Ostkustens trafikområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ostkustens trafikområde"

Transkript

1 Uppdaterad : Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom Oxelösunds / Bråvikens lotsningsområde. Värdena gäller för medelvattenstånd. Observera att under vår och försommar kan vattenståndet ofta varaktigt vara under medelvattenstånd. Om inte annat anges i sammanställningen förutsättes att aktuellt fartyg har normalt god teknisk standard och manöverförmåga samt erforderligt antal bogserbåtar kan disponeras. Förbehåll görs för bl.a. aktuella sikt, is och vindförhållanden, vilket temporärt begränsar Möjligheterna till lotsning. Undantagsvis kan större dimensioner medges under gynnsamma yttre betingelser för fartyg Med hög teknisk standard och mycket god manöverförmåga. Det är alltid berörd lots som slutligen bedömer om rådande omständigheter är sådana att en lotsning kan utföras. Denna sammanställning är ett internt dokument för planering av lotsning och kan även vara vägledande för mäklare. Mäklarna rekommenderas alltid att i god tid inhämta underhandsbesked för fartyg på eller nära en max dimension, därvid bör information lämnas om utrustning och standard som kan påverka fartygets manöverförmåga. Sjöfartsverket förebehåller sig rätten att utan föregående notis ändra uppgifterna i denna sammanställning. Förkortningar: D. Dager. M. Mörker. UKC. Under keel clearance, min meter. DJP. Djupgående i meter. LOA. Fartygets längd över allt i meter. B. Fartygets största bredd i meter. KL. Kajlängd i meter. MGMF. Mycket god manöverförmåga ( pitch / bogpropeller och spec. roderarrangemang). NR. Nautiska rådet.

2 FARLEDS DJUPGÅENDEN. Sjön - Vinterklasen 15,5 meter ( 20 meters knalle 0.45 M syd Grässkärs fyr ). Sjön - Lillhammarsgrund - Örsbaken 10,8 meter. Sjön Sandviksfjärden 12,6 meter. Korphålet 6,0 meter. Syd Kungshamn 8,4 / 7,0 meter. Nord Hargökalv 6,0 meter. Syd St.Juten 8,4 meter. Säterholmen, Fläskösund via Lönö 5,4 meter. ( Bredd max. 15 meter ) Mellskärsleden 4,8 meter. Hasselöleden 3,9 meter. Prästhållet 6,0 meter. Nord Korpholmen 6,0 meter. Sjön Nyköping 4,0 meter Viktorialeden 2,5 meter. Sjön Enskär Tvären 5,3 meter. Sävsundet norra leden 5,3 meter. Sävsundet södra leden 4.2 meter. Bokösund 3,5 meter. Rågsundet (Espskärsleden) 2,5 meter. Gamla Oxelösund ( 3,0 m) 2,5 meter. Marsviken 2,5 meter. Arkö över Alen leden 3,6 meter. Sjön Arkö Marviken 5,0 meter. Arkö Häradsskär 5,0 meter. Till Fyrudden 3,6 meter. Till Fredriksnäs 3,7 meter. Till Ankarplats Mem 3,0 meter. Lagnöströmmen 2,5 meter. Valdemarsvik ( redd ) 4,5 meter. Valdemarsvik ( kaj ) 3,0 meter. Gryts varv 5,5 meter. Göta kanal 2,8 meter. ( Loa. 25 m, B. 7 m, H. 22 m ) Kinda kanal 1,5 meter.

3 LJUS DJP. UKC. L. B. Kränkan Örsbaken D/M 10,8 > 2,7 m.gäller vid ankring Örsbaken. Via Lillhammarsleden.. SSAB KL = 298 m. D in 8,9 0, D ut 9,2 0, M in 8,9 0,6 165 * 26 M ut 9,2 0,3 165 * 26 */ Fartyg > 165 kan tillåtas efter samråd med NR. Pollarna målade blåa ( norr ), vita, röda ( mitten ) och gula (söder ). BRANNÄS KL = 80 m. ( ponton ) D/M 6,0 0,6 Målat märke inre pollaren markerar djup på 6,2 m... NYKÖPING KL sydöstra = 140 m D 4,0 0,5? KL sydvstra = 140 m STUDSVIK RORO = 70 m. D 5,3 0,7

4 LJUS DJP. UKC. L. B. MARVIKEN KL = 45 m D 5,5 via Fläskösund. 15 D 5,0 via Maröleden.. MAURITSBERG D/M * 6,0 */ Om kajbelysningen är tänd. Mycket liten kaj med dykdalb västvart... FÄRJESTADEN KL = 50 m D/M 3, Skall svängas vid ankomst VALDEMARSVIK KL = 70 m. D Rekommenderat djupgående i leden är 4,5 m, vid kaj < 3,0 m...

5 LJUS DJP. UKC. L. B. Kränkan Sandviksfjärden D 12,6 > 1,9 M 12,6 > 1,9 210 * */ Fartyg > 210 meter passage Kungshamn endast dager NORRKÖPINGS HAMNAR PAMPUSRÄNNAN: Bredd = 60 meter. UKC. = 0,9 meter. SIKTRESTRIKTION PAMPUSRÄNNAN: Vid passage med fartyg > 180 m. min. 3 M sikt. Fartyg med begränsad sikt p.g.a. konstruktion, däckslast, kranar etc. kan ej påräkna passage under mörker. VINDRESTRIKTION PAMPUSRÄNNAN: Vid passage med fartyg > 180 m,med begränsad sikt p.g.a. konstruktion, däckslast,kranar etc. max. vindstyrka 7 m/s. Vid passage med övriga fartyg > 180 m. max. vindstyrka 10 m/s. Fartyg > 210 meter upp till hamnmax skall alltid en särskild prövning göras. P1 P1. KL = 70 m. D 11,3 0, M 11,3 0, PAMPUSKAJEN PAMPUS KL = 400m. D 11,8 0, M 11,8 0, PAMPUS. 8 + RORO. Kl = 150 m. D 9,7 0,7 M 9,7 0,7 P3 (RORO) P3 ( RORO) KL = 75 m. D/M 8,4 0,6 * För passage av annat fartyg vid Pampuskajen får sammanlagda fartygsbredden ej > 64m. Ank. Pampuskajen med > 190 m, babord till kaj om tankbåt vid kaj P1. Två lotsar ank/avg vid större bredd än 32 m. vid passage genom Pampusrännan. */ Ank. P3. Minimiavstånd till inneliggande tankfartyg vid P1 får ej understiga 30 m. När det ligger tankfartyg vid P1 får ej fartyg med längd större än 135 m. angöra kaj P3. Avg. P3. Minimiavstånd till inneliggande tankfartyg får ej understiga 30 m.

6 LJUS DJP. UKC. L. B. BRAVIKEN VANLIGA KAJEN D 8,2 0, MGMF KL = 120 M.. M 8,2 0, MGMF Fartyg > 125 meter längd tomt vid RORO-kajen för god förtöjning. RORO KAJEN KL = 170 M. D/M 7.7 0,6 Ej möjligt att utsätta förändor med länga fartyg ( endast tvärändor ). DJURÖN STORA KAJEN D/M 12,0 0,6 KL = 160 M. LILLA KAJEN D/M 6,7 0,6 Västra sidan inre delen D/M 7,1 0,6 Västra sida yttre delen LINDÖKANALEN : Bredd = meter. UKC = 1,1 0,6 meter ( 1,1 meter genom Lindökanalen till nedre svängplanen, vidare till kajer 0,6 meter). LJUS DJP. UKC. L. B. D 8,4 1, D 8,4 1, D 8,4 1, M 8,4 1,

7 NORRKÖPINGS INRE HAMNAR OBS. Målade märken ( orange) på kajerna är gränser för de olika djupen. LJUS. DJP. UKC. L. B. SÖDER: KAJ 61. ( RORO) D/M 7,3 0,6 KAJ D/M 8,3 0,6 KAJ D/M 7,3 0,6 KAJ D/M 6,3 0,6 KAJ D/M 5,3 0,6 NORR: KAJ 2 6. D/M 5,3 0,6 KAJ D/M 6,3 0,6 KAJ 36 ( Ågrenskajen ) D/M 4,3 0,6 KAJ ( T-kran ) D 8,3* 0, M 8,3 0, OBS! RORO vid T-kran D/M 5,3 0,6 KAJ D/M 6,3 0,6 */ Fullt djup 90 meter söderut till målat orange/vitt märke.

8 Fartygsstorlekar och djupgåenden mm. för området Oxelösund / Norrköping Norrköpings inre hamnar ( innanför Händelöbron) PASSAGE HÄNDELÖBRON, D 6.8 0, ,4 M ** 16.0 M MGMF RAMSHÄLL ( KL= 65 m.) D M ** 16.0 M MGMF TALLBACKEN ( KL= 30 m.) D M ** 16.0 M MGMF **/ Lastade konventionella fartyg vid gynnsamt väder. SUPRA ( Se rekommendation ) D/M 6,0 0, ,0 Yttre kajen är 120 meter lång med ett djup på 7.1 meter, därefter 10 meter kaj med ett djup på 6,9 meter.innersta delen är 40 meter lång med ett djup på 4,6 meter CEMENTA KL = 30 M. D/M 5.8 0,6

9 LJUS. DJP. UKC. L. B. Kränkan - Vinterklasen D/M 15,5 4,5 * */ 20 meters knalle 0,45 M. syd om Grässkärsfyren. OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 11. KL = 105 m. D 12,8 0,7 * * Vid lossning / lastning av tankfartyg med babords sida till kaj får avståndet från förstäven Till slanganslutningen ej överstiga 125 meter. Utlastarens höjd över medelvatten är ca. 13 meter. */ Se nedanstående tabell ( rekommendationer)avrundning sker till hela meter enligt< 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/Avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ Fartyg vid kaj x33-244x42 Ja Ank Sb/Bb * 200x33-244x42 Ja Avg Sb/Bb Ingen begr. Nej vid avg. med fartyg > 200 m. 200x33 244x42 Nej Ank Sb/Bb * 200x33 244x42 Nej Avg Sb/Bb Ingen begr. Nej vid avg. med Fartyg > 200 m.. < 200 x 33 Ingen begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. < 170 x 28 Från 244x42 244x43 Ja Ank Bb * Från 244x42 244x43 Ja Avg Bb Ingen begr. Nej * Vid ankomst till kaj 11 med fartyg > 200 x33 m. och med inneliggande fartyg vid kaj 9½ - 10 med > bredd än 28 m. skall säkerhetsavståndet vara minst 140 meter till planerad förtöjningsplats för ankommande fartyg.

10 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 11 KL = 105 m. M 12,8 0,7 * * Vid lossning / lastning av tankfartyg med babords sida till kaj får avståndet från förstäven till slang Anslutningen ej överstiga 125 meter. Utlastarens höjd över medelvatten är ca. 13 meter. */ Se nedanstående tabell (rekommendationer)avrundning sker till hela m.enligt < 0,5 m nedåt och >0,5 m uppåt MÖRKER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank /avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ Fartyg vid kaj x33 244x42 Ingen begr. Ank/avg ej tillåten 185x33 200x33 Ingen begr. Ank/avg ej tillåten Sb 185x33 200x33 Ingen begr. Ank/avg Bb Nej Nej < 185 x 33 Ingen begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. < 170 x 28

11 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 10 LJUS. DJP. UKC L. B. KL = 250 m. D 12,8 ** 0,7 * * M 12,8 ** 0,7 * * */ Se nedanstående tabell ( rekommendationer )avrundning sker till hela meter enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt **/ 12, 8 meter djupgående vid kaj. 15, 5 meter djupgående 5 meter från kaj ( fenderponton ). DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ Fartyg vid kaj x33 244x42 Ja Ank/avg Sb/Bb Nej Ingen begr. 230x33 244x42 Nej Ank/avg Sb/Bb Nej Ingen begr. 185x33 230x33 Ja Ank/avg Sb/Bb Nej Ingen begr. 185x33 230x33 Nej Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr.. < 185 x 33 Ingen begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. MÖRKER: Max fartyg ( m) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ Fartyg vid kaj x33 244x42 Ingen begr. Ank ej tillåten 200x33 230x33 Nej Avg ej Sb tillåten 200x33 230x33 Nej Avg Bb Nej Ingen begr. 185x33 200x33 Ingen begr. Ank/avg. Sb/Bb < 170 x 28 Ingen begr. < 185 x 33 Ingen begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr.

12 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 9½ LJUS. DJP. UKC. B. L. KL = 138 m. D 11,3 ** 0,7 * * M 11,3 ** 0,7 * * * / Se nedanstående tabell ( rekommendationer )avrundning till hela meter enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt. ** / 11,3 meter djupgående vid kaj. 15,5 meter djupgående 5 meter från kaj ( fenderponton). DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 10 Fartyg vid kaj x33 244x42 * Ja Ank Sb/Bb Nej Ingen begr. 185x33 244x42 * Ja Avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. 230x33 244x42 * Nej Ank Sb/Bb Nej Ingen begr. 230x33 244x42 * Nej Avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. 185x33 230x33 Nej Ank Sb/Bb Max.bredd 42 m. Ingen begr. 185x33 230x33 Nej Avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. < 185 x 33 Ingen Begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. */ Fartyget skall ligga inom kajens längd ( 9½ + 10 ) MÖRKER: Max fartyg (m) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 10 Fartyg vid kaj x33 244x42 Ingen begr. Ank/avg Ej tillåten 200x33 230x33 Nej Avg ej Sb tillåten 200x33 230x33 Nej Avg Bb Ingen begr. Ingen begr. 185x33 200x33 Nej Ank/avg Sb/Bb < 170 x 28 Ingen begr. < 185 x 33 Nej Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr.

13 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 8 LJUS DJP. UKC. L. B. KL = 138 m. D/M 7,4 * 0,6 * * * * */ I inre hörnet mindre vatten, men fartyg når ej dit. RORO rampens bredd = 7,5 m. Avståndet kajlinje centrum RORO-rampen = 10 meter. **/ Se nedanstående tabell ( rekommendationer),avrundning till hela meter enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt. DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ 130x28 170x28 Ja Ank Sb/Bb Ingen begr. ** 130x28 170x28 Ja Avg Sb Ingen begr. ** 130x28 170x28 Ja Avg Bb Ingen begr. < 170 x 28 Nej Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. MÖRKER: Max fartyg ( m) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ 130x28 170x28 Ja Ank Sb/Bb Ingen begr. ** 130x28 170x28 Ja Avg Sb Ingen begr. ** 130x28 170x28 Ja Avg Bb Ingen begr. < 170 x 28 Nej Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. **/ Fartyget skall ligga inom kajens längd.

14 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) LJUS. DJP. UKC. L. B. KAJ 7 D in 9,1 0,6 * * KL = 100 m. D ut 9,4 0,3 * * KAJ 4 6 D in 8,15 0,6 * * KL = 245 m. D ut 8,45 0,3 * * KAJ 3 D 7,4 0,6 * * KL = 148 m. */ Se nedanstående tabell ( rekommendationer), avrundning till hela meter enligt < 0,5 nedåt och >0,5 uppåt. DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 8 Fartyg vid kaj 9½ 170x33 230x33 Ja Ank/avg Sb/Bb Nej Nej 170x33 230x33 Nej Ank Sb/Bb Nej < 170x28 * 170x33 230x33 Nej Avg Bb Nej < 170x28 * 170x33 230x33 Nej Avg Sb Nej Nej 170x28 230x33 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 Ingen begr. ej tillåten 140x22 170x28 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 ** Ingen begr. 140x22 170x28 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28-170x55 Ingen begr. ej tillåten < 140 x 22 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 Ingen begr. < 140 x 22 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 170x55 *** Ingen begr. */ Fartyget skall ligga inom kajens längd. **/ Bogserbåt ***/ Bogserbåt el. mycket god manöverförmåga

15 Fartygsstorlekar och djupgåenden mm. för området Oxelösund/Bråviken OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) LJUS. DJP. UKC. L. B. KAJ 7 M in 9,1 0,6 * * KL = 100 m. M ut 9,4 0,3 * * KAJ 4 6 M in 8,15 0,6 * * KL = 245 m. M ut 8,45 0,3 * * KAJ 3 M 7,4 0,6 * * KL = 148 m. */ Se nedanstående tabell ( rekommendationer),avrundning till hela m.enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt. MÖRKER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 8 Fartyg vid kaj 9½ 185x33 230x33 Ingen begr. Ank/avg ej tillåten Nej Ank/avg Sb/Bb Nej Ingen begr. 170x28 185x33 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 Ingen begr. ej tillåten 140x22 170x28 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 ** Ingen begr. 140x22 170x28 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 170x55 Ingen begr. ej tillåten < 140x 22 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 Ingen begr. < 140x22 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 170x55 *** Ingen begr. Rautaruukki / Steel tillåts passera kaj 8 med inneliggande fartyg 170 x 28 ( Dager och mörker ). **/ Bogserbåt ***/ Bogserbåt eller mycket god manöverförmåga.

16 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN LJUS. DJP. UKC. GAMLA FÄRJELÄGET D/M 4,3 0,6 FISKEHAMNEN D/M 4,8 0,6 (Oceankajen) VIND OCH SIKTRESTRIKTIONER FARTYG ( M ) VIND SIKT Vid 42.0 till 43.0 meters bredd gäller största tillåtna vindhastighet på 5 meter/sekund. > 230 x 33 ballast < 8 m/s > 2 NM > 185 x 33 < 10 m/s > 2 NM < 185 x 33 Bedömning beroende Bedömning beroende på fartyg på fartyg Avrundning sker till hela meter enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt. TVÅMANSLOTSNING. Två lotsar bör anlitas vid ankomst / avgång om fartygets bredd > 41 meter. BOGSERBÅTAR (REKOMMENDATION) Vid ankomst / avgång av fartyg > 200 x 32 meter bör en bogserbåt av typen ASD med en dragkraft om minst 50 ton användas.i övrigt gäller de bogserbåtsrekommendationer som reda finns utfärdade för hamnen.

17 . Bordningspunkter för lotspliktiga fartyg till Norrköping och Oxelösund. - Normala fartyg lotspliktiga för hela leden till Norrköping / Oxelösund bordas ca. 1 M ostsydost om bojen Kränkan NO, Q. (Bordningsposition N E ). Debarkering sker ost om lotspliktslinje Kränkan ( Tvärs fyren N.Kränkan ). - Större fartyg typ. Panamax bordas ca. 2 M ostsydost om bojen Kränkan NO, Q. ( Bordningsposition N E ). Debarkering sker ost om lotspliktslinjen Kränkan ( Tvärs fyren N.Kränkan ). - Fartyg lotspliktiga från Vinterklasen till Norrköping bordas ca. 0.5 M syd om fyren Vinterklasen eller senast vid lotspliktslinjen syd Mellanskären och debarkeras på utgående efter passage av samma lotspliktslinje. - Fartyg lotspliktiga från Vinterklasen till Oxelösunds huvudhamn bordas ca. 0.5 M ostsydost om bojen Ytterskärsgrundet eller senast vid lotspliktslinjen Oxelösund V, tvärs ( Svartahällsbådan ) eller Oxelösund O, tvärs( Betens sa.grund ). Vid utgående från Oxelösunds huvudhamn debarkeras ovan nämnda fartyg efter passage av lotspliktslinje Oxelösund V eller Oxelösund O. - Fartyg lotspliktiga till SSAB bordas syd om lotspliktslinjen tvärs bojen Portgrund och debarkeras på utgående efter passage av samma linje. - Eventuellt lotsbyte på långsamtgående pråmsläp / fartyg sker vid passage av fyren Hargökalv vid ankomst respektive avgång. - Vid tvåmanslotsning genom Pampusrännan sker bordningen / debarkeringen på Sandviksfjärden från / till aktuell bogserbåt. - Vid dåligt väder flyttas bordnings / debarkerings platsen till säkert område beroende på rådande vindriktning och sjöhävning, normalt mellan Skålarna och Hävringe. Vid inflyttande av bordningspunkt assisteras berört fartyg av lots / lotsbåt.

18

BOGSERBÅTSREGLER GÖTEBORGS HAMN

BOGSERBÅTSREGLER GÖTEBORGS HAMN Vi sparar data i cookies för att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. JAG FÖRSTÅR BOGSERBÅTSREGLER GÖTEBORGS HAMN Hamnmyndigheten kan i enlighet

Läs mer

Bogserbåtsregler Göteborgs Hamn

Bogserbåtsregler Göteborgs Hamn THE PORT OF SCANDINAVIA Bogserbåtsregler Göteborgs Hamn 57 42 N 11 56 E TORSHAMNEN LOA (m) Ej bogpropeller och 100 139 1 1 1 1 1 140 179 2 1 1 1 1 180 239 3 2 2 2 2 240 289 4 3 2 2 2 290 * 4 4 4 4 4 *

Läs mer

Area Hamburg Hamburg Rotterdam Göteborg Göteborg A B C D E. Bredd 19,4 23,9 21,0 43,8 11,0. Propellrar 1 CPP (L) 1 CPP (R) 2 CPP (L-R) 1 fixed (R)

Area Hamburg Hamburg Rotterdam Göteborg Göteborg A B C D E. Bredd 19,4 23,9 21,0 43,8 11,0. Propellrar 1 CPP (L) 1 CPP (R) 2 CPP (L-R) 1 fixed (R) Simulator exercise 5 Studenterna roterar mellan bryggorna. Total tid för övningarna är ca 5 immar. Övningen delas på två tillfällen. Tillfälle 1 körs 2 scenarior Tillfälle 2 körs resterande 3 scenarior.

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN 1.1 INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se REQUESTED PILOT BOARDING TIME: DATE th at SHIP S NAME: CALL SIGN: DRAUGHT A: m F: m LOA: m BEAM: m DIST.MANIFOLD

Läs mer

HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD SAMMANSTÄLLNING

HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD SAMMANSTÄLLNING HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING 2001-06-13 HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD 1985-2000 Sammanställning av till Sjöfartsinspektionen inrapporterade händelser under tidsperioden 1 januari

Läs mer

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx STRÖMSTADS KOMMUN 1 (8) HAMNORDNING OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUNS SAMTLIGA HAMNAR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Beslutade av Kommunfullmäktige:1995-12 14. Reviderade av Kommunfullmäktige:2002-02-14

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-02-19 Datum: 2012-02-13 Dnr: Sida: 2 (5) Beslutade av kommunfullmäktige den 19 februari

Läs mer

HAMNORDNING FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

HAMNORDNING FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN HAMNORDNING FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Hamnordning för Sölvesborgs Handelshamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för handelshamnen i Sölvesborgs kommun Inledande bestämmelser 1 Grundläggande

