Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014"

Transkript

1 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1

2 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet. 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar. 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 8. Fastställande av dagordningen. 9. A Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. B CS redovisning av RAS 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till styrelsen. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 14. Val av ordförande Val av ordinarie ledamöter Val av suppleanter i styrelsen enligt 23 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av två revisorer Val av två revisorsuppleanter, enligt 24 i dessa stadgar. 16. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som företrädare för avdelningen vid SPKs stämma. 17. A. Val av valberedning, enligt 25 i dessa stadgar. B. Val av förberedande valberedning 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor före ordinarie årsmötet hålls anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 19. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. A. Motion ang ändring av uppfödarlista o länk på SPK hemsida B. Proposition Registreringsförbud flerfärgade pudlar 20. Årsmötets avslutande. Sida 2

3 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning avger härmed följande redogörelse för verksamhetsåret Årsmöte: Avdelningens årsmöte avhölls söndagen den 10 februari 2013 i Betelkyrkan, Höör med 21 närvarande röstberättigade medlemmar. Mötet leddes av Jonas Öhrn. Styrelsen: Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordförande Fredrik Nilsson (mandat till 2014) vice ordförande Berit Lönnerstam (mandat till 2015) sekreterare Anita Sjöholm (mandat till 2014) kassör Louise Ekbladh (mandat till 2015) ledamot Ann-Louise Ljung (mandat till 2015) ledamot Annika Kronberg (mandat till 2015) ledamot Margareta Plym (mandat till 2014) suppleant Göran Blom (mandat till 2014) suppleant Lena Lundgren (mandat till 2015) Firmatecknare: Firmatecknare har Louise Ekbladh och Fredrik Nilsson varit Revisorer: Rolf Hettinger (mandat till 2014) och Göte Dunsäter (mandat till 2014) Revisorsuppleanter: Nils-Bertil Bokander (mandat till 2014) och Linda Isgren (mandat till 2014) Valberedning: Annely Silfwerax (sammankallande, mandat till 2014) Lotta Hallberg (mandat till 2015) Paula Åsman Granqvist (mandat till 2014) Förberedande valberedning: Louise Wilson, Helen Hettinger och Christel Tevin (samtliga nyval 1 års mandat till 2014) Delegater till Pudelfullmäktige, 6-7 april: Lousie Ekbladh, Lena Jönsson, Ann-Louise Ljung, Berit Lönnerstam och Christina Nilsson Styrelsesammanträden: Under året har styrelsen haft 13 sammanträden på följande platser och datum: Sjöbo den 20 januari, Höör den 2 februari, Sjöbo den 24 februari, Malmö den 7 juli Telefonmöte den 11 mars, 25 mars, 8 april, 13 maj, 3 juni, 9 september, 7 oktober, 11 november och 16 december Kickoff: den 24 februari i Sjöbo i samband med vårt styrelsemöte Medlemsantal Under året har vi haft totalt 592 (606 medlemmar år 2012) medlemmar varav 453 fullbetalande, 104 familjemedlemmar, 2 hedersmedlemmar och 9 ständiga medlemmar samt 24 hundungdom. Detta innebär att vi har förlorat 14 medlemmar under Sida 3

4 Informationskommitté Ann-Louise Ljung sammankallande Anita Sjöholm - ansvarig för nyhetsbrev Ann-Louise Ljung- ansvarig facebook Ann-Louise Ljung - hemsidan Ann-Louise Ljung och Lena Lundgren - ansvarig för almanackan Fredrik Nilsson framställning av almanackan Pudelnytt Kommittén ansvarar för att allt material kommer in i Pudelnytt, som kommer ut fyra gånger om året. Södra har sina egna sidor i Pudelnytt, där man skriver om vad som ska hända och vad som har hänt i avdelningen. Hemsida på Internet Efter fjorårets svårigheter med vår hemsida har den fungerat väldigt bra efter att vi har fått den nya versionen av sidan. Vår sida ligger på Här hittar du bland annat information om aktiviteter, södras utställningar och protokoll. Gör gärna ett besök där, så du inte missar vad som händer i södra. Nyhetsbrev För att nå ut bättre med information till våra medlemmar skickar vi ut ett nyhetsbrev per till de som har anmält sitt intresse. Intresseanmälan har skett genom att medlemmen har sänt till avdelningen. Vi har nästan 270 medlemmar som prenumererar på nyhetsbrevet. Under det gångna året har vi skickat ut ca 10 stycken nyhetsbrev. Facebook Vår Facebookgrupp är öppen för Facebookanvändare, det är bara att gilla sidan, så får man tillgång till materialet. Facebook sidan har använts till att informera om avdelningens verksamhet. Vi har lagt ut information om kommande aktiviteter, utställningar, utställningsresultat och bilder mm. Vi har haft fototävlingar. Almanacka Ann-Louise Ljung och Lena Lundgren ansvarade för att få in annonserna till 2014 års almanacka, Fredrik Nilsson har under 2013 arbetat med att framställa almanackan för Tyvärr kom almanackan lite sent, på grund av att almanackans huvudsponsor lämnade väldigt sent besked att de inte kunde vara med. Almanackan kom kostnadsfritt till alla våra medlemmar i Södra i början av Den finns dessutom till försäljning. Utställningskommitté Under 2013 har hela styrelsen hjälpts åt med att anordna utställningarna Fredrik Nilsson, Annika Kronberg & Doris Backe domarfrågor Louise Ekbladh & Fredrik Nilsson ansvarig för anmälningar Louise Ekbladh & Fredrik Nilsson - rosettansvarig och pris Louise Ekbladh & Fredrik Nilsson - ansvarig för rapportering av resultat till SKK Louise Ekbladh ringsekreterareansvarig Göran Blom - materiel och platssansvariga Strömsnäsbrukutställningen Södras första utställning var i Strömsnäsbruk, söndagen den 17 mars, en väldigt omtyckt utställningsplats Inbjuden domare var Michael Coad (England) som hade fått 16 stor, 12 toy, 13 dvärg och 21 mellan, totalt 62 pudlar. Michael Coad valde till BIS storpudeln Dawin Rosebar Playing To The Crowd Vandringspriser som utdelades: Smålandstatyetten, Avartar s VP och Kennel Nexus VP till Dawin Rosebar Playing To The Crowd Vårutställningen i Hässleholm Vårutställningen hölls på Hässleholmsgården i Hässleholm lördagen den 18 maj i samarrangemang med Nordskånska Kennelklubbens Nationella utställning. Domare var Catherine Lebret, Frankrike. Antalet anmälda hundar var 56 fördelat på 14 stora, 16 mellan, 15 dvärg och 11 toy BIS-domaren Catherine Lebret valde mellanpudeln Embrace Hurricane till BIS. Vandringspriser som delades ut på vårutställningen: Claes & Florence Lindhs VP till BIR mellanpudel: Embrace Hurricane Sida 4

5 Winny van Bokhovens VP till BIS: Embrace Hurricane Höstutställningen i Hässleholm Söndagen den 20 oktober hölls den årliga höstutställningen, som vanligt i Q-poolen i Hässleholm. Domare var Joakim Olsson och Ann Rode, som fick inkallas extra på grund av större antal anmälningar än väntat. Ann fick döma storpudel och toy valpar. De hade 108 hundar att döma. Antalet anmälda i de olika storlekarna 27 stor, 19 toy, 30 dvärg och 32 mellan. Joakim Olsson var BIS-domare och satte upp storpudeln Huffish Made For Headlines Vandringspriser som delades ut på höstutställningen: Viking Line's vpr till BIS: Huffish Made For Headlines Tachini's vpr till BIS: Huffish Made For Headlines Inofficiell utställning Lördagen den 19 oktober arrangerades en inofficiell utställning för alla raser, valpar och juniorer, på Q-poolen i Hässleholm. Domare var Karin Sjöholm Östlund, Pia Lundberg, Kerstin Nilsson, Danmark och Joakim Olsson. Antalet anmälda hundar var 285. För att marknadsföra denna utställning hade vi annons i Hundsport samt att vi även i år skickat till uppfödare i närområdet, vilket gav mycket god effekt. Under året har vi planerat för nästkommande års utställningar, med bland annat att bjuda in nya domare, ringsekreterare, boka lokaler och mycket mer. Kommittén för Medlemsvård och Pudelvård Margareta Plym sammankallande Ann-Louise Ljung Lena Lundgren, montern Annika Kronberg, Pudelns dag ansvarig Kurs i vardagsvård Under våren hölls två kurser i vardagsvård. Den första i april i Malmö, där Lena Jönsson visade fem deltagare hur man sköter pälsen på en pudel. I maj månad hjälpte Anki Nilsson i Karlskrona fyra pudelägare i den ädla konsten att tvätta och klippa pudelpäls. Höstterminen erbjöd en vardagsvårdskurs i Svedala, som samlade fem deltagare och leddes av Louise Ekbladh. Slutligen hölls en fortsättningskurs i Karlskrona, där de fem deltagarna, fick börja klippa sina hundar under överinseende av Anki, som visade hur man gör för att få fram rätt vinklar mm på sina pudlar. Såväl Lena som Anki och Louise ställde välvilligt sina trimlokaler och kunskaper till Pudelklubbens förfogande och det är vi mycket tacksamma för. Utställningsträning Under 2013 var det två tillfällen vi hade ringträning/handlerträning. Första tillfället var i februari. Inför vårens utställning i Hässleholm gavs det möjlighet att träna handling på marknadsplatsen i Sjöbo. Pudelpromenader Under året har vi inbjudit till ett antal pudelpromenader, varav flera samlat ett stort antal pudlar och pudelägare medan andra varit mer sparsamt besökta. Några ordnades på ställen, där tidigare inga aktiviteter ägt rum. Nästa gång blir det förhoppningsvis fler deltagare även där. Malmötrakten, Svedala, Sjöbo, Höör, Älmhult och Växjö är de platser, som gav möjlighet för pudelägare att träffas på detta opretentiösa men trevliga sätt. Monter 2013 är året då en ny monteridé såg dagens ljus. Lena Lundgren tillverkade en hel pudelfamilj i teddy. Pudlarna i rosa och blått blev en stor attraktion och många ville köpa dessa pudlar men tyvärr är de inte till salu. Första gången pudlarna visade upp sig var på Hundens dag, ett SKK-arrangemang i Malmö. Där visade även Lena Jönsson hur man klipper pudel. Flera medlemmar visade upp sina pudlar och pratade pudel med det rikliga antalet besökare. Sedan har teddypudlarna fått tillökning och turnerat runt. De har varit på våra egna utställningar, vårutställningen i Hässleholm och höstutställningarna på Q-poolen i Hässleholm. På Pudelns dag var de också med. Som avslutning för året visade pudlarna upp sig på Valputställningen på Malmömässan. Överallt väcker de uppmärksamhet och drar blickarna till Pudelklubbens monter. För att bygga upp montern, ta ner den och transportera den har många medlemmar, släktingar och kompisar Sida 5

6 hjälpt till under året. Ingen nämnd och ingen glömd men vi riktar ett varmt tack till dem. Pudelns Dag Nationaldagen firades med Pudelns dag på Hässleholmsgården. Det var ett strålande väder men flaggan vajade ändå lite smått. Många förväntansfulla personer kom med sina pudlar. En del nöjde sig med att fika, prata med andra pudelägare och tittade på alla dem, som med liv och lust deltog i de aktiviteter som stod till buds. Som vanligt fanns möjlighet att gå en tipsrunda. Nästan 70 personer deltog och som belöning delades det ut en hel massa vinster. Barnen bjöds på ringträning och som avslutning hade de möjlighet att visa upp vad de kunde och bli bedömda i tävlingen Barn med hund. Pudelägare med utställningsambitioner kunde få professionell träning av kända handlern Mikael Nilsson. Kom som du är. Det syftar på pudelns frisyr inte ägarens. Där erbjöds man möjlighet att få sin pudel bedömd av en riktig domare och många nappade på detta. Det fanns en agilitybana, där erfarna pudlar och förare såväl som nybörjare kunde prova på agility. Utbildad instruktör stod till förfogande för att hjälpa till och komma med tips. Det fanns också en bana, där besökarna kunde prova på den nyare formen av hundträning, rallylydnad. Även i denna gren gick det att få hjälp med introduktion av instruktör. Nyblivna pudelägare kunde få hjälp och tips om vardagsvård för den nya lilla guldklimpen. Christel Tevin ställde upp och rensade små pudelöron, visade klo klippning och annat, som efterfrågades. En bra sak med en sådan här dag är, att alla säkert skaffade sig en del nya bekantskaper i pudelvärlden. OMBUD Vi har tre ombud i södra, för Blekinge Anki Nilsson, för Småland/Öland Yvonne Andersson och för Skåne Margareta Plym. Vi har i Pudelnytt gått ut med information att alla kan kontakta våra representanter och tala om vad de ville ha för aktivitet t.ex. en pudelpromenad eller vardagsvård eller något annat. Så kontakta ert ombud! Kommittén för arbetande pudlar Berit Lönnerstam sammankallande Annandag Påsk inbjöd vi till prova på agility på Höörs BK. Det kom 17 personer, 20 pudlar samt två andra hundar och det blev några trevliga timmar i en strålande vårsol. På Nationaldagen ordnades Pudelns Dag på Hässleholmsgården. Det bjöds på uppvisning i Rallylydnad och Agility och det fanns möjlighet att prova på båda disciplinerna under ledning av instruktörer. Till Advent hölls en nybörjarkurs i agility i Hässleholms Hundcenter. Där inne fanns alla tänkbara agilityhinder och det var varmt och skönt trots vintervädret. Fem pudlar deltog med liv och lust. Ägarna verkade nöjda och glada och instruktören var lycklig. Om något speciellt skall framhållas, så skulle det vara att två män deltog i övningarna. Manligt deltagande är inte så vanligt i agilitysammanhang eller för den delen i övrigt i pudelsammanhang. Vi har under året uppdaterat hemsidan med alla vinnare av Bästa Lydnadspudel från 1990 fram till nu. Det är trevligt att kunna hitta allesammans där instiftades också pris för Brukspudlar och Agilitypudlar. Alla agilitypudlar och Bästa Brukspudeln från 2006 och framåt finns på hemsidan. Från nu är det meningen att alla pudlar med inskickade resultat ska vara med på hemsidan - inte bara vinnaren av Årets Pudel i olika kategorier. Vi vill visa upp alla duktiga pudelekipage och hoppas att alla, oavsett skicklighetsgrad, vill vara med och skicka in resultat. Vi har i Pudelnytt, på hemsidan, på vår facebook-sida och i nyhetsbrev efterlyst önskemål om aktiviteter. Vi har frågat vad medlemmarna vill ha och var vi skulle kunna ordna träffar med träning. Det har tyvärr inte fått någon effekt trots att vi är övertygade om att många vill göra något med sina pudlar. Kommittén har ansvarat för frågor som rör lydnad, agility, rallylydnad och MH. Sida 6

7 Uppfödarekommitté Annika Kronberg, sammankallande Christel Tevin, Mikael Nilsson Helena Tevin Uppfödarkommittén har arbetat med avdelningens uppfödar- och avelsfrågor. Kommittén har under året haft ett antal telefonmöten. Afternoontea med pudelprat År 2013 startades med Afternoontea med pudelprat. Uppfödare med flera träffades och talade om allt som har med pudlar, avel och uppfödning att göra. Så klart med te och tillbehör till. I Huvudet på en domare I mitten av april ordnade kommittén en föreläsning med domare Mikael Nilsson. En välbesökt och mycket bra föreläsning som hölls i Sydskånska KKs lokaler. I samband med Pudelns dag den 6 juni, kunde den som hade frågor om sin nya eller kommande valp, få råd och hjälp av Christel Tevin. Ekonomin Beträffande det ekonomiska resultatet av årets verksamhet och den ekonomiska situationen hänvisas till balans och resultaträkningen. Slutord Det har varit ännu ett positivt år för Svenska Pudelklubbens södra avdelning. Det har varit en mängd olika aktiviteter som medlemmarna har kunnat nyttja. Ekonomin är stabil och stark. Sjöbo den 1 februari 2014 Fredrik Nilsson Anita Sjöholm Louise Ekbladh Ordförande Ann-Louise Ljung Margareta Plym Annika Kronberg Berit Lönnerstam Göran Blom suppleant Lena Lundgren suppleant Sida 7

8 Svenska Pudelklubben södra avdelningen Årsredovisning 2013 för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Förvaltningsberättelse Föreningens verksamhetsår omfattar tiden Vinsten för verksamhetsåret uppgår till 8 tkr. Inga investeringar är gjorda under verksamhetsåret. Förslag till behandling av vinsten. Styrelsen föreslår att årets vinst, 8810,57 kr balanseras i ny räkning. Sida 8

9 SPK Södra Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 157 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Periodbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter , , , Anmälningsavgifter utställning , , , Jubileumsmiddag 0, ,00 0, Anmälningsavgifter övriga aktiviteter , , , Lotterier 7 670, , , Intäkter försålda varor , , , Intäkter utställningar 2 060, , , Intäkter övriga 1 000,00 500, , Intäkter sålda annonser 0, , , Uppfödarlistan 0, ,00 0, Almanackan , , , Öresutjämning 0,30-0,13 0,00 S:a Nettoomsättning , , ,00 Förändring av varulager 4900 Lagerförändring 1 074, ,00 0,00 S:a Förändring av varulager 1 074, ,00 0,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp till försäljning , , , Kostnader almanacka , , , Arvoden domare/ringsekreterare , , , Resor domare/ringsekreterare , , , Resor övriga vid utställning , , , Lokalhyror utställning , , , Utställningsavgifter SPK CS , , , Utdelade priser , , , Utställningsavgifter SKK , , , Kost & logi domare/ringsekreterare , , , Kostnader övriga vid utställningar , , , Årsmöte , , , Pudelfullmäktige , , , Ordförandekonferens ,00 0, , Uppfödarmöten m m 0, ,50 0, Avdelningsträff 0,00 0, , Pudelns dag , , , Lokalhyror, ej utställning , , , Resor övriga aktiviteter , , , Övriga kostnader aktiviteter , , , Övriga kostnader medlemmar -400,00 0,00 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,00 Bruttovinst , , ,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra ,00 0,00 0, Övriga administrativa kostnader -185,00-750, , Förbrukningsinventarier ,00-500,00-800, Försäkring m m, släp -593,00-293,00-300, Frakter och transporter 0,00-860,00 0, Resor övriga administrativa ,00 0,00 0, PR 0,00-445,00-500, Kontorsmaterial -593, , , Telefonersättning , , , Porto -12,00-36,00 0, Företagsförsäkringar -660,00-660,00-660, Övr kostnader -425, , , Styrelsemöten , , , Bankkostnader , , ,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 Sida 9

10 SPK Södra Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 157 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Periodbudget S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar 7 832, , ,00 Avskrivningar 7830 Avskrivningar inventarier 0,00-559,00 0,00 S:a Avskrivningar 0,00-559,00 0,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 7 832, , ,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 7 832, , ,00 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 0, ,26 0, Ränteintäkter 1 029,44 0, ,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 029, , ,00 Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader -51,00-74,70 0,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -51,00-74,70 0,00 S:a Resultat från finansiella investeringar 978, , ,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 810, ,65 500,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 8 810, ,65 500,00 Resultat före skatt 8 810, ,65 500,00 Beräknat resultat 8 810, ,65 500, Redovisat resultat 0, ,65 0,00 Sida 10

11 SPK Södra Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 157 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier ,00 0, , Ack avskrivn inventarier ,00 0, , Släp ,00 0, , Avskrivning släp ,00 0, ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1400 Varulager , , ,00 S:a Varulager mm , , ,00 Fordringar 1510 Kundfordringar , , , Fordran SPK CS , ,00 0, Förutbet. kostnader och uppl. intäkter 190,00-190,00 0,00 S:a Fordringar , , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 5 365, , , Bank, PlusGiro , ,65 0, Bank, , , , Bank, , , ,81 S:a Kassa och bank , , ,60 S:a Omsättningstillgångar , , ,60 S:A TILLGÅNGAR , , ,60 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,38 0, , Redovisat resultat ,65 0, ,65 S:a Eget kapital ,03 0, ,03 Långfristiga skulder 2393 Avräkning Fredrik Nilsson 0, , , Avräkning Louise 0, , , Avräkning Annika Kronberg 0, , , Avräkning Lena Lundgren 0,00-711,00-711, Avräkning Anita Sjöholm 0, , ,00 S:a Långfristiga skulder 0, , ,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , , , Andra övriga kortfristiga skulder -100,00 100,00 0, Medlemsavgifter , , , Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -425,00 425,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,03 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,57 Sida 11

12 Revisionsberättelse Undertecknande, utsedda att granska föreningen Svenska Pudelklubben södra Avdelningens räkenskaper och verksamhet för år 2013, får härmed avge följande revisionsberättelse. Den löpande kassaredovisningen har av oss granskats och därvid har samtliga inkomster och utgifter befunnits verifierade. VI har tagit del av styrelsens protokoll och övriga handlingar, vilka lämnar upplysning om föreningens förvaltning. Dessa har varit utan klander. Föreningens tillgångar av kontakter, bankmedel och bankgirotillgångar har kontrollerats. Med stöd av denna granskning föreslår vi Att resultatberäkningen och balansräkningen faställes. Att vinsten fördelas enligt styrelsens förslag samt Att styrelseledarmöterna beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Lund Svedala Rolf Hettinger. Linda Isgren Sida 12

13 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings verksamhetsplan för år 2014 Medlemsvård och Pälsvård Under våren planeras kurs i vardagsklippning i Svedala med Louise Ekbladh som ledare. Det blir klippkurser även under hösten och vi hoppas kunna förlägga någon i Småland och/eller Blekinge. Datum för dessa aktiviteter kommer meddelas i alla våra kommunikationskanaler. Planera utställningsträning under vår och höst Pudelns dag planeras den 29 maj på Hässleholmsgården här kommer det bli många olika aktiviteter, mer info kommer i Pudelnytt, södras Facebooksida och på hemsidan. Montern: Inför 2014 planeras utökning av pudelfamiljen, inköp och försäljning av pudelprodukter, bla smycken. Montern/delar av montern är planerad att vara med på våra utställningar, Malmö Valp och Hundens Dag (om det blir någon 2014) Kommittén för arbetande pudlar Vi planerar nybörjarträning i agility 30 mars inomhus i Hässleholm Hundcenter. Vi försöker få tag i instruktör så vi även kan erbjuda nybörjarträning i Rallylydnad. Vi har i Pudelnytt, på hemsidan, på vår facebook-sida och i nyhetsbrev efterlyst önskemål om aktiviteter. Vi fortsätter fråga vad medlemmarna vill ha och var i vårt område vi skulle kunna ordna träffar med träning och så hoppas vi att de kontaktar Almanacka Att under 2014 framställa en almanacka för pudelfolk till 2015 Ombud Att under 2014 försöka få olika aktiviteter som våra ombud håller i. Utställningar 2014 SPK:södras Strömsnäsutställning Söndagen den 23 mars Plats: Strömsnäsbruk Domare: Dragana Bujisic Vasiljevic, Serbien. Sista anmälningsdag: den 15 februari, via SKK internetanmälan sista anmälningsdag är 3 mars, innan kl SPK:södras Vårutställning Lördagen den 17 maj Plats: Hässleholmsgården, Hässleholm. Domare: Juha Kares, Finland. Sista anmälningsdag: den 15 april, via SKK internetanmälan sista anmälningsdag är 29 april, innan kl SPK:södras Höstutställning Söndag 26 oktober Plats: Q-poolen, Hässleholm. Domare: Jan Törnblom, Sverige Sista anmälningsdag: den 22 september, via SKK internetanmälan sista anmälningsdag är 29 september, innan kl Inofficiell utställning för alla raser Datum: Lördag 25 oktober. Plats: Q-poolen, Hässleholm. Domare: Se Pudel Nytt, hemsidan och Hundsport. Uppfödare kommittén Planera anatomikurs Repetera på föredraget I huvudet på en domare. Planera att ha ett möte för uppfödare och avelsintresserade, med bland annat en uppfödarpanel. Medlemsmöte Årsmöte söndag den 9 februari 2014 kl Plats: Betelkyrkan, Eriksgatan, Höör. Sida 13

14 Förslag till budget för Svenska Pudelklubben södra avdelningen 2014 Utfall 09 Utfall 10 Utfall 11 Utfall 12 Utfall 13 Förslag 14 Medlemsavgifter Anmälningsavgifter övr. aktiviteter Försålda varor Övriga intäkter Lotterier Annonser Ränteintäkter Almanackan Summa Anmälningsavgifter utställningar Övriga intäkter utställningar Summa intäkter Arvoden domar/tingssekreterare Resor, mat, logi mm för domare/tingssekreterare Lokalhyror utställningar Utställningsavgifter Priser Övriga kostnader utställningar Summa Inköp till försäljning Almanacka Årsmöte Pudelfullmäktige Ordförandekonferens RAS Lokalhyror ej utställning Resor övriga aktiviteter Pudelnsdag Övriga kostnader aktiviteter Styrelsemöten Administrativa kostnader som porto, telefon, försäkringar m m Avskrivningar Lagerförändring Avdelningsträff 5000 Summa utgifter Vinst eller förlust Sida 14

15 Valberedningens förslag till styrelse för Pudelklubben södra avdelningen för verksamhetsåret Ordförande för årsmötesförhandlingarna föreslages Jonas Öhrn Ordförande Berit Lönnerstam nyval 2 år. Ordinarie ledamöter Helena Ingvarsson nyval 2 år. Eva Ståhl nyval 2 år. Ingrid Nordqvist nyval 2 år. Suppleanter Göran Blom omval 2 år. Revisor Fredrik Nilsson nyval 1 år. Rolf Hettinger omval 1 år. Revisorssuppleanter Linda Isgren omval 1 år. Nils- Bertil Bokander omval 1 år. Med ett års mandattid kvar i styrelsen: Louise Ekbladh. Ann- Louise Ljung. Annika Kronberg. Suppleant med ett år kvar: Lena Lundgren. Delegater pudelfullmäktige Berit Lönnerstam Lotta Hallberg Louise Ekbladh Fredrik Nilsson Ingrid Nordqvist Suppleanter Christina Nilsson Helen Hettinger Linda Isgren För valberedningen den 30 januari Annely Silfwerax Lotta Hallberg Paula Granqvist Vald till 2014 Vald till 2015 Vald till 2014 Sida 15

16 Motion till Svenska pudelklubbens södra avdelning, årsmötet 2014 Nedan motionsförslag grundar sig på följande: vid PF för några år sedan, kom förslaget om en kostnadsbelagd länksida för uppfödare för att öka intäkterna till SPK. Förslaget godtogs och CS skulle genomföra. Jag och resten av SPK södras delegater föreslog att länken kunde läggas direkt på uppfödarlistan vilket tydligen inte hörsammats varken då eller senare. Därför känner jag mig nödgad att lägga en motion om ärendet. Motion ang ändring av uppfödarlista o länk på SPK hemsida. Bakgrund: -På Svenska Pudelklubbens hemsida finns kostnadsfria uppfödarlistor uppdelat på resp storlek och på dessa står kennelns kontaktuppgifter i kennelnamn bokstavsordning ( utan länk till respektive hemsida) Sida: Köpa pudel/uppfödare -På Svenska Pudelklubbens hemsida finns även uppfödarlistor, 300 kr/år, uppdelat på respektive geografiska avdelning på respektive kennelnamn och länk. Sida: länkar/svenska uppfödare på webben Andvändning: En person som söker efter en uppfödare, letar troligtvis på köpa pudel/uppfödare och letar sen inte vidare under länkar/svenska uppfödare på webben. Förlag: För att hjälpa våra framtida valpköpare att enklare hitta en uppfödare och dennes länk/hemsida SAMT öka antalet länkade hemsidor (och därmed intäkter till SPK) föreslås att hemsidelänken ligger direkt på sidan köpa pudel/uppfödare på ordinarie uppfödarlista. Motion: Lägg den sökvänliga och intäktsökande hemsidelänken direkt under uppfödarlistan på sidan köpa pudel/uppfödare och ta bort sidan länkar/svenska uppfödare på webben. Linda Isgren Svedala Motion A Styrelsen yttrande: Södras styrelse föreslår bifall på motionen Så beslöt SPK södras årsmöte den 9 februari Avslag Bifall Bifall med tillägg se bilaga Höör den 9 februari Annika Kronberg Svenska pudelklubben södra avdelning Sida 16

17 Proposition Registreringsförbud flerfärgade pudlar Proposition från Södra avdelningens styrelse till Södra avdelningens årsmöte 2014 att ta vidare till Pudelfullmäktige Flerfärgade pudlar har verkligen väckt många känslor bland det svenska pudelfolket, och även hos resten av det svenska hundfolket. Under de senaste 5 åren har det varit diskussion om flerfärgade pudlar, frågan har även behandlats på många olika sätt. PF-2013 biföll en motion om avelsförbud på flerfärgade pudlar. Detta är helt i enlighet med FCIcirkulär 49/2012 som säger följande: At the request of the Société Centrale Canine pour L Améliorationdes Races de Chiens en France(SCC), parent organisation of the breed standard Caniche (Poodle) (172), the FCI members and contract partners are reminded that two-coloured poodle-related dogs can under no circumstances be called Poodle neither on pedigrees nor in show catalogues and in other official documents. Vår uppfattning är att det råder stor enighet om att FCIs, alltså vår högsta internationella samarbetsorganisations, uppmaning naturligtvis ska följas. Annonsen i Hundsport 12/2013 om uppfödning av flerfärgade pudlar samt SKKs svar på SPKs begäran om avelsstopp/-förbud visar att SKK inte har för avsikt att följa FCI. SKK Avelskommitté menar att dessa hundar behövs för att bredda genpoolen, men i själva verket kommer det att bli motsatt effekt när många uppfödare skulle dra sig för att använda linjer med flerfärgade inblandade. Recessiva gener kan ligga dolda i linjerna i många generationer och helt plötsligt dyka upp. Därför är det hög tid att begränsa skadeverkningarna innan för många enfärgade pudlar bär på oönskade färganlag. Argumentet att registreringsförbud mot flerfärgade pudlar kommer medföra att flerfärgade hundar felregistreras som enfärgade hör man emellanåt. Dels strider det mot SKKs grundregler om avelsetik, vilket skulle kunna ge kännbar påföljd. Dels skulle aveln på flerfärgade kunna stoppas inom den organiserade aveln. Det finns idag inte tillräckligt många hundar för att bedriva en vettig avel och stoppas registrering av nya flerfärgade hundar samt registrering av importer kommer aveln snart avta. Ibland hör man att ett registreringsförbud mot flerfärgade pudlar även borde gälla andra diskvalificerande fel. Det är dock en stor skillnad att ha som sin främsta målsättning att föda upp hundar med diskvalificerande fel mot att göra allt för att undvika det och ändå få ett bakslag som varje fel i avelsarbetet får räknas som. Sida 17

18 Vi yrkar Att SPK på alla tänkbara sätt kräver av SKK att införa registreringsförbud på kullar där den ena eller bägge föräldrarna är flerfärgade. Om SKK mot förmodan skulle säga nej till SPKs upprepade begäran, att SPK går vidare och överklagar det till FCI. Att SPK kräver av SKK att man inte får registrera importerade flerfärgade pudlar i SKK. Att SPK ger kontinuerlig information på alla sina forum att det inte är korrekt att avla med flerfärgade pudlar. Att CS under året ger information om hur arbetet går, både på facebook, hemsida och i Pudelnytt. På uppdrag för svenska pudelklubben södra avdelningen styrelse Sjöbo den 31 januari 2014 Fredrik Nilsson ordförande Så beslöt SPK södras årsmöte den 9 februari Avslag Bifall Bifall med tillägg se bilaga Höör den 9 februari Annika Kronberg Svenska pudelklubben södra avdelning Sida 18

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2014 Länsklubbsårsmöte 2015-02-28 DAGORDNING ÅRSMÖTE Västernorrlands kennelklubb 2015-02-28 1. Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer