MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA"

Transkript

1 Europaparlamentet Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0830/2006, ingiven av Tobias King, brittisk medborgare, om Storbritanniens tillämpning av direktiv 2004/38/EG Framställning nr 1307/2007, ingiven av Richard Willmer, brittisk medborgare, om bestridande av rätten för en hustru till en brittisk medborgare som utövar fördragsenliga rättigheter i Italien att åtfölja sin man till Storbritannien Framställning nr 1574/2010, ingiven av Mohamed Esmail Mamon, brittisk medborgare, om direktiv 2004/38/EG Framställning nr 0405/2011, ingiven av Edward Bradburn, brittisk medborgare, om Storbritanniens tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier Framställning nr 1162/2011, ingiven av Ian Rogers, brittisk medborgare, om Storbritanniens påstådda överträdelse av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier Framställning nr 1220/2012, ingiven av Borodin Dimitry, rysk medborgare, om Storbritanniens överträdelse av direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet för personer Framställning nr 1333/2012, ingiven av Ian Rogers, brittisk medborgare, om påstådd överträdelse av bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG CM\ doc PE v05-00 Förenade i mångfalden

2 Framställning nr 1529/2012, ingiven av Andrew Fitzgerald, brittisk medborgare, om Storbritanniens påstådda överträdelse av EU-lagstiftning om fri rörlighet för personer 1. Sammanfattning av framställning nr 0830/2006 Framställaren är en brittisk medborgare som är bosatt i Belgien tillsammans med sin hustru, som är turkisk medborgare. Han anser att Storbritannien bryter mot direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Enligt framställaren måste hans hustru skaffa inresevisum när hon reser till Storbritannien trots att hon har ett giltigt uppehållskort i Belgien. Framställaren hävdar att den brittiska förordningen om invandring vid första anblicken tycks vara i linje med direktivet, eftersom det i förordningen föreskrivs viseringsundantag för den som har EES-tillstånd för familjemedlemmar eller uppehållskort. Enligt framställaren tolkar dock inrikesdepartementet denna bestämmelse vid tillämpningen som uppehållskort utfärdade av Storbritannien, och bryter därmed mot direktiv 2004/38/EG. Sammanfattning av framställning nr 1307/2007 Framställaren är en brittisk medborgare som bor i Italien. Han har ett italienskt uppehållskort. Han gifte sig med en rysk medborgare och hustrun beviljades ett uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem. De ville resa till Storbritannien för att träffa framställarens far, som nu bor utanför EES och som nyligen var på besök i Storbritannien i sex veckor. Framställaren tyckte att det klart framgick av direktiv 2004/38/EG att hans hustru kunde följa med honom till Storbritannien i upp till tre månader om hon har sitt giltiga ryska pass och sitt italienska uppehållskort eller om hon bara har med sig deras äktenskapsbevis. Olyckligtvis anser sig inte Storbritannien vara bundet av direktivet. I artikel 2 i förordningen om invandring 2006/1003 (genom vilken Storbritannien införlivade direktiv 2004/38/EG) anges i strid mot artikel 10 i direktivet att det enda giltiga uppehållskortet för inresa till Storbritannien är det kort som utfärdas av brittiska myndigheter och inte ett uppehållskort som utfärdas av andra medlemsstater. Med tanke på detta och för att vara på den säkra sidan började de ansöka om ett EES-tillstånd för familjemedlemmar, trots att de visste på förhand att hustrun varken behövde detta tillstånd eller något visum. Den brittiska viseringsmyndigheten lämnade ut en ny blankett för EES-tillstånd för familjemedlemmar. I denna krävs ännu mer dokumentation för såväl EES-medborgaren (exempelvis anställningskontrakt, antal arbetstimmar per månad, sammanlagd inkomst och så vidare) som för familjemedlemmen (utgångna pass från de senaste tio åren, straffregisterutdrag, båda föräldrarnas namn och födelsedatum och så vidare). Det nämns också att familjemedlemmen kan behöva lämna biometriska uppgifter (fingeravtryck). Dessa krav går långt utöver vad som föreskrivs i direktivet, och enligt framställaren kan ingen annan handling krävas än deras giltiga pass och äktenskapsbevis. (Observera att hans far under tiden hann lämna Storbritannien, eftersom hela detta förfarande tog så lång tid.) Till slut medgav de brittiska myndigheterna att hustrun skulle få resa in i Storbritannien utan EES-tillstånd för familjemedlemmar, om hon kunde styrka att hon är en EES-medborgares familjemedlem, och att tillståndet mer fungerade som en garanti för innehavaren att hustrun inte skulle nekas inresa, vilket är en absurd anledning till att kräva visum. Framställaren kontaktade både Solvit i Italien och Solvit i Storbritannien. Efter att ha rådgjort med Solvit i Storbritannien svarade PE v /12 CM\ doc

3 Solvit i Italien att han inte omfattas av direktivet, eftersom han är en brittisk medborgare som återvänder på besök till Storbritannien, medan Solvit i Storbritannien vidhöll att hustrun måste ansöka om visum enligt den brittiska nationella lagstiftningen. Sammanfattning av framställning nr 1574/2010 Enligt framställaren respekterar inte Storbritannien artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, eftersom personer som är bosatta i andra EU-medlemsstater enligt artikel 12 i 2006 års EESförordning om invandring inte kan få något permanent visum eller något EES-tillstånd för familjemedlemmar för att bosätta sig i Storbritannien. Sammanfattning av framställning nr 0405/2011 Denna brittiska medborgare bor i Tyskland. Han klagar över att han måste ansöka om visum för sin maka, som förmodligen är tredjelandsmedborgare, när han vill resa till Storbritannien. Detta är ett omständligt förfarande. Sammanfattning av framställning nr 1162/2011 Framställaren och hans ryska hustru är bosatta och registrerade i Sverige. De ville resa till Storbritannien, den medlemsstat som framställaren är medborgare i, utan EES-tillstånd för familjemedlemmar, eftersom de trodde att hustruns svenska uppehållstillstånd skulle räcka. De begärde bekräftelse på att detta tillstånd skulle godtas, vilket de redan hade fått vid ett tidigare tillfälle, men har inte fått något svar på tio veckor. Avgångsflygplatsen i Sverige har meddelat att hustrun inte får gå ombord utan giltigt visum. Han anser att Storbritannien bör godta hustruns svenska uppehållstillstånd som en legitim resehandling. Sammanfattning av framställning nr 1220/2012 Framställaren är tredjelandsmedborgare (rysk) men gift med en EU-medborgare (litauisk). Han är bosatt i Belgien och har ett belgiskt uppehållskort. För att kunna resa in i Storbritannien måste han ha visum. Med hänsyn till att han har ett belgiskt uppehållskort anser han att Storbritannien bryter mot direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet. Sammanfattning av framställning nr 1333/2012 Framställaren är en brittisk medborgare som bor i Sverige. Han planerade att besöka sin familj i Storbritannien tillsammans med sin ryska hustru, som har ett uppehållstillstånd i enlighet med artikel 10 i ovanstående direktiv. Framställaren uppger att han inte fick gå ombord på DFDS färja i Göteborg i Sverige, trots att han lämnade alla nödvändiga handlingar. Han underrättades senare via e-post om att företaget inte lät hustrun gå ombord eftersom det kunde ha lett till stora böter för företaget, enligt uppgift från brittiska gränsmyndigheten (UKBA). Framställaren är upprörd över de brittiska myndigheternas systematiska överträdelser av EUlagstiftningen. CM\ doc 3/12 PE v05-00

4 Sammanfattning av framställning nr 1529/2012 Framställaren är en brittisk medborgare som är bosatt i Spanien tillsammans med sin sydafrikanska hustru. Han uppger att de brittiska myndigheterna krävde att de skulle förevisa ett EES-tillstånd för familjemedlemmar för inresa till Storbritannien, trots att hustrun har ett spanskt uppehållstillstånd. Eftersom framställaren är anställd i Gibraltar beviljades dock inte tillståndet, vilket gjorde att paret inte hade något annat val än att ansöka om inresevisum i enlighet med förordning (EG) nr 539/2001 eller i enlighet med nationell lagstiftning. Framställaren hävdar att detta innebär en överträdelse av direktiv 2004/38/EG, särskilt artikel 10, och efterlyser skyndsamma åtgärder för att bringa den brittiska lagstiftningen i överensstämmelse med EU:s bestämmelser om fri rörlighet för personer. 2. Tillåtlighet Framställning nr 0830/2006 förklarades tillåtlig den 9 mars 2007, framställning nr 1307/2007 förklarades tillåtlig den 5 maj 2008, framställning nr 1574/2010 förklarades tillåtlig den 25 mars 2011, framställning nr 0405/2011 förklarades tillåtlig den 18 juli 2011, framställning nr 1162/2011 förklarades tillåtlig den 22 februari 2012, framställning nr 1220/2012 förklarades tillåtlig den 16 januari 2013, framställning nr 1333/2012 förklarades tillåtlig den 26 februari 2013, framställning nr 1529/2012 förklarades tillåtlig den 7 maj Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel i arbetsordningen). 3. Kommissionens svar, mottaget den 5 maj 2007 Framställning nr 0830/2006 Tobias King är en brittisk medborgare som utövar sin rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i Belgien. Han klagar över att myndigheterna i Storbritannien har tvingat hans turkiska maka att skaffa inresevisum, trots att hon har ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats till henne som familjemedlem till en unionsmedborgare. Dessutom utfärdas inte visumet gratis om unionsmedborgaren och makan eller maken reser separat. Enligt artikel 18 EG har varje unionsmedborgare rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium, med förbehåll för de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördraget och de bestämmelser som antagits för att genomföra dem. Begränsningarna och villkoren återfinns i direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Enligt villkoren i direktivet har en unionsmedborgares familjemedlemmar från tredjeland rätt att medfölja eller förena sig med unionsmedborgaren i värdmedlemsstaten där unionsmedborgaren utövar sin rätt att fritt röra och uppehålla sig. Storbritannien och andra medlemsstater som inte är bundna av förordning (EG) nr 539/2001 kan enligt nationell lag visserligen kräva att maken eller makan till en unionsmedborgare som utövar sin rätt att fritt röra sig och uppehålla sig ska ha inresevisum om maken eller makan är tredjelandsmedborgare. Men i artikel 5.2 i direktivet anges också att de familjemedlemmar som har ett giltigt uppehållskort enligt artikel 10 i samma direktiv ska undantas från viseringskravet. PE v /12 CM\ doc

5 För att följa dessa bestämmelser i direktivet genomförde Storbritannien 2006 års EESförordning om invandring. I bestämmelse 11.2 i 2006 års förordning föreskrivs att en person som inte är medborgare i ett EES-land måste medges inresa till Storbritannien om han eller hon är familjemedlem till en EES-medborgare och vid ankomsten förevisar ett giltigt pass, EES-tillstånd för familjemedlemmar, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd. Bestämmelse 11.2 i 2006 års förordning kan tyckas överensstämma med artikel 5.2 i direktivet. Men det brittiska konsulatet i Bryssel och det brittiska Solvit-centret tolkade denna bestämmelse som att undantaget från viseringskravet endast gällde innehavare av uppehållskort som utfärdats av de berörda myndigheterna i Storbritannien. Enligt villkoren i artikel 5.2 i direktivet räcker det att familjemedlemmarna har ett giltigt uppehållskort utfärdat i enlighet med artikel 10 i direktivet för att de ska bli undantagna från viseringskravet. I denna bestämmelse finns dock inte några krav på att detta undantag ska begränsas till den medlemsstat som utfärdade uppehållskortet. Att tolka villkoret om viseringskraven i direktiv 2004/38/EG som att familjemedlemmen som innehar ett uppehållskort utfärdat i enlighet med artikel 10 i direktivet är undantagen från viseringskraven enbart i den medlemsstat som utfärdat detta uppehållstillstånd skulle utöka det krav som föreskrivs i direktivet med krav på uppehållstillståndets ursprung. Ett sådant krav går utöver vad som föreskrivs i direktivet och strider mot detsamma. I fråga om de avgifter som tas ut för ett inresevisum föreskrivs i artikel 5.2 att inreseviseringar ska utfärdas kostnadsfritt. Det bör noteras att inreseviseringar för unionsmedborgares familjemedlemmar från tredjeland endast utfärdas kostnadsfritt om familjemedlemmen medföljer unionsmedborgaren till värdmedlemsstaten eller förenas med unionsmedborgaren där. Om familjemedlemmen reser ensam utan avsikt att förena sig med unionsmedborgaren i värdmedlemsstaten är direktivet inte tillämpligt och avgiften kan tas ut. Tobias King ingav ett identiskt klagomål till kommissionen den 3 november Klagomålet har registrerats med referensnummer 2006/5043. Kommissionens generaldirektorat skrev till de brittiska myndigheterna den 27 mars 2007 och bad dem inom två månader från mottagandet av skrivelsen lämna sina synpunkter i frågan om huruvida utfärdandet av uppehållskort var undantaget från viseringskravet. 4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 17 juli 2007 Framställning nr 0830/2006 Så som kommissionen angav i sitt tidigare meddelande till Europaparlamentet om framställningen uppmärksammades myndigheterna i Storbritannien den 27 mars 2007 på de frågor som framställaren tagit upp och ombads att lämna synpunkter på kommissionens bedömning av ärendet med hänsyn till tillämplig unionsrätt. Myndigheterna i Storbritannien svarade genom en skrivelse av den 4 juni 2007 och konstaterade att hänvisningen till uppehållstillstånd i bestämmelse 11.2 gäller ett CM\ doc 5/12 PE v05-00

6 uppehållstillstånd utfärdat av de behöriga myndigheterna i Storbritannien och angav att de inte delade kommissionens tolkning av artikel 5.2 i direktivet. Det är nu uppenbart att frågan inte gäller tillämpningen av Storbritanniens nationella lagstiftning som införlivat unionsrätten, utan snarare införlivandet av direktivet. Det problem som framställaren tog upp kommer att beaktas inom ramen för den allmänna granskning av överensstämmelsen mellan Storbritanniens lagstiftning och direktivet som kommer att slutföras före utgången av Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 26 september 2008 Framställning nr 1307/2007 Framställaren är en brittisk medborgare som är bosatt i Italien tillsammans med sin ryska hustru. Han påstår att Storbritannien har brutit mot direktiv 2004/38/EG genom att kräva att hon ska ansöka om inresevisum och lägga fram en rad styrkande handlingar. Han klagar också över att flygbolaget, när han ville resa till Storbritannien med sin fru, informerade dem om att de inte skulle få gå ombord, eftersom den italienska gränspolisen inte skulle låta hustrun resa till Storbritannien utan visum. När EU-medborgarna utövar sin rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i värdmedlemsstaten har deras familjemedlemmar från tredjeland enligt unionsrätten rätt att åtfölja eller förena sig med dem där samt erhålla ett inresevisum för detta ändamål. Dessa rättigheter härleder sig endast från familjeanknytningen med EU-medborgare. Även om sådana familjemedlemmar från tredjeland kan behöva inresevisum föreskrivs det i artikel 5.2 i direktivet att värdmedlemsstaten ska ge dessa personer all den hjälp de behöver för att få nödvändiga viseringar. Viseringarna ska utfärdas gratis så snart som möjligt på grundval av ett påskyndat förfarande. Innehav av giltigt uppehållskort enligt artikel 10 i direktivet medför dessutom undantag för dessa familjemedlemmar från kravet på visering. För att följa dessa bestämmelser i direktivet genomförde Storbritannien 2006 års EESförordning om invandring. I bestämmelse 11.2 i 2006 års förordning föreskrivs att en person som inte är medborgare i ett EES-land måste medges inresa till Storbritannien om han eller hon är familjemedlem till en EES-medborgare och vid ankomsten förevisar ett giltigt pass, EES-tillstånd för familjemedlemmar, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd. Bestämmelse 11.2 kan tyckas överensstämma med artikel 5.2 i direktivet. Men de brittiska myndigheterna tycks tolka denna bestämmelse som att undantaget från viseringskravet endast gäller innehavare av uppehållskort som utfärdats av de berörda myndigheterna i Storbritannien. Enligt villkoren i artikel 5.2 i direktivet räcker det att familjemedlemmarna har ett giltigt uppehållskort utfärdat i enlighet med artikel 10 i direktivet för att de ska bli undantagna från PE v /12 CM\ doc

7 viseringskravet. Denna bestämmelse är inte begränsad till den medlemsstat som utfärdade uppehållskortet. Ett sådant krav går utöver vad som föreskrivs i direktivet. I fråga om styrkande handlingar får medlemsstaterna endast kräva att familjemedlemmar från tredjeland lägger fram handlingar som intygar deras identitet och familjeanknytning med unionsmedborgaren, eftersom deras rätt till inresevisum endast härleder sig från familjeanknytningen. Kommissionen har mottagit flera identiska klagomål, bland annat ett från framställaren, och kontaktade de brittiska myndigheterna i detta ärende den 27 mars De brittiska myndigheterna svarade den 4 juni 2007 och meddelade att de inte instämmer i kommissionens tolkning av artikel 5.2 i direktivet. De angav att de styrkande handlingarna gör det lättare för ambassadpersonalen att kontrollera information från sökande och behandla ansökningarna så snabbt och effektivt som möjligt. Svaret bekräftade att det inte är något rättsligt krav att lägga fram dessa styrkande handlingar, eftersom EES-tillståndet för familjemedlemmar måste utfärdas om viseringstjänstemannen är helt säker på att kraven i bestämmelse 12 i 2006 års förordning är uppfyllda. Detta argument är inte helt övertygande och kommissionen räknar med att ta upp det här problemet inom ramen för den pågående kontrollen av överensstämmelsen mellan Storbritanniens lagstiftning och direktivet. Framställarens klagomål registrerades officiellt med referensnummer 2008/4161 i februari När det gäller de italienska myndigheternas vägran att låta framställarens maka resa till Storbritannien är de italienska myndigheterna enligt artikel 4.1 i direktivet skyldiga att ge familjemedlemmar från tredjeland, som medföljer en unionsmedborgare till en värdmedlemsstat eller förenar sig med honom/henne där, tillstånd att lämna sitt territorium med ett giltigt pass. I detta hänseende är det inte tillåtet att begränsa denna rättighet, inte ens om de nationella myndigheterna anser att den berörda familjemedlemmen inte har det visum som krävs för att resa in i värdmedlemsstaten. 6. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 26 oktober 2009 Framställning nr 1307/2007 Så som tidigare angetts i det muntliga meddelandet till Europaparlamentet om denna framställning registrerades framställarens klagomål med referensnummer 2008/4161. Kommissionen antog den 10 december 2008 en rapport 1 om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG. I rapporten konstateras att Storbritannien inte beviljar undantag från kravet på viseringsskyldighet för familjemedlemmar med uppehållskort som har utfärdats av en annan medlemsstat. I rapporten framhölls att ytterligare praktiska problem för familjemedlemmar från tredjeländer orsakas av att man inte gör någon åtskillnad mellan tredjelandsmedborgare och 1 COM(2008)0840. CM\ doc 7/12 PE v05-00

8 tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till EU-medborgare, vilka åtnjuter vissa rättigheter enligt direktivet. Den senare kategorin måste ofta lämna in en rad dokument tillsammans med ansökan om inresevisering, exempelvis bevis på bostad, tillräckliga tillgångar, en inbjudan eller returbiljett. I rapporten betonade kommissionen att den kommer att öka insatserna för att se till att direktivet införlivas och genomförs korrekt i hela EU. I syfte att uppnå detta kommer kommissionen att till fullo utnyttja sina befogenheter enligt fördraget och inleda överträdelseförfaranden om detta blir nödvändigt. Kommissionen har analyserat den nyligen genomförda ändringen av 2006 års EES-förordning om invandring, som trädde i kraft den 1 juni Kommissionen kommer att kontakta de brittiska myndigheterna för att klargöra vissa frågor. För att ge medlemsstaterna vägledning om inreseviseringar tog kommissionen nyligen upp frågan i sina riktlinjer 1 för ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG. 7. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 30 september 2011 Framställning nr 1574/2010 Enligt artikel 21 i EUF-fördraget ska varje unionsmedborgare ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördragen och i bestämmelserna om genomförande av fördragen. Begränsningarna och villkoren återfinns i direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Enligt villkoren i direktivet har en unionsmedborgares familjemedlemmar från tredjeland rätt att medfölja eller förena sig med unionsmedborgaren i värdmedlemsstaten där unionsmedborgaren utövar sin rätt att fritt röra och uppehålla sig. Eftersom Storbritannien inte är bundet av förordning (EG) nr 539/2001 kan det enligt nationell lag kräva att maken eller makan till en unionsmedborgare som utövar sin rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom dess territorium ska ha inresevisum om maken eller makan är tredjelandsmedborgare. Men i artikel 5.2 i direktivet anges också att de familjemedlemmar som har ett giltigt uppehållskort enligt artikel 10 i samma direktiv ska undantas från viseringskravet. För att följa dessa bestämmelser i direktivet genomförde Storbritannien 2006 års EESförordning om invandring. I bestämmelse 11.2 i 2006 års förordning föreskrivs att en person som inte är medborgare i ett EES-land måste medges inresa till Storbritannien om han eller hon är familjemedlem till en 1 COM(2009)0313. PE v /12 CM\ doc

9 EES-medborgare och vid ankomsten förevisar ett giltigt pass, EES-tillstånd för familjemedlemmar, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd. Bestämmelse 11.2 i 2006 års förordning kan tyckas överensstämma med artikel 5.2 i direktivet. Men det brittiska konsulatet i Bryssel och det brittiska Solvit-centret tolkade denna bestämmelse som att undantaget från viseringskravet endast gäller innehavare av uppehållskort som utfärdats av de berörda myndigheterna i Storbritannien. Enligt villkoren i artikel 5.2 i direktivet räcker det att familjemedlemmarna har ett giltigt uppehållskort utfärdat i enlighet med artikel 10 i direktivet för att de ska bli undantagna från viseringskravet. I denna bestämmelse finns dock inte några krav på att detta undantag ska begränsas till den medlemsstat som utfärdade uppehållskortet. Att tolka villkoret om viseringskraven i direktiv 2004/38/EG som att familjemedlemmen som innehar ett uppehållskort utfärdat i enlighet med artikel 10 i direktivet är undantagen från viseringskraven enbart i den medlemsstat som utfärdat detta uppehållstillstånd skulle utöka det krav som föreskrivs i direktivet med krav på uppehållstillståndets ursprung. Ett sådant krav tycks gå utöver vad som föreskrivs i direktivet och strider mot detsamma. Den 23 mars 2010 översände kommissionen en skrivelse till de brittiska myndigheterna om problemen med införlivandet av direktiv 2004/38/EG i Storbritanniens lagstiftning, inklusive den fråga som framställaren hade tagit upp. Efter kontakter med de brittiska myndigheterna översände kommissionen den 22 juni 2011 en formell underrättelse till Storbritannien på grund av felaktigt införlivande av vissa bestämmelser i direktiv 2004/38/EG. En fråga som togs upp i den formella underrättelsen avser de brittiska myndigheternas felaktiga tillämpning av artikel 5.2 i direktiv 2004/38/EG, enligt vilken unionsmedborgares familjemedlemmar som har ett giltigt uppehållskort utfärdat av andra EU-medlemsstater får resa utan visum. De brittiska myndigheterna ska besvara den formella underrättelsen senast i slutet av september Slutsatser Kommissionen har redan skickat en formell underrättelse till Storbritannien i denna fråga och väntar på svar. Kommissionen kommer regelbundet att hålla utskottet för framställningar informerat om ärendets utveckling. 8. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 16 december 2011 Framställning nr 0405/2011 Framställaren är en brittisk medborgare som är bosatt i Tyskland med sin maka från tredjeland. Han klagar över att Storbritanniens viseringspolitik för sådana makar inte överensstämmer med EU-lagstiftningen. CM\ doc 9/12 PE v05-00

10 Kommissionens synpunkter Enligt artikel 21.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har varje unionsmedborgare rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördragen och i bestämmelserna om genomförande av fördragen. Dessa begränsningar och villkor återfinns i direktiv 2004/38/EG 1. Enligt artikel 5.2 i direktivet ska familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat endast åläggas skyldighet att ha visering, men innehav av giltigt uppehållskort enligt artikel 10 ska medföra undantag för dessa familjemedlemmar från kravet på visering. Enligt denna bestämmelse i direktivet måste inte framställarens maka skaffa något inresevisum, eftersom hon har ett giltigt tyskt uppehållskort som har utfärdats i enlighet med artikel 10 i direktivet. För att följa bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG genomförde Storbritannien 2006 års EESförordning om invandring. I bestämmelse 11.2 i 2006 års förordning föreskrivs att en unionsmedborgares familjemedlem från tredjeland måste medges inresa till Storbritannien om han eller hon vid ankomsten förevisar ett giltigt pass, EES-tillstånd för familjemedlemmar, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd. De brittiska myndigheterna tolkar artikel 5.2 i direktivet som att de inte måste undanta innehavare av uppehållskort som utfärdats av andra medlemsstater från viseringskravet. De tolkar även bestämmelse 11.2 i 2006 års förordning på samma sätt. Slutsatser Efter att ha analyserat Storbritanniens lagstiftning drog kommissionen slutsatsen att bestämmelse 11.2 i 2006 års förordning utgör ett felaktigt införlivande av artikel 5.2 i direktivet. En formell underrättelse enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt översändes till de brittiska myndigheterna den 22 juni De brittiska myndigheterna lämnade sina synpunkter den 22 september Kommissionen analyserar för närvarande deras svar. 9. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 30 maj 2012 Framställningarna nr 830/2006, 1307/2007, 1574/2010, 405/2011 och 1162/2011 Enligt artikel 21.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har varje unionsmedborgare rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördragen och i bestämmelserna om genomförande av fördragen. Dessa begränsningar och villkor återfinns i direktiv 2004/38/EG Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (EUT L 158, , s. 77). Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras PE v /12 CM\ doc

11 Enligt artikel 5.2 i direktivet ska familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat endast åläggas skyldighet att ha visering, men innehav av giltigt uppehållskort enligt artikel 10 ska medföra undantag för dessa familjemedlemmar från kravet på visering. För att följa bestämmelserna i direktivet genomförde Storbritannien 2006 års EES-förordning om invandring. I bestämmelse 11.2 i 2006 års förordning föreskrivs att en unionsmedborgares familjemedlem från tredjeland måste medges inresa till Storbritannien om han eller hon vid ankomsten förevisar ett giltigt pass, EES-tillstånd för familjemedlemmar, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd. Efter att ha analyserat Storbritanniens lagstiftning drog kommissionen slutsatsen att bestämmelse 11.2 i 2006 års förordning utgör ett felaktigt införlivande av artikel 5.2 i direktivet. En formell underrättelse i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) översändes till de brittiska myndigheterna den 22 juni De brittiska myndigheterna lämnade sina synpunkter den 22 september Slutsatser Efter att ha analyserat Storbritanniens svar översände kommissionen den 26 april 2012 ett motiverat yttrande till de brittiska myndigheterna i enlighet med artikel 258 i EUF-fördraget (sista steget innan kommissionen kan överlämna ärendet till domstolen) och anmodade de brittiska myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med det motiverade yttrandet. De brittiska myndigheterna fick två månader på sig att lämna sina synpunkter. 10. Kompletterande svar från kommissionen (REV III), mottaget den 28 juni 2013 Framställningarna nr 830/2006, 1307/2007, 1574/2010, 405/2011, 1162/2011, 1220/2012 och 1333/2012 Den 22 juni 2011 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande mot Storbritannien i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) på grund av felaktigt införlivande av direktivet. Överträdelseförfarandet omfattar även frågan om viseringsundantag enligt artikel 5.2. De brittiska myndigheterna lämnade sina synpunkter den 22 september Eftersom Storbritanniens svar inte var tillfredsställande översände kommissionen den 24 april 2012 ett motiverat yttrande till de brittiska myndigheterna i enlighet med artikel 258 i EUFfördraget (sista steget innan kommissionen kan överlämna ärendet till domstolen) och anmodade dem att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med det motiverade yttrandet 1. De brittiska myndigheterna svarade den 24 juli Kommissionen behandlar för närvarande deras svar. familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (EUT L 158, , s. 77). 1 Pressmeddelande CM\ doc 11/12 PE v05-00

12 Kommissionen konstaterar också att High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) begärde ett förhandsavgörande från domstolen i ett mål som rör Storbritanniens tillämpning av artikel 5.2 av direktivet med hänsyn till viseringsundantaget. Målet väntar för närvarande på avgörande med referensnummer C- 202/13, McCarthy. 11. Kompletterande svar från kommissionen (REV IV), mottaget den 29 maj 2015 Framställningarna nr 830/2006, 1307/2007, 1574/2010, 405/2011, 1162/2011, 1220/2012, 1333/2012 och 1529/2012 Storbritannien har ändrat sina lagar för att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.2 i direktivet genom att anta 2015 års ändrade EES-förordning om invandring (Statutory Instrument nr 694 från 2015). De nya regler som trädde i kraft den 6 april 2015 medger undantag från Storbritanniens viseringskrav för innehavare av uppehållskort som andra medlemsstater har utfärdat enligt direktivet. Slutsatser Det problem som togs upp i framställningarna är nu löst. PE v /12 CM\ doc

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållsrätt och uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 18 december 2014 (*)

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 18 december 2014 (*) Sida 1 av 16 DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 18 december 2014 (*) Unionsmedborgarskap Direktiv 2004/38/EG Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) 7115/15 Interinstitutionellt ärende: 2015/0059 (NLE) VISA 91 COLAC 26 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Avtal mellan Europeiska unionen

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 101 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från

Läs mer

InfoCuria Domstolens rättspraxis

InfoCuria Domstolens rättspraxis Sida 1 av 7 InfoCuria Domstolens rättspraxis svenska (sv) Hem > Sökformulär > Sökresultat > Dokument Skriv ut Dokumentets språk : svenska DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 16 januari 2014 (*) ˮBegäran

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk medborgare, för kommunstyrelsen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1772/2009, ingiven av Helena Maijala, finsk medborgare, för Pro Hanhikivi, om Fennovoimas

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012

Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012 1 (6) Rättslig styrning 2012-05-21 RCI 13/2012 Rättsligt ställningstagande angående avvisning av EES-medborgare 1. Sammanfattning Sammanfattningsvis konstateras att alla EES-medborgare och deras medföljande

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för framställningar 30.7.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1278/2013, ingiven av Ole Seelenmeyer, tysk medborgare, för det tyska rock- och

Läs mer

Kommittédirektiv. Lagliga vägar för att söka asyl i EU. Dir. 2016:8. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016

Kommittédirektiv. Lagliga vägar för att söka asyl i EU. Dir. 2016:8. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Kommittédirektiv Lagliga vägar för att söka asyl i EU Dir. 2016:8 Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 0255/2003, ingiven av Gérard Keysers (fransk medborgare), om en påstådd dubbelbeskattning

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 29.09.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0359/2012, ingiven av Maria Elena Solís Yánez, spansk medborgare, om att tillståndet

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1831/2008, ingiven av Mustafa Irkan, brittisk medborgare, om indirekt diskriminering

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet oktober 2015 Promemoria Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.4.2014 COM(2014) 210 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 19.6.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0174/2008, ingiven av José Ortega (spansk medborgare), om den påstått oriktiga tillämpningen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 COM(2014) 604 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om hjälp till de nationella myndigheterna med att bekämpa missbruk av rätten

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 27.6.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0238/2012, ingiven av Sven D. Adler, tysk medborgare, om införande av yrket landskapsarkitekt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

GRÖNBOK. om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG)

GRÖNBOK. om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.11.2011 KOM(2011) 735 slutlig GRÖNBOK om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG) I. INLEDNING

Läs mer

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2010-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5645-08 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet, P7_TA(2014)0122 Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pairanställning ***I Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 20.1.2012 2011/2182(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 Förslag till betänkande Adina-Ioana Vălean (PE473.706v02-00) Rapporten om EU-medborgarskapet 2010:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 26.9.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 626/2000, ingiven av Klaus Schuler (tysk medborgare), om dubbelbeskattning av ett arv 1. Sammanfattning

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2013-10-02 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8595-12 1 KLAGANDE och MOTPART Sveriges ambassad i Dhaka Gulshan-2, House 1, Road 51 Dhaka 1212 Bangladesh ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

Rätt till familjeåterförening Direktiv 2003/86/EG Begreppet hjälp från systemet för socialt bistånd Begreppet familjeåterförening Familjebildning

Rätt till familjeåterförening Direktiv 2003/86/EG Begreppet hjälp från systemet för socialt bistånd Begreppet familjeåterförening Familjebildning Sida 1 av 14 DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 4 mars 2010 (*) Rätt till familjeåterförening Direktiv 2003/86/EG Begreppet hjälp från systemet för socialt bistånd Begreppet familjeåterförening Familjebildning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 Målnummer: UM3714-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-07 Rubrik: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring

Läs mer

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3266-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.9.2005 KOM(2005) 375 slutlig 2005/0156 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemenskapsstatistik över migration och internationellt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2004 KOM(2004) 92 slutlig 2004/0033 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningslag; utfärdad den 29 september 2005. SFS 2005:716 Utkom från trycket den 18 oktober 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens innehåll, vissa

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

Hur gemensam är EU:s gemensamma flyktingpolitik? Hans E Andersson

Hur gemensam är EU:s gemensamma flyktingpolitik? Hans E Andersson Hur gemensam är EU:s gemensamma flyktingpolitik? Hans E Andersson Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet Det är en lika spridd som felaktig uppfattning att det är EU som har skapat vad

Läs mer

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 29 Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011. Lagrum:

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 12 februari 2016 (OR. en) 2015/0006 (COD) PE-CONS 36/15 CODIF 76 SCHENGEN 21 FRONT 129 COMIX 276 VISA 215 CODEC 877 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10383-12 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 8 november 2012

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ÖVERKLAGANDE 2014-01-31 Dnr 57-58/2013 1 (7) Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014 2019 Utskottet för framställningar 27.1.2016 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1759/2013, ingiven av Thierry Paquet, belgisk medborgare, om de frivilliga brandkårernas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2006 Ö 3733-05 KLAGANDE BÅE Ombud: Jur kand OL MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (11) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 24

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige

Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Ds 2013:73 Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

RÄTTEN Lagmannen Anita Linder, ordförande Kammarrättsrådet Henrik Jansson, referent Kammarrättsrådet Johan Axelsson

RÄTTEN Lagmannen Anita Linder, ordförande Kammarrättsrådet Henrik Jansson, referent Kammarrättsrådet Johan Axelsson KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 01 PROTOKOLL 2015-03-20 Föredragning i Stockholm 1 RÄTTEN Lagmannen Anita Linder, ordförande Kammarrättsrådet Henrik Jansson, referent Kammarrättsrådet

Läs mer

GRÖNBOK. Minskad byråkrati för medborgarna:

GRÖNBOK. Minskad byråkrati för medborgarna: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2010 KOM(2010) 747 slutlig GRÖNBOK Minskad byråkrati för medborgarna: att underlätta fri rörlighet i fråga om officiella handlingar och erkännande av verkningarna

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Sammanfattning av domen

Sammanfattning av domen Mål C-137/04 Amy Rockler mot Försäkringskassan, tidigare motpart Riksförsäkringsverket (begäran om förhandsavgörande från Regeringsrätten) Fri rörlighet för arbetstagare Tjänstemän och övriga anställda

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

Statsminister Matti Vanhanen

Statsminister Matti Vanhanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av en ändring av rådets förordning (EU:s språkförordning) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Irlands och Spaniens framställningar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014. RP 192/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3485-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, dom den 16 april 2013 i mål

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 Målnummer: UM8090-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-06-14 Rubrik: En kvinna och hennes barn har sökt asyl i Sverige. Deras ansökningar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.9.2010 K(2010) 6418 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 28.9.2010 om erkännande av att Japans rättsliga och tillsynsmässiga ramar motsvarar kraven i Europaparlamentets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Studiestöd 03.06.2016

Studiestöd 03.06.2016 Studiestöd 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Vad består förmånen av?... 2 1.4 Rätt och villkor... 2 1.4.1 Avläggande av examen i Finland... 3 1.4.1.1

Läs mer

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemoria upprättad i Näringsdepartementet Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller ett förslag till ändringar

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.4.2016 COM(2016) 221 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2007-03-30 Justitiedepartementet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B - 1049 Bryssel Kommissionens grönbok om internationellt privaträttsliga

Läs mer