Rekordresultat i första kvartalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekordresultat i första kvartalet"

Transkript

1 Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar på vilken betydelse Mr Greens online-kasino har för koncernens resultat. Informationen från den 29 april 2013 och framåt, när koncernen bildades, har tagits fram enligt de sedvanliga redovisningsprinciperna. Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Rekordresultat i första kvartalet Under första kvartalet 2014 fortsatte nätkasinot Mr Green växa kraftigt, både vad gäller omsättning och vinst. Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa betydligt snabbare än marknaden, vilket betyder att det fortsätter ta marknadsandelar. Totala koncernintäkter uppgick till 154,6 MSEK, en ökning med hela 42,0 procent jämfört med samma period Vinsten - EBITDA uppgick till 37,0 MSEK, en ökning med 50,7 procent från motsvarande period förra året. INTÄKTER (MSEK) RESULTAT (MSEK) Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv KVARTAL 1 (jan mar) Spelöverskott (gamewin): 154,2 (108,9) MSEK Rörelsevinst: 37,0 (24,6) MSEK Resultat/aktie före utspädning: 0,65 (0,51) SEK, och efter utspädning: 0,65 (0,51) SEK Aktiva kunder* på nätkasinot Mr Green: (68 611) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Bo Wänghammar utnämndes till VD för nätkasinot Mr Green Ltd. Marcus Nylén, tidigare VD för Mr Green Ltd, utsågs till VD för DSRPTV Gaming Ventures Ltd (Garbo.com). Nätkasinot Mr Green utsågs till årets bästa kasinooperatör på branschgalan the International Gaming Awards. En extra bolagsstämma fattade beslutet att emittera högst teckningsoptioner. Sju ledande befattningshavare köpte teckningsoptioner i Bolaget för 50 öre styck. Teckningskursen för aktien uppgår till 68 SEK. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Årsstämman den 24 april beslutade om en överföring till aktieägarna med 46,6 MSEK, vilket motsvarar en utdelning med 1,30 SEK/aktie. Bolaget förvärvade, genom dotterbolaget Green Gaming Group, intressebolaget Social Holdings Ltd (Spin Tower Casino) samt DSRPTV Gaming Ventures Ltd (Garbo.com). Efter årsstämmans godkännande har även nyvalde styrelseledamoten Per Norman erbjudits och köpt teckningsoptioner inom ramen för befintligt optionsprogram. * För definition, se sidan 9. 1

2 Rekordresultat i första kvartalet Under första kvartalet 2014 fortsatte nätkasinot Mr Green växa kraftigt, både vad gäller omsättning och vinst. Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa betydligt snabbare än marknaden under första kvartalet, vilket betyder att det fortsätter ta marknadsandelar. Under första kvartalet 2014 ökade koncernens intäkter till 154,6 MSEK, en ökning med hela 42,0 % jämfört med samma period Det kan jämföras med globala i-gaming-marknaden som beräknas växa med 9 % under Grunden för vår snabba tillväxt är att vi erbjuder våra spelare en trygg och säker spelupplevelse som de verkligen uppskattar. Därför återkommer de till Mr Green. Vinsten - EBITDA för det första kvartalet uppgick till 37,0 MSEK, en ökning med 50,7 % från motsvarande period förra året. Vi blir allt mer internationella. Beroendet av enskilda marknader minskar. Vi upplever att vårt sätt att erbjuda underhållande och spännande spel i en trygg och säker miljö tas emot väl och de lokala anpassningarna som krävs är relativt små. Nätkasinot Mr Green fortsätter sin organiska expansion utanför Norden. Norden står för 54,5 % (68,2) av det totala spelöverskottet, övriga Europa står för 45,1 % (31,8) av spelöverskottet. Övriga världen står för 0,4 % (0) av spelöverskottet. Vi bedömer det som strategiskt viktigt att inte vara ensidigt beroende av Norden. Vår starka relation till våra besökare gör att de inte bara kommer till vårt nätkasino från sin dator, utan i högre grad från sina mobila enheter. Mr Greens mobila kasino står nu för 20,3 % av det totala spelöverskottet. Vår mobila satsning börjar ta fart rejält. Vi släppte en ny version av mobilkasinot för smartphones och surfplattor under hösten och ser ökad effektivitet i plattformen. Investeringarna i den mobila plattformen är betydande och kommer att fortsätta vara substantiella under hela Det är viktiga investeringar för att behålla vårt försprång och fortsätta att ta marknadsandelar. Vi räknar med en fortsatt kraftig tillväxt i plattformen i takt med att våra spelleverantörer levererar fler mobila titlar. Då Mr Green & Co är ett investeringsbolag inom i-gamingsektorn kommer vi att bredda vår portfölj av spelbolag när vi hittar verksamheter som står ut och har potential till motsvarande tillväxt som nätkasinot Mr Green. De första förvärven skedde efter kvartalets utgång. De köpta bolagen är DSRPTV Gaming Ventures Ltd som äger Garbo.com och Social Holdings Ltd som nyligen lanserade kasinospelet Spin Tower Casino i betaversion på Facebook. Båda bolagen är väl positionerade. Garbo.com erbjuder spel huvudsakligen för mobila enheter såsom surfplattor och smartphones och har ett varumärke och en positionering som riktar sig mer mot kvinnor än konkurrenterna. Spin Tower Casino erbjuder sociala kasinospel på Facebook-plattformen, där spelarna kan köpa sig fördelar, men inte vinna pengar. DSRPTV Gaming Ventures förväntas under expansionsfasen inte bidra med något väsentligt resultatpåverkande bidrag till gruppen under 2014, men ej heller påverka kassaflödet negativt på något väsentligt sätt. Resultatet för DSRPTV kommer att redovisas som en del av helheten i spelverksamheten. Social Holdings förväntas inte bidra med positivt resultat till gruppen under 2014 och kan ge negativa effekter på kassaflödet under utvecklings- och lanseringsfasen. I vilken utsträckning detta även slår på resultatet beror på hur projektet framskrider, då det finns tankar kring dels att se över projektets nuvarande kostnader samt att dels nyttja projektet på ett strategiskt annat sätt än vad som tidigare varit fallet för att få ut bättre effekt ur det. Vi har färre aktiva kunder under första kvartalet 2014 än under sista kvartalet Skälet till 2

3 detta är att vi har justerat våra bonuskampanjer och minskat andelen fria spelrundor som vi ger bort och som kan generera pengar hos användarna. Det har i sin tur lett till att vi nu har högre kvalitet i spelarbasen, vilket också tydligt ger avtryck i resultatet. Effektiviteten i marknadsföringen och andelen marknadsföring av spelöverskottet är nu åter på för nätkasinot Mr Green normala nivåer (40,3 %) efter satsningar på nya länder under hösten (47,7 % under fjärde kvartalet 2013). I ett nytt land har vi strategin att bygga kännedom initialt, vilket gör att marknadsföringen är mindre effektiv än vad den blir på en mer mogen marknad. Vi kommer att fortsätta med expansion till nya marknader/territorier och att organiskt etablera oss i fler länder, vilket gör att den typ av effekter som vi såg i fjärde kvartalet 2013 kan uppstå till och från. Den starka tillväxttrenden ser ut att fortsätta under april om än i mindre takt på grund av påsken och vårvädret. Vår bedömning är att nätkasinot Mr Greens strategi med fortsatta investeringar i produktutveckling särskilt för mobil användning och expansionen till nya länder skapar goda förutsättningar att även fortsatt växa snabbare än marknaden. Mikael Pawlo VD Marknaden Det råder stark konkurrens på marknaden och har så gjort under väldigt många år. Mr Greens bedömning är att marknaden för nätspel fortsätter att växa och utvecklas starkt såväl globalt som inom EU. Mr Green gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt. Det sagda har flera orsaker. Användningen av internet fortsätter öka starkt över hela världen. Ökningen är svagare i utvecklade och tidiga länder som Sverige, men i länder i östra delar av Europa kan man fortsatt se stark tillväxt på Internetanvändningsområdet. På den mobila sidan är ökningen explosionsartad och snabbare i länder där Internet-penetrationen sedan tidigare är hög och dataplaner för användningen finns. Med mobilt spelande avses i detta en bred definition som inkluderar smartphones och surfplattor. Förtroendet för tjänster som erbjuds över nätet ökar på samtliga marknader, vilket leder till att spelandet flyttar från fysiska miljöer såsom barer och landbaserade kasinon till internet. Det är en motsvarande utveckling inom nätspel som tidigare observerats inom e-handel. E-handel i kombination med ett ökat spelande över nätet har lett till utveckling av betalningslösningar, vilka gör det allt enklare att betala över nätet. Det finns mängder av betalmetoder, såväl kortbaserade som vouchersystem där användaren kan köpa kuponger i tobaksaffärer och liknande för att sedan använda säkert på Internet. Tilltron till nätbetalningar ökar därmed. Även det bidrar till att marknaden för nätspel växer. När det gäller ökningen av spelande via mobila enheter är det mycket som tyder på att såväl antalet apparater på marknaden som kan hantera kasinospelande ökar kraftigt samtidigt som beteendet skiftar till mobilt spelande. Marknaden för kasinospelande på nätet växer. Enligt analysfirman H2 Gambling Capital kommer marknaden växa med cirka 10 % i Europa under 2014 (januari 2014). Spelande via mobila enheter ökar kraftigt och beräknas öka i Europa med 177 % fram till slutet av 2014 (H2GC, april 2013). Mobilt spelande bedöms 2018 utgöra nästan hälften av det totala nätspelandet i världen (H2GC, november 2013). H2GC bedömer att den globala mobila marknaden kommer generera 19 miljarder EUR i spelöverskott per 2018 och då utgöra knappt 44 % av allt interaktivt spelande och strax under 5 % av allt spelande. Enligt H2GC består ökningen i både ökad penetration av smarta telefoner och surfplattor men också dessa apparaters ökade prestanda samt ökat förtroende i användarledet att spendera pengar via dessa apparater. Vadslagning ( betting ) utgör majoriteten av det mobila spelandet enligt H2GC med över 75 % av det mobila spelandet. Spelformen är tacksam för mobilt spelande då så kallad live- 3

4 betting effektivt kan genomföras på arenor och framför teven. Övriga spelformer såsom kasino har haft en långsammare utveckling på mobila enheter företrädesvis på grund av en brist i utbudet på spel beroende på att spelleverantörerna inte konverterat hela sina spelkataloger till programspråk som kan användas i mobila enheter (många spel erbjuds fortsatt endast i Adobe Flash, vilket inte fungerar i exempelvis ios). Mot slutet av den närmaste femårsperioden tror H2GC att fördelningen mellan kasino och vadslagning motsvarar den på spelande på vanliga datorer. Mr Greens bedömning är att skiftet till mobilt spelande kan gå snabbare än H2GC:s bedömning och baserar därför sin strategi och sina investeringar i produkten efter detta. Mr Green gör väsentliga investeringar i utvecklingen av våra produkter för smarta telefoner och läsplattor för att säkra att bolaget är väl positionerat inför denna förändring av användarbeteende och för att vara positionerat för att kunna fortsätta växa snabbare än marknaden även på detta område. Det råder stark konkurrens kring nätspel inom Europa. Marknaden är fragmenterad och det finns inga aktörer som är dominerande på hela den europeiska marknaden. Det finns emellertid aktörer som är dominerande på respektive lokal/lands marknad. Konkurrensen utgörs av såväl privata aktörer och listade bolag som statliga bolag. Det finns inga höga trösklar för att gå in på en marknad, men för att få en substantiell marknadsandel krävs tillgång till en bra produkt, ett starkt varumärke, specialistpersonal och marknadsföring. Mr Green bedömer att konkurrensen kommer fortsätta på motsvarande sätt som tidigare, men att lokala regleringar kan påverka konkurrenslandskapet i någon riktning. Vidare kommer förmågan att anpassa sig till det mobila spelandet hos samtliga aktörer påverka konkurrensläget. Resultatutveckling Första kvartalet proforma Koncernens intäkter uppgick till 154,6 (108,9) MSEK under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 37,0 (24,6) MSEK. Spelöverskottet per region uppgick till 84,1 (74,6) MSEK för Norden, 69,5 (34,7) MSEK för övriga Europa samt 0,6 (- 0,3) MSEK för övriga världen. Observera att i diagrammet nedan är spelöverskottet för första kvartalet 2013 nettoberäknat då regionen övriga världen gick med förlust. Kostnad för sålda produkter under första kvartalet uppgick till 27,1 (19,8) MSEK. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 62,4 (43,0) MSEK. Övriga kostnader uppgick till 28,1 (21,5) MSEK. Investeringar under första kvartalet uppgick till 9,9 (9,9) MSEK. Periodens avskrivningar för materiella anläggningstillgångar, utvecklingskostnader för spelplattformen samt kundavtal uppgick till 11,7 (4,9) MSEK. Norden 54,5% Norden 68,2% Spelöverskott (gamewin) per region proforma Kv Övriga världen 0% Spelöverskott (gamewin) per region proforma Kv EBITDA 23,9% Övriga kostnader 18,2% Övriga Europa 31,8% Kostnader i förhållande till intäkter Kv Övriga Europa 45,1% Övriga världen 0,4% Kostnad för sålda produkter 17,6% Marknadsföring 40,3% EBITDA 22,6% Kostnader i förhållande till intäkter Kv Kostnad för sålda produkter 18,2% Övriga kostnader 19,7% Marknadsföring 39,5% 4

5 Resultaträkning - proforma (tusen kronor) jan-mar jan-mar helår Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader* Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Vinst före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Investeringar Antal aktier (proforma) Resultat per aktie (SEK) 0,65 0,51 1,65 Kostnader i förhållande till intäkter Kostnad för sålda produkter 17,6 % 18,2 % 17,4 % Marknadsföring 40,3 % 39,5 % 40,7 % Övriga kostnader* 18,2 % 19,7 % 19,8 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)* 23,9 % 22,6 % 22,1 % Investeringar 6,4 % 9,1 % 8,4 % *Exklusive kostnader för notering Spelöverskott (gamewin) per region - proforma (tusen kronor) jan-mar jan-mar helår Norden Övriga Europa Övriga världen Summa spelöverskott (gamewin)

6 Resultaträkning kvartalsvis - proforma (tusen kronor) Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader* Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Vinst före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Investeringar Antal aktier (proforma) Resultat per aktie (SEK) ,65 0,19 0,49 0,47 0,51 0,55 0,46 0,03 Kostnader i förhållande till intäkter Kostnad för sålda produkter 17,6 % 17,8 % 18,1 % 15,4 % 18,2 % 16,2 % 18,9 % 19,9 % Marknadsföring 40,3 % 47,7 % 37,7 % 36,9 % 39,5 % 36,5 % 31,5 % 49,9 % Övriga kostnader * 18,2 % 20,8 % 18,8 % 19,7 % 19,7 % 21,3 % 22,9 % 24,6 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)* 23,9 % 13,7 % 25,4 % 28,0 % 22,6 % 26,0 % 26,7 % 5,6 % Investeringar 6,4 % 7,7 % 9.3 % 7,8 % 9,1 % 8,9 % 11,4 % 14,9 % *Exklusive kostnader för notering 6

7 Övrigt Allmän information Mr Green & Co AB (publ), moderbolaget, organisationsnummer , bedriver verksamhet genom dotterbolag eller närstående företag inom programvaruutveckling, konsulttjänster samt supportaktiviteter riktade till spelbranschen på internet. Moderbolaget tillhandahåller och säljer tjänster till koncernbolag avseende intern administration. Moderbolaget och dess dotterbolag benämns tillsammans koncernen. Verksamheten bedrivs främst i bolag i Sverige och Malta. Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolagets huvudkontor är Sibyllegatan 17, Stockholm. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget, Stockholm. Mr Green & Co AB, tidigare Iacta Management AB, grundades 2 februari Under första kvartalet 2012 förvärvade Mr Green & Co bolaget Iacta Marketing AB, som påbörjade den nuvarande verksamheten den 1 januari 2012, samt Mr Green & Co Technology AB, tidigare Iacta Development AB, som påbörjade den nuvarande verksamheten den 1 april I december 2012 förvärvade Mr Green & Co 17,2 % av aktierna i Green Gaming Group Plc, Malta ( GGG ). I slutet av april 2013 förvärvade Mr Green & Co ytterligare 54,2 % av aktierna i GGG. I och med denna transaktion blev GGG ett konsoliderat dotterbolag inom Mr Green & Co-koncernen. I slutet av juni 2013 förvärvade Mr Green & Co samtliga återstående aktier i GGG som då blev ett helägt dotterbolag till Mr Green & Co. För upplysningar rörande erlagd köpeskilling och förvärvade värden se årsredovisningen för Då GGG utgjort Mr Green & Co:s huvudsakliga verksamhet sedan förvärvet i slutet av april 2013, skiljer sig beloppen i de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS väsentligt åt före och efter denna tidpunkt. För att möjliggöra analys av Mr Green & Co:s utveckling över tid presenteras i delårsrapportens främre delar proforma-uppgifter, som om GGG hade förvärvats och tillhörande nyemission genomförts 31 december Redovisningsprinciper De finansiella rapporterna på efterföljande sidor i denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med RFR 2 med tillämpning av kapitel 9 i Årsredovisningslagen, Delårsrapport. Inga nya redovisningsprinciper som är tilllämpliga från 2014 eller frivilliga ändringar har förändrat koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper och beräkningsmetoder jämfört med senaste årsredovisningen. Inga nya redovisningsprinciper med framtida tilllämpning har förtidstillämpats. Uppgifterna på förevarande sidor i denna delårsrapport utgörs av proformainformation, som om förvärvet av GGG och nyemissionen i samband med detta förvärv skulle ha ägt rum den 31 december Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 767,6 MSEK, motsvarande 21,41 SEK per aktie. Likvida medel Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 142,7 MSEK. Likvida medel definieras som bankmedel och kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar. Bolaget har inga skulder till kreditinstitut. Kundkonton Kundkonton uppgick till totalt 18,0 MSEK. Avsättningar för potentiella jackpotvinster uppgick vid slutet av perioden till 5,2 MSEK. Dessa belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den maltesiska spelmyndighetens (LGA) regler. Personal Vid utgången av perioden hade koncernen 128 (108) anställda. Genomsnittligt antal heltidsanställda under första kvartalet uppgick till 125 (104) personer i koncernen, varav 100 (74) personer på Malta. Vid utgången av perioden hade koncernen 29 (16) konsulter engagerade på heltid. Förvärv efter rapportperiodens slut SOCIAL HOLDINGS LTD Mr Green & Co:s helägda dotterbolag Green Gaming Group Plc tecknade den 15 april avtal med övriga ägare i Social Holdings Ltd om förvärv av samtliga utestående aktier i Social Holdings Ltd. Förvärvet slutfördes den 16 7

8 april och verksamheten i Social Holdings Ltd samt dess helägda dotterbolag Social Thrills AB kommer att konsolideras från och med den 1 april 2014 i Mr Green-koncernen. Social Thrills lanserade under 2013 en betaversion av Facebook-kasinot Spin Tower Casino. Köpeskillingen uppgick till 2,22 MSEK som betalades kontant vid avtalets undertecknande. I avtalet ingår bestämmelser om en tilläggsköpeskilling, som kommer att tillfalla säljarna senast inom fem år, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 14,41 MSEK. I samband med betalningen av köpeskillingen, återbetalades de lån som två av aktieägarna hade givit till Social Holdings Ltd, totalt 1,98 MSEK. PRELIMINÄR FÖRVÄRVSANALYS TSEK Social Holdings Ltd Verkligt värde för tidigare innehav Immateriella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 863 Likvida medel 924 Låneskulder Kortfristiga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill Total köpesumma Villkorad tilläggsköpeskilling Överförd ersättning Verkligt värde för tidigare innehav Realiseringen av det tidigare innehavet i Social Holdings har inte gett upphov till någon resultateffekt att redovisa i andra kvartalet. DSRPTV GAMING VENTURES LTD Mr Green & Co AB utnyttjade via det helägda dotterbolag Green Gaming Group Plc en option och tecknade den 15 april avtal med övriga ägare i DSRPTV Gaming Ventures Ltd om förvärv av samtliga utestående aktier i DSRPTV Gaming Ventures Ltd (spelsajten Garbo). Förvärvet slutfördes den 16 april och verksamheten i DSRPTV Gaming Ventures Ltd kommer att konsolideras från och med den 1 april 2014 i Mr Green-koncernen. Köpeskillingen uppgick till 500 TEUR, motsvarande 4,4 MSEK som betalades kontant vid avtalets undertecknande. I avtalet ingår bestämmelser om en tilläggsköpeskilling, som kommer att tillfalla säljande minoritetsaktieägare (som ägde 21,1 % av aktierna) senast inom tre år, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilläggsköpeskillingen förväntas inte uppgå till något väsentligt belopp. Mikael Pawlo, VD för Mr Green & Co, som via sitt bolag Derzhava Holding Ltd ägde resterande 78,9 % av aktierna är inte berättigad till en tilläggsköpeskilling. PRELIMINÄR FÖRVÄRVSANALYS TSEK DSRPTV Gaming Ventures Ltd Immateriella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 259 Likvida medel 45 Låneskulder till koncernen Kortfristiga skulder -788 Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill Total köpesumma Betalats kontant Realiseringen av den tidigare innehavda optionen i DSRPTV Gaming Ventures Ltd har inte get upphov till någon resultateffekt att redovisa I andra kvartalet. Ägarförhållanden Bolagets aktie noterades på AktieTorget med beteckningen MRG den 28 juni Bolaget hade den 31 mars aktieägare (2 190 den 31 december 2013). Största ägare (ägare med mer än 10 % av aktierna och rösterna) var Hans Fajerson med bolag 20,71 %, Henrik Berquist med bolag 18,80 % samt Fredrik Sidfalk med bolag 12,33 % av aktier och röster. Utestående aktier Bolaget innehar inte några egna aktier. Totala antalet aktier och röster i Mr Green & Co AB uppgår till I mars 2014 emitterades teckningsoptioner efter beslut den 19 mars 2014 vid en extra bolagsstämma. Fram till 31 mars 2014 har optioner förvärvats av ledande befattningshavare till marknadsmässigt pris, 0,50 SEK per option. Efter periodens utgång har ytterligare optioner förvärvats för 0,59 SEK per option. Lösenkurs är 68 SEK. Risk Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regulatoriska risker där enskilda 8

9 länder och internationella organisationer håller på och utvecklar regler för verksamheten. I takt med att verksamheten regleras kommer koncernen att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen övervakar situationen och justerar sitt erbjudande och sina marknader för att hantera denna risk. I enlighet med detta marknadsförs inte webbplatsen i USA. Bolaget godtar heller inte spelare bosatta i USA och har installerat filter som blockerar eventuella försök att göra insättningar från USA. Finansiella instrument verkliga värden Mr Greens samtliga finansiella instrument, för vilka verkligt värde kan fastställas tillförlitligt, är kortfristiga och de redovisade värdena utgör rimliga approximationer av deras verkliga värden. Övriga investeringar utgörs av en option att förvärva en onoterad verksamhet, vars verkliga värde inte kan beräknas tillförlitligt. Definitioner AKTIV KUND En kund definieras som aktiv när kunden under året har spelat för riktiga pengar som satts in på kundkontot. Kunden räknas även som aktiv om kunden har spelat för vinster från gratissnurr och/eller bonus från Mr Green. ANTAL ANSTÄLLDA VID PERIODENS UTGÅNG Antal anställda vid löneutbetalning under periodens sista månad. ANTAL (REGISTRERADE) AKTIEÄGARE Antal direkta aktieägare och aktieägare listade genom en förvaltare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. ANTAL UTESTÅENDE AKTIER Antal utestående aktier vid periodens utgång. EBIT Resultat före finansiella poster och skatt. EBITDA Resultat före av- och nedskrivningar, finansiella poster och skatt. EGET KAPITAL PER AKTIE Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier vid periodens slut. GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda uttryckt i heltidstjänster (helårsarbete). GENOMSNITTLIGT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER Viktat genomsnittligt antal utestående aktier under året med hänsyn tagen till fond- och nyemissioner. RESULTAT PER AKTIE Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året. SPELÖVERSKOTT (GAMEWIN) De totala spelintäkterna från kunderna för samtliga spel minus all vinst utbetald till spelare, avsatt bonus och bidrag till jackpott. Närståendetransaktioner Bolaget eller dess dotterföretag har tecknat tjänsteavtal med flera företag som kontrolleras av styrelseledamöter, VD eller VD i dotterbolag. Transaktionerna med närstående parter prissätts marknadsmässigt. Den totala kostnaden för erhållna tjänster under perioden uppgår till 2,5 MSEK. Lån till intressebolaget, Social Holdings Ltd, uppgår till 4,8 MSEK. Per den 1 april köptes samtliga återstående aktier i bolaget och ägs nu till 100 % av Green Gaming Group Plc. Framtidsutsikter Bolaget har beslutat att inte ge någon siffersatt prognos. Granskning Rapporten är inte granskad av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Mr Green avser att offentliggöra finansiella rapporter enligt följande: Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 15 augusti Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 7 november Bokslutskommuniké för 2014 inklusive fjärde kvartalet publiceras den 20 februari Årsstämma för 2015 hålls den 23 april

10 Mr Green & Co AB (publ) Sibyllegatan 17, Stockholm Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnummer: För ytterligare information, kontakta VD Mikael Pawlo via e-post: eller telefon: + 46 (0) Stockholm den 9 maj 2014 Henrik Bergquist Hans Fajerson Per Norman Ledamot Ledamot Ledamot Tommy Trollborg Ordförande Mikael Pawlo VD 10

11 Koncernens resultaträkning (tusen kronor) jan mar jan mar helår Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Vinst före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Disponibel vinst hänförlig till: - Ägare Innehav utan bestämmande inflytande Vägt genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 0,65 5,68 1,52 Kostnader i förhållande till intäkter Kostnad för sålda produkter 17,6 % 16,4 % Marknadsföring 40,3 % 40,0 % Övriga kostnader* 18,2 % 22,7 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)* 23,9 % 20,9 % *Exklusive kostnader för notering Rapport över totalresultat för koncernen (tusen kronor) jan mar jan mar helår Periodens vinst Övrigt totalresultat: Valutakursdifferenser vid konsolidering Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförlig till: - Ägare Innehav utan bestämmande inflytande

12 Koncernens balansräkning (tusen kronor) 31 mar 31 dec 31 mar Kundavtal Varumärke Utvecklingskostnader för spelplattformen Goodwill Inventarier Investering aktier Investeringar i intressebolag Lånefordran Anläggningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader Övriga fordringar Lån till intressebolag Likvida medel Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Överkursfond Optionspremier Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Eget kapital Uppskjuten skatteskuld* Långfristiga skulder Leverantörsskulder Kundkonton Övriga skulder Upplupna kostnader Skatteskulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder * Uppskjuten skatteskuld härrör från förvärvade kundavtal och varumärke. Bolagets kassaflöde påverkas enbart av ett belopp om 3,9 MSEK. 12

13 Kassaflödesanalys för koncernen (tusen kronor) jan-mar helår jan-mar Resultat före skatt Justerat för: - Avskrivningar Finansnetto Orealiserade valutakursdifferenser, netto Förändringar i rörelsekapital Betald inkomstskatt Räntenetto Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten - Kassa förvärvad vid förvärv Kapitalisering av intern utveckling Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten - Optionspremier Kostnad för nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Valutakursdifferenser Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 Rapport över förändring i koncernens eget kapital (tusen kronor) jan mar helår jan mar Ingående balans totalkapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med bolagets ägare: - Optionspremier Nyemission vid förvärvet av GGG Kostnad för nyemission Förvärv dotterbolag med innehav utan bestämmande inflytande Förvärv innehav utan bestämmande inflytande Summa transaktioner med ägarna Utgående balans totalkapital

15 Koncernens resultaträkning - kvartalsvis (tusen kronor) Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader* Noteringskostnader Rörelseresultat fore avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Vinst före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Kostnader i förhållande till intäkter Kostnad för sålda produkter 17,6 % 17,8 % 18,1 % 13,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Marknadsföring 40,3 % 47,7 % 37,7 % 35,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Övriga kostnader* 18,2 % 20,8 % 18,8 % 23,5 % 96,5 % 112,0 % 109,4 % 83,2 % Rörelseresultat fore avskrivningar (EBITDA)* 23,9 % 13,7 % 25,4 % 27,9 % 3,5 % - 12,0 % - 9,4 % 16,8 % *Exklusive kostnader för notering 15

16 Moderbolagets resultaträkning (tusen kronor) jan mar jan mar helår Intäkter Kostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Utdelning, finansiellt netto mm Periodens resultat Moderbolagets balansräkning (tusen kronor) jan mar helår jan mar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Bundet eget kapital Fritt eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING JANUARI - DECEMBER 2010 Contents G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 UTVECKLINGSBAS... 5 RESULTATET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN...

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... Innehåll INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 KONTOR... 5 RESULTATET FÖR 2012... 5 LIKVIDITET... 6 AKTIEKAPITAL... 6 HÄNDELSER

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer