Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster. Informationsmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster. Informationsmöte 140320"

Transkript

1 Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster

2 Agenda Välkomna och inledning Kamilla Petersson, Projektkontoret BUG Införande av en enhetlig utskriftsmiljö Projektledare Petter Baggeryd GURIA - systemstöd för riskanalys, avvikelse- och incidenthantering Projektledare Carin Norlin STIG gemensamt ärendehanteringssystem för service- och support Projektledare Lars Eriksson BPU IT-stöd för institutionernas bemanningsplanering - Projektledare Roger Haglund Ladok3 utveckling av vår studieadministration och nästa generation av nationella systemet Ladok Projektledare Barbro Carlsson Frågestund Fika, mingel och fler frågor

3 Vad är projektkontoret? Stöd, samordning och controllerfunktion för utvecklingsprojekt på universitetsgemensam nivå Stödjer och rapporterar till universitetsdirektören och portföljledningen Ansvarar för samordning av projekt och för utveckling av projektverksamheten på universitetsgemensam nivå För närvarande 9 projekt

4 Övriga universitetsgemensamma utvecklingsprojekt 2014 ISP Individuella studieplaner för doktorander Förstudie PA-system Byte av e-postleverantör LIS (TULE) teknisk utredning ledningsinformationssystem

5 Hur väljs de universitetsgemensamma utvecklingsprojekten ut? Projektidéer skickas in via områdescheferna inom GF och prioriteras av portföljledningen vår 2014 Förstudier genomförs vår-höst Projektförslag, budget och kalkyl skickas till projektkontoret höst 2014 Finansiering från en gemensam investeringsram Beslut av universitetsdirektören om vilka projekt som ska få medel nästkommande år i november Krav Gränsöverskridande inom universitetet IT-koppling Externa krav

6 Mer information om projekt och projektutbildningar Projektkatalogen Kontakta projektkontoret Kontaktuppgifter idag via projektledarna Kompetensutveckling projekthantering /projekt/?skipssocheck=true

7 Kom ihåg att skriva ner era frågor och så var det det där med mobiltelefonen BUG Införande av en enhetlig utskriftsmiljö Projektledare Petter Baggeryd

8 BUG Utskrift och kopiering som tjänst Projektledare: Petter Baggeryd

9 Utskrift och kopiering som tjänst Studenter, medarbetare och allmänhet använder tjänsten Ger säker, enkel och miljövänlig utskriftshantering Utskrift, kopiering och skanning från valfri skrivare inom universitetets utskriftssystem Studenter betalar utskrift och kopior via betalfunktion kopplad till utskriftstjänsten PayEx Medarbetare faktureras efter ansvarsställe

10 Utskrift och kopiering som tjänst Toshiba äger skrivarna och levererar utskriftstjänsten PaperCut levererar systemstödet i samarbete med Toshiba PaperCut användargränssnitt heter i vår miljö GUprint PayEx levererar betalfunktion för studenter Utskriftstjänsten utvecklas och förvaltas av Göteborgs universitet IT ansvarar för teknisk drift/hårdvara Systemförvaltningen tillsammans med leverantören Toshiba ansvarar för underhåll och utveckling

11 Enheter och optimering Fem olika enheter GU1-5 Enhet levereras efter behovsanalys Pågående optimering under avtalstiden Enheter GU1 svartvit bordsmodell A4 (50 ppm) GU2 färg MFP A4 (28 ppm) GU3 färg MFP A3 (25 ppm) GU4 färg MFP A3 (45 ppm) GU5 svartvit MFP A3 (65 ppm)

12 Vad kan användaren göra? Skriva ut från egen dator/tjänstedator e-post USB i datorsalar och på UB:s offentliga PC:s Förinställning, utskrift: A4 dubbelsidig svart/vit Kopiera Skanna till USB och e-post, skanning är kostnadsfritt. Allmänhet och anonyma har begränsade möjligheter. Utskriften läggs i central kö och hämtas från valfri skrivare inom GU:s utskriftssystem. En utskrift som inte hämtats ut inom 24 timmar tas bort.

13 Tjänsten för medarbetare, funktionsroller Utbildas av förvaltningen Utskriftsadministratörer Ansvarar för institution eller enhet Hanterar konton och behörigheter Tar fram rapporter för internt bruk Tilldelar eventuella student utskriftskvoter Skrivarvärdar Ansvarar för en eller flera enheter Fyller på papper och toner på skrivarna samt hanterar depålager Anmäler fel på skrivarna till Toshibas Help-Desk Kontaktperson för Toshibas servicetekniker och förvaltningen

14 Vad händer i projektet Studenter och allmänhet utrullning vecka 7 till 11 Pilot för medarbetare med start i april Projektet avslutas och övergår till förvaltning i juni Tjänsten för medarbetare börjar rullas ut till hösten

15 Studentpriser jämförelse övriga lärosäten Studentutskrifter Priser svartvitt Priser färg Plats A4, A4, enkelsidigt dubbelsidigt A3, enkelsidigt A3, dubbelsidigt A4, enkelsidigt A4, dubbelsidigt A3, enkelsidigt A3, dubbelsidigt Göteborgs universitet 0,30 kr 0,56 kr 0,60 kr 1,17 kr 0,90 kr 1,68 kr 1,35 kr 2,55 kr Linköpings universitet 0,50 kr 1,00 kr 1,00 kr 2,00 kr 0,69 kr 1,38 kr 1,38 kr 2,76 kr Malmö högskola 0,50 kr 1,00 kr 0,80 kr 1,60 kr 0,80 kr 1,60 kr 1,60 kr 3,20 kr Blekinge tekniska högskola 0,45 kr 0,90 kr 0,90 kr 1,80 kr 0,90 kr 1,80 kr 1,80 kr 3,60 kr Linne universitetet 0,36 kr 0,65 kr 0,72 kr 1,30 kr 0,95 kr 1,71 kr 1,90 kr 3,42 kr Sveriges lantbruksuniversitet 0,44 kr 0,75 kr 0,88 kr 1,50 kr 1,06 kr 2,00 kr 2,13 kr 4,00 kr Lunds universitet 0,50 kr 1,00 kr 2,00 kr 4,00 kr Stockholms universitet 0,70 kr 1,40 kr 2,80 kr 5,60 kr Chalmers 0,36 kr 0,72 kr Högskolan Dalarna 0,40 kr 0,60 kr 1,10 kr 2,00 kr KTH 0,50 kr 2,50 kr

16 Miljökompensation Göteborgs universitet miljökompenserar Ett avverkat träd blir två nya Tricorona

17 Kontakt information För beställning av ny enhet innan tjänsten rullas ut Frågor om tjänsten medarbetarportalen.gu.se/service/utskriftstjanst/

18 GURIA - systemstöd för riskanalys, avvikelseoch incidenthantering Projektledare Carin Norlin

19 GURIA - GU Risk Incident Analys/Avvikelse Bakgrund Behov av samordning mellan säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Återkommande avvikelse vid extern miljörevision. Uppgraderad till stor avvikelse i april Vision 2020, arbetsmiljö prioriteras.

20 Verksamhets- och lagkrav Arbetsmiljö inklusive SBA Lag- och uppföljningskrav Säkerhet Lag- och uppföljningskrav Miljö Certifieringskrav

21 Syftet med ett systemstöd Rapportera och följa upp Göra det enklare att rapportera incidenter, tillbud, skador och avvikelser. Förenkla hanteringen av ovanstående. Effektivisera den centrala samordningen för att få fram en helhetsbild med kvalitet. Förebygga Förenkla arbetet med riskanalyser, riskbedömningar och SBA. Samla resultaten på samma ställe. Jämföra inrapporterade händelser och använda vid t. ex. riskanalyser. Göra det lättare att lämna förbättringsförslag avseende miljö.

22 Användare av systemet Alla medarbetare kan rapportera Personalhandläggare, kontaktperson säkerhet och miljörepresentanter på institution. Säkerhetssamordnare campus och miljösamordnare fakultet. Chefer i linjen. Centrala funktioner för säkerhet, arbetsmiljö och miljö.

23 Vår leverantör Vald leverantör - Flexeurope De levererar ett system som heter Flexite BPMS Ett webbaserat system för riskanalys, incident- och avvikelsehantering. Extern drift. Åtkomst via Medarbetarportalen. Flexeurope har många stora kunder inom offentlig verksamhet främst landsting (hantering av vårdavvikelser) och kommuner.

24 Införandeprojekt Workshop(s) och test Pilot under maj oktober Utrullning på hela GU påbörjas i mitten av oktober Överlämning till förvaltning kvartal 1 år 2015 till ordinarie verksamhet

25 Kontaktuppgifter Projektledare, Carin Norlin, tel: Projektets webbplats

26 STIG Gemensamt ärendehanteringssystem för service- och support Projektledare Lars Eriksson

27 STIG Gemensamt IT-stöd för Servicefunktioner Lars Eriksson, projektledare

28 Vad är STIG? Tjänst baserad på ärendehanteringssystemet Easit Svenskt webbaserat system Ärenden som hanteras i system är av typ felanmälan, beställningar, frågor och synpunkter! Diarieföring av ärenden hanteras i GUDOK och inte STIG

29 Vilka använder STIG? Typ av ärenden IT-enheten Felanmälan Beställningar Frågor Synpunkter I drift Oktober 2013 November 2013 UB Antal ärenden per år Ca Ca Antal handläggare Målgrupp Medarbetare Allmänheten Studenter Medarbetare Frågor Synpunkter Beställningsförslag på nya böcker

30 Hur används STIG? Exempel - ärende IT-enheten 1. En medarbetare behöver hjälp med att exportera till excel från Palasso och mailar 1 Service desk Ett ärende skapas i STIG med handläggargrupp Service Desk och ett bekräftels skickas till medarbetaren om att ett ärende har skapats 3. Handläggare i Service Desk kan inte lösa ärendet och byter därför handläggargrupp i STIG till Personalsystem Handläggaren i gruppen Personalsystem hjälper medarbetaren med problemet. 5. Handläggaren stänger ärendet i STIG och ett mail skickas från STIG med information om att ärendet är löst. IT-enheten 30 handläggargrupper Ärenden i STIG kan antingen skapas från webbformulär, e-post eller genom registrering av handläggare.

31 Vad är nyttan med STIG? Gemensamt arbetssätt Översikt över nya och pågående ärenden per handläggargrupp Möjlighet att kategorisera och prioritera Mindre personberoende Möjlighet att hantera mallar för mailsvar och lösningsbeskrivning Samlad information om ett ärende på ett ställe Möjlighet att söka fram liknade ärenden Underlag och statistik för att publicera information på webben

32 STIG 2014 och framåt Implementering pågår av STIG vid Utbildningsenheten och PIL-enheten (GUL). Planerad driftsättning april/maj STIG-projektet avslutas i maj 2014 Fortsatt implementering kommer drivas av linjen med stöd av STIG:s förvaltningsgrupp. Dialog inför framtida implementationer sker med systemägare och systemförvaltare

33 STIG kontaktinformation Frågor om projektet: Lars Eriksson Nina Romanus Projektledare Systemförvaltare

34 BPU IT-stöd för institutionernas bemanningsplanering Projektledare Roger Haglund

35 Projekt IT-stöd BPU IT-stöd för bemanning, individuell tjänstgöringsplanering och tjänstgöringsuppföljning

36 Bakgrund Under lång tid uttryckt behov av gemensamt IT-stöd för sin verksamhetsbemanning, lärarpersonalens tjänstgöringsplanering och för uppföljning. Lärarnas arbetstidsavtal ålägger arbetsgivaren att löpande planera och upprätta tjänstgöringsplaner. Olika redovisningar av lärarpersonalens arbetande; HSVutvärderingar, examensrättsansökningar, RED10, BLUE11, etc. Årsarbetstid ger fluktuation över tid. Svårt att bevaka och beräkna och se konsekvenser. Bristen på ett gemensamt IT-stöd: leder till att omfattande manuella arbetsinsatser och osäker jämförbarhet mellan institutioner.

37 Några effektmål Minskat dubbelarbete data för bemanningsplaneringen importeras från källsystemen Minskat manuellt arbete vid rapportuttag vid utvärderingar, uppföljningar, mm rapportmallar finns och kan skapas Ökad transparens i planeringen ger bättre arbetsmiljö och delaktighet Väsentligen ökad kvalitet och jämförbarhet i information kring verksamheters bemanning och individers tjänstgöring Kontroll på arbetsbelastningen och bättre möjlighet att hantera obalanser samt lättare att bokföra och reglera övertider Möjlighet till aktiv verksamhetsplaneringen Tjänstgöringsplanerna byggs in i systemet facken kan se fastställd planering i systemet

38 Ett universitetsgemensamt IT-stöd Möjligheter att planera både på grövre nivå eller mer detaljerad nivå inst bestämmer Viss standardisering krävs för att skapa jämförbarhet Rollbaserad behörighet till systemet Integration med GU-system för automatisk import av grunddata: Person- och anställningsuppgifter (Palasso) Utbildningsprogram och kurser (Ladok) Forskningsprojekt och uppdrag (Agresso) Generera rapporter: tjänstgöringsplaner, underlag för ekonomiska transaktioner, statistik mm mm

39

40 Tidplan Integrations- och konfigurationsarbetet i slutfas Manualer, utbildning, förvaltningsorganisation formeras nu Testkörning med 2 pilotinstitutioner: Vårdvetenskap o hälsa & Biologi o miljövetenskap Intrimning Lärplattform 31 mars = leveransgodkännande av systemet Från april 2014 (prel): skarpt systemläge och successiv utrullning (hälften alla inst) Hösten 2014: fortsatt utrullning (resten inst) Frågor? Projektledare Roger Haglund (5327 eller

41 Ladok3 Utveckling av vår studieadministration och nästa generation av nationella systemet Ladok Projektledare Barbro Carlsson

42 Ladok3: Bra service för studenter och smidig administration för medarbetare

43 Varför Ladok3 och vad innebär det? Dagens Ladok bygger på en gammal teknisk plattform från 80-talet. Håller inte att lappa och laga. Saknar samsyn om arbetssätt för studieadministration Ladok3-projektet berör 38 lärosäten, inklusive Göteborgs universitet. Målet är att ge en bättre och säkrare service till universitetets studenter och doktorander. Det ska också bidra till en smidigare daglig studieadministration för våra medarbetare.

44 Vem driver projektet? Nationellt: Utveckling av systemet Ny förvaltning och drift Lokalt på Göteborgs universitet: En lokal projektgrupp förbereder, utbildar och inför systemet på vårt universitet Två representanter i det nationella Ladok3-projektet Vi erbjuds också att ha med ytterligare representanter vid nationella seminarier

45 De flesta berörs

46 Ladok3 på GU: Tidplan Delprojekt registervård Delprojekt integrationer Delprojekt verksamhetsutveckling Delprojekt utbilda Delprojekt införa februari Produktionssättning Årsredovisning (nuvarande Ladok parallellt) Produktionssättning Uppföljningar (nuvarande Ladok parallellt) Produktionssättning övrig funktionalitet

47 Ladok3-projektets hemsida

48

49

50

51

52

53 Kontakta oss gärna Barbro Carlsson Projektledare Ann-Marie Strand Delprojektledare registervård och konvertering

54 Frågor och svar

55 Fika, mingel och fler frågor

Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster. Informationsmöte

Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster. Informationsmöte Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster Agenda 09.00 Välkomna och inledning Kamilla Petersson, Projektkontoret 09.10 BUG Införande av en enhetlig

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster KAMILLA PETERSSON PROJEKTKONTORET

Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster KAMILLA PETERSSON PROJEKTKONTORET Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster KAMILLA PETERSSON PROJEKTKONTORET Det spelar ingen roll hur bra ett projekt är om det inte finns någon

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om nya universitetsgemensamma IT-baserade tjänster!

Välkomna till informationsmöte om nya universitetsgemensamma IT-baserade tjänster! Välkomna till informationsmöte om nya universitetsgemensamma IT-baserade tjänster! Agenda 13.05 Inledning av projektkontoret 13.15 BUG Betal och utskriftstjänst vid Göteborgs universitet Projektledare

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster

Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster Det spelar ingen roll hur bra ett projekt är om det inte finns någon som kan, vill och är förberedd

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om nya universitetsgemensamma IT-baserade tjänster! www.projektkontoret.adm.gu.se

Välkomna till informationsmöte om nya universitetsgemensamma IT-baserade tjänster! www.projektkontoret.adm.gu.se Välkomna till informationsmöte om nya universitetsgemensamma IT-baserade tjänster! Agenda 13.05 Inledning av projektkontoret 13.15 ELIAS elektroniskt inköps- och avropssystem Projektledare Ulrica Carlsson

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster KAMILLA PETERSSON PROJEKTKONTORET

Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster KAMILLA PETERSSON PROJEKTKONTORET Välkomna till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma IT-baserade funktioner och tjänster KAMILLA PETERSSON PROJEKTKONTORET Det spelar ingen roll hur bra ett projekt är om det inte finns någon

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Projektplan Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Y 2013/13 2013-09-04 2 Projektplan Filnamn: L3_Projektplan_v12.docx LADOK3 på GU Mall från Tieto PPS (ME001, 7.0.0) Barbro Carlsson Dok.beteckning

Läs mer

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05

Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok3 kickoff på LU 2013-12-05 Ladok Ett studieadministrativt system som används av nästan alla universitet och högskolor i Sverige. Bygger bl.a. på kraven i lagen 1993:1153. Innehåller antagna (men inte

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Projektkontoret. Projektledarträff - tema kommunikation. Mars 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Projektledarträff - tema kommunikation. Mars 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Projektledarträff - tema kommunikation Mars 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Upplägget för eftermiddagen Intressentanalys Workshop del 1 intressentkartläggning FIKA! Workshop

Läs mer

Ladok3 på Ladok-info

Ladok3 på Ladok-info Ladok3 på Ladok-info 2016-10-27 Vad är Ladok3 (systemet)? Ladok3 är en helt ny version av Ladok-systemet (som kommer att kallas Ladok, inte Ladok3 när det väl är driftsatt) Data från dagens Ladok förs

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola Mahr 19-2015/6 1 [av 6] Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-12 Förvaltningschef Susanne Wallmark

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

En hållbar väg från pärm till skärm?

En hållbar väg från pärm till skärm? En hållbar väg från pärm till skärm? - om vårt förändringsprojekt inom dokument- & ärendehantering Johanna Fransson, projektledare Åsa Jarlstam, systemförvaltare Stadskontoret Malmö stad 18 förvaltningar

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (10) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-22 Dnr STYR 2017/946 Rektor Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet Bakgrund Universitetet genererar och hanterar stora mängder information. Denna information måste hanteras

Läs mer

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-09-12 Bilaga 7 Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 IT-fakturan för 2013 bygger på samma principer som för tidigare år, d v s att den är indelad i tjänsteområden.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA APT-ADMINISTRATIONEN 28 APRIL 2015 2015-04-27 1 Innehåll Presentationsmaterial SA och grafisk profil (mallar m.m.) Katarina Olinder Eriksson E-plikt Lotta Robertsson Arbetstidsavtal

Läs mer

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet IT och användbarhet KIA-projektet Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia Uppsala universitet Projektet KiA Kvalitet i användning (KiA) Syftet är att förbättra användbarhet och nytta

Läs mer

HÖSTSTÄMMA LADOKKONSORTIET. Stockholm

HÖSTSTÄMMA LADOKKONSORTIET. Stockholm HÖSTSTÄMMA LADOKKONSORTIET Stockholm 2015-11-18 2 Dagordning Höststämma 2015-11-18 610 Mötet öppnas 611 Val av stämmoordförande 612 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner 613 Fastställande

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Systemen är inte sammankopplade. Vi beslutade att utelämna bokningssystemen i detta projekt.

Systemen är inte sammankopplade. Vi beslutade att utelämna bokningssystemen i detta projekt. WORKSHOP 1 Chalmers Fysik 17/5 2001 NÄRVARANDE: Kate Larsson - projektledare Ann-Britt Olsson Sektionssekreterare Stig-Arne Nordin Fysik Göteborg Peter Jönsson WWW/Info Fysik Jane Johansson - Fysikbiblioteket

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Beslutsstöd för Lärosäten

Beslutsstöd för Lärosäten Innehållsförteckning Ett sammanhållet beslutsstöd för verksamhetsstyrning... 3 Applikationer som stödjer lärosätets hela verksamhet... 4 Hypergene Verksamhetsplan... 6 Hypergene Budget & Prognos... 7 Hypergene

Läs mer

Fastighets- och Serviceenheten Upprättad av: Maritha Svensson Beslutad FSledningsgrupp Dnr: V2015/660 Gäller för år: 2016

Fastighets- och Serviceenheten Upprättad av: Maritha Svensson Beslutad FSledningsgrupp Dnr: V2015/660 Gäller för år: 2016 Universitetsgemensamt mål i Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2016 Resor Tillhandahålla och utveckla teknik och resurser för resfria möten och sprida kunskap om sådana Finns koppling

Läs mer

Ladok3 SamIT 2013-05-24

Ladok3 SamIT 2013-05-24 Ladok3 SamIT 2013-05-24 Kort om Ladok och Ladok3 Ladok är ett gemensamt nationellt system för studiedeltagande, resultat och examina. Ägs och drivs av medlemslärosätena (i princip samtliga svenska UoH,

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, hv.se/student, MyPage, e-post, Office 365 2017 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen

IT-INTRODUKTION. Student. DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365. IT-avdelningen IT-INTRODUKTION Student DisCo, Mitt konto, Studentportal, MyPage, e-post, Office 365 2016 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet

SLUTRAPPORT. En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Avslutsrapport 1 2013-05-14 Dnr SU 2013/211 SLUTRAPPORT för projektet En förstudie för införande av Ladok3 vid Lunds universitet Postadress Box 117 221 00 LUND Besöksadress E-huset LTH Växel 046-222 00

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektkontoret 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektdirektiv 2017-05-15 Projektägare Styrgruppens

Läs mer

Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2015

Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2015 Rektor RAPPORT 2016-04-08 Dnr FS 1.6.2-671-16 Sid 1 (5) Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2015 Bakgrund Universitetets strategiska satsningar i projektform är av vikt för universitetets utveckling

Läs mer

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning

Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning 1(5) Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 9 Beslut om genomförande av upphandling som avser nytt systemstöd för kundtjänst och försäljning beskrivning Beslut

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Kommande förändringar våren 2018

Kommande förändringar våren 2018 Kommande förändringar våren 2018 Campusträffar mars-april 2017 Jonas Brorsson införandet av nya Ladok, Selma Bengt Sandblad, införandet av nya Ladok Åsa Cajander, införandet av nya Ladok Gerolf Nauwerck,

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet KOMMUNIKATIONSPLAN 1 2015-12-03 Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet Nuläget En ny version av Ladoksystemet, Ladok3, kommer att införas vid varje lärosäte.

Läs mer

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11 Service Desk Malmö högskola 212-1-31 Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT7, HT8, HT9, HT1, HT11 Beskrivning: Mål: Frekvens: Enkätundersökning med avsikt att mäta hur kunden upplever Service

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Lunds universitet / Avdelning budget och uppföljning/hfr Budget och prognos i EOS

Lunds universitet / Avdelning budget och uppföljning/hfr Budget och prognos i EOS Budget och prognos i EOS Effekter av en gemensam budgetprocess Universitetsgemensam syn på budget och prognos Kvalitetshöjning Kortare ledtider Minskat personberoende Användarupplevelse Stöd i budgetarbetet

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Projektplan delprojekt e-rekrytering

Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 1 (6) Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé...

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Ulrika Bernlo, tf avdelningschef -12-20 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Verksamhetsplan för avdelningen för

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Lunds universitets förberedelser för nya Ladok NUAK

Lunds universitets förberedelser för nya Ladok NUAK Lunds universitets förberedelser för nya Ladok NUAK 2017 2017-09-18 LU:s förberedelser översikt Samma som alla andra Registervård Allmänna kommunikationsinsatser Blogg, olika slags möten, epost Integrationer

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA

Förvaltningsstrategi NyA Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-554-2015 Datum 2015-06-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2014/0101.005 Verksamhetsplan för IT Gäller från: 2014-05-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-04-08 Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: 2018-12-31 Version:

Läs mer

SUHF Dialogseminarium

SUHF Dialogseminarium SUHF Dialogseminarium 2013-01-18 Sweden ScienceNets(SweCRIS) roll i det digitala ekosystemet för forskningsinformation Torulf Lind, Vetenskapsrådet Vad är Sweden ScienceNet? Vad är Sweden ScienceNet? Sweden

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (13) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekt/utredningar vid universitetet. Ekonomiavdelningen... 2 Enklare

Läs mer

Nya IT-stöd prioriteringsunderlag och grov tidplan

Nya IT-stöd prioriteringsunderlag och grov tidplan 1 (1) Ida Wellner, Avdelningen för IT och media Nya IT-stöd prioriteringsunderlag och grov tidplan Denna sammanställning är framtagen av förvaltningens IT-samordningsgrupp. Gruppens syfte är att bidra

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner

Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Riktlinjer avseende Informationssäkerheten Sida 1 Riktlinjer avseende Informationssäkerheten för Götene, Lidköping och Skara kommuner Informationssäkerhet är en del i kommunernas lednings- och kvalitetsprocess

Läs mer

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska;

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska; Projektet Vård i annans hem AFA Försäkring genomför på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan ett preventionsprojekt inom vård i annans hem Målet med projektet

Läs mer

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM:

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM: DNR V 2015/965 RISKANALYS 2016 JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DATUM: 151126 BESLUTAD AV: Ulla Sätereie, prefekt KONTAKTPERSON: Ulla Sätereie, ulla.satereie@jmg.gu.se

Läs mer

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Personalavdelningen Ylva Berggren, projektledare PROJEKTPLAN 1 / 5 2012-10-15 dnr Y 2012/5 Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Bakgrund Hösten

Läs mer

Identiteter, behörigheter och integrationer på Göteborgs universitet

Identiteter, behörigheter och integrationer på Göteborgs universitet Identiteter, behörigheter och integrationer på Göteborgs universitet Maximiliano Lubian IT-arkitekt Göteborgs universitet Bakgrund 2003 Central hantering av studenter (konto, roller och grupper) Central

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildningsstöd

Verksamhetsplan för utbildningsstöd HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (7) Verksamhetsstöd Utbildningsstöd Ulrika Bernlo, avdelningschef 2015-02-20 Verksamhetsplan för utbildningsstöd 2015-2017 Bakgrund Verksamhetsplanen för Utbildningsstöd

Läs mer

Avvikelsehantering statistikproduktion

Avvikelsehantering statistikproduktion Avvikelsehantering statistikproduktion Denna processbeskrivning behandlar rutiner för hantering av avvikelser i verksamheten, som medfört eller skulle kunna ha medfört, fel eller förseningar i Trafikanalys

Läs mer

Kommungemensam Mötesadministration. Nytt sätt att arbeta inom Sundsvalls kommun

Kommungemensam Mötesadministration. Nytt sätt att arbeta inom Sundsvalls kommun Kommungemensam Mötesadministration Nytt sätt att arbeta inom Sundsvalls kommun Presentation Helge Sjödin Systemförvaltare, projektledare Lina Delde Systemadministratör, projektdeltagare Innehåll Införandet

Läs mer

Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT

Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT Ladokstyrelse 847 Information från förvaltningen 2015-04-16 Karin Åström, Objektägare Ulrika Ringeborn, Objektägare IT Mottagandet av Årsredovisning» Slutleverans har erhållits» Tester avslutade» Lärdomar

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB)

Handlingsplan för arbetsmiljö vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) 1(5) Handlingsplan för Arbetsmiljö Institution/motsvarande: Handlingsplanen avser Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) Behandlad i LSG: 2013-10-03 Fastslagen i Biblioteksstyrelsen via beslut per capsulam

Läs mer

Informationsmöte Ladok3 JURIDISKA FAKULTETEN

Informationsmöte Ladok3 JURIDISKA FAKULTETEN Informationsmöte Ladok3 JURIDISKA FAKULTETEN 2016-09-29 Vad är Ladok3? Nytt studieadministrativt system (data förs över) Webbaserat med fokus på självservice Säkrare, effektivt och mer användarvänligt

Läs mer

ANVISNINGAR OCH MALL FÖR RISKANALYS 2016

ANVISNINGAR OCH MALL FÖR RISKANALYS 2016 ANVISNINGAR OCH MALL FÖR RISKANALYS 2016 Göteborgs universitetsbibliotek DATUM: 2015-12-04 BESLUTAD AV: Margareta Hemmed KONTAKTPERSON: Håkan Carlsson, Hakan.Carlsson@ub.gu.se RISKANALYS Bakgrund Bakgrund

Läs mer

Nya Ladok. Introduktion för systemutvecklare

Nya Ladok. Introduktion för systemutvecklare Nya Ladok Introduktion för systemutvecklare Varför är vi här idag? För att få en bättre förståelse för nya Ladok För att varje integration är viktig för nya Ladok Agenda 1230-1430 Överblick över det nationella

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma funktioner och tjänster KAMILLA PETERSSON PROJEKTKONTORET

Välkommen till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma funktioner och tjänster KAMILLA PETERSSON PROJEKTKONTORET Välkommen till informationsmöte om kommande universitetsgemensamma funktioner och tjänster KAMILLA PETERSSON PROJEKTKONTORET 161005 Övriga universitetsgemensamma utvecklingsprojekt Retendo Academic (BPU)

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (11) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen

Läs mer

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT GRUND - SLA Publicerad / version Beslutsfattare Handläggare 2016-04-20 / version B Magnus Nordell Magnus Nordell Beslutsdatum 2016-04-20 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Detta dokument

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer