Ostkustens trafikområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ostkustens trafikområde"

Transkript

1 Uppdaterad : Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom Oxelösunds / Bråvikens lotsningsområde. Värdena gäller för medelvattenstånd. Observera att under vår och försommar kan vattenståndet ofta varaktigt vara under medelvattenstånd. Om inte annat anges i sammanställningen förutsättes att aktuellt fartyg har normalt god teknisk standard och manöverförmåga samt erforderligt antal bogserbåtar kan disponeras. Förbehåll görs för bl.a. aktuella sikt, is och vindförhållanden, vilket temporärt begränsar Möjligheterna till lotsning. Undantagsvis kan större dimensioner medges under gynnsamma yttre betingelser för fartyg Med hög teknisk standard och mycket god manöverförmåga. Det är alltid berörd lots som slutligen bedömer om rådande omständigheter är sådana att en lotsning kan utföras. Denna sammanställning är ett internt dokument för planering av lotsning och kan även vara vägledande för mäklare. Mäklarna rekommenderas alltid att i god tid inhämta underhandsbesked för fartyg på eller nära en max dimension, därvid bör information lämnas om utrustning och standard som kan påverka fartygets manöverförmåga. Sjöfartsverket förebehåller sig rätten att utan föregående notis ändra uppgifterna i denna sammanställning. Förkortningar: D. Dager. M. Mörker. UKC. Under keel clearance, min meter. DJP. Djupgående i meter. LOA. Fartygets längd över allt i meter. B. Fartygets största bredd i meter. KL. Kajlängd i meter. MGMF. Mycket god manöverförmåga ( pitch / bogpropeller och spec. roderarrangemang). NR. Nautiska rådet.

2 FARLEDS DJUPGÅENDEN. Sjön - Vinterklasen 15,5 meter ( 20 meters knalle 0.45 M syd Grässkärs fyr ). Sjön - Lillhammarsgrund - Örsbaken 10,8 meter. Sjön Sandviksfjärden 12,6 meter. Korphålet 6,0 meter. Syd Kungshamn 8,4 / 7,0 meter. Nord Hargökalv 6,0 meter. Syd St.Juten 8,4 meter. Säterholmen, Fläskösund via Lönö 5,4 meter. ( Bredd max. 15 meter ) Mellskärsleden 4,8 meter. Hasselöleden 3,9 meter. Prästhållet 6,0 meter. Nord Korpholmen 6,0 meter. Sjön Nyköping 4,0 meter Viktorialeden 2,5 meter. Sjön Enskär Tvären 5,3 meter. Sävsundet norra leden 5,3 meter. Sävsundet södra leden 4.2 meter. Bokösund 3,5 meter. Rågsundet (Espskärsleden) 2,5 meter. Gamla Oxelösund ( 3,0 m) 2,5 meter. Marsviken 2,5 meter. Arkö över Alen leden 3,6 meter. Sjön Arkö Marviken 5,0 meter. Arkö Häradsskär 5,0 meter. Till Fyrudden 3,6 meter. Till Fredriksnäs 3,7 meter. Till Ankarplats Mem 3,0 meter. Lagnöströmmen 2,5 meter. Valdemarsvik ( redd ) 4,5 meter. Valdemarsvik ( kaj ) 3,0 meter. Gryts varv 5,5 meter. Göta kanal 2,8 meter. ( Loa. 25 m, B. 7 m, H. 22 m ) Kinda kanal 1,5 meter.

3 LJUS DJP. UKC. L. B. Kränkan Örsbaken D/M 10,8 > 2,7 m.gäller vid ankring Örsbaken. Via Lillhammarsleden.. SSAB KL = 298 m. D in 8,9 0, D ut 9,2 0, M in 8,9 0,6 165 * 26 M ut 9,2 0,3 165 * 26 */ Fartyg > 165 kan tillåtas efter samråd med NR. Pollarna målade blåa ( norr ), vita, röda ( mitten ) och gula (söder ). BRANNÄS KL = 80 m. ( ponton ) D/M 6,0 0,6 Målat märke inre pollaren markerar djup på 6,2 m... NYKÖPING KL sydöstra = 140 m D 4,0 0,5? KL sydvstra = 140 m STUDSVIK RORO = 70 m. D 5,3 0,7

4 LJUS DJP. UKC. L. B. MARVIKEN KL = 45 m D 5,5 via Fläskösund. 15 D 5,0 via Maröleden.. MAURITSBERG D/M * 6,0 */ Om kajbelysningen är tänd. Mycket liten kaj med dykdalb västvart... FÄRJESTADEN KL = 50 m D/M 3, Skall svängas vid ankomst VALDEMARSVIK KL = 70 m. D Rekommenderat djupgående i leden är 4,5 m, vid kaj < 3,0 m...

5 LJUS DJP. UKC. L. B. Kränkan Sandviksfjärden D 12,6 > 1,9 M 12,6 > 1,9 210 * */ Fartyg > 210 meter passage Kungshamn endast dager NORRKÖPINGS HAMNAR PAMPUSRÄNNAN: Bredd = 60 meter. UKC. = 0,9 meter. SIKTRESTRIKTION PAMPUSRÄNNAN: Vid passage med fartyg > 180 m. min. 3 M sikt. Fartyg med begränsad sikt p.g.a. konstruktion, däckslast, kranar etc. kan ej påräkna passage under mörker. VINDRESTRIKTION PAMPUSRÄNNAN: Vid passage med fartyg > 180 m,med begränsad sikt p.g.a. konstruktion, däckslast,kranar etc. max. vindstyrka 7 m/s. Vid passage med övriga fartyg > 180 m. max. vindstyrka 10 m/s. Fartyg > 210 meter upp till hamnmax skall alltid en särskild prövning göras. P1 P1. KL = 70 m. D 11,3 0, M 11,3 0, PAMPUSKAJEN PAMPUS KL = 400m. D 11,8 0, M 11,8 0, PAMPUS. 8 + RORO. Kl = 150 m. D 9,7 0,7 M 9,7 0,7 P3 (RORO) P3 ( RORO) KL = 75 m. D/M 8,4 0,6 * För passage av annat fartyg vid Pampuskajen får sammanlagda fartygsbredden ej > 64m. Ank. Pampuskajen med > 190 m, babord till kaj om tankbåt vid kaj P1. Två lotsar ank/avg vid större bredd än 32 m. vid passage genom Pampusrännan. */ Ank. P3. Minimiavstånd till inneliggande tankfartyg vid P1 får ej understiga 30 m. När det ligger tankfartyg vid P1 får ej fartyg med längd större än 135 m. angöra kaj P3. Avg. P3. Minimiavstånd till inneliggande tankfartyg får ej understiga 30 m.

6 LJUS DJP. UKC. L. B. BRAVIKEN VANLIGA KAJEN D 8,2 0, MGMF KL = 120 M.. M 8,2 0, MGMF Fartyg > 125 meter längd tomt vid RORO-kajen för god förtöjning. RORO KAJEN KL = 170 M. D/M 7.7 0,6 Ej möjligt att utsätta förändor med länga fartyg ( endast tvärändor ). DJURÖN STORA KAJEN D/M 12,0 0,6 KL = 160 M. LILLA KAJEN D/M 6,7 0,6 Västra sidan inre delen D/M 7,1 0,6 Västra sida yttre delen LINDÖKANALEN : Bredd = meter. UKC = 1,1 0,6 meter ( 1,1 meter genom Lindökanalen till nedre svängplanen, vidare till kajer 0,6 meter). LJUS DJP. UKC. L. B. D 8,4 1, D 8,4 1, D 8,4 1, M 8,4 1,

7 NORRKÖPINGS INRE HAMNAR OBS. Målade märken ( orange) på kajerna är gränser för de olika djupen. LJUS. DJP. UKC. L. B. SÖDER: KAJ 61. ( RORO) D/M 7,3 0,6 KAJ D/M 8,3 0,6 KAJ D/M 7,3 0,6 KAJ D/M 6,3 0,6 KAJ D/M 5,3 0,6 NORR: KAJ 2 6. D/M 5,3 0,6 KAJ D/M 6,3 0,6 KAJ 36 ( Ågrenskajen ) D/M 4,3 0,6 KAJ ( T-kran ) D 8,3* 0, M 8,3 0, OBS! RORO vid T-kran D/M 5,3 0,6 KAJ D/M 6,3 0,6 */ Fullt djup 90 meter söderut till målat orange/vitt märke.

8 Fartygsstorlekar och djupgåenden mm. för området Oxelösund / Norrköping Norrköpings inre hamnar ( innanför Händelöbron) PASSAGE HÄNDELÖBRON, D 6.8 0, ,4 M ** 16.0 M MGMF RAMSHÄLL ( KL= 65 m.) D M ** 16.0 M MGMF TALLBACKEN ( KL= 30 m.) D M ** 16.0 M MGMF **/ Lastade konventionella fartyg vid gynnsamt väder. SUPRA ( Se rekommendation ) D/M 6,0 0, ,0 Yttre kajen är 120 meter lång med ett djup på 7.1 meter, därefter 10 meter kaj med ett djup på 6,9 meter.innersta delen är 40 meter lång med ett djup på 4,6 meter CEMENTA KL = 30 M. D/M 5.8 0,6

9 LJUS. DJP. UKC. L. B. Kränkan - Vinterklasen D/M 15,5 4,5 * */ 20 meters knalle 0,45 M. syd om Grässkärsfyren. OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 11. KL = 105 m. D 12,8 0,7 * * Vid lossning / lastning av tankfartyg med babords sida till kaj får avståndet från förstäven Till slanganslutningen ej överstiga 125 meter. Utlastarens höjd över medelvatten är ca. 13 meter. */ Se nedanstående tabell ( rekommendationer)avrundning sker till hela meter enligt< 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/Avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ Fartyg vid kaj x33-244x42 Ja Ank Sb/Bb * 200x33-244x42 Ja Avg Sb/Bb Ingen begr. Nej vid avg. med fartyg > 200 m. 200x33 244x42 Nej Ank Sb/Bb * 200x33 244x42 Nej Avg Sb/Bb Ingen begr. Nej vid avg. med Fartyg > 200 m.. < 200 x 33 Ingen begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. < 170 x 28 Från 244x42 244x43 Ja Ank Bb * Från 244x42 244x43 Ja Avg Bb Ingen begr. Nej * Vid ankomst till kaj 11 med fartyg > 200 x33 m. och med inneliggande fartyg vid kaj 9½ - 10 med > bredd än 28 m. skall säkerhetsavståndet vara minst 140 meter till planerad förtöjningsplats för ankommande fartyg.

10 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 11 KL = 105 m. M 12,8 0,7 * * Vid lossning / lastning av tankfartyg med babords sida till kaj får avståndet från förstäven till slang Anslutningen ej överstiga 125 meter. Utlastarens höjd över medelvatten är ca. 13 meter. */ Se nedanstående tabell (rekommendationer)avrundning sker till hela m.enligt < 0,5 m nedåt och >0,5 m uppåt MÖRKER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank /avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ Fartyg vid kaj x33 244x42 Ingen begr. Ank/avg ej tillåten 185x33 200x33 Ingen begr. Ank/avg ej tillåten Sb 185x33 200x33 Ingen begr. Ank/avg Bb Nej Nej < 185 x 33 Ingen begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. < 170 x 28

11 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 10 LJUS. DJP. UKC L. B. KL = 250 m. D 12,8 ** 0,7 * * M 12,8 ** 0,7 * * */ Se nedanstående tabell ( rekommendationer )avrundning sker till hela meter enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt **/ 12, 8 meter djupgående vid kaj. 15, 5 meter djupgående 5 meter från kaj ( fenderponton ). DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ Fartyg vid kaj x33 244x42 Ja Ank/avg Sb/Bb Nej Ingen begr. 230x33 244x42 Nej Ank/avg Sb/Bb Nej Ingen begr. 185x33 230x33 Ja Ank/avg Sb/Bb Nej Ingen begr. 185x33 230x33 Nej Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr.. < 185 x 33 Ingen begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. MÖRKER: Max fartyg ( m) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ Fartyg vid kaj x33 244x42 Ingen begr. Ank ej tillåten 200x33 230x33 Nej Avg ej Sb tillåten 200x33 230x33 Nej Avg Bb Nej Ingen begr. 185x33 200x33 Ingen begr. Ank/avg. Sb/Bb < 170 x 28 Ingen begr. < 185 x 33 Ingen begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr.

12 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 9½ LJUS. DJP. UKC. B. L. KL = 138 m. D 11,3 ** 0,7 * * M 11,3 ** 0,7 * * * / Se nedanstående tabell ( rekommendationer )avrundning till hela meter enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt. ** / 11,3 meter djupgående vid kaj. 15,5 meter djupgående 5 meter från kaj ( fenderponton). DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 10 Fartyg vid kaj x33 244x42 * Ja Ank Sb/Bb Nej Ingen begr. 185x33 244x42 * Ja Avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. 230x33 244x42 * Nej Ank Sb/Bb Nej Ingen begr. 230x33 244x42 * Nej Avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. 185x33 230x33 Nej Ank Sb/Bb Max.bredd 42 m. Ingen begr. 185x33 230x33 Nej Avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. < 185 x 33 Ingen Begr. Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr. */ Fartyget skall ligga inom kajens längd ( 9½ + 10 ) MÖRKER: Max fartyg (m) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 10 Fartyg vid kaj x33 244x42 Ingen begr. Ank/avg Ej tillåten 200x33 230x33 Nej Avg ej Sb tillåten 200x33 230x33 Nej Avg Bb Ingen begr. Ingen begr. 185x33 200x33 Nej Ank/avg Sb/Bb < 170 x 28 Ingen begr. < 185 x 33 Nej Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. Ingen begr.

13 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) KAJ 8 LJUS DJP. UKC. L. B. KL = 138 m. D/M 7,4 * 0,6 * * * * */ I inre hörnet mindre vatten, men fartyg når ej dit. RORO rampens bredd = 7,5 m. Avståndet kajlinje centrum RORO-rampen = 10 meter. **/ Se nedanstående tabell ( rekommendationer),avrundning till hela meter enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt. DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ 130x28 170x28 Ja Ank Sb/Bb Ingen begr. ** 130x28 170x28 Ja Avg Sb Ingen begr. ** 130x28 170x28 Ja Avg Bb Ingen begr. < 170 x 28 Nej Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. MÖRKER: Max fartyg ( m) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 9½ 130x28 170x28 Ja Ank Sb/Bb Ingen begr. ** 130x28 170x28 Ja Avg Sb Ingen begr. ** 130x28 170x28 Ja Avg Bb Ingen begr. < 170 x 28 Nej Ank/avg Sb/Bb Ingen begr. **/ Fartyget skall ligga inom kajens längd.

14 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) LJUS. DJP. UKC. L. B. KAJ 7 D in 9,1 0,6 * * KL = 100 m. D ut 9,4 0,3 * * KAJ 4 6 D in 8,15 0,6 * * KL = 245 m. D ut 8,45 0,3 * * KAJ 3 D 7,4 0,6 * * KL = 148 m. */ Se nedanstående tabell ( rekommendationer), avrundning till hela meter enligt < 0,5 nedåt och >0,5 uppåt. DAGER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 8 Fartyg vid kaj 9½ 170x33 230x33 Ja Ank/avg Sb/Bb Nej Nej 170x33 230x33 Nej Ank Sb/Bb Nej < 170x28 * 170x33 230x33 Nej Avg Bb Nej < 170x28 * 170x33 230x33 Nej Avg Sb Nej Nej 170x28 230x33 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 Ingen begr. ej tillåten 140x22 170x28 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 ** Ingen begr. 140x22 170x28 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28-170x55 Ingen begr. ej tillåten < 140 x 22 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 Ingen begr. < 140 x 22 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 170x55 *** Ingen begr. */ Fartyget skall ligga inom kajens längd. **/ Bogserbåt ***/ Bogserbåt el. mycket god manöverförmåga

15 Fartygsstorlekar och djupgåenden mm. för området Oxelösund/Bråviken OXELÖSUNDS HUVUDHAMN ( Se rekommendationer ) LJUS. DJP. UKC. L. B. KAJ 7 M in 9,1 0,6 * * KL = 100 m. M ut 9,4 0,3 * * KAJ 4 6 M in 8,15 0,6 * * KL = 245 m. M ut 8,45 0,3 * * KAJ 3 M 7,4 0,6 * * KL = 148 m. */ Se nedanstående tabell ( rekommendationer),avrundning till hela m.enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt. MÖRKER: Max fartyg ( m ) Farligt gods Ank/avg Sida till kaj Fartyg vid kaj 8 Fartyg vid kaj 9½ 185x33 230x33 Ingen begr. Ank/avg ej tillåten Nej Ank/avg Sb/Bb Nej Ingen begr. 170x28 185x33 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 Ingen begr. ej tillåten 140x22 170x28 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 ** Ingen begr. 140x22 170x28 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 170x55 Ingen begr. ej tillåten < 140x 22 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 Ingen begr. < 140x22 Nej Ank/avg Sb/Bb 170x28 170x55 *** Ingen begr. Rautaruukki / Steel tillåts passera kaj 8 med inneliggande fartyg 170 x 28 ( Dager och mörker ). **/ Bogserbåt ***/ Bogserbåt eller mycket god manöverförmåga.

16 OXELÖSUNDS HUVUDHAMN LJUS. DJP. UKC. GAMLA FÄRJELÄGET D/M 4,3 0,6 FISKEHAMNEN D/M 4,8 0,6 (Oceankajen) VIND OCH SIKTRESTRIKTIONER FARTYG ( M ) VIND SIKT Vid 42.0 till 43.0 meters bredd gäller största tillåtna vindhastighet på 5 meter/sekund. > 230 x 33 ballast < 8 m/s > 2 NM > 185 x 33 < 10 m/s > 2 NM < 185 x 33 Bedömning beroende Bedömning beroende på fartyg på fartyg Avrundning sker till hela meter enligt < 0,5 nedåt och > 0,5 uppåt. TVÅMANSLOTSNING. Två lotsar bör anlitas vid ankomst / avgång om fartygets bredd > 41 meter. BOGSERBÅTAR (REKOMMENDATION) Vid ankomst / avgång av fartyg > 200 x 32 meter bör en bogserbåt av typen ASD med en dragkraft om minst 50 ton användas.i övrigt gäller de bogserbåtsrekommendationer som reda finns utfärdade för hamnen.

17 . Bordningspunkter för lotspliktiga fartyg till Norrköping och Oxelösund. - Normala fartyg lotspliktiga för hela leden till Norrköping / Oxelösund bordas ca. 1 M ostsydost om bojen Kränkan NO, Q. (Bordningsposition N E ). Debarkering sker ost om lotspliktslinje Kränkan ( Tvärs fyren N.Kränkan ). - Större fartyg typ. Panamax bordas ca. 2 M ostsydost om bojen Kränkan NO, Q. ( Bordningsposition N E ). Debarkering sker ost om lotspliktslinjen Kränkan ( Tvärs fyren N.Kränkan ). - Fartyg lotspliktiga från Vinterklasen till Norrköping bordas ca. 0.5 M syd om fyren Vinterklasen eller senast vid lotspliktslinjen syd Mellanskären och debarkeras på utgående efter passage av samma lotspliktslinje. - Fartyg lotspliktiga från Vinterklasen till Oxelösunds huvudhamn bordas ca. 0.5 M ostsydost om bojen Ytterskärsgrundet eller senast vid lotspliktslinjen Oxelösund V, tvärs ( Svartahällsbådan ) eller Oxelösund O, tvärs( Betens sa.grund ). Vid utgående från Oxelösunds huvudhamn debarkeras ovan nämnda fartyg efter passage av lotspliktslinje Oxelösund V eller Oxelösund O. - Fartyg lotspliktiga till SSAB bordas syd om lotspliktslinjen tvärs bojen Portgrund och debarkeras på utgående efter passage av samma linje. - Eventuellt lotsbyte på långsamtgående pråmsläp / fartyg sker vid passage av fyren Hargökalv vid ankomst respektive avgång. - Vid tvåmanslotsning genom Pampusrännan sker bordningen / debarkeringen på Sandviksfjärden från / till aktuell bogserbåt. - Vid dåligt väder flyttas bordnings / debarkerings platsen till säkert område beroende på rådande vindriktning och sjöhävning, normalt mellan Skålarna och Hävringe. Vid inflyttande av bordningspunkt assisteras berört fartyg av lots / lotsbåt.

18

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN 1.1 INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se REQUESTED PILOT BOARDING TIME: DATE th at SHIP S NAME: CALL SIGN: DRAUGHT A: m F: m LOA: m BEAM: m DIST.MANIFOLD

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska.

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska. Inledning ALLMÄNT: De här frågorna har förvalda svar, som emellertid kan ändras utifrån vad som gäller i den aktuella situationen De förvalda svaren är satta för kontroll av ett normalt fartyg som ska

Läs mer

Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn

Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn Antagna den 27 oktober 2003 och gällande från den 1 november 2003 (Reviderad 111101, 120620, 140902, 141016, 150608, 150720) Styrelsen för Gävle Hamn AB (Hamnbolaget)

Läs mer

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer.

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. 1 Version 2013 07 08 Färdtips Åland Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. Vi har samlat egna färdvägar och

Läs mer

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER Beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 1995, 143. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna hamnföreskrift gäller för Halmstads hamn. Den skall tillämpas inom det område som markerats

Läs mer

Statens haverikommission ISSN 1400-5735. Rapport S 1999:01. Olycka med MV Hyphestos den 16 mars 1998 i Malmö hamn, M län S-02/98

Statens haverikommission ISSN 1400-5735. Rapport S 1999:01. Olycka med MV Hyphestos den 16 mars 1998 i Malmö hamn, M län S-02/98 Statens haverikommission ISSN 1400-5735 Rapport S 1999:01 Olycka med MV Hyphestos den 16 mars 1998 i Malmö hamn, M län S-02/98 1999-04-23 S-02/98 Sjöfartsverket 601 78 NORRKÖPING Rapport S 1999:01 Statens

Läs mer

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 4 Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 Fartyg: M/S Holmön Fartygstyp: Torrlastfartyg Nationalitet: Svenskt Ägare: B&N Sea Partner AB, Box 102, 471 22 Skärhamn Tidpunkt för händelsen:

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Examensresan görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 Allmänna villkor för lotsningstjänster för aktörerna inom fartygstrafiken. Innehåll 1. Inledning... 3 2. Tillämpande av servicevillkoren och

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Utbyggnad av farleden till Norrköpings hamn

Utbyggnad av farleden till Norrköpings hamn Utbyggnad av farleden till Norrköpings hamn Joakim Johansson och Cecilia Henriksson Inregia AB, mars 2006 på uppdrag av Norrköpings Hamn och Stuveri AB och Sjöfartsverket 2 Innehåll INNEHÅLL... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift;

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; SJÖFS 2012: Utkom från trycket den december 2012 beslutade den november 2012. Sjöfartsverket föreskriver

Läs mer

INSEGLINGEN TILL NORRKÖPINGS HAMNAR SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE

INSEGLINGEN TILL NORRKÖPINGS HAMNAR SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE 2005-12-01 INSEGLINGEN TILL NORRKÖPINGS HAMNAR SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE Styrgruppen har varit representerad av; Bengt-Erik Bengtsson, NHS Tage Edvardsson, SjöV Pernilla Bergstedt, projektledare, SJöV Projektgruppen

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (8) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-08-12 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2012:2 ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart

Läs mer

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet ANVISNING 1(7) Rättsgrund Sjötrafiklagen (463/1996), 26, 2 mom. sådant det lyder ändrat i lagen om ändring av sjötrafiklagen 1294/2009 Ersätter Sättet att redovisa leddjupgåendet Sjöfartsverkets informationsblad

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter; SJÖFS 2014:9 Utkom från trycket den 11 december 2014

Läs mer

Bordsanteckningar från 26 februari 2013

Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Projektidéer från blädderblocket Kommunikationsflöden kring hamn Infohantering runt anlöp framförhållning Agentrollen tydligare Lotstider flexibilitet (lotsplikt/fjärrlots)

Läs mer

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs hamn

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs hamn Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs hamn Mars 2012, SE 556008-2553 Marknadskommunikation/SCP GÖTEBORG Göteborgs Hamn, 403 38 Göteborg. Tel 031-368 75 00, www.goteborgshamn.se INNEHÅLL 1 INTRODUKTION...4

Läs mer

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA Gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter Beslutad av Kommunfullmäktige

Läs mer

Hamnordning. Gäller fr.o.m. 2011-01-01

Hamnordning. Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Hamnordning Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Hamnordning för Oxelösunds Hamn Gällande från 2011-01-01 1 Oxelösunds hamn (Hamnen) drivs av Oxelösunds Hamn AB (Hamnbolaget) som ägs av Oxelösunds kommun och SSAB

Läs mer

FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012

FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012 FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012 Efter huvudstudien PISA 2012 släpptes sex matematikuppgifter, med totalt 13 frågor, som var med i PISA-undersökningens standardprovhäften. Dessa sex uppgifter finns

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

DRIFTFÖRESKRIFTER GÄVLE OLJEHAMNAR FARTYG - LAND. 2013-12-06 Rev 1.6

DRIFTFÖRESKRIFTER GÄVLE OLJEHAMNAR FARTYG - LAND. 2013-12-06 Rev 1.6 DRIFTFÖRESKRIFTER GÄVLE OLJEHAMNAR FARTYG - LAND 2 Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Övergripande regler 1.2 Tillämpningsområde 1.3 Kännedom om föreskrifterna 1.4 Riskhantering 2. Fartygsanmälan 2.1

Läs mer

StSS Klubbseglingar för Kölbåt

StSS Klubbseglingar för Kölbåt StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Riskutredning - LNG-fartyg genom Stockholms skärgård

Riskutredning - LNG-fartyg genom Stockholms skärgård Bilaga E Riskutredning - LNG-fartyg genom Stockholms skärgård Rapport nr. 36.70.142 Datum Kund Fortum Värme Box 1825, 751 48 Uppsala www.scandpower.com Tel.: 018 69 54 18 Fax: 018 69 54 16 Rapport nr.:

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Turlista 2015 N Y N Ä S H A M N O S K A R S H A M N V I S B Y. Gäller för perioden 2015.02.02 2016.01.11

Turlista 2015 N Y N Ä S H A M N O S K A R S H A M N V I S B Y. Gäller för perioden 2015.02.02 2016.01.11 Turlista 2015 N Y N Ä S H A M N O S K A R S H A M N V I S B Y Gäller för perioden 2015.02.02 2016.01.11 Kvalitets- och miljöledningscertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2003. 2 februari 29

Läs mer

Taxor. Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och tills vidare.

Taxor. Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och tills vidare. Taxor Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och tills vidare. Hamnavgifter 1 HAMNAVGIFT FÖR FARTYG 1.1 Första gången under dygnet fartyg ankommer till hamnen 1.1.1 Fartyg med en längd överallt av 20 m eller därutöver,

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Nya omsättningslandsregler för tjänster Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Sammanfattning av momspaketet Gränsöverskridande tjänsteomsättningar ska i större omfattning momsbeskattas hos

Läs mer

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01. LFV Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.00 Boverket Magnus Lindqvist STOCKHOLM-ARLANDA, GÖTEBORG-LANDVETTER,

Läs mer

Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet.

Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet. Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet. Preliminära startgrupper Startgrupp Starttid Klass Anm 1 10:00 5000 Damer TÄVLINGSGRUPP 2

Läs mer

Hamnordning Luleå Hamn AB

Hamnordning Luleå Hamn AB Hamnordning Luleå Hamn AB Hamnordning Luleå Hamn AB Skapad av: Anton Karlsson Godkänd utav: Roger Danell Senast reviderad: 2014-01-07 Hamnordning Luleå Hamn AB Utgåva 1 Sida 1 av 13 Hamnordning för Luleå

Läs mer

Slutrapport RS 2014:08

Slutrapport RS 2014:08 Slutrapport RS 2014:08 M/T EK-RIVER, grundstötning till följd av draggning vid Brofjordens inlopp. Allvarlig sjöolycka den 25 november 2011. Diarienr S-172/11 2014-11-05 SHK undersöker olyckor och tillbud

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

JONATHAN SVENSSON JESPER EINARSSON. Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet

JONATHAN SVENSSON JESPER EINARSSON. Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet Anlöpsinformation för ett ankommande fartyg till Energihamnen i Göteborg Analys samt utvärdering av hur anlöpsinformationen ser ut för ett anlöpande tankfartyg Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet JONATHAN

Läs mer

ritidsboende i Storby, Eckerö

ritidsboende i Storby, Eckerö ritidsboende i Storby, Eckerö Förnämligt fritidshus med enastående havsutsikt i västerläge mot Ålands hav. Utgångspris 350 000. Vargkulavägen, Storby 350 000 BESKRIVNING Byggnaden är uppförd 2006 i 1 plan

Läs mer

Begrepp med anknytning till farlederna

Begrepp med anknytning till farlederna ANVISNING 1(9) Rättsgrund Ersätter anvisningen Begrepp med anknytning till farlederna, Sjöfartsverkets informationsblad 7/12.7.2005 Dnr 1342/610/2005 Giltighetstid Från 31.10. 2011 tillsvidare Nyckelord

Läs mer

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Förslag Hamntaxa 2015 1 Styrelsen för Piteå Hamn AB (org nr 556643-1911) har fastställt följande hamntaxa.

Läs mer

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete 1 Problemet med marin påväxt En obehandlad yta som sänks i havsvatten kommer redan efter några minuter att drabbas av marin påväxt. Påväxt ökar farkostens friktion i vattnet. Ökad friktion leder till ökad

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 Beräkna 1 a) 0,5 + 0,7 b) 0,45 + 1,6 c) 2,76 0,8 2 a) 4,5 10 b) 30,5 10 c) 0,45 1 000 3 Vilka av produkterna är a) större än 6 1,09 6 0,87 6 1 6 4,3 6 0,08 6 b) mindre än 6 4 Skriv

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:108. TSFS 2010:142 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef

2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef Göteborgs Hamn - Med fokus på miljön 2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef Innehåll Göteborgs Hamn Vårt miljöansvar Elanslutning av fartyg vid kaj Miljödifferentierade hamnavgifter

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver.

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Upprättad av Anders Bjäringe Sjöfartsverket och Datum Ver. Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(8) Kanalcentral Trollhättan. LUFTBEHANDLING INKL STYR OCH REGLER Utförandeentreprenad. Nedanstående föreskrifter ansluter till AMA AF 07. Föreskrifter i AMA

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

PITEÅ OLJEHAMN HARAHOLMEN FARTYG LAND

PITEÅ OLJEHAMN HARAHOLMEN FARTYG LAND DRIFTFÖRESKRIFTER PITEÅ OLJEHAMN HARAHOLMEN FARTYG LAND Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Övergripande regler 1.2 Tillämpningsområde 1.3 Kännedom om föreskrifterna 1.4 Riskhantering 2. Fartygsanmälan

Läs mer

STOCKHOLM, SVERIGE. Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas)

STOCKHOLM, SVERIGE. Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas) Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas) Ska du resa med ett senare flyg? Istället för att sitta och vänta på flygplatsen, varför inte utnyttja vårt sen

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn 2015-05-12

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn 2015-05-12 THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn INNEHÅLL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... sid 3 2 KONTAKTUPPGIFTER... sid 4 2.1 Hamnmyndigheten i Göteborg 3 FÖRHANDSANMÄLAN...

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk.

Kajen i Sanna är tyvärr avstängd (2006) p g a rasrisk. Lill-Lubban 62 10,2N 17 31,0E Kryssarklubbens......nya anläggning innanför Galtström, en väl skyddad hamn i god och uppfriskande miljö som är väl värd ett besök, perfekt som natthamn för den som långfärdsseglar

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE

HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER 3 1.1 TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt skrov 3 Nedsättning för fartyg med inbyggd

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

ENKLARE ANSIKTSRETUSCH

ENKLARE ANSIKTSRETUSCH ENKLARE ANSIKTSRETUSCH Här kommer jag att visa en enklare ansiktsretusch. Det är ganska många steg i processen, men de flesta steg är i sig inte krångliga. Jag kommer så långt det är möjligt att arbeta

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet

Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet Allmänna ordningsregler Samtliga besökare skall anmäla sig vid receptionen och hämtas där av besöksmottagaren. Rökning är förbjudet inom

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Då en lotsning till följd av bestämmelserna eller på begäran, utförs av två lotsar, tas lotsningsavgiften

Då en lotsning till följd av bestämmelserna eller på begäran, utförs av två lotsar, tas lotsningsavgiften 4654 Nr 1142 Bilaga 1 LOTSNINGSAVGIFTER INOM FINSKA TERRITORIALVATTEN Lotsningsavgifterna tas ut i enligt följande taxa: LOTSNINGSTAXA Lotsat fartygs nettodräktighet Lotsad sträcka i nautiska mil (nm)

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Erforderliga brandskyddsåtgärder som underlag för detaljplan

Erforderliga brandskyddsåtgärder som underlag för detaljplan DP 394 MARINSTADEN, RYSSVIKEN Erforderliga brandskyddsåtgärder som underlag för detaljplan 2004-01-22 (ersätter tidigare version daterad 2003-09-30) www.brandskyddslaget.se info@brandskyddslaget.se Stockholm

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/ Termin 1 Block 4 Ritprogram Nu kommer du att få skapa ett ritprogram där du sedan kan göra egna konstverk! Programmet låter dig rita med olika färgpennor, sudda med suddgummi och måla med stämplar som

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer