Hennes Majestät Drottning Silvia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hennes Majestät Drottning Silvia"

Transkript

1 1

2 Hennes Majestät Drottning Silvia Be s k y d d a r e a v Svenska Dyslexistiftelsen Copyright Kungahuset.se Foto:Alexis Daflos 2

3 Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den sjunde i raden av nordiska dyslexikongresser. Kongresserna har blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare, psykologer, logopeder, forskare och andra med särskilt intresse för frågor kring läs -och skrivsvårigheter/dyslexi. Kraven på god läsförmåga har stigit i samhället men vid internationella jämförelser visar det sig återigen att läsförmågan varierar stort, även bland de nordiska länderna. Detta gör ökad kunskap inom området desto angelägnare. Sedan förra kongressen 2011 har också mycket nytt och positivt hänt på forskningsfronten. Vi vet t ex mer om dyslexins genetiska bas och om hur dyslexin yttrar sig i olika språk. Forskningen kring framgångsrik pedagogik har fortsatt. Vid årets kongress uppmärksammas särskilt läsförståelse och matematiksvårigheter. Det finns fortfarande ett stort gap mellan den pedagogiska praktiken och forskningens rön. Ett viktigt syfte med kongressen är att överbrygga detta gap. Svenska Dyslexistiftelsens och Svenska Dyslexiföreningens strävan är att alla barn och vuxna ska få nytta av de senaste forskningsrönen och den bästa pedagogiken för att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Du kan se fram emot att få möta ett antal av världens ledande dyslexiforskare och pedagoger. Peter af Trampe Ordförande i organisationskommittén Tid och plats Kongressen äger rum i Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus augusti Kontakta MCI AB för information angående registrering, hotellbokningar, socialt program etc. Frågor kring programinnehållet besvaras av organisationskommittén. Anmälan görs på hemsidan Organisationskommittén Peter af Trampe, docent i allmän språkvetenskap, kommittéordförande, vice ordförande i Svenska Dyslexiföreningen. Gerty Engh, universitetsadjunkt i svenska, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen. Siv Fischbein, professor i specialpedagogik, ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Christer Jacobson, docent i pedagogisk psykologi, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen. Egon Nordman, f. undervisningråd, styrelsesuppleant i Svenska Dyslexiföreningen. Åke Olofsson, professor i psykologi, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. Ulrika Wolff, docent i pedagogik, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. MCI Scandinavia AB Dyslexikongressen Box Stockholm Svenska Dyslexistiftelsen Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr ö.g, Stockholm Tel:

4 Torsdag 14 augusti 8.00 REGISTRERING KAFFE 9.30 Välkomsthälsning av kongresskommitténs ordförande Peter af Trampe Kongressen öppnas SBU- rapporten Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser Stefan Samuelsson Dyslexia Today: Lessons from the Past and Hopes for the Future? Elena Grigorenko Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6? Pekka Niemi Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Tidlig identifikation af børn med risiko for læsevanskeligheder. Anna Steenberg Gellert 1 Sal 307 FL Läsförståelse i tidig skolålder - utveckling och specifika problem. Åsa Elwér 2 Sal A FL, Gr Flerspråkiga aspekter på läs- och skrivsvårigheter. Eva-Kristina Salameh 3 Sal B Gr Reading difficulties from birth to adolescence: early predictors and links to motivation and wellbeing. Minna Torppa 4 Sal 202 A Dyslexi och hjärnans vita substans. Torkel Klingberg 5 Sal C A Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Gunilla Salo 6 Sal C FL, Gr, Gy Naming, ordafkodning og læseforståelse: Hvorfor er der en sammenhæng og hvad kan den bruges til? Mads Poulsen 7 Sal 307 FL, Gr Identifying dyslexia in multilingual learners. Anne Margaret Smith 8 Sal B Gr, Gy, Vux Hur kan man mäta läsförståelse? Om utveckling av olika läsprov. Ann-Katrine Risberg 9 Sal A Gr Berätta tillsammans. Astrid Frylmark 10 Sal 202 FL, Gr Kaffe - tillfälle att se på utställningarna I affekt kan man inte tänka om psykologiska faktorers betydelse för hur man lyckas i matematik. Gun Axelsson 11 Sal 202 FL, GR, Gy, Vux Att bedöma elevers läsförståelse - jämförelse av bedömningsdiskurser i svensk och kanadensisk skola i grundskolans mellanår. Barbro Westlund 12 Sal A Gr Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. Elisabeth Lindén 13 Sal B Gr, Gy En strukturerad metod för läsoch skrivundervisning på engelska och verktyg som kan underlätta engelsk-undervisningen. Malin Holmberg 14 Sal 307 Gr Ungdomars och vuxnas läsförmåga - resultat av PIAAC 2012 i ett utvecklingsperspektiv. Mats Myrberg 15 Sal C A Dysleximingel i Folkets Hus efter föreläsningarnas slut Teckenförklaring: FL = Förskola och lägre årskurser Gr = Grundskola Gy = Gymnasium Vux = Vuxenutbildning A = Allmänt 4

5 Fredag 15 augusti Dyscalculia - the neglected learning disorder Karin Landerl Bedre leseforståelse: Hvilke tiltak har effekt? Monica Melby-Lervåg Kaffe - tillfälle att se på utställningarna Från joller till bokstäver. Francisco Lacerda 16 Sal 307 FL Intensiverte pedagogiske tiltak på skolens mellom- og ungdomstrinn når det har låst seg med lesingen. Bente Hagtvet 17 Sal C Gr, Gy Tre modeller för undervisning i läsförståelse. Vad säger forskningen? Monica Reichenberg 18 Sal A FL, Gr, Gy Students with mathematical learning difficulties. Who are they? How to support their mathematics learning? Pirjo Aunio 19 Sal 202 FL, Gr Koncentrationssvårigheter och dyslexi. Björn Kadesjö 20 Sal B A Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Early identification and prevention of difficulties of learning to read. Heikki Lyytinen 21 Sal C A Effekter av tidig fonologisk träning: Olika aspekter av fonologisk förmåga och deras betydelse för den tidiga läsningen. Ulrika Wolff 22 Sal A FL,Gr Projekt VIS - udvikling af praksisformer og lærerkompetencer, der kvalificerer skolens faglige læseundervisning. Elisabeth Arnbak 23 Sal 307 Gr Betydelsen av kön i läsinterventioner Peggy Telldahl Multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild? Eva Wennås Brante 24 Sal 202 Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning. Karin Taube 25 Sal B Vux Språkutvecklande undervisning. Margareta Sandström 26 Sal A FL, Gr Interventionsstudie med syfte att främja läsinlärningen hos barn som kämpar med sin läsning. Linda Fälth 27 Sal 307 FL Språk- og leseutvikling på mellomtrinnet en balansert tilnærming. Jørgen Frost 28 Sal C Gr Interventionsstudie i matematik i förskoleklassen - effekter av tio veckors strukturerade aktiviteter och lekar kring tal och räkning. Görel Sterner 29 Sal 202 FL Hemfaktorers betydelse då det gäller läs- och skrivsvårigheter. Resultat från 37 länder. Jan-Eric Gustafsson 30 Sal B A Kaffe - tillfälle att se på utställningarna Språket i alla ämnen - om att förändra undervisningen och möta alla barn/elever. Maud Nilzén 31 Sal B FL, Gr Framgångsrik läs- och skrivpedagogik. Ett samspel mellan teori och praktik Catharina Tjernberg 32 Sal C Gr Early identification or broken promisis? A comparison of literacy assesment performance in 112 Swedish third graders Birgitta Herkner 33 Sal 307 Matematiksvårigheter hos barn: Funktionella svårigheter och underliggande neuro-kognitiva orsaker Ulf Träff 34 Sal 202 Gr, Gy Tro, hopp och dyslexi. Vuxenuppföljning av Kronobergsprojektet. Anna Fouganthine 35 Sal A A 5

6 Lördag 16 augusti Språkarbeidet i leseopplæringen. Har vi tatt The simple view of reading på alvor eller har vi glemt forståelsekomponenten? Sol Lyster 36 Sal 307 FL, Gr Ögonrörelser kan förutsäga individuella lässvårigheter. Mattias Nilsson Gustav Öqvist-Seimyr 37 Sal 202 FL, Gr Tidsenliga alternativa verktyg vid läs- och skrivsvårigheter. Johanna Kristensson 38 Sal A L, Gr, Gy, Vux Multiple deficits perspective on neurocognitive risk factors of reading difficulties. Paavo H.T Leppänen 39 Sal B Gr Kan man läsa och skriva med hjälp av appar? En uppföljningsstudie av 20 elever i grundskolan. Idor Svenson 40 Sal C Vux The role of behavioral self-regulation in learning to read: A two-year longitudinal study of Icelandic pre-school children. Freyja Birgisdottir 41 Sal 307 FL, Gr Handlingsplan för språk-, läsoch skrivutveckling i ett 1-16 års perspektiv enligt Halmstads kommun. Erica Eklöf/Johanna Kristensson 42 Sal C FL, Gr Alternativa verktyg och studieteknik för elever med läs- och skrivsvårigheter. Åsa Öfors 43 Sal A Gr, Gy Vad har 25 år med Läsutveckling Kronoberg lärt oss? Christer Jacobson 44 Sal 202 A Läs- och skrivsvårigheter hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar : Dyslexi eller något annat? Jakob Åsberg 45 Sal B Gr, Gy, Vux Kaffe - tillfälle att se på utställningarna Hedersordförande Marianne Bernadotte delar ut stipendier ur sin Stipendiefond för Dyslexiforskning och Dyslexipedagogik. Stipendiaterna informerar kortfattat om sin verksamhet. Paus för lunch - tillfälle att se på utställningarna Is learning to read and spell really harder in English? Evidence from cross-linguistic studies. Marketa Caravolas En integrerad bild av dyslexins biologi. Juha Kere Avslutning av Svenska Dyslexistiftelsens ordförande Siv Fischbein 6

7 Presentation av föreläsare Elisabeth Arnbak er lektor ved Center for Grundskoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, Danmark. Dr Pirjo Aunio is a professor in special education at the University of Helsinki, Finland. Her research interests are The development of mathematical skills, Learning difficulties in mathematics, Assessment and intervention tools for struggling learners and Cross-cultural and multi-cultural aspects of learning. She is currently the head of a Think- Math-project which is a Finnish public web-based information service for educators. It provides intervention materials related to children s mathematical learning difficulties. Gun Axelsson är doktorand vid Stockholms universitet. Hon är både forskare och praktiker. Som folkskollärare, speciallärare och gymnasielektor i matematik och psykologi har hon undervisat på alla nivåer i det svenska skolsystemet. Under hela sin långa lärargärning har hon bedrivit akademiska studier parallellt med arbetet och därmed haft möjlighet att utgöra en länk mellan den akademiska och den tillämpade praktikens världar, där hon försökt att förena kompetens både från det naturvetenskapliga (matematiken) och det beteendevetenskapliga (psykologin) området. Dr. Freyja Birgisdottir is an associate professor at the School of Education at the University of Iceland. Her main research interests lie in the development of language and literacy and how these skills relate to other aspects of development, such as self-regulation. She has participated in both domestic and international research projects in her field, and is currently the principal investigator in a large scale study conducted in collaboration with the Icelandic Educational Testing Institute on the role of basic reading skills and self-regulated learning in Icelandic students performance on the PISA reading comprehension assessment. Other ongoing research projects include a longitudinal study exploring the predictive role of early self-regulation, phonological and oral language skills in different aspects of literacy and a longitudinal investigation of the link between self-regulation, motivation, gender and literacy among adolescents. Marketa Caravolas obtained her PhD at McGill University, Montreal, where she studied with Maggie Bruck on cross-linguistic studies of phonological awareness and literacy development. She completed a post doc at the University of York, UK, with Maggie Snowling and Charles Hulme, with whom she still collaborates. She took up a Lectureship at the University of Liverpool in the late 1990s. Since 2008, she has been the Director of the Miles Dyslexia Centre and Senior Lecturer in Psychology at Bangor University. Her research interests are in developmental psycholinguistics and early literacy, phonological development in the context of alphabetic literacy, cross-linguistic investigations of language-general and language-specific factors in reading and spelling development in typical and dyslexic populations. Erica Eklöf arbetar som specialpedagog samt språk-, läs- och skrivutvecklare inom Halmstads kommun. I kommunen driver hon bl.a. arbete kring läsförståelse och lässtrategier i ett ämnesövergripande perspektiv samt utveckling av skolbibliotek. Åsa Elwér är kognitionsvetare och doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet. Där undervisar hon om läsning och statistik på lärar- och speciallärarprogrammen. Åsa bedriver sin forskning om läsförståelseproblem inom ramen för ett stort internationellt tvillingprojekt under ledning av professor Stefan Samuelsson. Anna Fouganthine är fil.dr i specialpedagogik och verksam vid Linnéuniversitetet. Hon har mångårig erfarenhet som lärare och speciallärare på grundskolans alla stadier. Hon disputerade 2012 med avhandlingen Dyslexi genom livet, som baserar sig på en longitudinell studie. Jørgen Frost Jørgen Frost er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Med sin bakgrunn som spesialpedagog og skolepsykolog har hans forskning især beskjeftiget seg med hvordan skolen best mulig tar vare på elever med språk- og lesevansker. Her har det forebyggende arbeidet fylt mye, og med det hvordan læreren i klasserommet best mulig klarer å håndtere elever med forsinket språk- og leseutvikling. Han har gitt ut flere bøker på bl.a. svensk om kvalitet i leseopplæringen og dessuten publisert mange artikler nasjonalt og internasjonalt om sin forskning. Astrid Frylmark är logoped med mångårig erfarenhet av barn med språkstörning och läs- och skrivsvårigheter. Hon har tidigare arbetat inom såväl kommun som landsting, bl.a. som chef för Länslogopedin vid Akademiska sjukhuset. Sedan år 2007 är hon verksam i eget företag med inriktning på fortbildning av pedagoger och vårdpersonal samt förlagsverksamhet. Astrid Frylmark arbetar också med utredning, diagnostisering och behandling av språk-, tal-, och röststörningar. Linda Fälth är fil.dr i pedagogik och verksam vid Linnéuniversitetet i Växjö. I grunden är hon 1-7 lärare med specialpedagogexamen. Hon har drygt 15 års erfarenhet av läraryrket, både som klasslärare och speciallärare främst i de lägre årskurserna. Hennes forskningsområde är läs- och skrivsvårigheter, framförallt åtgärdssidan. Hon deltar i flera forskningsprojekt med olika interventionsstudier för att främja läsutvecklingen både hos barn och vuxna. Elena Grigorenko Dr. Elena L. Grigorenko received her Ph.D. in general psychology from Moscow State University, Russia and her Ph.D. in developmental psychology and genetics from Yale University, U.S.A. Currently, Dr. Grigorenko is the Emily Fraser Beede Professor of Developmental Disabilities, Child Studies, Psychology, and Epidemiology and Public Health at Yale (USA) and Adjunct Senior Research Scientist at Moscow City University for Psychology and Education (Russia). Dr. Grigorenko has published more than 350 peer-reviewed articles, book chapters, and books. She has received multiple professional awards for her work and received funding for her research from the NIH, NSF, DOE, USAID, Cure Autism Now, the Foundation for Child Development, the American Psychological Foundation, and other federal and private sponsoring organizations. Dr. Grigorenko has worked with children and their families in the U.S. as well as in Africa (Kenya, Tanzania and Zanzibar, the Gambia, and Zambia), India, Saudi Arabia, and Russia. Jan-Eric Gustafsson är professor vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning har rört frågor om individuella förutsättningar för utbildning, med särskilt 7

8 fokus på kognitiva förmågor. Han har också studerat effekter av utbildning med avseende på kunskaper och färdigheter, och på andra utfall. Bente E. Hagtvet er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, ved Universitetet i Oslo. Hun har deltatt i en rekke forskningsprosjekter om forebygging og avhjelping av leseog skrivevansker: i barnehagen, begynneropplæringen i lesing og skriving, samt på mellom- og ungdomstrinnet. På dyslexikonferansen vil hun presentere funn fra The Oslo Longitudinal Study of Dyslexia (OSLD). 140 barn med familært betinget risiko for dysleksi ble fulgt fra de var 2 år til mellomtrinnet. Av disse fikk ca 40% lese- og skrivevansker, og de fleste av disse strevde med ordavkodingen så sent som på sjette årstrinn. I foredraget presenteres erfaringer og resultater fra et delprosjekt der en gruppe barn med store lese- og skrivevansker fikk et intensivert tiltak i form av et lesekurs på 10 uker. Det blir gjort rede for tiltakets innhold, gjennomføring og resultater/erfaringer. Malin Holmberg är lärare på läsoch skrivforum en specialpedagogisk enhet vid vuxenutbildningen i Kungälv. Malin har i 15 år arbetat med särskild undervisning i svenska och engelska för vuxenstuderande med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och hon är författare till läromedelspaketet HELP Start. Vid den nordiska kongressen om dyslexipedagogik i Stockholm 2011fick Malin Holmberg Marianne Bernadottes pris för sina betydelsefulla insatser för att ha utvecklat metoder för undervisning i engelska för personer med dyslexi. Christer Jacobson är docent i pedagogisk psykologi vid Linnéuniversitet, Växjö. Han är verksam i Läsutveckling Kronoberg sedan 1987 och har där bl. a följt en grupp lässvaga barn från åk 2 till vuxen ålder. Christer arbetar med läsforskning och undervisning med fokus på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Björn Kadesjö är barnläkare. Han var i många år verksam som skolöverläkare i Karlstad och är sedan år 2000 överläkare vid enheten för barnneuropsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Björn är med. dr. och forskare vid Gillbergcentrum, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet där han undersöker barn med utvecklingsavvikelser, framför allt adhd. Han är sakkunnig i barnfrågor på Socialstyrelsen och har bland annat arbetat med vägledning för barnhälsovård och elevhälsa. Han är också författare till boken Barn med koncentrationsvårigheter. Juha Kere är professor i molekylärbiologi vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, och överläkare vid Kliniskt forskningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Han är också gruppledare vid Finlands Akademis spetsforskningsenhet för sjukdomsgenetik, medlem i Helsingfors Biocentrum vid Universitetet i Helsingfors och forskningsledare vid Karolinska Institutets Biobank. Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Hans forskning har bl.a. syftat till att kartlägga hjärnans funktioner när en person utför olika mentala uppgifter. Han har fått flera pris för sin forskning och valdes 2012 in i Nobelförsamlingen. Han är författare till böckerna: Den översvämmade hjärnan: en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden och Den lärande hjärnan. Johanna Kristensson arbetar som logoped samt språk-, läs- och skrivutvecklare inom Halmstads kommun. Hon arbetar även deltid för Oribi AB med utveckling av rättstavningsstöd för datorer och läsplattor. Sedan ett par år tillbaka driver hon bloggen Logopeden i skolan med fokus på språk, dyslexi, tidsenliga alternativa verktyg och skolutvecklingsfrågor. Francisco Lacerda är professor i fonetik vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Hans forskning är främst inriktad på barns talspråksutveckling. Han är bl.a. engagerad i projektet SPRINT, som studerar på vilket sätt ett föräldrastödsprogram kan bidra till barnets språkutveckling, och senare även läs- och skrivutveckling, och i projektet LATTE, som studerar barnets lateralisering vid talspråksutveckling. Karin Landerl is working on the neuro-cognitive foundations of typical and atypical reading development. She is also interested in reading acquisition and dyslexia in different orthographies and her research helped to identify important differences between English and more consistent orthographic systems. She was also involved in a number of dyslexia intervention studies. Her work is internationally recognized. Paavo H.T. Leppänen, PhD, is Professor of psychology and dyslexia research at the Department of Psychology at University of Jyväskylä, and the chair of the executive team of Jyväskylä Research Forum of Learning Difficulties (ForLearning). He conducts and directs research in the field of developmental cognitive neuroscience. His research themes include dyslexia, language difficulties, and problems in foreign/ second language learning, their risk factors and training methods, and neurocognitive processes of text and online reading. He has long experience with brain research using event-related potential (ERP) and behavioural research methods with infant, child and adult populations. Elisabeth Lindén är rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten och arbetar med frågor om flerspråkighet och dyslexi. Hon har under hösten 2013 skrivit en masteruppsats om vad det flerspråkiga kartläggningsmaterialet kan bidra med i skolorna. Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lærer, spesialpedagog og logoped og hun fullførte sin doktorgrad i 1996 med avhandlingstemaet Preventing reading and spelling failure: the effects of early intervention promoting metalinguistic abilities. Hennes forskning er knyttet til et bredt spekter av forhold og faktorer som påvirker barns lese-og skriveutvikling og hennes fokus har særlig vært rettet mot pedagogiske og spesialpedagogiske virkemidler og tiltak som kan hindre at vansker utvikler seg. Hun har en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt, alene eller i samarbeid med kollegaer fra dysleksi/lese-og skrivevanskefeltet. Heikki Lyytinen is Professor of Developmental Neuropsychology, Department of Psychology and Chair of the Boards of Agora Human Technology Centre of Jyväskylä University, Niilo Mäki Institute. He is engaged in several large-scale projects and is i.g. responsible PI of the Jyväskylä Longitudinal stu- 8

9 dy of Dyslexia and of Comenius FLUENT - A Science-based tool for training fluency in literacy for teachers and learners. Monica Melby-Lervåg er Professor ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og arbeider primært med forskning knyttet til språk- og leseutvikling. Hon har også vært spesielt interessert i temaer knyttet til arbeidsminne, og har blant annet publisert en systematisk oversikt av effekten fra arbeidsminnetrening. Mats Myrberg är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter samt vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Pekka Niemi är professor emeritus i psykologi vid Åbo universitet. Hans forskningsområden är nybörjarläsning och svårigheter som hör ihop med nybörjarläsning. Mattias Nilsson disputerade i datorlingvistik vid Uppsala universitet Som forskarstuderande arbetade Mattias med att utveckla nya analysmetoder för att bättre förstå ögonrörelsekontroll vid läsning. I avhandlingen presenterades en datorbaserad modell av läsögonrörelser som uppvisar flera likheter med mänskligt ögonrörelsebeteende. Modellen bygger på datadrivna metoder och implementerades med maskininlärningsteknik. Som del av forskargruppen på Bernadottelaboratoriet har Mattias fortsatt att undersöka ögonrörelser, nu med särskilt fokus på relationen mellan ögonrörelser och neurologiska funktionsnedsättningar. Maud Nilzén Maud Nilzén har arbetat som lågstadielärare i många år och sedan mitten på 90-talet som specialpedagog. Sedan 2008 arbetar hon övergripande i en Stöd- och utvecklingsenhet i Kungälvs kommun och driver språkutveckling i kommunen från förskolan till åk 9. Hon arbetar också i styrgruppen för Västra Götalands språkutvecklare och i referensgruppen NCS på Skolverket. Hon har arbetat fram en Handlingsplan för god språk-, läs- och skrivutveckling som gäller i hela kommunen. Mads Poulsen er ph.d. og lektor i psykolingvistik ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Han forsker i de sproglige forudsætninger for læseudvikling. Monica Reichenberg är professor i allmän didaktik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet och gästprofessor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i väst. Ann-Katrine Risberg är speciallärare och verksam vid Åbo Akademi Vasa. Hon utreder barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter samt koordinerar och leder olika utvecklingsprojekt. De senaste åren har hon tillsammans med Kjell Staffans och Nea Kronberg utvecklat material för kartläggning av läsförståelse i årskurserna 2, 3 och 5. Eva-Kristina Salameh är leg. logoped och med.dr. Hon har sedan 70-talet arbetat med flerspråkiga barn vid logopedmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, där hon byggt upp Språkens Hus. Hon disputerade 2003 med avhandlingen Language impairment in Swedish bilingual children epidemiological and linguistic studies. Hon är en av auktoriteterna i landet då det gäller språkstörning i kombination med flerspråkighet och är medförfattare till flera böcker om språkutveckling och språkstörningar. Gunilla Salo är rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten och arbetar med dyslexifrågor i form av kurser, nätverk och samverkan. Hon har varit projektledare för framtagandet av stödmaterialet för pedagogisk utredning. Gunilla Salo är även redaktör för Svenska Dyslexiföreningens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter. Stefan Samuelsson är professor i specialpedagogik vid Linköpings universitet och har varit ansvarig för ett flertal forskningsprojekt där han har studerat läs- och skrivsvårigheter. Han har bland annat studerat förekomsten av läs- och skrivsvårigheter bland intagna inom kriminalvården och hos barn som föds med mycket låga födelsevikter. Stefan Samuelsson är också ansvarig för den skandinaviska delen av ett omfattande internationellt tvillingprojekt där man studerar genetiskt och miljömässigt inflytande på barns språkutveckling och tidiga läs- och skrivinlärning. Margareta Sandström är professor i didaktik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet. Hon har tidigare varit språklärare i många år. Hennes forskning rör sig omkring lärare-elevkommunikation med speciellt fokus på andraspråksinlärare samt elever med språkliga svårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Anne Margaret Smith works at Cumbria University, both as an academic support tutor and a teacher educator. She also runs ELT well, a company that combines the fields of language teaching and dyslexia support. Her research concerns the impact of specific learning differences on multilingualism. Anna Steenberg Gellert Ph.d.- stipendiat ved Københavns Universitet, cand.mag. i audiologopædi og dansk som fremmed- og andetsprog har deltaget i udvikling og afprøvning af en række testmaterialer, herunder dynamiske test til børn og voksne. Hon har skrevet artikler om læsning og læsevanskeligheder og undervist i disse emner på universiteter og efteruddannelsesforløb og har undervist ordblinde og udgivet læseundervisningsmateriale. Görel Sterner är doktorand och projektledare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. Hennes bakgrund är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog i grundskolans åk 1-6. Tillsammans med Ingvar Lundberg har hon skrivit forskningsöversikter om dyskalkyli och om sambanden mellan läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Idor Svensson är leg. Psykolog och docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, Växjö. Han arbetar med forskning, undervisning och handledning inom områdena läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samt utvecklingspsykologi. Han utreder också studenter med läs- och skrivsvårigheter vid Linnéuniversitetet samt handleder personal inom skola och barnomsorg. Karin Taube är professor emerita i pedagogiskt arbete vid Institutionen för språkstudier Umeå universitet. Hon var tidigare professor i pedagogik vid i specialpedagogik vid Högskolan i Kalmar, nationell projektledare för PISA och nationellt ansvarig för läsförståelse inom PISA Karin Taube är föfattare till populärvetenskapliga böcker om barns läs- och skrivutveckling för verksamma och blivande lärare. 9

10 Catharina Tjernberg är filosofie doktor i specialpedagogik, läromedelsförfattare, specialpedagog, lärare och lektor. Hon är specialpedagog på Örsundsbroskolan i Enköpings kommun, skolan som 2010 fick mottaga Bertil Hults pris för sitt arbete med att hjälpa elever med dyslexi att utveckla en positiv läs- och skrivprocess. Hon arbetar också som läs- och skrivutvecklare i Enköpings kommun. Minna Torppa is an adjunct professor in developmental psychology. Currently she works as a senior researcher in the Department of Teacher Education, University of Jyväskylä, Finland. Her research has involved reading development and dyslexia, reading comprehension, effects of home environment on child development, familial risk for dyslexia, and cognitive and motivational predictors of reading and spelling. Her current interest continues to include reading development but the research focus has broadened towards the links of learning difficulties to well-being and psychosocial functioning, to educational marginalization, and to reading skills of adolescents and adults. Ulf Träff är biträdande professor i psykologi vid Linköpings universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse är inom området matematikutveckling och matematiksvårigheter hos barn. Forskningen gäller bl.a. att kartlägga de funktionella svårigheter som barn med matematiksvårigheter uppvisar, samt identifiera underliggande orsaker till detta och att utveckla och empiriskt pröva interventionsprogram som syftar till att befrämja barns tidiga utveckling och lärande i matematik, samt förebygga framtida matematiksvårigheter hos barn. Barbro Westlund är lärarutbildare, läroboksförfattare och universitetslektor vid Stockholms universitet. Avhandlingsområdet är pedagogisk bedömning av elevers läsförståelse ur ett internationellt perspektiv utkom boken Att undervisa i läsförståelse - lässtrategier och studieteknik (Natur & Kultur) och 2010 bidrog hon med en artikel i antologin Bedömning i och av skolan. Praktik, principer och politik (Studentlitteratur). Ulrika Wolff är fil.dr och universitetslektor vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon är även styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. Jakob Åsberg är pedagog och fil. dr.i psykologi. Han forskar vid Göteborgs universitet om skriftspråklig och kommunikativ utveckling hos barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar, såsom autism, ADHD och Downs syndrom. I sitt föredrag kommer han att redogöra för en del av denna forskning. Han kommer även att argumentera för att resultaten från sådan forskning potentiellt har stor betydelse för hur vi definierar och diagnosticerar dyslexi. Åsa Öfors är specialpedagog på Tyresö Skoldatatek & Språkotek. Hon har mångårig erfarenhet av att använda alternativa lärverktyg i undervisningen av elever i grundskola och gymnasium. I sitt arbete på Skoldatateket stöttar hon elever och pedagoger i arbetet med att få verktygen att fungera i skolvardagen. Gustav Öqvist-Seimyr är forskare i ögonrörelsemätning och läsning vid Karolinska Institutet. Han är datorlingvist från Språkteknologiprogrammet vid Uppsala Universitet och disputerade 2006 på en avhandling om läsbarhet på mobiltelefoner. Gustafs forskning syftar till att mäta och analysera ögonrörelser för att bättre förstå hur synen fungerar under vanliga betingelser såsom läsning, tolkning av bilder, igenkänning av ansikten, med mera. Forskningen bedrivs på Sigvard och Marianne Bernadottes forskningslaboratorier för barnögonvård vid S:t Eriks Ögonsjukhus. Gustaf är även en av grundarna till Precodia AB som tar fram interaktiva läsverktyg för dyslektiker och andra som har svårt att läsa. Utställande företag Askunge Förlag AB Bokverkstan Förlag AB Centrum för lättläst Dyslexiförbundet FMLS Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn Gullow Förlag Hogrefe Psykologiförlaget Inläsningstjänst AB Karin Ohlis Firma Kod-Knäckarna, ideell förening Natur & Kultur Nypon förlag OrdAF AB Oribi AB Pearson Assessment Sanoma Utbildning SBU Specialpedagogiska skolmyndigheten Studentlitteratur Svensk Talteknologi AB Svenska Dyslexiföreningen Svenska Dyslexistiftelsen MV-Nordic 10

11 Deltagarbevis Ett deltagarbevis kommer på begäran att delas ut till varje registrerad deltagare. Utställning En utställning kommer att arrangeras i samband med kongressen. Kontakta MCI för ytterligare information. Socialt program Dysleximingel Alla deltagare önskas välkomna till mottagningen i Folkets Hus den 14 augusti 2014 när dagens sessioner avslutats. Minglet ingår i deltagaravgiften. Middag på restaurang Piperska Muren På kvällen fredagen den 15 augusti 2014 ordnas en middag på restaurang Piperska Muren som ligger på Scheelegatan 14 centralt på Kungsholmen i Stockholm. Avnjut en smakrik middag med dryck i denna fina miljö för SEK 570 inkl. moms. Anmälan till middagen görs i anmälningsformuläret till kongressen. Hotellbokning Hotellrum kan bokas via anmälan. MCI har reserverat rum för kongressdeltagare på ett flertal hotell i Stockholms innerstad, alla med bekvämt gångavstånd till Folkets Hus. Avbokning av hotellrum För avbokning/ändring av hotellnätter fram till och med den 10 juni 2014 återbetalas logikostnaden, förutom en avbokningskostnad om 400 kr för varje avbokad/ändrad rumsnatt. Vid avbokning därefter kan tyvärr ingen återbetalning göras. Praktiska upplysningar Registrering i Stockholm Sekretariatet och registreringsdisken för kongressen öppnar 14 augusti i Folkets Hus. Registreringen kommer att vara öppen under kongressperioden. Namnskylt Din namnskylt ger dig tillträde till föreläsningarna och är en värdehandling. Av säkerhetsskäl ber vi dig att alltid bära namnskylten under kongressen samt under övriga aktiviteter och sociala evenemang. Flygbuss från Arlanda flygplats Flygbussar från Arlanda Flygplats till Stockholms Central avgår var 10-15:e minut. Resan tar ca 45 minuter och kostar SEK 99 (dec 2013). Snabbtåg från Arlanda flygplats Snabbtåget Arlanda Express tar dig från Arlanda till Stockholms Central på strax under 20 minuter. Resan kostar SEK 260 enkel (dec 2013). Taxi från Arlanda flygplats Flygtaxi från Arlanda flygplats till Stockholm centrum kostar cirka SEK 520 (dec 2013). Gör alltid upp ett fast pris med chauffören före avfärd. Flygbuss från Bromma flygplats Flygbussar från Bromma Flygplats till Stockholms Central tar ca 20 minuter och kostar SEK 85 enkel (dec 2013). Stockholm City Conference Centre (CCC) Folkets Hus har adress Barnhusgatan vid Norra Bantorget, 10 minuters promenad från Stockholms Centralstation och Cityterminalen. Hemsida Besök hemsidan för den senaste informationen om kongressen. Där meddelas också eventuella programändringar. 11

12 Svenska Dyslexistiftelsen Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr ö.g. S Stockholm Telefon Kongressekretariat MCI Scandinavia AB Dyslexikongressen Box 9611 S Stockholm 12

Bli vän med det skrivna ordet

Bli vän med det skrivna ordet Omslag 13-11-27 12.04 Sida 2 Inbjudan & Program Bli vän med det skrivna ordet DEN SJUNDE NORDISKA KONGRESSEN OM DYSLEXIPEDAGOGIK 14 16 augusti 2014 City Conference Centre Stockholm 1 Hennes Majestät Drottning

Läs mer

Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter

Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter Rapport från Konsensusprojektet 5 september 2003 Redaktör: Mats Myrberg

Läs mer

Vuxna dyslektikers informationsbeteende - En undersökning av hur sex personer med dyslexi hanterar informationsproblem

Vuxna dyslektikers informationsbeteende - En undersökning av hur sex personer med dyslexi hanterar informationsproblem MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:92 Vuxna dyslektikers informationsbeteende - En undersökning av hur sex personer

Läs mer

Medlemstidning för. Nummer 8 december 2010. Nationell Konferens i Logopedi Rapport från Jönköping

Medlemstidning för. Nummer 8 december 2010. Nationell Konferens i Logopedi Rapport från Jönköping Medlemstidning för Nummer 8 december 2010 Nationell Konferens i Logopedi Rapport från Jönköping Program till Logopedstämman 2011 Innehåll 8 10 3 LEDARE 4 NYTT FRÅN STYRELSEN VINN BILJETT TILL ASHA! Delta

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Acta Universitatis Upsaliensis Studia Didactica Upsaliensia 6

Acta Universitatis Upsaliensis Studia Didactica Upsaliensia 6 Acta Universitatis Upsaliensis Studia Didactica Upsaliensia 6 Gunilla Sandberg På väg in i skolan Om villkor för olika barns delaktighet och skriftspråkslärande Dissertation presented at Uppsala University

Läs mer

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering. Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Ann-Katrin Swärd

Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering. Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Ann-Katrin Swärd Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer Ann-Katrin Swärd Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering Wittingmetodens

Läs mer

Att kunna läsa innan skolstarten. Läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga läsare

Att kunna läsa innan skolstarten. Läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga läsare Att kunna läsa innan skolstarten Läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga läsare LENA IVARSSON Pedagogiska institutionen Umeå Universitet Nr 87. 2008 ATT KUNNA LÄSA INNAN SKOLSTARTEN läsutveckling och

Läs mer

dylsexi lexdiys dysilex

dylsexi lexdiys dysilex dylsexi lexdiys dysilex Vad säger forskningen om dyslexi? sydlexi lexidys l y s d e x i l y s d e x i lexidys sydlexi Vad säger forskningen om dyslexi? dysilex lexdiys dylsexi Inledning Det du håller i

Läs mer

Konferensen Lika värde

Konferensen Lika värde KONFERENSEN LIKA VÄRDE FORUM FÖR SPECIALPEDAGOGIK l til Välkommen Konferensen Lika värde Årets mötesplats för dig som är intresserad av specialpedagogik och forskning. 3 4 februari 2014 i Örebro Konferensen

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Medlemstidning för. Nummer 6 september 2006. Fatta matta språkklasskonferens på Åland

Medlemstidning för. Nummer 6 september 2006. Fatta matta språkklasskonferens på Åland Medlemstidning för Nummer 6 september 2006 Fatta matta språkklasskonferens på Åland Innehåll 6-06 4 NYTT FRÅN STYRELSEN KÖPENHAMNSMÖTE Logopedcheferna har haft sitt vårmöte 5 FÖRBUNDSMÖTE Så funkar det

Läs mer

EDA 2013. eda. 4th All European Dyslexia Conference. Växjö, 20 22 september. european dyslexia association

EDA 2013. eda. 4th All European Dyslexia Conference. Växjö, 20 22 september. european dyslexia association EDA 2013 4th All European Conference Växjö, 20 22 september eda european dyslexia association Praktisk information Välkommen till den 4:e europeiska dyslexikonferensen Vi hoppas du kommer att trivas i

Läs mer

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Program Torsdag 19 maj 9.00-10.00 Registrering, utställningsbesök 10.00-11.00 Lust att lära Nät-

Läs mer

Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012

Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012 Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012 KOM RÄTT! En konferens om att skapa kommunikativa miljöer där rättigheter och möjligheter står i fokus. Två dagar om funktionsnedsättningar och

Läs mer

Elevers läs- och skrivförmåga. över tid. Anne-May Granqvist

Elevers läs- och skrivförmåga. över tid. Anne-May Granqvist Elevers läs- och skrivförmåga över tid En longitudinell kohortstudie av läsförståelse och stavning i årskurs 1 6 i en finlandssvensk skola Anne-May Granqvist Avhandling för pedagogie licentiatexamen Pedagogiska

Läs mer

S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen

S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen Dyslexi genom livet Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter Anna Fouganthine Anna Fouganthine,

Läs mer

Vi finns för att hjälpa och underlätta

Vi finns för att hjälpa och underlätta Vi finns för att hjälpa och underlätta En liten presentation Teknikstöd i skolan Kalmar Slutrapport juni 2013 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Abstract... 5 2.Syfte... 7 3. Genomförande... 7 3.1 Projektets

Läs mer

PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet

PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet 7-8 maj 2014 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet SETT - Skandinaviens största mässa och konferens för det moderna och innovativa lärandet i skolan www.settdagarna.se

Läs mer

Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende

Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende 31 januari 2011 Redovisning av projektstöd till projektet Läsning för kunskap och självförtroende Hitta läsningen! Ett inspirationsmaterial på dvd för föräldrar till barn med dyslexi eller andra läs- och

Läs mer

För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin

För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin arrangerar PsykoterapiMässan 2010! Stiftelsen har till ändamål att främja psykisk hälsa genom psykoterapi.

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox FORSKNING I KORTHET 2014:3 Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan This summary created by Skane Association of Local

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Flerspråkighet i fokus

Flerspråkighet i fokus Kvällsaktivitet: show med Björn Skifs Flerspråkighet i fokus identitet, språk och lärande 18 19 mars 2010 P r o g r a m Torsdagen den 18 mars 2010 Förskola Grundskola GY / Vuxen Allmänt 09.00 10.00 Kaffe

Läs mer

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi.

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi. Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Förslag till nationellt program

Läs mer

301 Matematik för elever med läs- och skrivsvårigheter

301 Matematik för elever med läs- och skrivsvårigheter 301 Matematik för elever med läs- och skrivsvårigheter Efter omfattande litteraturstudier och med lång erfarenhet av undervisning med elever som har läs- och skrivsvårigheter har vi hittat ett antal grundläggande

Läs mer

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå DOKTORSAVHANDLING Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå Per-Eskil Persson Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:54 Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och

Läs mer

www.diu.se/framtidenslarande

www.diu.se/framtidenslarande Konferens16-17 maj 2013, på Waterfront i Stockholm Upptakt med seminarier och TeachMeet 15 maj PROGRAM Välkommen till intensiva dagar med framtidens lärande i fokus! www.diu.se/framtidenslarande Framtidens

Läs mer