Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet"

Transkript

1 1 (14) Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-satsningarna inom universitetsförvaltningen. Dokumentet ses löpande över av förvaltningens ITsamordningsgrupp i syfte att hålla dokumentet aktuellt. Ekonomiavdelningen... 3 Ekonomiobjektet, basförvaltning (105- f)... 3 Ekonomiobjektet, vidareutveckling (106- f)... 3 Forskningsservice... 3 Digital manual för EU- finansiering (89- p)... 3 Utlysningsdatabas (50- p)... 3 Forskningsdatabasen, utökat användande (90- p)... 3 Prisma, implementering (91- p)... 4 Förvaltningschef... 4 DTT - Digital tentamen och tentasalar (61- p)... 4 Ladok 3 (48- f)... 4 Ny lär- och samarbetsplattform (34- p)... 5 Videokonferenssystem, pilot (64- p)... 5 DTT vidareutveckling (92- p)... 5 Institutionen för data- och systemvetenskap... 5 Undervisningsstöd basförvaltning (128- f)... 5 Turnitin rollhantering (129- f)... 5 Institutionen för språkdidaktik... 6 VFU- portfölj basförvaltning (88- f)... 6 VFU- portföljutveckling, Sharepoint 2013 (87- f)... 6 IT- avdelningen... 6 Universitetsgemensamt ärendehanteringssystem (20- p)... 6 Bemanningsplanering (45- p)... 6 Avveckla Oracle (93- p)... 6 Basinfrastruktur basförvaltning (97- f)... 6 Basinfrastruktur vidareutveckling (98- f)... 7 Bemanningsplanering - förvaltning (99- f)... 7 E- post basförvaltning (104- f)... 7 E- post vidareutveckling (53- f)... 7 Identitetshantering basförvaltning (107- f)... 7 Identitetshantering vidareutveckling (108- f)... 7 Interna system (IT) basförvaltning (111- f)... 8 Interna system (IT) vidareutveckling (112- f)... 8 Nät basförvaltning (115- f)... 8 Nät vidareutveckling (116- f)... 8 Plattformar och databaser, basförvaltning (119- f)... 8 Meddelandebuss (63- p)... 8 Print basförvaltning (120- f)... 8

2 2 (14) Print vidareutveckling (121- f)... 9 Utveckling av ny SU- arbetsplatstjänst (55- f)... 9 SU- arbetsplatsen basförvaltning (126- f)... 9 Operatörsavtal 2013 (57- p)... 9 Telefoniplattform 2013 (58- p)... 9 Telefonisttjänst 2013 (59- p)... 9 Telefoni basförvaltning (127- f)... 9 Kommunikationsavdelningen Förbättrade stilmallar Polopoly (47- f) Webb basförvaltning (132- f) Webb, regelverk och riktlinjer (133- f) Webb, förbättrad sökfunktion och integration med externa system (134- f) Video på webb (135- f) Personalavdelningen Personalobjektet basförvaltning (117- f) Kursadministrativt system (66- p) E- rekrytering (67- p) Avveckling av HR- plus (94- p) Primula vidareutveckling (118- f) Program för hantering av lönerevision (95- p) Planeringsavdelningen Utvärderingssystem vid Stockholms universitet (62- p) Beslutsstöd basförvaltning (100- f) Beslutsstöd vidareutveckling (101- f) Studentavdelningen Mobilappikationen basförvaltning (113- f) Mobilappikationen vidareutveckla (114- f) SID basförvaltning (124- f) VFU- portalen basförvaltning (130- f) Vidareutveckling av den gemensamma VFU- portalen (131- f) Tekniska avdelningen Nytt lokalsystem (136- f) Webbarkivering (96- p) Bostadssystem (84- p) Diarieföring och ärendehantering basförvaltning (102- f) Diariet integrationer (103- f) Inköp och logistik basförvaltning (109- f) Inköp och logistik vidareutveckling (110- f) Schemaläggning och lokalbokning basförvaltning (122- f) Schemaläggning och lokalbokning vidareutveckling (123- f)... 14

3 3 (14) Beskrivningar av respektive projekt Ekonomiavdelningen Ekonomiobjektet, basförvaltning (105-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Ekonomi jan dec 2014, objekt Ekonomi, Systemägare Ekonomiavdelningen Conny Kjell Ekonomiobjektet, vidareutveckling (106-f) Utreda och genomföra övergång till bas4 jan dec 2014, objekt Ekonomi, Systemägare Ekonomiavdelningen Conny Kjell Forskningsservice Digital manual för EU-finansiering (89-p) En av Forskningsservice större arbetsuppgifter är att informera om EU-finansiering, samt bistå forskare i de vetenskapliga och byråkratiska processer som omger finansiering från EU:s forskningsfinansierande myndigheter. Inför tidsperioden lanserar EU ett nytt ramprogram Horisont 2020 där nya möjligheter öppnas för finansiering, men också delvis nya regelverk om ansökningsprocesser, avtalsskrivning och ekonomiska handhavanden. Forskningsservice skriver en SU-specifik manual som guidar forskare och ekonomihandläggare genom rutinerna i projektens olika stadier från ansökan till slutredovisning. Forskningsservice plan är att manualen skall publiceras digitalt i form av en interaktiv PDF där den som söker information enkelt skall hitta fram till aktuellt avsnitt. Eftersom manualen innehåller rutiner som är specifika för SU bör den inte vara läsbar utanför gruppen av SU:s personal, likväl bör den få en webb-baserad publicering. Hur detta ordnas rent tekniskt är en fråga som Forskningsservice inte löst, men där vi hoppas att ITavdelningen kan bistå. dec feb 2014, projekt (status: Idé), Beställare Forskningsservice Pia Bjerrén Fürstenbach Utlysningsdatabas (50-p) Ta fram en webblösning som gör det möjligt att på olika sätt lista och söka bland forskningsutlysningar så att universitetets forskare kan hitta vilka forskningsmedel de kan ansöka om. jan jun 2014, projekt (status: Idé), Beställare Forskningsservice Pia Bjerrén Fürstenbach Forskningsdatabasen, utökat användande (90-p) Utöka användandet av forskningsdatabasen genom att: 1) Utveckla SUKAT så att en total koppling mellan forskningsdatabasen och SUKAT kan äga rum. Skapa förutsättning för att så fort en ny forskare läggs in i SUKAT så skapas en forskarprofil för denne person i forskningsdatabasen. I dagsläget importeras bara vissa

4 4 (14) uppgifter som namn och e-postadress 2) Att skapa en mall i Polopoly som gör det möjligt för institutioner att presentera forskarporträtt och projekt ur forskningsdatabasen på institutionens hemsida. jan dec 2014, projekt (status: Idé), Beställare Forskningsservice Pia Bjerrén Fürstenbach Prisma, implementering (91-p) Prisma är ett nytt elektroniskt ansökningssystem som råden VR, Forte (tidigare FAS) och Formas har tagit fram. Detta system kommer att underlätta för forskaren och universitetet att hantera ansökningar och granskning. Forskare kommer att kunna fylla i och samla sina uppgifter på en enda central plats, för att sedan använda uppgifterna i sina ansökningar till de tre forskningsråden. Prisma kommer så småningom att kopplas ihop med Vetenskapsrådets nationella forskningsdatabas, numera kallad SweCRIS, där alla beviljade forskningsanslag kommer att presenteras. Det är i dagsläget svårt att avgöra hur dessa system kommer att påverka vår lokala forskningsdatabas. Det vi vet är att Vetenskapsrådets nationella databas enbart innehåller information om externfinansierad forskning medan vår egen forskningsdatabas har information även om projekt finansierade av våra egna fakulteter. Doktorandprojekt t.ex. ryms inte i VR:s version. Polopoly som gör det möjligt för institutioner att presentera forskarporträtt och projekt ur forskningsdatabasen på institutionens hemsida. jan mar 2014, projekt (status: Idé), Beställare Forskningsservice Pia Bjerrén Fürstenbach Förvaltningschef DTT - Digital tentamen och tentasalar (61-p) Stockolms universitet skall under vårterminen 2014 erbjuda möjligheten för institutioner att genomföra Essätentamen i digital form. maj apr 2014, projekt (status: Startat), Beställare Förvaltningschef Ann-Caroline Nordström Ladok 3 (48-f) Ladok3-införande eftersträvar följande effekter: Stockholms universitet får en plattform som snabbt och allsidigt kommunicerar med alla omgivande informationssystem av intresse och vid behov kan dela data med dessa, samt med andra högskolor. Stockholms universitet har fortsatt tillgång till Ladokuppgifter 24/7 genom smidig och säker identitetshantering som underlättar studentmobilitet och möjliggör egenrapportering. Institutioner och universitetsförvaltning kan ta till vara de möjligheter Ladok3 erbjuder för att effektivisera de administrativa processerna. Stockholms universitet får ett systemstöd som upplevs som användbart, lättarbetat, tilltalande och hjälpsamt samt möjliggör minimerad pappershantering; och som är stabilt genom att det utgår från grundläggande processer i kärnverksamheten och är enkelt och väldokumenterat.

5 5 (14) sep jun 2016, projekt (status: Beslutat), Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Ny lär- och samarbetsplattform (34-p) Vi behöver ta ett större grepp kring studentens lärmiljö och förankra beslutet om framtida plattform mer i vad studenterna behöver och vart verksamheten är på väg. Vi skall gemensamt arbeta mot en vision för studenternas lärmiljö och förankra den i universitetets ledning. Utredning och förstudie 2014, därefter implementation. jan dec 2015, projekt (status: Idé), Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Videokonferenssystem, pilot (64-p) Ej beslutat, om förslaget från utredeningen antas: "Förvaltningschefen uppdrar åt Avdelningen för IT och media samt Tekniska Avdelningen gemensamt att genomföra ett pilotprojekt för att installera och under en period erbjuda användning av ett system för resfria möten. Målen för pilotprojektet föreslås vara att införa en teknisk lösning som senare kan utökas vid behov samt att skapa en ökad acceptans bland medarbetare för resfria möten som ett alternativ till tjänsteresor." jul dec 2014, projekt (status: Idé), Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström DTT vidareutveckling (92-p) Ökad funktionalitet genom koppling till lokalbokning, Ladok mm maj apr 2014, projekt (status: Idé), Beställare Förvaltningschef Ann-Caroline Nordström Institutionen för data- och systemvetenskap Undervisningsstöd basförvaltning (128-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Undervisningsstöd, inklusive löpande rättning av buggar och arbete med kopplingen till SUKAT/Ladok i Mondo. jan dec 2014, objekt Undervisningsstöd, Systemägare Institutionen för data- och systemvetenskap Gunnar Wettergren Turnitin rollhantering (129-f) Turnitin rollhantering jan dec 2014, objekt Undervisningsstöd, Systemägare Institutionen för data- och systemvetenskap Gunnar Wettergren

6 6 (14) Institutionen för språkdidaktik VFU-portfölj basförvaltning (88-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet VFU-portfölj, inklusive förbättrad användarhantering jan dec 2014, objekt VFU-portfölj, Systemägare Institutionen för språkdidaktik Anders Philipsson VFU-portföljutveckling, Sharepoint 2013 (87-f) Uppgradering och migrering av nuvarande portföljer till Sharepoint 2013 jan dec 2014, objekt VFU-portfölj, Systemägare Institutionen för språkdidaktik Anders Philipsson IT-avdelningen Universitetsgemensamt ärendehanteringssystem (20-p) Projektet bidrar till att uppnå effektmålen genom att implementera ett flexibelt, universitetsgemensamt ärendehanteringssystem, som stödjer såväl definierade arbetssätt som processer. Effektmål: Ett modernt och effektivt ärendehanteringssystem stöder översynsprojektets och myndighetskravet avseende effektivisering av handläggningen av olika typer av ärenden. Att förbättra stödet för ärendehanteringen leder till rationaliseringsvinster främst genom en effektivisering av hanteringen av det administrativa arbetet kring handläggningen av olika typer av ärenden. Rättssäkerheten kring ärenden ökar då risken för borttappade och felhanterade ärenden minskar drastiskt. Handläggningen av enhetsöverskridande ärenden effektiviseras avsevärt och leder till förbättrat samarbete mellan enheterna. nov mar 2014, projekt (status: Startat), Beställare IT-avdelningen Joakim Winter Bemanningsplanering (45-p) Projektet syftar till att ersätta den befintliga Tjänstefördelningsapplikationen med ett nytt ITstöd och därmed förbättra funktionalitet, stabilitet och möjligheterna att förvalta IT-stödet. okt aug 2014, projekt (status: Idé), Beställare IT-avdelningen Joakim Winter Avveckla Oracle (93-p) Är beroende av avveckling av HR-plus. jan jun 2014, projekt (status: Idé), Beställare IT-avdelningen Joakim Winter Basinfrastruktur basförvaltning (97-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Basinfrastruktur jan dec 2014, objekt Basinfrastruktur, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun

7 7 (14) Basinfrastruktur vidareutveckling (98-f) Vidareutveckling i objektet Basinfrastruktur jan dec 2014, objekt Basinfrastruktur, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Bemanningsplanering - förvaltning (99-f) Förvaltning av tjänsten Bemanningsplanering sep dec 2014, objekt Bemanningsplanering, Systemägare IT-avdelningen Joakim Winter E-post basförvaltning (104-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet E-post. jan dec 2014, objekt E-post, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun E-post vidareutveckling (53-f) Vidareutveckla e-posttjänsten vilket inkluderar att nå följande mål: A) Centraliserad e-post - Samtliga anställda ska använda ebox B) Enhetligare e-postadresser - domänkonsolidering C) Säker och användarvänlig spamhantering D) Avveckla mbox samt de planerade projekten: 1) Utreda och eventuellt implementera Lync 2) Avveckla e-post som tjänst för studenter 3) Separera studentström från medarbetarström 4) Tydligare regler för stora e-postutskick (massmail) jan dec 2014, objekt E-post, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Identitetshantering basförvaltning (107-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Identitetshantering jan dec 2014, objekt Identitetshantering (IDM), Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Identitetshantering vidareutveckling (108-f) Med självservice, automation och spårbarhet i fokus ska en framtidssäkrad identitetshantering växa fram med verksamheten som drivkraft. Ett flertal av våra tjänster ska utvecklas så att de ännu bättre stödjer våra användare i att själva uppdatera, söka och ta ut data/information via självbetjäningsfunktioner. Här följer några av våra planerade projekt: Modernisering av den centrala inloggningen. Säkerhetsarbete och översyn av lösenordshanteringen. Översyn av Extern autentisering med koncentration på anpassningar och implementation av eduid. Kvalitetssäkring av användardatabasen SUKAT. Förbättring av behörighet- och rättighetshantering. Mobil anpassning och virtuella kort.

8 8 (14) jan dec 2014, objekt Identitetshantering (IDM), Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Interna system (IT) basförvaltning (111-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Interna system (IT), inklusive uppgraderingar av Jira, Confluence och RT. jan dec 2014, objekt Interna system, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Interna system (IT) vidareutveckling (112-f) Vidareutveckling inom objektet Interna system (IT), inklusive uppstädning av spp-server och Nagios jan dec 2014, objekt Interna system, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Nät basförvaltning (115-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Nät, inklusive nödvändig utbyggnad av nätet i samband med byggprojekt jan dec 2014, objekt Nät, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Nät vidareutveckling (116-f) Vidareutveckling inom nät, inklusive: utbyggnad trådlöst nät Albanova utreda aggregeringsnätet uppgradera aggregeringsnätet färdigställa införandet brandväggar införa nytt dhcp/dns system jan dec 2014, objekt Nät, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Plattformar och databaser, basförvaltning (119-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Plattformar och databaser jan dec 2014, objekt Plattformar och databaser, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Meddelandebuss (63-p) Vi använder idag ett antal olika tekniska lösningar vad det gäller att skicka meddelanden mellan våra system. Vissa av dessa lösningar är antingen överkomplicerade för det ändamål vi använder dem till eller så har vi inte utfört det underhåll och vidareutveckling vi borde ha gjort. Tanken är att ersätta åtminstone JEvent och XMPP med AMQP.? -?, objekt Plattformar och databaser, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Print basförvaltning (120-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Print, inklusive vidare utrullning och nyleveranser av Printomater till fler kunder. jan dec 2014, objekt Print, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun

9 9 (14) Print vidareutveckling (121-f) Vidareutveckling av utskriftsfunktionalitet, t ex: Utskrifter hemifrån och från mobila plattformar Enklare, billigare och stabilare system för köp av utskrifter jan dec 2014, objekt Print, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Utveckling av ny SU-arbetsplatstjänst (55-f) Projektet bidrar till att stödja del av Stockholms universitets IT-strategiska plan med en modern arbetsplatsutrustning där användaren är i centrum och som möjliggör höjd automatisering, minskad miljöpåverkan samt sänkta totalkostnader för IT-hanteringen inom hela universitetet genom att erbjuda en stabil, standardiserad och ständigt fungerande dator i form av stöd (process och system) för utrullning och överlämning till förvaltning av SU- Arbetsplatstjänst. jan jan 2014, objekt SU-arbetsplatsen, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun SU-arbetsplatsen basförvaltning (126-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet SU-arbetsplatsen jan dec 2014, objekt SU-arbetsplatsen, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Operatörsavtal 2013 (57-p) Avropa nytt operatörsavtal (fast och mobil trafik samt transmission). Nuvarande avtal löperut Tidsplanen för att vi har ett nytt leveransavtal på plats är Q Kvalitet i fokus. apr feb 2014, objekt Telefoni, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Telefoniplattform 2013 (58-p) Projektdirektiv och mål: Avropa växellösning som uppfyller kravet på funktion, återanvändning av nuvarande utrustning samt minimal störning avseende den löpande verksamheten. apr okt 2014, objekt Telefoni, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Telefonisttjänst 2013 (59-p) Projektdirektiv och mål: Utreda och ev. avropa telefonisttjänst utifrån verksamhetens krav på ekonomi och service apr feb 2014, objekt Telefoni, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun Telefoni basförvaltning (127-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Telefoni jan dec 2014, objekt Telefoni, Systemägare IT-avdelningen Gülan Torun

10 10 (14) Kommunikationsavdelningen Förbättrade stilmallar Polopoly (47-f) Syftet är att förbättra stilmallar med avseende på utsida och insida. nov mar 2014, objekt Webb, Systemägare Kommunikationsavdelningen Sofie Mauritzon Webb basförvaltning (132-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Webb, inklusive felrättning och prioriterade ändringar jan dec 2014, objekt Webb, Systemägare Kommunikationsavdelningen Sofie Mauritzon Webb, regelverk och riktlinjer (133-f) Beslut om regelverk och riktlinjer jan dec 2014, objekt Webb, Systemägare Kommunikationsavdelningen Sofie Mauritzon Webb, förbättrad sökfunktion och integration med externa system (134-f) Förbättra sökfunktionerna på webbplatser i Polopoly och möjligheterna att integrera med andra system. aug okt 2014, objekt Webb, Systemägare Kommunikationsavdelningen Sofie Mauritzon Video på webb (135-f) Förbättrad hantering av video med avseende på format, kvalitet och vilka operativsystem som stöds nov dec 2014, objekt Webb, Systemägare Kommunikationsavdelningen Sofie Mauritzon Personalavdelningen Personalobjektet basförvaltning (117-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet PA jan dec 2014, objekt PA, Systemägare Personalavdelningen Marie Högström Kursadministrativt system (66-p) Personalavdelningen är i behov av ett kursadministrativt system som effektiviserar och underlättar arbetet vid administrationen av kurser, seminarier, informationsträffar, konferenser och evenemang. jan dec 2013, objekt PA, Systemägare Personalavdelningen Marie Högström

11 11 (14) E-rekrytering (67-p) Implementera ett nytt rekryteringssystem för att effektivisera och digitalisera Stockholms universitets rekryteringsprocess. jan jun 2014, objekt PA, Systemägare Personalavdelningen Marie Högström Avveckling av HR-plus (94-p) Avveckling av HR-plus samt arkivering av data. jan jun 2014, objekt PA, Systemägare Personalavdelningen Marie Högström Primula vidareutveckling (118-f) Ny funktionalitet för käll- och självservice implementeras. Förbättrat utdatastöd. jan dec 2014, objekt PA, Systemägare Personalavdelningen Marie Högström Program för hantering av lönerevision (95-p) Program för hantering av lönerevisionen. Inköp och implementering. Koppling till SU:s behörighetssystem. mar aug 2014, objekt PA, Systemägare Personalavdelningen Marie Högström Planeringsavdelningen Utvärderingssystem vid Stockholms universitet (62-p) Av beslutet framgår tre huvudsyften: 1) Underlätta implementeringen av verktyget Survey & Report vid SU 2) Kvalitetsutveckla verktygets användbarhet för SUs behov 3) Starta pilottestning av verktyget vid SU? -?, projekt (status: Beslutat), Beställare Planeringsavdelningen, Beslutsstöd basförvaltning (100-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Beslutsstöd jan dec 2014, objekt Beslutsstöd, Systemägare Planeringsavdelningen Joakim Malmström Beslutsstöd vidareutveckling (101-f) Vidareutveckling IVS jan dec 2014, objekt Beslutsstöd, Systemägare Planeringsavdelningen Joakim Malmström

12 12 (14) Studentavdelningen Mobilappikationen basförvaltning (113-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Mobilapplikation jan dec 2014, objekt Mobilapplikation, Systemägare Studentavdelningen Mobilappikationen vidareutveckla (114-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Mobilapplikation jan dec 2014, objekt Mobilapplikation, Systemägare Studentavdelningen SID basförvaltning (124-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Studieinformation och dokumentation jan dec 2014, objekt Studieinformation och dokumentation (SID), Systemägare Studentavdelningen Jerker Dahne SID vidareutveckling (125-f) Vidareutveckling SID jan dec 2014, objekt Studieinformation och dokumentation (SID), Systemägare Studentavdelningen Jerker Dahne VFU-portalen basförvaltning (130-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet VFU-portalen jan dec 2014, objekt VFU-portal, Systemägare Studentavdelningen Jerker Dahne Vidareutveckling av den gemensamma VFU-portalen (131-f) Syftet med projektet är att öka användbarheten av portalen för kommuner och lärosäten och att minska behovet av egna sidosystem. Utökade funktioner för administration, frigöra platser, historik, kommunikation, planering, information, kvalitetssäkring. jan dec 2014, objekt VFU-portal, Systemägare Studentavdelningen Jerker Dahne Tekniska avdelningen Nytt lokalsystem (136-f) Förstudie pågår: Sektionen för byggnadsplanering har sedan början av 90-talet utvecklat och använt ett system som håller reda på universitetets lokalresurser. Systemet används bl a för hantering av internhyror, projektredovisning och framtagning av ritningar. Pensionsavgång på Sektionen för byggnads-planering leder till att kompetens för drift och utveckling av systemet kommer att försvinna inom en snar framtid. Sektionen för byggnadsplanering vill därför ta fram underlag för beslut om ett nytt system alt vidareutveckling av det befintliga systemet. jun jan 2014, projekt (status: Startat), Beställare Tekniska avdelningen, Sektionen för Byggnadsplanering Camilla Westerborn

13 13 (14) Webbarkivering (96-p) Projektet omfattar en förstudie som kartlägger och dokumenterar den nuvarande webben samt anger rutiner för bevarande och gallring. Projektet syftar till att ta fram en strategi för webbarkivering. Den framtagna strategin skall sammanfattas i ett policydokument och en handlingsplan. Policydokumentet är en avsiktsförklaring och skall innehålla riktlinjer för att utreda och ta beslut om bevarande av webbsidor. Handlingsplanen skall beskriva hur arbetet med webbarkivering skall bedrivas i framtiden, från och med när förstudien är färdig. jan mar 2014, projekt (status: Beslutat), Beställare Tekniska avdelningen Ann-Marie Larsson Bostadssystem (84-p) Byggnadsplanering vill ha ett IT-verktyg för att förenkla och stödja administrationen kring att tillhandahålla bostäder åt gästforskare och internationella studenter. Ambitionen är därför att SU gör upphandling gemensamt med KTH och flera möten har genomförts tillsammans för att påbörja detta.? -?, projekt (status: Idé), Beställare Tekniska avdelningen Ann-Marie Larsson Diarieföring och ärendehantering basförvaltning (102-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Diarieföring och ärendehantering jan dec 2014, objekt Diareföring och ärendehantering, Systemägare Tekniska avdelningen, Sektionen för Arkiv och registratur Göran Rydeberg Diariet integrationer (103-f) Förbättra och förenkla användandet av diariet genom kopplingar till rekryteringssystem och universitetsgemensam inloggning. jan dec 2014, objekt Diareföring och ärendehantering, Systemägare Tekniska avdelningen, Sektionen för Arkiv och registratur Göran Rydeberg Inköp och logistik basförvaltning (109-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Inköp och logistik jan dec 2014, objekt Inköp och logistik, Systemägare Tekniska avdelningen, Sektionen för Inköp och logistik Stefan Trygg Inköp och logistik vidareutveckling (110-f) Vidareutveckling av Inköp och logistik jan dec 2014, objekt Inköp och logistik, Systemägare Tekniska avdelningen, Sektionen för Inköp och logistik Stefan Trygg Schemaläggning och lokalbokning basförvaltning (122-f) Vidmakthålla funktionaliteten i objektet Schemaläggning och lokalbokning jan dec 2014, objekt Schemaläggning och lokalbokning, Systemägare Tekniska avdelningen, Sektionen för lokalservice, Lennart Persson

14 14 (14) Schemaläggning och lokalbokning vidareutveckling (123-f) Nya funktioner schemavisning "Mitt schema" för studenter, schema i mobilapp, förenklad grupprumsbokning mm jan dec 2014, objekt Schemaläggning och lokalbokning, Systemägare Tekniska avdelningen, Sektionen för lokalservice, Lennart Persson

Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01. Tid 13.00 15.00 Faculty Club, styrelserummet

Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01. Tid 13.00 15.00 Faculty Club, styrelserummet Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor PROTOKOLL fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01 Tid 13.00 15.00 Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam Ela Aspillaga Caroline

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet UFV 2009/210 Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2009-02-06 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Syfte 4 Metoder 4 2.

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2013

Förvaltningsplan NyA 2013 Dnr 2012:65 1(16) Förvaltningsplan NyA 2013 Innehållsförteckning Dnr 2012:65 2(16) 1 Inledning... 3 1.1 VHS blir UHR... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Avgränsningar... 3 1.4 Definitioner och förkortningar... 3 1.5

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter 2014-04-24 Dnr 12/596 Förvaltningschefen Helena Linnell Handläggare för planeringsfrågor 1(26) Rektor Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter Härmed överlämnas uppföljning av Verksamhetsplan

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig

Läs mer