ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Org. Nr

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Reflektioner kring året som gått... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Drivhuset Malmös uppdrag... 4 Resultat för Drivhuset Malmö... 4 Organisation och styrelse...6 Finansiering... 7 Händelser under året... 7 Vägledningar... 7 Startup... 7 Marknadsföring...8 SLU Alnarp... 9 Kunskap Affärsidé Företag 5p Frukostträff... 9 Framtidshoppet... 9 E-dagen Hemsidan... 9 Deklarationsträff... 9 Bokföringskurs Tro på dina idéer Drivhusträff Föreläsningar Framtida utveckling Ekonomisk redovisning Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Noter med redovisningsprincipen och bokslutskommentarer Underskrifter

3 Reflektioner kring året som gått Fokusering och förändring. Med de orden kan man sammanfatta det gångna året på Drivhuset i Malmö. Ny verksamhetschef tillträdde i augusti och nya projektledare anställdes i december respektive februari. Redan från årets start stod det klart att verksamheten skulle smalnas av under detta år. Dels för att ge det nya teamet en chans att komma på fötter och dels för att förtydliga Drivhusets roll för omvärlden. Ett antal projekt lyftes bort och fokusering på grundverksamheten, alltså att vägleda studenter som är på väg att starta eget, startade. Strategin har visat sig vara enormt framgångsrik. Trots att hela personalstyrkan inte var på plats förrän i februari har Drivhuset i Malmö fördubblat sina mål kring antalet vägledda studenter och antalet startade företag. Vägledningarna har ökat med 227 % sedan förra läsåret och antalet startade företag med 210 % (se mer under resultat). I februari kunde en marknadsförare anställas på halvtid sedan Sparbanksstiftelsen Skåne gått in och finansierat ett projekt där Drivhuset antas fördubbla antalet startade företag på tre år genom att marknadsföra Drivhuset bland studenterna på Malmö högskola och därmed få ett ökat antal vägledningar. Vi är mycket tacksamma för uppbackningen kring denna tjänst. I juni -07 slog vi även upp dörrarna för Drivhusets nya förinkubator Startup som erbjuder arbetsplatser till studenter som är i fasen att starta ett företag. Rummet har 16 platser och tanken är att 24 studenter skall abonnera på dessa platser. Förhoppningen är att skapa en entreprenöriell miljö där studenter i samma situation får träffas och hjälpa varandra framåt. Förinkubatorn Startup ger även Drivhuset en egen fysisk plats där man kan visa upp (delar av) verksamheten. En förhoppning är att Drivhuset Startup även ska fungera som ett underlag för intag till Malmös inkubatorer Minc och Medeon. Under kommande år kommer fokus att ligga på att ytterligare öka antalet vägledningar och startade företag men i övrigt på att försöka hålla fast vid de strukturer som nu skapats under detta turbulenta år och på så vis försöka skapa rutiner kring allt det nya. Tillåter ekonomin kommer personalstyrkan ökas till fyra heltidstjänster, mycket med tanke på det nya affärsområdet Startup. Jag vill slutligen rikta ett stort tack till dem som arbetar med vår verksamhet; styrelsen, samarbetspartners, organisationer vi samarbetar med, lärare vid Malmö högskola och studenter. Genom ert engagemang kan vi förbereda och stärka dagens studenter inför framtiden som företagare. Vi tillsammans har en viktig uppgift i att stimulera unga människor intresse för företagande. Malmö augusti 2007 Lisen Kihlstedt VD 3

4 Förvaltningsberättelse Drivhuset Malmös uppdrag Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset i Malmö är en partipolitiskt obunden ideell stiftelse som startades hösten 2000 på initiativet av två studenter vid Malmö högskola. Det finns ytterligare nio Drivhus i Sverige; Örebro, Karlstad, Växjö, Kalmar, Borås, Göteborg, Gävle, Uppsala och Trollhättan. Samarbetet Drivhusen emellan är gott och man träffas fyra gånger per år för att diskutera gemensamma ärenden. Drivhuset hjälper studenter vid Malmö Högskola att starta företag eller genomföra en projektidé. Vi erbjuder kostnadsfri, konfidentiell vägledning och är ett professionellt bollplank när studenten vill diskutera en idé. Drivhuset hjälper studenten att strukturera upp idén och ta den vidare steg för steg efter studentens egna förutsättningar. I Drivhuset Startup kan studenter arbeta med sin idé och finna synergier tillsammans med andra företagare. Drivhuset finns till hands även efter ett företags start där ett system finns för att skapa trygghet i företagarens nya roll. Drivhuset Drivhusets ändamål är enligt stadgarna att: Utgöra en länk mellan studenter vid Malmö högskola och näringslivet. Stimulera och verka för ökat entreprenörskap och attitydförändring bland studenter vid Malmö högskola och därmed bidra till ett vitalt och expansivt näringsliv i Öresundsregionen. I ett nära samarbete med studentkåren, högskolan och näringslivet tillhandahålla ett forum med syfte att stimulera och initiera studenter att starta egna företag och därmed vitalisera näringslivet. Resultat för Drivhuset Malmö Resultaten för läsåret 06/07 slår alla tidigare rekord, och bara under detta läsår har det startas fler företag än vad som går att räkna ihop från Drivhusets alla verksamma år i Malmö tillsammans. Orsakerna till denna enorma ökning av både vägledningar och startade företag torde vara flera. Dels har Drivhuset spetsat sitt erbjudande till studenterna, vilket gör att fler förhoppningsvis förstår Drivhusets roll och vad vi kan erbjuda. Dessutom har innehållet i starta-eget-paketet (ett förmånspaket för alla nyföretagare) ökat och fyllts på med högst nödvändiga saker vilket naturligtvis gör att fler återrapporterar till oss om sin företagsstart. Vägledningarna är dessutom fokuserade på att studenten ska komma tillbaka fler gånger för att på så vis följa dem hela vägen till färdigt företag (och förbi). Vi upplever det också som om det finns en generell förändring i samhällsklimatet vilket gör att eget företagande eller förverkligande av egna idéer är mer accepterat och på allvar ses som ett alternativ till anställning. Flera Drivhus på olika orter i Sverige rapporterar om ökat intresse. Nedan följer ett antal resultat från Drivhuset Malmö 06/07 4

5 Vägledningar Utfall Mål 0 År 06/07 År 05/06 År 04/05 År 03/04 År 02/03 År 01/02 År 00/01 En person kan komma tillbaka på vägledning flera gånger, därför anges både antal vägledningar och antalet vägledda personer. Antal vägledda personer Utfall Mål År 06/07 År 05/06 År 04/05 År 03/04 År 02/03 År 01/02 År 00/01 5

6 Antal startade företag Utfall Mål År 06/07 År 05/06 År 04/05 År 03/04 År 02/03 År 01/02 År 00/01 67% av idéerna är direkt kopplade till studentens utbildning. Siffran mäts från 06/07 varför det inte finns några tidigare siffror på det. Våren 2006 genomfördes en rundringning till samtliga personer som varit på vägledning hos Drivhuset och en tredjedel av samtliga personer drev då eget företag. Organisation och styrelse På den verkställande sidan av organisationen har strukturen ändrats i och med anställandet av en verksamhetschef i augusti. Genom det beslutet har Drivhuset skapat en mer långsiktig lösning med tydligare styrning. Styrelsen för Drivhuset Malmö består av representanter från näringsliv och organisationer, representanternas arbete är ideellt. Styrelsen har under verksamhetsåret 06/07 haft fem styrelsemöten och bestått av: Dan Kjellqvist, ordförande KPMG Johan Gunnars, vice ordförande Bokus Anders Jerntorp Swedbank Björn Bjerke Malmö högskola Gudrun Magnusson Malmö folkhögskola Malin Skärbäck Berg Securitas Ulrika Nilsson * SEB Bodil Rosvall MINC Karin Kjellberg Hamilton Advokatbyrå Hanna Sigsjö ** Malmö högskola Therese Kinnberg Studentkåren Malmö högskola Stefan Månsson *** Malmö Stad * Ulrika Nilsson ersattes under sista mötet av Gabriella Hurtig Hedlund som kommer att fortsätta företräda SEB under verksamhetsåret 07/08. ** Hanna Sigsjö efterträdde Eva Engquist som avslutade sitt styrelseuppdrag i oktober. *** Stefan Månsson från Malmö Stad är adjungerad på stiftelsens styrelsemöten. 6

7 Finansiering Drivhuset Malmö finansieras både av privata och offentliga finansiärer. Samarbetspartners under 06/07 har varit: Vi vill rikta ett varmt tack till våra samarbetspartners som stödjer vår verksamhet på olika sätt. Händelser under året Vägledningar Att vägleda studenter som vill starta eget eller förverkliga en idé är Drivhusets grundverksamhet. Vi erbjuder dessa vägledningar kostnadsfritt och med tystnadsplikt till samtliga studenter samt anställda vid Malmö högskola. Under året har ett fåtal personer utan anknytning till högskolan vägletts. En vägledning består oftast av hjälp inom följande områden: 1. Att diskutera idén. Drivhuset fungerar som det professionella bollplanket för alla typer av idéer. 2. Att få konkret hjälp i startfasen. T.ex. fylla i skatte- och avgiftsanmälan eller att förklara hur moms fungerar. 3. Att skickas vidare i nätverket. Malmö har ett fungerande innovationssystem med många hjälporganisationer. I vissa fall fungerar Drivhuset som en one stop shop där vi skickar studenten vidare till andra organisationer som är experter på vissa typer av frågeställningar. 4. Utdelning av starta-eget-paketet. Sker då ett bolag är registrerat och studenten kan ta del av samtliga förmåner. Per juni 2007 är dessa förmåner: 1. Ett års kostnadsfri prenumeration på Sydsvenskan 2. En timmes mentorskap från Rotary Lorensborg eller Kirseberg 3. En timmes rådgivning inom PR/Kommunikation från Aspekta 4. Bokföringsprogrammet Administration 200 från Visma SPCS 5. Ett års gratis företagsbank hos SEB inkl. Visakort och BG 6. En timmes ekonomisk rådgivning hos KPMG 7. En timmes juridisk rådgivning hos Hamilton Advokatbyrå 8. Minst 10% rabatt på alla varor hos Corporate Express Under året har Drivhuset i Malmö haft 257 vägledningar med 179 personer. Startup I juni -07 invigde Drivhuset förinkubatorn Startup. Rummet har 16 platser och tanken är att 24 studenter skall dela på dessa platser. Förhoppningen är att skapa en entreprenöriell miljö där studenter i samma situation får träffas och hjälpa varandra framåt. Förinkubatorn Startup ger även Drivhuset en egen fysisk plats där man kan visa upp (delar av) verksamheten. En förhoppning är att Drivhuset Startup även ska fungera som ett underlag för intag till Malmös inkubatorer Minc och Medeon. 7

8 Startup erbjuder Kontorsplats 1-6 månader enligt avtal (ej unik plats) Åtkomst dygnet runt med passerkort Låsbart skåp Tillgång till trådlösa nätet (OBS! Medtag egen laptop) Tillgång till multimaskin skrivare, scanner, kopiator och enklare kontorsmaterial Tillgång till mötesrum, dock ej bokningsbara Möjlighet att ha företagets post till Drivhusets adress Totalt 16 platser och 24 abonnenter Tillgång till pentry med enklare utrustning samt kaffemaskin Tillgång till vägledning en gång per månad Samtliga hyresgäster bör vara inskrivna på MaH under hyrestiden Avgift om 350 kr i månaden Per juni 2007 är fyra studenter inskrivna på Startup. Startup invigdes den 15:e juni då ca 80 personer kom på öppet hus som marknadsfördes som invigning och Drivhusets sommarfest. Arrangemanget var mycket lyckat och flera studenter blev intresserade av att ha kontorsplats där. Under själva invigningen var ca 30 personer närvarande. Främst samarbetspartners. Invigning Startup 15:e juni 2007 Marknadsföring I februari anställdes, med ekonomisk uppbackning från Sparbanksstiftelsen Skåne, en marknadsförare på halvtid. Under höstterminen hade marknadsföringen begränsats till ett fåtal klassinspring och deltagande vid kårens dagar i terminens uppstart samt deltagande vid Ung Företagsamhets kickoff. Efter en upplärningsperiod har marknadsföringsaktiviteterna nu ökat med foajébesök, ett ökat antal klassinspring och start på ett långsiktigt arbete med lärare på Malmö högskola för att komma och föreläsa på diverse utbildningar. Samarbetet med kåren har stärkts under året och Drivhuset har annonserat i ett par nummer av kårtidningen Mahskara samt i den gratiskalender som delas ut till studenterna. Ett par kampanjer skedde också i maj då bl.a. äpplen med Drivhuslogotyp på delades ut tillsammans med en flyer samt att information om Drivhuset skickats till Ung Företagsamhets samtliga 1500 elever. 8

9 SLU Alnarp Sedan april -07 är Drivhuset ett fast inslag en dag i veckan på Trädgårdslaboratoriet på SLU i Alnarp. Drivhuset bedriver där vägledningar, marknadsföring av tjänsterna samt ett generellt arbete för att öka antalet studenter som är intresserade av att driva eget. Drivhusets uppdrag sträcker sig för närvarande till juni -08. Arbetstiden är 8h per vecka. Målet är att varje vecka genomföra två vägledningar, ett klassinspring samt att träffa en lärare eller motsvarande på SLU samt att gå igenom Drivhusets monter i biblioteket för att uppdatera. Minst 70 unika personer skall vägledas och minst åtta företag skall startas före juni -08. Siffrorna per juni -07 är 15 vägledda personer och tre startade företag. Kunskap Affärsidé Företag 5p. Tidigare år har Drivhuset själv anordnat en utbildning vid namn Enter. Utbildningen har syftat till att inspirera studenterna till att ro sina idéer i hamn samt att ge dem verktyg inom många olika områden för att utbilda dem i sin företagsstart. Under 06/07 fick Drivhuset möjlighet att tillsammans med Malmö högskola och Venture Cup samarrangera en 5p. kurs med samma grundpelare men med ett ökat innehåll och en akademisk struktur kring det hela. Kursen har genomförts i två omgångar med totalt 35 studenter. Kursen ger Drivhuset utmärkta vägar att marknadsföra våra tjänster och kurserna har genererat ett antal vägledningar. Under nästa läsår förväntas kursen återigen gå i två omgångar, eventuellt som en kurs om 10p. Frukostträff I augusti -07 bjöd Drivhuset in till en frukostträff i samarrangemang med Hamilton Advokatbyrå, som bjöd på frukost och lokal. Syftet med träffen var att nya verksamhetschefen skulle få en chans att presentera sig och vad som var på gång under läsåret. 20 personer deltog. Framtidshoppet I oktober genomförde Drivhuset sitt sista arrangemang inom projektet Framtidshoppet. Projektet var ett samarbete mellan Snilleblixtarna, Ung Företagsamhet och Drivhuset i ett försök att förstärka den röda tråden av entreprenörskap genom hela utbildningssystemet. Projektet har pågått under tre år och totalt har sex arrangemang genomförts. På detta sista arrangemang föreläste Tom Appel (Malmö högskola) samt Kelly Odell på temat framtidens lärande. 40 personer deltog. Projektet är nu avslutat men organisationerna fortsätter samarbeta med Region Skåne och i viss mån med varandra. E-dagen -07 Den 18:e april genomfördes årets Entreprenörskapsdag på Malmö högskola. Konceptet hade bantats ner något sedan förra året. Under eftermiddagen gick ett antal föreläsningar av stapeln, arrangerade av Malmö högskola. Bland annat föreläste Drivhuset på temat kreativitet. Drivhuset var ansvariga för en intilliggande utställning där olika organisationer inom innovationssystemet i Malmö ställde ut. Dessutom deltog ett antal av Drivhusets samarbetspartners som kan vara intressanta för nyföretagare. Föreläsningarna var välbesökta men dessvärre inte utställningen. Till nästa år kommer konceptet återigen ses över för att se om det går att öka intresset eller ytterligare banta ner konceptet så att det matchar besökarnas insats. Hemsidan I augusti förändrades Drivhusets hemsida för att få ett mer tilltalande utseende. Förändringen skedde på samtliga orter och till slut även på den nationella hemsidan. Deklarationsträff Ett par veckor före deklarationens inlämningsdag arrangerade Drivhuset sin årliga deklarationsträff. Denna gång med Öhrlings PriceWaterhouseCoopers som samarbetspartner. Innehållet i träffen var mycket uppskattat. Generell information om beskattning och hur man fyller i en deklaration för sitt 9

10 företag togs upp. Utbildarna från Öhrlings var mycket kompetenta och pedagogiska och arrangemanget mottogs väl. 20 personer deltog. Bokföringskurs Under året genomfördes en bokföringsträff uppdelad på två tillfällen. Syftet med bokföringsträffarna är att utbilda våra blivande eller nyblivna företagare i bokföringens grunder. Samarbetspartner var KPMG och Visma SPCS. Vid första tillfället lärde KPMG ut grundläggande bokföring och vid det andra tillfället fick deltagarna en utbildning i SPCS program Administration 200 som de också fick en kopia av. Bokföringsträffarna är alltid uppskattade och vi förväntar oss fortsätta med dem även under nästa läsår. 45 personer deltog vid första tillfället och 20 vid andra (antalet platser var där max 20). Tro på dina idéer Drivhusets systerorganisation på ekonomicentrum i Lund, Venture Lab, har arrangerat kursen Tro på dina idéer två gånger under 06/07. Det är en helgkurs av och för kvinnor som vill starta eget. Syftet är att utbilda dessa kvinnor i företagandets grunder, att de ska få diskutera sina attityder kring entreprenörskap och att de ska träffa andra i samma situation. Drivhuset bjöd in studenter från Malmö högskola till dessa träffar och deltog som arrangör på våren. Drivhusträff I månadsskiftet maj/juni arrangerade Drivhuset en av årets fyra konferenser för övriga Drivhusmedarbetare. 21 personer från landets alla delar kom till Malmö. Drivhuset i Malmö stod för arrangemanget av konferensen samt arrangemang kring den utbildning i NLP coachning som startades under denna träff. Förutom det arrangerades ett antal sociala arrangemang för att visa upp Malmö. Träffen blev mycket lyckad. Föreläsningar Under årets gång har Drivhuset föreläst på diverse arrangemang för att öka kännedomen om verksamheten. Bland dessa kan nämnas ett flertal Rotaryklubbar, frukostmöte på Midzone, deltagande på starta-eget-dagar på Stadsbiblioteket m.m. Naturligtvis har även många föreläsningar skett på de olika områdena på Malmö högskola. Framtida utveckling Drivhuset Malmös största utmaning framöver är att få den nu fungerande verksamheten att fortgå och att få stabilitet i strukturerna. Fokus kommer att ligga på att ytterligare öka antalet vägledningar och startade företag men i övrigt på att försöka hålla fast vid de strukturer som nu skapats under detta något turbulenta år och på så vis försöka skapa rutiner kring allt det nya. Tillåter ekonomin kommer marknadsföringen på halvtid bli på heltid och en administratör att anställas, mycket med tanke på det nya affärsområdet Startup. 10

11 Ekonomisk redovisning 11

12 Resultaträkning 12

13 Balansräkning 13

14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 14

15 Noter med redovisningsprincipen och bokslutskommentarer 15

16 16

17 17

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA 2014 www.drivhuset.se/uppsala VD HAR ORDET Inte sällan får jag frågan vad tror du om min affärsidé? Och det är alltid lika lätt att svara på: en spännande idé med

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON

UR INNEHÅLLET: STORT INTRESSE FÖR STYRELSEUTBILDNING ECO BAG SATSAR PÅ SOPSORTERING DELOITTE BLIR EKOSON En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 5 2 0 1 0 100 nya medarbetare på Elitfönster Elitfönster i Vetlanda har haft vind i seglen under lång

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

6 Bilaga. Vad möter de unga? 59

6 Bilaga. Vad möter de unga? 59 Vad möter de unga? 59 6 Bilaga Översikt över olika nationella aktörer/koncept/organisationer som stimulerar till entreprenörskap/entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv i utbildningssystemet

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 49 November och December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer