MODELL SF20220R. Krystal Clear. Sandfilterpump Modell SF20220R. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODELL SF20220R. Krystal Clear. Sandfilterpump Modell SF20220R. Bruksanvisning"

Transkript

1 Krystal Clear Sandfilterpump Modell SF00R MODELL SF00R Bruksanvisning FI

2 INNEHÅLL Innehåll Varningar... Delar och referenser Installationsanvisningar... 5 Produktspecifikationer Bruksanvisning Drifttidtabell för Intex-pooler... 6 Drifttidtabell för pooler från andra leverantörer än Intex... 7 Underhåll Förvaring under lång tid... 8 Problemsökningsguide... 9 Vanliga problem med poolen... 0 Allmän vattensäkerhet... 0 Här hittar du Intex servicecenter Delar DELAR Viktiga säkerhetsregler 0 LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER AR För att minska risken för skador får barn inte använda produkten. Övervaka alltid barn och personer med funktionshinder. Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om densamma. De ska vid alla tillfällen övervakas av en vuxen med kunskap om och erfarenhet av produkten, så att de inte utsätts för risker. Monteras och nedmonteras endast av vuxna. Risk för elektrisk stöt. Anslut bara produkten till ett jordat uttag som är kopplat till en jordfelsbrytare. Kontakta en auktoriserad elektriker om du inte är säker på att det elektriska systemet skyddas av en jordfelsbrytare. Använd inte en portabel jordfelsbrytare. Ta alltid ur kontakten ur eluttaget innan produkten flyttas, rengörs, underhålls eller justeras. Det måste gå att komma åt stickproppen när produkten har installerats. Gräv inte ned elkabeln. Placera kabeln så att den inte skadas av gräsklippare, häcksaxar eller andra apparater. Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens reparatör eller annan kvalificerad person. Detta för att undvika fara. Sätt inte i eller ta ur stickproppen till produkten om du står i vatten eller om dina händer är våta. Placera produkten på minst meters avstånd från poolen. Placera produktens stickpropp minst 3,5 meter från poolen. Placera produkten på avstånd från poolen, så att barn inte kan klättra upp på den och hamna i poolen. Använd inte produkten när någon badar i poolen. Produkten är bara till för pooler som kan nedmonteras. Använd den inte till permanent installerade pooler. En nedmonterbar pool är uppbyggd så att den lätt kan nedmonteras för förvaring och sedan monteras igen till sin ursprungliga form. Minska risken för att någon fastnar i insuget genom att aldrig låta någon kliva i poolen om delar av silfiltret till utsuget sitter löst eller är trasiga, spruckna eller borta. Ersätt alltid genast delar av silfiltret till utsuget som sitter löst eller är trasiga, spruckna eller borta. Undvik att leka eller simma i närheten av utsugskomponenterna. Kroppsdelar eller hår kan fastna och orsaka skador eller i värsta fall drunkning. Förhindra skador på utrustning och undvik risken för skador genom att alltid stänga av pumpen innan du flyttar filterkontrollventilen. Stäng genast av produkten om det maximala arbetstrycket som finns angivet på filtertanken överskrids. Riskfyllt tryck. Om filtertankens ventillock monteras fast felaktigt kan det flyga av och orsaka allvarliga skador på människa eller egendom och i värsta fall dödsfall. OM DESSA AR INTE RESPEKTERAS KAN DET LEDA TILL SKADA PÅ EGENDOM, ELSTÖTAR, ATT NÅGON FASTNAR I APPARATEN, ALLVARLIG SKADA ELLER DÖD. De varningar, instruktioner och säkerhetsinstruktioner som medföljer produkten anger några vanliga risker i samband med vattenlekprodukter, men täcker inte alla tillfällen då risker och fara kan uppstå. Använd sunt förnuft och gott omdöme då du utövar en vattenaktivitet * valfritt * valfritt * valfritt * valfritt 3

3 DELAR Delar Innan du monterar produkten var noga med att kontrollera innehållet och bekanta dig med alla delarna. Innan du monterar produkten bör du ägna några minuter åt att kontrollera innehållet och bekanta dig med alla delarna DELAR Delar OBS! Ritningarna är endast avsedda som illustration. De kan skilja sig åt från den faktiska produkten och är inte skalenliga. REFERENSNUMMER OBS! Ritningarna är endast avsedda som illustration. De kan skilja sig åt från den faktiska produkten och är inte skalenliga. 4 5 REFERENSNUMMER ANTAL RERVDELSNUMMER 7 TRYCKMÄTARE CENTERRÖR BESKRIVNING 6 UTLOPPSLOCK O-RING TILL TANK SILFILTER SKYDDSLOCK TILL TÖMNINGSVENTIL O-RING TILL TÖMNINGSVENTIL BULT L-FORMAD O-RING 4 SLANG MED MUTTRAR KOPPLINGSSLANG TILL SANDFILTER SKIFTNYCKEL SKYDDSLOCK TILL LÖVFÅNGARE O-RING TILL LÖVFÅNGARE KORG MUTTER TILL FILTERHUS O-RING A SLAMVENTIL O-RING TILL VENTIL 9 3 ANTAL RERVDELSNUMMER KOLVVENTIL (O-RING, SLANG OCH BRICKA MEDFÖLJER) 0747 O-RING TILL SLANG BRICKA 06 MUTTER 056 BESKRIVNING GUMMIPACKNING TILL SILFILTER GÄNGAD FILTERHÅLLARE JUSTERBART INLOPPSMUNSTYCKE ADAPTER B (VALFRI) SILANSLUTNING (VALFRI) BASSÄNGMUNSTYCKE FÖR INLOPP (VALFRITT) SILFILTERGALLER (VALFRITT) Produktspecifikationer 6 Sandfiltret avlägsnar flytande partiklar och rengör inte poolen. Poolkemi är ett specialiserat område och du bör be din lokala poolskötselspecialist om närmare råd Ström 0 40 VAC Max. arbetstryck 3,5 bar (50 psi) Effekt Effektivt filtreringsområde Max. genomströmningshastighet Rekommenderade filtreringsmedier Rekommenderad mängd filtreringsmedium 650 W 0,3 m liter i timmen Använd endast kiselsand nr 0. Partikelstorlek 0,45 till 0,85 mm. Enhetskoefficient högst, kg. 064 SPECIFIKATIONER 7 5

4 INSTALLATIONSANVISNINGAR Installation av sandtank. Ställ tanken på önskad plats.. Koppla samman motorns förfiltreringsenhet med filtertankens sockel (se ritning 5.). Obs. Kontrollera att slangkopplingen på förfiltreringshusets vatteninlopp vetter mot poolen. Placera och montera pumpen: Systemet måste stå på ett jämnt och vibrationsfritt underlag. Platsen ska vara skyddad från väder, fukt, översvämning och minusgrader. Se till att det finns tillräckligt med utrymme och ljus för rutinmässigt underhåll. Luften måste cirkulera fritt kring pumpmotorn, så att den kan kylas ner. Installera inte pumpen i fuktig eller dåligt ventilerad miljö. VIKTIGT: I vissa länder är det enligt lagen nödvändigt att fästa produkten permanent i upprätt position i marken eller i en sockel. Kontakta de lokala myndigheterna där du bor för att ta reda på om det finns bestämmelser för filterpumpar till swimmingpooler ovan mark. Om det finns det kan produkten monteras på en plattform med hjälp av de två hålen i sockeln. (Se ritning 5.). Produkten kan monteras på en cementsockel eller en träplattform för att undvika att den råkar välta av misstag. Monteringshålen är 6,4 mm i diameter och sitter 7,4 mm från varandra. Använd två bultar och låsmuttrar med högst 6,4 mm diameter. Vi rekommenderar att ni är minst två personer som installerar produkten. Installation av motorns förfiltreringsenhet Ta försiktigt ut sandfiltret med tillbehör ur förpackningen och kontrollera att de inte har synliga skador. Om någon del är skadad, kontakta ditt lokala servicecenter.. Skruva av skyddslocket till lövfångaren (3) från förfiltreringshuset genom att vrida det motsols. Ta ur korgen (5) och muttern till filterhuset (6) (se ritning ). 3. Anslut förfiltreringshuset till motorns inlopp. Obs. Filterhållaren på förfiltreringshuset ska vara i linje med vatteninloppet på motorn (se ritning ). 7.4 mm 3. Skruva fast centerröret (3) på silfiltret (5) ordentligt för hand (se ritning 6). 4. Skjut in silfiltret och centerrörenheten lodrätt i tanken. Kontrollera att silfilterenheten sitter ordentligt på plats i botten av tanken och att centerröret är lodrätt och centrerat inuti tanken (se ritning 7) Skruv fast filterhusmuttern (6) på motorns vatteninlopp genom att vrida den medsols (se ritning 3. och 3.) Fylla på sand VIKTIGT: Använd endast kiselsand nr 0 med en partikelstorlek på mellan 0,45 och 0,85 mm och en enhetskoefficient på högst,75. OBS. Innan du fyller på sand i tanken, kontrollera att sandsilfiltret och centerröret sitter ordentligt på plats på botten av tanken och att centerröret (3) står lodrätt mitt i tanken. 5. Byt ut korgen (5) och skyddslocket på lövfångaren (3) mot förfiltreringshuset igen (se ritning 4. och 4.) Undvik att sand rinner ner i centerrörets öppning när du häller i sanden genom att täcka över centerrörets övre öppning med en kopp eller liknande (se ritning 8).. Den ena personen håller centerröret centrerat i tanken, medan den andra långsamt häller sand i tanken för att undvika att silfiltret flyttar sig (se ritning 9). 8 9 INSTALLATIONSANVISNINGAR 6 Installationsanvisningar 7

5 INSTALLATIONSANVISNINGAR MAX MIN MAX MIN Om tankventilen och klämman monteras fast felaktigt kan de flyga av och orsaka allvarliga skador på människa eller egendom och i värsta fall dödsfall. 5. Ta bort skyddskoppen över centerrörets öppning. 6. Skölj bort all sand kring tankens överkant. VIKTIGT: Kontrollera att centerröret (3) fortfarande är centrerat när du har fyllt på all sand, innan du går vidare till nästa steg. Installation av sexvägsventil. Sätt tankens O-ring (4) i spåret längs dess överkant (se ritning ). OBS. Kontrollera att det inte sitter sand eller smuts i tankens O-ring.. Sänk långsamt ner sexvägsventilens skyddslock över tanken och kontrollera att förbiledningsröret som sticker ut under skyddslocket till sexvägsventilen sitter ordentligt på plats över centerrörets öppning (3) (se ritning 3). Kontrollera att tankens O-ring sitter ordentligt på plats mellan spåret i tankens överkant och kanten av sexvägsventilens skyddslock. VIKTIGT: Det finns tre slangkopplingsportar på sexvägsventilen. Kontrollera att ventilens utloppskoppling (från filtret till poolen) är vänt mot poolen och att inloppskopplingen (från motorn till ventilen) är placerad i linje med motorutloppet (se ritning 4). 3 4 Poolutlopp montering av silfilter och kolvventil 8 Silfiltret förhindrar att stora föremål sugs in i och fastnar i och/eller skadar filterpumpen. Kolvventilen förhindrar att vatten rinner in i filterpumpen medan filtret sätts på plats eller rengörs. Om poolen är försedd med en uppblåsbar överdel bör du installera silfiltret, munstycket och kolvventilen innan du blåser upp denna. Artikelnumren nedan hänvisar till de delar som finns avbildade i avsnittet Delar i bruksanvisningen. Installera dem på följande sätt:t. Ta tag i silfiltret och kolvventilen.. Skruva ur kolvventilen moturs från den gängade filterhållaren (5) (se ritning 8). Se upp så att du inte lossar gummipackningen (). Placera kolvventilen på marken på en säker plats. 3. Skruva ur muttern (3) moturs från den gängade filterhållaren (5). Låt packningen (4) sitta kvar på filterhållaren (5). 4. Sätt i filtret och kolvventilen i den nedersta öppningen på poolutloppet (markerat med + ). Från insidan av poolduken stoppar du in filterhållaren (5) i ett av hålen. Låt packningen sitta kvar på filterhållaren så att den hamnar mot insidan av poolduken. 5. Innan du skruvar ihop allt bör du smörja gängorna med vaselin. Håll muttern (3) med den platta sidan riktad mot den yttre väggen av poolduken och skruva medurs fast den igen på den gängade filterhållaren (5) (se ritning 9). 6. Dra åt muttern (3) för hand på den gängade filterhållaren (5). 7. Ta tag i kolvventilen. Se till att brickan () sitter på plats. 8. Skruva medurs tillbaka kolvventilen på den gängade filterhållaren (5) (se ritning 0). 9. Kontrollera kolvventilen för att se om handtaget sitter i rätt läge vid markeringen 0/. Om det inte gör det trycker du ned handtaget och vrider det medurs tills den utstickande plastdelen fastnar vid markeringen 0/. Det förhindrar att vattnet strömmar ut under påfyllningen (se ritning. och.).. INSIDAN AV POOLDUKEN INSIDAN AV POOLDUKEN INSTALLATIONSANVISNINGAR 5 3. Fyll inledningsvis tanken ungefär halvvägs, så att du kan fördela sanden jämnt i den. Fyll sedan på med lite vatten som kan fungerar som stötdämpare när resten av sanden fylls på. På så sätt förhindrar du att silfiltret (5) utsätts för onödiga stötar (se ritning 0). 4. Fyll på sand mellan markeringarna MAX och MIN på centerröret. Sprid ut och jämna till sanden för hand (se ritning 0 och ). 3. Sätt en L-formad O-ring (9) på sexvägsventilens inloppskoppling och på pumpmotorns utlopp. Anslut sandfiltrets kopplingsslang () mellan pumpmotorns utlopp och sexvägsventilens inloppskoppling genom att vrida medsols (se ritning 5). 4. Ta bort bultlocket och bulten (8) och sätt fast flänsklämman runt tanken och sexvägsventilens flänsar (se ritning 6). 5. Sätt i bulten (8) i den förinstallerade muttern på klämman och dra åt den ordentligt med den medföljande skiftnyckeln (). Sätt tillbaka bultlocket. (se ritning 7. och 7.). 8 9

6 INSTALLATIONSANVISNINGAR Poolinlopp montering av munstycke och kolvventil. Ta tag i silfiltret och kolvventilen.. Skruva ur kolvventilen moturs från den gängade filterhållaren (5) (se ritning ). Se upp så att du inte lossar gummipackningen (). Placera kolvventilen på marken på en säker plats. 3. Skruva ur muttern (3) moturs från den gängade filterhållaren (5). Låt packningen (4) sitta kvar på filterhållaren (5). 4. Sätt i munstycket och kolvventilen i den översta öppningen på poolinloppet. Från insidan av poolduken stoppar du in filterhållaren (5) i ett av hålen. Låt packningen sitta kvar på filterhållaren så att den hamnar mot insidan av poolduken. 5. Innan du skruvar ihop allt bör du smörja gängorna med vaselin. Håll muttern (3) med den platta sidan riktad mot den yttre väggen av poolduken och skruva medurs fast den igen på den gängade filterhållaren (5) (se ritning 3). 6. Dra åt det justerbara poolmunstycket (6) och muttern (3) för hand på den gängade filterhållaren (5). 7. Ta tag i kolvventilen. Se till att brickan () sitter på plats. 8. Skruva medurs tillbaka kolvventilen på den gängade filterhållaren (5) (se ritning 4). 9. Kontrollera kolvventilen för att se om handtaget sitter i rätt läge vid markeringen 0/. Om det inte gör det trycker du ned handtaget och vrider det medurs tills den utstickande plastdelen fastnar vid markeringen 0/. Det förhindrar att vattnet strömmar ut under påfyllningen (se ritning 5. och 5.). 0. Justera munstyckets riktning så att det pekar bort från poolutloppet, så blir cirkulationen bättre (se ritning 6).. Nu kan du fylla vatten i poolen. VATTENRIKTNING 6 3 INSIDAN AV POOLDUKEN INSIDAN AV POOLDUKEN 5. Installation av sandfilterpumpens slangkopplingar Sexvägsventilen är försedd med tre slangkopplingsportar.. Anslut ena änden av slangen (0) till förfiltreringsinloppet och den andra änden till den nedre kolvventilen med silfiltret. Kontrollera att muttrarna är ordentligt åtdragna.. Anslut den andra slangen (0) mellan sexvägsventilens vattenutlopp och den övre kolvventilen med inloppsmunstycket. Kontrollera att muttrarna är ordentligt åtdragna. 3. Den tredje slangkopplingsporten (avlopp) på sexvägsventilen ska ledas till lämpligt avlopp med hjälp av slang eller rör (medföljer ej). Ta bort avloppslocket innan du sätter fast avloppslangen eller avloppsröret. 4. Nu kan sandfilterpumpen börja filtrera poolen. XVÄGSVENTIL VATTENINLOPP TILL AVLOPP NÄTKABEL FÖRFILTER MOTOR VATTENUTLOPP PÅ MOTOR VATTENUTLOPP >3.5M L-FORMAD O-RING KOLVVENTIL VATTENINLOPP L-FORMAD O-RING >M VATTENNIVÅ JUSTERBART INLOPPSMUNSTYCKE GÄNGAD FILTERHÅLLARE POOLDUKENS UTSIDA INSTALLATIONSANVISNINGAR POOL Placera produkten på minst meters avstånd från poolen. Placera produktens stickpropp minst 3,5 meter från poolen. Placera produkten på avstånd från poolen, så att barn inte kan klättra upp på den och hamna i poolen. 0

7 INSTALLATIONSANVISNINGAR Installation av sandfilterpumpens slangkopplingar (Forts.) Till pooler från andra leverantörer än NON-INTEX: Anslut slangen (0) till poolens inlopps-/utloppsanslutning med en stor slangklämma. Dra åt ordentligt. 0 > 3.5 M > M STOR SLANGKLÄMMA Till INTEX-pooler på högst 4,8 meter:. Skruva ur kolvventilen moturs från den gängade filterhållaren (5). Se upp så att du inte lossar gummipackningen ().. Ta tag i kolvventilen. Se till att brickan () sitter på plats. Anslut adapter B (7) till den gängade filterhållaren. 3. Ta bort väggproppen och fäst silfiltret (8 och 30) i den nedre slanganslutningen och munstycket (8 och 9) i den övre slanganslutningen. Adapter B (7) passar över filteranslutningen (8) som sitter i anslutningen. > M POOL 8 och 9 POOL 8 och 30 Bruksanvisning Risk för elektrisk stöt. Anslut bara produkten till ett jordat uttag som är kopplat till en jordfelsbrytare. Kontakta en auktoriserad elektriker om du inte är säker på att det elektriska systemet skyddas av en jordfelsbrytare. Använd inte en portabel jordfelsbrytare. Sätt inte i eller ta ur stickproppen till produkten om du står i vatten eller om dina händer är våta. Stäng genast av produkten om det maximala arbetstrycket som finns angivet på filtertanken överskrids. Stäng alltid av pumpen innan du flyttar sexvägsventilen. Om apparaten körs utan att vatten rinner genom systemet kan ett farligt tryck byggas upp och leda till explosion, allvarlig skada på människor eller egendom och i värsta fall dödsfall. Provkör aldrig pumpen med komprimerad luft. Kör inte pumpen om vattentemperaturen är över 35 C. Sexvägsventilens position och funktion: VENTILENS POSITION FUNKTION VATTENRIKTNING FILTER (se ritning 7) BAKLÄNGES (se ritning 8) SKÖLJNING (se ritning 9) AVFALL (se ritning 30) CIRKULATION (se ritning 3) STÄNGD (se ritning 3) RECIRC RIN RIN ACKWASH FILTER CLO FILTER CLO WASTE WASTE Vanlig filtrering och regelbunden dammsugning av poolen Vattnet rinner åt andra hållet för att rengöra filtret Används för att rengöra sanden första gången pumpen används samt jämna till sandbädden efter baklängessköljning Används för att dammsuga direkt till avfallsutloppet, sänka vattennivån eller tömma poolen 7 30 Används för att cirkulera vattnet tillbaka till poolen utan att skicka det genom filtret Stänger av hela vattenflödet till filtret och poolen. Använd inte inställningen med pumpen igång. RECIRCULATE RIN BACKWASH RECIRCULATE RIN FILTER BACKWASH WAST CLO CLO 8 3 Från pumpen via filtret till poolen Från pumpen via filtret till ventilens avfallsutlopp/avlopp Från pumpen via filtret till ventilens avfallsutlopp/avlopp Från pumpen till ventilens avfallsutlopp/ avlopp utan att passera filtret Från pumpen via ventilen till poolen utan att passera filtret RECIRCULATE IRCULATE RIN BACK BACKWASH FILTER TER WASTE WASTE CLO 9 3 BRUKSANVISNING > 3.5 M 3

8 BRUKSANVISNING Första gången du tar apparaten i bruk: Innan du startar apparaten, kontrollera att: Alla slangar har anslutits och dragits åt ordentligt och att rätt mängd filtersand har fyllts på. Hela systemet är anslutet till ett jordat uttag som är kopplat till en jordfelsbrytare. Filterkontrollventilen kan ställas in så att den är stängd. Starta inte pumpen om ventilen är stängd. Om du kör pumpen när ventilen är stängd finns det risk för att apparaten exploderar.. Ta tag i handtaget till kolvventilen. Vrid handtaget moturs, dra uppåt tills det stannar och vrid det därefter medurs tills den utstickande metalldelen fastnar vid markeringen 0/. Upprepa proceduren med den andra kolvventilen. Då öppnas ventilerna för att vatten ska kunna strömma in i sandfilterpumpen.. Kontrollera att avloppet på sexvägsventilen är öppet och vidarelett till lämpligt avlopp. 3. Kontrollera att pumpen är avstängd genom att trycka ner sexvägsventilen och ställa in den på läget BAKLÄNGES (se ritning 8 och 33). VIKTIGT: Undvik skador på sexvägsventilen genom att alltid trycka ner ventilhandtaget innan du vrider det. Stäng alltid av pumpen innan du ändrar läge på sexvägsventilen. 4. Starta pumpen (se ritning 34). Vattnet cirkulerar baklänges genom sandfiltret och till avloppet. Skölj baklänges tills vattnet i avloppet eller avloppsslamfönstret ser rent och klart ut. OBS. Börja med att köra vattnet baklänges genom filtret för att avlägsna eventuella orenheter eller fina sandpartiklar i sandfiltret TIMER OFF ON Drifttidtabell för Intex-pooler (utan Intex saltvattensystem) I tabellen visas hur lång drifttid som krävs för genomsnittlig användning av sandfilterpumpen på pooler ovan mark. POOLSTORLEK INTEX-POOLER OVAN MARK EASY T -POOL VATTENKAPACITET (Beräknad som 90 % i pool med ram och 80 % i Easy Set-pooler och ovala pooler) I LITER DRIFTTID SANDFILTERPUMP (Avser en cykel) (Timmar) 549 x 07 cm x cm x 3 cm RUND POOL MED METALLRAM TIMER (TIMMAR) TIMER OFF ON 549 x cm BRUKSANVISNING 5. Stäng av pumpen och ändra sexvägsventilen till läget SKÖLJNING (se ritning 9). 6. Starta pumpen och kör den i ungefär en minut för att jämna till sandbädden efter att du har kört vattnet baklänges genom sandfiltret. 7. Stäng av pumpen och ändra sexvägsventilen till läget FILTER (se ritning 7). 8. Starta pumpen. Nu körs systemet i normalt filtreringsläge. Kör pumpen tills poolvattnet har blivit tillräckligt rent och högst timmar per dag. 9. Läs av det ursprungliga mätartrycket när sandfiltret är rent. OBS. När systemet tas i bruk för första gången kan du behöva köra vattnet baklänges flera gånger om det finns ovanligt mycket tunga smutspartiklar i vattnet och sanden. Därefter stiger trycket samtidigt som flödet minskar i takt med att filtret avlägsnar smuts och orenheter från poolvattnet och dessa samlas i sandfiltret. Om systemet inte är försett med någon dammsugare och mätartrycket är i den gula zonen är det dags att köra vattnet baklänges genom sandfiltret. Se BAKLÄNGES i avsnittet Första gången du tar apparaten i bruk. 549 x 3 cm x cm x 3 cm ULTRA FRAME-POOL 488 x cm x 3 cm QUOIA SPIRIT -POOLT Dammsugare (dvs. Intex automatiska poolrengörare) som sitter fast på systemet kan också få flödet att minska och trycket att stiga. Ta bort en eventuell dammsugare från systemet och kontrollera om mätartrycket har sjunkit från den gula till den gröna zonen. 508 x 4 cm x 35 cm Köra systemet med TIMER -kontrollen eller manuellt: POOL MED OVAL RAM Gör så här om du vill använda sandfilterpumpen i läget FILTER med hjälp av TIMER -kontrollen: 60 x 366 x cm 668 A. Ställ in timern på önskad drifttid. Se drifttidtabellen (se ritning 35). B. Starta pumpen genom att trycka på brytaren till läget -. Nu filtrerar sandfilterpumpen vattnet och stannar när drifttiden är slut. Den inbyggda timern aktiverar sedan pumpen vid samma tidpunkt och lika länge varje dag. C. Drifttiden kan ändras om så behövs. Följ steg A B. 73 x 366 x cm x 366 x cm REKTANGULÄR ULTRA FRAME-POOL Gör så här om du vill köra sandfilterpumpen manuellt (utan TIMER -kontrollen): 549 x 74 x 3 cm 703 A. Starta pumpen genom att trycka på brytaren till läget -. Nu filtreras vattnet genom sandfilterpumpen. B. Stäng av pumpen genom att trycka på brytaren till läget O. 73 x 366 x cm x 366 x 3 cm x 488 x 3 cm

9 BRUKSANVISNING Drifttidtabell för Intex-pooler (med Intex saltvattensystem) Om systemet är anslutet till ett Intex saltvattensystem bör filterpumpen köras längre än Intex saltvattensystem. POOLSTORLEK INTEX-POOLER OVAN MARK EASY T -POOL VATTENKAPACITET (Beräknad som 90 % i pool med ram och 80 % i Easy Set-pooler och ovala pooler) I LITER DRIFTTID FÖR SALTVATTENSYSTEM (Utan cyansyra) (Timmar) 0-9 C 0-8 C 9-36 C DRIFTTID FÖR SANDFILTERPUMP (Litres) (Hours) 457 x 84 cm x 9 cm x 07 cm x cm x 07 cm x cm x 07 cm x cm x 3 cm RUND POOL MED METALLRAM 457 x 9 cm x 07 cm x cm x cm x cm x 3 cm x 3 cm x cm x 3 cm ULTRA FRAME-POOL Drifttidtabell till pooler från andra leverantörer än Intex I tabellen visas hur lång drifttid som krävs för genomsnittlig användning av sandfilterpumpen på pooler ovan mark. VATTEN-KAPACITET I LITER DRIFTTID SANDFILTERPUMP (Avser en cykel) (Timmar) BRUKSANVISNING 488 x cm Rengöring och underhåll av motorns förfiltrering 549 x 3 cm QUOIA SPIRIT -POOLT 508 x 4 cm x 35 cm POOL MED OVAL RAM. Se till att filterpumpen är avstängd och ta ur kontakten från eluttaget.. Ta tag i handtaget till kolvventilen. Vrid handtaget moturs, dra uppåt tills det stannar och vrid det därefter medurs tills den utstickande plastbiten fastnar vid markeringen 0/. Upprepa proceduren med den andra kolvventilen. Detta förhindrar vatt det strömmar ut vatten ur poolen. 3. Släpp på trycket genom att först öppna slamventilen (8) som sitter på den nedre sidan av förfiltreringshuset (se ritning 36). 4. Lossa lövfångarens skyddslock (3) genom att vrida det motsols och ta därefter bort korgen (5) och lövfångarens O-ring (4) från förfiltreringshuset (se ritning (37). 549 x 305 x 07 cm x 366 x cm x 366 x cm x 366 x cm REKTANGULÄR ULTRA FRAME-POOL 549 x 74 x 3 cm x 366 x 3 cm x 488 x 3 cm OBS. Inställningsläget med tolvtimmarstimer ger 0 minuter extra jämfört med den faktiska inställningen. 6 7

10 UNDERHÅLL 5. Töm och spola ur korgen med en trädgårdsslang. Du kan använda en diskborste till att avlägsna skräp från korgen. Använd inte metallborste. 6. Rengör och skölj ur insidan av förfiltreringshuset och lövfångarens O-ring med en trädgårdsslang. 7. Sätt tillbaka lövfångarens O-ring, korgen och skyddslocket till lövfångaren på förfiltreringshuset. 8. Stäng slamventilen (8) igen. Poolskötsel och poolkemikalier Alla pooler måste skötas om ordentligt för att vattnet ska hållas klart och hygieniskt rent. Med rätt kemikalier som komplement kan filtret hjälpa dig att uppnå det här målet. Rådfråga din lokala återförsäljare av poolprodukter beträffande lämplig användning av klor, algmedel och kemikalier för att få gnistrande klart vatten. Förvara poolkemikalier oåtkomliga för barn. Häll inte i kemikalier i poolen när någon badar. Det kan orsaka hud- eller ögonirritation. Vi kan inte nog betona hur viktigt det är att du kontrollerar vattnets ph-värde dagligen och tillsätter rätt mängd kemikalier i vattnet. När du fyller på poolen för första gången och även senare under säsongen är det väldigt viktigt att tillsätta klor och algmedel i lagom mängd samt bibehålla rätt ph-värde. Kontakta en butik som säljer pooltillbehör för att få mer information. Första gången du fyller på poolen under säsongen kan det hända att vattnet är lite bräckt. Då krävs extra kemikalier i vattnet och fler filterbyten. Låt inte någon bada i poolen förrän ph-värdet är i balans. Kontakta en butik som säljer pooltillbehör för att få mer information. Klorerat vatten kan skada gräsmatta, trädgårdsplanteringar och buskar om barn leker i poolen och stänker vatten utanför den. Gräsmattan blir förstörd under poolduken. Observera att det finns grässorter som växer genom poolduk. Filtret behöver köras olika mycket beroende på poolens storlek, vädret och användningsnivån. Pröva dig fram för att hitta lagom lång körtid, så att du får rent och klart vatten. Poolduken kan skadas av koncentrerat klor. Följ alltid kemikalietillverkarens föreskrifter samt hälsobestämmelser och allmänna varningar. Längre förvaring och vinterförvaring Om vattnet i poolen fryser skadas sandfiltret och garantin gäller inte längre. Om du måste tillsätta frostmedel i vattnet, använd propylenglykol. Propylenglykol är inte giftigt och skadar inte systemets plastkomponenter. Andra frostmedel är väldigt giftiga och kan skada systemets plastkomponenter.. Innan du tömmer poolen inför en längre förvaring eller flyttning, kontrollera att vattnet rinner mot ett lämpligt avlopp och bort från huset. Hör med kommunen om det finns särskilda bestämmelser för tömning av swimmingpooler.. Stäng av apparaten och dra ur stickproppen från eluttaget. 3. När poolen är tömd, koppla från alla slangar från pumpen och kolvventilerna och ta bort silfilter/kolvventiler från poolväggen. 4. Lossa skyddslocket till tömningsventilen (6) genom att vrida den motsols, så att tanken töms ordentligt. Tömningsventilen sitter på botten av filtertanken. 5. Lossa pumpmotorn från tanksockeln. 6. Låt sandfilterpumpens delar och slangar ligga utomhus för att lufttorka helt. 7. Smörj följande O-ringar och packningar med vaselin när du ska ställa undan poolen under en längre tid: L-formad O-ring (9). O-ring A (7). O-ringar, pumpslang (). Packningar, silfilter (). Gummipackningar, silfilter (4). 8. Tryck ner sexvägsventilens handtag och vrid det så att pilen ovanpå ventilen hamnar mellan två lägen. På så sätt kan allt vatten rinna ur ventilen. Lämna sexvägsventilen i det här inaktiva läget. 9. Det bästa är att lägga alla torra delar och pumpmotorn i originalförpackningen under förvaring. Undvik problem med kondens och rost genom att inte täcka över eller vira in pumpmotorn i plastpåsar. 0. Förvara pumpmotorn och dess tillbehör på en torr plats. Förvaringstemperaturen bör vara kontrollerad, mellan 0 och 40 grader. Problemsökningsguide PROBLEM ORSAK LÖSNING FILTERMOTORN STARTAR INTE FILTRET RENGÖR INTE POOLEN VATTNET PUMPAS INTE GENOM FILTRET ELLER BARA VÄLDIGT LÅNGSAMT PUMPEN FUNGERAR INTE XVÄGSVENTILEN/ SKYDDSLOCKET LÄCKER SLANGEN LÄCKER TIMERN GÅR FEL ELLER KAN INTE STÄLLAS IN TRYCKMÄTAREN FUNGERAR INTE Motorn är inte inkopplad. Kontrollera proppskåpet. Jordfelsbrytaren är frånslagen. Motorn är för varm och överbelastningsskyddet har aktiverats. Klor- eller ph-nivån är felaktig. Du har inte hällt i sand i filtret. Sexvägsventilen är felaktigt inställd. Poolen är väldigt smutsig. Silfiltret stoppar upp vattenflödet. Inloppet är igensatt eller fullt med skräp. Det är hål på inloppsslangen. Poolen är väldigt smutsig. Sandfiltret är igensatt med smuts. Munstycket och silfiltret är anslutna bakvänt. En skorpa eller förhårdnad har bildats sandfiltrets yta. Pooldammsugare finns anslutet till systemet. Låg vattennivå. Bassängfiltret är blockerat. Det är hål på inloppsslangen. Fel på motorn eller pumphjulet fastnat. Sandtankens O-ring saknas. Sandtankens O-ring är smutsig. Flänsklämman är inte åtdragen. Sexvägsventilen är skadad. Slangmuttern är inte åtdragen ordentligt. Slangkopplingens O-ring/L-formade O-ring saknas. Ev. fel på den integrerade timern. Tryckmätarens inlopp är igensatt. Tryckmätaren är skadad. Du måste ansluta elkabeln till ett jordat eluttag anslutet till en jordfelsbrytare. Återställ jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren löser ut flera gånger efter varandra kan det vara fel på elsystemet. Bryt strömmen och kontakta elektriker för att åtgärda problemet. Låt motorn svalna och starta sedan om den. Justera klor- och ph-nivåerna. Rådfråga en butik som säljer pooltillbehör. Sätt i ett filter, se Fylla på sand. Ställ in ventilen på läget FILTER. Låt filterpumpen köra längre perioder. Rengör silfiltrets inlopp. Avlägsna eventuellt skräp vid inloppsslangen genom att släppa ut det innanför poolväggen. Spänn åt slangklämmorna, kontrollera att slangen inte är skadad, kontrollera poolens vattennivå. Rengör förfiltreringskorgen oftare. Skölj ur filtret genom att köra genom vattnet baklänges. Installera munstycket högst upp på vatteninloppet och silfiltret längst ner på vatteninloppet. Ta bort ca 3 cm sand om så behövs. Koppla från dammsugaren som är ansluten till systemet. Fyll poolen till rätt vattennivå. Rengör silfiltret vid vatteninloppet. Spänn åt slangklämmorna, kontrollera att slangen inte är skadad. Kontakta Intex servicecenter. Ta bort sexvägsventilens skyddslock och kontrollera att O-ringen sitter på plats. Rengör sandtankens O-ring med en trädgårdsslang. Dra åt klämman med den medföljande skiftnyckeln. Kontakta Intex servicecenter. Skruva åt/sätt dit slangmuttern. Kontrollera att O-ringen/den L-formade O-ringen sitter på plats och inte är skadad. Stäng av pumpen och starta om den efter fem minuter. Nollställ timern. Kontakta Intex servicecenter. Avlägsna eventuellt skräp vid inloppet genom att lossa mätaren från sexvägsventilen. Kontakta Intex servicecenter. PROBLEMSÖKNINGSGUIDE 8 9

11 SÄKERHET Vanliga problem med poolen PROBLEM BESKRIVNING ORSAK LÖSNING ALGER MISSFÄRGAT VATTEN DET FLYTER PARTIKLAR I VATTNET DET ÄR HELA TIDEN FÖR LITE VATTEN I POOLEN DET LIGGER SLAM PÅ BOTTEN AV POOLEN Vattnet är grönaktigt. Gröna eller svarta fläckar på poolduken. Poolduken känns hal och/ eller luktar illa. Vattnet blir blått, brunt eller svart när du tillsätter klor. Vattnet är grumligt eller mjölkigt. Vattennivån är lägre än föregående dag. Det är smuts eller sand på poolbotten. Klor- och ph-nivå behöver justeras. Koppar, järn eller mangan i vattnet oxideras när klor tillsätts. Detta är vanligt. Vattnet blir för hårt när phvärdet höjs för mycket. Vattnet innehåller för lite klor. Något har hamnat i vattnet. Det är en reva eller ett hål i poolduken eller någon av slangarna. Avloppsventilerna har lossnat. Poolen används mycket och man går i och ur poolen mycket. Tillsätt en stor mängd klor på en gång. Korrigera ph värdet till den nivå som poolbutiken rekommenderar. Dammsug poolbotten. Bibehåll rätt klornivå. Anpassa ph-värdet till rekommenderad nivå. Kör filtret tills vattnet är klart. Rengör kassetten regelbundet. Korrigera ph-värdet Rådfråga poolbutiken om du behöver hjälp. Anpassa klorhalten. Rengör eller byt filtret. Reparera med lagningsset. Dra åt alla klämmor för hand. Använd Intex pooldammsugare för att rengöra botten. SKRÄP PÅ VATTENYTAN Löv, insekter osv. Poolen står för nära träd. Använd Intex poolskummare. VIKTIGT Om du fortfarande har problem, kontakta vår kundtjänstavdelning för att få hjälp. Allmän vattensäkerhet Lek i vatten är både roligt och avslappnande. Det innebär dock vissa risker för skada eller död. För att minska risken för skada ska du läsa och följa alla varningar och instruktioner på produkt, förpackning och informationsblad. Kom dock ihåg att varningar, instruktioner och säkerhetsinstruktioner nämner några allmänna risker med vattenlek, men inte täcker alla tillfällen då risker eller fara kan uppstå. För ytterligare säkerhetsinformation kan du läsa följande generella riktlinjer samt riktlinjer som ges av nationellt erkända säkerhetsorganisationer: Kräv konstant uppsikt av barnen. Lär dig simma. Ta dig tid att lära dig hjärt-lungräddning och första hjälpen. Prata med alla som passar dina barn om vilka risker det finns med poolen och om vikten av att använda säkerhetsutrustning som barngrindar, låsa dörrar osv. Lär barnen hur de ska uppföra sig i en nödsituation. Använd sunt förnuft och gott omdöme då du utövar en vattenaktivitet. Om du har frågor som rör service eller vill beställa reservdelar, kontakta närmaste kontor nedan eller gå in på vår hemsida där du kan få svar på de vanligaste frågorna. DANMARK K.E. MATHIAN A/S SINTRUPVEJ, DK-80 BRABRAND, DANMARK TEL: FAX: E-post: Hemsida: SVERIGE LEKSAM AB BRANDSVIGSGATAN 6, S-6 73 ÄNGELHOLM, SVERIGE TEL: FAX: E-post: Hemsida: NORGE NORSTAR AS PINDSLEVEIEN, N-3 SANDEFJORD, NORGE TEL: FAX: E-post: Hemsida: FINLAND NORSTAR OY SUOMALAISTENTIE 7, FIN-070 ESPOO, FINLAND TEL: FAX: E-post: Hemsida: 0

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

BRUKSANVISNING. Flytande ytskimmer VIKTIGA SÄKERHETSREGLER 80IO

BRUKSANVISNING. Flytande ytskimmer VIKTIGA SÄKERHETSREGLER 80IO BRUKSANVISNING VIKTIGA SÄKERHETSREGLER Läs, förstå och följ alla instruktioner noggrant innan du installerar och använder produkten. Flytande ytskimmer 80IO Varning...27 Delar... 28 Krokmontering för Easy

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

3. Anslutning av in- och utgående vatten. Anslutningen görs med en 20mm flexibel slang till markerade vatten in och ut på automatikens baksida.

3. Anslutning av in- och utgående vatten. Anslutningen görs med en 20mm flexibel slang till markerade vatten in och ut på automatikens baksida. 1(7) Kombivattenrenare Automatik 263 Beskrivning av reningsprocessen Kombivattenrenaren renar brunnsvatten med flera vattenproblem. Den renar höga halter av järn, mangan och åtgärdar även lågt ph. Med

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 07-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

Bruksanvisning. Krystal Clear Sandfilterpump 317 mm Modell SF10220 VIKTIGA SÄKERHETSREGLER 179A

Bruksanvisning. Krystal Clear Sandfilterpump 317 mm Modell SF10220 VIKTIGA SÄKERHETSREGLER 179A Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSREGLER Läs, förstå och följ alla instruktioner noggrant innan du installerar och använder produkten. Krystal Clear Sandfilterpump 317 mm Modell SF10220 Endast i illustrationssyfte.

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 MANUAL HYDRO 7000 Utgåva 3 2012 SVERIGE info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 Installation av Hydro 7000 1. Tag ut din klädseltvätt från kartongen. 2. Den långa vätskeslangen skall

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Service och underhåll

Service och underhåll Regelbundet underhåll är nödvändigt för att din CLEONE vattenrenare ska fungera tillförlitligt och leverera gott och rent vatten. Du kan välja att sköta underhållet på fyra olika sätt: 1. Har du köpt CLEONE

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13 Installationsanvisning Kolfilter HG 10-13 Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

SPABAD B R U K S A N V I S N I N G

SPABAD B R U K S A N V I S N I N G SPABAD BRUKSANVISNING OBS! LÄS NOGA IGENOM INSTRUKTIONERNA OCH FÖLJ DEM FÖREBYGGANDE AV RISKER FÖR BARN 1. För att minska risken för personskada för barn: låt aldrig barn använda spabadet ensamma utan

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL Manual Monterings- och bruksanvisning Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL 2 Gratulerar och lycka till Gratulerar till ditt val av centraldammsugare, som du kommer att ha stor glädje av i många år. Eftersom du

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

INSTRUKTION. Uranfilter - tidstyrt. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se

INSTRUKTION. Uranfilter - tidstyrt. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se INSTRUKTION Uranfilter - tidstyrt Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 12-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar MONTERINGSANVISNING EVITA-6036 Massagebadkar Kära kund: Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Vänligen ta

Läs mer

TopSpa XS Användarmanual

TopSpa XS Användarmanual 2015-12-16 TopSpa XS Användarmanual Till TopSpa XS krävs fast anslutning 230 V, 1x16A, via servicebrytare. Jordfelsbrytare måste vara inkopplad. Det rekommenderas också att en timer (klocka), med On/Off

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

INSTRUKTION Budget ANA

INSTRUKTION Budget ANA INSTRUKTION Budget ANA Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 12621 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Symboler som används i denna bruksanvisning Alla viktiga föreskrifter åtföljs av nedan angivna symboler. Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas. Fara! Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

Installationsanvisning Mjukvattenfilter 12,5 liter

Installationsanvisning Mjukvattenfilter 12,5 liter Installationsanvisning Mjukvattenfilter 12,5 liter Viktig information före installation Kontrollera att godset inte har skadats under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Handbok Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Våt och torr dammsugare Denna instruktion förser Er med all nödvändig information som behövs för ett korrekt och säkert användande av dammsugaren. Användande

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

INSTRUKTION Mjukvattenfilter

INSTRUKTION Mjukvattenfilter INSTRUKTION Mjukvattenfilter Mårdvägen 7, 352 45 VÄXJÖ. Tel: 0470-141 50 Fax: 0470-299 30, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 99-1 Sid 1 INSTALLATION VIKTIGT! * För att få en fullgod funktion av filtret

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Swedish Tack för att du har köpt avsaltaren Katadyn Survivor-06 Den är konstruerad och tillverkad för produktion av färskvatten

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

INSTRUKTION. M Duplex. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 07-1. Sid 1

INSTRUKTION. M Duplex. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 07-1. Sid 1 INSTRUKTION M Duplex Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 07-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Ismaskiner modellerna Q130/Q210/Q270. Installation. Elektrisk information. Ismaskinens placering

Ismaskiner modellerna Q130/Q210/Q270. Installation. Elektrisk information. Ismaskinens placering Ismaskiner modellerna Q130/Q210/Q270 Installation Ismaskinens placering Ismaskinens uppställningsplats måste uppfylla nedanstående kriterier. Välj en annan uppställningsplats, om något av dessa kriterier

Läs mer

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning.

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Jan 00 rev2 Barriär rulldraperi motordrivet Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Läs noggrant igenom monteringsanvisningen och följ de instruktioner som ges i denna. Scandistrip Door AB fråntar

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

BASIC SAUNA COLLECTION

BASIC SAUNA COLLECTION BASIC SAUNA COLLECTION SV Monteringsanvisningar för bastu S1212B S1515B S1515RB S1812B S2015B S2015RB S2020B S2020RB 22112006 SV Läs igenom monteringsanvisningarna innan du börjar montera bastun. Dessa

Läs mer

5. Underhåll, hygien och service

5. Underhåll, hygien och service 3004202-2013-01-22 VE330H 5. 5.1 Driftsvisningar via manöverpanelen Manöverpanel Se Handboken för Eact för VE320/330/340/350/360 hur man via teknikermenyn (åtkomstkod 1111) kan gå in i meny 2 Driftsvisningar

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer