Berättelse över verksamheten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Berättelse över verksamheten 2012"

Transkript

1 Berättelse över verksamheten 2012

2 Bild på framsida: Nål för Frosta Härads Trädgårdsutställning i Höör, 1913 ur Höörs Försköningsförenings arkiv som bevaras i kommunarkivet i Höör. Verksamhetsberättelse 2012 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund hade vid utgången av året 202 medlemsorganisationer. Sex organisationer har utgått varav en på grund av dubbelregistrering och tre på grund av att verksamheterna har upphört. Glädjande kan arkivförbundet dock redovisa att ytterligare 16 organisationer har tillkommit som nya medlemmar under året. Medlemslista följer efter verksamhetsberättelsen. Skånes Arkivförbund har under 2012 varit medlem i följande organisationer: Arbetsgivaralliansen, Arbetarrörelsens kulturhistoriska sällskap, Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona, Folkrörelsernas Arkivförbund, Handikapphistoriska föreningen, PRO Memoria, Skånes Hembygdsförbund, Svenska Arkivsamfundet, Svenska Idrottshistoriska föreningen och Sveriges Länsarkivarieförening. Skånes Arkivförbund hälsar nya medlemmar varmt välkomna! Båstads kommunarkiv Classic Mustang Club Sweden Diabetesföreningen i Skåne län Eslöv Biståndscenter/Erikshjälpen Hovdala slott Höörs Föreläsningsförening Höörs kommunarkiv IMMI Branschorganisation Lunds Zontaklubb Malmö Frimurarsamhälle Malmö Soroptimistklubb Malmö Uppfinnarförening Polisområde Mellersta Skånes Seniorklubb Stadskällarens Samfällighetsförening Stiftelsen Skåneländska flaggan Torna Härads hembygdsförening STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ledamöter: Lars Bergwall, ordf. Lunds kommun /Lunds Centerkrets Gustav Hofvander, vice ordf. Byggnads Skåne Sven-Erik Davidsson, kassör Studieförbundet Bilda Britt Sofie Zethsson Folkpartiet i Skåne Sten Andersson ABF Skåne Robert Ruthberg Distr.styr. Soc.dem. för Tro och Solidaritet Curt Jacobsson Distr.styr. Soc.dem. för Tro och Solidaritet Sven Rosborn Skånska Akademien Carl Aspegren Skånes Näringslivsarkiv Hans Wilsson Skånes Hembygdsförbund Guno Haskå Revisorer: Lars Jörwall Riksarkivets avdelning Landsarkivet i Lund Hans Jerenäs Skånska Akademien Revisorsuppleant: Lennart Englesson Skåneländska Gastronomiska Akademien Valberedning: Sven-Olle R. Olsson Skåneländska Gastronomiska Akademien /Skånska Akademien Bo Gustafsson Ramlösa, Helsingborg Christer Hovbrand Folkets Hus i Lund Sida 2 av 24

3 PERSONAL Anna Ketola Arkiv- och verksamhetschef 100 % sedan 2004 (anställd 2002). Ingrid Andersson Arkivarie 100 % sedan Ansvarar för arkivets samlingar och databaser samt förbundets forskarservice. Handledare till arkivassistenter, praktikanter och arkivstudenter. Åke Sundell Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med ordnings- och förteckningsarbete samt med forskarservice främst rörande arbetarrörelsens material. Anita Nodbäck Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med ordnings- och förteckningsarbete samt ansvarar för arkivets referensbibliotek. Christel Palmqvist Arkivassistent 75 % sedan Arbetar med registervård. Tobias Lundqvist Arkivarie/arkivpedagog 100 % sedan Ansvar för arkivets förmedlings- och arkivpedagogiska verksamheten. Mabel Cronvall Anställd 85 % som projektledare för pilotprojektet Rörelser i Höör och Burlöv, perioden 1 mars 31 oktober. Under v 9 tog arkivet emot en långväga elev från Mariestad i Västra Götaland; Gustav Gereonsson (åk8) som fick göra sin PRAO på arkivförbundet. Under sommaren har dessutom arkivet tagit emot en ABM-masterstudent, Katarina Leuhusen, som gjorde en månads sommarpraktik med ordnings- och förteckningsarbete. 12 studenter från Lunds universitets Masterprogram i ABM har hos arkivförbundet utfört kursmomentet Laboration: tillämpad arkivredovisning enligt allmänna arkivschemat. Studenterna fick under 3 dagar i februari prova på att ordna och förteckna mindre arkiv efter klassisk modell. Praktikperioden uppfattas mycket positiv då studenter får möjlighet att möta och ta del av arkivhandlingar, analysera dess innehåll och strukturera dessa för bästa sökbarhet. 8 arkiv fick på så vis upprättade arkivförteckningar. Arkivets personal har under året haft två utbytesdagar med Skånes Hembygdsförbunds personal samt personalgrupperna har under hösten genomgått en gemensam fortbildning i projektarbete (kursordnare: Studieförbundet Vuxenskolan). Dessutom har delar av personalgruppen tillsammans med representanter ur styrelsen deltagit i fortbildningen Norm, nation och Kultur i Skåne. MÖTEN Årsmöte hölls den 11 april i Arkivcentum Syds nya hörsal. 44 personer deltog och programmet inleddes med en mindre visning av Arkivcentrum Syds nya då dock inte helt färdigställda publika lokaler. Som mötesordförande valdes Yngve Petersson (ordförande i Region Skånes kulturnämnd). Kvällen avslutades som traditionen påbjuder med kaffe och smörgåstårta. Styrelsen samt arbetsutskottet har under året haft möten vid fem respektive sju tillfällen. I december genomfördes ett gemensamt idéseminarium med Arkivförbundets styrelse och personal samt med representanter från styrelse och personal från Skånes Hembygdsförbund. I februari hade Arkivförbundets AU ett samverkansmöte med sin motsvarighet hos Blekingearkivet. Sida 3 av 24

4 Skånes Arkivförbund var under maj månad lokal arrangör för gemensam nationell konferens med årsmöten för Folkrörelsernas Arkivförbund, Näringslivsarkivens Förening (NAF) och Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA). Arrangemanget sträckte sig över tre dagar och kunde genomföras mycket tack vara generösa bidrag från Region Skåne och Lunds kommun. Temat för det mycket uppskattade arrangemanget var samverkan och analys. Lite över 60 personer deltog från hela landet. LOKALER Skånes Arkivförbunds lokaler ingår sedan april 2003 i samverkans- och samlokaliseringsprojektet Arkivcentrum Syd (ACS) vid Gastelyckan i Lund. Sedan 2011 har en omfattande om- och tillbyggnad pågått på ACS-området. Ytterligare magasin och kontorsbyggnader har tagit form och sammanbyggts med redan befintliga. Våra nya publika lokaler öppnades under 2012 och en mer officiell invigning planeras till senvåren Huvudmän för ACS är Region Skåne, Riksarkivet och Lunds universitet och förutom Skånes Arkivförbund ingår också Lunds stadsarkiv samt Polismyndigheten i Skåne i projektet. Under 2012 tillkom även Folklivsarkivet och Lunds universitets biologiska museer till ACS. Utöver dessa har också föreningarna SGF Skåne och DIS-Syd valt att placera sina kanslin här. På ACS delar institutionerna expedition, forskarsal, pausrum för forskare, referensbibliotek, grupprum och utbildningssalar samt hörsal. Skånes Arkivförbund disponerar magasin, kontorsrum, konferensrum och personalutrymmen i Landsarkivets depå på Porfyrvägen 19 (Gaste 1) som ingår i samlokaliseringsprojektet. Dessutom hyr Arkivförbundet hyllutrymme i Lunds universitets arkivmagasin inom ACS. Enligt plan skulle alla lokalerna på Arkivcentrum Syd vara klara för in- och omflyttning under våren 2012 och Region Skåne skulle ta över som hyresvärd till Arkivförbundets lokaler. Men av olika anledningar har denna förändring inte varit möjligt utan reviderade planer visar på att denna ändring fullt sker vid halvårsskiftet För Skånes Arkivförbunds del har 2012 präglats av omflyttning inom arkivets kontorsdel och planering av en kommande större omflyttning i vårt magasin. Stora materialmängder ska om-flyttas och under perioden har accessionsutrymmet varit mycket begränsat. Formellt leveransstopp av arkivmaterial har gällt från hösten 2012 och enligt plan blir det först till våren 2013 som Arkivförbundet får tillgång till utökad kapacitet i magasin. I anslutning till förändringar i kontorsdel har Arkivförbundet under året förnyat och bytt ut IT- och telefonsystem. VERKSAMHET Representation och förtroendeuppdrag Under året har arkivchefen ingått i Arkivcentrum Syds (ACS) samverkansgrupp och råd. Dessutom har hon med anledning av utbyggnaden av ACS ingått i arbetsgruppen för utåtriktad verksamhet och Ingrid Andersson i gruppen rörande inredningsfrågor. Anna Ketola medverkar också i det regionala Sida 4 av 24

5 nätverket ABM-Skånes möten samt har deltagit i Kultur Skånes Kulturarvsmöten och tillsammans med Lars Bergwall samt Gustav Hofvander i möten med Kultur Skånes Kulturarvskollegium. Utöver detta ingår Anna också i arbetsgruppen för det regionala kompetensutvecklingsprojektet Norm, nation och kultur i Skåne där också Regionmuseet i Kristianstad, Skånes hembygdsförbund, Lunds universitet och Örebro länsmuseum ingår. Hon har också ingått som regional representant för Skåne i gruppen för nationell samordning av Arkivens dag. Anna Ketola har förtroendeuppdrag som vice ordförande i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) samt som sekreterare i Föreningen Sveriges Länsarkivarier. Hon ingår i FA:s utbildningsgrupp och tillsammans med Tobias Lundqvist i arbetsgruppen för webbplatsen Folk i rörelse. Anna representerar FA i arrangörskommittén för den nationella Arkivveckan (AVEC2013) samt ingår som en av två svenska representanter i Nordiskt nätverk för förmedlingsfrågor. Skånes Arkivförbunds kassör Sven-Eric Davidsson är utsedd som revisor i FA. Ingrid Andersson representerar arkivförbundet i Skånes Näringslivsarkivs styrelse. Representation vid seminarier och konferenser 7-9/2 NCK:s vårkonferens med arkivpedagogiskt förmöte I Östersund. 8/3 Seminarium: Indretning av läsesal og relation til digitale services. Riksarkivet i Köpenhamn. Arr: ODA 23/3 Humanist- och Teologdagarna, Lunds universitet 12/4 Visual Arkivs användarträff i Göteborg. Arr: Regionarkivet i Västra Götaland. 21/5 Skånes Näringslivsarkivs årsmöte, Helsingborg. 29/6 Nätverkslunch med ungdomar på Kulturplats Lagret, Malmö. 21/9 Kommunarkivariekonferens i Lund. Arr: Landsarkivet i Lund och Lunds stadsarkiv. 27/9 Seminarium: Att berätta sin historia, Malmö. Arr: Malmö stadsarkiv. 13/10 Skånes Genealogiska Förbunds 75 års jubileum. Arkivcentrum Syd /10 Skånes Bokmässa, Helsingborg. Arr: bl.a. Skånes Hembygdsförbund och Författarcentrum Syd /11 Folkrörelsernas Arkivförbunds höstkonferens, Riksarkivet Stockholm. 29/11 Rantafej med kulturparlament, Malmö. Arr: Kultur Skåne. Samlingar Leveranser Även under detta år har Arkivförbundet p.g.a. utbyggnaden av Arkivcentrum Syd varit tvungna att sätta större leveranser på väntelista. Arkivförbundet ser fram emot att under kommande år åter kunna välkomna leveranser till vårt utökade magasin. Våra samlingar har ändå vuxit med såväl nytillkomna förvärv som kompletterande tillägg. Drygt 50 hyllmeter har tillförts fördelat på 252 accessioner. Det stora antalet accessioner beror på att tidigare tillsända arkiv från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i Stockholm (ARAB) nu har registrerats och tillförts våra samlingar. På så vis har vi kunnat utöka våra samlingar med ett 50-tal arkiv från distrikt och lokalavdelningar inom 100- årsjubilerande ABF samt med ett 50-tal arkiv från lokala Folkets Hus- och Folkets Parkföreningar. En stor del av mottagna leveranser är arkiv från föreningar som tidigare inte funnits i arkivets samlingar och det har ett stort värde att vi nu får möjlighet att bevara och tillgängliggöra dessa nytillkomna avsnitt av folkrörelsen i Skåne. Ett av dessa 182 nya arkiv är en samling äldre ritningar på fiskebåtar som trafikerat den Skånska sydkusten och som Sirmiones skeppslag har deponerat hos arkivet. Några av Arkivförbundets nytillkomna medlemmar, IMMI (Instruktörer med mjuk ideologi) och Stiftelsen De Lekande barnens Fond, har under året deponerat sina äldre handlingar. Sida 5 av 24

6 Diagram: Levererade accessioner 2012 efter geografisk hemvist (totalt 253 accessioner). Många gånger föranleds en leverans av att föreningen upphör eller blir av med sin lokal och situationen kräver en snabb utryckning för att handlingarna ska tas tillvara. Under året har Reumatologiska klinikens i Lund Patientförening och Röda Korsets Malmökrets upphört och levererat sina handlingar. Diabetesföreningen i Skåne län och föreningen Svalorna Indien Bangladesh har under året fått ändrade lokalförhållanden och därför deponerat sina handlingar hos arkivförbundet. Ordnings- och förteckningsarbete Arbetet med att ordna och förteckna arkivets samlingar är en viktig del i arkivförbundets verksamhet och fortgår kontinuerligt med en hög kvalitet. Under året har 75 arkiv (407 volymer) fått upprättade arkivförteckningar och 13 arkiv (55 volymer) har fått sina förteckningar kompletterade. Som exempel kan nämnas Frälsningsarméns Hospits i Landskrona som öppnade härbärgeverksamhet i slutet på 1960-talet. Verksamheten bedrevs i nära samarbete med kommunens socialtjänst och handlingarna sträcker sig fram till 1990-talet då verksamheten lades ner. Arkivförteckningen för handlingarna från Föreningen Folkets Hus i Lund har kompletterats. Dess handlingar sträcker sig över drygt 120 år och speglar såväl byggnadens förändring som verksamhetens breda och diversifierade utbud. Skånes Arkivförbunds strävan är att hela tiden öka och förbättra sökbarheten och tillgängligheten till våra samlingar. Vi prioriterar därför en noggrann genomgång av leveranser med utförlig dokumentation av arkivens tillkomst och innehåll. Även om ett stort antal arkiv ännu inte har fått upprättade arkivförteckningar är dessa handlingar ändå sökbara och tillgängliga för forskning. Uppgifter om våra samlingar överförs fortlöpande i digital form och tillgängligheten blir därmed både djupare och bredare för såväl våra interna behov som för forskarens och allmänhetens olika önskemål. Både databasen för bevarade enskilda arkiv, Skåneregistret, och förteckningsprogrammet, Visual Arkiv, byggs kontinuerligt upp med nya beståndsuppgifter och arkivförteckningar. Projekt: Förtecknande av Svenska Fribaptistsamfundet Under 2010 beviljades arkivförbundet projektmedel från Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv för arbetet med att ordna och förteckna Svenska Fribaptistsamfundets arkiv. Materialet är omfattande och innehållsrikt och vi kan med stolthet rapportera att arkivförteckningar kunde färdigställas under Arkivförbundet har tagit emot arkiven från Fribaptistsamfundet efter att de upphörde 1994 Sida 6 av 24

7 och gick samman med Helgelseförbundet. I dag finns i arkivets samlingar ett femtiotal arkiv från Fribaptistsamfundet som verkat på riks-, distrikts- och lokal nivå runt om i landet. Det mest omfattande arkivet är från det nationella Fribaptistsamfundet vars 247 volymer nu har ordnats och förtecknats, till arkivförteckningen har ett brevskrivarregister upprättats. Fribaptistsamfundet har sin bakgrund i 1800-talets tidiga väckelserörelse och bildades i Skåne 1872 efter att en delning skett i Svenska Baptistsamfundet. Arkivet visar på en omfattande verksamhet i hela landet med viss tonvikt i bl.a. Skåne. En central verksamhet har varit den Yttre missionen som inleddes 1892 då missionärerna Amy Bull och Margareta Gustafsson reste till Sydafrika. Denna verksamhet finns bl.a. dokumenterad i den omfattande korrespondensen som med detaljrikedom och närhet berättar om det dagliga livet ute på missionärsfälten i Afrika och i Kina. Forskarservice Under året har Skånes Arkivförbund haft 95 forskarbesök i den gemensamma forskarsalen på Arkivcentrum Syd. Dessa har beställt fram 242 volymer från arkivförbundets samlingar. Det är i stort sett en fördubbling jämfört med tidigare år. Forskningen har haft en god bredd. Arkivet har bland annat haft besök från Ludwig-Maximilianuniversitet i München som tittat i arkivets minnesuppteckningar i ett forskningsarbete om svenska kvinnors syn på äktenskapet. Arkivet har haft besök från studenter och släktforskare som framförallt har sökt källor för personrelaterad forskning. Vi har också haft besök från flera medlemmar som på olika sätt förberett sina jubileer, bl.a. en av våra äldsta ännu verksamma medlem Läkaresällskapet i Lund som fyllt 150 år. Under året har arkivförbundet även besvarat ett stort antal forskarförfrågningar. Arkivet får t.ex. förfrågningar från Länsstyrelsens miljöenhet som inför sina markundersökningar söker uppgifter i våra arbetsplatsrelaterade arkiv. Även släkt- och folklivsforskare och skribenter i allmänhet har sökt uppgifter i arkivets samlingar. Dokumentations och inventeringsprojekt: Rörelser i Höör och Burlöv Skånes Arkivförbund finner det angeläget att utveckla vår verksamhet för att inventera, dokumentera och tillgängliggöra den del av kulturarvet som manifesteras av det skånska föreningslivets lokalhistoria. Tidigare har arkivförbundet genomfört inventeringar efter genremodell men behöver pröva metoder för att arbeta med en kommun som avgränsning. Genom detta förväntas bättre förutsättningar för att upprätta nya och vårda etablerade nätverk med regionens kommuner och föreningsliv samt nå ut med information om vilka resurser den regionala arkivverksamheten kan erbjuda. Som pilotstudie för utveckling av metod och modell valde arkivförbundet att förlägga projektet till kommunerna Höör respektive Burlöv. Kommunerna skiljer sig när det gäller geografi, historia och administration vilket ger var och en sin lokala karaktär. I arkivets samlingar är föreningslivet i båda kommunerna svagt representerat och det kan antas att bevarad dokumentation inte speglar hur betydande det lokala föreningslivet är och har varit för den lokala kommunens identitet och utveckling. En inventering av aktiva och nedlagda lokala föreningar i dessa kommuner kan tillsammans visa på regionens mångfald när det gäller de avtryck som föreningslivet lämnar efter sig. Våren 2012 beviljade Kulturnämnden vid Region Skåne bidrag till arkivförbundet ur anslaget för utvecklingsmedel kulturarv för projektet Rörelser i Höör och Burlöv. Projektet har koppling till Region Skånes kulturpolitiska program samt till Regional kulturplan för Skåne I dessa prioriteras samverkan mellan regionala förbund, kommuner och föreningsliv som en Sida 7 av 24

8 följd av att många kommuner lyft frågan om föreningsliv, lokala arkiv och deras tillgänglighet. För genomförandet av projektet anställdes Mabel Cronvall som projektledare i 7 månader på deltid. En arbetsgrupp skapades där Arkivförbundets chef, arkivarie och arkivpedagog även ingick. Syftet med studien var att pröva metod och modell för: Inventering och dokumentation av lokalt föreningsliv i en kommun; Kompetensutveckling i arkivfrågor för det lokala föreningslivet; Etablering av lokalt och regionalt nätverk för utbyte och utveckling inom intresseområdet. Projektet avrapporterades till Kultur Skåne i slutet av september och avslutades internt under oktober månad. Under projektet genomfördes inventeringsarbete, kursverksamhet och informationsförmedling av olika karaktär. Bland annat genomfördes utställningar i vardera kommunen. För att nå ut till allmänhet och kommunanställda var det fördelaktigt att utställningarna var förlagda till Höörs kommunbibliotek där många människor vistas och till Medborgarhuset i Arlöv. Samtidigt fyllde utställningen på Möllegården Kultur väl sitt syfte som komplement till kurs och föredrag. Det kunde också konstateras att en utställning är engagerande. Den bidrar till utökade kontakter och ger kännedom om föreningslivet och bevarade handlingar. Det väckte också idéer hos kommunerna hur de kan arbeta vidare för att tillgängliggöra sitt bildarkiv och samtidigt berika föreningslivets historia genom att uppmuntra till information om bilderna från allmänheten. Erfarenheten från projektet visar på att kommunal förvaltning och det lokala föreningslivet har svag kännedom och kunskap om arkivförbundets verksamhetsfält och om vilka resurser den regionala verksamheten kan erbjuda den egna kommunens föreningsliv. Projektet visar på behovet av att förklara mervärdet för kommunen om att man tar hand om sina föreningar även när det gäller stöd i dokument- och informationshanteringsfrågor. Projektets resultat är användbart för kommunen genom ett lokalhistoriskt perspektiv på innevånarnas engagemang i föreningslivet, dess omfattning och mångfald, som också är till nytta för utvecklingen inom regionen. Ett stort tack riktas här till Höörs och Burlövs kommuner som ställt personalresurser och lokaler för projektet till förfogande, för information om föreningslivet, medverkan i utställningar med tillhandahållande av arkivhandlingar, framtagning av bilder och praktiska arrangemang samt inte minst de givande resonemang som förts under arbetets gång och som bidragit till att förgylla projektet. Speciell tacksamhet framförs till de föreningsrepresentanter som med stort engagemang presenterade sina föreningar i utställningarna. Externa uppdrag Högskola och universitet Skånes Arkivförbunds samarbete med Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet har fortsatt även under Personalen har genomfört föreläsningar och workshops samt tagit emot studiebesök och varit delaktiga vid paneldiskussioner för studenterna som går ABM-mastersprogrammet. Arkivet har också ansvarat för kursen Arkivvetenskap: Förmedling och tillhandahållande (7,5 hp) som ingår som ordinarie delkurs i masterprogrammets arkivvetenskapliga spår. I ansvaret ingick planering för kursen samt genomförande av seminarium, föreläsningar och handledning av studenter. Arkivförbundet har också medverkat i undervisningen på grundutbildningen i arkivvetenskap samt engagerats som föreläsare i utbildningen inom ämnet Idé- och lärdomshistoria. Folkrörelsernas Arkivförbund Skånes Arkivförbund har på uppdrag av Folkrörelsernas Arkivförbund administrerat webbplatsen Folk i rörelse (http://www.folkirorelse.se). Under året har sidan haft något fler besökare jämfört med tidigare år, sammantaget besökare. I snitt har det varit ca besökare per månad med en tydlig nedgång under sommarmånaderna. Arkivförbundet har besvarat ett antal förfrågningar i huvudsak rörande möjligheten att använda bilder från sidan till olika publikationer. Sida 8 av 24

9 Arkivpedagogisk verksamhet Året inleddes med att mycket av Arkivförbundets pedagogiska verksamhet fick genomföras i tillfälliga och inte helt funktionella lokaler. Ändock deltog stora besöksgrupper i verksamheten och arkivet hade under de två första månaderna 2012 nära lika många elevbesök som under hela Deltagare har varit från såväl grundskola som gymnasiet och universitet. Några av besöken har också dokumenterats och lagts upp på arkivets Facebook-sida. Nya mer ändamålsenliga lokaler färdigställdes under våren och den pedagogiska verksamheten kunde ta en ny form. Under året har två sammarbetsprojekt genomförts tillsammans med Landsarkivet i Lund. Dessa har riktat sig mot elever som studerar Historia B på gymnasiet. Eleverna har efter en rundvandring fått ta del av arkivmaterial kring vardagen i Skåne under andra världskriget. Eleverna har därefter haft möjlighet att återkomma för djupare studier innan de skulle redovisa sina resultat. Den 13 november fick Skånes Arkivförbund långväga besök från 7 elever på Knut Han gymnasieskolan i Ronneby. Eleverna studerade Historia C och fick en rundtur i arkivet och därefter arbetade de med arkivhandlingar. Skolans pedagoger var mycket nöjda och planerar att återkomma under Under höstlovsveckan (v 44) genomfördes höstlovsaktiviteter i två dagar med fritidshem som målgrupp. Under lovverksamheten deltog 105 barn och unga från Lunds kommun, och utöver dessa har ytterligare 492 elever och studenter varit på någon form av studiebesök hos Skånes Arkivförbund under Under en vecka i november genomfördes även arkivpedagogiska skolbesök vid Killebäckskolan i Södra Sandby. Under två dagar fick 100 niondeklassare lära sig om arkiv, källkritik och den svenska emigrationen till Amerika. Källkritik har varit det ämne som mest har efterfrågats av pedagogerna vid såväl besök som vid lån av material, eller vid uppsökande verksamhet. Då detta även är ett uttalat ämne i de nya läroplanerna för Historia i grund- och gymnasieskolan har källkritiken fått en naturlig och central roll i det arkivpedagogiska arbetet vid Skånes Arkivförbund. Utöver studiebesök, arkivlektioner och skolbesök har arkivväskor lånats ut 11 gånger. Intresset har varit jämt fördelat under året och väskorna har används till såväl pedagogisk verksamhet i skolor som till minnessamtal vid äldreboenden. Väskorna har även används vid studiebesök och vid uppsökande arkivpedagogisk verksamhet. Arkivväskorna är var och en unika och svåra att ersätta och efter en incident under året har nya och mer tydliga låneregler för arkivväskorna upprättats. De nya lånereglerna är inspirerade av de regler som finns på biblioteken. Övrig utåtriktad verksamhet Programverksamhet 2012 inleddes med begränsade möjligheter till programverksamhet för samtliga arkivorganisationer som har sin verksamhet vid Arkivcentrum Syd. Detta som en konsekvens av den stora ombyggnaden där även lokaler för offentlig verksamhet byggdes om och byggdes ut. Även om Skånes Arkivförbunds programverksamhet gick på sparlåga så låg den, till skillnad från våra grannar på Arkivcentrum Syd, inte helt nere. Tillfället togs för att genomgå en utvärderings- och planeringsfas av arkivets programverksamhet. Året avslutades sen av en höst fulla av aktiv programverksamhet i nya fina lokaler, med nya möjligheter och utökad kapacitet. Programverksamheten Nytta och Nöje, som tidigare gjordes i samarbete med Malmö Stadsarkiv och Landsarkivet, ersätts från och med 2012 med ett gemensamt program för verksamheterna på Arkivcentrum Syd. Det första programfoldern trycktes för hösten Centralt för den gemensamma programverksamheten på Arkivcentrum Syd är kontinuerligt återkommande öppna seminarier för allmänheten s.k. Arkivcaféer, varannan onsdag jämna Sida 9 av 24

10 veckor under vår och höst. Detta skapar en god möjlighet för alla ingående arkivorganisationer och myndigheter att presentera sin verksamhet med föredrag och visningar. Skånes Arkivförbunds kursverksamhet kring Ordning och Reda kommer också att finnas med löpande i det gemensamma programbladet för Arkivcentrum Syd. Det har under 2012 även bedrivits programverksamhet inom ramen för projektet Rörelser i Höör och Burlöv. Dessa har genomförts på plats i respektive kommun. Genomslaget i lokalmedia och press var stor men tyvärr så återspeglades inte detta i antalet besökare. Våren /3 Grundkurs: Ordning och reda, Arkivcentrum Syd i Lund, 9 deltagare 29/3 Fortsättningskurs: Ordning och reda, Arkivcentrum Syd i Lund, 5 deltagare Hösten /8 Grundkurs: Ordning och reda, Höörs kommunbibliotek, 3 deltagare 28/8 Seminarium: Sök dina släktingar i föreningsarkiven, Höörs kommunbibliotek, 3 besökare 4/9 Grundkurs: Ordning och reda, Möllegården i Åkarp, en deltagare 11/9 Seminarium: Sök dina släktingar i föreningsarkiven, Möllegården i Åkarp, 4 deltagare 31/10 Höstlovsaktivitet: Mystiska krumelurer och magiska ramsor, 11 deltagare 7/11 Grundkurs: Ordning och reda, Arkivcentrum Syd i Lund, 7 deltagare 14/11 Onsdagscafé: Sök dina släktingar i föreningsarkiven!, Arkivcentrum Syd i Lund, 12 deltagare 21/11 Fortsättningskurs: Ordning och reda, Arkivcentrum Syd i Lund, 3 deltagare. Studiebesök och arkivförbundets kurser Utöver skolungdomar och studenter i den pedagogiska verksamheten samt deltagare i kursverksamheten har ytterligare 700 personer i större och mindre grupper besökt arkivet. Bland annat besöktes arkivet under en helkväll i oktober av 65 medlemmar från Föreningen Gamla Lund och dess systerorganisation i Malmö: Malmö Kulturhistoriska förening. Studiebesöket innehöll både en orientering i arkivlandskapet samt en visning av arkivförbundets samlingar och Arkivcentrum Syds nya publika lokaler. Arkivet har under året återkommande besökt medlemsorganisationer, representanter från föreningar och organisationer, kommuner och Region Skåne samt samarbetspartners och kollegor lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt. Under året genomförda föredrag: 24; 27-28/2 Laboration för ABM-masterstudenter som leddes av Ingrid Andersson: Tillämpad arkivredovisning enligt allmänna arkivschemat. 12 deltagare 26/3 Föreläsning för ABM-masterstudenter av Anna Ketola: Arkivförmedling och forskningsfront. 20 deltagare 10/5 Föredrag under FA/NAF/FSLA-konferens i Lund av Anna Ketola: Samverkansmodellen i Skåne och regional arkivverksamhet. 65 deltagare 15/5 Föreläsning för ABM-masterstudenter av Tobias Lundqvist: Livslångt lärande, 11 deltagare 22/5 Föreläsning för ABM-masterstudenter av Tobias Lundqvist: Arkivpedagogik. 10 deltagare 17/6 Öppna gårdar vid Ballingstorp. Tema: Musik. Tobias Lundqvist höll föredrag om Musik i arkiven. (Föredraget är ett inledande steg på temat Musik i arkiven som Sida 10 av 24

11 arkivförbundet förhoppningsvis kan vidarutveckla ytterligare.) Arr: Skånes Hembygdsförbund. 20 deltagare 8/10 Föreläsning för ABM-masterstudenter av Anna Ketola: Strategisk planering vid arkiv. 20 deltagare 22/11 Föreläsning för ABM-masterstudenter av Anna Ketola: Enskilda arkiv dess roll och organisation. 10 deltagare Nytt: Medlemsforum Utöver arkivförbundets program- och kursverksamhet arbetade arkivförbundet under året för att utveckla ett nytt specifikt Medlemsforum där arkivets medlemmar i seminarie- och utbildningsform erbjuds kompetens och nätverk kring gemensamma och fältspecifika frågor. Målsättning med arkivets nya medlemsforum är att: o stimulera nätverkande och samverkan på fältet o bygga en regional plattform för kunskapsförmedling och en gemensam arena för kommunikation o använda gemensamma resurser och förenad kompetens o stimulera till utveckling och kontinuitet på området och i verksamheterna Verksamheten inleddes med att i maj genomföra ett seminarium för Arkivförbundets medlemmar som ansvarar för arkivsamlingar, som fokuserade på verksamhetsområdet kring fanor och textilier i våra samlingar. Utöver detta seminarium inbjöds också de lokala arkivföreningarnas styrelser till kurs i styrelsearbete i en organisation med ansvar för arkivsamlingar. Under dagen fick deltagarna höra Margareta Ståhl, tidigare verksam på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB) i Stockholm och sakkunnig om fanor, med entusiasmerande inlevelse berätta om fanor och dess historiska kontext och symbolspråk. Pia Christensson, textilkonservator vid Kulturmagasinet/Helsingborgs museer, gav en mycket god introduktion till för fältet angelägna frågor kring bevarande och vård av fanor och standar. Lars Ilshammar, chef för ARAB samt verksam på Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet, bidrog med insiktfulla funderingar kring folkrörelsehistoria, kulturarv och minnespolitik. Avslutningsvis bidrog Per Lundin, chef för Blekingearkivet, till en intressant diskussion genom att problematisera styrelsearbetet och möjligheterna för verksamhetsutveckling hos arkivföreningar. Initiativet togs emot med intresse av våra medlemmar och under dagen diskuterades bland annat gemensamma behov rörande vård och bevarande av fanor samt en eventuell agenda för kommande aktiviteter inom ramen för Medlemsforum. I arbetet med utveckling av ett nytt Medlemsforum ingick också en ambition att genomföra ytterligare ett arrangemang under hösten. Strävan var att skapa ett program som bidrog till ökat medvetande om vikten av bevarande av enskilda arkiv samt uppmärksamma den enskilda sektorns eget ansvar för god arkivhantering. Målgrupp var hela Arkivförbundets medlemsstock. Tyvärr fick seminariet ställas in men programmet kommer istället erbjudas under våren Sida 11 av 24

12 Arkivens dag 2012 Regional samordning Skånes Arkivförbund har sedan Arkivens dag genomfördes första gången (1998) fungerat som regional samordnare i Skåne. Enligt vår verksamhetsplan ska Arkivförbundet öka sina insatser i den regionala samordningen av arrangemangen i Skåne. Arkivförbundet har under året representerat Skåne vid två nationella samordningsmöten och arkivet har även varit distributör av de nationella Arkivkaramellerna som förmedlas till beställande arrangörer runt om i landet. Inom ramen för den regionala samordningen arrangerades ett regionalt uppstartmöte i början av april där utvärdering av 2011 års aktiviteter diskuterades samt gemensamma frågor togs upp för förmedling till den nationella samordningen. Ett regionalt kickoff-möte genomfördes också i september där arrangörer från Skåne samlades för inspiration, utbyte och diskussion kring mål och målgrupper för arrangemanget. På Arkivförbundets webbplats förmedlades under hösten information till arrangörer samt lokala program för eventuella besökare. Enligt resultatet av enkätundersökning inom nätverket för Arkivens dag i Skåne kan man liksom föregående år utläsa en mindre ökning av antalet aktiviteter och arrangemang samt en ökning av antalet besökare jämfört med tidigare år. Som ett led i Skånes Arkivförbunds strategi att dels utöka resurser för ökat stöd till arrangörer runt om i Skåne dels för att utveckla synligheten av Arkivförbundets resurser, valde vi att medverka i två olika arrangemang under Arkivens Dag. Efter goda erfarenheter från 2011 med samarrangemang på Höörs biliotek valde arkivförbundet att genomföra ett arrangemang gemensamt med Burlövs kommun samt medverka i ett gemensamt arrangemang på Arkivcentrum Syd. Temat för 2012 års Arkivens dag var Framtiden. Arkivförbundet kan konstatera att genomförandet av två fristående arrangemang krävde extra resurser men att det var ett lyckat koncept som vi planerar att upprepa under kommande år. Arkivens dag på Arkivcentrum Syd Årets arrangemang under Arkivens dag genomfördes i nya publika lokaler på Arkivcentrum Syd - vilket firades lite extra. Skånes Arkivförbund medverkade tillsammans med Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Landsarkivet i Lund, Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Lunds universitets biologiska museer (som var med för första gången och vars uppstoppade djur blev ett populärt inslag i de gemensamma utställningarna), Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (LUKA), Regionarkivet i Skåne län, Svenskt Seriearkiv samt släktforskarföreningarna SGF Skåne och DIS Syd. Arrangemanget samordnades av Arkivförbundets personal och genomfördes under en heldag med föredrag, visningar, kortkurser i släktforskning, utställningar, filmvisningar, bokbord, kaffeservering och tipspromenad. Temat för dagen var: Var framtiden bättre förr? och det nya Arkivcentrum Syd låg i blickfånget. Uppskattningsvis besökte 400 personer arrangemanget och mest uppskattat var framför allt rundvandringarna i de nya fräscha lokalerna. Från utvärdering framkom att besökarna var minst lika nöjda med arrangemanget som arrangörerna. Sida 12 av 24

13 Arkivens dag i Burlövs kommunbibliotek Parallellt med Arkivcentrum Syds arrangemang i Lund genomförde Arkivförbundet ytterligare ett program i Burlövs bibliotek genom ett samarbete med biblioteket, kommunarkivet och Skånes Hembygdsförbund. Arrangemanget bjöd på utställningar med exempel ur kommunarkivet samt förenings- och lokalhistoriska arkivsamlingar, bildspel från Burlövs kommuns fotoarkiv, bokbinderiverksamhet och bokbord med lokalhistoriska böcker. Biblioteket visade böcker och litteratur utifrån temat framtid, framtidsbilder och berättelser. Arkivförbundet informerade om sin verksamhet och visade på exempel från Arkivens dag runt om i landet. En uppskattad aktivitet var en insamling av nedskrivna meddelanden från besökarna i en tidskapsel som nu bevaras hos Arkivförbundet för framtiden. Ett 50-tal personer besökte biblioteket vilket enligt uppgift var ett normalt besöksantal på biblioteket en lördag. Samarbetet uppskattades av alla medverkande och konceptet ska utvecklas ytterligare för kommande år. Publicering Webbplats: Målsättning för Skånes Arkivförbunds webbplats är att den ska fungera som informationsresurs för medlemmar, blivande medlemmar, forskare, studenter, lärare och elever samt andra intresserade av Arkivförbundets verksamhet. Webbplatsen är ett viktigt forum för marknadsföring av organisationens verksamhet och modellen är att webbplatsen ska ha en tydlig struktur, ljus och luftig layout med mycket bilder i huvudsak från verksamheten, lättfattliga texter och använda tydliga hänvisningar. Reaktionerna på webbplatsen har varit mycket positiva och den har enligt uppgift inspirerat flera av våra systerorganisationer mfl i utvecklingen av synligheten på webben. Under 2012 har webbplatsen registrerade besök och 115 sidrubriker visades c:a gånger. Mest besökt utöver Arkivförbundets huvudsida är undersidan där man kan söka i våra samlingar efter topografi (1 150 besök). Facebook Arkivets facebooksida ska fungera som Informationsresurs för medlemmar, blivande medlemmar, forskare, studenter, lärare och elever samt andra intresserade av Arkivförbundets verksamhet. Arkivförbundet anser att Facebook är ett viktigt forum för i första hand marknadsföring av verksamheten. Facebooksidan ska komplettera webbplatsen och innehålla referat från verksamheten, information om arkivets programverksamhet och marknadsföring av webbplatsen. Sidan kan också användas för förmedling av extern information som är av intresse för Arkivförbundets verksamhetsfält. I december 2012 var det 98 som följde sidan. Publicerat övrigt Program för höstaktiviteter på Arkivcentrum Syd. Folder distribuerades under hösten I arkiv finns det liv. Folder som presenterar Skånes Arkivförbunds pedagogiska utbud och denna har bland annat delats ut vid Skapande skolas konferens i Kristianstad i oktober. Ett utskick med den nya Sida 13 av 24

14 foldern och en inbjudan till fortbildningsträffar för pedagoger gick under december ut till samtliga skolor i Lunds kommun. Arkivförbundets samlingar har använts i arbetet med tredje bandet av Lunds historia staden och omlandet. Bokverket i tre band som belyser stadens historia från medeltiden och framåt släpptes i samband med firandet av demokratins 150 år. Tredje bandet tar sitt avstamp 1862 då stadens kommunfullmäktige samlas för första gången och vi är mycket glada för att folkrörelsernas historia får fokus i detta sammanhang. SLUTORD Skånes Arkivförbund avslutar härmed sitt 19:de verksamhetsår med konstaterandet att vi nu är fler än 200 medlemmar. Även om våra nya lokalkostnader i skrivande stund inte är helt klarlagda så ser framtiden ljus ut. Intresset för vår verksamhet ökar hela tiden liksom samverkan med systerorganisationer. Arbetet med att verka bland medlemmarna i hela Skåne har fortsatt och kommer också i framtiden att vara ett prioriterat område. Nya former av medlemskontakter fortsätter att prövas. Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort tack till våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar samt inte minst till vår mycket duktiga, engagerade och kunniga personal. Vi vill också rikta ett varmt tack till Kultur Skåne och till kommunerna Lund, Klippan, Kristianstad, Landskrona och Lomma samt Osby för bidrag till verksamheten. Vi vill tacka alla medverkande för ert engagemang att bistå projektet Rörelser i Höör och Burlöv. Vi är dessutom tacksamma för det goda samarbetet vi i en rad sammanhang haft med Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet, Skånes Hembygdsförbund, och Landsarkivet i Lund samt alla organisationer/institutioner vid Arkivcentrum Syd och andra arkiv och kulturarvorganisationer/institutioner i Skåne och Sverige. Ni har alla bidragit till att arkivförbundets verksamhet har kunnat genomföras med sådan framgång under Lund februari 2013 Lars Bergwall Gustav Hofvander Sven E. Davidsson ordförande vice ordförande kassör Britt Sofie Zethson Sten Andersson Roberth Ruthberg Carl Aspegren Curt Jacobsson Sven Rosborn Hans Wilsson Guno Haskå Sida 14 av 24

15 Medlemmar 2012 Arkivföreningar Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg Arbetarrörelsens arkiv i Örkelljunga Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Folkrörelsearkivet i Helsingborg Folkrörelsearkivet i Kristianstad Folkrörelsearkivet i Ängelholm Helsingborgs Idrottsmuseum/Idrottsarkivet Hässleholms Folkrörelsearkiv Idrottsmuseet i Malmö Skånes Näringslivsarkiv Offentlig förvaltning Båstads kommunarkiv NY Helsingborgs stadsarkiv Hovdala slott NY Hässleholms kommunarkiv Höörs kommunarkiv NY Kristianstads kommunarkiv Kävlinge kommunarkiv Landsarkivet i Lund Lomma kommuns centralarkiv Lunds stadsarkiv Malmö stadsarkiv Simrishamns kommunarkiv Staffanstorps kommunarkiv Trelleborgs kommunarkiv Vellinge kommunarkiv Hembygdsföreningar och lokalhistoriska museer/sällskap Billesholmstraktens Hembygdsförening Föreningen Frenningeboken Föreningen Gamla Båstad Föreningen Gamla Lund Gärds Härads Hembygdsförening Göinge Hembygdsförening Mölle Byförening Torna Härads Hembygdsförening NY Ängelholms Hembygdsförening Riksorganisationer Classic Mustang Club Sweden NY Frälsningsarméns DHK Gammaldansarnas Riksförbund IMMI Branschorganisation NY Rotary Norden Seriefrämjandet Svenska Arabhästförening Sv. Service- och Signalhundsförbundet Regionala, läns- och distriktsorganisationer ABF Skåne Afasiföreningen i Skåne län Byggnads i Skåne Celiakiföreningen i Skåne län DHR Skåne läns distrikt Diabetesföreningen Skåne län NY Distriktsstyrelsen Soc.dem. för Tro och Solidaritet EFS i Sydsverige Fastighetsanställdas förbund Region Syd Folkdansringen, Skåne Folkpartiet i Skåne Föreningen Skånska Möllor Författarcentrum Syd Försvarsutbildarna, Skåne GS avdelning 1, Västra Skåne Hela Människan i Skåne och Blekinge Husmödrarna Skåne Hyresgästföreningen region södra Skåne Lantbrukarnas provinsförbund i Skåne Lunds stifts Kyrkomusikerförening Malmö Uppfinnarförening NY Medborgarskolans Skånedistrikt MHF Region Skåne Museiföreningen Skånska Järnvägar Riksteatern Skåne Rädda Barnens distrikt i Skåne Röda Korset Region Syd Sensus distrikt Skåne-Blekinge SISU Skåne Skåneländska Gastronomiska Akademien Skånes Bildningsförbund Skånes distrikt av IOGT-NTO Skånes Dövas Länsförbund Skånes FN-distrikt Skånes Hembygdsförbund Skånes Nykterhetsförbund Skånes Orienteringsförbund Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Sida 15 av 24

16 Skånes Spelmansförbund Skånska Akademien SMK i Södra Götaland SPF Skånedistriktet Studiefrämjandet Skåne-Blekinge Studieförbundet Bilda, Skåne Studieförbundet Vuxenskolan, Skåne Svensk Handel Syd Sydskånska Kennelklubben Vision centret i Malmö Vita Bandet Skånedistriktet Vårdförbundet, Skåne Ekonomiska organisationer Bostadsrättsföreningen Bommen Nr: 7, Lund Bostadsrättsföreningen Själabodarna, Lund Bostadsrättsföreningen Tre Högar Böste Sommarstugeförening, Västra Torp ek.för. Daggmaskens Förskola Fiddevången vägförening, Falsterbo Folkets Hus, Lund Föräldrakooperativet Kossan, Lund Hövdingen Strutharald Samfällighetsförening Rättshjälpskassan Standard Skånes Soldathem Stadskällarens Samfällighetsförening NY Stenålderns Samfällighetsförening Stiftelsen De Lekande Barnens Fond Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag NY Vellinge Strandmarksägare Lokala föreningar Burlövs Ryttarförening Centrumkyrkan i Bjuv Dalbybygdens pensionärsklubb DHR Malmöavdelningen EFS-Kyrkan i Ängelholm EFS Missionsförening i Lund EFS Missionsförening i Staffanstorp Eslöv-Sallerup Rotaryklubb Eslöv Biståndscenter/Erikshjälpen NY Eslövs Scoutkår Estniska föreningen i Lund Falsterbo Golfklubb Flommens Golfklubb Folkdansens vänner, Malmö Folkdanslaget Lundagillet Frälsningsarmén i Helsingborg Frälsningsarmén i Landskrona Frälsningsarmén i Limhamn Frälsningsarmén i Ystad Föreningen Sirmiones Skeppslag Hardeberga Bollklubb Hörby UNF Hörselskadades förening i Lund Höörs Föreläsningsförening NY IFK Lund IF Metall Sydvästra Skåne Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening IOGT-NTO 2019 Kronan, Eslöv IOGT-NTO 5607 Sydkusten IOGT-NTO Lugnet, Lund Kristianstads FN-förening Kullabygdens diabetesförening Kävlinge Furulunds Missionsförsamling Landskrona Cykelklubb Landskrona Kyrkliga Scoutkår Ljunghusens Golfklubb LO-facken i Lund Logen Kärnan nr 608, Helsingborg LUGI Innebandyklubb Lund-Dalby Rotaryklubb Lund-Klosters Rotaryklubb Lunds Arbetarekommun Lunds Bollklubb Lunds Centerkrets Lunds Diakoniförening Lunds Husmodersförening Lunds Kammarmusiksällskap Lunds Konståkningsklubb Lunds Släktforskarförening Lunds Soroptimistklubb Lunds Zontaklubb NY Läkaresällskapet i Lund Lärarförbundets lokalavdelning Östra Göinge Malmö-Limhamn Soroptimistklubb Malmö Frimurarsamhälle NY Malmö Soroptimistklubb NY Malmö Squash Rackets club Miljöpartiet De Gröna i Lomma Musikfrämjandet i Kullabygden Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden Nevis Gymnastikförening Näsby IF Osby Arbetarekommun Postens Kamratklubb i Lund Polisområde Mellersta Skåne Seniorklubb NY Råå Betelförsamling Sida 16 av 24

17 Rädda Barnens lokalför. i Lund S:t Knuts Rotaryklubb S:t Lukas i Lund S:t Lukas i Malmö Scoutkåren Pilen, Malmö Scoutkåren Vikingen, Ekeby Simklubben Poseidon Släktför. Rusth. C. Sörensens o. M. Christensdotters ättlingar Smålands Gille i Lund SPF Goda Vänner Södra Sandby SPF Lomma Södra SPF Lund Öster SPF Stångby SPF Lundakretsen SPF Lundensis SRF Lundabygden Staffanstorps Cykelklubb Stödkommittén för Centralamerikas folk Svalorna Indien-Bangladesh Vandrarföreningen GångGång, Lund Veberöds Tennisförening Vision avd 281 Region Skåne Vänsterpartiet, Lund Wesleykyrkan i Malmö Willands arrendatorförening Y:s Mens Club i Lund Östermalmkyrkan i Kristianstad Sida 17 av 24

18 Bokslut 2012 Resultaträkning - INTÄKTER Anslag Statligt bidrag Riksarkivet ,80 0,00 0,00 Kultur Skåne , , ,00 Kultur Skåne - pedagog , , ,00 Lunds kommun , , ,00 Övriga kommunala bidrag , , ,00 Gåvor 0, ,00 750,00 Arbetsmarknadsverket , , ,00 Summa anslag , , ,00 Projekt Satisfaction ,00 0,00 0,00 Fribaptistsamfundet , ,00 0,00 Rörelser i Höör och Burlöv 5 0,00 0, ,00 Summa projekt , , ,00 Uppdrag Lunds universitet , , ,00 Malmö högskola ,00 0,00 0,00 FA: Folk i rörelse 3 000, , ,00 Övriga uppdrag 0, , ,00 Summa uppdrag , , ,00 Medlems- & hyllavgifter Medlemsavgifter , , ,00 Hyllavgifter , , ,00 Summa avgifter , , ,00 Försäljning Baptism och fribaptism i Skåne/HUG nr 1 100,00 250,00 0,00 Historia på riktigt 3 675, , ,00 Krumelurer i arkiven 7 100, , ,00 Orostid - ofredsår 1 150,00 700,00 950,00 Tur och Retur på minnenas spår 500,00 250, ,00 Tösabitar - saxat ur livet 1 250,00 400, ,00 Försäljning övrigt 7 641, ,00 631,00 Summa försäljning , , ,00 Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00 1 Inkl. statligt anslag från Kulturrådet 2 Inkl. Statligt anslag från Kulturrådet 3 Utvecklingsbidrag från Kultur Skåne Projektbidrag från riksarkivets nämnd för enskilda arkiv Utvecklingsmedel från Kultur Skåne Institutionen för kulturvetenskaper 7 Lärarutbildningen Sida 18 av 24

19 Övriga intäkter Arkivpedagog ,00 0, ,00 Programverksamhet 670,00 550, ,00 Övriga intäkter 3 858, ,00 0,00 Summa övriga intäkter , , ,00 Intäktskorrigering/öresutjämning -11,39-18,23-22,56 SUMMA INTÄKTER , , ,44 Resultaträkning - KOSTNADER Personalkostnader Löner & sociala avgifter , , ,25 Försäkringsavgifter , , ,00 Sjuk- och personalvård 4 350, , ,00 Resor & traktamenten , , ,30 Utbildning & konferens , , ,06 Summa personalkostnader , , ,61 Lokaler - hyror , , ,00 Övriga kostnader Kontorsmaterial , , ,10 Arkivvårdsmaterial , , ,00 Tryck, kopiering & publicering , , ,00 Telefon , , ,00 Porto 9 175, , ,29 Programunderhåll/IT , , ,00 Försäkringar 3 710, , ,00 Tidningar, tidskrifter & facklitteratur 6 338, , ,47 Produktion, utställningar & marknadsföring , , ,00 Programverksamhet 6 821, , ,56 Arkivens dag 700, , ,35 Föreningsavgifter 8 706, , ,00 Representation & årsmöte , , ,15 Styrelse- och revisorarvoden , , ,00 Resekostnad & övriga utlägg styrelsen 2 993, , ,30 Diverse kostnader , , ,25 Summa övriga kostnader , , ,47 Kostnader projekt och uppdrag Satisfaction ,00 0,00 0,00 Fribaptistsamfundet , ,00 0,00 Rörelser i Höör och Burlöv 0,00 0, ,12 8 Inkl. löner och sociala avgifter Sida 19 av 24

20 Övriga uppdrag 0,00 0, ,40 Summa projekt och uppdrag , , ,52 SUMMA KOSTNADER , , ,60 Avskrivning inventarier 7 252, , ,25 Verksamhetsutveckling 0,00 0, ,00 Årets resultat 7 500, , ,59 SUMMA , , ,44 Sida 20 av 24

Berättelse över verksamheten 2011

Berättelse över verksamheten 2011 Berättelse över verksamheten 2011 Bild på framsida: Skivomslag som ingår i arkivet för Nevis Gymnastikförening. Verksamhetsberättelse 2011 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund hade vid utgången av året 193 medlemmar.

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2013

Berättelse över verksamheten 2013 Berättelse över verksamheten 2013 Bilder på framsida: Foto från Arkivens Dag i Kävlinge kommunhus samt från årets omflyttningar av arkivmaterial i magasin. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund

Läs mer

1Skånes Arkivförbund. Verksamheten 2014

1Skånes Arkivförbund. Verksamheten 2014 1Skånes Arkivförbund, Verksamheten 2014 Bilder på framsida: Några av bilderna från "Månadens bild" som publiceras på Skånes Arkivförbunds webbplats www.skanearkiv.se. Mars: "Gymnoster pri bom, Baltiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för i Halland, verksamhetsåret 2010 Styrelse och funktionärer Ordförande Barbro Maijgren Vice ordförande Olle Nilsson Sekreterare Bengt Lindqvist Kassör Allan Berg Ledamot Asta Berg

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011

Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Verksamhetsberättelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland, verksamhetsåret 2011 Nykterhetsfolkets länsarkiv Styrelse och funktionärer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Revisorer

Läs mer

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse.

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012. Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND Verksamhetsberättelse för år 2012 Styrelsen vill härmed avge följande berättelse. Styrelsen Styrelsen, som består av 11 ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år, har

Läs mer

Arkivbildare våren 2016

Arkivbildare våren 2016 Arkivbildare våren 2016 Övriga organisationer Boende Bostadsrättsföreningar och Samfällighetsföreningar finns bland Ekonomiska organisationer Bostadsrättföreningen Tre Högar HSB Malmö 1944 1964 1 0,05

Läs mer

Arkivbildare våren 2015

Arkivbildare våren 2015 Arkivbildare våren 2015 Övriga organisationer Boende Bostadsrättsföreningar och Samfällighetsföreningar finns bland Ekonomiska organisationer Bostadsrättföreningen Tre Högar Hyresgästernas Fritidsorganisation,

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer

Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer Arkivbildare våren 2015 Distrikts-, läns- och regionala organisationer Arkivbildare Handl start Handl slut Volymer Hyllm Förtecknat Bildnings- och Studieorganisationer Frikyrkliga Studieförbundet i Skåne-Blekinge

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Solidaritets- och Välgörenhetsorganisationer

Arkivbildare våren 2015 Solidaritets- och Välgörenhetsorganisationer Arkivbildare våren 2015 Solidaritets- och Välgörenhetsorganisationer Arkivbildare Handl startår Handl slutår Hyllm Volymer Förtecknat Amnesty International grupp 141, Lund Arbetsklassens barnhem i Lund

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2010

Berättelse över verksamheten 2010 Berättelse över verksamheten 2010 Verksamhetsberättelse 2010 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund hade vid utgången av året 178 medlemmar. Tre organisationer har utgått varav en på grund av att verksamheten upphört.

Läs mer

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2012 Årsmöte DIS-Bergslagen Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00 Culturen, Västerås. Förslag

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

&nöje. nytta. Program för hösten 2009. förarkiv. Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund. Foto Malmö Museer

&nöje. nytta. Program för hösten 2009. förarkiv. Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund. Foto Malmö Museer Foto Malmö Museer förarkiv nytta &nöje Landsarkivet i Lund Malmö stadsarkiv Skånes Arkivförbund Program för hösten 2009 15/9 22/9 29/9 22/9 Introduktion i släktforskning för nybörjare Omfattar 3 träffar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Hans Johansson Olle Borg Dan Karlsson Anders Kjellvard Ann-Christine

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Personal Vi har under 2015 haft två anställda, Sofie Tidblom på 75% och Gabriella Torsander på 100%. Arkivet har under våren haft hjälp av två praktikanter från Arbetsförmedlingen som hjälpt till med att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 Verksamhetsberättelse för år 2013 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Revisorer Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Hans

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 Verksamhetsberättelse för år 2014 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Hans Johansson

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR STRATEGISK PLAN 2014 2017 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR Organisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, är en ideell riksomfattande hemslöjdsorganisation med regionala hemslöjdsföreningar/

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamheten 2014 Bilder på framsida: Några av bilderna från Månadens bild som publiceras på Skånes Arkivförbunds webbplats www.skanearkiv.se. Mars: Gymnaster på bom, Baltiska spelen 2014, (fotograf okänd).

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Revisorer Hans

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

ARKIVCENTRUM SYD Program

ARKIVCENTRUM SYD Program ARKIVCENTRUM SYD Program våren 2015 Välkomna till Arkivcentrum Syd I vår händer det mycket på Arkivcentrum Syd. Förutom spännande onsdagscaféer, med kaffe och dopp från kl. 14.30, kommer vi att ha extra

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2016-02-07 Mellersta samverkansrådet Fastställd: 2016-02-10 vid samverkansråd. Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand

Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand Diarie-/dossierplan för Landsarkivet i Härnösand 1983-1999 0 Arkivbildningens teori och regelsystem 01 Arkivteori, allmänt 02 Författningsfrågor 020 Allmänt 021 Remisser 022 Normer, generella föreskrifter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer