1Rapport BSR, Liverpool, Tisdag 22/4 Av de parallella sessionerna valde jag den om Primary care - the shoulder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1Rapport BSR, Liverpool, 2008-04-22-25. Tisdag 22/4 Av de parallella sessionerna valde jag den om Primary care - the shoulder."

Transkript

1 1Rapport BSR, Liverpool, Mötet hölls i år i Liverpools alldeles nyinvigda Arena and Convention Centre, beläget i de gamla dockorna vid floden Mersey. Flera hotell ligger runtom och mitt hotell Premier Inn låg 200 m från kongresscentret, i gamla magasinsbyggnader som renoverats suveränt fint runt Albert Dock. Liksom i fjor tog jag flyget från Kastrup på tisdag morgon, nu till Manchester och därefter buss till Liverpool, och checkade in ca kl 13 på hotellet. Tisdag 22/4 Av de parallella sessionerna valde jag den om Primary care - the shoulder. Första föredraget om imaging hann jag inte med utan kom in på nummer två - om sportskador i axel och skuldra Dr Cathy Speed talade som hennes namn anger - minst sagt fort! Hon började med anatomi och biomekanik och konstaterade att spjutkastare går långt utanför anatomibokens rörelseomfång! Tennisspelare drabbas av en hel kedja med problem från handled - axel - rygg - knän. Mycken forskning har bedrivits på kastare i baseball (pitchers), givetvis av pekuniära skäl. Orsaker till instabilitet är oftast förknippade med en subluxation och kan indelas i akuta traumatiska som oftast är unilaterala och atraumatiska multidimensionella beroende på kronisk överbelastning. Den akuta ger en skada på kapsel-labrum medan den kroniska mer ger en skapula-thorax-dysfunktion. Akut operation görs i princip bara på unga idrottare, har dålig prognos. De akuta skadorna kan i sin tur indelas i 1. Inferior labrumskada - symptom död arm 2. Superior labrumskada - långa bicepsfästet skalas av från labrum som en lök! Instabilitet i axeln predisponerar för denna skada. Tendinopati och impingement kan vara både akuta och kroniska. Impingement ofta svårdiagnostiserad. Bicepsseneproblem är vanliga hos simmare. Om man får en nedre ruptur av bicepssenfästet påverkas även pro/supination och styrka och måste opereras! Därefter vidtog Buffet reception med diverse prisutdelning - fast buffén saknades!

2 Omtänksamt nog fanns det i år gott om sittplatser i utställningshallen, så jag slapp stå hela tiden. Den klinisk-patologiska konferensen återkom i år, förhoppningsvis pga delegaternas önskemål, inkl mitt eget. Peter Dawes och Kay Stevenson höll denna i en stor sal (2P) med bra stolar men urusel akustik och efterklangstid värdig en katedral! Förmodligen var inte ljudabsorbenter installerade ännu och högtalarsystemet intrimmat. Frank Wollheim lyckades hitta en liten sektor framför en högtalare där han hörde bra, men för oss andra försvann det mesta i eko. Min syn hade uppenbart också försämrats eftersom jag såg så dåligt på presentationerna trots inte alltför långt avstånd. Mentometerknapparna för åsiktsregistrering under hand fungerade inte heller... Första fallet var en 55-årig kvinna med skuldersmärta som efter lokal injektion mot supraspinatus recidiverade och man fann vid röntgen en bensporre subakromialt och på ultaljud en intakt supraspinatus. Bedömdes som impingement och opererades med dekompression vilket demonstrerades med en utmärkt film genom artroskopet. Fall två var en 33-årig manlig college-lärare som sedan tre månade hade kraftig axelvärk och svullnad med oförmåga att ligag på den sidan. Hustrun hade haft tbc 5 år före. Man fann en nedsatt rotation, abduktion och en fixation av skapula. Pectoralis såg svullen ut, i axillen fanns pigmentering och ev några förstorade körtlar. Lungröntgen var ua, liksom axel, UL och MR, som inte kunde påvisa synovit. På misstanke om (vilket publiken också föreslog) tb gjordes en mer tätskiktad MR där man såg mjukdelsförkalkningar och fibros. En biopsi visade sklerotiskt ben, lite plasmaceller och fibrös vävnad. Odling var neg för tb och svamp. Han opererades med exstirpation av den fibrösa vävnaden och hud i axillen. Diagnosförslag som Poncet s disease, Poland s syndrome och morphea profundus haglade genom luften. Histopatologi visade pigmentering, fibros och antibasalmembranantikroppar och diagnosen blev - Morphea profundus! Denna består av djup fibros, kan ge osteolys, ev vara utlöst av trauma och har antibasalmembranantikroppar. Behandling?? Steroider? Methotrexate?

3 Onsdagen inleddes som vanligt med postersession, 196 posters på 1½ timme. Här fick jag ta en sitt-paus mitt i sessionen, för att ryggen skulle klara alltihopa. Många posters rörde behandling vid RA, i synnerhet TNF-hämmare och byte av sådana samt praktiska erfarenheter.. Inget nytt egentligen. En uppföljning från Newcastle av JIA-patienter visade som väntat att det görs färre stora protesingrepp efterhand. Troligen fanns en viss skillnad mellan DMARD-behandlade och inte. Någon hade testat intraartikulär injektion av adalimumab på en persisterande monogonit, utan påtaglig effekt. Från London spekulerades i faktorer och mekanismer bakom icke-respons på TNF-hämmare och framfördes IL-5 som en möjlighet. Chris Deighton från Derby hade gått igenom alla patienter som fått neutropeni på TNFhämmarbehandling. 20% hade detta och 50% av dem hade haft neutropeni på andra DMARDs. Här kommer förstås också med en del som har leukocytos som aktivitetsparameter. De hade en pat som fick 0 i neutrofiler utan någon som helst påverkan på andra linjer eller trombocyter. Denna fick behandlas med GMCSF med framgång. Slutsatsen var att alltid kolla diff eller åtmisntone totalvita och neutrofiler på antitnf-patienter regelbundet. (Borde vi inte göra detta mer konsekvent också??) Shouvik Dass et al från Leeds redovisade 5 års erfarenheter av upprepade kurer med rituximab. DAS28 förbättras med varje cykel, åtminstone de tre första. Övriga patienter, som fått 4 eller 5 behandlingar, var för få för att dra slutsatser om. Man gav behandlingarna halvårsvis och 12 patienter hade fått fyra st. Dixon et al hade sammanställt tbc-fall från BSRBR (biologisk medicin-registret). 29 fall på 5196 personår visade på riskfaktorer i form av bl a non-kaukasier och påpekade att andelen extrapulmonell tbc var betydligt högre än i normalbefolkningen, bland patienterna 16/29. Under rubriken spondartriter fann man att det går lika bra att skifta ant-tnf-preparat som vid RA och få effekt, att den enda prediktorn för god respons på antitnf vid SpA är CRP, att uveiter vid Bechterew reduceras med minst 25% på adalimumab och att det inte ger mer information att följa BASDAI och spinal VAS när man väl fått effekt av anti-tnf. En kohortstudie på Bechterew visade att om det enkla måttet tragus-vägg (TTV) ökar tidigt i sjukdomsförloppet är det liktydigt med sämre prognos med deformitetsutveckling hos män. Efter fika började jag på sessionen om IL-6 i sal 2F, en stor sal med obekväma, fällbara stolar och ekande akustik. Professor John Isaacs talade initialt om IL-6 vid RA, snabbt och innehållsrikt, men välstrukturerat. IL-6 påverkar både B- och T-celler, megakaryocyter mognar fram till ökat antal trombocyter, makrofager differentierar till osteoklaster, ger akutfasreaktion och får synoviala fibroblaster att proliferera. Flera av dessa celler producerar i sin tur själv IL-6 eller ökar nivån på annat sätt. IL-6 medför systemeffekter i form av trötthet, sjukdomskänsla, anemi, feber, amyloidos, trombocytos och hypergammaglobulinemi. Friska människor har normalt låga nivåer IL-6, vid RA är nivån korrelerad med sjukdomsaktivitet och stiger till höga värden. Om Il-6 faller predikterar det att ledaktivitet och morgonstelhet minskar och är även associerad med leddestruktion. Tocilizumab (uttalades här med s både på c och z) är en humaniserad anti-il6r MAB som binder till 2 receptorer. OPTION-studien (se Rheumatology) innebar 6 infusioner, en var 4:e vecka. 60% uppnådde ACR20 vid 6 månader, 44% ACR50 och 22% ACR70, alla med samtidigt Mtx.

4 Smolen et al (Lancet :987-97): SAMURAI-studien på destruktion. Utvärdering vid 6 och 12 månader med modifierad Sharps index. Toc gav färre antal destruktioner än på DMARD redan vid 6 månader. CHARISMA-studien med 359 pat fallerande på Mtx där 50% hade haft TNF-hämmare förut. Fyra infusioner på antingen 2, 4 eller 8 mg/dos +/- Mtx + placebo-arm. Ett fåtal allvarliga infektioner som abscess, osteomyelit, sepsis och otit. OPTION labdata: Leverprovsförändringar stiger vid infusionen men sjunker igen. Neutropeni, också dostidsberoende. HDL-kolesterol sjunker. Heberden Oration hölls i stora salen av Simon Wessely, professor i epidemisk psykiatri och hade titeln From nothing to NICE. A journey into and out of Chronic Fatigue Syndrome Han hade initialt läst konsthistoria och förklarade sig älska Kandinski och hata Chagall. CFS-pat har alltid mycket mer psykistrisk sjukdom än övriga muskelsjukdomar ss t ex myastenia. 50% har depression. Tillståndet kallades också yuppie flu fatigue. Prolaktinreceptorn var antingen upp-eller nedreglerad - han hade glömt vilket! Man fann epidemiologiskt en större förekomst i lägre socialklasser, alltså inte yuppies! Man försökte göra en studie i primärvården över trötthet, men det var svårt att få DL till detta, trots att han gifte sig med en sådan. Postinfektiösa pat (efter virus) undersöktes med avseende på trötthet och virus tycktes snarare förhindra postviral trötthet! Riskfaktorer för CFS är kvinnligt kön, låg socialklass, föräldrars sjukdom, emotionellt trauma, barndomstrauma och föregående psykisk sjukdom. Så sent som 1985 skulle pat lära sig leva med ett obotligt virus och det ansågs initialt att de bara skulle vila - aggressive rest therapy! En jämförande studie mellan KBT och vila utföll (förstås) till KBT:s fördel - 53% förbättrade mot 3%. Man har annars provat diverse terapier ss magnesiuminfusioner samt Efamol eller avfärdat det som bara nervöst, inget farligt. CSF (ME) anses av Försäkringskassan som an imaginary illnes - best treated as psychiatric. Sjukdomen har minst 10 eufemismer, bl a doctor addiction syndrome. Han slutade med att konstatera att dessa pat har både energi och ovilja att göra självmord, till skillnad från deprimerade. En fantastiskt spirituell, trevlig och rolig föreläsning om personligt förhållande till en knepig sjukdom!! Frank instämde och vill bjuda honom till Lund. I

5 Intressegruppen för Foot and ankle var försenad en halvtimme pga brandlarm och hölls i sal 2N med samma bedrövliga stolar som i 2F. Dessförinnan hade jag på utställningarna sett att Siemens gör en P50 ultraljudsapparat som i princip är en dubbeltjock laptop med tillhörande specialprob, för Otroligt behändig och läcker maskin med förbluffande bra prestande på skärmen och doppler! David Kane från Dublin inledde med att redovisa en undersökning om reumatologer använde ultraljud. Hälften svarade och 35 av 61 Consultants gör det, Ändamålen var: forskning 45%, sjukdomsmonitorering 25%, ledning vid injektion 85%. Lederna man tittade på med ultraljud var hos 80% axel, 60% armbåge, 80% handled, 90% fingrar och tår samt 55% höfter. I 61% av fallen fanns dock utrustningen på röntgenavdelningen. Man frågade också varför de om inte använde UL inte gjorde det: 74% pga brist på träning, 40% brist på utrustning, 34% av tidsbrist och 19% tyckte röntgen var lika bra. Träning hade man i 80% av fallen fått av kollegor och 40% på BSR-kurser. ARC har satt upp kompetenskrav för UL av fot och fotled t ex. Heidi Davys visade bilder på strukturer i fot och fotled med UL. Tips: Tibialis posterior omges ofta av vätskeskikt på ca 4 mm i diameter (inkl senan) utan att det är patologiskt. Fäster solfjäderformat och ser felaktigt ut som ruptur. På medialsidan ligger senstrukturerna bakifrån enl mnemonemet Tom-Dick-Harry = Tib post-digitorum-hallucis. Mortons neurinom mellan III och IV metatarsalen kan flyttas med ett klick, ser ut som hypoekogen lesion med hyperekoiskt område runtom. Viktigt med dynamisk undersökning även när man testar fibrösa fotsuleplattan. En mycket bra genomgång som dock är svår att beskriva - måste ses. Cathy Bowen från Southampton talade om guidade injektioner, även denna en mycket bra, visuell föreläsning som inte ger så mycket att beskriva. Erfarne ultraljudskompisen Richard Wakefield avslutade med att prata om utbildning i UL. Vi gick EULAR-kursen tillsammans 1998 och jag gick hans BSR Basic course 2004, liksom han var föreläsare vid EULAR-kursen i Barcelona 2007 som jag deltog i. I Tyskland, Spanien och Italien ingår UL i reumatologutbildningen som obligatorisk del, även Holland och Frankrike ligger långt framme i det avseendet. År 2005 kom en bok i Storbrittannien om träning i ultraljud i allmänhet och där ingår ett kapitel om muskuloskelettalt UL. Generellt gäller fortfarande att hands-on träning med lärare är det bästa, den som lär sig skall också spara egna undersökningar och diskutera med tutor samt föra loggbok. Kurser enl ovan

6 i regi av EULAR och BSR (basic och advanced) samt industrin. Auskultation skall också ingå som en viktig del - där känner jag själv ett stort behov att få göra någon sådan. Satellitsymposierna på kvällen var inte så inspirerande att jag ville kämpa med de usla stolarna ett par timmar till efter kl Torsdagen började som vanligt med postersession, vilken jag avdelade i två portioner med vila emellan. Bland dessa märktes följande: 1. Från Bristol beskrevs ett fall med paraneoplastisk ilsken, snabbt progredierande sklerodermi hos en man med hårcellsleukemi. Han fick multiorganpåverkan och man beslöt behandla hans leukemi. Alla sklerodermimanifestationer försvann då och pat mår fortfarande bra! 2. Beskrevs ett litet behändigt dermatoskop att användas på nagelbandskapillärer, såg ut som ett handhållet minimikroskop och gav bra och skarp förstoring. 3. En TRA-studie på 1400 patienter (ERAS) studerades med avseende på nackdestruktioner. Uppföljningen var på materialet mellan och av 655 patienter som av alla olika anledningar fått nacken röntgad hade 7 patienter opererats. Detta och engagemang ö h t korrelerade med reumaoperationer på större leder, men inte seropositivitet, sjukdomsaktivitet eller HAQ. I medeltal fanns förändringar efter 5 års sjukdomstid. Att notera är åren för uppföljning, vilket både jag och en brittisk kollega påpekade. Kohorten är följd till 2007 och vi föreslog samma uppföljningsmodell , då modernare och aggressivare terapi tillämpats. 4. DAS28 ifrågasattes som remissionskriterium i en studie från Liverpool.45% av patienter i klinisk remission hade DAS28 >2,6. 2 pat med DAS28 remission hade kliniskt mycket aktiv sjukdom. 21% av patienter med antingen klinisk eller DAS-mässig remission hade klara synoviter på ultraljud. Detta ger ju vatten på min kvarn att DAS28 är ett konstlat index där man varken får en känsla för aktivitet eller en gold standard. Liknande synpunkt framförde också Lars Erik Kristensson i sin avhandling. Bästa aktivitetskriteriet är Hur mår du?! En del posters verkar tro att man uppfunnit hjulet på nytt, som tex teamarbete och andra självklarheter. En studie på RA-pat konstaterar att många förlorar arbetsförmågan tidigt i sjukdomsförloppet och dessa har sämre prognos - känns det igen? (Eberhardt et al 1993.) Efter postrarna träffade jag i enrum en medicinskt ansvarig från UCB Pharma ang deras kommande behandlingsalternativ, vilket preparat jag inte får skriva här, men där vi deltagit i den mycket positiva prövningen för nu ganska många år sedan. Inlämnat för registrering på FDA och EMEA. Därefter bevistade jag en mycket spännande session på BHPR i ett försummat ämne. Vi satt i sal 3A med härlig utsikt över floden Mersey i stolar som skulle behövt utrustas med en spina-bac-kudde. Bra akustik. Luften tog slut så småningom. Ämnet var Att leva med en kropp som förändras och utmärktes av ett kvinnligt perspektiv i framställningarna,.

7 Dr Lynn Godacre talade över titeln Making sense of a changing body och menade att det finns en förutfattad mening hur en patient med kronisk artrit ser ut. Unga som inte har så mycket yttre stigmata har stora svårigheter att identifiera sig med den bilden. I sjukdomsbilden ingår utveckling av deformiteter, förändrad funktionsförmåga, anpassade kläder och skor samt påverkad stil på hår och makeup. Det ingår också förändringar i finansiellt status. Förändringar i huden är ofta väl synliga såsom blödningar, kirurgiska ärr och bensårsärr, vilket naturligtvis påverkar valet av kläder. Olika strategier utarbetas av patienterna: 1. Passing - man ignorerar och tvingar omgivningen att också ignorera förändringarna. 2. Covering - man klär över svullna leder, hudförändringar mm. 3. Withdrawal - skippar socialt umgänge, gäller spec de som är rullstolsberoende. 4. Internalisering av discrediting - lite svårt att översätta, man sväljer det som egentligen är diskriminering. Ett mycket bra föredrag trots ganska svårsedda bilder (för mycken och kontrastlös text - vitt på ljusgrå botten) Ms Ailsa Bosworth har själv RA och är CE i NRAS samt rullstolsberoende. En studie på 650 patienter utgjordes av intervjuer om sjukdomen som disconfiguring. Patienterna hade aldrig förr pratat med någon sjukvårdsperosnal om förändringar i kroppen. 57 av patienterna hade RA, PsoA eller AS. Det fanns mycken oro för symptom och sjukdomen som internaliserades och depression förelåg ofta. Man fokuserade på 8 kvinnor, medelålder 37 år, för djupintervjuer. Här kunde ett mönster urskiljas med flera stadier av psykiska reaktioner på sjukdomen. 1. Tidigt stadium a. Oro b. fluktuerande stämning, trötthet etc c. håravfall av methotrexate d. Lång tid innan man får effekt av preparaten e. Man skäms för och är generad över sin RA, Man har svårt att hantera pengar, har sämre rörlighet, går upp i vikt på steroider, man rör sig långsamt och hänger inte med i promenadtakt, känner sig frustrerad och undviker fortsatt umgänge. f. relationer - kräver normalt självförtroende g. Social fångenskap 2. Senare a. Allmänt utseende: allt sämre känsla för hur du ser ut b. Skor ett stort problem c. fortsatt håravfall och sprött hår d. Viktnedgång och att man krymper e. Månansikte ganska plågsam förändring av utseendet f. Socialt: bristande spontanitet, minskad frihet att bestämma vad man vill göra g. Brist på förståelse: ensamhet, sårbarhetskänsla h. Förlustkänsla: förlorar en del av livet. Barn? Barnbarnsskötsel? Lite rapsodiskt kan tyckas, men föreläsningen satte mycket elegant in allt i sitt sammanhang och avslutades med en film om en reumatiker i funktionsklass III-IV. Som tredje föreläsare vidtog Ms Gill Grundy, sjuksköterska och doktorand, som behandlade det försummade kapitlet sexualitet, relationer och RA. Ämnet har bara tagits upp i ca artiklar över huvud taget och diskuteras ytterst sällan f a av sjukvårdspersonal. GG hade konstruerat och använt olika frågeformulär för att utröna hur

8 sjukdomen påverkar. 51 patienter, lika könsfördelade svarade, varav 10 par. Man tänkte sig först en interpretativ fenomenologisk analys, av nyckelord och meningar, men materialet blev för stort, så man fick återgå till ursprungsdata och beskriva utifrån dem. Följande nyckelbegrepp beskrevs: 1. Anpassning till kroppsförändringar a. Frågor, svar, tillämpning b. Känner sig ofta som en börda c. påverkar det sociala livet 2. Attraktivitet? a. Singlar extra utsatta b. Handdeformiteter ett praktiskt problem c. viktförlust mer ett problem för män, med minskad muskelstyrka/massa 3. Funktionshinder a. Minskad sexuell tillfredsställelse b. Reducerat förspel c. begränsat antal möjliga ställningar d. Trötthet och smärta under och efteråt e. Knän, händer och axlar utsatta och kritiska f. rejektion och frustration blir följden g. av- och påklädning påverkas h. Kvinnan tror att han inte vill/orkar mer och frågar inte heller, troligen även tvärtom 4. Behov att lära nya sätt och vägar Jag tänkte på Merete Brattströms aldrig publicerade sexartikel från tidigt 80-tal(?). Den hade platsat i den ytterst begränsade litteratur som uppenbarligen finns på området. Här har vi mycket att lära. Det fjärde föredraget avstod jag, det handlade om hur artritsjukdomen påverkar kvinnornas val av kläder. Annars faktiskt en session som väckte tankar och funderingar, både för patienternas och för egen del. På lunchen var det sedan dags för AGM - årsmötet. Deborah Bax valdes till ny president. En BSR-presidents åligganden upptar ca 46 heldagar/år plus en massa annan tid. Rob Moots kommer att överta chefredaktörskapet för Rheumatology. Årets BSR-konferens ännu större än fjolårets, nu >1525 delegater. Biologiska registret innehåller nu patienter firar BSR 245-årsjubileum i Glasgow. EULAR kommer att hållas i London Efter denna tämligen intensiva förmiddag behövdes en paus innan nästa aktivitet, som var Heberden Round. Denna hölls av Andrew Keat och avhandlades Bechterew (AS) i den stora hall 1. Han ansåg att man borde vara frikostigare med MR för att ställa tidig diagnos, och få in tidig behandling. Men vilken?? De som har höftengagemang, hög SR och CRP samt svarar dåligt på NSAID ska ha TNF-hämmare. Utvärdering dock svår pga starkt fluktuerande sjukdomsförlopp och biomarkörer ger inget som aktivitetsparametrar. Fall nummer 1 var en typiskt tidigt debuterande AS. Fall 2 en 40-årig man som med TNF-hämmare fått ett nytt liv, och deklarerade att om hans liv skulle förkortas 3-4 år pga behandlingen skulle han ändå ta det, troligen också vid en reduktion på 5-6 år. Fall nr 3 var en 60-årig man med AS i 42 år, höftprotes, bypassopererad och som ändå fick dramatisk effekt av TNF-hämmare. Betr

9 arbetsförmåga anges att efter 20 års sjukdom är 30% arbetsoförmögna. Detta kan sannolikt ändras med införande av TNF-hämmare till de svårast sjuka. Han drog fall belysande detta, med restituering av arbetsförmåga. Att vara uppmärksam på förändrad typ av smärta illustrerades av en TNF-hämmarbehandlad AS-pat som fick ny typ av smärta thorakalt, som med neg slätrtg och neg MR visades vara en diskit, vilket avslöjades med slätrtg i flekterat läge. Han redovisade sedan data om osteotomier på 856 patienter (!!) varav 451 med open wedge -operation och 249 polysegmentella. 8% får någon form av nervpåverkan och man kör peroperativt kontinuerligt EMG. Dödsfall sällsynta pga sjukdomen, ett fåtal får aortit och hjärtpåverkan, i Finland fortfarande amyloidos. Kvällens begivenhet var A hard days night på PanAmerican club, alldeles intill mitt hotell, med god måltid i lokaler med mycket livlig akustik och hög ljudnivå, där så småningom livebandet The Cheatles spelade Beatleslåtar på klassiskt vis. Fredagen startade som vanligt med postersessionen, där manfallet verkade stort, sannolikt pga gårdagskvällen... En stor del var paramedicinares och sjuksköterskors postrar, där mycket få väckte mitt intresse. Väldigt många var olika enkäter om bemötande, tillgänglighet etc Bland fallbeskrivningarna återger jag ett par stycken i mycket korta drag: 1. En patient dog av disseminerad adenovirussepsis efter behandling med infliximab. Jag har inte noterat ytterligare data. 2. Patient på infliximab som utvecklade sarkoidos i lungor, ögon mm. 3. Polyartrit som manifestation av Q-feber (Coxiella burnetti). En lastbilschaufför som så småningom kunde erinra sig att han i samband med galnakosjuke-epidemin körde döda kreatur. En ren tillfällighet gjorde att labbet körde serologi även för Cox.b. Pat tillfrisknade på doxycyklin och hydroxiklorokin, som skulle fortsättas i 18 månader (!). Cox fortsätter replikeras i benmärgen, men kan fångas på serologi om man bara tänker på den. 4. Sarkoidos med sakroileit framgångsrikt behandlad med infliximab(!). 5. Anakinra ansågs vara förstahandsmedel vid adult Still s disease. 6. En student hade gått igenom litteraturen betr muskuloskelettal smärta och väder. Hon fann 18 studier med som väntat varierande resultat, men ofta förekom lägre temperatur och högre luftfuktighet som korrelat till smärtnivå. 7. En studie jämförd injektioner i artroshöft av ultraljudsguidad ia steroid, blind ia steroid och hyaluronsyra med p o steroid på 77 patienter. Den förstnämnda utföll som effektivast pat i Abu Dhabi med ischias pga diskbråck hade behandlats med 2 injektioner med Humira med 2 veckors mellanrum. Mycket positiva resultat och snabb restitution. 9. Systematisk review av artiklar om steroidinjektioner i akillessenfästen. Fem studier visade dålig eller ingen effekt, men inga rupturer heller. Koenig et al 2004 gjorde intratendinösa injektioner med ultraljud/doppler på 6 patienter utan ruptur. Kanske rupturrisken ändå är överdriven?? State of the art- föreläsningen bar den kärnfulla titeln Genetics och mycket riktigt förlorade jag mig i alla bokstäver och små figurer efter ca 20 minuter, trots prof John Todds säkert mycket goda föreläsning, efter vad Frank (Wollheim) berättade efteråt i alla fall. Mer givande var då ett besök på Betalesmuseet som ligger i källaren i Albert dock, 20 meter från mitt hotell. Ett fullkomligt fantastiskt museum, vindlande sig säkert minst 100 meter med utställningar, föremål, en kopia av The Cavern med sittplatser och fondmålning, en

10 ubåtsinredning med akvarier i fönstren, Beatleslåtar överallt och hörlurar med 35 platser att höra den avbildade historien berättas. Man skulle behövt minst tre timmar här, en timme kändes jäktigt. Slutligen kom man alldeles omtumlad upp i affären där allt beatlemania finns att köpa. Museet rekommenderas å det varmaste till ett långt besök! Upplivad till sinnet återvände jag till kongressen och giktsymposiet. Dr Hyon Choi talade i det ekande rummet sal 2P om hyperuricemi och gikt. Tyvärr var språket synnerligen obegripligt, med mycket stark kinesisk brytning och interfolierade långa räckor aaaaa. Dessutom fullkomligt horribla tabeller som säkert inte kunde läsas ens från första raden, samt blådia med rubrik plus 13 rader text. Ytterst få fakta nådde fram till mig och på slutet excellerade hon med ett blådia med grov rubrik och därunder inte mindre än 18 rader i pyramidform! Hoppas hon har en handledare... Dorian Haskard efterföljde henne med ett föredrag om patofysiologi som startade med tio minuter obegripliga mutationsdiagram., sedan gav jag upp och tog lunch. Tyvärr hade de sedan lagt ett flertal intressanta intressegrupper mellan kl 13 och 15 och mitt specialintresse ultraljud och bildteknik mellan 15 och 16. Bussen gick från Liverpool centrum så det var omöjligt att bevista dessa sannolikt goda sessioner. Jag framförde givetvis detta i min ganska omfattande utvärdering av kongressen. Hemresan tillsammans med Frank lät oss tillsammans sammanfatta kongressen och vi var helt överens om höjdpunkter som Heberden Oration etc. Läsaren av denna rapport undrar kanske över mina kommentarer om stolar och salarnas akustik mm. Dessa faktorer påverkar emellertid i allt högre grad mina rapporter och möjligheten att följa en föreläsning adekvat, och kan också ses som viss varudeklaration av kongresslokalerna. Tack till kliniken för medel och ledighet till denna trots all kritik ovan ändå mycket givande kongress. Lars Rydgren, bitr öl, Reum klin Lund Ny utställare - MBT-skor

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ett studiebrev med patientberättelser Reumatoid artrit Innehållsförteckning

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Unga med Anorexia Nervosa

Unga med Anorexia Nervosa Unga med Anorexia Nervosa - Hur kan sjuksköterskan stödja? FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Ghazaleh Sarvi Therese Strandberg Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng OM5250 HT 2013 OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR

Läs mer

Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet?

Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet? Institutionen för hälsovetenskap Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet? Olsson, Eleonor Examensarbete (rehabiliteringsvetenskap,

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Håller Anna på att bli dement?

Håller Anna på att bli dement? FoU-rapport 2006-01 Håller Anna på att bli dement? Faktorer som kan ha orsakat beteendeförändringar hos vuxna med Downs syndrom och hur omgivningen tolkar dessa Anne Thinesen-Grönmark Handikapp & Habilitering

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Per Carlson SAMMANFATTNING: Under början av 1990-talet skedde ett skifte mellan brist på arbete och brist på

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

OMT, MDT och OK sektionen på Ortopedmässan i Helsingborg.

OMT, MDT och OK sektionen på Ortopedmässan i Helsingborg. ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN NR 4 2014 fysioterapeuter i forskning och praktik OMT, MDT och OK sektionen på Ortopedmässan i Helsingborg. BOKA IN REDAN SEKTIONERNA FÖR ORTOPEDISK MANUELL TERAPI (OMT)

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD

Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD Vem ser flickan med ADHD? Dr Magell om mediciner Organisationen Underbara ADHD - 1 - Välkommen till nummer 2 INNEHÅLL Presentation... sid 3 Hyperaktivitetsstörningar...... sid 4-5 Dr Sandras syn......

Läs mer

Ont i ryggen ont i nacken

Ont i ryggen ont i nacken Lars Englund Ont i ryggen ont i nacken Ett studiebrev med fallbeskrivningar byggt på SBU-rapporten 2000 Ont i ryggen ont i nacken Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Målsättning 5 Anvisningar 5 Testa

Läs mer

Guide i arbetslivet. Gunnar Björing. Boksidan

Guide i arbetslivet. Gunnar Björing. Boksidan Guide i arbetslivet Gunnar Björing Boksidan Förord Denna skrift bygger på erfarenheter jag gjort som arbetstagare på olika arbetsplatser under en kortare eller längre period, någon gång från mitten av

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Må bra med marfan. Friskvård för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd

Må bra med marfan. Friskvård för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd Må bra med marfan Friskvård för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd 1 Utgiven av: Svenska Marfanföreningen, 2013 Specialnummer av: Svenska Marfanföreningens medlemstidning Manus

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Att ge syskon utrymme

Att ge syskon utrymme Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Att ge syskon utrymme - om utveckling av hälsofrämjande stöd till syskon i familjer som har barn med funktionshinder Författare Tina Granat Ingrid Nordgren

Läs mer

Sorg och hopp. Britt-Marie Thurén

Sorg och hopp. Britt-Marie Thurén Sorg och hopp Britt-Marie Thurén Jag föddes 1942 i Norrtälje. Har sedan flyttat runt en hel del. Mina fyra år i USA var viktiga, men det är Sverige och Spanien som är mina hemländer och Stockholm som är

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet?

Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet? EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2009:6 Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet? Moberg Lisa Uppsatsens titel: Författare: Ämne: Nivå och poäng:

Läs mer

KNACKA DIG FRI MED EFT

KNACKA DIG FRI MED EFT Det är dags Det är dags att Knacka digatt fri! Knacka dig fri! EFTmitt har liv förbättrat liv och mitt arbete EFT har förbättrat och mittmitt arbete enormt, och jagenormt, kan inteoch jag kan inte tänka

Läs mer