Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster. Informationsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster. Informationsmöte 140320"

Transkript

1 Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster

2 Agenda Välkomna och inledning Kamilla Petersson, Projektkontoret BUG Införande av en enhetlig utskriftsmiljö Projektledare Petter Baggeryd GURIA - systemstöd för riskanalys, avvikelse- och incidenthantering Projektledare Carin Norlin STIG gemensamt ärendehanteringssystem för service- och support Projektledare Lars Eriksson BPU IT-stöd för institutionernas bemanningsplanering - Projektledare Roger Haglund Ladok3 utveckling av vår studieadministration och nästa generation av nationella systemet Ladok Projektledare Barbro Carlsson Frågestund Fika, mingel och fler frågor

3 Vad är projektkontoret? Stöd, samordning och controllerfunktion för utvecklingsprojekt på universitetsgemensam nivå Stödjer och rapporterar till universitetsdirektören och portföljledningen Ansvarar för samordning av projekt och för utveckling av projektverksamheten på universitetsgemensam nivå För närvarande 9 projekt

4 Övriga universitetsgemensamma utvecklingsprojekt 2014 ISP Individuella studieplaner för doktorander Förstudie PA-system Byte av e-postleverantör LIS (TULE) teknisk utredning ledningsinformationssystem

5 Hur väljs de universitetsgemensamma utvecklingsprojekten ut? Projektidéer skickas in via områdescheferna inom GF och prioriteras av portföljledningen vår 2014 Förstudier genomförs vår-höst Projektförslag, budget och kalkyl skickas till projektkontoret höst 2014 Finansiering från en gemensam investeringsram Beslut av universitetsdirektören om vilka projekt som ska få medel nästkommande år i november Krav Gränsöverskridande inom universitetet IT-koppling Externa krav

6 Mer information om projekt och projektutbildningar Projektkatalogen Kontakta projektkontoret Kontaktuppgifter idag via projektledarna Kompetensutveckling projekthantering /projekt/?skipssocheck=true

7 Kom ihåg att skriva ner era frågor och så var det det där med mobiltelefonen BUG Införande av en enhetlig utskriftsmiljö Projektledare Petter Baggeryd

8 BUG Utskrift och kopiering som tjänst Projektledare: Petter Baggeryd

9 Utskrift och kopiering som tjänst Studenter, medarbetare och allmänhet använder tjänsten Ger säker, enkel och miljövänlig utskriftshantering Utskrift, kopiering och skanning från valfri skrivare inom universitetets utskriftssystem Studenter betalar utskrift och kopior via betalfunktion kopplad till utskriftstjänsten PayEx Medarbetare faktureras efter ansvarsställe

10 Utskrift och kopiering som tjänst Toshiba äger skrivarna och levererar utskriftstjänsten PaperCut levererar systemstödet i samarbete med Toshiba PaperCut användargränssnitt heter i vår miljö GUprint PayEx levererar betalfunktion för studenter Utskriftstjänsten utvecklas och förvaltas av Göteborgs universitet IT ansvarar för teknisk drift/hårdvara Systemförvaltningen tillsammans med leverantören Toshiba ansvarar för underhåll och utveckling

11 Enheter och optimering Fem olika enheter GU1-5 Enhet levereras efter behovsanalys Pågående optimering under avtalstiden Enheter GU1 svartvit bordsmodell A4 (50 ppm) GU2 färg MFP A4 (28 ppm) GU3 färg MFP A3 (25 ppm) GU4 färg MFP A3 (45 ppm) GU5 svartvit MFP A3 (65 ppm)

12 Vad kan användaren göra? Skriva ut från egen dator/tjänstedator e-post USB i datorsalar och på UB:s offentliga PC:s Förinställning, utskrift: A4 dubbelsidig svart/vit Kopiera Skanna till USB och e-post, skanning är kostnadsfritt. Allmänhet och anonyma har begränsade möjligheter. Utskriften läggs i central kö och hämtas från valfri skrivare inom GU:s utskriftssystem. En utskrift som inte hämtats ut inom 24 timmar tas bort.

13 Tjänsten för medarbetare, funktionsroller Utbildas av förvaltningen Utskriftsadministratörer Ansvarar för institution eller enhet Hanterar konton och behörigheter Tar fram rapporter för internt bruk Tilldelar eventuella student utskriftskvoter Skrivarvärdar Ansvarar för en eller flera enheter Fyller på papper och toner på skrivarna samt hanterar depålager Anmäler fel på skrivarna till Toshibas Help-Desk Kontaktperson för Toshibas servicetekniker och förvaltningen

14 Vad händer i projektet Studenter och allmänhet utrullning vecka 7 till 11 Pilot för medarbetare med start i april Projektet avslutas och övergår till förvaltning i juni Tjänsten för medarbetare börjar rullas ut till hösten

15 Studentpriser jämförelse övriga lärosäten Studentutskrifter Priser svartvitt Priser färg Plats A4, A4, enkelsidigt dubbelsidigt A3, enkelsidigt A3, dubbelsidigt A4, enkelsidigt A4, dubbelsidigt A3, enkelsidigt A3, dubbelsidigt Göteborgs universitet 0,30 kr 0,56 kr 0,60 kr 1,17 kr 0,90 kr 1,68 kr 1,35 kr 2,55 kr Linköpings universitet 0,50 kr 1,00 kr 1,00 kr 2,00 kr 0,69 kr 1,38 kr 1,38 kr 2,76 kr Malmö högskola 0,50 kr 1,00 kr 0,80 kr 1,60 kr 0,80 kr 1,60 kr 1,60 kr 3,20 kr Blekinge tekniska högskola 0,45 kr 0,90 kr 0,90 kr 1,80 kr 0,90 kr 1,80 kr 1,80 kr 3,60 kr Linne universitetet 0,36 kr 0,65 kr 0,72 kr 1,30 kr 0,95 kr 1,71 kr 1,90 kr 3,42 kr Sveriges lantbruksuniversitet 0,44 kr 0,75 kr 0,88 kr 1,50 kr 1,06 kr 2,00 kr 2,13 kr 4,00 kr Lunds universitet 0,50 kr 1,00 kr 2,00 kr 4,00 kr Stockholms universitet 0,70 kr 1,40 kr 2,80 kr 5,60 kr Chalmers 0,36 kr 0,72 kr Högskolan Dalarna 0,40 kr 0,60 kr 1,10 kr 2,00 kr KTH 0,50 kr 2,50 kr

16 Miljökompensation Göteborgs universitet miljökompenserar Ett avverkat träd blir två nya Tricorona

17 Kontakt information För beställning av ny enhet innan tjänsten rullas ut Frågor om tjänsten medarbetarportalen.gu.se/service/utskriftstjanst/

18 GURIA - systemstöd för riskanalys, avvikelseoch incidenthantering Projektledare Carin Norlin

19 GURIA - GU Risk Incident Analys/Avvikelse Bakgrund Behov av samordning mellan säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Återkommande avvikelse vid extern miljörevision. Uppgraderad till stor avvikelse i april Vision 2020, arbetsmiljö prioriteras.

20 Verksamhets- och lagkrav Arbetsmiljö inklusive SBA Lag- och uppföljningskrav Säkerhet Lag- och uppföljningskrav Miljö Certifieringskrav

21 Syftet med ett systemstöd Rapportera och följa upp Göra det enklare att rapportera incidenter, tillbud, skador och avvikelser. Förenkla hanteringen av ovanstående. Effektivisera den centrala samordningen för att få fram en helhetsbild med kvalitet. Förebygga Förenkla arbetet med riskanalyser, riskbedömningar och SBA. Samla resultaten på samma ställe. Jämföra inrapporterade händelser och använda vid t. ex. riskanalyser. Göra det lättare att lämna förbättringsförslag avseende miljö.

22 Användare av systemet Alla medarbetare kan rapportera Personalhandläggare, kontaktperson säkerhet och miljörepresentanter på institution. Säkerhetssamordnare campus och miljösamordnare fakultet. Chefer i linjen. Centrala funktioner för säkerhet, arbetsmiljö och miljö.

23 Vår leverantör Vald leverantör - Flexeurope De levererar ett system som heter Flexite BPMS Ett webbaserat system för riskanalys, incident- och avvikelsehantering. Extern drift. Åtkomst via Medarbetarportalen. Flexeurope har många stora kunder inom offentlig verksamhet främst landsting (hantering av vårdavvikelser) och kommuner.

24 Införandeprojekt Workshop(s) och test Pilot under maj oktober Utrullning på hela GU påbörjas i mitten av oktober Överlämning till förvaltning kvartal 1 år 2015 till ordinarie verksamhet

25 Kontaktuppgifter Projektledare, Carin Norlin, tel: Projektets webbplats

26 STIG Gemensamt ärendehanteringssystem för service- och support Projektledare Lars Eriksson

27 STIG Gemensamt IT-stöd för Servicefunktioner Lars Eriksson, projektledare

28 Vad är STIG? Tjänst baserad på ärendehanteringssystemet Easit Svenskt webbaserat system Ärenden som hanteras i system är av typ felanmälan, beställningar, frågor och synpunkter! Diarieföring av ärenden hanteras i GUDOK och inte STIG

29 Vilka använder STIG? Typ av ärenden IT-enheten Felanmälan Beställningar Frågor Synpunkter I drift Oktober 2013 November 2013 UB Antal ärenden per år Ca Ca Antal handläggare Målgrupp Medarbetare Allmänheten Studenter Medarbetare Frågor Synpunkter Beställningsförslag på nya böcker

30 Hur används STIG? Exempel - ärende IT-enheten 1. En medarbetare behöver hjälp med att exportera till excel från Palasso och mailar 1 Service desk Ett ärende skapas i STIG med handläggargrupp Service Desk och ett bekräftels skickas till medarbetaren om att ett ärende har skapats 3. Handläggare i Service Desk kan inte lösa ärendet och byter därför handläggargrupp i STIG till Personalsystem Handläggaren i gruppen Personalsystem hjälper medarbetaren med problemet. 5. Handläggaren stänger ärendet i STIG och ett mail skickas från STIG med information om att ärendet är löst. IT-enheten 30 handläggargrupper Ärenden i STIG kan antingen skapas från webbformulär, e-post eller genom registrering av handläggare.

31 Vad är nyttan med STIG? Gemensamt arbetssätt Översikt över nya och pågående ärenden per handläggargrupp Möjlighet att kategorisera och prioritera Mindre personberoende Möjlighet att hantera mallar för mailsvar och lösningsbeskrivning Samlad information om ett ärende på ett ställe Möjlighet att söka fram liknade ärenden Underlag och statistik för att publicera information på webben

32 STIG 2014 och framåt Implementering pågår av STIG vid Utbildningsenheten och PIL-enheten (GUL). Planerad driftsättning april/maj STIG-projektet avslutas i maj 2014 Fortsatt implementering kommer drivas av linjen med stöd av STIG:s förvaltningsgrupp. Dialog inför framtida implementationer sker med systemägare och systemförvaltare

33 STIG kontaktinformation Frågor om projektet: Lars Eriksson Nina Romanus Projektledare Systemförvaltare

34 BPU IT-stöd för institutionernas bemanningsplanering Projektledare Roger Haglund

35 Projekt IT-stöd BPU IT-stöd för bemanning, individuell tjänstgöringsplanering och tjänstgöringsuppföljning

36 Bakgrund Under lång tid uttryckt behov av gemensamt IT-stöd för sin verksamhetsbemanning, lärarpersonalens tjänstgöringsplanering och för uppföljning. Lärarnas arbetstidsavtal ålägger arbetsgivaren att löpande planera och upprätta tjänstgöringsplaner. Olika redovisningar av lärarpersonalens arbetande; HSVutvärderingar, examensrättsansökningar, RED10, BLUE11, etc. Årsarbetstid ger fluktuation över tid. Svårt att bevaka och beräkna och se konsekvenser. Bristen på ett gemensamt IT-stöd: leder till att omfattande manuella arbetsinsatser och osäker jämförbarhet mellan institutioner.

37 Några effektmål Minskat dubbelarbete data för bemanningsplaneringen importeras från källsystemen Minskat manuellt arbete vid rapportuttag vid utvärderingar, uppföljningar, mm rapportmallar finns och kan skapas Ökad transparens i planeringen ger bättre arbetsmiljö och delaktighet Väsentligen ökad kvalitet och jämförbarhet i information kring verksamheters bemanning och individers tjänstgöring Kontroll på arbetsbelastningen och bättre möjlighet att hantera obalanser samt lättare att bokföra och reglera övertider Möjlighet till aktiv verksamhetsplaneringen Tjänstgöringsplanerna byggs in i systemet facken kan se fastställd planering i systemet

38 Ett universitetsgemensamt IT-stöd Möjligheter att planera både på grövre nivå eller mer detaljerad nivå inst bestämmer Viss standardisering krävs för att skapa jämförbarhet Rollbaserad behörighet till systemet Integration med GU-system för automatisk import av grunddata: Person- och anställningsuppgifter (Palasso) Utbildningsprogram och kurser (Ladok) Forskningsprojekt och uppdrag (Agresso) Generera rapporter: tjänstgöringsplaner, underlag för ekonomiska transaktioner, statistik mm mm

39

40 Tidplan Integrations- och konfigurationsarbetet i slutfas Manualer, utbildning, förvaltningsorganisation formeras nu Testkörning med 2 pilotinstitutioner: Vårdvetenskap o hälsa & Biologi o miljövetenskap Intrimning Lärplattform 31 mars = leveransgodkännande av systemet Från april 2014 (prel): skarpt systemläge och successiv utrullning (hälften alla inst) Hösten 2014: fortsatt utrullning (resten inst) Frågor? Projektledare Roger Haglund (5327 eller

41 Ladok3 Utveckling av vår studieadministration och nästa generation av nationella systemet Ladok Projektledare Barbro Carlsson

42 Ladok3: Bra service för studenter och smidig administration för medarbetare

43 Varför Ladok3 och vad innebär det? Dagens Ladok bygger på en gammal teknisk plattform från 80-talet. Håller inte att lappa och laga. Saknar samsyn om arbetssätt för studieadministration Ladok3-projektet berör 38 lärosäten, inklusive Göteborgs universitet. Målet är att ge en bättre och säkrare service till universitetets studenter och doktorander. Det ska också bidra till en smidigare daglig studieadministration för våra medarbetare.

44 Vem driver projektet? Nationellt: Utveckling av systemet Ny förvaltning och drift Lokalt på Göteborgs universitet: En lokal projektgrupp förbereder, utbildar och inför systemet på vårt universitet Två representanter i det nationella Ladok3-projektet Vi erbjuds också att ha med ytterligare representanter vid nationella seminarier

45 De flesta berörs

46 Ladok3 på GU: Tidplan Delprojekt registervård Delprojekt integrationer Delprojekt verksamhetsutveckling Delprojekt utbilda Delprojekt införa februari Produktionssättning Årsredovisning (nuvarande Ladok parallellt) Produktionssättning Uppföljningar (nuvarande Ladok parallellt) Produktionssättning övrig funktionalitet

47 Ladok3-projektets hemsida

48

49

50

51

52

53 Kontakta oss gärna Barbro Carlsson Projektledare Ann-Marie Strand Delprojektledare registervård och konvertering

54 Frågor och svar

55 Fika, mingel och fler frågor

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet UFV 2009/210 Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2009-02-06 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Syfte 4 Metoder 4 2.

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01. Tid 13.00 15.00 Faculty Club, styrelserummet

Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01. Tid 13.00 15.00 Faculty Club, styrelserummet Högskolan i Halmstad Utskottet för IT-frågor PROTOKOLL fört vid sammanträde 3/2013 2013-10-01 Tid 13.00 15.00 Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam Ela Aspillaga Caroline

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter 2014-04-24 Dnr 12/596 Förvaltningschefen Helena Linnell Handläggare för planeringsfrågor 1(26) Rektor Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter Härmed överlämnas uppföljning av Verksamhetsplan

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER. Vid förändring av ärende- och dokumenthantering. Version 1.0

TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER. Vid förändring av ärende- och dokumenthantering. Version 1.0 TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER Vid förändring av ärende- och dokumenthantering Version 1.0 1 Inledning Dessa rekommendationer, TAM 1:2008, togs fram år 2008 inom projektet TAMAD - Förstudie. Syftet med projektet

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt EN KUNDTIDNING FRÅN INUIT 1 2014 Reportage från ManageEngine Användarkonferens 2013 SID 4 Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor SID 6 Möt Sanjeev från ManageEngine SID 10 Region Halland har ökat lösningsgraden

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Foto: Anna Nordblad Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Innehåll Förord... 2 Projektorganisation... 3 Bakgrund... 4 Projektmål och avgränsningar... 4 Utvärdering av mål... 5 Projektmål

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsens handling nr 19/2014 Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsen 2014-04-29, 75 2 (10) Innehållsförteckning Revisionshistoria 3 Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar

Läs mer

Förvaltningsplan NyA 2013

Förvaltningsplan NyA 2013 Dnr 2012:65 1(16) Förvaltningsplan NyA 2013 Innehållsförteckning Dnr 2012:65 2(16) 1 Inledning... 3 1.1 VHS blir UHR... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Avgränsningar... 3 1.4 Definitioner och förkortningar... 3 1.5

Läs mer