Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 S-ledaren Stefan Löfven talade om jobben den första maj, men undvek regeringsfrågan. Jobb viktigare än skatter Kommer jobbet alltid i första hand? Så vill de påverka din framtid POLITIK. En kartläggning av vad riksdagspartierna vill inför valet 2014 visar att de prioriterar jobb framför sparande och skatter. Men vad tycker de olika partierna i olika frågor? Vi har frågat och fått spännande svar om nästa mandatperiod. Sidorna 2-3 RÄNTOR. Det blir ungdomsarbetslösheten som blir den stora frågan inför valet Det spår politiska bedömare som inte oroar sig för att offentliga satsningar ska leda till högre räntor. Sidorna 4-5 FÖRSÄKRING. Det finns många risker för ett företag och för företagaren som privatperson som är svåra att förutse. Samtidigt kan de ekonomiska konsekvenserna bli påtagliga både för familj och företag om ägaren eller en medarbetare blir långvarigt sjuk eller avlider. Med rätt försäkring kan du känna dig trygg. Sidan 6 Merbjudande I Beatles historiska spår Följ med på en nostalgifylld och musikalisk resa till Beatles hemstad Liverpool. Den september är det dags. Guide på resan är musikern och konsertarrangören Hans Edler. sid 14 Ökad orderingång talar för aktier PLACERINGAR. Den politiska osäkerheten i Europa minskar och orderingången i Sverige och USA ökar. Men den globala återhämtningen går trögt. Sidan 7 Omvärldens köpkraft avgör PLACERINGAR. Den internationella efterfrågan är av stor betydelse för svenska företag, samtidigt som det osäkra läget i Europa redan avspeglas i börskurserna. Sidan 8 Är du ett blivande styrelseproffs? FÖRETAG. Att engagera sig i styrelsearbete kan bli en extra krydda i livet. Har du erfarenhet, kunskap och tid till att hjälpa företag att växa? Sidan 9-11 Pengar vid 55 en önskedröm? PENSION. Även uttagsreglerna för tjänstepension och privat pensionssparande kan behöva ändras om pensionsåldern höjs. Sidan Läs Placeringsnytt nu bara på webben Den tidigare Månadsrapporten har bytt namn till Placeringsnytt. Det är nu en placeringsrapport anpassad för att läsas direkt på webben. placeringsnytt Även artiklarna som du precis skrivit ut finns att läsa där. Tänk på miljön och undvik onödiga utskrifter! Redaktionen Tips Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Jobb, välfärd och skatteförmåner - så vill de styra efter valet 2014 Oppositionen samlar nu kraft för att utmana den sittande regeringen som har hållit statsfinanserna i balans under mandatperioden. Men i takt med att arbetslösheten stiger ökar kraven på ökade offentliga utgifter. Det finns många frågor inför den kommande valrörelsen som diskuteras allt flitigare. Här följer en sammanställning över frågor som påverkar din vardag och din plånbok. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Jobb viktigare än skatter i nästa val Den som bekämpar arbetslösheten bland ungdomar kommer att vinna opinion i nästa val, spår politiska bedömare. Men risken för att nya offentliga satsningar ska försämra marknadsklimatet och ge högre räntor är låg. Det är Riksbanken som styr räntan, och där ligger en eventuell höjning långt fram i tiden, säger Swedbanks analytiker Knut Hallberg. Nästa riksdagsval kommer att gå av stapeln den 14 september Redan nu börjar partierna positionera sig inför en kommande valstrid. Sysselsättningen, och i synnerhet ungdomsarbetslösheten, kommer att bli det stora politiska debattämnet inför valet. Det är också här man kan se vissa skiljelinjer mellan regeringen och oppositionen, säger statsvetaren Stig-Björn Ljunggren. Socialdemokraterna kommer att hävda att regeringen gör för lite, och att det de har gjort har varit fel, fortsätter han. Stig-Björn Ljunggren menar att socialdemokraterna här förespråkar traditionell politik med fokus på utbildning, medan regeringen även vill föra in åtgärder som gör det lättare för företagen att anställa. När det gäller andra ekonomisk-politiska ämnen, och främst då skatterna, ser inte Ljunggren några stora skiljelinjer mellan de politiska blocken, och tror därför inte heller att det kommer att bli någon stor fråga. Ungdomars jobb en het fråga Knut Hallberg, analytiker på Swedbank, tror också att socialdemokraterna kommer att pressa regeringen när det gäller ungdomsarbetslösheten, och att denna press också kan komma att ge effekt. Regeringen kommer att försöka desarmera oppositionen när det gäller just denna fråga med nya satsningar. Den stora frågan är därmed hur expansiv regeringen kommer att vara, säger Hallberg, som menar att ett första svar kommer i höstens budgetproposition. Inte heller Knut Hallberg tror att skatterna blir någon het fråga inför valet. Socialdemokraterna har accepterat regeringens redan genomförda skattesänkningar, samtidigt som regeringen är försiktig med att lova ytterligare sänkningar. Hushållen har redan fått så pass mycket att ytterligare skattesänkningar knappast är en valvinnande fråga, säger han. Undantagna är pensionärerna, och Hallberg tror att vi för kan få se ett förslag om lägre skatt redan i höst. Knut Hallberg, analytiker på Swedbank Stig-Björn Ljunggren, statsvetare Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 Även om Knut Hallberg tror att ökade offentliga utgifter i form av större stimulanser i syfte att minska arbetslösheten kan trycka upp räntorna något, så är hans bedömning att marknadsaktörer i dag är mindre fokuserade på finanspolitiken. Sveriges statsfinansiella läge är trots allt såpass stabilt att något högre offentliga utgifter inte ses som något större problem. I stället är det Riksbankens penningpolitik som avgör ränteutvecklingen. Här såg vi nyligen hur Riksbanken i praktiken lättade på penningpolitiken då de justerade ned räntebanan och flyttade fram tidpunkten för en framtida räntehöjning, säger Knut Hallberg, som pekar på de låga inflationsförväntningarna som orsak till att Riksbanken inte ser något behov av en åtstramning. Trovärdig centralbank trots bråk Knut Hallberg tror inte att den senaste tidens bråk inom Riksbankens direktion nämnvärt kommer att slå mot centralbankens trovärdighet. I april meddelade direktionsmedlemmen Lars EO Svensson, som länge förespråkat en ännu lägre ränta, att han inte kommer att fortsätta när hans mandat går ut senare i år. Han passade då också på att kritisera övriga direktionsmedlemmar. Men diskussionen huruvida Riksbanken enbart ska fokusera på inflationsmålet eller också lyfta in andra faktorer som skuldsättning och stabilitet när det gäller penningpolitiska beslut kommer att fortsätta, tror Knut Hallberg. Statens buffert för stor? En annan fråga som har aktualiserats är den om överskottsmålet i statsbudgeten. Enligt det fastställda målet ska budgeten visa ett överskott motsvarande 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. Detta mål har med jämna mellanrum ifrågasatts, och i en tidningsintervju i april menade förre socialdemokratiske partiledaren Göran Persson att överskottsmålet bör mildras för att skapa utrymme för större offentliga investeringar. Få politiska och ekonomiska bedömare tror att det är aktuellt att slopa eller sänka målet, men däremot att synen på målet kan bli mer pragmatiskt. Vi ser ju hur regeringen faktiskt skjutit på tidpunkten då överskottet ska upp mot 1 procent, säger Hallberg, som menar att det rent finansiellt faktiskt är en ganska stor fråga. En procent av BNP motsvarar ungefär 30 miljarder kronor, säger han. Pär Krause Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Kommer jobbet alltid i första hand? Finns det tid att vara sjukskriven? Det finns många risker för ett företag och för företagaren som privatperson som är svåra att förutse. Samtidigt kan de ekonomiska konsekvenserna bli påtagliga både för familj och företag om ägaren eller en medarbetare blir långvarigt sjuk eller avlider. Intäkterna minskar medan fasta kostnader, leveranser och åtaganden finns kvar. Det allmänna försäkringsskyddet räcker inte långt och konsekvenserna kan bli förödande. Därför är riskförsäkringar ett viktigt komplement för att få en långsiktig, ekonomisk trygghet. Får du lika bra pension som om du hade varit anställd? Som företagare har du genom det nya pensionssystemet fått ett betydligt större ansvar för din egen trygghet inför ålderdomen. Det är ganska vanligt att den som driver företaget har sämre pensionsskydd än en anställd. Hur vill du att din framtida lön skall se ut? Madeleine Björnerhag, försäkringsrådgivare på Varbergs Sparbank. I våra tjänstepensionslösningar för företag Pensionsplan och Grundskydd för företagare integreras de viktiga riskförsäkringarna, som sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring, sjukvårdsförsäkring och olycksfallsförsäkring. Prata med oss om hur du som företagare skapar trygghet för dig själv, dina medarbetare och din familj! Välkommen att kontakta oss Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Ökad orderingång talar för aktier Den globala ekonomin fortsätter att återhämta sig, men det går långsammare än förväntat. Den politiska osäkerheten i Europa minskar och orderingången i Sverige och USA ökar. För maj månad väljer Swedbank Investment Center att övervikta USA som region i sin modellportfölj och låter undervikten fördelas jämnt på övriga regioner. Vi tror att USA kommer gå bättre än övriga regioner. Det beror till stor del på att Federal Reserve fortsätter köpa stats- och bostadsobligationer. De här fortsatta stimulanserna av ekonomin tror vi börjar ge effekt, säger Arturo Arques på Swedbank Investment Center. Det finns också tydliga tecken på att den privata konsumtionen ökar i USA. Många bolag i USA har redovisat resultat för det första kvartalet som inte är fullt så positiva som vi hade förväntat oss. Däremot ser vi att orderingången är större än väntat. Det ser vi som ett tecken på att USA är på väg att nå en vändning i konjunkturen. Scenariot med en förbättrad global konjunktur ligger kvar. Men det går långsammare än förväntat, bland annat för att industrisektorn har visat svaghetstecken och produktionen har stagnerat i både Asien och Europa. Vi bedömer ändå att den osäkerhet och risk vi sett på marknaden har minskat, vilket motiverar att vi behåller en övervikt i aktier för aktiva sparare i maj. Arturo Arques, portföljstrateg på Swedbank Investment Center. En bra börsmånad April var en positiv månad för många börser. Japan och södra Europa var bland de bästa aktiemarknaderna tack vare ett utökat stimulansprogram från Bank of Japan och minskad oro för skuldkrisen i euroområdet. Det finns tecken som tyder på att vi kan vara nära ett slut på recessionen i Europa. Lagren ligger på mycket låga nivåer, vilket pekar på behov av att producera mer framöver. En mindre finanspolitisk åtstramning, framför allt i euroområdet, och starka finansmarknader pekar också på en positivare konjunkturutveckling de kommande månaderna. Obligationsräntorna har fallit i många länder, delvis på grund av den minskade politiska osäkerheten i Europas krisländer. Vi förväntar oss låga räntor, både korta och långa, under en relativt lång tid framöver. Tillväxtmarknaderna har fortfarande en tillväxt som är lägre än trend. Förbättrad orderingång och en större konsumtion i Sverige överraskade positivt. Vi tror att konsumtionen kommer vara det som under den närmaste tiden driver den svenska ekonomin framåt, säger Arturo Arques. Måns Widman Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Efterfrågan från utlandet avgör Regeringen väntas vidta stimulanser, men det får bara marginella konsekvenser för den inhemska aktiemarknaden. Det tror fondbolaget Swedbank Roburs experter som lyfter fram den internationella efterfrågans betydelse för svenska företag. Gradvis stigande global efterfrågan de kommande åren gör att det finns förutsättningar för positiv aktiemarknadsutveckling. Förväntningar om att Europas recession tar slut, att global efterfrågan hålls uppe samt låga räntor gör att vi fortfarande har en stor andel aktier i våra portföljer. Det säger Erik Gerestrand, som i egenskap av makroekonomisk strateg på Swedbank Robur analyserar politiska förslag och deras genomslag på de finansiella marknaderna i allmänhet och aktiemarknaden i synnerhet. De stimulanser i form av ökade utgifter som regeringen hittills föreslagit för i år och nästa år motsvarar 0,7 respektive 0,8 procent av BNP. Stimulanser på hemmaplan Erik Gerestrand tror att det kan komma ytterligare stimulanser för 2014 och att den totala siffran då hamnar kring 1 procent av BNP. Vi kan nog utgå ifrån att det inte kommer några ytterligare större skattesänkningar. Det handlar istället om satsningar på mer utbildningsplatser och yrkesutbildningar, det vill säga klassiska åtgärder för att få folk i arbete. Men det kan också bli mer infrastruktursatsningar, säger Erik Gerestrand, som menar att det sammantaget ändå inte blir någon större efterfrågestimulans som mer än på marginalen påverkar aktiemarknaden i positiv riktning. Därtill är de nya satsningarnas totala stimulans för marginella, och dessutom, utifrån marknadens perspektiv, av fel karaktär. Det är få börsbolag som är aktiva inom de offentliga områden där vi förmodligen kommer att se större satsningar. Men sedan är det ju så att vi har en global ekonomi, och en stor del av vår tillväxt och svenska företags omsättning kommer från utlandet. I vilka aktiemarknader ser ni just nu mest potential? Vi är positiva till aktiemarknaden som helhet. Europa är den region som har mest potential givet en attraktiv värdering kontra andra aktiemarknader. Riskerna i Europa och den låga tillväxten är redan inprisade i europeiska aktiekurser och även en liten förbättring i efterfrågan och riskbild kommer att vara gynnsamt för europeiska aktier. Bristen på alternativ till aktieinvesteringar gör att sparare kommer att fortsätta söka sig in i aktiemarknaden i jakt på avkastning. Erik Gerestrand, makroekonomisk strateg på Swedbank Robur Och svenska aktier? Sverige har i dag en högre värdering än övriga Europa, generellt, men går det bättre i Europa så gynnar det också svenska bolag. Eftersom Europa i dag har större potential än Sverige så har vi i portföljerna en högre vikt i Europa än i Sverige, säger Erik Gerestrand. Pär Krause Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Styrelseproffs ger klara besked Företag söker ofta kompetenta styrelseproffs och kapitalstarka investerare. Styrelseproffset Öjvind Norberg ger tips på olika mötesvägar. För att komma ifråga för styrelseuppdrag gäller det att du visar framfötterna i rätt miljö vid rätt tillfälle. Försök att ta dig in i intressanta företags nätverk och klargör att du kan vokabulären, att du vet vad du pratar om. Tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin, är ett bra råd att följa. Det är viktigt att uttrycka sig på rätt sätt och ge en professionell utstrålning. Då har man passerat den första spärren, säger Öjvind Norberg som är ordförande i tio bolag, delägare i ett tjugotal och grundare av Svenska Styrelseakademien. Viktiga nätverk Jag brukar säga att man måste fiska där det finns fisk. De som vill engagera sig i styrelsearbete bör röra sig bland ägare, styrelser, ledningar och valberedningar. När du knutit kontakt kan du ställa de rätta frågorna och genom engagerade diskussioner visa att du kan bidra till att utveckla företaget strategiskt. En duktig styrelseledamot ser sig inte som ett levande facit, utan det handlar om att vara kreativ och kunna se olika möjligheter till lösningar. Öjvind Norberg berättar att köpare av styrelsetjänster vill ha personer med ett brinnande intresse av att förbättra bolagets prestanda, konkurrenskraft och värdeutveckling. De ska vara duktiga på att bygga slagkraftiga organisationer med låg riskexponering. Mest eftersökta är styrelseledamöter som behärskar affärsstrategi. Alla ägare vill ha ledamöter som kan bidra till att bolagets värde ökar. En bra styrelse jobbar som vallhundar, i samma riktning och i rätt riktning. De håller samma takt och jobbar målmedvetet mot att bygga starka företag och organisationer. Det är viktigt att styrelsen förstår sin roll, då kan den göra största möjliga nytta. Styrelsen ska förverkliga ägarnas intentioner och hjälpa bolaget att ägna sig åt rätt saker. Företagsledningens uppgift är att se till att det görs på rätt sätt, förtydligar Öjvind Norberg. Men vad får man ut av att jobba i en styrelse och hur hittar man ett lämpligt uppdrag? Det är en väldig tillfredsställelse att kunna hjälpa små och medelstora företag att utvecklas. Om du har varit med länge i företagsvärlden kan det vara en skön och bra känsla att kunna ge lite tillbaka och samtidigt kanske tjäna pengar på det. Det blir som en extra krydda i livet som ger självrespekt och livsglädje. Öjvind Norberg StyrelseAkademien, ett nätverk i hela landet. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9

10 För mig och många andra har en bra inkörsport till styrelsearbete varit att hålla föreläsningar. Jag har många gånger fått erbjudande om uppdrag efter mina föredrag. En annan bra variant är att ta kontakt med ledningarna för de olika Science Parks vi har runt om i landet. Berätta vad du är bra på och om du vill hjälpa till i något företags styrelse, eller kombinera styrelsejobb med delägarskap, säger Öjvind Norberg. Bidra med kapital Ibland kan det vara lättare och bättre att komma in som affärsängel i en styrelse. För dem som har riskvilligt kapital kan en bra väg in i en styrelse vara att investera i företaget. Då får man fortlöpande insyn, kontroll och har större möjlighet att påverka det som sker i företaget, menar Öjvind Norberg. Jag och några andra erfarna företagare har relativt nyligen startat Professionell ägarstyrning, ett Private Equity bolag som också är ett mycket bra nätverk för dem som vill engagera sig i styrelser och/eller investera i olika företag. Vi har skapat en bra modell för affärsänglar som bland annat innebär att man slipper att gå in ensam i ett bolag, utan i stället delar risken med flera andra, avslutar Öjvind Norberg. Stefan Hällberg Nätverken som tar dig vidare StyrelseAkademien Styrelsekollegiet Styrelsepoolen Styrelseinstitutet Styrelsenätverket Professionell Ägarstyrning AB Svenska Riskkapitalföreningen Nätverk för kvinnor Här är nätverken Styrelsebalans Boarding for Success Women in Progress Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

11 En bas fylld av kompetens En databas för företag och styrelsekandidater gör det enklare att hitta rätt person till rätt post. Ett företag som letar efter styrelseledamöter tar fram en sökprofil som används för att söka i kandidatbanken dit intresserade kandidater har skickat in sina CV. Därefter tar företaget eller organisationen direktkontakt med dem som man vill gå vidare med. Suzanne Sandler, vd Styrelseakademien, vill se att fler företag tar chansen att stärka sin styrelse på detta sätt. Föreningen hon företräder består av 18 föreningar med medlemmar i hela landet. Ett externt bidrag Vår ambition är att få ut erfarenhet och kompetens till landets styrelser. Tyvärr letar företagen ofta i egna nätverk i stället för att använda sig av extern hjälp. Alltför få använder sig av vår kandidatbank, men vi arbetar hårt med att få ut information som gör att banken kan fungera ännu effektivare, säger Suzanne Sandler. Ett annat sätt att få styrelseuppdrag är helt enkelt att tala om för många att man är tillgänglig och intresserad av att engagera sig. Då sprider sig den informationen från nätverk till nätverk. Man kan förstås också ta kontakt direkt med bolag som man är intresserad av att jobba med eller investera i. I bolagsverkets register finns det en förteckning på vem som är ordförande i ett visst bolag. Vi samarbetar också med banker för att de ska kunna tipsa sina kunder om de tjänster vi erbjuder. Det ligger i både bankers och revisionsbyråers intresse att rekommendera sina kunder vägar för att få effektiva och kompetenta styrelser. Vi funderar även på att hyra ut valberedningar för att hjälpa företag att få bra styrning och ledning, säger Suzanne Sandler. Suzanne Sandler,vd Styrelseakademien Förebilder. Styrelseakademien, revisionsbyrån Deloitte och Swedbank delar ut utmärkelsen Guldklubban till personer som bedrivit framgångsrikt ordförandeskap i sina styrelser fick Kinneviks ordförande Christina Stenbeck(noterade bolag) och Johan Markman, Atterviks bil (onoterade bolag) ta emot utmärkelsen Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 11

12 Pensionsutbetalning bör skjutas fram Även uttagsreglerna av tjänstepension och privata pensionsförsäkringar kan behöva ändras om pensionsåldern höjs. - Det är rimligt så länge det inte sker i allt för hög grad retroaktivt, säger Ylva Yngveson, chef för Institutet för privatekonomi på Swedbank. När regeringens utredare Ingemar Eriksson presenterade Pensionsåldersutredningens slutbetänkande i början av april var det delvis väntade, delvis beska besked som levererades. Den nedre 61-årsgränsen höjs 2015 till 62 år och till 63 år Riktningen är tydlig även om det dröjer innan några förslag kan bli verklighet. Det är rimligt att pensionsåldern höjs i det i det allmänna pensionssystemet för att systemet ska fortsätta att fungera. Vad som är problematiskt är när regler ändras med kort framförhållning, säger Ylva Yngveson. Det gäller även regelverket kring olika typer av tjänstepensionslösningar, pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande. Uttagsåldern bör höjas från 55 till 62 år, enligt utredningen. Kräver omförhandling Förslaget innefattar alla nya och förnyade avtal, men först från Det är alltså inte något som den som närmar sig pensioneringen i dag ska behöva oroa sig för, säger Ylva Yngveson. Retroaktiv ändring är inte rimlig här anser utredaren. Frågan är förstås vad som definieras som nytt avtal, till exempel om en person ändrar från livsvarig till tidsbegränsad utbetalning? Om höjd uttagsålder blir av måste den föregås av en rad nya avtalsförhandlingar där arbetsmarknadens parter, försäkringsbolag med flera, kommer att ha synpunkter. En förändring skulle påverka enskilda människors möjligheter att fatta sparbeslut kring sin framtida ekonomi. 55 år är väldigt tidigt och en ålder som sattes för många år sedan, redan 1951, så det är förståeligt att utredaren även vill flytta fram den tidpunkten för uttag, men det kräver ett noggrant förändringsarbete som kan påverka förutsättningarna för pensionssparande i grunden. Både individens förväntningar och samhällets förväntningar om vad som är en rimlig pensionsålder behöver justeras. Det förklarar också varför utredaren föreslår en riktålder som ska användas i pensionsprognoser för att ge en vägledning om vad som är en rimlig pensionsålder utifrån individens förutsättningar. Ingemar Eriksson,departementsråd och pensionsutredare Ylva Yngveson, chef för Institutet för privatekonomi, Swedbank Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 12

13 Om det är möjligt att jobba till 69 år beror på din hälsa och vilken bransch du jobbar i. Intressant nog lever den gamla normen kvar, den om att 65 år skulle vara rätt ålder att lämna arbetsmarknaden. I dag tänker många att de ska gå i pension vid 65, den åldern är djupt rotad i människors medvetande trots att pensionsåldern gjordes mer flexibel i det allmänna pensionssystemet. Även bland tjänstemän som gillar sitt jobb och som skulle kunna jobba några år till, säger utredaren Ingemar Eriksson, som samtidigt pekar på vikten av att arbetsgivare med stöd från Arbetsmiljöverket ska arbeta för att skapa bra och fungerande arbetsmiljöer så att fler ska orka jobba längre. I många yrken är den faktiska pensionsåldern under 60 år. Och det finns många som pensionerats ofrivilligt när företag omstrukturerar. Ellen Karlberg Förslaget 2015 höjs den lägsta pensionsåldern från 61 till 62 år höjs 67-årsgränsen till 69 år inom las-reglerna. Man har alltså rätt att fortsätta jobba längre höjs 55-årsgränsen för tjänstepensioner och privat pensionssparande till 62 år. Ska bara gälla för nya avtal. Trepartssamtal med fack och arbetsgivare krävs börjar riktåldern tillämpas. Det innebär att den blir 66 år 2019 och sedan ökar successivt till 67 år 2022 och till 68 år Garantipension och andra förmåner som bostadstillägg anpassas till riktåldern. Om utredningen Pressmeddelande från den 9 april Pensionsåldersutredningens blogg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 13

14 I Beatles fotspår Följ med på en nostalgifylld och musikalisk resa till Beatles hemstad Liverpool. Den september är det dags. Guide på resan är musikern och konsertarrangören Hans Edler. I höst är det möjligt att åka med till till Liverpool, där Beatles påbörjade sin karriär, en karriär som påverkade världens musikhistoria. Lär känna John, Paul, George och Ringo, men även Stuart och Peter som var med i bandet från början. Missa inte en unik resa i sällskap med en initierad guide! Resan har musikaliska förtecken och under resan kommer besökarna bland annat besöka Cavern Club där gruppen höll till under sin tidiga karriär. Resedeltagarna kommer även att besöka enkla hemmiljöer, Beatles museum samt njuta av det som Liverpool har att erbjuda. I priset ingår: Hans Edler som ciceron på resan Direktflyg tur och retur Stockholm - Manchester 4 nätter på 4-stjärniga Hotel Malmaison (del i dubbelrum) Samtliga transfers 3-rätters middag på restaurang Panoramic 34 3-rätters middag på restaurang Blake s Lunch på Penny Lane Development Centre Frukost samtliga dagar Entré till The Cavern Club Entré till Beatles-museet Beatles Story Guidad heldagstur med Beatles-tema Skatter och avgifter Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer? Ta då kontakt med din rådgivare. Pris: kr/pers (Ordinarie pris per/pers) Singelrumstillägg: kr Tid: september 2013 Bokning: Ticline travel, tel Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 14

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. USA på rätt spår Exklusivt läge med rabatt BOSTAD. Nu är det köpläge på fritidshus. I flera attraktiva kustområden har priserna fallit kraftigt. De som har pengar och vågar trotsa lågkonjunkturen kan fynda

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Lägg ner med finess Deklarera enkelt, smart och rätt SKATT. Ett bra tips inför deklarationen kan vara att se över hur dina tillgångar är placerade. I synnerhet om du har tillgångar i utlandet. Private

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Klappar sätter fart på tillväxten MAKRO. Hushållen konsumerar som mest i december och det bidrar till ekonomins tillväxt. En snörik jul kan få sporthandeln på fötter. Hushållen måste känna framtidstro

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Råvaror, någon? USA gör entré PLACERINGAR. Den amerikanska ekonomin är på gång igen. Den långa räntan har gått upp den senaste tiden, vilket alla placerare bör ta hänsyn till. Samtidigt påverkar det spända

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIN PENSION BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 01 DIN PENSION 3TIPS BÄSTA PENSIONEN ÄR GOD HÄLSA Annika Creutzer: Det

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

Penningpolitiskt protokoll

Penningpolitiskt protokoll Penningpolitiskt protokoll DECEMBER 1 Sammanfattning Vid det penningpolitiska mötet den 17 december beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med,5 procentenheter till 1, procent och att justera

Läs mer

Struktnytt. Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners

Struktnytt. Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners Struktnytt STRUKTURINVESTS KUNDTIDNING NR 3 NOVEMBER 2012 Vi försöker identifiera en sinner turned saint David Newman, Rogge Global Partners På längre sikt är börsen alltid intressant Anders Alvin och

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer