Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159"

Transkript

1 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist Årsrapport (11) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159 Internationell strategi Kommunens internationella aktiviteter har utgått från de riktlinjer som den internationella strategin anger. Den senast reviderade strategin Mål och strategier för Jönköping kommuns internationella arbete antogs av Jönköpings kommunfullmäktige den 20 december Måluppfyllelse Enligt den antagna strategin är målen för det internationella arbetet att: öka kommuninvånarnas och särskilt ungdomars tolerans, förståelse och utbyte av andra kulturer och livsåskådningar än den egna, stimulera medborgare, föreningar, företag och högskola att etablera internationella kontakter, att ta del av strukturfonder och andra utvecklingsresurser samt att underlätta utländska företagsetableringar, tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, resurser och perspektiv på verksamheten genom ett aktivt engagemang i olika internationella projekt och samarbeten, samt bidra till en demokratisk samhällsutveckling som är socialt, ekonomisk Kommunens internationella resor under 2013 minskade i jämförelse med föregående år. Totalt gjorde 159 personer 65 utlandsresor under 2013 att jämföra med 204 personer och 83 utlandsresor under Det finns flera exempel på internationella aktiviteter som under året utvecklat kommunal verksamhet. Kommunens skolor fortsätter att etablera kontakter och inleda nya projekt, detsamma gäller Destination Jönköping, Fritid Jönköping och Kultur Jönköping som utgör utmärkta exempel genom återkommande internationella utbyten och projekt. STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Rådhusparken 1 Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (11) Vänortsmöten och utvecklat samarbete I den ursprungliga vänortskedjan ingår Jönköping, Kuopio (Finland), Svendborg (Danmark) och Bodö (Norge). Kommunerna har bedrivit gemensamma aktiviteter sedan 1940-talet vilket gör vänortssamarbetet till ett av de äldsta i Sverige. Jönköping har även en vänort i Estland, Väst-Virumaa och vidare en samarbetsort, Tianjin, i östra Kina. Kommunfullmäktiges presidiums internationella arbete Under mars och september 2013 har kommunfullmäktiges presidium hållit mottagningar i Rådhuset för Högskolans internationella studenter. Kommunalråd har medverkat och har besvarat studenternas vitt ställda frågor. Ett flertal guidade bussrundturer har anordnats för studenterna och representanter från Högskolans partneruniversitet. Mottagningar i Rådhuset har även hållits för Södra Vätterbygdens internationella studenter och gymnasieelever från vänorten Kuopio, Finland. De senare besökte Jönköping i samband med deltagande i Föreningen Nordens kurs i svenska som Grennaskolan traditionsenligt arrangerade. Pensionärsförbund från Väst-Virumaa län, Estland, gjorde ett vänortsbesök i Jönköping den 27 juli 2013, där kommunfullmäktiges presidium stod för värdskapet i Stadsparken under förmiddagen. Representanter från Svensk- Estniska föreningen hade bjudits in tillsammans med representanter från olika pensionärsorganisationer och utbytet upplevdes som mycket positivt. Vänortsgästerna bjöds på en guidad bussrundtur och en lunch som fick avsluta vistelsen i Jönköping. Inför det nordiska vänortsmötet i Jönköping 2014 genomfördes, på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium, ett planeringsmöte den 7-9 oktober 2013 med representanter på tjänstemannanivå från Bodö, Kuopio och Svendborg. Förslag till program, aktivitetsplan och reviderat vänortsavtal har tagits fram. Jönköpings kommun deltog i ett samverkansprojekt inom det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för näringsliv och industri. I början av november 2013 reste en delegation på 6 personer från Jönköping till Estland. Delegationen bestod av Johnny Lilja, kommunfullmäktiges presidium, Liz Modin, presidiets internationella samordnare, Monica Raske och Patrik Holst, Destination Jönköping (näringslivsfrågor), Henrik Hermansson, stadskontorets stabsfunktion (stadsbyggnadsfrågor) och Kerstin Olsson, utbildningsförvaltningen (gymnasiala utvecklingsfrågor). Sverige, Estland, Lettland och Finland deltog i projektet. Förvaltningarnas internationella aktiviteter Destination Jönköping Näringslivsenheten har arbetat vidare med LOGKOMP som är ett kompetensutvecklingsprojekt initierat av näringslivsbolag/enheterna i Vaggeryd, Nässjö och Jönköpings kommuner. Samverkansparter i projektet har varit Internationella Handelshögskolan, Jönköping, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS) och Science Park, Jönköping. Projektet som är finansierat med ESF-medel startade i augusti 2011 och har internationella inslag. Under 2013 har genomförts en resa till Tyskland den 5-8 mars 2013 för att utveckla internationella kontakter som kan vara värdefulla för näringslivet i Jönköping, vidare har en spridningskonferens hållits den 30 maj

3 3 (11) med Dr. David Taylor, internationell föreläsare, verksam i Storbritannien på flera olika universitet som forskare och föreläsare. Näringslivseneheten har vidare medverkat vid informationsträffar för de internationella studenterna på högskolan, där information har delgivits studenterna om Jönköpings kommun, näringsliv, fritid, kultur och turism den 7 juni för sommarstudenter. Näringslivsenheten har hållit en presentation i Rådhuset om Jönköping kommun och det som händer gällande utvecklingen i vår fantastiska stad den 27 maj för 13 elever och 2 lärare från en fransk skola som har ett utbyte med Sandagymnasiet. Näringslivenheten har också haft ett evenemang tillsammans med Invest in France Agency (IFA) som är en fransk statlig organisation, ansvarig för att underlätta internationella investeringar i Frankrike. Det har hållits ett seminarium Franska marknaden ett affärsseminarium med den franska ambassadören Jean-Pierre Lacroix som besökte Rådhuset i Jönköping den 11 oktober. Seminariet hade fokus på varför Frankrike är ett intressant tillväxtalternativ för företagen i Jönköping. Näringslivsenheten har också planerat och genomfört en resa till ett nätverksmöte i Estland, Lääne-Viru den 5-7 november Enterprising Twin regions - common actions. Mötet har varit ett resultat av nätverket Lääne- Virus besök i Jönköping under Nätverksmötets mål har varit att hitta gemensamma områden för samarbete om t.ex. utveckling av Kulturella Kreativa Näringar, industriområden och praktiska gymnasium. Convention Bureau är ett av affärsområdena inom Destination Jönköping som är en ickevinstdrivande organisation och arbetar strategiskt med destinationsutveckling som i ett långsiktigt perspektiv bidrar till att stärka regionens varumärke och tillväxt. En stor del av arbetet för Jönköping Convention Bureau handlar om att stötta personer på destinationen i att vilja, våga och kunna ansöka om och bjuda in till nationella och internationella möten på orten. För att underlätta vårt internationella arbete är vi medlemmar i de stora internationella nätverken ICCA* och MPI** som ger oss möjlighet till affärsutbyte och nätverkande. Under 2013 deltog vi i ICCA Scandinavian Chapters möte i Århus Danmark 4-6 mars och på ICCA-kongressen i Shanghai Kina 1-8 november. Jönköping Convention Bureau deltog även i en affärsutbytes-workshop arrangerad av UIA*** i Bryssel den 12 november. Det internationella arbete har även inneburit följande insatser: - Utställare Sverige-monter EIBTM, Barcelona den november - Workshop kring internationellt samarbete, Barcelona (kopplat till Ryan Airprojekt) den 31 maj-3 juni - Visning av Jönköping för researrangören Dertour - Visning av Gränna-Visingsö för UEFA-domare i samband med fotbolls EM - Mottagande internationella studenter vid 3 tillfällen - Delaktighet i projektet International marketing på JIBS *International Congress and Convention Association **Meeting Professional International ***Union of International Associations Fritid Jönköping är godkänd som sändande organisation inom EVS (Europeisk volontärstjänst) och har deltagit i de utbildningar som Ungdomsstyrelsen och Youth in action har anordnat. I september 2013 mottogs ackreditering även som mottagande organisation. En ungdom har varit i

4 4 (11) Tyskland som EVS och sex ungdomar är registrerade med önskemål om att få komma iväg. Ungdomar informeras om sina möjligheter till internationella relationer på mötesplatsen Brunnen. Under året har det arrangerats en utbildningsdag för blivande samverkanspartners för EVS; yrkesvägledare från gymnasieskolorna, Europa Direkt, Frivilligcentralen, Ung Arena och AMA. Under 2013 har man också haft flera internationella relationer i syfte att utveckla verksamheterna, framförallt på barn- och ungdomssidan. Fritidsledare har genom ett länsövergripande kompetensutvecklingsprojekt med stöd från Regionförbundet deltagit i studie/utbytesresor till London. Under hösten har man avslutat ett EU-finansierat projekt Daphne, projekt kring ungdomar och våld. I början av sommaren har två fritidsledare från Råslätt rest till Grekland för att utveckla och hitta metoder i syfte att förebygga våld tillsammans med kollegor från Rumänien, Italien, Österrike, Frankrike och Danmark. Fritid Jönköping har även 2013 låtit unga rockmusiker/rockband från Jönköping resa och spela på festivaler i både Portugal och Tyskland. Under ungdomsfestivalen Beatmeet kom ett rockband från Stuttgart i Tyskland på besök här. Dessa utbyten sker i samverkan med studieförbundet Bilda. Under sommaren har man haft guidade turer som har skett med flotte på Munksjön. Turerna med guidning på engelska och tyska har samlat många internationella turister. På mötesplatsen Brunnen finns en friluftsdepå med t.ex. skidor och skridskor som flitigt har utnyttjats av Jönköpings internationella studenter. Kultur Jönköping Ungdomsfilmprojektet My Life, My Dreams är filmskapande över nationsgränserna. Frågan är hur ungdomars drömmar och vardag ser ut på olika sidor av jorden och har varit kärnan i projektet My Life My Dreams vilket genomförts i samarbete mellan Kultur Jönköping och Minikino (Indonesien) och medfinansierats av Statens Kulturråd under år I projektet fick en grupp ungdomar i åldern år från Jönköping och Denpasar på Bali i Indonesien tillsammans skapa en kortfilm om sina drömmar och sin vardag. Ungdomarna valdes ut till projektet efter en tävling. De fick beskriva sina egna drömmar och sin egen vardag genom en minuts mobiltelefoninspelad filmsnutt som lades upp på projektets hemsida. Från dessa bidrag fick ungdomarna rösta fram de populäraste. Skaparna av de populäraste inslagen fick sedan en introduktion i filmskapande tillsammans med konstnärliga ledare i Jönköping och Denpasar. Ungdomarna fick därefter tillsammans skapa en kortfilm om sina drömmar och sin vardag. Ungdomarna i Jönköping och Denpasar skapade filmen tillsammans med hjälp av sociala medier och modern teknologi, dock utan att någonsin träffas ansikte mot ansikte. I den av ungdomarna skapade kortfilmen på 16:47 minuter får vi träffa fyra ungdomar (en pojke och en flicka från Jönköping och en flicka och en pojke från Denpasar) som berättar sin historia och vad de hoppas om framtiden. Man kan säga att filmen berättar fyra historier, från två olika delar av världen i två olika filmstilar. Kortfilmen My Life My Dreams kan ses på YouTube på adressen: Projektet R.E.A.D. hundar i Sverige är ett förprojekt i Bankeryds bibliotek som startade i januari elever från årskurs 2 och 3 vid Attarpsskolan

5 5 (11) fick möjlighet att öva läsning med hjälp av en två utbildade vårdhundar. Målet med verksamheten var framför allt att ge läsglädje och självförtroende till barnen. Själva lästillfällena skedde i två lästält på skolans gård av allergiskäl, vilket innebar att lästillfällena skedde under den varmare tiden av skolåret. Som en del i projektet ordnades den 27 november 2013 ett seminarium om läshundar och deras användningsmöjligheter vid läsfrämjande verksamhet. Till seminariet kommer bland andra Nordens första R.E.A.D. - hund, hunden Börje från Esbo, Finland, med sin förare Raisa Alameri. Läshunden Börje har fått stor publicitet i och med att han vann Rakkaudesta kirjaan (Av kärlek till boken) -priset i oktober Dessutom deltog som Elspeth Randelin från Övernäs bibliotek i Mariehamn, Åland i seminariet. Elspeth Randelin startade läshundsverksamheten på Åland, Finland. Både Raisa Alameri och Elspeth Randelin föreläste under seminariet. Som en del av projektet har vi även lagt grunden för ett nordiskt nätverk inom läshundsverksamhet. Kulturkontakt med den finska musik/filmgruppen Cleaning women: Cleaning women är en finsk kulturgrupp som ackompanjerar gamla stumfilmer med självgjord musik. Musiken de skapar görs med hjälp av okonventionella musikinstrument så som oljetunnor, sågar, bildelar m.m. Inför Jönköpings kommuns KulturDagNatt 2014 kommer Cleaning Women eventuellt anlitas för en musik/stumfilmsföreställning med stumfilmen Aelita the Queen of Mars (Sovjetisk stumfilm från 1920-talet). Internationell gästateljé i Smedbyn Kultur Jönköpings kommun skapar under en internationell gästateljé i Smedbyn i Huskvarna med ett antal internationella konstnärer för utbyte av erfarenhet och kunnande med lokala konstaktörer. Fristadsförfattare I samarbete mellan Kultur Jönköpings kommun och Landstinget i Jönköping skapades under 2013 en fristadsförfattarbostad där förföljda internationella författare, skribenter och samhällsdebattörer kan få fristad under en begränsad period. Fristadsförfattarbostaden skapades under 2013 med första gästande fristadsförfattare Miljöförvaltningen Livsmedelsenheten har varit representerad vid den nordiska tillsynskonferensen i Norge avseende livsmedelssäkerhet. En miljöstuderande vid University of Colorado, USA, har arbetat under semesterperioden 2013 på miljökontoret i Jönköpings kommun och där utfört förekommande arbetsuppgifter inom administration, livsmedelssäkerhet samt miljö- och hälsoskydd. Den blivande miljöingenjören, f ö svenskättling långt tillbaka i tiden, hade med sig några års högskoleerfarenhet från hemlandet inom miljöområdet, ett halvt års miljöstudier i Botswana och två års arbete i Thailand. Förvaltningens utbyte av arbetsperioden har varit värdefullt och berikande. Räddningstjänsten har i februari varit på besök i Österrike för att studera naturolyckor och riskanalysmodeller. Utbytet som finansierats genom FN handlar om att lära av varandras arbete med riskhantering, främst naturolyckor. Under 2013 har Räddningstjänsten också haft studiebesök från Vitryssland. Socialförvaltningen Redovisningen av det internationella arbetet avgränsas till att gälla de

6 6 (11) aktiviteter som genomförts inom förvaltningen och som rör vänortsmöten, projekt, besök, möten, utbyten, konferenser etc. Socialförvaltningens har under året bland annat arrangerat flertal studiebesök framförallt för internationella studenter vid Högskolan i Jönköping. Samarbetet omfattar internationella lärare och forskare som under kortare och längre perioder arbetar på Högskolan. För ett flertal lärare och forskare har särskilda program sammanställts. Som regel omfattar dessa flera studiebesök och eller möten med medarbetare från förvaltningen. Inom ramen för den samverkan som sker i länet (Primär kommunal nämnd, kommunalutveckling, Regionförbundet) har flera internationella kontakter knutits inom ramen för projekt där Jönköpings kommun aktivt medverkar. I ett projekt som rör utbildning av personal inom psykiatrisk vård och omsorg har man under året haft ett löpande samarbete med Trento i Italien. Inom ramen för projektet fokuserar man på att utveckla nya arbetssätt för att stödja personer med funktionshinder vad gäller sysselsättning och studier. Inom ytterligare ett projekt som rör våld i nära relationer har deltagare i projektet medverkat i ett samarbete med universitet i England samt Sydafrika. Syftet är att utveckla metoder för att stödja familjer där våld förekommer. När det gäller säkerhetsarbete kring barn som riskerar utsättas för fara, finns ett löpande utbildningsstöd från handledare i Australien, där metoden Signs of Saftey har utvecklats och använts inom barn- och ungdomsvården. Under året har även ett samarbete påbörjats med organisationen Research in practice, som stödjer arbetet med att tillämpa evidensbaserade arbetssätt inom det sociala arbetet. Stadsbyggnadskontorets internationella kontakter Resor Katarina Bröms reste till Barcelona oktober. Det var som representant i Kommunaltekniska föreningens mark- och exploateringskommitté där man studerade omvandling av industriområden och byggande i bullerutsatta lägen. Erik Blomdahl, översiktsplanerare, reste till Österrike i januari, se nedan. Studiebesök Man har deltagit i flera studiebesök, bl.a. med politiker och tjänstemän från Canada och Finland, och berättat om stadsbyggandsvisionsarbetet. Övrig samverkan Ett expertutbyte - EU Exchange of Experts - påbörjades 2012 mellan staden Lienz och delstaten Tyrolen i Österrike samt Jönköpings kommun tillsammans med MSB (myndigheten för skydd och beredskap). Ämnet för utbytet är riskhantering vad avser naturolyckor där översiktplaneraren Erik Blomdahl representerade stadsbyggnadskontoret. Jönköpings kommun stod som värd för ett besök från Österrike I januari 2013 fortsatte utbytet med ett besök i Österrike, Lienz. Här gjordes presentationer av delstatens och stadens beredskap för olika naturkatastrofer. Studiebesök gjordes på platser för olika risker: fallande av klippblock vid Eiblschrofen, översvämning vid floden Insel och en övning med fjällräddningsenheten. Utbildningsförvaltningen Under 2013 har det genomförts internationella projekt på olika skolor och förskolor inom utbildningsförvaltningen. Det har bl.a. handlat om samarbeten, utbyten, praktik och verksamhetsförlagt lärande (APL). Därutöver har följande genomförts.

7 7 (11) I november 2013 deltog en utvecklingsledare (internationell samordnare) tillsammans med bl.a. Destination Jönköping i ett nätverksmöte på kommunnivå i Rakvere, Lääne-Viru, Väst-Virumaa län i Estland (en av Jönköpings kommuns vänorter). I mötet deltog dessutom representanter från Finland och Lettland. Syftet var att finna potentiella möjligheter till internationella utbyten i samband med EU:s nya budget för För utbildningsförvaltningens del ledde mötet bl.a. till att kontakter förmedlades mellan gymnasieskolor med yrkesprogram i Jönköping, Estland och Finland. En chefstjänsteman på utbildningsförvaltningen med ansvar för bland annat förskoleverksamheten har under 2013 varit i Italien för att få fördjupad förståelse för Reggio Emilia, vilken en stor del av kommunens förskolor är inspirerade av. För att få ta del av internationell forskning har två av förvaltningens logopeder deltagit i en kongress i Turin i Italien: International Association of Logopedics and Phoniatrics. I syfte att lära mer om andra länders utbildnings- och arbetsmarknadspolitik har två chefstjänstemän, en från AMA och en från Vuxenutbildningen, deltagit i en studieresa till Berlin arrangerad av SKL. Under hösten har deltagare från utbildningsförvaltningen deltagit i utbildningen Internationalisering i skolan i Växjö för att få information om det nya europeiska utbildningsprogrammet Erasmus+, som gäller Villkoren för Erasmus+ blev dock klara först vid jul 2013, vilket negativt kan komma att påverka ansökningsaktiviteterna för Villkoren för deltagande i Erasmus+ har skärpts jämfört med tidigare europeiska utbildningsprogram, som Erasmus+ har ersatt (bl.a. Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci och Grundtvig). En informationsträff om bl.a. Erasmus+ med representanter från Universitets- och högskolerådet, UHR, och Den Globala Skolan kommer att anordnas i slutet av februari 2014 på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Medarrangör är utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen har en internationell grupp som har sammanträtt två gånger under året. Den består av Kerstin Olsson, utvecklingsledare, sammankallande, Katarina Sebenius, internationell koordinator och Ingela Hegestrand, förskolechef. Internationellt samarbete på skolor och förskolor 2013 Attarps utbildningsenhet 6-9 Ett samarbete inleddes under 2013 med Ecolea Internationale Schule i Güstrow i Tyskland. Eleverna har skrivit brev, mejlat och skypat med varandra. Hösten 2013 besökte 13 elever och 3 pedagoger från Güstrow Attarps utbildningsenhet 6-9. De bodde hemma hos enhetens elever. Det var gemensamma aktiviteter på både dagar och kvällar. Vecka 20, 2014, kommer personer från utbildningsenheten att besöka Güstrow. Ambitionen är att samarbetet ska fortsätta. Björkängens utbildningsenhet Rektorn har ett samarbete med North Hampton University och Liverpool University i England sedan elva år tillbaka, så även under Dalviks skolors utbildningsenhet Utbildningsenheten har ett utbyte med Filippinerna genom en skola där. Under tre år har enheten lämnat ekonomiskt bidrag till en flickas skolgång på den filipinska skolan. Lärare från skolan på Filippinerna har varit på Dalviksskolan vid två tillfällen och berättat om landet, levnadsvillkor och skolan på Filippinerna. Eleverna har fått se bilder. Varje termin får utbildningsenheten en

8 8 (11) redogörelse om skolresultaten och ett brev från flickan, vars skolgång enheten sponsrar. Eleverna på Dalviksskolan har genom olika aktiviteter och tillverkning samlat in pengar till skolavgiften. Grästorps utbildningsenhet Två lärare från Grästorpsskolan har deltagit i en tvåveckors språkkurs i Sidmouth i England. Hovslätts utbildningsenhet Hovslättskolan har ett samarbete med Gambiagruppen sedan många år hade skolan besök från Gambia arbetade Hovslättsskolan med olika saker till förmån för ett arbete med att bygga skolor i Gambia. I oktober genomfördes en Gambiamarknad. Det är en marknad som genomförs vart tredje år till förmån för skolans internationella arbete. Vinsten från marknaden, kr, gick till Gambiagruppens skolprojekt. Junedals utbildningsenhet Junedals utbildningsenhet har under 2013 haft ett projekt med elevutbyte med Marie Wächtler Gymnasium i Essen i Tyskland, ett projekt med England och Österrike genom Comenius samt ett projekt med Rumänen där elever hjälper elever. En lärare på skolan har varit i Polen för kompetensutveckling i ämnena historia och religion. Kaxholmen/Skärstads utbildningsenhet Genom bidrag från Internationella Programkontoret har lärare på Landsjöskolan gjort en studieresa till Tanzania. Kålgårdens utbildningsenhet Sex lärare, förskollärare och fritidspedagoger från Kålgårdsskolan var under 2013 i Cartagena i Spanien och besökte fyra skolor. Detta utbyte var ett resultat av att en av lärarna hade en utbytesstudent från HLK som gjorde sin VFU på skolan för några år sedan. Denne student arbetar nu som lärare i Spanien och hade ordnat studiebesöken i Cartagena. Eleverna förberedde frågor, teckningar och spelade in videor, som pedagogerna hade med sig ner till skolorna. Efter hemkomsten har eleverna fått se bilder och fått höra berättas om besöken. Mailkontakt har startats med någon elevgrupp utifrån detta. Ljungarumsskolans utbildningsenhet Två lärare har följt en engelsk kollega genom Jobshadowing. Lustigkullens utbildningsenhet Skolledare har deltagit i kompetensutveckling om Reggio Emilia i Italien. Månsarps utbildningsenhet har sedan många år ett internationellt samarbete med en skola och ett barnhem i Honduras. Enheten har haft besök från Honduras och även besökt skolan och barnhemmet där var det inga besök. Enheten hade dock en Honduraskväll bestående av matlagning, lotterier, fika, chokladhjul, diverse uppträdanden m.m. Enheten säljer varje år julkort, som eleverna tillverkar och där vinsten oavkortat går till Honduras. Sammanlagt fick enheten in lite över kr Då var även privata sponsorer med. Detta är en väldigt stor aktivitet för hela Månsarp och alla i samhället känner till detta och bidrar på olika sätt. Tahe utbildningsenhet Taheskolan har haft brevvänner i Norge under många år blev det ingen korrespondens, men enheten räknar med att snart ta upp denna igen. Talavids utbildningsenhet Utbildningsenheten har löpande kontakt med en skola i Los Angelesområdet: Pendleton School - Buena Park, dit vi skickar lite rapporter till en klass och

9 9 (11) berättar om vad vi gör eller vad som händer i Sverige. Utbildningsenheten för flerspråkighet En av enhetens modersmålslärare i serbiska var i november 2013 i Belgrad i Serbien. Läraren deltog i en studieresa anordnad av Skolverket om internationellt lärarsamarbete gällande läromedel och litteratur för elever i Europa. Skolledningen på utbildningsenheten var i november 2013 på Skolverkets Tema Modersmålskonferens i irakiska Kurdistan. Konferensen handlade om internationella kontakter och specifikt om kontakter med skolelever som flyttar tillbaka till Kurdistan från Sverige. Den handlade också om inflyttning av nya barnfamiljer från Irak och Syrien (via Irak och Turkiet) till Sverige p g a kriget. Lärare från enheten har varit på kompetensutveckling i Lettland. Ölmstad/Örserums utbildningsenhet Två lärare på skolan har deltagit i en språkresa på Sidmouth International School i England. Öxnehaga skolors utbildningsenhet Utbildningsenheten hade besök av studenter från Northampton tre dagar våren Enheten hade utöver det en del besök av internationella elever från Hälsohögskolan. Bäckadalsgymnasiet Under 2013 hade Bäckadalsgymnasiet följande internationella arbete: -EU-projekt om Vätternfiske. -Leonardo da Vinci-projekt med Frankrike: 11 elever gjorde praktik i Jönköping. Svensk-fransk middag på Idas Restaurang. Middagen lagades av franska och svenska kökselever till inbjudna praktikhandledare, landshövdingen och franska lärare. -e-twinning med Belgien (ämnet engelska) -Studieresa till Frankrike för personal på Restaurang- och livsmedelsprogrammet. -Arbetsplatsförlagt lärande på Island (fyra elever). En lärare besökte eleverna på Island. -Projektet Green Miles ett Leonardo da Vinciprojekt. Ett internationellt utbyte har pågått på fordons- och transportprogrammet, Bäckadalsgymnasiet, sedan hösten Green Miles är ett samarbete mellan Sverige, Tyskland, Belgien och England. Green Miles handlar om utvecklingen av dagens och framtidens teknik för en positiv miljöpåverkan inom fordons- och transportsektorn. Syftet med projektet är bl.a. att öka samarbetet inom fordonsutbildningarna i Europa och ta del av respektive lands pågående teknikutveckling inom fordons- och transportsektorn och att utveckla elevernas förståelse för den framtida internationella bilindustrin och deras möjligheter till att vara delaktiga i ett europeiskt samarbete kring dessa frågor samt skapa ett socialt nätverk mellan ungdomar i andra länder. Från Sverige har 16 elever och 10 lärare deltagit i projektet. Projektet avslutas i juli Besök inom projektet har varit i Belgien 2012, i England och Tyskland 2013 och i Sverige i februari VFU-arbetslaget på BD gjorde en kompetensutvecklingsresa till Sarajevo efter en inbjudan från rektorn på Sarajevos internationella gymnasieskola. Resan gav bl.a. inblick i ett annat utbildningssystem, möten och samtal med lärare samt erfarenheter av lektionsauskultationer. Erik Dahlbergsgymnasiet Under 2013 hade Erik Dahlberggymnasiet följande internationella arbete:

10 10 (11) -Förberedande besök i Gavirate i Italien 8 12 januari gällande ett multilateralt projekt. Två lärare representerade ED och träffade andra eventuella partners från Finland, Island, Turkiet och Italien. -Fortbildningskurs i Sidmouth i Storbritannien för en lärare två under veckor den 9 maj den 1 juni. -Elevdeltagande i kemiolympiaden, Moskva 10 dagar i juli, en elev och en medföljande lärare. -Samarbete med HLK när det gäller praktik för lärarstudenter. En lärarstudent från Penn State University som var på ED tolv veckor augusti november. Genom Palme Linneus utbyte två lärarstudenter från Cebu Filippinerna. Den ene fanns på ED tio veckor på halvtid under hösten och den andre fem veckor heltid under vintern. -Jobbskuggning för en lärare två veckor på Ålands Lyceum i oktober genom stipendium från Comenius. -Information i augusti och föreläsning i oktober i Den globala skolans regi kring global hållbar utveckling för samtlig personal (uppföljning av Den globala resan till Bangladesh 2012). -ED har deltagit i Comenius Elevmobilitetsprogram. Fyra av skolans elever har studerat på en skola i Valencia i Spanien under tre månader och fyra spanska elever har varit på ED, också under tre månader. Ungdomarna har bott hos varandras familjer. Samtidigt som eleverna följt undervisning i vissa ämnen på värdskolan har de hållit jämna steg med undervisningen på hemmaplan via täta kontakter per mail och Skype. Utbytet ägde rum under augusti december. -Tre elever har varit på Ålands Lyceum med anledning av sitt Gymnasiearbete (en jämförelse mellan det svenska och finska skolsystemet) fyra dagar i november. -En elev deltar i Ettårsprogrammet administrerat av UHR i Valencia i Spanien under hela läsåret 2013/14. -En utbytesstudent via Rotary från USA under hela läsåret 2013/14. -Studiebesök på Erik Dahlbergsgymnasiet under 2013: -Från Ede i Holland - en vårdlärare besökte Vård- och omsorgsprogrammet under tre dagar i april. Detta har resulterat i att två vårdlärare i februari 2014 reser till Holland för utbyte med en vårdutbildning under några dagar. -Tre lärare från San Carlos University i Cebu Filippinerna i maj. -Från Penn State University - en lärarutbildare och fyra studenter. -Från Poullan Sur Mer i Frankrike - en lärare besökte Vård och omsorgsprogrammet. -Elever från JING har tillsammans med personal från skolan besökt Berlin som en del av programmets internationella profil. Per Brahegymnasiet Under 2013 hade Per Brahegymnasiet följande internationella arbete: -Samhällsprogrammet hade två olika utbyten med Tyskland: Neuwied och Warnemünde. Lärare och elever deltog. De både besökte och tog emot besök i detta utbyte. -Lärare på IB har deltagit i fortbildningskurser för IB-lärare i Italien, Tyskland och Belgien. -Elever på Hotell- och turismprogrammet (åk 2) har haft APL-platser under fyra veckor på Kreta under två perioder och i Budapest under två perioder. -69 elever och åtta lärare från PB besökte Prag för att delta i den internationella musikfestivalen för barn och ungdom Young2013Prague. Det var tredjeårselever från estetiska programmet.

11 11 (11) -En språkelevgrupp besökte tillsammans med tre lärare Rom i Italien bl.a. för att få fördjupade kunskaper om antiken. -En elevgrupp besökte Berlin tillsammans med tre skolledare/lärare. PBeleverna läste en demokratikurs. Ett studiebesök i koncentrationslägret Sachsenhausen ingick bland annat. Sandagymnasiet Under 2013 hade Sandagymnasiet följande internationella arbete: -Skolan sökte och har fått beviljat Comenius-medel för Det är personal och elever på Handels- och administrationsprogrammet samt Ekonomiprogrammet som deltar i projektet. I det ingår resor till Frankrike och Tyskland (dock inte 2013 till Tyskland). -Ett förberedelsebesök i Frankrike har genomförts av tre personer från skolan. -Skolan har haft en elevgrupp i Frankrike i språk (franska och spanska) för att eleverna skulle få fördjupad kunskap inom respektive ämne. -Några elever på Handels- och administrationsprogrammet har haft utlandspraktik under Tekniska kontoret Jan-Eric Bengtsson från tekniska kontorets VA-verksamhet deltog under januari 2013 i ett EU-utbyte tillsammans med räddningstjänsten i Jönköping om sustainable systems där man informerades om hur Österike skyddar sina städer mot skyfall. Delegationen mottog också ett certifikat: Eu echange of experts in civil protection. En delegation från VA-verken på tekniska kontoret bestående av tre personer besökte 13 olika reningsverk i södra Tyskland i november Där träffade de förutom sina tyska kollegor också kollegor från Norge, Danmark och Estland. Vardagsproblem och en träff med potentiella leverantörer av slamavvattningsutrustning stod bland annat på agendan. Bidragsfinansiering Under 2013 har kommunens verksamheter erhållit ca 1,5 mkr i olika former av EU-stöd. Största delen, ca 1,1 mkr, har gått till Barn- och utbildningsnämnden där ca kr erhållits för skolmåltider och EU-mjölk (grundskolor) och kr erhållits för livsmedel och EU-mjölk (förskolor). Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har erhållit ca kr varav kr avser EUmjölk (gymnsieskola) och kr avser Hotell och Turism, EU-projekt Atlas och Utvecklingsprojekt, The National Agency, båda till gymnasieskolor. Fritidsnämnden har fått kr för sitt arbete med internationell verksamhet (Ungdomar och våld Daphne). Teknisk nämnd har fått ca 8 tkr för utveckling av naturreservat.

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 TJÄNSTESKRIVELSE 2006-02-24 1 (8) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Internationellt arbete 2012

Internationellt arbete 2012 Internationellt arbete 2012 Foto: Microsoft Office, Office.com Innehåll Utbildningsförvaltningens internationella arbete 2012... 3 Centrum för pedagogisk inspiration/malmö Naturskola... 4 Internationell

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Årsredovisning. Härnösands kommun

Årsredovisning. Härnösands kommun Årsredovisning Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Inledning Kommentarer från kommunalrådet 2 Vart går dina pengar 3 Fem år i siffror 4 Del 2 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Hållbarhetsredovisning

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Årsredovisning 2010 Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Innehållsförteckning Inledning... 4 Ägande och styrning... 5 Besöksservice... 6 Uppsala län... 10 Marknad Affärsturism... 10 Marknad Privatturism...12

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete Författare Handledare Simon Tibell Nelson Eufémia Epost: sim_on511@hotmail.com nelson.eufemia@norrkoping.se Tel: 0733689611 Tel: 011-152479 073 0202734 Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Tjörns gymnasieskola Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Gunilla Lövström Malin Haugen Stefan Karlsson Ninja Wängde Anders

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Livstycket bildades som en ideell förening 1992 i Tensta. Föreningen skall arbeta för invandrares/flyktingars gemenskap med svenskar. Detta ska ske genom att främja invandrares/flyktingars

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Kort om Fritidsforum

Kort om Fritidsforum Kort om Fritidsforum Fritidsforum är en ideell organisation bildad 1937. Vi arbetar för människoras tillgång till mötesplatser, inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillgång till demokratiska

Läs mer