Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159"

Transkript

1 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist Årsrapport (11) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159 Internationell strategi Kommunens internationella aktiviteter har utgått från de riktlinjer som den internationella strategin anger. Den senast reviderade strategin Mål och strategier för Jönköping kommuns internationella arbete antogs av Jönköpings kommunfullmäktige den 20 december Måluppfyllelse Enligt den antagna strategin är målen för det internationella arbetet att: öka kommuninvånarnas och särskilt ungdomars tolerans, förståelse och utbyte av andra kulturer och livsåskådningar än den egna, stimulera medborgare, föreningar, företag och högskola att etablera internationella kontakter, att ta del av strukturfonder och andra utvecklingsresurser samt att underlätta utländska företagsetableringar, tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, resurser och perspektiv på verksamheten genom ett aktivt engagemang i olika internationella projekt och samarbeten, samt bidra till en demokratisk samhällsutveckling som är socialt, ekonomisk Kommunens internationella resor under 2013 minskade i jämförelse med föregående år. Totalt gjorde 159 personer 65 utlandsresor under 2013 att jämföra med 204 personer och 83 utlandsresor under Det finns flera exempel på internationella aktiviteter som under året utvecklat kommunal verksamhet. Kommunens skolor fortsätter att etablera kontakter och inleda nya projekt, detsamma gäller Destination Jönköping, Fritid Jönköping och Kultur Jönköping som utgör utmärkta exempel genom återkommande internationella utbyten och projekt. STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Rådhusparken 1 Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (11) Vänortsmöten och utvecklat samarbete I den ursprungliga vänortskedjan ingår Jönköping, Kuopio (Finland), Svendborg (Danmark) och Bodö (Norge). Kommunerna har bedrivit gemensamma aktiviteter sedan 1940-talet vilket gör vänortssamarbetet till ett av de äldsta i Sverige. Jönköping har även en vänort i Estland, Väst-Virumaa och vidare en samarbetsort, Tianjin, i östra Kina. Kommunfullmäktiges presidiums internationella arbete Under mars och september 2013 har kommunfullmäktiges presidium hållit mottagningar i Rådhuset för Högskolans internationella studenter. Kommunalråd har medverkat och har besvarat studenternas vitt ställda frågor. Ett flertal guidade bussrundturer har anordnats för studenterna och representanter från Högskolans partneruniversitet. Mottagningar i Rådhuset har även hållits för Södra Vätterbygdens internationella studenter och gymnasieelever från vänorten Kuopio, Finland. De senare besökte Jönköping i samband med deltagande i Föreningen Nordens kurs i svenska som Grennaskolan traditionsenligt arrangerade. Pensionärsförbund från Väst-Virumaa län, Estland, gjorde ett vänortsbesök i Jönköping den 27 juli 2013, där kommunfullmäktiges presidium stod för värdskapet i Stadsparken under förmiddagen. Representanter från Svensk- Estniska föreningen hade bjudits in tillsammans med representanter från olika pensionärsorganisationer och utbytet upplevdes som mycket positivt. Vänortsgästerna bjöds på en guidad bussrundtur och en lunch som fick avsluta vistelsen i Jönköping. Inför det nordiska vänortsmötet i Jönköping 2014 genomfördes, på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium, ett planeringsmöte den 7-9 oktober 2013 med representanter på tjänstemannanivå från Bodö, Kuopio och Svendborg. Förslag till program, aktivitetsplan och reviderat vänortsavtal har tagits fram. Jönköpings kommun deltog i ett samverkansprojekt inom det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för näringsliv och industri. I början av november 2013 reste en delegation på 6 personer från Jönköping till Estland. Delegationen bestod av Johnny Lilja, kommunfullmäktiges presidium, Liz Modin, presidiets internationella samordnare, Monica Raske och Patrik Holst, Destination Jönköping (näringslivsfrågor), Henrik Hermansson, stadskontorets stabsfunktion (stadsbyggnadsfrågor) och Kerstin Olsson, utbildningsförvaltningen (gymnasiala utvecklingsfrågor). Sverige, Estland, Lettland och Finland deltog i projektet. Förvaltningarnas internationella aktiviteter Destination Jönköping Näringslivsenheten har arbetat vidare med LOGKOMP som är ett kompetensutvecklingsprojekt initierat av näringslivsbolag/enheterna i Vaggeryd, Nässjö och Jönköpings kommuner. Samverkansparter i projektet har varit Internationella Handelshögskolan, Jönköping, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS) och Science Park, Jönköping. Projektet som är finansierat med ESF-medel startade i augusti 2011 och har internationella inslag. Under 2013 har genomförts en resa till Tyskland den 5-8 mars 2013 för att utveckla internationella kontakter som kan vara värdefulla för näringslivet i Jönköping, vidare har en spridningskonferens hållits den 30 maj

3 3 (11) med Dr. David Taylor, internationell föreläsare, verksam i Storbritannien på flera olika universitet som forskare och föreläsare. Näringslivseneheten har vidare medverkat vid informationsträffar för de internationella studenterna på högskolan, där information har delgivits studenterna om Jönköpings kommun, näringsliv, fritid, kultur och turism den 7 juni för sommarstudenter. Näringslivsenheten har hållit en presentation i Rådhuset om Jönköping kommun och det som händer gällande utvecklingen i vår fantastiska stad den 27 maj för 13 elever och 2 lärare från en fransk skola som har ett utbyte med Sandagymnasiet. Näringslivenheten har också haft ett evenemang tillsammans med Invest in France Agency (IFA) som är en fransk statlig organisation, ansvarig för att underlätta internationella investeringar i Frankrike. Det har hållits ett seminarium Franska marknaden ett affärsseminarium med den franska ambassadören Jean-Pierre Lacroix som besökte Rådhuset i Jönköping den 11 oktober. Seminariet hade fokus på varför Frankrike är ett intressant tillväxtalternativ för företagen i Jönköping. Näringslivsenheten har också planerat och genomfört en resa till ett nätverksmöte i Estland, Lääne-Viru den 5-7 november Enterprising Twin regions - common actions. Mötet har varit ett resultat av nätverket Lääne- Virus besök i Jönköping under Nätverksmötets mål har varit att hitta gemensamma områden för samarbete om t.ex. utveckling av Kulturella Kreativa Näringar, industriområden och praktiska gymnasium. Convention Bureau är ett av affärsområdena inom Destination Jönköping som är en ickevinstdrivande organisation och arbetar strategiskt med destinationsutveckling som i ett långsiktigt perspektiv bidrar till att stärka regionens varumärke och tillväxt. En stor del av arbetet för Jönköping Convention Bureau handlar om att stötta personer på destinationen i att vilja, våga och kunna ansöka om och bjuda in till nationella och internationella möten på orten. För att underlätta vårt internationella arbete är vi medlemmar i de stora internationella nätverken ICCA* och MPI** som ger oss möjlighet till affärsutbyte och nätverkande. Under 2013 deltog vi i ICCA Scandinavian Chapters möte i Århus Danmark 4-6 mars och på ICCA-kongressen i Shanghai Kina 1-8 november. Jönköping Convention Bureau deltog även i en affärsutbytes-workshop arrangerad av UIA*** i Bryssel den 12 november. Det internationella arbete har även inneburit följande insatser: - Utställare Sverige-monter EIBTM, Barcelona den november - Workshop kring internationellt samarbete, Barcelona (kopplat till Ryan Airprojekt) den 31 maj-3 juni - Visning av Jönköping för researrangören Dertour - Visning av Gränna-Visingsö för UEFA-domare i samband med fotbolls EM - Mottagande internationella studenter vid 3 tillfällen - Delaktighet i projektet International marketing på JIBS *International Congress and Convention Association **Meeting Professional International ***Union of International Associations Fritid Jönköping är godkänd som sändande organisation inom EVS (Europeisk volontärstjänst) och har deltagit i de utbildningar som Ungdomsstyrelsen och Youth in action har anordnat. I september 2013 mottogs ackreditering även som mottagande organisation. En ungdom har varit i

4 4 (11) Tyskland som EVS och sex ungdomar är registrerade med önskemål om att få komma iväg. Ungdomar informeras om sina möjligheter till internationella relationer på mötesplatsen Brunnen. Under året har det arrangerats en utbildningsdag för blivande samverkanspartners för EVS; yrkesvägledare från gymnasieskolorna, Europa Direkt, Frivilligcentralen, Ung Arena och AMA. Under 2013 har man också haft flera internationella relationer i syfte att utveckla verksamheterna, framförallt på barn- och ungdomssidan. Fritidsledare har genom ett länsövergripande kompetensutvecklingsprojekt med stöd från Regionförbundet deltagit i studie/utbytesresor till London. Under hösten har man avslutat ett EU-finansierat projekt Daphne, projekt kring ungdomar och våld. I början av sommaren har två fritidsledare från Råslätt rest till Grekland för att utveckla och hitta metoder i syfte att förebygga våld tillsammans med kollegor från Rumänien, Italien, Österrike, Frankrike och Danmark. Fritid Jönköping har även 2013 låtit unga rockmusiker/rockband från Jönköping resa och spela på festivaler i både Portugal och Tyskland. Under ungdomsfestivalen Beatmeet kom ett rockband från Stuttgart i Tyskland på besök här. Dessa utbyten sker i samverkan med studieförbundet Bilda. Under sommaren har man haft guidade turer som har skett med flotte på Munksjön. Turerna med guidning på engelska och tyska har samlat många internationella turister. På mötesplatsen Brunnen finns en friluftsdepå med t.ex. skidor och skridskor som flitigt har utnyttjats av Jönköpings internationella studenter. Kultur Jönköping Ungdomsfilmprojektet My Life, My Dreams är filmskapande över nationsgränserna. Frågan är hur ungdomars drömmar och vardag ser ut på olika sidor av jorden och har varit kärnan i projektet My Life My Dreams vilket genomförts i samarbete mellan Kultur Jönköping och Minikino (Indonesien) och medfinansierats av Statens Kulturråd under år I projektet fick en grupp ungdomar i åldern år från Jönköping och Denpasar på Bali i Indonesien tillsammans skapa en kortfilm om sina drömmar och sin vardag. Ungdomarna valdes ut till projektet efter en tävling. De fick beskriva sina egna drömmar och sin egen vardag genom en minuts mobiltelefoninspelad filmsnutt som lades upp på projektets hemsida. Från dessa bidrag fick ungdomarna rösta fram de populäraste. Skaparna av de populäraste inslagen fick sedan en introduktion i filmskapande tillsammans med konstnärliga ledare i Jönköping och Denpasar. Ungdomarna fick därefter tillsammans skapa en kortfilm om sina drömmar och sin vardag. Ungdomarna i Jönköping och Denpasar skapade filmen tillsammans med hjälp av sociala medier och modern teknologi, dock utan att någonsin träffas ansikte mot ansikte. I den av ungdomarna skapade kortfilmen på 16:47 minuter får vi träffa fyra ungdomar (en pojke och en flicka från Jönköping och en flicka och en pojke från Denpasar) som berättar sin historia och vad de hoppas om framtiden. Man kan säga att filmen berättar fyra historier, från två olika delar av världen i två olika filmstilar. Kortfilmen My Life My Dreams kan ses på YouTube på adressen: Projektet R.E.A.D. hundar i Sverige är ett förprojekt i Bankeryds bibliotek som startade i januari elever från årskurs 2 och 3 vid Attarpsskolan

5 5 (11) fick möjlighet att öva läsning med hjälp av en två utbildade vårdhundar. Målet med verksamheten var framför allt att ge läsglädje och självförtroende till barnen. Själva lästillfällena skedde i två lästält på skolans gård av allergiskäl, vilket innebar att lästillfällena skedde under den varmare tiden av skolåret. Som en del i projektet ordnades den 27 november 2013 ett seminarium om läshundar och deras användningsmöjligheter vid läsfrämjande verksamhet. Till seminariet kommer bland andra Nordens första R.E.A.D. - hund, hunden Börje från Esbo, Finland, med sin förare Raisa Alameri. Läshunden Börje har fått stor publicitet i och med att han vann Rakkaudesta kirjaan (Av kärlek till boken) -priset i oktober Dessutom deltog som Elspeth Randelin från Övernäs bibliotek i Mariehamn, Åland i seminariet. Elspeth Randelin startade läshundsverksamheten på Åland, Finland. Både Raisa Alameri och Elspeth Randelin föreläste under seminariet. Som en del av projektet har vi även lagt grunden för ett nordiskt nätverk inom läshundsverksamhet. Kulturkontakt med den finska musik/filmgruppen Cleaning women: Cleaning women är en finsk kulturgrupp som ackompanjerar gamla stumfilmer med självgjord musik. Musiken de skapar görs med hjälp av okonventionella musikinstrument så som oljetunnor, sågar, bildelar m.m. Inför Jönköpings kommuns KulturDagNatt 2014 kommer Cleaning Women eventuellt anlitas för en musik/stumfilmsföreställning med stumfilmen Aelita the Queen of Mars (Sovjetisk stumfilm från 1920-talet). Internationell gästateljé i Smedbyn Kultur Jönköpings kommun skapar under en internationell gästateljé i Smedbyn i Huskvarna med ett antal internationella konstnärer för utbyte av erfarenhet och kunnande med lokala konstaktörer. Fristadsförfattare I samarbete mellan Kultur Jönköpings kommun och Landstinget i Jönköping skapades under 2013 en fristadsförfattarbostad där förföljda internationella författare, skribenter och samhällsdebattörer kan få fristad under en begränsad period. Fristadsförfattarbostaden skapades under 2013 med första gästande fristadsförfattare Miljöförvaltningen Livsmedelsenheten har varit representerad vid den nordiska tillsynskonferensen i Norge avseende livsmedelssäkerhet. En miljöstuderande vid University of Colorado, USA, har arbetat under semesterperioden 2013 på miljökontoret i Jönköpings kommun och där utfört förekommande arbetsuppgifter inom administration, livsmedelssäkerhet samt miljö- och hälsoskydd. Den blivande miljöingenjören, f ö svenskättling långt tillbaka i tiden, hade med sig några års högskoleerfarenhet från hemlandet inom miljöområdet, ett halvt års miljöstudier i Botswana och två års arbete i Thailand. Förvaltningens utbyte av arbetsperioden har varit värdefullt och berikande. Räddningstjänsten har i februari varit på besök i Österrike för att studera naturolyckor och riskanalysmodeller. Utbytet som finansierats genom FN handlar om att lära av varandras arbete med riskhantering, främst naturolyckor. Under 2013 har Räddningstjänsten också haft studiebesök från Vitryssland. Socialförvaltningen Redovisningen av det internationella arbetet avgränsas till att gälla de

6 6 (11) aktiviteter som genomförts inom förvaltningen och som rör vänortsmöten, projekt, besök, möten, utbyten, konferenser etc. Socialförvaltningens har under året bland annat arrangerat flertal studiebesök framförallt för internationella studenter vid Högskolan i Jönköping. Samarbetet omfattar internationella lärare och forskare som under kortare och längre perioder arbetar på Högskolan. För ett flertal lärare och forskare har särskilda program sammanställts. Som regel omfattar dessa flera studiebesök och eller möten med medarbetare från förvaltningen. Inom ramen för den samverkan som sker i länet (Primär kommunal nämnd, kommunalutveckling, Regionförbundet) har flera internationella kontakter knutits inom ramen för projekt där Jönköpings kommun aktivt medverkar. I ett projekt som rör utbildning av personal inom psykiatrisk vård och omsorg har man under året haft ett löpande samarbete med Trento i Italien. Inom ramen för projektet fokuserar man på att utveckla nya arbetssätt för att stödja personer med funktionshinder vad gäller sysselsättning och studier. Inom ytterligare ett projekt som rör våld i nära relationer har deltagare i projektet medverkat i ett samarbete med universitet i England samt Sydafrika. Syftet är att utveckla metoder för att stödja familjer där våld förekommer. När det gäller säkerhetsarbete kring barn som riskerar utsättas för fara, finns ett löpande utbildningsstöd från handledare i Australien, där metoden Signs of Saftey har utvecklats och använts inom barn- och ungdomsvården. Under året har även ett samarbete påbörjats med organisationen Research in practice, som stödjer arbetet med att tillämpa evidensbaserade arbetssätt inom det sociala arbetet. Stadsbyggnadskontorets internationella kontakter Resor Katarina Bröms reste till Barcelona oktober. Det var som representant i Kommunaltekniska föreningens mark- och exploateringskommitté där man studerade omvandling av industriområden och byggande i bullerutsatta lägen. Erik Blomdahl, översiktsplanerare, reste till Österrike i januari, se nedan. Studiebesök Man har deltagit i flera studiebesök, bl.a. med politiker och tjänstemän från Canada och Finland, och berättat om stadsbyggandsvisionsarbetet. Övrig samverkan Ett expertutbyte - EU Exchange of Experts - påbörjades 2012 mellan staden Lienz och delstaten Tyrolen i Österrike samt Jönköpings kommun tillsammans med MSB (myndigheten för skydd och beredskap). Ämnet för utbytet är riskhantering vad avser naturolyckor där översiktplaneraren Erik Blomdahl representerade stadsbyggnadskontoret. Jönköpings kommun stod som värd för ett besök från Österrike I januari 2013 fortsatte utbytet med ett besök i Österrike, Lienz. Här gjordes presentationer av delstatens och stadens beredskap för olika naturkatastrofer. Studiebesök gjordes på platser för olika risker: fallande av klippblock vid Eiblschrofen, översvämning vid floden Insel och en övning med fjällräddningsenheten. Utbildningsförvaltningen Under 2013 har det genomförts internationella projekt på olika skolor och förskolor inom utbildningsförvaltningen. Det har bl.a. handlat om samarbeten, utbyten, praktik och verksamhetsförlagt lärande (APL). Därutöver har följande genomförts.

7 7 (11) I november 2013 deltog en utvecklingsledare (internationell samordnare) tillsammans med bl.a. Destination Jönköping i ett nätverksmöte på kommunnivå i Rakvere, Lääne-Viru, Väst-Virumaa län i Estland (en av Jönköpings kommuns vänorter). I mötet deltog dessutom representanter från Finland och Lettland. Syftet var att finna potentiella möjligheter till internationella utbyten i samband med EU:s nya budget för För utbildningsförvaltningens del ledde mötet bl.a. till att kontakter förmedlades mellan gymnasieskolor med yrkesprogram i Jönköping, Estland och Finland. En chefstjänsteman på utbildningsförvaltningen med ansvar för bland annat förskoleverksamheten har under 2013 varit i Italien för att få fördjupad förståelse för Reggio Emilia, vilken en stor del av kommunens förskolor är inspirerade av. För att få ta del av internationell forskning har två av förvaltningens logopeder deltagit i en kongress i Turin i Italien: International Association of Logopedics and Phoniatrics. I syfte att lära mer om andra länders utbildnings- och arbetsmarknadspolitik har två chefstjänstemän, en från AMA och en från Vuxenutbildningen, deltagit i en studieresa till Berlin arrangerad av SKL. Under hösten har deltagare från utbildningsförvaltningen deltagit i utbildningen Internationalisering i skolan i Växjö för att få information om det nya europeiska utbildningsprogrammet Erasmus+, som gäller Villkoren för Erasmus+ blev dock klara först vid jul 2013, vilket negativt kan komma att påverka ansökningsaktiviteterna för Villkoren för deltagande i Erasmus+ har skärpts jämfört med tidigare europeiska utbildningsprogram, som Erasmus+ har ersatt (bl.a. Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci och Grundtvig). En informationsträff om bl.a. Erasmus+ med representanter från Universitets- och högskolerådet, UHR, och Den Globala Skolan kommer att anordnas i slutet av februari 2014 på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Medarrangör är utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen har en internationell grupp som har sammanträtt två gånger under året. Den består av Kerstin Olsson, utvecklingsledare, sammankallande, Katarina Sebenius, internationell koordinator och Ingela Hegestrand, förskolechef. Internationellt samarbete på skolor och förskolor 2013 Attarps utbildningsenhet 6-9 Ett samarbete inleddes under 2013 med Ecolea Internationale Schule i Güstrow i Tyskland. Eleverna har skrivit brev, mejlat och skypat med varandra. Hösten 2013 besökte 13 elever och 3 pedagoger från Güstrow Attarps utbildningsenhet 6-9. De bodde hemma hos enhetens elever. Det var gemensamma aktiviteter på både dagar och kvällar. Vecka 20, 2014, kommer personer från utbildningsenheten att besöka Güstrow. Ambitionen är att samarbetet ska fortsätta. Björkängens utbildningsenhet Rektorn har ett samarbete med North Hampton University och Liverpool University i England sedan elva år tillbaka, så även under Dalviks skolors utbildningsenhet Utbildningsenheten har ett utbyte med Filippinerna genom en skola där. Under tre år har enheten lämnat ekonomiskt bidrag till en flickas skolgång på den filipinska skolan. Lärare från skolan på Filippinerna har varit på Dalviksskolan vid två tillfällen och berättat om landet, levnadsvillkor och skolan på Filippinerna. Eleverna har fått se bilder. Varje termin får utbildningsenheten en

8 8 (11) redogörelse om skolresultaten och ett brev från flickan, vars skolgång enheten sponsrar. Eleverna på Dalviksskolan har genom olika aktiviteter och tillverkning samlat in pengar till skolavgiften. Grästorps utbildningsenhet Två lärare från Grästorpsskolan har deltagit i en tvåveckors språkkurs i Sidmouth i England. Hovslätts utbildningsenhet Hovslättskolan har ett samarbete med Gambiagruppen sedan många år hade skolan besök från Gambia arbetade Hovslättsskolan med olika saker till förmån för ett arbete med att bygga skolor i Gambia. I oktober genomfördes en Gambiamarknad. Det är en marknad som genomförs vart tredje år till förmån för skolans internationella arbete. Vinsten från marknaden, kr, gick till Gambiagruppens skolprojekt. Junedals utbildningsenhet Junedals utbildningsenhet har under 2013 haft ett projekt med elevutbyte med Marie Wächtler Gymnasium i Essen i Tyskland, ett projekt med England och Österrike genom Comenius samt ett projekt med Rumänen där elever hjälper elever. En lärare på skolan har varit i Polen för kompetensutveckling i ämnena historia och religion. Kaxholmen/Skärstads utbildningsenhet Genom bidrag från Internationella Programkontoret har lärare på Landsjöskolan gjort en studieresa till Tanzania. Kålgårdens utbildningsenhet Sex lärare, förskollärare och fritidspedagoger från Kålgårdsskolan var under 2013 i Cartagena i Spanien och besökte fyra skolor. Detta utbyte var ett resultat av att en av lärarna hade en utbytesstudent från HLK som gjorde sin VFU på skolan för några år sedan. Denne student arbetar nu som lärare i Spanien och hade ordnat studiebesöken i Cartagena. Eleverna förberedde frågor, teckningar och spelade in videor, som pedagogerna hade med sig ner till skolorna. Efter hemkomsten har eleverna fått se bilder och fått höra berättas om besöken. Mailkontakt har startats med någon elevgrupp utifrån detta. Ljungarumsskolans utbildningsenhet Två lärare har följt en engelsk kollega genom Jobshadowing. Lustigkullens utbildningsenhet Skolledare har deltagit i kompetensutveckling om Reggio Emilia i Italien. Månsarps utbildningsenhet har sedan många år ett internationellt samarbete med en skola och ett barnhem i Honduras. Enheten har haft besök från Honduras och även besökt skolan och barnhemmet där var det inga besök. Enheten hade dock en Honduraskväll bestående av matlagning, lotterier, fika, chokladhjul, diverse uppträdanden m.m. Enheten säljer varje år julkort, som eleverna tillverkar och där vinsten oavkortat går till Honduras. Sammanlagt fick enheten in lite över kr Då var även privata sponsorer med. Detta är en väldigt stor aktivitet för hela Månsarp och alla i samhället känner till detta och bidrar på olika sätt. Tahe utbildningsenhet Taheskolan har haft brevvänner i Norge under många år blev det ingen korrespondens, men enheten räknar med att snart ta upp denna igen. Talavids utbildningsenhet Utbildningsenheten har löpande kontakt med en skola i Los Angelesområdet: Pendleton School - Buena Park, dit vi skickar lite rapporter till en klass och

9 9 (11) berättar om vad vi gör eller vad som händer i Sverige. Utbildningsenheten för flerspråkighet En av enhetens modersmålslärare i serbiska var i november 2013 i Belgrad i Serbien. Läraren deltog i en studieresa anordnad av Skolverket om internationellt lärarsamarbete gällande läromedel och litteratur för elever i Europa. Skolledningen på utbildningsenheten var i november 2013 på Skolverkets Tema Modersmålskonferens i irakiska Kurdistan. Konferensen handlade om internationella kontakter och specifikt om kontakter med skolelever som flyttar tillbaka till Kurdistan från Sverige. Den handlade också om inflyttning av nya barnfamiljer från Irak och Syrien (via Irak och Turkiet) till Sverige p g a kriget. Lärare från enheten har varit på kompetensutveckling i Lettland. Ölmstad/Örserums utbildningsenhet Två lärare på skolan har deltagit i en språkresa på Sidmouth International School i England. Öxnehaga skolors utbildningsenhet Utbildningsenheten hade besök av studenter från Northampton tre dagar våren Enheten hade utöver det en del besök av internationella elever från Hälsohögskolan. Bäckadalsgymnasiet Under 2013 hade Bäckadalsgymnasiet följande internationella arbete: -EU-projekt om Vätternfiske. -Leonardo da Vinci-projekt med Frankrike: 11 elever gjorde praktik i Jönköping. Svensk-fransk middag på Idas Restaurang. Middagen lagades av franska och svenska kökselever till inbjudna praktikhandledare, landshövdingen och franska lärare. -e-twinning med Belgien (ämnet engelska) -Studieresa till Frankrike för personal på Restaurang- och livsmedelsprogrammet. -Arbetsplatsförlagt lärande på Island (fyra elever). En lärare besökte eleverna på Island. -Projektet Green Miles ett Leonardo da Vinciprojekt. Ett internationellt utbyte har pågått på fordons- och transportprogrammet, Bäckadalsgymnasiet, sedan hösten Green Miles är ett samarbete mellan Sverige, Tyskland, Belgien och England. Green Miles handlar om utvecklingen av dagens och framtidens teknik för en positiv miljöpåverkan inom fordons- och transportsektorn. Syftet med projektet är bl.a. att öka samarbetet inom fordonsutbildningarna i Europa och ta del av respektive lands pågående teknikutveckling inom fordons- och transportsektorn och att utveckla elevernas förståelse för den framtida internationella bilindustrin och deras möjligheter till att vara delaktiga i ett europeiskt samarbete kring dessa frågor samt skapa ett socialt nätverk mellan ungdomar i andra länder. Från Sverige har 16 elever och 10 lärare deltagit i projektet. Projektet avslutas i juli Besök inom projektet har varit i Belgien 2012, i England och Tyskland 2013 och i Sverige i februari VFU-arbetslaget på BD gjorde en kompetensutvecklingsresa till Sarajevo efter en inbjudan från rektorn på Sarajevos internationella gymnasieskola. Resan gav bl.a. inblick i ett annat utbildningssystem, möten och samtal med lärare samt erfarenheter av lektionsauskultationer. Erik Dahlbergsgymnasiet Under 2013 hade Erik Dahlberggymnasiet följande internationella arbete:

10 10 (11) -Förberedande besök i Gavirate i Italien 8 12 januari gällande ett multilateralt projekt. Två lärare representerade ED och träffade andra eventuella partners från Finland, Island, Turkiet och Italien. -Fortbildningskurs i Sidmouth i Storbritannien för en lärare två under veckor den 9 maj den 1 juni. -Elevdeltagande i kemiolympiaden, Moskva 10 dagar i juli, en elev och en medföljande lärare. -Samarbete med HLK när det gäller praktik för lärarstudenter. En lärarstudent från Penn State University som var på ED tolv veckor augusti november. Genom Palme Linneus utbyte två lärarstudenter från Cebu Filippinerna. Den ene fanns på ED tio veckor på halvtid under hösten och den andre fem veckor heltid under vintern. -Jobbskuggning för en lärare två veckor på Ålands Lyceum i oktober genom stipendium från Comenius. -Information i augusti och föreläsning i oktober i Den globala skolans regi kring global hållbar utveckling för samtlig personal (uppföljning av Den globala resan till Bangladesh 2012). -ED har deltagit i Comenius Elevmobilitetsprogram. Fyra av skolans elever har studerat på en skola i Valencia i Spanien under tre månader och fyra spanska elever har varit på ED, också under tre månader. Ungdomarna har bott hos varandras familjer. Samtidigt som eleverna följt undervisning i vissa ämnen på värdskolan har de hållit jämna steg med undervisningen på hemmaplan via täta kontakter per mail och Skype. Utbytet ägde rum under augusti december. -Tre elever har varit på Ålands Lyceum med anledning av sitt Gymnasiearbete (en jämförelse mellan det svenska och finska skolsystemet) fyra dagar i november. -En elev deltar i Ettårsprogrammet administrerat av UHR i Valencia i Spanien under hela läsåret 2013/14. -En utbytesstudent via Rotary från USA under hela läsåret 2013/14. -Studiebesök på Erik Dahlbergsgymnasiet under 2013: -Från Ede i Holland - en vårdlärare besökte Vård- och omsorgsprogrammet under tre dagar i april. Detta har resulterat i att två vårdlärare i februari 2014 reser till Holland för utbyte med en vårdutbildning under några dagar. -Tre lärare från San Carlos University i Cebu Filippinerna i maj. -Från Penn State University - en lärarutbildare och fyra studenter. -Från Poullan Sur Mer i Frankrike - en lärare besökte Vård och omsorgsprogrammet. -Elever från JING har tillsammans med personal från skolan besökt Berlin som en del av programmets internationella profil. Per Brahegymnasiet Under 2013 hade Per Brahegymnasiet följande internationella arbete: -Samhällsprogrammet hade två olika utbyten med Tyskland: Neuwied och Warnemünde. Lärare och elever deltog. De både besökte och tog emot besök i detta utbyte. -Lärare på IB har deltagit i fortbildningskurser för IB-lärare i Italien, Tyskland och Belgien. -Elever på Hotell- och turismprogrammet (åk 2) har haft APL-platser under fyra veckor på Kreta under två perioder och i Budapest under två perioder. -69 elever och åtta lärare från PB besökte Prag för att delta i den internationella musikfestivalen för barn och ungdom Young2013Prague. Det var tredjeårselever från estetiska programmet.

11 11 (11) -En språkelevgrupp besökte tillsammans med tre lärare Rom i Italien bl.a. för att få fördjupade kunskaper om antiken. -En elevgrupp besökte Berlin tillsammans med tre skolledare/lärare. PBeleverna läste en demokratikurs. Ett studiebesök i koncentrationslägret Sachsenhausen ingick bland annat. Sandagymnasiet Under 2013 hade Sandagymnasiet följande internationella arbete: -Skolan sökte och har fått beviljat Comenius-medel för Det är personal och elever på Handels- och administrationsprogrammet samt Ekonomiprogrammet som deltar i projektet. I det ingår resor till Frankrike och Tyskland (dock inte 2013 till Tyskland). -Ett förberedelsebesök i Frankrike har genomförts av tre personer från skolan. -Skolan har haft en elevgrupp i Frankrike i språk (franska och spanska) för att eleverna skulle få fördjupad kunskap inom respektive ämne. -Några elever på Handels- och administrationsprogrammet har haft utlandspraktik under Tekniska kontoret Jan-Eric Bengtsson från tekniska kontorets VA-verksamhet deltog under januari 2013 i ett EU-utbyte tillsammans med räddningstjänsten i Jönköping om sustainable systems där man informerades om hur Österike skyddar sina städer mot skyfall. Delegationen mottog också ett certifikat: Eu echange of experts in civil protection. En delegation från VA-verken på tekniska kontoret bestående av tre personer besökte 13 olika reningsverk i södra Tyskland i november Där träffade de förutom sina tyska kollegor också kollegor från Norge, Danmark och Estland. Vardagsproblem och en träff med potentiella leverantörer av slamavvattningsutrustning stod bland annat på agendan. Bidragsfinansiering Under 2013 har kommunens verksamheter erhållit ca 1,5 mkr i olika former av EU-stöd. Största delen, ca 1,1 mkr, har gått till Barn- och utbildningsnämnden där ca kr erhållits för skolmåltider och EU-mjölk (grundskolor) och kr erhållits för livsmedel och EU-mjölk (förskolor). Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har erhållit ca kr varav kr avser EUmjölk (gymnsieskola) och kr avser Hotell och Turism, EU-projekt Atlas och Utvecklingsprojekt, The National Agency, båda till gymnasieskolor. Fritidsnämnden har fått kr för sitt arbete med internationell verksamhet (Ungdomar och våld Daphne). Teknisk nämnd har fått ca 8 tkr för utveckling av naturreservat.

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 Ks/2012:183

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 Ks/2012:183 Staben Liz Modin 036-10 69 28 liz.modin@jonkoping.se Årsrapport 2012-03-13 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 Ks/2012:183 Internationell strategi Kommunens

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Utredningsenheten Christian Friis christian.friis@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2008-02-08 1 (5) Kommunstyrelsen Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Internationell strategi Jönköpings

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist 036-10 56 17 Årsrapport 2013-04-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i världen Helena Torsell, Internationell samordnare STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS INTERNATIONALISERING KULTUR 1995 Sverige blir medlem i EU Bas

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete s internationaliseringsarbete Internationella projekt under verksamhetsåret 2011, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, Leonardo da Vinci partnership. Leonardo da Vinci praktik, Comenius,

Läs mer

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete Utredningsenheten Liz Modin 036-10 69 28 liz.modin@jonkoping.se Årsrapport 2011-03-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010 Ks 2010:505 008 Internationell

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2008

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2008 Utredningsenheten Rickard Blom rickard.blom@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2009-02-23 1 (8) Kommunstyrelsen Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2008 Internationell strategi Den 25 juni

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare

Utbytesstudier 2012/2013. The world is my oyster /Shakespeare Utbytesstudier 2012/2013 The world is my oyster /Shakespeare Idag: USBE information - Utbytesmöjligheter - Avtal/Stipendier - Behörighet - Ansökan - Urval - Tillgodoräknande - Praktisk information Utbytesstudenter

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 Dnr KFN-2012-214 Dpl 03 Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: V.

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm Internationell studentmobilitet i Stockholm 2015/2016 Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se 2 Internationell studentmobilitet

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 TJÄNSTESKRIVELSE 2006-02-24 1 (8) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) Vetenskapsrådets forskarmöte om internationella studier på skolområdet 2007-02-02 International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) I detta blad finns information om: Bakgrund och syfte Instrument

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Utlandspraktik Erasmus+

Utlandspraktik Erasmus+ Hotell- och turismprogrammet Per Brahegymnasiet Jönköping Utlandspraktik Erasmus+ Daniel Tidstrand Förutsättningar Jönköping Sveriges femte hotelltätaste stad Jönköping - En stad med mycket möten och

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Gabriella Lapadatovic Internationell samordnare Utvecklingskontoret, Kommunstyrelseförvaltningen Hur bedrivs det internationella arbetet i kommunen? Internationella samordnare Gabriella

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Internationell Strategi NACKAS KOMMUNALA SKOLOR

Internationell Strategi NACKAS KOMMUNALA SKOLOR Internationell Strategi NACKAS KOMMUNALA SKOLOR Inledning Nacka kommuns vision är öppenhet och mångfald. I Nacka tror vi att öppenhet ger styrka, att idéer är till för att prövas, att vi behöver andra

Läs mer

Kompetensutveckla gränslöst

Kompetensutveckla gränslöst Kompetensutveckla gränslöst Möjligheter för personal genom UHRs program 2016-10-10 Ahmed Ismail Nordplus Möjligheter i Norden Vuxen Junior Målgrupp för yrkesutbildning: Organisationer, institutioner,

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

TeamGym inom UEG. Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG. UEG = Union Européenne de Gymnastique

TeamGym inom UEG. Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG. UEG = Union Européenne de Gymnastique TeamGym inom UEG Per Sjöstrand ledamot Technical Committee TeamGym UEG UEG = Union Européenne de Gymnastique Agenda Utvecklingen i Europa Truppkommittén i UEG (TC-TG) Fokusområden Vad är på gång? Frågor

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer