Tekniken i skolan. Teknikspanarna på turné igen NYHETSBREV FÖR TEKNIKÄMNET I FÖRSKOLA OCH SKOLA NR 1 MARS 2011 ÅRGÅNG 17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniken i skolan. Teknikspanarna på turné igen NYHETSBREV FÖR TEKNIKÄMNET I FÖRSKOLA OCH SKOLA NR 1 MARS 2011 ÅRGÅNG 17"

Transkript

1 Tekniken i skolan NYHETSBREV FÖR TEKNIKÄMNET I FÖRSKOLA OCH SKOLA NR 1 MARS 2011 ÅRGÅNG 17 Teknikspanarna på turné igen TEXT OCH FOTO: KATARINA BLOMQVIST, CETIS Fyra år har gått sedan Teknikspanarna var på nationell turné senast. Den här gången är det ca elever som får besök av unga ingenjörer. Karlshovsskolan i Norrköping anmälde sitt intresse och under två dagar har elever och lärare blivit introducerade i teknikspaningen. In i klassrummet kommer 16 elever i åk 4, de förses med brickor med siffror på och delas in i arbetsteam. Ingenjörerna Åsa Ullrich och Jacqueline Simonsson börjar med att fråga vad de tänker på när de hör ordet teknik. -Flygande bilar! Micro! Spis! Säng! Soda Stream! Mixer! Dator! Fotboll! Någon elev säger att hela skolan är teknik, och det är precis vad det är. - Så bra säger Åsa, vi är ute efter nya teknikspanare och ni vet ju redan vad teknik är. Nu gäller det att hitta ny teknik så att vi kan förbättra och utveckla det vi har. Teknik är ju också det som gör livet roligare. Det håller alla barnen med om. Jacqueline fortsätter att berätta om att teknik är ett vitt begrepp; allt från MP3-spelare till rör, pumpar och gungorna på skolgården. Åsa Ullrich och nyfikna elever. - Varför ska vi förbättra och utveckla tekniken som finns, undrar Jacqueline. Jo, vi ska ta hänsyn till vår miljö och då behöver vi uppfinnare som tänker nytt. Jag vill också kunna spela TV-spel när jag blir gammal, då måste någon komma på nya, större handkontroller, och så kanske jag vill ha en tuffare rollator, någon måste designa en sådan! I sex olika teknikstationer får barnen testa sina kunskaper och sin förmåga att lösa uppgifter. Här ryms områden som hem och hushåll, bondgården, rymden, miljö- och transportfrågor Forts. s. 3

2 Nu borde det väl ändå vara dags? TEXT: THOMAS GINNER, FÖRESTÅNDARE, CETIS Teknikföretagen, som organiserar 3500 svenska industriföretag, har i fl era år medverkat till att utveckla grundskolans teknikämne, framför allt genom Teknikspanarna och Årets teknikutbildning. Vid starten 2004 var intresset för de kringresande teknikspanarna rätt begränsat. Det var heller inte alltid lätt att hitta bidrag med tillräcklig höjd till Årets teknikutbildning. Men något har hänt och under senare år tycks utvecklingen ha vänt, menar de ansvariga på Teknikföretagen. Det är nog precis så det är. Vi har kunnat iaktta liknande tendenser inom de områden CETIS är verksamt. Läget är betydligt bättre nu än för t.ex. tio år sedan. Å skräp vore det väl annars att teknik är ett obligatoriskt ämne i hela grundskolan sedan 1980 borde ju trots allt slå igenom så småningom Samtidigt konstaterar Teknikdelegationen i sitt betänkande Vändpunkt Sverige att läget är långt ifrån acceptabelt. CETIS har vid fler tillfällen påpekat att merparten av dem, som undervisar i teknik, Fingrar i arbete från fortbildning i teknik. Foto: Claes Klasander saknar utbildning i ämnet: Cirka 65% har ingen eller högst någon dags utbildning. Detta faktum ställer krav på omedelbara, breda och långsiktiga insatser. Vem ska få sätta betyg? En ny kursplan skall introduceras. Även om den nu är tydligare och anger ett centralt innehåll, är det nog svårt att göra ett bra jobb om man inte har någon aning om vad det centrala innehållet faktiskt beskriver. Därtill kommer det nu kunskapskrav, eller låt oss kalla dem betygskriterier, också för åk 6. Om man inte kan ämnet och aldrig har satt betyg i det hur kommer det att sluta. Och med så få utbildade lärare i teknik vilka kommer överhuvudtaget vara behöriga att sätta några betyg? Ta teknikämnet på allvar! Skall man nu ta det obligatoriska teknikämnet på allvar och det tycker ju både riksdag, Teknikdelegation, IVA och många andra krävs snabba och långsiktiga insatser. CETIS har, med hjälp av medel från Skolverket och tillsammans med bl.a. landets lärarutbildare i teknik och representanter för Science Centers och KomTek, tagit fram ramkursplaner för kompetensutveckling av personal i förskola och årskurs 1-6. Vi skulle också kunna göra något liknande för 7-9. Ganska snabbt skulle vi kunna få till stånd ett nationellt kursutbud på ett stort antal orter. Men än har vi inte hört något och tiden går. Kanske kan man hoppas att teknik blir ett av de större utbildningsområdena i det nya Lärarlyftet men då krävs det nog att kommunala företrädare och skolledare vaknar till. I tid. Thomas Ginner Foto: Christina Wallnér Tekniken i skolan ges ut av CETIS, Centrum för tekniken i skolan, vid Linköpings universitet. Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger per år med en upplaga på ca 9000 exemplar. Redaktör: Claes Klasander, CETIS Postadress: Linköpings universitet Campus Norrköping NORRKÖPING e-post: Telefon: Ansvarig utgivare: Thomas Ginner e-post: Tryck: V-TAB ANNONSBOKNING Rekvisitör: Katarina Blomqvist Postadress: CETIS Linköpings universitet Norrköping e-post: Telefon: Mobil: Aktuella priser med mera finns på PRENUMERATION Beställ ditt eget exemplar gratis från CETIS hemsida KONTAKT Projektledare: Eva Skogman Telefon: e-post: 2 Tekniken i skolan nr

3 Forts. från s. 1 och vilken maskin som hör till vilken ritning. Teknikhistoria, som t.ex. Leonardo da Vincis helikopterritning från 1483 blandas med frågor om modern teknik som pastöriseringsmaskinen och espressomaskinen. Och vem av barnen hade kunnat tänka sig att den första mobiltelefonen vägde mer är 30 kg? Bra inspiration i viktigt ämne Nina Sandén, 4-6-lärare, tycker att det var jätteintressant att få chansen att vara med på teknikspanarturnén. - Det här blir intressant, dels för att vi som lärare behöver utvecklas hela tiden, och för att kunna jämföra klasser som inte fått den här kunskapen. - Vi började med teknikämnet tidigare under hösten och det här ligger i tiden för oss. Vi får ny inspiration och teknikspaning är ett bra sätt att variera sin undervisning på. Hitta nya idéer för miljö och transport. Efter att de sex stationerna är avklarade avslutas eftermiddagen med tre korta filmer där ingenjörer pratar om sina forskningsområden som trafiksäkerhet, mjölkproduktion, miljö och utveckling av datorer för funktionshindrade. Barnen har lärt sig mycket nytt, men har samtidigt visat att de redan vet en hel del om teknik. Åsa Ullrich avslutar med att säga att förhoppningen är att materialet och informationsträffar med lärarna ska fungera som en kickoff inför fortsatt viktigt teknikarbete i skolorna i landet. Teknikspanarna startade Med den nationella turnén som pågår under två läsår är målet att öka teknikintresset hos dagens ungdomar samt att inspirera lärare att arbeta mer med teknikämnet. Fem unga ingenjörer som arbetar med turnén under första terminen har besökt orter mellan Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Kalmar. Egna erfarenheter som dragits är att många elever bidrar med nya kunskaper. Barnens grundkunskaper skiljer sig från ort till ort, men intresset hos lärarna är detsamma över landet. Under åren mellan turnéerna har lärare kunnat hämta lektionsförslag på nätet. Teknikspanarna finansieras av Teknikföretagen som i sin tur består av företag i landet. Designa en bil för öknen. Regionala konferenser i höst På sex orter, från norr till söder, anordnas Polhemskonferenser i höst. Veckorna fylls med den nya teknikkursplanen, bedömning, seminarier och inspiration från Christoffer Polhems genialiska innovations- och entreprenörsförmåga. Upptäck hur teknikundervisningen kan laddas med hjälp av denna ikon. För mer information, se sep Umeå 28 sep Stockholm 4 okt Karlstad 5 okt Göteborg 11 okt Malmö 12 okt Norrköping Polhem 350 år Tekniken i skolan nr

4 Provbank och bedömningsstöd i teknik Skolverket kommer under hösten att ge lärare möjligheter att finna bra bedömningsstöd på sin webbplats. Redan nu har några skolämnen delar av sitt material publicerat. För teknik kommer det under hösten. TEXT OCH FOTO: KATARINA BLOMQVIST, CETIS - Vi har i ett första skede arbetat med att pröva ut uppgifter som rör teknisk förändring och tekniska system. Nu håller vi på med utprövningen av uppgifter som innefattar olika former av konstruktionsuppdrag, bl.a. om design, elektronik och hydraulik, säger projektledare Claes Klasander, CETIS. Ett tjugotal lärare i landet har varit engagerade med att låta elever genomföra uppgifterna. - Deras åsikter om uppgifternas utformning och om elevernas kvalitativa nivåer i lösningen av uppgifterna har varit värdefulla bidrag, påpekar Ann Zetterqvist, Göteborgs universitet, som också deltar i projektet. Uppgifterna i provbanken ska, inför genomförandet av Skola 2011, ta sin utgångspunkt i kursplanens centrala innehåll och visa på relationen till de förmågor som eleverna ska utveckla. - De ska kunna användas både för formativ och summativ bedömning, som inspiration för undervisning och vara ett sätt för föräldrar och elever att få kunskaper om teknikämnets karaktär, säger Karin Bårman, anvarigt undervisningsråd vid Skolverket. Provbanken med bedömningsstöd för teknik beräknas vara tillgängligt under hösten. Teknikföretagen presenterar stolt: Ett helt nytt kostnadsfritt lektionsmaterial för er teknikundervisning. Inspirationsmöten för alla lärare. Information och anmälan: LÄRARMATERIAL MED 40 KONKRETA LEKTIONER KOPPLAT TILL KURSPLANEN I TEKNIK SVERIGETURNÉ MED INSPIRATIONSMÖTEN FARTFYLLDA OCH ROLIGA ÖVNINGAR MASSOR MED INSPIRATION, TIPS OCH IDÉER GRATIS FÖR ALLA LÄRARE I ÅRSKURS 4-6 Om Teknikspanarnas inspirationsmöten Nu ger vi oss ut på en Sverigeturné för att presentera Teknikspanarnas nya lektionsmaterial. Under två trevliga och fartfyllda timmar går vi igenom materialet och visar hur enkelt det är att använda i teknikundervisningen. Materialet är kostnadsfritt för alla lärare som deltar vid inspirationsmötet. Vi passar också på att hålla en kickoff med era elever. Under 90 minuter får de testa sex stycken Teknikspanarutmaningar, guidade av två unga ingenjörer. Sedan 2004 har Teknikspanarnas turné mött elever och lärare. Med ett helt nytt koncept åker vi ut igen för att under fyra terminer träffa elever och 6000 lärare. Teknikspanarna är en satsning från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. 4 Tekniken i skolan nr

5 Teknik när det är som bäst TEXT OCH FOTO: TORSTEN HOLMSTRÖM När undervisning möter elev och ljuv musik uppstår är läraryrket inte bara världens viktigaste, utan också det roligaste. Och när en gammal humanist som jag vederfars denna känsla av pedagogisk lycka i ett ämne som teknik, vill man gärna dela med sig av sina erfarenheter. gav oss ut på en målmedveten resa i teknikens värld. Elever från den nedlagda Odarslövs skola hade flyttats till Vallåkra skola. Här möttes två olika skolkulturer. Under lekfulla former fick eleverna nu lära känna inte bara varandra, utan även bekanta sig med en flora av uppfinningar från stenyxan till datorn. Att ställa frågor inom teknikens begreppsvärld är ovant. Och så utvecklades även förmågan att få träna sig i muntlighet och redovisa sitt föremål inför alla klasskamrater. Kunde vi också bilda en teknikhistorisk tidslinje? Starten kunde inte ha blivit bättre, spännande möten uppstod och vi tog en ny ansats. Att få i uppdrag att anpassa undervisningen i teknikämnet till de nya kursplanekraven är en utmaning för de flesta, säkert även de initierade. Med stöd från rektor Violet Salomonsson och i samarbete med NOlärare Annika Olsson grep jag mig an utmaningen. Skolan i fråga råkade dessutom vara en ny bekantskap för mig, liksom de flesta av de sextiotalet berörda eleverna i årskurserna 4 5. Men hjälp stod att få och på mycket nära håll, under webbadressen: Den enda svårigheten låg i att sovra bland alla spännande försök med teknik som fanns. Vi ville inte fastna i fällan att planera för undervisning, utan arbeta efter de förmågor som skall utvecklas i ämnet. Skolverkets arbetskopior tillhandahöll Kunskapskrav i åk 6 och en bedömningsmatris upprättades som ledstjärna. Till sist fastnade vi för popubokens pedagogiska möjligheter. Popupboken är teknik Kollegor bistod med barnböcker i popupform, böcker med rörliga delar. Kort är kanske en vanligare företeelse. Många igenkännande blickar följde Exempel på en popupbok. introduktionen. Nya ord togs in under arbetes gång som t.ex. in- och utbuktning, öppningsbara flikar, dragbara remsor, bilder som roterar, fjädrar, mekanism, gångjärn, båge, illustration m.m. Först tränade eleverna på de olika teknikerna i små grupper, därefter följde redovisning för varandra. Här prövades olika förmågor, att följa en instruktion, konstruera, rita, skriva bildtext och vem ville förresten gå ut på rast? Än roligare blev det att få göra en egen bok och själv välja utformning och innehåll. Vad skulle boken handla om, vem skulle läsa den och med vilka tekniker vill jag förmedla mitt budskap? Tacksam ämnesintegration Vi var plötsligt mitt uppe i ett tematiskt arbete och elevtimmarna hade en strykande åtgång. Då gällde det att veta vart vi var på väg. Tillsammans skulle vi lära och att få ge respons på kamraternas böcker är inte alltid lätt, men nyttigt. Och så roligt att få visa upp böckerna för andra, både i skolan och hemma. En starter för längre arbetspass hittade vi också; övningen Lapp på ryggen, med olika teknikbilder, tilltalade och vi Istället för läxor Ett nytt begrepp dök upp: omvärldsuppgift. Vilket tilltalande ord för de gamla otidsenliga läxorna! Att i hemmet söka svar där vi inte kan finna dem i skolan är både ansvars- och meningsfullt. Var finns rörliga mekanismer? Diskmaskinen gav vägledning och associationer till popupbokens delar. Fantasin kände inga gränser när det gällde elevernas vetgirighet och tavlan i klassrummet fylldes snart med exempel på elevernas nyförvärvade teknikkunskaper. I skolbiblioteket kunde resultatet beundras av stora och små, ingen behövde tvivla på att inte ha levt upp till målen. Deras böcker var bevis nog. Utan att behöva jämföra sig med någon hade också insikten i egna styrkor och svagheter ökat. Alla hade haft en egen utmaning och skolan kändes plötsligt likvärdig. Att sedan årets traditionella julpyssel kom att bli på temat popup är en annan historia. Detalj ur en popupbok. Tekniken i skolan nr

6 Ett centralt innehåll Vi såg till att grundligt dokumentera för framtida behov och kollegor. Vi kunde konstatera att förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer hade stärkts hos alla elever. Mycket jobb återstår innan vi tillgodosett styrdokumentens krav, ett är säkert, innehållet i kursplanen känns inte längre lika omfattande och ouppnåeligt. Men framförallt, det är kul med teknik, hur kul som helst! Ur några ämnens centrala innehåll, enligt Lgr 11: - Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter (Tk) - Några enkla ord och begrepp för Alla elever var stolta över sina popup-böcker! att benämna och samtala om tekniska lösningar (Tk) - Texter som kombinerar ord och bild (Sv) - Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare (Sv) - Framställande av berättande och informativa bilder (Bd) - Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete (Bd) Polhem350 har börjat! TEXT: MICHAEL H. LINDGREN Under de kommande åren är tanken att lyfta fram och uppmärksamma Christopher Polhem, den svenska mekanikens fader, född för 350 år sedan. Som en stimulerande och inspirerande förebild kan han få oss alla att reflektera över och ägna mer tid åt tekniken. Genom att lyssna på den visionäre mångsysslaren, uppfi nnaren, innovatören, entreprenören, industrimannen, teknikspridaren och teknikläraren, kan vi kanske komma till insikter även om vår egen tid. Så låt oss lära känna honom närmare! Polhem föddes troligtvis i slutet av 1661 i Visby på Gotland. Men starten i livet blev inte den bästa. Familjens ekonomi var dålig så han fick knappt någon utbildning. Endast 12 år gammal blev han lämnad att själv förtjäna sitt bröd. Anställd som dräng söder om Stockholm lärde han sig själv smida, fila och svarva, samt laga klockor och bygga maskiner. Men åren gick och alla hans drömmar om någon form av teknisk utbildning grusades en efter en. Under tiden strävade han framåt med praktiska försök och misslyckanden och blev allt duktigare. Lusten övervinner allt, skrev han. Som genom ett mirakel, skrevs han in vid Universitetet i Uppsala. Han var då 25 år gammal. Urverk och gruvor I Uppsala lyckades han laga och förnya det gamla konsturet i Domkyrkan en bragd i sig, eftersom han saknade utbildning som urmakare. Ett sådant ur var den mest avancerade typen av maskin i världen. Ryktet om denne skicklige Mechanicus nådde snabbt huvudstaden och även kungen. För Karl XI visade Christopher Polhem upp en modell av en otrolig gruvmaskin, som han hade upp- Staty över Polhem, Heden, Göteborg Foto: Fluff 6 Tekniken i skolan nr

7 manats att skapa. Den förtjuste kungen belönade honom med livstids lön och Polhem prisade Gud som hade lämnat ett ofärdigt ur i Uppsala till honom. En resa i teknik Utrymmet här räcker inte till för en 89-årig äventyrs- och samhällsklassresa på teknikens område. Men Christopher Polhem reste vidare och blev gruvingenjör och konstmästare i Falun, där konst betyder maskin, som bekant är. Vid Kopparberget och även utomlands byggde han många nydanande gruvmaskiner. År 1700 grundade han den märkliga industrianläggningen Manufakturverket i Stjärnsund, en plats dit han flyttade med sin kära hustru Maria och där flera av deras barn växte upp. Där hittade han på mängder av unika vattendrivna maskiner och praktiska hushållsprodukter, som dyrksäkra lås och tallrikar av plåt. Han hade svårt att få tag i arbetare, så många varor tillverkades utan menniskio henders tilhielp, d.v.s. med automatiska vattendrivna maskiner, som han hade uppfunnit. Polhem - teknikdidaktikern På Stjärnsund byggde han också upp en skola i teknik med en bred tvärvetenskaplig inriktning med mekanik och vattenkraft i fokus Laboratorium Mechanicum. I undervisningen där hade Polhems mekaniska alfabet en särskilt viktig roll. Det mekaniska alfabetet bestod i ett antal trämodeller som visade viktiga rörliga delar i maskiner, som hävstången, kugghjul eller en polhemsknut. Han utvecklade även undervisningsplaner i teknik för sina barnbarn, två 10-åriga pojkar. Så blev den lille övergivne invandrarsonen Christopher med tiden den store Christopher Polhem. Hans teknik och pedagogik var framtidens, även om inte alla förstod det då. I Polhems värld var tekniken enklare att förstå än den som omger oss idag, inte minst för att mekaniken är så påtaglig och fullt synlig. Det är ju så mycket lättare att förstå en vattendriven sax som klipper plåt, än en platt-tv. I vår datoriserade värld är Christopher Polhem en uppfriskande och mycket nyttig pedagogisk ledstjärna för alla åldrar, och en utomordentlig lärare att börja med. Hade Christopher Polhem levt idag och fått gå i grundskolan hade han nog häpnat. Och han hade säkert gillat teknikämnet! Men han hade inte kunnat förstå hur våra elevers mobiler kan fungera pyttesmå lysande maskiner som man kan tala över avstånd med och se vilka konstiga material de är gjorda av! Christopher Polhem hade nog frågat hur de fungerar, men förvånats över att han inte fick så många svar. I stället hade han säkert rekommenderat barnen att börja med att försöka förstå mekaniken i ett urverk En sådan bequäm exercis tiänar och till kråpzens lagoma motion och hälsans konservation. Teknikpedagogik från 1690-talet! Kopia av en av de 80 modeller ur Polhem mekaniska alfabetet, byggd av författaren. Foto: Michael H. Lindgren. Fråga eleven! Christoffer Polhem fyller 350 år Vet du vem han var, gjorde och jobbade med? Amanda Josefsson åk 8, Navestadsskolan Jag tror att han var en uppfinnare och industriman. Vi har pratat om uppfinnare på tekniken i skolan men inte om Christoffer Polhem just. Nu jobbar vi med olika konstruktioner på tekniklektionerna. Bygg en händelsekedja och var med i Husbyggarens tävling! Använd tekniklektionerna till en rolig utmaning för lärare och elever. En s.k. Rube Goldbergmaskin kan vara så avancerad som den bandet OK Go lät bygga till sin video, men så behöver det inte vara i denna tävling. Bygg er händelsekedja, filma, lägg ut den på Youtube och skicka länken till tidskriften Husbyggaren. Läs mer om tävlingen och inspireras av OK Go på Carl Adam Stråberg åk 9, Hagaskolan Christopher Polhem var en svensk uppfinnare. Polhemslåset, ett hänglås, är en av hans idéer. Och han är avbildad på baksidan av femhundralappen! Tekniken i skolan nr

8 Returadress: Centrum för Tekniken i Skolan Linköpings Universitet Campus Norrköping Norrköping B Boktips Att urskilja tekniska system didaktiska dimensioner i grundskolan Studies in Science and Technology Education, 2011 Maria Svensson Häftad, 140 s ISBN: Att känna till hur elever uppfattar tekniska system är viktigt för lärare som ska utveckla sin undervisning om detta. Svenssons avhandling bidrar till teknikdidaktiken genom att lyfta fram dimensioner och kritiska aspekter inom detta specifika kunskapsinnehåll. Avhandlingen bygger på två intervjustudier där energi-, transport- och informationssystem är i fokus. PORTO BETALT PORT PAYÉ Jordbruk som håller i längden Forskningsrådet Formas, 2010 Birgitta Johansson (Red.) Häftad, 456 sidor ISBN: Pris: Ca 51 kr, inkl. moms Beställ genom Formas kundtjänst på Liber , Nya produktionstekniska lösningar behövs för ett hållbart jordbruk. Ska vi använda en ekologisk eller en konventionell odlingsmetod? Ska vi använda genteknik i odling och produktion? Redaktören har delat in boken i områden som djurens livskvalitet, livsmedelskvalitet, det globala perspektivet och hur vi ska göra för att nå ett hållbart jordbruk. Trä ute snickerier till hus och trädgård Ica Bokförlag, 2011 Hans Mårtensson Inbunden, 152 sidor ISBN: Pris: Ca 175 kr, inkl. moms Hus och trädgård är stora investeringar och underhållet är viktigt. Här blandar författaren vackra bilder med konkreta tips för den händige. Köksträdgården kan bli ännu bättre med enkla träkonstruktioner och pröva att snickra utemöblerna själv Boken innehåller byggbeskrivningar med mått för det praktiska arbetet, eller varför inte bara titta på de vackra husen och bli inspirerad av att vårda ditt hus. Mulle Meck berättar om tåg Natur & Kultur, ny reviderad utgåva 2009 George Johansson Inbunden, 32 sidor ISBN: Pris: Ca 98 kr, inkl. moms Här läser ni spännande fakta om ånglok, spårvagnar, järnvägslinjer m.m. I ånglokens barndom i början av 1800-talet användes de i gruvor för att dra malm och kol. Det första riktiga lokomotivet kallades för Raketen, det kom upp i 20 km i timmen. Mulle Meck jämför med dagens snabbtåg, som svävar fram på en räls med hjälp av elektricitet och magnetism. Fler boktips fi nns på 8 Tekniken i skolan nr

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

KomTekboken. teknik med liv och lust

KomTekboken. teknik med liv och lust KomTekboken teknik med liv och lust Innehåll Förord 4 Bakgrund 6 Att förstå rörelser 8 Flickor och teknik 10 Kognition hur vi lär oss 13 Välkommen in på KomTek Örebro! 15 KomTeks grundtankar: 22 Pedagogiskt

Läs mer

Teknik från förskolan till nian. Lärarguide

Teknik från förskolan till nian. Lärarguide Teknik från förskolan till nian Lärarguide Teknik för alla Denna lärarguide presenterar nyproducerade UR-program om teknik och program, tänkta att använda i teknikundervisning från förskolan och genom

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Välkommen till Christopher Polhem tillbaka till framtiden

Välkommen till Christopher Polhem tillbaka till framtiden Välkommen till Christopher Polhem tillbaka till framtiden Detta material riktar sig till dig som vill besöka utställningen Polhem tillbaka till framtiden på egen hand med din grupp/klass som går i mellan-

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

DESIGNVERKSTAD SOM SOCIAL MOTOR När Elevens val gav nya möjligheter till möten. SAMARBETSLÄRANDE Mycket mer än att arbeta i grupp

DESIGNVERKSTAD SOM SOCIAL MOTOR När Elevens val gav nya möjligheter till möten. SAMARBETSLÄRANDE Mycket mer än att arbeta i grupp # 1 2014 ÅRGÅNG 16 DESIGNVERKSTAD SOM SOCIAL MOTOR När Elevens val gav nya möjligheter till möten SAMARBETSLÄRANDE Mycket mer än att arbeta i grupp MAJAS MANIFEST Höj volymen och våga drömma EN UTMANING

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

TEMA: TON- GIVANDE. FORSKNING PÅGÅR Om vad som motiverar elever. TREDJE KLOTET FRÅN SOLEN Konsten att bygga ett planetarium

TEMA: TON- GIVANDE. FORSKNING PÅGÅR Om vad som motiverar elever. TREDJE KLOTET FRÅN SOLEN Konsten att bygga ett planetarium # 1 2015 ÅRGÅNG 17 TEMA: TON- GIVANDE FORSKNING PÅGÅR Om vad som motiverar elever TREDJE KLOTET FRÅN SOLEN Konsten att bygga ett planetarium EGENUTVECKLAT SYSTEMSTÖD Balder ska kombinera idéer & teknik

Läs mer

Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Välkommen till Forskarhjälpen 2015! App-jakten Uppstartskonferens 4 maj 2015 Välkommen till Forskarhjälpen 2015! Elever och lärare runt om i Sverige Forskare vid Stockholms Universitet Nobelmuseet Nobelmuseet 2015 Box 2245, 103 16 Stockholm

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Öppen matematik Om att öppna upp matematiken i undervisningen Författare: Stefan Lindström ARTIKEL NUMMER 15/2014 Skolportens numrerade

Läs mer

Entreprenörer till mänsklighetens största nytta LÄRAR HAN DLE DN I NG

Entreprenörer till mänsklighetens största nytta LÄRAR HAN DLE DN I NG Entreprenörer till mänsklighetens största nytta LÄRAR HAN DLE DN I NG Innehåll Introduktion 3 Syfte och mål 3 Materialet består av 3 Kopplingar till Lgr 11 4 Entreprenörer till mänsklighetens största nytta

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer