Trygghetsvandring i Kållered 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsvandring i Kållered 2010"

Transkript

1 Trygghetsvandring i Kållered

2 Hej! Under en längre tid har såväl boende i Kållered som politiker diskuterat hur en uppfräschning av Kållered centrum ska kunna bli möjlig. Även om området har fantastiska resurser, finns onekligen saker som kan bli bättre. att ha diskuterat situationen med såväl boende, som tjänstemän andra aktörer i området, beslöt sig samordnaren för Kålleredprojektet samordnaren för Brottsförebyggande rådet i Mölndal att testa konceptet trygghetsvandring. Trygghetsvandring är en manualbaserad modell för delaktighet, som syftar till att förkorta beslutsvägarna mellan politiker/tjänstemän/privata aktörer boende. För att uttrycka det hela mycket enkelt syftar en trygghetsvandring till att, utifrån de boendes önskemål, bidra till att skapa trivsel trygghet i ett område. Trygghetsvandringen har följt följande mönster: Vi (projektsamordnarna) har, utifrån egna iakttagelser, statistik från polisen samtal med boende gjort en första analys av vilka delar av Kållered som verkar lämpliga att i första hand fokusera på. Vi bjöd sedan in lämpliga deltagare till trygghetsvandringen tog med dessa en gemensam promenad i de områden som utifrån den första analysen visat sig lämpliga. Under promenaden samlade vi in synpunkter på vad i området som borde förbättras. Vi följde sedan upp dessa synpunkter förde samtal med de aktörer som ytterst ansvarar för respektive synpunkt. En del saker åtgärdade ansvariga genast. Andra saker fördes upp på dagordningen åtgärd är planerad. Vissa saker kommer inte att åtgärdas. I dessa fall har vi fått kloka svar på varför ingen åtgärd kommer att göras. detta har vi åter träffat deltagarna för att se hur dom uppfattat att utfallet blev. Du håller nu den samlade slutredovisningen av trygghetsvandringen i din hand. Vi redovisar först de problemområden som har blivit åtgärdade sen de problemområden som inte har blivit åtgärdade. I den första delen redovisar vi också deltagarnas synpunkter på i vilken de upplever att förändringen också lett till en förbättring av området. Tyvärr fick vi inte i så många svar, då många av deltagarna var sjuka eller bokade på annat håll vid återträffen. Den del av redovisningen som fokuserar på åtgärdade problem är givetvis upplyftande kul att gå igenom, men ofta är det lika kul att läsa den del som fokuserar på problemområden som inte åtgärdats. De initierade svaren erbjuder fördjupad kunskap om beslutsprocesser uppmanar ofta till egen handling hos boende i Kållered. Åtminstone känner vi att många nya tänkbara projekt föds när vi går igenom svaren. Vi hoppas givetvis att även ni finner inspiration i dokumentet! Avslutningsvis vill vi tacka alla som har deltagit i arbetet. Både deltagarna i trygghetsvandringen de aktörer som inte själva haft möjlighet att delta, men som visat ett stort engagemang i arbetet med att undersöka/åtgärda uppmärksammade problemområden, har gjort ett toppenjobb. Mycket nöje! Dafinka M. Zikova, samordnare Brottsförebyggande Rådet Erik Rimsten, samordnare Kålleredprojektet 2

3 Åtgärdat: Brattåsgården Under trygghetsvandringen påpekades att den trottoarkant som skiljer parkeringsplatsen vid Brattåsgården från gångvägen bredvid häcken var svår att forcera för äldre med rollator eller rullstol. Mölndalsbostäder har asfalterat en ramp för att komma tillrätta med problemet. Gör förändringen att miljön känns trevligare / eller tryggare? (sätt ett kryss under det alternativ som passar bäst) Nej. Inte alls Nej. I liten Ja Ja. I stor xxxxx x Ja. I högsta grad Övriga kommentarer från deltagarna: Men miljön runt känns fortfarande otrygg. Mycket stora buskar. Enkelt sätt att lösa det som var ett jobbigt problem för rullstolar rollatorer. Ja. Säkrare för rullstolar, m.fl. Rampen är jättebra i sig, men miljön känns fortfarande så där. 3

4 Telefonkiosken Under trygghetsvandringen såg vi att det låg glassplitter på marken efter att telefonkiosken blivit sönderslagen. Gatukontoret har åtgärdat detta. Känns det som att det är mindre glassplitter i centrum idag att miljön till följd av det blivit trevligare / eller tryggare? (sätt ett kryss under det alternativ som passar bäst) Nej. Inte alls Nej. I liten Ja Ja. I stor xxxx xx Ja. I högsta grad Övriga kommentarer från deltagarna: Finns fortfarande kvar på marken Ja. Men detta problem är ett återkommande problem. Gbg-sidan/ stationen. Krossat glas. Sluta sätt glas i hållplatser telefonkiosker. Plåt? Fortfarande glassplitter runt omkring. 4

5 Tunnlarna Centrum Eken Under trygghetsvandringen upplevde vi att det var mycket klotter i tunnlarna mellan Eken centrum. Vi tyckte att det var extra besvärande att mycket av klottret var av högerextrem natur. Gatukontoret har sedan v. 14 anlitat Klottersaneringsföretaget RIMAB klottret är nu sanerat. 5

6 Gör förändringen att miljön känns trevligare / eller tryggare? (sätt ett kryss under det alternativ som passar bäst) Nej. Inte alls Nej. I liten xx Ja Ja. I stor xxxx Ja. I högsta grad Övriga kommentarer från deltagarna: Måla om vitt sedan grafitti. Mer belysning. Men färgen har typ gått bort. Måste målas om. Fräschas upp Trevligt att målningarna är ifyllda. Klottret ett mer eller mindre konstant problem. Mycket bättre. Syns fortfarande lite, men väldigt bra att det är borta. Dock kunde mer färg kännas trevligare. 6

7 Cykelparkeringen vid pendeltågsstationen Under trygghetsvandringen upplevde vi att cykelparkeringen vid pendeltågsstationen var dåligt upplyst. Dessutom skymde höga häckar sikten. Gatukontoret har förbättrat cykelparkeringen samtidigt som trappan byggdes. Gör förändringen att miljön känns trevligare / eller tryggare? (sätt ett kryss under det alternativ som passar bäst) Nej. Inte alls Nej. I liten Ja Ja. I stor Ja. I högsta grad x xx x Övriga kommentarer från deltagarna: Lampa saknas på cykelparkeringen. Känns trevligt. Cementtunnan borta. Belysning saknas. Ibland blir rutorna krossade. Ersätt med annat material. Denna cykelparkering ligger fel utnyttjas inte lika mycket som de två mindre parkeringen. Den nya cykelparkeringen är ofta överfull. Cyklarna kommer i vägen för bilarna som ska till servicebutiken. 7

8 Fasaderna från pendeltåget Under trygghetsvandringen upplevde vi att det var mycket klotter på fasaderna som förfulade utsikten från pendeltågsstationen. K & Brune Fastighets AB Merx fastighets AB har åtgärdat detta. 8

9 Gör förändringen att miljön känns trevligare / eller tryggare? (sätt ett kryss under det alternativ som passar bäst) Nej. Inte alls Nej. I liten Ja Ja. I stor Ja. I högsta grad X xx X xx Övriga kommentarer från deltagarna: Fastighet. Markis usel. Sly vid staket. Staket snett. Men klotter kommer upp igen. Hur ska vi förbättra det? Kanske sätta upp videokameror för att skrämma iväg dom. Står vårdcentralen tom länge till kommer huset chansera. Klotter får miljön att kännas obehaglig slumområde. Därför känns miljön mycket trevligare. 9

10 Torget Under trygghetsvandringen upplevde vi att torget hela centrum var kalt grått. Vi tyckte också att det saknas sittplatser. Vidare fanns på torget ett farligt hål där julgranen brukar stå trappan på torget hade delvis rasat. Diligentia Gatukontoret har åtgärdat mycket av det estetiska. Bland annat har belysningen bytts ut blomlådor bänkar ställts ut. Diligentia har dessutom täckt över julgranshålet renoverat trappan. 10

11 Gör förändringen att miljön känns trevligare / eller tryggare? (sätt ett kryss under det alternativ som passar bäst) Nej. Inte alls Nej. I liten Ja Ja. I stor Ja. I högsta grad xx xxx x Övriga kommentarer från deltagarna: Fler träd Fint! Det ser fräschare trevligare ut. Nytt träd. Fortfarande lite ödeaktigt, men det är bättre än förut. 11

12 Vommedal Under trygghetsvandringen upplevde vi att det var mycket klotter på fastigheter, soptunnor, bänkar, m.m. Ett särskilt problem var att mycket av klottret var av högerextrem natur. Det framkom också att lampor ofta är trasiga i området. Vid vandringen är en lyktstolpe sned. Det kom också fram att det ofta var mycket skräp, trasiga möbler annat bråte utanför Akelius sophus. Gatukontoret berättar att dom har goda rutiner för att åtgärda problem med belysningen. Gatukontoret lovar meddela sin entreprenör om problemet med den sneda lampan. Både Diligentia, Akelius Gatukontoret säger att dom håller efter klottret så gott dom kan. Akelius berättar att dom städar i runt sophuset åtminstone en gång per dag att de informerar sina hyresgäster med jämna mellanrum om var hur man kastar möbler o sopor. 12

13 Känns det som att klottret i Vommedal minskat att miljön till följd av det blivit trevligare / eller tryggare? (sätt ett kryss under det alternativ som passar bäst) Nej. Inte alls Nej. I liten Ja Ja. I stor xxx xx Ja. I högsta grad Övriga kommentarer från deltagarna: Fortfarande klotter kvar. Klottret konstant. Bättre. Trevligare mer inbjudande miljö. Känns det som att belysningen i Vommedal blivit bättre att miljön till följd av det blivit trevligare / eller tryggare? (sätt ett kryss under det alternativ som passar bäst) Nej. Inte alls Nej. I liten x xx Ja Ja. I stor x Ja. I högsta grad Övriga kommentarer från deltagarna: Vet ej. Ingen skillnad. Belysningsstolparnas servicelucka skruvas upp, då hjälper det inte att sätta upp högre stolpar. Har inte blivit någon förändring. 13

14 Känns det som att det är mindre skräpigt i/ runt Akelius soprum att miljön till följd av det blivit trevligare / eller tryggare? (sätt ett kryss under det alternativ som passar bäst) Nej. Inte alls Nej. I liten Ja Ja. I stor x xx x Ja. I högsta grad Övriga kommentarer från deltagarna: Vet ej Mer städat. Det finns fortfarande sopor utanför. 14

15 Ängen vid Himlabacken Under trygghetsvandringen framkom att gräset inte klipptes tillräckligt ofta att det ofta var hundbajs på marken. Detta leder, bland annat, till att det är svårt att spela fotboll. Gatukontoret lovar klippa gräset oftare samt se över papperskorgarna vid ängen. Upplever du att gräset på ängen hållits efter bättre att miljön till följd av det blivit trevligare / eller tryggare? (sätt ett kryss under det alternativ som passar bäst) Nej. Inte alls Nej. I liten Ja Ja. I stor Ja. I högsta grad x xx x x Övriga kommentarer från deltagarna: Ingen belysning från början av ängen till lekplatsen. Hur ser det ut på kvällarna. Inte så stor skillnad i trivsel. Snälla! Klipp i Himlabacken veckan efter midsommar i stället. Viktigt att främja artrikedomen ängsmark. 15

16 Tunneln vid Brattåsskolan Under trygghetsvandringen upplevde vi att Belysningen under tunneln vid Brattåsskolan var dålig. Vi tyckte också att det var mycket klotter att det var extra besvärande att mycket av klottret var av högerextrem natur. Gatukontoret lovade se över belysningen i tunneln dom har tagit bort det högerextrema klottret. Gör förändringen att miljön känns trevligare / eller tryggare? (sätt ett kryss under det alternativ som passar bäst) Nej. Inte alls Nej. I liten Ja Ja. I stor x x xxx Ja. I högsta grad Övriga kommentarer från deltagarna: Måla tunneln röd eller blå. Fixa vägen ner till tunneln. Måla om tunneln. 16

17 Ej åtgärdat Parkeringen fritidsgården Plats Parkeringen vid fritidsgården Parkeringen är trist ful. Önskemål från trygghetsvandringen Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om Tunneln Brattås Anlägg gräsmatta sätt upp bänkar. Anlägg en grillplats Fastighets AB Hemmaplan, ägs av Merx Fastighets AB Då Fastighets AB Hemmaplan har en byggrätt på denna yta kommer vi inte i dagsläget att anlägga någon gräsmatta på denna yta. Vi hoppas tror att vi inom en rimlig tidsperiod kommer att bygga till befintlig fastighet söder ut på denna tomt. Plats Tunneln vid Brattåsskolan under Streterdsvägen Belysningen är dålig Önskemål från trygghetsvandringen Stäng tunneln bygg övergångställe över Stretedsvägen eller förbättra belysningen. Jan Engman Susanne Hultgren/Gatukontoret Angående belysningen i tunneln skall vi titta över den, samtidigt skulle gångtunneln Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om behövas målas i en ljus färg. 17

18 Vommedal/Västergård Plats Önskemål från trygghetsvandringen Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om Vommedal / Västergård Huset förfaller är i behov av upprustning. Det saknas bra element. Bör rustas upp (interiör exteriör) Leif Henrik/Gatukontoret Vi kommer att ta fram en plan före oktober Brattås-Vommedal Plats Önskemål från trygghetsvandringen Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om Häcken mellan Brattåsgården Vommedal Västergård. Häcken är risig vanskött. Ta bort häcken. Plantera istället vackra buskar. Leif Henrik/Gatukontoret Ingår i ovan Plats Önskemål från trygghetsvandringen Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om Skogsområdet bakom Brattåsgården Det är svårt att komma upp till grönområdet. Dessutom saknas bänkar gångvägar om man kommer dit. Anlägg stigar ställ ut bänkar Serviceförvaltningen Ulf Reiman Skogsområdet norr om Brattåsgården omfattas inte av detaljplan utan är mer att betrakta som ren naturmark utan några särskilt iordningställda anläggningar såsom vandringsstigar, bänkar m.m. Vår uppfattning är att det är av stor vikt att det även finns sådana typer av områden i nära anslutning till bostadsbebyggelsen. I översiktsplanen från 2006 framgår dessutom att området är ett utredningsområde vilket innebär att man bör vara restriktiv mot förändringar i avvaktan på närmare utredning. 18

19 Plats Önskemål från trygghetsvandringen Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om Skogsområdet bakom Brattåsgården Det är svårt att komma upp till grönområdet. Dessutom saknas bänkar gångvägar om man kommer dit. Anlägg stigar ställ ut bänkar Mölndalsbostäder Området ligger utanför vår tomtgräns (se Ulf Reiman/ serviceförvaltningen) Skogspartiet bakom Brattåsgården ansvarar Ulf Reiman för. Leif-Henrik Andersson, Gatukontoret, kommer att i samverkan med Jan Gadolin, Mölndalsbostäder, titta närmare på en utveckling av området mellan Brattåsgården Vommedal/ Västergård, samt på möjligheter att ställa ut parkbänkar. Ängen Himlabacken Plats Önskemål från trygghetsvandringen Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om Plats Önskemål från trygghetsvandringen Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om Ängen vid Himlabacken Det är långt att gå till närmaste hundrastgård Bygg en hundrastgård Leif Henrik/Gatukontoret Inte aktuellt i år, kanske 2011 Ängen vid Himlabacken Naturlig samlingsplats saknas. Anlägg en fast grillplats Leif Henrik/Gatukontoret Vi får kolla detta innan vi kan lämna besked Centrum/park Plats Centrum Det saknas grönska. Önskemål från trygghetsvandringen Plantera mer grönt anlägg parkområden. Leif Henrik/Gatukontoret Kan inte svara i nuläget Vi får se över parkmarken Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om 19

20 Övergångsstället vid Brattåsskolan Plats Övergångstället vid Streteredsvägen mot Centrum Det är svårt att ta sig över från Streterdsvägen till Centrum utan att olämpliga trafiksituationer skapas. Folk genar över kraftigt trafikerad väg. Det saknas också övergångställe vid Netto. Även här skapas farliga trafiksituationer situationer där människor tvingas vänta orimligt länge på att hitta en lucka i strömmen av bilar som passerar. Önskemål från trygghetsvandringen Bygg en övergång längre ner på Streteredsvägen till busshållplatsen med ljusreglering eller bygg övergångställe till Netto på Brattåsvägen. Se över möjligheter att lättare ta sig över Streteredsvägen Brattåsvägen. Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om Gatukontoret, Ronnie Carlsson I dagsläget finns två övergångsställen tvärs Streteredsvägen, ett omedelbart öster om Våmmedalsvägens anslutning ett norr om bussterminalen. Avståndet mellan övergångsställens är ca 150 meter. Övergångsställena är placerade där det ut trafikteknisk synpunkt är mest lämpligt med hänsyn till säkerhet, framkomlighet tillgänglighet för fotgängarna. Övergångsstället öster om Våmmedalsvägens anslutning är signalreglerat. Att lägga ut ytterligare övergångsställe mellan de befintliga är olämpligt av flera skäl. Närheten till befintliga övergångsställen, gångbana saknas på delen utmed bussterminalen Streteredsvägen är bredare ( har fler körfält ) innebär därmed större risk för korsande fotgängare. Behovet bedöms också som mycket litet då endast berör boende vid Brattåsvägen. Gatukontoret kommer inte att utföra någon komplettering av övergångsställen på Streteredsvägen. 20

21 Busstationen Plats Önskemål från trygghetsvandringen Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om Busstationen Busstationen är onödigt stor Minska storleken på busstationen bygg i stället en park plantera träd m.m. Gatukontoret, Ronnie Carlsson eller Ulf Bredby Stadsbyggnadskontoret har sedan tidigare ett uppdrag om att ta fram ny detaljplan för hela Kållereds centrum. Idéskisser togs fram för några år sedan som visade möjligheter till kompletterande bebyggelse förändringar av allmänplatsmark, gator, gång- cykelvägar, bussterminal mm. En följd av denna diskussion är den pågående ombyggnaden av gång- cykelförbindelsen vid stationen. Övriga förändringar förutsätter att det finns ett intresse på marknaden att komplettera nuvarande bebyggelse med bostäder verksamheter. Hittills har man inte kunnat hitta några intressenter till en sådan förändring. Ambitionen om att förändra Kållereds centrum kvarstår. Någon förändring av bussterminalen är därför inte aktuell i dagsläget. Utformning storlek på bussterminalen styrs av hur kollektivtrafiken förändras på sikt. Ambitionerna att kraftigt öka andelen kollektiva resor kräver också ett ökat utbud. Hur förändringarna kommer att påverka nuvarande bussterminal är oklart men både utformning läge kan komma att påverkas. 21

22 Hagbäcksleden/Vommedalsvägen Plats Hagbäcksleden Trafiksituationen känns rörig. Bilar, fotgängare, mopedister cyklister konkurrerar om samma utrymme. Önskemål från trygghetsvandringen Skapa tydligare anvisningar för gång- / cykelväg, separera trafikfälten / eller bygg trottoar. Gatukontoret, Ronnie Carlsson Hagabäcksleden är skyltad uppmarkerad med separata utrymmen för gång respektive Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om cykeltrafik. Hagabäcksleden är också skyltad med förbud mot mopedtrafik. Biltrafik är inte tillåten alls på Hagabäcksleden. Under en period för några år sedan hade fastighetsägaren i samråd med gatukontoret blomlådor som spärrar på ett antal platser utmed Hagabäcksleden. Syftet var att hindra biltrafik, sänka hastigheten på cykeltrafiken ett försök att få bort mopederna från Hagabäcksleden. som Hagabäcksleden är tillåten för cykeltrafik måste öppningarna vid blomlådorna vara så stora att dessa kan passera, liksom barnvagnar, rullatorer, rullstolar, permobiler etc. Detta innebär i sin tur att öppningarna inte heller hindrar mopeder att köra utefter Hagabäcksleden. Placeringen av spärrarna skedde i samråd med Räddningstjänsten så att de inte hindrade tillträde vid brand eller olyckor i området. Blomlådorna utsattes successivt för åverkan efter ett tag togs dessa bort då syftet inte kunde uppfyllas. Att övervaka trafiken på Hagabäcksleden är en polisiär uppgift, kommunen har inga befogenheter att beivra otillåten trafik, ex vis mopeder. Gatukontoret har för närvarande inga planer på förändring av Hagabäcksleden. 22

23 Plats Önskemål från trygghetsvandringen Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om Hagbäcksleden Mycket mopedtrafik som kör på tok för fort. Skapa slussar för mopederna så att hastigheten sänks. Gatukontoret, Ronnie Carlsson Se ovan! Pendeltågsstationen Plats Pendeltågsstationen Ankommande förbipasserande tåg kommer utan förvarning. Önskemål från trygghetsvandringen Installera varningssystem (skylt ljud) Västtraffik. Ulf Bredby bör informeras. När det gäller förbipasserande snabbgående tåg som inte stannar i Kållered har vi i dag en Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om tågvarning i form av att den taktila skylten (den skylt som talar om vilket tåg som är på ingående) blinkar en varning för snabbgående tåg. När det gäller ljudsignal som ska varna för passerande tåg är det fortfarande på utvecklingsstadiet, man har ännu inte löst alla tekniska problem. Test av varningssystem pågår. Stationen kommer att förses med varningssystem för förbipasserande tåg när systemet anses fullt tillförlitligt. Oklart om tidpunkt. Plats Pendeltågsstationen Det ligger ofta fimpar på perrongen. Önskemål från trygghetsvandringen Sätt upp askfat Västtraffik. Ulf Bredby bör informeras. Västtrafik har generellt förbud i väderskydden. Rökning undabedes på Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om perrongerna. Inga leverantörer för askfat. Banverket ansvarar för städning. 23

24 Plats Pendeltågsstationen Pendeltågsstationen känns otrygg, då belysning saknas. Önskemål från trygghetsvandringen Förbättra belysningen. Västtraffik. Ulf Bredby bör informeras. Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om Beträffande belysningen är denna godkänd från Banverket uppfyller alla de krav som ställs på den. Vidare kan jag nämna att vi under vintern 2009/2010 bytt ut belysningen i väderskydden till en mer effektiv sådan. Västtrafik ansvarar endast för belysningen på perrongen i väderskydden, om synpunkterna gäller anslutningsvägar eller området kring perrongen ber jag er kontakta kommunen. Odlingslotter Plats Önskemål från trygghetsvandringen Agerandeplan (Åtgärd/åtgärder när? Om Centrum Avsaknad av odlings-/kolonilotter (togs bort när Ingelhammars villa byggdes) Ordna nya odlingsplatser Serviceförvaltningen Ulf Reiman Det bästa är om ni utser en lämplig plats, markerar detta på en karta skickar till mig så får vi undersöka huruvida detta är möjligt. De boende bör själva bilda en odlargrupp komma med förslag på var i närmiljön en odlingsplats önskas, t.ex. mellan husen, vid parkeringshuset med flera andra förslag. Vad kan de boende själva göra? Därefter bör listan kommuniceras med serviceförvaltningen fastighetsägarna. Informationen bör komma till de boende via områdesprojektet eller via hyresgästföreningen. Tack för visat intresse! 24

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING LERUM 7/9-2010 Rev 19/9 1(6)

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING LERUM 7/9-2010 Rev 19/9 1(6) ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING LERUM 7/9-2010 Rev 19/9 1(6) Gångvägen bakom Hot Chilli Svag belysning. Ser inte marken mellan lyktorna. Utreds. Trygghetsbelysning. Gångvägarna på Åtorp-sidan av ån

Läs mer

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7)

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7) ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7) Stationen Klotter Klottersanering Banverket Västttrafik/Vägenhete Stationen Klotter Banverket är meddelat och arbetar för en långsiktig lösning Nedgången till tunneln

Läs mer

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08 Västermovägen på Brattberget 17 oktober 2013 2014-01-08 Innehåll 1 Bakgrund 2 1.1 Trygghetsundersökning... 2 2 Trygghetsvandring 3 2.1 Metod... 3 2.2 Trygghetsvandring kring Västermovägen på Brattberget...

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010 1(7)

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010 1(7) ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010 1(7) Trottoarpratare är ett problem för bl.a. synskadade Lågt placerade reklamflaggor som man tvingas ducka för. Bygga på lägenheter ovanpå affärer och

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS HÖSTEN 2013 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara s prioritering gällande säkerhet och trygghet för

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED

TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING PÅ TRANDARED VÅREN 2014 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara Borås Stads prioritering gällande säkerhet och trygghet

Läs mer

Trygghetsvandring i Norrfjärden 2010-09-27 Område kring: Församlingsgård, Porsnäsfjärdens strand, vägkorsningar, Porsnässkolan samt centrum

Trygghetsvandring i Norrfjärden 2010-09-27 Område kring: Församlingsgård, Porsnäsfjärdens strand, vägkorsningar, Porsnässkolan samt centrum Trygghetsvandring i Norrfjärden 2010-09-27 Område kring: Församlingsgård, Porsnäsfjärdens strand, vägkorsningar, Porsnässkolan samt centrum Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Åtgärdsplan - Trygghetsvandring i Vingåkers kommun 2012

Åtgärdsplan - Trygghetsvandring i Vingåkers kommun 2012 Åtgärdsplan - Trygghetsvandring i Vingåkers kommun 2012 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som har utvecklats i Göteborg. Tillsammans med bland annat lokala föreningar, företag

Läs mer

Trygghetsvandring. i Piteå ett samarbete mellan polisen och Piteå kommun

Trygghetsvandring. i Piteå ett samarbete mellan polisen och Piteå kommun Trygghetsvandring i Piteå ett samarbete mellan polisen och Piteå kommun Trygga stimulerande miljöer Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö men kan också användas

Läs mer

Trygghetsvandring Malmköping Maj 2011

Trygghetsvandring Malmköping Maj 2011 Trygghetsvandring Malmköping Maj 2011 Gunilla Malmqvist Brottsförebyggare Flens kommun 0 Bakgrund Att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för både polisen

Läs mer

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla!

Tusentals idéer för ett ännu bättre Akalla! & nu då? Jag vill ha snyggare gårdar Det behövs fler affärer Bra att man tagit detta initiativ att förbättra Akalla Naturen i Akalla är helt fantastisk Tydligare trafikstruktur Det behövs en bank i Akalla

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

Trygghetsvandring runt Strömbackaskolan 2014-09-10

Trygghetsvandring runt Strömbackaskolan 2014-09-10 Trygghetsvandring runt Strömbackaskolan 2014-09-10 Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars inte tänker

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Manual till skolvägsplan

Manual till skolvägsplan Manual till skolvägsplan Uppdaterad 2015-11-27 Introduktion En skolvägsplan tar ett samlat grepp om de problem och hinder som finns gällande elevers väg till och från skolan. På så sätt kan skolan bli

Läs mer

Lerum Enkätundersökning 2010

Lerum Enkätundersökning 2010 Lerum Enkätundersökning 2010 Lerums centrumförenings enkätundersökning våren 2010. En sammanfattning till näringsidkare i Lerum. Lerums kommun är en kommun som ligger i anslutning till Göteborg och hit

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3

SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3 SAMMANSTÄLLNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN Bilaga 3 Fokusgrupper och sammanställning genomförd av Elin Mossberg, Sweco på uppdrag av Nacka kommun Sweco Management AB SAMMANFATTNING FOKUSGRUPPER FISKSÄTRADIALOGEN

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Nyfors. Lena S Renholm. punkter på gås igenom. Område/Plats. Förslag till åtgärder Stolpe som. Mellan Östra. sommartid. Stolpe (Bild. Ofta.

Nyfors. Lena S Renholm. punkter på gås igenom. Område/Plats. Förslag till åtgärder Stolpe som. Mellan Östra. sommartid. Stolpe (Bild. Ofta. Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Demokrati välfärd Helena A Tsiamanis, 016-710 22 799 Datum 1 (5) Minnesanteckningar förda den 5 oktoberr 2012 vid Uppföljning av Trygghetsvandring från 26 mars 2012

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Anderslöv 2010-09-09

Anderslöv 2010-09-09 TRELLEBORGS KOMMUN Trygghetsvandring Anteckningar Anderslöv 2010-09-09 1 Innehåll Arrangör...3 Deltagare...3 Sträckan som vandrades...3 Sammanfattning...4...5 Stoppunkt 1: Områder runt Väståkraskolan...5

Läs mer

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 1 För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening Inledning Syftet med följande trivselregler är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra Kopparmora. Det är därför angeläget

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Vår gemensamma utemiljö Serveringarna annonserar ibland med uppseendeväckande element som tar överhand och man mister helheten. För att uteserveringarna

Läs mer

Dokumentation från Trygghetsvandring i Anneberg den 17 oktober 2007

Dokumentation från Trygghetsvandring i Anneberg den 17 oktober 2007 1 av 28 080701 Dokumentation från Trygghetsvandring i Anneberg den 17 oktober 2007 Christer Sundsmyr Social- och arbetsförvaltningen Barn & Ungdom Öppenvård Fältsekreterare 031-792 13 13 2 av 28 Dokumentation

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Våren 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014 04 28 69 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Tillstånd och bygglov 4 Policy för utformning, råd och riktlinjer 6

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Rydsnäs 2010-11-03. Ansvarig förtroendevald politiker: Anders Andersson Handläggare: Lennart Jonsson Arbetsmetod Planen har tagits

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar!

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012. Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi. Ha en skön sommar! INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 2 2012 Rent och snyggt på våra områden Populärt med odlingslotter Krafttag för att spara energi Ha en skön sommar! LEDARE PERNILLA BERGKVIST Rent, snyggt och bättre service

Läs mer

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi vill gärna se Göteborg som ett stort hushåll, där många olika familjer lever tillsammans. Precis som i ett hushåll

Läs mer

Servicegarantier. från tekniska kontoret

Servicegarantier. från tekniska kontoret Servicegarantier från tekniska kontoret om Servicegarantier Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har beslutat att ta fram kommunala servicegarantier inom välfärdsområdet och teknisk service. Syftet med

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd)

Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) PM 2004 RIII (Dnr 314-1468/2002) Sveriges skotervänligaste stad Skrivelse av Anders Broberg (kd) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Anders Broberg (kd) anses

Läs mer

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand GESTALTNINGSPROGRAM Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand Översikt av planerad bebyggelse i Frösjöstrand. GESTALTNINGSPROGRAM Sid 1(5) Syfte Syftet med detaljplanen är att omvandla det befintliga

Läs mer

Stockholm i mitt hjärta

Stockholm i mitt hjärta Stockholm i mitt hjärta - Stockholmarna om Stockholm 8 december 2010 Per Fernström Ida af Robson 2082 1 Nästan alla, 96 procent, har en positiv relation till Stockholm Om du skulle jämföra din relation

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid 2014-10-07, 19:00-21:15 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Erik Karlsson, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-01-2015-06-30

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-01-2015-06-30 (22) Statistikrapport Samhällsbyggnadsförvaltningen 20500-2050630 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 205-0-0-205-06-30 Sammanfattning Antal registrerade

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14)

Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Välkommen till Brf Thingvellir (2016-01-14) Vi hoppas att ni ska trivas både med bostaden och i området. Här är lite information om föreningen som kan vara bra att känna till. Antal hushåll Det finns 57

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Motioner. Motion 1 angående poolavgift. Styrelsen yttrande

Motioner. Motion 1 angående poolavgift. Styrelsen yttrande Motioner Tio motioner har i år inkommit till stämman. De återges här i den ordning som de inkommit till styrelsen. Enligt styrelsens mening har flera av motionerna mer karaktär av goda idéer och uppslag

Läs mer

Trivselregler. Gudmund 7 Vallingatan. Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B. Västerås 2014-10-21

Trivselregler. Gudmund 7 Vallingatan. Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B. Västerås 2014-10-21 Trivselregler Gudmund 7 Vallingatan Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B Västerås 2014-10-21 Du som medlem eller hyresgäst i lägenhet eller hyreslokal ansvarar för att ha kännedom om, förstå,

Läs mer

Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012

Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012 Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att trygghetsvandra.

Läs mer

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012 Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 12 Isabelle Petersson Säkra skolvägar isabelle.petersson@huddinge.se 13-02-07 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 METOD OCH REDOVISNING... 4 RESULTAT...

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TBB Upptäck RAMSÖN i juli Vad gör KOMMUNEN för Timmervik? NYA BADBRYGGOR! Ordförande har ordet För dem som gillar skridskoåkning,

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig! Våra löften till dig Vi inom arbetar ständigt för att bli bättre. För att bemöta dig och andra linköpingsbor på bästa sätt. Det handlar om den service som vi så ofta tar för given.

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Trygghetsvandring i sydvästra Kvillestaden 24 febr.2005

Trygghetsvandring i sydvästra Kvillestaden 24 febr.2005 Trygghetsvandring i sydvästra Kvillestaden 24 febr.2005 Vad är en trygghetsvandring? En trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Metoden bygger på att det är de som bor och är verksamma

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bybladet. Oktober 2015

Bybladet. Oktober 2015 Bybladet Oktober 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Städdagen hösten 2015 Fasadprojektet Takprojektet Byte av filter Möjlighet till fler nycklar Kostnad för borttappade brickor till tvättstugan

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 1 Stockholm i februari 2011 Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 Bakgrund Statens räddningsverk meddelade 2001 att systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i de flesta verksamheter. Som

Läs mer

Ledstråk för personer med synskada

Ledstråk för personer med synskada Ledstråk för personer med synskada Vid byte mellan kollektiva färdmedel En sammanfattning av ett examensarbete med samma namn Håkan Lindström Förord Denna skrift är baserad på Håkan Lindströms examensarbete

Läs mer

Sydvästra delen: söder om Kulltorp till Havsbadsvägsrondellen

Sydvästra delen: söder om Kulltorp till Havsbadsvägsrondellen Sida 1 av 6 2013-02-25 (3) Förslag på ENGELHOLMSRINGLED runt Ängelholms innerstad Vägstandard som nuvarande Kungssgårdsleden d.v.s. för trafik med 90 km/tim. Hög hastighet motiveras med att trafikanterna

Läs mer

Panelfråga angående Kungsbacka Torg

Panelfråga angående Kungsbacka Torg Panelfråga angående Kungsbacka Torg Den 7 november skickades panelfrågor ut till vår vuxenpanel angående Kungsbacka torg. Syftet med undersökningen var att få en utvärdering av torget som helhet, få förslag

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Nödinge

Ortsutvecklingsmöte i Nödinge MINNESANTECKNINGAR 1(5) Hösten 2013 Datum och tid 2013-10-24 kl. 19:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Musikrummet, Ale gymnasium, Nödinge Lennarth Nilsson, ordförande Sven Pettersson, 1:e vice ordförande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 vägmärkesförordningen (2007:90) och beslutar

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Vi behöver hjälp med att måla våra utemöbler. Vill Du hjälpa till med detta, anmäl Dig då till vicevärden. Styrelsen.

Vi behöver hjälp med att måla våra utemöbler. Vill Du hjälpa till med detta, anmäl Dig då till vicevärden. Styrelsen. Aktuellt 2002 STYRELSEN INFORMERAR januari 2002 Information: Det kommer inom kort att sättas upp en ny och snyggare infotavla här på ladan. På den tavlan kommer Vi att sätta upp information ifrån styrelsen

Läs mer

Protokoll Trygghetsvandring i Åsjunga 2014-06-24. Trygghetsvandring i Åsjunga Reviderad 2014-06-23

Protokoll Trygghetsvandring i Åsjunga 2014-06-24. Trygghetsvandring i Åsjunga Reviderad 2014-06-23 Reviderad 2014-06-23 1 Inledning Vid en byastämma i Åsljunga ville invånarna genomföra en trygghetsvandring. Detta tog Örkelljunga kommun fasta på och den 2012-03-22 anordnade kommunens BRÅ (Brottsförebyggande

Läs mer

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3.1 Balkonger - allmänna regler Till varje lägenhet på övre våningen i bostadsområdet finns balkong. En balkong kan utnyttjas på många trevliga sätt men innebär också att man

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Bilaga 2 resecenter och stadsutveckling

Bilaga 2 resecenter och stadsutveckling Bilaga 2 resecenter och stadsutveckling 1.1. Inledande OH- Bilder vid seminarium/ workshop i Piteå den 31 mars 2009 Bild 2 Bild 1 Bild 3 1 1.2. Minnesanteckningar från seminariet den 31 mars 2009 Tid:

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ

MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de

Läs mer

Sinnenas stig GNESTA

Sinnenas stig GNESTA Sinnenas stig GNESTA Välkommen till denna promenad där du ska få en sinnesupplevelse samtidigt som du får en härlig vandring i Gnestas vackra miljö. Fokus är på DIG och dina sinnen, tanken är att du ska

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan

Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14 UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET Rev. 2010-06-14 FÖRUTSÄTTNINGAR DÅ......OCH NU Svårt vägval P grusyta Trasigt staket Vid grinden Planer Lä/lek Otydlig gräns sand/gräs Stora öppna gräsytor Lä/lek P asfalt Otydlig

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning.

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning. MEDBORGARDIALOG OM SÖDERBÄRKE CENTRUM Söderbärke Folkets hus 18:30-20:30 2015-09-28 Vid tisdagskvällens möte närvarade ca 75-80 personer. Närvarande politiker och tjänstemän från kommunen var: Fredrik

Läs mer