DÄCK Nr Inte störst, inte billigast men absolut bäst! Biltransportör med känsla för Nitrogen. Fortsatt framåt för Däckteam.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DÄCK Nr 1 2011. Inte störst, inte billigast men absolut bäst! Biltransportör med känsla för Nitrogen. Fortsatt framåt för Däckteam."

Transkript

1 DÄCK Nr Inte störst, inte billigast men absolut bäst! Fortsatt framåt för Däckteam Biltransportör med känsla för Nitrogen Vårtrimma bilen

2 När han drömmer sig bort på resan, ser vi till att han kommer hem. Vi är experter på broms. Det gör att du kan njuta av resan och känna dig trygg med våra däck i alla väder. Dessutom ingår fri vägassistans. Skulle något hända är hjälp bara ett telefonsamtal bort. - oavsett vart du är och när du ringer. 2 DÄCKTIME NR 1-11 När det är dags att bromsa kan du lita på oss.

3 i detta nummer SMS förbud vid ratten ökade trafikolyckorna 4 Råkat ut för en bilkrock? Då ska du göra så här 5 Gamla bildäck bra att rulla tyst och säkert på 6 Inte störst, inte billigast men absolut bäst! 9 Pigg 75-åring ny leverantör 10 Fortsatt framåt för Däckteam 13 Däckteam, Trollhättan 14 Biltransportör med känsla för nitrogen 16 Avancerad teknologi för lättrullande däck 17 Skylten som ses av varje dag 18 Blinkljus som räddar fotgängare 19 Nollvisionen kan bli en realitet 20 Osynlig hjälm räddar liv 22 Tio punkter som vårtrimmar bilen En bransch som berör Från att bara ha varit en detalj som få, om ens någon, brytt sig om eller haft synpunkter på, har däck på senare tid blivit ett allmänt samtals- och debattämne. Det kan handla om dubbdäckens vara eller inte, eller om dubbfria zoner. Men också om en begränsad användningstid som gör livet surt för alla i branschen, när tiden inte räcker till för att klara anstormningen från kunder som känt tvånget att hinna bli av med dubbdäcken inom den snålt utmätta tiden. Under den gångna vintern har däck även i övrigt varit i fokus mer än någon gång tidigare. När bussar och långtradare inte klarat av att ta sig fram, har det enbart berott på däcken. Antingen har de varit av fel sort eller haft för dåligt mönsterdjup. Enligt kritiker vars kunskap om däck förmodligen stannat vid att de är runda och svarta. En energimärkningslag som inte tar upp snö- och isgrepp, frånvaron av en lag/bestämmelse som förbjuder vinterdäck under sommaren, i sanning att det finns mycket som rör om i branschen just nu. Desto mer positivt då att allt fler däcktillverkare, utan att få de stora rubrikerna, nu presenterar s k miljödäck, lättrullande och bränslesnåla. Och det gäller inte bara för personbilar. I detta, årets första nummer av Däcktime kan du läsa om lättrullande lastbilsdäck, ännu ett bidrag i branschens strävan att spara miljön. Men här finns också många andra artiklar väl värda att ta del av, t ex den om hur ett förbud i USA mot att sms:a medan man rattar bilen knappast reducerade antalet olyckor. Tvärtom. En artikel om nitrogen i lastbilsdäck borde bli en tankeställare för alla som ännu inte förstått vitsen. Som vanligt presenteras också några av våra 116 verkstäder runt om i Sverige, verkstäder vars ägare och personal brinner för att göra ett bra jobb och visa vad Däckteam står för. Trevlig läsning. DÄCK Nr Däckteam i Sverige AB Agneslundsvägen Malmö Telefon: Fax: E post: dackteam.se Redaktör Göran Danielsson Art director Britt Marie Sundqvist Ansvarig utgivare Joakim Held DÄCKTIME NR 1-11

4 SMS förbud vid ratten ökade trafikolyckorna i USA Nära hälften av alla yngre förare sms:ar medan de kör bil. Var femte använder gps:en under färd. Enligt en undersökning som gjorts av försäkringsbolaget If. Sedan tidigare har konstaterats att det är upp till fyra gånger större risk att drabbas av en trafikolycka om man pratar i mobilen. Men forskare har också funnit att risken är lika stor oavsett man har handsfree eller håller mobilen i handen. Vilket ändå inte hindrat de allra flesta länder utom Sverige att införa ett förbud att tala i mobil utan handsfree. Berusad Och nu är sms funktionen i hetluften. Eftersom forskare funnit att sms i samband med bilkörning kan jämnställas med att köra berusad och ökar olycksrisken med upp till 23 gånger! I USA infördes tidigt förbud mot att hålla mobilen i hand, när man kör bil. Närmast ett slag i luften visade det sig! I New York var det nämligen, bara ett år efter det lagen infördes, lika vanligt att prata i mobil och köra bil utan handsfree som innan förbudet kom. Ungdomar Nästa förbud blev mot sms:ande bakom ratten. Idag har 30 stater i USA totalförbud för sms för förare, ytterligare 8 stater har sms förbud för vissa förarkategorier, mestadels ungdomar, medan 12 stater inte infört något förbud. Tanken var naturligtvis att ett förbud av det här slaget skulle minska antalet trafikolyckor. Effekten blev den motsatta! Olycksökning I en undersökning som gjordes av HLDI Highway Loss Data Institute ÖKADE andelen krascher i 3 av 4 stater som undersöktes efter det att lagen om sms förbud införts. Olycksökningen i de stater som ingick i undersökningen varierade från 1 procents ökning som lägst, upp till 9 procent fler trafikolyckor. Mestadels var det yngre förare under 25 år som var inblandade i olyckorna efter det smsförbudet införts. Poängen med att införa ett förbud var självfallet att minska antalet fordonsolyckor, säger Adrian Lund, chef på HLDI. Att vi inte funnit några tecken på minskat antal olyckor, snarare tvärtom, skall dock inte tolkas som om det vore riskfritt att sms:a medan man kör. Utan tvekan är det klart olämpligt, 4 DÄCKTIME NR 1-11

5 t o m farligt. Men att det är förbjudet innebär inte automatiskt att risken för att krocka minskar. Lagen måste åtlydas också. Olydnad Oviljan att följa den nya lagen ses nämligen som en trolig orsak till att den inte reducerar antalet olyckor. Vissa undersökningar har också visat att många förare, särskilt de yngre, nonchalerar lagen. Bland åringar, den grupp där sms:andet är som störst, menade 45 procent att de fortsatt att sms:a trots lagen. Vilket bara är några procent färre än de som sms:ar i stater utan förbud. De flesta som bryter mot lagen gör det i förhoppning om att polisens möjlighet och vilja att övervaka inte är speciellt stor. Men det förklarar inte varför olyckorna ökar, säger Lund. Istället handlar det om HUR man sms:ar efter det lagen kom. Om man bara låtit bli att följa lagen och fortsatt som tidigare, skulle antalet olyckor legat på en konstant nivå. Nu förefaller det som om man tagit till sig förbudet i viss mån och istället för att hålla telefonen synlig som tidigare, flyttat ner den utom synhåll, t ex mot sätet. Vilket fått till följd att föraren tagit blicken från vägen för en längre period. District of Columbia var först med ett förbud redan 2004, ett förbud som nu ifrågasätts alltmer eftersom resultatet inte alls blivit det förväntade. Tvärtom. Kanske något att tänka på för alla förbudsivrare i vårt land som knappast ser längre än till införandet av en, som man tror, allena saliggörande åtgärd. Råkat ut för en bilkrock? Då ska du göra så här Må så vara att antalet omkomna sjunker, men när det gäller en vanlig bilkrock, i de flesta fall utan personskada, är utvecklingen en helt annan. Sällan har försäkringsbolagen fått ta emot så många skadeanmälningar som under den gångna vintern. Smällar som kanske inte ter sig särskilt svåra, som ofta skett i låg hastighet, men som ändå kostar både tid och pengar. I brådskan efter en smäll kan det kännas lätt att ta på sig skulden bara för att komma iväg, slippa stå och blockera på en tättrafikerad väg eller gata. Gör aldrig det. Det är försäkringsbolagets sak att avgöra och det sker efter trafikförordningens paragrafer. Och det kan t o m gå så illa att du, rent civilrättsligt, om du erkänt dig vållande och sedan friats av försäkringsbolaget, ändå tvingas betala motparten. Tänk dig också för innan du gör en uppgörelse på plats, accepterar en tusenlapp i näven från den som körde på dig, eftersom du tycker att skadan ser bagatellartad ut. Det kan faktiskt vara så att det finns dolda skador som senare visar sig riktigt dyrbara och där tusenlappen inte alls räcker till. Här är sju ting att lägga på minnet om det skulle hända: 1. Ta aldrig på dig skulden det är försäkringsbolagets sak. 2. Ha en skadeanmälan får du från försäkringsbolaget liggande i handskfacket. Du och motparten fyller i och ger varsin version. Rita en skiss. 3. Ett vanligt papper kan duga om du saknar skadeanmälan. Båda ska ge sin version även på detta papper. 4. Blir det problem, t ex att få motparten att skriva ner sin version, så ring försäkringsbolaget som kan ta bägges version av vad som skett. 5. Kanske står det folk och tittar på och som sett vad som inträffat. Be om deras namn och telefonnummer och se till att ditt försäkringsbolaget får tala med dem. 6. En bild säger mer än ord och mer än en skiss. Använd mobilen att ta inte bara en, utan flera, bilder. 7. Misstänker du att motparten är påverkad av något, droger eller alkohol, ring polisen. 5 DÄCKTIME NR 1-11

6 Gamla bildäck bra att rulla tyst och säkert på Varje dag, året runt, samlar Ragn-Sells in (!) uttjänta däck vilket ger en sammanlagd vikt på hela ton på ett enda år. Många däck exporteras för att användas till regummering, andra används till gungor, sprängmattor, fendrar eller påkörningsskydd. Resterande klipps och mals ner för att bland annat läggas på löparbanor men kanske, framförallt, användas i framtidens tysta vägbeläggningar. Just nu bygger Ragn-Sells i Heljestorp i Västergötland Sveriges första fabrik för återvinning av däck. När den nya fabriken är klar någon gång i höst ska materialåtervinningen öka från dagens 45 procent till 65 procent. Trafikbuller Miljömässigt finns det åtskilligt att vinna på att använda beläggningar gjorda av gummi. Inte nog med att trafikbullret kan reduceras avsevärt, dessutom kommer en stor andel av våra begagnade och utslitna däck till ny användning. Lägg till detta förhoppningar om att det minskade vägslitage som vägbeläggningar där gummi från uttjänta däck blandas i asfalt medför, kommer att ge likvärdigt, ja, kanske t o m lägre rullmotstånd och minskad förbrukning än dagens traditionella asfalt ger. Svenska VTI samarbetar just nu i ett EU-projekt med tolv olika europeiska forskningsinstitut och företag för att utveckla och testa nya vägbeläggningar som ska reducera bullret från trafiken. Poroelastiska material ska, hoppas man, vara lösningen för att få fram en vägbeläggning som inte bara minskar bullret utan även bygger på återvunnet material. Friktion Samtidigt måste vägbeläggningen ha tillräckligt hög friktion men också möta andra trafiksäkerhetskrav. Denna typ av vägbeläggningar är i och för sig inget nytt utan fanns i Sverige redan på 1970-talet. Tio år senare utfördes tester, dock utan framgång. Tystare, lättare och mer miljövänligt när gatorna får gummibeläggning Uttjänta däck kan bli framtidens vägbeläggning Några år senare började man testa i Japan och därefter var både Sverige och Japan aktiva inom forskningsområdet. Det nu pågående EU-projektet, PERSUA- DE, kommer att pågå fram till och med Poroelastiska material skall under denna tid att testas både i laboratorier och ute på trafikerade vägar i skilda miljöer i fem europeiska länder. Såväl i stadstrafik som på motorvägar kommer tester att ske varvid man även ska analysera materialets livscykel, kostnadseffektivitet och klimatpåverkan. När det gäller att leva upp till friktionskraven tror man dock redan nu att det krävs viss inblandning av sand eller sten. Tilläggas ska att en vägbeläggning av det här slaget testades i Stockholm Bullerreduktionen var god 10 db/a/ men tyvärr separerade testbeläggningen från det underliggande asfaltlagret under vintern, varpå studien fick avbrytas. Om denna typ av beläggning blir verklighet kommer den i första hand att användas vid s k black spots, ställen där det finns särskilda problem, ett sätt att reducera buller på platser där det inte går eller är önskvärt att använda andra alternativ. FOTNOT: Persuade står för Poroelastic Road Surface: an innovation to avoid damages to the enviroment. 6 DÄCKTIME NR 1-11

7 Startpaket för dig som tänker börja jobba med AC Tecno Clima Basic 3000 printer Helautomatisk A/C station för bilar, kommersiella fordon och minibussar. Kampanjpris :- 100 l/min Vakuumpump. 400 gr/1¹ Kompressor. 22kg tank med automatisk uppvärmning. 3st flaskor (använd olja, ny olja, additive) kit med 5st flaskor för hybrid bilar finns på begäran. (till profi versionen) Flerspråkig programvara. 1a klass LP/HP mätare (basic version) digitala mätare (profi version) Tillverkad enligt Svensk kylnorm, SAE J2788 / SAE J2210 Uppdatering av programvara via USB. Standardutrustad med funktion av automatisk påfyllning av kompressorolja och spår medel till AC-systemet, (basic version, profi version) även till hybridbilar, på begäran (endast profi version). Ingår utan kostnad vid köp av AC Station Art nr: Innehåller ett grundpaket för den som vill starta med AC arbeten. Innehåller: 3 liter kompressorolja, 0,5 liter rengöringsmedel för spårmedel, 240ml koncentrerat spårmedel på burk, 120ml smörjmedel för o-ringar, sladdlös UV lampa, UV glasögon, Rek lista innehållande fyllnadsmängder och oljerekommendationer Helautomatisk AC station POLARIS D Hybrid POLARIS 200 är utrustad med en 4,3 display. Den innehåller också en komplett fordonsdatabas med alla specifikationer för köldmedium och smörjmedel. Ett exklusivt påfyllningssystem för kompressorolja som automatiskt förhindrar smörjmedel från att förorenas av fukt. POLARIS 200 garanterar användarens säkerhet samt är kompatibel med högspännings kompressorer som är anpassade för hybrid-elektriska fordon. Kampanjpris :- Helautomatisk och SAE J2788 godkänd. Konstruerad för konventionella och elektriska fordon (Hybridversionen). Grafisk färg display. Integrerad fordondatabas. Uppdateringar via USB-porten & internet. Robust upphängning och hermetisk olja & UV påfyllnadssystem. Temperaturgivare (5 meter) för AC testning. Utrustad med anslutning för kvävgas provtryckning. Anpassad till support via internet. Uppgraderingsbar till PC-baserad arbetsstation. Utvecklad & tillverkad i Tyskland. 7 DÄCKTIME NR 1-11 Kungsparksvägen Kungsbacka Tel Fax

8 Inte störst, inte billigast Däckteam i Upplands Väsby inte bara en Däckverkstad Heinz-P För bara ett år sedan, den 26 mars 2010, startade, Heinz-Peter Adlung tillsammans med Christer Rudd, Kenneth Mattfolk och Björn Edström en komplett däck och bilverkstad, Däckteam i Upplands Väsby. Företaget ligger endast 50 meter från hårt trafikerade E4:an och i ett område där fler än 2000 människor arbetar. Planen var att under det första året ha en omsättning på 4,6 miljoner. Det blev 7 miljoner! Och man växer så det knakar. Mycket bättre Vi kan bara konstatera att det gått över all förväntan, så oerhört mycket bättre än vi ens vågat drömma om, säger Heinz-Peter Adlung. Det rullar på så bra att vi just nu söker efter två nya medarbetare, en på däcksidan samt en mekaniker som även kan jobba med däck. Det var när Glädjens Däckservice förstördes i en brand i september 2009 som trion Heinz-Peter, Christer och Kenneth såg början på något nytt. Vi fick helt enkelt sparken och startade därför tillsammans med Björn Edström en kombinerad däck och bilverkstad. Att det direkt blev Däckteam var en självklarhet. Företaget vi arbetade i tidigare var franchisetagare och som enda fristående däckkedja, där vi själva kan bestämma, var detta ett givet val. Alla klasser Förutom däckservice sysslar företaget, ProDOB Professionell Däck Och Bilservice med just service av bilar av alla de slag, nya och äldre och i alla klasser från mopedbilar upp till lätta lastbilar och husbilar. Ett utomordentligt bra komplement men som också kommit att svara för företagets halva omsättning. Det är enkelt att upptäcka om bromsarna håller på att ta slut när man skiftar hjul, eller om det är något annat som inte ser bra ut. Vi erbjuder oss att fixa det och skaffar oss på köpet en s k helhetskund som vet att vi klarar av att ta hand om hela bilen. Smartare Däckförvaring för 350 bilar ska inom den närmaste tiden utökas till ca 600 bilar tack vare ett nytt, smartare förvaringssystem och trots att man bara har en port och plats för tre bilar åt gången, rullar det på bra när det är som mest körigt. Förutom tidsbeställning har vi drop in men även så kallade nyckelbilar. Det är kunder som kommer med däcken i bagagerummet, ställer bilen utanför och lämnar nyckeln till oss, varpå vi har hela dagen på oss att byta däck. 8 DÄCKTIME NR 1-11

9 men absolut bäst! eter Adlung arbetsnarkoman som gillar kundkontakt Parkettgolv(!) välkomnar kunderna Det fungerar riktigt bra. Vi kan när som helst plocka in en nyckelbil i någon lucka och på så sätt hålla samma tempo. Vilket betyder att vi, när det går som bäst och tänkt, klarar 12 bilar per timma. Fruar Däckteam i Upplands Väsby ligger på Kanalvägen 3 i ett stort affärskomplex som bland annat rymmer Siba och där Däckteams blågula logotyp inte kan undgås att ses av någon. En rejäl satsning på lokaliteterna, fruarna har fått säga sitt i utformning av kundmottagning, toaletter och verkstad, har verkligen gett resultat. Inte minst har vi tänkt till när det gäller belysningen som styrs från en manöverpanel och där vi kan variera ljusutbudet beroende på hur vi jobbar. När det är full fart i verkstaden kör vi med allt ljus vi kan. Ljusa, snygga lokaler betyder mycket. Parkett Men också det faktum att golvet i kundmottagningen har parkett, att disken är handgjord och toaletterna har kakel samt att det är propert skyltat, har stor betydelse för att kunderna ska trivas. Vi har också en stor och växande andel kvinnliga kunder och många damtidningar, fler än för motsatta könet, att läsa i, medan man väntar. Detta har gett eko. Men vi är också ödmjuka i vårt bemötande och tar oss verkligen tid att förklara varför man måste byta däck eller vad man ska tänka på. Vi försöker göra det så enkelt att kunden förstår. Annars blir det lätt att man låtsas begripa utan att begripit ett enda skvatt. Vi är inte billigast. Och vi inleder heller aldrig med att prata pris. Istället frågar vi kunden vilken bil hon/ han kör, vilka behov man kan antas ha, om man kör mycket ute på vägen eller mest i stan. Sedan ger vi två alternativ, dubb eller odubbat och först därefter börjar vi prata pris. Inom parantes kan jag nämna att kanske upp till 80 procent valt dubbade däck den gångna vintern. Ljusa, snygga verkstadslokaler Centrum Säger Heinz-Peter som idag har tio år i däckbranschen, som började sitt yrkesmässiga liv redan som 16-åring och som då hade 2-3 jobb samtidigt. Men som också, än idag, är något av arbetsnarkoman som gillar att sälja, ha kontakt med kunderna, stå i centrum och knappast backar för arbetsdagar som ofta alltför ofta sträcker sig från sju på morgonen till framåt 22 på kvällen. Numera jobbar vi i alla fall inte sju dagar i veckan som vi gjorde i början 9 DÄCKTIME NR 1-11

10 Drygt plagg per år pigg 75-åring ny leverantör Tranemo Workwear Tranemo Textil AB, är ny leverantör till Däckteam. Men vi har varit med förr, närmare bestämt fram till 1997, säger Håkan Andersson, storkundansvarig på företaget. Vi har ett produktionssortiment som fokuserar på tre kärnområden: Skydd, varsel samt identitet och ligger långt framme när det gäller funktionsmaterialet i våra jackor och har dessutom förstärkning i knäskyddsfickorna som sätts fast på ett speciellt sätt. Något som utan tvivel föreföll mycket lockande för Däckteams franchisetagare. Det har varit full rulle, jag har haft häcken full, berättar Håkan som beklagar att han tyvärr tvingades vara ensam i montern sedan en kollega fått förhinder. Det är tydligen många som behöver nya kläder. Tranemo Textil AB är ett familjeföretag som idag leds av 3:e generationen Larsson, som hör hemma i Tranemo, som namnet säger, och som startades redan 1934, vilket gör det till ett av de äldsta i landet inom sitt område.. Företaget levererar kläder till bland andra Svevia /f d Vägverket produktion/, LKAB och SSAB. Dessutom har vi tagit fram en kollektion till Scanias verkstäder runt om i Europa för att sedan fasas ut över resten av världen. Drygt hälften av det som produceras, fabriken ligger i Plovdiv i Bulgarien, går på export till bland annat Tyskland, Norge, Danmark, England, Benelux och Finland. Ett helt nytt höglager finns i Tranemo och omsättningen ligger runt miljoner. I Sverige finns 75 anställda, säljbolaget har 30 medan produktionen sysselsätter 140 stycken. Håkan Andersson (mitten), storkundsansvarig hos TranemoWorkwear 10 DÄCKTIME NR 1-11

11 VI GÖR DITT DÄCKVAL ENKLARE! Colmec är marknadsledande i Sverige avseende regummering av lastvagns- och bussdäck på den svenska marknaden. Vi skall vara den den lönsamma och naturliga partnern för distribution av lastvagnsoch bussdäck genom högt tekniskt kunnande och egen avancerad LV regummering. Denna investering tar vår regummeringsprocess till en unik nivå likt nydäckets. Denna process och utrustning är Colmec ensam om i norra Europa. Vi på Colmec skall vara offensiva och tidigt med i regummeringens utveckling. Genom vår inriktning på kvalitét och effektivitet vill vi erbjuda dig som kund en förstklassig produkt. Vi investerar långsiktigt och vidareutvecklar vår regummering med en genomlysnings- och en tryckprovningsmaskin. Grön PMS 348 (349) Blå PMS 072 G Boss BSG Vi täcker in Sverige från Sundsvall i norr till Ystad i söder. Detta område trafikeras varje vecka av våra tio egna distributionsbilar med tillhörande släp. Genom våra åtta lokala däckdepåer kan vi vid behov serva våra kunder inom 24 timmar. Detta är en del i den höga servicegrad vi vill ge dig som kund. Dunlop SP344 Colmec AB Box Norrköping Tfn Fax Semperit M223 ET 11 DÄCKTIME NR 1-11

12 Fortsatt framåt för Däckte Sveriges största däckkedja på Nordens största hotell det blev en kickoff utöver det vanliga. Större, starkare och med en framtidstro som kan försätta berg. När Däckteam nu tar klivet in på sitt 21:a år är det med en vitalitet som anstår en däckkedja i sina bästa år. Och intresset för att vara med på årets största begivenhet bara växer. Festligt Närmare 500 deltagare hade sökt sig till Göteborg och ståtliga Gothia Towers, hotellet som ägs av Svenska Mässan och som med sina 704 rum är ett av de allra största i Norden. Här fanns också representanter för samtliga leverantörer, plus en ny, Tranemo Textil AB, som, faktiskt, återkommer efter att ha varit borta sedan Det var fest och glam i kvällarna två med bland annat ett bejublat framträdande av Skara-Bert, en man som har många strängar på sin lyra och mycket att berätta om. Men det handlade också och mest om seriöst arbete och en givande konferens. Fantastiskt Inför fjolåret hyste vd Joakim Held vissa farhågor om hur konjunkturen skulle utvecklas under Det blev dock ett fantastiskt år och omsättningen närmar sig nu 1,2 miljarder. Målet är att vi under detta år ska öka med 5 till 10 verkstäder. Inte minst satsar vi på att än mer komma in i storstäderna, men också på att få fäste på strategiskt viktiga orter utmed de stora vägarna. Och detta trots att Däckteam idag är den största däckkedjan i Sverige med högst omsättning, flest antal verkstäder, bästa täckning och de mest lönsamma verkstäderna. Hittills har Däckteam dock sladdat en aning när det gällt konsumenternas kännedom om kedjan. 12 DÄCKTIME NR 1-11

13 am Men det går åt rätt håll. Idag känner drygt hälften av alla tillfrågade till Däckteam, en ökning med 6 procent från förra året. Profilering Rikstäckande TV-reklam enligt samma modell som de senaste åren under fyra veckor till sommaren och i höst, ska ytterligare framhäva Däckteam. Utöver detta kommer Däckteam satsa mycket på sökoptimering på nätet och dessutom annonsera i fackpress. Den yttre profileringen ska fräschas upp, gamla skyltar ersättas av nya, det ska synas att man är en Däckteamverkstad. Genom det helägda dotterbolaget, DT Däckverkstad AB som bildades för ett drygt år sedan, har man räknat på många verkstäder som varit till salu och har färdiga rutiner för hur dessa ska hanteras. Flera verkstäder kan komma att förvärvas under våren för att anpassas till Däckteams koncept såväl när det gäller profil som sortiment och interna rutiner. Därefter ska nya franchisetagarna erbjudas dessa verkstäder. Trängsel Under en hel dag, lördagen den 5 februari, pågick leverantörsutställningen i en av Mässsans många lokaler där det väl tilltagna utrymmet fyllts av välbyggda montrar och där trängseln stundtals var påtaglig när Däckteams franchisetagare passade på att lägga sina order. Att en och annan av de som samtidigt besökte årets båtmässa i närbelägna lokaler halkade in för att sig en titt på vad Däckteams alla leverantörer samt årets leverantör Colmec hade att erbjuda, gjorde inte saken sämre. Kanske nickar de igenkännande när de ser Däckteams logga nästa gång. 13 DÄCKTIME NR 1-11

14 På mest trafikerade gatan ligger Däckteam, Trollhättan På Kardanvägen(!) i ett av Trollhättans många industriområden vajar sedan i början av maj förra året Däckteamflaggan. En inropare till ett företag som på bara ett knappt år gått från 0 till närmare 10 miljoner i omsättning, som knutit till sig en mängd företagskunder och inte minst Trollhättans kommun. Men där man ingalunda slagit sig till ro. Utvecklas Absolut inte, vi tänker inte stanna upp, utan satsar allt på att växa och utvecklas, säger en av ägarna Tommy Abrahamsson, när vi besöker dem en solig februaridag. Vi är fyra anställda idag, det är jag, min kompanjon Arne Pettersson, Andreas Nilsson och Fredrik Lindgren. Men vi tittar nu på möjligheten att utöka med ytterligare en man. Just nu har vi också börjat ta in offerter på apparatur för hjulinställningar och när väl det är klart, kommer vi att undersöka hur vi ska jobba med bromsar och avgassystem t ex. Det var efter en delvis turbulent tillvaro, där företaget de jobbade för köptes upp både en och flera gånger och där även medlemskap i Vianor förekom, som de bägge kumpanerna Arne Pettersson och Tommy Abrahamsson hittade dagens lokaler på Kardanvägen i Trollhättan och startade Trollhättan Däck & Fälg AB. Trångt Då hade lokalerna, som totalt är på ca 1500 kvadratmeter, stått tomma i flera år. Vi fann snart att de skulle passa utomordentligt för vårt ändamål med flera portar och stora utrymmen. Men vi har också ett samarbete med Kjellssons Servicecenter vars tillbehör, arbetskläder, hydraulkomponenter, slangar m.m. vi säljer. Och nu börjar det redan bli aningen trångt När vi tar en tur tillsammans genom anläggningen är det inte svårt att förstå varför. På bara några månader fylldes nästan hela utrymmet av däck till drygt 500 kunder, som låter Däckteam i Trollhättan ta hand om och förvara däcken. Vi har bland annat byggt träställningar för att enklare kunna förändra och kanske förtäta, men visst stjäl däcken utrymme. Lägg till detta däck till lastbilar, entreprenadmaskiner, truckar m.m. Snett Flera kunder följde med oss i flytten. Men vi har också fått många nya Man får vara snabb för att hinna ta en bild, ståendes mitt på Kardanvägen, Trollhättans mest trafikerade gata 14 DÄCKTIME NR 1-11

15 Tommy Abrahamsson tillsammans med Andreas Nilsson och Fredrik Lindgren under en välkomnande Däckteamskylt företag med personbilar, lastbilar och servicefordon. Vad vi skulle önska vore att fler privatpersoner hittade hit, gatan är stor, bred och hårt trafikerad, men ligger kanske ändå aningen snett till för den vanlige bilisten. Vi annonserar därför en hel del i lokalpress och har dessutom lagt pengar på radioreklam. Något vi tror kan ge en hel del även om inslagen är korta. Det gäller bara att hitta en s k jingelmelodi som är så irriterande att lyssnarna inte glömmer vem som står bakom. I början var man ute och besökte företag och lyckades också knyta upp ett flertal, faktiskt så många att det snabbt blev alltför mycket att ta hand om. Så småningom kommer vi att gå igång med detta igen. Men inte just nu. Vinterdäck Den tidiga vintern, och de överraskande stora snömängder som har en benägenhet att drabba Trollhättan med omnejd, hade kunnat ställa till det när alla helt plötsligt ville byta till vinterdäck. Men det gick bra. Vi var visserligen vana vid tidsbokning från tidigare anställning och skulle nu försöka klara jobbet med drop in. Det gick dock överraskande bra utan några direkta köer och med bara en lyft klarade vi i alla fall 6-7 bilar i timman. En stor taxikund tog vi hand om speciellt genom att en kväll efter stängningsdags byta däck på samtliga taxibilar. Den tunga sidan var tidigt ute, redan i september var bilarna klara och däcken bytta. Framförallt kommunens lastbilar kör på vinterdäck liksom sopbilar och liknande servicefordon. I fortsättningen ska vi dock sträva efter att ha tidsbokning. Allt fler kunder kräver nämligen det. Gult och blått Däckteamflaggan visar vägen till Trollhättan Däck & Fälg AB. Men det är än så länge också det enda som går i gult och blått åtminstone på utsidan. Inom en mycket snar framtid ska vi få upp en ljusramp och även i övrigt profilera oss på rätt sätt. Dessutom kommer det röda på byggnaden att målas om i blått. Vi har allt klart på papperet. Nu ska det bara verkställas. Det lär inte ta lång tid. Med tanke på att det mesta hittills gått med rekordfart från övertagandet av tomma lokaler 1 maj förra året till en fullt fungerande verkstad endast 10 (!) dagar senare. Och sen har det bara rullat på. Enda problemet, som kan bli väl så stort, är den avkortade säsongen för dubbdäck. Speciellt som kunderna i allt större utsträckning väljer att köra på dubbade däck. Kravet på vinterdäck gäller t o m sista mars, dubbdäcken ska vara av den 15 april och dygnet bara har 24 timmar På rekordfart fixades däckförvaring för 500 kunder samt en fullt fungerande verkstad 15 DÄCKTIME NR 1-11

16 Biltransportör med känsla för nitrogen Att däcken inte tappar trycket är ett bevis så gott som något för att en nitrogenfyllning håller vad den lovar! Säger Per Bremler, vd och en av ägarna till biltransportföretaget Eurotransport i Örebro. Vi var bland de första, om inte rent av först, med att fylla nitrogen i våra lastbilsdäck när nitrogen introducerades av Däckteam hösten Det är självfallet svårt att direkt ange hur mycket längre ett däck med nitrogen i stället för vanlig luft rullar. Eller att säga att dieselförbrukningen sjunker. Vad vi däremot med bestämdhet kan intyga är att trycket i däcken bibehålls eftersom vi kontrollerar däcken en gång i månaden. Och med rätt tryck rullar däcken längre 16 DÄCKTIME NR 1-11 och billigare och de blir inte varma vilket inte minst är en fördel när vi kör i södra Europa sommartid. Kors och tvärs Eurotransport, Sveriges största transportör av begagnade fordon, grundades 1999 av Kent Söderbom, budbilsföretagare och hyrbilsföretagaren Jimmy Lindkvist samt åkaren Per Bremler. De båda förstnämnda tog hand om inrikesfrakter av bilar från sitt kontor i Stockholm, medan Per skötte utrikestransporterna från kontoret i Örebro. Idag kan de under namnet Eurotransport erbjuda 24 ekipage för olika fordonstransporter kors och tvärs i Europa. Man jobbar också med ett trettiotal samarbetspartners på lika många strategiska knutpunkter ute i Europa. Per Bremler har fyra egna Scania-dragbilar som aldrig får bli mer än fyra år och som vardera rullar runt mil per år. Ny teknik Hans företag var bland de första att satsa på den nya tekniken med Scania Fleet Management, idag en självklarhet i alla deras dragbilar både för de som kör in- och utrikes. Tack vare denna teknik kan man följa bilarnas rörelser vad de än befinner sig och återrapportering om lastning och lossning sker via mail vilket är mycket uppskattat. Mestadels kommunicerar man också med chaufförerna via mail och de kan från hytten

17 bekräfta att de tagit emot meddelandet. På detta sätt minskar man också telefonkostnaderna som tidigare kunde bli höga för långa och tidsödande samtal. Med fokus på att kapa kostnader och samtidigt göra jobbet smidigare, var det inte konstigt att man också nappade på idén med nitrogen i däcken. Stora pengar Tittar man på den nitrogenkalkyl för lastbilsdäck som Däckteam tagit fram kan ses på vår hemsida inser man snabbt att det även handlar om stora pengar som kan sparas genom att fylla däcken med nitrogen. I det aktuella exemplet på hemsidan handlar det om tio däck på en bil som rullar mil per år och med en bränslekostnad på tio kronor idag betydligt mer och där den totala besparingen hamnar på drygt kronor per år exklusive moms Utöver detta innebär minskad förbrukning också att utsläppen av koldioxid reduceras kraftigt. Tilläggas ska att Eurotransport transporterar runt fordon per år. Företagen Eurotransport Stockholm och Eurotransport Örebro sysselsätter tillsammans drygt 50 personer varav 13 administrativt omsatte verksamheten 65 miljoner kronor. Förutom vanliga personbilar transporteras lastbilschassier, jordbruksredskap, krockskadade bilar, fordon av alla de slag samt maskiner upp till 14 ton. Avancerad teknologi för lättrullande däck Tidigare har vi skrivit om däckföretagens allt större önskan om att ta fram lättrullande och bränslebesparande personbilsdäck. Nu finns även denna typ av däck på lastbilssidan. Ecopia heter Bridgestones lastbilsdäck som tack vare lågt rullmotstånd ska minska CO2- utsläpp och förebygga global uppvärmning. Friktion De krafter som orsakar rullmotstånd är luftmotstånd, energiförlust genom friktion mellan däcket och vägen samt energiförlust (värme) beroende på intern friktion mellan de olika elementen i däckets gummiblandning. Rullmotståndet står för upp till 50 procent av bränsleförbrukningen. Vid en konstant fart av 80 km/h orsakas 40 procent av bränsleförbrukningen av just rullmotståndet. Med sitt nya Ecopia-däck har Bridgestone lyckats kapa rullmotståndet med 12 procent jämfört med tidigare Bridgestone-däck vid fullt mönsterdjup. Och detta utan att ge avkall på annat, t ex våtgrepp, komfort, köregenskaper, ljud eller miluttag. Gummiblandning Hur har man då gått tillväga? Först av allt har man tagit fram en helt ny gummiblandning. NanoPro-Tech som minskar energiförlusten när däcket rullar, vilket i sin tur innebär minskat rullmotstånd. Slim Bead heter den design som utnyttjas för att minska däckfotens volym. Vilket gör att däckets vikt reduceras utan att hållbarheten naggas. Utformningen i sig innebär en bränslebesparing på 2 procent. Low Energy Pattern har med kontrollen av mönsterklackarnas rörelser att göra. Om dessa deformeras mindre minskar inte bara mönsterslitaget utan också den energi som krävs när däcket rullar, vilket ger lägre rullmotstånd = längre livslängd och minskad förbrukning. Starkare Waved Belt en teknologi som består av ett vågformat band av nio stålkorder som är cylindriskt virat och som formar det första och andra bältlagret. Något som ökar stommens stabilitet och hållbarhet. Turn-in-Play medför att däckfoten blir starkare och mer motståndskraftig. Något som ökar däckets hållfasthet och även regummeringsbarheten. Stone Ejektors är små elastiska element i botten av spåren som förhindrar att stenar ligger kvar. Istället kastas de ut från slitbanan, vilket i sin tur innebär att stenarna inte kan tränga genom och förstöra bälteslagret. Visste du detta? I ett lastbilsdäck som har 9 bars lufttryck minskar trycket till 7 bar efter 16 veckor. Detta ger en ökning av bränsleförbrukningen med 5 procent. Enligt Bridgestone. Regelbunden kontroll av däcktrycket är därför ett måste. Ett annat sätt är förstås att, som allt fler åkerier, byta luften mot nitrogen. 17 DÄCKTIME NR 1-11

18 Skylten som ses av varje dag Sveriges mest beskådade Däckteam-skylt? Den ses av bilister dagligen Tyvärr är det inte lika många som söker upp Däckteam på Lindvretsvägen i Vårby Den 2 september förra året slog Per Hellqvist upp portarna för en helt ny gummiverkstad i industriområdet Lindvreten, ett knappt stenkast från hårt trafikerade E4:an mellan Södertälje och Stockholm och mitt emot riksbekanta Kungens Kurva. Det var en jätteentusiastisk och förhoppningsfull Per som då närmast bubblade över av förtjusning inför de utmaningar som låg framför. I slutet av februari, ett knappt halvår senare, finns fortfarande framtidstron och förhoppningarna kvar. Även om det inte gått lika snabbt och spikrakt uppåt som han trodde. Entusiastisk Jag fick mycket påskrivet för att jag var alltför entusiastisk. Men bättre spänna en båge Vi har fått in skapligt mycket förvaringar, har däck till ca 100 bilar idag och vi har fått många nya privatkunder, medan det inte gått lika bra när det gäller företag. Och detta trots att vi gjort massor av kundbesök. Men jag tror att vi är aningen för nya ännu. Säger Per Hellqvist som också berättar om annonser i lokalpressen, om radioreklam och om reklamlappar i brevlådor. Tyvärr tvingades vi plocka ner en skylt på lokalgatan. Vilket gav utslag direkt. Förfrågningarna försvann och de spontana kunderna uteblev. Förhoppningar Nu hoppas Per att skylten snart kommer upp igen eftersom lokalgatan, där den ska sitta, är mycket hårt trafikerad av bilister till och 18 DÄCKTIME NR 1-11 från stora bostadsområden. Uppsättningen skall dock samordnas med skyltar för andra företag varför det kan ta tid. Strax efter det Per Hellqvist drog igång verksamheten hystes stora förhoppningar till Scania som, enligt planerna, skulle flytta in i närheten. Tanken var att många/merparten av de ca 200 anställda skulle bli Däckteamkunder. Men inflyttningen sköts upp och lokalerna är inte klara förrän till midsommar. Desto mer glädjande och positivt då att biluthyrningsfirman Europcar inom en mycket snar framtid i slutet av mars flyttar in vägg i vägg. Det känns trevligt och riktigt bra. Till en början ska man ha 60 bilar här. Visserligen är det nya bilar, men även dessa bilar har däck som ska skiftas och balanseras och som också råkar ut för punkteringar då och då. Inom två år ska bilflottan dessutom ha vuxit till 200 bilar så Utropstecken Däckteam på Lindvretsvägen 12 i Vårby är filial till anrika Strengbergs i Södertälje, En av de två liftar med vars hjälp man klarar att skifta däck på åtta bilar i timman företaget som började med regummeringar redan 1930 och som idag är ett av landets mest anrika och respekterade och ingår självklart i Däckteam. Därför lyser också filialens Däckteamskylt som ett utropstecken för alla som kör på E4:an. Ett utmärkt sätt att nöta in ett varumärke som växer sig allt starkare och som på sikt lär få en och annan av de bilister som sveper förbi på E4:an dagligen, att svänga av och titta efter vad Däckteam egentligen står för. Under tiden arbetar Per och Pauli Pasanen, med 15 års erfarenhet av branschen, målmedvetet för att stärka företaget. När ruschen drog igång på förvintern och alla ville ha på vinterdäcken på nolltid, lyckades man klara uppgiften. På två man. Rullar på Vi kommer att köra efter samma mall i vår med tidsbokning och drop in, med två man på en bil ibland och med varsin bil när det behövs, eftersom vi har två liftar. Upp till åtta bilar per timma lär vi klara av. Men när Scania är på plats och antalet däckförvaringar ökat, måste vi hyra in hjälp, när det drar ihop sig. Tre portar, två för personbilar och en tredje, som var tänkt för lastbilar, som dock inte får plats på gården, finns och det totala utrymmet är på 500 kvadrat. Någon gång i vår får man också leverans av den nitrogenanläggning man väntat på sedan starten men som, när den dröjde, flyttades fram. Vi ska inte klaga, det rullar på bra och vi måste bara ge det hela lite tid. Men vi vill ju så gärna att det ska gå ännu fortare

19 Blinkljus räddar fotgängare Varje dag, året runt, inträffar i genomsnitt två olyckor på svenska övergångsställen. Även om olycksbilden ljusnat, från hela 22 dödade och 159 svårt skadade 2006 till 10 dödade och 121 svårt skadade 2009, är det ändå siffror som skrämmer. Eftersom ett övergångsställe borde vara en säker passage för en oskyddad trafikant. Så är det inte. Alltför hög hastighet men också det faktum att bilister ibland inte ser att någon är på väg över, är orsaken till att många dödas och skadas. Lösning Nu finns det en lösning, nämligen ett blinkljus som varnar när en gående är på väg över gatan. En färsk utvärdering gjord av VTI visar nämligen att bilister lättar på gasen, när ljuset börjar blinka. Sänkt fart, även om det bara handlar om några kilometer i timman, bidrar till en ökad säkerhet, säger Anna Anud, forskare på VTI. Konsekvenserna, om det händer något, blir mycket mindre. Fram till nu har man inte kunnat se vad blinkljusen inneburit för antalet olyckor. Helt klart är dock att snitthastigheten gått ner med ett par kilometer. Dessutom anser tillfrågade att fler bilister än tidigare stannar. Det svenska försöket har en motsvarighet i USA där man dock använder sig av en något annorlunda lösning. Där är signalen släckt till dess en fotgängare trycker på en knapp varvid först en gul signal börjar blinka följd av två fasta, röda ljus som sedan övergår i att blinka för att upplysa bilföraren om att han kan köra så fort fotgängaren passerat. Vilket minskar den tid föraren måste stå stilla. Undersökningar som gjorts, före och efter det dessa signaler sattes upp, visar på en olycksreducering med 59 procent. Den svenska versionen är tänkt att finnas där man inte anser sig ha råd eller möjlighet att installera annan typ av trafikljus. Finessen är ju att dessa ljus inte behöver aktiveras med en knapptryckning utan känner av när en gående närmar sig övergångsstället. TACK DÄCKTEAM! Vi på Colmec vill tacka alla Däckteams medlemmar för utmärkelsen årets leverantör 2010 och ser fram emot ett lika framgångrikt 2011 tillsammans med er. 19 DÄCKTIME NR 1-11 Colmec AB Box Norrköping Tfn Fax

20 Nollvisionen kan bli en realitet tack vare teknik och reglering enkelt tänka sig intelligenta fordon som kommunicerar med en intelligent infrastruktur. Det kan då handla om bilar som är utrustade med sensorer som gör att de upptäcker faror och bromsar av sig själva. En teknik som nu kommer på bred front och som skulle kunna kopplas samman med vägar som skickar information till bilen om dolda hinder och väglag men också om gällande fartgränser. Vid en skola med 30-begränsning skulle det kunna finnas en sändare som talar om för bilen att den inte får köras snabbare. Bilen skulle automatiskt bromsas till rätt fart tack vare en inbyggd teknik som gör det omöjligt för föraren att öka genom att ge mera gas. Inom en relativt nära framtid kan intelligent teknik på väg och i bil se till att en given fartgräns aldrig kan överskridas. Står det 30 på skylten kan bilen inte köras snabbare hur mycket du än trycker på gaspedalen, Förra året dödades 270 människor i den svenska trafiken, det lägsta på nästan 100 år och med största sannolikhet lägst i världen i förhållande till befolkningsstorlek. Klarar mål Denna positiva utveckling innebär också att Sverige klarar EU-målet om en reducering av antalet omkomna från 2001 till 2010 på 50 procent. Men bra ska bli ännu bättre. Hittills har den s k nollvision som riksdagen satte upp 1997 mest ansetts som ett orealistiskt mål. Men den snabba utvecklingen inom trafiksäkerhet har inneburit att allt fler faktiskt börjar tro att den kan bli en realitet. Men då handlar det om ett helt nytt trafiksystem. Det händer mycket på det här området just nu. Under de senaste åren har vi sett hur dödsolyckorna stadigt blivit allt färre, säger Anna Nilsson-Ehle, chef för SAFER, Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers i en intervju i tidningen Chalmers Magasin. Inom några decennier kan vi mycket väl ha ett trafiksystem utan dödsolyckor. Trafiksystem Säkrare bilar, bilbälteslag och skärpta regler för alkohol har haft stor betydelse för att antalet omkomna reducerats. Men nu har fokus breddats från bilen och föraren till hela trafiksystemet. Med den teknik vi ser vid horisonten kan man föreställa sig ett trafiksystem som är mycket mer integrerat än idag. Man kan helt Detta är SAFER Beteende Forskningen på detta område är extremt komplex eftersom en trafiksituation innehåller så otroligt många olika delar. Det handlar om allt från djupt tekniska frågor kring hur olika bilar uppträder på olika underlag, till förarnas beteende. Just nu jobbar man inom SAFER med att utveckla möjligheten att testa intelligenta fordon, fordon med sensorer som ska upptäcka faror och automatiskt undvika dem. Här funkar inte våra gamla krocktester. Istället måste vi kunna simulera hela trafiksituationer för att se vad som händer i olika sammanhang. Och då blir det genast komplicerat men samtidigt spännande. Det är när man jobbar med sådana här komplicerade problem som SAFER visar sin styrka. Genom att samla kunskap från en massa olika håll kan vi nå den där kritiska massan som gör att det blir resultat. Tjugotvå olika parter samsas på en samarbetsplattform inom akademi, näringsliv och stat. Forskningen inom SAFER täcker en rad områden och discipliner och behandlar trafiksäkerhet ur flera olika vinklar. SAFER finns på Lindholmen i Göteborg och samlar den absoluta spetskompetensen inom svensk trafiksäkerhetsforskning under Chalmers värdskap. Målet är att skapa en världsledande forskningsmiljö för trafiksäkerhet. För tillfället finns ca 170 forskare knutna till SAFER. 50 jobbar på Lindholmen i SAFERS lokaler medan övriga finns på företag, inom myndigheter, på olika institut samt på Chalmers och Göteborgs Universitet. 20 DÄCKTIME NR 1-11

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA

SMS- 0,44 SÅ MÅNGA GÅNGER ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... DOKUMENT SMS:AR KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SÅ MÅNGA ÖKAR RISKEN ATT KROCKA OM DU... SMS:AR SMS- KNAPPAR IN ADRESS PÅ GPS SKRIVER ANTECKNINGAR TITTAR PÅ EN KARTA SLÅR ETT NUMMER PÅ MOBILEN LÄSER EN BOK ELLER TIDNING ÄTER TALAR I MOBIL DU HÅLLER

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Slitna däck är farliga däck byt i god tid

Slitna däck är farliga däck byt i god tid Slitna däck är farliga däck byt i god tid Många tycker att bildäck är lika kul som ett tandläkarbesök, och man vet att det blir dyrt i båda fallen! Men se istället nya däck som en investering i säkerhet

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

744:- 370:- spara. Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks-dax för din Saab! Kom in till Svenska Bil. Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från spara Utnyttja kupongen på sidan 7 och 370:- 744:- Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den

Läs mer

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden PRESSINFORMATION 2014-03- 05 Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden Hakka- skydd ger trygghet och garanterar att resan kan fortsätta vid en däckskada Nokian Hakka sommardäck

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

643:- 370:- Sommardäcks- dax för din Opel! spara 1. Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från

643:- 370:- Sommardäcks- dax för din Opel! spara 1. Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Sommardäcks- dax för din Opel! 643:- Kom in till Svenska Bil! Märkesdäck från GoodYear, Sava och Pirelli från Vi har extraöppet när du behöver oss som bäst den 25 mars och 1 april. Öppet hela året på våra

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Rekonditionering. Vi hjälper dig med din bil. Hotell

Rekonditionering. Vi hjälper dig med din bil. Hotell Vi hjälper dig med din bil På 47 kan du hyra personbilar, bussar och transporters. Släpvagnar kan både hyras och köpas. Vi utför rekonditionering och småreparationer som byte av lampor, torkarblad, bilglasrutor

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

BLICKA FRAM MOT SOMMAREN

BLICKA FRAM MOT SOMMAREN BLICKA FRAM MOT SOMMAREN ERBJUDANDEN TILL DIG SOM KÖR VOLVO 15 MAJ 15 JUNI ERBJUDANDEN 15 M A J 15 JUNI Förbered din Volvo för en ny säsong Så här på den soliga delen av året är det skönt att ge sig ut

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1 Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization Page 1 Däcket En ovanlig god kompromiss Page 2 Däckens kvalitet är avgörande Köregenskaper Säkerhet Driftekonomi Page 3 Vägkänsla

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver?

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Rev. 2015 08 18. SSMS- SAFE STREETLIGHT MAINTENANCE SYSTEM Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Vill

Läs mer

Testframgångar för Nokian Tyres sommardäckfamilj

Testframgångar för Nokian Tyres sommardäckfamilj PRESSINFORMATION 2011-04- 20 Testframgångar för Nokian Tyres sommardäckfamilj Nokian Tyres sommardäck har samlat många topplaceringar i däcktester som motortidningarna har gjort runt om i Europa. Nokian

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? Våra bästa däckråd Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg Vinterdäck inverkan påverkan? Gudrun Öberg Nya vinterdäcksregler Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 om följande ändringar i trafikförordningen från den 15 november 2009 Ge kommunerna möjlighet att,

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

11 sportsulor. Det går inte att äta kakan och ha den

11 sportsulor. Det går inte att äta kakan och ha den TEST 11 SporTiga Sommardäck 11 sportsulor Vi testar elva sportdäck i profil 225/45 R17 inför sommarsäsongen 2011 och har en 170-hästars VW Golf GTD som testbil. Inget däck är bäst i alla avseenden så vilken

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

TILLBEHÖR transportbilar

TILLBEHÖR transportbilar TILLBEHÖR transportbilar BIPPER PARTNER EXPERT BOXER Bipper 1 2 12 13 14 1. farthållare Hjälper dig att hålla konstant och rätt hastighet. Förbättrar komfort och bränsleekonomi särskilt vid längre bilfärder.

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

För livet, miljön och plånboken.

För livet, miljön och plånboken. För livet, miljön och plånboken. 2 3 Grönt ljus Det världsunika forskingsprojektet Grönt ljus initierades av MHF som ville erbjuda sina ansvarsfulla medlermmar en billigare bilförsäkring. Tillsammans med

Läs mer

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN PRESTATIONER FÖR VÄRLDENS LEDANDE DÄCKTILLVERKARE 1930 1932 Produktionen av personbilsdäck börjar i Nokia. 1934 Världens första vinterdäck lanseras. FASTEST ON ICE Förare:

Läs mer

Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer

Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer MER ÄN BARA TVÄTT Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer och Lennart. Det bästa av två världar

Läs mer

Motormännens valmanifest 2014

Motormännens valmanifest 2014 Motormännens valmanifest 2014 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

Vi utför provsträckor med. gummiasfalt

Vi utför provsträckor med. gummiasfalt Vi utför provsträckor med gummiasfalt Längre livslängd och mindre buller Vägverket vill göra det möjligt att få fram ännu bättre asfalt att använda på våra vägar. Därför inleder vi nu ett projekt där vi

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen

Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Varje droppe räknas! Vi kan inte göra något åt dieselpriset, men vi kan minska förbrukningen Teknikerna har lyckats med det som länge verkade vara omöjligt: att minska bränsleförbrukningen men ändå uppfylla

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Funktion kommunikation design.

Funktion kommunikation design. Entrémattor. Funktion kommunikation design. Hyr entrémattor Funktion som lönar sig. Omkring 80 % av all smuts och damm som finns i era lokaler kommer in via skorna. Därför är det en mycket god idé att

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

Experterna på Mattservice www.initial.se

Experterna på Mattservice www.initial.se Experterna på Mattservice www.initial.se Initial är experter på Mattservice. Fokus på kvalitet, miljö och kundanpassade lösningar har gjort oss till ett marknadsledande företag som håller vad vi lovar.

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge

Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge Vinterdäck inom Europa, på Island och i Norge 11 november 2013 I de flesta EU-länderna är det inte obligatoriskt att ha vinterdäck på bilen, men det finns undantag... Innan semestern kan det löna sig att

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

L A U N A M N G SI DE

L A U N A M N G SI DE DESIGNMANUAL tydlig profil Persson Hyrmaskiner arbetar med ett koncept för uthyrning av maskiner och utrustning som vi är stolta över. Vårt varumärke borgar för kunnig personal, hög standard på all service

Läs mer

mjölby Trygga bilaffärer i 30 år

mjölby Trygga bilaffärer i 30 år mjölby Trygga bilaffärer i 30 år 2 Bilplåt Billackering Plastreparationer Bilrutor Tel Linköping 013-10 23 85 www.belami.nu 3 Välkommen till Bilhallen i Mjölby! Bilhallen i Mjölby är ett familjeföretag

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Hur kör du? varsågod... säkra vintertips från

Hur kör du? varsågod... säkra vintertips från varsågod... säkra vintertips från Berätta för oss hur du kör på vintern så hjälper vi dig välja rätt. Vårt jobb är säkerhet - och en sak är helt säker, det blir vinter i år igen. Vår frihet - vår styrka

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDOLUX Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien blir det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare fordon och avancerad kommunikation, är förarens vardag lika

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Experterna på Mattservice. www.initial.se

Experterna på Mattservice. www.initial.se Experterna på Mattservice www.initial.se Varför ska du ha entrémattor? 80 % av all smuts kommer utifrån 5 % via luften 15 % bildas av människorna inne i byggnaden En matta är som en papperskorg Den fylls

Läs mer

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl VOLVO FH16 MER ÄN PRESTANDA Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl yttar bil och last oavsett

Läs mer

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar...

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar... teamarver Höst 2009 Spara tusenlappar... Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Var med och vinn en exklusiv skinnjacka från Arver Lastbilar! Läs mer på sid 4 Höst 2009 Ansvarig

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. örändring. Nu kommer vintern igen. Gulnande löv och fallande temperaturer signalerar att det snart är dags. Det är nu hög tid att förbereda din Mercedes för regn,

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Frihet att arbeta där du vill

Frihet att arbeta där du vill Frihet att arbeta där du vill Upptäck hur långt du kan gå med nya utvecklade GN 9120 Global innovatör inom headset Kommer du ihåg när du senast bara hade en sak att göra? Du arbetar hårt och vill gärna

Läs mer

Välkomna till AUTOIMPROVE AB. - din kompletta bilpartner

Välkomna till AUTOIMPROVE AB. - din kompletta bilpartner Välkomna till AUTOIMPROVE AB - din kompletta bilpartner Välkomna till AUTOIMPROVE AB - en komplett bilpartner med en yta av närmre 2 000 m2. AUTOIMPROVE startades i mitten av 90-talet av passion och kärlek

Läs mer

Information från STRO Bernt Wahlberg Informationschef STRO

Information från STRO Bernt Wahlberg Informationschef STRO Information från STRO Bernt Wahlberg Informationschef STRO STRO idag: Bernt Wahlberg Informationschef STRO Jan Strandberg Goodyear/Ordförande STRO Allan Ostrovskis Nokian/ Vice Ordförande STRO Frank Larsen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40.

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Magnus: Hej och välkomna till denna hearing. För att kunna ställa frågor måste ni vara inloggade som deltagare. Bistro: Vem/vilka

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST Miljötänk i bilkörning Miljötänk i bilkörning Lennart Svensson Trafikläraren som coachar företag, kommuner och körkortselever med en körstil som är bra för både miljön

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz.

En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz. En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz. Säsongsstart. Äntligen vår Dax att montera sommarhjulen på din Mercedes! Färdas säkert i alla väder under den varma

Läs mer

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet Trafiksäkerhetsveckans tema är ouppmärksamhet användning av mobiltelefon (prata, lyssna på musik, spela) att röra sig i grupp att rikta uppmärksamheten på

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

UTE VID HORISONTEN KAN DU SKYMTA VINTERN

UTE VID HORISONTEN KAN DU SKYMTA VINTERN UTE VID HORISONTEN KAN DU SKYMTA VINTERN ERBJUDANDEN TILL DIG SOM KÖR VOLVO 15 OKTOBER 15 NOVEMBER ERBJUDANDEN 15 OKTOBER 15 NOVEMBER Vinterdäckens tid närmar sig Nu är det dags att tänka på bilens vinterdäck.

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

L A U N A M N G SI DE

L A U N A M N G SI DE DESIGNMANUAL TYDLIG PROFIL Persson Hyrmaskiner arbetar med ett koncept för uthyrning av maskiner och utrustning som vi är stolta över. Vårt varumärke borgar för kunnig personal, hög standard på all service

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Olyckor på olika väglag och med olika däck

Olyckor på olika väglag och med olika däck Olyckor på olika väglag och med olika däck 5 Mellersta Sverige, olyckskvot för olika väglag Gudrun Öberg Olyckor per miljon fkm 4 3 2 1 Saltade vägar Osaltade vägar Torr barmark Våt barmark Packad snö

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Minimikrav på bilar som används i tjänsten

Minimikrav på bilar som används i tjänsten Bilaga 2010-08-20 Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se registrator@trafikverket.se Minimikrav på bilar som används i tjänsten "Minimikrav på

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Däckbarometern 2013 PRESSINFORMATION

Däckbarometern 2013 PRESSINFORMATION Däckbarometern 2013 Däckbarometern 2013 Förord Välkommen till Goodyears Däckbarometer som är en färsk rapport om däck, körvanor och trafiksäkerhet. I Däckbarometern har vi bland annat kartagt hur svenskarna

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer