DÄCK Nr Inte störst, inte billigast men absolut bäst! Biltransportör med känsla för Nitrogen. Fortsatt framåt för Däckteam.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÄCK Nr 1 2011. Inte störst, inte billigast men absolut bäst! Biltransportör med känsla för Nitrogen. Fortsatt framåt för Däckteam."

Transkript

1 DÄCK Nr Inte störst, inte billigast men absolut bäst! Fortsatt framåt för Däckteam Biltransportör med känsla för Nitrogen Vårtrimma bilen

2 När han drömmer sig bort på resan, ser vi till att han kommer hem. Vi är experter på broms. Det gör att du kan njuta av resan och känna dig trygg med våra däck i alla väder. Dessutom ingår fri vägassistans. Skulle något hända är hjälp bara ett telefonsamtal bort. - oavsett vart du är och när du ringer. 2 DÄCKTIME NR 1-11 När det är dags att bromsa kan du lita på oss.

3 i detta nummer SMS förbud vid ratten ökade trafikolyckorna 4 Råkat ut för en bilkrock? Då ska du göra så här 5 Gamla bildäck bra att rulla tyst och säkert på 6 Inte störst, inte billigast men absolut bäst! 9 Pigg 75-åring ny leverantör 10 Fortsatt framåt för Däckteam 13 Däckteam, Trollhättan 14 Biltransportör med känsla för nitrogen 16 Avancerad teknologi för lättrullande däck 17 Skylten som ses av varje dag 18 Blinkljus som räddar fotgängare 19 Nollvisionen kan bli en realitet 20 Osynlig hjälm räddar liv 22 Tio punkter som vårtrimmar bilen En bransch som berör Från att bara ha varit en detalj som få, om ens någon, brytt sig om eller haft synpunkter på, har däck på senare tid blivit ett allmänt samtals- och debattämne. Det kan handla om dubbdäckens vara eller inte, eller om dubbfria zoner. Men också om en begränsad användningstid som gör livet surt för alla i branschen, när tiden inte räcker till för att klara anstormningen från kunder som känt tvånget att hinna bli av med dubbdäcken inom den snålt utmätta tiden. Under den gångna vintern har däck även i övrigt varit i fokus mer än någon gång tidigare. När bussar och långtradare inte klarat av att ta sig fram, har det enbart berott på däcken. Antingen har de varit av fel sort eller haft för dåligt mönsterdjup. Enligt kritiker vars kunskap om däck förmodligen stannat vid att de är runda och svarta. En energimärkningslag som inte tar upp snö- och isgrepp, frånvaron av en lag/bestämmelse som förbjuder vinterdäck under sommaren, i sanning att det finns mycket som rör om i branschen just nu. Desto mer positivt då att allt fler däcktillverkare, utan att få de stora rubrikerna, nu presenterar s k miljödäck, lättrullande och bränslesnåla. Och det gäller inte bara för personbilar. I detta, årets första nummer av Däcktime kan du läsa om lättrullande lastbilsdäck, ännu ett bidrag i branschens strävan att spara miljön. Men här finns också många andra artiklar väl värda att ta del av, t ex den om hur ett förbud i USA mot att sms:a medan man rattar bilen knappast reducerade antalet olyckor. Tvärtom. En artikel om nitrogen i lastbilsdäck borde bli en tankeställare för alla som ännu inte förstått vitsen. Som vanligt presenteras också några av våra 116 verkstäder runt om i Sverige, verkstäder vars ägare och personal brinner för att göra ett bra jobb och visa vad Däckteam står för. Trevlig läsning. DÄCK Nr Däckteam i Sverige AB Agneslundsvägen Malmö Telefon: Fax: E post: dackteam.se Redaktör Göran Danielsson Art director Britt Marie Sundqvist Ansvarig utgivare Joakim Held DÄCKTIME NR 1-11

4 SMS förbud vid ratten ökade trafikolyckorna i USA Nära hälften av alla yngre förare sms:ar medan de kör bil. Var femte använder gps:en under färd. Enligt en undersökning som gjorts av försäkringsbolaget If. Sedan tidigare har konstaterats att det är upp till fyra gånger större risk att drabbas av en trafikolycka om man pratar i mobilen. Men forskare har också funnit att risken är lika stor oavsett man har handsfree eller håller mobilen i handen. Vilket ändå inte hindrat de allra flesta länder utom Sverige att införa ett förbud att tala i mobil utan handsfree. Berusad Och nu är sms funktionen i hetluften. Eftersom forskare funnit att sms i samband med bilkörning kan jämnställas med att köra berusad och ökar olycksrisken med upp till 23 gånger! I USA infördes tidigt förbud mot att hålla mobilen i hand, när man kör bil. Närmast ett slag i luften visade det sig! I New York var det nämligen, bara ett år efter det lagen infördes, lika vanligt att prata i mobil och köra bil utan handsfree som innan förbudet kom. Ungdomar Nästa förbud blev mot sms:ande bakom ratten. Idag har 30 stater i USA totalförbud för sms för förare, ytterligare 8 stater har sms förbud för vissa förarkategorier, mestadels ungdomar, medan 12 stater inte infört något förbud. Tanken var naturligtvis att ett förbud av det här slaget skulle minska antalet trafikolyckor. Effekten blev den motsatta! Olycksökning I en undersökning som gjordes av HLDI Highway Loss Data Institute ÖKADE andelen krascher i 3 av 4 stater som undersöktes efter det att lagen om sms förbud införts. Olycksökningen i de stater som ingick i undersökningen varierade från 1 procents ökning som lägst, upp till 9 procent fler trafikolyckor. Mestadels var det yngre förare under 25 år som var inblandade i olyckorna efter det smsförbudet införts. Poängen med att införa ett förbud var självfallet att minska antalet fordonsolyckor, säger Adrian Lund, chef på HLDI. Att vi inte funnit några tecken på minskat antal olyckor, snarare tvärtom, skall dock inte tolkas som om det vore riskfritt att sms:a medan man kör. Utan tvekan är det klart olämpligt, 4 DÄCKTIME NR 1-11

5 t o m farligt. Men att det är förbjudet innebär inte automatiskt att risken för att krocka minskar. Lagen måste åtlydas också. Olydnad Oviljan att följa den nya lagen ses nämligen som en trolig orsak till att den inte reducerar antalet olyckor. Vissa undersökningar har också visat att många förare, särskilt de yngre, nonchalerar lagen. Bland åringar, den grupp där sms:andet är som störst, menade 45 procent att de fortsatt att sms:a trots lagen. Vilket bara är några procent färre än de som sms:ar i stater utan förbud. De flesta som bryter mot lagen gör det i förhoppning om att polisens möjlighet och vilja att övervaka inte är speciellt stor. Men det förklarar inte varför olyckorna ökar, säger Lund. Istället handlar det om HUR man sms:ar efter det lagen kom. Om man bara låtit bli att följa lagen och fortsatt som tidigare, skulle antalet olyckor legat på en konstant nivå. Nu förefaller det som om man tagit till sig förbudet i viss mån och istället för att hålla telefonen synlig som tidigare, flyttat ner den utom synhåll, t ex mot sätet. Vilket fått till följd att föraren tagit blicken från vägen för en längre period. District of Columbia var först med ett förbud redan 2004, ett förbud som nu ifrågasätts alltmer eftersom resultatet inte alls blivit det förväntade. Tvärtom. Kanske något att tänka på för alla förbudsivrare i vårt land som knappast ser längre än till införandet av en, som man tror, allena saliggörande åtgärd. Råkat ut för en bilkrock? Då ska du göra så här Må så vara att antalet omkomna sjunker, men när det gäller en vanlig bilkrock, i de flesta fall utan personskada, är utvecklingen en helt annan. Sällan har försäkringsbolagen fått ta emot så många skadeanmälningar som under den gångna vintern. Smällar som kanske inte ter sig särskilt svåra, som ofta skett i låg hastighet, men som ändå kostar både tid och pengar. I brådskan efter en smäll kan det kännas lätt att ta på sig skulden bara för att komma iväg, slippa stå och blockera på en tättrafikerad väg eller gata. Gör aldrig det. Det är försäkringsbolagets sak att avgöra och det sker efter trafikförordningens paragrafer. Och det kan t o m gå så illa att du, rent civilrättsligt, om du erkänt dig vållande och sedan friats av försäkringsbolaget, ändå tvingas betala motparten. Tänk dig också för innan du gör en uppgörelse på plats, accepterar en tusenlapp i näven från den som körde på dig, eftersom du tycker att skadan ser bagatellartad ut. Det kan faktiskt vara så att det finns dolda skador som senare visar sig riktigt dyrbara och där tusenlappen inte alls räcker till. Här är sju ting att lägga på minnet om det skulle hända: 1. Ta aldrig på dig skulden det är försäkringsbolagets sak. 2. Ha en skadeanmälan får du från försäkringsbolaget liggande i handskfacket. Du och motparten fyller i och ger varsin version. Rita en skiss. 3. Ett vanligt papper kan duga om du saknar skadeanmälan. Båda ska ge sin version även på detta papper. 4. Blir det problem, t ex att få motparten att skriva ner sin version, så ring försäkringsbolaget som kan ta bägges version av vad som skett. 5. Kanske står det folk och tittar på och som sett vad som inträffat. Be om deras namn och telefonnummer och se till att ditt försäkringsbolaget får tala med dem. 6. En bild säger mer än ord och mer än en skiss. Använd mobilen att ta inte bara en, utan flera, bilder. 7. Misstänker du att motparten är påverkad av något, droger eller alkohol, ring polisen. 5 DÄCKTIME NR 1-11

6 Gamla bildäck bra att rulla tyst och säkert på Varje dag, året runt, samlar Ragn-Sells in (!) uttjänta däck vilket ger en sammanlagd vikt på hela ton på ett enda år. Många däck exporteras för att användas till regummering, andra används till gungor, sprängmattor, fendrar eller påkörningsskydd. Resterande klipps och mals ner för att bland annat läggas på löparbanor men kanske, framförallt, användas i framtidens tysta vägbeläggningar. Just nu bygger Ragn-Sells i Heljestorp i Västergötland Sveriges första fabrik för återvinning av däck. När den nya fabriken är klar någon gång i höst ska materialåtervinningen öka från dagens 45 procent till 65 procent. Trafikbuller Miljömässigt finns det åtskilligt att vinna på att använda beläggningar gjorda av gummi. Inte nog med att trafikbullret kan reduceras avsevärt, dessutom kommer en stor andel av våra begagnade och utslitna däck till ny användning. Lägg till detta förhoppningar om att det minskade vägslitage som vägbeläggningar där gummi från uttjänta däck blandas i asfalt medför, kommer att ge likvärdigt, ja, kanske t o m lägre rullmotstånd och minskad förbrukning än dagens traditionella asfalt ger. Svenska VTI samarbetar just nu i ett EU-projekt med tolv olika europeiska forskningsinstitut och företag för att utveckla och testa nya vägbeläggningar som ska reducera bullret från trafiken. Poroelastiska material ska, hoppas man, vara lösningen för att få fram en vägbeläggning som inte bara minskar bullret utan även bygger på återvunnet material. Friktion Samtidigt måste vägbeläggningen ha tillräckligt hög friktion men också möta andra trafiksäkerhetskrav. Denna typ av vägbeläggningar är i och för sig inget nytt utan fanns i Sverige redan på 1970-talet. Tio år senare utfördes tester, dock utan framgång. Tystare, lättare och mer miljövänligt när gatorna får gummibeläggning Uttjänta däck kan bli framtidens vägbeläggning Några år senare började man testa i Japan och därefter var både Sverige och Japan aktiva inom forskningsområdet. Det nu pågående EU-projektet, PERSUA- DE, kommer att pågå fram till och med Poroelastiska material skall under denna tid att testas både i laboratorier och ute på trafikerade vägar i skilda miljöer i fem europeiska länder. Såväl i stadstrafik som på motorvägar kommer tester att ske varvid man även ska analysera materialets livscykel, kostnadseffektivitet och klimatpåverkan. När det gäller att leva upp till friktionskraven tror man dock redan nu att det krävs viss inblandning av sand eller sten. Tilläggas ska att en vägbeläggning av det här slaget testades i Stockholm Bullerreduktionen var god 10 db/a/ men tyvärr separerade testbeläggningen från det underliggande asfaltlagret under vintern, varpå studien fick avbrytas. Om denna typ av beläggning blir verklighet kommer den i första hand att användas vid s k black spots, ställen där det finns särskilda problem, ett sätt att reducera buller på platser där det inte går eller är önskvärt att använda andra alternativ. FOTNOT: Persuade står för Poroelastic Road Surface: an innovation to avoid damages to the enviroment. 6 DÄCKTIME NR 1-11

7 Startpaket för dig som tänker börja jobba med AC Tecno Clima Basic 3000 printer Helautomatisk A/C station för bilar, kommersiella fordon och minibussar. Kampanjpris :- 100 l/min Vakuumpump. 400 gr/1¹ Kompressor. 22kg tank med automatisk uppvärmning. 3st flaskor (använd olja, ny olja, additive) kit med 5st flaskor för hybrid bilar finns på begäran. (till profi versionen) Flerspråkig programvara. 1a klass LP/HP mätare (basic version) digitala mätare (profi version) Tillverkad enligt Svensk kylnorm, SAE J2788 / SAE J2210 Uppdatering av programvara via USB. Standardutrustad med funktion av automatisk påfyllning av kompressorolja och spår medel till AC-systemet, (basic version, profi version) även till hybridbilar, på begäran (endast profi version). Ingår utan kostnad vid köp av AC Station Art nr: Innehåller ett grundpaket för den som vill starta med AC arbeten. Innehåller: 3 liter kompressorolja, 0,5 liter rengöringsmedel för spårmedel, 240ml koncentrerat spårmedel på burk, 120ml smörjmedel för o-ringar, sladdlös UV lampa, UV glasögon, Rek lista innehållande fyllnadsmängder och oljerekommendationer Helautomatisk AC station POLARIS D Hybrid POLARIS 200 är utrustad med en 4,3 display. Den innehåller också en komplett fordonsdatabas med alla specifikationer för köldmedium och smörjmedel. Ett exklusivt påfyllningssystem för kompressorolja som automatiskt förhindrar smörjmedel från att förorenas av fukt. POLARIS 200 garanterar användarens säkerhet samt är kompatibel med högspännings kompressorer som är anpassade för hybrid-elektriska fordon. Kampanjpris :- Helautomatisk och SAE J2788 godkänd. Konstruerad för konventionella och elektriska fordon (Hybridversionen). Grafisk färg display. Integrerad fordondatabas. Uppdateringar via USB-porten & internet. Robust upphängning och hermetisk olja & UV påfyllnadssystem. Temperaturgivare (5 meter) för AC testning. Utrustad med anslutning för kvävgas provtryckning. Anpassad till support via internet. Uppgraderingsbar till PC-baserad arbetsstation. Utvecklad & tillverkad i Tyskland. 7 DÄCKTIME NR 1-11 Kungsparksvägen Kungsbacka Tel Fax

8 Inte störst, inte billigast Däckteam i Upplands Väsby inte bara en Däckverkstad Heinz-P För bara ett år sedan, den 26 mars 2010, startade, Heinz-Peter Adlung tillsammans med Christer Rudd, Kenneth Mattfolk och Björn Edström en komplett däck och bilverkstad, Däckteam i Upplands Väsby. Företaget ligger endast 50 meter från hårt trafikerade E4:an och i ett område där fler än 2000 människor arbetar. Planen var att under det första året ha en omsättning på 4,6 miljoner. Det blev 7 miljoner! Och man växer så det knakar. Mycket bättre Vi kan bara konstatera att det gått över all förväntan, så oerhört mycket bättre än vi ens vågat drömma om, säger Heinz-Peter Adlung. Det rullar på så bra att vi just nu söker efter två nya medarbetare, en på däcksidan samt en mekaniker som även kan jobba med däck. Det var när Glädjens Däckservice förstördes i en brand i september 2009 som trion Heinz-Peter, Christer och Kenneth såg början på något nytt. Vi fick helt enkelt sparken och startade därför tillsammans med Björn Edström en kombinerad däck och bilverkstad. Att det direkt blev Däckteam var en självklarhet. Företaget vi arbetade i tidigare var franchisetagare och som enda fristående däckkedja, där vi själva kan bestämma, var detta ett givet val. Alla klasser Förutom däckservice sysslar företaget, ProDOB Professionell Däck Och Bilservice med just service av bilar av alla de slag, nya och äldre och i alla klasser från mopedbilar upp till lätta lastbilar och husbilar. Ett utomordentligt bra komplement men som också kommit att svara för företagets halva omsättning. Det är enkelt att upptäcka om bromsarna håller på att ta slut när man skiftar hjul, eller om det är något annat som inte ser bra ut. Vi erbjuder oss att fixa det och skaffar oss på köpet en s k helhetskund som vet att vi klarar av att ta hand om hela bilen. Smartare Däckförvaring för 350 bilar ska inom den närmaste tiden utökas till ca 600 bilar tack vare ett nytt, smartare förvaringssystem och trots att man bara har en port och plats för tre bilar åt gången, rullar det på bra när det är som mest körigt. Förutom tidsbeställning har vi drop in men även så kallade nyckelbilar. Det är kunder som kommer med däcken i bagagerummet, ställer bilen utanför och lämnar nyckeln till oss, varpå vi har hela dagen på oss att byta däck. 8 DÄCKTIME NR 1-11

9 men absolut bäst! eter Adlung arbetsnarkoman som gillar kundkontakt Parkettgolv(!) välkomnar kunderna Det fungerar riktigt bra. Vi kan när som helst plocka in en nyckelbil i någon lucka och på så sätt hålla samma tempo. Vilket betyder att vi, när det går som bäst och tänkt, klarar 12 bilar per timma. Fruar Däckteam i Upplands Väsby ligger på Kanalvägen 3 i ett stort affärskomplex som bland annat rymmer Siba och där Däckteams blågula logotyp inte kan undgås att ses av någon. En rejäl satsning på lokaliteterna, fruarna har fått säga sitt i utformning av kundmottagning, toaletter och verkstad, har verkligen gett resultat. Inte minst har vi tänkt till när det gäller belysningen som styrs från en manöverpanel och där vi kan variera ljusutbudet beroende på hur vi jobbar. När det är full fart i verkstaden kör vi med allt ljus vi kan. Ljusa, snygga lokaler betyder mycket. Parkett Men också det faktum att golvet i kundmottagningen har parkett, att disken är handgjord och toaletterna har kakel samt att det är propert skyltat, har stor betydelse för att kunderna ska trivas. Vi har också en stor och växande andel kvinnliga kunder och många damtidningar, fler än för motsatta könet, att läsa i, medan man väntar. Detta har gett eko. Men vi är också ödmjuka i vårt bemötande och tar oss verkligen tid att förklara varför man måste byta däck eller vad man ska tänka på. Vi försöker göra det så enkelt att kunden förstår. Annars blir det lätt att man låtsas begripa utan att begripit ett enda skvatt. Vi är inte billigast. Och vi inleder heller aldrig med att prata pris. Istället frågar vi kunden vilken bil hon/ han kör, vilka behov man kan antas ha, om man kör mycket ute på vägen eller mest i stan. Sedan ger vi två alternativ, dubb eller odubbat och först därefter börjar vi prata pris. Inom parantes kan jag nämna att kanske upp till 80 procent valt dubbade däck den gångna vintern. Ljusa, snygga verkstadslokaler Centrum Säger Heinz-Peter som idag har tio år i däckbranschen, som började sitt yrkesmässiga liv redan som 16-åring och som då hade 2-3 jobb samtidigt. Men som också, än idag, är något av arbetsnarkoman som gillar att sälja, ha kontakt med kunderna, stå i centrum och knappast backar för arbetsdagar som ofta alltför ofta sträcker sig från sju på morgonen till framåt 22 på kvällen. Numera jobbar vi i alla fall inte sju dagar i veckan som vi gjorde i början 9 DÄCKTIME NR 1-11

10 Drygt plagg per år pigg 75-åring ny leverantör Tranemo Workwear Tranemo Textil AB, är ny leverantör till Däckteam. Men vi har varit med förr, närmare bestämt fram till 1997, säger Håkan Andersson, storkundansvarig på företaget. Vi har ett produktionssortiment som fokuserar på tre kärnområden: Skydd, varsel samt identitet och ligger långt framme när det gäller funktionsmaterialet i våra jackor och har dessutom förstärkning i knäskyddsfickorna som sätts fast på ett speciellt sätt. Något som utan tvivel föreföll mycket lockande för Däckteams franchisetagare. Det har varit full rulle, jag har haft häcken full, berättar Håkan som beklagar att han tyvärr tvingades vara ensam i montern sedan en kollega fått förhinder. Det är tydligen många som behöver nya kläder. Tranemo Textil AB är ett familjeföretag som idag leds av 3:e generationen Larsson, som hör hemma i Tranemo, som namnet säger, och som startades redan 1934, vilket gör det till ett av de äldsta i landet inom sitt område.. Företaget levererar kläder till bland andra Svevia /f d Vägverket produktion/, LKAB och SSAB. Dessutom har vi tagit fram en kollektion till Scanias verkstäder runt om i Europa för att sedan fasas ut över resten av världen. Drygt hälften av det som produceras, fabriken ligger i Plovdiv i Bulgarien, går på export till bland annat Tyskland, Norge, Danmark, England, Benelux och Finland. Ett helt nytt höglager finns i Tranemo och omsättningen ligger runt miljoner. I Sverige finns 75 anställda, säljbolaget har 30 medan produktionen sysselsätter 140 stycken. Håkan Andersson (mitten), storkundsansvarig hos TranemoWorkwear 10 DÄCKTIME NR 1-11

11 VI GÖR DITT DÄCKVAL ENKLARE! Colmec är marknadsledande i Sverige avseende regummering av lastvagns- och bussdäck på den svenska marknaden. Vi skall vara den den lönsamma och naturliga partnern för distribution av lastvagnsoch bussdäck genom högt tekniskt kunnande och egen avancerad LV regummering. Denna investering tar vår regummeringsprocess till en unik nivå likt nydäckets. Denna process och utrustning är Colmec ensam om i norra Europa. Vi på Colmec skall vara offensiva och tidigt med i regummeringens utveckling. Genom vår inriktning på kvalitét och effektivitet vill vi erbjuda dig som kund en förstklassig produkt. Vi investerar långsiktigt och vidareutvecklar vår regummering med en genomlysnings- och en tryckprovningsmaskin. Grön PMS 348 (349) Blå PMS 072 G Boss BSG Vi täcker in Sverige från Sundsvall i norr till Ystad i söder. Detta område trafikeras varje vecka av våra tio egna distributionsbilar med tillhörande släp. Genom våra åtta lokala däckdepåer kan vi vid behov serva våra kunder inom 24 timmar. Detta är en del i den höga servicegrad vi vill ge dig som kund. Dunlop SP344 Colmec AB Box Norrköping Tfn Fax Semperit M223 ET 11 DÄCKTIME NR 1-11

12 Fortsatt framåt för Däckte Sveriges största däckkedja på Nordens största hotell det blev en kickoff utöver det vanliga. Större, starkare och med en framtidstro som kan försätta berg. När Däckteam nu tar klivet in på sitt 21:a år är det med en vitalitet som anstår en däckkedja i sina bästa år. Och intresset för att vara med på årets största begivenhet bara växer. Festligt Närmare 500 deltagare hade sökt sig till Göteborg och ståtliga Gothia Towers, hotellet som ägs av Svenska Mässan och som med sina 704 rum är ett av de allra största i Norden. Här fanns också representanter för samtliga leverantörer, plus en ny, Tranemo Textil AB, som, faktiskt, återkommer efter att ha varit borta sedan Det var fest och glam i kvällarna två med bland annat ett bejublat framträdande av Skara-Bert, en man som har många strängar på sin lyra och mycket att berätta om. Men det handlade också och mest om seriöst arbete och en givande konferens. Fantastiskt Inför fjolåret hyste vd Joakim Held vissa farhågor om hur konjunkturen skulle utvecklas under Det blev dock ett fantastiskt år och omsättningen närmar sig nu 1,2 miljarder. Målet är att vi under detta år ska öka med 5 till 10 verkstäder. Inte minst satsar vi på att än mer komma in i storstäderna, men också på att få fäste på strategiskt viktiga orter utmed de stora vägarna. Och detta trots att Däckteam idag är den största däckkedjan i Sverige med högst omsättning, flest antal verkstäder, bästa täckning och de mest lönsamma verkstäderna. Hittills har Däckteam dock sladdat en aning när det gällt konsumenternas kännedom om kedjan. 12 DÄCKTIME NR 1-11

13 am Men det går åt rätt håll. Idag känner drygt hälften av alla tillfrågade till Däckteam, en ökning med 6 procent från förra året. Profilering Rikstäckande TV-reklam enligt samma modell som de senaste åren under fyra veckor till sommaren och i höst, ska ytterligare framhäva Däckteam. Utöver detta kommer Däckteam satsa mycket på sökoptimering på nätet och dessutom annonsera i fackpress. Den yttre profileringen ska fräschas upp, gamla skyltar ersättas av nya, det ska synas att man är en Däckteamverkstad. Genom det helägda dotterbolaget, DT Däckverkstad AB som bildades för ett drygt år sedan, har man räknat på många verkstäder som varit till salu och har färdiga rutiner för hur dessa ska hanteras. Flera verkstäder kan komma att förvärvas under våren för att anpassas till Däckteams koncept såväl när det gäller profil som sortiment och interna rutiner. Därefter ska nya franchisetagarna erbjudas dessa verkstäder. Trängsel Under en hel dag, lördagen den 5 februari, pågick leverantörsutställningen i en av Mässsans många lokaler där det väl tilltagna utrymmet fyllts av välbyggda montrar och där trängseln stundtals var påtaglig när Däckteams franchisetagare passade på att lägga sina order. Att en och annan av de som samtidigt besökte årets båtmässa i närbelägna lokaler halkade in för att sig en titt på vad Däckteams alla leverantörer samt årets leverantör Colmec hade att erbjuda, gjorde inte saken sämre. Kanske nickar de igenkännande när de ser Däckteams logga nästa gång. 13 DÄCKTIME NR 1-11

14 På mest trafikerade gatan ligger Däckteam, Trollhättan På Kardanvägen(!) i ett av Trollhättans många industriområden vajar sedan i början av maj förra året Däckteamflaggan. En inropare till ett företag som på bara ett knappt år gått från 0 till närmare 10 miljoner i omsättning, som knutit till sig en mängd företagskunder och inte minst Trollhättans kommun. Men där man ingalunda slagit sig till ro. Utvecklas Absolut inte, vi tänker inte stanna upp, utan satsar allt på att växa och utvecklas, säger en av ägarna Tommy Abrahamsson, när vi besöker dem en solig februaridag. Vi är fyra anställda idag, det är jag, min kompanjon Arne Pettersson, Andreas Nilsson och Fredrik Lindgren. Men vi tittar nu på möjligheten att utöka med ytterligare en man. Just nu har vi också börjat ta in offerter på apparatur för hjulinställningar och när väl det är klart, kommer vi att undersöka hur vi ska jobba med bromsar och avgassystem t ex. Det var efter en delvis turbulent tillvaro, där företaget de jobbade för köptes upp både en och flera gånger och där även medlemskap i Vianor förekom, som de bägge kumpanerna Arne Pettersson och Tommy Abrahamsson hittade dagens lokaler på Kardanvägen i Trollhättan och startade Trollhättan Däck & Fälg AB. Trångt Då hade lokalerna, som totalt är på ca 1500 kvadratmeter, stått tomma i flera år. Vi fann snart att de skulle passa utomordentligt för vårt ändamål med flera portar och stora utrymmen. Men vi har också ett samarbete med Kjellssons Servicecenter vars tillbehör, arbetskläder, hydraulkomponenter, slangar m.m. vi säljer. Och nu börjar det redan bli aningen trångt När vi tar en tur tillsammans genom anläggningen är det inte svårt att förstå varför. På bara några månader fylldes nästan hela utrymmet av däck till drygt 500 kunder, som låter Däckteam i Trollhättan ta hand om och förvara däcken. Vi har bland annat byggt träställningar för att enklare kunna förändra och kanske förtäta, men visst stjäl däcken utrymme. Lägg till detta däck till lastbilar, entreprenadmaskiner, truckar m.m. Snett Flera kunder följde med oss i flytten. Men vi har också fått många nya Man får vara snabb för att hinna ta en bild, ståendes mitt på Kardanvägen, Trollhättans mest trafikerade gata 14 DÄCKTIME NR 1-11

15 Tommy Abrahamsson tillsammans med Andreas Nilsson och Fredrik Lindgren under en välkomnande Däckteamskylt företag med personbilar, lastbilar och servicefordon. Vad vi skulle önska vore att fler privatpersoner hittade hit, gatan är stor, bred och hårt trafikerad, men ligger kanske ändå aningen snett till för den vanlige bilisten. Vi annonserar därför en hel del i lokalpress och har dessutom lagt pengar på radioreklam. Något vi tror kan ge en hel del även om inslagen är korta. Det gäller bara att hitta en s k jingelmelodi som är så irriterande att lyssnarna inte glömmer vem som står bakom. I början var man ute och besökte företag och lyckades också knyta upp ett flertal, faktiskt så många att det snabbt blev alltför mycket att ta hand om. Så småningom kommer vi att gå igång med detta igen. Men inte just nu. Vinterdäck Den tidiga vintern, och de överraskande stora snömängder som har en benägenhet att drabba Trollhättan med omnejd, hade kunnat ställa till det när alla helt plötsligt ville byta till vinterdäck. Men det gick bra. Vi var visserligen vana vid tidsbokning från tidigare anställning och skulle nu försöka klara jobbet med drop in. Det gick dock överraskande bra utan några direkta köer och med bara en lyft klarade vi i alla fall 6-7 bilar i timman. En stor taxikund tog vi hand om speciellt genom att en kväll efter stängningsdags byta däck på samtliga taxibilar. Den tunga sidan var tidigt ute, redan i september var bilarna klara och däcken bytta. Framförallt kommunens lastbilar kör på vinterdäck liksom sopbilar och liknande servicefordon. I fortsättningen ska vi dock sträva efter att ha tidsbokning. Allt fler kunder kräver nämligen det. Gult och blått Däckteamflaggan visar vägen till Trollhättan Däck & Fälg AB. Men det är än så länge också det enda som går i gult och blått åtminstone på utsidan. Inom en mycket snar framtid ska vi få upp en ljusramp och även i övrigt profilera oss på rätt sätt. Dessutom kommer det röda på byggnaden att målas om i blått. Vi har allt klart på papperet. Nu ska det bara verkställas. Det lär inte ta lång tid. Med tanke på att det mesta hittills gått med rekordfart från övertagandet av tomma lokaler 1 maj förra året till en fullt fungerande verkstad endast 10 (!) dagar senare. Och sen har det bara rullat på. Enda problemet, som kan bli väl så stort, är den avkortade säsongen för dubbdäck. Speciellt som kunderna i allt större utsträckning väljer att köra på dubbade däck. Kravet på vinterdäck gäller t o m sista mars, dubbdäcken ska vara av den 15 april och dygnet bara har 24 timmar På rekordfart fixades däckförvaring för 500 kunder samt en fullt fungerande verkstad 15 DÄCKTIME NR 1-11

16 Biltransportör med känsla för nitrogen Att däcken inte tappar trycket är ett bevis så gott som något för att en nitrogenfyllning håller vad den lovar! Säger Per Bremler, vd och en av ägarna till biltransportföretaget Eurotransport i Örebro. Vi var bland de första, om inte rent av först, med att fylla nitrogen i våra lastbilsdäck när nitrogen introducerades av Däckteam hösten Det är självfallet svårt att direkt ange hur mycket längre ett däck med nitrogen i stället för vanlig luft rullar. Eller att säga att dieselförbrukningen sjunker. Vad vi däremot med bestämdhet kan intyga är att trycket i däcken bibehålls eftersom vi kontrollerar däcken en gång i månaden. Och med rätt tryck rullar däcken längre 16 DÄCKTIME NR 1-11 och billigare och de blir inte varma vilket inte minst är en fördel när vi kör i södra Europa sommartid. Kors och tvärs Eurotransport, Sveriges största transportör av begagnade fordon, grundades 1999 av Kent Söderbom, budbilsföretagare och hyrbilsföretagaren Jimmy Lindkvist samt åkaren Per Bremler. De båda förstnämnda tog hand om inrikesfrakter av bilar från sitt kontor i Stockholm, medan Per skötte utrikestransporterna från kontoret i Örebro. Idag kan de under namnet Eurotransport erbjuda 24 ekipage för olika fordonstransporter kors och tvärs i Europa. Man jobbar också med ett trettiotal samarbetspartners på lika många strategiska knutpunkter ute i Europa. Per Bremler har fyra egna Scania-dragbilar som aldrig får bli mer än fyra år och som vardera rullar runt mil per år. Ny teknik Hans företag var bland de första att satsa på den nya tekniken med Scania Fleet Management, idag en självklarhet i alla deras dragbilar både för de som kör in- och utrikes. Tack vare denna teknik kan man följa bilarnas rörelser vad de än befinner sig och återrapportering om lastning och lossning sker via mail vilket är mycket uppskattat. Mestadels kommunicerar man också med chaufförerna via mail och de kan från hytten

17 bekräfta att de tagit emot meddelandet. På detta sätt minskar man också telefonkostnaderna som tidigare kunde bli höga för långa och tidsödande samtal. Med fokus på att kapa kostnader och samtidigt göra jobbet smidigare, var det inte konstigt att man också nappade på idén med nitrogen i däcken. Stora pengar Tittar man på den nitrogenkalkyl för lastbilsdäck som Däckteam tagit fram kan ses på vår hemsida inser man snabbt att det även handlar om stora pengar som kan sparas genom att fylla däcken med nitrogen. I det aktuella exemplet på hemsidan handlar det om tio däck på en bil som rullar mil per år och med en bränslekostnad på tio kronor idag betydligt mer och där den totala besparingen hamnar på drygt kronor per år exklusive moms Utöver detta innebär minskad förbrukning också att utsläppen av koldioxid reduceras kraftigt. Tilläggas ska att Eurotransport transporterar runt fordon per år. Företagen Eurotransport Stockholm och Eurotransport Örebro sysselsätter tillsammans drygt 50 personer varav 13 administrativt omsatte verksamheten 65 miljoner kronor. Förutom vanliga personbilar transporteras lastbilschassier, jordbruksredskap, krockskadade bilar, fordon av alla de slag samt maskiner upp till 14 ton. Avancerad teknologi för lättrullande däck Tidigare har vi skrivit om däckföretagens allt större önskan om att ta fram lättrullande och bränslebesparande personbilsdäck. Nu finns även denna typ av däck på lastbilssidan. Ecopia heter Bridgestones lastbilsdäck som tack vare lågt rullmotstånd ska minska CO2- utsläpp och förebygga global uppvärmning. Friktion De krafter som orsakar rullmotstånd är luftmotstånd, energiförlust genom friktion mellan däcket och vägen samt energiförlust (värme) beroende på intern friktion mellan de olika elementen i däckets gummiblandning. Rullmotståndet står för upp till 50 procent av bränsleförbrukningen. Vid en konstant fart av 80 km/h orsakas 40 procent av bränsleförbrukningen av just rullmotståndet. Med sitt nya Ecopia-däck har Bridgestone lyckats kapa rullmotståndet med 12 procent jämfört med tidigare Bridgestone-däck vid fullt mönsterdjup. Och detta utan att ge avkall på annat, t ex våtgrepp, komfort, köregenskaper, ljud eller miluttag. Gummiblandning Hur har man då gått tillväga? Först av allt har man tagit fram en helt ny gummiblandning. NanoPro-Tech som minskar energiförlusten när däcket rullar, vilket i sin tur innebär minskat rullmotstånd. Slim Bead heter den design som utnyttjas för att minska däckfotens volym. Vilket gör att däckets vikt reduceras utan att hållbarheten naggas. Utformningen i sig innebär en bränslebesparing på 2 procent. Low Energy Pattern har med kontrollen av mönsterklackarnas rörelser att göra. Om dessa deformeras mindre minskar inte bara mönsterslitaget utan också den energi som krävs när däcket rullar, vilket ger lägre rullmotstånd = längre livslängd och minskad förbrukning. Starkare Waved Belt en teknologi som består av ett vågformat band av nio stålkorder som är cylindriskt virat och som formar det första och andra bältlagret. Något som ökar stommens stabilitet och hållbarhet. Turn-in-Play medför att däckfoten blir starkare och mer motståndskraftig. Något som ökar däckets hållfasthet och även regummeringsbarheten. Stone Ejektors är små elastiska element i botten av spåren som förhindrar att stenar ligger kvar. Istället kastas de ut från slitbanan, vilket i sin tur innebär att stenarna inte kan tränga genom och förstöra bälteslagret. Visste du detta? I ett lastbilsdäck som har 9 bars lufttryck minskar trycket till 7 bar efter 16 veckor. Detta ger en ökning av bränsleförbrukningen med 5 procent. Enligt Bridgestone. Regelbunden kontroll av däcktrycket är därför ett måste. Ett annat sätt är förstås att, som allt fler åkerier, byta luften mot nitrogen. 17 DÄCKTIME NR 1-11

18 Skylten som ses av varje dag Sveriges mest beskådade Däckteam-skylt? Den ses av bilister dagligen Tyvärr är det inte lika många som söker upp Däckteam på Lindvretsvägen i Vårby Den 2 september förra året slog Per Hellqvist upp portarna för en helt ny gummiverkstad i industriområdet Lindvreten, ett knappt stenkast från hårt trafikerade E4:an mellan Södertälje och Stockholm och mitt emot riksbekanta Kungens Kurva. Det var en jätteentusiastisk och förhoppningsfull Per som då närmast bubblade över av förtjusning inför de utmaningar som låg framför. I slutet av februari, ett knappt halvår senare, finns fortfarande framtidstron och förhoppningarna kvar. Även om det inte gått lika snabbt och spikrakt uppåt som han trodde. Entusiastisk Jag fick mycket påskrivet för att jag var alltför entusiastisk. Men bättre spänna en båge Vi har fått in skapligt mycket förvaringar, har däck till ca 100 bilar idag och vi har fått många nya privatkunder, medan det inte gått lika bra när det gäller företag. Och detta trots att vi gjort massor av kundbesök. Men jag tror att vi är aningen för nya ännu. Säger Per Hellqvist som också berättar om annonser i lokalpressen, om radioreklam och om reklamlappar i brevlådor. Tyvärr tvingades vi plocka ner en skylt på lokalgatan. Vilket gav utslag direkt. Förfrågningarna försvann och de spontana kunderna uteblev. Förhoppningar Nu hoppas Per att skylten snart kommer upp igen eftersom lokalgatan, där den ska sitta, är mycket hårt trafikerad av bilister till och 18 DÄCKTIME NR 1-11 från stora bostadsområden. Uppsättningen skall dock samordnas med skyltar för andra företag varför det kan ta tid. Strax efter det Per Hellqvist drog igång verksamheten hystes stora förhoppningar till Scania som, enligt planerna, skulle flytta in i närheten. Tanken var att många/merparten av de ca 200 anställda skulle bli Däckteamkunder. Men inflyttningen sköts upp och lokalerna är inte klara förrän till midsommar. Desto mer glädjande och positivt då att biluthyrningsfirman Europcar inom en mycket snar framtid i slutet av mars flyttar in vägg i vägg. Det känns trevligt och riktigt bra. Till en början ska man ha 60 bilar här. Visserligen är det nya bilar, men även dessa bilar har däck som ska skiftas och balanseras och som också råkar ut för punkteringar då och då. Inom två år ska bilflottan dessutom ha vuxit till 200 bilar så Utropstecken Däckteam på Lindvretsvägen 12 i Vårby är filial till anrika Strengbergs i Södertälje, En av de två liftar med vars hjälp man klarar att skifta däck på åtta bilar i timman företaget som började med regummeringar redan 1930 och som idag är ett av landets mest anrika och respekterade och ingår självklart i Däckteam. Därför lyser också filialens Däckteamskylt som ett utropstecken för alla som kör på E4:an. Ett utmärkt sätt att nöta in ett varumärke som växer sig allt starkare och som på sikt lär få en och annan av de bilister som sveper förbi på E4:an dagligen, att svänga av och titta efter vad Däckteam egentligen står för. Under tiden arbetar Per och Pauli Pasanen, med 15 års erfarenhet av branschen, målmedvetet för att stärka företaget. När ruschen drog igång på förvintern och alla ville ha på vinterdäcken på nolltid, lyckades man klara uppgiften. På två man. Rullar på Vi kommer att köra efter samma mall i vår med tidsbokning och drop in, med två man på en bil ibland och med varsin bil när det behövs, eftersom vi har två liftar. Upp till åtta bilar per timma lär vi klara av. Men när Scania är på plats och antalet däckförvaringar ökat, måste vi hyra in hjälp, när det drar ihop sig. Tre portar, två för personbilar och en tredje, som var tänkt för lastbilar, som dock inte får plats på gården, finns och det totala utrymmet är på 500 kvadrat. Någon gång i vår får man också leverans av den nitrogenanläggning man väntat på sedan starten men som, när den dröjde, flyttades fram. Vi ska inte klaga, det rullar på bra och vi måste bara ge det hela lite tid. Men vi vill ju så gärna att det ska gå ännu fortare

19 Blinkljus räddar fotgängare Varje dag, året runt, inträffar i genomsnitt två olyckor på svenska övergångsställen. Även om olycksbilden ljusnat, från hela 22 dödade och 159 svårt skadade 2006 till 10 dödade och 121 svårt skadade 2009, är det ändå siffror som skrämmer. Eftersom ett övergångsställe borde vara en säker passage för en oskyddad trafikant. Så är det inte. Alltför hög hastighet men också det faktum att bilister ibland inte ser att någon är på väg över, är orsaken till att många dödas och skadas. Lösning Nu finns det en lösning, nämligen ett blinkljus som varnar när en gående är på väg över gatan. En färsk utvärdering gjord av VTI visar nämligen att bilister lättar på gasen, när ljuset börjar blinka. Sänkt fart, även om det bara handlar om några kilometer i timman, bidrar till en ökad säkerhet, säger Anna Anud, forskare på VTI. Konsekvenserna, om det händer något, blir mycket mindre. Fram till nu har man inte kunnat se vad blinkljusen inneburit för antalet olyckor. Helt klart är dock att snitthastigheten gått ner med ett par kilometer. Dessutom anser tillfrågade att fler bilister än tidigare stannar. Det svenska försöket har en motsvarighet i USA där man dock använder sig av en något annorlunda lösning. Där är signalen släckt till dess en fotgängare trycker på en knapp varvid först en gul signal börjar blinka följd av två fasta, röda ljus som sedan övergår i att blinka för att upplysa bilföraren om att han kan köra så fort fotgängaren passerat. Vilket minskar den tid föraren måste stå stilla. Undersökningar som gjorts, före och efter det dessa signaler sattes upp, visar på en olycksreducering med 59 procent. Den svenska versionen är tänkt att finnas där man inte anser sig ha råd eller möjlighet att installera annan typ av trafikljus. Finessen är ju att dessa ljus inte behöver aktiveras med en knapptryckning utan känner av när en gående närmar sig övergångsstället. TACK DÄCKTEAM! Vi på Colmec vill tacka alla Däckteams medlemmar för utmärkelsen årets leverantör 2010 och ser fram emot ett lika framgångrikt 2011 tillsammans med er. 19 DÄCKTIME NR 1-11 Colmec AB Box Norrköping Tfn Fax

20 Nollvisionen kan bli en realitet tack vare teknik och reglering enkelt tänka sig intelligenta fordon som kommunicerar med en intelligent infrastruktur. Det kan då handla om bilar som är utrustade med sensorer som gör att de upptäcker faror och bromsar av sig själva. En teknik som nu kommer på bred front och som skulle kunna kopplas samman med vägar som skickar information till bilen om dolda hinder och väglag men också om gällande fartgränser. Vid en skola med 30-begränsning skulle det kunna finnas en sändare som talar om för bilen att den inte får köras snabbare. Bilen skulle automatiskt bromsas till rätt fart tack vare en inbyggd teknik som gör det omöjligt för föraren att öka genom att ge mera gas. Inom en relativt nära framtid kan intelligent teknik på väg och i bil se till att en given fartgräns aldrig kan överskridas. Står det 30 på skylten kan bilen inte köras snabbare hur mycket du än trycker på gaspedalen, Förra året dödades 270 människor i den svenska trafiken, det lägsta på nästan 100 år och med största sannolikhet lägst i världen i förhållande till befolkningsstorlek. Klarar mål Denna positiva utveckling innebär också att Sverige klarar EU-målet om en reducering av antalet omkomna från 2001 till 2010 på 50 procent. Men bra ska bli ännu bättre. Hittills har den s k nollvision som riksdagen satte upp 1997 mest ansetts som ett orealistiskt mål. Men den snabba utvecklingen inom trafiksäkerhet har inneburit att allt fler faktiskt börjar tro att den kan bli en realitet. Men då handlar det om ett helt nytt trafiksystem. Det händer mycket på det här området just nu. Under de senaste åren har vi sett hur dödsolyckorna stadigt blivit allt färre, säger Anna Nilsson-Ehle, chef för SAFER, Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers i en intervju i tidningen Chalmers Magasin. Inom några decennier kan vi mycket väl ha ett trafiksystem utan dödsolyckor. Trafiksystem Säkrare bilar, bilbälteslag och skärpta regler för alkohol har haft stor betydelse för att antalet omkomna reducerats. Men nu har fokus breddats från bilen och föraren till hela trafiksystemet. Med den teknik vi ser vid horisonten kan man föreställa sig ett trafiksystem som är mycket mer integrerat än idag. Man kan helt Detta är SAFER Beteende Forskningen på detta område är extremt komplex eftersom en trafiksituation innehåller så otroligt många olika delar. Det handlar om allt från djupt tekniska frågor kring hur olika bilar uppträder på olika underlag, till förarnas beteende. Just nu jobbar man inom SAFER med att utveckla möjligheten att testa intelligenta fordon, fordon med sensorer som ska upptäcka faror och automatiskt undvika dem. Här funkar inte våra gamla krocktester. Istället måste vi kunna simulera hela trafiksituationer för att se vad som händer i olika sammanhang. Och då blir det genast komplicerat men samtidigt spännande. Det är när man jobbar med sådana här komplicerade problem som SAFER visar sin styrka. Genom att samla kunskap från en massa olika håll kan vi nå den där kritiska massan som gör att det blir resultat. Tjugotvå olika parter samsas på en samarbetsplattform inom akademi, näringsliv och stat. Forskningen inom SAFER täcker en rad områden och discipliner och behandlar trafiksäkerhet ur flera olika vinklar. SAFER finns på Lindholmen i Göteborg och samlar den absoluta spetskompetensen inom svensk trafiksäkerhetsforskning under Chalmers värdskap. Målet är att skapa en världsledande forskningsmiljö för trafiksäkerhet. För tillfället finns ca 170 forskare knutna till SAFER. 50 jobbar på Lindholmen i SAFERS lokaler medan övriga finns på företag, inom myndigheter, på olika institut samt på Chalmers och Göteborgs Universitet. 20 DÄCKTIME NR 1-11

STOPP. Dags att sätta. för däcktjuvarna. fler däck än bilar. Däckbranschens egen tidning. Sommardäck. Tung kontroll

STOPP. Dags att sätta. för däcktjuvarna. fler däck än bilar. Däckbranschens egen tidning. Sommardäck. Tung kontroll ÄCK EBATT NR 3 24 APRIL 2013 PRIS 65 KR Vårsalong i Genève fler däck än bilar Dags att sätta STOPP för däcktjuvarna Sommardäck Sammanfattning av årets alla tidningstester. Bevakar allt som har med däck,

Läs mer

Åtgärder mot olaglig däckimport

Åtgärder mot olaglig däckimport Nr 1-2010 Tidningen för däck- och fälgbranschen SUNE ENVALL Regummerarna upphör med svanen Åtgärder mot olaglig däckimport Det började med skog och vatten ST EN DA H LS 245/35 19" runflat på 2,5 minuter!

Läs mer

Färg en viktig del Minskad vinst Bakvänt däckmönster

Färg en viktig del Minskad vinst Bakvänt däckmönster Nr 2-2010 Tidningen för däck- och fälgbranschen Färg en viktig del Minskad vinst Bakvänt däckmönster SUNE ENVALL MONDOLFO AQUILA RAPTOR MONDOLFO AQUILA RAPTOR Ny typ av maskin som man ej behöver monteringsjärn

Läs mer

Nr 2-2008 PM-PRESS MEDIA. Vår, ishalka eller vattenplaning?

Nr 2-2008 PM-PRESS MEDIA. Vår, ishalka eller vattenplaning? Nr 2-2008 PM-PRESS MEDIA Vår, ishalka eller vattenplaning? ledare & innehåll NUMMER 2-2008 ÅRGÅNG 29 Redaktör Sven-Erik Johansson Ansvarig utgivare Anders Karpesjö Redaktionens adress Däck Debatt, Vasavägen

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bilia

Hela denna bilaga är en annons från Bilia FOTO: COLOURBOX.COM Med miljön i tankarna I dag är etanol det ledande miljöbränslet. Kommer etanolen att hålla ställningarna, eller kommer vi att fylla tankarna med biogas, eller vätgas, i framtiden? Alternativen

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

NR 1 FEbRUARi 2011 ÅRG 84

NR 1 FEbRUARi 2011 ÅRG 84 NR 1 FEbRUARi 2011 ÅRG 84 stopp FÖR RATTFULLA FÖRäLdRAR när de kör barnen till träning Nya Opel Astra Sports Tourer. Annons 0 års nybilsgaranti Upplev känslan. Nya Opel Astra Sports Tourer är här. Fylld

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen logistik NR 2 JUNI 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen Dyrt för

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

Motorföraren granskar ekonomin i det nya alternativet till traditionellt bilägande

Motorföraren granskar ekonomin i det nya alternativet till traditionellt bilägande En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 3 april 2015 Årg LEASA FÖR SJÄLEN? Motorföraren granskar ekonomin i det nya alternativet till traditionellt bilägande G-kraft möter e-kraft. Nya Golf

Läs mer

CITROËN C5 FÖRFÖR OCH IMPONERAR

CITROËN C5 FÖRFÖR OCH IMPONERAR nr 2 2012 LeasePlan Sverige CITROËN C5 FÖRFÖR OCH IMPONERAR NYA DIGITALA TJÄNSTER Smart, snabbt, säkert TCO smidig helhetssyn Vintervägarnas utmaning Familjeevent gav 1 800 provkörningar 02 KRÖNIKA VINTER-

Läs mer

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

ska rädda saab & volvo

ska rädda saab & volvo Nr 5 september 2010 Årg 83 Bilarna som ska rädda saab & volvo Första jämförtesten mellan 9 5 och S60 Annons Behövs verkligen alkolås? 007.dialog Så ska NTF överleva 008.nyheter Dödstalen nära Nollvisionen

Läs mer

SIDAN 15 SIDAN 20. I vanlig ordning var det den sanslösa karaktären Sally som bjöd på de mest intensiva skrattsalvorna.

SIDAN 15 SIDAN 20. I vanlig ordning var det den sanslösa karaktären Sally som bjöd på de mest intensiva skrattsalvorna. motor TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE SIDAN 7-14 VECKA 44 ONSDAG 31 OKTOBER 2012 ÅRG 20 UPPLAGA 18.500 OKTOBER 2012 TEMA däck & Problemet med Låssbyvägen måste lösas Låssbyförbindelsen

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida

ÅDALENS NYA IMAGE. Nordisk. Nytt namn, ny logga, ny hemsida Nordisk Nr 2 2013 nordic car recycling Nytt namn, ny logga, ny hemsida ÅDALENS NYA IMAGE Lyckad minimässa på årsmötet Filippa sätter kunden i centrum Auktorisation på prov Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM Specialutgåva OM EN KLIMATSMART FRAMTID & REN BILGLÄDJE 2015 magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium

Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium Nr 6 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium Porträttet Maria Khorsand, nytillträdd VD och koncernchef för SP, Sveriges Tekniska

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

ROADS ENERGISNÅL ASFALT BRA FÖR MILJÖN/4 REKORD NÄR FLYGPLATS FICK NY BELÄGGNING

ROADS ENERGISNÅL ASFALT BRA FÖR MILJÖN/4 REKORD NÄR FLYGPLATS FICK NY BELÄGGNING AVSÄNDARE: NCC ROADS, 405 14 GÖTEBORG Om något är fel på adressuppgifterna, ändra här tack! Namn: Företag: Adress: Postadress: Telefon: Klipp ur eller kopiera hela kupongen och faxa din korrigering tillsammans

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer