Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning"

Transkript

1 MADE TILLVERKAD IN USA I USA Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning SERIE 4100 ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK UTOMHUS. INTE FÖR KOMMERSIELLT BRUK. - ANMÄRKNING - MECO CORPORATION STRÄVAR EFTER ATT VARA EN KVALITETSLEVERANTÖR AV KONSUMENTPRO- DUKTER. OM VI INTE LEVERERADE DELAR SOM BEHÖVS FÖR MONTERING ELLER OM DU BEHÖVER FELSÖKNINGSINFORMATION SKA DU KONTAKTA OSS PÅ VÅRT AVGIFTSFRIA TELEFONNUMMER. TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN MECO CORPORATION. 1-(423) kl New York-tid, Mån. - Fre. CONSUMER SERVICE DEPARTMENT MECO CORPORATION 1500 INDUSTRIAL ROAD GREENEVILLE, TN USA RISK FÖR KOLOS Denna apparat kan producera kolos som inte har någon lukt. Om du använder grillen i ett stängt utrymme kan du dö. Använd aldrig denna apparat i ett stängt utrymme som t.ex. en campingbuss, ett tält, en bil eller inomhus. Minska risken för allvarlig kroppsskada eller död: Om du använder alkohol, receptbelagda eller receptfria mediciner kan det minska din för måga att montera grillen på rätt sätt eller att använda den säkert. Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till död, allvarliga personskador eller skada på egendom. Läs och följ anvisningarna noggrant före montering eller användning. Använd inte denna produkt för något annat ändamål än det som den är avsedd för. Dessa anvisningar måste förvaras hos använ daren. SPARA DESSA ANVISNINGAR.

2 I. Utegrillens Funktioner...2 II. Monteringsanvisningar...2 Illustration av delar...3 Steg 1) Montera skål/slidventil...4 Steg 2) Montera huv...4 Steg 3) Montera gångjärn...4 Steg 4) Montera hjul/ben...4 Steg 5) Montera skål/ben...5 Steg 6) Justera stångenhet...5 Steg 7) Montera knopp och skålhandtag...5 Steg 8) Montera asktråg och galler...6 III. Använda och underhålla utegrillen...6 A) Innan du använder utegrillen...6 1) Använda grillkol...6 2) Välja en plats...6 3) Använda utegrillen...6 4) Starta en eld...7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTEGRILLENS FUNKTIONER Exklusivt, lätt att justera stekgaller med hög eller låg lutning... Meco Swinger II stekgaller justeras lätt till tre lägen. Alla modeller har det exklusiva lutningsgallret som gör att du kan göra lätt stekt och väl genomstekt på samma gång. Gallrets höjd och lutningsgrad låses automatiskt och säkert i läge genom att du flyttar de kalla, utvändiga träknopparna till vänster eller höger enligt de bekväma lägesindikatorerna på den breda kontrollpanelen. Brandrost/asktråg... Brandrosten/asktråget hindrar att botten blir genombränd. Brandrosten/asktråget gör att grillkolen brinner mer effektivt och hjälper till att reflektera värme. Den varar också länge och kan flyttas ut för att lätt rengöras. Släng helt enkelt bort askan och tvätta ren med en trädgårdsslang. Effektivt dragsystem för fullständig kontroll... Meco rökgrillar med huv har två justerbara ventiler, en framtill under handtaget och en baktill. Huven har också en justerbar ventil. Du kan justera dessa ventiler för att öka eller minska hur fort grillkolen brinner; du har exakt temperaturkontroll. Med ventilerna kan du också kontrollera uppflamningar utan att använda vatten. När du är färdig kan du stänga alla ventilerna så att grillkolen slocknar och spara de oanvända kolen till nästa gång. MONTERINGSANVISNINGAR B) Steka på grillen...7 1) Steka på gallret...7 2) Uppfällbar huv...8 3) Justerbart drag...8 4) Rökning...8 5) Flamma upp...8 6) Grilla med roterande stekspett...8 C) Slut på grillning...8 D) Skötsel och underhåll...8 1) Brandrost/asktråg...8 2) Stekgaller, spettgafflar, spettaxel...8 3) Grillhuv/skål...8 4) Träkomponenter...8 E) Förvaring...8 Minska risken för personskada: Ha på dig skyddshandskar när du hanterar delar som kan ha skarpa kanter. FÖRBEREDELSE FÖR MONTERING: Ta ut grillen och allt emballage ur kartongen och placera grillen på golvet. Obs! Innan du använder grillen ska du läsa anvisningarna och handboken. Följ anvisningarna för varje steg i den ordning de är skrivna när du tittar på diagrammen. På så sätt blir det lättare att montera. Följande anvisningar är för grundmodellen av utegrill med rörben. Om du har en annan modell utegrill eller en utegrill med tillbehör ska du kontrollera det separata anvisningsbladet beträffande detaljer som inte visas här. Kasta inte bort något emballage förrän du har hittat alla delarna. Om du har några frågor eller behöver hjälp ska du kontakta kundservice och se till att du nämner grillens modellnummer. Meco Corporation

3 ILLUSTRATION AV DELAR (1) Användarhandbok Art Nr (2) Hölje, slidven Art Nr (3) Skål Art Nr (4) Bult 10-24x1/2 17 st Art Nr (9) Handtagsdistans Art Nr (8) Huvhandtag Art Nr (7) Reglageetikett Art Nr (6) Reglagekonso Art Nr (5) Huvlåsmutter st Art Nr (10) Huv Art Nr XX (Färg) HÅL (17) Hjulben Art Nr.P/N (Svart) (11) Skruv x 1 3/4" Art Nr INGA HÅL (16) Fas ben Art Nr (Svart) (12) Hölje, huvventil Art Nr (15) Benkapsel Art Nr (13) Kort gångjärn Art Nr (14) Långt gångjärn Art Nr (18) Hjulaxel Art Nr (19) Hjul Art Nr (20) Axlemutter Art Nr (21) Trästäd Art Nr (22) Bult 10-24x1 1/4 6 st Art Nr (26) Knopp, justeringsstång Art Nr (25) Justeringsstång, vänster galler Art Nr (24) Justeringsstång, höger galler Art Nr (23) Fyrkantmutter st Art Nr (27) Skålhandtag Art Nr (28) Skruv, 8-18 x 5/8" Art Nr (29) Reflektorpanna Art Nr (30) Stekgaller Art Nr

4 VERKTYG: eller STEG 1) Montera skål/slidventil Sätt fast slidventilhöljen framtill och baktill på skålen. (FIG. 1) Sätt i 10-24x1/2" bultar inifrån skålen och sätt fast huvlåsmuttrarna på bultarna från andra sidan. Dra inte åt helt, så att ventilhöljena kan skjutas fritt från höger till vänster. Sätt fast reglagekonsolen på skålens framsida med fyra 10-24x1/2" bultar inifrån skålen. Sätt fast fyra fyrkantmuttrar från andra sidan. Dra långsamt av skyddspapperet från reglageetiketten och sätt fast den på reglagekonsolen. Sätt etiketten mitt på konsolen och rikta in indikatorerna High, Med och Low mot skårorna. STEG 3) Montera gångjärn Fäst de långa och korta gångjärnen vid huven och skålen. (FIG. 3) Sätt i åtta 10-24x1/2" bultar genom gångjärnshålen inifrån huven och skålen. Skruva på huvlåsmuttrarna på bultarna från utsidan. Installera inte bultar och muttrar åt andra hållet. Dra inte åt helt. FIG. 3 Långt gångjärn FIG. 1 Reglageetikett 10-24x1/2 Bultar Hölje, slidven Huvlåsmutter x1/2 Bultar Kort gångjärn Gångjärnsh ål baktill på skålen Reglagekonso STEG 2) Montera huv #10 Huvlåsmutter Fyrkantmutter Montera huvhandtag och distanser på huven med två 10-16x1 3/4" skruvar från huvens insida. (FIG. 2) Placera distansernas tjocka ände mot huven. Dra åt helt. Sätt fast huvventilens hölje upptill på huven med en 10-24x1/2" Bultar och #10 huvlåsmutter. Dra inte åt helt. STEG 4) Montera hjul/ben Installera fötterna på de fasta benen. (FIG. 4A) Lägg hjulbenet på sidan på ett hårt golv eller yta. Sätt i hjulaxeln genom det yttre försänkta hjulnavet och genom hjulbenet. (FIG. 4B) Placera ett stöd av trä under mitten på axeln och hjulnavet. Slå fast axelkåpan på hjulaxel. Upprepa för hjulbenets andra sida. (FIG. 4C) Axelkåpan Hjul Huvhandtag Handtagsdistans 10-24x1/2 Bultar Benkapsel Skruv x 1 3/4" Hölje, huvventil FIG. 4B FIG. 4A Hjulaxel Huvlåsmutter FIG. 2 Trästäd 4 FIG. 4C

5 STEG 5) Montera skål/ben Placera huv-och skålenheten på en skyddande filt eller på kartongen som spritts ut platt på golvet. Lägg huv- och skålenheten på dess baksida med huven vilande på golvet. Rikta in benhålen med hålen i botten på skålen och installera sex 10-24x1 1/4" bultar inifrån skålen genom benen. Sätt fast sex fyrkantmuttrar och dra åt. FIG. 6C FIG x1 1/4 Bultar Fyrkantmutter STEP 7) Montera knopp och skålhandtag Placera hålen i justeringsstångsknopparna över stängernas ändar. (FIG. 7) Slå på knopparna med en gummi- eller träklubba. Om du använder en hammare ska du använda handtagsänden till att driva på knopparna i stället för metallhuvudet. Placera skålhandtaget inuti reglagekonsolens ändar. Sätt i två 8-18 x 5/8" skruvar genom sidhålen in konsolen och in i handtaget. Dra åt båda skruvarna ordentligt. STEG 6) Justera stångenhet Sätt i änden av den vänstra justeringsstången i hålen under slidventilen på skålens vänstra sida. (FIG. 6A) Tryck och vrid stången genom hålet tills änden når hålet baktill i skålen. (FIG. 6B) Passa stången in i en av skårorna på vänstra sidan av reglagekonsolen och dra i stångens bakände så att änden snäpper in i ett bakre hål. (FIG. 6C) Var noga med att den delen av stången som är inuti skålen ligger åt vänster när den är i det lägsta läget. Upprepa för den högra justeringsstången. Se till att du kan föra varje stång till var och en av de tre skårorna i reglagekonsolen. FIG. 6A Justeringsstång, vänster galler Justeringsstång, höger galler FIG x5/8 Screw Skålhandtag Knopp, justeringsstång STEG 8) Montera brandrost/asktråg Installera brandrosten/asktråget (12) i botten av skålen. Placera stekgallret (13) ovanpå stavarna som justerar höjden. (FIG. 8) Kontrollera att gallrets mittvajrar undertill är riktade från sida till sida så att det blir lätt att justera höjden. (Se pilarna) Grillen är nu klar att användas. Se till att du har läst och förstår säkerhetsreglerna och användningsanvisningarna innan du använder grillen. Obs! Om du köpte sidobord eller andra tillbehör med grillen, ta ur dem ur förpackningen och följ separata monteringsanvisningar innan du fortsätter anvisningarna i användarhandboken. FIG. 6B Justeringsstång, vänster galler STEKGALLER FÖR IN SÅ HÄR LÅNGT FIG. 8 REFLEKTORPANNA 5

6 ANVÄNDA OCH UNDERHÅLLA UTEGRILLEN INNAN DU ANVÄNDER UTEGRILLEN ANVÄNDA GRILLKOL RISK FÖR KOLOS Denna apparat kan producera kolos som inte har någon lukt. Om du använder grillen i ett stängt utrymme kan du dö. Använd aldrig denna apparat inomhus, i campingbilar eller båtar. Minska risken för allvarlig kroppsskada eller död: Var försiktig när du eldar med grillkol så att du undviker att bränna dig på flammor, värme eller heta kol. När grillkol brinner förbrukas syre och giftiga gaser produceras, inklusive kolos som kan döda. Var uppmärksam på gnistor som blåses av vinden. Ha alltid en brandsläckare typ ABC för hemmabruk, bikarbonat, en hink med sand eller en trädgårdsslang i beredskap i händelse av en okontrollerad brand. Använd grillkol gjord av lövträd för att säkerställa att du får en bra eld. Grillkolbriketter av lönn, ek, björk eller almträ brinner rent med mycket litet rök och utan obehaglig lukt. VÄlJA EN PLATS Minska risken för allvarlig kroppsskada eller död: Placera grillen i ett öppet område borta från byggnader, torra löv eller ris och minst 3 m från ditt hus eller din byggnad. Kontrollera alltid att grillen står på en plan, stabil yta och inte lutar framåt eller bakåt. En asfalterad yta (asfaltbeläggning) är kanske inte acceptabel för detta ändamål. Använd inte grillen i ett garage, övertäckt gång, öppet garage, veranda, ett område med mycket folk, på eller under en yta som kan fatta eld. Använd inte en utegrill inomhus, på campingbilar eller i båtar. Använd inte utegrillen som en rumsuppvärmare. ANVÄNDA UTEGRILLEN Använd inte aerosolburkar eller förvara lättantändliga vätskor eller material nära denna utegrill. Sätt på locket på tändvätskan omedelbart och placera den på säkert avstånd från grillen. Snabbtändande briketter har redan tändvätska inblandad, använd inte tändvätska, en elektrisk tändare, fasta eller metallrörständare. Lägg inte på fler snabbtändande briketter när elden väl har tänts. Undvik uppflamningar, obehagliga rökgaser och lukter genom att lägga på vanliga grillkolbriketter vid behov. När du har tänt utegrillen ska du inte röra vid briketter na/träbitarna för att känna efter om de är heta. Häll aldrig på tändvätska på kol som redan är heta eller varma. Stäng inte huven när grillkolen flammar. Om huven stängs och öppnas igen kan flammorna slå ut och brän na. Ha inte på dig lösa kläder (t.ex.: skjorta som hänger utanpå, kläder med volanger m.m.) i närheten av en utegrill medan den används eller är het. Luta inte kroppen över utegrillen när du tänder den, medan den är het eller används. Rör inte vid heta ytor. Använd alltid värmetåliga hand skar, tänger med långa handtag eller grillvantar efter som grillen blir mycket het. Öppna huven försiktigt när du steker för att undvika brännskador från het luft och ånga instängd i grillen. Flytta inte en utegrill när den används eller är het. Häll inte på eller spreja grillen eller stekytan med vatten när den är het. Brännskador från fett eller vattenstänk kan inträffa. Låt inte barn att använda eller leka nära en utegrill. Håll djur och åskådare utanför grillområdet. Lämna inte ute grill obevakad. Låt utegrillen kallna innan du hanterar delar eller rengör. Undvik brand genom att låta kolen brinna ut fullständigt och låt askan kallna i 48 timmar innan du kastar bort den. Försök inte släcka en oljebrand med vatten eller andra vätskor. Ha en brandsläckare typ ABC för hemmabruk i närheten. Om utegrillen fattar eld: - Evakuera alla från området. - Om du kan, stäng huven. - Om elden är en oljebrand och du säkert kan släcka ska du använda bikarbonat, en brandsläckare typ ABC för hemmabruk eller en hink sand. - Om elden är av en annan typ och inte kan släckas med vatten, låt den vara och ring till brandkåren. -Om det är någon typ av brand som hotar antingen personlig säkerhet eller egendom, ring till brand kåren. Minska risken för allvarlig kroppsskada eller död: Använd aldrig en utegrill om inte alla dess delar är ordentligt fastsatta och grillen är stabil. Använd aldrig bensin, fotogen, alkohol eller andra flykti ga vätskor att starta elden med. De kan explodera. 6

7 STARTA EN ELD FÖR GRILLNING Minska risken för att huven fattar eld och uppflamning: Säkerställ att du lämnar huven helt öppen tills flammor na har dött ut. Om du använder elektriska tändare ska du kontrollera att de är riktigt jordade enlig lokala förordningar. Elektriska sladdar ska placeras ur vägen för gångvägar eller andra område där folk går. Använd inte tändvätska, en elektrisk tändare, fasta eller metallrörständare med snabbtändande grillkol. Det skulle kunna orsaka uppflamningar, obehagliga rökgaser och obehaglig lukt. Var försiktig om du blåser på grillkol med en blåsare eller fläkt. Het aska kan skapa en farlig eldsvåda. Använd grillvantar och tänger med långa handtag till att sprida ut de heta grillkolen. STEG 1. Öppna huven och alla ventilerna. STEG 2. Ta bort stekgallren. Kontrollera att brandrosten/asktråget är på plats. STEG 3. Placera ungefär 1 1/2 kg grillkol (45-48 briketter) på brandrosten/asktråget. Gör en pyramidformad hög nära grillens framsida. (Se illustrationen Starta en eld.) STARTA EN ELD STEG 7. BETRÄFFANDE INDIREKT GRILLNING... som t.ex. att steka stora köttbitar på gallret, använd eller gör en panna som är ungefär 2 cm större runt om än köttbiten för att fånga upp fettet. (Du kan lätt göra en panna av aluminiumfolie: vik upp folien på alla sidor och nyp till hörnena ordentligt så att fettet inte läcker ut.) Placera pannan direkt under köttet och lägg grillkol runtom. Den mesta indirekta stekning tar lång tid. (Se illustration för indirekt stekning.) BETRÄFFANDE INDIREKT GRILLNING STEKA PÅ GRILLEN STEG 4a. Beträffande vanlig grillkol eller trä, häll på tändvätskan och följ anvisningarna på behållaren. Låt tändvätskan absorberas i ungefär en minut. (Du kan använda en elektrisk tändare; använd bara inte tändvätskan och följ tillverkarens anvisningar på den elektriska tändaren). STEG 4b. Beträffande snabbtändande briketter ska du inte använda tändvätska, en elektrisk tändare, fasta eller metallrörständare. Det snabbstartande medlet är inblandat i briketterna och kan orsaka uppflamningar, obehagliga rökgaser och lukter. STEG 5. Tänd grillkolen försiktigt och låt dem brinna i ungefär 30 minuter eller tills de är täckta av ljusgrå aska. OBS! Om du snabbt vill ha en het eld ska du använda en fläkt eller en blåsbälg för att skapa extra luftflöde över grillkolen. STEG 6. Sprid ut grillkolen över brandrosten/asktråget med hjälp av en tång med långa handtag och grillvantar. Lämna ungefär en cm mellan varje brikett. Detta hjälper till att undvika uppflammande orsakat av fett som droppar från köttet och ger en jämnare värme för grillning. (Se illustration för grillning.) 7 Minska risken för allvarliga brännskador eller kroppsskada: Använd grillvantar och tänger med långa handtag när du vill sprida ut heta grillkol eller placera träflisor eller - bitar på grillkolen. Minska risken av brännskador från den heta luften och ångan instängd inuti genom att öppna huven försiktigt när du steker på grillen. Fatta inte tag i stekgallret med händerna medan det är hett. Använd grillvantar. Om uppflamningar inträffar, stäng ventilerna i minst en minut för att stoppa uppflamningen. Använd inte vatten. 1) Steka på gallret: Du kan justera grillens stektemperatur på tre sätt. När du vill grilla LÅNGSAMT ska du flytta båda knopparna mot grillens mitt för att höja stekgallret. När du vill grilla SNABBT ska du sänka stekgallret genom att dra i båda knopparna och dra dem utåt. Du kan justera båda sidorna på samma gång eller en åt gången. Genom att höja en sida och sänka den andra kan du göra lättstekt och väl genomstekt kött på samma gång. Använd det lägsta läget när du vill bryna biffar och hamburgare eller när det behövs mer värme. Mat steks mycket snabbt i detta läge, så titta noga på den. Höj gallret till mellanskåran och avsluta grillning av biffar och hamburgare. Börja grillningen med gallret i mellanläget för kött som t.ex. fläskkött och kyckling som måste grillas en lång tid. Den översta gallerhöjden är bra för att baka eller värma bröd eller närhelst elden är mycket het.

8 2) Uppfällbar huv: Lämna huven öppen för "Texasstil" öppen grillning. Stäng huven för "rökgrillning" eller när du vill stänga in all värmen. 3) Justerbart drag: Lämna huvens och skålens ventiler öppna så blir det mest värme. Stäng ventilerna delvis för att minska värmen. Det tar ett par minuter för grillkolen att reagera på ventilernas justering. Om du behöver ändra grillningshastigheten efter du har justerat ventilerna ska du höja eller sänka stekgallret eller stänga huven. 4) Rökning: Om du vill ha sann röksmak ska du använda flisor eller bitar av trä från nöt- eller fruktträd som t.ex. hickory, valnöt, körsbär eller äpple. Lägg flisorna i blöt i vatten över natten så att de inte brinner när lägger dem på grillkolen. Efter att du startat elden, lägg den blöta flisen ovanpå de heta grillkolen. Placera köttet på gallret eller det roterande stekspettet och stäng huven. Höj gallret till högsta läget och justera ventilerna till låg värme. Fortsätt att lägga till flis medan köttet steker för att bibehålla rätt mängd rök. Rökning är en mycket långsam process. Beräkna därför lång stektid. 5) Uppflamning: Stäng alla ventilerna i minst en minut för att stoppa uppflamningen. Du behöver inte använda vatten. 6) Grilla med roterande stekspett: Om du köpte en roterande stekspettsats separat, följ anvisningarna som medföljde den om hur man ställer i ordning den och lagar mat med den. SLUT PÅ GRILLNING Minska risken för allvarlig kroppsskada: Vänta tills het aska eller grillkol är fullständigt släckta innan du slänger dem på en säker plats eller behållare. Låt grillen kallna innan du rengör eller flyttar den eller sätter på den ett överdrag. Töm och rengör brandrosten/asktråget efter varje användning så att avrunnet fett och aska inte samlas. Tänd aldrig grillkolen utan att brandrosten/asktråget är på plats. 1) Stäng huven efter varje användning. 2) Stäng glidventilerna och låt grillkolen slockna. Grillkolen slocknar om en liten stund och nästa gång du ska grilla behöver du inte lägga på lika mycket nya grillkol. 3) Vänta tills grillen är kall. 4) Ta bort askan efter varje gång du grillar. Vänta tills grillkolen har kallnat, lyft ut brandrosten/asktråget och häll ut askan. Du kan spara de större grillkolsdelarna och använda dem nästa gång du grillar. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL RENGÖRA GRILLEN Rengör utegrillen regelbundet mellan grillningar och före förvaring... 1) Brandrost/asktråg-Borsta eller skrapa av all avlagring från rosten. Tvätta med varmt tvålvatten om du vill eller bara spreja med en trädgårdsslang. Låt asktråget torka innan du sätter tillbaka det i grillen. OBS! Så att den blir lättare att göra ren kan du täcka skålens botten under asktråget med ett dubbelt lager aluminiumfolie. Se till att du inte täcker över någon av ventilerna. 2) Stekgaller och redskap- Använd en lösning av tvättmedel och hett vatten precis som du skulle göra vid rengöring av vilken gryta eller stekpanna som helst. En styv borste kan vara till hjälp när du ska ta bort tjocka lager av fett. 3) Grillhuv/skål-Fukta en trasa i en lösning med hett vatten och tvättmedel. Torka både huvens in- och utsida och skålen. Torka all områden torra före förvaring. OBS! Använd inte ugnsrengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel på grillen. Det kan skada ytbehandlingen. 4)Träkomponenter-Torka av med en fuktig trasa. Håll hyllan mellan benen och förvaringsborden som nya genom att sandpappra dem lätt och måla med en lämplig fernissa/bets ungefär en gång om året. Om du förvarar grillen inomhus eller om du sätter på ett bra överdrag för förvaring utomhus, behöver du antagligen inte ytbehandla träkompo nenterna. FÖRVARING Minska risken för allvarlig kroppsskada eller död: Placera inte en utegrill i förvaring medan den är het. Förvara utegrillen på en kall, torr plats. Förvara inte grillkol och tändvätska inomhus. Förvara dem utomhus och utom räckhåll för barn. Förvara inte extra grillkol och tändvätska under eller nära grillen medan den är het. Undvik brand eller explosion genom att inte förvara gril lkol eller tändvätska nära en värmekälla. Sätt alltid på locket på tändvätskan när den inte används. 1) Ta bort stekgallret. Gnid in med matolja och linda in i aluminiumfolie. Förvara det inlindade stekgallret i grillen. 2) Du kan linda in brandrosten/asktråget i aluminiumfolie eller bara lämna den som den är. 3) Förvara grillkol och tändvätska på avstånd från grillen. 4) Placera ett grilltäcke över grillen och förvara den utomhus om möjligt. Den får endast förvaras inomhus om grillkolen och tändvätskan förvaras separat och utomhus. 5) Före nästa användning ska du ta bort aluminiumfoliet från stekgallret och brandrosten/asktråget och sätta tillbaka dem i grillen. 6) Kontrollera och dra åt alla muttrar och bultar regelbundet. Minska risken att du skär dig: Ha på dig skyddshandskar när du hanterar och rengör grillens delar. 8 P/N REL. 12/06

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill Art.nr. G06-87A ÅTERFÖRSÄLJARE Lämna dessa anvisningar till kunden. FARA KUND Spara dessa anvisningar för framtida bruk. Av säkerhetsskäl innehåller

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 12792 SWE 10/08 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Innan du installerar din kamin

Innan du installerar din kamin Gratulerar till köpet av en genuin Olymberyl gjutjärnskamin. Rätt brukat kommer denna kamin att ge många års säker användning. Manualen har utvecklats för att försäkra användaren optimal effektivitet.

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Installation instructions and use and care guide

Installation instructions and use and care guide Installation instructions and use and care guide M8/M6/L6 grill montering Om grillen monteras i grillkåta, lusthus eller dylikt, måste den få tillräckligt med tilläggsluft. För M8/M6 rekommenderas 3-4

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Vid reklamation eller frågor om produkten ombeds du kontakta Harald Nyborg A/S på tel. +45 63959508 eller vända dig till en av våra butiker.

Vid reklamation eller frågor om produkten ombeds du kontakta Harald Nyborg A/S på tel. +45 63959508 eller vända dig till en av våra butiker. Utomhuskamin Manual (OBS! Spara den för senare användning) Modell M120 Nödvändigt verktyg (ej inkl.) VARNING FARA! Utomhuskaminen får ENDAST användas utomhus. Elda aldrig i utomhuskaminen, och låt den

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

12276 SWE 09/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12276 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom Innehåll Reservdelslista Illustrationer Instruktioner Garanti Bästa kund! Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom är en prisbelönt barnstol som kan användas mycket

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 12219 SWE 09/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Storfjäll. Monteringsanvisningar och skötselråd för eldstaden Storfjäll

Storfjäll. Monteringsanvisningar och skötselråd för eldstaden Storfjäll Storfjäll Monteringsanvisningar och skötselråd för eldstaden Storfjäll Hej, och tack för att du har valt Storfjäll. Jag hoppas att den kan komma dig till glädje under många år och att den får värma många

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900

TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900 TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900 Installations- och bruksanvisningar (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3 2. Ugnens uppbyggnad...3 2.1. Konstruktion...4

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Monteringsanvisning elfa décor

Monteringsanvisning elfa décor Monteringsanvisning elfa décor 1 Montera nedanstående produkter före montering av elfa -hyllan. Placera hängskenorna på bärlisten. Notera att när bärlisten monteras från vägg till vägg måste hängskenorna

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Ryggsäckssystem 2012

Ryggsäckssystem 2012 Ryggsäckssystem 2012 Bruksanvisning Produktdata Ryggsäck Stort, löstagbart lock som väl täcker säcken Höjbart lock som kan anpassas till olika volymer. Stort topplocksfack. Hållare för hjälm eller kläder.

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

BORDSKLOTGRILL BG380

BORDSKLOTGRILL BG380 BORDSKLOTGRILL BG380 HN 3569 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen, säkerhetsföreskrifterna och varningarna noggrant innan grillen används. Grillen får endast användas utomhus! SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING

SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING 1 Version/datum 2007-01-15 SKÖTSEL- OCH MONTERINGSANVISNING AV FUNCTION Tack för att du valde AV Function som din förvaringsmöbel för din audio- och videoutrustning. Den tillverkas i Litauen av skickliga

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patentnr 7,152,267 U.S. Patentnr 7,340,795 Andra patentansökningar i USA och utomlands är under behandling.

Bruksanvisning. U.S. Patentnr 7,152,267 U.S. Patentnr 7,340,795 Andra patentansökningar i USA och utomlands är under behandling. Bruksanvisning U.S. Patentnr 7,152,267 U.S. Patentnr 7,340,795 Andra patentansökningar i USA och utomlands är under behandling. Distribueras av Tvins AB www.tvins.com Grattis till ditt köp av den sladdlösa

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A SERVICEANVISNINGAR SV WHEELDRIVE 9011310A Förberedelser före drivning med WheelDrive Monteringen av WheelDrive ska utföras av behöriga yrkespersoner. Före drivning med hjälpmotorn måste följande åtgärder

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Miljövänliga husmorstips om rengöring

Miljövänliga husmorstips om rengöring Miljövänliga husmorstips om rengöring Tvätta vit frotté När frottéhanddukarna blivit lite solkiga: Häll 1,5 dl ättika i tvättmedlet. Vit frotté blir som ny! Göra rent grillgallret Häll ättika i en sprayflaska.

Läs mer

Miljövänliga husmorstips om rengöring

Miljövänliga husmorstips om rengöring Miljövänliga husmorstips om rengöring Tvätta vit frotté När frottéhanddukarna blivit lite solkiga: Häll 1,5 dl ättika i tvättmedlet. Vit frotté blir som ny! Göra rent grillgallret Häll ättika i en sprayflaska.

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

GRILLA MER MED MUURIKKA

GRILLA MER MED MUURIKKA GRILLA MER MED MUURIKKA Grilla STEKA RÖKA WOKKA KOKA grilla 1 Grilla STEKA RÖKA KOKA WOKKA GRILLA Med Muurikka Sommarköket kan du laga alla möjliga rätter! Muurikka Sommarköket är ett unikt koncept som

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Titan förråd Monteringsinstruktioner för Titan förråd Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Komponentlista 7 9 16 42 43 17 30 13 Bilderna av komponenterna är bara en visuell vägledning och visas inte i rätt proportion

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Läs denna manual och gör dig bekant med produkten innan grillen tas i bruk. Spara denna manual för framtida

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

Cave 100/100S Cave 40

Cave 100/100S Cave 40 Cave 00/00S Cave 40 Norsk Svensk Suomi English Innehåll Produktinformation s 2 Viktig information s 2 Mått och tekniska specifikationer s 3 Inbyggnad s 4 Cave 40 s 4 Cave 00S s 5 Användning och underhåll

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325 Elektronisk skrivtavla [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering (separat tillbehör)] Stället och väggmonteringssatsen är separata tillbehör. Installationshandbok (för behörig servicepersonal) Modellnummer

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Bruksanvisning för Separera 40

Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Grattis till valet av en Separera! När du står inför en installation av din nya Separera, ber vi dig läsa igenom denna instruktion i sin helhet

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

SALAMANDER OS200. Installations- och bruksanvisning

SALAMANDER OS200. Installations- och bruksanvisning SALAMANDER OS200 Installations- och bruksanvisning INNEHÅLL 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Montering... 3 4. Transport och flyttning av apparaten... 3 5. Manöverpanel... 4 6. Användning...

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2180 2180CBS 2180CBGD Utgåva 01/08 2180 CB Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer