Min okända amerikanska faster Ida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min okända amerikanska faster Ida"

Transkript

1 Min okända amerikanska faster Ida Av Rolf A Karlsson November 2005

2 1 Inledning 1891 emigrerade den 26-åriga Sara Kristina Johansdotter med sin 2-åriga dotter Ida till Amerika från Slätthögs socken, Kronobergs län. Ida var född på gården Nilsagård i Hössjö by där Sara Kristina tjänade som piga. Hemmasonen Anders Johan Carlsson hade erkänt faderskapet och betalat Sara Kristina en större penningsumma. Anders Johan var min farfar och Sara Kristina med dottern Ida hade gått ett okänt öde till mötes i Amerika. Att farfar hade en dotter utanför äktenskapet var till 1999 okänt för mig. Här redovisas vad som hittills framkommit efter flera års efterforskning. Denna syftade till att ta reda på vad som hände med mor och dotter i Amerika och att få kontakt med släktingar i Amerika. En bieffekt var att få kunskap om den stora emigrationen från Slätthög till Amerika och staden Sioux City med omgivningar. 2 Historisk bakgrund Från Slätthögs socken, Allbo härad, Kronobergs län utvandrade ca 900 personer till Nordamerika utav en total befolkning av ca Slätthögs kyrka Huvudskälet för den stora emigrationen var befolkningsexplosionen under 1800-talet vilket gjorde att landsbygden inte kunde föda befolkningen och att industrialiseringen av Sverige ännu inte hade kommit igång.

3 Utflyttningen tog fart i större omfattning efter det svåra missväxtåret I början av talet hade utflyttningen kulminerat. Det var främst den unga jordlösa befolkningen som gav sig iväg.. Minnesten över utvandrarna från Slätthög utanför kyrkan Då Sara Kristina Johansdotter med 2-årig dotter emigrerade från Slätthög 1891 fanns alltså redan ca 600 Slätthögsbor i Amerika vilket till antalet motsvarade ca 25 % av socknens befolkning. De flesta svenska emigranterna i den stora första vågen i slutet av 1860 talet sökte sig till Mellanvästerns jordbruksbygder, till stater som Minnesota, Illinois och Iowa.

4 Här fanns det ledig mark och enligt den så kallade homesteadlagen kunde en emigrant som brukade jorden i fem år erhålla sin jord gratis. När Sara Kristina emigrerade hade emigrationen från Sverige utvecklats till en massrörelse. Under toppåren emigrerade drygt personer årligen från Sverige och emigrantagenterna sålde resepaket inkluderande båtresa Göteborg-Hull, järnväg Hull-Liverpool, båt Liverpool- New York och tåg från New York till valfri destination i Amerika. Då var den lediga jorden redan upptagen och många svenskar sökte sej istället till de expanderande städerna. 3 Backstugan Berget i Hökaboda Sara Kristina föddes 1865 i backstugan Berget i Hökaboda. Backstugefolket tillhörde den allra fattigaste befolkningsgruppen i samhället och för denna grupp bestod vardagen av en kamp för överlevnad. Hökaboda är en by som ligger ca 10 km norr om Slätthögs kyrka. Fadern var Johan Magnus Gabrielsson och modern var Matilda Carlsdotter. Johan Magnus var född på det närbelägna torpet Stickefälle. De fick 4 barn varav Sara var den andra i ordningen. När Sara Kristina var 11 år dog modern på grund av slag. Åtta månader efter hustruns död gifte Johan Magnus om sej med pigan Maria Petersdotter. De fick 6 barn tillsammans varav 2 dog som spädbarn. ( se vidare bilaga 1). Förhållande för familjen måste ha varit mycket svåra. Backstugan Berget. Foto taget troligen på 30-talet av Idas broder Karl Johansson, Vegby som skickade detta till sin syster i USA. Stugan revs på 50-talet.

5 Baksidan av kortet Här är samma plats idag. Min dotter Lena står på stenhögen efter skorstenen. Runt platsen finns fortfarande spår efter uppodlad mark som Sara Kristinas far skapade i skogen troligen omkring Nuvarande ägaren planterade skog för ca 10 år sedan.

6 Fotot ovan visar stengärdsgården som omsluter fältet. Problemet år att Småland kallas Stenriket därför att överallt finns fullt av stora och små stenar i jorden. För att kunna använda plogen måste de avlägnas. Det var ett enormt stort arbete att utan maskiner avlägsna dessa och bygga stengärdsgårdarna. Dessa hindrade boskapen att komma in på åkern som vid denna tiden betade i skogen, Platsen är ett av många exempel på övergivna boplatser i Smålands skogar. Stengärdesgårdarna är ny skyddade och får inte avlägsnas. De betraktas som monument över våra förfäders hårda livsvillkor. Dessa torp och backstugor skapades under 1800 talet på grund av den ökande befolkningen. De kunde vanligtvis föda en eller två kor, en gris och höns och gav föda till en familj. Många av dessa familjers barn utflyttade till Nordamerika. 4 Nilsagård i Hössjö när Sara Kristina var 16 år anställdes hon som piga på gården Nilsagård i Hössjö by belägen ca 1,5 km söder om Slätthögs kyrka. På gården bodde ogifta hemmasonen Anders Johan Carlsson, född 1852 med sina föräldrar Carl Magnus Jönsson och Lena Cajsa Andersdotter. Gården har ägts av släkten i många generationer i april födde Sara Kristina en dotter utanför äktenskapet : Nanny Ida Wilhelmina. Anders Johan erkände faderskapet.

7 Anders Johan som ung Enligt en obekräftad uppgift gav Anders Johan en större penningsumma till Sara Kristina. I juni 1893 gifte sig Anders Johan med Mathilda Andersdotter från Hjälmseryds socken. De fick 5 barn i äktenskapet och 15 barnbarn. Anders Johan avled 1919 och Mathilda 1932.

8 Det gamla huset på Nilsagård, troligen midsommar 1893 efter giftermålet. Anders Johan står i förgrunden. På bänken till höger sitter hans mor Lena Kajsa och hustrun Mathilda. 5 Hultet Hultet är ett markområde som tillhör byn Klasentorp, beläget 3-4 km norr om den centrala byn och ca 5 km norr om Slätthögs kyrka. På Hultet fanns ett flertal torp tillhörande olika gårdar i byn. Enligt husförhörslängd flyttade Sara Kristina med dotter till Hultet, närmare bestämt till Södrahult tillhörande Skåningagård i Klasentorp i november 1890 när dottern Nanny Ida W var ett och ett halvt år. Torpet beboddes av änklingen Jonas Svensson, född Hans hustru Kajsa Lisa Kristoffersdotter hade dött i januari samma år. Ca 1-2 km norr om Södrahult fanns torpet Lilla Norrhult (beläget vid vägskälet mot Gamleboda). Där bodde sockenskräddaren Erik Pettersson (född 1834) med hustru Kristina Gustafsdotter (född 1825). 2 av deras 4 barn nådde vuxen ålder nämligen döttrarna Wendela (född 1857) och Amanda (född 1867). Döttrarna hade utvandrat till Amerika 1888 respektive 1890 och bodde i Sioux City, Iowa. Mellan Södrahult och Lilla Norrhult låg torpet Björkelund tillhörande byn Littelhult, även kallad Knappaträdan. Härifrån hade Carl Gustaf Danielsson (född 1866) utvandrat med Amanda som ressällskap till Sioux City år 1890.

9 6 Utflyttning i juli 1891 till Amerika Onsdagen 15 juli 1891 besökte följande personer prästgården i Slätthög för att anmäla utflyttning till Amerika : Sara Kristina Johansdotter (26 år) med dottern Nanny Ida Wilhelmina (2 år) från Södrahult, Skåningagård, Klasentorp Erik Pettersson (57 år) och Kristina Gustafsdotter (75 år) från Lilla Norrhult, Södragård, Klasentorp Vendla M Åberg (14 år) från Åboda Wendla M Jonasdotter (30 år) från Hässleberg. Vendla Åberg tillhörde en stor familj som i sin helhet successivt utflyttade till Amerika. Hon var det tredje syskonet som utvandrade. Åren efter följes hon av föräldrarna, grenadjären Anders Magnus med hustru Ingrid Kajsa och ytterligare 5 syskon. Anders Göran Johannesson (20 år) från Södragård, Klasentorp finns också registrerad som utflyttad samma datum. Men han reste inte tillsammans med de övriga. Han hade deltagit i ett byaslagsmål mellan Klasentorp och Hössjö och misshandlat en person så svårt att han såg sej tvungen att fly till Amerika för att undvika lagens arm. Enligt uppgift skjutsades han till Vislanda station med häst. Troligtvis tog han tåget till Malmö och emigrerade via Köpenhamn där det var möjligt att emigrera utan legala utresedokument. Han bosatte sej i Duluth, Minnesota och besökte sin hembygd på 1920-talet. Veckan efter utflyttningsanmälan drog övriga sällskapet med hästskjuts från Slätthög till Moheda järnvägsstation 4 km därifrån. Därefter med tåg till Göteborg via Nässjö och Falköping (järnvägen Alvesta-Borås var ännu inte byggd). Resan torde ha tagit en hel dag i anspråk. Fredagen 24 juli gick man ombord på emigrantfartyget Auristo efter övernattning på emigranthotell. Fartyget avgick enligt tidtabell varje fredag em och var väldigt nytt och modernt och hade tom elektriskt ljus. Enligt passagerarlista inlämnad av emigrantagenterna avreste denna dag ca 300 svenska emigranter. Av ovan nämnda Slätthögsbor finns på passagerarlistan : Sara Kristina med dotter med angiven destination Sioux City samt Vendla Åberg och Wendla Jonsson med angiven destination till Minneapolis. 7 Resan Göteborg till Sioux City 1891 Resan med båt från Göteborg till Hull i England tog ca ett och ett halvt dygn. Detta betydde att de anlände till Hull söndagen 27 juli på eftermiddagen. Efter övernattning på hotell reste man med järnväg till Liverpool vilket tog en halv dag i anspråk. Efter några dagars väntan på emigranthotell fortsatte man med ett större skepp till New York.

10 Ett emigrantfartyg lämnar Göteborg med destination England Vid denna tid hade de stora Amerika fartygen utvecklas till stora snabba båtar jämfört med tidigare decenniers fartyg. Överfarten över Atlanten tog ca 10 dagar Ett stort emigrantskepp lämnar Liverpool med destination New York Mottagningsstationen för amerikaemigranter var vid denna tid Old Barge Office, beläget vid den sydöstra spetsen av Manhattan. Vid denna tid passerade ca 2000 personer per dag genom detta nålsöga. Ca 1 % blev avvisade av främst hälsoskäl eller att inte bedömdes kunna försörja sej. Stationen var ett provisorium i väntan på att den nya mottagningsstationen som höll på att byggas på Ellis Island skulle bli färdig. Denna fick en mottagningskapacitet på emigranter om dagen. Den gamla mottagningsstationen Castle Garden på sydvästra spetsen av Manhattan hade stängts i april 1890 efter att varit i drift sedan 1855.

11 Mottagningsproceduren måste ha varit mycket jobbig och förvirrande för Slätthögsborna som troligtvis innan denna resa aldrig tidigare varit utanför hembygden. Efter denna pärs väntade en ca 200 mils järnvägsresa från New York till Sioux City. Sträckan motsvaras av sträckan Stockholm Rom. Rederiet hade agenter som hjälpte invandrarna att hitta tågen västerut. Agenterna försökte också varna resenärerna för yrkesbedragare som försökte avlura dem på pengar och bagage. Amerikanska järnvägsnätet var vid denna tiden fullt utbyggd och drevs med stor effektivitet. Sällskapet från Slätthög första anhalt var Chicago där sällskapet spreds till sina olika slutmål. Sara Kristina med dotter, Erik och Kristina till Sioux City samt Vendla och Wendela till Minneapolis i Minnesota. Från Chicago till Sioux City var det ytterligare 700 km med minst ett ytterligare tågbyte. I mitten av augusti 1891 kom sällskapet lyckligt fram till slutmålet, förhoppningsvis med pengar och bagage i behåll. I staden bodde döttrarna till Erik och Kristina från Lilla Norrhult. De var medlemmar i en kyrkoförsamling som tillhörde Svenska Missionsförbundets systerkyrka i USA. Församlingen kallades First Covenant Church. Människorna från Slätthögs isolerade skogsbyar som kom till Sioux City måste inte bara anpassa sej till ett nytt land utom också till en modern storstad. 8 Sioux City, Iowa I Sioux City i staten Iowa och landsbygden runt denna fanns i slutet av 1800 talet ett antal bygder med starkt svenskt inslag. Ett tecken på detta är alla svenska kyrkoförsamlingar i området. Många emigranter från Slätthög och omgivande socknar bodde på gårdar i närheten. Högtgående tåg i Sioux City 1856 hade staden 2 hotell, en bank och 150 invånare. Snart blev slakterier en viktig näringsgren i staden. Slakterierna och andra industrier drog snabbt till sig många människor

12 till Sioux City. Mellan 1880 och 1890 växte staden explosionsartat bodde 7500 människor i staden och tio år senare hade antalet vuxit till Av dessa var ca 4000 av svenskt ursprung. Efter svenska förhållanden var den mycket stor. Exempelvis bodde i Växjö bara 6000 människor vid denna tid. Staden var mycket modern fanns det både elektriska spårvagnar och högtgående lokaltåg. Missionsförbundets grundare P Waldenström gjorde en resa i Nordamerika 1890 och besökte en mängd orter med svensk befolkning, bl a Sioux City. Han skriver i sin reseskildring : Sioux City är en av Amerikas mest framstående städer. Dess läge är även det mest utmärkta, som någon stad kan ha. Det ligger ungefär fem hundra eng. mil nästan rätt i väster om Chicago vid den stora floden Missouri, just vid den punkt där staterna Nebraska, Södra Dakota och Iowa sammanstöter. Den omgivande trakten är mycket fruktbar. Sioux City har även utmärkta järnvägskommunikationer. Över Missourifloden är byggd en järnvägsbro av järn som sägs ha kostat 1,250,000 dollars (nära 5 millioner kronor). Inte mindre än 36 passagerartåg kommer och går dagligen. Stadens historia är ett märkvärdigt exempel på hur städer i Amerika kan uppstå och utvecklas. År 1855 fanns på den plats där Sioux City nu ligger, endast två hus. Vid slutet av samma år fanns där nio hus. Av dessa var två hotell, två handelsbodar och ett postkontor. År 1856 fanns 90 hus och 400 invånare hade staden invånare. Under år 1889 byggdes i Sioux City 150 nya affärshus och 763 bostadshus samt 8 kyrkor. För gatukommunikationerna är sörjt genom utmärkta spårvagnar vilka drages dels av hästar, dels av kablar, dels av ånga. Stadens huvudsakliga näringar är dess handel med spannmål, isynnerhet majs och dess stora slakterier. De senare är fyra till antalet. Under år 1888 var tre av dem igång och där slaktades då 11 tusen svin samt 2 tusen nötkreatur om dagen. De första svenskarna anlände till Sioux City för ungefär 20 år sedan. Några av dem bor där ännu och är rika. Man antar att staden har 4 tusen svenskar. De som har något kyrkligt intresse och de är ju där som på andra håll i minoritet är delade i olika församlingar med var sin kyrka. Missionsförsamlingen är den äldsta av de skandinaviska församlingarna. Den stiftades redan i början av 1870-talet. Församlingen har dock inte haft stor framgång. I allmänhet företer Sioux City ett bedrövligt tillstånd. En mammons ande vilar tungt över staden, och väckelser är der sällsynta. Rusdrycksförbud gäller i Sioux City och i staten Iowa. Dock råder i staden mycken dryckenskap, beroende därpå att Sioux City ligger alldeles på gränsen till Nebraska, där rusdryckshanteringen ännu är tillåten. I slutet av 1800-talet fanns en stark koncentration av svenskar och svenskättlingar strax öster av centrum kring ett område som begränsas av Court Street och Clark Street. Speciellt den mellanliggande Iowa Street befolkades nästan bara av svenskar. Många svenskar var snickare till yrket. En annan intressant iakttagelse är att i de fina stadsdelarna var det mycket vanligt kring sekelskiftet att nyanlända unga svenskor var anställda som hembiträden. Kring 1910 förändrades befolkningsmönstret. Man ser att en del svenskar flyttade ut och ryska judar flyttade in i området. Gatunätet har också ändrats. Efter 1920 har det dragits en järnväg och en genomfartsled (Floyd bouleward) mellan gatorna Iowa Street och Clark Street.

13 Under 1900-talet minskade staden i relativ betydelse. Slakterierna är nu borta och staden har för närvarande invånare. 9 Familjen Welin i Sioux City Drygt ett år efter ankomsten till Sioux City gifte sej Sara Kristina från Slätthög med änklingen Nils Welin. Nils (Nels) och hans andra fru Sara Christina strax efter giftermålet Nils Persson ( född 1844) hade utvandrat tillsammans med hustrun Elna ( född 1851) år 1873 från Vä socken i Kristianstads län till Fremont i staten Nebraska där redan hans bror Pete (Per) bodde. Bröderna tog sig namnet Welin i USA.

14 Nils hade ägt en liten gård i Ormatofta i Vä socken och lyckats så bra med skördarna att han lyckades finansiera resan till Amerika. Men där fick han i början slita hårt. Blanda annat arrenderade han mark men hade otur med skördarna. Efter att haft en del andra arbeten öppnade han en speceriaffär i den expanderande staden Sioux City. Affären förblev i familjens ägo ända till Nils och Elna fick 6 barn tillsammans. Anmärkningsvärt är att de flesta dog unga. ( se bilaga 2) Familjen var medlemmar i stadens svenska missionsförsamling, First Covenant Church. Dess kyrka låg vid Court Street i svensk-kvarteren. Endast någon eller några veckor efter Sara Kristina och Idas ankomst till staden 1891, dog hustrun Elin i en ålder av 40 år. Nils Welin stod då som vårdnadshavare till Alise 11 år, Anna 8 år och David 4 år. Den 25-åriga dottern Kersti Mari dog 28 september Strax därefter gifte sej Nils med Sara Kristina från Slätthög (4 november 1892). Året efter dog även Nils dotter Alise i en ålder av 13 år. Nils ändrade sitt förnamn till Nels och hans nya hustru och fosterdotter ändrade sina tilltalsnamn till Christina och Ida. Nels och Christina fick 5 barn: (se bilaga 2). Familjen hyrde först bostad på adressen th Street men flyttade på 1910-talet till eget hus på samma gata till adressen th Street vid korsningen till Clark Street. I bottenvåningen fanns familjens affär. År 1920 bodde barnen Albert, Elsie och Effie fortfarande kvar i familjen. Ellen och Alice var gifta och bodde i Kansas City, Missouri. Ellen var gift med Fred R Miller och de fick detta år dottern Dorothy. Den 29 oktober 1929 dog Nils Welin i en ålder av 85 år. Den sista tiden hade han varit nästan blind vilket innebar att hustrun och de hemmavarande barnen skötte affären. Enligt uppgift från folkräkningen 1930 bodde änkan Christina Welin kvar på samma adress tillsammans med sonen Albert och dottern Effie. Christinas yrke uppgavs vara specerihandlare och barnen handelsbiträden. Det ägda huset hade ett registrerat värde av $1000. Den 11 juni 1934 dog sonen Albert. Han hade tjänstgjort i 1:a världskriget i Europa. På 30-talet gifte Christina om sig med Olaf Anderson. I januari 1951halkade hon på en isfläck när hon hängde tvätt och bröt lårbenshalsen. I mars 1951 dog hon 86 år gammal. Därefter sålde familjen affären och den nye ägaren gjorde om den till en bar.

15 Sara Christina lärde sig tala bra engelska och var mycket aktiv ända till sin död Ellens dotter (och Christinas dotterdotter) Dorothy heter Atkinson i efternamn och bor i numera i Shalimar, Florida tillsammans med sin ena dotter Chris (Christina) Asbill med familj. Hennes andra dotter heter Jennie Sara och är bosatt i Geneva, New York. Dorothy har många barndomsminnen av sin mormor Sara Christina och gav sina döttrar var sitt namn efter henne. Sara Christina på äldre dar 10 Idas familj i Sioux City Ida konfirmerades Hon gifte sej med Charles D. Martin vars föräldrar invandrat från Nordirland. Vid giftermålet var Ida 19 och Charles 30 år. De fick en dotter, Helen. Enligt folkräkningen 1920 bodde familjen då i Sioux City och Idas titel var nurse ( = sjuksköterska) och Charles försäljare. Senare drev paret ett hem för mentalt handikappade på en hyrd gård utanför Fort Dodge i Iowa. Denna verksamhet gick inte så bra ekonomiskt. Charles dog troligen redan på 30-talet och därefter flyttade Ida tillbaka till Sioux City till ett hus i korsningen 16th Street Clark street. I sin lägenhet hade hon en mängd kanariefåglar. Hon tog arbete på en borstfabrik i närheten.

16 Senare köpte hon ett eget hus i den östra delen av staden, adress 2058 Clinton Street. Hon fick svårigheter att behålla huset på grund av ekonomiska problem och då övertog dotterns familj huset. Hon gifte om sig i slutet av sin levnad. Jag har inte lyckats få vetskap om med vem, men en uppgift säger att han hette Frank i förnamn. Ida levde 1951 når hennes mor dog. Men det är oklart när hon själv dog. En uppgift säger att hon dog under första halvan av 1950-talet. 11 Helen Cormanys familj Idas dotter Helen föddes 1910 och gifte sej vid 18 års ålder med den ett år äldre Harold Cormany. Bägge började arbeta i ett av de stora slakterierna i staden. Harold blev så småningom förman. Helen arbetade sedan på en fabrik som gjorde el-komponenter, Där fick hon någon form av förgiftningsskada och dog redan 1963 i en ålder av 53 år. Helen och Harold fick 2 söner : George och Harold Jr Harold Sr flyttade efter sin pensionering till Arizona och gifte om sej med Bessie. Han dog Bessie är fortfarande är i livet. Fotot taget 1948 i Sioux City. Från vänster: Ida, Ellen, Helen, George, Harold Jr and Olaf

17 Harold Jr var brandman och fick 2 barn: sonen Randy och dottern Sandy. Han blev rökförgiftad i tjänsten och dog av sviterna i 1973 i Omaha, Nebraska. Efter hans död tog Harold sr hand om barnen i Arizona där de fortfarande bor. George bor för närvarande i det lilla samhälle Onowa söder om Sioux City nära Missouri floden. Han arbetar på en kasino- båt på floden. Han är gift för tredje gången. Första giftet slutade med skilsmässa och hans andra fru dog i cancer. I första giftet fick George 5 barn och i det andra 2 barn. Helen Cormany with med sina pojkar på landet i Iowa Harold Cormany Sr

18 Randy Cormany, en av Helens och Harolds sr sonsöner med sin fru Julie 2004 i Arizona 11 Övriga personer från Slätthög och angränsande socknar som reste till Sioux City I staden bodde Eriks och Kristinas två döttrar från Lilla Norrhult med familjer. De var också inskrivna i First Covenant Church. Vendela hade gift sej med Nils Peter August Karlsson (född 1847 i Hjelmseryd) De fick 4 barn i Sverige. Familjen utflyttade till Nordamerika och Sioux City i april Ytterligare 2 söner föddes i Amerika. Den yngste sonen Gilbert Carlsson dog i Sioux City juni 1986 som pensionerad järnvägsarbetare. Ende sonen Gordon Carlson lever för närvarande i Sioux City som pensionär. Han har en son som är präst i South Dakota. Amanda gifte sej i september 1888 med Johan August Svensson, också från grannsocknen Hjelmseryd. En månad efter giftermålet föddes dottern Anny Maria. I april 1889 utvandrade mannen Johan August till Amerika och ett år senare i april 1890 följde hustru och dotter efter till Sioux City. Ressällskap var Carl Gustaf Danielsson från Björkelund, Littelhult. Familjen var medlemmar i First Covenant Church i Sioux City under åren De bodde på samma gata som systerns familj. ( Se vidare bilaga 4) Det är ej bekräftat att föräldrarna från Lilla Norrhult verkligen reste till Amerika Trots att de begärde utflyttningsbevis till Amerika samma dag som Sara Kristina. De finns nämligen inte med på passagerarlistan från båten Auristo. Ytterligare en Slätthögsbo var inskriven i den svensk-amerikanska församlingen i Sioux City nämligen Nels Danielson. Han var född Bästerna Norregård 1881 under namnet Nils Mandus Danielsson och hade utvandrat i maj 1890 med destination Chicago.

19 Hans äldre bror Anders Johan, född 1875 följde efter genom utvandring 1896 med destination Sioux City. Troligtvis bodde också Amandas ressällskap Carl Gustaf Danielsson från Björkelund, Littelhult kvar i staden eller dess närhet. Från byn Skog tillhörande grannsocknen Moheda (beläget ca 7 km från Klasentorp) utvandrade följande syskonskara med destination Sioux City: Johannes, Justina, Johan Walfrid, Gustaf Adolph och Carl Otto. Föräldrarna hette Jonas Johannesson och Inga Catharina Andersdotter. Carl Ottos levnad i Amerika är känd. Han arbetade på en gård i närheten av Kiron ca 50 km från Sioux City Han gifte sej med änkan på gården. Denna var änka efter sonen till Carl Magnus Johannesson (Johnsson) som hade utvandrat redan 1867 från Skåningagård, Klasentorp. Carl Ottos familj flyttade 1902 till Redfield, South Dakota. En systerson till ovanstående utvandrare, John Mellskog följde efter på 1900-talet och blev framgångsrik byggmästare i Chicago. Hans son Donald från Chicago har byggt en sommarstuga vid byasjön Fiolen som han besöker varje år.. 12 Hur jag kom fram till fakta i denna berättelse Information om att farfar hade fått en dotter före sitt giftermål fick jag 1999 av min kusin Erik Nilsagård. Jag startade denna efterforskning i början av Enda spåret var en anteckning om Idas födelse i Slätthögs husförhörslängd och en anteckning om utflyttning till Amerika. Jag hade ingen erfarenhet av emigrantforkning men inköpte boken Emigrantforska steg för steg! av P Clemensson och K Andersson. Boken var till mycket stor nytta och rekommenderas varmt till alla som vill börja emigrantforska. Av en kusin fick jag reda på att min farbror Gustaf Hössjer besökte USA i början av talet på yrkesmässiga orsaker. Han gjorde då vissa efterforskningar efter sin syster. Men uppgifter saknas om resultatet eller hur den gjordes. Ganska tidigt fick jag fram att Sara Kristina hade åkt till Sioux City, via passagerarlista uppgjord av hamnpolisen i Göteborg. I en databas (EMIHAMN) finns 1,3 miljoner svenska emigranter från passagerarlistor uppdaterade. Denna databas finns på en CD-skiva som jag införskaffade. Parallellt letade jag upp Sara Kristinas födelseplats i Hökaboda och började kartlägga hennes släkt för att eventuellt komma i kontakt med någon av hennes släktingar i Sverige som skulle kunna känna till hennes öden i USA. Eller att hitta släktingar till henne som också emigrerat och kanske via dessa få fram information. Men dessa undersökningar gav inget resultat. Jag kartlade också andra Slätthögsbor som for till Sioux City för att via dem kunna spåra Sara Kristina. Men detta gav detta inte heller något resultat.

20 I April 2003 registrerade jag en förfrågan om Sara Kristina och hennes dotter på ett amerikanskt släktforskningsforum för Sioux City på Internet. (Ancestry.com). Via denna hemsida kan man också få tillgång till registren från de amerikanska folkräkningarna som görs var tionde år. (tom 1930). De handskrivna registren är avfotograferade och visar gata för gata, adress för adress samtliga boende vid en viss tidpunkt. Nu är samtliga register även uppdaterade digitalt och sökbara, vilket inte var fallet Jag satt många kvällar hösten 2003 och lusläste registret för Sioux City för år 1900 för att försöka hitta Sara Kristina med dotter Nanny Ida Wilhelmina. En kväll i November 2003 fick jag napp. Jag hittade Nels Welins familj med hustru Christina (född 1865 i Sverige) och styvdotter Ida, (född i Sverige 1889). Därefter gick det snabbt att karlägga familjen Welin via folkbokföringen 1920 och 1930 som redan då var sökbara. Jag fann till exempel att Nels och Christinas dotter Ellen bodde 1930 i Kansas City och hade en dotter Dorothy. Men hur skulle jag gå vidare för att hitta anförvanter till Christinas barn? Folkräkningarna efter 1930 är inte tillgängliga och något central folkbokföring finns inte i USA. Exempelvis att spåra Dorothy? De flesta barnen till Sara Christina var döttrar och man kunde misstänka att de hade fått andra efternamn som vuxna. Ett spår var att söka efter släktingar till systrarna Vendla och Amanda från Lilla Norrhult för att eventuellt från dem få information om familjen Welin. Jag lyckades spåra en sonson till Vendla, Gordon Carlson i Sioux City, men han hade ingen information om sin farmor eller hennes bekanta. Men i December 2003 skedde undret. Jag fick svar från Dorothys dotter Jennie på min förfrågan via Internet. Hon skrev att hon och hennes mor börjat forska efter sin svenska bakgrund och att mina uppgifter stämde med deras släktingar. Vi började brevväxla via mail och utbytte information. Det mest värdefulla för mig var alla familjefoton som Dorothy skannade och skickade via e-post. Också alla brev som Christinas bröder Karl och Axel i Småland skickat till sin syster i USA fick jag via e-post. Även brev till Nels Welin från syster och mor i Skåne. Jag översatte dessa till Dorothys stora tacksamhet och glädje. Jag fick sedan information av Dorothy att Idas dotter Helen gift sig med en man vid namn Cormany och att hon fick 2 söner vid namn George och Harold. Men hon visste inte var dessa nu bodde i USA. Via en personsökningssida på Internet fick jag fram några personers telefonnummer som hette George Cormany och som bodde i staten Iowa. En person bodde ganska nära Sioux City. Jag ringde upp denne för att få reda på om vi var släkt. Vi kunde snabbt konstatera att så var fallet eftersom hans mor hette Helen och hans mormor Ida. Via honom fick jag adressen till hans avlidne broders barn i Arizona. Sedan hände inte mycket i denna efterforskning förrän i Oktober 2005 då jag besökte den 85- åriga Dorothy i Florida under några dagar. Jag blev kungligt mottagen i hennes och Chris stora hem. Jag fick där ytterligare foton och information under givande och intressanta samtal. Jag hade också planer att besöka Randy och Sandy Cormany i Arizona men tiden räckte inte till.

21 Dorothy, dotterdotter till Sara Christina, visar sitt familjealbum för mig i hennes hem i Florida 13 Funderingar och spekulationer Varför utvandrande Sara Kristina med dotter till Amerika? Att som ogift mor med dotter utvandra utan att ha försörjningen tryggad i det nya landet skulle vara ett stort vågspel. Jag tror att systrarna från Lilla Norrhult skrev hem till föräldrarna för att hjälpa Nils Welin att skaffa en hushållerska i familjen. Orsaken var att hans hustru Ellen var dödssjuk. Systrarnas och Welins familjer tillhörde ju samma lilla kyrkoförsamling i Sioux City och kände därför varandra. Under denna tid emigrerade många unga svenskor för att bli anställda som hembiträden i städerna. The Swedish maid var eftersökt och känd för att vara arbetsam och hederlig. De fick ett mycket bättre liv som hembiträde i Amerika jämfört med att vara piga på en lantgård i Sverige. En av de närmaste grannarna till systrarnas föräldrar var Sara Kristina i Södrahult som dessutom hade kapital till Amerika biljetten. Troligen gjordes anställningen upp via brev mellan Sara Kristina och Nils Welin.

22 Fortfarande skulle jag vilja veta mer: Om relationen mellan Anders Johan och Sara Christina i Nilsagård Om Idas liv, speciellt under hennes senare levnad som tyvärr hennes sonson George inte kan ge mycket information om. Om vad som hände med sockenskräddaren Erik och hans hustru från Lilla Norrhult. Kom de fram till Amerika eller blev de kvar i Sverige? 14 Källor 1) Material från den federala folkräkningen i USA (census) för åren 1900, 1910, 1920 och (Finns tillgängliga via Internet, 2) EMIHAMN databas omfattar 1,3 miljoner svenska emigranter från passagerarlistor i emigranthamnarna samt mikrorullar över passagerarlistorna. ( CD-skiva) 3) Dataregister över anmälda emmigrationer från svenska kyrkböcker (Emigrantinstitutet) 4) Kopia av officiell förteckning över emigranter för året 1891 från Slätthögs församling 5) Databas över namn som finns i mikrofilmade församlingsböcker från svenska församlingar i USA (Emigrantinstitutet) 6) Kronobergs Genealogiska Förenings (KGF:s) databas över födda, vigda och döda i länet (CD-skiva) 7) Register över emigranter från Moheda och angränsande socknar (inkluderande Slätthög). Registret är skapat av Ingmar Hedenvik och innehåller data från svenskamerikanska kyrkor i USA. Registret finns i papperversion på Emigrantinstitutet och på biblioteket i Moheda. 8) Husförslängder över Slätthögs och Hjelmseryds socknar 1880-talet och 1890-talet. (mikrokort via SVAR) 9) Social Security Death Benefit Records (Internet). 10) Församlingsbok First Covenant Church, Sioux City ( mikrorulle Emigrantinstitutet) 11) Eva-Britta Fransson, Gamleboda, Slätthög 12) Märta Karlsson, Hökaboda, Slätthög 13) John Johansson, Hössjö, Slätthög 14) Ruth Dahl, Hössjö, Slätthög 15) Sven Erik Nilsson, Göteborg 16) Rut Petersson, Anderstorp 17) Jennie Canne, New York 18) Dorothy Atkinson, Florida 19) George Cromany, Iowa 20) Boken om Slätthög och Mistelås, kapitel Emigrationen i Slätthög av Eva-Britta Fransson 21) Emigrantforska steg för steg! av P Clemensson och K Andersson 22) Böckerna Grönabergs rote, del 1 och del 2, utgivna av föreningen Grönabergs rote. 23) Genom Norra Amerikas Förenta Stater, Reseskildring av P Waldenström utgiven ) Personuppgifter från familjen Welins familjebibel.

Sara Kristina från Berget i Hökaboda ett livsöde av Rolf A Karlsson

Sara Kristina från Berget i Hökaboda ett livsöde av Rolf A Karlsson Sara Kristina från Berget i Hökaboda ett livsöde av Rolf A Karlsson Mina forskningar efter Sara Kristina och hennes dotter För ca 10 år sedan fick jag veta att min farfar i slutet av 1800-talet hade fått

Läs mer

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON En Släktforskningrapport För ANDERS GÖRAN JOHANNESSON Skapad den 28 februari 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

Svenskarna i Sioux City Av Rolf A Karlsson

Svenskarna i Sioux City Av Rolf A Karlsson Svenskarna i Sioux City Av Rolf A Karlsson Jag har under ett antal år sysslat med efterforskningar av släktingar som emigrerade i slutet av 1800-talet till staden Sioux City i USA. Jag har då också intresserat

Läs mer

Utvandrare från Snavlunda

Utvandrare från Snavlunda Utvandrare från Snavlunda Mellan åren 1840 och 1930 utvandrade cirka 1,2 miljoner svenskar till USA, vilket betyder att nästan var femte svensk sökte lyckan i det stora landet i väst. Cirka 200.000 återvände

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

TORNURET I BÄCKEBO KYRKA

TORNURET I BÄCKEBO KYRKA TORNURET I BÄCKEBO KYRKA Foto: G Petersson GURLITH PETERSSON Jenny de Besche f. Andersdotter 1861 ca 1914 Jenny Charlotta Andersdotter föddes den 5 maj 1861. Enligt Födelse- och dopboken är hon döpt till

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON En Släktforskningrapport För ANDERS GÖRAN JOHANNESSON Skapad den 28 februari 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Erik Martin Douhan

Erik Martin Douhan Erik Martin 1866-05-21 1918-09-05 Brita Cajsa Andersdotter 1827-1833 Jan 1813-1876 Maria Kristina Hermansson 1861-1924 Erik Martin 1866-1918 Nils Herman 1885-1965 Maria Katarina 1889-1918 Erik Johan 1890-1961

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Hur jag fann Eric i USA

Hur jag fann Eric i USA Hur jag fann Eric i USA Följande är ett sammandrag av det föredrag jag hade förmånen hålla vid föreningens årsmöte 19 mars. Hemmaplan Jag började med vad jag kunde finna i Sverige. Min farfars bror Erik

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR 1 Ola Lönnqvist En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR Information erhållen 21/8 2011 av Gunnar Frisén: Bror Frisén, far till Gunnar Frisén, född 6 feb 1914. Axel Frisén, släkting i Skövde. Forskning den 21-22/8

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia.

Selma Josefina gifte sig med Sven i Holmia. Buchau - Bochou Carlsson Christiansson Johansson Eriksson Det sägs att det kom två vandrande gesäller någon gång på 1600-tal från Tyskland med efternamnet Buchau. Senare troligen stavat både Buchou, Bouchow

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

Berättelsen om Carl Uhr och hans familj

Berättelsen om Carl Uhr och hans familj Berättelsen om Carl Uhr och hans familj Carl och hans familj Carl föddes 1815 i Västergötland Undenäs socken. Gården där Carls familj bodde heter Baggekärr. Han var yngst av 6 syskon. Föräldrar var Anders

Läs mer

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet Ola Lönnqvist Från vaggan till graven Vi följer en person under 1800-talet Följ noga alla källor och sidor och se till att du förstår hur och var jag hittat informationen som jag skrivit av. På några ställen

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Systrarna på torpet Kajsalyckan

Systrarna på torpet Kajsalyckan Systrarna på torpet Kajsalyckan Av Eva Johansson Kajsa Johansdotter har gett namn åt torpet Kajsalyckan i Östergöl. Torpet Kajsalyckan i Östergöl i Älmeboda socken har fått sitt namn efter Kajsa Johansdotter.

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Vimpelås. Torp 324. Foto från 2001

Vimpelås. Torp 324. Foto från 2001 Vimpelås. Torp 324 Foto från 2001 Anders Bengtsson född den 11/9 1843 i Hägnen och hans hustru Christina Olausdotter född 23/10 1845 på Stensgård i Kärrsgärde, båda i Sätila socken. Paret gifter sig år

Läs mer

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde 12.1.1. (Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde Känslor. Det mesta handlar om känslor. Det som berör. Jag kan verifiera något på en sorts vetenskaplig grund och argumentera utifrån detta.

Läs mer

Välkommen till vecka 3

Välkommen till vecka 3 Välkommen till vecka 3 I den här lektionen ska vi följa en kvinna bakåt i tiden. Kvinnan avled 1974 och vi ska spåra hennes farfar som var född 1781. Kvinnan har vi valt ut slumpmässigt ur en församling

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Antavla Gustaf Henrik Petersson

Antavla Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Magnus Eriksson 1809-09-16 Långstorp Mellangård 1880-05-08 Öjaby Norregård (Jön Brukare och torpare Peter Magnusson 1837-06-30 Öjaby Norregård (Jön 1894-11-04 Öjaby Postgård Fridh

Läs mer

JOHAN MAGNUS KARLSSON

JOHAN MAGNUS KARLSSON En Släktforskningrapport För JOHAN MAGNUS KARLSSON Skapad den 5 juli 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL 1. DIREKTA

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats.

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Sida 1 av 10 Botvidsbygdens Släktforskarförening Torpprojektet Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Torpet Stora Dalen återfinns

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Olga Olsson står det på den lilla stenplattan som ligger nedsänkti gräsmattan bland de andra fattiggravarna.

Olga Olsson står det på den lilla stenplattan som ligger nedsänkti gräsmattan bland de andra fattiggravarna. Olga Linnéa Olsson Yrke: hushållerska Gravplats 2084 140, Landskrona kyrkogård, Gravkvarter 84 Född: 1 augusti 1906 Död: 13 november 1935 Begravning och gravsättning: 17 nov. 1935 som ligger nedsänkt i

Läs mer

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa!

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! A 1. Knivaledet Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! Publicering från sidan på www.facebook.com/varnhemshistoria hittar du också här på sidan klicka här! Klicka

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Norrbo kom landbonden Erik Isaksson f 1848 och Maria Olsdotter f 1851, hade fyra döttrar, familjen flyttade 1902 till Bro.

Norrbo kom landbonden Erik Isaksson f 1848 och Maria Olsdotter f 1851, hade fyra döttrar, familjen flyttade 1902 till Bro. Norrbo 1. En gård på gränsen mot Hedesunda socken. I början på 1800:talet, brukades gården av landbonden Nils Olsson f 1784 och Stina Olsdotter f 1782, hade tre söner och två döttrar, flyttade till Sälja

Läs mer

JanePeterson19 originally shared this to Jane Peterson Family Tree 19 Jul 2013 Portrait / Family Photo On the back of the original, written by

JanePeterson19 originally shared this to Jane Peterson Family Tree 19 Jul 2013 Portrait / Family Photo On the back of the original, written by JanePeterson19 originally shared this to Jane Peterson Family Tree 19 Jul 2013 Portrait / Family Photo On the back of the original, written by Hannah's daughter Edna, it says, " Mother's home in Rubo Sweden.

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län.

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län. Utskriftsdatum: 2009-11-08 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 46 Alexander Nyman Födelsedatum: Födelseplats: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Gravvård: 5 (höger)

Gravvård: 5 (höger) Källmaterial Gravvård: 5 (vänster) Erik Eriksson, hemmansägare, Tavelsjö f. 1870 d. 1922 Gift 1903 med Maria Antonia Andersson f. 1879 d. (troligen mellan 1922-1946) Barn (hennes son)gustaf Anton Alexius

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där,

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där, MARKLANDA NORRA BYS FASTIGHETER Av Gunnar Fröberg 2014 Solhaga trädgård Marklanda 1:68 Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren

Läs mer

Ekalyckan och Klockarebolet

Ekalyckan och Klockarebolet Ekalyckan och Klockarebolet Föreningen har tre byggnader, Ekalyckan, Klockarebolet och Mölarps kvarn, som genom många frivilliga arbetstimmar har iordningställts och nu vårdas. I början av december hålls

Läs mer

Träna svenska A och B. Häfte 9 Familj och släkt

Träna svenska A och B. Häfte 9 Familj och släkt Träna svenska A och B Häfte 9 Familj och släkt Lina Bertil Malin Karl Alfred Familjen Alms släkt Anna Familj Johan Pia Elins föräldrar Beata syskon kusiner Elin Albin Maria Familj Martin syskon syskon

Läs mer

SKOMAKARE LARS PETER ISAKSSON

SKOMAKARE LARS PETER ISAKSSON SKOMAKARE LARS PETER ISAKSSON SKOMAKARE LARS FÖDD PETER 12 SEPT ISAKSSON 1823 FÖDD 12 SEPT 1823 STOREBROR TILL SVEN JOHAN ISAKSSON HERSLÖF FARBROR TILL CECILIA HERSLÖF Storebror till Sven Johan Isaksson

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Höga Svedjan. Tåa Johans. torp 316. Under Ubbhult Jonsagård i Kyrkböckerna benämd Höga Svedjan, i folkmun Tåa Johans. Sätila boken sidan 134.

Höga Svedjan. Tåa Johans. torp 316. Under Ubbhult Jonsagård i Kyrkböckerna benämd Höga Svedjan, i folkmun Tåa Johans. Sätila boken sidan 134. Höga Svedjan Tåa Johans torp 316 Under Ubbhult Jonsagård i Kyrkböckerna benämd Höga Svedjan, i folkmun Tåa Johans. Sätila boken sidan 134. Torparen Anders Månsson Anna Bengtsdotter *29.08.1831 Björnlanda

Läs mer

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson.

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson. Småbruket Erikslund En av stugorna på Tingshustomten i Västerhaninge kallas Erikslund. Den flyttades hit från den lilla gården uppe i Tyrestaskogen av entusiastiska medlemmar och står nu intill stugan

Läs mer

Brannudden torp nr 51

Brannudden torp nr 51 Brannudden torp nr 51 Torp under Hammarby 1821-1825 Drang Pehr Grail Maja Cajsa Ersdotter Peter Pehrsson f 1795.07 05 ikila f 1796.04.21 ibettna f 1801.07.18 i Bjorkvik drunkn i Bysjon 11/11924 standigt

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Per Erik Andersson, Lars Göran Andersson, L G Högberg Brita Ehlert

Per Erik Andersson, Lars Göran Andersson, L G Högberg Brita Ehlert Arne Här kommer en sammanfattning av det jag hittat i kyrkböckerna om Skräddaren Jonas Andersson hans hustru Stina Jönsdotter och deras ättlingar Fig 1, med tyngdpunkt på sonen Anders Jonssons, torparen

Läs mer

Elmquist - Magnus Jönssons stamtavla Från Jan Ekstrand

Elmquist - Magnus Jönssons stamtavla Från Jan Ekstrand Elmquist - Magnus Jönssons stamtavla Från Jan Ekstrand 2001-04-20 Tabell 1 MAGNUS Jönsson (14340). Född (Hfl AI:14 1851-61 Sjösås (G) s.156.). Gift med CATHRINA Håkansdotter (14341). Född (Hfl AI:14 1851-61

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson Skvalbäcken Från början hette stället Sven Håkanstorpet, men genom först delning och sedan sammanslagning blev det Skvalbäcken 1:28. Skvalbäcken ligger inom södra Slätaflys marker. Vägen mellan Skärgöl

Läs mer

Catrina Fredrika Pettersson f. Andersson

Catrina Fredrika Pettersson f. Andersson Catrina Fredrika Pettersson f. Andersson Född i Buckarby, Östervåla: 1871-09-19. Död i Skogbo, Östervåla: 1951-11-10. Föräldrar: Anders Olsson (född i Västersälja, Östervåla 1835 död i Buckarby, Östervåla

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

DK-serien. Introduktion till släktforskning med SVAR

DK-serien. Introduktion till släktforskning med SVAR DK-serien Introduktion till släktforskning med SVAR 1 Introduktion till släktforskning med SVAR Den här kursen är en ren nybörjarkurs i släktforskning där vi arbetar med olika databaser hos SVAR (Riksarkivet).

Läs mer

Mina föräldrar och mormor och farmor

Mina föräldrar och mormor och farmor 1 Mina föräldrar och mormor och farmor Här länk till familjeträd i Ancestry Mormor Amanda Gustafva Linna Kankaanranta b.13/3 1862 d. 1945 Från vänster till höger:. Mormor Amanda,farmor Wilhelmina Anttila,

Läs mer

Frida Blad utvandrade vid 17 års ålder år 1901 och mottogs av en

Frida Blad utvandrade vid 17 års ålder år 1901 och mottogs av en bl 1 900-talets f ö r s t a d e c e n n i u m. Frida Blad utvandrade vid 17 års ålder år 1901 och mottogs av en moster i Chicago. Där arbetade hon som hembiträde i tio år till 1911, då hon första gången

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-10-25 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 80 Gustaf Garström Födelsedatum: Födelseplats: 25 februari, 1778 Sundtorpet, Österåker, Stockholms

Läs mer

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren Märta Viola föddes tisdagen den 11 maj 1909 som tredje barn till Augusta och Carl Sigfrid. De båda äldre barnen var tvillingar, och de föddes före äktenskapet. Båda dog efter tre dagar. Hon växte således

Läs mer

Släktkrönika från 1705 till 2000 tillägnad Holmessons släktförening.

Släktkrönika från 1705 till 2000 tillägnad Holmessons släktförening. Släktkrönika från 1705 till 2000 tillägnad Holmessons släktförening. Redogörelsen omfattar ättlingar till Claes och Kristina Maria Persson Bettamåla 1:3 i Augerums församling i nuvarande Karlskronas kommun

Läs mer

Det är jag som är Arne Karlsson och vill berätta om ett skåp som jag skänkt till Hembygdsföreningen hösten 2015.

Det är jag som är Arne Karlsson och vill berätta om ett skåp som jag skänkt till Hembygdsföreningen hösten 2015. Ett skåp berättar med hjälp av Arne Karlsson i Målerås. Det är jag som är Arne Karlsson och vill berätta om ett skåp som jag skänkt till Hembygdsföreningen hösten 2015. Skåpet smälter väl in bland övriga

Läs mer

Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 238 i inventeringen.

Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 238 i inventeringen. Sid 1 av 6 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 238 i inventeringen. Torpets namn: Skräddaretorpet eller Skogen Tillhört gården: Järnstads Carlsgård Torpets art: Jordtorp Siste brukare av torpet: Torparen

Läs mer

Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet

Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet Ola Lönnqvist Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet UPPDRAG Vid en sammankomst med Stefan Bielkhammar påtog jag mig av egen vilja uppdraget att försöka ta reda på vilka personer

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2009-02-27 Sida 1 Tabell 1 Sveno Jonae. Född 1592 i Almundsryd (G) (VS Hmin p 337-341). Gift med Agatha Stensdotter. Född 1594 (VS Hmin p 337-341). Far: Steno Magni. Jonas Svensson. Död 1677 (VS

Läs mer

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn

I= Barn, 2=barnbarn, 3= barnbarnsbarn, 4= barnbarns barnbarn 5= barnbarns barnbarns barn SJÖREDS SLÄKTEN Johan Severin Bengtsson född i Hölseböke, Asige 19/5 186-193 gift 1893 med Lydia Maria f Svensdotter i Kjettebo 6/5 1871 1968..Flyttade från Pugabol till Sjöred 1911. Johans föräldrar hette

Läs mer

18/ Sida 1. Generation I. Generation II

18/ Sida 1. Generation I. Generation II 18/11 2012 Sida 1 0:1 Renström, Olga Cecilia (307:345). Sömmerska. Född 22/10 1908 i Knappa, Ölserud (S). Död 11/12 1953 i Knappa, Ölserud (S). (Far 1:2, Mor 1:3) Generation I 1:2 Far Renström, Olof Peter

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar Utskriftsdatum: 2011-03-30 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 125 Anna Charlotta Dahlström Födelsedatum: Födelseplats: 24 oktober, 1801 Karlskrona Amiralitetsförsamling,

Läs mer

Olstorp. Bölemossetorparen Victor Olsson

Olstorp. Bölemossetorparen Victor Olsson Bölan/golfbanan En tanke med att beskriva promenader är givetvis att fler ska lära sig hitta och känna sig trygga och när vi står här på golfbanan, Bölan, ska vi lära några torp under Velamsund. Det fanns

Läs mer

Ett släktnamn blir till; Låås-släkten och Lövåsen Torgny Låås

Ett släktnamn blir till; Låås-släkten och Lövåsen Torgny Låås Ett släktnamn blir till; Låås-släkten och Lövåsen Torgny Låås 1 (9) Per Persson Lås 1828-1921 var den förste av mina och Låås-släktens direkta anor som bodde i Lövåsen. Lövåsen var på den tiden en liten

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Axel och Hilda Heino

Axel och Hilda Heino Axel och Hilda Heino En berättelse om Axel och Hilda Året 1916 begav sig, Axel Fredrick Heinonen, 24 år och Hilda Marie Nilsson Alapää, 25 år, till Amerika. De lämnade sina familjer i norra Sverige, Männikkö

Läs mer