Min okända amerikanska faster Ida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min okända amerikanska faster Ida"

Transkript

1 Min okända amerikanska faster Ida Av Rolf A Karlsson November 2005

2 1 Inledning 1891 emigrerade den 26-åriga Sara Kristina Johansdotter med sin 2-åriga dotter Ida till Amerika från Slätthögs socken, Kronobergs län. Ida var född på gården Nilsagård i Hössjö by där Sara Kristina tjänade som piga. Hemmasonen Anders Johan Carlsson hade erkänt faderskapet och betalat Sara Kristina en större penningsumma. Anders Johan var min farfar och Sara Kristina med dottern Ida hade gått ett okänt öde till mötes i Amerika. Att farfar hade en dotter utanför äktenskapet var till 1999 okänt för mig. Här redovisas vad som hittills framkommit efter flera års efterforskning. Denna syftade till att ta reda på vad som hände med mor och dotter i Amerika och att få kontakt med släktingar i Amerika. En bieffekt var att få kunskap om den stora emigrationen från Slätthög till Amerika och staden Sioux City med omgivningar. 2 Historisk bakgrund Från Slätthögs socken, Allbo härad, Kronobergs län utvandrade ca 900 personer till Nordamerika utav en total befolkning av ca Slätthögs kyrka Huvudskälet för den stora emigrationen var befolkningsexplosionen under 1800-talet vilket gjorde att landsbygden inte kunde föda befolkningen och att industrialiseringen av Sverige ännu inte hade kommit igång.

3 Utflyttningen tog fart i större omfattning efter det svåra missväxtåret I början av talet hade utflyttningen kulminerat. Det var främst den unga jordlösa befolkningen som gav sig iväg.. Minnesten över utvandrarna från Slätthög utanför kyrkan Då Sara Kristina Johansdotter med 2-årig dotter emigrerade från Slätthög 1891 fanns alltså redan ca 600 Slätthögsbor i Amerika vilket till antalet motsvarade ca 25 % av socknens befolkning. De flesta svenska emigranterna i den stora första vågen i slutet av 1860 talet sökte sig till Mellanvästerns jordbruksbygder, till stater som Minnesota, Illinois och Iowa.

4 Här fanns det ledig mark och enligt den så kallade homesteadlagen kunde en emigrant som brukade jorden i fem år erhålla sin jord gratis. När Sara Kristina emigrerade hade emigrationen från Sverige utvecklats till en massrörelse. Under toppåren emigrerade drygt personer årligen från Sverige och emigrantagenterna sålde resepaket inkluderande båtresa Göteborg-Hull, järnväg Hull-Liverpool, båt Liverpool- New York och tåg från New York till valfri destination i Amerika. Då var den lediga jorden redan upptagen och många svenskar sökte sej istället till de expanderande städerna. 3 Backstugan Berget i Hökaboda Sara Kristina föddes 1865 i backstugan Berget i Hökaboda. Backstugefolket tillhörde den allra fattigaste befolkningsgruppen i samhället och för denna grupp bestod vardagen av en kamp för överlevnad. Hökaboda är en by som ligger ca 10 km norr om Slätthögs kyrka. Fadern var Johan Magnus Gabrielsson och modern var Matilda Carlsdotter. Johan Magnus var född på det närbelägna torpet Stickefälle. De fick 4 barn varav Sara var den andra i ordningen. När Sara Kristina var 11 år dog modern på grund av slag. Åtta månader efter hustruns död gifte Johan Magnus om sej med pigan Maria Petersdotter. De fick 6 barn tillsammans varav 2 dog som spädbarn. ( se vidare bilaga 1). Förhållande för familjen måste ha varit mycket svåra. Backstugan Berget. Foto taget troligen på 30-talet av Idas broder Karl Johansson, Vegby som skickade detta till sin syster i USA. Stugan revs på 50-talet.

5 Baksidan av kortet Här är samma plats idag. Min dotter Lena står på stenhögen efter skorstenen. Runt platsen finns fortfarande spår efter uppodlad mark som Sara Kristinas far skapade i skogen troligen omkring Nuvarande ägaren planterade skog för ca 10 år sedan.

6 Fotot ovan visar stengärdsgården som omsluter fältet. Problemet år att Småland kallas Stenriket därför att överallt finns fullt av stora och små stenar i jorden. För att kunna använda plogen måste de avlägnas. Det var ett enormt stort arbete att utan maskiner avlägsna dessa och bygga stengärdsgårdarna. Dessa hindrade boskapen att komma in på åkern som vid denna tiden betade i skogen, Platsen är ett av många exempel på övergivna boplatser i Smålands skogar. Stengärdesgårdarna är ny skyddade och får inte avlägsnas. De betraktas som monument över våra förfäders hårda livsvillkor. Dessa torp och backstugor skapades under 1800 talet på grund av den ökande befolkningen. De kunde vanligtvis föda en eller två kor, en gris och höns och gav föda till en familj. Många av dessa familjers barn utflyttade till Nordamerika. 4 Nilsagård i Hössjö när Sara Kristina var 16 år anställdes hon som piga på gården Nilsagård i Hössjö by belägen ca 1,5 km söder om Slätthögs kyrka. På gården bodde ogifta hemmasonen Anders Johan Carlsson, född 1852 med sina föräldrar Carl Magnus Jönsson och Lena Cajsa Andersdotter. Gården har ägts av släkten i många generationer i april födde Sara Kristina en dotter utanför äktenskapet : Nanny Ida Wilhelmina. Anders Johan erkände faderskapet.

7 Anders Johan som ung Enligt en obekräftad uppgift gav Anders Johan en större penningsumma till Sara Kristina. I juni 1893 gifte sig Anders Johan med Mathilda Andersdotter från Hjälmseryds socken. De fick 5 barn i äktenskapet och 15 barnbarn. Anders Johan avled 1919 och Mathilda 1932.

8 Det gamla huset på Nilsagård, troligen midsommar 1893 efter giftermålet. Anders Johan står i förgrunden. På bänken till höger sitter hans mor Lena Kajsa och hustrun Mathilda. 5 Hultet Hultet är ett markområde som tillhör byn Klasentorp, beläget 3-4 km norr om den centrala byn och ca 5 km norr om Slätthögs kyrka. På Hultet fanns ett flertal torp tillhörande olika gårdar i byn. Enligt husförhörslängd flyttade Sara Kristina med dotter till Hultet, närmare bestämt till Södrahult tillhörande Skåningagård i Klasentorp i november 1890 när dottern Nanny Ida W var ett och ett halvt år. Torpet beboddes av änklingen Jonas Svensson, född Hans hustru Kajsa Lisa Kristoffersdotter hade dött i januari samma år. Ca 1-2 km norr om Södrahult fanns torpet Lilla Norrhult (beläget vid vägskälet mot Gamleboda). Där bodde sockenskräddaren Erik Pettersson (född 1834) med hustru Kristina Gustafsdotter (född 1825). 2 av deras 4 barn nådde vuxen ålder nämligen döttrarna Wendela (född 1857) och Amanda (född 1867). Döttrarna hade utvandrat till Amerika 1888 respektive 1890 och bodde i Sioux City, Iowa. Mellan Södrahult och Lilla Norrhult låg torpet Björkelund tillhörande byn Littelhult, även kallad Knappaträdan. Härifrån hade Carl Gustaf Danielsson (född 1866) utvandrat med Amanda som ressällskap till Sioux City år 1890.

9 6 Utflyttning i juli 1891 till Amerika Onsdagen 15 juli 1891 besökte följande personer prästgården i Slätthög för att anmäla utflyttning till Amerika : Sara Kristina Johansdotter (26 år) med dottern Nanny Ida Wilhelmina (2 år) från Södrahult, Skåningagård, Klasentorp Erik Pettersson (57 år) och Kristina Gustafsdotter (75 år) från Lilla Norrhult, Södragård, Klasentorp Vendla M Åberg (14 år) från Åboda Wendla M Jonasdotter (30 år) från Hässleberg. Vendla Åberg tillhörde en stor familj som i sin helhet successivt utflyttade till Amerika. Hon var det tredje syskonet som utvandrade. Åren efter följes hon av föräldrarna, grenadjären Anders Magnus med hustru Ingrid Kajsa och ytterligare 5 syskon. Anders Göran Johannesson (20 år) från Södragård, Klasentorp finns också registrerad som utflyttad samma datum. Men han reste inte tillsammans med de övriga. Han hade deltagit i ett byaslagsmål mellan Klasentorp och Hössjö och misshandlat en person så svårt att han såg sej tvungen att fly till Amerika för att undvika lagens arm. Enligt uppgift skjutsades han till Vislanda station med häst. Troligtvis tog han tåget till Malmö och emigrerade via Köpenhamn där det var möjligt att emigrera utan legala utresedokument. Han bosatte sej i Duluth, Minnesota och besökte sin hembygd på 1920-talet. Veckan efter utflyttningsanmälan drog övriga sällskapet med hästskjuts från Slätthög till Moheda järnvägsstation 4 km därifrån. Därefter med tåg till Göteborg via Nässjö och Falköping (järnvägen Alvesta-Borås var ännu inte byggd). Resan torde ha tagit en hel dag i anspråk. Fredagen 24 juli gick man ombord på emigrantfartyget Auristo efter övernattning på emigranthotell. Fartyget avgick enligt tidtabell varje fredag em och var väldigt nytt och modernt och hade tom elektriskt ljus. Enligt passagerarlista inlämnad av emigrantagenterna avreste denna dag ca 300 svenska emigranter. Av ovan nämnda Slätthögsbor finns på passagerarlistan : Sara Kristina med dotter med angiven destination Sioux City samt Vendla Åberg och Wendla Jonsson med angiven destination till Minneapolis. 7 Resan Göteborg till Sioux City 1891 Resan med båt från Göteborg till Hull i England tog ca ett och ett halvt dygn. Detta betydde att de anlände till Hull söndagen 27 juli på eftermiddagen. Efter övernattning på hotell reste man med järnväg till Liverpool vilket tog en halv dag i anspråk. Efter några dagars väntan på emigranthotell fortsatte man med ett större skepp till New York.

10 Ett emigrantfartyg lämnar Göteborg med destination England Vid denna tid hade de stora Amerika fartygen utvecklas till stora snabba båtar jämfört med tidigare decenniers fartyg. Överfarten över Atlanten tog ca 10 dagar Ett stort emigrantskepp lämnar Liverpool med destination New York Mottagningsstationen för amerikaemigranter var vid denna tid Old Barge Office, beläget vid den sydöstra spetsen av Manhattan. Vid denna tid passerade ca 2000 personer per dag genom detta nålsöga. Ca 1 % blev avvisade av främst hälsoskäl eller att inte bedömdes kunna försörja sej. Stationen var ett provisorium i väntan på att den nya mottagningsstationen som höll på att byggas på Ellis Island skulle bli färdig. Denna fick en mottagningskapacitet på emigranter om dagen. Den gamla mottagningsstationen Castle Garden på sydvästra spetsen av Manhattan hade stängts i april 1890 efter att varit i drift sedan 1855.

11 Mottagningsproceduren måste ha varit mycket jobbig och förvirrande för Slätthögsborna som troligtvis innan denna resa aldrig tidigare varit utanför hembygden. Efter denna pärs väntade en ca 200 mils järnvägsresa från New York till Sioux City. Sträckan motsvaras av sträckan Stockholm Rom. Rederiet hade agenter som hjälpte invandrarna att hitta tågen västerut. Agenterna försökte också varna resenärerna för yrkesbedragare som försökte avlura dem på pengar och bagage. Amerikanska järnvägsnätet var vid denna tiden fullt utbyggd och drevs med stor effektivitet. Sällskapet från Slätthög första anhalt var Chicago där sällskapet spreds till sina olika slutmål. Sara Kristina med dotter, Erik och Kristina till Sioux City samt Vendla och Wendela till Minneapolis i Minnesota. Från Chicago till Sioux City var det ytterligare 700 km med minst ett ytterligare tågbyte. I mitten av augusti 1891 kom sällskapet lyckligt fram till slutmålet, förhoppningsvis med pengar och bagage i behåll. I staden bodde döttrarna till Erik och Kristina från Lilla Norrhult. De var medlemmar i en kyrkoförsamling som tillhörde Svenska Missionsförbundets systerkyrka i USA. Församlingen kallades First Covenant Church. Människorna från Slätthögs isolerade skogsbyar som kom till Sioux City måste inte bara anpassa sej till ett nytt land utom också till en modern storstad. 8 Sioux City, Iowa I Sioux City i staten Iowa och landsbygden runt denna fanns i slutet av 1800 talet ett antal bygder med starkt svenskt inslag. Ett tecken på detta är alla svenska kyrkoförsamlingar i området. Många emigranter från Slätthög och omgivande socknar bodde på gårdar i närheten. Högtgående tåg i Sioux City 1856 hade staden 2 hotell, en bank och 150 invånare. Snart blev slakterier en viktig näringsgren i staden. Slakterierna och andra industrier drog snabbt till sig många människor

12 till Sioux City. Mellan 1880 och 1890 växte staden explosionsartat bodde 7500 människor i staden och tio år senare hade antalet vuxit till Av dessa var ca 4000 av svenskt ursprung. Efter svenska förhållanden var den mycket stor. Exempelvis bodde i Växjö bara 6000 människor vid denna tid. Staden var mycket modern fanns det både elektriska spårvagnar och högtgående lokaltåg. Missionsförbundets grundare P Waldenström gjorde en resa i Nordamerika 1890 och besökte en mängd orter med svensk befolkning, bl a Sioux City. Han skriver i sin reseskildring : Sioux City är en av Amerikas mest framstående städer. Dess läge är även det mest utmärkta, som någon stad kan ha. Det ligger ungefär fem hundra eng. mil nästan rätt i väster om Chicago vid den stora floden Missouri, just vid den punkt där staterna Nebraska, Södra Dakota och Iowa sammanstöter. Den omgivande trakten är mycket fruktbar. Sioux City har även utmärkta järnvägskommunikationer. Över Missourifloden är byggd en järnvägsbro av järn som sägs ha kostat 1,250,000 dollars (nära 5 millioner kronor). Inte mindre än 36 passagerartåg kommer och går dagligen. Stadens historia är ett märkvärdigt exempel på hur städer i Amerika kan uppstå och utvecklas. År 1855 fanns på den plats där Sioux City nu ligger, endast två hus. Vid slutet av samma år fanns där nio hus. Av dessa var två hotell, två handelsbodar och ett postkontor. År 1856 fanns 90 hus och 400 invånare hade staden invånare. Under år 1889 byggdes i Sioux City 150 nya affärshus och 763 bostadshus samt 8 kyrkor. För gatukommunikationerna är sörjt genom utmärkta spårvagnar vilka drages dels av hästar, dels av kablar, dels av ånga. Stadens huvudsakliga näringar är dess handel med spannmål, isynnerhet majs och dess stora slakterier. De senare är fyra till antalet. Under år 1888 var tre av dem igång och där slaktades då 11 tusen svin samt 2 tusen nötkreatur om dagen. De första svenskarna anlände till Sioux City för ungefär 20 år sedan. Några av dem bor där ännu och är rika. Man antar att staden har 4 tusen svenskar. De som har något kyrkligt intresse och de är ju där som på andra håll i minoritet är delade i olika församlingar med var sin kyrka. Missionsförsamlingen är den äldsta av de skandinaviska församlingarna. Den stiftades redan i början av 1870-talet. Församlingen har dock inte haft stor framgång. I allmänhet företer Sioux City ett bedrövligt tillstånd. En mammons ande vilar tungt över staden, och väckelser är der sällsynta. Rusdrycksförbud gäller i Sioux City och i staten Iowa. Dock råder i staden mycken dryckenskap, beroende därpå att Sioux City ligger alldeles på gränsen till Nebraska, där rusdryckshanteringen ännu är tillåten. I slutet av 1800-talet fanns en stark koncentration av svenskar och svenskättlingar strax öster av centrum kring ett område som begränsas av Court Street och Clark Street. Speciellt den mellanliggande Iowa Street befolkades nästan bara av svenskar. Många svenskar var snickare till yrket. En annan intressant iakttagelse är att i de fina stadsdelarna var det mycket vanligt kring sekelskiftet att nyanlända unga svenskor var anställda som hembiträden. Kring 1910 förändrades befolkningsmönstret. Man ser att en del svenskar flyttade ut och ryska judar flyttade in i området. Gatunätet har också ändrats. Efter 1920 har det dragits en järnväg och en genomfartsled (Floyd bouleward) mellan gatorna Iowa Street och Clark Street.

13 Under 1900-talet minskade staden i relativ betydelse. Slakterierna är nu borta och staden har för närvarande invånare. 9 Familjen Welin i Sioux City Drygt ett år efter ankomsten till Sioux City gifte sej Sara Kristina från Slätthög med änklingen Nils Welin. Nils (Nels) och hans andra fru Sara Christina strax efter giftermålet Nils Persson ( född 1844) hade utvandrat tillsammans med hustrun Elna ( född 1851) år 1873 från Vä socken i Kristianstads län till Fremont i staten Nebraska där redan hans bror Pete (Per) bodde. Bröderna tog sig namnet Welin i USA.

14 Nils hade ägt en liten gård i Ormatofta i Vä socken och lyckats så bra med skördarna att han lyckades finansiera resan till Amerika. Men där fick han i början slita hårt. Blanda annat arrenderade han mark men hade otur med skördarna. Efter att haft en del andra arbeten öppnade han en speceriaffär i den expanderande staden Sioux City. Affären förblev i familjens ägo ända till Nils och Elna fick 6 barn tillsammans. Anmärkningsvärt är att de flesta dog unga. ( se bilaga 2) Familjen var medlemmar i stadens svenska missionsförsamling, First Covenant Church. Dess kyrka låg vid Court Street i svensk-kvarteren. Endast någon eller några veckor efter Sara Kristina och Idas ankomst till staden 1891, dog hustrun Elin i en ålder av 40 år. Nils Welin stod då som vårdnadshavare till Alise 11 år, Anna 8 år och David 4 år. Den 25-åriga dottern Kersti Mari dog 28 september Strax därefter gifte sej Nils med Sara Kristina från Slätthög (4 november 1892). Året efter dog även Nils dotter Alise i en ålder av 13 år. Nils ändrade sitt förnamn till Nels och hans nya hustru och fosterdotter ändrade sina tilltalsnamn till Christina och Ida. Nels och Christina fick 5 barn: (se bilaga 2). Familjen hyrde först bostad på adressen th Street men flyttade på 1910-talet till eget hus på samma gata till adressen th Street vid korsningen till Clark Street. I bottenvåningen fanns familjens affär. År 1920 bodde barnen Albert, Elsie och Effie fortfarande kvar i familjen. Ellen och Alice var gifta och bodde i Kansas City, Missouri. Ellen var gift med Fred R Miller och de fick detta år dottern Dorothy. Den 29 oktober 1929 dog Nils Welin i en ålder av 85 år. Den sista tiden hade han varit nästan blind vilket innebar att hustrun och de hemmavarande barnen skötte affären. Enligt uppgift från folkräkningen 1930 bodde änkan Christina Welin kvar på samma adress tillsammans med sonen Albert och dottern Effie. Christinas yrke uppgavs vara specerihandlare och barnen handelsbiträden. Det ägda huset hade ett registrerat värde av $1000. Den 11 juni 1934 dog sonen Albert. Han hade tjänstgjort i 1:a världskriget i Europa. På 30-talet gifte Christina om sig med Olaf Anderson. I januari 1951halkade hon på en isfläck när hon hängde tvätt och bröt lårbenshalsen. I mars 1951 dog hon 86 år gammal. Därefter sålde familjen affären och den nye ägaren gjorde om den till en bar.

15 Sara Christina lärde sig tala bra engelska och var mycket aktiv ända till sin död Ellens dotter (och Christinas dotterdotter) Dorothy heter Atkinson i efternamn och bor i numera i Shalimar, Florida tillsammans med sin ena dotter Chris (Christina) Asbill med familj. Hennes andra dotter heter Jennie Sara och är bosatt i Geneva, New York. Dorothy har många barndomsminnen av sin mormor Sara Christina och gav sina döttrar var sitt namn efter henne. Sara Christina på äldre dar 10 Idas familj i Sioux City Ida konfirmerades Hon gifte sej med Charles D. Martin vars föräldrar invandrat från Nordirland. Vid giftermålet var Ida 19 och Charles 30 år. De fick en dotter, Helen. Enligt folkräkningen 1920 bodde familjen då i Sioux City och Idas titel var nurse ( = sjuksköterska) och Charles försäljare. Senare drev paret ett hem för mentalt handikappade på en hyrd gård utanför Fort Dodge i Iowa. Denna verksamhet gick inte så bra ekonomiskt. Charles dog troligen redan på 30-talet och därefter flyttade Ida tillbaka till Sioux City till ett hus i korsningen 16th Street Clark street. I sin lägenhet hade hon en mängd kanariefåglar. Hon tog arbete på en borstfabrik i närheten.

16 Senare köpte hon ett eget hus i den östra delen av staden, adress 2058 Clinton Street. Hon fick svårigheter att behålla huset på grund av ekonomiska problem och då övertog dotterns familj huset. Hon gifte om sig i slutet av sin levnad. Jag har inte lyckats få vetskap om med vem, men en uppgift säger att han hette Frank i förnamn. Ida levde 1951 når hennes mor dog. Men det är oklart när hon själv dog. En uppgift säger att hon dog under första halvan av 1950-talet. 11 Helen Cormanys familj Idas dotter Helen föddes 1910 och gifte sej vid 18 års ålder med den ett år äldre Harold Cormany. Bägge började arbeta i ett av de stora slakterierna i staden. Harold blev så småningom förman. Helen arbetade sedan på en fabrik som gjorde el-komponenter, Där fick hon någon form av förgiftningsskada och dog redan 1963 i en ålder av 53 år. Helen och Harold fick 2 söner : George och Harold Jr Harold Sr flyttade efter sin pensionering till Arizona och gifte om sej med Bessie. Han dog Bessie är fortfarande är i livet. Fotot taget 1948 i Sioux City. Från vänster: Ida, Ellen, Helen, George, Harold Jr and Olaf

17 Harold Jr var brandman och fick 2 barn: sonen Randy och dottern Sandy. Han blev rökförgiftad i tjänsten och dog av sviterna i 1973 i Omaha, Nebraska. Efter hans död tog Harold sr hand om barnen i Arizona där de fortfarande bor. George bor för närvarande i det lilla samhälle Onowa söder om Sioux City nära Missouri floden. Han arbetar på en kasino- båt på floden. Han är gift för tredje gången. Första giftet slutade med skilsmässa och hans andra fru dog i cancer. I första giftet fick George 5 barn och i det andra 2 barn. Helen Cormany with med sina pojkar på landet i Iowa Harold Cormany Sr

18 Randy Cormany, en av Helens och Harolds sr sonsöner med sin fru Julie 2004 i Arizona 11 Övriga personer från Slätthög och angränsande socknar som reste till Sioux City I staden bodde Eriks och Kristinas två döttrar från Lilla Norrhult med familjer. De var också inskrivna i First Covenant Church. Vendela hade gift sej med Nils Peter August Karlsson (född 1847 i Hjelmseryd) De fick 4 barn i Sverige. Familjen utflyttade till Nordamerika och Sioux City i april Ytterligare 2 söner föddes i Amerika. Den yngste sonen Gilbert Carlsson dog i Sioux City juni 1986 som pensionerad järnvägsarbetare. Ende sonen Gordon Carlson lever för närvarande i Sioux City som pensionär. Han har en son som är präst i South Dakota. Amanda gifte sej i september 1888 med Johan August Svensson, också från grannsocknen Hjelmseryd. En månad efter giftermålet föddes dottern Anny Maria. I april 1889 utvandrade mannen Johan August till Amerika och ett år senare i april 1890 följde hustru och dotter efter till Sioux City. Ressällskap var Carl Gustaf Danielsson från Björkelund, Littelhult. Familjen var medlemmar i First Covenant Church i Sioux City under åren De bodde på samma gata som systerns familj. ( Se vidare bilaga 4) Det är ej bekräftat att föräldrarna från Lilla Norrhult verkligen reste till Amerika Trots att de begärde utflyttningsbevis till Amerika samma dag som Sara Kristina. De finns nämligen inte med på passagerarlistan från båten Auristo. Ytterligare en Slätthögsbo var inskriven i den svensk-amerikanska församlingen i Sioux City nämligen Nels Danielson. Han var född Bästerna Norregård 1881 under namnet Nils Mandus Danielsson och hade utvandrat i maj 1890 med destination Chicago.

19 Hans äldre bror Anders Johan, född 1875 följde efter genom utvandring 1896 med destination Sioux City. Troligtvis bodde också Amandas ressällskap Carl Gustaf Danielsson från Björkelund, Littelhult kvar i staden eller dess närhet. Från byn Skog tillhörande grannsocknen Moheda (beläget ca 7 km från Klasentorp) utvandrade följande syskonskara med destination Sioux City: Johannes, Justina, Johan Walfrid, Gustaf Adolph och Carl Otto. Föräldrarna hette Jonas Johannesson och Inga Catharina Andersdotter. Carl Ottos levnad i Amerika är känd. Han arbetade på en gård i närheten av Kiron ca 50 km från Sioux City Han gifte sej med änkan på gården. Denna var änka efter sonen till Carl Magnus Johannesson (Johnsson) som hade utvandrat redan 1867 från Skåningagård, Klasentorp. Carl Ottos familj flyttade 1902 till Redfield, South Dakota. En systerson till ovanstående utvandrare, John Mellskog följde efter på 1900-talet och blev framgångsrik byggmästare i Chicago. Hans son Donald från Chicago har byggt en sommarstuga vid byasjön Fiolen som han besöker varje år.. 12 Hur jag kom fram till fakta i denna berättelse Information om att farfar hade fått en dotter före sitt giftermål fick jag 1999 av min kusin Erik Nilsagård. Jag startade denna efterforskning i början av Enda spåret var en anteckning om Idas födelse i Slätthögs husförhörslängd och en anteckning om utflyttning till Amerika. Jag hade ingen erfarenhet av emigrantforkning men inköpte boken Emigrantforska steg för steg! av P Clemensson och K Andersson. Boken var till mycket stor nytta och rekommenderas varmt till alla som vill börja emigrantforska. Av en kusin fick jag reda på att min farbror Gustaf Hössjer besökte USA i början av talet på yrkesmässiga orsaker. Han gjorde då vissa efterforskningar efter sin syster. Men uppgifter saknas om resultatet eller hur den gjordes. Ganska tidigt fick jag fram att Sara Kristina hade åkt till Sioux City, via passagerarlista uppgjord av hamnpolisen i Göteborg. I en databas (EMIHAMN) finns 1,3 miljoner svenska emigranter från passagerarlistor uppdaterade. Denna databas finns på en CD-skiva som jag införskaffade. Parallellt letade jag upp Sara Kristinas födelseplats i Hökaboda och började kartlägga hennes släkt för att eventuellt komma i kontakt med någon av hennes släktingar i Sverige som skulle kunna känna till hennes öden i USA. Eller att hitta släktingar till henne som också emigrerat och kanske via dessa få fram information. Men dessa undersökningar gav inget resultat. Jag kartlade också andra Slätthögsbor som for till Sioux City för att via dem kunna spåra Sara Kristina. Men detta gav detta inte heller något resultat.

20 I April 2003 registrerade jag en förfrågan om Sara Kristina och hennes dotter på ett amerikanskt släktforskningsforum för Sioux City på Internet. (Ancestry.com). Via denna hemsida kan man också få tillgång till registren från de amerikanska folkräkningarna som görs var tionde år. (tom 1930). De handskrivna registren är avfotograferade och visar gata för gata, adress för adress samtliga boende vid en viss tidpunkt. Nu är samtliga register även uppdaterade digitalt och sökbara, vilket inte var fallet Jag satt många kvällar hösten 2003 och lusläste registret för Sioux City för år 1900 för att försöka hitta Sara Kristina med dotter Nanny Ida Wilhelmina. En kväll i November 2003 fick jag napp. Jag hittade Nels Welins familj med hustru Christina (född 1865 i Sverige) och styvdotter Ida, (född i Sverige 1889). Därefter gick det snabbt att karlägga familjen Welin via folkbokföringen 1920 och 1930 som redan då var sökbara. Jag fann till exempel att Nels och Christinas dotter Ellen bodde 1930 i Kansas City och hade en dotter Dorothy. Men hur skulle jag gå vidare för att hitta anförvanter till Christinas barn? Folkräkningarna efter 1930 är inte tillgängliga och något central folkbokföring finns inte i USA. Exempelvis att spåra Dorothy? De flesta barnen till Sara Christina var döttrar och man kunde misstänka att de hade fått andra efternamn som vuxna. Ett spår var att söka efter släktingar till systrarna Vendla och Amanda från Lilla Norrhult för att eventuellt från dem få information om familjen Welin. Jag lyckades spåra en sonson till Vendla, Gordon Carlson i Sioux City, men han hade ingen information om sin farmor eller hennes bekanta. Men i December 2003 skedde undret. Jag fick svar från Dorothys dotter Jennie på min förfrågan via Internet. Hon skrev att hon och hennes mor börjat forska efter sin svenska bakgrund och att mina uppgifter stämde med deras släktingar. Vi började brevväxla via mail och utbytte information. Det mest värdefulla för mig var alla familjefoton som Dorothy skannade och skickade via e-post. Också alla brev som Christinas bröder Karl och Axel i Småland skickat till sin syster i USA fick jag via e-post. Även brev till Nels Welin från syster och mor i Skåne. Jag översatte dessa till Dorothys stora tacksamhet och glädje. Jag fick sedan information av Dorothy att Idas dotter Helen gift sig med en man vid namn Cormany och att hon fick 2 söner vid namn George och Harold. Men hon visste inte var dessa nu bodde i USA. Via en personsökningssida på Internet fick jag fram några personers telefonnummer som hette George Cormany och som bodde i staten Iowa. En person bodde ganska nära Sioux City. Jag ringde upp denne för att få reda på om vi var släkt. Vi kunde snabbt konstatera att så var fallet eftersom hans mor hette Helen och hans mormor Ida. Via honom fick jag adressen till hans avlidne broders barn i Arizona. Sedan hände inte mycket i denna efterforskning förrän i Oktober 2005 då jag besökte den 85- åriga Dorothy i Florida under några dagar. Jag blev kungligt mottagen i hennes och Chris stora hem. Jag fick där ytterligare foton och information under givande och intressanta samtal. Jag hade också planer att besöka Randy och Sandy Cormany i Arizona men tiden räckte inte till.

21 Dorothy, dotterdotter till Sara Christina, visar sitt familjealbum för mig i hennes hem i Florida 13 Funderingar och spekulationer Varför utvandrande Sara Kristina med dotter till Amerika? Att som ogift mor med dotter utvandra utan att ha försörjningen tryggad i det nya landet skulle vara ett stort vågspel. Jag tror att systrarna från Lilla Norrhult skrev hem till föräldrarna för att hjälpa Nils Welin att skaffa en hushållerska i familjen. Orsaken var att hans hustru Ellen var dödssjuk. Systrarnas och Welins familjer tillhörde ju samma lilla kyrkoförsamling i Sioux City och kände därför varandra. Under denna tid emigrerade många unga svenskor för att bli anställda som hembiträden i städerna. The Swedish maid var eftersökt och känd för att vara arbetsam och hederlig. De fick ett mycket bättre liv som hembiträde i Amerika jämfört med att vara piga på en lantgård i Sverige. En av de närmaste grannarna till systrarnas föräldrar var Sara Kristina i Södrahult som dessutom hade kapital till Amerika biljetten. Troligen gjordes anställningen upp via brev mellan Sara Kristina och Nils Welin.

22 Fortfarande skulle jag vilja veta mer: Om relationen mellan Anders Johan och Sara Christina i Nilsagård Om Idas liv, speciellt under hennes senare levnad som tyvärr hennes sonson George inte kan ge mycket information om. Om vad som hände med sockenskräddaren Erik och hans hustru från Lilla Norrhult. Kom de fram till Amerika eller blev de kvar i Sverige? 14 Källor 1) Material från den federala folkräkningen i USA (census) för åren 1900, 1910, 1920 och (Finns tillgängliga via Internet, 2) EMIHAMN databas omfattar 1,3 miljoner svenska emigranter från passagerarlistor i emigranthamnarna samt mikrorullar över passagerarlistorna. ( CD-skiva) 3) Dataregister över anmälda emmigrationer från svenska kyrkböcker (Emigrantinstitutet) 4) Kopia av officiell förteckning över emigranter för året 1891 från Slätthögs församling 5) Databas över namn som finns i mikrofilmade församlingsböcker från svenska församlingar i USA (Emigrantinstitutet) 6) Kronobergs Genealogiska Förenings (KGF:s) databas över födda, vigda och döda i länet (CD-skiva) 7) Register över emigranter från Moheda och angränsande socknar (inkluderande Slätthög). Registret är skapat av Ingmar Hedenvik och innehåller data från svenskamerikanska kyrkor i USA. Registret finns i papperversion på Emigrantinstitutet och på biblioteket i Moheda. 8) Husförslängder över Slätthögs och Hjelmseryds socknar 1880-talet och 1890-talet. (mikrokort via SVAR) 9) Social Security Death Benefit Records (Internet). 10) Församlingsbok First Covenant Church, Sioux City ( mikrorulle Emigrantinstitutet) 11) Eva-Britta Fransson, Gamleboda, Slätthög 12) Märta Karlsson, Hökaboda, Slätthög 13) John Johansson, Hössjö, Slätthög 14) Ruth Dahl, Hössjö, Slätthög 15) Sven Erik Nilsson, Göteborg 16) Rut Petersson, Anderstorp 17) Jennie Canne, New York 18) Dorothy Atkinson, Florida 19) George Cromany, Iowa 20) Boken om Slätthög och Mistelås, kapitel Emigrationen i Slätthög av Eva-Britta Fransson 21) Emigrantforska steg för steg! av P Clemensson och K Andersson 22) Böckerna Grönabergs rote, del 1 och del 2, utgivna av föreningen Grönabergs rote. 23) Genom Norra Amerikas Förenta Stater, Reseskildring av P Waldenström utgiven ) Personuppgifter från familjen Welins familjebibel.

Sara Kristina från Berget i Hökaboda ett livsöde av Rolf A Karlsson

Sara Kristina från Berget i Hökaboda ett livsöde av Rolf A Karlsson Sara Kristina från Berget i Hökaboda ett livsöde av Rolf A Karlsson Mina forskningar efter Sara Kristina och hennes dotter För ca 10 år sedan fick jag veta att min farfar i slutet av 1800-talet hade fått

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång.

Upptäck din familjs släkthistoria! Hur kan Ancestry.se hjälpa dig? Inloggningsuppgifter. 3 enkla steg för att komma igång. Upptäck din familjs släkthistoria! Att släktforska är både spännande och roligt och du lär dig mer om dig själv och dina förfäder under din resa bakåt i tiden. Kanske är du nyfiken på om du är släkt med

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se Släktforska med Ancestry.se Ancestry.se är en del av Ancestry.com som är världens största onlinegemenskap för släktforskning. Totalt finns det hos Ancestry 14 miljarder uppgifter ur historiska dokument

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1 2015-05-29 Sida 1 Tabell 1 Johannes Gill (Andreasson) (85:290). Född 1825-04-27 i Vitakulla, Sjöarp, Möne. Levde i Vitakulla, Sjöarp, Möne (AI:2s25,AI:3s83). Levde från 1837 i Sörgården, Möne (AI:3s107).

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET. En pittoresk samling gruvgubbar från Bersbo gruvor 1899. Enligt uppgift lär ingen vara över 40 år gammal.

EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET. En pittoresk samling gruvgubbar från Bersbo gruvor 1899. Enligt uppgift lär ingen vara över 40 år gammal. EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET 1944 kunde man i tidningen Röster i Radio läsa en artikel som hette 600 år i Åtvidaberg. Artikeln bygger till stor del på bilder som speglar Åtvidabergs utveckling från bruksort

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Redan före kommunsammanslagningen 1971 tillhörde Storön Åmål. Den första noteringen om detta, som man kan hitta i Tösse husförhörslängder,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar

Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Hans Larsson 1(10) Utg 2 Okt 2007 Cajsa Andersdotters familj i Gottland Om människorna på ett krononybygge i södra Burträsk socken 1831-1926 enligt kyrkböcker och bouppteckningar Innehåll Infällt foto:

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs 1 (130) Ättlingar till min farfars mormors morfar Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1937 till ovanstående person. Jag är själv

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Om utvandring till Tyskland från nödåren 1867-1869 till sekelskiftet.

Om utvandring till Tyskland från nödåren 1867-1869 till sekelskiftet. Hans-Jürgen Schmitz Om utvandring till Tyskland från nödåren 1867-1869 till sekelskiftet. Från socknarna Bräkne-Hoby, Backaryd och Öljehult. Det är från skogsbygden som gränsar till Blekinge-Småland eller

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö.

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Carl von Linné Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Barnet Linné Carl Linnaeus föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707 (23 maj enligt

Läs mer

En orolig själs liv. Av fastighetsskötaren för banken

En orolig själs liv. Av fastighetsskötaren för banken En orolig själs liv Av fastighetsskötaren för banken 1 En orolig själs liv Copyright 2012, Ulf Hultberg Ansvarig utgivare: Ulf Hultberg Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2252-3 2 Ingress Är det

Läs mer

Släkten Törnqvist. Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013.

Släkten Törnqvist. Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013. 1 Släkten Törnqvist Sammanställt av Sylvia Törnqvist Loogna i maj 2013. I den ljusa sommarkvällen 1815 kom allvarsamma män till det lilla soldattorpet Lustigholm med budet att soldaten Lars Eriksson Törn

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA!

INNEHÅLL DEL 2 KONTAKTA! DEL 1 LETA! DEL 3 PUBLICERA! . ATT BÖRJA SLÄKTFORSKA... A. Varför?... B. Information...6 C. Föreningar och kurser...8 D. Dataprogram...9 E. Referensverk.... VAD BEHÖVS?... DEL LETA! DEL KONTAKTA! 8. KONTAKTER ÄR ALLT!... 9. SKAFFA

Läs mer

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 nytt_original_0914 06-09-14 11.30 Sida 3 Innehåll Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 Mitt liv min barndom 10 min ungdom 22 mitt vuxenliv

Läs mer

Våra mailadresser är: stig.sandkvist@telia.com, heimdal@telia.com. Namnlöst dokument

Våra mailadresser är: stig.sandkvist@telia.com, heimdal@telia.com. Namnlöst dokument Gruvarbetarsläkten Sandqvist i Bersbo Allt material, kort, dokument mm. finns hos Stig Sandqvist, Evertsborg, Åtvidaberg. Tel. 0120/10966 Uppgifter hämtade ur husförhörslängder mm. är utskrivna och sammanställda

Läs mer

Backaled. Lundby Mellangård. Torp/backstuga.

Backaled. Lundby Mellangård. Torp/backstuga. Backaled Torp/backstuga. Lundby Mellangård Sida 10 Axel Edvard Carlsson (1871-04-16- ), Anna Charlotta Petersdotter (1865-05-19- ), Gerda Augustina Josefina (1889-01-28- ), David Edvard Georg (1890-05-09-

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Befolkningsregister i forskningen

Befolkningsregister i forskningen Befolkningsregister i forskningen 2011-05-05 Peter Abrahamsson Linus Johansson Registret över totalbefolkningen (RTB) Historiska registret Flergenerationsregistret Personnummerförändringar Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur

Börja släktforska. Genvägar till din släkts historia. Per Clemensson / Kjell Andersson. Natur & Kultur Börja släktforska Börja släktforska Genvägar till din släkts historia Per Clemensson / Kjell Andersson Natur & Kultur www.nok.se info@nok.se Omslagsbild: Per Clemensson Omslag: Niklas Lindblad Grafisk

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

En rörlig Califf-släkt

En rörlig Califf-släkt 1 En rörlig Califf-släkt Varför detta intresse? Tidigt i min släktforskning, långt innan persondatorer, lärde jag mig av min mormor att hennes mor och mostrar kom från Rogslösa vid Vättern. Det slumpade

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu Publicerad: 2011-03-08 181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000 153 då 181 nu För två år sedan var de 153. Förra året 168. Vi lovade att fortsätta räkna och berätta

Läs mer

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforskning är din egen danmarkshistoria. Det är inte säkert att du härstammar från kungar och riddare, men det betyder inte att dina förfäder är en tråkig,

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Robert Wiren i Oakland, California. Vem är han?

Robert Wiren i Oakland, California. Vem är han? Robert Wiren i Oakland, California. Vem är han? Robert Wiren Det började med att jag i min släktforskning träffade på en familj Wiren från Torsåker (en mor med tre barn), som hade utvandrat till Amerika.

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

Hur gör man när man släktforskar!!!

Hur gör man när man släktforskar!!! Hur gör man när man släktforskar!!! Här börjar man!! www.svar.ra.se Välj det första alternativet: Till nya Digitala forskarsalen I det gula fältet väljer du Logga in Författad av Lisbeth Warnqvist 2013-10-11

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet

Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet Ny traktor eller nytt kök? Att forska om lanthushållens modernisering under 1900-talet Av Anette Torgnysdotter Sundblad, Hemse Jag har växt upp med min farmors och andra släktingars berättelser om hur

Läs mer

Alice i Underlandet Skolmaterial

Alice i Underlandet Skolmaterial Alice i Underlandet Skolmaterial Skolmaterialet till denna föreställning är ämnat för att ge lärare tips och tankar för hur de kan arbeta vidare kring föreställningen Alice i underlandet på Helsingborgs

Läs mer

Kvarnstugan för 100 år sen

Kvarnstugan för 100 år sen Kvarnstugan för 100 år sen Lars Gezelius Fältstationens högkvarter kallas ju för Kvarnstugan och tillhör Renstad Gård på Tåkerns sydvästra strand. Men den har väl inte alltid varit fältstation kan man

Läs mer