HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN. Open Source

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN. Open Source"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Mars 2008 Open Source IT-branschen går mot nya affärsmodeller Gartner förutspår paradigmskifte inom tre år läs mer på sid. 3 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MARS 2008 Rikspolisstyrelsen sparade 200 miljoner kronor Läs mer på sid. 8 9 SUPPORTTJÄNSTER STÖRSTA DRIVKRAFTEN FÖR ÖPPEN KÄLLKOD SID. 6 7 Ni på MSC, kan ni det här med Open Source? Ja, vi både använder och utvecklar Open Sourceprogramvara. Läs mer på vår hemsida! Annonsen är gjord med enbart öppen källkod: Inkscape och Scribus på Debian Linux.

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Inledning INFO: Open Source är en oberoende tematidning i Dagens Industri från Mediaplanet i samarbete med Open Source Sweden. Tidningen syftar till att öka medvetenheten kring öppen källkod samt presentera exempel på hur öppen källkod används inom näringslivet och offentlig sektor. Har din organisation en strategi för Open Source? Om inte så är det hög tid att börja utveckla en! Open Source har idag blivit en fråga av stor strategisk betydelse för ett företags affärsverksamhet. Frågan är inte längre om, utan hur, ett företag ska nyttja öppen källkodsbaserad programvara för att öka produktiviteten och sänka sina kostnader. Med Open Source får företag också nya möjligheter att utveckla den nödvändiga grundprogramvara som behövs i egna produkter och system. Enligt bedömningar av Europeisk industri kan ofta % av programvaran som behövs i avancerade produkter vara öppna, Open Source. Endast 5 10 % av programvaran ger egentliga konkurrensfördelar och behöver skyddas. Som exempel har Philips Medical och Nokia idag väl genomtänkta strategier för Open Source som ger dem stora ekonomiska fördelar jämfört med att utveckla all programvara själv. Vidare kan även offentlig sektor få fördelar genom att utnyttja Open Source. Det är därför glädjande att statsrådet Mats Odell den totala marknaden för IT-baserade tjänster och den Open Source-relaterade andelen av EUs totala ekonomi stå för 4 % av bruttonationalprodukten. Med ökad användning av Open Source behövs specialister med kompetens inom affärsmässiga, juridiska, tekniska, organisatoriska och sociala aspekter. Under hösten 2008 startar därför Sveriges första högskoleutbildning inom området på Högskolan i Skövde (www.his.se/ opensource). Vidare kommer under sommaren 2009 det att arrangeras den mest prestigefulla internationella konferensen med akademisk status OSS 2009 för första gången i Norden (oss2009.his.se). Innehåll Paradigmskifte sid 3 Sverige inte i täten sid 4 Case: Nokia sid 4 Ökad möjlighet till support Fri konkurrens på eftermarknaden Case: Rikspolisstyrelsen sid 6-7 sid 7 sid 8 9 Konsolidering sid 10 Öppna standarder sid 10 Case: Rezidor Hotel Group sid 11 Programmerare till omvärldsbevakare sid 11 Open Source är redan en självklarhet! När skaffar du dig en strategi? betonat de demokratiska och ekonomiska fördelarna med Open Source. Enligt EU-rapporten FLOSS Impact (www.flossimpact.eu) förväntas år 2010 Open Source-tjänster uppgå till 32 % av Dr. Björn Lundell Ordförande Open Source Sweden (www.opensourcesweden.se) Universitetslektor och forskare inom Open Source vid Högskolan i Skövde OPEN SOURCE EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Genève Hongkong Projektledare: Richard Ohlsson, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Johan Mångsén Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik Text: Simeon Ogén om inget annat anges. För information, kontakta: Tobias Nilsson, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: I<;?8K Æ {GG<E BvCCBF; Red Hat erbjuder alternativ för våra kunder. Marknadens acceptans för IT-lösningar baserade på Öppen Källkod ökar markant. Varför har stora IT-köpare som t ex Apoteket, Rikspolisstyrelsen, SJ och Axfood tagit beslut på Öppen Källkod som en IT-plattform för framtiden? Vill du i likhet med dessa kunder undvika inlåsningseffekt, minska licenskostnader, öka effektivitet och flexibilitet? GIFM8 I<;?8KËJ F:? LGGC<M MvI;<K JAvCM 9\j b nnn%i\[_xk%j\&m`iklxc`qxk`fe )''/ 8cc I`^_kj I\j\im\[% ÈI\[?Xk#É I\[?Xk C`elo# I\[?Xk ÈJ_X[fndXeÉ cf^f Xe[ k_\ gif[lzkj c`jk\[ Xi\ kix[\dxibj fi i\^`jk\i\[ kix[\dxibj f] `e k_\ L%J% Xe[ fk_\i Zfleki`\j% C`elo `j X i\^`jk\i\[ kix[\dxib f] C`elj KfimXc[j%

3 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS 3 Öppen källkod ett paradigmskifte inom tre år? Paradigmskifte Analysföretaget Gartner förutspår en explosionsartad användning av öppen källkod inom de närmaste åren. Dock är begreppet öppen källkod fortfarande ofta feltolkat och förenat med en viss skepsis från näringslivet och offentlig sektor. TEXT: RICHARD OHLSSON Öppen källkod, öppen programvara, eller på engelska Open Source, används för att beteckna källkod till program som görs fritt tillgänglig för alla att använda, förbättra, kopiera och distribuera. Typiska attribut för öppen källkod är att utvecklingen går mycket snabbt, att öppna standarder är ett gemensamt mål, samt att inga licenskostnader ingår. Även om konceptet funnits på marknaden en längre tid så är det inte förrän nu som acceptansen blivit tillräckligt hög i näringslivet för att på allvar börja kunna konkurrera med så kallad proprietär programvara. Det har funnits en viss skepsis kring öppen källkod under en längre tid från näringslivet och offentlig sektor. Tack vare utbildning och erfarenheter ser vi nu en stark trend att allt fler organisationer börjar inse både de ekonomiska och även de tekniska fördelarna med öppen källkod och börjar lägga upp strategier för hur de ska arbeta med Open Source i framtiden. De positiva ekonomiska effekterna vid en övergång till öppen källkod är mycket stora, säger Magnus Svensson på Red Hat. Affärsmodeller för framtiden Att källkoden lämnas öppen för användaren att modifiera och skicka vidare kan tyckas bagatellartat, men i grunden utgör det ett nytt sätt att göra affärer på inom IT-branschen. Denna har, likt många andra branscher, traditionellt sett varit styrd av långtgående licenser vilka ger tillgång till programvaran och uppdateringar. Open Source medför en förändring av IT-branschens affärsmodeller, då fokus inom Open Source till stor del ligger på eftermarknaden. I grunden är Open Source en alternativ och betydligt modernare affärsmodell än den klassiska licensstyrda affärsmodellen som används för proprietär programvara. Förenklat kan man säga att kunden betalar i en abonnemangsform (subscription) så länge man önskar nya versioner och via ett supportkontrakt som passar sin verksamhet (SLA). Är man inte nöjd med sitt Man förutspår att 80 procent av all kommersiell programvara kommer innehålla betydande mängd öppen källkod. abonnemang kan man byta aktör eller helt sköta sig själv. Programvaran är fortsatt fri att använda, säger Magnus Svensson. För många organisationer kan en övergång till Open Source ofta vara nödvändig då denna behöver IT-system som är utformade efter organisationens specifika behov, vilket i vissa fall inte är möjligt med en traditionell proprietär lösning. Med öppen källkod har användaren möjlighet att skräddarsy sina IT-lösningar efter sina specifika behov och på så sätt hitta en lösning som är anpassad för sin organisation, säger Magnus Svensson. Förväntad explosionsartad utveckling Gartner förutspår en kraftig ökning av användandet av öppen källkod och att IT-branschen står inför en betydande förändring. Analysföretaget förutspår att 80 procent av all kommersiell programvara kommer att innehålla betydande mängder öppen källkod redan år Denna syn delas av många aktörer inom IT-branschen och många välkända aktörer som bland annat Logica, IBM, Sun Microsystems och Red Hat arbetar aktivt med öppen källkod. Sun Microsystems har valt strategi, det är Open Source och öppenhet för all mjukvara. Möjligheten att ta ut höga intäkter i alla led kring programvara är snart över. Vill man vara konkurrenskraftig i framtiden, så är det med en affärsmodell kopplad till Open Source, säger Per Vålvik, chef för teknik och kundlösningar på Sun Microsystems. Definitioner Öppen källkod programvara där källkoden är tillgänglig för användaren. Man kan då modifiera koden fritt efter eget behov. Proprietär programvara - När man talar om proprietär programvara menar man programvara där utvecklaren eller den som äger programvaran inte delar med sig av källkoden. Öppen Källkod i Offentlig Sektor Sveriges största konferens inom öppen källkod för offentlig sektor arrangeras av Conductive i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Platsen är Kista Science Tower och datumet april. Öppen Källkod inom Offentlig Sektor har för avsikt att ge dig ett unikt tillfälle att få ta del av den kompetens som finns samlad inom offentlig sektor. Som deltagare kommer du att få ta del av svensk och nordisk kunskap och erfarenheter från myndigheter, kommuner, landsting och kompetenscentrum som använder sig av öppen källkod, öppna standarder och öppna filformat. Dessutom kommer representanter från regeringskansliet att berätta om sin syn på öppen källkod. Bland talarna finns bland andra Mats Östling, IT-strateg på Sveriges Kommuner och Landsting, Mattias Palmér, Doktorand och Utvecklingsledare på Uppsala universitets Learning Lab, Mikko Puhakka, forskare på Helsinki University of Technology.

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Case: Nokia Sverige inte i täten Nokia utvecklar med öppen programvara Nokia var tidigt ute med att inse värdet av att arbeta med öppen programvara, och det är en långsiktig strategi som har gynnat såväl dem själva som Open Source-communityn i sin helhet. FOTO: NOKIA I Sverige är vi vana vid att se oss själva som långt framme när det handlar om IT. Men det är ingen sanning när det kommer till användandet av öppen programvara inom offentlig sektor och det privata näringslivet. Spanien är ett av de länder i Europa som använder öppen källkod allra mest. Både inom offentliga sektor och inom det privata näringslivet är det vanligt förekommande. I Sydeuropa är det ett enormt tryck och våra konferenser i Spanien har lockat tusentals deltagare. Men i norra Europa skulle jag vilja säga att man har varit mer avvaktande, säger Björn Lundell, ordförande i föreningen Open Source Sweden. I Frankrike finns en policy som säger att programvara som utvecklas inom forskning som finansieras med statliga medel alltid ska licensieras med en open source-licens. Det är mycket intressant! säger Björn Lundell och ställer motfrågan varför man inte skulle göra det. Öppen programvara bygger på en legoprincip där alla bidrar med egna bitar, och där bitarna tillsammans leder till en ökad kompetens inom området. Det är samma filosofi som inom forskningsvärlden. Björn tycker det är svårt att peka ut en enskild faktor som kan förklara varför öppen programvara är mindre utbrett i Sverige än i många andra länder. Men en faktor som kan spela in är IT-bubblan. Sverige drabbades hårdare än andra länder av nittiotalets ITbubbla, och jag tror att många blev brända. Det kan vara en psykologisk förklaring, säger Björn Lundell. Av de 15 miljoner raderna programkod som Nokias N770 innehåller är bara rader skapade av Nokia. Att utveckla egen programvara är väldigt tidsödande och kostsamt, även för ett multinationellt och muskelstarkt bolag som Nokia. Handdatorn N770 innehåller mjukvara som utgörs av 15 miljoner rader av öppen källkod. När EU 2006 presenterade en rapport om öppen programvara, så kunde man visa att av de 15 miljoner raderna programkod som N770: an innehåller, så var bara skapade av Nokia. Det visar att det är möjligt att använda sig av öppen källkod med bara ett minimalt behov av modifieringar, säger Ari Jaaksi, som ansvarar för Nokias utvecklingsprojekt inom Linux och öppen programvara. Nokia har ett nära samarbete med externa utvecklare av öppen programvara. De delar med sig av sina ändringar och försäkrar sig om att ändringarna accepteras av de övriga som är inblandade i projektet. Det händer också att de hyr in medlemmar från communityn för att arbeta med projekt som är mer av intresse för Nokia än någon annan. Vi har exempelvis fått hjälp med att anpassa vissa komponenter efter våra specifika behov, säger Ari Jaaksi och nämner komponenter som Linux kernel, D-BUS, GNOME- VFS och OBEX. I fallet med D-BUS så sponsrade Nokia ett projekt som drevs av nyckelpersoner inom D-BUS communityn. Resultatet kom inte bara Nokia tillgodo, utan gjordes även tillgängligt för andra medlemmar i communityn. D-BUS är ett kommunikationssystem som främst används mellan operativsystemet och vissa applikationer som behöver ett gränssnitt mellan hårdvaruhändelser och användaren. Nokia är ingalunda sämre än någon annan på att skapa egen programvara från grunden. Ändå är det så att den öppna programvaran till exempelvis handdatorn N770 är stabilare och mindre problemfylld än vad deras egen skulle ha varit om de varit tvungna att bygga den från grunden. Den öppna programvara har använts av många andra innan vi använder den, och de flesta fel och brister har redan blivit åtgärdade, säger Ari Jaaksi. Men som bekant går ingen programvara fri från buggar, proprietär Vår erfarenhet är att det fungerar bra att utveckla öppen programvara på ett öppet sätt, och samtidigt hålla produktkonfi - dentialiteten intakt. eller öppen. Skillnaden ligger istället i hur man åtgärdar buggarna. Upptäcker Nokia en brist i den öppna programvaran kan de själva rätta till felet och med kort varsel släppa en uppdatering som kommer användare världen över till godo med minimal tidsfördröjning. Ari Jaaksi, Nokia. FOTO: NOKIA När det kommer till den proprietära programvaran blir det genast mer komplicerat. Vi efterfrågar ofta korrigeringar eller modifieringar av den proprietära programvaran i våra produkter. Men om tillverkaren inte har kunnandet eller viljan att uppfylla våra önskemål så är det inte så mycket vi kan göra, säger Ari Jaaksi. Genom att använda sig av öppen programvara och vara en aktiv deltagare i utvecklingen av ny programvara, så får Nokia inte bara tillgång till stor kunskap och stabil programvara utan några större kostnader, utan de sätter även en stark innovationskraft i rörelse. Stödet för deras produkter blir starkare än vad det annars hade varit, och andra utvecklare än de själva kan tillföra nya program och funktioner till deras produkter. När Nokia ska utveckla en ny konsumentprodukt från grunden, så räknar de med att bara själva förhandlingarna kring licensrättigheterna till programvaran tar någonstans mellan sex och tolv månader att genomföra. Fast det gäller bara när det handlar om proprietär programvara. Med lika korta som snabba produktcykler är tid pengar, och kan man korta ner den tiden det tar att förhandla om licensieringar är det så klart intressant. Problem med programvarulicensieringar är annars den vanligaste orsaken till saknade funktioner eller försenade projekt. När det handlar om licensieringar för öppen programvara är allting betydligt enklare. Licensen finns redan och man kan granska källkoden till programvaran redan innan man ingår något avtal. Det uppstår aldrig några förseningar på grund av licensieringar när det handlar om öppen programvara, säger Ariv Jaaksi. Att arbeta med öppen programvara kräver öppenhet från alla inblandade, annars stagnerar projekten och inblandade parter förlorar tid och investeringar. Det innebar att redan innan Nokia lanserade handdatorn N770 på marknaden så fanns detaljerad information om produkten tillgänglig inom diverse communitys för öppen programvara. Det var ju där programvaran till stor del hade utvecklats. Det här innebär ett potentiellt dilemma för kommersiella bolag som Nokia, som gärna håller sina kommande produktlanseringar hemliga så länge som möjligt. Men trots att så mycket information fanns tillgänglig så var det ingen som läckte informationen vidare. Vår erfarenhet är att det fungerar bra att utveckla öppen programvara på ett öppet sätt, och samtidigt hålla produktkonfidentialiteten intakt, säger Ari Jaaksi.

5 En företagspresentation från Cardium: Adrian Bellini är grundare och VD för Cardium, ett framgångsrikt konsultföretag som är helt hängivet öppen programvara. Cardium är idag Sveriges enda Linux-specialist, och dessutom Gold Partner med Novell och Advanced Business Partner med Red Hat. Cardium levererar helhetslösningar baserade på öppen programvara ISverige finns det en försiktighet när det kommer till att ta till sig nya affärsmodeller. Kanske handlar det om rädslan för att misslyckas, kanske handlar det om något annat. Som Engelsman kan Adrian Bellini se den svenska affärsmentaliteten från ett utifrånperspektiv, och han tror sig veta vad det handlar om. I Sverige vill ingen komma först, men alla vill komma på en bra andraplats. Ingen har blivit avskedad för att ha gjort vad alla andra har gjort tidigare, och ingen har heller blivit avskedad för att inte ha gjort någonting alls. Men om man som IT-ansvarig i England gjorde vad alla andra har gjort tidigare och förlorade pengar på löpande band, så skulle man bli avskedad, säger Adrian Bellini. Tidigt ute Om Adrian hade varit en av dem som gick i upptrampade spår och inte ifrågasatte rådande system så hade det inte funnits något Cardium idag, och stora företag som Ericsson, AstraZeneca, Scania och Phonehouse hade inte kunnat spara mångmiljonbelopp på effektivare IT-system baserade på öppen programvara med hjälp från Cardium och andra liknande företag. När jag började med öppen programvara gick snacket att Unix var på väg ut och att Linux inte var värt att använda. Men jag är väldigt glad som idag kan konstatera att jag inte hade fel, säger Adrian Bellini. Stor kompetens Cardium har en stor teknisk kompetens och arbetar med såväl systemadministration som mobil kommunikation, databaser och web. För kunden betyder det en trygghet att kunna använda sig av en enda leverantör för en helhetslösning. Adrian Bellini och hans kollegor skräms inte av komplexa Adrian Bellini, VD och grundare av Cardium IT-miljöer där gammalt är blandad med nytt, och där det krävs stora anpassningar för att få allting att flyta problemfritt. Cardium var behjälplig vid införandet av SUSE Linux som en standardplattform hos ett stort multinationellt svenskt företag. Det tog några år att införa och skedde i en mycket komplex miljö. Utmaningen var stor och det var bland annat nödvändigt att modifiera Linuxkärnan för att integrera speciella applikationsstöd. Men vi fick det att fungera och efter det så är inget jobb varken för stort eller för litet, säger Adrian Bellini. Från hamnen i Liverpool Cardium har sedan starten 2000 växt till närmare ett femtiotal anställda, och har idag kontor i såväl Sverige som Danmark och Norge via joint ventures. I framtiden kommer bolaget fortsätta att växa med målet att de genom bra geografisk spridning ska finnas nära sina olika kunder runtom i Skandinavien. Bland kunderna finns nämnda storföretag som Ericsson, Astra- Zeneca, Scania och Phonehouse. Men Cardium arbetar även med mindre kunder, och i Cardiums affärsstrategi ingår att de små kunderna ska behandlas precis lika väl som de stora. Jag bryr mig inte om det är ett femmannabolag eller en hemanvändare heller för den delen. Alla förtjänar samma respekt. När man jobbar med stora företag skulle det kunna vara lätt att glömma bort de mindre. Men jag är uppväxt i hamnen i Liverpool och har kämpat mig fram. Ger man inte andra respekt förtjänar man ingen respekt tillbaka, det är vad jag har lärt mig, säger Adrian Bellini. Samma tankesätt präglar också Cardiums interna arbete där man inser vikten av att få alla nationaliteter att passa in och ge individerna möjlighet att utvecklas som personer. Du har knappast hört bolagsnamnet UPSYS förut. Det är inte så konstigt för vi bygger högpresterande system som inte märks. Men om de nu inte fungerade då skulle det märkas! Då skulle Du snart höra namnet UPSYS för våra system finns inom handel, industri och telekom. Våra kunder kan dock vara trygga. När UPSYS migrerar existerande system eller bygger nya så startar vi med en plattform med potential. Sedan använder vi vår kunskap och erfarenhet för att skapa ett system som är just så bra så de inte märks! Teknik med potential är idag synonymt med Öppen Källkod. Om Du går i utvecklings- eller migreringstankar låt oss på UPSYS hjälpa Dig frisläppa denna potential! För exempel på områden vi jobbar med och kontaktuppgifter se

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Support FOTO: SXC Service med genuin insikt Företag som erbjuder service och support på öppen programvara har det många gånger som sin kärnverksamhet. De är specialister på sitt område och konkurrerar med sina tjänster på en öppen marknad. Att få support av personer som är väl insatta i programvarans uppbyggnad och funktion är en klar fördel med open source. Att få support på proprietär programvara från de stora aktörerna kan många gånger vara en tidsödande resa mellan olika instanser. Råkar man ut för fel i programvaran kan det vara allt annat än enkelt att rätta till. Personen på supporten i andra änden av telefonen har ingen insikt i hur programvaran är uppbyggd, och personen som sitter med källkoden till programvaran kommer aldrig i kontakt med kunden. Sitter man då med affärskritiska system som inte fungerar kan det bli kostsamt. Alla våra utvecklare och tekniker är certifierade och vet exakt hur den öppna programvaran de arbetar med är uppbyggd. Hittar vi ett fel kan vi snabbt rätta till det och omedelbart implementera ändringen, säger Lars Larsson på Redpill. Flera av Redpills utvecklare och tekniker är själva contributors. Det innebär att de är med och utvecklar programvaran de ger support på. Om de hittar ett fel i programvaran kan de förutom att omedelbart hjälpa kunden, även bidra med korrigeringen till nästa version. Flera utvecklare och tekniker på andra företag inom branschen arbetar på samma sätt, och det gör att programvaran ständigt förbättras med kort tidsfördröjning. En av fördelarna med öppen programvara är att det inte behöver kosta något att börja med ett affärsprojekt. Programvaran finns tillgänglig för vem som helst att ladda ner och börja använda. Lars Larsson ser det som en stor fördel för kunden. Om man ska bygga ett nytt system så måste man i ena fal-

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS 7 Fri konkurrens Lars Larsson, Redpill. FOTO: JONAS SEFFEL let investera tre miljoner kronor i en licens innan man kan göra någonting, och då vet man inte ens om produkten lever upp till ens förväntningar, eller om man kommer att använda all funktionalitet man betalar för. I det andra fallet använder man öppen programvara och då är det är inte förrän man går i produktion och använder supporten som det uppstår en kostnad, säger Lars Larsson som menar att det upplägget minimerar riskerna för kunden. Det första Redpill gör när de kommer i kontakt med en ny kund är att de dokumenterar kundens miljö. De har sedan tillgång till den informationen när de ger kunden support. Att Redpill har översikt över kundens miljö gör att de kan korta ner ledtiden, tiden det tar att lösa ett problem eller svara på en fråga. När de ringer vet vi inte bara vilka de är, utan även hur miljön och parametrarna ser ut. Då kan vi väldigt snabbt återskapa samma miljö och bygga upp ett testfall och försöka att simulera felet, säger Lars Larsson. För några år sedan var det rätt tunnt med aktörer som Redpill på marknaden. Men situationen har förändrats och ett flertal företag Det handlar om att fortsätta vara innovativa och bygga ännu vassare tjänster och koncept. som har service och support på öppen programvara har gett sig ut på marknaden. Redpill vet hur de ska tackla den hårdnande konkurrensen. Det handlar om att fortsätta vara innovativa och bygga ännu vassare tjänster och koncept. En del handlar om att bygga proaktiva övervakningsverktyg som gör att vi kan upptäcka störningar hos våra kunder innan de blir verkliga problem, säger Lars Larsson. Öppen kod ger fri konkurrens På en fri marknad med en fungerande konkurrens kan man bland ett flertal aktörer välja den som erbjuder den bästa tjänsten eller produkten. Med proprietär programvara fungerar det inte riktigt på samma sätt, menar Marcus Rejås på Free Software Foundation Europe. Har man väl valt en leverantör kan det vara väldigt kostsamt att byta till en annan leverantör, vilket delvis sätter den fria konkurrensen ur spel. Det är ingen slump att det är så. Många proprietära leverantörer efterstävar att få så stora inlåsningseffekter som möjligt, säger Marcus Rejås, konsult och ofta anlitad föreläsare, som menar att inlåsningseffekten är en av de största anledningarna till att man ska byta till fri programvara, samtidigt som det faktum att många redan är inlåsta också är den största anledningen till att inte fler gör det. Eftermarknaden inom öppen programvara utgörs till stor del av drift och underhåll, anpassningar och rena supportfrågor. Det säger sig själv att en leverantör som är konkurrensutsatt får anstränga sig mer för att behålla sina kunder än en som inte är det. Med öppen programvara är det fullt möjligt att köpa programvaran från en leverantör, supporten från en annan och säkerhetsuppdateringarna från en tredje. Marcus Rejås, FSFE. FOTO:JENNY OHLSSON Jag har fått höra kritik för detta många gånger. Det är många som känner att det blir rätt jobbigt med en fri marknad, säger Marcus Rejås som dock poängterar att det är fullt möjligt att köpa allt från samma leverantör, vilket inte går i dagsläget med proprietär programvara. Låt oss säga att man använder ett operativsystem från Apple och ett bildbehandlingsprogram från Adobe. Man kan inte uppdatera båda programmen från samma ställe. Men med fri programvara kan man få alla uppdateringarna från samma leverantör, och är man inte nöjd kan man byta, säger Marcus Rejås. Flera offentliga förvaltningar använder sig av öppen programvara. För Marcus Rejås och andra förespråkare för öppen programvara ter det sig underligt att de inte skulle göra det. Med öppen programvara finns det stora pengar att spara i minskade licenskostnader. Men Marcus Rejås tror inte på någon lagstiftning som skulle tvinga offentliga förvaltningar att använda öppen programvara, utan han tycker det fungerar bra ändå, även om övergången från proprietär programvara till öppen programvara går förhållandevis långsamt. Jag har en dröm att alla ska inse att det här är det enda raka sättet. Däremot skulle det kanske kunna finnas en lagstiftning som säger att fri programvara inte får diskrimineras, men jag tror faktiskt inte att det behövs, säger Marcus Rejås som med diskriminering av fri programvara avser när upphandlingar görs på ett sådant sätt att öppen programvara inte kan komma ifråga. makes Network Management an easy ride! Ladda ner och testa gratis på Våra produkter baseras på öppen källkod och vi erbjuder full support. De är enkla att installera och lätta att använda. Du får helt enkelt extra mycket för pengarna. op5 AB, Norgegatan 2, Kista Telefon ,

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Case: Rikspolisstyrelsen Mats Odell förespråkar open source Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar aktivt för att främja användningen av öppna program, det vill säga datorprogram som är fria att använda för den som vill. Nu säger även kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell att det är bra med öppen källkod i den offentliga förvaltningen. Vi välkomnar Mats Odells besked i den här frågan och ser gärna att staten kommer med i det pågående arbetet för att öka användningen av öppna program, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting. Webb 2.0 för Easy Family Tillsammans med bonnierägda familjesajten alltombarn.se lanserar PSA Easy Interaction AB nu Easy Family. Easy Family är en webbaserad applikation som underlättar planeringen och vardagslogistiken för barnfamiljer. Easy Family tjänsten har webb 2.0 som utgångspunkt och är byggd i en Open Source miljö. Vi har tittat på flera möjligheter till samarbete med olika aktörer kring tjänsten. Att det blev alltombarn.se och Bonnier föll sig naturligt eftersom vi kompletterar varandra och samtidigt delar visionen och viljan att hjälpa familjer strukturera sin vardag, säger Thomas Furuskog, affärsområdesansvarig på PSA Easy Interaction. För att sätta summan i perspektiv kan sägas att man för 200 miljoner kan köpa 400 nya polisbilar. Så sparade polisen 200 miljoner kronor För två år sedan stod Rikspolisstyrelsen inför ett vägskäl. Antingen fortsatte man med att använda samma proprietära programvara som tidigare, med Valet föll på det senare alternativet, och under ledning av Per-Ola Sjöswärd, IT-strateg på Rikspolisstyrelsen, gjorde man under 2006 en grundlig genomgång av vad som fanns tillgängligt på marknaden för öppen programvara, och presenterade därefter en kostnadsanalys för dåvarande rikspolischefen Stefan Strömberg. Kostnadsanalysen såg nästan för bra ut för att vara sann. Genom att gå över till en blandad IT-miljö med både proprietär och öppen programvara samt utnyttja massproducerad serverhårdvara skulle man under en femårsperiod kunna sänka sina IT-kostnader för infrastruktur innehållande serveroperativsystem, databashanterare, applikationsservrar och serverhårdvara med hälften, närmare bestämt med 200 miljoner kronor. För att sätta summan i perspektiv kan sägas att man för tvåhundra miljoner kan köpa 400 nya polisbilar eller också anställa 70 systemutvecklare under en femårsperiod, så det är ingen liten besparing vi talar om, säger Per-Ola Sjöswärd. Utredningen var klar i oktober 2006, och redan en månad senare så hade man fått klartecken från rikspolischefen att implementera den nya hård- och mjukvaran. Tidigare har Rikspolisstyrelsen höga licenskostnader som följd, eller så valde man att se över möjligheterna att använda öppen programvara. använt sig av applikationsservern WebLogic Server från BEA Systems För 200 miljoner kan man köpa 400 nya polisbilar, så det är ingen liten besparing. och databasen Oracle Enterprise Edition från Oracle. Operativsystem har varit HP-UX11i, som har varit knutet till hårdvara från HP. Vi använder oss fortfarande av FOTO:KRISTOFFER THESSMAN WebLogic och Oracle för våra egna IT-stöd som är utvecklade före 2007, men vi köper inga nya licenser. Annars har vi helt gått över till JBoss EAP som applikationsserver och MySQL Enterprise Server som databashanterare, säger Per-Ola Sjöswärd. Det finns en betydande orsak till att bytet av Rikspolisstyrelsens databashanterare och applikationsserver har gått att genomföra så pass smärtfritt som det har gjort. Den förklaringen heter Java och går tillbaks till Då tog vi ett beslut att satsa på Java som ramverk för all ny Vet du vad som finns i mjukvaran du levererar? Har du utvecklare som tycker om Open Source? Köper du in komponenter från en tredje part som du inkluderar i dina leveranser? Är delar av utvecklingen av din mjukvara outsourcad till en tredje part? Används några Open Source-komponenter för att förenkla och kostnadsbespara i din mjukvara? Har du svarat ja på en eller flera av frågorna här intill behöver du ett sätt att hantera de Open Source-komponenter som finns i din mjukvara - de finns där, oavsett om du vet det eller ej. Det finns tre sätt att hantera situationen: Förbjud återanvändning av komponenter Ignorera problemet - huvudet i sanden Skapa en process för att hantera det Väljer du att förbjuda återanvändning av komponenter kommer dina konkurenter att få ett ordentligt försprång. Tar du istället vägen att köra huvudet i sanden och ignorera problemet kan du senare få en kalldusch när Open Source-världen står upp för och försvarar sina rättigheter. Det kan kosta både i förlorade intäkter och förtroende hos dina kunder. På Purple Scout hjälper vi framgånsfullt våra kunder att genomföra det enda rätta alternativet - att skapa en process för att hantera återanvändning av öppna så väl som slutna komponenter. Detta gör vi med ett program vid namn ProtexIP från företaget BlackDuck. Det scannar kundens källkod och hjälper till att kartlägga vad som finns där i med hjälp av en stor databas över öppen källkod. Nyckeln till framgång är att inte stanna där, utan även hantera de påföljande tekniska och juridiska frågor som uppstår. Vi det enda svenska företag som kan erbjuda våra kunder denna form av totallösning. Så gör nu som dina konkurenter - ring oss och fråga hur vi kan hjälpa dig dra nytta av allt den öppna världen har att ge. STORTORGET 31, MALMÖ

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

INFORMATIONS- SÄKERHET

INFORMATIONS- SÄKERHET HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET INFORMATIONS- SÄKERHET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2007 Hemlig övervakning Inom OMX finns en hemlig avdelning. I ett säkrat kontrollrum

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Business Intelligence MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 BPM - ökad effektivitet och bättre användarstöd Läs mer sid.18

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari BI kliver ur analysrocken är hett. Tre dagar i början på februari befann jag mig i London på Gartners stora BI-symposium. Uppåt 700 kostymer från hela Europa hade samlats för att insupa gospel, hajpkurvor

Läs mer

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering?

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering? HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Sökmarknadsföring Tjäna tid och pengar med affiliates en snabb och kostnadseffektiv marknadsföringsprocess. Läs mer sid. 12 ABC i sökmarknadsföring

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing OKTOBER 2005 Sju steg för rätt outsourcing Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing computersweden.se 2 En besvärlig skilsmässa Ofta handlar det om att man inte kommunicerar på rätt sätt. Eller att

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Affärssystem som molntjänst

Affärssystem som molntjänst En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst ERP systems as a service A study covering the perceived benefits and cons of companies using ERP systems as a service

Läs mer

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna.

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. AFFÄRSSYSTEM ETT KOMPENDIUM FRÅN CS SEP 2007 Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. 1 MARKNADEN 2 DRIVKRAFTER 3 UPPHANDLING du onödigt merarbete. Företagen gör

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer