Ostkustens trafikområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ostkustens trafikområde"

Transkript

1 Uppdaterad : Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom Oxelösunds / Bråvikens lotsningsområde. Värdena gäller för medelvattenstånd. Observera att under vår och försommar kan vattenståndet ofta varaktigt vara under medelvattenstånd. Om inte annat anges i sammanställningen förutsättes att aktuellt fartyg har normalt god teknisk standard och manöverförmåga samt erforderligt antal bogserbåtar kan disponeras. Förbehåll görs för bl.a. aktuella sikt, is och vindförhållanden, vilket temporärt begränsar Möjligheterna till lotsning. Undantagsvis kan större dimensioner medges under gynnsamma yttre betingelser för fartyg Med hög teknisk standard och mycket god manöverförmåga. Det är alltid berörd lots som slutligen bedömer om rådande omständigheter är sådana att en lotsning kan utföras. Denna sammanställning är ett internt dokument för planering av lotsning och kan även vara vägledande för mäklare. Mäklarna rekommenderas alltid att i god tid inhämta underhandsbesked för fartyg på eller nära en max dimension, därvid bör information lämnas om utrustning och standard som kan påverka fartygets manöverförmåga. Sjöfartsverket förebehåller sig rätten att utan föregående notis ändra uppgifterna i denna sammanställning. Förkortningar: D. Dager. M. Mörker. UKC. Under keel clearance, min meter. DJP. Djupgående i meter. LOA. Fartygets längd över allt i meter. B. Fartygets största bredd i meter. KL. Kajlängd i meter. MGMF. Mycket god manöverförmåga ( pitch / bogpropeller och spec. roderarrangemang). NR. Nautiska rådet.

2 FARLEDS DJUPGÅENDEN. Sjön - Vinterklasen 15,5 meter ( 20 meters knalle 0.45 M syd Grässkärs fyr ). Sjön - Lillhammarsgrund - Örsbaken 10,8 meter. Sjön Sandviksfjärden 12,6 meter. Korphålet 6,0 meter. Syd Kungshamn 8,4 / 7,0 meter. Nord Hargökalv 6,0 meter. Syd St.Juten 8,4 meter. Säterholmen, Fläskösund via Lönö 5,4 meter. ( Bredd max. 15 meter ) Mellskärsleden 4,8 meter. Hasselöleden 3,9 meter. Prästhållet 6,0 meter. Nord Korpholmen 6,0 meter. Sjön Nyköping 4,0 meter Viktorialeden 2,5 meter. Sjön Enskär Tvären 5,3 meter. Sävsundet norra leden 5,3 meter. Sävsundet södra leden 4.2 meter. Bokösund 3,5 meter. Rågsundet (Espskärsleden) 2,5 meter. Gamla Oxelösund ( 3,0 m) 2,5 meter. Marsviken 2,5 meter. Arkö över Alen leden 3,6 meter. Sjön Arkö Marviken 5,0 meter. Arkö Häradsskär 5,0 meter. Till Fyrudden 3,6 meter. Till Fredriksnäs 3,7 meter. Till Ankarplats Mem 3,0 meter. Lagnöströmmen 2,5 meter. Valdemarsvik ( redd ) 4,5 meter. Valdemarsvik ( kaj ) 3,0 meter. Gryts varv 5,5 meter. Göta kanal 2,8 meter. ( Loa. 25 m, B. 7 m, H. 22 m ) Kinda kanal 1,5 meter.

3 LJUS DJP. UKC. L. B. Kränkan Örsbaken D/M 10,8 > 2,7 m.gäller vid ankring Örsbaken. Via Lillhammarsleden.. SSAB KL = 298 m. D in 8,9 0, D ut 9,2 0, M in 8,9 0,6 165 * 26 M ut 9,2 0,3 165 * 26 */ Fartyg > 165 kan tillåtas efter samråd med NR. Pollarna målade blåa ( norr ), vita, röda ( mitten ) och gula (söder ). BRANNÄS KL = 80 m. ( ponton ) D/M 6,0 0,6 Målat märke inre pollaren markerar djup på 6,2 m... NYKÖPING KL sydöstra = 140 m D 4,0 0,5? KL sydvstra = 140 m STUDSVIK RORO = 70 m. D 5,3 0,7

4 LJUS DJP. UKC. L. B. MARVIKEN KL = 45 m D 5,5 via Fläskösund. 15 D 5,0 via Maröleden.. MAURITSBERG D/M * 6,0 */ Om kajbelysningen är tänd. Mycket liten kaj med dykdalb västvart... FÄRJESTADEN KL = 50 m D/M 3, Skall svängas vid ankomst VALDEMARSVIK KL = 70 m. D Rekommenderat djupgående i leden är 4,5 m, vid kaj < 3,0 m...

5 LJUS DJP. UKC. L. B. Kränkan Sandviksfjärden D 12,6 > 1,9 M 12,6 > 1,9 210 * */ Fartyg > 210 meter passage Kungshamn endast dager NORRKÖPINGS HAMNAR PAMPUSRÄNNAN: Bredd = 60 meter. UKC. = 0,9 meter. SIKTRESTRIKTION PAMPUSRÄNNAN: Vid passage med fartyg > 180 m. min. 3 M sikt. Fartyg med begränsad sikt p.g.a. konstruktion, däckslast, kranar etc. kan ej påräkna passage under mörker. VINDRESTRIKTION PAMPUSRÄNNAN: Vid passage med fartyg > 180 m,med begränsad sikt p.g.a. konstruktion, däckslast,kranar etc. max. vindstyrka 7 m/s. Vid passage med övriga fartyg > 180 m. max. vindstyrka 10 m/s. Fartyg > 210 meter upp till hamnmax skall alltid en särskild prövning göras. P1 P1. KL = 70 m. D 11,3 0, M 11,3 0, PAMPUSKAJEN PAMPUS KL = 400m. D 11,8 0, M 11,8 0, PAMPUS. 8 + RORO. Kl = 150 m. D 9,7 0,7 M 9,7 0,7 P3 (RORO) P3 ( RORO) KL = 75 m. D/M 8,4 0,6 * För passage av annat fartyg vid Pampuskajen får sammanlagda fartygsbredden ej > 64m. Ank. Pampuskajen med > 190 m, babord till kaj om tankbåt vid kaj P1. Två lotsar ank/avg vid större bredd än 32 m. vid passage genom Pampusrännan. */ Ank. P3. Minimiavstånd till inneliggande tankfartyg vid P1 får ej understiga 30 m. När det ligger tankfartyg vid P1 får ej fartyg med längd större än 135 m. angöra kaj P3. Avg. P3. Minimiavstånd till inneliggande tankfartyg får ej understiga 30 m.

6 LJUS DJP. UKC. L. B. BRAVIKEN VANLIGA KAJEN D 8,2 0, MGMF KL = 120 M.. M 8,2 0, MGMF Fartyg > 125 meter längd tomt vid RORO-kajen för god förtöjning. RORO KAJEN KL = 170 M. D/M 7.7 0,6 Ej möjligt att utsätta förändor med länga fartyg ( endast tvärändor ). DJURÖN STORA KAJEN D/M 12,0 0,6 KL = 160 M. LILLA KAJEN D/M 6,7 0,6 Västra sidan inre delen D/M 7,1 0,6 Västra sida yttre delen LINDÖKANALEN : Bredd = meter. UKC = 1,1 0,6 meter ( 1,1 meter genom Lindökanalen till nedre svängplanen, vidare till kajer 0,6 meter). LJUS DJP. UKC. L. B. D 8,4 1, D 8,4 1, D 8,4 1, M 8,4 1,

7 NORRKÖPINGS INRE HAMNAR OBS. Målade märken ( orange) på kajerna är gränser för de olika djupen. LJUS. DJP. UKC. L. B. SÖDER: KAJ 61. ( RORO) D/M 7,3 0,6 KAJ D/M 8,3 0,6 KAJ D/M 7,3 0,6 KAJ D/M 6,3 0,6 KAJ D/M 5,3 0,6 NORR: KAJ 2 6. D/M 5,3 0,6 KAJ D/M 6,3 0,6 KAJ 36 ( Ågrenskajen ) D/M 4,3 0,6 KAJ ( T-kran ) D 8,3* 0, M 8,3 0, OBS! RORO vid T-kran D/M 5,3 0,6 KAJ D/M 6,3 0,6 */ Fullt djup 90 meter söderut till målat orange/vitt märke.

8 Fartygsstorlekar och djupgåenden mm. för området Oxelösund / Norrköping Norrköpings inre hamnar ( innanför Händelöbron) PASSAGE HÄNDELÖBRON, D 6.8 0, ,4 M ** 16.0 M MGMF RAMSHÄLL ( KL= 65 m.) D M ** 16.0 M MGMF TALLBACKEN ( KL= 30 m.) D M ** 16.0 M MGMF **/ Lastade konventionella fartyg vid gynnsamt väder. SUPRA ( Se rekommendation ) D/M 6,0 0, ,0 Yttre kajen är 120 meter lång med ett djup på 7.1 meter, därefter 10 meter kaj med ett djup på 6,9 meter.innersta delen är 40 meter lång med ett djup på 4,6 meter CEMENTA KL = 30 M. D/M 5.8 0,6

9 LJUS. DJP. UKC. L. B. Kränkan - Vinterklasen D/M 15,5 4,5 * */ 20 meters knalle 0,45 M. syd om Grässkärsfyren. OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 11. KL = 105 m. D 12,8 0,7 * * Vid lossning / lastning av tankfartyg med babords sida till kaj får avståndet från förstäven Till slanganslutningen ej överstiga 125 meter. Utlastarens höjd över medelvatten är ca. 13 meter. */ Se nedanstående tabell ( rekommendationer)avrundning sker till hela meter enligt< 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/Avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ Fartyg vid kaj x33-244x42 Ja Ank Sb/Bb * 200x33-244x42 Ja Avg Sb/Bb Ingen begr. Nej vid avg. med fartyg > 200 m. 200x33 244x42 Nej Ank Sb/Bb * 200x33 244x42 Nej Avg Sb/Bb Ingen begr. Nej vid avg. med Fartyg > 200 m.. < 200 x 33 Ingen begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. < 170 x 28 Från 244x42 244x43 Ja Ank Bb * Från 244x42 244x43 Ja Avg Bb Ingen begr. Nej * Vid ankomst till kaj 11 med fartyg > 200 x33 m. och med inneliggande fartyg vid kaj 9½ - 10 med > bredd än 28 m. skall säkerhetsavståndet vara minst 140 meter till planerad förtöjningsplats för ankommande fartyg.

10 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 11 KL = 105 m. M 12,8 0,7 * * Vid lossning / lastning av tankfartyg med babords sida till kaj får avståndet från förstäven till slang Anslutningen ej överstiga 125 meter. Utlastarens höjd över medelvatten är ca. 13 meter. */ Se nedanstående tabell (rekommendationer)avrundning sker till hela m.enligt < 0,5 m nedåt och >0,5 m uppåt MÖRKER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank /avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ Fartyg vid kaj x33 244x42 Ingen begr. Ank/avg ej tillåten 185x33 200x33 Ingen begr. Ank/avg ej tillåten Sb 185x33 200x33 Ingen begr. Ank/avg Bb Nej Nej < 185 x 33 Ingen begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. < 170 x 28

11 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 10 LJUS. DJP. UKC L. B. KL = 250 m. D 12,8 ** 0,7 * * M 12,8 ** 0,7 * * */ Se nedanstående tabell ( rekommendationer )avrundning sker till hela meter enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt **/ 12, 8 meter djupgående vid kaj. 15, 5 meter djupgående 5 meter från kaj ( fenderponton ). DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ Fartyg vid kaj x33 244x42 Ja Ank/avg Sb/Bb Nej Ingen begr. 230x33 244x42 Nej Ank/avg Sb/Bb Nej Ingen begr. 185x33 230x33 Ja Ank/avg Sb/Bb Nej Ingen begr. 185x33 230x33 Nej Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr.. < 185 x 33 Ingen begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. MÖRKER: Max fartyg ( m) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ Fartyg vid kaj x33 244x42 Ingen begr. Ank ej tillåten 200x33 230x33 Nej Avg ej Sb tillåten 200x33 230x33 Nej Avg Bb Nej Ingen begr. 185x33 200x33 Ingen begr. Ank/avg. Sb/Bb < 170 x 28 Ingen begr. < 185 x 33 Ingen begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr.

12 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 9½ LJUS. DJP. UKC. B. L. KL = 138 m. D 11,3 ** 0,7 * * M 11,3 ** 0,7 * * * / Se nedanstående tabell ( rekommendationer )avrundning till hela meter enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt. ** / 11,3 meter djupgående vid kaj. 15,5 meter djupgående 5 meter från kaj ( fenderponton). DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 10 Fartyg vid kaj x33 244x42 * Ja Ank Sb/Bb Nej Ingen begr. 185x33 244x42 * Ja Avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. 230x33 244x42 * Nej Ank Sb/Bb Nej Ingen begr. 230x33 244x42 * Nej Avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. 185x33 230x33 Nej Ank Sb/Bb Max.bredd 42 m. Ingen begr. 185x33 230x33 Nej Avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. < 185 x 33 Ingen Begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. */ Fartyget skall ligga inom kajens längd ( 9½ + 10 ) MÖRKER: Max fartyg (m) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 10 Fartyg vid kaj x33 244x42 Ingen begr. Ank/avg Ej tillåten 200x33 230x33 Nej Avg ej Sb tillåten 200x33 230x33 Nej Avg Bb Ingen begr. Ingen begr. 185x33 200x33 Nej Ank/avg Sb/Bb < 170 x 28 Ingen begr. < 185 x 33 Nej Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr.

13 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 8 LJUS DJP. UKC. L. B. KL = 138 m. D/M 7,4 * 0,6 * * * * */ I inre hörnet mindre vatten, men fartyg når ej dit. RORO rampens bredd = 7,5 m. Avståndet kajlinje centrum RORO-rampen = 10 meter. **/ Se nedanstående tabell ( rekommendationer),avrundning till hela meter enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt. DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ 130x28 170x28 Ja Ank Sb/Bb Ingen begr. ** 130x28 170x28 Ja Avg Sb Ingen begr. ** 130x28 170x28 Ja Avg Bb Ingen begr. < 170 x 28 Nej Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. MÖRKER: Max fartyg ( m) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ 130x28 170x28 Ja Ank Sb/Bb Ingen begr. ** 130x28 170x28 Ja Avg Sb Ingen begr. ** 130x28 170x28 Ja Avg Bb Ingen begr. < 170 x 28 Nej Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. **/ Fartyget skall ligga inom kajens längd.

14 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) LJUS. DJP. UKC. L. B. KAJ 7 D in 9,1 0,6 * * KL = 100 m. D ut 9,4 0,3 * * KAJ 4 6 D in 8,15 0,6 * * KL = 245 m. D ut 8,45 0,3 * * KAJ 3 D 7,4 0,6 * * KL = 148 m. */ Se nedanstående tabell ( rekommendationer), avrundning till hela meter enligt < 0,5 nedåt och >0,5 uppåt. DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 8 Fartyg vid kaj 9½ 170x33 230x33 Ja Ank/avg Sb/Bb Nej Nej 170x33 230x33 Nej Ank Sb/Bb Nej < 170x28 * 170x33 230x33 Nej Avg Bb Nej < 170x28 * 170x33 230x33 Nej Avg Sb Nej Nej 170x28 230x33 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 Ingen begr. ej tillåten 140x22 170x28 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 ** Ingen begr. 140x22 170x28 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28-170x55 Ingen begr. ej tillåten < 140 x 22 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 Ingen begr. < 140 x 22 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 170x55 *** Ingen begr. */ Fartyget skall ligga inom kajens längd. **/ Bogserbåt ***/ Bogserbåt el. mycket god manöverförmåga

15 Fartygsstorlekar och djupgåenden mm. för området Oxelösund/Bråviken OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) LJUS. DJP. UKC. L. B. KAJ 7 M in 9,1 0,6 * * KL = 100 m. M ut 9,4 0,3 * * KAJ 4 6 M in 8,15 0,6 * * KL = 245 m. M ut 8,45 0,3 * * KAJ 3 M 7,4 0,6 * * KL = 148 m. */ Se nedanstående tabell ( rekommendationer),avrundning till hela m.enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt. MÖRKER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 8 Fartyg vid kaj 9½ 185x33 230x33 Ingen begr. Ank/avg ej tillåten Nej Ank/avg Sb/Bb Nej Ingen begr. 170x28 185x33 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 Ingen begr. ej tillåten 140x22 170x28 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 ** Ingen begr. 140x22 170x28 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 170x55 Ingen begr. ej tillåten < 140x 22 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 Ingen begr. < 140x22 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 170x55 *** Ingen begr. Rautaruukki / Steel tillåts passera kaj 8 med inneliggande fartyg 170 x 28 ( Dager och mörker ). **/ Bogserbåt ***/ Bogserbåt eller mycket god manöverförmåga.

16 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN LJUS. DJP. UKC. GAMLA FÄRJELÄGET D/M 4,3 0,6 FISKEHAMNEN D/M 4,8 0,6 (Oceankajen) VIND OCH SIKTRESTRIKTIONER FARTYG ( M ) VIND SIKT Vid 42.0 till 43.0 meters bredd gäller största tillåtna vindhastighet på 5 meter/sekund. > 230 x 33 ballast < 8 m/s > 2 NM > 185 x 33 < 10 m/s > 2 NM < 185 x 33 Bedömning beroende Bedömning beroende på fartyg på fartyg Avrundning sker till hela meter enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt. TVÅMANSLOTSNING. Två lotsar bör anlitas vid ankomst / avgång om fartygets bredd > 41 meter. BOGSERBÅTAR (REKOMMENDATION) Vid ankomst / avgång av fartyg > 200 x 32 meter bör en bogserbåt av typen ASD med en dragkraft om minst 50 ton användas.i övrigt gäller de bogserbåtsrekommendationer som reda finns utfärdade för hamnen.

17 . Bordningspunkter för lotspliktiga fartyg till Norrköping och Oxelösund. - Normala fartyg lotspliktiga för hela leden till Norrköping / Oxelösund bordas ca. 1 M ostsydost om bojen Kränkan NO, Q. (Bordningsposition N E ). Debarkering sker ost om lotspliktslinje Kränkan ( Tvärs fyren N.Kränkan ). - Större fartyg typ. Panamax bordas ca. 2 M ostsydost om bojen Kränkan NO, Q. ( Bordningsposition N E ). Debarkering sker ost om lotspliktslinjen Kränkan ( Tvärs fyren N.Kränkan ). - Fartyg lotspliktiga från Vinterklasen till Norrköping bordas ca. 0.5 M syd om fyren Vinterklasen eller senast vid lotspliktslinjen syd Mellanskären och debarkeras på utgående efter passage av samma lotspliktslinje. - Fartyg lotspliktiga från Vinterklasen till Oxelösunds huvudhamn bordas ca. 0.5 M ostsydost om bojen Ytterskärsgrundet eller senast vid lotspliktslinjen Oxelösund V, tvärs ( Svartahällsbådan ) eller Oxelösund O, tvärs( Betens sa.grund ). Vid utgående från Oxelösunds huvudhamn debarkeras ovan nämnda fartyg efter passage av lotspliktslinje Oxelösund V eller Oxelösund O. - Fartyg lotspliktiga till SSAB bordas syd om lotspliktslinjen tvärs bojen Portgrund och debarkeras på utgående efter passage av samma linje. - Eventuellt lotsbyte på långsamtgående pråmsläp / fartyg sker vid passage av fyren Hargökalv vid ankomst respektive avgång. - Vid tvåmanslotsning genom Pampusrännan sker bordningen / debarkeringen på Sandviksfjärden från / till aktuell bogserbåt. - Vid dåligt väder flyttas bordnings / debarkerings platsen till säkert område beroende på rådande vindriktning och sjöhävning, normalt mellan Skålarna och Hävringe. Vid inflyttande av bordningspunkt assisteras berört fartyg av lots / lotsbåt.

18

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

NCC Roads. Fastställd 2015-06-11. Ansökan om tillstånd för tillfällig hamn och berglager i Toresta Teknisk beskrivning. Uppdragsnummer: 7178550

NCC Roads. Fastställd 2015-06-11. Ansökan om tillstånd för tillfällig hamn och berglager i Toresta Teknisk beskrivning. Uppdragsnummer: 7178550 NCC Roads Fastställd 2015-06-11 hamn och berglager i Toresta Teknisk beskrivning Uppdragsnummer: PM Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1. Förbifart Stockholm 3 1.2. Syftet med verksamheten i Toresta

Läs mer

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet,

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, SALTSJÖN - MÄLARENS 2005-04-22 BÅTFÖRBUND SJÖSÄKERHET Svenskt fritidsbåtsliv har under de senaste åren drabbats av i genomsnitt 50 dödsfall varje år. Detta är en minskning av antalet dödsfall jämfört med

Läs mer

Sjötrafikföreskrifter m.m.

Sjötrafikföreskrifter m.m. Sjötrafikföreskrifter m.m. Internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen och sjötrafikkungörelsen. Utprickning och sjövägmärken. Utmärkning av fiskeredskap. Utbildningskrav för förarintyg och kustskepparintyg,

Läs mer

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb Förord Detta häfte ger dig som fritidsbåtägare i Helgasjön grundläggande kunskaper för att säkert kunna framföra din båt. Häftet är i allt

Läs mer

JONATHAN SVENSSON JESPER EINARSSON. Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet

JONATHAN SVENSSON JESPER EINARSSON. Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet Anlöpsinformation för ett ankommande fartyg till Energihamnen i Göteborg Analys samt utvärdering av hur anlöpsinformationen ser ut för ett anlöpande tankfartyg Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet JONATHAN

Läs mer

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter 2 Informationen i den här broschyren vänder sig till alla som planerar att genomföra en tung, bred, lång eller hög transport på det allmänna vägnätet.

Läs mer

Dynamic Under Keel Clearance(DUKC)

Dynamic Under Keel Clearance(DUKC) Sjökaptensprogrammet Dynamic Under Keel Clearance(DUKC) Ökat godsflöde i svenska hamnar samt bibehållen sjötransportsäkerhet Jesper Axelsson Kristian Nordström Examensarbete, 7.5 ETC Handledare: Andreas

Läs mer

Priser och villkor 2015

Priser och villkor 2015 Priser och villkor 2015 Stockholms Hamnar Version 201502 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 ALLMÄNNA VILLKOR 4 KONTAKT 4 ALLMÄNNA VILLKOR 4 FAKTURERINGSPRINCIPER 5 KARTA ÖVER STOCKHOLMS ALLMÄNNA HAMNOMRÅDE

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖFARTSVERKET

SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖFARTSVERKET UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION Göteborg Sweco Infrastructure AB ra01s 2008-06-03 Anders Mattsson Uppdragsnummer 2342645 SWECO

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap INFORMATION 1 (5) Information till båtplatsinnehavare i genomför nu en modernisering av hamnen i enlighet med årsmötesbeslutet från februari 2014. Beslutet innebär att de gamla pontonerna byts ut till

Läs mer

HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE

HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER 3 1.1 TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt skrov 3 Nedsättning för fartyg med inbyggd

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm!

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm! ATLANTICA SÄKERHETSGUIDE 5 Förtöjning Som erfaren båtägare känner du till»att rätt angöra en brygga«. För att vara på den säkra sidan, ta del av våra rekommendationer som tar upp det du bör tänka på. Läs

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2570-10 SÖKANDE Hargs Hamn AB, 556300-6625 Hamnen 742 50 Hargshamn Ombud: Advokat Louis Vasseur Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER 2180757000 SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx 2012-03-2914 1 2 3 4

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM

INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM Uppdaterad 13 februari 2010 Upptagning Lyftet: Ta alltid med giltigt försäkringsbevis! Inget försäkringsbevis,

Läs mer

Bussar och gupp PUBLIKATION 2008:XX. Utgångspunkter, avsikter och fakta

Bussar och gupp PUBLIKATION 2008:XX. Utgångspunkter, avsikter och fakta Bussar och gupp PUBLIKATION 2008:XX Utgångspunkter, avsikter och fakta Arbetsgruppen i projektet: Bengt R Johansson och Rolf Perlman, Arbetsmiljöverket, Janne Arvidsson, Bussarbetsgivarna, Lars Annerberg,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer