HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN. Open Source

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN. Open Source"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Mars 2008 Open Source IT-branschen går mot nya affärsmodeller Gartner förutspår paradigmskifte inom tre år läs mer på sid. 3 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MARS 2008 Rikspolisstyrelsen sparade 200 miljoner kronor Läs mer på sid. 8 9 SUPPORTTJÄNSTER STÖRSTA DRIVKRAFTEN FÖR ÖPPEN KÄLLKOD SID. 6 7 Ni på MSC, kan ni det här med Open Source? Ja, vi både använder och utvecklar Open Sourceprogramvara. Läs mer på vår hemsida! Annonsen är gjord med enbart öppen källkod: Inkscape och Scribus på Debian Linux.

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Inledning INFO: Open Source är en oberoende tematidning i Dagens Industri från Mediaplanet i samarbete med Open Source Sweden. Tidningen syftar till att öka medvetenheten kring öppen källkod samt presentera exempel på hur öppen källkod används inom näringslivet och offentlig sektor. Har din organisation en strategi för Open Source? Om inte så är det hög tid att börja utveckla en! Open Source har idag blivit en fråga av stor strategisk betydelse för ett företags affärsverksamhet. Frågan är inte längre om, utan hur, ett företag ska nyttja öppen källkodsbaserad programvara för att öka produktiviteten och sänka sina kostnader. Med Open Source får företag också nya möjligheter att utveckla den nödvändiga grundprogramvara som behövs i egna produkter och system. Enligt bedömningar av Europeisk industri kan ofta % av programvaran som behövs i avancerade produkter vara öppna, Open Source. Endast 5 10 % av programvaran ger egentliga konkurrensfördelar och behöver skyddas. Som exempel har Philips Medical och Nokia idag väl genomtänkta strategier för Open Source som ger dem stora ekonomiska fördelar jämfört med att utveckla all programvara själv. Vidare kan även offentlig sektor få fördelar genom att utnyttja Open Source. Det är därför glädjande att statsrådet Mats Odell den totala marknaden för IT-baserade tjänster och den Open Source-relaterade andelen av EUs totala ekonomi stå för 4 % av bruttonationalprodukten. Med ökad användning av Open Source behövs specialister med kompetens inom affärsmässiga, juridiska, tekniska, organisatoriska och sociala aspekter. Under hösten 2008 startar därför Sveriges första högskoleutbildning inom området på Högskolan i Skövde (www.his.se/ opensource). Vidare kommer under sommaren 2009 det att arrangeras den mest prestigefulla internationella konferensen med akademisk status OSS 2009 för första gången i Norden (oss2009.his.se). Innehåll Paradigmskifte sid 3 Sverige inte i täten sid 4 Case: Nokia sid 4 Ökad möjlighet till support Fri konkurrens på eftermarknaden Case: Rikspolisstyrelsen sid 6-7 sid 7 sid 8 9 Konsolidering sid 10 Öppna standarder sid 10 Case: Rezidor Hotel Group sid 11 Programmerare till omvärldsbevakare sid 11 Open Source är redan en självklarhet! När skaffar du dig en strategi? betonat de demokratiska och ekonomiska fördelarna med Open Source. Enligt EU-rapporten FLOSS Impact (www.flossimpact.eu) förväntas år 2010 Open Source-tjänster uppgå till 32 % av Dr. Björn Lundell Ordförande Open Source Sweden (www.opensourcesweden.se) Universitetslektor och forskare inom Open Source vid Högskolan i Skövde OPEN SOURCE EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Genève Hongkong Projektledare: Richard Ohlsson, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Johan Mångsén Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik Text: Simeon Ogén om inget annat anges. För information, kontakta: Tobias Nilsson, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: I<;?8K Æ {GG<E BvCCBF; Red Hat erbjuder alternativ för våra kunder. Marknadens acceptans för IT-lösningar baserade på Öppen Källkod ökar markant. Varför har stora IT-köpare som t ex Apoteket, Rikspolisstyrelsen, SJ och Axfood tagit beslut på Öppen Källkod som en IT-plattform för framtiden? Vill du i likhet med dessa kunder undvika inlåsningseffekt, minska licenskostnader, öka effektivitet och flexibilitet? GIFM8 I<;?8KËJ F:? LGGC<M MvI;<K JAvCM 9\j b nnn%i\[_xk%j\&m`iklxc`qxk`fe )''/ 8cc I`^_kj I\j\im\[% ÈI\[?Xk#É I\[?Xk C`elo# I\[?Xk ÈJ_X[fndXeÉ cf^f Xe[ k_\ gif[lzkj c`jk\[ Xi\ kix[\dxibj fi i\^`jk\i\[ kix[\dxibj f] `e k_\ L%J% Xe[ fk_\i Zfleki`\j% C`elo `j X i\^`jk\i\[ kix[\dxib f] C`elj KfimXc[j%

3 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS 3 Öppen källkod ett paradigmskifte inom tre år? Paradigmskifte Analysföretaget Gartner förutspår en explosionsartad användning av öppen källkod inom de närmaste åren. Dock är begreppet öppen källkod fortfarande ofta feltolkat och förenat med en viss skepsis från näringslivet och offentlig sektor. TEXT: RICHARD OHLSSON Öppen källkod, öppen programvara, eller på engelska Open Source, används för att beteckna källkod till program som görs fritt tillgänglig för alla att använda, förbättra, kopiera och distribuera. Typiska attribut för öppen källkod är att utvecklingen går mycket snabbt, att öppna standarder är ett gemensamt mål, samt att inga licenskostnader ingår. Även om konceptet funnits på marknaden en längre tid så är det inte förrän nu som acceptansen blivit tillräckligt hög i näringslivet för att på allvar börja kunna konkurrera med så kallad proprietär programvara. Det har funnits en viss skepsis kring öppen källkod under en längre tid från näringslivet och offentlig sektor. Tack vare utbildning och erfarenheter ser vi nu en stark trend att allt fler organisationer börjar inse både de ekonomiska och även de tekniska fördelarna med öppen källkod och börjar lägga upp strategier för hur de ska arbeta med Open Source i framtiden. De positiva ekonomiska effekterna vid en övergång till öppen källkod är mycket stora, säger Magnus Svensson på Red Hat. Affärsmodeller för framtiden Att källkoden lämnas öppen för användaren att modifiera och skicka vidare kan tyckas bagatellartat, men i grunden utgör det ett nytt sätt att göra affärer på inom IT-branschen. Denna har, likt många andra branscher, traditionellt sett varit styrd av långtgående licenser vilka ger tillgång till programvaran och uppdateringar. Open Source medför en förändring av IT-branschens affärsmodeller, då fokus inom Open Source till stor del ligger på eftermarknaden. I grunden är Open Source en alternativ och betydligt modernare affärsmodell än den klassiska licensstyrda affärsmodellen som används för proprietär programvara. Förenklat kan man säga att kunden betalar i en abonnemangsform (subscription) så länge man önskar nya versioner och via ett supportkontrakt som passar sin verksamhet (SLA). Är man inte nöjd med sitt Man förutspår att 80 procent av all kommersiell programvara kommer innehålla betydande mängd öppen källkod. abonnemang kan man byta aktör eller helt sköta sig själv. Programvaran är fortsatt fri att använda, säger Magnus Svensson. För många organisationer kan en övergång till Open Source ofta vara nödvändig då denna behöver IT-system som är utformade efter organisationens specifika behov, vilket i vissa fall inte är möjligt med en traditionell proprietär lösning. Med öppen källkod har användaren möjlighet att skräddarsy sina IT-lösningar efter sina specifika behov och på så sätt hitta en lösning som är anpassad för sin organisation, säger Magnus Svensson. Förväntad explosionsartad utveckling Gartner förutspår en kraftig ökning av användandet av öppen källkod och att IT-branschen står inför en betydande förändring. Analysföretaget förutspår att 80 procent av all kommersiell programvara kommer att innehålla betydande mängder öppen källkod redan år Denna syn delas av många aktörer inom IT-branschen och många välkända aktörer som bland annat Logica, IBM, Sun Microsystems och Red Hat arbetar aktivt med öppen källkod. Sun Microsystems har valt strategi, det är Open Source och öppenhet för all mjukvara. Möjligheten att ta ut höga intäkter i alla led kring programvara är snart över. Vill man vara konkurrenskraftig i framtiden, så är det med en affärsmodell kopplad till Open Source, säger Per Vålvik, chef för teknik och kundlösningar på Sun Microsystems. Definitioner Öppen källkod programvara där källkoden är tillgänglig för användaren. Man kan då modifiera koden fritt efter eget behov. Proprietär programvara - När man talar om proprietär programvara menar man programvara där utvecklaren eller den som äger programvaran inte delar med sig av källkoden. Öppen Källkod i Offentlig Sektor Sveriges största konferens inom öppen källkod för offentlig sektor arrangeras av Conductive i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Platsen är Kista Science Tower och datumet april. Öppen Källkod inom Offentlig Sektor har för avsikt att ge dig ett unikt tillfälle att få ta del av den kompetens som finns samlad inom offentlig sektor. Som deltagare kommer du att få ta del av svensk och nordisk kunskap och erfarenheter från myndigheter, kommuner, landsting och kompetenscentrum som använder sig av öppen källkod, öppna standarder och öppna filformat. Dessutom kommer representanter från regeringskansliet att berätta om sin syn på öppen källkod. Bland talarna finns bland andra Mats Östling, IT-strateg på Sveriges Kommuner och Landsting, Mattias Palmér, Doktorand och Utvecklingsledare på Uppsala universitets Learning Lab, Mikko Puhakka, forskare på Helsinki University of Technology.

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Case: Nokia Sverige inte i täten Nokia utvecklar med öppen programvara Nokia var tidigt ute med att inse värdet av att arbeta med öppen programvara, och det är en långsiktig strategi som har gynnat såväl dem själva som Open Source-communityn i sin helhet. FOTO: NOKIA I Sverige är vi vana vid att se oss själva som långt framme när det handlar om IT. Men det är ingen sanning när det kommer till användandet av öppen programvara inom offentlig sektor och det privata näringslivet. Spanien är ett av de länder i Europa som använder öppen källkod allra mest. Både inom offentliga sektor och inom det privata näringslivet är det vanligt förekommande. I Sydeuropa är det ett enormt tryck och våra konferenser i Spanien har lockat tusentals deltagare. Men i norra Europa skulle jag vilja säga att man har varit mer avvaktande, säger Björn Lundell, ordförande i föreningen Open Source Sweden. I Frankrike finns en policy som säger att programvara som utvecklas inom forskning som finansieras med statliga medel alltid ska licensieras med en open source-licens. Det är mycket intressant! säger Björn Lundell och ställer motfrågan varför man inte skulle göra det. Öppen programvara bygger på en legoprincip där alla bidrar med egna bitar, och där bitarna tillsammans leder till en ökad kompetens inom området. Det är samma filosofi som inom forskningsvärlden. Björn tycker det är svårt att peka ut en enskild faktor som kan förklara varför öppen programvara är mindre utbrett i Sverige än i många andra länder. Men en faktor som kan spela in är IT-bubblan. Sverige drabbades hårdare än andra länder av nittiotalets ITbubbla, och jag tror att många blev brända. Det kan vara en psykologisk förklaring, säger Björn Lundell. Av de 15 miljoner raderna programkod som Nokias N770 innehåller är bara rader skapade av Nokia. Att utveckla egen programvara är väldigt tidsödande och kostsamt, även för ett multinationellt och muskelstarkt bolag som Nokia. Handdatorn N770 innehåller mjukvara som utgörs av 15 miljoner rader av öppen källkod. När EU 2006 presenterade en rapport om öppen programvara, så kunde man visa att av de 15 miljoner raderna programkod som N770: an innehåller, så var bara skapade av Nokia. Det visar att det är möjligt att använda sig av öppen källkod med bara ett minimalt behov av modifieringar, säger Ari Jaaksi, som ansvarar för Nokias utvecklingsprojekt inom Linux och öppen programvara. Nokia har ett nära samarbete med externa utvecklare av öppen programvara. De delar med sig av sina ändringar och försäkrar sig om att ändringarna accepteras av de övriga som är inblandade i projektet. Det händer också att de hyr in medlemmar från communityn för att arbeta med projekt som är mer av intresse för Nokia än någon annan. Vi har exempelvis fått hjälp med att anpassa vissa komponenter efter våra specifika behov, säger Ari Jaaksi och nämner komponenter som Linux kernel, D-BUS, GNOME- VFS och OBEX. I fallet med D-BUS så sponsrade Nokia ett projekt som drevs av nyckelpersoner inom D-BUS communityn. Resultatet kom inte bara Nokia tillgodo, utan gjordes även tillgängligt för andra medlemmar i communityn. D-BUS är ett kommunikationssystem som främst används mellan operativsystemet och vissa applikationer som behöver ett gränssnitt mellan hårdvaruhändelser och användaren. Nokia är ingalunda sämre än någon annan på att skapa egen programvara från grunden. Ändå är det så att den öppna programvaran till exempelvis handdatorn N770 är stabilare och mindre problemfylld än vad deras egen skulle ha varit om de varit tvungna att bygga den från grunden. Den öppna programvara har använts av många andra innan vi använder den, och de flesta fel och brister har redan blivit åtgärdade, säger Ari Jaaksi. Men som bekant går ingen programvara fri från buggar, proprietär Vår erfarenhet är att det fungerar bra att utveckla öppen programvara på ett öppet sätt, och samtidigt hålla produktkonfi - dentialiteten intakt. eller öppen. Skillnaden ligger istället i hur man åtgärdar buggarna. Upptäcker Nokia en brist i den öppna programvaran kan de själva rätta till felet och med kort varsel släppa en uppdatering som kommer användare världen över till godo med minimal tidsfördröjning. Ari Jaaksi, Nokia. FOTO: NOKIA När det kommer till den proprietära programvaran blir det genast mer komplicerat. Vi efterfrågar ofta korrigeringar eller modifieringar av den proprietära programvaran i våra produkter. Men om tillverkaren inte har kunnandet eller viljan att uppfylla våra önskemål så är det inte så mycket vi kan göra, säger Ari Jaaksi. Genom att använda sig av öppen programvara och vara en aktiv deltagare i utvecklingen av ny programvara, så får Nokia inte bara tillgång till stor kunskap och stabil programvara utan några större kostnader, utan de sätter även en stark innovationskraft i rörelse. Stödet för deras produkter blir starkare än vad det annars hade varit, och andra utvecklare än de själva kan tillföra nya program och funktioner till deras produkter. När Nokia ska utveckla en ny konsumentprodukt från grunden, så räknar de med att bara själva förhandlingarna kring licensrättigheterna till programvaran tar någonstans mellan sex och tolv månader att genomföra. Fast det gäller bara när det handlar om proprietär programvara. Med lika korta som snabba produktcykler är tid pengar, och kan man korta ner den tiden det tar att förhandla om licensieringar är det så klart intressant. Problem med programvarulicensieringar är annars den vanligaste orsaken till saknade funktioner eller försenade projekt. När det handlar om licensieringar för öppen programvara är allting betydligt enklare. Licensen finns redan och man kan granska källkoden till programvaran redan innan man ingår något avtal. Det uppstår aldrig några förseningar på grund av licensieringar när det handlar om öppen programvara, säger Ariv Jaaksi. Att arbeta med öppen programvara kräver öppenhet från alla inblandade, annars stagnerar projekten och inblandade parter förlorar tid och investeringar. Det innebar att redan innan Nokia lanserade handdatorn N770 på marknaden så fanns detaljerad information om produkten tillgänglig inom diverse communitys för öppen programvara. Det var ju där programvaran till stor del hade utvecklats. Det här innebär ett potentiellt dilemma för kommersiella bolag som Nokia, som gärna håller sina kommande produktlanseringar hemliga så länge som möjligt. Men trots att så mycket information fanns tillgänglig så var det ingen som läckte informationen vidare. Vår erfarenhet är att det fungerar bra att utveckla öppen programvara på ett öppet sätt, och samtidigt hålla produktkonfidentialiteten intakt, säger Ari Jaaksi.

5 En företagspresentation från Cardium: Adrian Bellini är grundare och VD för Cardium, ett framgångsrikt konsultföretag som är helt hängivet öppen programvara. Cardium är idag Sveriges enda Linux-specialist, och dessutom Gold Partner med Novell och Advanced Business Partner med Red Hat. Cardium levererar helhetslösningar baserade på öppen programvara ISverige finns det en försiktighet när det kommer till att ta till sig nya affärsmodeller. Kanske handlar det om rädslan för att misslyckas, kanske handlar det om något annat. Som Engelsman kan Adrian Bellini se den svenska affärsmentaliteten från ett utifrånperspektiv, och han tror sig veta vad det handlar om. I Sverige vill ingen komma först, men alla vill komma på en bra andraplats. Ingen har blivit avskedad för att ha gjort vad alla andra har gjort tidigare, och ingen har heller blivit avskedad för att inte ha gjort någonting alls. Men om man som IT-ansvarig i England gjorde vad alla andra har gjort tidigare och förlorade pengar på löpande band, så skulle man bli avskedad, säger Adrian Bellini. Tidigt ute Om Adrian hade varit en av dem som gick i upptrampade spår och inte ifrågasatte rådande system så hade det inte funnits något Cardium idag, och stora företag som Ericsson, AstraZeneca, Scania och Phonehouse hade inte kunnat spara mångmiljonbelopp på effektivare IT-system baserade på öppen programvara med hjälp från Cardium och andra liknande företag. När jag började med öppen programvara gick snacket att Unix var på väg ut och att Linux inte var värt att använda. Men jag är väldigt glad som idag kan konstatera att jag inte hade fel, säger Adrian Bellini. Stor kompetens Cardium har en stor teknisk kompetens och arbetar med såväl systemadministration som mobil kommunikation, databaser och web. För kunden betyder det en trygghet att kunna använda sig av en enda leverantör för en helhetslösning. Adrian Bellini och hans kollegor skräms inte av komplexa Adrian Bellini, VD och grundare av Cardium IT-miljöer där gammalt är blandad med nytt, och där det krävs stora anpassningar för att få allting att flyta problemfritt. Cardium var behjälplig vid införandet av SUSE Linux som en standardplattform hos ett stort multinationellt svenskt företag. Det tog några år att införa och skedde i en mycket komplex miljö. Utmaningen var stor och det var bland annat nödvändigt att modifiera Linuxkärnan för att integrera speciella applikationsstöd. Men vi fick det att fungera och efter det så är inget jobb varken för stort eller för litet, säger Adrian Bellini. Från hamnen i Liverpool Cardium har sedan starten 2000 växt till närmare ett femtiotal anställda, och har idag kontor i såväl Sverige som Danmark och Norge via joint ventures. I framtiden kommer bolaget fortsätta att växa med målet att de genom bra geografisk spridning ska finnas nära sina olika kunder runtom i Skandinavien. Bland kunderna finns nämnda storföretag som Ericsson, Astra- Zeneca, Scania och Phonehouse. Men Cardium arbetar även med mindre kunder, och i Cardiums affärsstrategi ingår att de små kunderna ska behandlas precis lika väl som de stora. Jag bryr mig inte om det är ett femmannabolag eller en hemanvändare heller för den delen. Alla förtjänar samma respekt. När man jobbar med stora företag skulle det kunna vara lätt att glömma bort de mindre. Men jag är uppväxt i hamnen i Liverpool och har kämpat mig fram. Ger man inte andra respekt förtjänar man ingen respekt tillbaka, det är vad jag har lärt mig, säger Adrian Bellini. Samma tankesätt präglar också Cardiums interna arbete där man inser vikten av att få alla nationaliteter att passa in och ge individerna möjlighet att utvecklas som personer. Du har knappast hört bolagsnamnet UPSYS förut. Det är inte så konstigt för vi bygger högpresterande system som inte märks. Men om de nu inte fungerade då skulle det märkas! Då skulle Du snart höra namnet UPSYS för våra system finns inom handel, industri och telekom. Våra kunder kan dock vara trygga. När UPSYS migrerar existerande system eller bygger nya så startar vi med en plattform med potential. Sedan använder vi vår kunskap och erfarenhet för att skapa ett system som är just så bra så de inte märks! Teknik med potential är idag synonymt med Öppen Källkod. Om Du går i utvecklings- eller migreringstankar låt oss på UPSYS hjälpa Dig frisläppa denna potential! För exempel på områden vi jobbar med och kontaktuppgifter se

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Support FOTO: SXC Service med genuin insikt Företag som erbjuder service och support på öppen programvara har det många gånger som sin kärnverksamhet. De är specialister på sitt område och konkurrerar med sina tjänster på en öppen marknad. Att få support av personer som är väl insatta i programvarans uppbyggnad och funktion är en klar fördel med open source. Att få support på proprietär programvara från de stora aktörerna kan många gånger vara en tidsödande resa mellan olika instanser. Råkar man ut för fel i programvaran kan det vara allt annat än enkelt att rätta till. Personen på supporten i andra änden av telefonen har ingen insikt i hur programvaran är uppbyggd, och personen som sitter med källkoden till programvaran kommer aldrig i kontakt med kunden. Sitter man då med affärskritiska system som inte fungerar kan det bli kostsamt. Alla våra utvecklare och tekniker är certifierade och vet exakt hur den öppna programvaran de arbetar med är uppbyggd. Hittar vi ett fel kan vi snabbt rätta till det och omedelbart implementera ändringen, säger Lars Larsson på Redpill. Flera av Redpills utvecklare och tekniker är själva contributors. Det innebär att de är med och utvecklar programvaran de ger support på. Om de hittar ett fel i programvaran kan de förutom att omedelbart hjälpa kunden, även bidra med korrigeringen till nästa version. Flera utvecklare och tekniker på andra företag inom branschen arbetar på samma sätt, och det gör att programvaran ständigt förbättras med kort tidsfördröjning. En av fördelarna med öppen programvara är att det inte behöver kosta något att börja med ett affärsprojekt. Programvaran finns tillgänglig för vem som helst att ladda ner och börja använda. Lars Larsson ser det som en stor fördel för kunden. Om man ska bygga ett nytt system så måste man i ena fal-

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS 7 Fri konkurrens Lars Larsson, Redpill. FOTO: JONAS SEFFEL let investera tre miljoner kronor i en licens innan man kan göra någonting, och då vet man inte ens om produkten lever upp till ens förväntningar, eller om man kommer att använda all funktionalitet man betalar för. I det andra fallet använder man öppen programvara och då är det är inte förrän man går i produktion och använder supporten som det uppstår en kostnad, säger Lars Larsson som menar att det upplägget minimerar riskerna för kunden. Det första Redpill gör när de kommer i kontakt med en ny kund är att de dokumenterar kundens miljö. De har sedan tillgång till den informationen när de ger kunden support. Att Redpill har översikt över kundens miljö gör att de kan korta ner ledtiden, tiden det tar att lösa ett problem eller svara på en fråga. När de ringer vet vi inte bara vilka de är, utan även hur miljön och parametrarna ser ut. Då kan vi väldigt snabbt återskapa samma miljö och bygga upp ett testfall och försöka att simulera felet, säger Lars Larsson. För några år sedan var det rätt tunnt med aktörer som Redpill på marknaden. Men situationen har förändrats och ett flertal företag Det handlar om att fortsätta vara innovativa och bygga ännu vassare tjänster och koncept. som har service och support på öppen programvara har gett sig ut på marknaden. Redpill vet hur de ska tackla den hårdnande konkurrensen. Det handlar om att fortsätta vara innovativa och bygga ännu vassare tjänster och koncept. En del handlar om att bygga proaktiva övervakningsverktyg som gör att vi kan upptäcka störningar hos våra kunder innan de blir verkliga problem, säger Lars Larsson. Öppen kod ger fri konkurrens På en fri marknad med en fungerande konkurrens kan man bland ett flertal aktörer välja den som erbjuder den bästa tjänsten eller produkten. Med proprietär programvara fungerar det inte riktigt på samma sätt, menar Marcus Rejås på Free Software Foundation Europe. Har man väl valt en leverantör kan det vara väldigt kostsamt att byta till en annan leverantör, vilket delvis sätter den fria konkurrensen ur spel. Det är ingen slump att det är så. Många proprietära leverantörer efterstävar att få så stora inlåsningseffekter som möjligt, säger Marcus Rejås, konsult och ofta anlitad föreläsare, som menar att inlåsningseffekten är en av de största anledningarna till att man ska byta till fri programvara, samtidigt som det faktum att många redan är inlåsta också är den största anledningen till att inte fler gör det. Eftermarknaden inom öppen programvara utgörs till stor del av drift och underhåll, anpassningar och rena supportfrågor. Det säger sig själv att en leverantör som är konkurrensutsatt får anstränga sig mer för att behålla sina kunder än en som inte är det. Med öppen programvara är det fullt möjligt att köpa programvaran från en leverantör, supporten från en annan och säkerhetsuppdateringarna från en tredje. Marcus Rejås, FSFE. FOTO:JENNY OHLSSON Jag har fått höra kritik för detta många gånger. Det är många som känner att det blir rätt jobbigt med en fri marknad, säger Marcus Rejås som dock poängterar att det är fullt möjligt att köpa allt från samma leverantör, vilket inte går i dagsläget med proprietär programvara. Låt oss säga att man använder ett operativsystem från Apple och ett bildbehandlingsprogram från Adobe. Man kan inte uppdatera båda programmen från samma ställe. Men med fri programvara kan man få alla uppdateringarna från samma leverantör, och är man inte nöjd kan man byta, säger Marcus Rejås. Flera offentliga förvaltningar använder sig av öppen programvara. För Marcus Rejås och andra förespråkare för öppen programvara ter det sig underligt att de inte skulle göra det. Med öppen programvara finns det stora pengar att spara i minskade licenskostnader. Men Marcus Rejås tror inte på någon lagstiftning som skulle tvinga offentliga förvaltningar att använda öppen programvara, utan han tycker det fungerar bra ändå, även om övergången från proprietär programvara till öppen programvara går förhållandevis långsamt. Jag har en dröm att alla ska inse att det här är det enda raka sättet. Däremot skulle det kanske kunna finnas en lagstiftning som säger att fri programvara inte får diskrimineras, men jag tror faktiskt inte att det behövs, säger Marcus Rejås som med diskriminering av fri programvara avser när upphandlingar görs på ett sådant sätt att öppen programvara inte kan komma ifråga. makes Network Management an easy ride! Ladda ner och testa gratis på Våra produkter baseras på öppen källkod och vi erbjuder full support. De är enkla att installera och lätta att använda. Du får helt enkelt extra mycket för pengarna. op5 AB, Norgegatan 2, Kista Telefon ,

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Case: Rikspolisstyrelsen Mats Odell förespråkar open source Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar aktivt för att främja användningen av öppna program, det vill säga datorprogram som är fria att använda för den som vill. Nu säger även kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell att det är bra med öppen källkod i den offentliga förvaltningen. Vi välkomnar Mats Odells besked i den här frågan och ser gärna att staten kommer med i det pågående arbetet för att öka användningen av öppna program, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting. Webb 2.0 för Easy Family Tillsammans med bonnierägda familjesajten alltombarn.se lanserar PSA Easy Interaction AB nu Easy Family. Easy Family är en webbaserad applikation som underlättar planeringen och vardagslogistiken för barnfamiljer. Easy Family tjänsten har webb 2.0 som utgångspunkt och är byggd i en Open Source miljö. Vi har tittat på flera möjligheter till samarbete med olika aktörer kring tjänsten. Att det blev alltombarn.se och Bonnier föll sig naturligt eftersom vi kompletterar varandra och samtidigt delar visionen och viljan att hjälpa familjer strukturera sin vardag, säger Thomas Furuskog, affärsområdesansvarig på PSA Easy Interaction. För att sätta summan i perspektiv kan sägas att man för 200 miljoner kan köpa 400 nya polisbilar. Så sparade polisen 200 miljoner kronor För två år sedan stod Rikspolisstyrelsen inför ett vägskäl. Antingen fortsatte man med att använda samma proprietära programvara som tidigare, med Valet föll på det senare alternativet, och under ledning av Per-Ola Sjöswärd, IT-strateg på Rikspolisstyrelsen, gjorde man under 2006 en grundlig genomgång av vad som fanns tillgängligt på marknaden för öppen programvara, och presenterade därefter en kostnadsanalys för dåvarande rikspolischefen Stefan Strömberg. Kostnadsanalysen såg nästan för bra ut för att vara sann. Genom att gå över till en blandad IT-miljö med både proprietär och öppen programvara samt utnyttja massproducerad serverhårdvara skulle man under en femårsperiod kunna sänka sina IT-kostnader för infrastruktur innehållande serveroperativsystem, databashanterare, applikationsservrar och serverhårdvara med hälften, närmare bestämt med 200 miljoner kronor. För att sätta summan i perspektiv kan sägas att man för tvåhundra miljoner kan köpa 400 nya polisbilar eller också anställa 70 systemutvecklare under en femårsperiod, så det är ingen liten besparing vi talar om, säger Per-Ola Sjöswärd. Utredningen var klar i oktober 2006, och redan en månad senare så hade man fått klartecken från rikspolischefen att implementera den nya hård- och mjukvaran. Tidigare har Rikspolisstyrelsen höga licenskostnader som följd, eller så valde man att se över möjligheterna att använda öppen programvara. använt sig av applikationsservern WebLogic Server från BEA Systems För 200 miljoner kan man köpa 400 nya polisbilar, så det är ingen liten besparing. och databasen Oracle Enterprise Edition från Oracle. Operativsystem har varit HP-UX11i, som har varit knutet till hårdvara från HP. Vi använder oss fortfarande av FOTO:KRISTOFFER THESSMAN WebLogic och Oracle för våra egna IT-stöd som är utvecklade före 2007, men vi köper inga nya licenser. Annars har vi helt gått över till JBoss EAP som applikationsserver och MySQL Enterprise Server som databashanterare, säger Per-Ola Sjöswärd. Det finns en betydande orsak till att bytet av Rikspolisstyrelsens databashanterare och applikationsserver har gått att genomföra så pass smärtfritt som det har gjort. Den förklaringen heter Java och går tillbaks till Då tog vi ett beslut att satsa på Java som ramverk för all ny Vet du vad som finns i mjukvaran du levererar? Har du utvecklare som tycker om Open Source? Köper du in komponenter från en tredje part som du inkluderar i dina leveranser? Är delar av utvecklingen av din mjukvara outsourcad till en tredje part? Används några Open Source-komponenter för att förenkla och kostnadsbespara i din mjukvara? Har du svarat ja på en eller flera av frågorna här intill behöver du ett sätt att hantera de Open Source-komponenter som finns i din mjukvara - de finns där, oavsett om du vet det eller ej. Det finns tre sätt att hantera situationen: Förbjud återanvändning av komponenter Ignorera problemet - huvudet i sanden Skapa en process för att hantera det Väljer du att förbjuda återanvändning av komponenter kommer dina konkurenter att få ett ordentligt försprång. Tar du istället vägen att köra huvudet i sanden och ignorera problemet kan du senare få en kalldusch när Open Source-världen står upp för och försvarar sina rättigheter. Det kan kosta både i förlorade intäkter och förtroende hos dina kunder. På Purple Scout hjälper vi framgånsfullt våra kunder att genomföra det enda rätta alternativet - att skapa en process för att hantera återanvändning av öppna så väl som slutna komponenter. Detta gör vi med ett program vid namn ProtexIP från företaget BlackDuck. Det scannar kundens källkod och hjälper till att kartlägga vad som finns där i med hjälp av en stor databas över öppen källkod. Nyckeln till framgång är att inte stanna där, utan även hantera de påföljande tekniska och juridiska frågor som uppstår. Vi det enda svenska företag som kan erbjuda våra kunder denna form av totallösning. Så gör nu som dina konkurenter - ring oss och fråga hur vi kan hjälpa dig dra nytta av allt den öppna världen har att ge. STORTORGET 31, MALMÖ

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS 9 Case: Rikspolisstyrelsen FOTO: KRISTOFFER THESSMAN BILD är bildsystemet som Polisen använder till att hantera exempelvis passbilder och bilder från brottsplatser. Här är Fotostationen som används för ansökan om pass och nationellt id-kort. IT-utveckling, så sedan dess har vi inte byggt någonting annat än Javabaserade system. Det gjorde det rätt enkelt att i efterhand byta ut de inbyggda komponenterna såsom applikationsserver och databashanterare eftersom man med Java arbetar med en skiktad arkitektur, säger Per-Ola Sjöswärd. Hade vi istället satsat på.net från Microsoft hade vi idag suttit i en inlåsningsfälla, vi hade aldrig kunnat lämna leverantören och gå över till öppen programvara. Det är inte bara sänkta kostnader för licenser och support som utgör de tvåhundra miljonerna som Rikspolisstyrelsen sparar under en femårsperiod genom att gå över till öppen programvara. Per-Ola Sjöswärd är noga med att påpeka att halva besparingen faktiskt utgörs av minskade serverkostnader. Tidigare har man genom operativsystemet HP-UX 11i varit knuten till PA-RISC-servrar från HP. Men när man nu kör med operativsystemet SUSE Linux Enterprise Server från Novell har man helt plötsligt möjlighet att själv bestämma vilken hårdvara man vill använda sig av. Så länge man använder sig av processorer uppbyggda med x86-arkitekturen så spelar det ingen roll vem servrarna kommer från, eller om processorn kommer från Intel eller AMD. Idag kan vi konkurrensutsätta HP, det kunde vi inte tidigare. Vi kan till och med konkurrensutsätta processortillverkaren. Vad det handlar om är att minimera kostnaderna och samtidigt undvika att hamna i ett inlåsningsläge där man är knuten till en enda leverantör. Innan Rikspolisstyrelsen implementerade de nya systemen med applikationsserver från JBoss och databashantare från MySQL, så lät de utomstående konsulter analysera hur väl de nya lösningarna fungerade rent prestandamässigt. Som testsystem använde man sitt Slutsatsen var enkel. Dagens lösning fungerade sämre än den föreslagna lösningen. Så genom att byta kan både få bättre prestanda och spara pengar. eget IT-stöd BILD som är byggt i Java men utvecklat för BEA och Oracle. BILD är bildsystemet som Polisen använder till att hantera exempelvis passbilder och bilder från brottsplatser. Man provade alla fyra möjliga kombinationer av databashanterare och applikationsserver, och mätte hur de presterade under olika grader av belastning. Kombinationen JBoss och MySQL överträffade kombinationen BEA och Oracle. Slutsatsen var enkel. Dagens lösning fungerade sämre än den föreslagna lösningen. Så genom att byta kan man få både bättre prestanda och spara pengar, och det tycker jag är intressant, säger Per- Ola Sjöswärd. Det gamla systemet skulle med bra rabatt kosta 2,6 miljoner att äga under tre år, medan det nya systemet skulle kosta kronor. En besparing på mer än 70 procent! Till saken hör också att man på Rikspolisstyrelsen skickade ut en kostnadsförfrågan till sin dåvarande leverantör vad det skulle kosta att äga operativsystem, databashanterare, applikationsserver samt hårdvara under en treårsperiod, och så skickade man ut likadan förfrågan till en annan leverantör vad det skulle kosta att äga hårdvaran till systemet som byggde på öppen programvara. Det gamla systemet skulle med bra rabatt kosta 2,6 miljoner att äga under tre år, medan det nya systemet skulle kosta kronor. En besparing på mer än 70 procent! Hade det inte varit för att Rikspolisstyrelsen har gamla system som de är tvungna att hålla igång, så hade de kunnat gå över till att enbart använda öppen programvara. Då hade vi kunnat spara långt mer än de tvåhundra miljoner som vi idag sparar in på mjukvara och massproducerad serverhårdvara under en femårsperiod, säger Per- Ola Sjöswärd. Men det är en komplicerad fråga vad de ska göra med de gamla systemen. Att skriva om programvaran till nya IT-stöd skulle vara alldeles för resurskrävande. Vi har precis avslutat ett projekt som heter REN-IT inom Svensk Polis, och där har vi arbetat med frågorna hur vi ska kunna städa upp bland de gamla IT-stöden som är baserade på proprietär programvara och gammal hårdvara. Men det är svårt och vi har ingen patentlösning på problemet, säger Per-Ola Sjöswärd. Per-Ola Sjöswärd är en ivrig förespråkare av öppen programvara. Men han är noga med att poängtera att det för hans eller Rikspolis-styrelsens del varken handlar om ideologi, religion eller ett ställningstagande mot proprietära programvaruföretag. De drivande faktorerna har varit att spara pengar, minimera inlåsningseffekterna, införa öppna standarder, öka valfriheten och öka kompatibiliteten mellan produkter från olika tillverkare. Det är så enkelt, vi hade haft gigantiska kostnader framför oss om vi hade kört vidare med vår dåvarande infrastruktur. Vi hade helt enkelt inte haft råd, säger Per-Ola Sjöswärd. Per-Ola Sjöswärd, IT-strateg på Rikspolisstyrelsen. FOTO: KRISTINASAHLÉN op5 och Red Hat Svenska op5 blir medlem i Red Hat ISV Partner Program, Red Hats partnerprogram för oberoende mjukvaruutvecklare. op5, som tillhandahåller öppen källkodsmjukvara för kontroll och övervakning av IT-system, certifierar sin produktsvit op5 Network Management Suite på Red Hats operativsystem Red Hat Enterprise Linux. op5 Network Management Suite ger kunder full kontroll över sina verksamheters IT-infrastruktur och innehåller verktyg för övervakning, rapportering och logg-hantering. op5 är marknadsledande inom Open Source Management och därmed en viktig partner till oss som kan hjälpa till att driva på tillämpningen av öppen källkod i produktionskritiska miljöer, säger Magnus Svensson, nordenchef på Red Hat. Addnode har köpt Solution Provider AddNode har förvärvat konsultoch utvecklingsföretaget Solution Provider med 20 anställda. Förvärvet kompletterar och stärker befintlig verksamhet i dotterbolaget Mogul som med 100 medarbetare levererar skräddarsydda kundlösningar och tjänster inom områdena content management, applikationsutveckling och systemintegration. Förvärvet innebär en kraftig ökning av antalet certifierade Javaspecialister. Med vår gemensamma erfarenhet av implementation och anpassning av Open Source-baserade programvaror stärks erbjudandet ytterligare, inte minst inom ramen för Moguls position som Preferred Certified Systems Integrator till Jboss/RedHat, säger Urban Näsman, VD för Mogul och affärsområdeschef för Content Management. DAGS FÖR EN HÅLLBAR IT-STRATEGI? Öppna lösningar, nytta-i-varje-steg, erfarenhet och omtanke. Redo för förändring? Open Source Group är experter på affärsmässig och professionell användning av Fri programvara. Vi hjälper dig och din organisation till förändring; frigöra resurser för verksamhet och utveckling. Anlita oss som beställarstöd, för utredningar, juridik, införande, anpassningar och drift. Kontakta oss redan idag.

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Konsolidering Konsolidering och samarbeten tyder på tillväxtpotential Apoteket migrerar till Open Source Apoteket ersätter dagens serverplattform med nya Intelbaserade servrar med Linux på samtliga apotek runt om i landet. Orsaken till plattformsbytet är att apoteket vill reducera sin ägandekostnad. Bytet innebär även att apoteket minskar sitt beroende av hårdvaruleverantörer samt ökar prestandan på ITsystemen. Öppen programvara för BI OpenSource BI är en ledande leverantör av konsultationer gällande BPM (Business Performance Management) och BI (Business Intelligence) baserad på öppen källkod. OpenSource BI arbetar tillsammans med sina kunder med att införa integrerade standardsystem innehållande OLAP, Dashboards, rapportering, konsolidering, styrkort och andra analysverktyg baserade på öppen källkod från leverantörer som Pentaho, Jaspersoft och Eclipse BIRT. Öppen programvara är på allas läppar och alla är ute efter att få sin bit av kakan när en ny och mycket lukrativ marknad öppnar upp sig. Företag som länge arbetat med öppen programvara Företag som länge arbetat med öppen programvara tas plötsligt emot med öppna armar av stora företag som inte vill missa att vara med på ett hörn. En av de mest uppmärksammade affärerna på sistone är Sun Microsystems köp av den svenska databashanteraren MySQL. Affären offentliggjordes 16 januari i år och innebar att Sun köpte MySQL för en miljard dollar. Vi köpte ett företag med väldigt duktiga utvecklare och en mycket kompetent och uppskattad produktportfölj. Det är inget konstigt med det, det är vanlig affärsverksamhet, säger Thorbiörn Fritzon på Sun. Men när Sun betalade en miljard dollar så var det inte bara för att få tillgång till MySQL:s omkring 400 anställda och deras produktportfölj. Vi får också tillgång till en marknad som vi inte har haft tillgång till tidigare, men det handlar inte bara om den rena affärsmarknaden, utan även om att få en plats och tyngre position inom det världsomspännande Open Source community har plötsligt blivit högintressanta för IT-giganterna som inte vill missa sin chans att vara att vara med på ett hörn. som finns, säger Thorbiörn Fritzon på Sun Microsystem som ser att det i slutänden kommer att öka deras omsättning. Microsoft och Novell Även Microsoft har väckt uppmärksamhet på marknaden för öppen programvara. Fast här handlar det inte om ett rent uppköp, utan om ett samarbetsavtal mellan Microsoft och Novell. Microsoft och Novell samarbetar kring teknik såväl som att Microsoft kommer att sälja och ge support på Novells Linuxdistributioner. Microsoft har tidigare gjort sig känd som en av marknadens största motståndare till öppen programvara, men tycks nu ha öppnat upp sig något och avtalet med Novell har tolkats av marknaden som en marknadsanpassning, om än fylld med reservationer och försiktighet. Om jag förstod det hela rätt så är det i grunden ett avtal som innebär att Microsoft och Novell lovar att inte stämma varandra för patentintrång. Microsoft har tidigare hotat Novell med att de bryter mot deras patenträttigheter, och har på det sättet fått Novell att ingå det här avtalet, säger Thorbiörn Fritzon. 8.5 miljarder dollar från Oracle En annan stor affär som är på gång är Oracles köp av BEA Systems. Oracle och BEA Systems har kommit överens om ett pris på 8.5 miljarder dollar och den affären väntas vara klar innan årets slut. Oracle har länge velat köpa BEA Systems, och även den här affären kan utläsas som en indikation på vart marknaden är på väg, och det gäller för de stora företagen att positionera sig så tidigt som möjligt. Thorbiörn Fritzon tror att vi i framtiden kommer att få se många uppfinningsrika försök från diverse företag att komma in på marknaden för öppen programvara, och han ser med viss skepsis på Oracles köp av BEA Systems. Ska man vara lite krass försöker de helt enkelt hitta en genväg in på marknaden. Men marknaden de försöker komma in på är en meritokrati och inte särskild lättlurad. Det vill säga, gör man något bra och tillför något så får man respekt, och gör man det inte får man ingen respekt. Så det finns bara ett sätt att komma in på marknaden, och det är att satsa tid och pengar på det, säger Thorbiörn Fritzon och påpekar att Sun satsar större delen av sin forskningsbudget på flera miljarder dollar på öppen programvara, och att det är företagets avsikt att inom kort dela ut all sin tidigare proprietära programvara som öppen programvara. Fler konsolideringar i framtiden När Sun köpte MySQL så följdes det med stort intresse av de övriga aktörerna på marknaden. Det tolkades som ett tecken i tiden. Det är ingen vild gissning att vi kommer att få ser fler förvärv under Det tror jag absolut. I stort sett alla aktörer på IT-marknaden ser hur hela marknaden glider över åt öppen programvara. Man ser att öppen programvara hävdar sig väldigt väl på marknaden, säger Thorbiörn Fritzon. Javabaserad simulator MSP430 är en av de mest populära 16-bits mikroprocessorerna för inbyggda system, den förekommer i allt från industrisystem till hushållsmaskiner. Nu släpper SICS en Java-baserad MSP430-simulator med öppen källkod, vilket gör att man kan utveckla robust programvara redan innan man har tillgång till målsystemets hårdvara. Men en simulator kan man hitta buggar och prestandaproblem snabbare och lättare eftersom man har full insyn i systemet under exekvering av sin programvara. MSP430-simulatorn är utvecklad av Networked Embedded Systemsgruppen på SICS. Gruppen är känd för sin programvara för inbyggda system, bland annat uip och lwip, Contiki och Cooja. Programvaran används i produkter från hundratals företag världen över. Farlig strid om öppenhet En öppen standard är en standard som är öppen för vem som helst att använda. Många standarder är inte öppna, utan skyddas av ett företagsgrupper och kostar pengar att använda. Musikformatet mp3 är ett exempel på en standard som inte är öppen. Det finns ett stort intresse för öppna standarder eftersom de växer snabbt med Internet. Men protektionister verkar för en omdefinition av begreppet. Jonas Bosson sitter som ordförande i Förening för en fri informationsinfrastruktur (FFII), och han ansluter sig till EU:s definition av begreppet. Standarden ska vara royaltyfri och specifikationerna ska ha varit framtagna i ett öppet forum. Det är viktigt att standarden i sig inte ägs eller drivs av någon enskild aktör, säger Jonas Bosson. För att skydda sina standarder använder sig många proprietära företag av en strategi som bygger på att de registrerar så många patent som möjligt som är kopplade till standarden. Andra företag och användare riskerar då att hamna i en kostsam patenttvist om de använder standarden. Mp3-formatet är ett sådant exempel. Det skapar en stor osäkerhet och det finns många patent som är väldigt märkliga. Det finns företag som har patent på de mest grundläggande komprimeringsteknikerna, säger Jonas Bosson. Det har exempelvis skrivits flera tolkare och avkodare av mp3 av oberoende aktörer, men de har fått lägga ner sin utveckling efter att ha blivit påbackade av ägarna bakom patentet. Men givetvis finns det invändningar mot öppna standarder. Ett av huvudargumenten är att det blir svårt att bygga bra filformat om man inte tillåter att utvecklarna arbetar med egna format som är bättre än standarden. Man kan alltid hävda att det hade varit bättre med bredare spår på järnvägarna, men allting blir väldigt mycket mer effektivt om vi kan enas kring en standard att bygga utifrån, säger Jonas. En liknelse skulle kunna vara att vi hade vägar som bara var öppna för bilar från en viss tillverkare, medan ägare av andra bilmärken tvingades betala en särskild avgift, eller helt sonika stängdes ute från vägnätet. Dokumentformatet HTML utgör grunden för webben och är en öppen standard. Hade Tim Berners- Lee, mannen som utvecklade HTML, tagit patent på HTML kan man tro att han hade varit multimiljardär idag. Men det är inte säkert. För då tror jag inte Internet hade funnits idag, och det tror inte Tim Berners-Lee heller. Med en öppen standard får man en innovationskraft och konkurrens som är många gånger starkare, säger Jonas Bosson.

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS 11 Case: Rezidor Hotel Group Total överblick I Rezidor Hotel Group ingår fem olika hotellmärken med välkända namn som Radisson SAS och Regent. Hotellen finns utspridda i 47 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika. När det 2002 blev dags för den svenska delen av hotellgruppen att se över sitt interna kontrollsystem bestämde de sig för att satsa på öppen programvara. Den svenska delen av Rezidor Hotel Group bestämde sig för att satsa på öppen programvara. På IT-avdelningen arbetar fyra tekniker under ledning av Kaj Johnson. En av deras uppgifter är att övervaka att ITsystemet inom hotellkedjan fungerar utan avbrott eller problem. Det tidigare systemet var byggt som ett lapptäcke, där det krävdes olika programvara för att övervaka olika typer av hårdvara. Det var ett resurskrävande arbete att Från programmerare till omvärldsbevakare Mats Norén har en bakgrund som programmerare och var med och grundade Curalia, ett företag som är specialiserat på användningsanpassade webblösningar baserade på öppen programvara och öppna standarder. Idag är han teknisk chef på företaget, och han ser fördelarna med att få arbeta med öppen programvara. Mats Norén kom i kontakt med öppen källkod för första gången när han läste på KTH i Stockholm Att han senare kom att fortsätta med öppen källkod har gett honom mycket. Det ger en väldig bredd och man kommer i kontakt med väldigt många projekt och andra människors kod. Flexibel blir man nog såtillvida att man blir lite av en omvärldsbevakare, säger Mats Norén som hela tiden håller Mats Norén, teknisk chef på Curalia. sig ajour med vad som händer på marknaden och diskuteras inom olika communitys. Sen är det så att man behöver vara bra på att samarbeta för att vara med och utveckla öppen programvara, så det är också en egenskap man förbättrar, säger Mats Norén och beskriver den demokratiska uppbyggnad som många gånger omgärdar den lilla kärna av utvecklare som genom hårt arbete har nått en viss status inom diverse communitys för öppen programvara. Genom att all källkod är tillgänglig inom öppen programvara så kan alla följa varandras arbete. När någon löser ett svårt problem eller FOTO: REZIDOR HOTEL GROUP bidrar med något utöver det vanliga till communityn, så går det inte de andra omärkt förbi. Det finns en viss tillfredsställelse att vara med och bidra till en produkt som man vet kommer att komma till användning. Sen är det ju också ett plus att allting man gör är väldigt genomlyst, vilket borgar för att det blir hög kvalité på slutprodukten och dessutom stimulerar många till att lära sig bli ännu bättre programmerare, säger Mats Norén. Flera av de stora projekten inom öppen programvara är internationellt utspridda. Det ger utvecklarna och användarna tillgång till ett stort kontaktnät. Och de som är engagerade sitter inte bara framför sina datorer och kommunicerar. Många projekt försöker ha regelbundna träffar och det brukar bli att varje land sätter upp sina egna träffar, och sen blir det några större internationella träffar med seminarier, föredrag och en del fester också. Det är också en stor bit, att man får en mer personlig relation med andra aktiva, säger Mats Norén. skaffa sig en helhetsbild av systemet. Vi sonderade marknaden men kände att de proprietära programmen vi kom i kontakt med antingen var för kostsamma, eller också för komplicerade för att vi skulle kunna administrera dem själva, säger Kaj Johnson. Under två månader 2002 provkörde Kaj Johnson och hans kollegor den öppna programvaran op5. När utvärderingsperioden var över var alla som arbetat med programvaran överens. Det var ingen som ville lämna tillbaka applikationen. Nu kunde vi med enkla medel överblicka hela systemet med en enda programvara. Det gav oss helt nya möjligheter att arbeta proaktivt, och dessutom var det en investering som skulle betala sig på bara några månader, säger Kaj Johnson. En annan fördel med den nya programvaran är att man själva har kunnat göra de modifieringar av programmet som man har behövt. Istället för att hyra in en konsult har vi kunnat göra det själva på fem minuter, för att inte säga två minuter, säger Kaj Johnson. Man trodde att det kunde innehålla skadlig kod och att det bara var något för entusiasterna. Det totala skjortkonceptet! SKJORTOR I TRE ÄRMLÄNGDER ARM STRONG-skjortan finns i reguljär, extra lång och lite kortare ärmlängd. Dubbel och enkel manschett. ARM STRONG-skjortan finns även i en slimmad modell i reguljär och extra lång ärm. TILLBEHÖREN ARM STRONG-slipsarna är i finaste italienska helsidenet. Matchande sidennäsdukar. Manschettknappar. BONUSKLUBBEN Unik och enkel bonusklubb. Det kostar inget att vara med i den. Det behövs inget plastkort. Man handlar i sin egen takt och vi för statistiken. Välkommen! Om en anställd i en hotell-reception någonstans i landet får problem med att öppna en tabell i exempelvis ordbehandlingsprogrammet Word, så är det mest naturliga för den personen att fråga en kollega om hjälp. Tillsammans försöker de lösa problemet. Men det är enligt Kaj ett kostsamt och ineffektivt sätt att arbeta. När något sådant inträffar slår vårt kontrollsystem med op5 i grunden genast larm om problemet, och så kan vi ringa upp personen och lösa problemet med en gång, säger Kaj Johnson. När Kaj Johnson för första gången föreslog för ledningen att de skulle använda sig av öppen programvara möttes han av viss tveksamhet. Förtroendet för öppen programvara var inte det största. Man trodde att det kunde innehålla skadlig kod och Humlegårdsgatan 4, vid saluhallen, Stockholm. Öppet: Vardag Lördag Kungstorget 2, vid saluhallen. Göteborg. Öppet: Vardag Lördag am a man (shop in shop) Hansa, Malmö. Öppet: Vardag Lördag Söndag Internetbutik: att det bara var något för entusiasterna, och inget för ett stort kommersiellt företag som är igång tjugofyra timmar om dygnet. Det fanns en rädsla för att det inte skulle vara tillräckligt stabilt för vår affärskritiska verksamhet, säger Kaj Johnson. Idag är synen på öppen programvara radikalt förändrad på Rezidor. Erfarenheten av op5 har varit oreserverat goda. Efter de positiva erfarenheterna med op5, mötte Kaj Johnson mindre motstånd när han föreslog att de skulle bygga upp ett intranät med hjälp av den öppna programvaran Joomla. Det är fantastiskt att vi kan använda en fullt fungerande programvara som i princip är helt gratis, väldigt logiskt uppbyggd och enkel att administrera. Kaj Johnson kom själv i kontakt med öppen programvara för första gången när de provade op5 på IT-avdelningen. Idag är han en ivrig förespråkare. Personligen tror jag att det bara finns en väg fram, och det är öppen programvara.

12 Tack vare att 17-åriga Saphoras familj fi ck ett fårpaket bestående av en bagge och tre tackor, har de nu sju får. När hon, eller någon i hennes familj, behöver pengar till mat, kläder eller skolavigfter, kan de sälja ett får eller ett lamm. Det kan man kalla hjälp till självhjälp. Foto: Hans-Jörgen Ramstedt COWBOY Riskkapital sökes! En av de bästa formerna av hjälp till självhjälp är mikrofi nansiering till kvinnor i de fattigaste delarna av världen. Här får de möjlighet att starta en egen liten business. Det fi nns bara ett problem. Någon måste ställa upp med grundplåten. Är det du? I Sveriges största biståndsbutik fi nns det fl era projekt som du kan stödja; Mikrofi nansiering 700 kr, symaskin eller verktygslåda 300 kr, fårpaket 150 kr och mycket annat. Sådant som gör tillvaron lite drägligare för de mest utsatta. Besök Sveriges största biståndsbutik WebaidShop.se del av Läkarmissionen.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN. Open Source

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN. Open Source ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED OPEN SOURCE SWEDEN ANNONS Mars 2008 Open Source IT-branschen går mot nya affärsmodeller Gartner förutspår paradigmskifte inom

Läs mer

Från utredning till implementation av Open Source inom Polisen

Från utredning till implementation av Open Source inom Polisen Från utredning till implementation av Open Source inom Polisen Per-Ola Sjöswärd, IT-strateg, M.Sc.E.E. Jonas Feist, Projektledare RedBridge AB - 1- Agenda Rikspolisstyrelsen Bakgrund Vilka leverantörer

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29)

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29) Fri programvara Mycket mer än bara gratis Copyright 2005,2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

Agenda. Val av öppna programvaror inom Polisen. Polisen. Polisen. Rikspolisstyrelsen Bakgrund

Agenda. Val av öppna programvaror inom Polisen. Polisen. Polisen. Rikspolisstyrelsen Bakgrund Agenda Rikspolisstyrelsen Bakgrund Val av öppna programvaror inom Polisen Lena Charpentier, Chef IT-staben, Polisavdelningen Vad är Open Source? Vilka leverantörer är berörda? IT-arkitektur Besparingsvolym

Läs mer

Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll

Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll Pressmeddelande Open Source-succén Alfresco når Sverige Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll Stockholm, 14 november 2007 - Alfresco inleder en aggressiv satsning för att konkurrera

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(36) Copyright 2005, 2006 Marcus Rejås

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(36) Copyright 2005, 2006 Marcus Rejås <marcus@rejas.se> Fri programvara Mycket mer än gratis Copyright 2005, 2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

Open Source - Eller som vi säger, Fri programvara

Open Source - Eller som vi säger, Fri programvara Open Source - Eller som vi säger, Fri programvara Copyright 2006, 2007 Marcus Rejås Rejås Datakonsult, http://www.rejas.se Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(24) Copyright 2005 Marcus Rejås

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(24) Copyright 2005 Marcus Rejås Fri programvara Mycket mer än gratis Copyright 2005 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Presentationens namn 1(24) Copyright 2004 Marcus Rejås

Svenska Linuxföreningen. Presentationens namn 1(24) Copyright 2004 Marcus Rejås Presentationens namn Copyright 2004 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något sätt främjar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Open Source - Program och hur man väljer

Open Source - Program och hur man väljer Open Source - Program och hur man väljer Copyright 2007, 2008 Marcus Rejås Rejås Datakonsult Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Linux på skrivbordet - Myt eller möjlighet

Linux på skrivbordet - Myt eller möjlighet Linux på skrivbordet - Myt eller möjlighet Copyright 2003, 2004 Marcus Rejås Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge

Läs mer

JBoss Application Server ANNIE AXELSSON

JBoss Application Server ANNIE AXELSSON JBoss Application Server ANNIE AXELSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 JBoss Application Server ANNIE AXELSSON Examensarbete i datalogi om 15 högskolepoäng vid Programmet för datateknik Kungliga

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen

open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Dela utvecklingsresultat Kontroll över utveckling Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen open Opensource Oberoende av leverantör Samverkan Kontroll över utveckling Dela utvecklingsresultat Inga licenskostnader Uppfinn inte hjulet igen Utveckling, inte licenskostnader Vanliga frågor om Opensource

Läs mer

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server?

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Att välja operativsystem kan vara svårt. Det kan vara svårt att förstå vilka konsekvenser

Läs mer

Programvaror - Jo, tack, det vill vi ha...

Programvaror - Jo, tack, det vill vi ha... Rejås 1(20) Programvaror - Jo, tack, det vill vi ha... Copyright 2006 Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något sätt

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se Öppen Källkod inom Offentlig Sektor 15-16 april 2008, Stockholm Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se 2008-05-14 Signatur Om SMHI Som experter inom

Läs mer

Från Standardsystem till Open Source. Det enda bestående är förändring

Från Standardsystem till Open Source. Det enda bestående är förändring Från Standardsystem till Open Source Det enda bestående är förändring För 30-40 år sedan fanns inte ordet affärssystem i ITvokabulären. Begreppet fanns inte alls med bland alla de olika akronymer som vi

Läs mer

Open Source - Utmaningar och fördelar

Open Source - Utmaningar och fördelar Open Source - Utmaningar och fördelar Johan Hübner Emil Dicksved 16 mars 2011 Agenda Vad är open source? Historik och utveckling över tid Krav på open source-licenser Översiktlig genomgång av några vanliga

Läs mer

Verksamhetsnytta är viktigare än Teknik

Verksamhetsnytta är viktigare än Teknik Verksamhetsnytta är viktigare än Teknik Föredrag vid Jord- och SkogsGIS-seminarium Jönköping den 8 november 2006 040-16 71 33 0734-12 81 33 fredrik.ekelund@sweco.se Verksamhetsnytta är viktigare än Teknik

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se

Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se Öppenhet En öppen dörr går vi ut eller går vi in är det något som läcker

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Motion om fri mjukvara

Motion om fri mjukvara Motion om fri mjukvara Fri mjukvara 1 är gratis 2. Fri mjukvara sparar kommunen pengar 3. Sverigedemokraterna Oskarshamn föreslår kommunfullmäktige: Att planera för en övergång till fri mjukvara, själv

Läs mer

Affärsmodeller kring fri programvara - Exempel och diskussionsunderlag

Affärsmodeller kring fri programvara - Exempel och diskussionsunderlag Rejås 1(16) Affärsmodeller kring fri programvara - Exempel och diskussionsunderlag Copyright 2006 Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Denna presentation är inte klar, kommentarer mottages tacksamt! CyberRymden

Denna presentation är inte klar, kommentarer mottages tacksamt! CyberRymden Öppen/Fri mjukvara, 11 december 2002 1(13) Öppen/Fri mjukvara CyberRymden 2002-09-10 Marcus Rejås $Id: slides.tex,v 1.10 2002/12/11 20:15:40 rejas Exp $ http://www.rejas.net Made with

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

CHESS Chemical Health Environment Safety System

CHESS Chemical Health Environment Safety System CHESS Chemical Health Environment Safety System Bureau Veritas En kort översikt 180 år av expertis inom kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och socialt ansvar "Att söka sanningen och berätta den utan rädsla

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Licenser - Jo, tack, men så få som möjligt

Licenser - Jo, tack, men så få som möjligt Rejås 1(22) Licenser - Jo, tack, men så få som möjligt Copyright 2006 Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något sätt

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Om öppenhet - format, standard och program. Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Kommits

Om öppenhet - format, standard och program. Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Kommits Om öppenhet - format, standard och program Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Kommits 20061122 Mats Östling IT-strateg Avdelningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad 1 Öppna. format,

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Bengt Falke. IT-strateg Regionförbundet

Bengt Falke. IT-strateg Regionförbundet Bengt Falke IT-strateg Regionförbundet Mediankommun 2008? 2023 > 200 system X 12 + 2 Befolkningsregister Bygglov Diarium Äldreomsorg 2008 Biblioteksssystem GIS Lönesystem Lokalbokning Fakturering Reningsverk

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Dagens agenda. I. Fakta om BSA II. Lagstifning III. Enforcement arbete IV. Huvudbudskap

Dagens agenda. I. Fakta om BSA II. Lagstifning III. Enforcement arbete IV. Huvudbudskap Dagens agenda I. Fakta om BSA II. Lagstifning III. Enforcement arbete IV. Huvudbudskap Fakta om BSA Grundat 1988, nordisk representation sedan 1992 Finns I 65 länder Huvudkontor I Washington, D.C. Arbetar

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mer än bara gratis 1(17) Copyright 2006 Marcus Rejås

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mer än bara gratis 1(17) Copyright 2006 Marcus Rejås <marcus@rejas.se> Fri programvara Mer än bara gratis Copyright 2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

DET WEBBASERADE BIBLIOTEKSDATASYSTEMET KOHA - ETT FRITT ALTERNATIV Viktor Sarge - Utvecklingsledare vid Kultur i Halland

DET WEBBASERADE BIBLIOTEKSDATASYSTEMET KOHA - ETT FRITT ALTERNATIV Viktor Sarge - Utvecklingsledare vid Kultur i Halland DET WEBBASERADE BIBLIOTEKSDATASYSTEMET KOHA - ETT FRITT ALTERNATIV Viktor Sarge - Utvecklingsledare vid Kultur i Halland OM PROJEKTET Koha - billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek

Läs mer

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor De senaste åren har ett antal offentliga myndigheter blivit utsatta för hot och olaga intrång i sina IT-system. Inte minst Regeringskansliet

Läs mer

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

En guide för dig som utvecklar programvaradags

En guide för dig som utvecklar programvaradags En guide för dig som utvecklar programvaradags att uppgradera! Partnerprogrammet så fungerar det Microsofts partnerprogram består av tre nivåer och för varje nivå ökar förmånerna. För att bli Certified

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer