Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Fru Augusta Catharina Forssbergs sjöresor af henne sjelf upptecknade den 18 sept 1907, Augusta Forssberg, född Westman den 21 augusti 1845, död 16 januari l921. Giftermål 22 juni 1873 med Nils Theodor Forssberg. Den 22 juni 1875 afseglade med briggen "Hebe" från Söderhamn till Lissabon med trälast, tog in ballastsalt till St Ybes (Setubal),tog där lastfyllnad. Träffade " George OíNeil" Pettersson, Söderhamn, Virgo Lindström, Visby, "Gustav Wasa" Jönsson, Carlshamn, Brigg "Umeå", Bejerlieb. Afseglade till Söderhamn. Kom hem efter mindre än 3 månaders bortavaro efter en i allo lycklig resa. Omkring 22 juni 1876 seglade med skeppet "Hildur" till London. Var där i slutet af juli. Fick underrättelse att Söderhamn brunnit. Besökte Crystal-palatset, träffade Lars Brolin. Hörde Uppsalastudenternas och Christina Nilssons konsert i Albert Hall, var på Cremongarden, var på Alhambrateatern, såg "En resa till månen" Afseglade derifrån omkring 6 Aug. och var hemma i Söderhamn omkring 20:e samma månad. Bodde ombord för det mesta. Fartyget kopprades vid Stenåker och lastade och afseglade omkring den 22 October 1876 till Lisabon, dit vi anlände omkring 20 Nov. Var tillsammans med Brigg "Carl Johan" Herman Trapp och Bark "Columbia" David Herrlitz med fru, bark "Adolf" Högman med fru med flera. Efter lossning av trälasten intogs hafrelast och afseglade omkring 24 Januari l877 till Cette dit vi anlände omkring l5 Februari.Träffade samman med Herman Trapp och Herrlitz med flera Reste per järnväg till Bordeaux omkring 20 mars. Stannade där cirka 20 dar, där en flicka föddes. Afreste därifrån med ång. Stockholm Capten Ekdahl till Malmö och öfver Sundet till Köpenhamn. Stannade der till 30 Maj, då "Hildur" anlände och vi gingo ombord, jag,barnet, Hildur och Laura Wennström och anlände till Söderhamn 5 Juni. Den l5 juli l877 seglade med Bark "Hildur" från Söderhamn till West Hartlpool dit vi anlände i slutet av samma månad. Lossade trälasten och intog kollast samt seglade derifrån 18 Augusti till Söderhamn dit vi anlände omkring 6 september. Stannade hemma öfver vintern 1878 i Juni reste öfver Stockholm, Göteborg och Hull till Liverpool der "Hildur" lastade styckegods för Pernambuco. Afseglade från Liverpool omkring 10 juli och kom till Pernambuco i slutet af Augusti. Lossade styckelasten och intog socker i säckar. Afseglade i början av november till Qweenstown för order och var där omkring 16 januari Fick order till Greenock och anlände dit l8 eller 20 samma månad. Gick från Grenock omkring 15 Februari, intog där kollast för Lisabon och afseglade omkring 26 Februri, men vi måste vända för storm och gick in till Lamlach. Låg där

2 omkring en vecka. Gick ut igen genom St Georgs Chanel och anlände till Lissabon i slutet av mars. Lossade kollasten och intog saltlast och seglade derifrån i början på Maj och anlände till Köpenhamn den 27 Maj, der Nils föddes. Stannade där omkring l4 dar, då min syster Fina kom och hämtade mig till Söderhamn. Reste öfver Malmö, Jernväg Stockholm och kom hem i Juni och inflyttade i vårt nya hus i Augusti l i slutet av Juli afseglade min man med "Hildur" till Cap Town och jag och min gosse måste stanna hemma i Juni kom min man hem till Söderhamn och afseglade han igen den 30 Juli. 2:dra resan till Cap Town och kvarlemnade oss hemma. Då min man 1881 i April kommit till Liverpool, afreste jag och Nils, som då var 1 år och 9 månader gammal,den 13 s.m. med häst till Kilafors och med järnväg öfver Stockholm, Göteborg, der min Far, som rest med, lemnade oss i ångbåten, som gick öfver till Hull, där min Man var oss till möte och förde oss till Liverpool Birkenhead, der "Hildur" var lastad med Kol och afseglade derifrån omkring 28 April till Haijti Port au Prince och anlände dit omkring d 20 Juni I Porto au Prince fanns då en svensk. Han hade ett hyrkuskverk och bjöd oss på en åktur uppåt bergen, der Europeer hade sina residence. En vådlig åktur var det på i det närmaste obanade vägar. Wi lågo och lossade ett stycke från staden vid en ö med mek.verkstad och tur var det, ty en vacker natt stod hela staden i eld och lågor och brant ner. Wi hade göra att klara seglen för gnistor som hotade antända dessa. Avgick från Port au Prince i medio af Juli och kom till Aqvin på sydsidan av Haijti efter några dagars segling, lastade der loggwood och afseglade derifrån omkring 20 Augusti I Aqvin fanns ingen Europe, några familjer halvblod. En söndag var en Mr George ombord med fru och dotter, som var vid Nils ålder. Som vi hölls till på Kajuttaket under solseglet och och barnen lekte der, ramlade Nils ner och slog hufvudet i Skarndäcket ganska illa, men genom baddningar blef han efter någon tid bra. Scorpioner hade vi att ta oss i akt för. Nils hade ej bättre förstånd än att ta en i stjärten och kom och visa sin mamma, men undgick bett den gången. Omkring 20 Augusti seglade derifrån och kom till Qveenstown (Irland) Oktober l2:e och kom till Le Havre omkring l6. Hade storm i Engelska kanalen. Kastade större delen av däckslasten och kom in till Havre utan lots, först vid Pieren fick en ombord. Efter att ha lossat Loggwoodslasten, var min man till Paris och (slutade) befraktade Fartyget till Buenos Ayres och började intaga styckegodslast. Capt. Nilsson kom då hemifrån för att taga mot "Hildur" efter min man. Wi gjorde oss i ordning att resa till Cap Town, der min man skulle öfvertaga befälet öfver Skeppet "Johan Brolin". Kapt. Gustaf Brolin skulle resa hem derifrån, att övervaka byggandet av ång. "Tellus" för Rederi AB Stockholm. Vi reste alltså omkring d 20 Decemb från Havre med Kanalbåt till South Hamptown. Kom in der på ett hotell nära hamnen. Vädret kallt

3 och misserabelt, ingen värme i rummen. En Unionliniens ång. Asiatic afgick till Cap den 23. Gick ombord i den och anlöpte Plymouth, der flera Passagerare kommo ombord den 24 December, Julafton, lemnade vi Plymouth med full SWlig storm. Af de ca 100 passagerarna med hvilket bordet var besatt på 1:a klass och med strykande aptit länsade faten vid middagen i hamnen, syntes ej många till vid Julaftonbordet. De som ej lyste med sin frånvaro voro jag, min man och Nils och vi lät oss kalkon och gås och alt annat väl smaka. Juldagen var vädret något bättre efterhand som vi kommo Sydligare och så kom aptiten tillbaks till de flesta medpassagerare, så efter 5 a 6 dygn, när vi anlöpte Madeira voro de alra flesta på benen. I Madeira intogs ytterligare Kol och proviant bestående av lefvande boskap, fjäderfä, ägg, frukt m.m. 6 timmar låg båten der, under tiden voro flertalet av passagerarna i land, min man och Nils. Efterhand blefvo passagerare mera bekanta, så det blef umgänge med, för passagerare lemnades tillträde till halfdäcket. Der fördrefs tiden på hvarjehanda sätt bland olika nationer. Någon gång gafs tillstånd till bal och en afton röjdes salongen ut och blef der en sorts teater, der de som voro musikaliska framvisade sina talanger. Några tyska ungdomar gåfvo ut en tidning. Så fortgick resan till vi 1882 den 19 Januari anlände till Cape (Good Hope) Town, där vi installerade oss ombord i "Johan Brolin". Oväntade. Som fartyget nyss börjat lossa blefvo vi nära en Månad i Cape Town och derunder gjorde bekantskap med åtskilliga Svenskar. Woro tätt som oftast inviterade till General Consul åkerberg. Dessutom var Capt. Jönsson med fru, Skeppet "Cleo" från Gefle, Skonaren "Nils Magnus", Capt. Pettersson med Fru från Stockholm. En dag foro vi, Jönssons och Brolin till Mowbray, der den tillfångatagna Zulukungen vistades (Le Torwayo). Efter presentationen blev tal om hans tillämnade Londonresa och hans besök hos Qween Victoria, och att han ej hade någon ann att besöka. Efter audiensens slut fingo vi företräde hos hans 5 eller 6 hustrur af dem han hade med sig i fångenskapen. Omkring l5 februari afseglade fr Cap Town Pensacola, Mexikanska viken. Under vägen passerade tätt under St Helena. Min man tänkte ankra och gå i land men som det är tvärdjupt måste man komma helt nära innan man får ankarsättning och då vindarna kastar från bergen afstod vi från ankring då det var förenat med tidsspillan att komma nära nog, hvarföre vi seglade vidare i passaden och kom in i Caribiska sjön emellan öarna förbi Barbados och Antillerna, kommer i sight af Jamaika och Cuba in i Mexikanska viken. I början af April kom till Pensacola, fick ligga där under lastning till omkring Maj 18:e. Afseglade för Dortrecht, Holland, der trälasten lossades. Anlände dit kring början af Juli och afseglade derifrån 30 Juli till Cardiff, anlände dit i början av

4 Augusti Lastade kol till Cap Town. (En episod i Dortrecht - myteri). Ingenjör Carl Ram, som varit fripassagerare från Söderhamn, lemnade oss i Cardiff. I början av september 1882 afseglade från Cardiff och anlände till Cap Town i början av November. Lossade Kollasten, intog ballast och var redo anträda resan till Westindien omkring 1:a December. I Cape voro vi tillsammans med Barken "Nore" Capt. N.Th. Pyk. Zweigberg och Peters hade nyss förut kommit till Cap och haft bröllopp der. Flor»ns hade kommit från Ostindien med "Aurora" voro bostta i land och lemnade fartyget. Gick mellan Guadelope och S.ta Lucia, söder om och mellan Porto Ricco och Snt Domingo till Cape Haijti i Januari anlände till Cap Haijti och seglade till Fort Libert» för att lasta Lockwood. Fick in lasten i slutet af Februari. Gick in till Cap Haijti igen för utklarering och seglade derifrån 2:a Mars. Det var en lördag. Söndagsförmiddagen seglade på stra sidan af Great Inaugua, på aftonen omkring kl.7 fastnade på ett ref och dagen derpå lemnade "Johan Brolin" med 3 båtar och kom iland innanför refvet, der vi inrättade oss så godt vi kunde på Sandstranden och gjorde tält af båtseglen på Little Inaugua. Som ön var obebodd och vi ej kunde finna dricksvatten måste 2:e Styrman Nilsson med några af besättningen med en båt ge sig ut till fartygsvraket och försöka få vatten och diverse saker derifrån. Han kom ombord och fick något vatten derifrån men måste snart lemna, då båten höll på att ryckas sönder af sjön. Han kom välbehållen tillbaks. Wi måste stadna några dagar till vind och sjö något lagt sig, då vi, med de våra saker lastade båtarna, vågade ge oss af och ut genom öppningen på refvet. Fredagen d 8:e lyckades det, och vi seglade med 3 båtarna till det i horisonten söderut synliga Great Inaugua, dit vi kommo på eftermiddagen vid 4:a tiden och fant en vik med sandstrand, hvari vi tänkte slå oss till ro för natten. Som vi den sista timmen varit förföljda af en båt, inväntade vi densammas ankomst. Den var bemannad med 3 eller 4 Negrer, som blefvo förvånade att de ej sett det strandade fartyget. De omtalade att något längre vesteröfver var en liten Negerby och en bättre hamn, om vi ville bli der öfver natten. De ville följa och visa oss inloppet, hvarföre vi fortsatte och segla med båtarna till hamnen och byn. där vi gingo i land för att räta ut benen. Efter något parlamenterande ville de ge oss en lots, som skulle på natten, då det var fint väder och månljust, föra oss till Mathew Town. Vi antogo anbudet och anlände dit omkring kl. 2 på morgonen. Der vi väckte opp folket och amerikanska Konsuln, så vi fick tak öfver hufvudet och fick något att äta af de medhafda conserverna. På Stora Inaugua, som den tiden räknade ca 1100 innebyggare, förblefvo vi till omkring 10 April. Bland dessa innevånare vore endast 6 och 7 Hvita familier,

5 amerikansk härstamning, resten färgade. Det var endast en amerikansk-engelsk ångbåtslinie, som på ut- och återresan anlöpte ön för att taga ombord och aflemna arbetare, som följde båten rundt i Westindiska Hamnar för lossning och lastning. Derföre var det liksom en högtidsdag, när en af dessa båtar kommo. En var 14:e dag, i synnerhet då de kommo från Newyork och medförde färskt kött och annan proviant, som det var ganska klent bestäldt med på ön. Dessemellan fick vi lefva på preserver och Sköldspaddskött. Mest fick man ha känning av vattenbristen. arna voro av vulkaniskt ursprung, hvarför det var klent med vatten och vextligheten. Under boningshusen voro inrättade cementerade källare, hvari vatten samlades under regntiden. När vi kommo dit, hade det ej regnat på 7 mån. och intet regn föll medan vi voro der. Till sist var det endast en familie som hade något vatten kvar, det var (Justis of Peas), Fredsdomaren Sargent. Wattgropar, skulle kallas brunnar, funnos här och hvar, men de innehöllo mer eller mindre salt vatten. Det fans väl några kor, men midt i n var det något sorts grässlätter, de kallades Savanner, fanns det vilda hästar, som uppföddes till afskeppning. Sedan auktion af det bergade från skeppet och vraket varit, var det för oss 3 att komma med en af de omtalade båtarna till Newyork, hvilket inträffade omkring 10 april. Båten hade full last af Bananer och hade endast några familier med som passagerare. Efter 5 dagars angenäm resa anlände till Newyork, och ångaren var ej förtöjd vid kajen förrän lossning af frukten var börjad och kajen full av åkare, som körde undan densamma. Det var stor skilnad i klimatet der och från de platser vi kommo från och dåligt rustade med vinterkläder voro vi, hvarföre vi ådrogo oss svår förkylning, Då vi ej hade reda på något hyggligt ställe att bo på - gjorde vi bekantskap hos mäklaren Funch Eddie & Co med en Broder till Capt. Jönsson på Eko, han var Stewedor, och han skulle skaffa oss ett hyggligt hotell, men istället förde han oss öfver till Brooklyn hem till sig, der han upplät sina rum för oss. Hans hustru hade dött någon tid förut, så hans Svärmor hushållade för honom och hans lilla Son, och vi håller honom i tacksamt minne för hans gästvänlighet. Wi hade köpt bilietter för öfverresan till Bremen med North Deutsche Lloyds ångaren "Elbe" och omkring l8:e April 1883 förhjelpte vår värd oss till Newyersi, sedan ombord i ångaren. Som hytterna i öfre salongen voro alla upptagna anvisades oss plats i hytter under, der dagern föll sparsamt in genom sidventilerna och otrefligt förutom att i fall af olycka det var större risk. Min Man gick derför opp och hade tur att genast träffa Capten i öfre salongen, presenterade sig för honom, berättade huru

6 vi hade stäldt och att vi ej trifdes ner i Under. Capten var utomordentligt artig och låfvade göra plats åt oss, och det dröjde ej länge förrän vi hade en af de bästa familiehytter på båten, erbjöd oss att intaga våra måltider hvar vi behagade i Messen eller 1:a klass och dessutom om vi hade några serskilda önskningar så ville han hjelpa oss att få dessa uppfyllda. Jag antar att vi voro inalles 1000 menniskor ombord. Musik var anordnad 3 gånger om dagen i sjön kl. 11 f.m, 4 e.m. Blåsinstrument och klockan 8-9 e..m. 2:a klass Salong Stråkorkester. Som de flesta voro tyskar gick det gemytligt till vid dessa AftonKonserter. Omkring 26:e April l883 Anlände till Bremerhafen, derifrån med Jernväg till Bremen togo vi in på hotell Hillman. Då ingen lägenhet med båt fans der i första dagarna, hvarken till Christiania eller Stockholm. Reste öfver Lybeck och kom med ångaren "Bore", Capt. Rydell. Godt om utrymme var på "Bore", då på 1:a klass var det Fröken Sigrid Elmblad och en Tysk herre tillika med oss. Skilnad på bemötande och tillmötesgående visat oss här och de utländska båtar med hvilka vi gjort öfverresan. Det var en förnäm stelhet som utvecklades eller som utgick från Capt. Han tyckte förmodligen att det var något utomordentligt att vara befälhafvare på den byttan, gentemot en förlorad segelskeppare, som dristade resa på 1:a klass. Fröken Elmblad tog mycket intresse af oss och sökte göra resan så angenäm som möjligt Maj d. 5 anlände vi till Stockholm, var endast några dagar der, då vi reste hem med någon af Söderhamnsbåtarne. Då min man blef utan fartyg, måste vi bli hemma allesamtliga i Augusti mottog min man befälet å Briggen "Dygve" och gick till Cette Medelhafvet. (Jag och Nils blef hemma) och uppehöll sig öfver wintern derstädes från Cette till Alger, derifrån till Oran, derifrån med Hvetelast till Marseille, derifrån till S:nt Ybes, derifrån med salt hem omkring 20 Maj Juni l0:e seglade från Söderhamn och fölgde Nils och jag med till Wismar, gjorde der bekantskap med flere Svenskar Capt. Vancelows far, Fru Redelin, Consul Ehrhard. Kom till Söderhamn åter i Juli den 21:a Omkring 1 Augusti afseglade min man med Briggen "Dygve" från Söderhamn. Som Nils skulle börja skolan stadnade vi hemma. Min man seglade till Pernambuco, Rio de Janeiro. Lossade trälasten och tog in Caffelast. Seglade derifrån omkring 20 December till Lissabon för order och kom till London i april Afseglade derifrån i Maj, hem i Juli och lemnade fartyget.

7 1888 i April reste min man ut för att köpa fartyg. Reste öfver Sundet till Hamburg till London, Liverpool, der Skeppet "Sally" köptes (Ursprungliga namnet Intrepid, byggd New Brunnswick Bath ll62 RT lastade l750 tondw. Såldt till Bremen hette der Hedvig i slutet i Maj följde jag, Nils och styrman Strömgren med en Engelsk ångare hemmifrån till London, reste till Liverpool och kom ombord i "Sally" omkring 3l:a Maj. I midten af Juni bogserades Sally fr Liverpool till Cardiff och Penart dock.intog full last af stenkol och seglade omkring den 8:e Juli för Monte Video och anlände der i September. Lossade och intog barlast, för segel derifrån omkring 24 October. På vägen till Pensacola anlöpte Barbados omkring 22:a December och anlände till Pensacola 1889 i början av Januari. Intog last av Bjelkar och afseglade derifrån omkring Februari l4 till Lissabon, dit vi anlände i slutet på April. Efter slutad lossning intog 1å2 saltlast och afseglade för Söderhamn i början af Juni och var Juli 26 i Köpenhamn samt kom till Söderhamn i början af augusti omkring 2l September afseglade åter med Skeppet "Sally". Nils måste lemnas hemma för skolgång. Till London, dit vi anlände i medio af October. Lossade Splitvedlasten. Fartyget gick i Clyde torrdocka. Kopprades och blossades. Tog Bogserbåt i Början av December, som bogserade genom Engelska Kanalen till Cardiff Barry Dock. Intog Kollast för Rio Janeiro. Var färdig att segla i Januari men till följd af motvind och stormar, kom ej från Barry förrän omkring l890 i Medio af februari och ankom till Rio i Medio af April. Låg i Gambia och lossade kolen. Det var mycket Gula Feber det året så att vi hade flera sjuka och åtskilliga dogo af besättningen. Wi kommo från omkring 25 Maj och seglade i barlast för Mobile. Anlände dit i Juli men fick genast segla derifrån till Louisiana Neworleans i karantän. Efter nära en månads bortovaro återkom till Mobile i Augusti. Efter intagen last af Bjelkar, dels uppe vid staden och lastfyllnad på Redden. Afseglade derifrån omkring 20 September 1890 till Antwerpen dit vi anlände omkring 20 November efter en stygg resa över Atlanten. Wid kanten af Golfströmmen hade svår storm, sjön slog sönder akterdelen af kajutan, så densamma fyldes och gjorde en hel del andra skador. I Antwerpen, efter fartyget var utlossadt, blef det stark vinter så att fartygen fröso fast i dockorna och all sjöfart upphörde på c:a 2 veckor. Schelden frös ihop vid Antwerpen, så att en dag gick folk över den fram och tillbaks, hvilket ej händt på 70 år vid Nyårstiden föll jag på däcket och bröt ena fotleden och låg spjelkad en längre tid. Besättningen avmönstrade. Fartyget lagt i vinterlag, bodde ombord, ganska besvärligt att hålla varmt i kajutan.

8 Omkring den 17 mars lemnade Antwerpen i Balast för St. John s (New Brunnswick ). Hade en besvärlig och lång resa. Var in på Newfoundlandsbanken och bland isberg i kanten deraf, sedan hade mycket svårt med tjocka och motvind, men kom lyckligt fram omkring 10 Maj. Lastade der trä för Dublin och blefvo klara att segla vid Midsommarstiden. Svårt att få folk till besättning och dyrt, ingen månadspenning hjelpte. 40 dollar per man för rum och 8 dollar för anskaffande per man. Hade jämt 30 dagar till Dublin och en behaglig resa Aug. 12 Bogserades "Sally" till Barry dock, Cardiff för att ta in kol-last. Afseglade derifrån omkring 10 September för Montevideo, dit vi anlände omkring 22 November. Den 28:e Rymde en del av besättningen men blefvo genast uppfångade af Capten och Consul Blixen samt sattes i häkte. Fingo en del folk från land att fortsätta lossningen, men några dagar derefter blåste upp en pamperos, hvarvid fartyget dref från sin ankarplats och efter många besvärligheter, och tillsist med hjälp af flera ångbåtar, sattes fartyget på grund längst in i Montevideobukten. Efter detta blef en hel del besvärligheter, såsom haveri, processer, utlossning av lasten, reparationer m.m. så att vi ej kommo från Montevideo förrän den 5 eller 6 Maj l892. Under viselsen der voro vi flera gånger uppbjudna till Consul Blixen och var ofta hos doctor Strömerstedt, som vistats der flera år och hade praktik i Sjukgymnastik m.m. Det var naturligt att vi under så långvarigt uppehåll på redden i Montevideo gjorde bekantskap med Svenska och Norska Kaptener som kom dit och seglade derifrån medan vi fingo ligga qvar overksamma, och för processen som pågick då och sedan ett par år omkring Juni l8:e Anlöpte Barbados, ankrade der och intogo något Stenbalast och div. frisk proviant. Afseglade derifrån omkring d 21 Juni till Mobile. Anlände dit omkring Juli 20:e. Intog större delen af lasten bestående af svåra bjelkar uppe vid staden, fick sedan ligga långt från staden vid redden och ta in lastfyllnad och däckslast September 28 Seglade derifrån och efter en lång stormig resa genom Golfströmen och mycket pumpande, då fartyget läkte betydligt kom lyckligen till Liverpool omkring d 28:e November. Fartyget lossades, intogs och undersöktes i torrdocka, men som det ej blef någon reparation, blef Sally upplagd för wintern i Herenlannen dock. Bodde och vistades ombord och hade Styrman Ulin som vaktman i Februari reste min man hem till Söderhamn, der det blef beslutadt att vi skulle bli hemma och lemna fartyget hvarföre min man återkom till Liverpool i Sälskap med

9 Kapt. åsberg, som öfvertog befälet och seglade med detsamma till Göteborg der det lades upp. Wi reste öfver Hull och Göteborg hem från Liverpool omkring 26 Mars och så slutade våra sjöresor. Passerat Equatorn 14 gånger.

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Alfred Malmström dels i Göteborg och dels i Malmö, som under 5 års tid, uteslutande befordran Sverige Amerika med utvandrares mig sysselsatt vinna såväl dessas belåtenhet,

Läs mer

Så gick en tid, till fartyget blef lastat ock vi skulle på Sjömanshuset och mönstra och det skedde på Midsommarafton år 1858.

Så gick en tid, till fartyget blef lastat ock vi skulle på Sjömanshuset och mönstra och det skedde på Midsommarafton år 1858. Sjökapten Nils Theodor Forssbergs Berättelse ( 1 av 76 ) Farfar Nils Theodor Forssbergs berättelser, nerskrivna 1904. Född i Gävle 12/10 1843, död i Söderhamn 29/4 1919 Redan vid tidigare år drogs min

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist.

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. I lördags och söndags spred sig här i staden den sorgliga underrättelsen, att ångaren Dana förlist. Olyckan hade inträffat

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Lärarhandledning Den långa resan till Amerika Text och bild Joan Sandin

Lärarhandledning Den långa resan till Amerika Text och bild Joan Sandin 1 Lärarhandledning Den långa resan till Amerika Text och bild Joan Sandin Tänk dig att vara barn i 1800-talets Sverige. Du är fattig och hungrig och framtiden ser inte mycket bättre ut. Den enda utvägen

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Camilla Läckberg Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Personer i berättelsen Helga Änglamakerskan Dagmar Helgas dotter Laura Dagmars dotter Hermann Göring Tysk pilot och senare nazistledare Carin

Läs mer

Logg från Älva. Elevlogg: Skepp och hoj där hemma i det kalla Sverige! Datum: Elevloggare: Christoffer H. Personalloggare: Frida J

Logg från Älva. Elevlogg: Skepp och hoj där hemma i det kalla Sverige! Datum: Elevloggare: Christoffer H. Personalloggare: Frida J Logg från Älva Datum: 140329 Elevloggare: Christoffer H. Personalloggare: Frida J Position: Hamnen i Agadir Segelsättning: Inga segel alls. Fart: Inget här heller. Kurs: Mot stranden långt bort i fjärran.

Läs mer

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio.

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio. Kapitel 1 Resan. Äntligen är jag på väg till Spanien för att spela min första match med Real Madrid. Jag heter Marko och jag är 19 år gammal. Jag och min kompis Sergio är på väg med ett jätte stort kryssnings

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Gastar och spökskepp. Angelica Johnsson, Odenslunda skola, Upplands Väsby

Gastar och spökskepp. Angelica Johnsson, Odenslunda skola, Upplands Väsby Gastar och spökskepp Gastar Det var sjömännens största skräck att drunkna och försvinna i havets djup utan någon ordentlig begravning. Då var de nämligen dömda att vandra över haven som gastar, osaliga

Läs mer

I mars 1927 köps hon till Stocken av ett partrederi med lika ägarandelar bestående av Joakim Edvardsson (befälhavare) och Bernhard Andersson.

I mars 1927 köps hon till Stocken av ett partrederi med lika ägarandelar bestående av Joakim Edvardsson (befälhavare) och Bernhard Andersson. 1 Tremastskonaren META Bild 1. Tremastskonaren Meta med last i en Östersjöhamn. Skonaren Meta byggdes i ek på varvet Carl Holzerland jr i Barth 1 (på tyska Östersjökusten, väster om Stralsund). Hon sjösattes

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Till Arkösund juli 2015 med SOFIA

Till Arkösund juli 2015 med SOFIA Till Arkösund juli 2015 med SOFIA En sjöresa efter tjugo års väntan. Sommaren 1995 seglade jag, Sofia och ett par vänner till Arkösund. Nu skall jag och Maggie göra samma resa - äntligen. Och det kommer

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

2013 Nr 2 Pråmbygge i Göta älvdalen.

2013 Nr 2 Pråmbygge i Göta älvdalen. 2013 Nr 2 Pråmbygge i Göta älvdalen. En liten bogserbåt med ett antal pråmar efter sig var förr en vanlig syn på älven. Flera företag, såsom Lilla Edets och Inlands pappersbruk, Sjuntorps fabriker och

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK:

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK: BJÖRNINNAN TEXT och MUSIK: Carl Jonas (Ludvig) Love Almqvist (1793-1866). Svensk författare, präst, journalist, kompositör, lärare och bonde. Under sin studietid i Uppsala kom han i kontakt med Swedenborg

Läs mer

Resebrev 5 fin segling, besök i Göteborg & vardag i Mogán (1/11 2008)

Resebrev 5 fin segling, besök i Göteborg & vardag i Mogán (1/11 2008) Resebrev 5 fin segling, besök i Göteborg & vardag i Mogán (1/11 2008) 1 oktober lämnade vi Madeira med kurs mot Kanarieöarna och fick vår hittills bästa seglats! Stabil nordostlig vind i 8-10 m/s i flera

Läs mer

Och skylten på grannhuset: "Eskilstunaboden", " Järnhandel, Fritz Pettersson". Källa: Innovatums bildarkiv.

Och skylten på grannhuset: Eskilstunaboden,  Järnhandel, Fritz Pettersson. Källa: Innovatums bildarkiv. Det gamla huset där apotekare Björklund hade sitt apotek från år 1867 till 1906. Skyltarnas text: "Häggners Bleck och Plåtslageri", "Selma Andersson Sybehör och Manufakturaffär". Och skylten på grannhuset:

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 6 Vikingatiden 1 Den här bilden visar vad som fanns i en grav från 900-talet. Graven hittades i staden Birka och innehöll skelettet

Läs mer

Havsresan. Sanna Larsson,

Havsresan. Sanna Larsson, Havsresan Sanna Larsson, 4A DEL 1 Hej mamma och pappa! Jag och min vän Kimberly såg en båt och vi ville undersöka den. Men när vi skulle gå av så var det försent. Då gick vi till kaptenen och sa. Du måste

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 StkhnlmletldIna siiven-s En fur på fjorfon dagar. Jemtland har på goda grunder blifvit ett turisternas land. Redan genom sin rena luft en eftersökt trakt för sommarvistelse,

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Kryssning från Cairns

Kryssning från Cairns Kryssning från Cairns Vill du uppleva barriärrevet och slippa alla dagsturister? Då är detta kryssningen för dig. Detta är en 4-dagars minikryssning från Cairns med mindre fartyg, avslappning, grym snorkling

Läs mer

Frida Blad utvandrade vid 17 års ålder år 1901 och mottogs av en

Frida Blad utvandrade vid 17 års ålder år 1901 och mottogs av en bl 1 900-talets f ö r s t a d e c e n n i u m. Frida Blad utvandrade vid 17 års ålder år 1901 och mottogs av en moster i Chicago. Där arbetade hon som hembiträde i tio år till 1911, då hon första gången

Läs mer

Skottland del 2. Västkusten 2009-06-21 2009-07-02

Skottland del 2. Västkusten 2009-06-21 2009-07-02 Skottland del 2 Västkusten 2009-06-21 2009-07-02 Nu lämnar vi kanalen med dess trygga vatten ut till västkustens beryktade tidvatten o strömmar. Ben Nevis i bakgrunden (Skottlands (ev. UK s?) högsta berg)

Läs mer

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion 2008 års Verksamhetsberättelse för Volvo IF:S Friluftssektion Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2008. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 08 konstituerat på följande

Läs mer

1 sankt barrind berättar för brendan om de heligas land

1 sankt barrind berättar för brendan om de heligas land 1 sankt barrind berättar för brendan om de heligas land Sankt Brendan, Findlugs son, ättling till Alte, föddes i släkten Eogonacht av Loch Léin i landet Munster. Det var en man känd för sin stora återhållsamhet,

Läs mer

Augusti 2011. Hembygdsdräkt för Åkers socken? Järnvägen Södertälje Eskilstuna. En jämförelse mellan då och nu. Riksarkivets kartor

Augusti 2011. Hembygdsdräkt för Åkers socken? Järnvägen Södertälje Eskilstuna. En jämförelse mellan då och nu. Riksarkivets kartor Augusti 2011 www.akershembygd.se anvisningen nr 16 Hembygdsdräkt för Åkers socken? En grupp om tre personer har nu bildats. De har haft ett par möten som första steg i att ta fram ett förslag till Åkers

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

förstod man vart man skulle och man bara kände hur fort man åkta uppåt mot rymden. Kapitel 3-SMS från rymden Vi var så nervösa och lite rädda men vi

förstod man vart man skulle och man bara kände hur fort man åkta uppåt mot rymden. Kapitel 3-SMS från rymden Vi var så nervösa och lite rädda men vi (Rymdresan) Swessy är en helt vanlig kille på 13 år som bor i Gotland. Mina kompisar Ebba, Kevin, Wilma och Pontus. Jag tänkte fråga dem om de var ensamma någon kväll. Och det blev då den 12/3 2015 sen

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Logg från Älva. Elevlogg: Datum: 14/ Elevloggare: David Ottervall och Freja Tonefjord. Personalloggare: Kerstin Månsson

Logg från Älva. Elevlogg: Datum: 14/ Elevloggare: David Ottervall och Freja Tonefjord. Personalloggare: Kerstin Månsson Logg från Älva Datum: 14/01-17 Elevloggare: David Ottervall och Freja Tonefjord Personalloggare: Kerstin Månsson Position: Mellan Gran Canaria och Teneriffa Segelsättning: Yttre och inre klyvare, stagfock,

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Resebrev 1 2015. från Prima Donna

Resebrev 1 2015. från Prima Donna Resebrev 1 2015 från Prima Donna Marmaris den 28 maj Hej på Er Alla En ny segelsäsong i Medelhavet ligger framför oss. Vi kom hit den 21 april. Denna gång med flyg från Stockholm. Vi landade i Dalaman

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Bondgossen kammarherre

Bondgossen kammarherre q Bondgossen kammarherre b Sagan är satt med typsnittet Semper, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid.

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Jennys barndom Jenny föddes på en gård som heter Lingmyren i Skarvtjärn, Harmångers socken en 16 juli 1901.Tre

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006

Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006 Sida 1 av 8 Träningsresa med Svensk Senior Golf till Tyskland 2/4-6/4 2006 Söndagen den 2 april samlades 23 förväntansfulla golfare på World of Golf för att med Olkaresors golfbuss från Brännö ta sig till

Läs mer

Kryssning från Cairns

Kryssning från Cairns Kryssning från Cairns Vill du uppleva barriärrevet och slippa alla dagsturister? Då är detta kryssningen för dig. Detta är en 4-dagars minikryssning från Cairns med mindre fartyg, avslappning, grym snorkling

Läs mer

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag heter Sara. Jag är 10 år gammal. Jag har en lillasyster. Hon är 3 år. Hon heter Linda. Jag har en mamma och pappa också. Vi är en fattig familj. Vi bor i ett litet hus på landet.

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

www.visitestonia.com

www.visitestonia.com www.visitestonia.com RESAN BÖRJAR Gadgetville är en liten by vid en stillsam plats nära havet. Nästan alla invånarna i byn älskar uppfinningar och att uppfinna saker. Lektionerna i naturvetenskap på skolan

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Tobago 2009-12-16 2010-01-05

Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Den 16 December glider vi sakta in i paradiset! Givetvis enligt skolboken, i gryningen med solen i ryggen om det oväntat skulle dyka upp ett rev! (Man o war bay är otroligt

Läs mer

CARL MIKAEL BELLMAN JAKOB WALLENBERG

CARL MIKAEL BELLMAN JAKOB WALLENBERG NILS ERDMANN CARL MIKAEL BELLMAN JAKOB WALLENBERG STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG INNEHÅLL. Carl Michael Hallman. Jakob Wallenherg. Inledning af Nils Erdmann 5 Carl Michael Bellman: Ur Frednians Epistlar:

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Logg från Älva. Elevlogg: Datum: 3/2-17. Personalloggare: Jungman Kerstin. Position: La Palma. Segelsättning: Nada. Fart: 0 knop.

Logg från Älva. Elevlogg: Datum: 3/2-17. Personalloggare: Jungman Kerstin. Position: La Palma. Segelsättning: Nada. Fart: 0 knop. Logg från Älva Datum: 3/2-17 Elevloggare: Oscar & Linnea Personalloggare: Jungman Kerstin Position: La Palma Segelsättning: Nada Fart: 0 knop Kurs: Ingen Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag morgon

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Grövelsjön Söndag 11/ elever i årskurs 4 på Norrängsskolan deltog i årets resa till Grövelsjön.

Grövelsjön Söndag 11/ elever i årskurs 4 på Norrängsskolan deltog i årets resa till Grövelsjön. Grövelsjön 2016. Söndag 11/9-2016. 14 elever i årskurs 4 på Norrängsskolan deltog i årets resa till Grövelsjön. I dag åkte vi buss. Efter ett tag stannade vi och pausade. Vi åt på Mac Donalds. Det var

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska Selma Fingal, torparhustru och tvätterska I Glimtar från 2005 finns en artikel som bygger på en intervju med Selma Fingal som gjordes på Hagagården 1982 av Elsie Lindholm och Ulla Nygren Selma som barn,

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj SEGELÄVENTYR MED BARNBARN OCH SOM ENSAMSEGLARE SEP. 2010 klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc

Läs mer

Dagbok VALPSIDA 150508. Skriv ut VALPAR.

Dagbok VALPSIDA 150508. Skriv ut VALPAR. Dagbok VALPSIDA 150508 VALPAR. Skriv ut I söndags kväll började Axa och jag att sova i valprummet. På onsdagen började Axa att bädda, hon ville inte äta något, knappt skinka eller leverpastej. Onsdag natt

Läs mer

MEDLEMSINFORMATION

MEDLEMSINFORMATION MEDLEMSINFORMATION 5 2016 Eftersom juni har varit en månad späckad med aktiviteter vill vi i styrelsen informera om dem medan informationen är färsk. Månaden inleddes för vår ordförandes del med Riksförbundets

Läs mer

Rut. Noomi och hennes svärdotter Rut

Rut. Noomi och hennes svärdotter Rut 1 Noomi och hennes svärdotter 1 På den tid då Israel styrdes av domare blev det en gång hungersnöd i landet. En man från Betlehem i Juda utvandrade då med sin hustru och sina två söner till Moab för att

Läs mer

Protokoll fördt vid diskussionsföreningen. Hemming P. Erson i Kälen, Söndagen den 1 feb 1891

Protokoll fördt vid diskussionsföreningen. Hemming P. Erson i Kälen, Söndagen den 1 feb 1891 Protokoll fördt vid diskussionsföreningen Tysts möte hos Hemming P. Erson i Kälen, Söndagen den 1 feb 1891 1 Förättades upprop hvarvid följande medlemmar vara frånvarande: Jonas Petter Nilsson, Jöns Nilsson,

Läs mer

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 1 RESEFAKTA, FLYG OCH BÅTAR FLYG Vi kommer att flyga till Split med SAS morgonflyg från Göteborg och Stockholm. Utresa Göteborg Split Stockholm Split

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

Bedömningsstöd. Historia 4-6. Elevhäfte

Bedömningsstöd. Historia 4-6. Elevhäfte Bedömningsstöd Historia 4-6 Elevhäfte UPPGIFT I HISTORIA ÅRSKURS 6 Källor från 1800-talets liv I arkiven (platser där man förvarar gamla dokument) finns mängder av bevis från det liv som människorna levde

Läs mer

Ur Statens järnvägar: Trafikavdelningens berättelse år 1929

Ur Statens järnvägar: Trafikavdelningens berättelse år 1929 Ur Statens järnvägar: Trafikavdelningens berättelse år 1929 D. Tågföringen. 1. Störningar i trafiken på grund av snöstormarna över södra Sverige den 15 18 januari och 14 18 februari 1929. a) Snöstormen

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

"LOGGEN" Informationsblad från Föreningen "SLUPEN" Nr 2 20.09 Argång 13

LOGGEN Informationsblad från Föreningen SLUPEN Nr 2 20.09 Argång 13 "LOGGEN" Informationsblad från Föreningen "SLUPEN" Nr 2 20.09 Argång 13 ORDFÖRANDE HAR ORDET... Tänk vad tiden går! Snart är det jul och snart är det nyår! Tiden rinner verkligen iväg. OSKAR II sover nu

Läs mer

DET VAR EN GÅNG EN RIK HERREMAN, som hade en enda

DET VAR EN GÅNG EN RIK HERREMAN, som hade en enda DET VAR EN GÅNG EN RIK HERREMAN, som hade en enda dotter. Inte så långt från honom bodde en fattig torpare. Torparen hade en son, som var jämnårig med den rika mannens dotter. De båda barnen tyckte om

Läs mer

Personbiografi Salongsuppassare Stefan Genser 1939.

Personbiografi Salongsuppassare Stefan Genser 1939. Personbiografi Salongsuppassare Stefan Genser 1939. Sjöingenjör Kjell Hellkvist The Austrian Stefan Genser i baren på Annie Johnson mitten av 1970-talet. Personbiografier i serien om Johnson Lines personal

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det.

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det. Huset är precis så stort och som på bilden pappa visade oss. Det ligger i utkanten av det lilla samhället på en kulle. Vart man än tittar ser man granskog. Mörk och tät som i sagorna. Det är så tyst på

Läs mer