Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014"

Transkript

1 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1

2 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet. 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar. 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 8. Fastställande av dagordningen. 9. A Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. B CS redovisning av RAS 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till styrelsen. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 14. Val av ordförande Val av ordinarie ledamöter Val av suppleanter i styrelsen enligt 23 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av två revisorer Val av två revisorsuppleanter, enligt 24 i dessa stadgar. 16. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som företrädare för avdelningen vid SPKs stämma. 17. A. Val av valberedning, enligt 25 i dessa stadgar. B. Val av förberedande valberedning 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före ordinarie årsmötet hålls anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 19. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. A. Motion ang ändring av uppfödarlista o länk på SPK hemsida B. Proposition Registreringsförbud flerfärgade pudlar 20. Årsmötets avslutande. Sida 2

3 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret Årsmöte: Avdelningens årsmöte avhölls söndagen den 10 februari 2013 i Betelkyrkan, Höör med 21 närvarande röstberättigade medlemmar. Mötet leddes av Jonas Öhrn. Styrelsen: Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordförande Fredrik Nilsson (mandat till 2014) vice ordförande Berit Lönnerstam (mandat till 2015) sekreterare Anita Sjöholm (mandat till 2014) kassör Louise Ekbladh (mandat till 2015) ledamot Ann-Louise Ljung (mandat till 2015) ledamot Annika Kronberg (mandat till 2015) ledamot Margareta Plym (mandat till 2014) suppleant Göran Blom (mandat till 2014) suppleant Lena Lundgren (mandat till 2015) Firmatecknare: Firmatecknare har Louise Ekbladh och Fredrik Nilsson varit Revisorer: Rolf Hettinger (mandat till 2014) och Göte Dunsäter (mandat till 2014) Revisorsuppleanter: Nils-Bertil Bokander (mandat till 2014) och Linda Isgren (mandat till 2014) Valberedning: Annely Silfwerax (sammankallande, mandat till 2014) Lotta Hallberg (mandat till 2015) Paula Åsman Granqvist (mandat till 2014) Förberedande valberedning: Louise Wilson, Helen Hettinger och Christel Tevin (samtliga nyval 1 års mandat till 2014) Delegater till Pudelfullmäktige, 6-7 april: Lousie Ekbladh, Lena Jönsson, Ann-Louise Ljung, Berit Lönnerstam och Christina Nilsson Styrelsesammanträden: Under året har styrelsen haft 13 sammanträden på följande platser och datum: Sjöbo den 20 januari, Höör den 2 februari, Sjöbo den 24 februari, Malmö den 7 juli Telefonmöte den 11 mars, 25 mars, 8 april, 13 maj, 3 juni, 9 september, 7 oktober, 11 november och 16 december Kickoff: den 24 februari i Sjöbo i samband med vårt styrelsemöte Medlemsantal Under året har vi haft totalt 592 (606 medlemmar år 2012) medlemmar varav 453 fullbetalande, 104 familjemedlemmar, 2 hedersmedlemmar och 9 ständiga medlemmar samt 24 hundungdom. Detta innebär att vi har förlorat 14 medlemmar under Sida 3

4 Informationskommitté Ann-Louise Ljung sammankallande Anita Sjöholm - ansvarig för nyhetsbrev Ann-Louise Ljung- ansvarig facebook Ann-Louise Ljung - hemsidan Ann-Louise Ljung och Lena Lundgren - ansvarig för almanackan Fredrik Nilsson framställning av almanackan Pudelnytt Kommittén ansvarar för att allt material kommer in i Pudelnytt, som kommer ut fyra gånger om året. Södra har sina egna sidor i Pudelnytt, där man skriver om vad som ska hända och vad som har hänt i avdelningen. Hemsida på Internet Efter fjorårets svårigheter med vår hemsida har den fungerat väldigt bra efter att vi har fått den nya versionen av sidan. Vår sida ligger på Här hittar du bland annat information om aktiviteter, södras utställningar och protokoll. Gör gärna ett besök där, så du inte missar vad som händer i södra. Nyhetsbrev För att nå ut bättre med information till våra medlemmar skickar vi ut ett nyhetsbrev per till de som har anmält sitt intresse. Intresseanmälan har skett genom att medlemmen har sänt till avdelningen. Vi har nästan 270 medlemmar som prenumererar på nyhetsbrevet. Under det gångna året har vi skickat ut ca 10 stycken nyhetsbrev. Facebook Vår Facebookgrupp är öppen för Facebookanvändare, det är bara att gilla sidan, så får man tillgång till materialet. Facebook sidan har använts till att informera om avdelningens verksamhet. Vi har lagt ut information om kommande aktiviteter, utställningar, utställningsresultat och bilder mm. Vi har haft fototävlingar. Almanacka Ann-Louise Ljung och Lena Lundgren ansvarade för att få in annonserna till 2014 års almanacka, Fredrik Nilsson har under 2013 arbetat med att framställa almanackan för Tyvärr kom almanackan lite sent, på grund av att almanackans huvudsponsor lämnade väldigt sent besked att de inte kunde vara med. Almanackan kom kostnadsfritt till alla våra medlemmar i Södra i början av Den finns dessutom till försäljning. Utställningskommitté Under 2013 har hela styrelsen hjälpts åt med att anordna utställningarna Fredrik Nilsson, Annika Kronberg & Doris Backe domarfrågor Louise Ekbladh & Fredrik Nilsson ansvarig för anmälningar Louise Ekbladh & Fredrik Nilsson - rosettansvarig och pris Louise Ekbladh & Fredrik Nilsson - ansvarig för rapportering av resultat till SKK Louise Ekbladh ringsekreterareansvarig Göran Blom - materiel och platssansvariga Strömsnäsbrukutställningen Södras första utställning var i Strömsnäsbruk, söndagen den 17 mars, en väldigt omtyckt utställningsplats Inbjuden domare var Michael Coad (England) som hade fått 16 stor, 12 toy, 13 dvärg och 21 mellan, totalt 62 pudlar. Michael Coad valde till BIS storpudeln Dawin Rosebar Playing To The Crowd Vandringspriser som utdelades: Smålandstatyetten, Avartar s VP och Kennel Nexus VP till Dawin Rosebar Playing To The Crowd Vårutställningen i Hässleholm Vårutställningen hölls på Hässleholmsgården i Hässleholm lördagen den 18 maj i samarrangemang med Nordskånska Kennelklubbens Nationella utställning. Domare var Catherine Lebret, Frankrike. Antalet anmälda hundar var 56 fördelat på 14 stora, 16 mellan, 15 dvärg och 11 toy BIS-domaren Catherine Lebret valde mellanpudeln Embrace Hurricane till BIS. Vandringspriser som delades ut på vårutställningen: Claes & Florence Lindhs VP till BIR mellanpudel: Embrace Hurricane Sida 4

5 Winny van Bokhovens VP till BIS: Embrace Hurricane Höstutställningen i Hässleholm Söndagen den 20 oktober hölls den årliga höstutställningen, som vanligt i Q-poolen i Hässleholm. Domare var Joakim Olsson och Ann Rode, som fick inkallas extra på grund av större antal anmälningar än väntat. Ann fick döma storpudel och toy valpar. De hade 108 hundar att döma. Antalet anmälda i de olika storlekarna 27 stor, 19 toy, 30 dvärg och 32 mellan. Joakim Olsson var BIS-domare och satte upp storpudeln Huffish Made For Headlines Vandringspriser som delades ut på höstutställningen: Viking Line's vpr till BIS: Huffish Made For Headlines Tachini's vpr till BIS: Huffish Made For Headlines Inofficiell utställning Lördagen den 19 oktober arrangerades en inofficiell utställning för alla raser, valpar och juniorer, på Q-poolen i Hässleholm. Domare var Karin Sjöholm Östlund, Pia Lundberg, Kerstin Nilsson, Danmark och Joakim Olsson. Antalet anmälda hundar var 285. För att marknadsföra denna utställning hade vi annons i Hundsport samt att vi även i år skickat till uppfödare i närområdet, vilket gav mycket god effekt. Under året har vi planerat för nästkommande års utställningar, med bland annat att bjuda in nya domare, ringsekreterare, boka lokaler och mycket mer. Kommittén för Medlemsvård och Pudelvård Margareta Plym sammankallande Ann-Louise Ljung Lena Lundgren, montern Annika Kronberg, Pudelns dag ansvarig Kurs i vardagsvård Under våren hölls två kurser i vardagsvård. Den första i april i Malmö, där Lena Jönsson visade fem deltagare hur man sköter pälsen på en pudel. I maj månad hjälpte Anki Nilsson i Karlskrona fyra pudelägare i den ädla konsten att tvätta och klippa pudelpäls. Höstterminen erbjöd en vardagsvårdskurs i Svedala, som samlade fem deltagare och leddes av Louise Ekbladh. Slutligen hölls en fortsättningskurs i Karlskrona, där de fem deltagarna, fick börja klippa sina hundar under överinseende av Anki, som visade hur man gör för att få fram rätt vinklar mm på sina pudlar. Såväl Lena som Anki och Louise ställde välvilligt sina trimlokaler och kunskaper till Pudelklubbens förfogande och det är vi mycket tacksamma för. Utställningsträning Under 2013 var det två tillfällen vi hade ringträning/handlerträning. Första tillfället var i februari. Inför vårens utställning i Hässleholm gavs det möjlighet att träna handling på marknadsplatsen i Sjöbo. Pudelpromenader Under året har vi inbjudit till ett antal pudelpromenader, varav flera samlat ett stort antal pudlar och pudelägare medan andra varit mer sparsamt besökta. Några ordnades på ställen, där tidigare inga aktiviteter ägt rum. Nästa gång blir det förhoppningsvis fler deltagare även där. Malmötrakten, Svedala, Sjöbo, Höör, Älmhult och Växjö är de platser, som gav möjlighet för pudelägare att träffas på detta opretentiösa men trevliga sätt. Monter 2013 är året då en ny monteridé såg dagens ljus. Lena Lundgren tillverkade en hel pudelfamilj i teddy. Pudlarna i rosa och blått blev en stor attraktion och många ville köpa dessa pudlar men tyvärr är de inte till salu. Första gången pudlarna visade upp sig var på Hundens dag, ett SKK-arrangemang i Malmö. Där visade även Lena Jönsson hur man klipper pudel. Flera medlemmar visade upp sina pudlar och pratade pudel med det rikliga antalet besökare. Sedan har teddypudlarna fått tillökning och turnerat runt. De har varit på våra egna utställningar, vårutställningen i Hässleholm och höstutställningarna på Q-poolen i Hässleholm. På Pudelns dag var de också med. Som avslutning för året visade pudlarna upp sig på Valputställningen på Malmömässan. Överallt väcker de uppmärksamhet och drar blickarna till Pudelklubbens monter. För att bygga upp montern, ta ner den och transportera den har många medlemmar, släktingar och kompisar Sida 5

6 hjälpt till under året. Ingen nämnd och ingen glömd men vi riktar ett varmt tack till dem. Pudelns Dag Nationaldagen firades med Pudelns dag på Hässleholmsgården. Det var ett strålande väder men flaggan vajade ändå lite smått. Många förväntansfulla personer kom med sina pudlar. En del nöjde sig med att fika, prata med andra pudelägare och tittade på alla dem, som med liv och lust deltog i de aktiviteter som stod till buds. Som vanligt fanns möjlighet att gå en tipsrunda. Nästan 70 personer deltog och som belöning delades det ut en hel massa vinster. Barnen bjöds på ringträning och som avslutning hade de möjlighet att visa upp vad de kunde och bli bedömda i tävlingen Barn med hund. Pudelägare med utställningsambitioner kunde få professionell träning av kända handlern Mikael Nilsson. Kom som du är. Det syftar på pudelns frisyr inte ägarens. Där erbjöds man möjlighet att få sin pudel bedömd av en riktig domare och många nappade på detta. Det fanns en agilitybana, där erfarna pudlar och förare såväl som nybörjare kunde prova på agility. Utbildad instruktör stod till förfogande för att hjälpa till och komma med tips. Det fanns också en bana, där besökarna kunde prova på den nyare formen av hundträning, rallylydnad. Även i denna gren gick det att få hjälp med introduktion av instruktör. Nyblivna pudelägare kunde få hjälp och tips om vardagsvård för den nya lilla guldklimpen. Christel Tevin ställde upp och rensade små pudelöron, visade klo klippning och annat, som efterfrågades. En bra sak med en sådan här dag är, att alla säkert skaffade sig en del nya bekantskaper i pudelvärlden. OMBUD Vi har tre ombud i södra, för Blekinge Anki Nilsson, för Småland/Öland Yvonne Andersson och för Skåne Margareta Plym. Vi har i Pudelnytt gått ut med information att alla kan kontakta våra representanter och tala om vad de ville ha för aktivitet t.ex. en pudelpromenad eller vardagsvård eller något annat. Så kontakta ert ombud! Kommittén för arbetande pudlar Berit Lönnerstam sammankallande Annandag Påsk inbjöd vi till prova på agility på Höörs BK. Det kom 17 personer, 20 pudlar samt två andra hundar och det blev några trevliga timmar i en strålande vårsol. På Nationaldagen ordnades Pudelns Dag på Hässleholmsgården. Det bjöds på uppvisning i Rallylydnad och Agility och det fanns möjlighet att prova på båda disciplinerna under ledning av instruktörer. Till Advent hölls en nybörjarkurs i agility i Hässleholms Hundcenter. Där inne fanns alla tänkbara agilityhinder och det var varmt och skönt trots vintervädret. Fem pudlar deltog med liv och lust. Ägarna verkade nöjda och glada och instruktören var lycklig. Om något speciellt skall framhållas, så skulle det vara att två män deltog i övningarna. Manligt deltagande är inte så vanligt i agilitysammanhang eller för den delen i övrigt i pudelsammanhang. Vi har under året uppdaterat hemsidan med alla vinnare av Bästa Lydnadspudel från 1990 fram till nu. Det är trevligt att kunna hitta allesammans där instiftades också pris för Brukspudlar och Agilitypudlar. Alla agilitypudlar och Bästa Brukspudeln från 2006 och framåt finns på hemsidan. Från nu är det meningen att alla pudlar med inskickade resultat ska vara med på hemsidan - inte bara vinnaren av Årets Pudel i olika kategorier. Vi vill visa upp alla duktiga pudelekipage och hoppas att alla, oavsett skicklighetsgrad, vill vara med och skicka in resultat. Vi har i Pudelnytt, på hemsidan, på vår facebook-sida och i nyhetsbrev efterlyst önskemål om aktiviteter. Vi har frågat vad medlemmarna vill ha och var vi skulle kunna ordna träffar med träning. Det har tyvärr inte fått någon effekt trots att vi är övertygade om att många vill göra något med sina pudlar. Kommittén har ansvarat för frågor som rör lydnad, agility, rallylydnad och MH. Sida 6

7 Uppfödarekommitté Annika Kronberg, sammankallande Christel Tevin, Mikael Nilsson Helena Tevin Uppfödarkommittén har arbetat med avdelningens uppfödar- och avelsfrågor. Kommittén har under året haft ett antal telefonmöten. Afternoontea med pudelprat År 2013 startades med Afternoontea med pudelprat. Uppfödare med flera träffades och talade om allt som har med pudlar, avel och uppfödning att göra. Så klart med te och tillbehör till. I Huvudet på en domare I mitten av april ordnade kommittén en föreläsning med domare Mikael Nilsson. En välbesökt och mycket bra föreläsning som hölls i Sydskånska KKs lokaler. I samband med Pudelns dag den 6 juni, kunde den som hade frågor om sin nya eller kommande valp, få råd och hjälp av Christel Tevin. Ekonomin Beträffande det ekonomiska resultatet av årets verksamhet och den ekonomiska situationen hänvisas till balans och resultaträkningen. Slutord Det har varit ännu ett positivt år för Svenska Pudelklubbens södra avdelning. Det har varit en mängd olika aktiviteter som medlemmarna har kunnat nyttja. Ekonomin är stabil och stark. Sjöbo den 1 februari 2014 Fredrik Nilsson Anita Sjöholm Louise Ekbladh Ordförande Ann-Louise Ljung Margareta Plym Annika Kronberg Berit Lönnerstam Göran Blom suppleant Lena Lundgren suppleant Sida 7

8 Svenska Pudelklubben södra avdelningen Årsredovisning 2013 för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Förvaltningsberättelse Föreningens verksamhetsår omfattar tiden Vinsten för verksamhetsåret uppgår till 8 tkr. Inga investeringar är gjorda under verksamhetsåret. Förslag till behandling av vinsten. Styrelsen föreslår att årets vinst, 8810,57 kr balanseras i ny räkning. Sida 8

9 SPK Södra Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 157 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Periodbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter , , , Anmälningsavgifter utställning , , , Jubileumsmiddag 0, ,00 0, Anmälningsavgifter övriga aktiviteter , , , Lotterier 7 670, , , Intäkter försålda varor , , , Intäkter utställningar 2 060, , , Intäkter övriga 1 000,00 500, , Intäkter sålda annonser 0, , , Uppfödarlistan 0, ,00 0, Almanackan , , , Öresutjämning 0,30-0,13 0,00 S:a Nettoomsättning , , ,00 Förändring av varulager 4900 Lagerförändring 1 074, ,00 0,00 S:a Förändring av varulager 1 074, ,00 0,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp till försäljning , , , Kostnader almanacka , , , Arvoden domare/ringsekreterare , , , Resor domare/ringsekreterare , , , Resor övriga vid utställning , , , Lokalhyror utställning , , , Utställningsavgifter SPK CS , , , Utdelade priser , , , Utställningsavgifter SKK , , , Kost & logi domare/ringsekreterare , , , Kostnader övriga vid utställningar , , , Årsmöte , , , Pudelfullmäktige , , , Ordförandekonferens ,00 0, , Uppfödarmöten m m 0, ,50 0, Avdelningsträff 0,00 0, , Pudelns dag , , , Lokalhyror, ej utställning , , , Resor övriga aktiviteter , , , Övriga kostnader aktiviteter , , , Övriga kostnader medlemmar -400,00 0,00 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 Bruttovinst , , ,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra ,00 0,00 0, Övriga administrativa kostnader -185,00-750, , Förbrukningsinventarier ,00-500,00-800, Försäkring m m, släp -593,00-293,00-300, Frakter och transporter 0,00-860,00 0, Resor övriga administrativa ,00 0,00 0, PR 0,00-445,00-500, Kontorsmaterial -593, , , Telefonersättning , , , Porto -12,00-36,00 0, Företagsförsäkringar -660,00-660,00-660, Övr kostnader -425, , , Styrelsemöten , , , Bankkostnader , , ,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 Sida 9

10 SPK Södra Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 157 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Periodbudget S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar 7 832, , ,00 Avskrivningar 7830 Avskrivningar inventarier 0,00-559,00 0,00 S:a Avskrivningar 0,00-559,00 0,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 7 832, , ,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 7 832, , ,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 0, ,26 0, Ränteintäkter 1 029,44 0, ,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 029, , ,00 Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader -51,00-74,70 0,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -51,00-74,70 0,00 S:a Resultat från finansiella investeringar 978, , ,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 810, ,65 500,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 8 810, ,65 500,00 Resultat före skatt 8 810, ,65 500,00 Beräknat resultat 8 810, ,65 500, Redovisat resultat 0, ,65 0,00 Sida 10

11 SPK Södra Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 157 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier ,00 0, , Ack avskrivn inventarier ,00 0, , Släp ,00 0, , Avskrivning släp ,00 0, ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1400 Varulager , , ,00 S:a Varulager mm , , ,00 Fordringar 1510 Kundfordringar , , , Fordran SPK CS , ,00 0, Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 190,00-190,00 0,00 S:a Fordringar , , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 5 365, , , Bank, PlusGiro , ,65 0, Bank, , , , Bank, , , ,81 S:a Kassa och bank , , ,60 S:a Omsättningstillgångar , , ,60 S:A TILLGÅNGAR , , ,60 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,38 0, , Redovisat resultat ,65 0, ,65 S:a Eget kapital ,03 0, ,03 Långfristiga skulder 2393 Avräkning Fredrik Nilsson 0, , , Avräkning Louise 0, , , Avräkning Annika Kronberg 0, , , Avräkning Lena Lundgren 0,00-711,00-711, Avräkning Anita Sjöholm 0, , ,00 S:a Långfristiga skulder 0, , ,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , , , Andra övriga kortfristiga skulder -100,00 100,00 0, Medlemsavgifter , , , Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -425,00 425,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,03 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,57 Sida 11

12 Revisionsberättelse Undertecknande, utsedda att granska föreningen Svenska Pudelklubben södra Avdelningens räkenskaper och verksamhet för år 2013, får härmed avge följande revisionsberättelse. Den löpande kassaredovisningen har av oss granskats och därvid har samtliga inkomster och utgifter befunnits verifierade. VI har tagit del av styrelsens protokoll och övriga handlingar, vilka lämnar upplysning om föreningens förvaltning. Dessa har varit utan klander. Föreningens tillgångar av kontakter, bankmedel och bankgirotillgångar har kontrollerats. Med stöd av denna granskning föreslår vi Att resultatberäkningen och balansräkningen faställes. Att vinsten fördelas enligt styrelsens förslag samt Att styrelseledarmöterna beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Lund Svedala Rolf Hettinger. Linda Isgren Sida 12

13 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings verksamhetsplan för år 2014 Medlemsvård och Pälsvård Under våren planeras kurs i vardagsklippning i Svedala med Louise Ekbladh som ledare. Det blir klippkurser även under hösten och vi hoppas kunna förlägga någon i Småland och/eller Blekinge. Datum för dessa aktiviteter kommer meddelas i alla våra kommunikationskanaler. Planera utställningsträning under vår och höst Pudelns dag planeras den 29 maj på Hässleholmsgården här kommer det bli många olika aktiviteter, mer info kommer i Pudelnytt, södras Facebooksida och på hemsidan. Montern: Inför 2014 planeras utökning av pudelfamiljen, inköp och försäljning av pudelprodukter, bla smycken. Montern/delar av montern är planerad att vara med på våra utställningar, Malmö Valp och Hundens Dag (om det blir någon 2014) Kommittén för arbetande pudlar Vi planerar nybörjarträning i agility 30 mars inomhus i Hässleholm Hundcenter. Vi försöker få tag i instruktör så vi även kan erbjuda nybörjarträning i Rallylydnad. Vi har i Pudelnytt, på hemsidan, på vår facebook-sida och i nyhetsbrev efterlyst önskemål om aktiviteter. Vi fortsätter fråga vad medlemmarna vill ha och var i vårt område vi skulle kunna ordna träffar med träning och så hoppas vi att de kontaktar Almanacka Att under 2014 framställa en almanacka för pudelfolk till 2015 Ombud Att under 2014 försöka få olika aktiviteter som våra ombud håller i. Utställningar 2014 SPK:södras Strömsnäsutställning Söndagen den 23 mars Plats: Strömsnäsbruk Domare: Dragana Bujisic Vasiljevic, Serbien. Sista anmälningsdag: den 15 februari, via SKK internetanmälan sista anmälningsdag är 3 mars, innan kl SPK:södras Vårutställning Lördagen den 17 maj Plats: Hässleholmsgården, Hässleholm. Domare: Juha Kares, Finland. Sista anmälningsdag: den 15 april, via SKK internetanmälan sista anmälningsdag är 29 april, innan kl SPK:södras Höstutställning Söndag 26 oktober Plats: Q-poolen, Hässleholm. Domare: Jan Törnblom, Sverige Sista anmälningsdag: den 22 september, via SKK internetanmälan sista anmälningsdag är 29 september, innan kl Inofficiell utställning för alla raser Datum: Lördag 25 oktober. Plats: Q-poolen, Hässleholm. Domare: Se Pudel Nytt, hemsidan och Hundsport. Uppfödare kommittén Planera anatomikurs Repetera på föredraget I huvudet på en domare. Planera att ha ett möte för uppfödare och avelsintresserade, med bland annat en uppfödarpanel. Medlemsmöte Årsmöte söndag den 9 februari 2014 kl Plats: Betelkyrkan, Eriksgatan, Höör. Sida 13

14 Förslag till budget för Svenska Pudelklubben södra avdelningen 2014 Utfall 09 Utfall 10 Utfall 11 Utfall 12 Utfall 13 Förslag 14 Medlemsavgifter Anmälningsavgifter övr. aktiviteter Försålda varor Övriga intäkter Lotterier Annonser Ränteintäkter Almanackan Summa Anmälningsavgifter utställningar Övriga intäkter utställningar Summa intäkter Arvoden domar/tingssekreterare Resor, mat, logi mm för domare/tingssekreterare Lokalhyror utställningar Utställningsavgifter Priser Övriga kostnader utställningar Summa Inköp till försäljning Almanacka Årsmöte Pudelfullmäktige Ordförandekonferens RAS Lokalhyror ej utställning Resor övriga aktiviteter Pudelnsdag Övriga kostnader aktiviteter Styrelsemöten Administrativa kostnader som porto, telefon, försäkringar m m Avskrivningar Lagerförändring Avdelningsträff 5000 Summa utgifter Vinst eller förlust Sida 14

15 Valberedningens förslag till styrelse för Pudelklubben södra avdelningen för verksamhetsåret Ordförande för årsmötesförhandlingarna föreslages Jonas Öhrn Ordförande Berit Lönnerstam nyval 2 år. Ordinarie ledamöter Helena Ingvarsson nyval 2 år. Eva Ståhl nyval 2 år. Ingrid Nordqvist nyval 2 år. Suppleanter Göran Blom omval 2 år. Revisor Fredrik Nilsson nyval 1 år. Rolf Hettinger omval 1 år. Revisorssuppleanter Linda Isgren omval 1 år. Nils- Bertil Bokander omval 1 år. Med ett års mandattid kvar i styrelsen: Louise Ekbladh. Ann- Louise Ljung. Annika Kronberg. Suppleant med ett år kvar: Lena Lundgren. Delegater pudelfullmäktige Berit Lönnerstam Lotta Hallberg Louise Ekbladh Fredrik Nilsson Ingrid Nordqvist Suppleanter Christina Nilsson Helen Hettinger Linda Isgren För valberedningen den 30 januari Annely Silfwerax Lotta Hallberg Paula Granqvist Vald till 2014 Vald till 2015 Vald till 2014 Sida 15

16 Motion till Svenska pudelklubbens södra avdelning, årsmötet 2014 Nedan motionsförslag grundar sig på följande: vid PF för några år sedan, kom förslaget om en kostnadsbelagd länksida för uppfödare för att öka intäkterna till SPK. Förslaget godtogs och CS skulle genomföra. Jag och resten av SPK södras delegater föreslog att länken kunde läggas direkt på uppfödarlistan vilket tydligen inte hörsammats varken då eller senare. Därför känner jag mig nödgad att lägga en motion om ärendet. Motion ang ändring av uppfödarlista o länk på SPK hemsida. Bakgrund: -På Svenska Pudelklubbens hemsida finns kostnadsfria uppfödarlistor uppdelat på resp storlek och på dessa står kennelns kontaktuppgifter i kennelnamn bokstavsordning ( utan länk till respektive hemsida) Sida: Köpa pudel/uppfödare -På Svenska Pudelklubbens hemsida finns även uppfödarlistor, 300 kr/år, uppdelat på respektive geografiska avdelning på respektive kennelnamn och länk. Sida: länkar/svenska uppfödare på webben Andvändning: En person som söker efter en uppfödare, letar troligtvis på köpa pudel/uppfödare och letar sen inte vidare under länkar/svenska uppfödare på webben. Förlag: För att hjälpa våra framtida valpköpare att enklare hitta en uppfödare och dennes länk/hemsida SAMT öka antalet länkade hemsidor (och därmed intäkter till SPK) föreslås att hemsidelänken ligger direkt på sidan köpa pudel/uppfödare på ordinarie uppfödarlista. Motion: Lägg den sökvänliga och intäktsökande hemsidelänken direkt under uppfödarlistan på sidan köpa pudel/uppfödare och ta bort sidan länkar/svenska uppfödare på webben. Linda Isgren Svedala Motion A Styrelsen yttrande: Södras styrelse föreslår bifall på motionen Så beslöt SPK södras årsmöte den 9 februari Avslag Bifall Bifall med tillägg se bilaga Höör den 9 februari Annika Kronberg Svenska pudelklubben södra avdelning Sida 16

17 Proposition Registreringsförbud flerfärgade pudlar Proposition från Södra avdelningens styrelse till Södra avdelningens årsmöte 2014 att ta vidare till Pudelfullmäktige Flerfärgade pudlar har verkligen väckt många känslor bland det svenska pudelfolket, och även hos resten av det svenska hundfolket. Under de senaste 5 åren har det varit diskussion om flerfärgade pudlar, frågan har även behandlats på många olika sätt. PF-2013 biföll en motion om avelsförbud på flerfärgade pudlar. Detta är helt i enlighet med FCIcirkulär 49/2012 som säger följande: At the request of the Société Centrale Canine pour L Améliorationdes Races de Chiens en France(SCC), parent organisation of the breed standard Caniche (Poodle) (172), the FCI members and contract partners are reminded that two-coloured poodle-related dogs can under no circumstances be called Poodle neither on pedigrees nor in show catalogues and in other official documents. Vår uppfattning är att det råder stor enighet om att FCIs, alltså vår högsta internationella samarbetsorganisations, uppmaning naturligtvis ska följas. Annonsen i Hundsport 12/2013 om uppfödning av flerfärgade pudlar samt SKKs svar på SPKs begäran om avelsstopp/-förbud visar att SKK inte har för avsikt att följa FCI. SKK Avelskommitté menar att dessa hundar behövs för att bredda genpoolen, men i själva verket kommer det att bli motsatt effekt när många uppfödare skulle dra sig för att använda linjer med flerfärgade inblandade. Recessiva gener kan ligga dolda i linjerna i många generationer och helt plötsligt dyka upp. Därför är det hög tid att begränsa skadeverkningarna innan för många enfärgade pudlar bär på oönskade färganlag. Argumentet att registreringsförbud mot flerfärgade pudlar kommer medföra att flerfärgade hundar felregistreras som enfärgade hör man emellanåt. Dels strider det mot SKKs grundregler om avelsetik, vilket skulle kunna ge kännbar påföljd. Dels skulle aveln på flerfärgade kunna stoppas inom den organiserade aveln. Det finns idag inte tillräckligt många hundar för att bedriva en vettig avel och stoppas registrering av nya flerfärgade hundar samt registrering av importer kommer aveln snart avta. Ibland hör man att ett registreringsförbud mot flerfärgade pudlar även borde gälla andra diskvalificerande fel. Det är dock en stor skillnad att ha som sin främsta målsättning att föda upp hundar med diskvalificerande fel mot att göra allt för att undvika det och ändå få ett bakslag som varje fel i avelsarbetet får räknas som. Sida 17

18 Vi yrkar Att SPK på alla tänkbara sätt kräver av SKK att införa registreringsförbud på kullar där den ena eller bägge föräldrarna är flerfärgade. Om SKK mot förmodan skulle säga nej till SPKs upprepade begäran, att SPK går vidare och överklagar det till FCI. Att SPK kräver av SKK att man inte får registrera importerade flerfärgade pudlar i SKK. Att SPK ger kontinuerlig information på alla sina forum att det inte är korrekt att avla med flerfärgade pudlar. Att CS under året ger information om hur arbetet går, både på facebook, hemsida och i Pudelnytt. På uppdrag för svenska pudelklubben södra avdelningen styrelse Sjöbo den 31 januari 2014 Fredrik Nilsson ordförande Så beslöt SPK södras årsmöte den 9 februari Avslag Bifall Bifall med tillägg se bilaga Höör den 9 februari Annika Kronberg Svenska pudelklubben södra avdelning Sida 18

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN SÖDRA AVDELNINGEN AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Plats

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 15 februari 2015

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 15 februari 2015 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 15 februari 2015 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte i Höör 2015-02-15 Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben Södra avdelningen den 20 april Jessica Larsson Pettersson

Protokoll nr 7 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben Södra avdelningen den 20 april Jessica Larsson Pettersson Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN Protokoll nr 7 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben Södra avdelningen den 20 april 2015. Närvarande: Ordförande Fredrik

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Svenska PudelKlubben, Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 13 februari 2010 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 1 Svenska PudelKlubben,Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 14 februari 2009 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 Årliga medlemsmötet Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 1 Dagordning på Södra Aktivitetsgruppen årliga medlemsmöte 2015.03.15 1. Justering av röstlängd 2. Val av mötesordförande 3. Ledningsgruppens anmälan

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Ringstorp Folkets Hus Sida 1(6) Årsredovisning 2011

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 21 april 2015 kl 19.00 Plats: Humlevägen 47 Närvarande: Bo Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB Årsredovisning för BORÅS KARATEKLUBB 864501-8220 Räkenskapsåret 2016 2 (7) Styrelsen för BORÅS KARATEKLUBB, med säte i BORÅS, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer