Stockholms/Svealands Roddistrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms/Svealands Roddistrikt"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Stockholms och Svealands Roddistrikt år Kontakt med specialförbund, distriktsförbund och föreningar i distriktet a) Syfte/mål: Stockholms och Svealands Roddistrikt (S&SRD) är ett stort geografiskt specialdistriktsförbund (SDF). Ett av distriktets mål är att hålla kontakt med och om möjligt positivt påverka och stimulera specialförbundet (SF = Svenska Roddförbundet), berörda distriktsförbund (DF = se nedan) och roddklubbar inom S&SRD. DF:en är den viktigaste bidragsgivaren till S&SRD. För varje DF utses en kontaktperson i S&SRD styrelse enligt nedan - Stockholms Idrottsförbund SIF Bo Berglund - Södermanlands Idrottsförbund Jan Knejp - Upplands Idrottsförbund UIF Jan Knejp - Värmlands Idrottsförbund VIF Bo Berglund - Västmanlands Idrottsförbund Bo Berglund - Örebro läns Idrottsförbund Vakant! S&SRD:s kontaktperson till DF ska - ta del av protokoll från styrelsemöten och årsmöten i sitt DF - om möjligt närvara vid årsmötet i sitt DF (framför allt vid närvaropengar) - bevaka tidpunkter för ansökan om bidrag från sitt DF - i samråd med S&SRD:s kassör ansöka om bidrag från sitt DF - verka för att rodden är väl känd inom sitt DF För varje roddklubb utses en kontaktperson i S&SRD:s styrelse enligt nedan - Akademiska Roddföreningen ARF Ian Miller - Djursholms kustroddare Vakant! - Djursholms Roddklubb Vakant! - Hammarby IF Roddförening HIF Anders Joelsson - Lidingö Roddklubb LRK Lars Hallén - Lundsbergs skola RS Vakant! - Norrtälje Roddförening NRF Vakant! - Rukiveri Kyrkbåtsförening Vakant! - Sigtunaskolan Humanistiska Läroverk RS Jan Knejp - Stockholms Polisens IF Roddförening SPIF Jan Knejp - Stockholms Roddförening SRF Eli Zlotnik - Uppsala Akademiska Roddsällskap UARS Vakant! - Vaxholms Roddförening VRF Vakant! För att uppsöka och följa upp verksamheten i distriktets föreningar ska minst ett styrelsemöte årligen förläggas till en roddförening utanför Stockholmsområdet. Ovanstående roddklubbar ska förses med information från S&SRD i form av - kallelse till och protokoll från styrelsemöten och årsmöten i S&SRD roddistrikt. S&SRD:s styrelsemöten och årsmöten är öppna möten. Medlemmar i distriktets roddklubbar får närvara vid dessa möten. Sida:! 1/!

2 - inbjudan till kurser eller utbildning som arrangeras av S&SRD eller av roddklubb i distriktet och som arrangeras för flera klubbar. - inbjudan till tävlingar som arrangeras av S&SRD. - inbjudan till träningsläger som arrangeras av S&SRD eller av roddklubb och som är öppna för flera klubbar. S&SRD:s styrelse ska verka för att information och marknadsföring av rodden sker vid mässor, utställningar, evenemang och möten. Vi kommer löpande under året att delta i olika evenemang. För att sprida information till och från klubbar inom distriktet används följande kanaler. - S&SRD:s webbsida ( ). Denna sida uppdateras av webbmastern. - E-post till S&SRD kan sändas till ordförande ), vice ordförande ), sekreterare ), kassör ), utbildning ) och anmälan till tävling ). 2. Samarbetsanda inom distriktet a) Syfte/mål: Distriktet ska upplevas som samarbetsvilligt av föreningar och andra förbund. Inom distriktet ska vi samarbeta med - Informationsspridning (se punkt 1) - Utbildning (se punkt 3) - Ungdomsläger (se punkt 4) - Distrikttävlingar (se punkt 5) - Nationella tävlingar (se punkt ) - Distriktets anäggningar (se punkt 7) - Distriktstränare och gemensamma träningar (se punkt 8) - Gemensamma transporter till och från tävlingar (se punkt 9) 3. Genomföra Nivå 1 och Nivå 2 utbildning i rodd inom distriktet a) Syfte/mål: Verka för att nivå-1 och nivå-2 utbildningar genomförs i distriktet. Generellt gäller följande. Nivå-1 utbildning och nivå-2 utbildning arrangeras av S&SRD eller av Svenska Roddförbundet (SR). Nivå-3 utbildning genomförs av SR. Nivå 1, 2 och 3 utbildningarna har nyligen omarbetats av SR:s utbildningsansvarige person. Ambitionen är att årligen genomföra en nivå-1 eller en nivå-2-utbildning inom distriktet samt att verka för att SR genomför en nivå-3 utbildning. XX är ansvarig för utbildningsverksamheten i S&SRD. Den utbildningsansvarige ska hålla kontakt med SR:s utbildningsansvarige person och SISU idrottsutbildarna. För år 201 planeras följande utbildning och inriktning i distriktet. - Fortsatt ungdomsledarutbildning kommer att arrangeras av SR under 201. Utbildningen ingår i SR:s satsning på Idrottslyftet och projektet Barn och Ungdomsutveckling. Utbildningen består dels av en plattformsutbildning, som SISU genomför, och dels en nivå-1 kurs, som är uppdelad på en generell del (Sisu) och en grenspecifik del (SR). Utbildningen är öppen för alla klubbar. - Även nivå-2 utbildning består av en generell del (Sisu) och en grenspecifik del (SR). Sida:! 2/!

3 - Nivå-3 utbildning arrangeras av SR. Inbjudan kommer att gå ut till alla roddklubbar i distriktet. Kursen riktar sig till de personer som har gått nivå 2 eller motsvarande. - Kurs eller en temadag, som arrangeras av en förening eller S&SRD, t.ex. livräddning HLR och första hjälpen, kostlära, arbetsuppgifter för regattafunktionärer, ändringar i tävlingsreglementet. Utbildningen är öppen för övriga klubbar. Inbjudan går ut till alla roddklubbar i distriktet. - Alla idrottsföreningar måste ha Idrott Online (IO) för att rapportera LOK-stöd till RF och även för att registrera sina medlemmar och adminstrera sin hemsida. Sisu genomför kurser i IO. - Kurs i RoddRes (= administration av roddtävlingar). Genomförs vid behov. - S&SRD ska verka för att SF uppdaterar sina rutiner avseende stöd till regattaarrangörer. Det finns nu ett centralt register i IO över föreningar och licensierade roddare, där regattaarrangörerna kan hämta aktuell information. - S&SRD ska verka för att domarkåren inom svensk rodd vidgas genom att spåra upp och motivera personer inom distriktet att anmäla sig till SRs domarkurser för att bli nationellt certifierade domare. 4. Arrangera ungdomsläger i distriktets regi a) Syfte/mål: Stimulera ungdomsverksamheten i distriktet. Ungdomsläger ska bidra till att roddungdomar och ungdomsledare i distriktet ska lära känna varandra och i förlängningen lära av varandra och utbyta erfarenheter. För år 201 planeras följande ungdomsläger i distriktet: - Ett ungdomsläger planeras och kommer att genomföras på Djupån vid Magelungen under sommaren. Inbjudan kommer att gå ut till samtliga roddklubbar i distriktet. Lägret riktar sig i första hand till juniorer och ska medverka till att ungdomarna ska testas i distriktskombinationer. NN är huvudledare och sammanhållande för lägret. Deltagande föreningar måste ställa upp med ledare och transporter av båtar. - Ett ungdomsträningsläger planeras under ett veckoslut inför SM/JSM på Magelungen. Lägret riktar sig till juniorer. Träningen sker främst utomhus på vattnet. NN planerar och är sammanhållande för lägret. Deltagande föreningar måste ställa upp med ledare. - Ett höstläger motsvarande Vaxholmslägren 2012 och 2015 planeras och kommer att genomföras i början av oktober. NN är huvudledare och sammanhållande för lägret. Deltagande föreningar måste ställa upp med ledare och transporter av båtar. Under ungdomslägret i Vaxholm 2015 genomfördes ett BoU-utvecklingsmöte, som uppskattades av föreningarna i distriktet. SSRD ska sträva efter att årligen genomföra ett liknande möte med föreningarna t.ex. i samband med ett läger. För att underlätta distributionen av inbjudningar till ungdomsläger bör respektive klubb utse en ungdomsansvarig person. Inbjudningarna ska dels gå till föreningen och dels till den ungdomsansvariga personen. Följande personer är ungdomsansvariga. Förening Namn Telefon Mail-adress HIF nn 08- xx SPIF nn 08- xx SRF nn 08- xx Sida:! 3/!

4 VRF nn 08- xx NRF nn 017- xx UARS nn 07- xx 5. Genomföra distriktstävlingar a) Syfte/mål: Ambitionen är att genomföra minst 5 distriktstävlingar per år. b) Hur genomförs det under 201? S&SRD ska stimulera och entusiasmera roddklubbarna inom distriktet att i första hand arrangera tävlingar för juniorer. Regattorna kan mycket väl arrangeras som en kvällstävling vid en roddklubb eller på Magelungen, där en tävlingsbana finns utlagd under hela sommaren. Preliminärt inbokade tävlingar för 201 Datum Arrangör - Bajen Rowing Race, Årstaviken april HIF - Gymnasiekapprodden, Djurgårdsbrunnsviken maj SRF/ S&SRD - AKA (Akademiska rodden), Uppsala maj UARS - Matildarodden, Norrtälje juni NRF - Serietävling för ungdomar (SRF, VRF, HIF, Magis) juni/aug S&SRD - Lidingö sprint, Kyrkviken aug LRK. Organisera och genomföra nationella regattor a) Syfte/mål: Ambitionen är att årligen genomföra minst en stor nationell regatta i distriktet. b) Hur genomförs det år 201? Datum Arrangör - Svearodden och SM/JSM, roddmaskin inomhus, Lidingö 20 februari S&SRD - Distanskapprodden från Stockholm till Vaxholm (RM) 27 augusti VRF - SM/JSM och student-sm på Magelungen 1-18 sept S&SRD S&SRD bör verka för att nya och yngre funktionärer knyts till tävlingsorganisationerna för att skaffa sig erfarenhet och på sikt ta över. Dessutom är det mycket önskvärt att S&SRD kan rekrytera personer som kan gå utbildning i RoddRes (= system för administration av roddtävlingar) och Venue Racing (= system som används vid roddmaskintävlingar). 7. Ansvara för och förvalta distriktets anläggningar och utrustning a) Mål/syfte: Inriktningen är att utveckla roddbanan och det regionala roddcentret vid Magelungen. Kvaliteten på roddbanan ska vara så hög att kraven för att arrangera Nordiska mästerskapen i rodd uppfylls. SR har under 2015 utsett ett antal regionala roddcentra med tävlingsbanor, varav Magelungen är ett. S&SRD strävar efter att Magelungen utses till nationellt roddcenter. b) Hur görs det? För att bli utsett till nationellt roddcentrum krävs en väsentlig förbättring av omklädnings- och duschmöjligheterna på båtplatsen vid Ågestagården. Under 201 ska dialogen med Idrottsförvaltningen i Stockholms stad och Stockholms Idrottsförbund fortsätta. Även kontakten med Frälsningsarmén ska fördjupas så att logi och mat ska kunna erbjudas till de som utnyttjar roddcentret. Dessutom ska Djupån aktivt marknadsföras som lämpligt alternativ för logi vid "Magelungens roddcenter". Vidare ska en grupp, bland annat bestående av Eli Zlotnik och Anders Joelsson arbeta med uppgiften att planera och projektera byggandet av ett Sida:! 4/!

5 båthus för förvaring av tävlingsbåtar. Båthuset är i första hand tänkt att stå på mark, som ägs av Frälsningsarmén och ska ersätta det befintliga tältet för båtförvaring. Distriktet ansvarar dessutom för följande anläggningar: Roddbanan på Magelungen. Bojning och avbojning av banan är fördelade på följande klubbar meter HIF meter VRF/UARS (växelvis vår/höst enligt överenskommelse) meter SPIF meter SRF Bojningen av banan ska vara klar den 1 maj 201. Avbojningen av banan ska vara klar under oktober. Stora 500-metersbojar som har slitit sig under vintern ska bärgas och släpas till båtplatsen och läggas innanför inhägnaden. Bärgning och återutsättning av upphittad boj utförs av den förening som ansvarar för den del av banan, som bojen har tillhört. Jan Knejp och Tomas Ericsson kan ge anvisningar för utsättning och förankring av stora bojar. För att förstå hur banan är konstruerad finns en detaljerad instruktion (5 sidor) som framtagits av Lennart Borgh. För att få framföra följebåtar med motorstyrkor större än fem hästkrafter på sjön Magelungen krävs länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsen anser att Magelungen är mycket intressant ur ornitologiskt synpunkt. S&SRD har till och med 2017 en generell dispens för att träna rodd under tiden från 1 maj till 30 september och arrangera tävlingar efter midsommar. För att arrangera roddtävlingar före midsommar krävs en särskild dispensansökan. Båtplatser och föreningskurer vid Ågestagården Fördelning av båtplatser i tältet görs vid ett styrelsemöte i april. Eventuella förändringar under sommaren beslutas och administreras av S&SRD:s ordförande. Föreningskurerna disponeras av HIF, SPIF och SRF. Den nya stora kuren får disponeras av alla roddklubbar som tränar vid Magelungen. Ytterligare en kur planeras och beräknas att bli levererad i början av året så att en kur kan användas av damer och en av herrar. Torpet vid Djupån Torpet kan användas vid träningsläger och tävlingar på Magelungen. Stugfogde är Lida Knejp. Bokning av torpet görs genom stugfogden. Storleken på föreningarnas säsongsavgift för att utnyttja Djupån fastställs vid ett styrelsemöte under våren. Utrustning för tävlingar i inomhusrodd Under årens lopp har distriktets utrustning för inomhustävlingar på roddmaskiner vidareutvecklats. Utrustningen består nu av två datorer, tre skrivare, en router, en splitter och en mängd kablar av typen nätverks-, VGA och USB-kablar. Under 2014 investerades i en ny projektor och projektionsduk samt ytterligare kablar och skivor för att hålla roddmaskinerna på plats under en tävling, vilket har medfört att vi också kan inbjuda i lagtävlingar för dubblar och fyror. Distriktets föreningar har slides så det räcker för åtta dubblar (= 24 st slides). 8. Gemensamma träningstillfällen a) Syfte/mål: Stärka elitsatsningen i distriktet. b) Hur görs det? Sida:! 5/!

6 Distriktet organiserar vid behov gemensamma träningstillfällen för distriktets satsande roddare. Detta sker under roddsäsongen på Magelungen med hjälp av distriktstränarna. Under vinterperioden tränar föreningarnas roddare på andra platser. För att stimulera föreningarnas roddare i träningssammanhang kommer ett SR-läger i Racice under påsken att planeras in, där individuella träningsprogram kan diskuteras och årets tävlingsplanering läggas upp för seniorer och A-juniorer. Elitkombinationer mellan klubbarna ska uppmuntras. Utsedda distriktstränare är: - Jan Knejp SPIF - Thomas Lindberg VRF - Anders Joelsson HIF - Jan Berglund SRF - Petter Ljungström NRF - Stefanie Mallow/Billy Grundström UARS 9. Gemensamma transporter och resor till tävlingar a) Syfte/mål: Minska resekostnader för klubbarna i distriktet. b) Hur görs det? För att spara på miljön och minska kostnaderna för båt- och persontransporter vid resor till och från nationella och internationella regattor ska distriktet verka för att klubbarna i större utsträckning planerar och samordnar gemensamma transporter. Vid ett styrelsemöte under våren ska en prislista fastställas, som ska hjälpa klubbarna att få en vettig och likartad prissättning för gemensamma transporter. Det har under ett antal år varit oklart med försäkringar av båttransporter, speciellt utanför Sveriges gränser eftersom SRs avtal med Folksam inte har varit heltäckande. Från och med 201 gäller en ny båtförsäkring med NN. Transportansvariga i respektive roddklubb är: Mobilnummer - HIF Anders Joelsson tel: SPIF Jan Knejp tel: SRF Jan Berglund tel: VRF Thomas Lindberg tel: NRF Petter Ljungström tel: UARS S Mallow/B Grundström tel: SSRDs styrelse 201 Funktion Namn Telefonnummer Mobilnummer Ordförande Jan Knejp Ledamot Ian Miller (sekreterare) Ledamot Bo Berglund (kassör) Ladamot Joakim Piela (ungdomsansvarig) Ledamot Eli Zlotnik (tävlingsledare) Ledamot Anders Joelsson (SDF-utvecklare) Suppleant Lida Knejp (stugfogde Djupån) Suppleant Claës Friström (konsult RoddRes) Suppleant Lars Hallén (gymnasierodd) Sida:! /!

Stockholms/Svealands roddistrikt

Stockholms/Svealands roddistrikt Verksamhetsplan för Stockholms och Svealands Roddistrikt år 2015 1. Kontakt med specialförbund, distriktsförbund och föreningar i distriktet a) Syfte/mål: Stockholms och Svealands Roddistrikt (S&SRD) är

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2014

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2014 Stockholm & Svealands Roddistrikt HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2014 Tisdag 28 Januari - Hammarby Rodds Båthus Stockholm & Svealands Roddistrikt DAGORDNING TILL ÅRSMÖTET 2014 1. Upprop och fullmaktsgranskning

Läs mer

Stockholms/Svealands roddistrikt

Stockholms/Svealands roddistrikt Verksamhetsplan för Stockholms och Svealands Roddistrikt år 2007 1. Kontakt med distriktsförbund och föreningar i distriktet a) Syfte/mål: Hålla kontakt med och om möjligt positivt påverka och stimulera

Läs mer

Stockholms/Svealands Roddistrikt

Stockholms/Svealands Roddistrikt Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Stockholms & Svealands Roddistrikt får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2011 Styrelsen: Jan Knejp Bo Berglund Richard Sjöberg Markus Jonsson

Läs mer

Stockholms & Svealands Roddistrikt

Stockholms & Svealands Roddistrikt Stockholms & Svealands Roddistrikt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Stockholms & Svealands Roddistrikt får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014 Styrelsen och övriga funktionärer:

Läs mer

Stockholms & Svealands Roddistrikt

Stockholms & Svealands Roddistrikt Stockholms & Svealands Roddistrikt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Stockholms och Svealands Roddistrikt får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2016 Styrelsen och övriga funktionärer:

Läs mer

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan. 13:7 Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar : att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan. 1 Kap Allmänna bestämmelser för Studieförbundet SISU Ändamål/verksamhetsidé Verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplan 2016-2017 Sida 1 av 7 Verksamhetsplan 2016-2017 Nynäshamns GK är en klubb med trevlig atmosfär och med en bana som rekommenderas av alla. Idrott och Tävling Vi vill arbeta så att alla som så önskar, oavsett etnisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Kommittéanvisningar. Allmänna riktlinjer. Senior- och juniorkommittén. Huvudsyftet för kommittén är: Delsyften är:

Kommittéanvisningar. Allmänna riktlinjer. Senior- och juniorkommittén. Huvudsyftet för kommittén är: Delsyften är: Kommittéanvisningar Allmänna riktlinjer Kommittén ska på styrelsens begäran lämna in budgetförslag och verksamhetsplan i tid inför klubbens budgetprocess. Kommittén ansvarar för att föra ut relevant information

Läs mer

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN Utveckling av klubbens verksamhet SVEMO utbildningsmaterial Kontaktpersoner Håll dig uppdaterad genom att se på SVEMO utbildningssida www.svemo.se/utbildning SVENSKA

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Junior- och ungdomstävlingar

Junior- och ungdomstävlingar Solna den 28 januari 2015 Till alla SDF Junior- och ungdomstävlingar Under veckorna 3-4 genomfördes fyra distriktsbesök för att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomstävlingar. Samtliga 22 distrikt

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet

Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet Arbetsordning sektorer SBK Skaraborgsdistriktet Sektorernas allmänna verksamhet Sektorernas uppgift är att planera, genomföra och utveckla verksamhet inom

Läs mer

Verksamhetsplan Västerås friidrottsklubb 2014

Verksamhetsplan Västerås friidrottsklubb 2014 Verksamhetsplan Västerås friidrottsklubb 2014 1. Inledning Verksamheten i Västerås FK skall bedrivas på ett sådant sätt att den utvecklar människor fysiskt, socialt och kulturellt. Verksamheten styrs i

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2011 / 2012 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte med Skånes Roddförbunds styrelse på Hjelmsjön 2002-03-24

Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte med Skånes Roddförbunds styrelse på Hjelmsjön 2002-03-24 Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte med Skånes Roddförbunds styrelse på Hjelmsjön 2002-03-24 Närvarande: Bertil Håkansson, ordförande Lars Saldert Rolf Lindell Nils Jönsson, representant Åhus Hans Lundquist,

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Protokoll FS-möte nr 11/09 Datum: 2009-06-13 Tid: 10.00 18.00 Plats: Idrottens Hus, Helsingborg Närvarande: Kent Härstedt, ordförande (KH), Alf Tornberg, vice ordförande (AF), Peo

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Svenska Roddförbundet

Svenska Roddförbundet 1 Välkommen till s Förbundsmöteshelg 12-13 mars 2016, Hotell Swania Scandic Trollhättan Vi hälsar s SDF och föreningar välkomna till SRs förbundshelg den 12-13 mars 2016 på Hotell Swania i Trollhättan.

Läs mer

Nordiska Bågskytteunionen

Nordiska Bågskytteunionen Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska nationella bågskytteförbunden. Foto Matts Jacobsson 2010-02-21 1 Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 2015/2016 Innehållsförteckning Tävlingskommittén... 3 Disciplinkommittén... 5 Funktionärskommittén... 6 Utbildningskommittén... 9 Distriktslagskommittén...

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27

Verksamhetsberättelse 2010. [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27 Verksamhetsberättelse 2010 [Gävle Dala BDF] Verksamhet, utbildning, tävling, ekonomi m.m. Styrelsen 2011-03-27 Årsmöte Gävle- Dala BDF Datum: 2010-03-27 Tid: 12.00 16.30 Plats: Rektorsgatan 4, Gävle DAGORDNING.

Läs mer

Mål och verksamhetsplan

Mål och verksamhetsplan Västergötlands Fotbollförbund Mål och verksamhetsplan A. MÅL 1. Verksamhetsidé Enligt förbundets stadgar ska Västergötlands Fotbollförbund (VFF) främja och ansvara för fotbollsidrotten i distriktet. Förbundet,

Läs mer

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Östergötlands Län Kronobergs Län Jönköpings Län Kalmar Län Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Styrelsen och Kommitteérnas förslag inför höstmötet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida A. Östsvenska

Läs mer

MSSF-Bulletinen nr 2 juni-juli 2011

MSSF-Bulletinen nr 2 juni-juli 2011 MSSF-Bulletinen nr 2 juni-juli 2011 Nu kommer MSSF-Bulletinen nr 2, något sent enligt planerna, mest beroende på at vi ville få lite mer att informera om än som annars skulle blivit fallet. Styrelsens

Läs mer

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening Standardrapport Procent Antal Instämmer med påståendet 73,3% 85 Instämmer delvis med påståendet 26,7% 31 Instämmer inte med påståendet 0% 0 Medel 1,73

Läs mer

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND Verksamhetsplan för Stockholms Fäktförbund 2012 Allmänt Stockholms Fäktförbund grundat 1945 verkar framgångsrikt för fäktsportens utveckling i Stor-Stockholmsområdet. Förbundet och

Läs mer

KFUM Örebro Friidrott

KFUM Örebro Friidrott KFUM 2016 Örebro Friidrott Verksamhetsplan för år 2016 2016-01-01 2016-12-31 1. Verksamhetsplan för tävlingskommittén Tävlingskommittén Den huvudkommitté som ska ansvara för föreningens tävlingsarrangemang

Läs mer

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott Idrotten vill bakgrunden till anvisningarna Idrotten vill är svensk idrotts idéprogram. Här beskrivs idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Här beskrivs

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

KFUM Örebro Friidrott

KFUM Örebro Friidrott KFUM 2015 Örebro Friidrott Verksamhetsplan för år 2015 2015-01-01 2015-12-31 1. Verksamhetsplan för tävlingskommittén Tävlingskommittén Den huvudkommitté som ska ansvara för föreningens tävlingsarrangemang

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

Protokoll 11-14 Fört vid styrelsemöte i Gävle den 14 december 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 11-14 Fört vid styrelsemöte i Gävle den 14 december 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 11-14 Fört vid styrelsemöte i Gävle den 14 december 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordf + sekr från 8 Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

SERIEINBJUDAN 2011/2012

SERIEINBJUDAN 2011/2012 1 SERIEINBJUDAN 2011/2012 INFORMATION OM SERIERNA Vi vill med detta dokument ge er information så att ni ska kunna fundera över hur ni ska anmäla era lag till serierna nästkommande säsong. Ta del av detta

Läs mer

2015-2021 NIU-Handboll

2015-2021 NIU-Handboll Avtal 2015-2021 NIU-Handboll Följande avtal är idag upprättad för perioden 2015-2021 mellan Svenska Handbollförbundet gymnasieskola (skolan) (SHF) och Underskrift av ansvarig kommunal tjänsteman:... Underskrift

Läs mer

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Mål & Vision Vision: Alltid ha representation i A-truppen av spelare som kommit från KFF:s barn- och ungdomsfotboll (gått igenom KFF-pyramiden). Bli en föregångare

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Avdelningen för Phestvetenskap

Avdelningen för Phestvetenskap Studentkåren i Skövde Avdelningen för Phestvetenskap Arbetsbeskrivning Antaget av Kårstyrelsen 2012-02-23 Innehåll Ändamål... 1 Definition... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Medlemmar... 1 Medlem... 1 Hedersdoktor...

Läs mer

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12)

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå.

Läs mer

Kongahälla AIK Friidrott. Regler och Rutiner

Kongahälla AIK Friidrott. Regler och Rutiner Kongahälla AIK Friidrott Regler och Rutiner Verksamhetsåret 2015 1. Inledning 1.1. Kongahälla Allmänna Idrottsklubb- KAIK har som sin främsta uppgift att bedriva friidrottsutbildning för barn och ungdomar.

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2012

UTBILDNINGSKATALOG. SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2012 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2012 Illustrationerna & omslagen ovan är hämtade ur Friidrott för barn samt Grundträning i friidrott 10-14 år från SISU Idrottsböcker. UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Viksbergs GKs idrottsprogram -07

Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Mål och Vision långsikt, kort sikt Träning Bredd, elit, ungdom inkl sociala aktiviteter Tävling Bredd, elit, ungdom Utbildning ungdom, vuxna, ledare, funktionärer Rekrytering

Läs mer

Innehåll. Allmän instruktion för specialkommittéerna. Arbetsuppgifter för kommittéledamöterna. - PM - Inbjudan- Kallelser - Arvoden - Rapporter

Innehåll. Allmän instruktion för specialkommittéerna. Arbetsuppgifter för kommittéledamöterna. - PM - Inbjudan- Kallelser - Arvoden - Rapporter Reviderad 2013 1 Innehåll Sid. 3 Allmän instruktion för specialkommittéerna Sid. 4-5 Arbetsuppgifter för kommittéledamöterna Sid. 5 Sid. 6-7 - PM - Inbjudan- Kallelser - Arvoden - Rapporter - Ekonomi -

Läs mer

Minnesanteckningar från RG Tävlingsforum 26-27 januari 2008

Minnesanteckningar från RG Tävlingsforum 26-27 januari 2008 Minnesanteckningar från RG Tävlingsforum 26-27 januari 2008 Diskussion: Föreningar som ej har RG hur får vi de intresserade av att bli RGföreningar? Lägga ut på RG:s hemsida att vi har våra RG-längor som

Läs mer

Stockholm & Svealands Roddistrikt

Stockholm & Svealands Roddistrikt Stockholm & Svealands Roddistrikt DAGORDNING TILL ÅRSMÖTET 2017 Tisdag 31 januari kl 19:00 HIFs Båthus 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET 2013-2015 UTVÄRDERING AV IL 2013-2015 1 APRIL 2014

UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET 2013-2015 UTVÄRDERING AV IL 2013-2015 1 APRIL 2014 UTVÄRDERING AV IDROTTSLYFTET 2013-2015 AGENDA Om Rambölls uppdrag Om iakttagelser från nulägesanalysen Om vårt pågående nedslag Frågor och funderingar RMC HAR FÅTT I UPPDRAG ATT UTVÄRDERA IDROTTSLYFTET

Läs mer

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 1 PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 10-sep Rullskidrejs (Skigorullen?) i Kungsängen Även KM/Rullskidor Tävlingsledare: Anders Börjesjö Oktober Januari KM i Terränglöpning i Ursvik Tävlingsledare: Jan Hasselgren

Läs mer

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Jönköpings Södra IF:s ungdomsutskott och föräldragrupp hälsar dig som förälder varmt välkommen i föreningen!

Läs mer

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Verksamhetsplan 2014-2015... 4 Verksamhetsidé

Läs mer

Försvarsutbildarna Miljö och hälsa. Verksamhetsplan 2015 2018

Försvarsutbildarna Miljö och hälsa. Verksamhetsplan 2015 2018 Försvarsutbildarna Miljö och hälsa Verksamhetsplan 2015 2018 Verksamhetsplan 2015-2018, beslutad på förbundsstämma den 21 mars 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett underlag som styrelsen för Försvarsutbildarna

Läs mer

Protokoll möte 9 - Juniorkommittén

Protokoll möte 9 - Juniorkommittén Protokoll möte 9 - Juniorkommittén Datum: 19 oktober 2011 Tid: Kl 17:00-19:00 Plats: Klubbrummet, Gumbalde Närvarande: Adam Munkhammar, Agnes Olofsson, Johan Larsson, Filip Andersson, Josefine Eliasson,

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Helsingfors 12.02.2014 Föreningsbrev 1/2014 Hoppas utvecklingen aldrig tar slut! Nu tänkte jag inte på VALO som har hittat nya former utan på FSO som förbund och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie möte av Styrelse vid Torsåsryttare

Protokoll fört vid ordinarie möte av Styrelse vid Torsåsryttare Protokoll fört vid ordinarie möte av Styrelse vid Torsåsryttare Sammanträdesprotokoll Plats och tid Klubbstugan Torsåsryttare, ridanläggningen 2009-08-09 kl 17.00 Närvarande Elisabeth Lindén Anna Johnsson

Läs mer

Spelprogram & kalendarium 2012

Spelprogram & kalendarium 2012 Spelprogram & kalendarium 2012 Tävlingar Klubbaktiviteter m m Jan 7 Svenska Cupen (Olofström) 8 Svenska Cupen (Olofström) 11 Ungdomsträning 12 Veckotävling 14 Seriespel, div 3 15 Ungdoms- och juniorseriespel,

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 1 Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 Känn dig hemma i MAI 2 Innehåll 1. Allmän information... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 MAI s värdegrund... 4 1.3 Kontaktuppgifter... 5 1.4 Avgifter... 5 1.5 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

BADMINTONKLUBBEN SMASH MARIEHAMN R.F ÅRSBERÄTTELSE

BADMINTONKLUBBEN SMASH MARIEHAMN R.F ÅRSBERÄTTELSE BADMINTONKLUBBEN SMASH MARIEHAMN R.F ÅRSBERÄTTELSE 2011 BADMINTONKLUBBEN SMASH MARIEHAMN R.F VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Inledning Under 2011 bestämdes att det skulle göras en satsning på spel i Ålands

Läs mer

Idrottens föreningslära

Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter PM SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker Plats för eget material från SF och IF

Läs mer

AIK Handbollsförening. Mål och verksamhetsplan 2014 2015

AIK Handbollsförening. Mål och verksamhetsplan 2014 2015 AIK Handbollsförening Mål och verksamhetsplan 2014 2015 Ekonomi Vi behöver bygga upp en buffert på totalt cirka 100.000kr, men går in i årets verksamhet med ett underskott på cirka 35.000kr och lån hos

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Verksamhet och syfte Holmsundsgymnasterna är medlem i Svenska Gymnastikförbundet som utgör ett av Sveriges största idrottsförbund. I dagsläget har föreningen cirka

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

för Civilförsvarsförbundets

för Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2014-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN sid

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (6) Styrelsemötesprotokoll Plats: Hos Monica,, kl. 18.00 Deltagare: Monica Lindberg Ordförande Morgan Engdahl Ledamot Peter Höglund Kassör 1. Mötets öppnande Monica Lindberg förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Föreningen för Fäktkonstens Främjande. Fäktning på FFF

Föreningen för Fäktkonstens Främjande. Fäktning på FFF Föreningen för Fäktkonstens Främjande Fäktning på FFF Föreningen för Fäktkonstens Främjande Johanna Bergdahl har samlat många medaljer från bland annat SM och världscuptävlingar. Störst på meritlistan

Läs mer

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00 NNBF STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE

HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN HÖSTEN 2013 - VÅREN 2014 WWW.SKANEIDROTTEN.SE SKÅNEIDROTTEN SKÅNEIDROTTEN Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrotten är

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU. guiden Verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle VFU guiden Innehåll Vad är VFU? 4 När är VFU placerad i utbildningen? 4 Hur är VFU organiserad? 4 VFU placering 5 Ansvarsområden

Läs mer

VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND. Arbetsplan 2015

VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND. Arbetsplan 2015 VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND Arbetsplan 2015 0 ARBETSPLAN FÖR VÄSTERBOTTENSFOTBOLLEN 2015 INNEHÅLL 1. Västerbotten FF:s uppdrag 2. Arbetsinriktning 3. Organisation 4. Styrelse- och kommittéuppgifter 5.

Läs mer

Therese har pratat med Pia; som också tycker det är viktigt, vi har blivit lovade en bättring från centralt håll.

Therese har pratat med Pia; som också tycker det är viktigt, vi har blivit lovade en bättring från centralt håll. Möte med trampolintekniska kommittén Stockholm, 12 oktober 2013 Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Thérèse Nordfors (konsulent), Cicci Johansson, Mats Göransson och Johan Ekenberg.

Läs mer

HÖSTMÖTESPROTOKOLL. Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK.

HÖSTMÖTESPROTOKOLL. Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK. HÖSTMÖTESPROTOKOLL Protokoll från SBK Stockholmsdistriktets höstmöte 2009 11 24 kl. 19.00 Plats: Vällingby BK. Närvarande lokalklubbar: Danderyd Täby BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, Solna Sundbyberg

Läs mer

Datum och tid 2014-12-15 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna

Datum och tid 2014-12-15 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Sida 1 (6) Möte Styrelsemöte 6/2014 (549) Datum och tid 2014-12-15 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Birgitta Billstam Erik Daniels Eidar Lindgren Leif Carlsson Mette

Läs mer

Västerbottens Skidförbund har vid Skidtinget 2012 i Umeå arbetat med de strategiska områden SSF pekat ut för att nå visionen.

Västerbottens Skidförbund har vid Skidtinget 2012 i Umeå arbetat med de strategiska områden SSF pekat ut för att nå visionen. För kommande verksamhetsår, 2012-2013, föreslås att skall arbeta med huvudinriktning enligt denna verksamhetsplan. Förbundets båda kommittéer, alpint och längd, är de delar av förbundets organisation som

Läs mer

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION DALARNAS INNEBANDYFÖRBUND REGIONALA SERIER Genom att samarbetet omfattar flera distrikt och blir en region ökas valmöjligheterna samtidigt som stärker utvecklingsförutsättningarna.

Läs mer

Gemensamma SF certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Gemensamma SF certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) Skolan förbinder sig att följa samtliga av följande kriterier: Gemensamma SF certifieringskrav för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) Ämnet Specialidrott 30 Ämnesplanen för specialidrott får bara

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Stockholms Roddförenings årsberättelse 2012

Stockholms Roddförenings årsberättelse 2012 Svenska Mästare i tvåa us Birgitta Berglund och Josefin Berglund Stockholms Roddförenings årsberättelse 2012 Svenska Juniormästare i fyrsculler klass B, Pierre Billing, Axel Eriksson, Eskil Borgh och Izabella

Läs mer

Policydokument för Skidor/Skidskytte

Policydokument för Skidor/Skidskytte Policydokument för Skidor/Skidskytte Allmänna riktlinjer, ersättning, policy, motprestationer för ungdom, juniorer, seniorer samt övriga. Nässjö SKI skid-/skidskytte-sektion vill jobba och verka för glädje,

Läs mer

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 5 7 AUGUSTI 2016 i GRÄNNA

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 5 7 AUGUSTI 2016 i GRÄNNA SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 5 7 AUGUSTI 2016 i GRÄNNA Smålands Brottningsförbund inbjuder samtliga Smålandsklubbar till Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning

Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016. Inledning Verksamhetsplan och budget för Växjö Golfklubb 2016 Inledning Året inleddes lite turbulent och det var först en bit in på året som styrelsen fick mandat att fatta framåtriktade beslut. Vi som sitter i

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Välkommen till Eneby Båtklubb

Välkommen till Eneby Båtklubb Välkommen till Eneby Båtklubb Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km om söder Södertälje. Eneby Båtklubb och bildades 1978 har ca 230 medlemmar. Eneby Båtklubb är anslutet till

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS KONSTÅKNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

VÄSTERGÖTLANDS KONSTÅKNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 VÄSTERGÖTLANDS KONSTÅKNINGSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Verksamhetsplanen skall ge Västergötlands Konståkningsförbunds seriöst satsande åkare stöd att bedriva sin sport. Verksamhetsplanen syftar också

Läs mer

mellan Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland

mellan Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland DISTRIKTSMATCH i ORIENTERING mellan Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland Innehåll 1. Om detta dokument. 2. Allmänt om distriktsmatchen 3. Tävlingarna 4. Ansvarsfördelning 5. Tips och önskemål

Läs mer