AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé"

Transkript

1 AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii

2 Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo INNEHÅLL Efsuby blv succé ipdojk - Ro d Nicls Vslud, Josfi Josso vå Sfi lv Nåo o - Lulj is Dl å Fidss l köfsfylld iko dl d si v c Kjll-Åk b o Fidsss vks Bsök få bli Mi ko d y o sllsoii Allbo Alvs Tl Fx Tvli lsi! wwwllbolcu s://wwwfcbookco/llbolcu Få Sollfå i o, Mlö i söd, Gold i ös Kusbck i vs ko do, ko, sudi- yksvld, kiksod s få dli vks dl v u i Alvs ois llisubildi io sskild ubildi vux B öj Mdl Akfos, ubildissod Llisubildi io sskild ubildi vux Osd d 5 fbui sjud d v liv i sudill u H3 Två v vå lv å llisubildi io sskild ubildi vux o, bjud å fik, l u ifoiosil s ill Id skll d bli fsuby d öv sxio dl få l ld Få Sollfå i o, Mlö i söd, Gold i ös Kusbck i vs ko do, ko, sudi- yksvld, kiksod s få dli vks dl v u i Alvs ois llisubildi io sskild ubildi vux Också Vld, Flkb, Kls Hlsibo dl d si v si f Nå dl ko få kou d iå d ubildi, d i so få isiio is På ls kså Skolvk bid d xis ku sv å fåo Äv skiskss dl dl u lvk ki sud d bibåll si få d s u Bov v fsubysd usod u sjlv v yfik å u ois si ubildi å åll, lik ul vå? Hu b d kikulji bdöi? Vilk kus ls osv Viss kok kös d då Hld dlo i svuxdos ikskofs i Kos i uusi Nu d sjlv ui ö dl f f di ubildi ud dy lvå d bov v d vå vy! Allbo Lc, d si 20 lli, (få Alvs, Vxjö, Ljuby, Lssbo Ebod) sd si v v d sös kö i ld Eli Skolvks sisik fis d 238 lli io sskild ubildi vux, vv s io åfis å Allbo lc Vli b d 5 ill 7 lli i kou, d då ofs sb, do so b dl v js d ubildi E v dl d b i sö skl i Alvs vå do (Mdl 85% Hld 20%) so sb ki ubildi Två do so k lvu, so k vls vd, v vds bolllk öjli dl u E dl so lv sjlv uyck illö klss, ff l k y k Mdl Hld illss d Skolvks s Hl Mlöv Syl Lidqs, D so uslui ki d s å d fs ud bov v ös ki d fåo I yck lik ubildi vd ovs ofi d fis io Hu vl vv oi d bslsl ld, lk iiki bjud, u ofd ubildi v so skff kikls xl å u ubildi ll olik ubildisod Gs kud kos v d fs fåsfko svk Svk ll kou, ll ubildi, d oso, Föskiskss Absdli ödvdi likso by od lio ill dld å kikls Fö oss d d d si dl y k idé dds, uök vk d kollo fos dilo d Skolvk, ll i syf sk Svis bs llisubildi io sskild ubildi vux Tx: Mdl Akfos

3 Nicls Vslud ipdojk Pojk ök kvli, flxibili ididssi å Sfi På Allbo Lc böjd d ojk i ösi 2013 Syf d ojk v sk bss d diil jldl bli uli dl i udsi Abss skull lv do öjli uvckl si diil kos få såls lk diil jldl so fis l si svsk Ud ojks å Nicls ubild do lv i diil bss d ipds so vky Dssuo f d övid sv ojks ufoi iåll N d ll sil di så fis s övll H blo, wi is å Fcbook o olik vdb f ll u k å ffkiv oli s vd ipd i udsi å Sfi

4 NICLAS Vslud idi IT-do/ ojkld å Allbo Lc Åld: 29 Bo: Gl Filj: Sbo ud Ubildi: Sysv Yk: IT-do/Pojkld ll u ll vå jobb Blo: ://sfidwodss co/ (klickb lk) Wbbsid: sfidds (klickb lk) PROJEKT Ro ipd Nicls Vslud o si idi f so IT-do/ojkld io ipdojk skol v d i o d oll ojk d f i Sfi udsi Vifå ko di kio koloi/wbb? J llid fscid v koloi u d å lic i vdsliv vks udl kl olik sk Dssuo j so iss ösk d fls y sidé koli ill koloi lk ö j böv d i uvckli Gods å uvdi d ojks slu? Vid slu v ojk ods kld kudsöki so lv bsvd Ek bsod v silubb d illöd bskivd x i b, ll/såd b D ildd fåslli v Vd yck du o ipds å SFI? Elv fick v öjli oiv si vl v silubb o bsv d ö få V? Ek v oy ods å 154 lv få A ill D ivå Rsul v lvk v ljd: 86 % så vdi v ipds å SFI v b 10 % så vdi v ipds å SFI v ll/såd 4 % så vdi v ipds å SFI i v b Hös dl osiiv ös v få A-u (28 lv) d 96,5 % v d illfåd så ipds v b å SFI E osk ill d k v d fis fl lli sudd å A-ivå Hös l iv ös v få C-u (35 lv) d 8,5 % så ipds i v b å SFI E k skickds v u ill do ssll ds ikls åsik o iss Uöv d ci so - ko l f i o så do ds osili ipd-kos d ök få 1,9 d us ill 5,8 d slu v iss å skl få 1 ill 10 Vd yck du o ipds å Sfi? fick lv få uvdi ods M k vd olik s d oss jl M k vd lxi D fis å oli sl M k sl i fil sd koll å d i klssu Tck Nicls! - Sfi lv J yck o ipd b å Sfi D s do obl Vi k sud b d ipd j o ås få is lxo i vck D sk yi oli Ids å Sfi b J jl i sud J svsk - Sfi lv - Sfi lv B li o di idi slli å Allbo Lc! J ojkld/it-do i ipdojk- ök kvli, flxibili ididssi å SFI Ud ojks å j ubild do lv i diil bss d ipds so vky Dssuo j f d övid sv ojks ufoi iåll M j ll v åk j f so jl få ö sol å Allbo Lc Vd v syf ål d ipd ojk? Syf d ojk v sk bss d diil jldl bli uli dl i udsi Abss skull lv do öjli uvckl si diil kos få såls lk diil jldl so fis l si svsk D diil vky skull å ko sik jl lv få ökd såls ls- skili å lå sik bid ill ökd ls- skivå Pdo skull ku v flxibl i klssu ipd i flxibl lösi d skild, v u so l Dssuo vd ipd so vky ididss lv o vd ölu, s öjli skil ls, lyss ll b å ididivå Go lv öjli b å dkv ivå fj såkuvckli s oio i osiiv bkls På ko sik skull d ku ld ill ökd sudioio dd öjd sul Mål d vd sul d ojk v sålds öj kvli, ök flxibili ök ididssi i SFI-udsi ök osöi Bskiv di oll i ojk u d ods Mi uvudskli uif v kosuvckl sol ildiss skö d diisiv uif so iss dd Fö sk bild öv u do bd obsvd j ildiss fll lkio Uifå obso ovldsbvki v u d sod v ipds i SFI-udsi isllds bsubud v å lvusi Efso kos lld ipds v lå d us v ojk vds dl v kosuvcklisos ill s lds kickoff Ud kickoff ick j io ss isll ipds, udld fukioli sd d vdb Fö do skull k si y d si/vdi v ipds ud lkiosid iick IT-do ud åd d boki v lvusi Uifå ovldsbvki iiiiv slo j olik bss d olik so d sod v ufylls fso ipds bli uli dl i udsi y bss sks Bskiv di soli d od! - Lu, vlisiikd, ödjuk Vd du s sol öv i di liv? - A j f yck jobb lyckds söj i å sl ok Vd å du s? - A j i o i köko idi Vd få di sk? - Mi uds ksi uå Vd vsky du? - N åo s od i i u H du åo dold l? - Nj j kö d ö ko Vilk so bud du s? - Må s vll Sv Jobs ;) Di iv sk? - K v li s ibld

5 - Nicls Vslud Ro Elv ko iå v i oå oåd b d d få vd ipd å s sk Kusk bli dju - Sfi l J do s flxibili i udsi ök fso do öjli v flxibl i klssu Elv ok öv l id å y od, vbfo, c j d o d b si d -Sfi l Vilk ffk du ku s d ojks slu? D svå s kok ffk fso ojk ds åå ud i Dssuo ojk i fokusd å ss ivå u ipds vs lik yck å A ill D ivå D sös ffk so s lv bli ld oivd d vdi v ipds i udsi E do - d d vdi v ipds lv [] d, is- sd s lus l D full fokusd å si ipds D i y i si i A- u ksk - iss u sö d d illfll Vid vdi v ipds å ö ivå skiv i u bskiv v do ljd ffk: Elv disku ik ås vd kl v d å ss s, ibld få d svs i u skiv dl dd kiv i b Dssuo s do [] lv ok öv l id å y od, vbfo, c j d o d b si d Avsluiss s do [] lv ko iå v i oå oåd b d d få vd ipd å s sk Kusk bli dju J j d d idi oå då j i d ipds so vky i udsi v ipds öj kvli- i? H vdi i udsi i uds- D svå s o kvli öjs fso i- ss i åå illckli l ku vö d E do bskiv iss så [] d s iod j båd l i id i udsi xi dl d s do [] s iod ki i si, od s sk ld os lv E kosiki kvlisöji d u fis öjli ss fs o fl å, lk i v lik idsffkiv öjli idi Fll iss sk öjli udsi E do kl [] fso olik lv k öv å olik sk sidi öjs kvli Elv å kså illbk öv å s sk fl å, lk ö kusk bfss å b s Vid s do I å v d so lv vd k d dssuo s sk, fs å olik s S od k x s o olik y v sl övi, lk ö lv i ö lik sbb Ili bli oli b På lå sik do lv bli bkv d b d ipds ko kvli öjs yli H ojk bidi ill ökd flxibili i udsi? J do s flxibili i udsi ök fso do öjli v flxibl i klssu Fll öjli ss udsi å uivå ö udsi flxibl Ids b vky d olik ukosllio u x uli oå d d u b sjlvsdi d ls skiv id Flxibili so ids d ill udsi x ydli i ivåbldd u fso lv k b å olik ivå i ss E do bskiv flxibili i bldu så: I vå bldu d lv ls olik så io SFI s j kså udsi bli b d ids Vid kl do E lv å D-kus k lyss å y sidi so A-lv å f Elv öjli b i si k böv vk v å klssk ll l i Id sk kså flxibl s ididss E xl so do [] so l k j i å io klk vj å d ko y lv ill u, lv k b d klk å olik ivå o ss L fis ill ds kl o lv i så H ojk bidi ill ökd ididssi i udsi? Pojk ök ididssi fso ipds do öjli ö vj lv å d ivå bfi si d d iåll so böv ipds lv öjli siul å si, i si k A of ufod f olik svåisd lk ö lv sjlv k vlj u so ui ll E do ididssi ök [] o d kl lå olik lv å olik sk sidi Elv k kså b d x y od i ss olik lå id Pdo d d yli yck ididssd fko d i udsi kså ök uy l jl id u lv d d d i klss k v sjlvåd d ipds-övi E do [] ll lv olik l å olik s Id fsisk vky d lvs ili lv k s få y kusk På lå sik do bli bkv vd ipds dss olik vdisoåd ko do öjli l u u b o so ss d skild lv

6 Ro Fö vck v j å bsök os Josfis vli A u d ö j Fys Nio, vå duki lv so ll b o si ulvls å Allbo Lc o ipdojk lv öv Sfi 378 c d L o b Al l udl D I ul d Sfi lv is : i 4 u 49 lv : u A 1 lv 1 1 : v B u 151 l : u C v : 67 l u xb D o A 26 å Åld: xjö do c Bo: V o sbo Filj: ubild L : i Ubild i sik, fo u Yk: l, skö Hobby: d v l ofi j di s isk & Bskiv, soli od: isk oöj uois i I Moo: li v Kll: Y Fys Nio Åld: 36 Bo: Alvs Filj: Gif 5 b Hobby: sd/skö si b Ko ill Svi: 2013 Vifå: Soli Åld: 38 Bo: Alvs Filj: Gif 7 b Hobby: sud svsk Ko ill Svi: 2008 Vifå: Soli Hu ivs du å Allbo Lc, d di klssk di l? Hu ivs du å Allbo Lc, d di klssk di l? Jb J skiv, ls l i yck o ipd Mi k jb l kså J ivs så b J l i svsk i l b J öjd Vd yck du o lkio d ipd? Vd yck du o lkio d ipd? D jb j k s bild ls x sidi Så så j b od j k v ö u j sk ul d å s J s b lkio yck b J k vd ipd u, i kud j i lls Nu k j v så li svsk I kud j ii o ipd Nu jl ipd l i såk Vilk övi buk i ö d ipd? Vilk yck du s o? Ko, skolsil, Ulk, Bisbod J yck o j i så od k j lyss å ipd få ö u od uls A Skolsil ill j s Vilk yck du s o? All b Vilk övi buk i ö d ipd? A so l oss lyss,, skiv olik odsl Ho ll v ill o jöjd ll b d o cks so suif b i d o! B li Allbo Lc å i Sfi l å 1 E å s l å ivå A, f l iosklss uk od J uds si i i d u å v ol j ss so bs vck kl i l liv ko J sv v l ill b lk i so ko lfb, 3 å) Må 0 l d l ( k d kud idi i skolb å i skol i d skolull s sål D i klss od si å v s skiv xls i ls ll k D y si J o l skiv vls bli å l i i iv v åll s- sk å l bisi, l f l i k yc uds d usk d odk bi i ko sd kså l i so v d fukio ud d y o illå i G o lv d ip j s yck so fi udsi dl å o jl s d ip v ul Hu du? o i l si di lk dl lv il å - bö dd o d d Vid ll kli s å Md s f kusk å k, fl s i si l v lyss, i li öj å v s o ipd få l id d å l s is iv ss lv lk ffk i udl d k v vky ip ididivå b u öd D kvlié v D so v dd o bu i l u skil so jld å ls- s? bsli, b ku b fo ö lf jo l d di i j s j s k io b ko i, Vd ydli is u uk i kusk D d io s is i bb i v k jo fli s d i d vd d o j u D bs E so lk j yck isko Efs b i f k l x d T ov vldi vux åll f b få v b ill lv dsi v oö sk i lio A k v vå i i j d å d l i io såk, j å k y s v s ku u od, so v si lv sjl J l i b sl j i dl d si sd få d ld bi ld J bi d v d od, å l s yck v l s o j i D ö bå k is x b T d ip v å v u jl f böv d fl d i vj v d lisk, vd k l y so s å s i l i fi Jos ul ill j l skiv fll k ls ll v di v l å l isi l ll k i v f d u få di å vå I lv ck du få o fi, -b i S d l d f ud s s d böj åld D b Vd v d såk i vux y d? l ip o d si yck ip lv si -bck Elv d l f iv k si l i o l få il J b d ls- sk ll? i u c k k s j jl, d o uyc d ill so lv o du o ip l i k fl k c å E y s d V sk i l ill d sv iiosöv ky so ko v fik k j y is s f s å io ipd v ipds d ojk ds k d vdi vldi b U d d å d i ip o ök i i udsi o j uvckl s lk, dsi diioll u

7 Lulj is Ds å Fidss Klddkk i u D böv du ill 2 s ko ll 4 så dssskål: 4 sk jöl 1/2 dl ull 4 sk sk 3 sk kko 1 3 sk olj 3 sk jölk Svs d lsd dd, fsk llo ousås Gö så : 1 T f 2 ko (ll så dssskål, så ck s ill fy s) 2 Bld io ll idis ö ill j s Födl i ko/svisskål 3 Kö sd i ico å ös syk D bo såkl li få ico ill ico, ll 1-2 iu M få ov si f Tis: J buk f dd d olik usållsf, olis skull Svs s Köfsfylld iko INGREDIENSER 8 s ik olik f 500 köfs 1 s ul lök 1 sk okd y 1 dl olivolj 25 dl is 15 dl v 1 s lökskly 1/2 buk kossd o sl, Gö så : 1 S u å 200 d 2 Skölj iko sk u lk so ss K u d vll d i c 10 iu (ills d juk li) 3 Hck lök, v olj i sk fs lök, lök köfs L i is, ö lå kok å iu 4 Tills kossd o, v, y, sl Lå bldi kok ud lk c iu, ills d kok io 5 Fyll iko d bldi sll d i sod usf fo Bk i 200 d u i iu Tis: Du k kså kydd d oo ll silj

8 V ö y dö Kjll-Åk ifo o vks Fidss ESF-ojk so ud iod ik si ill låidsbslös låidssjuk i Alvs, Ljuby Älul Vxjö kou Aki ididssd Pojk divs v Allbo Lc i Alvs, fisis v Euoisk Silfod (ESF) Pojk svksojk ll Alvs, Ljuby Älul kou Fidss svk v d Absdli d lokl isliv I slu v 2013 jod Fidss sslli v dls åsik o ojk D fko yck bö öv c lyss i sök skddsy ididull lösi å dl Dl ulv io d bli å llv få ök dlisuy Uifå öskål få dl x fl sbsök lsi d isl v KBT ild ud vå 2014 Ex uvd [VOK] slussi uvld ivju (20 s) fui dl dl k si d ill ojkvks v Absdli siljs Ulvls v vå s dl k d sjlv ås sv filli vlj iiki v si li i ojk Lkvll s Mus u ö izz Pul - qvll FRAMTIDSSTEGEN I d sis åd i ojkiod sk ålufylls uvds Pojk lv illfll ll ål so vsås uå i ojkbskivi Fö illfll 24 % v ll uskiv dl å ill slli bli sjlvsöjd Mål i ojkbskivi 20 % v ll dl sk åll åo fo v slli Fidss jobb kiv ud vå sid kusk o ojks sul E ld i sidi v ojkvks x uvd få ill uif ö siokooisk bokslu öv ojks dl få Alvs kou Hio k oliik js i Alvs vd vd ojk bidi d Föoiss d ibui kosdsbsi lk k li ill ud oliik vå il dl v ojks vks i koul vks ll i yssi Mod Ay i kik J is o bssök

9 Guidd u fåsud å AF d bsdl Mikl Josso Luc å S Cli B sök få li Sllsoii Fösbsök Lif buik Sus Ssu idi dl i FS c yld i ESF ojk Mösls 2020 Midd å Ki of Idi d Lif J D 11 fbui fick Fidss sioll bsök få Bli ESF-ojk Ti4YouTl v issd sud Fidsss b d dl so 50 å ld D v v yfik å få ff s få Absdli få iblick i u svsk s subo olik sllissöd ill bsiv D v iod v d svsk odll d olik fo v sllissöd D så åo fo v sli söd ill d ålu ödvdi i Bli d bskf 50+ kosdsssi å dy udo Tx & Foo: Kjll-Åk Nodl Sllsoii å jus u å övv; i id 6 olik u åå sidi Föuo d l vli di (Rz), bisk (Kld), solisk (AbdiBsi) ysk (Fiz) så y l so uds å iij j/ooi/f H Moud O Zubi s i ill Alvs få Nödi Ny kså Mi dls jsldi ld ESF-ojk D ö Kld i b l u kså diisiv ssis å u AMAN I jui bildds y idll kului i Alvs D AMAN sl dl få vldi å olik såkoåd kså lss so koy (Alvs-Misko- Asv-N) Föi ll vk bd kok ll Alvss ivå so ål ökd y o vsk, kulu svsd Föi d olik idé å å, iills b vks iå; li AMAN-kld, so sl i dl u kld ( lksk) ill sylsökd b vux Må Allboslld d skk kld lksk d dli i disibuiosb AMAN d ui i bovsliso få iol jlsökd Dss sd få skddsy k disk lv ill dö Go i ulikulull så k ofs ö isko d d såk so bs I i d dk svsk so ls o du k du ll bid d kld ll du vlko Posoisk cu AMAN ills d Mis Sjifs koo AMAN byd y å bisk, k Tx: Mi Esvll

10 Foolbu Nis Ss klss bk slo Rsul Följ oss å Fcbook Lif ls få Vslo wwwfcbookco/llbolcu Tck fi bild ikl! /Edi

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka d Vid o i kuk Ihåfötcki 1 Säktt Poiu7 2 Botik7 21 Vätty7 211 Buk8 212 Hvbuk8 213 Suckut8 214 Gofyt8 215 Öt9 216 Kävät9 22 Bd9 23 Doft10 231 Po i fyiduti11 3 At och å hybid12 31 At12 311 Udt och vitt12

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

malmö. Gränslöst nära till dubbelt så bra.

malmö. Gränslöst nära till dubbelt så bra. meei pler Läe. mlmö. Grälö är ill dubbel å br. beök de bä v vå världr. Mlmö är huvudde i ödr Sverie, Köpehm är huvudd i rlde Dmrk. De expiv Öreudreioe vå ör äder lier ä illmm, förede med e mjeäik bro.

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-13 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum

En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum En hel veck ed deokrin i fokus! Mer inforion: eskilsun.se, edborgrkonor, deokricenru All kivieer är gris Spr idningen! Innehåller progre för hel deokriveckn i sverkn ed föreningr och orgnisioner i Eskilsun

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer