Informationsbrev November 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbrev November 2013"

Transkript

1 Informationsbrev November 2013

2 Informationsbrev till dig som köpt lägenhet i Brf Tegeludden 17 TEGELUDDEN 17 Vi vill börja med och tacka för att ni har valt att köpa en lägenhet av oss i Brf Tegeludden 17! Vi tror och hoppas att ni kommer att trivas mycket bra när ni flyttar in. Nedan följer information över vad som händer i projektet samt hur tidsplan ser ut framöver. Byggentreprenaden Byggentreprenaden går helt enligt tidsplan. Vi är mycket nöjda med det arbete som utförs och känner att det blir ett mycket bra projekt. I det fallet att förseningar trots allt skulle uppkomma kommer ni att bli informerade så snart vi på Aros Bostad har någon kännedom om detta. Vi räknar alltjämt med att första inflyttning påbörjas från och med mitten av februari för att vara avslutad till semestrarna Tidsplanen Upprättande av ekonomisk plan, intygsgivning och registrering hos Bolagsverket pågår och bedöms vara färdigt inom kort och så fort detta är genomfört kommer vi att påbörja tecknandet av slutliga överlåtelseavtal. Detta beräknas ske med början i december I enlighet med det ingångna föravtalet så skall Aros Bostad och ni teckna ett nytt överlåtelseavtal senast den 2 februari I samband med detta skall ni erlägga en handpenning som tillsammans med det av er redan inbetalda beloppet om kr skall uppgå till totalt 10 % av köpeskillingen. Våra mäklare på Bjurfors kommer att skicka ut överlåtelseavtal med början i december. Då vi har 102 lägenheter och lika många avtal så kommer detta att ta en stund, men bara lugn, det kommer! Om ni inte blivit kontaktade innan 10 januari 2014 så kan det vara bra att ni själva kontaktar Bjurfors och er mäklare. Mäklarna på Bjurfors kommer att skicka ut alla av er ifyllda val/tillval samt i det fall ändringar i planlösningarna överenskommits även uppdaterade bofaktablad till er så att ni kan bekräfta att samtliga dokument är korrekta. Detta sker innan överlåtelseavtalet går ut. Tillträdet kommer att ske i etapper där trapphus 2 (det norra trapphuset) kommer att iordningställas för alla succesiva inflyttningsetapper. Preliminärt påbörjas inflyttning från och med 15 februari, och sista inflyttning är planerad till juni Färdigställande sker uppifrån och ner och inifrån och ut mot Sehlstedtsgatan. Vi vill alltså uppmärksamma er på att arbeten kommer att pågå i delar av byggnaden parallellt med att inflyttningen påbörjats. Samtliga som flyttar in då byggnationen fortfarande pågår kommer att få tillträde till förråd i källaren. Källaren beräknas färdigställas i sin helhet till juni 2014, då vi också kan erbjuda parkeringsplatser i garaget. Under tiden fram till färdigställandet av garaget erbjuds begränsad möjlighet att hyra parkering i angränsande hus fram till och med att föreningens egna garage kan tas i bruk. Sid 1 av 3

3 TEGELUDDEN 17 Ett inflyttningsschema kommer när det närmar sig tillträde att skickas ut av Bjurfors, detta för att undvika att det blir kollisioner med många flyttlass på en gång och trängsel vid t.ex. hissarna. Markentreprenaden kommer att färdigställas under sommaren Försäljningsstatus Försäljningen har gått mycket bra, efterfrågan har varit stor och vi ligger före den ursprungliga tidsplanen i vårt försäljningsarbete. Vi har per dagens datum över 90 bindande kontrakt och ytterligare ett antal reservationer med kontrakt ute för påskrift. Totalt finns det 102 lägenheter och penthouse i Brf Tegeludden 17. Besiktningsprocessen T17 Förenklat beskrivet så sker besiktningen av varje lägenhet av externa auktoriserade och opartiska besiktningsmän inom områdena el, rör, ventilation samt bygg. Besiktningsprocessen går till på samma sätt för alla lägenheterna i projektet. Ungefär 30 dagar innan bostadsrättsinnehavaren erbjuds tillträde till lägenheten sker en första besiktning av lägenheten där alla tekniska områden granskas och eventuella fel protokollförs. Ungefär 14 dagar innan beräknat tillträde sker sedan en ny besiktning och överlåtelsegenomgång och uppföljning av tidigare besiktning i lägenheten där du som köpare till bostadsrätten erbjuds att deltaga. Tillsammans med byggbesiktningsmannen går man igenom lägenheten och eventuella kvarvarande fel eller nyupptäckta sådana protokollförs. Ambitionen är att samtliga protokollförda fel skall vara åtgärdade av totalentreprenören Kungsfiskaren Bygg och Fastighet AB (byter namn till PEAB från och med 1 december 2013) innan ni tillträder er lägenhet. Inbjudan till besiktning och granskning av Er lägenhet beräknas ske under januari månad. Planerade inflyttningstider för Tegeludden 17 är: 15xx xx xx xx xx xx Sid 2 av 3

4 TEGELUDDEN 17 Uthyrning och kommersiella lokaler Föreningen har tre kommersiella lokaler samt garage och extra förråd för uthyrning. Av lokalerna så har samtliga undertecknade avtal. Den minsta är ett data/serverrum i källarplanet. Den näst största om ca. 375 kvm finns i det utrymme som tidigare varit en restaurang mot Sehlstedtsgatan. Här kommer samma restauratör efter sommaren 2014 öppna en ny och fräsch restaurang. Restaurangen är belägen på markplan vid byggnadens södra entré och kommer att ha en egen ingång mot Sehlstedtsgatan. Öppettider samt övriga förhållningsregler regleras i hyresavtalet mellan föreningen och restauratören. I den största lokalen på ca 815 kvm är vi mycket nöjda med att ha tecknat ett långt avtal med en attraktiv förskola som hyresgäst. Vi är övertygade om att ett sådant kontrakt är optimalt för att långsiktigt säkerställa intäkterna till föreningen och borgar för en stabil och ekonomiskt trygg förening. Inom stadsdelen Östermalm-Gärdet så råder det en akut brist på förskolelokaler, och ersättningsnivån är högre än för många andra verksamheter. Förskolan har två ingångar, en egen ingång från norra kortsidan från Öregrundsgatan, samt via Sehlstedtsgatan 7. Ingen stadigvarande vistelse kommer att ske på fastighetens gård, eller vid något utrymme i närheten av byggnaden utöver sedvanliga passager till och från förskolan. Gemensamhetsutrymmen Cykelrum Uppställningsplatser för cyklar kommer dels att finnas på markplan samt i cykelrum i källare i anslutning till trapphus. Dessa kommer att vara tillgängliga från och med sommaren Lägenhets- och barnvagnsförråd Lägenhetsförråd kommer att finnas i källarplanet, information om tilldelning kommer i samband med tecknande av överlåtelseavtalen. Barnvagnsförråd samt uppställning av rullstolar kommer att finnas på markplan samt i källarplan. Tvättstuga Trots att alla har egna tvättmöjligheter i lägenheterna så kommer det att finna en grovtvättstuga med större maskiner, torkskåp, mangel etc. Denna kommer att vara belägen i källarvåningen. Sophantering För hushållssoporna finns sopkassuner (mot Sehlstedtsgatan). Fram till dess att projektet färdigställs kommer en provisorisk sophantering att erbjudas. Trafik på fastigheten Infarten från Sehlstedtsgatan är enkelriktad. I övrigt så sker angöring till garaget från Tegeluddsvägen Garageutfarten sker vid fastighetens gavel ut mot Sandhamnsgatan. Parkeringsplatser I samband med tecknande av överlåtelseavtal kommer ni att erbjudas möjlighet att teckna er för en plats i parkeringsgaraget. Mer information kommer inför tecknandet av överlåtelseavtalet. Totalt finns det 51 platser i garaget. Adresser Se bilaga över adresser till byggnaden. Vi hoppas att vi med detta brev besvarat de flesta av era frågor. Återigen, tack för att ni valt att köpa en lägenhet från Aros Bostad. För eventuella frågor ber vi er att kontakta våra mäklare på Bjurfors. Med vänlig hälsning, Aros Bostad Sid 3 av 3

5 TEGELUDDEN 17 Adresser i T17 Alla lägenheter har postnummer Lght Adress Lght Adress Lght Adress 1001 Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan Sehlstedsgatan 9 Sid 1 av 1

6 WÅGA & WILJA ÖPPNAR FÖRSKOLA PÅ SEHLSTEDTSGATAN EN PRESENTATION AV WÅGA&WILJAS FÖRSKOLOR Wåga & Wilja förskolor består fram till idag av fem privata förskolor i Järfälla kommun. I december 2013 kommer vi att starta vår första förskola i Enköping i helt nybyggda lokaler. Vi har nu även fått möjlighet att starta upp en förskola i bottenvåningen i denna fastighet, vilket vi med glädje ser fram emot. Förskolan öppnar i augusti Förskolan kommer att bestå av fem avdelningar, där barnen i så stor utsträckning som möjligt är indelade i ålderhomogena grupper. Pedagoger och barn följs åt under förskoletiden så långt det är möjligt. Vi har haft förmånen att få rita vår egen förskola och vår verksamhetsidé bygger också på att vi äter i matsalar för att frigöra yta till verksamhet och lek på varje avdelning. Vi lagar vår egen mat från råvara och bakar vårt eget bröd för att ge barnen högsta möjliga kvalitet. Våra förskolor är Reggio Emilia inspirerade och har en stor ateljé där barnen får möjlighet att arbeta i mindre grupper tillsammans med vår ateljérista. WÅGA & WILJA:s VISIONER OCH VERKSAMHETSIDÉ Vårt företag heter Wåga & Wilja och det är innebörden i dessa två ord som talar om vad som krävs för att påverka framtiden. Vi måste vilja och våga och varje pedagogs insats är av stor betydelse för att vi ska nå våra mål. Vi arbetar här och nu men vi bygger framtiden! Vår vision med våra förskolor är att vi med vår arbetsinsats ska vara med om att förbättra världen genom barnet. Verksamhetens höga kvalitet säkerställs genom kompetent och välutbildad personal, pedagogisk dokumentation som synliggör barnets lärande, ett projektinriktat arbetssätt och förskolornas pedagogiska miljöer. DET RIKA BARNET Vi tror på ett barn med både kraft och resurser i sig själv. Ett barn som vill växa, lära och veta. Ett barn som kan skapa sin egen kunskap. Ett barn med en inneboende kraft. Ett barn med hundra språk. ETT RIKT BARN

7 BARNETS RÄTTIGHETER Barns inflytande är grunden i vårt arbetssätt, vi vill ge barnen möjlighet att: utveckla sin självständighet och kommunikationsförmåga samt att få handlingsutrymme för att tidigt utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. fördjupa sina kunskaper och färdigheter genom nyfiket undersökande, pedagogiska utmaningar och estetiska läroprocesser. Barnen ska få upptäcka, utforska och förundras! FÖRÄLDRARS RÄTTIGHETER Föräldrar ska få möjlighet till stor delaktighet i verksamheten, genom att; regelbundet få ta del av barnets och barngruppens lärandeprocesser genom pedagogiska dokumentationer och veckobrev. få möjlighet till innehållsrika utvecklingssamtal och föräldramöten där föräldrar och pedagoger i dialog samtalar om vad förskolan kan utveckla. få vara delaktig i föräldrarådet ett samtals- och informationsforum kring viktiga och aktuella frågor som rör verksamheten. få möjlighet att bli praktiskt involverad i vår verksamhet med fokus på utveckling av förskolans miljö inne/ute. Vi kommer att organisera oss utifrån områdets karaktär som är en statsmiljö där utevistelsen ska vara trygg och säker. Förskolan kommer inte att ha en egen gård, vi kommer att ha en liten yta där vi kan organisera oss för vidare förflyttning till Gärdet som finns i nära anslutning till oss. Där kommer vi att förlägga en stor del av vår utevistelse och möjlighet till natur och miljöupplevelser. Tillgängligheten till olika byggnader, lokala butiker samt torg vill vi använda som utgångspunkter för barnens dialog och utforskande av sin närmiljö. Vi kommer att arbeta med att synliggöra förskolan i sitt närområde. Chef: Cecilia Lidén tillgänglig fr.o.m Hemsida: Vill du ställa ditt barn i kö, anmäl dig till vårt kontor

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak BRF GREENROOF Drömmen om ett cityhak med grönt tak Skönt och grönt mitt i stan Hisingsparken St Jörgen Park Golf 2,5 km E6 Brf Greenroof är vår tredje och sista etapp i populära Kvillebäcken i Göteborg.

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Drömmen om här och nu

Drömmen om här och nu BRF HOVÅS PARK Drömmen om här och nu STEG Oxsjön Havet, naturen och det bästa från staden Väg 158 Askimsbadet Säröbanan Fascinerande visioner är nu på väg att bli verklighet i Nya Hovås. Här växer en mysig

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer