Kultur NATTEN. Skräpkultur? 20 ÅR!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur NATTEN. Skräpkultur? 20 ÅR!"

Transkript

1 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu Kultur NATTEN 8o Uppsala 13 september 2008 De officiella proramtidie 20 ÅR! Skräpkultur? Musik, kost, uderroudkultur och vikir. Ombyt roller är Skrotcetrale dsar och ler. Spsk charmör trollbider på Sdsteer. No-stop-förfre i Missioskyrk. SIDORNA 3, 4 OCH 10 DANS ELDSKULTUR I NATTEN INGMAR BERGMAN-VANDRING OETICAFÉ ERFORMANCE STUM- FILMSIANIST VAMYRFJÄRIL KOSTYMAUKTION TEATERIMROVISATION KYRKO GÅRDSVANDRING ARGENTINSK TANGO ECCE HOMO ELLE SVANSLÖS ÅNGLOK ALLSÅNG GALLERIER KÖRSTAFETT Distribueras med Upsala Nya Tidi Fråor om iehållet besvaras av Elle Ferre,

2 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu MISSA INTE: Taiji i Liéträdårde: Sr di da lut och harmoiskt med Sie Faerström i Liés ee trädård Allså med Lot Eber Kom och ör di röst hörd i arksäck. Gäsrtist Niclas Wahlre Stumfilm med levde musik: Edward vo ast spelar till stumfi lmsklassiker varje timme på Slottsbiorafe. Förfrsfette sprier vidare Förfrsfette i Missioskyrk är ett av KulturNtes säkra kort. Här möter 15 förfre frå de mest skiftde bakruder e häive och varm publik mell klock 18 och 23. I årets uppla de sjude i ordie medverkar bld dra Guilla Bks, Reza Rezvi, Lia Sjöber, Kjell Eriksso, Lea Köster, Ola Larsmo, Jasmo Hamet och Elsie Johsso. Frå irska poeter och trädårdsmäsre till udomsförfre och folkkära arberförfre, alltså. Hur väljs ame ut? Vi har e lå lis med förfre käda, okäda, upplädska, utlädska, skölitterära, poeter och förfre av faklitterur. Vi vill få e späde bldi med för fre som k beröra, säer Bert Johsso. Både publike och förfra själva brukar uppsk formet, där varje förfre får 20 miuter på si och publike strömmar ut och i uder kvälles lopp. Det brukar ite vara svårt t få förfra t ställa upp. Må av dem tycker t de får ett fstiskt esvar av publike. Det fis o ett ovlit srkt litterärt itresse i Uppsala. De folkkära uppsalaförfre Elsie Johsso är e av förfra i årets Förfrsfett. Både för läsare och förfre är det mycket positivt t få ett möte. Läsare får se vad förfre är för e mäiska och får e perso t se framför si. Själv Elsie Johsso Belöad med fl era priser, bl. a. Sti Daermpriset och Aiarapriset. Har röt stora framår för sia romer om fl ick Ncy. får ja e bekräftelse på t ja har ått fram. När Elsie Johsso möter si publik har ho aldri åot mus. Of har ja täkt ut vad ja ska läsa, me sed käer m ju av stämie av publike och beroede på situioe k det sed bli åot helt ä ja hade täkt. Det som häder i Missioskyrk uder KulturNte är speciellt, med förfre frå så olika bakruder. Elsie Johsso har it si Kjell Eriksso Belöad med Sveska Deckarakademis debutt pris risess av Burudi utsås till bäs sveska deckare låt. Ho har skaff si ett am i de litterära världe och fått fia utmärkelser. Me ho bor fortfarde på östra sid om å, både själslit och eorafiskt. Som arberförfre har Elsie Johsso alltid stått för åot ä de äse uppsalabilde. Ho har skildr det dra Uppsala, mäiskora på fel sida om å. I da käer ja ite de motsättie i mi själv, me uder mi uppväxt märkte ja e tydli skillad. Det fs äst i skildrir av Uppsala som arbersd, så det behövdes o e Reza Rezvi Viare av Feile Filioch 2006 för de bäs sveska dikte. Kommer häräst ut med e bok om de osyli litterurskte i Sverie. skildri av arbermiljö. I framtide tror ho t Uppsalas ya ivåare, frå alla delar av världe, kommer t påverka och e ya iflueser till uppsalalitterure. Utvecklie står ite stilla, vi kommer t få helt ya viklir och upplevelser av Uppsala. Själv ser ho fram emot si kolles, de irske poetes, framträdde uder KulturNte. Det fis må irska poeter av hö klass. Det k bli mycket späde. Sofia Eriksso INFO Behöver du eller åo hjälp uder Kultur- Nte? Socialjoure är i tjäst. Ri om du behöver hjälp, råd eller stöd: telefo eller 112 och beär Socialjoure. Ntvdrare kommer också t röra si ute på st uder kvälle/te och år bra t kokt med för t få hjälp. Har du ordisfråor? Ri polisispektör Karl Guar Ståhl, Etréavifter I de fall arröre r etré till sitt eveem fi s det ivet. OBS! Vi reserverar oss för alla ev. ädrir och fel som k ha uppstått. Tips på proram lämpli för bar har vi marker med blått! Tillälihetuider Till kultur och fritid i Uppsala kommu. E hjälp för besökare med fuktioshider är det äller rörelse, sy och hörsel och, i möjliste må, astma och alleri fi s på Ädrir i busstrafike å rud av uavstäir uder KulturNte sker vissa förädrir i busstrafi ke. Deljerad iformio om lijeförädrir kommer t fi as på samt Iress och UNT sposrar KulturNte. Varför? Coy Uéus, vd, Iress: KulturNte är ett jättebra eveem eftersom det får väldit må t å ut, mös och upptäcka allt fi t Uppsala har t erbjuda. Det borde fi as fl er eveem i Sveries fjärde sd! Vad ör du själv? Ja r med familje, äter ott och ser vad som häder i ärhete av Fyristor och Gusvium. I domkyrk k m lyssa på fi körså. Charlotte Skott, markadssvari, UNT: Vi vill bidra till Uppsalas utveckli och det här är ett yllee tillfälle t öra trevli saker för och med Uppsalabora. Vad ör du själv? Ja är i arksäck i Sdsparke, där UNT arrerar Allså. Lot Eber är med i srte kl och vi fortsätter hela kvälle med käda artister. Tyvärr hier ja ite med så mycket. Hallå där, Birit Öm som var med och srde KulturNte. Trodde du t KulturNte skulle leva vidare i 20 år? Nej, det trodde ja ite! När KulturNte eomfördes förs åe 1989 var det som e mifestio av Uppsalas kulturliv. Vi to vår modell frå Lud. Det var täkt t påvisa behovet av kulturlokaler i Uppsala. Me sed ville både publik och arrörer t det skulle fortsät. I da lockar KulturNte varje år hudrals arrörer och mer ä Uppsalabor ute på or och tor. Trodde du t det skulle bli så stort? Förs året hade vi bara 39 arrörer, me för oss var det ädå fstiskt hur mycket publik det var red frå börj. Ja mis t ja var på vä frå domkyrk mot det som då var Skdiascee på Trädård, där vi skulle ha ett eveem med körer. Då får ja plötslit se e fruktsvärt stor folksamli utför och ja täker: Det måste ha skett e olycka. Me det var bara a det t det var så otrolit mycket folk som ville i. 20 ÅR! E tidi frå Kulturämde i Uppsala kommu Kulturteeral Elle Ferre svarar på fråor om iehållet, , Itelliet kommuikio sed Iress, rud av Coy Uéus, är ett tidisföre som producerar bilaor i riks press. rojektledare: Ms Westerber Texter: Sofia Eriksso Grafisk form: Joakim Bjelkås Repro: Iress Tryck: Upsala Nya Tidi För iformio om Iress-bilaor i Upsala Nya Tidi, kok Ms Westerber, USALA.SE/KULTURNATTEN

3 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu KULTURNATTSROGRAMMET 2008: OFFICIELL INVIGNING: USALA KONSERT & KONGRESS 19.00, SE SIDAN ÅR! ACEM Ode rova på yo Forski om meditio är Westlud om seaste forskisröe Me, myself d I Marre Hammarlud-Udeaes berätr om meditio och dess effekter Livets mörker och ljus Owe Wikström, professor och förfre, och Moika Wirkkala samlar När ja möter dra A Karlsso refl ekterar om relioer. Arr. Acem AKADEMIHOTELLET Övre Slott 5A Kostpaus med fika Utställi: Yvoe Edi vedisk kost, Joh Gabriel Borestiera fotoutställie Nurli bilder, Lea Säterber tillverki av pärlsmycke, Ateljé Edda textilkost och ålbidi, Jitka Olsso vlor I färes värld, Kitty Lidste färsrka vlor i bldtekik Köre Toicum framför såer frå årdstrapp. Arr. Akademihotellet ALFVÉNSALEN Orphei Drärs pls , Allså Glutså med äster till ackompjem av Håk Sud. Arr. Glut-Akademi iom Ekludshofs Väer och Väior ASHTANGA YOGA USALA Sysslom 8, 4tr rova på ashtyo Arr. Asht Yo Uppsala BATISTKYRKAN Bård Stillhetes rum Bildspel med musik. Arr. Baptistkyrk i Uppsala BIOTOIA Vasa Kultur och ur Klimuidi Klimtipuidi med tema kultur. Uplds Nuruider ordar äve fl er uidir i sdsure, se hemsid. Arr. Nurskyddsföreie Uppsala lä/biotopia Vampyr på museet Är alla djur rå på te? Med fi cklampa får du utforska djure i mörkret. I e hemli vrå fi s e blodsude vampyrfjäril. Vår du komma? Arr. Biotopia/Evolutiosmuseet BIRGER SJÖBERGS GATA Oljemålir I kostäres eljé. Fär och fsi. Arr. Britt-Marie Adersso BISTRO HIJAZZ Cetralstioe Hijazz kultur Upplevelser för alla sie. God m och dryck toppkryddad med musikaliska möte frå är och fjärr. Etré 50 kr Eyptisk ds Cari och Lida dsar. Arr. Bistro Hijazz/Lida ettersso BOKHANDELN LÄSLUSEN Drotti Berätrteer risess Svår och de dsde björe. E medryckde och musikfylld sa om e fi olspelde drä, e dsde björ och e prisessa som aldri ville if si. Medverkde: Elle Fiske och Aa Halud. Arr. Bokhdel Läsluse BOTANISKA TRÄDGÅRDEN Villaväe Rumi I e fartfylld eldshow med sprakde tempo förevisar Waldorfelevera sia tolkir av de persiske dikre Rumis dikter. Arr. Uppsala Fria Waldorfymasium/ Uppsala Waldorfskola LUSTHUSET, TROISKA VÄXTHUSET 16.30, 17.30, Upplev teceremoi Stillhet i vardae. Japsk teceremoi. Edast 6 persoer k del i själva ceremoi, övri itresserade k se på. Biljettförsälji sker 15 mi. i. Etré 20 kr. Arr. Uppsala japska förei/uppsala lieska trädårdar TROISKA VÄXTHUSET Livet leker i skymie Bld djur och växter. Tipspromead, provsmaka tropiska frukter, tit på djur som pollierar, fossil och deras levde släktir, by e diosaurie. Etré vuxa 40 kr. Arr. Uppsala lieska trädårdar/ Evolutios museet VID ORANGERIET rova på Qi Go Arr. Föreie Gröa Drake i Uppsala/ Botiska trädårde Kiesiska Kampkoster Vi Tchu, Wushu, Tai Chi och Choy Lee Fut Ku Fu. Uppvisi och prova på. Arr. Korpe Uppsala/Bra Rörelsekosulte i Uppsala/Uppsala Choy Lee Fut/Qu Fa Uppsala/Uppsala Dyamic Vi Tchu BROR HJORTHS HUS Norbyväe 26 Öppet Bildjakt Familjevisi med verksd Skulpturverksd För stora och små. Drop-i I t korsar vi räse Verissae med Hertha Hso, Bror Hjorthföreies teckisstipedi Kor visir 20 mi. kost. Srt varje hel timme Folkmusikkosert Maus Holmström, Bror Hjorthföreies folkmusikstipedi kr ikl fi ka. Beräs l plser. Förköp frå 6/9. Arr. Bror Hjorths Hus Ae Sofie vo Otter Världsmezzosopre 30 september, tisda 19.30, Stora sale Romser av Schum och Sibelius bld med frskt och Kurt Weill. Bet Forsber, pio, Svte Heryso, cello. Biljetter Mer iformio USALA.SE/KULTURNATTEN 3

4 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu MISSA INTE: Glura: Studetikosa koserter och hejdlös uppsaliesisk allså i Orphei Drärs Alfvésal Litterär skulpturopera: Skulpturer i te. U ljusarkitekter, Boye och Stridber. I Odislud Just u: Ett allkostverk med ds, musik och fi lm, skap av ÖFA-kollektivets 24 hjäror och hjärt på Sdsbiblioteket. Dilo Bejaro spelar titelrolle i Uppsala sdsteers uppsätti av Zorro. Fem pjäser kommer tolt t samsas på stora scee uder höste. Fullt hus på Uppsala sdsteer Det står eerösa f med odis i biljettkass på Uppsala sdsteer. Kske säer det åot om de ya sdsteer med Lius Tuström i spetse. Uder KulturNte bjuder Sdsteer uppsalabora på fullt proram med bld öppa repetitioer iför familjeföreställie Zorro, kostymauktio, teersmik och utklädi för bar, samt evetuellt också för vuxa. Det blir tävlir, sao läsi och kostutställi i foajé. Ute på st kommer e ridde Zorro t syas lite här och var. Seare på kvälle blir det barhä med teerchefe, opretetiös uderhålli med teers esemble och skö musik. KulturNte på Sdsteer blir kort sat ett odisf med smakprov t för si av. Förra året hade vi smockfullt med folk. Då ick m rut och käde si lad hela dae, säer Lius Tuström. Förra året hade vi smockfullt med folk. Då ick m rut och käde si lad hela dae. Lius Tuström H brukar sä t det h vill är t Uppsala sdsteer ska vara ett levde hus. Med det mear ja t det ska vara hö eeri i huset, t det ska vara ett stort utbud, t det ska häda saker överallt, äve i foajé där vi har e y kröre som öppar dae i KulturNte och där vi ileder ett samarbete med Mej (Kuli Kosthöskol i Stockholm), som kommer t ha isllioer i foajé uder året. Det låter lite som KulturNte året om. Och det är ie tvek om t temperure har stiit åtskilli rader i huset på Ku. Uder höste kommer Sdsteer t ha fem pjäser som delar på Stora Scee, till skillad frå förut, e eller två. Måfalde i repertoare är påfallde. Här fis ett flerl u reissörer, kvili dramiker och äve dramiker med ivdrarbakrud. Ja är väldit stolt över de repertoar vi just u håller på med. Vi har helt ekelt valt ut det som vi tycker käs rolist och mest späde. Vi har också förmåe t få arbe med väldit bra skådespelare och reissörer. Först ut är de oförutsäbara solomusikale Shima Niavari är e übermesch som har premiär dae i KulturNte. Zorro har premiär veck efter. Zorro är förstås de klassiska ävetyrshistorie med de rafflde fäktissceer m förvär si, me i Sdsteers ppi vill de sä åot mer. De hdlar också om t vå stå för det m tror på. Eller måste m bära mask? Lite seare i höst kommer bld Blåmärke av Maria Blom (reissöre frå filme Masjävlar) och Gös Berlis sa. Se ileds det ya året med e föreställi som rter kommer t väcka käslor Kutby, som kske k bli spelårets mest elä och bitde föreställi. Huvudrolle som pastor Hele örs av Emil Almé, som också ör rolle i de kommde låfilme. I vår kommer bld ett storslaet ästspel med skräckteer frå Ilie och föreställie Soudtrack of your lives, som just u utvecklas av Lius Tuström i samarbete med Thomas Alfredsso om hur srkt musik k vara förkippad med olika mie. Vart är Sdsteer på vä? Vi vill öra saker som både är uderhållde och seriösa. E sak som vi tycker är viktit är t ite vara ålderssereerade. Vi vill erbjuda e bldi, e mötespls som lockar både äldre och yre publik. Teer ska aldri å på ruti, det ska vara överraskde. Därför är det rolit t vi också har möjlihet t erbjuda ya reissörer möjliheter det är viktit för oss t ha höt i k. Sofia Eriksso 4 USALA.SE/KULTURNATTEN

5 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu CAROLINA REDIVIVA Da Hammarskjölds vä Spelmsmusik Uppsala riksspelmstrio. Arr. Uppsala uiversitetsbibliotek TRAAN , otus Wiker Kriste homosexuell i 1800-lets Uppsala. Vi besöker åra miljöer där h verkade. Etré 100 kr Sexualpolitisk vdri Vi besöker dolda mötesplser för homosexuella i Uppsala. Etré 150 kr. Arr. er Olof Widell CELSIUSBOKHANDELN Svartbäck Självbilder Aika Ber-Frykholm fi rar utivie av si bok med miel i bokhdel. Arr. Celsiusbokhdel CELSIUSTORGET Studieförbudes da Musik, ds och evets. Arr. Samstud Uppsala/Uppsala Läs Bildis förbud Stora klassresekabaré Så, ds, musik, pjäser och musikal. Arr. Uppsalidie/Uppsala City Kultur för miet Lodres 38, Videoisllio av Aders Rölud y Lucio Escilla. Fråetecke, kostisllio på av Ricardo Fletcher. Ut t lömmas, bildutställi av Jeette Escilla. Arr. Ricardo Fletcher/Studie och Arbetscetret Liamerika/CETAL/Kommitté mot straffrihet/subsole Serbisk kultur Utställi av hdarbete, serbisk musik och försälji av olika serbiska specialiteter. Arr. Serbiska kulturföreie Slo SKS Kurdisk ds och musik Kurdisk ds med föreies drupp och visi av kurdiska kläder. ublikds. Arr. Kurdists förei i Uppsala DAG HAMMARSKJÖLDBIBLIOTEKET Kloster I världshädelseras cetrum Kofl ikter, stskupper, humitära isser, valövervaki, diplomi, FN-resolutioer. Arr. Da Hammarskjöldbiblioteket DEN LILLA TEATERN S:t er Frieriet Ny versio av Frieriet, Ato Tjechovs komedi. Stämismusik, vi dukar och steariljus. Rallarsvie lier på lur och hjärt får si e omå hos både älskde och smädad. Med: er-aders Strd, Roald Brdel och Maud Nyber. Etré 120 kr. Arr. ikteer DOMBRON Bröd & Skådespel Ekoloiskt bröd och Shakespearemooloer. Arr. Bröd och Skådespel Tjejjourstält Fika, pyssel, mys och saml. Arr. Tjejjoure Slusse DOMKYRKOLAN Förfrvdri Förfrvdri Sdsvdri på eelska samt ryska Sdsvdri på tyska I Imar Berms fotspår Etré 25 kr, bar uder 12 år ris. Arr. Föreie Uppsalauidera 18.30, I elle Svslös sspår Guidad promead för vuxa i elle Svslös kvarter. Etré 40 kr. Arr. Uppsala Tourism AB DOMKYRKOTRAAN Ljusmifestio Arr. Amesty Iterioal, Uppsala DRABANTEN Bård 13 MUMRIK Otrsbälra uderhåller , Romtik och draspel Uderhålli med Alle Storm. ODEN , Eiars orkester Ds till osliska lår. TR-SALEN Uppdraet uderhåller Kosert och allså med Uppdraet Tes spelmsla och folkdsla Musik och dsuppvisi Gammal och moder ds Arr. IOGT-NTO/NBV EKOCAFÉET Drotti 5 INTERNATIONELLA SCENEN Lokala förmåor och iterioella artister frå hela världe. God m och dryck med lobala och ekoloiska ifl ueser. Joi the party! eru för alla bar Med Marco Rios. Hej Amio! betyder Hej mi vä! Fuerar som e ledtråd eom olika såer och rytmer, dser och rörelser. ublike delr i så och ds Rio de la la Uppvisi med Toruppe Cambalache ole Dsa e polsk poloäs. Arr. Studio ivot/nbv Afrokuba Ds med färsrka dräkter. Arr. Afrokaribiska kulturföreie AFREKETE Brazil Kom och dsa er varma till ude brasiliska rytmer! Färsprakde show till slaverkare och med dsare i äk Rio-da! Arr. Delirio do Samba/Samba sao Miuel Uruuay Såre Adrés Esteche bjuder på musik frå hemldet med irriste Homero Alvarez, slaverkara Claudia Noueched och Guille Esteche Sverie Syster Fritz är e trio som levererar musik i e alldeles ee ere frito! Tjeckie Girrtrio frå ra bjuder på e härli bldi av pop, jazz, li och klassisk musik Världe Lyssa och dsa till Klezmer med bdet Räfve frå Götebor. Räfve är folkpuk, kraschklezmer, humpabumpa, hörissel, tokspel och bettleri. Arr. Ekocaféet i samarbete med butikera på Drotti FIRST HOTEL LINNÉ Skol 45 FESTVÅNINGEN Bar-Groudi Dsa i höste med mamma, pappa och kompisar. Släpp loss till sköa afrorytmer. Arr. Christia s Levadskost Musiker sökes! Kuli Akademiska kapellet söker ya musiker till hösttermie Hör av di! Mer iformio: tel Välkomme till Uppsala slott på Kulturte Uppsala slott är e späde pls för både arbete och upplevelser. Tillsamms med våra hyreäster Fredsmuseum, Uppsala kostmuseum, elle Svslös Hus och Ilalias slottscafé hälsar Stes fastihetsverk (SFV) alla välkoma till slottet på Kulturte. SFV:s proram, 13:00-17:00 Slottuidi kl 13:15, 14:30, 15:15, 16:15. Redovisi av plera på ett besökscetrum på borårde och diskussio kri dess utvecklie. ls: Rikssale, kl 14:00. Visi av ledi lokaler för uthyri. Fredsmuseum, 12:00-17:00 13:00 Filmvisi - Uder e Blåul himmel. 15:15 Dokumetäritervju producerad av Fredsmuseum med e före det yazist. Guidi i Fredsmuseum varje hel timme. Uppsala kostmuseum, & :00 Om så det skulle häda - Carl-Joas Love Almqvist i hem och ldsflykt. Så, musik och berätre. 19: Gör di röst hörd/tema körså. Medverkde körer: Blå Coo, Klaoköre + workshop, Aurora och Harmoy Heihts. 19:30-23:30 Karaoke - samla kompiäet och di till era favoritlår. 23:00 (I) & 23:15 (II) Slottsvisi. Grisbiljetter delas ut 19:00 (I) och 21:00 (II). elle Svslös Hus, 10:00-21:00 10:00 & 13:00 Gös Kutsso 100 år. Era Kutsso och U Torell om Gös. 11:00 rofessor Surström. Akrobisk teer med möjlihet t prova på akrobik. 13:30 & 15:30 Såföreställi med Maja Gräddos. 15:00 Sa med huskt. 17:30 Musikfråesport för familje. 18:00 Familjedisco. USALA.SE/KULTURNATTEN 5

6 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu MOLN. Museum Gusvium bjuder på varierad väderlek, molverksd, blixr & duder, ur dimm DISAprisre samt väder-är Holmre. Kl MÄNNISKOR. orträtte i fakultetsrumme visar upp si. Uiversitetshuset kl MYNT. Mytkabiettet öppar dörrara till sitt ya museum. Uiversitetshuset kl MUSIK. Kvartett ur Kul. Akademiska kapellet musicerar. Uiversitetshuset kl MINNEN. Arkive lar - ett uiversitetshus blir till. Uiversitetshuset kl MYCKET MER. Se utförlit proram på Fri etré till Museum Gusvium och Uiversitetshuset 6 USALA.SE/KULTURNATTEN Mmmmm... FOLKRÖRELSEARKIVET S:t Olof Kallirafi Föreie Sköskrivara ställer ut Demostrio Demostrio Olika kallirafi tekiker samt prova på , Arkivets samlir Filmvisi: Forum Uppsala fi rar 10 år, Arr. Folkrörelsearkivet för Uppsala lä/ Föreie Sköskrivara FORUMTORGET 10.00, BBx8 BBx8 består av åt sysko, bare Blad, som illar t sju och dsa Lycka är E stud med Villi! Bare får sju och röra si till lår som ruttlåte, Dammsurlåte och Daislåte. Följ med på Villires! Vicka med Villi och BBx8 Arr. Vicka med Villi/BBx Capoeirauppvisi Capoeira är e afrobrasilisk kampkost med så, musik och akrobik. Arr. Iê Capoeira Afro Kraftds Fötter som smpar, armar som sveper och rumpor som sväer till suestiv trumrytm. Arr. Studethäls i Uppsala Budouppvisi Arr. Budohuset/KFUK-KFUM Swi, Bu Jive rova på kurs i bu. Dsuppvisir i bu och booie wooie. Fartfylld, roli, social ds och showds Bdet alladium Ds med swi och booiemusik. Arr. SwiKte/Uppsala Bu d Swi Society/alladium FREDSMUSEUM Slottet, iå H Visir Guidade visir varje hel timme Filmvisi Uder e blåul himmel Dokumetäritervju Med e före det yazist. Arr. Stes fastihetsverk, SFV/Fredsmuseum/elle Svslös hus/uppsala Kostmuseum/Ils Slottscafé FRIMURARLOGERNA Bård Öppet hos Frimurara Föredra, visi av loesale, musik och iformio för alla som är itresserade av kultur, musik, historia och frimureri. Bokbord Frimuraras hemliheter Föredra av deputerade provisialmäsre Maus Åkerm Uppsala kammarkör Ur Förklädd ud av Lars-Erik Larsso Trollflöjte Utdra ur W A Mozarts frimuraropera i rei av Fredrik Ell Frimureriska operakörer Med Uppsala kammarkör Orelmeditio Arr. Frimurarloera i Uppsala FRÄLSNINGSARMÉN S:t er Ett Herrs liv på Frälsis Hormusikkåre spelar och köre Jubal sjuer för och med er. Utställi. Fika. Arr. Frälsisarmé FYRISBIOGRAFEN S:t Olof 10B Fyrisbiorafes historia Retrospektiv utställi med fi lmaffi scher och kuriosa , 20.30, Film med ya öo Vi itroducerar e käd fi lm och visar åra fi lmklipp som vi prar om i salo 2. Arr. Fyrisbiorafe/D Lidber Foto: Fredrik Foelqvist FYRISHOV Idrott 2, B-halle rova på cirkus Akrobik, joleri, ehjuli, trapetskoster med mera. rova på, 8 16 år. Etré 50 kr. Arr. Aktiv Udom Trummor & Orel FYRISTORG Levde lokal musik Mell bde eldshow med Eldsjäl och väst afriksk show av ruppe Foté fafê Sambauppvisi Sambaruppe Delirio do Samba ackompjerade av Samba sao Miuel! Chris Michols Solomo Grudies Apoteket ap cavi Ku Hery Trummor & Orel Arr. Ljudbild Uppsala/ABF/LO Eveemssde Vilka eveem vill just du ha i Uppsala i framtide? Utveckla Uppsala till e ledde eveemssd i Sverie och Europa. Arr. Uppsala kommu/uppsala Tourism Kulturhuvudsd 2014? Kreiva möte i biblioteksbusse. Tyck till om Uppsala som kulturhuvudsd Arr. Kulturämde/Uppsala sds bibliotek GALLERI ETT Sysslom Strdrems vid E historia om e kust och dess mäiskor i förädri. Fotoraf Vasilis Theodorou. Arr. Uppsala Kostärsklubb GALLERI FRAM S:t er Verissae Kostäre Hs T Forsber ställer ut måleri med motiv frå djur och ur. Arr. Hs T Forsber/Galleri Fram GALLERI LINNÉ Svartbäck , Ms Rydster Måleri. Arr. Galleri Lié GAMLA KYRKOGÅRDEN Guidad tur på kyrkoårde Kulturpersoliheter frå ett svuet Uppsala kommer till liv i dea uidade tur. Samli vid Gamla kapellet. Arr. Teol. Dr. Lars Ridderstedt GAMLA TORGET Geolois da Nyfi ke på eoloi? Visa dia stefyd för stedoktor, se livets historia eom fossil, upptäck hur eoloi påverkar di varda, del i vår tipstävli och mycket mer , Geoloisk sdsrudtur Med berrudeolo Ste Aders Smeeds, jordarteolo Gusv Sohleius. Arr. Sveries eoloiska udersöki/ Geocetrum/Evolutiosmuseet Iterioellt Ds, musik, utställi, m och tilltu. Arr. SIU, Samarbetsorisioe för ivdrarföreir i Uppsala

7 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu Kost Torståd Motiv frå Uppsala, Roslae och Öld, som Torbjör Sweelius ser det. Arr. Bildkostär Torbjör Sweelius Tipsruda och kost Lär di det du ite red visste om femiism och kviohistoria. Vist till alla i form av kostverk jorda ebart för KulturNtes besökare. Arr. Femiistiskt iitiiv Uppsala Sdsvdri Vdra i de medeltida idustrisde Uppsalas spår med Rold Aius som uide. Arr. Uppsala Idustrimiesförei Tror du på mäisk? Det ör vi. Tillfälle t samla med oss om sekulär humism och om Humistera. Arr. Humistera Uppsala Capoeirauppvisi Capoeira är e afrobrasilisk kampkost med så, musik och akrobik. Arr. Iê Capoeira GAMLA USALA MUSEUM Disaväe Sktjakt i museets ömsle påår hela dae Visi av utställi Krirskola Kue bjuder i alla bar till krirskola. ilbåsskytte, kämpalekar. Arr. Gamla Uppsala museum. GEBIT Sala 18D, mla polishuset Urba ste Fotorafi er frå två sidor av Atlte, av Roie Nilsso Mare. Hasti passaer eom New York och Liverpool. Arr. ebit GLOBALEN, VÄRLDSBUTIKEN Sysslom Smaka på Traditioell etiopisk/eritresk m lad av kokboksförfre Geet Awalom Trummarlädje Trummarväer med bl.a. Foté Fafê uderhåller. Välkomme med di trumma Lie Dce Kom och dsa! Tribal Empire och Mdala Rays Exotisk, virvlde och färsprakde ds, fl ameco, Idie, svärd, turber Girr och så Marti Ekström. Arr. Värlsbutike Globale GODSMAGASINET Rosla 1 BROSTRÖMS KAFÉ Öppet Verissae Målir av Moica Killder. Arr. Broström kafé , , Visa Väer I e för kvälle helt y kostellio uppträder skivaktuella Leeh med musiker tillsamms med Glimte i Ör, alias Korad Kjellber. Arr. Med Glimte i Ör/Leeh/ Broströms Kafé KALEIDO KONSTHANTVERK Öppet Ur familjealbumet Rakubrät av Aica Dielsso Almé. Arr. Kaleido kosthtverk GODSMAGASINETS SÖDRA GAVEL Eldskulpturer Aica Dielsso Almé och Adia Almé. Arr. Kaleido kosthtverk KATALIN AND ALL THAT JAZZ Jo Be Berer & Marti Sörbom Akustiska irrer och så Ambush Irlädsk folkmusik Lida Malmström d the Red Valley bd Sweet Emma d the Mood Swiers Suverä swi och rythm blues. Arr. Kali Var STICKSÅRET Öppet Textures Ferdo Fabris visar silversmidestekiker. Arr. Stickspåret GRAND HOTELL HÖRNAN Bård , 20.00, Musik & Bistro Bistro med lätre frska rätter. Aa-Kari ako Nytell Oldeber och Aders Grosse Grotherus uderhåller med mla odir. Gris för bistrobesökare. Arr. Grd Hotell Hör GREKISKA KULTURHUSET Sala Grekisk folkds 19.10, Folkds Bolivia Chasqui Spsk folkds Toruppe Cambalache Grekisk folkds Folkmusikrupp Frå Liamerika Grekisk folkmusik Arr. ABF i Uppsala lä Att bara besöka Huos kaffe brukar vara som e happei Happeirud, sid 16 GRÄNBY 4H-GÅRD Norra Gräbyväe Ekoloisk mmarkad Markad ispirerad av 1700-lets livsrytm med ekoloisk och ärproducerad m Höskrida & poyridi Etré 20 kr per aktivitet Htverk förr Lär di spia ull m.m. Arr. Uppsala kommu/gräby Liévecka GRÄNBY CENTRUM Markad 1 SKUTTUNGEKONDITORN Bröd och dra bullar Bullsalo för alla frå 6 år. å 1700-let bakades allt bröd hemma, u köps det mes i affäre. Spritsade saor, kavlade såer och yräddad musik av Trädårdssaloer. Arr. Uppsala kommu/trädårdssaloer GRÄNBY LINNÉMINNE Vid Gräby 4H-ård Sara Stias sti Guidad vdri på Sara Stia vo Liés sti med utåspukt Gräby Liémie. Arr. Uppsala kommu HELGA TREFALDIGHETS KYRKA Domkyrkopl Köre Voces Uder ledi av Bertil Dovelius. Ulrika Kutso lar Hel Trefaldihets Motett kör Uder ledi av Adrew Ci åkristi påår Ett saml mell Christia Jutterström och Mikael More Oria Reässskörmusik frå Mexiko, Spie, Eld, Ilie och Tyskld. Uder ledi av David Astey Camás Musik frå tyska såsamlie Glouer Liederbuch Iför Nte Förfri Elsie Johsso och Mikael More samlar om livet och döde Välsielse Arr. Hel Trefaldihets kyrka/ Sesus studieförbud HJORTEN Drarbru Tai Chi Slaru, självkäedom och ds Slaru Vad väds e slaru till? Självkäedom Friörde ds rova på med Marre Bovi Larsso. Etré 20 kr Leva i livet Var det så här ja ville leva mitt liv? Kommuikio Medkäsla, kommuikio, sä det svåra ut t såra. Herik Hammarre Kärleke förlåter och förstår Arr. Tai Chi-föreie Gyllee Vae/ Tai Chi-föreie Film med Easter Xress Easter Xress främjar spriddet av kultur frå Cetral- och Östeuropa. Se myspace. com/easterxpress. Arr. Easter Xress HOTEL USALA Ku Hs Loelv Trio Arr. Hotell Uppsala/Hs Loelv Trio HUGOS KAFFE & DELI Svartbäck , 21.00, Lolas Lolas, fi bermuzaktrio, erepar iför lakvälle på Reieer. Lolas trollar med boo, irr och maracas. Herik Tomeius, Felix och I Joa Smidhem häer upp sia arbete. Oriial till kommde serier och verk ispirerade av lå fi kasekveser. Limpo, raffi tiartist frå Brasilie, har sett till t toalettdörre umera är kulturmiesmärkt. Arr. Huos kaffe & deli HUSET FILURARVERKSTAN Skol 7, ierårde Uika upplevelser Måleri. eder Strdh framför eekompoerade musikaliska stycke. Ekoloiskt fi ka. Filurar Shope öppe. Fiskdamm för stora och små, tipspromead, lotteri , Buklare Liéa och hees härli docka Lius. Arr. Ateljé Filurarverkst/eder Strdh ISLANDSFALLET 22.00, 23.00, Eldspel på Fyriså E stillsam eldshow mell Sdsträdårde och Tullhuset. Arr. Fyrisås itresseförei KATEDRALSKOLAN Skol Syskadad i Uppsala Lyssa på musik, tes t se dålit och t läsa med hädera. Arr. SRF Uppsala-Kivs AULAN Klassisk uderhållismusik Uppsala kammaresemble med Dia Scheiderm. Arr. Uppsala kammaresemble Uppläsi E texter ur föreies bok elöd. Arr. Föreie orles Skrivarverksd Lie Dce-uppvisi Arr. Frieds i lie Uppsala Som vi dsade förr Folkets dser i svesk traditio. Arr. Uppsala Udomsri Tomas Arese trio GÅ Å KONSERT I HÖST ULF LUNDELL 27 sept. Koserthuset HAIR musikale 22 okt. Fyrishov HÅKAN HELLSTRÖM 23 okt. Koserthuset ATRIK ISAKSSON 27 okt. Koserthuset ELVIS FOREVER 9 ov. Koserthuset ABBA the show 16 ov. Koserthuset BO KASERS ORKESTER 19 ov. Koserthuset KALLE & BENGAN 5 dec. Koserthuset HITS OF THE 60 s 6 dec. Koserthuset REFRESHMENTS Rock roll Xmas 16 dec. Koserthuset Biljetter Koserthusets kassa, ATG-ombud Meypaket, förespaket se vår hemsida USALA.SE/KULTURNATTEN 7

8 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu KulturNte på STADSBIBLIOTEKET Öppet 11 16, Kafé och försälji av llrade böcker och tidskrifter KRAKEL SEKTAKEL musiksa med Håk Ferqvist. Klä ära ut di till e rädisa, morot eller rösak. Grisbiljetter delas ut samma da I M MAD ABOUT YOU Boldymasiets showesemble sjuer bld såer av Sti och ur Chess JUST NU! ÖFA bjuder på höjdpukter ur sia produktioer. Ett bride och peppde collae av texter, musik, ds, kollektivets 24 hjäror, hjärt och dra or BARFOTAOETEN NILS FERLIN. Skådespelare Niclas Strd med musiker Lars Tilli. Arr. Sdsbiblioteket. Fri etré Bo Öste Svesso d the 2:d Afro Temple Arr. Vimus/Uppsala kommu ersiska dser Arr. hor Frå Ellito till Uppsala Med Ki Karlssos bd framförs utdra ur Ellitos Sacred Cocert och mla odir med uppsalexter av Bruo Fari. Arr. Ael Voices The Gloryfires Eerifylld och sprakde kosert i ospels tecke. Isla av soul och pop är köres sium, liksom dukti solister och smårupper. Arr. The Gloryfi res 21.15, 21.30, Armeisk Ds Zezoor, Tevik, Avarair. Arr. Raffi AKF God jazz rosr aldri Glad traditioell jazzmusik, dixield, med mla käda jazzörhäe. Arr. Fyris Jazz Bd rorammet är ett samarbete mell Uppsala kommu UVB-kultur och Kedralskol KATOLSKA KYRKAN Slotträd Utställi och musikkafé Församlies kostärer ställer ut. Musikcafé med Teresa Weber-Qvarfort Medeltids- och reässsmusik Ylva Fröjmark och Sara Loelv Köre Camera Elud Musik av alestria Visi av kyrk Udomskosert Mariameditio I musik, ord och bild. Arr. Kolska församlie S:t Lars KLOSTERARKEN Serbisk kultur Serbisk musik, utställi av hdarbete och försälji av olika serbiska specialiteter. Arr. Serbiska kulturföreie Slo SKS Attraktiosorkester & Attrappera Storbdsjazz frå och 60-let bld med moder fuk och soul. Arr. Attraktiosorkester & Attrappera Svesk folkds i da Sesuell, lekfull, srk de sveska folkli dse i y skepad. Surra rut i e virvlde polska eller e lekfull schottis. Arr. hilochoros studeteras folkdsförei KONST OCH MOTIV Kusä rofessor och eleve Teckir av Bror Hjorth och eter Dahl. Arr. Kost och motiv AB KUNGSÄNGSGATAN Godtemplardricka Iformio och läskde odtemplardricka! Arr. IOGT-NTO LENNAKATTEN Östra stio, Bersbruaparke , , Kulturkte E resa med åtå och rälsbuss i mörkret, med tid för e fi ka i Marielud. Lös tåbiljett för tåres. MARIELUND Nedskjute aul Eriksso var silist på Calia, som i jui 1952 sköts ed av sovjetiska jaktpl. aul berätr om det kalla kriets heste dar. Tå frå Uppsala Åter i Uppsala Hur järet skapade och formade Uppld Malmera är e vikti del av orra Upplds historia som späer över åtmistoe 1900 miljoer år. Joakim Msfeld, eolo. Tå frå Uppsala Åter i Uppsala Spöktåe Leakte bakom kulissera. Varför år bommara er ut t det kommer ett tå? Tå frå Uppsala Åter i Uppsala Lös biljett för tåres. Arr. Leakte LINNÉMUSEET Svartbäck 27 Fri etré Hemma hos Lié Visi på sveska Visi på eelska Hemma hos Lié Välkomme i i familje Liés hem, e lite 1700-lsoas. Arr. Liémuseet LINNÉTRÄDGÅRDEN Taiji Uppvisi och prova på. Taiji 24-forme träar bals, koordiio, avslappi och kocetrio. assar alla, mmal som u. Arr. Korpe/Bra Rörelsekosulte MEDICINHISTORISKA MUSEET Eva Laerwalls vä ieter och persoal Fotoutställi om Akademiska sjukhuset i Uppsala, frå 1920-let. Arr. Medicihistoriska museet MIKAELSKYRKAN Skol Idisk musik Levde idisk musik med sir och bla. Idiskt tilltu i form av samosa och chay. Arr. Uppsala Sdsmissio/Ti och Kaka/ Sesus Foto: Colourbox Vik orimi i Sdsträdårde, sid 16. Barrud För bar och deras föräldrar fi s massor t öra på KulturNte allt utmärkt med blått i prorammet. Sdsteer bjuder på sao läsi, i Filurarverkst träffar m på buklardock Lius och på Biotopia vär e laom läski överraski uder kvälle... I tropiska växthuset får du by di ee diosaurie och på Forumtoret får bare sju och röra på si till hits som ruttlåte och Dammsurlåte. å Sdsbiblioteket framförs musik sa Krakel Spekkel. Kom ära dit som rädisa, morot eller rösak. Eller vill du ve hur brödbak ick till i de fl es började köpa sia bullar i affäre? Kom till Gräby Cetrums bullsalo. I miljöpartiets tält i Sdsträdårde k m måla med fi erfär, del i skrivarverksd eller vika orimi. 8 USALA.SE/KULTURNATTEN

9 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu MISSIONSKYRKAN S:t Olof Burma Kviofrukost. Ae Mausso berätr om daes Burma. Etré 50 kr. Arr. Uppsala Ekumeiska Kvioråd/Bilda Existes eller? Utställi: The Book, mla tesmetet tolk i utida bilder. SJUNG MED! Barköre Vi klarar e! Aa Marklud och Sff Sjöber rova på kör Såköre. Diriet: Marre Ljudahl Sju psalmer Kyrkoköre. Diriet: Marre Ljudahl. KÖRSTAFETT Uppsalapolises Såkör Diriet: Gabriel Wilzckowsky Corus Diriet: Karia Reieck Toicum Diriet: Leart Ericsso Camera Elud Diriet: Guar Elud Showköre Harmoy Heihts Dirieter: Jessica Holtz Forsber och Caria Sder Fyra Vidar Diriet: Ndi Vileika Geom Väsesdjupet Jazzmässa. Musik: J Blomre. Text: Da Hammarskjöld. Medverkde: Körera Rediviva och Yesterdays med musiker, samt er Dureård, recitio. FÖRFATTARSTAFETT Lasse Ber Hel Nõu Åke Smedber Guilla Bks Reza Rezvi Kjell Eriksso Maus Sjöstedt Lia Sjöber Ola Larsmo Elsie Johsso Jasim Mohamed Lea Köster Lasse Eriksso Åsa Liderbor Mohamed Omar Arr. Missioskyrk MUSEUM GUSTAVIANUM Akademi 3 Öppet VÄDER Frå sydafl ode till utsläpps rättiheter Kost-i mol E itroduktio till utställie Mol, Kost, väder och veteskap med kostvere Marre Nisser Dalm Måla mol För stora och små i målarverkst Experimetera med molproffse Tillsamms med uiversitetets meteoroloer spår i i mol När e molbit faller Föredra med etolo Birit Meurli Mol som medvetdets räs Frå stålkrs till tkebubbla. Föredra med kostvere J vo Bodsdorff Mol flyer ut som fålar Om mole i bibel. Föredra med teolo Christer Åsber Årets Disamotre föreläser om hemlit äme Vart är vädret på vä? Föredra med meteoroloe är Holmre Blixr och duder Happei med fysiker Sff Yve. Arr. Museum Gusvium MUSICUM Kyrkoård Ameriksk såskt Esemble ur Uppsala Uiversity Jazz Orchestra Barocka pärlor Kuli Akademiska kapellets barockesemble spelar Bach och Hädel. Itroduceras av director musices Stef Karpe. Arr. Kuli Akademiska kapellet/ Uppsala Uiversity Jazz Orchestra NANNASKOLANS AULA Ku Sceisk körså med De Visa Girrmusik 18.00, io- och kammarmusik Arr. Kommuala Musikskol Stråkar i höstte Bld Rom, Hayd, Mozart. Hs Åhber diriet, Xiji Su pio, Erika Tordelius mezzosopr. Arr. Mellers Upplds Kammarorkester NBV Bård 13 RYSK FILM The Stroll (roulka) E fi lm om livskraft, romtik och storsdsliv. Alexej Uchitel skapar e skildri av vardaslivet i S:t etersbur. Här skildras Rysslds ya, u eerio The Isld (Ostrov) å e ödslit beläe lite ö i orra Ryssld fi er vi de märklie muke Aoli. Fastä klostret lier strax itill, väljer h t sova direkt på e kolhö. H bryter dessutom mot udstjästes alla formella reler, är folkilsk och får då och då väldi utbrott. Har h blivit skvt le? Filmera är texde på eelska och rekommederas frå 15 år. Arr. Sällskapet Ryska Huset TA EN KUL TUR I NATTEN Uppsala (må-fr 9-18, lör 10-15, sö 11-14) Arldasd (må-fr 9-18, lö 10-14) Tierp (må-fr 9-18) USALA.SE/KULTURNATTEN 9

10 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu MISSA INTE: Adres Esteche: Musik frå hemldet Uruuay på färsrka Ekocaféets iterioella sce Eldshow i Botiska E fstisk happei av och med Waldorfskoloras elever. Missa ite! Iför te: Förfre Elsie Johs so och Mikael More samlar om liv et och döde i Hel Trefaldihetskyrk. Kulturhappei på Skrotcetrale E arkistisk bldi av musik, kost, htverk, kosthappeis och vikir. Allt i de sällsamt vackra och särprälade miljö på Uppsala Skrotcetral. M k lut boka i e hel kulturt på Skrotcetrale. Här kommer det t vara fullt proram frå tre på eftermiddae till io på kvälle. Det är äst lätre t sä vad som ite häder ä vad som häder. I de milda arki och alltomftde tolers som råder på Skrotcetrale fis det pls för de fles kulturyttrir. Det kommer t bli körså, hårdrock, bluesbd, operasåre, puk bd, klariettmusik och barockmusik. I räsldet mell musik och kost kommer e kostär t väda skrot för t skapa helt ya musikistrumet och framföra improviserad musik på dem. Kostäre Cici Retti skapar kost av skrot och har åo form av isllio. E rupp vikir medför e vikibåt. Det blir streert, raffiti och stickraffiti. Elever frå Boldsskol dsar. E smed visar upp sitt htverk. E spekkulär eldskulptur kommer t bys upp och slutlie tädas på. Dessutom kommer det t fias ett kafé för de som så småiom blir huri och ite k sli si frå Skrotcetrale. Förra årets crescedo var krbalette e surrealistisk upplevelse där två krar dsade, smekte vardra och slutlie e mesamt slet söder e buss. Vilke happei! Äve i år kommer Krpojkara t framföra e krbalett. Hädelsera kommer t påå parallellt dels ute på Skrotcetrale, dels på e utesce uppbyd av diverse mellskrot, improviserade sce er i uti coirar och ie i Skrotcetrales luchrum. Det kommer ut tvek t fias åot för de fles. Kske med ett ud midre bar. Miljö på skrote är spekkulär, me ite direkt barpassad. Hur blev Skrotcetrale i Uppsala e kulturcetral? Det hela började för åra år sed är Skrotcetrales Robert Alm (Robb kallad) iledde ett samarbete med performceartiste och allkostäre Su-E. Sed dess har koste frods på skrote. Samarbetet med kostäre Cici Retti har till exempel påått i fem år och resulter i e mäd kostverk baserade på skrot. Eller som Robb uttrycker det: Vi är mycket ie på möte av olika sla här på Skrotcetrale. Vi har alltid haft besök av kostärer som tycker miljö här är späde. Och det är kul med kultur, m träffar e massa kosti och roli typer. M ska ite beräsa si som mäiska till t bara träffa såa som är lika e själv. Att bara åka hem och fika med re är ite det ska trist? För kostäre Cici Retti är Skrot cetrale e dröm. Här fis fstiska merial t utå ifrå och e miljö som är olik allt. Det här är e så häfti pls. Helt fstisk! Det blir ite bara bra kost av mötet mell kost Det här är e så häfti pls. Helt fstisk! Det blir ite bara bra kost av mötet mell kost och skrot, det är också rolit t vara här. Miljö er e extra dimesio till kost och musik. Cici Retti och skrot, det är också rolit t vara här. Miljö er e extra dimesio till kost och musik. Robb tycker t samarbetet med Cici och de dra kostärera höjer stuse för återvii som yrke. Det k ju vara ett ska skitit och tut jobb. Me ja tycker skrot är vackert. Och är m möter kostärer som Cici ser m skrotet med dra öo. De mystiska bldie i kulturutbudet förklaras med t alla delde på ett eller sätt har e persoli kyti till Skrotcetrale. Vare si det är körer och bd där ställda delr, före det sommarjobbare med kostärli itresse, åos bar eller släktir som ör åot kul, kostärer som får respos eller e rupp fritidsvikir som fått hdfast hjälp t by sitt vikiskepp. Att tillbri KulturNte på Skrot cetrale är speciellt. Robb meder t ubbara på skrote var skeptiska till e börj. Me de som har varit med och medverk tycker t det är jättekul. Skrot och kultur det blir späde möte och itress krockar. Det är världes ös och massor av kotraster, och allt påår samtidit. De som kommer hit för barockmusikes skull får också lyssa på hårdrock och det kske de aldri skulle ha jort ars, säer Cici. Sofia Eriksso Dsrud Swi it! Swikte visar showi bu och booie-wooie på Forum toret. Stora toret bjuder på e kavalkad av dsuppvisir frå fl ameco, cheerdce och mads till locki/ poppi, ra, street och breaki. Klock 18 avår ett alldeles äk sambå frå Sdsbiblioteket som avslus med e show på Ekocaféet. å världes vackraste dolv Smultro ie i Liéträdårde blir det aretisk to med Toruppe Cambolache. å Celsiustoret blir det kurdisk ds och musik. Grekiska kulturhuset bjuder på folkds och musik hela dae. rova på de svesk folkdse i Klosterparke. Fötter som smpar prova afrokraftds på Forumtoret. Studetbalette Attrappera och Attraktiosorkester jazzar loss i Kloster parke. Eller släpp loss på familjediscot på elle Svslös hus. Capoeira ds eller kampsport? Forumtoret, sid 6. Världsrud Ekocaféet bjuder på ett späde proram med höjdpukter frå hela världe. Garter folklit, festlit, fullst. Missa till exempel ite klezmerbdet Räfve. Sällskapet Ryska huset bjuder på rysk fi lm (text). Eller börja dae med e kviofrukost på tem Burma på Missioskyrk. rova på e japsk teceremoi i Botiska trädårde eller se capoeira (e spekkulär afrobrasilisk kampsport med akrobiska och musikaliska isla). Smaka på eritrisk m och se färsprakde dser vid Världsbutike Globale. Eller käer du t du behöver lu i själe? rova på yo hos You. Svä loss med afrikska trummor eller prova på de japska trumtraditioe på Udomes hus. Grekiska kulturhuset har öppet hus hela dae här bjuds bld på musik och folkds. 10 USALA.SE/KULTURNATTEN

11 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu Uder KulturNte kommer Skrotcetrale t vara värd för Uppsalas kske mest späde kulturutbud. Här möts barockmusiker och hårdrockare, vikir och raffitikostärer, krförare och kostärer. Frå väster: Me, David, Robert Alm, Vidka Rado, Cecilia Johsso, Lida Héll, Sve Ove Wåö, Torbjör Alm, Cici Reti, Christopher Héll och Tim Arrevik. Hela skrotprorammet, se sid 15. USALA.SE/KULTURNATTEN 11

12 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu 12 USALA.SE/KULTURNATTEN

13 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu romeadrud Ssa på t kombiera kultur med lite laom motio. Kyrkoårdsvdrie på mla kyrkoårde, där Uppsalas kulturprofi ler väcks till liv, är e omistli klassiker. E s cieast får ite missa sdsvdrie i Imar Berms spår. Är du mer itresserad av Lié k du följa med e uide på Sara Stias sti vid Gräby. E sdsvdri k e helt ya perspektiv. Gå exempelvis vdrie som belyser dolda mötesplser för homosexuella. Och vad är Uppsala eetlie byt på? Ta del av svidlde tidsperspektiv i de eoloiska sdsvdrie som utår frå Gamla toret. Eller vill du bli mer klimsmart? Tes e klimvdri på Biotopia. Hur fuerar mol? Museum Gusvium, sid 9. Lekrud risessa, moster eller djur? å Sdsteer får alla teerapor klä ut si i scekostymer och få teersmiki. å Hotell Lié k alla bar och föräldrar släppa loss till sköa afrorytmer. Museum Gusvium har i år ett uderbart tema om mol och hur de fuerar. å Uppldsmuseet k m å tillbaka i tide, tillverka si ee skipu och smaka på brosålderodis. å Ekocaféet blir det perusk musiklek för alla bar och i Missioskyrk får alla bar sju med i barköre Vi klarar e. Eller vill du prova på cirkus? Då k du bee di till Fyrishov (för lite större bar) eller Sdsträdårde. å Gräby 4H-ård blir det höskrida och poyridi. å Bokhdel Läsluse på Drotti visas barteer om risess Svår och de dsde björe. Bildjakt och skulpturverksd för bar blir det på Bror Hjorths Hus. NORDISKA AFRIKAINSTITUTET Ku Mötespls Afrika Fotoutställi, kosthtverk, böcker Krokodilfiole I föreställie berätr Mamadou See om si uppväxt i Afrika fram till mötet med Sverie. Ett proram för bar 6 år och uppåt Diskussio om Zimbabwe Medverkar ör Ami Kamete, Amda Hammar och Mai almber Zzibar Soccer Quees E fi lm av reissöre Florece Ayisi om u afrikska kvior, fotboll och drömmar Afrikska ästförfre Möt de prisbelöte ieriske förfre Tolu Oulesi som skriver dikter och oveller Folkmusikruppe Djef Folkmusik frå slätte i Seel och de skdiaviska skora. Arr. Nordiska Afrikaistitutet NORRBYSKA STUDENTHEMMET S:t Johe Norrbyska studethemmet Norrbyhus, Sveries älds studethem! Följ med eom skrymsle och vrår i de fi ktive teoloistudete Elof Sudis fotspår. Arr. Norrbyska studethemmet NYBRON Västerpartiets tält Utställi med tema klim och kulturpolitik samt iformiosbord. Västers studetförbud har aktiviteter i kyti till prorammet uder kvälle. Fika Fildeli Föredra med Mikael vo Korri Kulturpolitik på riksivå Med Gudru Us, v pol sekr. kulturutskottet Debt och saml Om kulturpolitik i Uppsala Nåra käckfråor I arbetet med kulturpolitike Ställ fråor till dia företrädare i västerpartiet Lars Ekstrd Förfre och samhällsvere med röttera i 68-rörelse lar om Beuys, medborrlö, Koyer och Jimi Hedrix. Frihete som tema i ett förfrskap Jore Cotreras Före det politisk fåe hos chileska dikture, föreläsare och förfre till boke Chile 11 september 1973 kuppe, terror och traedi, lar uder rubrike Chile och Liamerika 35 år efter kuppe mot presidet Allede Liamerikskt Ds, musik och poesi. Så Richardo Fletcher, Veroica Castillo, Moika Albaroz, poesi Vilma Deldo, så Her Rabal m.fl Hiphop Med Form och Storsie Arr. Västerpartiet Uppsala lä/abf Mot våld Om mäs våld mot kvior och våld över huvud et. Iformio om projektet all. Arr. Msätverket för Kviofrid i Uppsala/Rädda Bare/Rädda Bares udomsförbud projekt all Uppsala Riksteerförei Teerföreies verksamhet och utbud. Riksteer som orisio. Arr. Uppsala Riksteerförei Respektkosultera Bi & Laerqvist. Uder devise kuskap er respekt, arber vi mot kräkir och för likabehdli. Arr. Respektkosultera Bi & Laerqvist NYMANS VÄNNER Sala 16 A 14.00, 16.00, Visi av Nymbolae Bolaes lokaler och produktio. Gamla cyklar, mopeder, båtmotorer och räs klippare. Etré 40 kr. Arr. Föreie Nyms väer ODINSLUND Odislud Klassiska scotrar Äldre scotrar frå let. Arr. Classic Scooterclub Uppld Litterär skulpturopera Skulpturer och trädård i skiftde ljus med operamusik. Ett projekt med Sff Östluds skulpturer, u ljusarkitekter och operamusik. Aa Araviadis och Fredrik Mtsso eslr Kari Boye och Auust Stridber i lleriet. Arr. Michel Östlud/Jacob Östlud A Circo da uma I the iht whe the srs are twikli the dream beis. First comes the Old d itroduces the Circus of uma. He presets the space. Opes the heart. E performce föreställi. Arr. Circo da uma OFVANDAHLS HOVKONDITORI oesi Öppe sce på Ofvdahls. Uppläsi av e och dras dikter. Arr. Auroraföreie/Ofvdahlsfvdahls ORANGE Svartbäck Mo dieu! Klubbkultur med idieruppe pe Mo dieu. Arr. Ore/Mo dieu ARKEN HÖRNAN Bård Avdop-Mysterium Avdop med trolldom. Arr. Avdöpar-Folket ARKSNÄCKAN Lot Eber Allså med Lot Eber.. Gäsrtist: Niclas Wahlre Gabriel Forss Allså med Gabriel Forss. Gäsrtister: Sussie Tapper och Sa Nielse. Så texter delas ut till publike. Arr. UNT/Lu Favoriter 106,5 ELLE SVANSLÖS HUS Da Hammarskjölds vä 9 Öppet frå oo, etré 20 kr , Gös Kutsso 100 år Era Kutsso tillsamms med U Torell som berätr utifrå si bok Karl för si kt rofessor Surström Akrobisk teer med elle, Mås, Bill och Bull, Taxe Max och rofessor Surström , Såföreställi med Maja Gräddos och elle Svslös Sa med huskt Musikfråesport För hela familje Familjedisco Arr. Stes fastihetsverk, SFV/Fredsmuseum/elle Svslös hus/uppsala Kostmuseum/Ils Slottscafé INGSTKYRKAN S:t er Till själes lädje och Guds ära Medverkde: Louise Bjurli och Sdra Kassm, Uppsala Gospel, The Flders. Arr. istkyrk SYKIATRIHISTORISKA MUSEET Eva Laerwalls vä Uppsalapsykiris historia sykiris utveckli på Ulleråkerområdet, frå 1800-let till daes pler på sykiris hus. Arr. sykirihistoriska museet UB 19 Svartbäck Swamp Thi Träskfuk med Ms Brdemark, icks Sjöholm, Lasse Berlud och Tomas Björklud. Arr. Kali Var Allså med Lot Eber, arksäck USALA.SE/KULTURNATTEN 13

14 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu 14 USALA.SE/KULTURNATTEN

15 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu REGINATEATERN Trädård oeticafé Öppe sce i teercaféet, oretetiöst, Gemytlit, oseriöst, SjuktAllvarlit i oesis rättmäti am. Koferecier: Sam Kessel The Ukulele Orchestra of Gre Brii Teerimpro Se teersport eller roas av sketcher. Arr. Boldymasiet Opera-Cabaret Opera per Tutti osar på Tyskld. Frå Zarah till Verdi. Yes, Sir! Arr. Ida ii-opera per Tutti/ Josefi Cederwall RESTAURANG TRATTORIA COMMEDIA Skol Ciao Bella! Såre eo Ehrli och draspelare Sff Klispor. Edast för resuräster. Arr. Trtoria Commedia/Sff Klispor RIDDARTORGET rova på kampsport , Uppvisir Traditioell koresk kampsport. Arr. Uppsala Taekwo-Do Klubb RÄDDA BARNEN Trädård 16c Ri di bild Bidra till Rädda Bares utställi om barets rättiheter eom t ri di bild. Arr. Rädda Bare S:T ERIKS TORG Medeltida markad Levde teer. Musikter, ycklare, vikir, rdister, väpare och riddare. Arr. De Lilla Drakes Lya Medeltida m M och dryck med medeltida touch. Arr. Lea på ket S:T OLOFSGATAN Mell himmel och jord Kostutställi i olja och akvarell av Karia Jösso Söderber. Arr. Aktiv Udom S:T OLOFSGATAN Upptäck skaparlädje Sticki jorde rut, broderi, pulsvärmare, kyppli, scrapbooki, luffarslöjd, smycke, silverlera, bildvävar och keramik. Arr. Medborrskol SKROTCENTRALEN Björk Happei Bildspel Vidka Rado, The Blue Sharks jump blues, Bold oes wild, 44 Caliber mel, Del Blues Hit arade träskblues, Duo Su-Time barockmusik, Du sjuer Vi kompar, Eldskulptur, Graffi ti David m.fl, Hsabd Uder Cover rock, Htverkare, Klariettkvartett, Kost Cici Retti, Krpojkara, Kul Tur på årde, Musik och rytmer med skrot Björ, Rue Strutz puk, Sti Erldz ucke blues med sax, Skilfi ra vikir med båt, S.O.M.S solister frå Toprakt, Street Art Me, Tomas Szedrö operaså, Toprakt körså, Mit fi k. Se skrotcetrale.se för deljer schema. Etré: e bit mellskrot. Arr. Skrotcetrale i Uppsala AB SLOTTSBIOGRAFEN Nedre Slott OOfestivalvisi Spotfi lmer. OOfi lmer får ite vara läre ä sju miuter. De örs på tid, på iva tem av mist fyra persoer. Arr. Film i Uppld Stumfilm med levde musik Stumfi lmspiiste Edward vo ast spelar till vsiit roli stumfi lmskomedier frå 1910-let! Föreställi à 45 miuter varje hel timme. Etré 65 kr. Arr. Edward vo ast/slottsbiorafe SLOTTSKÄLLAN Sjukhusväe 3 TRÄDGÅRDEN 20.00, 21.00, Ett stycke rörli kost Dsperformce i Slottskälls trädård. Arr. Uppsala Dsteer/A5 Arkitekter & Iejörer AB SMULTRON Svartbäck Touppvisi Med Toruppe Cambalache. Arr. Smultro Resur & Bar/ Toruppe Cambalache SMÅLANDS NATION S:t Lar E bit av Småld Kroppkakor, isterbd och ostkaka. Utställi om utvdrie till Amerika. Nioes kör och orkester visar vad de år för. Arr. Smålds io. SEGELN Västra Å , 01.00, Kortfilmskavalkad Festivalfavoriter och kortfi lmspärlor frå tidire festivaler. Biljetter säljs på Speel frå biorafes öppde. Etré 25 kr. rorammets läd ca 40 miuter. Arr. Uppsala Iterioella Kortfi lmfestival STADSARKIVET S:t Olof Uppsala i kartor Utställir, fi lmvisi, bokförsälji Uppld frå ov och i mia mie Föredra av Guilla Lidber och Max Marcus , 20.00, Visir i arkivmasie Kartor och sdspler i oriial Syster Fritz Fri etojazz me humor å humör. Arr. Uppsala sdsarkiv STADSBIBLIOTEKET Svartbäck Upptäck volotärbyrå Volotäruppdra i Uppsala. Arr. Uppsala volotärceter KERSTIN EKMAN-SALEN Krakel Spekkel Musiksa med Håk Ferqvist. Klä ära ut di till e rädisa, morot eller rösak. Grisbiljetter samma da. FRIDEGÅRDSSCENEN I BOKHALLEN I m mad about you Boldymasiets Showesemble sjuer bl.a. såer av Sti och ur Chess Just u Ett bride och peppde collae av texter, musik, ds, foto, fi lm och ljud skap av ÖFA-kollektivets 24 hjäror, hjärt och dra or Barfopoete Nils Ferli Skådespelare Niclas Strd berätr om Nils Ferli samt läser och sjuer ur hs rika lyrikskt. Lars Tilli ackompjerar. Arr. Sdsbiblioteket STADSTRÄDGÅRDEN Fest med pkakor, DJ och Gud USALA.SE/KULTURNATTEN 15

16 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu Musikrud Missa ite Vimus proram på Kedral skol, med både Thomas Arese trio och Bo Öste Svesso med bd. Kali på Godsmasiet har också ett fstiskt musikproram med exempelvis Sweet Emma d the Mood Swiers. Trio med Lamp är e favorit som m ite får missa (i Valsätrakyrk). I Ahlbers café i Svavalleri sväer Lars Erstrd Four loss. å Fyristor blir det levde lokal musik hela kvälle. I Hel Trefaldihetskyrk sjuer köre Voces. Körmedlemme Ulrika Kutso lar. I Mikaelskyrk blir det idiska toår. Kulturtsklassiker i Botiska trädårde, sid 3. Happeirud Sue på e spekkulär kulturtshappei? Missa ite Circo da uma i Odislud, e fullstädit oförutsäbar performceföreställi. Stillsammare år det till vid Isldsfallet, där det blir ett eldspel på Fyriså. E mmal kulturtsfavorit är Waldorfskoloras eldshow i Botiska trädårde. Skrotcetrale släpper loss med e spekkulär krbalett. Utför biblioteket bjuds på 30 meter bokbord och på Reieer osar Opera per tutti på Tyskld allt frå Zarah till Verdi. Käer du di pessimistisk i överkt? Då k Uppsala Complait Choir på Uppsala kostmuseum vara åot för di. å Museum Gusvium blir det Blixr och duder med fysiker Sff Yve. Och t bara besöka Huos kaffe brukar vara som e happei Öppe sce, musik och DJ För er som är itresserade av Gud kommer vi äve t ha e eklare udstjäst kl Arr. kakskyrk NÄRA LEKLATSEN , Vedic Art Att måla med Vedic Art är ett sätt t aktivera höra hjärhalv. I förkuskaper, l eller fallehet behövs. Etré 50 kr. Arr. Lauhi Ael Kulturverksd I kulturverksde får stora och små bar måla med fi erfär, del i skrivarverksd eller lära si orimi. Arr. Miljöpartiet de Gröa LYCKSALIGHETENS Ö Liés luhäst Kor me ordrika föreläsir varje halvtimme om luhästes historia. Arr. Liés luhäst BAKOM ARKSNÄCKAN rova på cirkus Lite uppvisi varje heltimme. Arr. Uppsala Udomscirkus STORA TORGET UL:s 30-årskalas Kom och träffa Mali Berhae frå Lu Favoriter och körledare Gabriel Forss. Tår och överraskir. Arr. Upplds Lokaltrafi k/lu Favoriter Liberala kulturtältet Diktläsi, så, musik och kulturpolitik. Här möter du fp-politiker i ya roller som diktläsare, berätre, e och såre Stå-upp! Fredrik Adersso. Driver h oss till vvett? Arr. Folkpartiet Liberalera Uppsala För kropp och kopp Vi dsar e och e, me ädå tillsamms. assar alla, perfekt aktivitet för hela familje. Arr. Happy Feet Liedcers Show och prova på street Show och prova på locki/ poppi Madsshow Flamecoshow Show och prova på salsa Cheerdceshow Discoshow Madsshow Rashow Cheerdceshow Streetshow Salsashow Breakishow Arr. Uppsala Dsceter Måkulturellt E bldi av musikaliska uttryck. Kostutställi Stråkesemble Kurdisk musik Arabisk musik eter Martisso bd Jojje C Blues Drupp Street Apostles op/rock BobK Rock Erik Rueso Soul/Blues Arr. Livets Ord Församli Cubaila Iformio om kubsk salsa Showtime rueda Med los luceros del so. Arr. Cubaila STUDENTBOKHANDELN Sysslom Böcker & Dr Rulles Jazzkliik Utdeli av Disapriset risres am offetliörs i sambd med prisutdelie. risutdelare är uiversitetets rektor, Aders Hallber. Arr. Studetbokhdel/ Uppsala uiversitet STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN Kusä 12 DRAKENSALEN Seiorqio rova på qi o Arr. Föreie Gröa Drake/SV Liedce Squaredce Arr. Uppsala Viki Squaredcers/ Happy Feet Liedcers/SV SVARTBÄCKSGATAN UTANFÖR STADSBIBLIOTEKET Glasfusi Arr. otts Keramik o. Glas Bokbord Arr. Atikvari Röda Rummet Exklusivt kiesiskt te Kee N preseterar olika sorters kiesiskt te. Arr. Zhimei HB Älar och bevide ti Arr. Je Asplud Kostloppis Arr. Maria Åber Ordfrot Förlaets böcker och förfre. Arr. Ordfrot Sambå i te Rikti brasilisk samba som de är i Rio! Arr. Delirio do Samba/Samba sao Miuel MELLAN CARLINGS OCH GULDSMEDEN Biståd och idikultur Iformio om arbetet med ubar. Arr. Isamlisstiftelse Gubar/ Föreie Förätmiej Caravaio Arr. Caravaio, svesk-ilieska väskapsföreie SVAVAGALLERIAN Drarbru 50/Bård 10 AHLBERGS CAFÉ Swi i Svava Lars Erstrd Four eter Lid d the Cabaret Bd Rock Therapy Arr. Svavalleri/Ahlbers café SVENSK KONSTHANDEL/GALLERI S Drarbru Verissae Sff Ullström ställer ut ett 50-l oriialakvareller frå Stora musboke. Sff och förfre Stef Cas har ä de seaste åre åt t lära käa dessa små, me i ure ack så vikti djur. Akvarellera är dels porträtt av samtli sorkar, möss och lämlar i Norde, dels öoblicksbilder av djure i si ee miljö. Arr. Svesk Kosthdel/Galleri S TUNAKOLONIN Vallmoväe Hdikappskoloilott aula vo Freym visar si prisbelö hdi kapppassade koloilott. Ahöri med hdikappade är särskilt välkoma. Arr. Formkostär aula vo Freym TURISTBYRÅN Fyristor Expeditioer i fortid Guidad bussutfl ykt till Brobor e av Upplds mest storsla forborr. Guidi av arkeolo, bussresa och etré till utställir på Gamla Uppsala museum, Museum Gusvium och Uppldsmuseet iår i priset, 215:-/pers. Sis bokisda de 6/ Arr. Uppsala Tourism/Museum Gusvium/Gamla Uppsala museum/uppldsmuseet UNGDOMENS HUS Svartbäck Spela slaverk Ge järet i de japska trumtraditioe Taiko eller svä loss med afrikska trummor i e Kploo frå Gha. Arr. Studieförbudet Bilda Öst UNIVERSITETSHUSET Biskop Kost, musik, medaljer och historiska dokumet Se 1880-lsiredira i fakultetsvåie. Hör berättelser om porträtte. Lyssa till e stråkkvartett. Tit på hdlir frå uiversitetsarkivet. Besök uiversitetets mytkabiett. Arr. Uppsala uiversitets kostsamlir/ Uppsala uiversitets mytkabiett, uiversitetsarkivet, Kuli Akademiska kapellet CAFÉ ALMA Upsala-Ekeby keramik Utställi i höstfärer, försälji, café. Arr. Föreie Upsala-Ekeby Sällskapet SAL X Ett liv O Equist och Kersti Hulter Åsber samlar om livet och de ya boke. Arr. Kulturkommitté för Veteskapsområdet Medici och Farmaci Uppsala uiversitet/akademiska sjukhuset/unt KULTURNATTS-KONSERT Till själes lädje & Guds ära. 13 SETEMBER Sdra Kassm USALA GOSEL Louise Bjurli THE FLANDERS Kostärlit utvecklisstöd i tre år Sök seast de 30 september! Kuärdet, S:t Johe 28 Box Uppsala Tel Fax Gospelhör öppe S:t er 9 16 USALA.SE/KULTURNATTEN

17 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu ULANDS NATION S:t Lar Kulturfik Leif Alpsjö ekdoter och folkmusik, kostvdri i Uplds ioshus. Café Wijkm har öppet. Arr. Uplds io ULANDSMUSEET S:t Eriks tor 10 Öppet Röda Korsets vi bussar Bahco Skiftyckel E symbolladdad utställi Bahco Bi Bd Storbdsjazz Kä på fortide Fortidsverksd. Gör di ee skipu och smaka på brosålderodis Ali Baba och dra odsaker Iterioellt café , Ea Bu & Swi Dsuppvisi frå Eköpi Uppsala e växde sd Föredra av förste tikvarie Marja Erikso Reässsmusik Guar Elud med köre i e forte Ack, ack lusti tider. Bellm i Uppsala. Lars Hedber, trubadur Aretisk to Med Toruppe Cambalache. Arr. Uppldsmuseet ULANDSMUSEETS FASAD Östra Å Mapochoflode E bildisllio av Hector Escilla. Arr. Hector Escilla USALA DANSCENTER S:t Olof 40 (iå via ierårde) rova på bards 3 4 år Fiskdamm rova på bards 5 6 år Arr. Uppsala Dsceter USALA DOMKYRKA Domkyrkopl Domkyrk öppe Kedralbutike frå DOMKYRKAN Varde ljus De ya fasadbelysie täds. Med Uppsala domkyrkas osskör kosert efteråt Ecce Homo Bildvisi med efterföljde pelsaml Bildes kraft. Medverkde: Elisabeth Ohlso Walli, fotoraf. Lars Gårdfeldt, präst. Ulrika Kutso, kulturjouralist. Mikael More, präst. Solfrid Söderlid, överitedet för Nioalmuseum. Moderor: Kersti Dillmar. Musikisla med Schola Ctorum och Stefosköre Orelmusik Adrew Ci. KATEDRALKAFÉET Domkyrkopl 7 Öppet Kom med bar och prova på musiklek! 15.00, Imse vimse spidel För bar 0 3 år Imse vimse spidel För bar 4 6 år , Grassdcer Alteriv coutryrock , Dizzy Dames Damtrio med förkärlek till close harmoy Blå toer i kedrales sku Jazz med Lea Arld, så, Aldo Doello, irr, och Hildi Frzo, bas The White Whales Bluerass. Arr. Uppsala domkyrka/kedralkaféet/ Sesus studieförbud USALA EKEBY ATELJÉFÖRENING Ekeby Bruk, iå A Se kosteljéer Visi av måleri och teckir. Fika. Arr. Ekeby Ateljéförei Om ja fick välja så skulle ja helst se... Iro Maide Tjeckisk dockteerfestival VM i Boccia Nycirkus STCC-raci Mamma Mia! Streetparty Eet försla, ämlie... Vilka eveem vill du se i Uppsala i framtide? Kom och pra öskir med oss. Uder kultur te klock hitr du oss vid Fyris tor, mell busskure och las skioske. Vi ses! Uppsala. Mycket på å. Varje da sed USALA.SE/KULTURNATTEN 17

18 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu USALA FOTOGRAFISKA SÄLLSKA Övre Slott 14A Bildverksde Visi av mörkrum, dorer och studio Verissae Maja Kristi Nylder, årets Arellstipedi orträttfoto i parke Kom och bli porträtterad. Arr. Uppsala Fotorafi ska Sällskap USALA HANDKRAFT Övre Slott Htverksyra Galleriet Färklickara ställer ut vlor Maskibroderi Smyckestillverki i las Lapptekik Sveptekik Arr. Uppsala Hdkraft USALA INDUSTRIMINNESFÖRENING Sala 16 A Utställi Idustri sde Uppsala. Kaffe med bröd Fotomie av mäiskor i slakteri Uika bilder av fotoraf Leart Eström Slotts seap Kortfi lm, ett examesarbete frå GUC Film Se Olle Häers och Hs Willius fi lm De mla och kloka må le fallera. Arr. Uppsala Idustrimiesförei USALA JU-JUTSUKLUBB Bersbrua Uppvisir i ju-jutsu Med ledi av t ju-jutsu fi rar 100 år i Sverie visas mla fi lmklipp frå seklets börj. Fika och prova på. Arr. Uppsala ju-jutsuklubb USALA KONSERT OCH KONGRESS Vaksala tor 1 STORA SALEN Frieds i Lie Lie dce The Red Srlis Soulörhäe och rootsmusik SIU Musik, ds och så ZIM TU Afriksk ds och musik frå Zimbabwe Druppe Gaye Armeisk ds och moder folkds The Gre Swe Orchestra Storbd Happy Feet Liedcers Arr. UKK/UVB-kultur Ivii av KulturNte CAFÉ/BISTRO Solskesorkester Sveska och 40-lsschlaers. SAL D Drofritt arrem Dj: Mhias Holmber (Kas/Extra Allt) Actio Biker Albumaktuell med Hesperi uisto Orisme & Dj Lare Aktuell med ytt album Markus Krueård Gere, Allmoe Goth. Arrör: Uppsala Kosert & Koress UTOMHUS MOT SIVIATORG , , Recycled Dce Vära om vår miljö. Uppsala Dsakademi bidrar med dsprorammet Recycled Dce. Arr. Uppsala Dsakademi 20.00, Japska kampsporter Uppvisi av japska kampkoster. Arr. Uppsala Budoklubb USALA KONSTMUSEUM Slottet, iå E Öppettider , Fri etré Om så det skulle häda Carl Joas Love Almqvist i hem och ldsfl ykt. Så och musik: Aa-Kari (ako) Oldeber och Aders Bromder. Berätre: Joh Svedjedal. Gör di röst hörd på kostmuseet! Blå Coo Vokalrupp. Voodoo, vals och vemod Karaoke på fyr Ta e fi ka och sju ut! Samla kompiäet och di till era favoritlår! Klaoköre håller låda Uppsala Complait Choir, Gia v Dam och Hardy Marcks håller e klaomålsworkshop med publike. Kom och var med! KulturNts- INVIGNINGEN Specialkompoerad ffar av Aa Halud framförs av Lky. Hälsisl av kulturämdes ordförde J-Erik Wikström. Iviisl av Maus Bäckström, vd för Uppsala Kosert & Koress. Utdeli av Uppsala kommus Gös Kutsso-stipedium. Uppsala Föreisråd delar ut stipedium ur Närislivets och Uppsala kommus jubileumsfod Uppsala 700. Koferecierer och uderhållare: Komikerruppe Amok och Lky. Arr. Kulturämde i Uppsala kommu 20 ÅR! Aurora svesk folkmusik Aurora Hälud, så, Aldo Doello, irr Håk Gaveli, bas Harmoy Heihts Uppsalas ee och eda showkör. Barbershop. Diriet: Jessica Holtz Forsber , Slottsvisi Biljetter i museets receptio. Arr. Stes fastihetsverk, SFV/Fredsmuseum/elle Svslös hus/uppsala Kostmuseum/Ils Slottscafé/Sesus USALA SLOTT BORGGÅRDEN Stes fastihetsverk Musikuderhålli , 14.30, 15.15, Guidi av slottet med omivi ILANS SLOTTSCAFÉ Besökscetrum vid slottet? Diskussio kri utvecklie av borårde. Caféet är öppet för förtäri. Arr. Stes fastihetsverk, SFV/Fredsmuseum/elle Svslös hus/uppsala Kostmuseum/Ils Slottscafé USALA STADSTEATER Ku 53 Biljettkass öppe orra slår upp Teerbare i y rei, är öppe frå och hela kvälle. Tävlir, pysselhöra och uidade visir Verissae I Teerlleriet med Moika Masser Klä ut di Klä ut di i scekostymer frå vår kostymavdeli, smika di, ställ di på e sce, bli fotoraferad och få bilde med di hem Saoläsi Kostymloppis Visi av ya verksde Ulla Kassius, sceoraf, berätr om sceorafi och kulissbye. Buss avår frå teer och kommer tillbaka ca Öppe repetitio Tjuvkika på repetitioera av Zorro Kostymauktio Kostymavdelie auktioerar ut delar av rderobe remiär Kulturtspremiär av Shima Niavari är e übermesch. Obs! Ej kosdsfritt Välkomme till Ekeby Gös Berlis sa-esemble på Lilla scee med ee bar Uppträdde i foajé Arr. Uppsala sdsteer USALA YOGASKOLA S:t Olof , rova på yo Arr. Uppsala Yoskola VALEGÅRDEN Alsike Ekoloisk m och lekar Hek Telrom Klassisk irr, jam och värmestu för umusikter Kvarteret Sverie Improvisiosteer och performce. Arr. Föreie Verkst VALSÄTRAKYRKAN Beradotteväe Surday live Kosert med Trio vid Lamp. Afteroo tea och scoes serveras. Etré 80 kr för vuxa, 50 kr för studeter. Arr. Valsätrakyrk/Bilda/Sus Yodt VASA KONST Ku Fär och Form Kostutställi. Vi visar verk av Sve X:et Erixso, Gideo Börje, Hildi Liqvist, Eric Hallström, Axel Nilsso och Huo Zuhr. Arr. Vasa kost VOXUBLICUM Svartbäck Verissae, ULTRA-VOX frå våres tre stora kostworkshops Livespeli på VOX med bl.a. rojekt Tête Brulèe, Ofi lia och Marriae of Coveiece. Arr. VOXpublicum/BUN VÅRFRUTORG Höret Drarbru/Bredräd Mercury Bd Lår med ls stuk. Ett ut rockbd frå Aluda. Arr. Sff Odeheim WALMSTEDTSKA GÅRDEN Sysslom , rofessorshemmet Museipedao Lovisa Klit visar professor Herm Rydis våi. Arr. Uppldsmuseet GÅRDEN UTANFÖR Kostutställi Med medlemmar ur Uppsala kostärsklubb. Arr. Uppsala kostärsklubb KERAMIKSTUDION Lieträdårdes växter Växter ibräda i lera. Öppet hus. Arr. Keramiker aula vo Freym YOGANU Drotti Klassisk yo oweryo rova på yo. E träisform för kropp, själ och sie. Etré 2 uldtior. Arr. You ÅRUMMET Mell Kvarfallet och Isldsfallet Street life uder yt Vi avslöjar det myllrde ulivet uder yt. Arr. Fyrisås fl ufi skeföreie/fyrisås vteförbud/liés väer/nurhistoriska riksmuseet/nurskyddsföreira i Uppsala resp. Uppsala lä/teachers Divi Team/Uppldsstiftelse/Uppsala kommu/uppsala uiversitet/asp-projektet Kostrud Missa ite Kost och Motivs utställi med teckir av eter Dahl och Bror Hjorth på tem rofessor och eleve. å Galleri Ett har Vasilis Theodorou fotoutställi. Träffa muse i dess urli miljö hos Svesk Kosthdel/Galleri S. Uppldsmuseets fasad blir spelpls för isllioe Mapochofl ode. Käer du för ett stycke rörli kost? Missa ite dsperformce i Slottskälls trädård. I år är det tio år sed Elisabeth Olssos fotorafi svit Ecce Homo visades i domkyrk. Nu kommer de tillbaka. Vid Godsmasiet bys eldskulpturer upp för kvälle. Ta e titt på samtida kost hos Voxublicum eller på Huos toalettdörr (umera kulturmiesmärkt). Eller spa i kostruppe Fär och Form med kost av bld Sve X:et Erixo. Hos Uppsala Ekeby k m tit i i kostäreras eljéer. Alla får spela slaverk! Studieförbudet Bilda bjuder i till öppe trumverksd. Välkomme t prova på! ls: Udomes Hus Tid: 13 sep kl Ifo: (mobil) 18 USALA.SE/KULTURNATTEN

19 Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu USALA.SE/KULTURNATTEN 19

20 TTillälihet illäl för rullstol KulturNtsKARTAN ÅR! 20 is å 14. Gräby Cetrum e ä yv åb Fortsätt på Vaksala. Korsa Tycho Hedés vä. Fortsätt på Vaksala. t Framme! äs R Bo tv HHdikapptoalett dikap ö pl öt G lo m 19 d t t ol Sk Sy or kt Re 1 ss S: lo Sl Å a e vr s r d rä s Å rd tra Ös sä l Kå å ris Fy Slottskäll Skrotcetrale, Björk 40 Sj e 25 Akademiska misk ka sjukhuset et Fortsätt på Ku., ca 2 km. Vimpel. väster, ca 500 m. Kusäsv. höer, ca 300 m. Björk. väster, ca 150 m. Framme! ma am H Da ä sv hu uk e vä rby No arksäck v s vä jöld rsk a Vill Tropiska Tro opiska växthuset ve å d e vä lla Vi Liéum Liéa éa 3 d ä r Bä 27 a k MuSvdamme me Vr Sdsträdårde adsträdårde de 3. Bror Hjorths hus, Norbyväe 26 Fortsätt på Norbyväe. Korsa Kåboväe. Framme! rä et ä Tr ts ot Sl tts o Sl ä sv ber Thu d 18 ä r Eelska parke Humistiskt cetrum d rä t a ed d Br r å Ba d 5 e Cetrallstioe sä Ö a tr rd å ko D Gamla kyrkoårde Vä s i 28 2 tt o r 15 8 Ku 36 r Ky Observorieparke s e h o tj S: ed Sm d ä r a Å 10 0 ts ot S: ra st e to Ö sa k Va Sdshuset tdsh dshuse dsh la a f lo GGod od m miljö iljö för hörselskadade Alfvésale, A lfv Baptistkyrk, Bistro B is Hijazz café, Bokhdel Läsluse, Läsl Lä slus sl use, Broström kafé, De Lilla Teer, Filurarverkst, FrimurarloT t Fi era, Frälsisarmé, Hel Trefaldihets kyrka, Hjorte, Kolska kyrk, Mikaelskyrk, Missioskyrk, Nordiska Afrikaistitutet, Ore, Reieer, Slottsbiorafe, Smålds io, Speel, Sdsarkivet, Sdsbiblioteket, Studieförbudet Vuxeskol, Uiversitetshuset, Uppsala domkyrka, Uppsala Idustrimiesförei, Uppsala sdsteer, Valsätrakyrk, Walmstedtskaårde vr Alfvésale, A lfv Baptistkyrk, Biotopia, Bror Hjorths hus, B io Drabte, Drab Dr ab ab te Folkrörelsearkivet, Fyrishovs B B-hall, h h l Grd, Gräby 4H-ård, Hjorte, Kolska kyrk, Mikaelskyrk, Missioskyrk, Museum Gusvium, Naskol, Nordiska Afrikaistitutet, arksäck, elle Svslös hus, Smålds io, Speel, Sdsarkivet, Svava, Uppsala Idustrimiesförei, Uppsala Sdsteer, Uiversitetshuset. å Kl ris Fy r e Vaksala tor a l sa k Va 38 t os ar Ö HHdikapphiss dikap 33 s S: m tl er t s u br Ku ar a Dr rs To é Li ks äc tb ar Sv O t or ss Sy a s e St e L S: la Sa ur St h ut es s a fs 23 lo to H r va rk de Vä e ad id WC Alfvésale, A lfv Baptistkyrk, Biotopia, Bistro Hijazz, BroB io ströms kafé, Carolia Rediviva, Draströ st röm rö ms kaf ms bte, Folkrörelsearkivet, Frimurarb t F loera, Fyrishov B-hall, Gräby Cetrum, Hjorte, Hotell Uppsala, Huos kaffe & deli, Kali d all th jazz, Kedralkaféet, Kolska kyrk, Mikaelskyrk, Missioskyrk, Museum Gusvium, Naskol, Nordiska Afrikaistitutet, elle Svslös hus, istkyrk, ub 19, Reieer, Skuttue koditor, Slottsbiorafe, Smålds io, Sdsarkivet, Sdsbiblioteket, Stickspåret, Studieförbudet Vuxeskol, Svava, Tropiska växthuset, Uiversitetshuset, Uppldsmuseet, Uppsala domkyrka, Uppsala idustrimiesförei, Uppsala kostmuseum, Uppsala sdsteer. r Fy Alfvésale, A lfv Baptistkyrk, Biotopia, Bistro Hijazz, Da B io Hammarskjöldsbiblioteket, De Lilla Hamm Ha mm marsk Teer, Folkrörelsearkivet, Fyrishov Teer Fo B-hall, ebit, Gräby Cetrum, Hjorte, Hotell Uppsala, Huos kaffe & deli, Kaleido kosthtverk, Kedralkaféet, Kolska kyrk, Kost och motiv AB, Medicihistoriska museet, Mikaelskyrk, Naskol, Nordiska Afrikaistitutet, Ore, Rädda bare, Skrotcetrale, Skuttuekoditor, Smålds io, Speel, Sdsarkivet, Stickspåret, Svava, Svesk kosthdel, Uiversitetshuset, Uppldsmuseet, Uppsala Idustrimiesförei, Valsätrakyrk. Hela dea bila är e os frå Kulturämde i Uppsala kommu Tillälit för syskadade Tilläl Biotopia, Biot Bi otop ot opia op pia, B Bokhdel Läsluse, Brokafé, Da Hammarsströms trö biblioteket, De Lilla sskjöld skjö k Teer, Hjorte, Hotell Uppsala, Te Te ter er, H Kedralkaféet, Kolska kyrk, Kedralka Mikaelskyrk, Nordiska Afrikaistitutet, Ore, Reieer, Smålds io, Stickspåret, Svava, Uppsala domkyrka, Uppsala idustrimiesförei, Uppsala sdsteer, Valsätrakyrk. 20 USALA.SE/KULTURNATTEN 1. Biotopia, 2. Botiska trädårde, 3. Bror Hjorths hus, 4. Celsiustoret, 5. Carolia Rediviva, 6. De Lilla Teer, 7. Domkyrk, 8. Forumtoret, 9. Fyrisbiorafe, 10. Fyristor, 11. Gamla Toret, 12. Godsmasiet, 13. Grd, 14. Gräby Cetrum, 15. Hel Trefaldihets kyrka, 16. Hotel Uppsala, 17. Kedralskol, 18. Kolska kyrk, 19. Liéträdårde+Liémuséet, 20. Missioskyrk, 21. Musicum, 22. Museum Gusvium, 23. Nyms Verkstäder, 24. Odislud, 25. elle Svslös hus, 26. istkyrk, 27. umphuset, 28. Reieer, 29. S:t Eriks tor, 30. Skrotcetrale, 31. Slottet+Kostmuseet, 32. Slottsbiorafe, 33. Sdsbiblioteket, 34. Sdsteer, 35. Stora toret, 36. Uiversitetshuset+Café Alma, 37. Uppldsmuseet, 38. Uppsala Kosert & Koress, Turistbyrå TURISTBYRÅNS ÖETTIDER: , T

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Gisledagarna 2009. 29-31 maj

Gisledagarna 2009. 29-31 maj 29-31 maj Caroline af Ugglas Jessica Andersson Johan Becker från star pilots Mats Ronander Micke Rickfors Simon Norrsveden Zillah & Totte Molly Sandén - Full fart i Gislaved - Alla är hemma Snart är det

Läs mer

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 Dansstudion För hela Östergötland! GRATIS PROVA-PÅ kurser! 2 Språk Konst Se hela vårt kursutbud i vårens kurskatalog samt på våra hemsidor: folkuniversitetet.se/motala, folkuniversitetet.se/linkoping,

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Program på Hälsans dag den 30 sept. 2006

Program på Hälsans dag den 30 sept. 2006 Program på Hälsans dag den 30 sept. 2006 Biblioteket Hörsalen 10.15 Det är bråttom nu Ett personligt kåseri om tid av Nils Uddenberg 11.15 Feng Shui En urgammal kinesisk teknik för att skapa harmoni. Dauri

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

ARBOGA MEDELTIDSDAGAR 2015

ARBOGA MEDELTIDSDAGAR 2015 ARBOGA MEDELTIDSDAGAR 2015 Lördag 8 augusti 10.30 Samling för det stora Festtåget i Ahllöfsparken. Avgång 10.45 med riddare till häst, ädlingar, präster, borgare och allmoge. Välkommen du också och delta

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Dansstudion. För hela Östergötland! Gratis. Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38

Dansstudion. För hela Östergötland! Gratis. Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38 Dansstudion För hela Östergötland! Gratis Prova-på Norrköping 25/8 v. 34 Linköping 31/8 v. 35 Motala 16/9 v. 38 FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 Språk

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 25 28 mars. Elsa och Linnea var två av veckans bagare, och som ni ser gjorde de riktigt färgglada bakelser

MARIA KLUBBNYTT. 25 28 mars. Elsa och Linnea var två av veckans bagare, och som ni ser gjorde de riktigt färgglada bakelser MARIA KLUBBNYTT 25 28 mars Elsa och Linnea var två av veckans bagare, och som ni ser gjorde de riktigt färgglada bakelser aktiviteter på MFK 25 28 mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 22 augusti aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sommarfritids Sommarfritids 15.00 Tvspelsturnering (Peter) 14.00 Biljardturnering (Abbe) 14.45 Film

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Med kvadraten på rätt ställe

Med kvadraten på rätt ställe Högst upp i en ljus, modern tvårummare med balkong och utsikt mot Bällstaån i Sundbybergs Strand bor paret Ida Högberg och Michael Strix. Med kvadraten på rätt ställe 4 BOK_ModernaHem_2_2012-1.indb 4 vå

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015 MKB Efter Jobbet Program Hösten 2015 VI FINNS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/mkbefterjobbet MKB efter jobbet vänder sig till dig i övre medelåldern. Genom våra aktiviter lär du känna Malmö, får utökade intressen

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Fritid för dig med funktionsnedsättning!

Fritid för dig med funktionsnedsättning! Fritid för dig med funktionsnedsättning! F r i tide n ä r DIN tid, använd den v ä l, e f ter din vilja och förmåga! Fritidens betydelse I denna folder finner du olika föreningar och organisationer i Malmö

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset

Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset Hela dea bilaa är e aos frå Karoliska Uiversitetssjukhuset DEN ALLRA MODERNASTE 2015 1 ALMEDALSVECKAN Hälso- och sjuke är ett äme som skapar måa debatter i Almedale. Nr 4/6 Daes tema frå: Karoliska Uiversitetssjukhuset

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Sommarscen. i Vänersborg 2013 vanersborg.se/sommarscen

Sommarscen. i Vänersborg 2013 vanersborg.se/sommarscen Sommarscen i Vänersborg 2013 vanersborg.se/sommarscen Sommarscen i Kulturens Vänersborg På sommaren frodas Kulturens Vänersborg! Här behöver du inte välja mellan sol och bad eller kultur. Här är det nära

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Romeo och Julia. en musikör. Föräldrars dårskap. œ œ œ œ œ œ. œ œ nœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ# # œ. # œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. # œ. j œ.

Romeo och Julia. en musikör. Föräldrars dårskap. œ œ œ œ œ œ. œ œ nœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ# # œ. # œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. # œ. j œ. Romeo och ulia e musikör Mäktigt q = 60 8 6 (istr) 8 6 / öräldrars dårskap 3 m Text och musik: Lasse ahlerg fritt efter William Shakespeare 7 S T B m ör - äld - rars dår -skap, mord och ve - der - gäll

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur.

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Johan Wennerstrand Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Har lång erfarenhet av de flesta musikaliska stilar. I sju år sågs han i kören bakom Lasse Berghagen i Allsång på Skansen. Visor, schlager,

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Sprallsång höst 2014 Välkommen till Stallet och Sprallsången Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Stallet Folk- och världsmusik, ingång från Blasieholms torg 10,

Läs mer

Farsta mat- och. kulturfestival. 27 30 maj 2015. Upplev, smaka, njut och ha kul! Fri entré! Linda Pira. Panetoz. Matshow. Kulturskolan.

Farsta mat- och. kulturfestival. 27 30 maj 2015. Upplev, smaka, njut och ha kul! Fri entré! Linda Pira. Panetoz. Matshow. Kulturskolan. Farsta mat- och Fri entré! kulturfestival 27 30 maj 2015 Upplev, smaka, njut och ha kul! Anders Levén & Bengt Frithiofsson Linda ira Bandet Farsta Aya Baya Band Dogge Doggelito yssel för alla åldrar Söderdraget

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Berättarstunden. Termin 5: Bibellabbet. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial. Innehåll Termin 5 Bibellabbet

Berättarstunden. Termin 5: Bibellabbet. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial. Innehåll Termin 5 Bibellabbet Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 5: Bibellabbet Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 5 Bibellabbet Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion 6

Läs mer

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med PASS Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med 2 3 Hej! Det är jag som är Retoyträdet! Rita en bild på dig själv här. Hur ser jag ut

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland Ibland känns mitt jobb som rena trolleriet. Man kan göra stora förändringar med enkla medel. Hokus pokus -

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I 1. 2. Manus: Det första bildspelet i serien på fyra handlar om kroppen, hur den växer och vad kroppen och hjärnan behöver för att du ska må bra. Manus:

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer