Rekordresultat i första kvartalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekordresultat i första kvartalet"

Transkript

1 Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar på vilken betydelse Mr Greens online-kasino har för koncernens resultat. Informationen från den 29 april 2013 och framåt, när koncernen bildades, har tagits fram enligt de sedvanliga redovisningsprinciperna. Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Rekordresultat i första kvartalet Under första kvartalet 2014 fortsatte nätkasinot Mr Green växa kraftigt, både vad gäller omsättning och vinst. Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa betydligt snabbare än marknaden, vilket betyder att det fortsätter ta marknadsandelar. Totala koncernintäkter uppgick till 154,6 MSEK, en ökning med hela 42,0 procent jämfört med samma period Vinsten - EBITDA uppgick till 37,0 MSEK, en ökning med 50,7 procent från motsvarande period förra året. INTÄKTER (MSEK) RESULTAT (MSEK) Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv KVARTAL 1 (jan mar) Spelöverskott (gamewin): 154,2 (108,9) MSEK Rörelsevinst: 37,0 (24,6) MSEK Resultat/aktie före utspädning: 0,65 (0,51) SEK, och efter utspädning: 0,65 (0,51) SEK Aktiva kunder* på nätkasinot Mr Green: (68 611) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Bo Wänghammar utnämndes till VD för nätkasinot Mr Green Ltd. Marcus Nylén, tidigare VD för Mr Green Ltd, utsågs till VD för DSRPTV Gaming Ventures Ltd (Garbo.com). Nätkasinot Mr Green utsågs till årets bästa kasinooperatör på branschgalan the International Gaming Awards. En extra bolagsstämma fattade beslutet att emittera högst teckningsoptioner. Sju ledande befattningshavare köpte teckningsoptioner i Bolaget för 50 öre styck. Teckningskursen för aktien uppgår till 68 SEK. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Årsstämman den 24 april beslutade om en överföring till aktieägarna med 46,6 MSEK, vilket motsvarar en utdelning med 1,30 SEK/aktie. Bolaget förvärvade, genom dotterbolaget Green Gaming Group, intressebolaget Social Holdings Ltd (Spin Tower Casino) samt DSRPTV Gaming Ventures Ltd (Garbo.com). Efter årsstämmans godkännande har även nyvalde styrelseledamoten Per Norman erbjudits och köpt teckningsoptioner inom ramen för befintligt optionsprogram. * För definition, se sidan 9. 1

2 Rekordresultat i första kvartalet Under första kvartalet 2014 fortsatte nätkasinot Mr Green växa kraftigt, både vad gäller omsättning och vinst. Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa betydligt snabbare än marknaden under första kvartalet, vilket betyder att det fortsätter ta marknadsandelar. Under första kvartalet 2014 ökade koncernens intäkter till 154,6 MSEK, en ökning med hela 42,0 % jämfört med samma period Det kan jämföras med globala i-gaming-marknaden som beräknas växa med 9 % under Grunden för vår snabba tillväxt är att vi erbjuder våra spelare en trygg och säker spelupplevelse som de verkligen uppskattar. Därför återkommer de till Mr Green. Vinsten - EBITDA för det första kvartalet uppgick till 37,0 MSEK, en ökning med 50,7 % från motsvarande period förra året. Vi blir allt mer internationella. Beroendet av enskilda marknader minskar. Vi upplever att vårt sätt att erbjuda underhållande och spännande spel i en trygg och säker miljö tas emot väl och de lokala anpassningarna som krävs är relativt små. Nätkasinot Mr Green fortsätter sin organiska expansion utanför Norden. Norden står för 54,5 % (68,2) av det totala spelöverskottet, övriga Europa står för 45,1 % (31,8) av spelöverskottet. Övriga världen står för 0,4 % (0) av spelöverskottet. Vi bedömer det som strategiskt viktigt att inte vara ensidigt beroende av Norden. Vår starka relation till våra besökare gör att de inte bara kommer till vårt nätkasino från sin dator, utan i högre grad från sina mobila enheter. Mr Greens mobila kasino står nu för 20,3 % av det totala spelöverskottet. Vår mobila satsning börjar ta fart rejält. Vi släppte en ny version av mobilkasinot för smartphones och surfplattor under hösten och ser ökad effektivitet i plattformen. Investeringarna i den mobila plattformen är betydande och kommer att fortsätta vara substantiella under hela Det är viktiga investeringar för att behålla vårt försprång och fortsätta att ta marknadsandelar. Vi räknar med en fortsatt kraftig tillväxt i plattformen i takt med att våra spelleverantörer levererar fler mobila titlar. Då Mr Green & Co är ett investeringsbolag inom i-gamingsektorn kommer vi att bredda vår portfölj av spelbolag när vi hittar verksamheter som står ut och har potential till motsvarande tillväxt som nätkasinot Mr Green. De första förvärven skedde efter kvartalets utgång. De köpta bolagen är DSRPTV Gaming Ventures Ltd som äger Garbo.com och Social Holdings Ltd som nyligen lanserade kasinospelet Spin Tower Casino i betaversion på Facebook. Båda bolagen är väl positionerade. Garbo.com erbjuder spel huvudsakligen för mobila enheter såsom surfplattor och smartphones och har ett varumärke och en positionering som riktar sig mer mot kvinnor än konkurrenterna. Spin Tower Casino erbjuder sociala kasinospel på Facebook-plattformen, där spelarna kan köpa sig fördelar, men inte vinna pengar. DSRPTV Gaming Ventures förväntas under expansionsfasen inte bidra med något väsentligt resultatpåverkande bidrag till gruppen under 2014, men ej heller påverka kassaflödet negativt på något väsentligt sätt. Resultatet för DSRPTV kommer att redovisas som en del av helheten i spelverksamheten. Social Holdings förväntas inte bidra med positivt resultat till gruppen under 2014 och kan ge negativa effekter på kassaflödet under utvecklings- och lanseringsfasen. I vilken utsträckning detta även slår på resultatet beror på hur projektet framskrider, då det finns tankar kring dels att se över projektets nuvarande kostnader samt att dels nyttja projektet på ett strategiskt annat sätt än vad som tidigare varit fallet för att få ut bättre effekt ur det. Vi har färre aktiva kunder under första kvartalet 2014 än under sista kvartalet Skälet till 2

3 detta är att vi har justerat våra bonuskampanjer och minskat andelen fria spelrundor som vi ger bort och som kan generera pengar hos användarna. Det har i sin tur lett till att vi nu har högre kvalitet i spelarbasen, vilket också tydligt ger avtryck i resultatet. Effektiviteten i marknadsföringen och andelen marknadsföring av spelöverskottet är nu åter på för nätkasinot Mr Green normala nivåer (40,3 %) efter satsningar på nya länder under hösten (47,7 % under fjärde kvartalet 2013). I ett nytt land har vi strategin att bygga kännedom initialt, vilket gör att marknadsföringen är mindre effektiv än vad den blir på en mer mogen marknad. Vi kommer att fortsätta med expansion till nya marknader/territorier och att organiskt etablera oss i fler länder, vilket gör att den typ av effekter som vi såg i fjärde kvartalet 2013 kan uppstå till och från. Den starka tillväxttrenden ser ut att fortsätta under april om än i mindre takt på grund av påsken och vårvädret. Vår bedömning är att nätkasinot Mr Greens strategi med fortsatta investeringar i produktutveckling särskilt för mobil användning och expansionen till nya länder skapar goda förutsättningar att även fortsatt växa snabbare än marknaden. Mikael Pawlo VD Marknaden Det råder stark konkurrens på marknaden och har så gjort under väldigt många år. Mr Greens bedömning är att marknaden för nätspel fortsätter att växa och utvecklas starkt såväl globalt som inom EU. Mr Green gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt. Det sagda har flera orsaker. Användningen av internet fortsätter öka starkt över hela världen. Ökningen är svagare i utvecklade och tidiga länder som Sverige, men i länder i östra delar av Europa kan man fortsatt se stark tillväxt på Internetanvändningsområdet. På den mobila sidan är ökningen explosionsartad och snabbare i länder där Internet-penetrationen sedan tidigare är hög och dataplaner för användningen finns. Med mobilt spelande avses i detta en bred definition som inkluderar smartphones och surfplattor. Förtroendet för tjänster som erbjuds över nätet ökar på samtliga marknader, vilket leder till att spelandet flyttar från fysiska miljöer såsom barer och landbaserade kasinon till internet. Det är en motsvarande utveckling inom nätspel som tidigare observerats inom e-handel. E-handel i kombination med ett ökat spelande över nätet har lett till utveckling av betalningslösningar, vilka gör det allt enklare att betala över nätet. Det finns mängder av betalmetoder, såväl kortbaserade som vouchersystem där användaren kan köpa kuponger i tobaksaffärer och liknande för att sedan använda säkert på Internet. Tilltron till nätbetalningar ökar därmed. Även det bidrar till att marknaden för nätspel växer. När det gäller ökningen av spelande via mobila enheter är det mycket som tyder på att såväl antalet apparater på marknaden som kan hantera kasinospelande ökar kraftigt samtidigt som beteendet skiftar till mobilt spelande. Marknaden för kasinospelande på nätet växer. Enligt analysfirman H2 Gambling Capital kommer marknaden växa med cirka 10 % i Europa under 2014 (januari 2014). Spelande via mobila enheter ökar kraftigt och beräknas öka i Europa med 177 % fram till slutet av 2014 (H2GC, april 2013). Mobilt spelande bedöms 2018 utgöra nästan hälften av det totala nätspelandet i världen (H2GC, november 2013). H2GC bedömer att den globala mobila marknaden kommer generera 19 miljarder EUR i spelöverskott per 2018 och då utgöra knappt 44 % av allt interaktivt spelande och strax under 5 % av allt spelande. Enligt H2GC består ökningen i både ökad penetration av smarta telefoner och surfplattor men också dessa apparaters ökade prestanda samt ökat förtroende i användarledet att spendera pengar via dessa apparater. Vadslagning ( betting ) utgör majoriteten av det mobila spelandet enligt H2GC med över 75 % av det mobila spelandet. Spelformen är tacksam för mobilt spelande då så kallad live- 3

4 betting effektivt kan genomföras på arenor och framför teven. Övriga spelformer såsom kasino har haft en långsammare utveckling på mobila enheter företrädesvis på grund av en brist i utbudet på spel beroende på att spelleverantörerna inte konverterat hela sina spelkataloger till programspråk som kan användas i mobila enheter (många spel erbjuds fortsatt endast i Adobe Flash, vilket inte fungerar i exempelvis ios). Mot slutet av den närmaste femårsperioden tror H2GC att fördelningen mellan kasino och vadslagning motsvarar den på spelande på vanliga datorer. Mr Greens bedömning är att skiftet till mobilt spelande kan gå snabbare än H2GC:s bedömning och baserar därför sin strategi och sina investeringar i produkten efter detta. Mr Green gör väsentliga investeringar i utvecklingen av våra produkter för smarta telefoner och läsplattor för att säkra att bolaget är väl positionerat inför denna förändring av användarbeteende och för att vara positionerat för att kunna fortsätta växa snabbare än marknaden även på detta område. Det råder stark konkurrens kring nätspel inom Europa. Marknaden är fragmenterad och det finns inga aktörer som är dominerande på hela den europeiska marknaden. Det finns emellertid aktörer som är dominerande på respektive lokal/lands marknad. Konkurrensen utgörs av såväl privata aktörer och listade bolag som statliga bolag. Det finns inga höga trösklar för att gå in på en marknad, men för att få en substantiell marknadsandel krävs tillgång till en bra produkt, ett starkt varumärke, specialistpersonal och marknadsföring. Mr Green bedömer att konkurrensen kommer fortsätta på motsvarande sätt som tidigare, men att lokala regleringar kan påverka konkurrenslandskapet i någon riktning. Vidare kommer förmågan att anpassa sig till det mobila spelandet hos samtliga aktörer påverka konkurrensläget. Resultatutveckling Första kvartalet proforma Koncernens intäkter uppgick till 154,6 (108,9) MSEK under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 37,0 (24,6) MSEK. Spelöverskottet per region uppgick till 84,1 (74,6) MSEK för Norden, 69,5 (34,7) MSEK för övriga Europa samt 0,6 (- 0,3) MSEK för övriga världen. Observera att i diagrammet nedan är spelöverskottet för första kvartalet 2013 nettoberäknat då regionen övriga världen gick med förlust. Kostnad för sålda produkter under första kvartalet uppgick till 27,1 (19,8) MSEK. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 62,4 (43,0) MSEK. Övriga kostnader uppgick till 28,1 (21,5) MSEK. Investeringar under första kvartalet uppgick till 9,9 (9,9) MSEK. Periodens avskrivningar för materiella anläggningstillgångar, utvecklingskostnader för spelplattformen samt kundavtal uppgick till 11,7 (4,9) MSEK. Norden 54,5% Norden 68,2% Spelöverskott (gamewin) per region proforma Kv Övriga världen 0% Spelöverskott (gamewin) per region proforma Kv EBITDA 23,9% Övriga kostnader 18,2% Övriga Europa 31,8% Kostnader i förhållande till intäkter Kv Övriga Europa 45,1% Övriga världen 0,4% Kostnad för sålda produkter 17,6% Marknadsföring 40,3% EBITDA 22,6% Kostnader i förhållande till intäkter Kv Kostnad för sålda produkter 18,2% Övriga kostnader 19,7% Marknadsföring 39,5% 4

5 Resultaträkning - proforma (tusen kronor) jan-mar jan-mar helår Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader* Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Vinst före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Investeringar Antal aktier (proforma) Resultat per aktie (SEK) 0,65 0,51 1,65 Kostnader i förhållande till intäkter Kostnad för sålda produkter 17,6 % 18,2 % 17,4 % Marknadsföring 40,3 % 39,5 % 40,7 % Övriga kostnader* 18,2 % 19,7 % 19,8 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)* 23,9 % 22,6 % 22,1 % Investeringar 6,4 % 9,1 % 8,4 % *Exklusive kostnader för notering Spelöverskott (gamewin) per region - proforma (tusen kronor) jan-mar jan-mar helår Norden Övriga Europa Övriga världen Summa spelöverskott (gamewin)

6 Resultaträkning kvartalsvis - proforma (tusen kronor) Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader* Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Vinst före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Investeringar Antal aktier (proforma) Resultat per aktie (SEK) ,65 0,19 0,49 0,47 0,51 0,55 0,46 0,03 Kostnader i förhållande till intäkter Kostnad för sålda produkter 17,6 % 17,8 % 18,1 % 15,4 % 18,2 % 16,2 % 18,9 % 19,9 % Marknadsföring 40,3 % 47,7 % 37,7 % 36,9 % 39,5 % 36,5 % 31,5 % 49,9 % Övriga kostnader * 18,2 % 20,8 % 18,8 % 19,7 % 19,7 % 21,3 % 22,9 % 24,6 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)* 23,9 % 13,7 % 25,4 % 28,0 % 22,6 % 26,0 % 26,7 % 5,6 % Investeringar 6,4 % 7,7 % 9.3 % 7,8 % 9,1 % 8,9 % 11,4 % 14,9 % *Exklusive kostnader för notering 6

7 Övrigt Allmän information Mr Green & Co AB (publ), moderbolaget, organisationsnummer , bedriver verksamhet genom dotterbolag eller närstående företag inom programvaruutveckling, konsulttjänster samt supportaktiviteter riktade till spelbranschen på internet. Moderbolaget tillhandahåller och säljer tjänster till koncernbolag avseende intern administration. Moderbolaget och dess dotterbolag benämns tillsammans koncernen. Verksamheten bedrivs främst i bolag i Sverige och Malta. Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolagets huvudkontor är Sibyllegatan 17, Stockholm. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget, Stockholm. Mr Green & Co AB, tidigare Iacta Management AB, grundades 2 februari Under första kvartalet 2012 förvärvade Mr Green & Co bolaget Iacta Marketing AB, som påbörjade den nuvarande verksamheten den 1 januari 2012, samt Mr Green & Co Technology AB, tidigare Iacta Development AB, som påbörjade den nuvarande verksamheten den 1 april I december 2012 förvärvade Mr Green & Co 17,2 % av aktierna i Green Gaming Group Plc, Malta ( GGG ). I slutet av april 2013 förvärvade Mr Green & Co ytterligare 54,2 % av aktierna i GGG. I och med denna transaktion blev GGG ett konsoliderat dotterbolag inom Mr Green & Co-koncernen. I slutet av juni 2013 förvärvade Mr Green & Co samtliga återstående aktier i GGG som då blev ett helägt dotterbolag till Mr Green & Co. För upplysningar rörande erlagd köpeskilling och förvärvade värden se årsredovisningen för Då GGG utgjort Mr Green & Co:s huvudsakliga verksamhet sedan förvärvet i slutet av april 2013, skiljer sig beloppen i de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS väsentligt åt före och efter denna tidpunkt. För att möjliggöra analys av Mr Green & Co:s utveckling över tid presenteras i delårsrapportens främre delar proforma-uppgifter, som om GGG hade förvärvats och tillhörande nyemission genomförts 31 december Redovisningsprinciper De finansiella rapporterna på efterföljande sidor i denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med RFR 2 med tillämpning av kapitel 9 i Årsredovisningslagen, Delårsrapport. Inga nya redovisningsprinciper som är tilllämpliga från 2014 eller frivilliga ändringar har förändrat koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper och beräkningsmetoder jämfört med senaste årsredovisningen. Inga nya redovisningsprinciper med framtida tilllämpning har förtidstillämpats. Uppgifterna på förevarande sidor i denna delårsrapport utgörs av proformainformation, som om förvärvet av GGG och nyemissionen i samband med detta förvärv skulle ha ägt rum den 31 december Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 767,6 MSEK, motsvarande 21,41 SEK per aktie. Likvida medel Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 142,7 MSEK. Likvida medel definieras som bankmedel och kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar. Bolaget har inga skulder till kreditinstitut. Kundkonton Kundkonton uppgick till totalt 18,0 MSEK. Avsättningar för potentiella jackpotvinster uppgick vid slutet av perioden till 5,2 MSEK. Dessa belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den maltesiska spelmyndighetens (LGA) regler. Personal Vid utgången av perioden hade koncernen 128 (108) anställda. Genomsnittligt antal heltidsanställda under första kvartalet uppgick till 125 (104) personer i koncernen, varav 100 (74) personer på Malta. Vid utgången av perioden hade koncernen 29 (16) konsulter engagerade på heltid. Förvärv efter rapportperiodens slut SOCIAL HOLDINGS LTD Mr Green & Co:s helägda dotterbolag Green Gaming Group Plc tecknade den 15 april avtal med övriga ägare i Social Holdings Ltd om förvärv av samtliga utestående aktier i Social Holdings Ltd. Förvärvet slutfördes den 16 7

8 april och verksamheten i Social Holdings Ltd samt dess helägda dotterbolag Social Thrills AB kommer att konsolideras från och med den 1 april 2014 i Mr Green-koncernen. Social Thrills lanserade under 2013 en betaversion av Facebook-kasinot Spin Tower Casino. Köpeskillingen uppgick till 2,22 MSEK som betalades kontant vid avtalets undertecknande. I avtalet ingår bestämmelser om en tilläggsköpeskilling, som kommer att tillfalla säljarna senast inom fem år, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 14,41 MSEK. I samband med betalningen av köpeskillingen, återbetalades de lån som två av aktieägarna hade givit till Social Holdings Ltd, totalt 1,98 MSEK. PRELIMINÄR FÖRVÄRVSANALYS TSEK Social Holdings Ltd Verkligt värde för tidigare innehav Immateriella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 863 Likvida medel 924 Låneskulder Kortfristiga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill Total köpesumma Villkorad tilläggsköpeskilling Överförd ersättning Verkligt värde för tidigare innehav Realiseringen av det tidigare innehavet i Social Holdings har inte gett upphov till någon resultateffekt att redovisa i andra kvartalet. DSRPTV GAMING VENTURES LTD Mr Green & Co AB utnyttjade via det helägda dotterbolag Green Gaming Group Plc en option och tecknade den 15 april avtal med övriga ägare i DSRPTV Gaming Ventures Ltd om förvärv av samtliga utestående aktier i DSRPTV Gaming Ventures Ltd (spelsajten Garbo). Förvärvet slutfördes den 16 april och verksamheten i DSRPTV Gaming Ventures Ltd kommer att konsolideras från och med den 1 april 2014 i Mr Green-koncernen. Köpeskillingen uppgick till 500 TEUR, motsvarande 4,4 MSEK som betalades kontant vid avtalets undertecknande. I avtalet ingår bestämmelser om en tilläggsköpeskilling, som kommer att tillfalla säljande minoritetsaktieägare (som ägde 21,1 % av aktierna) senast inom tre år, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilläggsköpeskillingen förväntas inte uppgå till något väsentligt belopp. Mikael Pawlo, VD för Mr Green & Co, som via sitt bolag Derzhava Holding Ltd ägde resterande 78,9 % av aktierna är inte berättigad till en tilläggsköpeskilling. PRELIMINÄR FÖRVÄRVSANALYS TSEK DSRPTV Gaming Ventures Ltd Immateriella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 259 Likvida medel 45 Låneskulder till koncernen Kortfristiga skulder -788 Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill Total köpesumma Betalats kontant Realiseringen av den tidigare innehavda optionen i DSRPTV Gaming Ventures Ltd har inte get upphov till någon resultateffekt att redovisa I andra kvartalet. Ägarförhållanden Bolagets aktie noterades på AktieTorget med beteckningen MRG den 28 juni Bolaget hade den 31 mars aktieägare (2 190 den 31 december 2013). Största ägare (ägare med mer än 10 % av aktierna och rösterna) var Hans Fajerson med bolag 20,71 %, Henrik Berquist med bolag 18,80 % samt Fredrik Sidfalk med bolag 12,33 % av aktier och röster. Utestående aktier Bolaget innehar inte några egna aktier. Totala antalet aktier och röster i Mr Green & Co AB uppgår till I mars 2014 emitterades teckningsoptioner efter beslut den 19 mars 2014 vid en extra bolagsstämma. Fram till 31 mars 2014 har optioner förvärvats av ledande befattningshavare till marknadsmässigt pris, 0,50 SEK per option. Efter periodens utgång har ytterligare optioner förvärvats för 0,59 SEK per option. Lösenkurs är 68 SEK. Risk Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regulatoriska risker där enskilda 8

9 länder och internationella organisationer håller på och utvecklar regler för verksamheten. I takt med att verksamheten regleras kommer koncernen att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen övervakar situationen och justerar sitt erbjudande och sina marknader för att hantera denna risk. I enlighet med detta marknadsförs inte webbplatsen i USA. Bolaget godtar heller inte spelare bosatta i USA och har installerat filter som blockerar eventuella försök att göra insättningar från USA. Finansiella instrument verkliga värden Mr Greens samtliga finansiella instrument, för vilka verkligt värde kan fastställas tillförlitligt, är kortfristiga och de redovisade värdena utgör rimliga approximationer av deras verkliga värden. Övriga investeringar utgörs av en option att förvärva en onoterad verksamhet, vars verkliga värde inte kan beräknas tillförlitligt. Definitioner AKTIV KUND En kund definieras som aktiv när kunden under året har spelat för riktiga pengar som satts in på kundkontot. Kunden räknas även som aktiv om kunden har spelat för vinster från gratissnurr och/eller bonus från Mr Green. ANTAL ANSTÄLLDA VID PERIODENS UTGÅNG Antal anställda vid löneutbetalning under periodens sista månad. ANTAL (REGISTRERADE) AKTIEÄGARE Antal direkta aktieägare och aktieägare listade genom en förvaltare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. ANTAL UTESTÅENDE AKTIER Antal utestående aktier vid periodens utgång. EBIT Resultat före finansiella poster och skatt. EBITDA Resultat före av- och nedskrivningar, finansiella poster och skatt. EGET KAPITAL PER AKTIE Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier vid periodens slut. GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda uttryckt i heltidstjänster (helårsarbete). GENOMSNITTLIGT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER Viktat genomsnittligt antal utestående aktier under året med hänsyn tagen till fond- och nyemissioner. RESULTAT PER AKTIE Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året. SPELÖVERSKOTT (GAMEWIN) De totala spelintäkterna från kunderna för samtliga spel minus all vinst utbetald till spelare, avsatt bonus och bidrag till jackpott. Närståendetransaktioner Bolaget eller dess dotterföretag har tecknat tjänsteavtal med flera företag som kontrolleras av styrelseledamöter, VD eller VD i dotterbolag. Transaktionerna med närstående parter prissätts marknadsmässigt. Den totala kostnaden för erhållna tjänster under perioden uppgår till 2,5 MSEK. Lån till intressebolaget, Social Holdings Ltd, uppgår till 4,8 MSEK. Per den 1 april köptes samtliga återstående aktier i bolaget och ägs nu till 100 % av Green Gaming Group Plc. Framtidsutsikter Bolaget har beslutat att inte ge någon siffersatt prognos. Granskning Rapporten är inte granskad av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Mr Green avser att offentliggöra finansiella rapporter enligt följande: Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 15 augusti Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 7 november Bokslutskommuniké för 2014 inklusive fjärde kvartalet publiceras den 20 februari Årsstämma för 2015 hålls den 23 april

10 Mr Green & Co AB (publ) Sibyllegatan 17, Stockholm Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnummer: För ytterligare information, kontakta VD Mikael Pawlo via e-post: eller telefon: + 46 (0) Stockholm den 9 maj 2014 Henrik Bergquist Hans Fajerson Per Norman Ledamot Ledamot Ledamot Tommy Trollborg Ordförande Mikael Pawlo VD 10

11 Koncernens resultaträkning (tusen kronor) jan mar jan mar helår Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Vinst före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Disponibel vinst hänförlig till: - Ägare Innehav utan bestämmande inflytande Vägt genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 0,65 5,68 1,52 Kostnader i förhållande till intäkter Kostnad för sålda produkter 17,6 % 16,4 % Marknadsföring 40,3 % 40,0 % Övriga kostnader* 18,2 % 22,7 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)* 23,9 % 20,9 % *Exklusive kostnader för notering Rapport över totalresultat för koncernen (tusen kronor) jan mar jan mar helår Periodens vinst Övrigt totalresultat: Valutakursdifferenser vid konsolidering Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförlig till: - Ägare Innehav utan bestämmande inflytande

12 Koncernens balansräkning (tusen kronor) 31 mar 31 dec 31 mar Kundavtal Varumärke Utvecklingskostnader för spelplattformen Goodwill Inventarier Investering aktier Investeringar i intressebolag Lånefordran Anläggningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader Övriga fordringar Lån till intressebolag Likvida medel Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Överkursfond Optionspremier Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Eget kapital Uppskjuten skatteskuld* Långfristiga skulder Leverantörsskulder Kundkonton Övriga skulder Upplupna kostnader Skatteskulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder * Uppskjuten skatteskuld härrör från förvärvade kundavtal och varumärke. Bolagets kassaflöde påverkas enbart av ett belopp om 3,9 MSEK. 12

13 Kassaflödesanalys för koncernen (tusen kronor) jan-mar helår jan-mar Resultat före skatt Justerat för: - Avskrivningar Finansnetto Orealiserade valutakursdifferenser, netto Förändringar i rörelsekapital Betald inkomstskatt Räntenetto Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten - Kassa förvärvad vid förvärv Kapitalisering av intern utveckling Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten - Optionspremier Kostnad för nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Valutakursdifferenser Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 Rapport över förändring i koncernens eget kapital (tusen kronor) jan mar helår jan mar Ingående balans totalkapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med bolagets ägare: - Optionspremier Nyemission vid förvärvet av GGG Kostnad för nyemission Förvärv dotterbolag med innehav utan bestämmande inflytande Förvärv innehav utan bestämmande inflytande Summa transaktioner med ägarna Utgående balans totalkapital

15 Koncernens resultaträkning - kvartalsvis (tusen kronor) Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader* Noteringskostnader Rörelseresultat fore avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Vinst före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Kostnader i förhållande till intäkter Kostnad för sålda produkter 17,6 % 17,8 % 18,1 % 13,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Marknadsföring 40,3 % 47,7 % 37,7 % 35,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Övriga kostnader* 18,2 % 20,8 % 18,8 % 23,5 % 96,5 % 112,0 % 109,4 % 83,2 % Rörelseresultat fore avskrivningar (EBITDA)* 23,9 % 13,7 % 25,4 % 27,9 % 3,5 % - 12,0 % - 9,4 % 16,8 % *Exklusive kostnader för notering 15

16 Moderbolagets resultaträkning (tusen kronor) jan mar jan mar helår Intäkter Kostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Utdelning, finansiellt netto mm Periodens resultat Moderbolagets balansräkning (tusen kronor) jan mar helår jan mar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Bundet eget kapital Fritt eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

FORTSATT KRAFTIG TILLVÄXT FÖR MR GREEN

FORTSATT KRAFTIG TILLVÄXT FÖR MR GREEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar på vilken betydelse

Läs mer

MR GREEN FORTSÄTTER ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN

MR GREEN FORTSÄTTER ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. FORTSATT STADIG TILLVÄXT FÖR MR GREEN Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet

Fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet Delårsrapport januari september 2013 Vänligen notera! Sidorna 1 8 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat eftersom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. MR GREEN FORTSÄTTER ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN Under första halvåret av

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Kundinsättningar Casino & Bingo per kvartal löpande 12 månaders spelöverskott. Spelöverskott Casino & Bingo. 27 000 000 kr.

Kundinsättningar Casino & Bingo per kvartal löpande 12 månaders spelöverskott. Spelöverskott Casino & Bingo. 27 000 000 kr. D E L Å R S R A P P O RT 2, 1 / 1 2 1 5-3 / 6 2 1 5 M o o b o g C n a i s i no B a h a asino ahac Korrigering: Denna version har korrigerats enligt följande: Den procentuella ökningen gällande spelöverskott

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxten fortsatte under fjärde kvartalet Fjärde kvartalet

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Ökad vinst i kvartalet

Ökad vinst i kvartalet BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Ökad vinst i kvartalet FJÄRDE KVARTALET De totala spelintäkterna ökade med 15,0 procent och

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt: intäkterna ökade med 127%

Fortsatt kraftig tillväxt: intäkterna ökade med 127% Bokslutskommuniké 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt kraftig tillväxt: intäkterna

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 december 2015 Perioden 1 september 2015 31 december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2011 Period 1 april - 30 juni 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 36 429 (33 191) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Den organiska

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Vänligen notera! Sidorna 1 8 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar på vilken

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer