Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet"

Transkript

1 1 (14) Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-satsningarna inom universitetsförvaltningen. Dokumentet ses löpande över av förvaltningens ITsamordningsgrupp i syfte att hålla dokumentet aktuellt. Ekonomiavdelningen... 3 Ekonomiobjektet, basförvaltning (105- f)... 3 Ekonomiobjektet, vidareutveckling (106- f)... 3 Forskningsservice... 3 Digital manual för EU- finansiering (89- p)... 3 Utlysningsdatabas (50- p)... 3 Forskningsdatabasen, utökat användande (90- p)... 3 Prisma, implementering (91- p)... 4 Förvaltningschef... 4 DTT - Digital tentamen och tentasalar (61- p)... 4 Ladok 3 (48- f)... 4 Ny lär- och samarbetsplattform (34- p)... 5 Videokonferenssystem, pilot (64- p)... 5 DTT vidareutveckling (92- p)... 5 Institutionen för data- och systemvetenskap... 5 Undervisningsstöd basförvaltning (128- f)... 5 Turnitin rollhantering (129- f)... 5 Institutionen för språkdidaktik... 6 VFU- portfölj basförvaltning (88- f)... 6 VFU- portföljutveckling, Sharepoint 2013 (87- f)... 6 IT- avdelningen... 6 Universitetsgemensamt ärendehanteringssystem (20- p)... 6 Bemanningsplanering (45- p)... 6 Avveckla Oracle (93- p)... 6 Basinfrastruktur basförvaltning (97- f)... 6 Basinfrastruktur vidareutveckling (98- f)... 7 Bemanningsplanering - förvaltning (99- f)... 7 E- post basförvaltning (104- f)... 7 E- post vidareutveckling (53- f)... 7 Identitetshantering basförvaltning (107- f)... 7 Identitetshantering vidareutveckling (108- f)... 7 Interna system (IT) basförvaltning (111- f)... 8 Interna system (IT) vidareutveckling (112- f)... 8 Nät basförvaltning (115- f)... 8 Nät vidareutveckling (116- f)... 8 Plattformar och databaser, basförvaltning (119- f)... 8 Meddelandebuss (63- p)... 8 Print basförvaltning (120- f)... 8

2 2 (14) Print vidareutveckling (121- f)... 9 Utveckling av ny SU- arbetsplatstjänst (55- f)... 9 SU- arbetsplatsen basförvaltning (126- f)... 9 Operatörsavtal 2013 (57- p)... 9 Telefoniplattform 2013 (58- p)... 9 Telefonisttjänst 2013 (59- p)... 9 Telefoni basförvaltning (127- f)... 9 Kommunikationsavdelningen Förbättrade stilmallar Polopoly (47- f) Webb basförvaltning (132- f) Webb, regelverk och riktlinjer (133- f) Webb, förbättrad sökfunktion och integration med externa system (134- f) Video på webb (135- f) Personalavdelningen Personalobjektet basförvaltning (117- f) Kursadministrativt system (66- p) E- rekrytering (67- p) Avveckling av HR- plus (94- p) Primula vidareutveckling (118- f) Program för hantering av lönerevision (95- p) Planeringsavdelningen Utvärderingssystem vid Stockholms universitet (62- p) Beslutsstöd basförvaltning (100- f) Beslutsstöd vidareutveckling (101- f) Studentavdelningen Mobilappikationen basförvaltning (113- f) Mobilappikationen vidareutveckla (114- f) SID basförvaltning (124- f) VFU- portalen basförvaltning (130- f) Vidareutveckling av den gemensamma VFU- portalen (131- f) Tekniska avdelningen Nytt lokalsystem (136- f) Webbarkivering (96- p) Bostadssystem (84- p) Diarieföring och ärendehantering basförvaltning (102- f) Diariet integrationer (103- f) Inköp och logistik basförvaltning (109- f) Inköp och logistik vidareutveckling (110- f) Schemaläggning och lokalbokning basförvaltning (122- f) Schemaläggning och lokalbokning vidareutveckling (123- f)... 14

3 3 (14) Beskrivningar av respektive projekt Ekonomiavdelningen Ekonomiobjektet, basförvaltning (105-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Ekonomi jan dec 2014, objekt Ekonomi, Systemägare Ekonomiavdelningen Conny Kjell Ekonomiobjektet, vidareutveckling (106-f) Utreda och genomföra övergång till bas4 jan dec 2014, objekt Ekonomi, Systemägare Ekonomiavdelningen Conny Kjell Forskningsservice Digital manual för EU-finansiering (89-p) En av Forskningsservice större arbetsuppgifter är att informera om EU-finansiering, samt bistå forskare i de vetenskapliga och byråkratiska processer som omger finansiering från EU:s forskningsfinansierande myndigheter. Inför tidsperioden lanserar EU ett nytt ramprogram Horisont 2020 där nya möjligheter öppnas för finansiering, men också delvis nya regelverk om ansökningsprocesser, avtalsskrivning och ekonomiska handhavanden. Forskningsservice skriver en SU-specifik manual som guidar forskare och ekonomihandläggare genom rutinerna i projektens olika stadier från ansökan till slutredovisning. Forskningsservice plan är att manualen skall publiceras digitalt i form av en interaktiv PDF där den som söker information enkelt skall hitta fram till aktuellt avsnitt. Eftersom manualen innehåller rutiner som är specifika för SU bör den inte vara läsbar utanför gruppen av SU:s personal, likväl bör den få en webb-baserad publicering. Hur detta ordnas rent tekniskt är en fråga som Forskningsservice inte löst, men där vi hoppas att ITavdelningen kan bistå. dec feb 2014, projekt (status: Idé), Beställare Forskningsservice Pia Bjerrén Fürstenbach Utlysningsdatabas (50-p) Ta fram en webblösning som gör det möjligt att på olika sätt lista och söka bland forskningsutlysningar så att universitetets forskare kan hitta vilka forskningsmedel de kan ansöka om. jan jun 2014, projekt (status: Idé), Beställare Forskningsservice Pia Bjerrén Fürstenbach Forskningsdatabasen, utökat användande (90-p) Utöka användandet av forskningsdatabasen genom att: 1) Utveckla SUKAT så att en total koppling mellan forskningsdatabasen och SUKAT kan äga rum. Skapa förutsättning för att så fort en ny forskare läggs in i SUKAT så skapas en forskarprofil för denne person i forskningsdatabasen. I dagsläget importeras bara vissa

4 4 (14) uppgifter som namn och e-postadress 2) Att skapa en mall i Polopoly som gör det möjligt för institutioner att presentera forskarporträtt och projekt ur forskningsdatabasen på institutionens hemsida. jan dec 2014, projekt (status: Idé), Beställare Forskningsservice Pia Bjerrén Fürstenbach Prisma, implementering (91-p) Prisma är ett nytt elektroniskt ansökningssystem som råden VR, Forte (tidigare FAS) och Formas har tagit fram. Detta system kommer att underlätta för forskaren och universitetet att hantera ansökningar och granskning. Forskare kommer att kunna fylla i och samla sina uppgifter på en enda central plats, för att sedan använda uppgifterna i sina ansökningar till de tre forskningsråden. Prisma kommer så småningom att kopplas ihop med Vetenskapsrådets nationella forskningsdatabas, numera kallad SweCRIS, där alla beviljade forskningsanslag kommer att presenteras. Det är i dagsläget svårt att avgöra hur dessa system kommer att påverka vår lokala forskningsdatabas. Det vi vet är att Vetenskapsrådets nationella databas enbart innehåller information om externfinansierad forskning medan vår egen forskningsdatabas har information även om projekt finansierade av våra egna fakulteter. Doktorandprojekt t.ex. ryms inte i VR:s version. Polopoly som gör det möjligt för institutioner att presentera forskarporträtt och projekt ur forskningsdatabasen på institutionens hemsida. jan mar 2014, projekt (status: Idé), Beställare Forskningsservice Pia Bjerrén Fürstenbach Förvaltningschef DTT - Digital tentamen och tentasalar (61-p) Stockolms universitet skall under vårterminen 2014 erbjuda möjligheten för institutioner att genomföra Essätentamen i digital form. maj apr 2014, projekt (status: Startat), Beställare Förvaltningschef Ann-Caroline Nordström Ladok 3 (48-f) Ladok3-införande eftersträvar följande effekter: Stockholms universitet får en plattform som snabbt och allsidigt kommunicerar med alla omgivande informationssystem av intresse och vid behov kan dela data med dessa, samt med andra högskolor. Stockholms universitet har fortsatt tillgång till Ladokuppgifter 24/7 genom smidig och säker identitetshantering som underlättar studentmobilitet och möjliggör egenrapportering. Institutioner och universitetsförvaltning kan ta till vara de möjligheter Ladok3 erbjuder för att effektivisera de administrativa processerna. Stockholms universitet får ett systemstöd som upplevs som användbart, lättarbetat, tilltalande och hjälpsamt samt möjliggör minimerad pappershantering; och som är stabilt genom att det utgår från grundläggande processer i kärnverksamheten och är enkelt och väldokumenterat.

5 5 (14) sep jun 2016, projekt (status: Beslutat), Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Ny lär- och samarbetsplattform (34-p) Vi behöver ta ett större grepp kring studentens lärmiljö och förankra beslutet om framtida plattform mer i vad studenterna behöver och vart verksamheten är på väg. Vi skall gemensamt arbeta mot en vision för studenternas lärmiljö och förankra den i universitetets ledning. Utredning och förstudie 2014, därefter implementation. jan dec 2015, projekt (status: Idé), Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Videokonferenssystem, pilot (64-p) Ej beslutat, om förslaget från utredeningen antas: "Förvaltningschefen uppdrar åt Avdelningen för IT och media samt Tekniska Avdelningen gemensamt att genomföra ett pilotprojekt för att installera och under en period erbjuda användning av ett system för resfria möten. Målen för pilotprojektet föreslås vara att införa en teknisk lösning som senare kan utökas vid behov samt att skapa en ökad acceptans bland medarbetare för resfria möten som ett alternativ till tjänsteresor." jul dec 2014, projekt (status: Idé), Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström DTT vidareutveckling (92-p) Ökad funktionalitet genom koppling till lokalbokning, Ladok mm maj apr 2014, projekt (status: Idé), Beställare Förvaltningschef Ann-Caroline Nordström Institutionen för data- och systemvetenskap Undervisningsstöd basförvaltning (128-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Undervisningsstöd, inklusive löpande rättning av buggar och arbete med kopplingen till SUKAT/Ladok i Mondo. jan dec 2014, objekt Undervisningsstöd, Systemägare Institutionen för data- och systemvetenskap Gunnar Wettergren Turnitin rollhantering (129-f) Turnitin rollhantering jan dec 2014, objekt Undervisningsstöd, Systemägare Institutionen för data- och systemvetenskap Gunnar Wettergren

6 6 (14) Institutionen för språkdidaktik VFU-portfölj basförvaltning (88-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet VFU-portfölj, inklusive förbättrad användarhantering jan dec 2014, objekt VFU-portfölj, Systemägare Institutionen för språkdidaktik Anders Philipsson VFU-portföljutveckling, Sharepoint 2013 (87-f) Uppgradering och migrering av nuvarande portföljer till Sharepoint 2013 jan dec 2014, objekt VFU-portfölj, Systemägare Institutionen för språkdidaktik Anders Philipsson IT-avdelningen Universitetsgemensamt ärendehanteringssystem (20-p) Projektet bidrar till att uppnå effektmålen genom att implementera ett flexibelt, universitetsgemensamt ärendehanteringssystem, som stödjer såväl definierade arbetssätt som processer. Effektmål: Ett modernt och effektivt ärendehanteringssystem stöder översynsprojektets och myndighetskravet avseende effektivisering av handläggningen av olika typer av ärenden. Att förbättra stödet för ärendehanteringen leder till rationaliseringsvinster främst genom en effektivisering av hanteringen av det administrativa arbetet kring handläggningen av olika typer av ärenden. Rättssäkerheten kring ärenden ökar då risken för borttappade och felhanterade ärenden minskar drastiskt. Handläggningen av enhetsöverskridande ärenden effektiviseras avsevärt och leder till förbättrat samarbete mellan enheterna. nov mar 2014, projekt (status: Startat), Beställare IT-avdelningen Joakim Winter Bemanningsplanering (45-p) Projektet syftar till att ersätta den befintliga Tjänstefördelningsapplikationen med ett nytt ITstöd och därmed förbättra funktionalitet, stabilitet och möjligheterna att förvalta IT-stödet. okt aug 2014, projekt (status: Idé), Beställare IT-avdelningen Joakim Winter Avveckla Oracle (93-p) Är beroende av avveckling av HR-plus. jan jun 2014, projekt (status: Idé), Beställare IT-avdelningen Joakim Winter Basinfrastruktur basförvaltning (97-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Basinfrastruktur jan dec 2014, objekt Basinfrastruktur, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun

7 7 (14) Basinfrastruktur vidareutveckling (98-f) Vidareutveckling i objektet Basinfrastruktur jan dec 2014, objekt Basinfrastruktur, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Bemanningsplanering - förvaltning (99-f) Förvaltning av tjänsten Bemanningsplanering sep dec 2014, objekt Bemanningsplanering, Systemägare IT-avdelningen Joakim Winter E-post basförvaltning (104-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet E-post. jan dec 2014, objekt E-post, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun E-post vidareutveckling (53-f) Vidareutveckla e-posttjänsten vilket inkluderar att nå följande mål: A) Centraliserad e-post - Samtliga anställda ska använda ebox B) Enhetligare e-postadresser - domänkonsolidering C) Säker och användarvänlig spamhantering D) Avveckla mbox samt de planerade projekten: 1) Utreda och eventuellt implementera Lync 2) Avveckla e-post som tjänst för studenter 3) Separera studentström från medarbetarström 4) Tydligare regler för stora e-postutskick (massmail) jan dec 2014, objekt E-post, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Identitetshantering basförvaltning (107-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Identitetshantering jan dec 2014, objekt Identitetshantering (IDM), Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Identitetshantering vidareutveckling (108-f) Med självservice, automation och spårbarhet i fokus ska en framtidssäkrad identitetshantering växa fram med verksamheten som drivkraft. Ett flertal av våra tjänster ska utvecklas så att de ännu bättre stödjer våra användare i att själva uppdatera, söka och ta ut data/information via självbetjäningsfunktioner. Här följer några av våra planerade projekt: Modernisering av den centrala inloggningen. Säkerhetsarbete och översyn av lösenordshanteringen. Översyn av Extern autentisering med koncentration på anpassningar och implementation av eduid. Kvalitetssäkring av användardatabasen SUKAT. Förbättring av behörighet- och rättighetshantering. Mobil anpassning och virtuella kort.

8 8 (14) jan dec 2014, objekt Identitetshantering (IDM), Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Interna system (IT) basförvaltning (111-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Interna system (IT), inklusive uppgraderingar av Jira, Confluence och RT. jan dec 2014, objekt Interna system, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Interna system (IT) vidareutveckling (112-f) Vidareutveckling inom objektet Interna system (IT), inklusive uppstädning av spp-server och Nagios jan dec 2014, objekt Interna system, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Nät basförvaltning (115-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Nät, inklusive nödvändig utbyggnad av nätet i samband med byggprojekt jan dec 2014, objekt Nät, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Nät vidareutveckling (116-f) Vidareutveckling inom nät, inklusive: utbyggnad trådlöst nät Albanova utreda aggregeringsnätet uppgradera aggregeringsnätet färdigställa införandet brandväggar införa nytt dhcp/dns system jan dec 2014, objekt Nät, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Plattformar och databaser, basförvaltning (119-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Plattformar och databaser jan dec 2014, objekt Plattformar och databaser, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Meddelandebuss (63-p) Vi använder idag ett antal olika tekniska lösningar vad det gäller att skicka meddelanden mellan våra system. Vissa av dessa lösningar är antingen överkomplicerade för det ändamål vi använder dem till eller så har vi inte utfört det underhåll och vidareutveckling vi borde ha gjort. Tanken är att ersätta åtminstone JEvent och XMPP med AMQP.? -?, objekt Plattformar och databaser, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Print basförvaltning (120-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Print, inklusive vidare utrullning och nyleveranser av Printomater till fler kunder. jan dec 2014, objekt Print, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun

9 9 (14) Print vidareutveckling (121-f) Vidareutveckling av utskriftsfunktionalitet, t ex: Utskrifter hemifrån och från mobila plattformar Enklare, billigare och stabilare system för köp av utskrifter jan dec 2014, objekt Print, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Utveckling av ny SU-arbetsplatstjänst (55-f) Projektet bidrar till att stödja del av Stockholms universitets IT-strategiska plan med en modern arbetsplatsutrustning där användaren är i centrum och som möjliggör höjd automatisering, minskad miljöpåverkan samt sänkta totalkostnader för IT-hanteringen inom hela universitetet genom att erbjuda en stabil, standardiserad och ständigt fungerande dator i form av stöd (process och system) för utrullning och överlämning till förvaltning av SU- Arbetsplatstjänst. jan jan 2014, objekt SU-arbetsplatsen, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun SU-arbetsplatsen basförvaltning (126-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet SU-arbetsplatsen jan dec 2014, objekt SU-arbetsplatsen, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Operatörsavtal 2013 (57-p) Avropa nytt operatörsavtal (fast och mobil trafik samt transmission). Nuvarande avtal löperut Tidsplanen för att vi har ett nytt leveransavtal på plats är Q Kvalitet i fokus. apr feb 2014, objekt Telefoni, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Telefoniplattform 2013 (58-p) Projektdirektiv och mål: Avropa växellösning som uppfyller kravet på funktion, återanvändning av nuvarande utrustning samt minimal störning avseende den löpande verksamheten. apr okt 2014, objekt Telefoni, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Telefonisttjänst 2013 (59-p) Projektdirektiv och mål: Utreda och ev. avropa telefonisttjänst utifrån verksamhetens krav på ekonomi och service apr feb 2014, objekt Telefoni, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Telefoni basförvaltning (127-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Telefoni jan dec 2014, objekt Telefoni, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun

10 10 (14) Kommunikationsavdelningen Förbättrade stilmallar Polopoly (47-f) Syftet är att förbättra stilmallar med avseende på utsida och insida. nov mar 2014, objekt Webb, Systemägare Kommunikationsavdelningen Sofie Mauritzon Webb basförvaltning (132-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Webb, inklusive felrättning och prioriterade ändringar jan dec 2014, objekt Webb, Systemägare Kommunikationsavdelningen Sofie Mauritzon Webb, regelverk och riktlinjer (133-f) Beslut om regelverk och riktlinjer jan dec 2014, objekt Webb, Systemägare Kommunikationsavdelningen Sofie Mauritzon Webb, förbättrad sökfunktion och integration med externa system (134-f) Förbättra sökfunktionerna på webbplatser i Polopoly och möjligheterna att integrera med andra system. aug okt 2014, objekt Webb, Systemägare Kommunikationsavdelningen Sofie Mauritzon Video på webb (135-f) Förbättrad hantering av video med avseende på format, kvalitet och vilka operativsystem som stöds nov dec 2014, objekt Webb, Systemägare Kommunikationsavdelningen Sofie Mauritzon Personalavdelningen Personalobjektet basförvaltning (117-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet PA jan dec 2014, objekt PA, Systemägare Personalavdelningen Marie Högström Kursadministrativt system (66-p) Personalavdelningen är i behov av ett kursadministrativt system som effektiviserar och underlättar arbetet vid administrationen av kurser, seminarier, informationsträffar, konferenser och evenemang. jan dec 2013, objekt PA, Systemägare Personalavdelningen Marie Högström

11 11 (14) E-rekrytering (67-p) Implementera ett nytt rekryteringssystem för att effektivisera och digitalisera Stockholms universitets rekryteringsprocess. jan jun 2014, objekt PA, Systemägare Personalavdelningen Marie Högström Avveckling av HR-plus (94-p) Avveckling av HR-plus samt arkivering av data. jan jun 2014, objekt PA, Systemägare Personalavdelningen Marie Högström Primula vidareutveckling (118-f) Ny funktionalitet för käll- och självservice implementeras. Förbättrat utdatastöd. jan dec 2014, objekt PA, Systemägare Personalavdelningen Marie Högström Program för hantering av lönerevision (95-p) Program för hantering av lönerevisionen. Inköp och implementering. Koppling till SU:s behörighetssystem. mar aug 2014, objekt PA, Systemägare Personalavdelningen Marie Högström Planeringsavdelningen Utvärderingssystem vid Stockholms universitet (62-p) Av beslutet framgår tre huvudsyften: 1) Underlätta implementeringen av verktyget Survey & Report vid SU 2) Kvalitetsutveckla verktygets användbarhet för SUs behov 3) Starta pilottestning av verktyget vid SU? -?, projekt (status: Beslutat), Beställare Planeringsavdelningen, Beslutsstöd basförvaltning (100-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Beslutsstöd jan dec 2014, objekt Beslutsstöd, Systemägare Planeringsavdelningen Joakim Malmström Beslutsstöd vidareutveckling (101-f) Vidareutveckling IVS jan dec 2014, objekt Beslutsstöd, Systemägare Planeringsavdelningen Joakim Malmström

12 12 (14) Studentavdelningen Mobilappikationen basförvaltning (113-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Mobilapplikation jan dec 2014, objekt Mobilapplikation, Systemägare Studentavdelningen Mobilappikationen vidareutveckla (114-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Mobilapplikation jan dec 2014, objekt Mobilapplikation, Systemägare Studentavdelningen SID basförvaltning (124-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Studieinformation och dokumentation jan dec 2014, objekt Studieinformation och dokumentation (SID), Systemägare Studentavdelningen Jerker Dahne SID vidareutveckling (125-f) Vidareutveckling SID jan dec 2014, objekt Studieinformation och dokumentation (SID), Systemägare Studentavdelningen Jerker Dahne VFU-portalen basförvaltning (130-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet VFU-portalen jan dec 2014, objekt VFU-portal, Systemägare Studentavdelningen Jerker Dahne Vidareutveckling av den gemensamma VFU-portalen (131-f) Syftet med projektet är att öka användbarheten av portalen för kommuner och lärosäten och att minska behovet av egna sidosystem. Utökade funktioner för administration, frigöra platser, historik, kommunikation, planering, information, kvalitetssäkring. jan dec 2014, objekt VFU-portal, Systemägare Studentavdelningen Jerker Dahne Tekniska avdelningen Nytt lokalsystem (136-f) Förstudie pågår: Sektionen för byggnadsplanering har sedan början av 90-talet utvecklat och använt ett system som håller reda på universitetets lokalresurser. Systemet används bl a för hantering av internhyror, projektredovisning och framtagning av ritningar. Pensionsavgång på Sektionen för byggnads-planering leder till att kompetens för drift och utveckling av systemet kommer att försvinna inom en snar framtid. Sektionen för byggnadsplanering vill därför ta fram underlag för beslut om ett nytt system alt vidareutveckling av det befintliga systemet. jun jan 2014, projekt (status: Startat), Beställare Tekniska avdelningen, Sektionen för Byggnadsplanering Camilla Westerborn

13 13 (14) Webbarkivering (96-p) Projektet omfattar en förstudie som kartlägger och dokumenterar den nuvarande webben samt anger rutiner för bevarande och gallring. Projektet syftar till att ta fram en strategi för webbarkivering. Den framtagna strategin skall sammanfattas i ett policydokument och en handlingsplan. Policydokumentet är en avsiktsförklaring och skall innehålla riktlinjer för att utreda och ta beslut om bevarande av webbsidor. Handlingsplanen skall beskriva hur arbetet med webbarkivering skall bedrivas i framtiden, från och med när förstudien är färdig. jan mar 2014, projekt (status: Beslutat), Beställare Tekniska avdelningen Ann-Marie Larsson Bostadssystem (84-p) Byggnadsplanering vill ha ett IT-verktyg för att förenkla och stödja administrationen kring att tillhandahålla bostäder åt gästforskare och internationella studenter. Ambitionen är därför att SU gör upphandling gemensamt med KTH och flera möten har genomförts tillsammans för att påbörja detta.? -?, projekt (status: Idé), Beställare Tekniska avdelningen Ann-Marie Larsson Diarieföring och ärendehantering basförvaltning (102-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Diarieföring och ärendehantering jan dec 2014, objekt Diareföring och ärendehantering, Systemägare Tekniska avdelningen, Sektionen för Arkiv och registratur Göran Rydeberg Diariet integrationer (103-f) Förbättra och förenkla användandet av diariet genom kopplingar till rekryteringssystem och universitetsgemensam inloggning. jan dec 2014, objekt Diareföring och ärendehantering, Systemägare Tekniska avdelningen, Sektionen för Arkiv och registratur Göran Rydeberg Inköp och logistik basförvaltning (109-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Inköp och logistik jan dec 2014, objekt Inköp och logistik, Systemägare Tekniska avdelningen, Sektionen för Inköp och logistik Stefan Trygg Inköp och logistik vidareutveckling (110-f) Vidareutveckling av Inköp och logistik jan dec 2014, objekt Inköp och logistik, Systemägare Tekniska avdelningen, Sektionen för Inköp och logistik Stefan Trygg Schemaläggning och lokalbokning basförvaltning (122-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Schemaläggning och lokalbokning jan dec 2014, objekt Schemaläggning och lokalbokning, Systemägare Tekniska avdelningen, Sektionen för lokalservice, Lennart Persson

14 14 (14) Schemaläggning och lokalbokning vidareutveckling (123-f) Nya funktioner schemavisning "Mitt schema" för studenter, schema i mobilapp, förenklad grupprumsbokning mm jan dec 2014, objekt Schemaläggning och lokalbokning, Systemägare Tekniska avdelningen, Sektionen för lokalservice, Lennart Persson

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (13) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekt/utredningar vid universitetet. Ekonomiavdelningen... 2 Enklare

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (11) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse samt att teckna avtal med Colligio AB

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse samt att teckna avtal med Colligio AB beslutsmöte 2013-10-03 1. Beslut om anskaffning och delegation av upphandling av kabeldragning i nya lokaler för institutionen för data- och systemvetenskap (dnr SU 2.22-2856-13). Föredragande: Magnus

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal. Förvaltningschefen beslutar att teckna avtalen.

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal. Förvaltningschefen beslutar att teckna avtalen. beslutsmöte 2014-02-20 1. Avtal mellan Stockholms universitet och Witre AB, rörande inköp av arbetsplatsutrustning (dnr SU FV-2.2.2-3264-13). Föredragande: Stefan Trygg, Tekniska avdelningen. 2. Förlängning

Läs mer

Projektplan delprojekt e-rekrytering

Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 1 (6) Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet DoÄr Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet Patrik Wallin, informationsarkitekt och delprojektledare Planeringsavdelningen, Enheten för planering, uppföljning och stöd för verksamhetsutveckling

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt skärskild skrivelse.

Förvaltningschefen beslutar enligt skärskild skrivelse. beslutsmöte 2015-10-15 1. Upphandling av en autoklav till Institutionen för molekylär biovetenskap (dnr SU FV-3163-15). Föredragande: Ulla Forsberg Fröman, Ekonomiavdelningen. 2. Upphandling av en komplett

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Aktiviteter / uppdrag 2010

Aktiviteter / uppdrag 2010 Aktiviteter / uppdrag 2010 Pågående Agressoimport från Voyager Syfte: Att ta emot en kommaseparerad fil från Voyager som ska översättas för inläsning i Agresso med metoden LG04 (inläsning från försystem).

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors

Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Kommunikationsavdelningen. Marie Fors Projektdirektiv Projektnamn ProjektID Versionsnr på dokument Förberett (datum) Ny webb 2016 1.1 2014-12- 06 Beställare Institution / Avdelning Förberett av Institution / Avdelning Ingrid Persson Kommunikationsavdelningen

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011

Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011 1 (5) Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011 1. Hyresavtal med Stockholms stad, utbildningsförvaltningen (dnr SU 142-1901-11). Föredragande: Camilla Westerborn, Sektionen för. 2. Tillbyggnad

Läs mer

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Denna guide förklarar hur du skapar en publik kurshemsida i Mondo. En publik kurshemsida i Mondo är i princip inget mer än en vanlig Mondosajt med undantaget

Läs mer

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support Om Förnyad förvaltning Effektmål Beskriva en förvaltning som:

Läs mer

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Februari 2014 Vad handlar det om? digitala behov! Inte några specifika lärplattformar eller speciella verktyg. Vi pratar behov

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Ny organisation för UF

Ny organisation för UF Ny organisation för UF 21 november 2012 Per Bengtsson Administrativ direktör Vid dagens möte presenteras. en organisationsskiss men det ges inte några besked om personers framtida placering eller arbetsuppgifter

Läs mer

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Molnet som en strategisk fråga Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Daniel Boström IT- arkitekt på Infranord Min bakgrund: Systemutveckling Systemförvaltning, projektledning Arkitektur, IT- styrning,

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar 1(8) DNR: 2013.1.1.1-2824 2013-06-10/KS Universitetsdirektören PROMEMORIA Harmonisering av processen för en till högre anställningar Syfte: Förslaget från delprojektet Målgrupp: SLUs styrelse Sammanfattning

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Utvecklingen av det svenska ekosystemet för forskningsinforma5on Workshop om forskningsinforma5onssystem, Högskolan i Halmstad, 5 december 2013

Utvecklingen av det svenska ekosystemet för forskningsinforma5on Workshop om forskningsinforma5onssystem, Högskolan i Halmstad, 5 december 2013 Utvecklingen av det svenska ekosystemet för forskningsinforma5on Workshop om forskningsinforma5onssystem, Högskolan i Halmstad, 5 december 2013 Torulf Lind It- strateg, Vetenskapsrådet torulf.lind@vr.se

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-02-25 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det nya systemstödet samt för det metodarbete som ska bedrivas för att

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Examensarbeten hösten 2014

Examensarbeten hösten 2014 Examensarbeten hösten 2014 2/8 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Vässa IT-stödet i administrativa processer FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Vässa IT-stödet i administrativa processer ETT PILOTPROJEKT MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEM 1 Förord Är det krångligt att införa nya IT-system i verksamheten? Är det

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Datum: 2008-05-20 Närvarande: från Vetenskapsrådet administrativ

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Samverkan som drivkraft

Samverkan som drivkraft Samverkan som drivkraft för verksamhetsstyrd IT-utveckling Michael Eklund, CIO pm3 i Norrtälje Portföljstyrgrupp VP och budget Portföljkontor Barn och utbildning Räddningstjänst Samhällsbyggnad och miljö

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Överblick IAM. Stefan Thoft. Projektledare IAM

Överblick IAM. Stefan Thoft. Projektledare IAM IAM Överblick IAM Stefan Thoft Projektledare IAM IAM - Identity & Access Management Identitetshantering (Identity Management) är ett begrepp som används för att beskriva hur man hanterar digitala identiteter

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012

Utlandsstudier och tillgodoräknande. Informationsträff 18 oktober 2012 Utlandsstudier och tillgodoräknande Informationsträff 18 oktober 2012 Hela processen - från ansökan till examen Hela processen måste fungera Konsekvenser kan komma långt efter: För studenten (CSN/TG/Examen)

Läs mer

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv The Capital of Scandinavia Begrepp Gallring Sekretess PUL Diarie-dossiéeplan /registreringsplan Diarium (NO

Läs mer

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006.

Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. Högskolans webbutveckling 1995 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla bytte namn till Högskolan Väst 1 januari 2006. 1990 2003 2006 www.htu.se www.htu.se Högskolans webbutveckling 1995 1995 lanserades

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Dnr 1-213/2015 Version 2.0 Gäller från och med 2015-05-18 Sida 2 av 7 Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet - Sammanfattning Syfte Det övergripande syftet

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Projektplan och teknik som vi har börjat tittat på Målet med projektet Genomför en kartläggning ang. vad som används rörande 2-faktor autentisering på svenska lärosäten. Gör en teknisk

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Portföljhantering Lantmäteriet. Maria Björk Chef Lantmäteriet Utveckling

Portföljhantering Lantmäteriet. Maria Björk Chef Lantmäteriet Utveckling Portföljhantering Lantmäteriet Maria Björk Chef Lantmäteriet Utveckling Vi är samhällsbyggare Vi bidrar till en hållbar användning av Sveriges mark och vatten. ett tryggt ägande av fastigheter. Organisation

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

Informationssäkerhet, Linköpings kommun

Informationssäkerhet, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Informationssäkerhet, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Digitala elevakter. Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter. Demonstration. Framtiden

Digitala elevakter. Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter. Demonstration. Framtiden Digitala elevakter Digitala elevakter Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter Demonstration Framtiden Den pappersbundna elevakten o Mycket dokumentation kring

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Ladok-Inkubatordagar 23-24/10 KTH Joakim Nyberg ITS Umeå universitet Projektet 2-faktor autentiserings projektet är ett fortsatt arbetet från Swamids tidigare arbete inom 2-faktor.

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Vad är Ledningskollen?

Vad är Ledningskollen? Vad är Ledningskollen? Ledningskollen.se Reducerar antalet grävskador Robustare infrastruktur Undvika störningar Minskade skadekostnader Ledningskollen privat-offentlig samverkan Maskinentreprenörerna

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Användarperspektivet och teknikperspektivet

Användarperspektivet och teknikperspektivet Användarperspektivet och teknikperspektivet För att förenkla så måste vi ständigt utveckla! Om lärare och elever behöver utbildning i Skola24 har vi misslyckats. Den osynliga tekniken är den bästa tekniken

Läs mer

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Avdelningen för student- och utbildningsservice Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Projektledare: Maria Starkenberg Uppdragsgivare: Marianne Fredriksson Datum:. Bakgrund och motiv Hösten 20

Läs mer

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet IT och användbarhet KIA-projektet Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia Uppsala universitet Projektet KiA Kvalitet i användning (KiA) Syftet är att förbättra användbarhet och nytta

Läs mer

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem Inriktningsmål Specifika aktiviteter enligt handlingsplanen Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering Kommentarer 1 Skapa en gemensam och heltäckande hemsida med en ingång för medborgaren E-rådet

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING SBU:s IT-kommitté Rapport augusti 2000 1 Avsnitt 1 SAMMANFATTNING Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida och hämta information

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplan 1 (6) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter

Läs mer

Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis. Ansvarig för genomförande

Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis. Ansvarig för genomförande Handlingsplan för arbetet med miljö och hållbar utveckling 2011-2013 vid Matematiska vetenskaper Upprättad 2012-03-07 av institutionens ledningsgrupp. Handlingsplanen kommer att följas upp halvårsvis.

Läs mer