VSB 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VSB 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 01 VSB 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 02 FÖRORD FÖRORD Samtidigt som Förbundet Unga Forskare växer ser vi för första gången på länge ett ökat söktryck till naturvetenskapliga- och tekniska utbildningar. Vår tillväxt har under året medfört stora omställningar i förbundet, det viktigaste arbetet har handlat om vår plattform för kommunikation. Tydliga utvecklingsmål för kansliet tillsammans med en ny hemsida med tillhörande forum har gjort det möjligt att flytta ut diskussionen om förbundets framtid ur det slutna styrelserummet till en plattform där alla intresserade medlemmar kan delta. Denna demokratiska utveckling är en milstolpe, och nödvändig för att våra aktiva, medlemmar och unga ledare ska kunna göra framgångsrik verksamhet. Det är en viktig pusselbit i vår strävan att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Den hotande ingenjörsbristen, samhällets behov av nya läkemedel och material kommer inte att minska. Snarare talar allt för att det kommer att öka. De här frågorna blir aldrig gamla. Genom Förbundet Unga Forskares verksamhet gör vi skillnad - vi utvecklar ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Det måste alltid stå högst på vår dagordning. Därför är det viktigt att vi bedriver verksamhet med hög kvalitet och verksamhet som når många. Bara då kan vi göra skillnad för Sverige och de unga. Bara då kan vi gå från bra till bäst. Förbundet hade inte kunna göra det här utan alla er som engagerar sig för förbundets sak. Tack för att ni gör skillnad! Det hade inte heller varit möjligt utan alla samarbetspartners som stödjer oss. Stort tack! David Ebbevi Ordförande Förb. Unga Forskare Daniel Madhani Generalsekreterare Förb. Unga Forskare

3 03 UNGA FORSKARE PÅ 1 MINUT UNGA FORSKARE PÅ 1 MINUT Förbundet Unga Forskare finns för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik, och har en mängd olika verksamheter och möjligheter för just dig att utveckla ditt intresse. Vad är du intresserad av? Startades 1977 Syfte Förbundet Unga Forskares syfte är att genomföra organiserad fritidsverksamhet, främja ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik samt dess roll i samhället. Förbundsstyrelsen Leder organisationen och väljs vid förbundets riksstämma. Riksstämman Organisationens årsmöte och det högsta beslutande organet. Kansliet Förbundets anställda. Har under året bestått av Generalsekreterare, Förbundsadministratör, Distriktoch medlemsutvecklare samt TEND-projektledare. Föreningar Förbundet Unga Forskares gräsrötter. Projektgrupper Medlemsform för ungdomar som gör projektarbetet på gymnasiet. Distrikt Regional plattform som finns för att stötta föreningarna. Utställningen Unga Forskare Nationell tävling med regionala delfinaler. De tävlande är gymnasieelever som gjort ett naturvetenskapligt eller tekniskt projektarbete. Projektbanken Verksamhet som möjliggör kontakt med forskare och universitet för gymnasieelever samt stöttar genomförandet av naturvetenskapliga och tekniska projektarbeten. SIYSS Stockholm International Youth Science Seminar, internationella unga forskare kommer till Stockholm för att inspirera svenska gymnasieelever och delta på Nobelfestligheterna. Ämnesstödet Ämnesspecifik hjälp och stöd till medlemmar med intresse inom olika naturvetenskapliga eller tekniska ämnen.

4 I URVAL 2011 I URVAL FÖRBUNDET LANSERAR ÄMNESSTÖDET - Som ett led i att förbättra stödet och förmånerna för våra medlemmar införde förbundet under 2011 vad som kallas för ämnesstöd. Ideella projektledare för elva olika ämnen inom naturvetenskap och teknik rekryteras för att leverera ämnesreletarat stöd och inspiration till medlemmar beroende på vilka ämnesområden de har ett intresse för. Projektledarna har ett brinnande intresse och kompetens inom sina områden och jobbar ständigt med att utveckla former och verktyg för att erbjuda våra medlemmar tips, nyheter, inbjudningar, verksamhetsidéer och annan inspiration. Förbundet har också inrättat den nya medlemsformen Ämnesföreningar, som inom de elva ämnena samlar projektgrupper och enskilda med intresse för ämnet. DAVID EBBEVI TAR ÖVER RODRET - David Ebbevi, 21, medicinstuderande från Borensberg, tar över som ordförande efter Guncha Welsapar. TEND 2.0 PÅ KTH - Det gamla konceptet Naturvetenskap och Teknik för Dig gick under 2011 in i en ny fas med nyanställde projektledaren Nils Gustafsson. Han anställdes på heltid och en utbildningshelg för gymnasieelever hölls på KTH i oktober. Samarbeten har därefter ingåtts med flera universitet och högskolor och projektet kommer att utvecklas vidare under 2012 för att locka ännu fler gymnasieungdomar till att inspirera och entusiasmera yngre ungdomar. UNGA FORSKARES VIKTIGA ROLL BEKRÄFTAD GENOM ANSLAG FRÅN STIFTELSEN MARCUS OCH AMALIA WALLENBERGS MINNESFOND - För två års verksamhet avseende vägen genom det naturvetenskapliga projektarbetet har förbundet mottagit ett bidrag som möjliggör större satsningar på förbundets verksamheter. PR-GRUPPEN - Under hösten tillsatte styrelsen en grupp med uppgift att genomföra en PRutredning. Utredningen ska svara på frågan hur förbundets varumärke och profilering ser ut i dagsläget och hur det bör utformas framöver.

5 I URVAL NYDANANDE BESLUT PÅ ÅRETS RIKSSTÄMMA - Riksstämman hölls på Lidingöskolan Hersby gymnasium med 112 deltagare från 41 föreningar. Förbundet antog en ny åsiktsprofil och vision samt tog det första steget mot ett nytt syfte. Det syftesförslag som fick störst stöd var Ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Detta syfte kommer att föreslås en gång till på riksstämman 2012, eftersom det behöver antas två gånger för att träda i kraft. Hur ser då den drömvärld ut där vårt syfte är maximalt uppfyllt? Svaret på den frågan illustreras av förbundets nya vision: Nyfikenhet för unga framåt! som är den fras vi ska få inspiration från! Deltagarna på Riksstämman blev naturligtvis också bjudna på kväveglass och flera föreningar visade upp sina verksamheter. Bland annat demonstrerade Växjö Tekniska Ungdomsförening sin teslaspole, och deltagarna fick också prova på att göra egen plast. NY EXPERIMENTHANDBOK - Med inspiration från den flera år gamla Aktivitetshandboken har den nya Experimenthandboken tagits fram med experimentbeskrivningar inom fysik, kemi och teknik. Boken innehåller förutom själva recepten även teoretiska förklaringar, materialtips och säkerhetsanvisningar. Den har mötts av positiva reaktioner från flera lärare. Författare är Johanna Rogvall och David Andersson. NY WEBBPLATS - Vår webbplats har under året fått ett fantastiskt lyft med ett helt nytt utseende och layout tack vare vår it-grupp. Vår projektledare i kommunikation Nils Anlind ledde arbetet med att introducera ett nytt diskussionsforum och wiki på webbplatsen. ÖKAT MEDLEMSANTAL STÄLLER KRAV PÅ REGISTRET påbörjade förbundet en välbehövligt ansiktslyft av medlemsregistret. Gränssnittet har blivit bättre och funktionerna betydligt mer användarvänliga för våra föreningar. NYA VÄRDERINGAR FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN - Förbundsstyrelseledamot Sanna Holm arbetade tillsammans med medlemmarna Anna Asratian, Nils Anlind och David Borg för att ta fram nya värderingar för likabehandling. Bland annat slår deras utredning fast att alla i Unga Forskare oavsett

6 I URVAL kön, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning, boendeort och ämnesintresse ska ha lika möjligheter i organisationen. UPPDATERAD POLICY - Förbundsstyrelsen har arbetat med att uppdatera sin policy för organisationen. Den omfattar bland annat diskriminerings-, säkerhets-, miljö- och kommunikationsfrågor, men framför allt slår den fast att Förbundet Unga Forskare är en demokratisk och ideell organisation som styrs av mottot unga för unga. OMVÄRLDSBEVAKNINGSGRUPP - Under hösten startades en omvärldsbevakningsgrupp. Den består av ideellt aktiva från olika delar av organisationen som systematiskt bevakar vad som händer i omvärlden. - Unga Forskare påverkas i stor utsträckning av vad som händer i samhället, och är vi medvetna om förändringarna kan vi förhoppningsvis vara mer förberedda, och anpassa organisationen och verksamheten bättre. De stora förändringarna sker dock sällan över en natt, och det räcker sällan att bara läsa en enda tidningsartikel. Att det pågår en intensiv debatt om framtidens skola i Sverige har nog ingen missat, men vad handlar den egentligen om, vart leder den, och hur kommer det att påverka Unga Forskare?, kommenterar Andreas Svensson i omvärldsbevakningsgruppen. UTBILDNINGSHELG OCH KICKOFF - Enligt tradition samlade förbundet sina distrikts- och verksamhetsaktiva samt förbundsstyrelse och kansli till två gemensamma utbildningshelger under året. I maj samlades runt 80 personer på Barnens ö utanför Stockholm för en helg späckad med utbildning, god mat, socialt umgänge, bastubad och roliga tävlingar. I oktober arrangerades en helg på Kenoro camp utanför Katrineholm under ledning av projektledaren Egzona Vitija och hennes team. Det bjöds på utbildningspass, filmkväll, stjärnskådning och mycket mer. ÖVRE NORRLAND AKTIVT IGEN - Vårt sedan flera år slumrande distrikt i Övre Norrland har vaknat till liv igen och valt in en ny och färsk styrelse! För närvarande håller de till i den lokal som föreningen Umeå Hackerspace hyr i centrala Umeå. STOCKHOLMSDISTRIKTET VÄXER SÅ DET KNAKAR - Stockholmsdistriktet har vuxit rejält under året. Fem föreningar har sökt och fått extra bidrag till olika projekt och aktiviteten i distriktslokalen har gått på högvarv. BERGSLAGEN UTBILDAR UNGA I ROBOTIK - Bergslagendistriktet har sakta men säkert växt och utökat sin verksamhet under året. Bland annat hölls en

7 I URVAL mycket uppskattad kurs i robotik, inkl tävlingsmoment och prisutdelning, på Mälardalens högskola, som lockade många besökare. Lyckat projekt! ÖSTRA GÖTALAND SATSAR PÅ SKOLAN - Östra Götaland har under året satsat på skolbesök i Norrköping och Vimmerby. Distriktet arrangerade också en sommarforskarskola i Linköping. Ett samarbete med Utställningen Unga Forskare har lett till nya externa kontakter. SKÅNE NYSATSAR - Vårt Skånedistrikt har satsat på föreningträffar och skolbesök under året för att öka rekryteringen och föreningskontakten i distriktet. Hemsidan har också fått sig ett lyft och anpassats till förbundets grafiska profil. som också uppmärksammades i lokalmedia. En uppskattad kurs i nanoteknik har också hållts i samarbete med distriktet och ämnesprojektledaren i fysik. Nobelmiddag, föreningsutbildning och andra träffar för föreningarna har också ordnats. UPPSALA-GÄVLEBORG INSPIRERAR MEDLEMMAR OCH ALLMÄNHET - Distriktet höll sin traditionsenliga show för allmänheten under Uppsalas kulturnatt. Vidare hölls den internationella konferensen Strings om strängteori i Uppsala, och medlemmarna köade utanför universitetsaulan natten innan föreläsningarna med Brian Green och Lucy Hawkings. Medlemmar från distriktet och andra delar av förbundet samlades också under fyra sommardagar och spelade spel, badade och löste olika naturvetenskapliga problem. Därutöver anordnades flera studiebesök och sociala aktiviteter för distriktets föreningar. FULL AKTIVITET I VÄST DISTRIKTET - Väst hade en egen station på Experimentverkstaden under Göteborgs Vetenskapsfestival som besöktes av både skolklasser och allmänhet. Distriktet anordnade kurserna Introduktionskursen och Hälsokursen

8 08 PROJEKTBANKEN 2011 PROJEKTBANKEN 2011 Under våren 2011 var Projektbanken med på en turné som Skolverket ordnade. Projektbanken höll föreläsningar om hur man som lärare kan hjälpa elever att komma på egna projekt med hjälp av idégeneratorn som finns på förbundets webbplats. Sammanlagt besökte Projektbanken fyra olika städer och nådde över 400 lärare i Sverige med sin information. Ett samarbete med Skolverket inleddes även under våren. Samarbetet innebar att Förbundet Unga Forskare skulle ordna lärardagar med sponsring av Skolverket, under våren 2012 runt om i Sverige. Den 15:e maj blev texterna till Projektarbetsboken färdiga och designen och layouten var färdig i mitten av juni. Under början på hösten blev Projektarbetsboken färdig och tryckt. Under hösten arbetade man i gruppen med tre stycken introduktionsfilmer som beskriver Projektbankens tjänster till gymnasieungdomar som arbetar med sitt projektarbete. Filmerna finns nu uppe på förbundets webbplats.

9 09 BESÖKREKORD PÅ SIYSS BESÖKREKORD PÅ SIYSS När den 36:e upplagan av Stockholm International Youth Science Seminar anordnades kom 24 av världens främsta unga forskare till Stockholm för en fullspäckad decembervecka. De presenterade sin forskning för sammanlagt 800 gymnasieelever - besöksrekord! -under ett inspirerande seminarium i pampiga lokaler på Skeppsholmen. Enligt tradition deltog forskarna även under nobelföreläsningarna, prisutdelningen och Nobelmiddagen.

10 10 UTSTÄLLNINGEN UNGA FORSKARE REINFELDT DELADE UT STIPENDIER PÅ UTSTÄLL- NINGEN UNGA FORSKARE Utställningen Unga Forskare anordnades i år i 6 städer runtom i Sverige. Fredrik Reinfeldt var på plats som prisutdelare på Kungliga Vetenskapsakademien. Genom det visade han betydelsen av att premiera och satsa på unga talanger inom naturvetenskap och teknik. -Utställningen Unga Forskare har haft ett mycket bra år med många bra forskningsprojekt. Vi har sett alltifrån en undersökning om gäddors storlek utanför Karlshamn till den revolutionerade upptäckten av ett nytt material, genomskinlig metall, säger Louise Wallin, årets projektledare. OCH ÅRETS STIPENDIATER ÄR... Intel International Science and Engineering Fair (världens största tävling för tekniskt och naturvetenskapligt intresserade ungdomar som i år hålls i Los Angeles) Daniel Nordqvist och Sanne Johansson. Research Science Institute (sex veckors forskarläger på Massachusetts Insitute of Technology) Johannes Orstadius och Dennis Alp. EU-Contest (en veckas utställning i Helsingfors) Henrik Nylander, Johan Danielsson, Victoria Welander och Anna Welsapar. London International Youth Science Forum (två veckors forskningsforum i London) Frida Ulander, Louise Dahlin och Sanna Renius. China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (en nationell tävling och expedition i Kina) Josefin Jansson Edqvist och Hjalmar Ekberg Skog.

11 11 SJUDANDE AKTIVITETER SJUDANDE AKTIVITETER I FÖRBUNDETS FÖRENINGAR OCH PROJEKTGRUPPER Uppsala Naturvetenskapliga Förening förmedlar samarbeten mellan industri och akademi. Föreningens syfte är att ge studenter möjlighet att praktiskt tillämpa sina teoretiska kunskaper genom främst biotekniska eller bioinformatiska forskningsprojekt som bedrivs tillsammans med universitet och företag. Umeå Hackerspace består av teknikintresserade kompisar som bland annat byggt en egen 3Dprinter, så kallad reprap. Det var medlemmar ur denna förening som under året bestämde sig för att starta upp förbundets vilande distrikt i Övre Norrland. Stockholmsföreningen KYSS på Kungsholmens gymnasium har kommit igång ordentligt under året. De har anordnat en rubiks kub-tävling, hållit studiecirklar för elever på skolan och har dessutom instiftat ett stipendium som delas ut till naturvetenskapliga projektarbeten. Medlemmarna har också varit på studiebesök på Stockholms universitet. Ekosystemtekniksektionen på Lunds Tekniska Högskola har haft ett aktivt år. Det har ordnats spex, sittningar, pubar, sektionssafari och mycket annat. Sektionens syfte är att arbeta för en hög kvalitet på utbildningen och en bra studiemiljö för studenterna. De sysslar också med att marknadsföra sektionen och utbildningen externt gentemot företag och blivande arbetsgivare genom bl a arbetsmarknadsdagar. Sektionen ger också ut tidningen Ekolodet.

12 12 SJUDANDE AKTIVITETER Projektgruppen Akvariefi skars minne har undersökt olika akvariefiskars minneskapacitet och förmåga att lära sig nya saker. Genom tester med hinderbanor där mat lagts ut i ena änden och färgade inhägnader där maten varje dag placerades i inhägnader med samma färg, kom gruppen fram till att fiskarna visade viss inlärningsförmåga. Projektgruppen Forskarlaget För Framtida Energilösningar har testat att påverka Grätzel-cellens genereringsförmåga genom att modifiera ph-värdet i växtextraktet i cellen. Gruppen tog fram runt 50 testceller som de experimenterade med tills de fått fram tillräckligt med värden för att kunna få medelvärden för sura, basiska respektive ph-neutrala celler samt jämföra standardavvikelse.

13 13 MEDLEMSSTATISTIK 2011 MEDLEMSSTATISTIK 2011 Kartans markeringar visat sätesorten till våra föreningar. Stockholms län 23 Göteborg 12 Linköping 10 Uppsala 8 Lund 6 Kalmar 3 Växjö 2 Landskrona 2 Falun 2 Mölndal 1 Västra frölunda 1 Ulricehamn 1 Trollhättan 1 Umeå 1 Hedby 1 Strängnäs 1 Karlskrona 1 Kungsbacka 1 Träslövsläge 1 Svalöv 1 Högsby 1 Trelleborg 1 Malmö 1 Katrineholm 1 Örebro 1 Karlskoga 1 Norrköping 1 Antal medlemmar: Antal föreningar: 86 Antal projektgrupper: 36 Andelen pojkar i förbundet: 47% Andel flickor i förbundet: 53%

14 14 MEDLEMSSTATISTIK 2011 I diagrammet nedan visas antal föreningarna och projektgrpperna inom våra olika ämnesföreningar. Vissa föreningar har mer än ett ämne. I diagrammet nedan visas hur många föreningar och projektgrupper som finns i varje distrikt.

15 15 FÖRBUNDSSTYRELSEN 2011 FÖRBUNDSSTYRELSE 2011 David Ebbevi, ordförande Sanna Holm, vice ordförande Andreas Svensson, kassör Robert Piehl-Fridqvist, näringslivschef Diana Diez, ledamot Yi-Hua Zhang, ledamot David Andersson, ledamot Karl Larsson, ledamot

16 16 DISTRIKTSORDFÖRENADE 2011 DISTRIKTSORDFÖRANDEN 2011 Unga Forskare Stockholm: Tove Verner-Carlsson Unga Forskare Uppsala-Gävleborg: Martin Norlin Unga Forskare Bergslagen: Johnny Berlin Unga Forskare Skåne: Viktor Curovic Unga Forskare Väst: Filippa Hallqvist Unga Forskare Övre Norrland: Mikael Nordfeldth Unga Forskare Östra Götaland: Elin Kalén

17 17 PERSONALEN 2011 PERSONAL 2011 Theresia Silander Hagström, generalsekreterare fram till juli Sandra van Hunen, förbundsadministratör Daniel Madhani, generalsekreterare från juli Nils Gustafsson, projektledare TEND Tove Ladberg, distrikts- och medlemsstödsutvecklare

18 18 PROJEKTLEDARE 2011 PROJEKTLEDARE 2011 Louise Wallin, Utställningen Unga Forskare Gustav Johansson, Projektbanken Harald Carlstrand, SIYSS Nils Gustafsson, TEND Diana Diez, Riksstämman Karl Larsson, Unga Forskare i Finland, fram till maj Mikaela Hedström, Unga Forskare i Finland, från maj Egzona Vitija, utbildningshelgen Nils Anlind, kommunikation Johannes Z Wolff, ämnesprojektledare Astronomi Rikard Ahrgren, ämnesprojektledare Biologi & Geologi, Hälsa & Medicin Sanne Johansson, ämnesprojektledare Bioteknik & Biokemi Sebastian Sahlin, ämnesprojektledare Data & Programmering, Elektronik, Teknik Alexander Osika, ämnesprojektledare Fysik Johanna Rogvall, ämnesprojektledare Kemi Louise Lennartsson, ämnesprojektledare Matematik Linda Martinsson, ämnesprojektledare Miljö & Klimat Martin Norlin, it-gruppen

19 19 SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS ASTRA ZENECA BERTIL WOLLERTS STIFTELSE BILLERUD AB BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA FORMAS GÖTEBORGS UNIVERSITET HELGE AXSON JOHNSONS STIFTELSE HERSBY GYMNASIUM HERTZ HÖGSKOLAN I SKÖVDE ICA KVANTUM VÄRTAN INTEL SWEDEN AB KJELL OCH MÄRTA BEIJER STIFTELSE KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN KUNGLIGA VETENSKAPSAKADEMIEN LINKÖPING UNIVERSITET LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET NATIONALENCYKLOPEDIN NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN - VID GÖTEBORGS UNIVERSITET NORDVÄXT OSCAR OCH MARIA EKMANS DONA- TIONSFOND PLAST- OCH KEMIFÖRETAGEN RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSE REJLERS INGENJÖRER AB RIKSUTSTÄLLNINGAR SECO TOOLS AB SKOLVERKET STENA METALL AB STIFTELSEN CHELHA STIFTELSEN GUNDEL CORNELIA - BABS STIPENDIEFOND STUDIEFRÄMJANDET SVENSKA AKADEMIEN SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET TEKNISKA MUSEET TERUMO SWEDEN AB TYRÉNS UPPSALA UNIVERSITET WENNER-GREN STIFTELSERNA ÅKE-WIBERG STIFTELSE ÖREBRO UNIVERSITET

20 20 MÅLUPPFYLLELSE MÅLUPPFYLLELSE 1. Gymnasieelever Gymnasieelever är en prioriterad målgrupp i Unga Forskare. En stor andel av våra medlemmar går på gymnasiet och mycket av vår nuvarande verksamhet bedrivs där. Mål 1.1: Elever gör projektarbetet med Unga Forskare Indikator: Antal unga som gör sitt projektarbete med hjälp av en eller flera av Unga Forskares verksamheter inriktade på projektarbete. TEND: 45 Utställningen: 350 Projektbanken: 80 Resultat: 475* Mål: 468 Mål 1.2: Elevers projektarbete inspireras och/eller utbildas av Unga Forskare Indikator: Antal unga som inspireras eller utbildas av Unga Forskares verksamhet inriktat på projektarbete. (inklusive besök på webbplatsen) TEND: 2500 SIYSS: 850 Utställningen: 500 Projektbanken: 7000 Resultat: 10850* Mål: 2300 Mål 1.3: Lärare använder Unga Forskare som verktyg i sitt undervisningsarbete Indikator: Antalet lärare som använder förbundets verktyg eller förbundet som ett verktyg. SIYSS: 60 Lärarnyhetsbrevet: 85 TEND: 130 Projektbanken: 437 Utställningen: 350 Webbplatsen: 100 Resultat: 1125* Mål: Medlemmar Allt som förbundet gör har sitt ursprung i medlemmarna. Det är viktigt för förbundet att vi ger våra medlemmar möjlighet att utveckla sitt intresse inom nv/te. Vid sidan av detta är det också viktigt för förbundet att vi växer i medlemsantal eftersom det stärker vår röst i den offentliga debatten och vid förhandlingar med företagspartners och sponsorer. Mål 2.1: Lokalavdelningarna upplever att de får det stöd de behöver för att utföra sin verksamhet och ta hand om sina medlemmar Indikator: Andelen lokalavdelningar som uppger att de fått stöd som inte är pengar, som de behöver för att utföra sin verksamhet. Resultat: 80%** Mål: 40% Indikator: Andelen lokalavdelningsmedlemmar som uppger att de fått stöd av sin lokalavdelning att ägna sig åt sitt intresse inom nv/te. Resultat: 89%** Mål: 40%

21 21 MÅLUPPFYLLELSE 2.2 Mål: Öka antalet medlemmar i Unga Forskare Indikator: Antalet bidragsgrundande medlemmar. Resultat: Mål: Indikator: Antalet lokalavdelningar. Resultat: 84 Mål: Mål: Unga Forskares struktur och organisation missgynnar inte något intresse för något av naturvetenskapens eller teknikens delområden Indikator: Relativ avvikelse mellan lokalavdelningarnas verksamhetsområden i verksamhetsberättelsen och fördelningen av intresse hos vår målgrupp. Resultat: 30%* Mål: 50% 2.4 Mål: Det är enkelt att förverkliga nya idéer för utåtriktad verksamhet Indikator: Antalet lokalavdelningar som startar nya utåtriktade verksamheter. Resultat: 44% av antalet föreningar** Mål: 5 (motsvarar 6% av antalet föreningar) 3. Exponering För att förbundet ska ha bra förutsättningar att vara syftesuppfyllande måste vårt varumärke bli starkare. Fler personer behöver känna till och tycka om Unga Forskare och vad vi står för. 3.1 Mål: Distrikt, verksamhetsgrupper och lokalavdelningar gör utåtriktad reklam för sin egen och Unga Forskares verksamhet Indikator: Andel av Unga Forskares lokalavdelningar som gjort utåtriktad reklam av sin egen och Unga Forskares verksamhet. Resultat: 10% (53% för bara sin egen verksamhet)** Mål: 10% Indikator: Andelen av Unga Forskares distrikt som gjort utåtriktad reklam för sin egen och Unga Forskares verksamhet. Resultat: 100% Mål: 100% Indikator: Antal gånger som Unga Forskare omnämns i media. Resultat: 45* Mål: Mål: Förbundet Unga Forskare uttrycker åsikter som ligger i linje med dess åsiktsprofi l Indikator: Antal tillfällen som åsiktsprofilens åsikter har exponerats i media. Resultat: 4* Mål: 8 * är en uppskattning och kan avvika med ±5. ** avser % av de som svarat på enkätundersökning.

22 ÅRSBOKSLUT FÖR FÖRBUN- DET UNGA FORSKARE Balansräkning Org.nr: (tusental kronor) Not 12/31/ /31/2010 Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga placeringar 3 2, Summa anläggningstillgångar 2, Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar 4 2, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar 2, Kassa och bank 148 1,190 Summa omsättningstillgångar 2,961 1,810 Summa tillgångar 5,017 2,584 Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Balanserat kapital 1, Ändamålsbestämda medel Nationella verksamheters resultat 88 Årets resultat Summa eget kapital 1,978 2,215 Skulder Långfristiga skulder 6 53 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Beviljade, ej utbetalda anslag 7 2,105 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda bidrag Summa skulder 3, Summa skulder och eget kapital 5,017 2,584 Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

23 23Resultaträkning (tusental kronor) Intäkter Ungdomsstyrelsen - Statsbidrag Ungdomsstyrelsen - Medel till 1,512 1,735 org. arb för barn & ungdom på lokal nivå Stiftelser & Fonder Sponsorer Förtagspartner Stipendieintäkter Övriga intäkter Bidrag Arvsfonden 1,049 Summa intäkter 4,107 5,059 Kostnader Nationella verksamheters kostnader not Verksamhetskostnader inkl. föreningsbidrag -1,561-1,797 Personalkostnader -1,541-1,107 Stipendiekostnader Summa kostnader -4,390-4,146 Resultat före avskrivningar Avskrivningar på inventarier not Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter Utdelning värdepapper 41 7 Ränteintäkter 11 4 Övriga finansiella intäkter 1 Finansiella kostnader Övriga finansiella kostnader -1 0 Summa fi nansiella poster Årets resultat

24 24Tilläggsupplysningar (tusental kronor) Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med stadgarna och god redovisningssed. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Samtliga inventarier skrivs av på 5 år. Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde förutsatt att nedgången i marknadsvärde anses vara bestående. Förutbetalda bidrag Inbetalda bidrag som skall nyttjas kommande räkenskapsår redovisas som förutbetalda bidrag. Not 2 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp 0 0 Årets försäljningar 0 0 Årets utrangeringar 0-80 Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar -5-4 Årets utrangeringar 0 80 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde 3 8 Not 3 Långfristiga placeringar Ingående anskaffningsvärde Årets avyttringar 0 0 Årets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde Nedskrivningar 0 0 Bokfört värde Marknadsvärde

25 25Not 4 Övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar Kjell och Märta Beijers stiftelse 625 Wenner-Gren stiftelserna Stift. Marcus och Amalia Wallenbergs 1600 minnesfond Åhlén stiftelsen 100 Stift. Lars Hiertas minne 25 Åke Wiberg Stiftelse 25 Ragnar Söderbergs Stiftelse 75 Kreditkort 0 7 Personliga Förskott 0 2 Skattekonto 12 1 Uppstartsbidrag förening 0 5 Fordran projektgrupp 2 70 Fordran distrikten 0 60 summa Not 5 Eget kapital Balanserat kapital 1, Årets omföringar av ändamålsenliga medel Årets omföringar av verksamheternas resultat Årets resultat Utgående kapital 1,391 1,725 Ändamålsbestämda medel Per Wallén Ändamålsbestämda medel Utvecklingsfonden Summa ändamålsbestämda medel Ack resultat SIYSS Ack resultat Projektbanken 55 0 Ack resultat Utställningen 53 0 Summa nationella verksamheters resultat 88 0 Summa eget kapital 1,978 2,215 Not 6 Långfristiga skulder Avser kapitalet från det vilande distriktet 53 0 Nedre Norrland Summa Långfristiga skulder 53 0

26 26Not 7 Beviljade, ej utbetalda anslag Kjell och Märta Beijers stiftelse Åhlén stiftelsen Chelha Wenner-Gren stiftelserna Lars Hiertas minne Stift. Marcus och Amalia Wallenbergs 1,600 0 minnesfond Summa beviljade, ej utbetalda anslag 2,105 0 Not 8 Nationella verksamheters kostnader SIYSS Projektbanken Utställningen summa

27 27

28 28

FÖRBUNDET UNGA FORSKARES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

FÖRBUNDET UNGA FORSKARES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 FÖRBUNDET UNGA FORSKARES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1 FÖRORD Sveriges framtid är Unga Forskare. När vi från Förbundet Unga Forskares sida summerar det gångna året kan vi konstatera att det varit händelserikt

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsbokslut per 2007-12-31

Årsbokslut per 2007-12-31 1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5 2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Resultaträkning 2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Not Medlemsavgifter 330639 305328 Gåvor och bidrag 1 1174474 1374174 Övriga verksamhetsintäkter 2 944519 2383555 Övriga intäkter 3 424394

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(8) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Årsbokslut 2014/2015

Årsbokslut 2014/2015 Styrelsen för Credo - Sveriges evangeliska student- och gymnasiströrelse får härmed avge Årsbokslut 2014/2015 för räkenskapsåret 1 juli 2014-30 juni 2015 Innehåll: sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2012 2011 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 356 175 348 000 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-15 000 Försäljning av publikationer 29 665 23 660 Övriga intäkter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

TÄVLINGSVERKSAMHET 2008

TÄVLINGSVERKSAMHET 2008 TÄVLINGSVERKSAMHET 2008 Racing Under året som gått har klubben arrangerat 2 st. STCC-deltävlingar, ingående i SM, med utmärkta resultat av både funktionärer och tävlande. Org.kommittén Racing DM/KM-tävlingar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning Org.nr Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning 2016 Org.nr.

Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning Org.nr Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning 2016 Org.nr. Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning 2016 3 Flerårsöversikt 2014 2013 Nettoomsättning 6 023 281 2 968 661 241 640 5 916 996 Resultat efter finansiella poster -732 419 116 778-62 504-408 493 Soliditet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer 802014-7164 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Flygsportförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 3 949 3 784 4 024 2 800 2 283 Gåvor 90-konto 39 1 5 0 0 Medlemsavgifter 22 19 15

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen ÅRSREDOVISNING 2015-01-01--2015-12-31 för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen 1 Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bostadsrättsföreningen

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn Förord: 2013 var ett händelserikt år hos Unga forskare. Det var första året vi testade att dela in Unga forskare i termerna värdeskapande- och värdestödjande verksamheter. Vi formulerade mål kring detta,

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret ! Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer