TRANSPORT & MOTOR/ARTIKLAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORT & MOTOR/ARTIKLAR"

Transkript

1 TRANSPORT & MOTOR/ARTIKLAR DET BEHÖVS VERKLIGEN UTBILDNING! Atlet UniCarriers beläget i Mölnlycke har ett stort utbud av truckförarutbildningar i Göteborg och runt om i landet, bland annat i Stockholm, Malmö och Jönköping. En viktig del i företagets verksamhet som omfattar försäljning av truckar, service, uthyrning, utbildningar och tjänster. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik är truckolyckor varje år orsak för hundratals arbetsskador. En truckutbildning på fyra timmar ger 24 minuter att lära sig varje moment. Skulle du våga arbeta på en arbetsplats där truckförare lärt sig säkerhetsbestämmelserna på under en halvtimme? I utbildningen får man lära sig hur man ska köra och lyfta säkert för att undvika olyckor. Arbetsmiljöverkets statistik visar att över 767 arbetsskador per år beror på truckolyckor. Enligt dem är den vanligaste orsaken till olyckorna att föraren tappat kontrollen över trucken. - Att släppa ut en förare på lagergolvet efter fyra timmars utbildning är likställt med rent vansinne, menar Göran Rehn, arbetsmiljörevisor på Atlet UniCarriers. Utöver truckförarutbildning till företag jobbar Atlet UniCarriers mot skolor och olika typer av coaching och bemanningsföretag. De har goda resultat i att hjälpa människor som av olika anledningar har svårt med det teoretiska. Det kan t ex handla om personer som har annat modersmål än svenska eller dyslektiker. Målet är att eleverna ska lämna utbildningen med ett truckkort i handen och större kännedom om säkerheten. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift ska alla som kör truck ha en enligt reglerna korrekt, dokumenterad teoretisk och praktiskt utbildning. En bred utbildning - Vi anser att säkerheten på en arbetsplats är av yttersta vikt. En truckförare ska enligt TLP 10, riktlinjer för kunskaper och färdigheter för truckförare, på en utbildning få kunskap inom flera områden. Där ingår bland annat risker och säkerhetsbestämmelser, truckens konstruktion, ett ergonomiskt arbetssätt, säkerhetskontroll/daglig tillsyn och slutligen hantering av farligt gods. Alla dessa områden måste en truckförare lära sig för att säkert kunna framföra sitt fordon. - En fyra-timmars utbildning ger 24 minuters utrymme till varje moment, berättar Göran och fortsätter: - För att komma vidare måste vi lyfta ögonen från bekvämlighet och ekonomiskt sparande och våga bry oss. Vi kan inte fortsätta blunda för att förare utan tillräckliga kunskaper släpps ut på arbetsplatser med risk att orsaka allvarliga tillbud i verksamheten. I slutändan är det människor och individer som skadas och mister livet på grund av undermåliga utbildningar och bristfälligt kunnande. 1

2 - Den som ansvarar för att köpa in truckutbildning måste ställa sig frågan om både instruktör och utbildning motsvarar de krav som ställs på eleverna. För att ta till sig erforderlig kunskap för en truckförare krävs en utbildning längre än fyra timmar. De utbildningar som säljs på måfå nu förtiden täcker inte all kunskap om truck och säkerhet som man behöver ha som truckförare. Mycket slarv idag Det slarvas en hel del på arbetsplatser idag och många tror att en truck är ett lätthanterligt fordon, men det stämmer inte. En truck kan välta ganska lätt och det sker dödsolyckor varje år. Det kan vara kollegor som lyfter upp varandra på gafflarna eller råkar köra på en pall, ett pallställ, eller dylikt. Göran Rehn menar att det är oerhört viktigt att utbilda sig så att man kan arbeta säkert och minimera olyckor: - Att köra truck utan rätt kunskap är som att köra bil utan körkort. - Riskbedömningar måste fortgå i det oändliga. Man blir aldrig färdig. Och man måste alltid dokumentera allting. Det håller inte längre i rätten att säga att vi gjort allt vi kan. Då hade man inte befunnit sig i rätten. BÄTTRE CYKELMILJÖ - VÄGEN TILL ÖKAD CYKLING Att resan är bekväm och inte innebär stora omvägar är avgörande faktorer för att människor ska välja att cykla. Forskare på VTI rekommenderar att mer resurser läggs på åtgärder som gynnar cyklister, exempelvis sammanhängande cykelvägar och stöldsäkra parkerings-möjligheter. En attitydundersökning har genomförts i Haninge, Huddinge, Landskrona och Örebro för att undersöka vilka faktorer som påverkar resenärers avsikt att cykla och hur man kan få den ovillige cyklisten att börja cykla. Som väntat visar resultatet att sträckans längd har stor betydelse för om man väljer att cykla eller ej. Men även socialpsykologiska faktorer förklarar individens intention att cykla, där upplevd känsla av kontroll var speciellt viktig, säger Sonja Forward, forskare på VTI. De svarande lade störst vikt vid att resan var bekväm, att de kunde hinna med vardagliga aktiviteter och att de kunde ta sig från A till B utan för stora omvägar. Olika personer befinner sig på olika steg i förändringsprocessen och påverkansinsatserna behöver anpassas efter detta. För att uppnå beteendeförändringar i valet av färdmedel måste fysiska åtgärder kombineras med bra marknadskommunikation, enligt rapporten. Det är viktigt att man har en långsiktig strategi som delas in i olika delmål där det slutliga målet är ökad cykling. Det är också viktigt att kampanjmakare noga definierar vilken målgruppen är, säger Sonja Forward. 2

3 För att nå den målgrupp som befinner sig på de första stegen i förändringsprocessen bör man lyfta fram cyklingens positiva aspekter. Mindre uppmärksamhet krävs för att övertyga människor om att cykling är bra för den egna hälsan och miljön, eftersom de redan är medvetna om detta. Den stora utmaningen är att övertyga resenärerna om att deras beteende är problematiskt och att de har mycket att vinna på att börja cykla. Åtgärder i detta skede kan vara att öka cykelns status, diskutera frågan i media men även på arbetsplatser så att resenärerna ständigt blir påminda om sitt val av transporter. Lyft fram cyklingens positiva aspekter som ger kortsiktiga belöningar och visa hur folk på ett lätt sätt kan ändra sina resvanor, säger Sonja Forward. För att marknadsföra cykeln som ett attraktivt transportmedel måste budskapet vara trovärdigt och mer uppmärksamhet bör ägnas åt den fysiska miljön, enligt rapporten. Den viktiga frågan för planerare och beslutsfattare är om infrastrukturen möjliggör att man kan cykla på ett snabbt och bekvämt sätt. De bör även fråga sig om man ansträngt sig tillräckligt för att förebygga trafikolyckor och cykelstölder. Det gäller att i möjligaste mån se till att resenärens erfarenhet av det nya beteendet blir positiv, exempelvis säkerställa fungerande drift och underhåll, stöldsäkra parkeringar, skyltning, räcken att luta sig emot, sammanhängande cykelvägnät. Om så inte är fallet är risken stor att människor som har börjat cykla återvänder till sitt gamla beteende. VTI rapport 795 Mer information: Sonja Forward TRE AV FYRA SVENSKAR KAN TÄNKA SIG KÖPA EN GASBIL En majoritet av svenskarna kan tänka sig att köpa en bil som drivs på fordonsgas baserad på biogas. Hela 74 procent av svenskarna är villiga att köpa en gasbil, en stark ökning från förra årets resultat på 59 procent. Detta visar en undersökning som E.ON låtit undersökningsföretaget GfK genomföra kring svenskarnas inställning till fordonsgas baserad på biogas. Var i landet man bor, ålder och kön spelar stor roll. Yngre kvinnor boende i storstad är den samhällsgrupp som är mest positivt inställda. Hela 80 procent av kvinnorna i landet kan tänka sig att köpa en bil som drivs på biogas, medan motsvarande siffra för män är 67 procent. Lägst intresse har pensionärer, medan yngre gärna kör på biogasbaserad fordonsgas. Hela 77 procent av personer mellan 18 till 34 år kan tänka sig köpa en gasbil. När det kommer till var man bor i landet är det i storstan det största intresset finns; nästan 80 procent av boende i Stockholm, Göteborg eller Malmö köper gärna en gasbil, jämfört med resten av landet på dryga 70 procent. - Det är glädjande att biogasen fortsätter vinna mark. I Sverige har det väckts en ambitiös vision om att skapa en fossiloberoende fordonsflotta till Biogas som fordonsbränsle är ett sätt att komma närmare detta mål, säger Tina Helin, VD E.ON Gas. På E.ON vill vi gärna bidra till ett hållbart samhälle med smarta transportlösningar. 3

4 De fyra senaste åren har användningen av fordonsgas mer än fördubblats i Sverige enligt fordonsgasstatistik framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten. Bara mellan åren 2010 till 2011 ökande användningen av biogas nästan med 30 procent. För att Sverige ska minska utsläppen från transportsektorn och nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, är biogasen en viktig del av lösningen. E.ONs undersökning visar även tydligt att svenskarna anser att kommuner och regioner bör föregå med gott exempel, bland annat genom att driva busstrafiken på fordonsgas baserad på biogas. Hela 95 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att kommunen eller regionen i ligger i framkant och väljer ett klimatsmart bränsle. - En växande marknad som vi ser är viktig för att verkligen ta steget mot en fossilfri fordonsflotta i Sverige, är den tunga transport vi har på vägarna. Det kan handla om allt ifrån regionala bussbolag till speditionsfirmor. Skulle alla dessa köras på fordonsgas och biogas skulle vinsten för miljön vara enorm, avslutar Tina Helin. Resultat 74 procent av svenskarna kan tänka sig att köpa en bil som drivs av biogas, en ökning från 2011 då resultatet var 59 procent. o Av de 74 procenten anger 75 procent att de källsorterar/komposterar hemma, 80 procent att de handlar ekologiskt/närodlat, 74 procent att de energieffektiviserar och 72 procent att de gjort ett aktivt val av energislag/ uppvärmning av sitt hem. Uppdelat på kön är det 80 procent hos kvinnorna jämfört med 67 procent hos männen som kan tänka sig att köpa en bil som drivs av biogas. Motsvarande siffror 2011 är 64 procent av kvinnorna respektive 55 procent av männen. 79 procent boende i Stockholm, Göteborg eller Malmö kan tänka sig att köpa en bil som drivs av biogas jämfört mot övriga landet på 72 procent. 77 procent av personer i åldern 16 till 34 år köper gärna en bil som drivs av biogas jämfört mot pensionärerna på 68 procent. 95 procent av svenskarna anser att det är viktigt att kommunen ligger i framkant och väljer ett klimatsmart bränsle, t ex att kollektivtrafik, såsom bussar, körs på fordonsgas. KVD KVARNDAMMEN BÖRJAR SÄLJA BILAR ÅT PRIVATPERSONER Sveriges största förmedlare av begagnade leasing-och tjänstebilar, KVD Kvarndammen, går in på den privata marknaden för begagnade bilar och lanserar en tjänst som förenklar och ökar tryggheten för privatpersoner som ska sälja bil. Att köpa eller sälja en begagnad bil är för många sammankopplat med viss osäkerhet och KVD Kvarndammen fungerar som en objektiv förmedlare mellan köpare och säljare. Hittills har enbart organisationer, kommuner och företag kunnat sälja bilar via Kvarndammen. Nu ger Kvarndammen även privatpersoner möjlighet att sälja bilar. - Allt fler som köper bil via oss efterfrågar tjänsten. De vill slippa besväret med att sälja bilen själva samtidigt som de är angelägna om att få ett bra pris, säger Ulrika Drotz Molin, VD på KVD Kvarndammen. 4

5 Tjänsten innebär att Kvarndammen sköter hela bilaffären. Från rekonditionering och beskrivning till marknadsföring, visning och försäljning. Kvarndammen hanterar också alla kontakter med köparen och tar ansvar för eventuella problem som kan uppstå efter försäljningen. Samtliga bilar som säljs via kvarndammen.se genomgår också ett test av erfarna tekniker som skriver en rapport där eventuella fel eller skador dokumenteras och sedan presenteras tillsammans med bilder på bilen. - Vi ser till att allt går rätt till. Att köparen får rätt information och att säljaren känner att bilen beskrivs på ett rättvist sätt. Det är en trygghet för samtliga parter. Att över 95 % av de som köper bil på kvarndammen.se gör det utan att ha sett bilen i verkligheten är ett gott betyg åt tjänsten, säger Ulrika Drotz Molin. Bilarna som idag säljs via KVD Kvarndammen är till 90 % ett- till tre år gamla leasingbilar. För att behålla den goda kvaliteten på utbudet ställs krav på de bilar som ska säljas. Bilen får bland annat inte vara äldre än tio år, gått mer än mil eller vara direktimporterade. Bilen måste också haft samma ägare de senaste sex månaderna och vara godkända vid kontrollbesiktningen. STOCKHOLM FÅR SNABB LÄNK TILL NORDENS STÖRSTA HAMN Nyligen startade en ny tågpendel mellan Stockholm Årsta och Göteborgs Hamn. Pendeln ger företag i hela Stockholmsområdet en snabb och miljöklok länk till viktiga import- och exportmarknader. Stockholm är Sveriges mest expansiva område och i stort behov av effektiva godstransporter. Jag är övertygad om att den nya pendeln kommer att stärka företagen i Stockholmsregionen ytterligare, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB. På bara sex timmar transporteras godset från Årsta till Göteborgs Hamn. Väl framme rullar godståget rakt ut på hamnens containerterminal, APM Terminals. Där väntar Nordens bredaste linjeutbud, både till Europa och till andra världsdelar. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige som har direktlinjer till Kina, Indien, Mellanöstern och USA för containertrafik. Det här blir en möjlighet för Stockholmsföretagen att nå sina import- eller exportmarknader direkt, utan omlastning i någon annan hamn på kontinenten, säger Magnus Kårestedt. Tågpendeln kommer att avgå fem dagar i veckan i båda riktningarna och körs av tågoperatören TM Rail. TM Rail har sedan tidigare en tågpendel mellan Örebro och Göteborgs Hamn. Kombiterminalen i Årsta drivs av det snabbväxande logistikföretaget Logent, som nyligen tagit över terminalen. Stockholm får en del av Göteborgs Hamn Den nystartade pendeln blir en av 26 i det riksomspännande systemet Railport Scandinavia, ett system som är mer än bara tågpendlar. Flera av de uppkopplade terminalerna kan erbjuda tjänster som tidigare bara utförts i hamnen. Det kan till exempel handla om lagring av gods, distribution och administration. Några av terminalerna kan till och med erbjuda tullhantering av importgods. 5

6 NY METOD SKA FÅ FLER ATT LÄMNA BILEN HEMMA Konsultbolaget WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att utveckla och testa en metod för att få fler att åka kollektivt. Uppdraget ligger väl i linje med det nationella projektet som involverar hela kollektivtrafikbranschen, där målet är att fördubbla kollektivtrafikresandet. WSPs uppdrag är att utveckla och testa en metod som ska vara en del i arbetet med att få fler att åka kollektivt. Det handlar främst om att genom olika typer av informationsoch kommunikationsinsatser få fler att välja buss eller tåg framför bil. Metoden ska utformas så att alla aktörer inom kollektivbranschen i hela Sverige kan använda den. Uppdraget påbörjades i maj 2011 och beräknas pågå till oktober En enad kollektivtrafikbransch har satt som mål att fram till 2020 fördubbla antalet kollektivtrafikresor. För att få människor att ändra beteende i valet av färdmedel, att till exempel välja buss istället för bil, måste fysiska åtgärder kombineras med bra marknadskommunikation, säger Åke Ståhlspets, transportutvecklare på Trafikverket. WSP kommer att samarbeta med TIM, Trafik i Mälardalen. Projektledare för uppdraget är Bodil Sandén, doktor i företagsekonomi och WSPs expert på marknadskommunikation och tjänsteutveckling. - Det här är ett oerhört spännande uppdrag som passar WSP mycket väl eftersom vi har stor erfarenhet av såväl kollektivtrafik som metodutveckling för beteendeförändring, säger Bodil Sandén på WSP. De nationella branschorganisationerna som står bakom fördubblingsprojektet är Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket. Mer om fördubblingsprojektet: BILLIGT ÄR BRA MEN GRATIS ÄR BÄTTRE! Säg hyra släp och den första tanken som dyker upp är ofta bensinmackar. Med konceptet att låta reklamen betala för kundens lån av släp utmanar Freetrailer den traditionella marknaden och öppnar nya vägar för släpvagnsuthyrning. Varför slösa pengar på att hyra släp när du kan låna ett gratis - du kan spara hundralappar! Freetrailer startade sin verksamhet i Sverige 2009 men har funnits på den danska marknaden i över 8 år. Konceptet bygger på att låna ut reklamfinansierade släpvagnar gratis till privatpersoner, vilket resulterade i över utlåningar enbart första året. Genom att sälja reklamyta på släpvagnen till annonsörer kan släpet lånas ut helt gratis i upp till 24 timmar, allt som behövs är en bil med dragkrok och en depositionsavgift. Våra släpvagnar fungerar som rullande reklampelare och hjälper samarbetspartnern att bli exponerad. Då servicen är öppen för alla lockar det även in nya kunder till butikerna och det ges möjlighet till merförsäljning. Sverige är det första steget i företagets internationella expansionsplan och idag finns över 250 släp till utlåning fördelat på 36 utlåningsstationer runt om i landet från Malmö i söder till Umeå i norr. 6

7 Vill du veta vart du kan hitta närmaste utlåningspartner? Gå in på vår hemsida: DHL OCH VOLVO FÖRST I VÄRLDEN MED ATT TESTA HYBRIDLÖSNING FÖR TUNG LASTBILSTRAFIK DHL Supply Chain har inlett ett samarbete med Volvo Trucks i England, vilket innebär att företagen tillsammans testar världens första 18-tons hybridlastbil. Den nya hybridlösningen kan skapa besparingar i bränsleförbrukningen på upp till 15 procent. Testperioden kommer att pågå under en tvåårsperiod. De tunga lastbilarna drivs av en elmotor och en dieselmotor som kan arbeta parallellt eller tillsammans. Förutom att reducera bränsleförbrukningen gör hybridlösningen även det möjligt att minska emissioner och sänka ljudnivån. DHL och Volvo samarbetar i ett flertal initiativ, som syftar till att förändra tekniken inom logistikbranschen och därmed skapa en renare, säkrare och mer effektiv transportlösning. Samarbetet mellan DHL Supply Chain och Volvo Trucks har utvecklats genom företagens gemensamma intresse för energieffektiviserande teknologier, och DHL har arbetat tätt tillsammans med Volvo kring specifikationerna av det nya fordonet, som utgörs av en så kallad Teardrop-modell framtagen av lastbilstillverkaren DON-BUR. Den nya lastbilsmodellen avtäcktes nyligen i Hatfield, England, och kommer inledningsvis att användas inom och i närheten av London. Det är viktigt för oss att ligga i framkant när det gäller ny teknik för att reducera koldioxidutsläppen. DHL har ett tydligt åtagande, som innebär att vi ska reducera våra koldioxidutsläpp med 30 procent till år 2020, och den nya utvecklingen inom fordonsoch drivmedelsteknologin är avgörande för att vi ska nå detta mål, säger Ian MacAulay, Innovation Manager, UK Fleet Engineering Services, DHL Supply Chain. DHL har ambitiösa miljömål, och vi uppskattar att vara en utvald partner i arbetet med att utveckla nya lösningar för en reducering av transportnäringens koldioxidutsläpp, säger Göran Nyberg, Volvo Group UK and Ireland Managing Director. NYA BILARS BRÄNSLEFÖRBRUKNING SJUNKER SNABBT I SVERIGE När det gäller utsläpp av fossil koldioxid det som skapar klimatproblemet är Sverige ett av de länder som har absolut lägst utsläpp från nya bilar eftersom vi har en hög andel nyregistrerade bilar som är anpassade för ickefossila drivmedel, främst etanol och biogas. Den officiella mätmetoden tar inte hänsyn till om drivmedlen är fossila eller förnybara. Exempelvis räknas etanol som bensin och biogas som naturgas, vilket överskattar de verkliga utsläppen. Däremot speglar detta värde utvecklingen av bränsleförbrukningen. Det officiella värdet för koldioxidutsläpp sjönk från 169 gram/km första halvåret 2009 till 158 gram/km samma period i år. Det verkliga värdet var oförändrat 134 gram/km. 7

8 Orsaken att det verkliga värdet inte sjönk var en nedgång i antalet nyregistrerade etanolbilar. SKYSCANNER AVSLÖJAR ATT 59% AV RESENÄRERNA VILL HA BARNFRITT PÅ FLYGET - BARN BÖR RESA I LASTRUMMET En undersökning som flygsöksajten Skyscanner.se nyligen genomförde visade att 59% av resenärerna vill ha separata "barnfria zoner ombord på flyget och att passagerare utan barn är betydligt mer positiva till idén än småbarnsföräldrar. Efter en händelse där en kvinna nyligen påstod att ett spädbarns skrikande fick hennes öron att blöda på ett av flygbolaget Qantas flygningar; visade en undersökning som nyligen genomfördes av flygsöksajten Skyscanner.se att 59% av resenärerna skulle föredra avskilda " barnfria zoner ombord på flyget. Passagerare utan barn var särskilt förtjusta i idén, med 68% som röstade för, medan mindre än en tredjedel av de tillfrågade föräldrarna var positiva till förslaget. Av de personer som röstade i Skyscanners undersökning, ansåg enbart 8% av de tillfrågade utan barn att man bör ha rätt att sitta var man vill, medan nästan 70% ville sitta "så långt bort som möjligt från barn". Nästan en fjärdedel av resenärer utan barn gick ännu ett steg längre och sa att de skulle föredra flygningar som var helt barnfria. Av föräldrarna själva, uppgav 45% att de inte ville ha en separat familjezon eftersom de inte vill sitta med sina änglar bredvid "andras skräckexempel", medan 24% inte höll med om idén eftersom de ansåg att passagerare ska kunna "sitta var de vill". Bara 31% av föräldrarna var positiva till separata sektioner. Andra förslag som framfördes av Skyscanners användare, till om hur man löser problemet med högljudda barn på flygningar; var t.ex. att ha en lekskola ombord eller att bara tillåta skötsamma barn att resa; och en mindre förstående användare tyckte att "barn bör resa i lastrummet". Skyscanners Skandinavienchef Kristin Andersson kommenterade: "Det bör finnas utrymme för alla ombord på ett plan - naturligtvis också familjer som flyger med barn. Det är lätt att förstå att vissa under en kanske redan ansträngande flygning kan bli irriterade när de sitter bredvid ett skrikande barn, men det är tyvärr inte särskilt troligt att flygbolagen kommer att införa barnfria zoner. Lösningen är kanske att ha separata avdelningar för vuxna, vilket skulle ge flygbolagen ännu en sak att ta betalt för! FÅ BUSSAR OCH LASTBILAR HÅLLER 50-GRÄNSEN Vägverkets årliga hastighetsmätning av bussar och lastbilar visar att yrkeschaufförerna fortsätter att köra för fort. Det är framförallt hastighetsbegränsningarna på 50 km/tim som överskrids kraftigt. Till exempel kör cirka 60 procent av lastbilsförarna för fort på 50-vägar. Mätningen visar dock att de företag som Vägverket samarbetar med håller hastighetsgränserna i högre grad än övriga företag som registrerats i mätningarna. 8

9 Drygt hälften (57 procent) av bussförarna håller hastigheten på 50-vägar, vilket är en förbättring sedan fjolårets mätning. I de högre hastigheterna är bussarnas hastighetsefterlevnad bättre, 82 procent håller hastighetsgränsen 90 km/h. För lastbilstrafiken kan endast en liten förbättring märkas. Av lastbilarna som mättes höll endast 40 procent max 80 km/h på 90- vägar (lastbilar med släp får bara köra 80 km/h på 90-sträckor). Det finns mycket kvar att göra när det gäller hastighetsefterlevnaden. Det handlar om att förändra attityder hos företagsledningen och individer vilket tar tid. Jag tycker det är lite märkligt att man inte vill tjäna pengar till företaget genom mindre bränsleförbrukning, det handlar om stora summor årligen. Mycket glädjande är dock att vi har ett bra och konstruktivt samarbete med företag och branschorganisationerna, både nationellt och regionalt. Det är endast med gemensamma krafter som vi kan förbättra situationen, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon. En positiv utveckling är att både lastbils- och bussförarna i allt större utsträckning håller hastigheten på 70-vägar jämfört med fjolårets mätning. Buss- och åkeribranschens samarbete med Vägverket är långsiktigt och årets hastighetsmätning är ett kvitto på att ett systematiskt arbete med hastighetsfrågan ger resultat. Att medelhastigheten har sänkts med 1 km/tim för flera utav fordonsslagen innebär en minskning av koldioxidutsläppet med ton, vilken ger en bränslebesparing som motsvarar 31 miljoner kronor (räknat på dieselpriset 10,74 kronor per liter, den 22 december 2009). Om yrkestrafiken höll hastighetsbegränsningarna skulle upp till 20 människoliv kunna räddas och drygt ton koldioxid sparas. Samtidigt skulle företagen spara över 1 miljard kronor per år genom lägre bränsleförbrukning och mindre slitage på fordonen BOKA HYRBIL MED MOBILEN Nu blir det än lättare att boka sin hyrbil. Det är hyrbilsmäklaren Auto Europe som lanserar bokning via mobilen. Under de senaste tio åren har antalet hyrbilar som bokas via internet ökat kraftigt och idag är webben den klart dominerande kanalen för hyrbilsbokningar. Men nu är det dags för nästa steg; mobilen. Hyrbilen i sig ger frihet för våra kunder. Då vill vi också erbjuda våra kunder de enklaste och mest effektiva sätten att boka sin hyrbil på. Nu kan de nå hela vårt utbud av hyrbilar runt om i världen via sin mobil säger David Karlsson, ansvarig för Auto Europe i Norden. Den som från sin mobil surfar in på Auto Europes hemsida kommer nu automatiskt till den mobilanpassade siten. Där får kunden en tydlig presentation av utbudet, i en miljö anpassad för mindre skärmar, och kan på ett smidigt sätt göra sin hyrbilsbokning. 9

10 NU - FÖR DE SOM VILL PÅVERKA KOLLEKTIVTRAFIKEN är främst tänkt att användas för att framföra ris och ros till Västtrafik och Storstockholms Lokaltrafik, direkt via SMS när något inträffar, positivt eller negativt. Kommentarerna som samlas in skickas automatiskt via företagens hemsida eller via fax i den ordning de inkommer till tjänsten. Genom direktpåverkan, att människor direkt när något händer kan rapportera detta, hoppas tjänsten kunna ge mer återkoppling till företagen för att hjälpa dem att förbättra sina tjänster. Det är inte alltid som resenärer har möjlighet att korrekt återge händelser eller tidpunkter efter en resas slut. är det möjligt att direkt under resans gång skicka sin återkoppling till företagen. Tjänsten drivs utan vinstintresse, men tar ut en avgift om 2 kr/meddelande för att täcka sina omkostnader. Obsevera att tjänsten inte har något samröre med vare sig Storstockholms Lokaltrafik eller Västtrafik. VÄRLDENS DYRASTE DOCKOR RÄDDAR LIV Familjen Krockdocka gör ett mycket viktigt arbete för att utveckla framtidens allt säkrare bilar. Dockorna kan kosta ända upp till 1,5 miljoner kronor och på Volvo Personvagnar finns det över 100 medlemmar av den stryktåliga familjen. I all forskning och utveckling kring bilars skyddande säkerhet är krockdockan med. Dockan representerar människan i bilen och genom krockdockan får säkerhetsexperterna reda på hur en riktig människa påverkas av en krock. Det är mycket svårt att utveckla krockdockor. Målet är ju att efterlikna den riktiga människan så mycket som möjligt. Samtidigt som dockan måste vara ett tåligt verktyg. Ett lyckat exempel är när svenska forskare utvecklade en krockdocka för bakifrånkollisioner under 90-talet. Krockdockan, som har en detaljerad ryggrad, används nu över hela världen för att utvärdera pisksnärtskador, säger Lotta Jakobsson, biomekaniker och teknisk specialist på bilsäkerhetscentrum, inom Volvo Personvagnar. Hos Volvo Personvagnar består basfamiljen Krockdocka av totalt 19 medlemmar - åtta vuxna och 11 barn. Minst är spädbarnsdockan som väger 3 kilo. Familjemedlemmarna finns i olika utföranden och för olika syften, så totalt är det över 100 dockor. Att familjen är så stor beror på att det gäller att täcka in både barn och vuxna i olika åldrar, storlekar och i olika krocksituationer. Avancerat mätverktyg De första krockdockorna utvecklades i mitten på 60-talet och var ganska enkla i sin konstitution. Idag finns det flera olika typer av krockdockor - europeiska, amerikanska och speciella dockor för just frontal-, bak- eller sidokollisioner. För att bidra till standardiseringen av krockdockor över hela världen arbetar nu forskarna med att utveckla en gemensam 10

11 sidokollisionsdocka. Arbetet har pågått i över 10 år och visar hur avancerat mätverktyg en krockdocka är. Krockdockorna går in i väggen varje dag med lika glatt mod och de klarar närmare fem krockar innan det är dags för rehabilitering - eller kalibrering som det heter på fackspråk. Under kalibreringen kontrolleras dockorna och justeras för att klara nya prov. Trasiga delar byts ut och olika mätpunkter testas. Det är viktigt att dockorna uppför sig likadant vid varje prov och det är därför man gör den regelbundna kalibreringen. Tack vare att det går att reparera dockorna och byta ut delar så är de näst intill outslitliga. Veterandockorna på Volvo Personvagnars säkerhetscentrum är över 30 år gamla och har varit med om hundratals svåra krockar. Det visar på stryktålighet. Varje krockprov föregås av dagar med noggranna förberedelser då krockdockorna prepareras i en speciell dockverkstad. På varje krockdocka finns ett 100-tal mätpunkter där man registrerar hur stora krafter som dockans huvud, nacke, ryggrad, bröst, höft, och ben har fått utstå under själva krocken. Informationen från dockorna lagras i datorer och efter varje krocktest sker en utvärdering. Ingenjörerna kan då i detalj studera hur stora påfrestningar dockan fick utstå och hur krafterna fördelats under krocken. Tack vare biomekanisk forskning kan ingenjörerna avgöra hur mycket påfrestningar man kan tillåta på olika delar av våra kroppar innan det uppstår allvarliga skador. I dag utnyttjar forskarna allt mer virtuella krockdockor som bara finns i datorprogram. Med virtuella dockor är det lättare att förändra vikt och längd och därmed ökar möjligheten att efterlikna olika människor. Men den vanliga minst sagt härdade krockdockan kommer att finnas kvar och arbeta vid sidan av sina virtuella kusiner i datorn. HÖG PUNKTLIGHET UNDER FÖRSTA HALVÅRET Punktligheten förbättrades och antalet olyckor minskade. Det redovisar Banverket efter första halvåret i år. Trots lågkonjunkturen ökade persontrafiken under första halvåret med en procent i volym jämfört med samma period i fjol. Däremot fortsatte godstrafiken att minska och låg 17 procent lägre än under första halvåret Det var den lägsta godsvolymen på järnväg på tio år. Preliminärt har dock järnvägen ökat sin andel av såväl person- som godstransporter i Sverige. Punktligheten under första halvåret var hög. Andelen tåg som kom högst fem minuter för sent till slutstation var 93,2 procent för persontåg och 79,7 procent för godståg. Toppnoteringarna i maj låg på nästan 95 respektive 83 procent. Trafiken i storstadsområdena har gått bättre än någon gång tidigare. Efter halvårsskiftet har dessvärre punktligheten försämrats till följd av väderstörningar. Positivt i det sammanhanget är att störningarna blir märkbart mycket mindre längs de sträckor där Banverket har trädsäkrat. 11

12 - Den förbättrade punktligheten i järnvägssystemet är mycket glädjande. Det här visar att våra gemensamma ansträngningar tillsammans med våra samarbetspartner leder till ett bättre resultat, kommenterar Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand. Den goda trenden för säkerheten höll i sig under första halvåret med färre döda och allvarligt skadade i järnvägsolyckor än tidigare. Under första halvåret var antalet järnvägsrelaterade olyckor mindre än hälften jämfört med samma period förra året. De stora investeringsprojekten löper enligt plan utan nämnvärda avvikelser eller problem. Ett stort antal banarbeten har pågått under sommaren, och de har gått bra frånsett ett par missöden som orsakade trafikstörningar. Det rörde sig om en avgrävd kabel, en misslyckad sprängning och en inkoppling som inte gick planenligt. För resten av året finns tecken på att en viss återhämtning för godstrafiken. Inför Tågplan 2010 har 44 järnvägsföretag ansökt om plats på spåret. Det är fler ansökningar än för 2009, en positiv signal med tanke på konjunktur- och marknadsläget. Många utländska företag har också gjort förfrågningar inför den av riksdagen beslutade marknadsöppningen för persontrafik som införs stegvis från den första juli i år. NÄSTAN HÄLFTEN AV SVENSKARNAS AFFÄRSRESOR GÅR TILL STOCKHOLM När svenska företag gör affärer är det Stockholm och Göteborg som är favoritstäderna. Nästan varannan affärsresa i Sverige går till Stockholm (46 %) och Göteborg (14 %) är klar tvåa. Ny på tio-i-topp-listan är Amsterdam på bekostnad av Luleå som hamnar utanför. Det framgår av Resias, Nordens största privatägda resebyråkedja, affärsbarometer för första halvåret Sammanställningen grundar sig på den totala försäljningen av affärsresor som gjordes genom Resias 60 resebyråer under januari - juni Förutom Stockholm på en säker förstaplats och Göteborg som stabil tvåa, håller Köpenhamn sin plats i toppen liksom London på fjärde plats. Amsterdam är åter med till skillnad från Luleå som nu har hamnat utanför listan jämfört med Det har inte skett några större förändringar under det första halvåret Vi ser dock, sedan en tid tillbaka, ett mer frekvent resande till Europa utanför Norden, säger Lars Hjorth, produktchef för affärsresor på Resia. Affärsresebarometern, tio-i-topp för första halvåret 2009: 1. Stockholm, (46 %), 2. Göteborg (14 %), 3. Köpenhamn (7 %), 4. London (7 %), 5. Helsingfors 5 %), 6. Malmö (5 %), 7. New York (5 %), 8. Bryssel (4 %), 9. Paris (4 %), 10. Amsterdam (3 %) 12

13 9 AV 10 VILL KÖPA BRÄNSLESNÅLT I Capgeminis årliga undersökning Cars Online uppger 90 procent av de tillfrågade att låg bränsleförbrukning är en mycket viktig parameter vid bilköp. Under de tio år som undersökningen har genomförts har intresset för bränslesnåla fordon bara ökat och bilindustrin står inför en stor utmaning att lyckas möta den förändrade efterfrågan. Även klimatdebatten har påverkat nybilsköparna där nära hälften, 48 procent, överväger alternativa bränslen och hybridbilar. Det man kan se tydligt är att det finns stora skillnader mellan marknader där länder med stor satsning på etanolproduktion, som Brasilien, toppar listan med alternativa bränslen. 24 procent i Brasilien har redan en bil driven av alternativt bränsle, vilket kan jämföras med Västeuropas 2 procent. Mer än en tredjedel äger eller leasar redan idag ett bensinsnålt fordon, och hälften av de tillfrågade planerar att köpa en bil som är bättre för miljön. Men betalningsviljan är begränsad. Bara 15 procent av de tillfrågade är beredda att betala mer än 10 procent extra för en miljövänlig bil. I Sverige har vi en aktiv klimatdebatt och ett högt bensinpris. Bensinförbrukningen har därför blivit en av de viktigaste faktorerna vid köp av ny bil, jämte säkerhet och driftsäkerhet, säger Johan Frykman, sektoransvarig för bilindustrin på Capgemini. I årets studie svarar hela 44 procent av de tillfrågade att de kan tänka sig att köpa en bil via internet. Motsvarande siffra förra året var 20 procent och 2001 så låg som två procent. För nio av tio bilköpare är det på internet man söker den mesta informationen inför ett köp. Fokus ligger i första hand på sökmotorer, bloggar och diskussionsforum. Men undersökningen visar även att köparna i större utsträckning efterfrågar möjlighet till rådgivning över internet. Nästan hälften anger att de förväntar sig att få svar inom fyra timmar på en fråga som ställts till återförsäljare och tillverkare via webb eller e-post. Konsumenternas kunskap om bilar och om miljön har vuxit markant i takt med att internetanvändningen har ökat. De söker aktivt information på nätet och ligger ofta steget före både återförsäljare och tillverkare, säger Johan Frykman, sektoransvarig för bilindustrin på Capgemini. I studien framkommer att bloggar och diskussionsforum får en allt större påverkan på bilinköpet. Nästan tre fjärdedelar av konsumenterna anger att det är mer troligt att de köper en bil från en viss tillverkare som de har hittat positiva kommentarer på bloggar och i diskussionsforum. - I webbstrategin måste sajter med användargenererat innehåll, bloggar och diskussionsforum beaktas och i framtiden bör även marknadsmixen inkludera dessa, fortsätter Johan Frykman. 13

14 INCITAMENT KRÄVS FÖR ATT SKAPA HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM Konsultföretaget WSP har på uppdrag av Vinnova studerat varför det svenska transportsystemet trots ett flertal satsningar inte redan är hållbart. Studien visar att det är brist på motivation som är det främsta skälet till att satsningarna inte fått än större genomslag. Även i de mest lyckade projekten uppnåddes mindre än hälften av vad som hade varit möjligt. Utsläppen från transportsektorn ökar, trots en rad åtgärder för att införa ny miljövänlig teknik och därigenom göra trafiken mer miljövänlig. WSP Analys & Strategi har därför på uppdrag av Vinnova gått igenom en rad satsningar för att göra transportsystemet hållbart. Ett genomgående problem är bristen på motivation och incitament att bidra till hållbarheten. Människor tänker olika och behöver egna motiv för att agera, säger Sirje Pädam, forskare på WSP Analys & Strategi. Avgörande för om satsningar på ett hållbart transportsystem ska bli framgångsrika är att de viktigaste målgrupperna tjänar på att göra "rätt". Det saknas också ofta en gemensam målbild bland aktörerna i satsningarna menar Jarl Hammarqvist, medförfattare till studien och ansvarig för WSPs Sustainabilityarbete. Många av satsningarna handlar exempelvis om test av ny miljövänlig teknologi. Tror då en viktig grupp i projektet att det snarare handlar om färdiga produkter som ska massintroduceras blir de sannolikt besvikna över resultatet och kan inte bidra på bästa möjliga sätt. Eldsjälar kan vara ett annat problem, visar WSP Analys & Strategis studie. Entusiaster är viktiga när ny teknik ska introduceras men får dessa för stort inflytande är risken stor att det övergripande perspektivet förloras och motivationsåtgärder försummas. De brinner för tekniken, för antalet introducerade fordon och genomförda utbildningar, medan effekter på totalemissioner, kostnader och samhällsekonomiska aspekter tenderar att komma i skymundan enligt analysen INSPEKTIONER FÖR SÄKRARE TRUCKKÖRNING Knappt 300 av totalt företag klarade sig utan krav på förbättringar, när Arbetsmiljöverket inspekterade truckanvändning i hela landet. Resterande - ca 85 procent av företagen - behövde däremot gå igenom och åtgärda riskerna samt se till att truckförarna har det tillstånd och de kunskaper som krävs inom ramen för sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Ungefär var femte inspektion som ledde till att krav ställdes, följdes upp med ytterligare besök. Arbetsmiljöverkets inspektörer har också medverkat vid ett flertal utbildningar och konferenser inom bransch och fack för att informera om vad som gäller för säker truckanvändning. Den mer än årslånga tillsynen sammanföll med införandet av nya föreskrifter (AFS 2006:7), som började gälla vid halvårsskiftet Huvudsakligen var det företag inom partihandel, tillverkning, logistik och transport som besöktes. 14

15 Kraven på kunskaper vid truckanvändning har skärpts. Arbetsgivaren ska förse den som kör trucken med skriftligt tillstånd. Utöver riskerna med själva trucken, som kan välta eller haverera om den lastas eller hanteras felaktigt, löper förare risk för belastningsskador. Det är vanligt med besvär från bl a ensidiga arbetsställningar. Säkerheten i samband med truckkörning uppmärksammas kontinuerligt av Arbetsmiljöverket. Anledningen är att trucken är den enskilda maskin som är inblandad i flest arbetsolyckor. I snitt inträffar 2-3 truckolyckor dagligen, året om. Kross- och klämskador är vanliga. Medan det totala antalet arbetsolyckor minskat med ca 75 procent under den senaste 20-årsperioden, ligger minskningen för truckolyckor på 40 procent. Omkring 4 000, 700 kvinnor och män, har skadats av truck åren De företag som besökts inser att det finns risker med truckhanteringen, säger Carl Axel Sundström, ansvarig samordnare vid Arbetsmiljöverket för tillsynen. Inspektionerna har visat på relativt enkla åtgärder som ökar säkerheten på den egna arbetsplatsen. För mer information: FRAMTIDENS VÄGAR TESTAS I NORRBOTTEN Via sensorer på vägbanan skickas information till bilisterna som exempelvis varnas inför en omkörning eller halka. Luleå tekniska universitet har inlett ett forskningssamarbete med Geveko, Vägverket och Eistec för att ta fram en teknologi för intelligenta vägmarkeringar. Projektets huvudsyfte är en säkrare och effektivare fordonstrafik. Tillsammans förser vi vägmarkeringen med intelligens och förstärker synbarheten. Det blir spännande att följa projektet och förväntningarna är stora att resultaten ska bidra till ökad trafiksäkerhet, säger Åke Lindmark, Vägverket Region Norr. Projektet pågår fram till En fem kilometer lång vägsträcka längs E4:an mellan Luleå och Piteå kommer att användas för tester. - Med uttrycket "intelligens" menar vi förmågan att kommunicera mellan fordon och väg, I framtiden kommer vägen att bli "hjärnan" bakom en säkrare och effektivare trafik säger Dr. Wolfgang Birk, projektledare. Testerna kommer att utföras i ett mycket varierande klimat där sensorerna i vägen utsätts för hårda prövningar, till exempel temperaturförändringar, snö och plogning. Sensorerna kan kommunicera med varandra och kommer att vara självförsörjande på ström via solceller och batterier. Klimatförhållandena och närheten till biltestverksamheten gör Norrbotten till ett utmärkt testområde för utveckling av framtidens vägmarkeringar, säger Jonas Hansson, Geveko ITS. 15

16 EXTRA BROMSKONTROLL FÖR SÄKRARE TUNG TRAFIK Tunga fordon har betydligt längre körsträckor än övriga fordon på våra vägar. Statistiken från de årliga obligatoriska kontrollerna visar på fortsatt hög andel underkända fordon. Av kontrollbesiktade tunga fordon 2007 underkändes fordon (var fjärde buss, var tredje lastbil och 45 procent av de tunga släpen) på grund av att de inte klarar kraven på bromsar. För att öka trafiksäkerheten erbjuder Bilprovningen produkten Extra Bromskontroll för tunga lastbilar, släp och bussar. Skärpta krav i samband med upphandlingar har till följd att flera bussbolag och lastbilsåkerier påbörjat ett målmedvetet arbete för att höja fordonens trafiksäkerhet. Efterfrågan på Extra Bromskontroll har ökat och Bilprovningen gör därför en ny satsning på sin tjänst. Märke intygar att företaget tar ansvar Vid tecknande av avtal om Extra Bromskontroll följer ett intyg. Intyget ger företagen ett trumfkort vid anbud och införsäljningar. När bromskontrollen utförts appliceras dessutom ett märke "Genomförd Extra Bromskontroll" synligt på fordonet. Genom en Extra Bromskontroll mellan de ordinarie besiktningstillfällena kan företagen inte bara öka sin goodwill utan framför allt göra en viktig insats för att öka säkerheten för medtrafikanter, personal och passagerare, säger Magnus Ehrenstråhle, Bilprovningens verkställande direktör. NY FARTYGSLINJE MELLAN ST PETERSBURG OCH GÖTEBORG Första linjen mellan Ryssland och Göteborg. En ny godstrafiklinje har startat mellan St Petersburg och Göteborgs hamn. Det är det singaporianska rederiet X-Press Container Line som har startat en slinga från Ryssland, via Norden och sedan vidare ner till kontinenten. Den nya fartygslinjen blir den första regelbundna förbindelsen mellan Ryssland och Göteborgs Hamn. - Det här är ett exempel på hur den växande marknaden i Ryssland påverkar Göteborgs Hamn i positiv riktning, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn. Efter St Petersburg angör fartyget hamnarna i Kotka, Göteborg, Zeebrugge, Amsterdam och Hamburg. Därefter går fartyget tillbaka till St Peterburg. Det är så kallade feederfartyg som trafikerar slingan, det vill säga mindre godsfartyg som förser större fartyg på kontinenten med containergods. Frakten består i första hand av exportvaror från Ryssland. X-press Container Line är sedan tidigare kund hos Göteborgs Hamn och har två andra linjer. Agent i Sverige för X-Press Container Line är Melship AB. Målet för Göteborgs Hamn är vi ska hantera dubbelt så mycket gods om åtta år. Tillväxten är nödvändig för att vi ska behålla vår ställning som Nordens största hamn och kunna erbjuda hela Sveriges industri effektiva och bra sjötransporter. Varje ny affär är ett viktigt steg för att uppnå det målet, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn. 16

17 BILÄGARNAS FRIHET ATT VÄLJA BILVERKSTAD I FOKUS FÖR NY KAMPANJ I samband med Automässan 2008 startar landets bilverkstäder genom sina branschorganisationer en långsiktig kampanj för att informera bilägarna om rätten att fritt välja serviceverkstad från första dagen. Kampanjen heter Right to Repair, R2R, och har två syften, inleder Christer Liljenberg, ordförande i Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, som driver kampanjen tillsammans med Motorbranschens Riksförbund, MRF och Fordonsverkstadsutrustarna, FVU. För det första ska den sätta tryck på biltillverkarna att lämna ifrån sig teknisk information till de utförande verkstäderna. För det andra ska den informera om bilägarnas rätt att fritt välja verkstad från den dagen som de köpt sin bil, fortsätter han. Det har snart gått fem år sedan motorbranschen mer eller mindre avreglerades - det så kallade gruppundantag (avtalad konkurrensbegränsning) som finns fick ett klart liberalare innehåll - större friheter. Syfte var att öka konkurrensen inom såväl bilhandel som servicemarknad på den europeiska bilmarknaden. Idag är det enligt konkurrenslagen fritt för bilägaren att välja serviceverkstad bara den uppfyller de kvalitetskrav som biltillverkaren ställer inom teknik och fackkunskaper. Det är också fritt för verkstaden att välja reservdelar bara de har motsvarande kvalitet som originaldelen, förklarar Christer Liljenberg. Genom att bryta beroendet av biltillverkarna kan den ökade konkurrensen och större friheterna för verkstäderna innebära reparationspriser som är procent lägre. Det övergripande syftet är att genom ökad konkurrens och större friheter göra bilägandet billigare för EU-medborgarna, förklarar Liljenberg. I anslutning till Automässan 2008 kommer en långsiktig informationskampanj att inledas. Först och främst ska vi informera branschen om deras rättigheter för att i ett andra steg informera bilägarna om deras möjligheter, avslutar Christer Liljenberg, ordförande i SBF. REKORDMÅNGA LUFTRUMSRÖRELSER 2007 Aldrig tidigare har flygtrafiken varit så stor i svenskt luftrum som under fjolåret. Under år 2007 uppgick antalet luftrumsrörelser för första gången till över Den stora ökningen står överflygningarna för. Den exakta siffran för luftrumsrörelserna var att jämföra med den tidigare toppnoteringen på drygt rörelser från år

18 Det vi har sett de senaste åren är en strukturell förändring i flygtrafiken där inrikestrafiken minskar stadigt medan utrikestrafiken och överflygningarna ökar, säger Kenneth Johansson, chef för enroutetrafiken på LFV. Den främsta förklaringen till den stora ökningen av överflygningar plus sju procent under 2007 är den kraftiga ekonomiska tillväxten i bortre Asien. Vid sekelskiftet var andelen överflygningar av det totala antalet luftrumsrörelser i Sverige omkring 25 procent för att de tre senaste åren ha ökat till runt 40 procent. Sverige har ett strategiskt läge för flygtrafiken mellan bortre Asien och Europa. Att flyga över Sverige är den kortaste vägen mellan de stora städerna i de båda världsdelarna, säger Kenneth Johansson. Den stora ökningen av luftrumsrörelserna hade inte varit möjlig utan det nya flygtrafikledningssystem som LFV tog i bruk våren Med det systemet kan vi effektivt anpassa flygvägarna så att man flyger kortast möjliga väg genom svenskt luftrum, säger Kenneth Johansson. Fjolårssiffran innebar att utfallet blev plus tre procent jämfört med år 2006 vilket är marginellt högre än prognosen. Även för 2008 förutspås en ökning på omkring tre procent med en fortsatt minskning av inrikestrafiken och en ökning av utrikestrafiken och överflygningarna. För mera information: NY FORSKNING SKA GE BÄTTRE SÄKERHETSSYSTEM I BILAR OCH TUNGA FORDON SP, Volvo Technology och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har fått EU-stöd för att forska på och ta fram metoder för provning av säkerhetssystem i vägfordon. Säkerhetssystem som syftar till att minska risken för olyckor i trafiken är idag ett stort och viktigt forskningsområde. Fordon förses i allt större utsträckning med förebyggande (ofta kallade aktiva) säkerhetssystem för att minska olycksrisken i trafiken och därmed minska antalet trafikolyckor med dödlig utgång på våra vägar. Några exempel är stabilitetsstyrning och stödsystem för att hålla fordonet i sin fil och för att undvika kollisioner med framförvarande fordon. I dag är det dock svårt att påvisa effekten av olika typer av aktiva säkerhetssystem och hur systemen bidrar till ökad säkerhet i trafiken. Provning av passiva säkerhetssystem är väl etablerad genom flera olika krocktestprogram, däribland EuroNCAP. Många privatbilister kan ta till sig begrepp som fyra stjärnor eller fem stjärnor för hur bra den passiva säkerheten är i ett fordon. Det är nu önskvärt att kunna testa aktiva säkerhetsfunktioner och presentera resultaten på ett överskådligt sätt, förklarar Jonas Jansson på VTI. 18

19 Provas i olika trafiksituationer Utvärdering av aktiva säkerhetssystem sker på olika sätt. Närmast verkligheten kommer utvärderingen om man provar fordonet i olika trafiksituationer för att se hur väl de aktiva säkerhetssystemen minskar riskerna. Volvo Technology, som arbetar med att ta fram avancerade tekniska fordonslösningar åt Volvokoncernen kommer att inrikta sitt arbete inom projektet mot tunga fordon. Aktiva säkerhetssystem spelar en viktig roll för tunga fordons trafiksäkerhet. Vi har inom tidigare och pågående forskningssamarbeten utvecklat nya aktiva/preventiva säkerhetssystem och metoder för provning och utvärdering är en viktig del i utvecklingen av säkerhetsfunktioner, säger Susanna Leanderson på Volvo Technology. Volvo Technology, SP och VTI är alla tre medlemmar i SAFER; Chalmers Fordonsoch trafiksäkerhetscentrum, berättar Jan Jacobson på SP. Projektet är ett bra exempel på aktuell forskning hos SAFER-medlemmar. Det finns också en tydlig koppling till den unika provbana för aktiva säkerhetssystem som planeras i Västsverige ETT MYCKET STARKT BILÅR nya personbilar - femte bästa året någonsin Rekord för lastbilsregistreringarna Rekord för dieselbilsregistreringarna Rekordhög dieselandel i december - 54,7% blev ett mycket bra bilår. Efter en mycket stark decembermånad passerade personbilsregistreringarna med god marginal nivån, vilket bara har skett fyra gånger tidigare i historien, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. De ökade lastbilsregistreringarna är glädjande och visar att den svenska konjunkturen är fortsatt stark, säger Bertil Moldén. Den ökade dieselandelen är bra för miljön eftersom en dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och förbrukar procent mindre bränsle än en bensinbil, säger Bertil Moldén. Under 2007 registrerades enligt preliminära siffror från BIL Sweden nya personbilar, vilket är en ökning med 8,4 % jämfört med Det gör 2007 till det femte bästa personbilsåret någonsin. Lastbilsregistreringarna totalt ökade under 2007 med 11,0 % till rekordnivån Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 11,8 % till , vilket är den högsta nivån någonsin. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 10,6 % till Rekordhög dieselandel Andelen dieselbilar av de totala nybilsregistreringarna nådde rekordnivån 34,6 % under Under 2006 var dieselandelen 19,7 % och under 2005 var den 9,7%. Under enbart december 2007 var dieselandelen 54,7 %, vilket är den högsta noteringen någonsin för en enskild månad och i nivå med den genomsnittliga dieselandelen i Europa. 19

20 TRAFIKSÄKERHETSARBETE KAN BLI MER EFFEKTIVT Vägtrafikinspektionen har utvärderat Vägverkets arbetssätt inom trafiksäkerhetsområdet. Utvärderingen visar att det finns flera områden där arbetet kan effektiviseras. Vägtrafikinspektionen anser att Vägverket, genom att låta bli att revidera hastighetsbesluten om 90 eller 110 km/tim på ett systematiskt sätt, inte har utnyttjat den mest verkningsfulla åtgärden för att nå etappmålet för trafiksäkerheten Vägverket bör göra en nationell översyn av hastighetsbesluten för att klarlägga vilken hastighet som bör gälla med hänsyn till vägens trafiksäkerhetsstandard. Översynen bör kompletteras med en handlingsplan för när arbetet ska vara genomfört. Vägverkets effektkatalog som bl.a. beräknar trafiksäkerhetseffekter av gjorda förbättringar på vägar och sidoområden, är föråldrad. Konsekvenserna blir minskad precision vid planering och val av åtgärder. Vägverkets insatser inom sektorsarbetet har betytt mycket för polisens, kommunernas och yrkestrafikens trafiksäkerhetsarbete. Däremot saknas en sammanhållen strategi för hur verket ska agera i sektorsrollen. Det finns även brister i uppföljningen och i uthålligheten när det gäller genomförda insatser. Kompetensen hos Vägverkets regioner har stärkts inom trafiksäkerhetsområdet, men huvudkontoret borde utveckla effektiva metoder för att sprida och tillämpa goda exempel från regionernas arbete. Vägverket delar i stort Vägtrafikinspektionens uppfattningar i sina rapporter och kan med tillfredsställelse konstatera att inom flera områden pågår sedan tidigare utvecklingoch förbättringsarbeten. Flera av dessa är klara inom kort, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. Några exempel på åtgärder som är klara i höst: - Revidering av effektkatalog - Hastighetsgränserna omprövas för närvarande i stor omfattning inför möjligheten att använda 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim - Generaldirektören har nyligen fattat beslut om att införa ett system för hantering av avvikelser. Syftet är att främja trafiksäkerheten genom att identifiera brister och genomföra åtgärder som förbättrar vägtransportsystemet. ÖVER HÄLFTEN AV DE ANSTÄLLDA I BILINDUSTRIN ARBETAR I FÖRETAG MED SVAG LÖNSAMHET Många svenska leverantörer till bilindustrin har det fortsatt jobbigt med svag lönsamhet och små vinstmarginaler. Det visar Teknikföretagens undersökning av 156 leverantörsföretag till bilindustrin, som nyligen presenterats. Undersökningen visar att leverantörernas rörelsemarginaler begränsades till 4,1 procent i fjol. Även kapitalavkastningen låg närmast kvar på samma låga nivå som 2005, runt 8 procent. De fortsatt svaga resultaten förklaras av en dämpad försäljning (+2,7 procent) i kombination med ökade material- och insatspriser. 20

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

Mot en hållbar utveckling

Mot en hållbar utveckling Södertörns Högskola Institutionen för Samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi Vårterminen 2013 Mot en hållbar utveckling Vad motiverar företag att arbeta för en bättre miljö? Av: Niklas

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar Cykel i medvind Om målsättningar och utvärderingar Förord Intresset för cykeln har ökat starkt under senare år. Det gäller för såväl människor i allmänhet som politiska organ, myndigheter och organisationer.

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3CC 0-100 på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. 18 Håller oljan på att ta slut? 2 Etanol

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * *

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * * HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK DIN GUIDE TILL LÖNSAM YRKESTRAFIK * 355 miljoner Så många ton gods transporterade svenska lastbilar år 2005. Av inrikes godstransporter

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer