Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 S-ledaren Stefan Löfven talade om jobben den första maj, men undvek regeringsfrågan. Jobb viktigare än skatter Kommer jobbet alltid i första hand? Så vill de påverka din framtid POLITIK. En kartläggning av vad riksdagspartierna vill inför valet 2014 visar att de prioriterar jobb framför sparande och skatter. Men vad tycker de olika partierna i olika frågor? Vi har frågat och fått spännande svar om nästa mandatperiod. Sidorna 2-3 RÄNTOR. Det blir ungdomsarbetslösheten som blir den stora frågan inför valet Det spår politiska bedömare som inte oroar sig för att offentliga satsningar ska leda till högre räntor. Sidorna 4-5 FÖRSÄKRING. Det finns många risker för ett företag och för företagaren som privatperson som är svåra att förutse. Samtidigt kan de ekonomiska konsekvenserna bli påtagliga både för familj och företag om ägaren eller en medarbetare blir långvarigt sjuk eller avlider. Med rätt försäkring kan du känna dig trygg. Sidan 6 Merbjudande I Beatles historiska spår Följ med på en nostalgifylld och musikalisk resa till Beatles hemstad Liverpool. Den september är det dags. Guide på resan är musikern och konsertarrangören Hans Edler. sid 14 Ökad orderingång talar för aktier PLACERINGAR. Den politiska osäkerheten i Europa minskar och orderingången i Sverige och USA ökar. Men den globala återhämtningen går trögt. Sidan 7 Omvärldens köpkraft avgör PLACERINGAR. Den internationella efterfrågan är av stor betydelse för svenska företag, samtidigt som det osäkra läget i Europa redan avspeglas i börskurserna. Sidan 8 Är du ett blivande styrelseproffs? FÖRETAG. Att engagera sig i styrelsearbete kan bli en extra krydda i livet. Har du erfarenhet, kunskap och tid till att hjälpa företag att växa? Sidan 9-11 Pengar vid 55 en önskedröm? PENSION. Även uttagsreglerna för tjänstepension och privat pensionssparande kan behöva ändras om pensionsåldern höjs. Sidan Läs Placeringsnytt nu bara på webben Den tidigare Månadsrapporten har bytt namn till Placeringsnytt. Det är nu en placeringsrapport anpassad för att läsas direkt på webben. placeringsnytt Även artiklarna som du precis skrivit ut finns att läsa där. Tänk på miljön och undvik onödiga utskrifter! Redaktionen Tips Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Jobb, välfärd och skatteförmåner - så vill de styra efter valet 2014 Oppositionen samlar nu kraft för att utmana den sittande regeringen som har hållit statsfinanserna i balans under mandatperioden. Men i takt med att arbetslösheten stiger ökar kraven på ökade offentliga utgifter. Det finns många frågor inför den kommande valrörelsen som diskuteras allt flitigare. Här följer en sammanställning över frågor som påverkar din vardag och din plånbok. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Jobb viktigare än skatter i nästa val Den som bekämpar arbetslösheten bland ungdomar kommer att vinna opinion i nästa val, spår politiska bedömare. Men risken för att nya offentliga satsningar ska försämra marknadsklimatet och ge högre räntor är låg. Det är Riksbanken som styr räntan, och där ligger en eventuell höjning långt fram i tiden, säger Swedbanks analytiker Knut Hallberg. Nästa riksdagsval kommer att gå av stapeln den 14 september Redan nu börjar partierna positionera sig inför en kommande valstrid. Sysselsättningen, och i synnerhet ungdomsarbetslösheten, kommer att bli det stora politiska debattämnet inför valet. Det är också här man kan se vissa skiljelinjer mellan regeringen och oppositionen, säger statsvetaren Stig-Björn Ljunggren. Socialdemokraterna kommer att hävda att regeringen gör för lite, och att det de har gjort har varit fel, fortsätter han. Stig-Björn Ljunggren menar att socialdemokraterna här förespråkar traditionell politik med fokus på utbildning, medan regeringen även vill föra in åtgärder som gör det lättare för företagen att anställa. När det gäller andra ekonomisk-politiska ämnen, och främst då skatterna, ser inte Ljunggren några stora skiljelinjer mellan de politiska blocken, och tror därför inte heller att det kommer att bli någon stor fråga. Ungdomars jobb en het fråga Knut Hallberg, analytiker på Swedbank, tror också att socialdemokraterna kommer att pressa regeringen när det gäller ungdomsarbetslösheten, och att denna press också kan komma att ge effekt. Regeringen kommer att försöka desarmera oppositionen när det gäller just denna fråga med nya satsningar. Den stora frågan är därmed hur expansiv regeringen kommer att vara, säger Hallberg, som menar att ett första svar kommer i höstens budgetproposition. Inte heller Knut Hallberg tror att skatterna blir någon het fråga inför valet. Socialdemokraterna har accepterat regeringens redan genomförda skattesänkningar, samtidigt som regeringen är försiktig med att lova ytterligare sänkningar. Hushållen har redan fått så pass mycket att ytterligare skattesänkningar knappast är en valvinnande fråga, säger han. Undantagna är pensionärerna, och Hallberg tror att vi för kan få se ett förslag om lägre skatt redan i höst. Knut Hallberg, analytiker på Swedbank Stig-Björn Ljunggren, statsvetare Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Även om Knut Hallberg tror att ökade offentliga utgifter i form av större stimulanser i syfte att minska arbetslösheten kan trycka upp räntorna något, så är hans bedömning att marknadsaktörer i dag är mindre fokuserade på finanspolitiken. Sveriges statsfinansiella läge är trots allt såpass stabilt att något högre offentliga utgifter inte ses som något större problem. I stället är det Riksbankens penningpolitik som avgör ränteutvecklingen. Här såg vi nyligen hur Riksbanken i praktiken lättade på penningpolitiken då de justerade ned räntebanan och flyttade fram tidpunkten för en framtida räntehöjning, säger Knut Hallberg, som pekar på de låga inflationsförväntningarna som orsak till att Riksbanken inte ser något behov av en åtstramning. Trovärdig centralbank trots bråk Knut Hallberg tror inte att den senaste tidens bråk inom Riksbankens direktion nämnvärt kommer att slå mot centralbankens trovärdighet. I april meddelade direktionsmedlemmen Lars EO Svensson, som länge förespråkat en ännu lägre ränta, att han inte kommer att fortsätta när hans mandat går ut senare i år. Han passade då också på att kritisera övriga direktionsmedlemmar. Men diskussionen huruvida Riksbanken enbart ska fokusera på inflationsmålet eller också lyfta in andra faktorer som skuldsättning och stabilitet när det gäller penningpolitiska beslut kommer att fortsätta, tror Knut Hallberg. Statens buffert för stor? En annan fråga som har aktualiserats är den om överskottsmålet i statsbudgeten. Enligt det fastställda målet ska budgeten visa ett överskott motsvarande 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. Detta mål har med jämna mellanrum ifrågasatts, och i en tidningsintervju i april menade förre socialdemokratiske partiledaren Göran Persson att överskottsmålet bör mildras för att skapa utrymme för större offentliga investeringar. Få politiska och ekonomiska bedömare tror att det är aktuellt att slopa eller sänka målet, men däremot att synen på målet kan bli mer pragmatiskt. Vi ser ju hur regeringen faktiskt skjutit på tidpunkten då överskottet ska upp mot 1 procent, säger Hallberg, som menar att det rent finansiellt faktiskt är en ganska stor fråga. En procent av BNP motsvarar ungefär 30 miljarder kronor, säger han. Pär Krause Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Kommer jobbet alltid i första hand? Finns det tid att vara sjukskriven? Det finns många risker för ett företag och för företagaren som privatperson som är svåra att förutse. Samtidigt kan de ekonomiska konsekvenserna bli påtagliga både för familj och företag om ägaren eller en medarbetare blir långvarigt sjuk eller avlider. Intäkterna minskar medan fasta kostnader, leveranser och åtaganden finns kvar. Det allmänna försäkringsskyddet räcker inte långt och konsekvenserna kan bli förödande. Därför är riskförsäkringar ett viktigt komplement för att få en långsiktig, ekonomisk trygghet. Får du lika bra pension som om du hade varit anställd? Som företagare har du genom det nya pensionssystemet fått ett betydligt större ansvar för din egen trygghet inför ålderdomen. Det är ganska vanligt att den som driver företaget har sämre pensionsskydd än en anställd. Hur vill du att din framtida lön skall se ut? Madeleine Björnerhag, försäkringsrådgivare på Varbergs Sparbank. I våra tjänstepensionslösningar för företag Pensionsplan och Grundskydd för företagare integreras de viktiga riskförsäkringarna, som sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring, sjukvårdsförsäkring och olycksfallsförsäkring. Prata med oss om hur du som företagare skapar trygghet för dig själv, dina medarbetare och din familj! Välkommen att kontakta oss Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Ökad orderingång talar för aktier Den globala ekonomin fortsätter att återhämta sig, men det går långsammare än förväntat. Den politiska osäkerheten i Europa minskar och orderingången i Sverige och USA ökar. För maj månad väljer Swedbank Investment Center att övervikta USA som region i sin modellportfölj och låter undervikten fördelas jämnt på övriga regioner. Vi tror att USA kommer gå bättre än övriga regioner. Det beror till stor del på att Federal Reserve fortsätter köpa stats- och bostadsobligationer. De här fortsatta stimulanserna av ekonomin tror vi börjar ge effekt, säger Arturo Arques på Swedbank Investment Center. Det finns också tydliga tecken på att den privata konsumtionen ökar i USA. Många bolag i USA har redovisat resultat för det första kvartalet som inte är fullt så positiva som vi hade förväntat oss. Däremot ser vi att orderingången är större än väntat. Det ser vi som ett tecken på att USA är på väg att nå en vändning i konjunkturen. Scenariot med en förbättrad global konjunktur ligger kvar. Men det går långsammare än förväntat, bland annat för att industrisektorn har visat svaghetstecken och produktionen har stagnerat i både Asien och Europa. Vi bedömer ändå att den osäkerhet och risk vi sett på marknaden har minskat, vilket motiverar att vi behåller en övervikt i aktier för aktiva sparare i maj. Arturo Arques, portföljstrateg på Swedbank Investment Center. En bra börsmånad April var en positiv månad för många börser. Japan och södra Europa var bland de bästa aktiemarknaderna tack vare ett utökat stimulansprogram från Bank of Japan och minskad oro för skuldkrisen i euroområdet. Det finns tecken som tyder på att vi kan vara nära ett slut på recessionen i Europa. Lagren ligger på mycket låga nivåer, vilket pekar på behov av att producera mer framöver. En mindre finanspolitisk åtstramning, framför allt i euroområdet, och starka finansmarknader pekar också på en positivare konjunkturutveckling de kommande månaderna. Obligationsräntorna har fallit i många länder, delvis på grund av den minskade politiska osäkerheten i Europas krisländer. Vi förväntar oss låga räntor, både korta och långa, under en relativt lång tid framöver. Tillväxtmarknaderna har fortfarande en tillväxt som är lägre än trend. Förbättrad orderingång och en större konsumtion i Sverige överraskade positivt. Vi tror att konsumtionen kommer vara det som under den närmaste tiden driver den svenska ekonomin framåt, säger Arturo Arques. Måns Widman Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Efterfrågan från utlandet avgör Regeringen väntas vidta stimulanser, men det får bara marginella konsekvenser för den inhemska aktiemarknaden. Det tror fondbolaget Swedbank Roburs experter som lyfter fram den internationella efterfrågans betydelse för svenska företag. Gradvis stigande global efterfrågan de kommande åren gör att det finns förutsättningar för positiv aktiemarknadsutveckling. Förväntningar om att Europas recession tar slut, att global efterfrågan hålls uppe samt låga räntor gör att vi fortfarande har en stor andel aktier i våra portföljer. Det säger Erik Gerestrand, som i egenskap av makroekonomisk strateg på Swedbank Robur analyserar politiska förslag och deras genomslag på de finansiella marknaderna i allmänhet och aktiemarknaden i synnerhet. De stimulanser i form av ökade utgifter som regeringen hittills föreslagit för i år och nästa år motsvarar 0,7 respektive 0,8 procent av BNP. Stimulanser på hemmaplan Erik Gerestrand tror att det kan komma ytterligare stimulanser för 2014 och att den totala siffran då hamnar kring 1 procent av BNP. Vi kan nog utgå ifrån att det inte kommer några ytterligare större skattesänkningar. Det handlar istället om satsningar på mer utbildningsplatser och yrkesutbildningar, det vill säga klassiska åtgärder för att få folk i arbete. Men det kan också bli mer infrastruktursatsningar, säger Erik Gerestrand, som menar att det sammantaget ändå inte blir någon större efterfrågestimulans som mer än på marginalen påverkar aktiemarknaden i positiv riktning. Därtill är de nya satsningarnas totala stimulans för marginella, och dessutom, utifrån marknadens perspektiv, av fel karaktär. Det är få börsbolag som är aktiva inom de offentliga områden där vi förmodligen kommer att se större satsningar. Men sedan är det ju så att vi har en global ekonomi, och en stor del av vår tillväxt och svenska företags omsättning kommer från utlandet. I vilka aktiemarknader ser ni just nu mest potential? Vi är positiva till aktiemarknaden som helhet. Europa är den region som har mest potential givet en attraktiv värdering kontra andra aktiemarknader. Riskerna i Europa och den låga tillväxten är redan inprisade i europeiska aktiekurser och även en liten förbättring i efterfrågan och riskbild kommer att vara gynnsamt för europeiska aktier. Bristen på alternativ till aktieinvesteringar gör att sparare kommer att fortsätta söka sig in i aktiemarknaden i jakt på avkastning. Erik Gerestrand, makroekonomisk strateg på Swedbank Robur Och svenska aktier? Sverige har i dag en högre värdering än övriga Europa, generellt, men går det bättre i Europa så gynnar det också svenska bolag. Eftersom Europa i dag har större potential än Sverige så har vi i portföljerna en högre vikt i Europa än i Sverige, säger Erik Gerestrand. Pär Krause Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Styrelseproffs ger klara besked Företag söker ofta kompetenta styrelseproffs och kapitalstarka investerare. Styrelseproffset Öjvind Norberg ger tips på olika mötesvägar. För att komma ifråga för styrelseuppdrag gäller det att du visar framfötterna i rätt miljö vid rätt tillfälle. Försök att ta dig in i intressanta företags nätverk och klargör att du kan vokabulären, att du vet vad du pratar om. Tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin, är ett bra råd att följa. Det är viktigt att uttrycka sig på rätt sätt och ge en professionell utstrålning. Då har man passerat den första spärren, säger Öjvind Norberg som är ordförande i tio bolag, delägare i ett tjugotal och grundare av Svenska Styrelseakademien. Viktiga nätverk Jag brukar säga att man måste fiska där det finns fisk. De som vill engagera sig i styrelsearbete bör röra sig bland ägare, styrelser, ledningar och valberedningar. När du knutit kontakt kan du ställa de rätta frågorna och genom engagerade diskussioner visa att du kan bidra till att utveckla företaget strategiskt. En duktig styrelseledamot ser sig inte som ett levande facit, utan det handlar om att vara kreativ och kunna se olika möjligheter till lösningar. Öjvind Norberg berättar att köpare av styrelsetjänster vill ha personer med ett brinnande intresse av att förbättra bolagets prestanda, konkurrenskraft och värdeutveckling. De ska vara duktiga på att bygga slagkraftiga organisationer med låg riskexponering. Mest eftersökta är styrelseledamöter som behärskar affärsstrategi. Alla ägare vill ha ledamöter som kan bidra till att bolagets värde ökar. En bra styrelse jobbar som vallhundar, i samma riktning och i rätt riktning. De håller samma takt och jobbar målmedvetet mot att bygga starka företag och organisationer. Det är viktigt att styrelsen förstår sin roll, då kan den göra största möjliga nytta. Styrelsen ska förverkliga ägarnas intentioner och hjälpa bolaget att ägna sig åt rätt saker. Företagsledningens uppgift är att se till att det görs på rätt sätt, förtydligar Öjvind Norberg. Men vad får man ut av att jobba i en styrelse och hur hittar man ett lämpligt uppdrag? Det är en väldig tillfredsställelse att kunna hjälpa små och medelstora företag att utvecklas. Om du har varit med länge i företagsvärlden kan det vara en skön och bra känsla att kunna ge lite tillbaka och samtidigt kanske tjäna pengar på det. Det blir som en extra krydda i livet som ger självrespekt och livsglädje. Öjvind Norberg StyrelseAkademien, ett nätverk i hela landet. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9

10 För mig och många andra har en bra inkörsport till styrelsearbete varit att hålla föreläsningar. Jag har många gånger fått erbjudande om uppdrag efter mina föredrag. En annan bra variant är att ta kontakt med ledningarna för de olika Science Parks vi har runt om i landet. Berätta vad du är bra på och om du vill hjälpa till i något företags styrelse, eller kombinera styrelsejobb med delägarskap, säger Öjvind Norberg. Bidra med kapital Ibland kan det vara lättare och bättre att komma in som affärsängel i en styrelse. För dem som har riskvilligt kapital kan en bra väg in i en styrelse vara att investera i företaget. Då får man fortlöpande insyn, kontroll och har större möjlighet att påverka det som sker i företaget, menar Öjvind Norberg. Jag och några andra erfarna företagare har relativt nyligen startat Professionell ägarstyrning, ett Private Equity bolag som också är ett mycket bra nätverk för dem som vill engagera sig i styrelser och/eller investera i olika företag. Vi har skapat en bra modell för affärsänglar som bland annat innebär att man slipper att gå in ensam i ett bolag, utan i stället delar risken med flera andra, avslutar Öjvind Norberg. Stefan Hällberg Nätverken som tar dig vidare StyrelseAkademien Styrelsekollegiet Styrelsepoolen Styrelseinstitutet Styrelsenätverket Professionell Ägarstyrning AB Svenska Riskkapitalföreningen Nätverk för kvinnor Här är nätverken Styrelsebalans Boarding for Success Women in Progress Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

11 En bas fylld av kompetens En databas för företag och styrelsekandidater gör det enklare att hitta rätt person till rätt post. Ett företag som letar efter styrelseledamöter tar fram en sökprofil som används för att söka i kandidatbanken dit intresserade kandidater har skickat in sina CV. Därefter tar företaget eller organisationen direktkontakt med dem som man vill gå vidare med. Suzanne Sandler, vd Styrelseakademien, vill se att fler företag tar chansen att stärka sin styrelse på detta sätt. Föreningen hon företräder består av 18 föreningar med medlemmar i hela landet. Ett externt bidrag Vår ambition är att få ut erfarenhet och kompetens till landets styrelser. Tyvärr letar företagen ofta i egna nätverk i stället för att använda sig av extern hjälp. Alltför få använder sig av vår kandidatbank, men vi arbetar hårt med att få ut information som gör att banken kan fungera ännu effektivare, säger Suzanne Sandler. Ett annat sätt att få styrelseuppdrag är helt enkelt att tala om för många att man är tillgänglig och intresserad av att engagera sig. Då sprider sig den informationen från nätverk till nätverk. Man kan förstås också ta kontakt direkt med bolag som man är intresserad av att jobba med eller investera i. I bolagsverkets register finns det en förteckning på vem som är ordförande i ett visst bolag. Vi samarbetar också med banker för att de ska kunna tipsa sina kunder om de tjänster vi erbjuder. Det ligger i både bankers och revisionsbyråers intresse att rekommendera sina kunder vägar för att få effektiva och kompetenta styrelser. Vi funderar även på att hyra ut valberedningar för att hjälpa företag att få bra styrning och ledning, säger Suzanne Sandler. Suzanne Sandler,vd Styrelseakademien Förebilder. Styrelseakademien, revisionsbyrån Deloitte och Swedbank delar ut utmärkelsen Guldklubban till personer som bedrivit framgångsrikt ordförandeskap i sina styrelser fick Kinneviks ordförande Christina Stenbeck(noterade bolag) och Johan Markman, Atterviks bil (onoterade bolag) ta emot utmärkelsen Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 11

12 Pensionsutbetalning bör skjutas fram Även uttagsreglerna av tjänstepension och privata pensionsförsäkringar kan behöva ändras om pensionsåldern höjs. - Det är rimligt så länge det inte sker i allt för hög grad retroaktivt, säger Ylva Yngveson, chef för Institutet för privatekonomi på Swedbank. När regeringens utredare Ingemar Eriksson presenterade Pensionsåldersutredningens slutbetänkande i början av april var det delvis väntade, delvis beska besked som levererades. Den nedre 61-årsgränsen höjs 2015 till 62 år och till 63 år Riktningen är tydlig även om det dröjer innan några förslag kan bli verklighet. Det är rimligt att pensionsåldern höjs i det i det allmänna pensionssystemet för att systemet ska fortsätta att fungera. Vad som är problematiskt är när regler ändras med kort framförhållning, säger Ylva Yngveson. Det gäller även regelverket kring olika typer av tjänstepensionslösningar, pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande. Uttagsåldern bör höjas från 55 till 62 år, enligt utredningen. Kräver omförhandling Förslaget innefattar alla nya och förnyade avtal, men först från Det är alltså inte något som den som närmar sig pensioneringen i dag ska behöva oroa sig för, säger Ylva Yngveson. Retroaktiv ändring är inte rimlig här anser utredaren. Frågan är förstås vad som definieras som nytt avtal, till exempel om en person ändrar från livsvarig till tidsbegränsad utbetalning? Om höjd uttagsålder blir av måste den föregås av en rad nya avtalsförhandlingar där arbetsmarknadens parter, försäkringsbolag med flera, kommer att ha synpunkter. En förändring skulle påverka enskilda människors möjligheter att fatta sparbeslut kring sin framtida ekonomi. 55 år är väldigt tidigt och en ålder som sattes för många år sedan, redan 1951, så det är förståeligt att utredaren även vill flytta fram den tidpunkten för uttag, men det kräver ett noggrant förändringsarbete som kan påverka förutsättningarna för pensionssparande i grunden. Både individens förväntningar och samhällets förväntningar om vad som är en rimlig pensionsålder behöver justeras. Det förklarar också varför utredaren föreslår en riktålder som ska användas i pensionsprognoser för att ge en vägledning om vad som är en rimlig pensionsålder utifrån individens förutsättningar. Ingemar Eriksson,departementsråd och pensionsutredare Ylva Yngveson, chef för Institutet för privatekonomi, Swedbank Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 12

13 Om det är möjligt att jobba till 69 år beror på din hälsa och vilken bransch du jobbar i. Intressant nog lever den gamla normen kvar, den om att 65 år skulle vara rätt ålder att lämna arbetsmarknaden. I dag tänker många att de ska gå i pension vid 65, den åldern är djupt rotad i människors medvetande trots att pensionsåldern gjordes mer flexibel i det allmänna pensionssystemet. Även bland tjänstemän som gillar sitt jobb och som skulle kunna jobba några år till, säger utredaren Ingemar Eriksson, som samtidigt pekar på vikten av att arbetsgivare med stöd från Arbetsmiljöverket ska arbeta för att skapa bra och fungerande arbetsmiljöer så att fler ska orka jobba längre. I många yrken är den faktiska pensionsåldern under 60 år. Och det finns många som pensionerats ofrivilligt när företag omstrukturerar. Ellen Karlberg Förslaget 2015 höjs den lägsta pensionsåldern från 61 till 62 år höjs 67-årsgränsen till 69 år inom las-reglerna. Man har alltså rätt att fortsätta jobba längre höjs 55-årsgränsen för tjänstepensioner och privat pensionssparande till 62 år. Ska bara gälla för nya avtal. Trepartssamtal med fack och arbetsgivare krävs börjar riktåldern tillämpas. Det innebär att den blir 66 år 2019 och sedan ökar successivt till 67 år 2022 och till 68 år Garantipension och andra förmåner som bostadstillägg anpassas till riktåldern. Om utredningen Pressmeddelande från den 9 april Pensionsåldersutredningens blogg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 13

14 I Beatles fotspår Följ med på en nostalgifylld och musikalisk resa till Beatles hemstad Liverpool. Den september är det dags. Guide på resan är musikern och konsertarrangören Hans Edler. I höst är det möjligt att åka med till till Liverpool, där Beatles påbörjade sin karriär, en karriär som påverkade världens musikhistoria. Lär känna John, Paul, George och Ringo, men även Stuart och Peter som var med i bandet från början. Missa inte en unik resa i sällskap med en initierad guide! Resan har musikaliska förtecken och under resan kommer besökarna bland annat besöka Cavern Club där gruppen höll till under sin tidiga karriär. Resedeltagarna kommer även att besöka enkla hemmiljöer, Beatles museum samt njuta av det som Liverpool har att erbjuda. I priset ingår: Hans Edler som ciceron på resan Direktflyg tur och retur Stockholm - Manchester 4 nätter på 4-stjärniga Hotel Malmaison (del i dubbelrum) Samtliga transfers 3-rätters middag på restaurang Panoramic 34 3-rätters middag på restaurang Blake s Lunch på Penny Lane Development Centre Frukost samtliga dagar Entré till The Cavern Club Entré till Beatles-museet Beatles Story Guidad heldagstur med Beatles-tema Skatter och avgifter Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer? Ta då kontakt med din rådgivare. Pris: kr/pers (Ordinarie pris per/pers) Singelrumstillägg: kr Tid: september 2013 Bokning: Ticline travel, tel Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 14

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Du startade företaget. Du äger företaget. Du driver företaget. Hur kommer det sig då att du har det sämsta försäkringsskyddet?

Du startade företaget. Du äger företaget. Du driver företaget. Hur kommer det sig då att du har det sämsta försäkringsskyddet? Du startade företaget. Du äger företaget. Du driver företaget. Hur kommer det sig då att du har det sämsta försäkringsskyddet? Tillval Sjukvårdsförsäkring Ibland kan det vara skönt att gå till läkaren

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund!

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund! Tips inför årsskiftet Nu återstår bara ett par veckor av 2010 ett år som har präglats av goda ekonomiska förutsättningar. Vi bad Ylva Yngveson, privatekonomisk expert på Swedbank, dela med sig av sina

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi 2015. 19 december 2014 Pressmeddelande 19 december 2014 Så blir din ekonomi 2015 Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med ett nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda.

Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda. Pension och försäkringar. För företagare och deras anställda. Att driva företag innebär stor frihet men också mycket att tänka på. Du ansvarar inte bara för verksamheten, utan även för det ekonomiska skyddet

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014 Ledningsstaben 2015-01-23 Dnr RS 2015-13 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för december

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) Hälsokonvent 2013 Ingemar Eriksson NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2010. Stockholm 2009-11-24 Pressmeddelande Stockholm 2009-11-24 Så blir din ekonomi i januari 2010 Har du jobb och dessutom bostadslån med rörlig ränta? Då tillhör du vinnarna. Är du däremot pensionär i hyresrätt går du på minus.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension Tryggt och enkelt hos Nordnet Pension Innehåll 3 Bättre förutsättningar 5 Vad är tjänstepension? 7 Tryggt - Nordnet Tjänstepension 9 Attraktiva kompletteringar 11 Tjänstepension - för att det är viktigt

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2014

Finansiell månadsrapport för april månad år 2014 Ledningsstaben 2014-05-16 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken

Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken Pressmeddelande 19 mars 2013 Efter några svaga år har hushållen fått mer kvar i plånboken Garantipensionären har fått den bästa ekonomiska utvecklingen av typhushållen boende i hyreslägenhet, räknat i

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv 1 (6) PM Analysavdelningen Erik Granseth 010-454 23 02 Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv Effekter av höjd pensionsålder i Pensionsmyndighetens pensionsmodell

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

FEM GODA ÅR VÄL UTVALDA PLACERINGAR HAR GETT RESULTAT HUR TAR JAG BÄST UT MIN PENSION? RÄKNA OCH FUNDERA

FEM GODA ÅR VÄL UTVALDA PLACERINGAR HAR GETT RESULTAT HUR TAR JAG BÄST UT MIN PENSION? RÄKNA OCH FUNDERA GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 1 2014 FEM GODA ÅR VÄL UTVALDA PLACERINGAR HAR GETT RESULTAT HUR TAR JAG BÄST UT MIN PENSION? RÄKNA OCH FUNDERA DE SER TILL ATT DITT KAPITAL

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Lönebildningsrapporten 211 73 FÖRDJUPNING Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Den svenska kronan har efter 199-talskrisen varit undervärderat i ett långsiktigt perspektiv. Svagheten har avspeglat

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014 Ledningsstaben 2014-11-13 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för oktober

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

De svenske erfaringer med offentlig udgiftsstyring

De svenske erfaringer med offentlig udgiftsstyring De svenske erfaringer med offentlig udgiftsstyring U. Michael Bergman Københavns Universitet, EPRU Finanspolitiska rådet Præsentation EPRN netværkskonference 16 juni, 2011 Disposition Det svenska finanspolitiska

Läs mer