Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions"

Transkript

1 Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions

2 Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster finns de kontrakterade avtal som DEGIRO har gjort med dig i Kundöverenskommelsen och mer detaljerade upplysningar om tjänster och överenskommelser. Vi råder dig att ta del av Ytterligare Information Investeringstjänster så att du är väl förberedd för att på ett ansvarsfullt sätt fatta beslut om investering i värdepapper. Ytterligare Information Investeringstjänster utgör del av Kundöverenskommelsen. Betydelsen av ord som skrivs med stor begynnelsebokstav är definierad i Kundöverenskommelsen eller beskrivs i denna Ytterligare Information Investeringstjänster. Om du har frågor, synpunkter och/eller förslag kan du kontakta DEGIROs Kundservice & Orderdesk elektroniskt via eller ringa till +46 (0) Vi kan nås måndag till fredag mellan klockan 8.00 till Dokument Ytterligare Information Investeringstjänster består av de följande dokumenten: WebTrader Deltaganden Investeringstjänster Order och orderutförande Corporate actions (detta dokument) Tariffer Finansiella instrument: attribut och risker Säkerhetsvärde, risk, debet kapital och debet värdepapper DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat i Autoriteit Financiële Markten. 2/6

3 Corporate actions, utgångstider och administrativa handlingar 1. Tillhandahållande av information WebTrader (inte ännu tillgängligt) Din portföljöversikt i Webtrader innehåller en speciell del med alla Corporate Actions (CA s). CA s i din portfölj är, liksom nedan, indelade per typ. Brådskande CA s är öppna och synliga. Via en automatisk process bestäms om något är brådskande. Framförallt gäller det om det krävs ett val från din sida och om detta måste ske inom X antal dagar. Alla andra CA s är normalt stängda och syns inte. Genom att klicka på plustecknet blir också de synliga. Stängda CA s som inte syns är ordnade per produkttyp E-post Före slutdagen sänder vi dig via e-post ett meddelande över CA s som kräver ett val från din sida. 2. Allmänna instruktioner För Corporate Actions (CA) gäller att du om möjligt kan ändra ditt val före slutdatum. Det slutdatum som DEGIRO använder för CA s kan avvika från det verkliga slutdatumet för en CA. Det gör vi för att kunna sända dina instruktioner vidare vill då undvika fel i sista minuten. Vidarebefordring via WebTrader (inte ännu tillgängligt) Du kan vidarebefordra ditt beslut via WebTrader. Vidarebefordring per telefon Du kan vidarebefordra ditt val via vår Orderdesk per telefon. Vidarebefordring per e-post Du kan vidarebefordra ditt val via vår Orderdesk per e-post. 3. Corporate actions värdepapper Val av utdelning (inte ännu tillgängligt): Val av denna utdelningstyp finns online automatiskt på "stock" (du får då din utdelning i form av Värdepappren i fråga). Detta kan du ändra till "cash" (då erhåller du din utdelning i pengar) via allmänna institutioner. Du kan också välja att få en del i aktier och resten i kontanter. Rätter: Beroende på vad DEGIRO erbjuder gällande rätten i fråga, kan du utöva en rätt fram till slutdatumet. För detta måste du ha ett tillräckligt saldo på ditt konto. Du kan även utöva en del av en rättsposition. Om din rätt inte utövas förfaller den värdelös, oavsett vilket värde den hade. I varje enskilt fall kan DEGIRO besluta att utöva din rätt som håller på att utgå. Ett eventuellt positivt resultat i denna transaktion delas lika mellan dig och DEGIRO. Vid ett negativt resultat får DEGIRO stå för förlusten. DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat i Autoriteit Financiële Markten. 3/6

4 I WebTrader står detta val automatiskt på "utför inte". Det kan förändras via allmänna inställningar. Konverterbar obligation: Konvertering av dessa obligationer till aktier är möjligt från och med det första lösendatumet till utgångsdatumet. Du kan också anmäla en del av din position i obligationer. När du inte konverterar till aktier erhåller du det nominella värdet på avslutningsdagen (om inte en "credit event' har uppträtt). I WebTrader står detta val automatiskt på utför inte. Det kan förändras via allmänna inställningar. IPOs: Om DEGIRO erbjuder detta, kan du anmäla dig för en IPO (Initial Public Offering). Anmälan sker genom att du uppger hur många aktier du vill köpa vid emissionen. DEGIRO kontrollerar därefter om du förfogar över tillräckliga (200 %) medel. Dessa förblir helt reserverade tills det blir klart i hur många aktier du tilldelas och till vilket pris. Köpprogram för aktier: Du kan anmäla dig för ett köp om DEGIRO möjliggör det. Anmälan sker genom att du anger antalet aktier. Din anmälda position blockeras tillfälligt och kan alltså inte säljas. Aktiestämma: Du kan anmäla dig till aktiestämmor. Du anger då antalet aktier du representerar. Aktierna blockeras fram till dagen för aktiestämman och kan alltså inte säljas. Uppköp i kontanter: Du kan välja om du vill anmäla alla dina finansiella instrument eller endast en del av dem till budet. Följden av anmälan till budet är att dina finansiella instrument tillfälligt blockeras. Medan de är blockerade kan du inte sälja dina finansiella instrument. Så länge budet är giltigt är det möjligt att ändra ditt val. Finansiella instrument som inte längre är anmälda kan återsäljas. Vid anmälan och om budet fortfarande gäller, erhåller du den bjudna summan på payment date. Uppköp av Värdepapper: Du kan välja om du vill anmäla alla dina finansiella instrument eller endast en del av dem till budet. Anmälan till budet med finansiella instrument medför att dina finansiella instrument tillfälligt blockeras. Medan de är blockerade kan du inte sälja dina finansiella instrument. Så länge budet är giltigt är det möjligt att ändra ditt val. Finansiella instrument som inte längre är anmälda kan återsäljas. Vid anmälan och om budet fortfarande gäller, erhåller du de bjudna aktierna på payment day. Uppköp med aktier & kontanter: Du kan välja om du vill anmäla alla dina finansiella instrument eller endast en del av dem till budet i aktier och kontanter. Anmälan till det här budet medför att dina finansiella instrument tillfälligt blockeras. Medan de är blockerade kan du inte sälja dina finansiella instrument. Så länge budet är giltigt är det möjligt att ändra ditt val. Finansiella instrument som inte längre är anmälda kan återsäljas. Vid anmälan och om budet i aktier och kontanter fortfarande gäller, erhåller du bjudna aktier och kontanter på payment day. 4. Corporate actions: long positioner i derivat American style cash settled-optioner: En American style cash settled-option kan utövas när som helst. Om du inte aktivt gör någonting bokas skillnaden (om den är positiv) mellan slutkursen och utövningskursen på ditt konto. DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat i Autoriteit Financiële Markten. 4/6

5 American style stock settled-optioner: Dessa optioner kan utövas när som helst. Du kan också delvis utöva din optionsposition. Om du inte utövar din long stock settled-option blir den värdelös, oavsett optionens värde. För varje enskilt fall kan DEGIRO besluta att utöva din option när den förfaller. Ett eventuellt positivt resultat delas lika med dig. En eventuell förlust får DEGIROs stå för. Early exercise call: Aktieägare som vill ta del av utdelning måste utöva en köpoption på cumdatum (dagen innan aktien går EX) före klockan Ett uppdrag till utövning som du ger på cum-datum efter klockan behandlas först följande börsdag (ex-datum). Du erhåller då ingen utdelning. European style cash settled-optioner: Dessa optioner kan endast utövas på utgångsdatum. Om du inte aktivt gör någonting bokas skillnaden mellan slutkurs och utövningskurs om skillnaden är positiv. European style stock settled-optioner: Dessa optioner kan endast utövas på utgångsdatum. Du kan också utöva en del av optionspositionen. Om du inte utövar en long settled-option blir den värdelös, oaktat optionens värde. För varje enskilt fall kan DEGIRO besluta att utöva din option när den förfaller. Ett eventuellt positivt resultat delas lika med dig. En eventuell förlust får DEGIRO stå för. Physical och stock settled futures: Om det vid DEGIRO inte är tillåtet att hålla en position i det underliggande instrumentet (du kan exempelvis inte förvara potatis eller guld hos DEGIRO) stängs denna position automatiskt efter då slutdatum överskridits. Denna avslutning sker enligt bästa pris på marknaden vid det tillfället. American style cash settled warrants: Det är möjligt att utöva dessa warranter när som helst. Om du inte aktivt gör någonting bokas skillnaden mellan slutkurs och utövningskurs på denna cash settled warrant på ditt konto om skillnaden är positiv. American style stock settled warrants: Det är möjligt att utöva dessa warranter när som helst. Du kan också utöva en del av din warrantposition. När du inte har utövat din stock settled warrant blir din warrant värdelös, oavsett värdet på warranten. I varje enskilt fall kan DEGIRO besluta att utöva din warrant som förfaller. Ett eventuellt positivt resultat av transaktionen delas lika mellan dig som kund och DEGIRO. En eventuell förlust får DEGIRO stå för. Early exercise: Om du vill ta del av utdelning måste du utöva en warrant på cum-datum (dagen innan aktier blir EX) före klockan Tänk på att om du ger ett uppdrag att utöva efter klockan 17.30, kommer det att behandlas först följande börsdag (ex-datum). Du erhåller då ingen utdelning. DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat i Autoriteit Financiële Markten. 5/6

6 European style cash settled warrants: Dessa warranter kan bara utövas på slutdagen. Om du inte aktivt gör någonting, bokas skillnaden mellan slutkurs och utövningskurs till dig om skillnaden är positiv. European style stock settled warrants: Dessa warranter ska bara utövas på slutdagen. Du kan också utöva en del av warrantpositionen. Om du inte har utövat din long stock settled warrant blir den värdelös, oaktat värdet på warranten. I varje enskilt fall kan DEGIRO besluta att utöva din utgående warrant. Ett eventuellt positivt resultat delas lika mellan dig som kund och DEGIRO. En eventuell förlust får DEGIRO stå för. I WebTrader står ditt val automatiskt på "utför inte". Det kan ändras via allmänna inställningar (ännu inte tillgängligt). Bermudan style stock settled warrants: Dessa warranter kan endast utövas från och med den första utövningsdagen till slutdatum. Det är då möjligt att utöva warrantpositionen delvis. Om du inte har utövat en long stock settled- warrant blir din warrant värdelös, oaktat värdet på warranten. I varje enskilt fall kan DEGIRO besluta att utöva din warrant som förfaller. Ett eventuellt positivt resultat delas lika mellan dig som kund och DEGIRO. En förlust får DEGIRO stå för. 5. Short positioner i derivat Om du håller en short position i ett derivat för vilket gäller att DEGIRO inte tillåter short i det underliggande värdet, meddelar vi dig detta innan förfallodagen (till exempel via CA-delen). Vi informerar dig också om förfallodagen, datum och tidpunkt när du måste ha avslutat din position. Om du inte har avslutat din position efter slutdatum stänger DEGIRO denna position automatiskt. Avstängning av positionen sker enligt bästa kurs på marknaden vid det tillfället och leder till extra kostnader för dig. Om du har en long position i din portfölj i detta underliggande värde, blockeras den positionen från och med förfallodagen till dagen efter slutdagen. Enligt uppdrag sker avbokning från din portfölj så att leverans kan genomföras. För derivat för vilka det vid DEGIRO är möjligt att ha short position i den underliggande produkten måste tillräckliga medel finnas på slutdagen. Om du inte har minskat din position på slutdatum blockerar vi en del av din fria marginal. Detta är nödvändigt för att kunna genomföra leveransen. Om den fria delen av dina medel inte är tillräcklig stängs positionen automatiskt efter förfallodagen. Denna stängning utförs till bästa kurs på marknaden vid det tillfället och leder till extra kostnader. DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat i Autoriteit Financiële Markten. 6/6

Handledning risk investeringsportfölj DEGIRO

Handledning risk investeringsportfölj DEGIRO Handledning risk investeringsportfölj DEGIRO Innehåll 1. Inledning...3 2. Portföljöversikt...4 3. Portföljrisk i praktiken...... 7 4. Risk med Active och Trader account..........23 2/24 1. Inledning I

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission

Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Välkommen som ISK-depåkund hos SIP Nordic Fondkommission Som ny kund behöver du ta del av den information som gäller för SIP Nordics värdepappersdepåer samt fylla i och underteckna depåavtalet. Din depå

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA)

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA) AFFÄRSVILLKOR (personer ej hemmahörande i USA) 2 CMC Markets CMC Markets UK Plc (CMC) skall genom sin filial, CMC Markets UK Plc Filial Stockholm, tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i : (1)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang Att boka bord Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang I denna skrift har Visita samlat kortfattad information om hur det

Läs mer

Vontobel Investment Banking. Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer!

Vontobel Investment Banking. Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer! Vontobel Investment Banking Vontobel Mini Futures Lång eller kort? Du bestämmer! 2 Vontobels hävstångsprodukter Hävstångsprodukter är mycket populära och har etablerat sig som en självständig form av kapitalplaceringar.

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto ÖPPNINGSHANDLINGAR BAS Välkommen till Garantum Fondkommission AB Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att du valt att öppna ett investeringssparkonto

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem Lathund för Alingsås TK s bokningssystem www.alingsastk.nu Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt Spelkonto Spelkontot laddas med pengar genom att man för över via betalkonto

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 F O N D K O M M I S S I O N Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer