SD SYD. Uppåt för SD... mars/2013. Nyhetsbrev års val närmar sig med stormsteg - för oss har valarbetet redan börjat!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SD SYD. Uppåt för SD... mars/2013. Nyhetsbrev. 2014 års val närmar sig med stormsteg - för oss har valarbetet redan börjat!"

Transkript

1 Nyhetsbrev SD SYD Nyheter & Information från Sverigedemokraterna Region Syd mars/2013 Uppåt för SD års val närmar sig med stormsteg - för oss har valarbetet redan börjat!

2 Hej! Partvänner, sympatisörer och övriga... - välkomna till SD-syd s NYA nyhetsbrev med förhoppningsvis intressant och läsvärt innehåll. I fortsättingen kommer ni att få ta del av samlad information från både regionen och distriktet här i nyhetsbrevet, ja faktiskt redan i detta nummer! Utgivningstakten är också den förändrad från hur det var tidigare. Fortsättningsvis kommer nyhetsbrevet att utkomma som månadspublikation med vissa organisatoriska förändringar som skett inom regionfullmäktigegruppen, avseende gruppledarskapet finns det nu förutsättningar för ett tätare och mer kollegialt samarbete mellan våra respektive organisationer inom regionen och distriktet. Vilket bl.a. manifesteras genom att på denna ledarsida så kommer växelvis jag i form av gruppledare för regionfullmäktigegruppen att skriva och växelvis distriktets ordförande. Även om det än så länge är långt kvar till de allmänna valen och Europaparlamentsvalet 2014 så är det inte utan att temperaturen börjar stiga något. Vi har ju redan i år kyrkoval där vi såklart kommer att ställa upp. Viktigt är att ni som är medlemmar i Svenska kyrkan redan nu börjar ställa er in på att rösta i detta val och gärna även engagerar släkt, vänner och bekanta. För det hade varit en prestigeförlust att backa i detta val året innan de allmänna valen. Likaså att ni själva börjar fundera över om ni vill kandidera för vårt parti på någon nivå inför valet 2014 eller om ni känner andra personer som hade varit lämpliga att kandidera. Som det ser ut idag så har vi en stark medvind i opinionsmätningarna och om vårt resultat blir lika bra eller bättre än dessa mätningar så kommer vi att ha många platser som behöver fyllas och då helst med bra och dugliga personer. Att jag skriver detta redan nu är för att valberedningen redan i år kommer att på allvar börja verka med att sätta samman listorna inför valet. Med detta så hoppas jag att SD:syd s nyhetsbrev får ett positivt bemötande av er läsare och att ni kommer att känna er väl informerade om vad som händer i regionen och distriktet trevlig läsning! Avslutningsvis så vill jag passa på så här i årsmötestider att önska alla nya och nygamla företrädare ute i kommunerna och i distriktet lycka till med sina respektive uppdrag under verksamhetsåret! Vänligen Lars-Johan Hallgren, gruppledare SD Region Skåne

3 Innehåll: Vi växer och utvecklas i SD syd Ledarskapsmässa SD firade dom 25 första åren Yrkanden i Regionala tillväxtnämnden Framtidens regionbildning Enkel fråga ställd angående villkoren för personal inom akutsjukvården Behåll medicinhistoriska muséet Möteskonferens med seminarium i Malmö Information från distriktet

4 Vi växer och utvecklas i SD syd Att Sverigedemokraterna växer har ingen kunnat missa. Fler medlemmar och fler aktiva medlemmar gör att vi ständigt får nya krafter att förändra Sveriges politik. En del i att vara ett växande parti under utveckling är förändring av organisationen. För Sverigedemokraterna i Region Skåne har en nyligen genomförd förändring av organisationen kommit att innebära att somliga lämnat uppdrag och andra trätt in i deras ställe. Regiongruppen har fått en ny gruppledare: Lars-Johan Hallgren. Helmuth Petersén har valt att lämna sin tjänst som politisk sekreterare för att istället ägna sig åt kommunpolitik på heltid. Han har efterträtts av två nya politiska sekreterare, Therese Borg och Matthew Bonnor. Helmuth Petersén, numera SD:s tunge man i Trelleborg. Therese Borg. Lars-Johan Hallgren, ny gruppledare. Den tydliga ansvarsfördelningen och det täta samarbetet som nu råder mellan gruppledare, politiska sekreterare och ledamöter i fullmäktige och nämnder ger goda förutsättningar för Sverigedemokraterna i Region Skåne att göra ett ännu bättre politiskt arbete än tidigare, alltid med utgångspunkt i ledorden Förändring, framåt, tillsammans! Matthew Bonnor.

5 Ledarskapsmässa Utställare och seminarier trängdes om uppmärksamheten när Nordens största konferens och mässa för HR och ledarskap gick av stapeln. Från SD var Jens Leandersson och Martin Kirchberg på plats och lyssnade och tog in intryck. Journalisten Anna Bellman var moderator när bland annat Thomas Bodström talade om myglet, makten, medierna och politikens villkor. Bodström var brutalt ärlig och kritiserade korruptionen inom politiken och menade på att riksdagen är omodern i sina system. Särskilt kraftigt angrep Bodström pensionssystemen och riksdagsledamoternas girighet. Jesper Kärrbrink gav en lektion i ledarskap. Passion är avgörande för ledarskap, att brinna för sin sak. Med passion kommer mod och det ger i sin tur innovationsförmåga. Kommunikation, engagemang och närvaro krävs av dig som ledare och det i sin tur bygger företagskulturen. Tyvärr är det för många företag och ledare som dödar motivationen och passionen hos sina medarbetare genom att glömma bort glädjen och humorn på bekostnad av styrning och kontroll. Humor, glädje och känslan av sammanhang är det som driver på för framgång. Thomas Bodström talade om myglet, makten, medierna och politikens villkor, - vilket också är temat i hans nya bok Inifrån. Kärrbrink tog sedan upp nödvändigheten av förändring. En organisation om inte utvecklas i takt med sin omgivning dör ut. Förändring är det enda konstanta inom vetenskapen, förvaltning är oundvikligen död för ditt ledarskap och företaget. Ett annat intressant seminarium höll Tamara Maskovic från företaget Medlingscentrum om konflikthantering. 25 procent av alla chefer överväger att sluta på grund av konflikter som de måste hantera. Konflikter är motsättningar och de är nödvändiga för utveckling. Det är väldigt lite i en konflikt som handlar om sakfråga utan mänskliga relationer först och främst. Skadan vid konflikter är att relationer skadas som går ut över arbetsuppgifterna. För att konflikter ska lösas krävs det att det inte tas ställning för eller emot utan att vara opartisk annars blir du en del av konflikten. Måste leda till skriftliga överenskommelser och absolut inte finnas några tolkningsföreträdare. Oerhört tänkvärd föreläsning. Emma Hernell, United Minds, presenterade en rapport om hur storstäder påverkar människor och hur urbaniseringen påverkar framtiden. Det blev ett starkt Stockholmsfokus i både föreläsningarna och bland utställarna men ändå väldigt lärorikt och givande seminarier. Tamara Maskovic från Medlingscentrum talade om konflikhantering. Foto: Medlingscentrum.

6 SD firade dom 25 första åren Lördagen den 9 februari befann sig ett stort antal av Sverigedemokraternas skånska kommun och regionpolitikerna i Stockholm för att fira partiets 25-årsjubileum. Firandet gick av stapeln på Astoria och inleddes med mingel och välkomstdrink. Därefter bjöd kvällen på middag samt underhållning i form av flera mycket medryckande och minnesväckande tal, lotteri, musik och dans. Stämningen var under hela kvällen mycket god, och det gavs gott om tillfällen för alla festdeltagare att lära känna, och utbyta erfarenheter och åsikter med, partikamrater från hela landet. Vi bjuder på en BILDKAVALKAD från festen - vassego gott folk... Foto 25-års jubileum: SD

7

8

9 Yrkanden i Regionala tillväxtnämnden Vid januari månads sammanträde med Regionala tillväxtnämnden lade Sverigedemokraterna genom Lars-Anders Espert ett ändrings och ett tilläggsyrkande. Ändringsyrkandet rörde Internbudget 2013 och formulerades enligt nedan: I internbudgeten framgår att insatser för att fler utlandsfödda ska få möjlighet till arbete ska ges förtur framför insatser som riktar sig mot de som är födda i Sverige. Vidare finns det i internbudgeten i ett flertal fall pengar avsatta för insatser och projekt som riktar sig enbart mot utlandsfödda. Sverigedemokraterna utgår i alla politiska ställningstaganden från allas lika värde, och från en princip om likabehandling oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning eller politisk övertygelse. Att såsom i den föreslagna internbudgeten särbehandla människor och ge vissa grupper mer stöd än andra baserat på etnicitet går stick i stäv med allas lika värde och med principen om likabehandling. Med anledning av detta yrkas på att samtliga resurser som i Internbudget 2013 är avsatta för insatser och projekt som enbart är tillgängliga för utlandsfödda istället går till insatser som främjar alla arbetslösas möjligheter till arbete eller eget företagande lika mycket, utan åtskillnad baserat på i vilket land den arbetslösa är född. Sverigedemokraterna utgår i alla politiska ställningstaganden från allas lika värde - och likabehandling. Tilläggsyrkandet rörde ett yttrande som skulle lämnas in angående remissen Förslag till riksintresseanspråk för Trelleborgs hamn och formulerades enligt nedan: Det yttrande som skrivits instämmer vi i. Dock bör ett tillägg göras i yttrandet och därför yrkas på: att följande text eller en text med samma innebörd läggs till på lämpligt ställe i yttrandet: Trelleborgs hamn. Eftersom Trelleborgs hamn är av riksintresse och dess expansion gynnar det svenska näringslivet är det inte rimligt att det så som idag är Trelleborgs kommun som står för borgensåtagandet som följer av expansionen. Istället borde det åligga staten att gå i borgen för expansionen av hamnen. Tyvärr avslogs båda yrkandena, vilket medförde att Sverigedemokraterna reserverade sig mot besluten.

10 Framtidens regionbildning Regionalisering fokuserar för mycket på sjukvård och för lite på regional utveckling. Vid en konferens vid Linnéuniversitetet i Växjö deltog Jens Leandersson (SD) där fördjupning ur ett forskningsperspektiv gavs och diskuterades. Regionbildningsfrågan kräver en kunskapsplattform för det rör om vad gäller styrning, organisering och ekonomi. De tre frågeställningar som avhandlades var: Vad säger forskningen om regionalisering och demokratin? Vad finns det för tidigare erfarenheter från bildandet av regioner? Hur ser frågan ut i ett europeiskt och flernivåperspektiv? Både för och nackdelar lyftes fram under dagen och det gavs inga entydiga svar. Forskningsläget stod i fokus och politikens begränsningar var lagda åt sidan. Stor tyngdpunkt ligger på den ekonomiska utvecklingen, ungdomars utbildningsnivåer, lokala industrins möjligheter och andra frågor som påverkas av regionens administrativa organisation. Ett problem är att regionalisering fokuserar för mycket på sjukvård och för lite på regional utveckling. Det stora hotet är medborgarnas ointresse och okunskap som ger ett demokratiskt underskott. Sammantaget så är det bra att frågan lyfts upp på dagordningen så den kan diskuteras. Det finns inga entydiga svar utan beroende på vilket perspektiv du väljer ger dig svar.

11 Enkel fråga ställd angående villkoren för personal inom akutsjukvården Med anledning av den rapportering som förekommit i medierna angående att 34 sjuksköterskor av 54 på intensivvårdsavdelningen på SUS i Lund har anmält att de vill lämna sina anställningar har Sverigedemokraterna lämnat in en enkel fråga till regionrådet Katarina Erlingson. I slutet på förra året varnade Sverigedemokraterna för att denna utveckling eller snarare avveckling skulle ske, och fick i ett replikskifte höra från Katarina Erlingson att hon inte såg några som helst problem med de förändrade avtalen, och att det inte fanns någon som helst risk för att personalen som en följd av de ändrade villkoren skulle bli upprörda eller lämna sina anställningar. Den fråga som Sverigedemokraterna i regionen nu ställt med anledning av ovanstående lyder enligt nedan: - Medger regionrådet Katarina Erlingson att de försämrade villkoren för personalen verksamma inom akutsjukvården på SUS har fått just de följder som Sverigedemokraterna tidigare varnade för? Ja, det var inte mycket till svar vi fick. För att bilda er en egen uppfattning, besök gärna följande länk:

12 Tomma ord och dimridåer från Region Skånes sida, säger Lennart Cegrell, ordförande i Medicinskhistoriska föreningen. Bergaliden som det såg ut när det begav sig... Kristianstadsbladet 7 februari 2013

13 Möteskonferens med seminarium i Malmö Det anordnas många intressanta konferenser som erbjuder inspiration. Bonus är alla utställare som ger tips och vill sälja in sina företag. Två av de föreläsare som satte störst avtryck var Emma Wiklund och Mia Törnblom. Emma Wiklund berättade om sin resa från fotomodell, programledare, skådespelerska till entreprenör som hon är idag. Hennes tips för att lyckas gäller i alla sammanhang. Omge dig med människor som kan andra saker än vad du själv kan Ta hand och vårda ditt nätverk Tänk långsiktigt och ha tålamod Våga misslyckas och lär dig av misstagen Förstå vad du gör, från golvet Utmana dig själv Du konkurrerar med din omvärld och omvärlden utvecklas ständigt så det måste du med göra. Mia Törnblom är en av Sveriges populäraste och mest uppskattade föreläsare om självkänsla och personligt ledarskap. Törnblom fullkomligt trollband publiken under sin föreläsning om mental träning och om hur vi ska tänka positivt. Ta ansvar för dina behov Vi är inte själva normen utan lyssna även på andra Fokusera på din egen del och inte på andra Sluta jämföra dig med andra Öva på att bekräfta dig själv Behandla dig själv som någon du tycker om Fokusera på positiva saker Mia Törnbloms föreläsning bjöd på många skratt och igenkännande aha-upplevelser. Glädje och att inspirera leder till personlig utveckling. Det går att träna upp självkänsla, våra tankemönster och omedvetna reaktioner påverkar hur vi mår, det vi gör och det vi uppnår och vad vi kan göra för att förändra det. Två helt olika kvinnor som inspirerade och bjöd på sig själva fast på helt olika vis men budskapet var detsamma. Ta ansvar för din egen utveckling och vad du kan göra. Hur du ser på dig själv ser andra på dig med. Sluta upp att jämföra dig med andra och bli den bästa av dig själv istället. / Jens Leandersson Regionråd

14 Information från distriktet Skicka in protokollen från årsmötet. Under januari och februari så har kommunförningarna haft sina årsmöten. När ni som varit sekreterare och justerare i kommunföreningarna fått klart era protokoll är det bara att skicka in dem till distriktet och partisekretariatet. Till protokollet ska ni bifoga protokoll från konstituerande styrelsemöte, revisionsberättelse och röstlängd/närvarolista. Till distriktet så ska de skickas in på adressen som även finns på Syds hemsida: SD Distrikt Syd Box Helsingborg Till riksorganisationen skickas de på följande adress: Sverigedemokraterna att: Partisekretariatet Box Kristianstad SDU Syd Tyvärr har SDU (Sverigedemokratisk ungdom) nekats stöd från Ungdomsstyrelsen, för 2013, vilket för SDU Syd innebär att man inte har möjlighet att söka stöd från Region Skåne eller från de flesta kommuner, där man annars kunde sökt ekonomiskt stöd. SDU Syd är därför beroende av ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Därför vill vi från distriktets sida uppmana alla kommunföreningar att se om de har möjlighet att skänka en slant till SDU. Mer information och kontonummer för insättning, kommer inom kort på kommunföreningsmailen. Viktiga datum för Syd Årsmöte samt konstituerande styrelsemöte (1 DS Syd) ?? Konferens/Kickoff med nya styrelsen samt styrelsemöte 2 DS Syd Partisekreteraren träffar Syds styrelse ( & 05 Regionen planerar konferens för regiongruppen) Ordförandeträff (Kristihimmelsfärdsdag) Nationaldagsfirande till Almedalsveckan SDs dag i Almedalen Jimmies sommartal klockan 18.30, Styrelsemöte 3 DS Syd Kyrkovalet, (valvaka?) Ordförandeträff 3, 2013 (Eventuellt större sammankomst) klockan Styrelsemöte 4 DS Syd Ordförandeträff 4, till Landsdagar ( & 26 Budget i Regionfullmäktige) klockan Styrelsemöte 5 DS Syd Ordförandeträff (utse förslag till ny valberedning)

15

Nyhetsbrev SD SYD. juni/2013. Nyheter & Information från Sverigedemokraterna Region Syd. SD Blekinge besökte Köpenhamnskonferens

Nyhetsbrev SD SYD. juni/2013. Nyheter & Information från Sverigedemokraterna Region Syd. SD Blekinge besökte Köpenhamnskonferens Nyhetsbrev SD SYD Nyheter & Information från Sverigedemokraterna Region Syd juni/2013 SD Blekinge besökte Köpenhamnskonferens Bästa partivänner! Nu närmar sig sommaren med stormsteg. Det är en tid för

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 15 november 2008 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen 2007-2008... 3 3. Ekonomisk berättelse...12

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Om chefsutbildning/ledarskap

Om chefsutbildning/ledarskap ÄLDRE TIPS FRÅN COACHEN/FALLBESKRIVNINGAR Om chefsutbildning/ledarskap Denna gång handlar "tips från coachen" om chefsutbildning och ledarskap. Dessa frågor kommer att tas upp. Vad innebär en chefsutbildning?

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer