ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Org. Nr

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Reflektioner kring året som gått... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Drivhuset Malmös uppdrag... 4 Resultat för Drivhuset Malmö... 4 Organisation och styrelse...6 Finansiering... 7 Händelser under året... 7 Vägledningar... 7 Startup... 7 Marknadsföring...8 SLU Alnarp... 9 Kunskap Affärsidé Företag 5p Frukostträff... 9 Framtidshoppet... 9 E-dagen Hemsidan... 9 Deklarationsträff... 9 Bokföringskurs Tro på dina idéer Drivhusträff Föreläsningar Framtida utveckling Ekonomisk redovisning Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Noter med redovisningsprincipen och bokslutskommentarer Underskrifter

3 Reflektioner kring året som gått Fokusering och förändring. Med de orden kan man sammanfatta det gångna året på Drivhuset i Malmö. Ny verksamhetschef tillträdde i augusti och nya projektledare anställdes i december respektive februari. Redan från årets start stod det klart att verksamheten skulle smalnas av under detta år. Dels för att ge det nya teamet en chans att komma på fötter och dels för att förtydliga Drivhusets roll för omvärlden. Ett antal projekt lyftes bort och fokusering på grundverksamheten, alltså att vägleda studenter som är på väg att starta eget, startade. Strategin har visat sig vara enormt framgångsrik. Trots att hela personalstyrkan inte var på plats förrän i februari har Drivhuset i Malmö fördubblat sina mål kring antalet vägledda studenter och antalet startade företag. Vägledningarna har ökat med 227 % sedan förra läsåret och antalet startade företag med 210 % (se mer under resultat). I februari kunde en marknadsförare anställas på halvtid sedan Sparbanksstiftelsen Skåne gått in och finansierat ett projekt där Drivhuset antas fördubbla antalet startade företag på tre år genom att marknadsföra Drivhuset bland studenterna på Malmö högskola och därmed få ett ökat antal vägledningar. Vi är mycket tacksamma för uppbackningen kring denna tjänst. I juni -07 slog vi även upp dörrarna för Drivhusets nya förinkubator Startup som erbjuder arbetsplatser till studenter som är i fasen att starta ett företag. Rummet har 16 platser och tanken är att 24 studenter skall abonnera på dessa platser. Förhoppningen är att skapa en entreprenöriell miljö där studenter i samma situation får träffas och hjälpa varandra framåt. Förinkubatorn Startup ger även Drivhuset en egen fysisk plats där man kan visa upp (delar av) verksamheten. En förhoppning är att Drivhuset Startup även ska fungera som ett underlag för intag till Malmös inkubatorer Minc och Medeon. Under kommande år kommer fokus att ligga på att ytterligare öka antalet vägledningar och startade företag men i övrigt på att försöka hålla fast vid de strukturer som nu skapats under detta turbulenta år och på så vis försöka skapa rutiner kring allt det nya. Tillåter ekonomin kommer personalstyrkan ökas till fyra heltidstjänster, mycket med tanke på det nya affärsområdet Startup. Jag vill slutligen rikta ett stort tack till dem som arbetar med vår verksamhet; styrelsen, samarbetspartners, organisationer vi samarbetar med, lärare vid Malmö högskola och studenter. Genom ert engagemang kan vi förbereda och stärka dagens studenter inför framtiden som företagare. Vi tillsammans har en viktig uppgift i att stimulera unga människor intresse för företagande. Malmö augusti 2007 Lisen Kihlstedt VD 3

4 Förvaltningsberättelse Drivhuset Malmös uppdrag Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset i Malmö är en partipolitiskt obunden ideell stiftelse som startades hösten 2000 på initiativet av två studenter vid Malmö högskola. Det finns ytterligare nio Drivhus i Sverige; Örebro, Karlstad, Växjö, Kalmar, Borås, Göteborg, Gävle, Uppsala och Trollhättan. Samarbetet Drivhusen emellan är gott och man träffas fyra gånger per år för att diskutera gemensamma ärenden. Drivhuset hjälper studenter vid Malmö Högskola att starta företag eller genomföra en projektidé. Vi erbjuder kostnadsfri, konfidentiell vägledning och är ett professionellt bollplank när studenten vill diskutera en idé. Drivhuset hjälper studenten att strukturera upp idén och ta den vidare steg för steg efter studentens egna förutsättningar. I Drivhuset Startup kan studenter arbeta med sin idé och finna synergier tillsammans med andra företagare. Drivhuset finns till hands även efter ett företags start där ett system finns för att skapa trygghet i företagarens nya roll. Drivhuset Drivhusets ändamål är enligt stadgarna att: Utgöra en länk mellan studenter vid Malmö högskola och näringslivet. Stimulera och verka för ökat entreprenörskap och attitydförändring bland studenter vid Malmö högskola och därmed bidra till ett vitalt och expansivt näringsliv i Öresundsregionen. I ett nära samarbete med studentkåren, högskolan och näringslivet tillhandahålla ett forum med syfte att stimulera och initiera studenter att starta egna företag och därmed vitalisera näringslivet. Resultat för Drivhuset Malmö Resultaten för läsåret 06/07 slår alla tidigare rekord, och bara under detta läsår har det startas fler företag än vad som går att räkna ihop från Drivhusets alla verksamma år i Malmö tillsammans. Orsakerna till denna enorma ökning av både vägledningar och startade företag torde vara flera. Dels har Drivhuset spetsat sitt erbjudande till studenterna, vilket gör att fler förhoppningsvis förstår Drivhusets roll och vad vi kan erbjuda. Dessutom har innehållet i starta-eget-paketet (ett förmånspaket för alla nyföretagare) ökat och fyllts på med högst nödvändiga saker vilket naturligtvis gör att fler återrapporterar till oss om sin företagsstart. Vägledningarna är dessutom fokuserade på att studenten ska komma tillbaka fler gånger för att på så vis följa dem hela vägen till färdigt företag (och förbi). Vi upplever det också som om det finns en generell förändring i samhällsklimatet vilket gör att eget företagande eller förverkligande av egna idéer är mer accepterat och på allvar ses som ett alternativ till anställning. Flera Drivhus på olika orter i Sverige rapporterar om ökat intresse. Nedan följer ett antal resultat från Drivhuset Malmö 06/07 4

5 Vägledningar Utfall Mål 0 År 06/07 År 05/06 År 04/05 År 03/04 År 02/03 År 01/02 År 00/01 En person kan komma tillbaka på vägledning flera gånger, därför anges både antal vägledningar och antalet vägledda personer. Antal vägledda personer Utfall Mål År 06/07 År 05/06 År 04/05 År 03/04 År 02/03 År 01/02 År 00/01 5

6 Antal startade företag Utfall Mål År 06/07 År 05/06 År 04/05 År 03/04 År 02/03 År 01/02 År 00/01 67% av idéerna är direkt kopplade till studentens utbildning. Siffran mäts från 06/07 varför det inte finns några tidigare siffror på det. Våren 2006 genomfördes en rundringning till samtliga personer som varit på vägledning hos Drivhuset och en tredjedel av samtliga personer drev då eget företag. Organisation och styrelse På den verkställande sidan av organisationen har strukturen ändrats i och med anställandet av en verksamhetschef i augusti. Genom det beslutet har Drivhuset skapat en mer långsiktig lösning med tydligare styrning. Styrelsen för Drivhuset Malmö består av representanter från näringsliv och organisationer, representanternas arbete är ideellt. Styrelsen har under verksamhetsåret 06/07 haft fem styrelsemöten och bestått av: Dan Kjellqvist, ordförande KPMG Johan Gunnars, vice ordförande Bokus Anders Jerntorp Swedbank Björn Bjerke Malmö högskola Gudrun Magnusson Malmö folkhögskola Malin Skärbäck Berg Securitas Ulrika Nilsson * SEB Bodil Rosvall MINC Karin Kjellberg Hamilton Advokatbyrå Hanna Sigsjö ** Malmö högskola Therese Kinnberg Studentkåren Malmö högskola Stefan Månsson *** Malmö Stad * Ulrika Nilsson ersattes under sista mötet av Gabriella Hurtig Hedlund som kommer att fortsätta företräda SEB under verksamhetsåret 07/08. ** Hanna Sigsjö efterträdde Eva Engquist som avslutade sitt styrelseuppdrag i oktober. *** Stefan Månsson från Malmö Stad är adjungerad på stiftelsens styrelsemöten. 6

7 Finansiering Drivhuset Malmö finansieras både av privata och offentliga finansiärer. Samarbetspartners under 06/07 har varit: Vi vill rikta ett varmt tack till våra samarbetspartners som stödjer vår verksamhet på olika sätt. Händelser under året Vägledningar Att vägleda studenter som vill starta eget eller förverkliga en idé är Drivhusets grundverksamhet. Vi erbjuder dessa vägledningar kostnadsfritt och med tystnadsplikt till samtliga studenter samt anställda vid Malmö högskola. Under året har ett fåtal personer utan anknytning till högskolan vägletts. En vägledning består oftast av hjälp inom följande områden: 1. Att diskutera idén. Drivhuset fungerar som det professionella bollplanket för alla typer av idéer. 2. Att få konkret hjälp i startfasen. T.ex. fylla i skatte- och avgiftsanmälan eller att förklara hur moms fungerar. 3. Att skickas vidare i nätverket. Malmö har ett fungerande innovationssystem med många hjälporganisationer. I vissa fall fungerar Drivhuset som en one stop shop där vi skickar studenten vidare till andra organisationer som är experter på vissa typer av frågeställningar. 4. Utdelning av starta-eget-paketet. Sker då ett bolag är registrerat och studenten kan ta del av samtliga förmåner. Per juni 2007 är dessa förmåner: 1. Ett års kostnadsfri prenumeration på Sydsvenskan 2. En timmes mentorskap från Rotary Lorensborg eller Kirseberg 3. En timmes rådgivning inom PR/Kommunikation från Aspekta 4. Bokföringsprogrammet Administration 200 från Visma SPCS 5. Ett års gratis företagsbank hos SEB inkl. Visakort och BG 6. En timmes ekonomisk rådgivning hos KPMG 7. En timmes juridisk rådgivning hos Hamilton Advokatbyrå 8. Minst 10% rabatt på alla varor hos Corporate Express Under året har Drivhuset i Malmö haft 257 vägledningar med 179 personer. Startup I juni -07 invigde Drivhuset förinkubatorn Startup. Rummet har 16 platser och tanken är att 24 studenter skall dela på dessa platser. Förhoppningen är att skapa en entreprenöriell miljö där studenter i samma situation får träffas och hjälpa varandra framåt. Förinkubatorn Startup ger även Drivhuset en egen fysisk plats där man kan visa upp (delar av) verksamheten. En förhoppning är att Drivhuset Startup även ska fungera som ett underlag för intag till Malmös inkubatorer Minc och Medeon. 7

8 Startup erbjuder Kontorsplats 1-6 månader enligt avtal (ej unik plats) Åtkomst dygnet runt med passerkort Låsbart skåp Tillgång till trådlösa nätet (OBS! Medtag egen laptop) Tillgång till multimaskin skrivare, scanner, kopiator och enklare kontorsmaterial Tillgång till mötesrum, dock ej bokningsbara Möjlighet att ha företagets post till Drivhusets adress Totalt 16 platser och 24 abonnenter Tillgång till pentry med enklare utrustning samt kaffemaskin Tillgång till vägledning en gång per månad Samtliga hyresgäster bör vara inskrivna på MaH under hyrestiden Avgift om 350 kr i månaden Per juni 2007 är fyra studenter inskrivna på Startup. Startup invigdes den 15:e juni då ca 80 personer kom på öppet hus som marknadsfördes som invigning och Drivhusets sommarfest. Arrangemanget var mycket lyckat och flera studenter blev intresserade av att ha kontorsplats där. Under själva invigningen var ca 30 personer närvarande. Främst samarbetspartners. Invigning Startup 15:e juni 2007 Marknadsföring I februari anställdes, med ekonomisk uppbackning från Sparbanksstiftelsen Skåne, en marknadsförare på halvtid. Under höstterminen hade marknadsföringen begränsats till ett fåtal klassinspring och deltagande vid kårens dagar i terminens uppstart samt deltagande vid Ung Företagsamhets kickoff. Efter en upplärningsperiod har marknadsföringsaktiviteterna nu ökat med foajébesök, ett ökat antal klassinspring och start på ett långsiktigt arbete med lärare på Malmö högskola för att komma och föreläsa på diverse utbildningar. Samarbetet med kåren har stärkts under året och Drivhuset har annonserat i ett par nummer av kårtidningen Mahskara samt i den gratiskalender som delas ut till studenterna. Ett par kampanjer skedde också i maj då bl.a. äpplen med Drivhuslogotyp på delades ut tillsammans med en flyer samt att information om Drivhuset skickats till Ung Företagsamhets samtliga 1500 elever. 8

9 SLU Alnarp Sedan april -07 är Drivhuset ett fast inslag en dag i veckan på Trädgårdslaboratoriet på SLU i Alnarp. Drivhuset bedriver där vägledningar, marknadsföring av tjänsterna samt ett generellt arbete för att öka antalet studenter som är intresserade av att driva eget. Drivhusets uppdrag sträcker sig för närvarande till juni -08. Arbetstiden är 8h per vecka. Målet är att varje vecka genomföra två vägledningar, ett klassinspring samt att träffa en lärare eller motsvarande på SLU samt att gå igenom Drivhusets monter i biblioteket för att uppdatera. Minst 70 unika personer skall vägledas och minst åtta företag skall startas före juni -08. Siffrorna per juni -07 är 15 vägledda personer och tre startade företag. Kunskap Affärsidé Företag 5p. Tidigare år har Drivhuset själv anordnat en utbildning vid namn Enter. Utbildningen har syftat till att inspirera studenterna till att ro sina idéer i hamn samt att ge dem verktyg inom många olika områden för att utbilda dem i sin företagsstart. Under 06/07 fick Drivhuset möjlighet att tillsammans med Malmö högskola och Venture Cup samarrangera en 5p. kurs med samma grundpelare men med ett ökat innehåll och en akademisk struktur kring det hela. Kursen har genomförts i två omgångar med totalt 35 studenter. Kursen ger Drivhuset utmärkta vägar att marknadsföra våra tjänster och kurserna har genererat ett antal vägledningar. Under nästa läsår förväntas kursen återigen gå i två omgångar, eventuellt som en kurs om 10p. Frukostträff I augusti -07 bjöd Drivhuset in till en frukostträff i samarrangemang med Hamilton Advokatbyrå, som bjöd på frukost och lokal. Syftet med träffen var att nya verksamhetschefen skulle få en chans att presentera sig och vad som var på gång under läsåret. 20 personer deltog. Framtidshoppet I oktober genomförde Drivhuset sitt sista arrangemang inom projektet Framtidshoppet. Projektet var ett samarbete mellan Snilleblixtarna, Ung Företagsamhet och Drivhuset i ett försök att förstärka den röda tråden av entreprenörskap genom hela utbildningssystemet. Projektet har pågått under tre år och totalt har sex arrangemang genomförts. På detta sista arrangemang föreläste Tom Appel (Malmö högskola) samt Kelly Odell på temat framtidens lärande. 40 personer deltog. Projektet är nu avslutat men organisationerna fortsätter samarbeta med Region Skåne och i viss mån med varandra. E-dagen -07 Den 18:e april genomfördes årets Entreprenörskapsdag på Malmö högskola. Konceptet hade bantats ner något sedan förra året. Under eftermiddagen gick ett antal föreläsningar av stapeln, arrangerade av Malmö högskola. Bland annat föreläste Drivhuset på temat kreativitet. Drivhuset var ansvariga för en intilliggande utställning där olika organisationer inom innovationssystemet i Malmö ställde ut. Dessutom deltog ett antal av Drivhusets samarbetspartners som kan vara intressanta för nyföretagare. Föreläsningarna var välbesökta men dessvärre inte utställningen. Till nästa år kommer konceptet återigen ses över för att se om det går att öka intresset eller ytterligare banta ner konceptet så att det matchar besökarnas insats. Hemsidan I augusti förändrades Drivhusets hemsida för att få ett mer tilltalande utseende. Förändringen skedde på samtliga orter och till slut även på den nationella hemsidan. Deklarationsträff Ett par veckor före deklarationens inlämningsdag arrangerade Drivhuset sin årliga deklarationsträff. Denna gång med Öhrlings PriceWaterhouseCoopers som samarbetspartner. Innehållet i träffen var mycket uppskattat. Generell information om beskattning och hur man fyller i en deklaration för sitt 9

10 företag togs upp. Utbildarna från Öhrlings var mycket kompetenta och pedagogiska och arrangemanget mottogs väl. 20 personer deltog. Bokföringskurs Under året genomfördes en bokföringsträff uppdelad på två tillfällen. Syftet med bokföringsträffarna är att utbilda våra blivande eller nyblivna företagare i bokföringens grunder. Samarbetspartner var KPMG och Visma SPCS. Vid första tillfället lärde KPMG ut grundläggande bokföring och vid det andra tillfället fick deltagarna en utbildning i SPCS program Administration 200 som de också fick en kopia av. Bokföringsträffarna är alltid uppskattade och vi förväntar oss fortsätta med dem även under nästa läsår. 45 personer deltog vid första tillfället och 20 vid andra (antalet platser var där max 20). Tro på dina idéer Drivhusets systerorganisation på ekonomicentrum i Lund, Venture Lab, har arrangerat kursen Tro på dina idéer två gånger under 06/07. Det är en helgkurs av och för kvinnor som vill starta eget. Syftet är att utbilda dessa kvinnor i företagandets grunder, att de ska få diskutera sina attityder kring entreprenörskap och att de ska träffa andra i samma situation. Drivhuset bjöd in studenter från Malmö högskola till dessa träffar och deltog som arrangör på våren. Drivhusträff I månadsskiftet maj/juni arrangerade Drivhuset en av årets fyra konferenser för övriga Drivhusmedarbetare. 21 personer från landets alla delar kom till Malmö. Drivhuset i Malmö stod för arrangemanget av konferensen samt arrangemang kring den utbildning i NLP coachning som startades under denna träff. Förutom det arrangerades ett antal sociala arrangemang för att visa upp Malmö. Träffen blev mycket lyckad. Föreläsningar Under årets gång har Drivhuset föreläst på diverse arrangemang för att öka kännedomen om verksamheten. Bland dessa kan nämnas ett flertal Rotaryklubbar, frukostmöte på Midzone, deltagande på starta-eget-dagar på Stadsbiblioteket m.m. Naturligtvis har även många föreläsningar skett på de olika områdena på Malmö högskola. Framtida utveckling Drivhuset Malmös största utmaning framöver är att få den nu fungerande verksamheten att fortgå och att få stabilitet i strukturerna. Fokus kommer att ligga på att ytterligare öka antalet vägledningar och startade företag men i övrigt på att försöka hålla fast vid de strukturer som nu skapats under detta något turbulenta år och på så vis försöka skapa rutiner kring allt det nya. Tillåter ekonomin kommer marknadsföringen på halvtid bli på heltid och en administratör att anställas, mycket med tanke på det nya affärsområdet Startup. 10

11 Ekonomisk redovisning 11

12 Resultaträkning 12

13 Balansräkning 13

14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 14

15 Noter med redovisningsprincipen och bokslutskommentarer 15

16 16

17 17

Årsredovisning 10/11 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö

Årsredovisning 10/11 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Årsredovisning 10/11 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Org. Nr 846501-8805 2010 07 01-2011 06 30 VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Drivhuset Malmös uppdrag... 4 Resultat för Drivhuset

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng From knowledge to business idea and company 5 credits MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kurskod: KA0001 Utbildningsområde: Högskoleövergripande Nivå: A (1-20)

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Under året 2006 har vi haft en klart ökad aktivitet när det gäller arrangemang på biblioteket. Detta redovisas nedan i den kronologiska

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 3. VERKSAMHET... 4. 3.1 SNC Rådgivningsmetodik... 4

1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 3. VERKSAMHET... 4. 3.1 SNC Rådgivningsmetodik... 4 INNEHÅLL 1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 3. VERKSAMHET... 4 3.1 SNC Rådgivningsmetodik... 4 3.2 Nyföretagar- och innovationsrådgivning... 4 3.2.1 Rådgivning per typ

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 3. VERKSAMHET... 3

1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 3. VERKSAMHET... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stockholms NyföretagarCentrum 2014 INNEHÅLL 1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 3. VERKSAMHET... 3 3.1 SNC Rådgivningsmetodik 2014... 3 3.2 Nyföretagar-

Läs mer

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se)

Nyhetsbrev: Socialt entreprenörskap - Idrott (SEidrott.se) Nyhetsbrev nr 2: 28 maj 2015 Att studera socialt entreprenörskap medför att vi som forskare blir en del av någon annans entreprenörskap. De sociala entreprenörerna berättar om problem i samhället och om

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet

Verksamhetsberättelse 2014. Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet Verksamhetsberättelse 2014 Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet Några ord från verksamhetsledaren Att testa sina förmågor och låta de egna idéerna få plats är en livsbejakande drivkraft

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 50 December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till framgång Lansering

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

fredag 18 oktober 13

fredag 18 oktober 13 12 Det finns inga vinstmål? Projektet är ideellt och syftar till att i samverkan med berörda kommuner utveckla näringslivet i området. Tidningen kommer att vara publicistiskt fristående men ha en i grunden

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 13 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Två av våra specialistrådgivare Minikurser Nutek informerar Björn Lundén Information: Momsboken VISMA

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013

Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Ung Företagsamhet och effekter av utbildning i entreprenörskap raps-dagarna 25 oktober 2013 Historik Etableringen i Sverige Tre drivande personer och ett antal lyckliga sammanträffanden gjorde att Ung

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Coachens roll 2013-01-29. KTP Dalarna Utgåva 1.0 Fredrik Remes Sida: 1 (5) Coachens roll i KTP Dalarna

Coachens roll 2013-01-29. KTP Dalarna Utgåva 1.0 Fredrik Remes Sida: 1 (5) Coachens roll i KTP Dalarna Fredrik Remes Sida: 1 (5) Coachens roll i KTP Dalarna Fredrik Remes Sida: 2 (5) Innehåll 1 KTP-coach... 3 2 Coachning i KTP Dalarna... 4 3 Mötet mellan projektledare och coach... 5 4 Rapportering... 5

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer