längre perioder istället för enstaka evenemang. Verksamheten ska alltid ha en förebyggande och hälsofrämjande inriktning och drivas av en särskilt utsedd ledare. För utnyttjande av bassängen debiterar social-och hälsovårdsavdelningen användarna en timhyra, som för tillfället är 45 i timmen. Terapibassängen är 6x12 meter och dess djup varierar mellan 1,2 1,5 meter. Vattentemperaturen hålls kring 30 grader. Bassängen är konstruerad så att vattennivån kan sänkas till 0,55-0,8 meter. Detta möjliggör bassängens utnyttjande för t.ex. simundervisning för småbarn. I bassängen ryms 18 personer. Den som är intresserad av att utnyttja bassängen ska fylla i och posta en ansökningsblankett senast den till Pargas hälsostation/fysioterapi, Eija Kurvinen, Vapparvägen 15, Pargas eller skicka den per till Blanketten finns på kommunens hemsida (service -> hälsa -> terapibassängen) och kan också fås av socialcentralen i Pargas eller av närservicekontoren. För tilläggsuppgifter kontakta bassängkoordinator Eija Kurvinen, tel eller mail;

11 A D E N S A ASR KI SÄ TR OG KÅ AR UD PSU SNT KA ID E N S A A R I S T O K A U P U N K I 11» HÄLSOSTATIONER Pargas hälsostation Vapparvägen 15 a, Pargas Växel * Jourmottagning varje dag kl.8-22, fr.o.m. 2.4 jourmottagning vardagar kl.8-20, veckoslut och helgdagar kl.10-18, telefonkontakt önsvärt, tfn Tidsbeställning till läkar - eller sjukskötarmottagningen vardagar kl tfn Nagu hälsostation Klockstapelgränd 2, Nagu Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre 8-9 tel Ungdomsgårdar i pargas stad PIUG, Pargas Tisdagar kl (Food corner varannan tisdag 17 >) Onsdagar kl Torsdagar kl Fredagar kl Lördagar kl.18 22, varje lördag om inte annat meddelas Ledare: Johanna Kivekäs och Peter Virtanen Skate i Befolkningsskyddet varje måndag och onsdag kl LYAN, Nagu Tisdagar åk 6 9 Onsdagar åk 7 9 Fredagar (13 18 år) Ledare; Kalle Jansson & Ronja Roms Häftiga Träffen / Nagu Klubb för årskurs 4-6. Vårens datum; 3.5 kl 18-20, Ledare: Johanna Kivekäs Ungdomsgården, Korpo Onsdagar kl åk 3 6 Onsdagar kl åk 6 9 Fredagar kl åk 6 9 Ledare; Jani Walldén Stabhuset och Gluggen står under renovering och ungdomsgårdsverksamheten fortsätter i Ljungman Janssons hus. Snäckan, Iniö Fritidsledare besöker Iniö en gång i månaden som öppen ungdomsgård! Datum för våren är; 20.5 Kl Korpo hälsostation Tallbackavägen, Korpo Telefon Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl.8-12 Sjukskötare Hälsostation i Houtskär Näsby, Houtskär. Telefon: Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-11 Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka Hälsostation i Iniö Norrby, Iniö Telefon: Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-10 Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka.» JOUR Jourhavande läkare kvällar, veckoslut och helgdagar: Pargas hälsocentral, tfn Nagu Måndagar kl åk 3 6 Tisdagar kl åk 1 2 Ledare; Kalle Jansson Houtskär Torsdagar åk åk Högstadiet Ledare; Kalle Jansson Bollklubbar i Pargas stad Korpo Torsdagar, bollklubb kl åk 0 3 kl åk 4 6 Ledare; Jani Walldén Rullande Fot Iniö 29.5 Houtskär 28.5 Mera info via skolorna! Kontaktuppgifter till ledarna: Johanna Kivekäs Peter Virtanen Jani Walldén Karl Kalle Jansson Ronja Roms Marika Koivunporras Jourhavande läkare nätter kl : Kommunalsjukhusvägen 20, Åbo. Tfn med bordstelefon Tfn med mobiltelefon » företagsrådgivning Näringsombud Tomas Eklund, tfn Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns, tfn » BYGGNADTILLSYN Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas har öppet: mån ons. kl och kl , tors. kl och 13 17, fre kl och Kundbetjäning i Pargas: Info om lovbeslut Amy Peltonen, puh Kundbetjäning i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Info om lovbeslut Annika Fagerström, tfn Där finns alltid nyaste informationen» KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER Kom och bekanta dig med den öppna ungdomsrådgivningen HELPPI Måndagar Strandgatan 1, Pargas Stadens växel Ung i Väståboland - Nuori Länsi-Turunmaalla Där finns alltid nyaste informationen Stadshusets kundbetjäning i Pargas 1. vån, Strandvägen 28, Pargas, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Nagu områdeskontor Brinkasvägen 1, Nagu, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Korpo områdeskontor Korpo, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Houtskär områdeskontor Houtskär, tfn Öppethållningstider: mån-fre Iniö områdeskontor Norrby, Iniö, tfn Öppethållningstider: mån-fre » BIBLIOTEK Huvudbiblioteket i Pargas, Strandvägen 28, Pargas Tfn , låne-expedition eller Tfn , information eller Öppettider: må-to 11-20, fr 10-16, lö 10-14, dag före helg Nagu bibliotek Sportgränd 1 A, Nagu Tfn Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, to stängt, fre Korpo bibliotek Verkan, Korpo Tfn Öppettider: må , ti och , ons stängt, to och 13-16, fre och Houtskär bibliotek Näsby, Houtskär Tfn Öppettider: må 16-19, ti 10-15, ons 13-19, to stängt, fre Iniö bibliotek Norrby, Iniö Tfn Öppettider: må-ti stängt, ons 11-15, to 11-15, fre

12 12 1 maj-jippo för hela familjen Vappurieha koko perheelle Ilmapalloja musiikkia leikkejä satuteltta grillimakkaraa arpajaisia ym. Tervetuloa! Välkommen! Gästhamen i Pargas Paraisten vierasvenesatama Ballonger musik lekar sagotält grillkorv lotterier och mycket mer. Arr: Röda korset i samarbete med gästhamen och föreningar Järj: Punainen risti yhteistyössä vierasvenesataman ja yhdistyksien kanssa SOMMARZUMBA Höj humöret och kom med på vår sommarzumba delvis i Malm skola och delvis ute. Sommarzumba Fredagsfrukosten I maj görs fredagsfrukosten till något lite extra med temainriktade programfrukostar. Njut av din frukost till blues och jazz musik, kortfilmer eller gamla stenkakor. I maj öppnar vi upp Gamla Kommunalstugan som frukostrum och bjuder på program och delikat frukost i avslappnad stämning fredagen och våren till ära. Som frukostvärd fungerar Tom Hildén och Matglad. I samband med programfrukosten kan du även ta del av Vårkultur utställningen Fest & Kalas en bildsamling från Live i vardagsrummet samt vårens andra Vårkultur evenemang. Frukosten består av en överraskningsmeny med programinslag och kostar 10 (betalas kontant på stället). Programfrukostar Gamla Kommunalstugan följande fredagar i maj kl. 7 9: p 10.5 Film kortfilmer och dokumentärfilm är temat den här frukosten, se och hör om film. p 17.5 Blues & Jazz Ilkka Rantala är gitarrist och länskonstnär, bekant från tidigare års west blues fest. Ilkka underhåller dig med blues & jazz klassiker till morgonkaffet. p 24.5 Stenkakor Per Nordling har en imponerande samling med tusentals stenkakor. Hör om och på stenkakor den här fredagsmorgonen. Sommarzumba gold Zumba Atmoic för barn Anmälan och mera information på vår hemsida Väståbolands Mbi , ,

13 S A A R I S T O K A U P U N K I HUHTIKUU ja muista kevään tapahtumista. Perjantain aamupala Toukokuussa perjantain aamupalasta tehdään vielä hieman juhlavampi eriaiheisilla ohjelmilla. Nauti aamupalasi bluesin ja jazzin tahtiin, lyhytelokuvia katsellen tai vanhoja savikiekkoja kuunnellen. Toukokuussa avaamme Vanhan Kunnantuvan aamupalatarjoilua varten, tarjolla on ohjelmaa ja herkullista aamupalaa rennossa tunnelmassa perjantain ja kevään kunniaksi. Aamupalan isäntänä toimii Tom Hildén ja Matglad. Ohjelmallisen aamupalan yhteydessä voit myös tutustua VårKultur-tapahtuman Yhtä juhlaa näyttelyyn, jossa on näytteillä kuvia keväällä järjestettävästä olohuonekiertueesta Aamiaispöydän menyy on yllätys, ja kyytipoikana on luvassa ohjelmaa. Aamiaisen hinta on 10 euroa (maksetaan käteisellä paikan päällä). Vanhan Kunnantuvan Ohjelmalliset aamupalat seuraavina perjantaina toukokuussa klo 7 9: p lyhytelokuvat ja dokumenttielokuvat ovat tämän aamiaisen teemana, tule katsomaan ja kuuntelemaan. p bluesia & jazzia Ilkka Rantalan esittämänä. Ilkka Rantala on kitaristi ja läänintaiteilija, joka on tullut tutuksi west blues festistä. Ilkka tarjoilee bluesin ja jazzin klassikoita aamukahvin seuraksi. p Pelle Nordlingin savikiekkokokoelma on vaikuttava tuhansine levyineen. Tule kuulemaan savikiekoista ja savikiekkoja perjantaiaamun ratoksi. Utfärdsvecka på Skärgårdshavet För första gången ordnas det en utfärdsvecka i Skärgårdshavets nationalpark. Under utfärdsveckan ordnas det utfärder till olika delar av nationalparken med båt, kajak och cykel. Utfärdsveckan är en del av Skärgårdshavets nationalparks 30-årsjubileumsår. Tidtabell för de guidade utfärderna finns på webben: Saaristomeren retkiviikko Saaristomeren kansallispuistossa järjestetään ensimmäistä kertaa retkiviikko. Retkiviikkona eripuolille kansallispuistoa järjestetään retkiä veneellä, meloen ja pyöräillen. Retkiviikko on osa Saaristomeren kansallispuiston 30-vuotisjuhlavuotta. Opastettujen retkien aikataulut löytyvät netistä osoitteessa Ajankohtaista Skickliga Skärgården rf Skickliga Skärgården rf är en nygrundad, lokal och effektiv företagarförening i vilken det deltas med god företagaranda. Temat för föreningens första gemensamma utställning är presenter och affärsgåvor. Utställningen är i Gamla Kommunalstugan i Pargas Deltagarna i utställningen är medlemmar i Skickliga Skärgården rf. Välkomna för att bekanta er med lokala hantverkares enastående och kvalitetsmässiga hantverk. Och naturligtvis finns vi på Facebook! Taitava Saaristo ry Taitava Saaristo ry on uusi, paikallinen ja tehokas yrittäjäyhdistys, jossa tehdään ja osallistutaan hyvällä fiiliksellä! Yhdistyksen ensimmäisen yhteisnäyttelyn teemana on LAHJAT JA LIIKELAHJAT, paikkana Vanha Kunnantupa, Parainen, Näyttelyssä on mukana yhdistyksen kädentaitajien tuotteita. Tervetuloa tutustumaan, upeaan ja laadukkaaseen sekä paikalliseen kädentaidon tarjontaan. Taitavan Saariston löydät myös facebookista! Sähköposti:

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

Malmen i medvind. Obs! Välkommen att påverka! Kick off seminariet ordnas 23.3. i Pargas. Katastrofövning. havs ordnas den 17 april i Pargas

Malmen i medvind. Obs! Välkommen att påverka! Kick off seminariet ordnas 23.3. i Pargas. Katastrofövning. havs ordnas den 17 april i Pargas TO 14.3 1 2013 2 S A A Stadens första baby Zechariah föddes den 2 januari 2013 Obs! Nattjouren i Åbo flyttar 26.3. Välkommen att påverka! Kick off seminariet ordnas 23.3. i Pargas Mera information Se sid

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2 1 13.3.2009 Lägerbrev 2 Bästa scout I sommar blir det regionläger! I handen håller du ett tydligt vårtecken - lägerbrev 2 och anmälningsblanketten. Pirrar det i magen redan? Lägerbrev 2 innehåller viktig

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne!

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! 1 TO 20.9 2012 7 Obs! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! ANNONSBILAGA Se på s. 8 Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Läs mera sid 4 " Skärgårdsstaden fick

Läs mer

ÄLDREOMSORG 1.3.2015

ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att stöda hemmaboende äldre och handikappade så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamålsenligt

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter,

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Nr 115, november 2013 AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Ni har tidigare fått information om att AKC:s hyresavtal har sagts upp av vår hyresvärd

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

2015 Paketjakten från Lovisa Pa Ö k stetrtisjtajh ertin Ö ansterstjernan www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014

2015 Paketjakten från Lovisa Pa Ö k stetrtisjtajh ertin Ö ansterstjernan www.osterstjernan.fi Ö2STERSTJERNAN V00 UOTTA 18 ÅR 14 2014 2015 Paketjakten Österstjernan från Lovisa Pakettijahti Österstjernan www.osterstjernan.fi 200 ÖSTERSTJERNAN VUOTTA ÅR 1814 2014 Seglatser 2015 BESTÄLLNINGSSEGLATSER På beställningsseglatserna står fartyget

Läs mer

Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by 2013 -tävlingen

Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by 2013 -tävlingen TO 19.9 1 Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag! 2013 7 S A A Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag Historien om hur gänget lärde sig varför det är så viktigt att återvinna. Obs! Tandvårdscentralen i

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Obs! Hälsovårdscentralen tar i bruk ett nytt telefonsystem. Lantbrukssekreteraren. informerar:

Obs! Hälsovårdscentralen tar i bruk ett nytt telefonsystem. Lantbrukssekreteraren. informerar: 1 TO 26.4 2012 3 Hälsovårdscentralen tar i bruk ett nytt telefonsystem Se på s. 11 " Lantbrukssekreteraren informerar: Huvudansökningens sista inlämningsdag närmar sig! Läs mera sid 9 Obs! Ansökningstiden

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss.

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss. Mars 2015 Information till hyresgäster och närstående mars 2015 Hej här kommer mars månads brev till dig som bor på Brunnbäcksgatan 20 eller är närstående till någon av våra hyresgäster. Här berättar vi

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA GRUNDFÖR- UTSÄTTNINGAR FÖR ETT LYCKAT EVENEMANG VAR HITTA UTRYMME FÖR EVENEMANGET? TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR Foto: Pyry Keto VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR

Läs mer

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1 www.matterodsbyalag.se Byabladet Aktiviteter : 4 maj kl 18,00. Trivselkväll vid Agdas stuga Tillsammans hjälps vi åt att städa i och runt stugan. Medtag städmaterial, trädgårdsredskap och gärna något att

Läs mer

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7.

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7. 1 TO 20.6 2013 5 SKÄRGÅRDSSTADEN SAA Välkommen på Fritidsboendeforum i Iniö 13.7! Se på s. 3 Må bra i Pargas välkommen att delta i genomförandet av en Må bra mässa i oktober. Läs mera sid 4 Obs! Hälsovårdsstationerna

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun höst och vinter 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 18.8-22.12 2015 Vårterminen 7.1 4.6 2016 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 LOVDAGAR Höstlov 15.10-16.10 2015 Sportlov 22.2-26.2

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton Kyrkomusikdagarna i Borgå stift Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Kammarkören Näsin Ääni Välkommen till kyrkomusikdagarna! Borgå stifts kyrkomusikdagar år 2012 har temat

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Obs! Byggnämnden i fokus kom och ta en närmare titt på nämnden. Ansökningar om reparationsoch energiunderstöd 2011. Lekparksverksamheten startar

Obs! Byggnämnden i fokus kom och ta en närmare titt på nämnden. Ansökningar om reparationsoch energiunderstöd 2011. Lekparksverksamheten startar 17 TO 27.1 2011 1 Staden i Skä r gå rdshavet Obs! Dagvårdsenheten informerar ANNONSBILAGA Läs mera sid 2 Ansökningar om reparationsoch energiunderstöd 2011 Läs mera sid 9 Lekparksverksamheten startar i

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014

FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 FSB Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund FSB Kongress i Ekenäs den 24-25 maj 2014 INBJUDAN TILL KONGRESS Inbjudan omfattar lokalförbund, kommuner, brandkårer samt övriga medlemmar i FSB - Finlands

Läs mer

Obs! Snabb hjälp behövs i skärgården. Är din fastighets avloppsvattensystem. i ordning? Diskussion om närdemokratin och närservicenämnderna

Obs! Snabb hjälp behövs i skärgården. Är din fastighets avloppsvattensystem. i ordning? Diskussion om närdemokratin och närservicenämnderna TO 26.1 15 2012 1 Snabb hjälp behövs i skärgården Se på sid 3 " Är din fastighets avloppsvattensystem i ordning? Läs mera sid 6 Obs! Diskussion om närdemokratin och närservicenämnderna i Pargas stad Läs

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 Samhällsinforma on Kommunkansliet är nu öppet efter sommarstängningen och all personal är på plats igen. Vi välkomnar Jessica Björn som tillträdde som vik. socialchef den 3.8.2015.

Läs mer

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs!

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs! Bästa medlem! Föreningen inleder återigen sin verksamhet. Föreningens vårjippo, Tussilagosteget, lockade i år 26 deltagare. På första plats kom Berit Lundström med 635 kilometer. Hon erhöll en badhandduk

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Obs! Höstens lekparksverksamhet. har startat! Janne Castrén valdes till årets fritidsboende

Obs! Höstens lekparksverksamhet. har startat! Janne Castrén valdes till årets fritidsboende 1 TO 16.8 2012 6 Höstens lekparksverksamhet har startat! Se på sid 2 " Janne Castrén valdes till årets fritidsboende Läs mera sid 3 Obs! Höstens tidtabeller för servicelinjen, anropstai och den interna

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

AKTUELLT I GETA KOMMUN

AKTUELLT I GETA KOMMUN AKTUELLT I GETA KOMMUN Skördefest Fredagen den 19 september invigs Skördefesten för året på Bolstaholms gård. Det kommer bli en ståtlig tillställning och det sägs att Vildmajoren ska dyka upp under kvällen

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. Maj - Juni S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. Maj - Juni S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN Maj - Juni 2017 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad G ud slösar med färger och former, dofter och smaker. Hela världen är underbar.

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Obs! Sommartidtabeller. Förslag till nya vägnamn på Utö finns nu till påseende. servicelinjen och anropstaxi. Årets fritidsboende

Obs! Sommartidtabeller. Förslag till nya vägnamn på Utö finns nu till påseende. servicelinjen och anropstaxi. Årets fritidsboende TO.5 1 01 S A A Årets fritidsboende utses igen! Obs! Förslag till nya vägnamn på Utö finns nu till påseende Välkommen på Pargasdagarna 7 8.6! Läs mera sid Läs mera sid 10 Se på s. " Sommartidtabeller för

Läs mer

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Raindrops keep falling om my head...

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Raindrops keep falling om my head... 03-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO Blöta bilder: De ungdomar som deltog i FSB-mästerskapen i Lappfjärd fick transporteras i bilar till och från området eftersom översvämningen gjorde

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 2/2016 FEBRUARI-MARS

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 2/2016 FEBRUARI-MARS MEDLEMSBLAD 2/2016 FEBRUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel: 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Monica Hirn: 050 463 4746 Telefon till kansliet: 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

AKTUELLT I MARIEHAMNS FÖRSAMLING

AKTUELLT I MARIEHAMNS FÖRSAMLING AKTUELLT I MARIEHAMNS FÖRSAMLING NR 2 20.04-03.06.2016 prästruta vandring Kyrkan vill oss kyrkan vill ha oss klockorna kallar gemenskapen lockar. Livets och lekens mysterier gestaltas under historens valv.

Läs mer

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED Sommarboken Sommarläsning Kick-off! Kalas SAGOSKOJ! Pysselverkstad Bibliotekspoesi Vår katastrofala bokklubb Bio på bibblan Astronomi - en resa bland stjärnor och planeter

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hemlig Festival Journalnummer: 2010-572 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

MARIABLADET Må söndagens vila stärka dig, må söndagens frid vila över dig, må söndagens gudstjänst helga dig.

MARIABLADET Må söndagens vila stärka dig, må söndagens frid vila över dig, må söndagens gudstjänst helga dig. MARIABLADET 1.6-30.8.2015 Må söndagens vila stärka dig, må söndagens frid vila över dig, må söndagens gudstjänst helga dig. 7.6 2 sön efter pingst Gudstjänst kl. 11 Knut Jensen predikar, Jouni Sinisalo,

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare: 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Monica Hirn: 050 463 4746 Telefon till kansliet: 045 863 7800 info@sympati.fi www.sympati.fi

Läs mer

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ. Jönköping april

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ.  Jönköping april Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna 20-22 april www.taize2018.se TAIZÉ Jönköping 20 20-22 april 18 Lämna vardagen ett slag. Gör ett avsteg från krav och stress. Träffa människor med olika

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Obs! Årets fritidsboende väljs igen. Fritidsboendeforum. ordnas i Houtskär 10.7.2012

Obs! Årets fritidsboende väljs igen. Fritidsboendeforum. ordnas i Houtskär 10.7.2012 1 TO 24.5 2012 4 Årets fritidsboende väljs igen Lämna ditt förslag! Se på s. 9 " Fritidsboendeforum ordnas i Houtskär 10.7.2012 Läs mera sid 12 Obs! Sommartidtabeller för anropstai och servicelinjen Läs

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun vår och sommar 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

MÅNADSPROGRAM januari 2016. Råby mötesplats. Varmt välkommen! Fritid Väster 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se

MÅNADSPROGRAM januari 2016. Råby mötesplats. Varmt välkommen! Fritid Väster 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se MÅNADSPROGRAM januari 2016 Råby mötesplats Varmt välkommen! Fritid Väster 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Måndag 4 januari Julöppet i kaféet, kl. 11.00-15.00 kl. 13.00 Berättar- och frågesportskafé

Läs mer

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner Medlemsbrev 2:2012 Efter en kall vinter och vår så går vi nu mot en skön sommartid för rekreation och njutning. Sommaren är också en tid då vår Domkyrka erbjuder ett rikt och varierat utbud. Domkyrkokaplan

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Jultidens program 27 nov - 7 jan Matteus församling

Jultidens program 27 nov - 7 jan Matteus församling Jultidens program 27 nov - 7 jan Matteus församling Matteus församling www.matteus.fi www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus Pastorskansliet Åbohusvägen 3, 2 vån Tfn (09)2340 7300 Öppet må-ti, to-fr kl.

Läs mer

Föreningsmeddelande. Jakobsberg 2010-02-12

Föreningsmeddelande. Jakobsberg 2010-02-12 Brf Loket Föreningsmeddelande Jakobsberg 2010-02-12 Föreningsstämma / Motioner Årets stämma hålls preliminärt den 7 juni. Kallelse till stämman kommer att delas ut i maj månad, men redan nu kan du börja

Läs mer

Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015. Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen. Vimmerby kommun

Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015. Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen. Vimmerby kommun Vimmerby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015 Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen Stjärnevik 2015 För alla barn i Vimmerby

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer