1Rapport BSR, Liverpool, Tisdag 22/4 Av de parallella sessionerna valde jag den om Primary care - the shoulder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1Rapport BSR, Liverpool, 2008-04-22-25. Tisdag 22/4 Av de parallella sessionerna valde jag den om Primary care - the shoulder."

Transkript

1 1Rapport BSR, Liverpool, Mötet hölls i år i Liverpools alldeles nyinvigda Arena and Convention Centre, beläget i de gamla dockorna vid floden Mersey. Flera hotell ligger runtom och mitt hotell Premier Inn låg 200 m från kongresscentret, i gamla magasinsbyggnader som renoverats suveränt fint runt Albert Dock. Liksom i fjor tog jag flyget från Kastrup på tisdag morgon, nu till Manchester och därefter buss till Liverpool, och checkade in ca kl 13 på hotellet. Tisdag 22/4 Av de parallella sessionerna valde jag den om Primary care - the shoulder. Första föredraget om imaging hann jag inte med utan kom in på nummer två - om sportskador i axel och skuldra Dr Cathy Speed talade som hennes namn anger - minst sagt fort! Hon började med anatomi och biomekanik och konstaterade att spjutkastare går långt utanför anatomibokens rörelseomfång! Tennisspelare drabbas av en hel kedja med problem från handled - axel - rygg - knän. Mycken forskning har bedrivits på kastare i baseball (pitchers), givetvis av pekuniära skäl. Orsaker till instabilitet är oftast förknippade med en subluxation och kan indelas i akuta traumatiska som oftast är unilaterala och atraumatiska multidimensionella beroende på kronisk överbelastning. Den akuta ger en skada på kapsel-labrum medan den kroniska mer ger en skapula-thorax-dysfunktion. Akut operation görs i princip bara på unga idrottare, har dålig prognos. De akuta skadorna kan i sin tur indelas i 1. Inferior labrumskada - symptom död arm 2. Superior labrumskada - långa bicepsfästet skalas av från labrum som en lök! Instabilitet i axeln predisponerar för denna skada. Tendinopati och impingement kan vara både akuta och kroniska. Impingement ofta svårdiagnostiserad. Bicepsseneproblem är vanliga hos simmare. Om man får en nedre ruptur av bicepssenfästet påverkas även pro/supination och styrka och måste opereras! Därefter vidtog Buffet reception med diverse prisutdelning - fast buffén saknades!

2 Omtänksamt nog fanns det i år gott om sittplatser i utställningshallen, så jag slapp stå hela tiden. Den klinisk-patologiska konferensen återkom i år, förhoppningsvis pga delegaternas önskemål, inkl mitt eget. Peter Dawes och Kay Stevenson höll denna i en stor sal (2P) med bra stolar men urusel akustik och efterklangstid värdig en katedral! Förmodligen var inte ljudabsorbenter installerade ännu och högtalarsystemet intrimmat. Frank Wollheim lyckades hitta en liten sektor framför en högtalare där han hörde bra, men för oss andra försvann det mesta i eko. Min syn hade uppenbart också försämrats eftersom jag såg så dåligt på presentationerna trots inte alltför långt avstånd. Mentometerknapparna för åsiktsregistrering under hand fungerade inte heller... Första fallet var en 55-årig kvinna med skuldersmärta som efter lokal injektion mot supraspinatus recidiverade och man fann vid röntgen en bensporre subakromialt och på ultaljud en intakt supraspinatus. Bedömdes som impingement och opererades med dekompression vilket demonstrerades med en utmärkt film genom artroskopet. Fall två var en 33-årig manlig college-lärare som sedan tre månade hade kraftig axelvärk och svullnad med oförmåga att ligag på den sidan. Hustrun hade haft tbc 5 år före. Man fann en nedsatt rotation, abduktion och en fixation av skapula. Pectoralis såg svullen ut, i axillen fanns pigmentering och ev några förstorade körtlar. Lungröntgen var ua, liksom axel, UL och MR, som inte kunde påvisa synovit. På misstanke om (vilket publiken också föreslog) tb gjordes en mer tätskiktad MR där man såg mjukdelsförkalkningar och fibros. En biopsi visade sklerotiskt ben, lite plasmaceller och fibrös vävnad. Odling var neg för tb och svamp. Han opererades med exstirpation av den fibrösa vävnaden och hud i axillen. Diagnosförslag som Poncet s disease, Poland s syndrome och morphea profundus haglade genom luften. Histopatologi visade pigmentering, fibros och antibasalmembranantikroppar och diagnosen blev - Morphea profundus! Denna består av djup fibros, kan ge osteolys, ev vara utlöst av trauma och har antibasalmembranantikroppar. Behandling?? Steroider? Methotrexate?

3 Onsdagen inleddes som vanligt med postersession, 196 posters på 1½ timme. Här fick jag ta en sitt-paus mitt i sessionen, för att ryggen skulle klara alltihopa. Många posters rörde behandling vid RA, i synnerhet TNF-hämmare och byte av sådana samt praktiska erfarenheter.. Inget nytt egentligen. En uppföljning från Newcastle av JIA-patienter visade som väntat att det görs färre stora protesingrepp efterhand. Troligen fanns en viss skillnad mellan DMARD-behandlade och inte. Någon hade testat intraartikulär injektion av adalimumab på en persisterande monogonit, utan påtaglig effekt. Från London spekulerades i faktorer och mekanismer bakom icke-respons på TNF-hämmare och framfördes IL-5 som en möjlighet. Chris Deighton från Derby hade gått igenom alla patienter som fått neutropeni på TNFhämmarbehandling. 20% hade detta och 50% av dem hade haft neutropeni på andra DMARDs. Här kommer förstås också med en del som har leukocytos som aktivitetsparameter. De hade en pat som fick 0 i neutrofiler utan någon som helst påverkan på andra linjer eller trombocyter. Denna fick behandlas med GMCSF med framgång. Slutsatsen var att alltid kolla diff eller åtmisntone totalvita och neutrofiler på antitnf-patienter regelbundet. (Borde vi inte göra detta mer konsekvent också??) Shouvik Dass et al från Leeds redovisade 5 års erfarenheter av upprepade kurer med rituximab. DAS28 förbättras med varje cykel, åtminstone de tre första. Övriga patienter, som fått 4 eller 5 behandlingar, var för få för att dra slutsatser om. Man gav behandlingarna halvårsvis och 12 patienter hade fått fyra st. Dixon et al hade sammanställt tbc-fall från BSRBR (biologisk medicin-registret). 29 fall på 5196 personår visade på riskfaktorer i form av bl a non-kaukasier och påpekade att andelen extrapulmonell tbc var betydligt högre än i normalbefolkningen, bland patienterna 16/29. Under rubriken spondartriter fann man att det går lika bra att skifta ant-tnf-preparat som vid RA och få effekt, att den enda prediktorn för god respons på antitnf vid SpA är CRP, att uveiter vid Bechterew reduceras med minst 25% på adalimumab och att det inte ger mer information att följa BASDAI och spinal VAS när man väl fått effekt av anti-tnf. En kohortstudie på Bechterew visade att om det enkla måttet tragus-vägg (TTV) ökar tidigt i sjukdomsförloppet är det liktydigt med sämre prognos med deformitetsutveckling hos män. Efter fika började jag på sessionen om IL-6 i sal 2F, en stor sal med obekväma, fällbara stolar och ekande akustik. Professor John Isaacs talade initialt om IL-6 vid RA, snabbt och innehållsrikt, men välstrukturerat. IL-6 påverkar både B- och T-celler, megakaryocyter mognar fram till ökat antal trombocyter, makrofager differentierar till osteoklaster, ger akutfasreaktion och får synoviala fibroblaster att proliferera. Flera av dessa celler producerar i sin tur själv IL-6 eller ökar nivån på annat sätt. IL-6 medför systemeffekter i form av trötthet, sjukdomskänsla, anemi, feber, amyloidos, trombocytos och hypergammaglobulinemi. Friska människor har normalt låga nivåer IL-6, vid RA är nivån korrelerad med sjukdomsaktivitet och stiger till höga värden. Om Il-6 faller predikterar det att ledaktivitet och morgonstelhet minskar och är även associerad med leddestruktion. Tocilizumab (uttalades här med s både på c och z) är en humaniserad anti-il6r MAB som binder till 2 receptorer. OPTION-studien (se Rheumatology) innebar 6 infusioner, en var 4:e vecka. 60% uppnådde ACR20 vid 6 månader, 44% ACR50 och 22% ACR70, alla med samtidigt Mtx.

4 Smolen et al (Lancet :987-97): SAMURAI-studien på destruktion. Utvärdering vid 6 och 12 månader med modifierad Sharps index. Toc gav färre antal destruktioner än på DMARD redan vid 6 månader. CHARISMA-studien med 359 pat fallerande på Mtx där 50% hade haft TNF-hämmare förut. Fyra infusioner på antingen 2, 4 eller 8 mg/dos +/- Mtx + placebo-arm. Ett fåtal allvarliga infektioner som abscess, osteomyelit, sepsis och otit. OPTION labdata: Leverprovsförändringar stiger vid infusionen men sjunker igen. Neutropeni, också dostidsberoende. HDL-kolesterol sjunker. Heberden Oration hölls i stora salen av Simon Wessely, professor i epidemisk psykiatri och hade titeln From nothing to NICE. A journey into and out of Chronic Fatigue Syndrome Han hade initialt läst konsthistoria och förklarade sig älska Kandinski och hata Chagall. CFS-pat har alltid mycket mer psykistrisk sjukdom än övriga muskelsjukdomar ss t ex myastenia. 50% har depression. Tillståndet kallades också yuppie flu fatigue. Prolaktinreceptorn var antingen upp-eller nedreglerad - han hade glömt vilket! Man fann epidemiologiskt en större förekomst i lägre socialklasser, alltså inte yuppies! Man försökte göra en studie i primärvården över trötthet, men det var svårt att få DL till detta, trots att han gifte sig med en sådan. Postinfektiösa pat (efter virus) undersöktes med avseende på trötthet och virus tycktes snarare förhindra postviral trötthet! Riskfaktorer för CFS är kvinnligt kön, låg socialklass, föräldrars sjukdom, emotionellt trauma, barndomstrauma och föregående psykisk sjukdom. Så sent som 1985 skulle pat lära sig leva med ett obotligt virus och det ansågs initialt att de bara skulle vila - aggressive rest therapy! En jämförande studie mellan KBT och vila utföll (förstås) till KBT:s fördel - 53% förbättrade mot 3%. Man har annars provat diverse terapier ss magnesiuminfusioner samt Efamol eller avfärdat det som bara nervöst, inget farligt. CSF (ME) anses av Försäkringskassan som an imaginary illnes - best treated as psychiatric. Sjukdomen har minst 10 eufemismer, bl a doctor addiction syndrome. Han slutade med att konstatera att dessa pat har både energi och ovilja att göra självmord, till skillnad från deprimerade. En fantastiskt spirituell, trevlig och rolig föreläsning om personligt förhållande till en knepig sjukdom!! Frank instämde och vill bjuda honom till Lund. I

5 Intressegruppen för Foot and ankle var försenad en halvtimme pga brandlarm och hölls i sal 2N med samma bedrövliga stolar som i 2F. Dessförinnan hade jag på utställningarna sett att Siemens gör en P50 ultraljudsapparat som i princip är en dubbeltjock laptop med tillhörande specialprob, för Otroligt behändig och läcker maskin med förbluffande bra prestande på skärmen och doppler! David Kane från Dublin inledde med att redovisa en undersökning om reumatologer använde ultraljud. Hälften svarade och 35 av 61 Consultants gör det, Ändamålen var: forskning 45%, sjukdomsmonitorering 25%, ledning vid injektion 85%. Lederna man tittade på med ultraljud var hos 80% axel, 60% armbåge, 80% handled, 90% fingrar och tår samt 55% höfter. I 61% av fallen fanns dock utrustningen på röntgenavdelningen. Man frågade också varför de om inte använde UL inte gjorde det: 74% pga brist på träning, 40% brist på utrustning, 34% av tidsbrist och 19% tyckte röntgen var lika bra. Träning hade man i 80% av fallen fått av kollegor och 40% på BSR-kurser. ARC har satt upp kompetenskrav för UL av fot och fotled t ex. Heidi Davys visade bilder på strukturer i fot och fotled med UL. Tips: Tibialis posterior omges ofta av vätskeskikt på ca 4 mm i diameter (inkl senan) utan att det är patologiskt. Fäster solfjäderformat och ser felaktigt ut som ruptur. På medialsidan ligger senstrukturerna bakifrån enl mnemonemet Tom-Dick-Harry = Tib post-digitorum-hallucis. Mortons neurinom mellan III och IV metatarsalen kan flyttas med ett klick, ser ut som hypoekogen lesion med hyperekoiskt område runtom. Viktigt med dynamisk undersökning även när man testar fibrösa fotsuleplattan. En mycket bra genomgång som dock är svår att beskriva - måste ses. Cathy Bowen från Southampton talade om guidade injektioner, även denna en mycket bra, visuell föreläsning som inte ger så mycket att beskriva. Erfarne ultraljudskompisen Richard Wakefield avslutade med att prata om utbildning i UL. Vi gick EULAR-kursen tillsammans 1998 och jag gick hans BSR Basic course 2004, liksom han var föreläsare vid EULAR-kursen i Barcelona 2007 som jag deltog i. I Tyskland, Spanien och Italien ingår UL i reumatologutbildningen som obligatorisk del, även Holland och Frankrike ligger långt framme i det avseendet. År 2005 kom en bok i Storbrittannien om träning i ultraljud i allmänhet och där ingår ett kapitel om muskuloskelettalt UL. Generellt gäller fortfarande att hands-on träning med lärare är det bästa, den som lär sig skall också spara egna undersökningar och diskutera med tutor samt föra loggbok. Kurser enl ovan

6 i regi av EULAR och BSR (basic och advanced) samt industrin. Auskultation skall också ingå som en viktig del - där känner jag själv ett stort behov att få göra någon sådan. Satellitsymposierna på kvällen var inte så inspirerande att jag ville kämpa med de usla stolarna ett par timmar till efter kl Torsdagen började som vanligt med postersession, vilken jag avdelade i två portioner med vila emellan. Bland dessa märktes följande: 1. Från Bristol beskrevs ett fall med paraneoplastisk ilsken, snabbt progredierande sklerodermi hos en man med hårcellsleukemi. Han fick multiorganpåverkan och man beslöt behandla hans leukemi. Alla sklerodermimanifestationer försvann då och pat mår fortfarande bra! 2. Beskrevs ett litet behändigt dermatoskop att användas på nagelbandskapillärer, såg ut som ett handhållet minimikroskop och gav bra och skarp förstoring. 3. En TRA-studie på 1400 patienter (ERAS) studerades med avseende på nackdestruktioner. Uppföljningen var på materialet mellan och av 655 patienter som av alla olika anledningar fått nacken röntgad hade 7 patienter opererats. Detta och engagemang ö h t korrelerade med reumaoperationer på större leder, men inte seropositivitet, sjukdomsaktivitet eller HAQ. I medeltal fanns förändringar efter 5 års sjukdomstid. Att notera är åren för uppföljning, vilket både jag och en brittisk kollega påpekade. Kohorten är följd till 2007 och vi föreslog samma uppföljningsmodell , då modernare och aggressivare terapi tillämpats. 4. DAS28 ifrågasattes som remissionskriterium i en studie från Liverpool.45% av patienter i klinisk remission hade DAS28 >2,6. 2 pat med DAS28 remission hade kliniskt mycket aktiv sjukdom. 21% av patienter med antingen klinisk eller DAS-mässig remission hade klara synoviter på ultraljud. Detta ger ju vatten på min kvarn att DAS28 är ett konstlat index där man varken får en känsla för aktivitet eller en gold standard. Liknande synpunkt framförde också Lars Erik Kristensson i sin avhandling. Bästa aktivitetskriteriet är Hur mår du?! En del posters verkar tro att man uppfunnit hjulet på nytt, som tex teamarbete och andra självklarheter. En studie på RA-pat konstaterar att många förlorar arbetsförmågan tidigt i sjukdomsförloppet och dessa har sämre prognos - känns det igen? (Eberhardt et al 1993.) Efter postrarna träffade jag i enrum en medicinskt ansvarig från UCB Pharma ang deras kommande behandlingsalternativ, vilket preparat jag inte får skriva här, men där vi deltagit i den mycket positiva prövningen för nu ganska många år sedan. Inlämnat för registrering på FDA och EMEA. Därefter bevistade jag en mycket spännande session på BHPR i ett försummat ämne. Vi satt i sal 3A med härlig utsikt över floden Mersey i stolar som skulle behövt utrustas med en spina-bac-kudde. Bra akustik. Luften tog slut så småningom. Ämnet var Att leva med en kropp som förändras och utmärktes av ett kvinnligt perspektiv i framställningarna,.

7 Dr Lynn Godacre talade över titeln Making sense of a changing body och menade att det finns en förutfattad mening hur en patient med kronisk artrit ser ut. Unga som inte har så mycket yttre stigmata har stora svårigheter att identifiera sig med den bilden. I sjukdomsbilden ingår utveckling av deformiteter, förändrad funktionsförmåga, anpassade kläder och skor samt påverkad stil på hår och makeup. Det ingår också förändringar i finansiellt status. Förändringar i huden är ofta väl synliga såsom blödningar, kirurgiska ärr och bensårsärr, vilket naturligtvis påverkar valet av kläder. Olika strategier utarbetas av patienterna: 1. Passing - man ignorerar och tvingar omgivningen att också ignorera förändringarna. 2. Covering - man klär över svullna leder, hudförändringar mm. 3. Withdrawal - skippar socialt umgänge, gäller spec de som är rullstolsberoende. 4. Internalisering av discrediting - lite svårt att översätta, man sväljer det som egentligen är diskriminering. Ett mycket bra föredrag trots ganska svårsedda bilder (för mycken och kontrastlös text - vitt på ljusgrå botten) Ms Ailsa Bosworth har själv RA och är CE i NRAS samt rullstolsberoende. En studie på 650 patienter utgjordes av intervjuer om sjukdomen som disconfiguring. Patienterna hade aldrig förr pratat med någon sjukvårdsperosnal om förändringar i kroppen. 57 av patienterna hade RA, PsoA eller AS. Det fanns mycken oro för symptom och sjukdomen som internaliserades och depression förelåg ofta. Man fokuserade på 8 kvinnor, medelålder 37 år, för djupintervjuer. Här kunde ett mönster urskiljas med flera stadier av psykiska reaktioner på sjukdomen. 1. Tidigt stadium a. Oro b. fluktuerande stämning, trötthet etc c. håravfall av methotrexate d. Lång tid innan man får effekt av preparaten e. Man skäms för och är generad över sin RA, Man har svårt att hantera pengar, har sämre rörlighet, går upp i vikt på steroider, man rör sig långsamt och hänger inte med i promenadtakt, känner sig frustrerad och undviker fortsatt umgänge. f. relationer - kräver normalt självförtroende g. Social fångenskap 2. Senare a. Allmänt utseende: allt sämre känsla för hur du ser ut b. Skor ett stort problem c. fortsatt håravfall och sprött hår d. Viktnedgång och att man krymper e. Månansikte ganska plågsam förändring av utseendet f. Socialt: bristande spontanitet, minskad frihet att bestämma vad man vill göra g. Brist på förståelse: ensamhet, sårbarhetskänsla h. Förlustkänsla: förlorar en del av livet. Barn? Barnbarnsskötsel? Lite rapsodiskt kan tyckas, men föreläsningen satte mycket elegant in allt i sitt sammanhang och avslutades med en film om en reumatiker i funktionsklass III-IV. Som tredje föreläsare vidtog Ms Gill Grundy, sjuksköterska och doktorand, som behandlade det försummade kapitlet sexualitet, relationer och RA. Ämnet har bara tagits upp i ca artiklar över huvud taget och diskuteras ytterst sällan f a av sjukvårdspersonal. GG hade konstruerat och använt olika frågeformulär för att utröna hur

8 sjukdomen påverkar. 51 patienter, lika könsfördelade svarade, varav 10 par. Man tänkte sig först en interpretativ fenomenologisk analys, av nyckelord och meningar, men materialet blev för stort, så man fick återgå till ursprungsdata och beskriva utifrån dem. Följande nyckelbegrepp beskrevs: 1. Anpassning till kroppsförändringar a. Frågor, svar, tillämpning b. Känner sig ofta som en börda c. påverkar det sociala livet 2. Attraktivitet? a. Singlar extra utsatta b. Handdeformiteter ett praktiskt problem c. viktförlust mer ett problem för män, med minskad muskelstyrka/massa 3. Funktionshinder a. Minskad sexuell tillfredsställelse b. Reducerat förspel c. begränsat antal möjliga ställningar d. Trötthet och smärta under och efteråt e. Knän, händer och axlar utsatta och kritiska f. rejektion och frustration blir följden g. av- och påklädning påverkas h. Kvinnan tror att han inte vill/orkar mer och frågar inte heller, troligen även tvärtom 4. Behov att lära nya sätt och vägar Jag tänkte på Merete Brattströms aldrig publicerade sexartikel från tidigt 80-tal(?). Den hade platsat i den ytterst begränsade litteratur som uppenbarligen finns på området. Här har vi mycket att lära. Det fjärde föredraget avstod jag, det handlade om hur artritsjukdomen påverkar kvinnornas val av kläder. Annars faktiskt en session som väckte tankar och funderingar, både för patienternas och för egen del. På lunchen var det sedan dags för AGM - årsmötet. Deborah Bax valdes till ny president. En BSR-presidents åligganden upptar ca 46 heldagar/år plus en massa annan tid. Rob Moots kommer att överta chefredaktörskapet för Rheumatology. Årets BSR-konferens ännu större än fjolårets, nu >1525 delegater. Biologiska registret innehåller nu patienter firar BSR 245-årsjubileum i Glasgow. EULAR kommer att hållas i London Efter denna tämligen intensiva förmiddag behövdes en paus innan nästa aktivitet, som var Heberden Round. Denna hölls av Andrew Keat och avhandlades Bechterew (AS) i den stora hall 1. Han ansåg att man borde vara frikostigare med MR för att ställa tidig diagnos, och få in tidig behandling. Men vilken?? De som har höftengagemang, hög SR och CRP samt svarar dåligt på NSAID ska ha TNF-hämmare. Utvärdering dock svår pga starkt fluktuerande sjukdomsförlopp och biomarkörer ger inget som aktivitetsparametrar. Fall nummer 1 var en typiskt tidigt debuterande AS. Fall 2 en 40-årig man som med TNF-hämmare fått ett nytt liv, och deklarerade att om hans liv skulle förkortas 3-4 år pga behandlingen skulle han ändå ta det, troligen också vid en reduktion på 5-6 år. Fall nr 3 var en 60-årig man med AS i 42 år, höftprotes, bypassopererad och som ändå fick dramatisk effekt av TNF-hämmare. Betr

9 arbetsförmåga anges att efter 20 års sjukdom är 30% arbetsoförmögna. Detta kan sannolikt ändras med införande av TNF-hämmare till de svårast sjuka. Han drog fall belysande detta, med restituering av arbetsförmåga. Att vara uppmärksam på förändrad typ av smärta illustrerades av en TNF-hämmarbehandlad AS-pat som fick ny typ av smärta thorakalt, som med neg slätrtg och neg MR visades vara en diskit, vilket avslöjades med slätrtg i flekterat läge. Han redovisade sedan data om osteotomier på 856 patienter (!!) varav 451 med open wedge -operation och 249 polysegmentella. 8% får någon form av nervpåverkan och man kör peroperativt kontinuerligt EMG. Dödsfall sällsynta pga sjukdomen, ett fåtal får aortit och hjärtpåverkan, i Finland fortfarande amyloidos. Kvällens begivenhet var A hard days night på PanAmerican club, alldeles intill mitt hotell, med god måltid i lokaler med mycket livlig akustik och hög ljudnivå, där så småningom livebandet The Cheatles spelade Beatleslåtar på klassiskt vis. Fredagen startade som vanligt med postersessionen, där manfallet verkade stort, sannolikt pga gårdagskvällen... En stor del var paramedicinares och sjuksköterskors postrar, där mycket få väckte mitt intresse. Väldigt många var olika enkäter om bemötande, tillgänglighet etc Bland fallbeskrivningarna återger jag ett par stycken i mycket korta drag: 1. En patient dog av disseminerad adenovirussepsis efter behandling med infliximab. Jag har inte noterat ytterligare data. 2. Patient på infliximab som utvecklade sarkoidos i lungor, ögon mm. 3. Polyartrit som manifestation av Q-feber (Coxiella burnetti). En lastbilschaufför som så småningom kunde erinra sig att han i samband med galnakosjuke-epidemin körde döda kreatur. En ren tillfällighet gjorde att labbet körde serologi även för Cox.b. Pat tillfrisknade på doxycyklin och hydroxiklorokin, som skulle fortsättas i 18 månader (!). Cox fortsätter replikeras i benmärgen, men kan fångas på serologi om man bara tänker på den. 4. Sarkoidos med sakroileit framgångsrikt behandlad med infliximab(!). 5. Anakinra ansågs vara förstahandsmedel vid adult Still s disease. 6. En student hade gått igenom litteraturen betr muskuloskelettal smärta och väder. Hon fann 18 studier med som väntat varierande resultat, men ofta förekom lägre temperatur och högre luftfuktighet som korrelat till smärtnivå. 7. En studie jämförd injektioner i artroshöft av ultraljudsguidad ia steroid, blind ia steroid och hyaluronsyra med p o steroid på 77 patienter. Den förstnämnda utföll som effektivast pat i Abu Dhabi med ischias pga diskbråck hade behandlats med 2 injektioner med Humira med 2 veckors mellanrum. Mycket positiva resultat och snabb restitution. 9. Systematisk review av artiklar om steroidinjektioner i akillessenfästen. Fem studier visade dålig eller ingen effekt, men inga rupturer heller. Koenig et al 2004 gjorde intratendinösa injektioner med ultraljud/doppler på 6 patienter utan ruptur. Kanske rupturrisken ändå är överdriven?? State of the art- föreläsningen bar den kärnfulla titeln Genetics och mycket riktigt förlorade jag mig i alla bokstäver och små figurer efter ca 20 minuter, trots prof John Todds säkert mycket goda föreläsning, efter vad Frank (Wollheim) berättade efteråt i alla fall. Mer givande var då ett besök på Betalesmuseet som ligger i källaren i Albert dock, 20 meter från mitt hotell. Ett fullkomligt fantastiskt museum, vindlande sig säkert minst 100 meter med utställningar, föremål, en kopia av The Cavern med sittplatser och fondmålning, en

10 ubåtsinredning med akvarier i fönstren, Beatleslåtar överallt och hörlurar med 35 platser att höra den avbildade historien berättas. Man skulle behövt minst tre timmar här, en timme kändes jäktigt. Slutligen kom man alldeles omtumlad upp i affären där allt beatlemania finns att köpa. Museet rekommenderas å det varmaste till ett långt besök! Upplivad till sinnet återvände jag till kongressen och giktsymposiet. Dr Hyon Choi talade i det ekande rummet sal 2P om hyperuricemi och gikt. Tyvärr var språket synnerligen obegripligt, med mycket stark kinesisk brytning och interfolierade långa räckor aaaaa. Dessutom fullkomligt horribla tabeller som säkert inte kunde läsas ens från första raden, samt blådia med rubrik plus 13 rader text. Ytterst få fakta nådde fram till mig och på slutet excellerade hon med ett blådia med grov rubrik och därunder inte mindre än 18 rader i pyramidform! Hoppas hon har en handledare... Dorian Haskard efterföljde henne med ett föredrag om patofysiologi som startade med tio minuter obegripliga mutationsdiagram., sedan gav jag upp och tog lunch. Tyvärr hade de sedan lagt ett flertal intressanta intressegrupper mellan kl 13 och 15 och mitt specialintresse ultraljud och bildteknik mellan 15 och 16. Bussen gick från Liverpool centrum så det var omöjligt att bevista dessa sannolikt goda sessioner. Jag framförde givetvis detta i min ganska omfattande utvärdering av kongressen. Hemresan tillsammans med Frank lät oss tillsammans sammanfatta kongressen och vi var helt överens om höjdpunkter som Heberden Oration etc. Läsaren av denna rapport undrar kanske över mina kommentarer om stolar och salarnas akustik mm. Dessa faktorer påverkar emellertid i allt högre grad mina rapporter och möjligheten att följa en föreläsning adekvat, och kan också ses som viss varudeklaration av kongresslokalerna. Tack till kliniken för medel och ledighet till denna trots all kritik ovan ändå mycket givande kongress. Lars Rydgren, bitr öl, Reum klin Lund Ny utställare - MBT-skor

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. MEQ- fråga 1 Eva. Maximal poäng 19 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 MEQ- fråga 1 Eva Maximal poäng 19 Till nybesök på reumatologmottagningen kommer en 58- årig kvinna på remiss från vårdcentralen

Läs mer

MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING AV BARNREUMA

MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING AV BARNREUMA PEKKA LAHDENNE Barnreumatolog, docent i pediatrik Barnkliniken, Helsingfors universitet och Helsingfors universitets centralsjukhus Traditionella och biologiska reumamediciner MOT EN INDIVIDUALISERAD LÄKEMEDELSBEHANDLING

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Föreläsare Anders Nordqvist (docent/ortopedkirurg SUS) Helena Machalek AKO Ortopedi (Sundets läkargrupp) Program 12/12 13.30-14.00 14.00-14.45

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Till dig som undervisar barn som har reumatism Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Inledning Den här foldern ger en kort introduktion till vad barnreumatism är och hur du som lärare kan agera

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador Överbelastningsskador Tendinopatier Överbelastningsskador - uppstår pga av. Yttre faktorer För tunga belastningar För många upprepningar För hastiga rörelser För snabb stegring av träning För hög intensitet

Läs mer

Integrerande. MEQ fråga 1. Frågan är uppdelad på nio sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor.

Integrerande. MEQ fråga 1. Frågan är uppdelad på nio sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. Integrerande MEQ fråga 1 Delexamination 3 Klinisk medicin, Södersjukhuset 2013 11 11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på nio sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Artriter Diffdiagnoser. Är det en artrit? Debut symptom variation över dygnet? Lab. Anti-CCP RF SR CRP Trombocytos Anemi

Artriter Diffdiagnoser. Är det en artrit? Debut symptom variation över dygnet? Lab. Anti-CCP RF SR CRP Trombocytos Anemi Artriter Diffdiagnoser Annika Söderbergh juni 2016 PATIENT PERSPEKTIV: Stelhet och värk Allmänsymptom ANAMNES LAB KLINISKA TECKEN Rodnad, värmeökning, smärta, svullnad, inskränkt funktion Är det en artrit?

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Läkares sjukskrivningspraxis en skakig historia. Lars Englund

Läkares sjukskrivningspraxis en skakig historia. Lars Englund Läkares sjukskrivningspraxis en skakig historia Lars Englund Läkares sjukskrivningspraxis Sjukskrivningar börjar ofta hos allmänläkaren Patientens fråga: Kan sjukskrivning vara en bra lösning på mitt hälsoproblem?

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS Feber på vuxenakuten Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS feber Första skriftliga referensen 600 år f kr hos Sumererna. Hippokrates förklarar feber som ett överskott av gul galla. Wunderlich

Läs mer

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående

Läs mer

Loggbok. Måndag 28/1. Tisdag 5/2

Loggbok. Måndag 28/1. Tisdag 5/2 Loggbok Måndag 28/1 Vi hade först tänkt göra ett arbete om tandhygienistens arbetsförhållanden, vi hade då tänkt oss att i en klinisk undersökning för att se hur olika tandhygienister arbetar. Men på Lena

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 UNGA VUXNA 1 Detta frågeformulär innehåller frågor t.ex. om Era allergiska symptom och symptom i stöd- och rörelseorganen.

Läs mer

Basal funktionsbedömning eller ett försök att bedöma kroppsjagsfunktioner. Utvecklat tillsammans med studenter och kliniker

Basal funktionsbedömning eller ett försök att bedöma kroppsjagsfunktioner. Utvecklat tillsammans med studenter och kliniker Basal funktionsbedömning eller ett försök att bedöma kroppsjagsfunktioner Utvecklat tillsammans med studenter och kliniker Hur mäter vi kroppsmedvetande? Närvaro Flöde Hållning Stabilitet Andning Grundning

Läs mer

Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling

Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling GIST en ovanlig magtumör GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) är en ovanlig form av cancer i mag-tarmkanalen. I Sverige

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Maligna lymfom Tumörform i lymfkörtelsystemet och/eller benmärg/mjälte Både B-ochT-lymfocyter Kan växa extranodalt,

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) ORENCIA ABATACEPT 1 2 ORENCIA ABATACEPT Innehåll Om ORENCIA (abatacept) 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga frågor

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

TITEL Bakom kulisserna på tv-programmet Veterinärerna

TITEL Bakom kulisserna på tv-programmet Veterinärerna TITEL Bakom kulisserna på tv-programmet Veterinärerna INGRESS I november börjar TV4 sända 16 nyproducerade avsnitt av Veterinärerna. Succéserien som nu är inne på sin åttonde säsong har ofta uppemot en

Läs mer

Artroskopisk rotatorkuffsutur

Artroskopisk rotatorkuffsutur Artroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner

C1 C2 C3 C4. Komplement. För : (1904) 4 nonspecific, complementary proteins required with antibody to lyse bacteria. Idag: -47 proteiner Innate (medfött, ospecifik) Bariärrer Hud, slemhinnor defensiner Celler Granulocyter, fagocyter (NK-celler, makrofager, dendritiska celler) Humoral Adaptive (förv rvärvat, rvat, specifik) B-lymfocyter

Läs mer

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Axelleder Senor Muskulatur Bursor Mjukdelstumörer Icke mineraliserade barnskelettet Punktionshjälp Trauma Preoperativt Ej ungdomar - sällsynt med

Läs mer

Man måste vila emellanåt

Man måste vila emellanåt Man måste vila emellanåt Patienters självskattade och berättade erfarenheter av att leva med kronisk hjärtsvikt Lena Hägglund Institutionen för Omvårdnad och Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

Vad är depression och vad är nedstämdhet?

Vad är depression och vad är nedstämdhet? Vad är depression och vad är nedstämdhet? Lars Jacobsson Professor emeritus i psykiatri Institutionen för klinisk vetenskap Målningen som avbildas i Figur 1 gjordes 1903 av Hugo Simberg, som var en finlandssvensk

Läs mer

Hjärta och lungor HJÄRTA OCH LUNGOR

Hjärta och lungor HJÄRTA OCH LUNGOR IV Hjärta och lungor HJÄRTA OCH LUNGOR 63 Bröstsmärta Vid samtidig andnöd se även avsnitt Andnöd s 66. Vid säkert trauma mot bröstkorgen se även avsnitt Symtom från rörelseapparaten s 34. Vid feber + andningskorrelerad

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Ätstörningar Vad är det frågan om? Vasa 20.4 2011 Hanna Hongell Specialmedarbetare Katri Kopsa Psyk.sjukskötare Ätstörningskliniken Vilja Ab

Ätstörningar Vad är det frågan om? Vasa 20.4 2011 Hanna Hongell Specialmedarbetare Katri Kopsa Psyk.sjukskötare Ätstörningskliniken Vilja Ab Ätstörningar Vad är det frågan om? Vasa 20.4 2011 Hanna Hongell Specialmedarbetare Katri Kopsa Psyk.sjukskötare Ätstörningskliniken Vilja Ab Anorexia Nervosa Diagnostiska kriterier Viktnedgång, som leder

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p)

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p) MEQ-fråga 2016-02-26 Sida 1 (av 6) Du är jour på akuten den 31/3 och nästa patient är en 60-årig rökande kvinna som kommer på remiss från vårdcentralen under frågeställningen oklar långdragen feber. Vid

Läs mer

Var det så, Ella? Bar du hela världen på dina unga axlar? Inte bara din egen tsunami utan också våran. (2005-02-02)

Var det så, Ella? Bar du hela världen på dina unga axlar? Inte bara din egen tsunami utan också våran. (2005-02-02) Var det så, Ella? Bar du hela världen på dina unga axlar? Inte bara din egen tsunami utan också våran. (2005-02-02) 1 Tisdag 1 februari Stressad av planering sover jag mycket lite, trött, trött måndag

Läs mer

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på Kan man se diabetes? Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/-forskningens-dag-2012/

Läs mer

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

PP-ENB-SWE Om du vill ställa en fråga rörande en Pfizerprodukt, var god klicka här:

PP-ENB-SWE Om du vill ställa en fråga rörande en Pfizerprodukt, var god klicka här: Peter 32 år PP-ENB-SWE-0214 Detta formulär är inte utformat för, och får inte användas till, att rapportera biverkningar avseende produkter från Pfizer. Om du har för avsikt att göra en biverkningsrapportering,

Läs mer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Borrelia-Artrit 1. VAD ÄR BORRELIA-ARTRIT 1.1 Vad är det? Borrelia-artrit är en av de sjukdomar som orsakas av bakterien Borrelia och som överförs genom bett

Läs mer

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen!

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen! Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Utvecklad på Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. www.beckinstitute.org Svensk översättning Skön&Zuber&Nowak I. Bakgrund

Läs mer

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Bakgrund Besvär från rörelseapparaten är vanliga arbetsrelaterade sjukdomar i industrialiserade länder. Omkring

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

Oro, ångest och depression

Oro, ångest och depression Oro, ångest och depression Annika Pohl öl LAH Motala Annika Pohl öl LAH Motala 1 Marianne 57år -85 opererad för hudförändring på hö ben juli diagnos av malignt melanom med spridning till lever, lunga,

Läs mer

FOTKIRURGI Den onda foten

FOTKIRURGI Den onda foten FOTKIRURGI Den onda foten Jonas Weidow Foten är komplex Anatomi 2 längsgående pelare/ brovalv Metatarsale 1-3 Metatarsale 4-5 Anatomi Skelettets byggstenar: statiskt? Senor: dynamisk funktion Skapar

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Palliativ vård vid olika diagnoser

Palliativ vård vid olika diagnoser Palliativ vård vid olika diagnoser likheter och olikheter Professor Peter Strang Överläkare, professor Sthlms sjukhem och Karolinska institutet 2013-04-17 Professor P Strang Cancer den fruktade diagnosen

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

UTVÄRDERING - Infektionsveckan & Mikrobiologisk Vårmöte i Helsingborg maj

UTVÄRDERING - Infektionsveckan & Mikrobiologisk Vårmöte i Helsingborg maj UTVÄRDERING - Infektionsveckan & Mikrobiologisk Vårmöte i Helsingborg 23-27 maj Medlemmar i Swedish Labtech Ja Nej 14 15 1. Hur upplever ni er monterplats 1 2 3 4 5 6 7 3 7 3 7 2 För utspridda, Inga besökare

Läs mer

RÖNTGENREMISSEN. Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016. Lovisa Brydolf

RÖNTGENREMISSEN. Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016. Lovisa Brydolf RÖNTGENREMISSEN Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016 Lovisa Brydolf Anamnes Kliniska fynd Diagnos Undersökningsfynd Röntgenremissens uppbyggnad UNDERSÖKNINGSTYP/REMISSGRUPP: T ex Rtg, DT, MRT, Ultraljud,

Läs mer

Anläggnings- och apparatteknik

Anläggnings- och apparatteknik Anläggnings- och apparatteknik Inlämnade svar : 0 8 Innehåll: Rökgaser e int riktigt min grej... Bra kurs. Föreläsarna: Westerlund är bland de båsta föreläsarna på KTF. Förklarar på ett sätt som gör att

Läs mer

Jämställd och jämlik vård och behandling

Jämställd och jämlik vård och behandling Jämställd och jämlik vård och behandling Hälsan är inte jämställd Fler kvinnor besöker sjukvården Fler kvinnor är sjukskrivna Kvinnor lever längre Fler män söker för sent för sjukdomar som kan förebyggas

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Varför är jag så trött? Att vara trött är ofta en normal reaktion på något du gjort som krävt mycket energi. Trötthet i samband med cancersjukdom och dess

Läs mer

SP station: Ortopedi 14,5 min

SP station: Ortopedi 14,5 min SP station: Ortopedi 14,5 min Student information: Det söker en patient med axel problem. Besvären började för ca 3 år sedan då han spelade handboll och luxerade sin högra axel. Rtg visade en främre axelledsluxation

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Handledning: Nu blev det KNAS

Handledning: Nu blev det KNAS Förord Många ungdomar befinner sig idag i en värld där dem kämpar för att passa in, viljan och pressen att vara som alla andra är stor. I en grupp vill man känna sig inkluderad och inte känna skuld eller

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Slutredovisning av förbättringsprojekt

Slutredovisning av förbättringsprojekt Bakgrund Slutredovisning av förbättringsprojekt Extra utbildningsdag om Äldrepsykiatri Liana Tahrodi, 139 Befolkningen i vårt land har blivit äldre och psykisk ohälsa bland äldre ökar i takt med en stigande

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Impingement Anatomi Inklämningssyndrom, eller s k impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. Oftast orsakas detta av ett begränsat utrymme

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare De nya riktlinjerna för sjukskrivning Michael McKeogh Företagsläkare Nationellt beslutsstöd för sjukskrivning Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga FRÅGEFORMULÄR 2 1 Detta frågeformulär innehåller frågor om Era symptom i andningsorganen, andnöd, smärtor i bröstet, allergiska symptom

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg.

Välkomna. Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg. Britt-louise.s.andersson@kronoberg. Välkomna Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Hälso och sjukvårdsavdelningen Region Kronoberg Britt-louise.s.andersson@kronoberg.se Hur många Akilles finns på min enhet? 95% av tryckskador är en undvikbar

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016

5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016 5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016 5:1 Du börjar ditt pass på akuten. Din avgående kollega har misstänkt septisk artrit hos en medelålders kvinna, odlat och tagit följande prover som nu är klara:

Läs mer

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11 10 noa nr 6 2015 Tufs fick livet tillbaka En extremt ovanlig bentillväxt inne i ryggradskanalen hotade att göra huskatten Tufs förlamad. Husse och matte ställdes inför det svåra valet: att låta Tufs somna

Läs mer