Läs mer

Norrtälje - Simpnäsklubb... St3 Kapellskär - Simpnäsklubb... St3 Stockholm - Simpnäsklubb... St3

Norrtälje - Simpnäsklubb... St3 Kapellskär - Simpnäsklubb... St3 Stockholm - Simpnäsklubb... St3 LOTSLEDER KARTA Forsmark - Öregrundsgrepen... St1 Öregrund - Öregrundsgrepen... St1 Hargshamn - inomskärs - Öregrundsgrepen... St1 Hallstavik - inomskärs - Öregrundsgrepen... St1 Forsmark - inomskärs -

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN Trollhättans Stad föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser

Läs mer

Hamnordning och säkerhetsföreskrifter

Hamnordning och säkerhetsföreskrifter STRÖMSTADS KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN Hamnordning och säkerhetsföreskrifter Antaget av Kommunfullmäktige 1995-12-14. Reviderad 2002-02-14 3, 2002-12-13 22 och 2006-06-19 68 STROMSTADS KOMMUN I I I l HAMNORDNING

Läs mer

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun.

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (4) Hamnordning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120 Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. Härnösands kommun föreskriver följande

Läs mer

Figur 1. Farleder genom och i närheten av projektområdet för Vindpark Marviken.

Figur 1. Farleder genom och i närheten av projektområdet för Vindpark Marviken. Bilaga C4. Sjöfart i Marvikenområdet Det aktuella området för vindkraftsetableringen i Marviken gränsar till två farleder. Öster om området går en riksintresseklassad farled (Marö-leden) som går inomskärs

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN =======================================

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN ======================================= KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN ======================================= LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRE- SKRIFTER FÖR RONNEBY HAMN I RONNEBY KOMMUN fastställda av kommunfullmäktige 1995-11-27,

Läs mer

Hamnordning för Kalmar hamn

Hamnordning för Kalmar hamn Hamnordning för Kalmar hamn Antagen av kommunfullmäktige den 20 november1995, 153, med ändring den 29 januari 2007, 7 och den 31 oktober 2011, 207. Kalmar kommun föreskriver följande, med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Sammanfattning av lektion 5 Eskilstuna

Sammanfattning av lektion 5 Eskilstuna Sammanfattning av lektin 5 Eskilstuna Vi repeterade: Knpar Ta ut bäringar Ta ut psitiner Vi gick igenm Lanternr : Grundlanternr samt segelfartyg se fig 25 sid 223 ch fig 18 sid 221 grön styrbrd Lysvinkel

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning av den svenska lotsningsverksamheten och dess framtid. Dir. 2006:116. Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006

Kommittédirektiv. Utredning av den svenska lotsningsverksamheten och dess framtid. Dir. 2006:116. Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006 Kommittédirektiv Utredning av den svenska lotsningsverksamheten och dess framtid Dir. 2006:116 Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

Hammarby-Södertälje 1

Hammarby-Södertälje 1 Hammarby-Södertälje 1 Max dj.g.5,6 (30,9) [17,4] 250 Kurs ut ur slussen. Passera grön boj och fyren(fl 2) om Sb. Gm När ledverket är kklart. 266 Mellan Grön boj #1(FL 2) och Röd boj#3(fl). Gm Efter passage

Läs mer

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska.

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska. Inledning ALLMÄNT: De här frågorna har förvalda svar, som emellertid kan ändras utifrån vad som gäller i den aktuella situationen De förvalda svaren är satta för kontroll av ett normalt fartyg som ska

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn

Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn Antagna den 27 oktober 2003 och gällande från den 1 november 2003 (Reviderad 111101, 120620, 121008) Styrelsen för Gävle Hamn AB (Hamnbolaget) har med stöd av Hamnordningen

Läs mer

4b. 1p I resolution nämns ytterligare en manöveregenskap som skall fastställas, vilken?

4b. 1p I resolution nämns ytterligare en manöveregenskap som skall fastställas, vilken? 1. 5p Resultat av inlämningsrapport, manöverprov. Bokförs av läraren.. 5p Obligatorisk uppgift STCW-krav att visa att ni kan metoden för kontrollerad navigering fast girradie. Se sjökortsutdrag med uppgift.

Läs mer

1 (18) Innehåll: Normgivnings- bemyndigande. Giltighetstid: Upphäver: FÖRESKRIFT. Trafikverket. enligt dessa föreskrifter. ken.

1 (18) Innehåll: Normgivnings- bemyndigande. Giltighetstid: Upphäver: FÖRESKRIFT. Trafikverket. enligt dessa föreskrifter. ken. 1 (18) TRAFIKVERKETS FÖRESKRIFT Datum: 12..11.2010 Dnr 6154/ /040/2010 Innehåll: Normgivnings- bemyndigande Giltighetstid: Sjötrafikmärken och ljussignaler samt deras placering Sjötrafiklagen (463/1996)

Läs mer

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015 Taxa Luleå Hamn 2015 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2015 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 584 2016-02-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Lokala drifts- och ordningsföreskrifter för Sölvesborgs handelshamn Utöver vad som anges i Hamnordningen för Sölvesborgs Handelshamn gäller

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Ystads kommun Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Gällande från och med 2011-02-01 Ystad Hamn Logistik AB Hamntorget 2 271 39 Ystad Tel: 0411-180 80 Fax: 0411-749 50 www.port.ystad.se

Läs mer

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING 2003-06-18 HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 Sammanställning av till Sjöfartsinspektionen inrapporterade händelser under tidsperioden 1

Läs mer

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer.

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. 1 Version 2013 07 08 Färdtips Åland Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. Vi har samlat egna färdvägar och

Läs mer

Taxa Luleå Hamn 2017

Taxa Luleå Hamn 2017 Taxa Luleå Hamn 2017 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 531 2015-01-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn

Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn Antagna den 27 oktober 2003 och gällande från den 1 november 2003 (Reviderad 111101, 120620, 140902, 141016, 150608, 150720) Styrelsen för Gävle Hamn AB (Hamnbolaget)

Läs mer

LEDANKNUTEN LOTSDISPENS FÖR DIG SOM ANSÖKER

LEDANKNUTEN LOTSDISPENS FÖR DIG SOM ANSÖKER 1 LEDANKNUTEN LOTSDISPENS FÖR DIG SOM ANSÖKER 3 ANSÖKAN OM LEDANKNUTEN LOTSDISPENS Innan du skickar en ansökan om ledanknuten lotsdispens till Transportstyrelsen ska du genomföra minst en informationsresa

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken SJÖFS 2007:19

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken SJÖFS 2007:19 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken SJÖFS 2007:19 Innehåll Allmänna bestämmelser och definitioner... 3 Varningsmärken... 5 Förbuds- och påbudsmärken... 5 Upplysningsmärken...

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 1995, 198 Antagen av länsstyrelsen den 19 januari 1996 Ändrade av länsstyrelsen den 29 juni 1998, Dnr: 478/95-401 Nr: 4.5 LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER

Läs mer

Regel 20 - Tillämpning

Regel 20 - Tillämpning Del C - Fartygsljus och signalfigurer Regel 20 - Tillämpning Alla väderförhållanden Från solnedgång till soluppgång Nedsatt sikt (om de finns ombord) Reglerna avseende signalfigurer skall tillämpas under

Läs mer

HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01

HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01 HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01 HAMNORDNING Gällande från 2011-01-01 1 Oxelösunds hamn (Hamnen) drivs av Oxelösunds Hamn AB (Hamnbolaget) som ägs av Oxelösunds kommun och SSAB Oxelösund

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FALKENBERGS HAMN OCH GLOMMENS HAMN antagna av kommunfullmäktige 2006-09-28 116 Gäller fr. o. m. 2006-10-31 Falkenbergs kommun föreskriver följande med stöd

Läs mer

BEDÖMNING AV VÅGHÖJDER I INRE HAMNEN

BEDÖMNING AV VÅGHÖJDER I INRE HAMNEN PM BEDÖMNING AV VÅGHÖJDER I INRE HAMNEN SLUTRAPPORT 2017-01-12 1 INLEDNING I Oskarshamn pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att utveckla Inre hamnen. Ett planprogram har tagits fram som ska leda

Läs mer

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ .RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ 8WJLYHQDY6WDGVNDQVOLHWL.ULVWLDQVWDG 1U /2.$/$25'1,1*62&+6b.(5+(76)g5(6.5,)7(5)g5c+86+$01,.5,67,$167$'6.20081 )g5(6.5,)7(59,'/2661,1*2&+/$671,1*$92/-$,c+86+$01.5,67,$167$'6.20081

Läs mer

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER Beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 1995, 143. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna hamnföreskrift gäller för Halmstads hamn. Den skall tillämpas inom det område som markerats

Läs mer

Seglingsföreskrifter för

Seglingsföreskrifter för Tävling: Seglingsföreskrifter för WATSKI 2STAR BALTIC WATSKI 2STAR BALTIC Ver. 2013.05.08 Datum: 2013-05-29 till 2013-06-02 Arrangör: Medarrangörer: Oxelösunds Segelsällskap Wisby Segelsällskap och Oskarshamns

Läs mer

Tomter markanvisningstävling i Södra Värtan

Tomter markanvisningstävling i Södra Värtan Exploateringskontoret Sida 1 (13) 2015-12-17 Tomter markanvisningstävling i Södra Värtan TOMT BOSTÄDER (KVM BTA) LOKALER (KVM BTA) PRIS BOSTÄDER (KR/KVM BTA) L1 5 900 560 28 000 L2 7 700 470 28 000 M1

Läs mer

Sjötrafikförordning (1986:300)

Sjötrafikförordning (1986:300) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 Allm. anm. Sveriges sjöterritorium, se [1751] o.f. 1 kap. Allmänt [2301] Med fartyg avses i denna förordning varje farkost som används eller kan

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 524 2014-12-11 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Examensresan görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

Implementeras via TSFS 2009:44

Implementeras via TSFS 2009:44 Sjövägsregler för FBVIII Navigering och sjömanskap Sid 139-152 Ansvar Utkik Säker fart Risk för kollision Åtgärd för att undvika kollision Fartyg som ska hålla undan Fartyg som skall hålla kurs och fart

Läs mer

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 Allmänna villkor för lotsningstjänster för aktörerna inom fartygstrafiken. Innehåll 1. Inledning... 3 2. Tillämpande av servicevillkoren och

Läs mer

Fiskeriverkets författningssamling

Fiskeriverkets författningssamling Fiskeriverkets författningssamling FIFS Fiskeriverkets föreskrifter () om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar Senast uppdaterad 2005-12-29 Observera att endast den tryckta

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern; beslutade den 3 mars 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 1 sjötrafikförordningen (1986:300) och

Läs mer

Statens haverikommission ISSN 1400-5735. Rapport S 1999:01. Olycka med MV Hyphestos den 16 mars 1998 i Malmö hamn, M län S-02/98

Statens haverikommission ISSN 1400-5735. Rapport S 1999:01. Olycka med MV Hyphestos den 16 mars 1998 i Malmö hamn, M län S-02/98 Statens haverikommission ISSN 1400-5735 Rapport S 1999:01 Olycka med MV Hyphestos den 16 mars 1998 i Malmö hamn, M län S-02/98 1999-04-23 S-02/98 Sjöfartsverket 601 78 NORRKÖPING Rapport S 1999:01 Statens

Läs mer

Värdering av vattenomsättningen i Valdemarsviken

Värdering av vattenomsättningen i Valdemarsviken Författare: Uppdragsgivare: Sture Lindahl Valdemarsviks kommun/envipro Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: Cecilia Ambjörn 2003-08-27 2003/603/204 1.0-5 Rapport Värdering av vattenomsättningen i

Läs mer

Övningsprov Förarintyg

Övningsprov Förarintyg Övningsprov Förarintyg 1. Vad är ett fartyg? 2. Vad är ett skepp, och vem får framföra det? 3. Vem ansvarar för fartyget? 4. Beskriv Redaransvaret 5. Vem är befälhavare ombord? 6. Beskriv befälhavaransvaret:

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 557 2015-07-30 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 596 2016-04-28 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Seglingsföreskrifter för

Seglingsföreskrifter för Ver. 2011-05-09 Seglingsföreskrifter för WATSKI 2STAR BALTIC Tävling: BALTIC WATSKI 2STAR Datum: 2011-05-25 till 2011-05-29 Arrangör: Segelsällskap Medarrangörer: Wisby Segelsällskap och Oskarshamns Segelsällskap

Läs mer

Tentamen i Terrester Navigation LNC Chalmers Institutionen för sjöfart och marinteknik sidan 1 (1 )

Tentamen i Terrester Navigation LNC Chalmers Institutionen för sjöfart och marinteknik sidan 1 (1 ) Chalmers Institutionen för sjöfart och marinteknik sidan 1 (1 ) Sjökortsarbete övningssjökort SE 61 Vid lösning av navigationsuppgifter skall missvisning tas fram på vedertaget sätt och användas om inte

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 4 Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 Fartyg: M/S Holmön Fartygstyp: Torrlastfartyg Nationalitet: Svenskt Ägare: B&N Sea Partner AB, Box 102, 471 22 Skärhamn Tidpunkt för händelsen:

Läs mer

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 07.1

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 07.1 Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning Handledning Version 07.1 1 Via e-tjänstsidorna på www.sjofartsverket.se kan man nå SSNS (Safe Sea Net) för fartygsanmälan samt webbapplikationen

Läs mer

Designated pilotage fairway information

Designated pilotage fairway information Designated pilotage fairways CHART Forsmark - Öregrundsgrepen... St1 Öregrund - Öregrundsgrepen... St1 Hargshamn - inshore route - Öregrundsgrepen... St1 Hallstavik - inshore route - Öregrundsgrepen...

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Utlåtande om riskbild beträffande färjelinjen Rönnäng-Tjörnekalv-Åstol och Dyrön med nuvarande och tänkbar alternativ sträckning

Utlåtande om riskbild beträffande färjelinjen Rönnäng-Tjörnekalv-Åstol och Dyrön med nuvarande och tänkbar alternativ sträckning Utlåtande om riskbild beträffande färjelinjen Rönnäng-Tjörnekalv-Åstol och Dyrön med nuvarande och tänkbar alternativ sträckning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Beskrivning av fartyget

Läs mer

Användarinstruktioner STARFULL

Användarinstruktioner STARFULL Användarinstruktioner STARFULL Instruktioner för användning På den här typen av tält är effekten av vindarnas lyftkrafter en viktig faktor. För att få maximal stabilitet rekommenderas: Montera Starfull

Läs mer

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 06.0

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 06.0 Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning Handledning Version 06.0 1 Via e-tjänstsidorna på www.sjofartsverket.se kan man nå SSNS (Safe Sea Net) för fartygsanmälan samt webbapplikationen

Läs mer

Sjöfartsverkets kungörelse med trafikföreskrifter för Södertälje kanal SFH och Trollhätte kanal; 4.2

Sjöfartsverkets kungörelse med trafikföreskrifter för Södertälje kanal SFH och Trollhätte kanal; 4.2 SJÖFS 1993:28 Utkom från trycket den 28 december 1993 Sjöfartsverkets kungörelse med trafikföreskrifter för Södertälje kanal SFH och Trollhätte kanal; 4.2 beslutade den 13 december 1993. Sjöfartsverket

Läs mer

Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling

Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling Denna hjälpreda tillhör: Beställning sker via E-post: info@distributionsservice.se Telefon: 08-550 949

Läs mer

Författningssamling. Hamnordning för Smålandshamnar AB

Författningssamling. Hamnordning för Smålandshamnar AB Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-12, 5 Gäller från och med 2009-03-01 Oskarshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Prov tentamen tidvatten & oceanografi dec 2003 LNC 040 CHALMERS LINDHOLMEN LNC 050 Sjöfartshögskolan

Prov tentamen tidvatten & oceanografi dec 2003 LNC 040 CHALMERS LINDHOLMEN LNC 050 Sjöfartshögskolan OBS Läs först igenom alla frågorna innan Du börjar lösa dem, det ger Dig möjlighet att ställa frågor till besökande lärare om Du upptäckt eventuella felaktigheter eller om något är oklart. Sjökortsarbete

Läs mer

Finnboda varv. Påsegling av grund. Beräkning av tillgänglig friktionskraft. Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status. Ramböll Sverige AB

Finnboda varv. Påsegling av grund. Beräkning av tillgänglig friktionskraft. Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status. Ramböll Sverige AB Påsegling av grund. Beräkning av tillgänglig friktionskraft Datum 2004-08-23 Uppdragsnummer 200599 Utgåva/Status Geoteknik, Stockholm Erik Arnér Uppdragsledare Algis Vilkenas Granskare Box 4205, Kapellgränd

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Fritidshusområden 2010

Fritidshusområden 2010 2012-02-10 FOKUS: STATISTIK Fritidshusområden 2010 17 fritidshusområden inom Norrköpings kommun år 2010 Norrköping på 15:e plats av 290 kommuner År 2010 fanns det sammanlagt 1 383 fritidshusområden i Sverige,

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 502 2014-07-10 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN

ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN ANVISNINGAR 1 (5) ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN Utmärkning av farled och/eller t.ex. ett enstaka grund eller andra hinder. 1. INLEDNING Enskild fysisk eller juridisk person kan hos Transportstyrelsen

Läs mer

GOTLANDSFÄRJANS PÅVERKAN PÅ BAKTERIESPRIDNING OCH STRÖMMAR

GOTLANDSFÄRJANS PÅVERKAN PÅ BAKTERIESPRIDNING OCH STRÖMMAR PM GOTLANDSFÄRJANS PÅVERKAN PÅ BAKTERIESPRIDNING OCH STRÖMMAR SLUTRAPPORT 2017-01-12 1 INLEDNING I Oskarshamn pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att utveckla Inre hamnen. Ett planprogram har tagits

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 491 2014-04-24 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Piteå Hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Piteå Hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Piteå Hamn Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Piteå Hamn Föreskrift 1996-04-15, 44

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 582 2016-01-21 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 1996 Nr 4 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MARSTRANDS HAMN I KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 1995 Reviderad: KF 2007-12-06

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening

Stockholms framtida avloppsrening Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening TILLFÄLLIG HAMN EOLSHÄLL- TEKNISK BESKRIVNING FÖR VATTENVERKSAMHET OCH HAMNVERKSAMHET Stockholm 01-0-0 repo001.docx 01-0-1 STOCKHOLM VATTEN VA AB SVAB

Läs mer

Hamntaxa Gävle Hamn Gäller från 1 januari 2017 och tills vidare

Hamntaxa Gävle Hamn Gäller från 1 januari 2017 och tills vidare Hamntaxa Gävle Hamn Gäller från 1 januari 2017 och tills vidare Innehåll 1 VILLKOR FÖR TAXAN... 3 Avgifter och fakturering... 3 Miljörabatter... 3 Sludge och fast fartygsavfall med mera... 3 Tolkningstvist...

Läs mer

Hanko VTS Master s Guide

Hanko VTS Master s Guide Hanko VTS Master s Guide 23.6.2011 Innehållsförteckning 2 1 DELTAGANDE I FARTYGSTRAFIKSERVICEN... 3 2 VTS-OMRÅDE... 3 3 TRAFIKRAPPORTERING... 3 3.1 Obligatorisk rapportering... 3 4 FARTYGSTRAFIKSERVICE

Läs mer

2 Flytande sjömärken indelas i lateral(sido)märken, kardinal(väderstrecks)märken, punktmärken, mittledsmärken och specialmärken.

2 Flytande sjömärken indelas i lateral(sido)märken, kardinal(väderstrecks)märken, punktmärken, mittledsmärken och specialmärken. Sjöfartsverkets kungörelse om utmärkningssystem på svenskt vatten (System A, kombinerat kardinalt och lateralt system; rött om babord) m. m.; SFH utfärdad den 11 juni 1979. 4.6 I enlighet med överenskommelse

Läs mer

Punkt- och distanstabell för 24-timmars

Punkt- och distanstabell för 24-timmars Punkt- och distanstabell för 24-timmars Utgåva 2013 vår Punkt- och distanstabellen är kretsens urval från Svenska Kryssarklubbens gemensamma databas för 24-timmarsseglingarna. Databasen innehåller 1038

Läs mer

UTVÄRDERING AV FÖRSLAG INNERSTADEN NORR OM STRÖMMEN I NORRKÖPING

UTVÄRDERING AV FÖRSLAG INNERSTADEN NORR OM STRÖMMEN I NORRKÖPING UTVÄRDERING AV FÖRSLAG INNERSTADEN NORR OM STRÖMMEN I NORRKÖPING I den här rapporten presenteras resultatet från en vindberäkning som har utförts på förslag på utformning av innerstaden norr om strömmen

Läs mer

DOSERINGSRÅD MERIT 5000

DOSERINGSRÅD MERIT 5000 DOSERNGSRÅD ANVÄNDNNG AV MERT 5000 BETONG TLLÄMPNNG AV SS-EN 206-1 OCH SS 13 70 03:2008. 1 nledning Merit 5000 är granulerad, torkad och mald masugnsslagg. Kraven i SS 13 70 03:2008 utgåva 4 punkt 5.1.6.

Läs mer

Navigering och sjömanskap

Navigering och sjömanskap Navigering och sjömanskap Jonas Ekblad Börje Wallin Övningsuppgifter för Västkusten Dessa övningsuppgifter är avsedda att ersätta de uppgifter med motsvarande nummer som finns i övningsboken till Navigering

Läs mer

Utbyggnad av farleden till Norrköpings hamn

Utbyggnad av farleden till Norrköpings hamn Utbyggnad av farleden till Norrköpings hamn Joakim Johansson och Cecilia Henriksson Inregia AB, mars 2006 på uppdrag av Norrköpings Hamn och Stuveri AB och Sjöfartsverket 2 Innehåll INNEHÅLL... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 24 oktober 2012, 154 Fastställd av länsstyrelsen den 26 november 2012

Antagen av kommunfullmäktige den 24 oktober 2012, 154 Fastställd av länsstyrelsen den 26 november 2012 HAMNORDNING för HELSINGBORGS STAD Antagen av kommunfullmäktige den 24 oktober 2012, 154 Fastställd av länsstyrelsen den 26 november 2012 HAMNORDNING FÖR HELSINGBORGS STAD Inledande bestämmelser 1 För de

Läs mer

Seglingsföreskrifter 2010 för KMS poängkappseglingar

Seglingsföreskrifter 2010 för KMS poängkappseglingar Seglingsföreskrifter 2010 för KMS poängkappseglingar REGLER HANDIKAPPREGLER Seglingarna genomföres enligt standardseglingsföreskrifterna i KSR med Appendix S1 med nedanstående undantag. Eventuella ändringar

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-3

Läs mer