1Rapport BSR, Liverpool, Tisdag 22/4 Av de parallella sessionerna valde jag den om Primary care - the shoulder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1Rapport BSR, Liverpool, 2008-04-22-25. Tisdag 22/4 Av de parallella sessionerna valde jag den om Primary care - the shoulder."

Transkript

1 1Rapport BSR, Liverpool, Mötet hölls i år i Liverpools alldeles nyinvigda Arena and Convention Centre, beläget i de gamla dockorna vid floden Mersey. Flera hotell ligger runtom och mitt hotell Premier Inn låg 200 m från kongresscentret, i gamla magasinsbyggnader som renoverats suveränt fint runt Albert Dock. Liksom i fjor tog jag flyget från Kastrup på tisdag morgon, nu till Manchester och därefter buss till Liverpool, och checkade in ca kl 13 på hotellet. Tisdag 22/4 Av de parallella sessionerna valde jag den om Primary care - the shoulder. Första föredraget om imaging hann jag inte med utan kom in på nummer två - om sportskador i axel och skuldra Dr Cathy Speed talade som hennes namn anger - minst sagt fort! Hon började med anatomi och biomekanik och konstaterade att spjutkastare går långt utanför anatomibokens rörelseomfång! Tennisspelare drabbas av en hel kedja med problem från handled - axel - rygg - knän. Mycken forskning har bedrivits på kastare i baseball (pitchers), givetvis av pekuniära skäl. Orsaker till instabilitet är oftast förknippade med en subluxation och kan indelas i akuta traumatiska som oftast är unilaterala och atraumatiska multidimensionella beroende på kronisk överbelastning. Den akuta ger en skada på kapsel-labrum medan den kroniska mer ger en skapula-thorax-dysfunktion. Akut operation görs i princip bara på unga idrottare, har dålig prognos. De akuta skadorna kan i sin tur indelas i 1. Inferior labrumskada - symptom död arm 2. Superior labrumskada - långa bicepsfästet skalas av från labrum som en lök! Instabilitet i axeln predisponerar för denna skada. Tendinopati och impingement kan vara både akuta och kroniska. Impingement ofta svårdiagnostiserad. Bicepsseneproblem är vanliga hos simmare. Om man får en nedre ruptur av bicepssenfästet påverkas även pro/supination och styrka och måste opereras! Därefter vidtog Buffet reception med diverse prisutdelning - fast buffén saknades!

2 Omtänksamt nog fanns det i år gott om sittplatser i utställningshallen, så jag slapp stå hela tiden. Den klinisk-patologiska konferensen återkom i år, förhoppningsvis pga delegaternas önskemål, inkl mitt eget. Peter Dawes och Kay Stevenson höll denna i en stor sal (2P) med bra stolar men urusel akustik och efterklangstid värdig en katedral! Förmodligen var inte ljudabsorbenter installerade ännu och högtalarsystemet intrimmat. Frank Wollheim lyckades hitta en liten sektor framför en högtalare där han hörde bra, men för oss andra försvann det mesta i eko. Min syn hade uppenbart också försämrats eftersom jag såg så dåligt på presentationerna trots inte alltför långt avstånd. Mentometerknapparna för åsiktsregistrering under hand fungerade inte heller... Första fallet var en 55-årig kvinna med skuldersmärta som efter lokal injektion mot supraspinatus recidiverade och man fann vid röntgen en bensporre subakromialt och på ultaljud en intakt supraspinatus. Bedömdes som impingement och opererades med dekompression vilket demonstrerades med en utmärkt film genom artroskopet. Fall två var en 33-årig manlig college-lärare som sedan tre månade hade kraftig axelvärk och svullnad med oförmåga att ligag på den sidan. Hustrun hade haft tbc 5 år före. Man fann en nedsatt rotation, abduktion och en fixation av skapula. Pectoralis såg svullen ut, i axillen fanns pigmentering och ev några förstorade körtlar. Lungröntgen var ua, liksom axel, UL och MR, som inte kunde påvisa synovit. På misstanke om (vilket publiken också föreslog) tb gjordes en mer tätskiktad MR där man såg mjukdelsförkalkningar och fibros. En biopsi visade sklerotiskt ben, lite plasmaceller och fibrös vävnad. Odling var neg för tb och svamp. Han opererades med exstirpation av den fibrösa vävnaden och hud i axillen. Diagnosförslag som Poncet s disease, Poland s syndrome och morphea profundus haglade genom luften. Histopatologi visade pigmentering, fibros och antibasalmembranantikroppar och diagnosen blev - Morphea profundus! Denna består av djup fibros, kan ge osteolys, ev vara utlöst av trauma och har antibasalmembranantikroppar. Behandling?? Steroider? Methotrexate?

3 Onsdagen inleddes som vanligt med postersession, 196 posters på 1½ timme. Här fick jag ta en sitt-paus mitt i sessionen, för att ryggen skulle klara alltihopa. Många posters rörde behandling vid RA, i synnerhet TNF-hämmare och byte av sådana samt praktiska erfarenheter.. Inget nytt egentligen. En uppföljning från Newcastle av JIA-patienter visade som väntat att det görs färre stora protesingrepp efterhand. Troligen fanns en viss skillnad mellan DMARD-behandlade och inte. Någon hade testat intraartikulär injektion av adalimumab på en persisterande monogonit, utan påtaglig effekt. Från London spekulerades i faktorer och mekanismer bakom icke-respons på TNF-hämmare och framfördes IL-5 som en möjlighet. Chris Deighton från Derby hade gått igenom alla patienter som fått neutropeni på TNFhämmarbehandling. 20% hade detta och 50% av dem hade haft neutropeni på andra DMARDs. Här kommer förstås också med en del som har leukocytos som aktivitetsparameter. De hade en pat som fick 0 i neutrofiler utan någon som helst påverkan på andra linjer eller trombocyter. Denna fick behandlas med GMCSF med framgång. Slutsatsen var att alltid kolla diff eller åtmisntone totalvita och neutrofiler på antitnf-patienter regelbundet. (Borde vi inte göra detta mer konsekvent också??) Shouvik Dass et al från Leeds redovisade 5 års erfarenheter av upprepade kurer med rituximab. DAS28 förbättras med varje cykel, åtminstone de tre första. Övriga patienter, som fått 4 eller 5 behandlingar, var för få för att dra slutsatser om. Man gav behandlingarna halvårsvis och 12 patienter hade fått fyra st. Dixon et al hade sammanställt tbc-fall från BSRBR (biologisk medicin-registret). 29 fall på 5196 personår visade på riskfaktorer i form av bl a non-kaukasier och påpekade att andelen extrapulmonell tbc var betydligt högre än i normalbefolkningen, bland patienterna 16/29. Under rubriken spondartriter fann man att det går lika bra att skifta ant-tnf-preparat som vid RA och få effekt, att den enda prediktorn för god respons på antitnf vid SpA är CRP, att uveiter vid Bechterew reduceras med minst 25% på adalimumab och att det inte ger mer information att följa BASDAI och spinal VAS när man väl fått effekt av anti-tnf. En kohortstudie på Bechterew visade att om det enkla måttet tragus-vägg (TTV) ökar tidigt i sjukdomsförloppet är det liktydigt med sämre prognos med deformitetsutveckling hos män. Efter fika började jag på sessionen om IL-6 i sal 2F, en stor sal med obekväma, fällbara stolar och ekande akustik. Professor John Isaacs talade initialt om IL-6 vid RA, snabbt och innehållsrikt, men välstrukturerat. IL-6 påverkar både B- och T-celler, megakaryocyter mognar fram till ökat antal trombocyter, makrofager differentierar till osteoklaster, ger akutfasreaktion och får synoviala fibroblaster att proliferera. Flera av dessa celler producerar i sin tur själv IL-6 eller ökar nivån på annat sätt. IL-6 medför systemeffekter i form av trötthet, sjukdomskänsla, anemi, feber, amyloidos, trombocytos och hypergammaglobulinemi. Friska människor har normalt låga nivåer IL-6, vid RA är nivån korrelerad med sjukdomsaktivitet och stiger till höga värden. Om Il-6 faller predikterar det att ledaktivitet och morgonstelhet minskar och är även associerad med leddestruktion. Tocilizumab (uttalades här med s både på c och z) är en humaniserad anti-il6r MAB som binder till 2 receptorer. OPTION-studien (se Rheumatology) innebar 6 infusioner, en var 4:e vecka. 60% uppnådde ACR20 vid 6 månader, 44% ACR50 och 22% ACR70, alla med samtidigt Mtx.

4 Smolen et al (Lancet :987-97): SAMURAI-studien på destruktion. Utvärdering vid 6 och 12 månader med modifierad Sharps index. Toc gav färre antal destruktioner än på DMARD redan vid 6 månader. CHARISMA-studien med 359 pat fallerande på Mtx där 50% hade haft TNF-hämmare förut. Fyra infusioner på antingen 2, 4 eller 8 mg/dos +/- Mtx + placebo-arm. Ett fåtal allvarliga infektioner som abscess, osteomyelit, sepsis och otit. OPTION labdata: Leverprovsförändringar stiger vid infusionen men sjunker igen. Neutropeni, också dostidsberoende. HDL-kolesterol sjunker. Heberden Oration hölls i stora salen av Simon Wessely, professor i epidemisk psykiatri och hade titeln From nothing to NICE. A journey into and out of Chronic Fatigue Syndrome Han hade initialt läst konsthistoria och förklarade sig älska Kandinski och hata Chagall. CFS-pat har alltid mycket mer psykistrisk sjukdom än övriga muskelsjukdomar ss t ex myastenia. 50% har depression. Tillståndet kallades också yuppie flu fatigue. Prolaktinreceptorn var antingen upp-eller nedreglerad - han hade glömt vilket! Man fann epidemiologiskt en större förekomst i lägre socialklasser, alltså inte yuppies! Man försökte göra en studie i primärvården över trötthet, men det var svårt att få DL till detta, trots att han gifte sig med en sådan. Postinfektiösa pat (efter virus) undersöktes med avseende på trötthet och virus tycktes snarare förhindra postviral trötthet! Riskfaktorer för CFS är kvinnligt kön, låg socialklass, föräldrars sjukdom, emotionellt trauma, barndomstrauma och föregående psykisk sjukdom. Så sent som 1985 skulle pat lära sig leva med ett obotligt virus och det ansågs initialt att de bara skulle vila - aggressive rest therapy! En jämförande studie mellan KBT och vila utföll (förstås) till KBT:s fördel - 53% förbättrade mot 3%. Man har annars provat diverse terapier ss magnesiuminfusioner samt Efamol eller avfärdat det som bara nervöst, inget farligt. CSF (ME) anses av Försäkringskassan som an imaginary illnes - best treated as psychiatric. Sjukdomen har minst 10 eufemismer, bl a doctor addiction syndrome. Han slutade med att konstatera att dessa pat har både energi och ovilja att göra självmord, till skillnad från deprimerade. En fantastiskt spirituell, trevlig och rolig föreläsning om personligt förhållande till en knepig sjukdom!! Frank instämde och vill bjuda honom till Lund. I

5 Intressegruppen för Foot and ankle var försenad en halvtimme pga brandlarm och hölls i sal 2N med samma bedrövliga stolar som i 2F. Dessförinnan hade jag på utställningarna sett att Siemens gör en P50 ultraljudsapparat som i princip är en dubbeltjock laptop med tillhörande specialprob, för Otroligt behändig och läcker maskin med förbluffande bra prestande på skärmen och doppler! David Kane från Dublin inledde med att redovisa en undersökning om reumatologer använde ultraljud. Hälften svarade och 35 av 61 Consultants gör det, Ändamålen var: forskning 45%, sjukdomsmonitorering 25%, ledning vid injektion 85%. Lederna man tittade på med ultraljud var hos 80% axel, 60% armbåge, 80% handled, 90% fingrar och tår samt 55% höfter. I 61% av fallen fanns dock utrustningen på röntgenavdelningen. Man frågade också varför de om inte använde UL inte gjorde det: 74% pga brist på träning, 40% brist på utrustning, 34% av tidsbrist och 19% tyckte röntgen var lika bra. Träning hade man i 80% av fallen fått av kollegor och 40% på BSR-kurser. ARC har satt upp kompetenskrav för UL av fot och fotled t ex. Heidi Davys visade bilder på strukturer i fot och fotled med UL. Tips: Tibialis posterior omges ofta av vätskeskikt på ca 4 mm i diameter (inkl senan) utan att det är patologiskt. Fäster solfjäderformat och ser felaktigt ut som ruptur. På medialsidan ligger senstrukturerna bakifrån enl mnemonemet Tom-Dick-Harry = Tib post-digitorum-hallucis. Mortons neurinom mellan III och IV metatarsalen kan flyttas med ett klick, ser ut som hypoekogen lesion med hyperekoiskt område runtom. Viktigt med dynamisk undersökning även när man testar fibrösa fotsuleplattan. En mycket bra genomgång som dock är svår att beskriva - måste ses. Cathy Bowen från Southampton talade om guidade injektioner, även denna en mycket bra, visuell föreläsning som inte ger så mycket att beskriva. Erfarne ultraljudskompisen Richard Wakefield avslutade med att prata om utbildning i UL. Vi gick EULAR-kursen tillsammans 1998 och jag gick hans BSR Basic course 2004, liksom han var föreläsare vid EULAR-kursen i Barcelona 2007 som jag deltog i. I Tyskland, Spanien och Italien ingår UL i reumatologutbildningen som obligatorisk del, även Holland och Frankrike ligger långt framme i det avseendet. År 2005 kom en bok i Storbrittannien om träning i ultraljud i allmänhet och där ingår ett kapitel om muskuloskelettalt UL. Generellt gäller fortfarande att hands-on träning med lärare är det bästa, den som lär sig skall också spara egna undersökningar och diskutera med tutor samt föra loggbok. Kurser enl ovan

6 i regi av EULAR och BSR (basic och advanced) samt industrin. Auskultation skall också ingå som en viktig del - där känner jag själv ett stort behov att få göra någon sådan. Satellitsymposierna på kvällen var inte så inspirerande att jag ville kämpa med de usla stolarna ett par timmar till efter kl Torsdagen började som vanligt med postersession, vilken jag avdelade i två portioner med vila emellan. Bland dessa märktes följande: 1. Från Bristol beskrevs ett fall med paraneoplastisk ilsken, snabbt progredierande sklerodermi hos en man med hårcellsleukemi. Han fick multiorganpåverkan och man beslöt behandla hans leukemi. Alla sklerodermimanifestationer försvann då och pat mår fortfarande bra! 2. Beskrevs ett litet behändigt dermatoskop att användas på nagelbandskapillärer, såg ut som ett handhållet minimikroskop och gav bra och skarp förstoring. 3. En TRA-studie på 1400 patienter (ERAS) studerades med avseende på nackdestruktioner. Uppföljningen var på materialet mellan och av 655 patienter som av alla olika anledningar fått nacken röntgad hade 7 patienter opererats. Detta och engagemang ö h t korrelerade med reumaoperationer på större leder, men inte seropositivitet, sjukdomsaktivitet eller HAQ. I medeltal fanns förändringar efter 5 års sjukdomstid. Att notera är åren för uppföljning, vilket både jag och en brittisk kollega påpekade. Kohorten är följd till 2007 och vi föreslog samma uppföljningsmodell , då modernare och aggressivare terapi tillämpats. 4. DAS28 ifrågasattes som remissionskriterium i en studie från Liverpool.45% av patienter i klinisk remission hade DAS28 >2,6. 2 pat med DAS28 remission hade kliniskt mycket aktiv sjukdom. 21% av patienter med antingen klinisk eller DAS-mässig remission hade klara synoviter på ultraljud. Detta ger ju vatten på min kvarn att DAS28 är ett konstlat index där man varken får en känsla för aktivitet eller en gold standard. Liknande synpunkt framförde också Lars Erik Kristensson i sin avhandling. Bästa aktivitetskriteriet är Hur mår du?! En del posters verkar tro att man uppfunnit hjulet på nytt, som tex teamarbete och andra självklarheter. En studie på RA-pat konstaterar att många förlorar arbetsförmågan tidigt i sjukdomsförloppet och dessa har sämre prognos - känns det igen? (Eberhardt et al 1993.) Efter postrarna träffade jag i enrum en medicinskt ansvarig från UCB Pharma ang deras kommande behandlingsalternativ, vilket preparat jag inte får skriva här, men där vi deltagit i den mycket positiva prövningen för nu ganska många år sedan. Inlämnat för registrering på FDA och EMEA. Därefter bevistade jag en mycket spännande session på BHPR i ett försummat ämne. Vi satt i sal 3A med härlig utsikt över floden Mersey i stolar som skulle behövt utrustas med en spina-bac-kudde. Bra akustik. Luften tog slut så småningom. Ämnet var Att leva med en kropp som förändras och utmärktes av ett kvinnligt perspektiv i framställningarna,.

7 Dr Lynn Godacre talade över titeln Making sense of a changing body och menade att det finns en förutfattad mening hur en patient med kronisk artrit ser ut. Unga som inte har så mycket yttre stigmata har stora svårigheter att identifiera sig med den bilden. I sjukdomsbilden ingår utveckling av deformiteter, förändrad funktionsförmåga, anpassade kläder och skor samt påverkad stil på hår och makeup. Det ingår också förändringar i finansiellt status. Förändringar i huden är ofta väl synliga såsom blödningar, kirurgiska ärr och bensårsärr, vilket naturligtvis påverkar valet av kläder. Olika strategier utarbetas av patienterna: 1. Passing - man ignorerar och tvingar omgivningen att också ignorera förändringarna. 2. Covering - man klär över svullna leder, hudförändringar mm. 3. Withdrawal - skippar socialt umgänge, gäller spec de som är rullstolsberoende. 4. Internalisering av discrediting - lite svårt att översätta, man sväljer det som egentligen är diskriminering. Ett mycket bra föredrag trots ganska svårsedda bilder (för mycken och kontrastlös text - vitt på ljusgrå botten) Ms Ailsa Bosworth har själv RA och är CE i NRAS samt rullstolsberoende. En studie på 650 patienter utgjordes av intervjuer om sjukdomen som disconfiguring. Patienterna hade aldrig förr pratat med någon sjukvårdsperosnal om förändringar i kroppen. 57 av patienterna hade RA, PsoA eller AS. Det fanns mycken oro för symptom och sjukdomen som internaliserades och depression förelåg ofta. Man fokuserade på 8 kvinnor, medelålder 37 år, för djupintervjuer. Här kunde ett mönster urskiljas med flera stadier av psykiska reaktioner på sjukdomen. 1. Tidigt stadium a. Oro b. fluktuerande stämning, trötthet etc c. håravfall av methotrexate d. Lång tid innan man får effekt av preparaten e. Man skäms för och är generad över sin RA, Man har svårt att hantera pengar, har sämre rörlighet, går upp i vikt på steroider, man rör sig långsamt och hänger inte med i promenadtakt, känner sig frustrerad och undviker fortsatt umgänge. f. relationer - kräver normalt självförtroende g. Social fångenskap 2. Senare a. Allmänt utseende: allt sämre känsla för hur du ser ut b. Skor ett stort problem c. fortsatt håravfall och sprött hår d. Viktnedgång och att man krymper e. Månansikte ganska plågsam förändring av utseendet f. Socialt: bristande spontanitet, minskad frihet att bestämma vad man vill göra g. Brist på förståelse: ensamhet, sårbarhetskänsla h. Förlustkänsla: förlorar en del av livet. Barn? Barnbarnsskötsel? Lite rapsodiskt kan tyckas, men föreläsningen satte mycket elegant in allt i sitt sammanhang och avslutades med en film om en reumatiker i funktionsklass III-IV. Som tredje föreläsare vidtog Ms Gill Grundy, sjuksköterska och doktorand, som behandlade det försummade kapitlet sexualitet, relationer och RA. Ämnet har bara tagits upp i ca artiklar över huvud taget och diskuteras ytterst sällan f a av sjukvårdspersonal. GG hade konstruerat och använt olika frågeformulär för att utröna hur

8 sjukdomen påverkar. 51 patienter, lika könsfördelade svarade, varav 10 par. Man tänkte sig först en interpretativ fenomenologisk analys, av nyckelord och meningar, men materialet blev för stort, så man fick återgå till ursprungsdata och beskriva utifrån dem. Följande nyckelbegrepp beskrevs: 1. Anpassning till kroppsförändringar a. Frågor, svar, tillämpning b. Känner sig ofta som en börda c. påverkar det sociala livet 2. Attraktivitet? a. Singlar extra utsatta b. Handdeformiteter ett praktiskt problem c. viktförlust mer ett problem för män, med minskad muskelstyrka/massa 3. Funktionshinder a. Minskad sexuell tillfredsställelse b. Reducerat förspel c. begränsat antal möjliga ställningar d. Trötthet och smärta under och efteråt e. Knän, händer och axlar utsatta och kritiska f. rejektion och frustration blir följden g. av- och påklädning påverkas h. Kvinnan tror att han inte vill/orkar mer och frågar inte heller, troligen även tvärtom 4. Behov att lära nya sätt och vägar Jag tänkte på Merete Brattströms aldrig publicerade sexartikel från tidigt 80-tal(?). Den hade platsat i den ytterst begränsade litteratur som uppenbarligen finns på området. Här har vi mycket att lära. Det fjärde föredraget avstod jag, det handlade om hur artritsjukdomen påverkar kvinnornas val av kläder. Annars faktiskt en session som väckte tankar och funderingar, både för patienternas och för egen del. På lunchen var det sedan dags för AGM - årsmötet. Deborah Bax valdes till ny president. En BSR-presidents åligganden upptar ca 46 heldagar/år plus en massa annan tid. Rob Moots kommer att överta chefredaktörskapet för Rheumatology. Årets BSR-konferens ännu större än fjolårets, nu >1525 delegater. Biologiska registret innehåller nu patienter firar BSR 245-årsjubileum i Glasgow. EULAR kommer att hållas i London Efter denna tämligen intensiva förmiddag behövdes en paus innan nästa aktivitet, som var Heberden Round. Denna hölls av Andrew Keat och avhandlades Bechterew (AS) i den stora hall 1. Han ansåg att man borde vara frikostigare med MR för att ställa tidig diagnos, och få in tidig behandling. Men vilken?? De som har höftengagemang, hög SR och CRP samt svarar dåligt på NSAID ska ha TNF-hämmare. Utvärdering dock svår pga starkt fluktuerande sjukdomsförlopp och biomarkörer ger inget som aktivitetsparametrar. Fall nummer 1 var en typiskt tidigt debuterande AS. Fall 2 en 40-årig man som med TNF-hämmare fått ett nytt liv, och deklarerade att om hans liv skulle förkortas 3-4 år pga behandlingen skulle han ändå ta det, troligen också vid en reduktion på 5-6 år. Fall nr 3 var en 60-årig man med AS i 42 år, höftprotes, bypassopererad och som ändå fick dramatisk effekt av TNF-hämmare. Betr

9 arbetsförmåga anges att efter 20 års sjukdom är 30% arbetsoförmögna. Detta kan sannolikt ändras med införande av TNF-hämmare till de svårast sjuka. Han drog fall belysande detta, med restituering av arbetsförmåga. Att vara uppmärksam på förändrad typ av smärta illustrerades av en TNF-hämmarbehandlad AS-pat som fick ny typ av smärta thorakalt, som med neg slätrtg och neg MR visades vara en diskit, vilket avslöjades med slätrtg i flekterat läge. Han redovisade sedan data om osteotomier på 856 patienter (!!) varav 451 med open wedge -operation och 249 polysegmentella. 8% får någon form av nervpåverkan och man kör peroperativt kontinuerligt EMG. Dödsfall sällsynta pga sjukdomen, ett fåtal får aortit och hjärtpåverkan, i Finland fortfarande amyloidos. Kvällens begivenhet var A hard days night på PanAmerican club, alldeles intill mitt hotell, med god måltid i lokaler med mycket livlig akustik och hög ljudnivå, där så småningom livebandet The Cheatles spelade Beatleslåtar på klassiskt vis. Fredagen startade som vanligt med postersessionen, där manfallet verkade stort, sannolikt pga gårdagskvällen... En stor del var paramedicinares och sjuksköterskors postrar, där mycket få väckte mitt intresse. Väldigt många var olika enkäter om bemötande, tillgänglighet etc Bland fallbeskrivningarna återger jag ett par stycken i mycket korta drag: 1. En patient dog av disseminerad adenovirussepsis efter behandling med infliximab. Jag har inte noterat ytterligare data. 2. Patient på infliximab som utvecklade sarkoidos i lungor, ögon mm. 3. Polyartrit som manifestation av Q-feber (Coxiella burnetti). En lastbilschaufför som så småningom kunde erinra sig att han i samband med galnakosjuke-epidemin körde döda kreatur. En ren tillfällighet gjorde att labbet körde serologi även för Cox.b. Pat tillfrisknade på doxycyklin och hydroxiklorokin, som skulle fortsättas i 18 månader (!). Cox fortsätter replikeras i benmärgen, men kan fångas på serologi om man bara tänker på den. 4. Sarkoidos med sakroileit framgångsrikt behandlad med infliximab(!). 5. Anakinra ansågs vara förstahandsmedel vid adult Still s disease. 6. En student hade gått igenom litteraturen betr muskuloskelettal smärta och väder. Hon fann 18 studier med som väntat varierande resultat, men ofta förekom lägre temperatur och högre luftfuktighet som korrelat till smärtnivå. 7. En studie jämförd injektioner i artroshöft av ultraljudsguidad ia steroid, blind ia steroid och hyaluronsyra med p o steroid på 77 patienter. Den förstnämnda utföll som effektivast pat i Abu Dhabi med ischias pga diskbråck hade behandlats med 2 injektioner med Humira med 2 veckors mellanrum. Mycket positiva resultat och snabb restitution. 9. Systematisk review av artiklar om steroidinjektioner i akillessenfästen. Fem studier visade dålig eller ingen effekt, men inga rupturer heller. Koenig et al 2004 gjorde intratendinösa injektioner med ultraljud/doppler på 6 patienter utan ruptur. Kanske rupturrisken ändå är överdriven?? State of the art- föreläsningen bar den kärnfulla titeln Genetics och mycket riktigt förlorade jag mig i alla bokstäver och små figurer efter ca 20 minuter, trots prof John Todds säkert mycket goda föreläsning, efter vad Frank (Wollheim) berättade efteråt i alla fall. Mer givande var då ett besök på Betalesmuseet som ligger i källaren i Albert dock, 20 meter från mitt hotell. Ett fullkomligt fantastiskt museum, vindlande sig säkert minst 100 meter med utställningar, föremål, en kopia av The Cavern med sittplatser och fondmålning, en

10 ubåtsinredning med akvarier i fönstren, Beatleslåtar överallt och hörlurar med 35 platser att höra den avbildade historien berättas. Man skulle behövt minst tre timmar här, en timme kändes jäktigt. Slutligen kom man alldeles omtumlad upp i affären där allt beatlemania finns att köpa. Museet rekommenderas å det varmaste till ett långt besök! Upplivad till sinnet återvände jag till kongressen och giktsymposiet. Dr Hyon Choi talade i det ekande rummet sal 2P om hyperuricemi och gikt. Tyvärr var språket synnerligen obegripligt, med mycket stark kinesisk brytning och interfolierade långa räckor aaaaa. Dessutom fullkomligt horribla tabeller som säkert inte kunde läsas ens från första raden, samt blådia med rubrik plus 13 rader text. Ytterst få fakta nådde fram till mig och på slutet excellerade hon med ett blådia med grov rubrik och därunder inte mindre än 18 rader i pyramidform! Hoppas hon har en handledare... Dorian Haskard efterföljde henne med ett föredrag om patofysiologi som startade med tio minuter obegripliga mutationsdiagram., sedan gav jag upp och tog lunch. Tyvärr hade de sedan lagt ett flertal intressanta intressegrupper mellan kl 13 och 15 och mitt specialintresse ultraljud och bildteknik mellan 15 och 16. Bussen gick från Liverpool centrum så det var omöjligt att bevista dessa sannolikt goda sessioner. Jag framförde givetvis detta i min ganska omfattande utvärdering av kongressen. Hemresan tillsammans med Frank lät oss tillsammans sammanfatta kongressen och vi var helt överens om höjdpunkter som Heberden Oration etc. Läsaren av denna rapport undrar kanske över mina kommentarer om stolar och salarnas akustik mm. Dessa faktorer påverkar emellertid i allt högre grad mina rapporter och möjligheten att följa en föreläsning adekvat, och kan också ses som viss varudeklaration av kongresslokalerna. Tack till kliniken för medel och ledighet till denna trots all kritik ovan ändå mycket givande kongress. Lars Rydgren, bitr öl, Reum klin Lund Ny utställare - MBT-skor

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Impingement Anatomi Inklämningssyndrom, eller s k impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. Oftast orsakas detta av ett begränsat utrymme

Läs mer

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Axelleder Senor Muskulatur Bursor Mjukdelstumörer Icke mineraliserade barnskelettet Punktionshjälp Trauma Preoperativt Ej ungdomar - sällsynt med

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Axelpatient på vårdcentral

Axelpatient på vårdcentral Axelpatient på vårdcentral Vanligt 7-26 % prevalens Svårt? Skuldran utgörs av fyra leder, 20 muskler Stort rörelseomfång (ROM) Behov god koordination för att få stabilitet och styrka Rygg, bål och nacke

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion Impingement (inklämning) Anatomi Inklämningssyndrom, eller så kallat impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i

Läs mer

Artroskopisk rotatorkuffsutur

Artroskopisk rotatorkuffsutur Artroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

TNF-alfa hämmare vid reumatoid artrit till vilken nytta och för vem? Nils Feltelius, Läkemedelsverket o Inst för Medicin, Enheten f Reumatologi KI

TNF-alfa hämmare vid reumatoid artrit till vilken nytta och för vem? Nils Feltelius, Läkemedelsverket o Inst för Medicin, Enheten f Reumatologi KI TNF-alfa hämmare vid reumatoid artrit till vilken nytta och för vem? Nils Feltelius, Läkemedelsverket o Inst för Medicin, Enheten f Reumatologi KI Disposition Vilka läkemedel talar vi om? Vad menar vi

Läs mer

Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218

Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218 Lunds universitet Gipstekniker 22,5 p 080218 Mikael Frisk Magnus Andersson Eva Carlberg Marie Wallin Jean-Martin Charcot (1825-1893) Jean- Martin Charcot föddes i Paris den 29 november 1825. År 1853 fick

Läs mer

Vad är depression och vad är nedstämdhet?

Vad är depression och vad är nedstämdhet? Vad är depression och vad är nedstämdhet? Lars Jacobsson Professor emeritus i psykiatri Institutionen för klinisk vetenskap Målningen som avbildas i Figur 1 gjordes 1903 av Hugo Simberg, som var en finlandssvensk

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

RA och Smärta. Långvarig och generaliserad smärta. Stefan Bergman

RA och Smärta. Långvarig och generaliserad smärta. Stefan Bergman RA och Smärta Långvarig och generaliserad smärta Stefan Bergman Smärta är en upplevelse Smärta är en obehaglig sensorisk och emo=onell upplevelse =ll följd av en fak=sk eller möjlig vävnadsskada eller

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA 1 Detta frågeformulär innehåller frågor t.ex. om Era allergiska symptom och symptom i stöd- och rörelseorganen.

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Body Code studie 2012-2013

Body Code studie 2012-2013 Body Code studie 212-213 Metod och förutsättningar: Studien gick över ca ett halvt år och bestod av 77 sessioner på 2 klienter, varje har fått minst 3 ar, varierande upp till max 7 sessioner. Klienten

Läs mer

Prognos. Vid debutskov

Prognos. Vid debutskov Att studera MS-sjukdomens naturalförlopp och långsiktiga prognos är inte så enkelt som det kanske kan förefalla. För det första krävs att man studerar en representativ grupp av individer med MS. Om urvalet

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 1 Detta frågeformulär innehåller frågor om Era symptom i andningsorganen, andnöd, smärtor i bröstet, allergiska symptom

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Lokförares reaktioner på dödsolyckor på spåret

Lokförares reaktioner på dödsolyckor på spåret Lokförares reaktioner på dödsolyckor på spåret Det är inte ovanligt att lokförare drabbas av långvariga psykiska symtom efter att ha varit med om en dödsolycka på spåret. Effekterna kan ibland vara svåra

Läs mer

Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård

Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård Erfarenheter av hjärtsvikt i palliativ vård Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå Hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård AHS Viool = Vård individuell omsorg och livskvalitet Team med sjuksköterskor

Läs mer

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement Smärttillstånd i axeln / subacromiellt smärttillstånd Axelinstabilitet Uni- kontra multidirektionell Kliniska symtom Rörelsesmärta painful arc Ofta postfunktionell smärta och värk Uttalad nattligvärk ska

Läs mer

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen!

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen! Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Utvecklad på Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. www.beckinstitute.org Svensk översättning Skön&Zuber&Nowak I. Bakgrund

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla!

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Christel Wihlborg Överläkare Palliativa verksamheten, Ystad Kakexi - definition Ett multifaktoriellt syndrom som karakteriseras av Förlust av muskelmassa Kan

Läs mer

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation

Läs mer

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 IPS genomförde sin första konferens den 5-6 februari 2013, med ämnet Säkerhetskultur. Deltagarna ombads att ge sina omdömen om konferensen

Läs mer

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Rituximab (Mabthera ) Har använts sedan 1997 >540.000 pat har behandlats, ffa vuxna Begränsad erfarenhet av beh av

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Jag på sjukhuset. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder

Jag på sjukhuset. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Jag på sjukhuset Jag på sjukhuset Alla rättigheter förbehålles. Den här boken tillhör. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Idé och bilder: Texter: Innehållsförteckning Intäkterna från

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Barnortopedi - för akutmottagningsbruk 2015-05-28 E Fridh DSBUS 1 Vad ska vi prata om? Ortopediskt trauma hos barn Ortopediska sjukdomar som kan dyka upp akut Viktigaste icke ortopediska diff-diagnoserna

Läs mer

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan 10.30-11.00 Endobronkiella stentar vid emfysem Lars

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma

Primär handläggning av patienter efter nacktrauma 1 Primär handläggning av patienter efter nacktrauma Första Sjukgymnastbesöket Detta dokument innehåller, förutom denna sida med allmän information, följande delar: Sid Del 4 Sjukgymnastdel 2-6 Till Dig

Läs mer

Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005

Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005 Histiocyte Society 21st Annual Meeting i Vancouver 25-27 september 2005 Vi, Lotta Svensson Appelqvist och Urban Beinö, hade den fantastiska möjligheten att få deltaga vid årets internationella histiocytos-seminarium.som

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Utredningsstrategier vid urinvägsinfektioner hos späda och små barn

Utredningsstrategier vid urinvägsinfektioner hos späda och små barn Utredningsstrategier vid urinvägsinfektioner hos späda och små barn Barnveckan, Jönköping, 100422 Varför utreda efter pyelonefrit? Pyelonefrit hos små barn innebär risk för bestående njurskada och komplikationer

Läs mer

Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta

Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta Fredrikstad, Norge 20110926 Ingrid Hultenheim Klintberg, RPT, PhD Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Impingement

Läs mer

Bilaga 2 MINIMETERN. Ing-Marie Petersson Arbetsterapin Spenshult AB

Bilaga 2 MINIMETERN. Ing-Marie Petersson Arbetsterapin Spenshult AB Bilaga 2 MINIMETERN Ing-Marie Petersson Arbetsterapin Spenshult AB Under hösten 2000 inbjöds vi till Certec i Lund för att ta del av minimetern (luft mus). Vi kom fram till att vi skulle testa denna i

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Slutredovisning av förbättringsprojekt

Slutredovisning av förbättringsprojekt Bakgrund Slutredovisning av förbättringsprojekt Extra utbildningsdag om Äldrepsykiatri Liana Tahrodi, 139 Befolkningen i vårt land har blivit äldre och psykisk ohälsa bland äldre ökar i takt med en stigande

Läs mer

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget Utvärderingen för de 1:a nationella dagarna i Stockholm Enkäten besvarades av 7 st Fråga 1: Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget 1 1 3 7 9 Bra arrangerat Borde fått bokningsbekräftelse Vara lite tuffare

Läs mer

Handledning: Nu blev det KNAS

Handledning: Nu blev det KNAS Förord Många ungdomar befinner sig idag i en värld där dem kämpar för att passa in, viljan och pressen att vara som alla andra är stor. I en grupp vill man känna sig inkluderad och inte känna skuld eller

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande:

Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande: Patienten som söker hjälp förväntar sig svar på följande: Varför har jag ont i ryggen och är det något farligt? Hur länge kommer jag att ha ont Finns det något att göra för att bota detta? DEN BIOPSYKOSOCIAL

Läs mer

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 1. Ögonläkarföreningens generella utvärdering 1.1 Skattningar generell utvärdering Skattningar av varje utbildningsmoment visas i Figur 1. Praktisk

Läs mer

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom Oh no...vember! Säga vad man vill men november är bannemej ingen rolig månad! Vissa månader skulle man faktiskt kunna stryka från kalenderåret och november är en av dom. Men smaken är som baken så klart!

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism Akut Hälseneruptur Bakgrund: Akut hälseneruptur drabbar 90 % män, vanligen i medelåldern. 90 % uppkommer i samband med idrottsutövning, som racket sport och lagidrotter med boll. En annan grupp är över

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Axelledsluxation Patientinformation Till dig som ska opereras för axelledsluxation Innehåll Axelleden 3 Operation 4-5 Smärtlindring

Läs mer