GREEN HIGHWAY magasin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GREEN HIGHWAY magasin"

Transkript

1 sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena

2 GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa om ett samarbete mellan kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim. Ett 45 mil långt samarbete som skär genom tre regioner och två länder, från Sundsvall till Trondheim Green Highway. EU såväl som den svenska och norska regeringen har alla formulerat ambitiösa och utmanande mål relaterade till minskad klimat- och miljöpåverkan från transporter. Det skulle kunna innebära svårigheter och hinder, men vi väljer att se det som en möjlighet. Möjlighet till regional utveckling och tillväxt för våra företag och möjlighet att förbättra miljön för såväl oss som bor och verkar i våra regioner, som för våra besökare. Green Higwhay är också av infrastrukturministern i både Sverige och Norge utpekad som ett prioriterat stråk för eltrafik, vilket underlättar utmaningen att skapa en fossilbränslefri transportkorridor från kust till kust. Läs om satsningen, våra viktiga och innovativa partners och de medaktörer som alla bidrar till att vi kan nå vår målsättning att minska beroendet av fossila bränslen och skapa förutsättningar för transporter på förnyelsebar energi. Och vem vet kanske är du vår nästa samarbetspartner i Green Highway? AnnSofie Andersson Kommunstyrelsens ordförande i Östersund Rita Ottervik Ordfører Trondheim kommune Magnus Sjödin Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall Innehåll Därför behövs Green Highway 3 Nedladdat 6 Ladda smart 8 Tuffa tester i Östersund 10 Sundsvall satsar på elbilar 14 Med lax i tanken 16 Bussar på biogas 17 Ny biogasanläggning 18 Nedladdat 19 Eltaxi i Trondheim 20 Elbilar i hemtjänsten 21 Nu satsar vi på att bli koldioxidpositiva 22 Målrakan 24 Utgivare: Green Highway Produktion: Redaktör Janna Thalén; Form & original Syre; Tryck Berndtssons.com Medverkande skribenter: Elisabet Aagård, Helena Bredberg, Janna Thalén. Foto/illustration: Tommy Andersson, Anders Ericsson/Jämtkraft, Gösta Fries, Helene Gedda, Hampus Lundgren/DN /Scanpix, IstockPhoto, Sandra Lee Pettersson, Kristian Pohl. Vill du veta mer om Green Highway? Läs Green Highways nyhetsbrev. Anmäl dig på Sid 2

3 Green Highway >> visar vägen Trots att klimatfrågan står högt på den globala agendan är transportsektorn fortfarande till största delen beroende av fossila bränslen. E14 mellan Sundsvall och Trondheim är världens längsta sträcka anpassad för elfordon och ett viktigt steg på vägen mot en fossilbränslefri transportkorridor. Sid 3

4 >> Trondheim Östersund Sundsvall Oljeberoendet är stort. Drygt 90 procent av flyg-, tåg- och vägtransporter drivs på fossila bränslen. Ur ett miljö- och klimatperspektiv är det transportsektorn som är den stora utmaningen. När det gäller uppvärmning av hus har omställningen mot förnyelsebart gått fortare. Tidigare hade de flesta hushåll oljepanna som idag, åtminstone i Jämtlandsregionen, i hög grad är utbytt mot fjärrvärme producerad av förnyelsebar energi eller andra förnyelsebara alternativ. Nu har turen kommit till transportsektorn där satsningar som Green Highway är av stor betydelse. Green Highway är ett samarbete mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim tillsammans med främst kraftbolagen på de olika orterna. Målsättningen är att skapa en fossilbränslefri transportkorridor mellan Sundsvall och Trondheim likaså att visa att investeringar i grön teknik stärker ekonomin samt bidrar till hållbar tillväxt och minskad klimatpåverkan. I förlängningen kan det handla om exempelvis utsläppsfria destinationer som är attraktiva både för boende och turister. I avvaktan på nationella definitioner, något som vi efterfrågat länge, strävar vi efter en så liten användning av fossila bränslen som möjligt. Idag innebär det en satsning på elfordon och höginblandade bränslen som bland annat biogas och etanol, förklarar Anne Sörensson, delprojektledare för Green Highway i Östersund. Regionen producerar en stor andel förnyelsebar energi genom framför allt vind- och vattenkraft vilket innebär en stor potential för elfordon att köra på grön el. E14 Sundsvall-Trondheim är utsedd till en av två nationella teststräckor för att underlätta elbilskörning mellan Sverige och Norge. Andra viktiga områden är produktion av biogas där Green Highway stimulerar biogasprocessen genom att kommunerna köper biogasfordon. Green Highway ordnar också informationstillfällen för att stötta satsningar som biogasanläggningen i Trondheim, som beräknas öppna 2013, och den planerade anläggningen i Sundsvall. Även om Green Highway till det yttre ofta förknippas med en konkret vägsträcka handlar det i själva verket om ett samarbete mellan de olika länen Västernorrland, Jämtland och Tröndelag över landsgränsen. Genom att sprida information, medverka till olika processer och fungera som en nätverksarena arbetar Green Highway med att skapa förutsättningar för en förnyelsebar och energieffektiv transportkorridor. Och Anne Sörensson efterlyser fler medaktörer som vill satsa på att bli fossilbränslefria: Vi lyfter gärna företag som goda exempel och lånar ut vårt varumärke i syfte att stärka dem i valet att bli fossilbränslefria och energieffektiva. Ju fler vi blir som arbetar med den här frågan desto större är chansen att vi når målet. Tänk om vi, precis som på uppvärmningssidan, kan bli fossilbränslefria i den här regionen och få en stad med mycket låg bullernivå och renare luft, säger Anne Sörensson avslutningsvis. Text: Janna Thalén Green Highway är världens längsta sträcka anpassad för elbilskörning med nio laddstationer längs med E14, ett trettiotal laddplatser i Östersund samt flera hundra laddplatser i Trondheim. Nu finns också totalt åtta snabbladdare i regionen; i Östersund, Meråker, Trondheim samt Åsarna. Gösta fries Sid 4

5 Tomas Kåberger: Asien tar täten När Kina har satsat på att utveckla tekniska lösningar för att möjliggöra ekonomiskt välstånd för alla kineser har man också bidragit till lösningar av världens resursproblem. Kina har i dag mest vindkraft av alla länder, man tillverkar mest solceller av alla, man har mer solfångare per invånare än Europa och flest elfordon per invånare av alla länder i världen. I Kina byggs också de effektivaste överföringsledningarna för el över långa avstånd. Denna industriella utveckling i stor skala har lett till att kostnaderna sjunkit för lösningar vi länge har drömt om. Kina tillsammans med enstaka länder i EU, främst Tyskland och Spanien, har gjort heroiska insatser för att göra fortsatt global ekonomisk utveckling möjlig. De har betalat för utveckling av industrier som nu kan erbjuda vindkraft och solel till priser långt under vad de flesta har trott är möjligt. Det går nu att se möjligheter för världens fattigaste att få en god levnadsstandard och samtidigt utrymme för fortsatt ekonomisk utveckling i Europa. Med bio-, sol- och vindenergi och effektiva elfordon kan ekonomin åter växa utan att fossilbränslepriser, klimatförändringar eller kärnkraftolyckor slår tillbaka mot de ekonomiska framsteg som har nåtts. Högre takt i konsumtionen av olja och kol driver upp priset. Högre takt i konsumtionen av el från sol och vind har istället visat sig sänka kostnaderna genom att industriell erfarenhet ger effektivare teknik och lägre tillverkningskostnader. I stället för negativ återkoppling på ekonomisk tillväxt kan vi avnjuta den positiva återkopplingen att ökad tillväxt skyndar på prissänkningarna. Tomas Kåberger är ordförande för stiftelsen Japan renewable energy foundation och arbetar med strategiska energifrågor på Chalmers. Han var generaldirektör för Energimyndigheten 2008 till Källa: 9 aug /50 Energiminister Anna-Karin Hatt Kristian pohl För att ställa om till ett klimatsmart och klimatneutralt Sverige så har regeringen antagit en väldigt djärv målsättning om att vi till 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. Men att bara ställa om våra fordon är ju inget självändamål i sig utan målet är faktiskt till för att möta den största utmaningen, att Sverige till 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären överhuvudtaget. Dit når vi inte om vi inte ställer om vår transportsektor. Saxat ut Miljöaktuellt 4 juli 2012 www. miljoaktuellt.idg.se Anders ericsson/jämtkraft Fossilfri Fordonsflotta Det är ett tufft mål men nödvändigt år 2050 ska Sverige vara klimatneutralt har regeringen bestämt. Ett avgörande steg på vägen är den utredning som tillsats, Fossilfri fordonsflotta - ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser, och som ska kartlägga möjliga handlingsalternativ och åtgärder för hur Sverige ska nå en fossilfri fordonsflotta, och det redan till Thomas B. Johansson, professor i energisystem vid Lunds universitet, har utsetts till särskild utredare och är ansvarig för att leda arbetet. Han konstaterar att uppgiften är gigantisk: I Sverige går 95 procent av transporterna på fossila bränslen, något som vi nu ska förändra radikalt på bara 18 år. Det är dock inte realistiskt att tro att vi kommer att vara helt fossilfria då huvuddelen av våra fordon importeras från länder som inte är fossilfria, så en viktig fråga att hantera är hur vi ska se på detta. Utredningen kommer att spänna över allt från tillförsel av energi till fordonsflottan, infrastrukturen, fordonen och olika slags trafik. Gruppen ska också studera de samhällsekonomiska effekterna av omställningen och även titta på finansieringen av de åtgärder som föreslås. Ska klimatproblematiken få en lösning måste hela världen ställas om och det här arbetet som Sverige nu gör är en integrerad del, menar Thomas B. Johansson som ser med tillförsikt på processen: Väldigt många, för att inte säga alla, som bidrar till arbetet med utredningen är mycket positiva och betonar vikten av att det här steget nu tas. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande den 31 oktober Gösta fries Sid 5

6 Nedladdat En jämtländsk biogaspionjär Teslan tar täten Vad är lättare och mjukare att färdas i än en Rolls Royce, med körglädje som en sportbil och är snålare än en Toyota Prius? Jo, den eldrivna sedanen Tesla Model S som av den amerikanska biltidningen Motor Trend har utsetts till Car of the Year Enligt tidningen lastar Teslan dessutom som en suv och är bland det snabbaste som tillverkats i USA. Det är första gången i tävlingens 64-åriga historia som förstaplatsen tas hem av en bil som inte drivs av en förbränningsmotor. En i sanning märkvärdig bil konstaterar Motor Trend. El vs fossilt 10:12 Om du jämför dina erfarenheter av att köra elbil med att köra en konventionell bil, vad tycker du då om elbilen? Passagerarkomfort Förarkomfort Hur den fungerar Buller i bilen Buller i omgivningen Driftskostnader Körglädje Utsläpp Acceleration Värme Hastighet Inbromsning Räckvidd Imma/fukt på ruta % Elbilsförararnas erfarenheter i Östersunds kommuns och Jämtkrafts demonstrationsprojekt för elbilar som stöds av Energimyndigheten. Svar: 82 Mycket sämre Något sämre Ungefär lika Något bättre Mycket bättre Antal elbilar 25 st: 12 Peugeot I-On 8 Renault Kangoo ZE 2 Nissan Leaf 2 Opel Ampera 1 Citroën C-Zero Östersund var tillsammans med Boden först ut bland norrlandskommunerna med att producera biogas till fordonsbränsle. Redan 2007 öppnade biogasmacken vid Gövikens avloppsanläggning och idag är det cirka 300 fordon som tankar biogas i Östersund. Anläggningen i Göviken byggs nu om vilket ger en bättre lagerkapacitet. Det kommer biogasbilisterna till godo genom högre tryck vilket innebär att det går i mer gas i bilens gastank. Vi kan ta till vara på överskottsgas när vi i perioder har stor tillgång på avloppslam, vilket medför att vi totalt får mer gas till försäljning fördelat över året. I dag eldar vi denna gas, säger Örjan Jervidal, chef Teknisk förvaltning, Östersunds kommun. Man börjar ändå närma sig taket när det gäller biogasproduktionen. Därför har Östersunds kommun tagit fram en biogasstrategi som bland annat beskriver hur kommunen bör arbeta för att få tillgång och efterfrågan på fordonsgas att mötas och hur man kan verka för ökad användning av fordonsgas. Den 10/12 kl år 2012 invigdes en ny snabbladdare i Meråker, cirka 80 km från Trondheim. Laddaren blir den femte snabbladdaren i Trondheimsområdet. Bästa elbilskommun Östersunds kommun, i samarbete med Jämtkraft, utsågs till årets elbilskommun 2011 och Sveriges näst bästa elbilskommun 2012 av Gröna Bilister. Sid 6

7 Nedladdat Fler vill ha supermiljöpremie Under hösten har intresset för supermiljöbilar tagit fart. Fler vill äga en bil med låg klimatpåverkan, max 50 gram koldioxid per km, vilket i praktiken betyder en pluginhybrid eller en ren elbil. Nya modeller har kommit ut på marknaden vilket sannolikt bidragit till huggsexan om premien. Till och med september i år har det sålts 588 bilar jämfört med 178 bilar under hela förra året. Under 2012 betalar Transportstyrelsen ut 20 miljoner kronor till totalt 500 nya ägare av supermiljöbilar, men fler står på kö och Transportstyrelsen har ansökt hos regeringen om ytterligare 2 miljoner kr. De som väljer att köpa en supermiljöbil under sista kvartalet i år får vackert vänta på sin premie till nästa år då Transportstyrelsen förhoppningsvis får tillskott i kassan. Under 2013 beräknas 80 miljoner kr betalas ut i supermiljöbilspremier och år 2014, 100 miljoner kr. För en privatperson är premien alltid kr. Timbuktu mäter krafterna i Zero Rallyt. Zerorally Den juni 2012 och för fjärde året i rad hölls världens förmodligen största rally för bilar på enbart förnybart bränsle Zero Rally. Tävlingen, som är öppen för elbilar, vätgasbilar, laddhybrider och biobränslebilar, gick längs med Green Highway från Sundsvall till Trondheim. Under två dagar fick 56 ekipage genomföra en serie övningar och tävla i bland annat backkörning, autoslalom och landsvägskörning på väg mot målgång. Det blev en rafflande måluppgörelse i Trondheim där Mads Østberg med 1,1 sekunders marginal vann över tvåan Patrick Sandell. På tredje plats, bara två sekunder efter segraren, kom Marius Aasen. Samtliga tre pristagare körde Tesla Roadster, den bil som vunnit flest gånger i tävlingens historia. Zero Rally är en fantastisk manifestation av bredden i förnybara drivmedel, och visar hur snabbt vi faktiskt kan ställa om vår fordonspark, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister, som själv deltog i tävlingen med en etanoldriven, fyrhjulsdriven Audi. Bland övriga deltagare märktes den norska skidåkaren Björn Dählie och rapparen Timbuktu. Zero Rally 2012 arrangerades av Zero, Green Highway, Gröna Bilister, Svenska Bilsportförbundet samt Norges Bilsportförbund Vinnaren slår rekord I Norges teknikhuvudstad Trondheim säljs flest elbilar i hela Norge mätt efter marknadsandel. Vinnaren av Miljöbilsutmaningen, bilfirman Witro Bil, har sålt elbilen Nissan Leaf för närmare en halv miljard under Norge är ett unikt land. Det erkänner han, Geir Holum på bilfirman Witro Bil. Unikt på så sätt att det är så förmånligt att köpa elbil. På några få år har nämligen Norge seglat upp som en av de elbilvänligaste nationerna i världen. Den som köper en elbil får en statlig miljöbilspremie, slipper betala moms och registreringsavgift, det är gratis årsavgift och så vidare. Det finns inget annat land som har lika förmånliga erbjudanden till elbilsköpare. Ytterligare en anledning till att Geir Holum och hans kollegor har lyckats så bra är försäljarnas egen entusiasm. Vi som arbetar i bilbranschen måste förstå att om vi ska sänka utsläppsnivåerna så måste vi sälja fler elbilar. Det är viktigt att bilbranschen globalt tar ett ansvar. Som exempel fick vi för två veckor sedan, som den första bilhandlaren i Europa, visa upp en elektrisk varubil som kommer nästa år. Tänk om...alla fordon var elfordon, så skulle de svenska personbilarna förbruka 13 TWh energi i stället för 45 TWh en energibesparing som motsvarar cirka 10 procent av all energi som förbrukas i Sverige....alla Sveriges 4,5 miljoner bilar var elbilar, så skulle det räcka med 600 vindkraftverk för att täcka hela behovet av energi. Det skulle då motsvara cirka 8 procent av Sveriges totala elanvändning. Källa: Svensk Energi. Geir Holum Sid 7

8 nästa generations laddstationer är här Sandra lee pettersson Snabbare smartare Glöm två hål i väggen. Nu handlare det om intelligenta laddstolpar synkade med den teknik som biltillverkarna levererar. Nästa steg är uppkoppling mot det mobila telekomnätet och så småningom betalsystem. Livet som elbilsförare har aldrig varit enklare. Östersund är välförsedd med laddmöjligheter och det tack vare ett framsynt energibolag och en kommun som tidigt tagit klimatfrågan på allvar. Mikael Hagman, projektledare på Jämtkraft, tar en av bolagets många elbilar till hjälp när han ska visa hur den senaste smart- och snabbladdningen fungerar. Bilen är ljudlös så när som på ljudet mot asfalten och vi rör oss smidigt på gatorna medan vi diskuterar framtiden för elbilar och den senaste smartladdningen. En lösning som Mikael Hagman beskriver som en dörröppnare till det intelligenta hemmet. Genom elnätet kan man nu hålla koll på drift och underhåll. Laddstationerna går att fjärrstyra och uppgradera med modern teknik, förklarar Mikael Hagman. Det öppnar också möjligheter för nya affärsmöjligheter. För närvarande är det gratis att tanka el på sponsrade laddplatser eller hos större företag som äger sina stolpar, men i framtiden kan scenariot vara att man betalar för hur snabbt man vill ladda och då hanterar smartladdning både kostnader och laddning. Den senaste modellen av smartladdning går att ansluta till alla typer av betal- och backofficesystem, berättar Mikael Hagman och demonstrerar hur debiteringen kan komma att gå till genom att hålla sin mobil mot Mode 3-laddaren. Jämtkraft tillsammans med Östersunds kommun och Green Highway var tidigt ute med att identifiera eldrift som en av flera möjliga alternativ till fossila bränslen. I finanskrisens spår och efter bilindustrins totalkrasch för ett par år sedan sattes första generationens laddstolpar upp i samarbete med olika företag i regionen. Då krävdes det att man hade med sig en sladd i bilen att koppla in på stolpens urtag, sedan dess har det hänt mycket. Bilindustrin har Sid 8

9 Vi har investerat i åtta laddstolpar och har själva en elbil för varutransporter. I diskussion med Jämtkraft har vi försökt göra en bedömning av behoven på elbilssidan och hoppas klara av en första våg. Det är ett sätt att sörja för framtida kunder och en del av det miljöarbete som genomsyrar hela vår verksamhet. Kent Kristoffersson ICA-handlare, ICA MAXI Östersund enats om en standard, och idag hänger en laddhandske på stolpen med fast kabel som passar alla elbilar. Jämtkraft har också bidragit till norra Europas första snabbladdningsstation vid Lillänge, ett köpcentrum strax utanför Östersunds stadskärna. På 20 minuter går det att ladda 80 procent av batteriet. Nyligen öppnade landets åttonde snabbladdare i Åsarna, på vägen mot fjällvärlden (läs mer här intill). Att bygga ut laddinfrastrukturen är centralt menar Mikael Hagman: Möjligheterna att ladda bilen ska redan finnas tillgängliga när konsumenterna är redo att köpa elbilar. Hur ska de annars kunna använda sina nya bilar? Vi svänger in vid Jämtkrafts huvudkontor. Mikael Hagman kopplar in bilen mot elnätet och snart är den redo att tyst glida ut på Östersunds gator igen. Text: Janna Thalén Så funkar det: Olika modeller för laddning Mode 2-laddning använder vanliga eluttag. Säkerhetsnivån höjs med hjälp av en kontrolldosa på laddningskabeln och bilens kontaktdon. Mode 3-laddning är den säkraste varianten av fordonsladdning idag. För den krävs specifik utrustning, både på uttagssidan och vid fordonets elintag. Information skickas kontinuerligt mellan uttag och fordon. Mode 4-laddning innebär att bilen ansluts mot elnätet via en snabbladdare. CHAdeMO och Combined Charge System är två standarder för likströmsladdning. BTEA satsar på snabbladdare I Åsarna finns länets andra snabbladdare för elbilar, strategiskt placerad för alla som passerar på väg till eller ifrån fjällen. Alldeles intill står också en laddstolpe för långsammare laddning av hybridbilar. Laddstationen med de båda laddarna är placerad längs E 45 alldeles utanför fönstret till BTEAs kontor, ett elnätsföretag med lite drygt 7000 kunder fördelade på tre kommuner i regionen. Det är också BTEA som tagit initiativ till och finansierat de nya laddmöjligheterna som tillsammans kostat ca kr. Vi vill skapa förutsättningar för elbilar och kan på det här sättet stödja den utvecklingen. Det ligger i vårt eget intresse att det blir fler elbilsanvändare men det kräver också att vi kan säkra upp och leverera mer effekt, säger Jörgen Mattsson, teknisk chef på BTEA. Snabbladdaren invigdes i slutet av november och tillsvidare bjuder BTEA på energin för att gå elbilsägarna till mötes. En av användarna är Jämtkraft som BTEA har mycket samarbete med. Jämtkraft bygger vindkraft på Mullberget i Rätan som ligger inom vårt elnätsområde. De använder en elbil i det projektet och har redan laddat flera gånger hos oss. Nu går det att göra ett blixtbesök i Rätan, vilket inte varit möjligt förut, berättar Jörgen Mattsson. BTEA planerar även att framöver satsa på egna elbilar. Främst någon form av skåpbil för montörerna, men också kanske en personbilshybrid. Jörgen Mattsson efterlyser dock fler snabbladdare. Förhoppningsvis kan vi inspirera Härjeån eller andra mindre elnätsföretag att också satsa på en snabbladdare så att det går att åka exempelvis söderut, mot Dalarna. Text: Janna Thalén Smartladdningsstationer Har växelströmsladdning med 16 ampere 230 volt. Stolparna har fast kabel med rätt kontakt till bilen. På en timmes laddning får man två mils körning. Stationerna är uppkopplade och fjärrstyrda så att de kan uppgraderas och underhållas på distans. Kan anslutas till alla typer av betal- och backofficesystem. Snabbladdningsstationer Har likströmsladdning enligt CHAdeMo-standard. Det finns två olika laddeffekter 20 kw och 50 kw minuter tar det att ladda ett tomt batteri. Stationerna är uppkopplade och fjärrstyrda så att de kan uppgraderas och underhållas på distans. Kan anslutas till alla typer av betal- och backofficesystem. Sid 9

10 Test Arena VTC Östersund Winter City TEST ARENA Den eldrivna snöskotern ElMacchina, som tagits fram av VTC, är ett sätt att i Winter City Test Arena testa och verifiera elektrifierade fordon, då systemet utsätts för extrema förhållanden. Lärdomar som kommer andra företag och branscher till godo i takt med att utvecklingen av elektrifierade fordon går framåt. Sid 10

11 I Östersund finns en av landets främsta testarenor för miljöfordon. Hit kommer företag från hela landet för att testa sina produkter i stadsmiljö. Allt från enskilda komponenter till hela fordon sätts på prov i Winter City Test Arena. Winter City Test Arena har satt Jämtland på fordonskartan. Här samverkar ett antal företag som specialiserat sig på analysarbete för att säkerställa driftsäkerheten hos framtidens el- och fossilfria fordon. Med stora aktörer som SAAB, Vericate, Jämtkraft och branschklustret VTC, där 35 fordonsrelaterade företag bildar nätverk med näringsliv, universitet och myndigheter har man täckt in det mesta. Tillsammans representerar vi stor kompetens inom fordonsindustri. Dessutom verkar vi i en naturlig, urban vintermiljö. Det ger oss unika förutsättningar att testa alla typer av fordon i stadsmiljö och i vinterklimat. Det är det som är styrkan i Winter City Test Arena, säger Torbjörn Bäckström, vd på Vericate. Idag erbjuder man avancerade och kundanpassade tester, verifiering, service, teknisk konsultation och utbildning kring eldrivna fordon. Det finns till exempel bara två EMC-labb (som mäter elektromagnetiska störningar) i landet, varav ett ligger hos SAAB i Östersund. Våra uppdragsgivare vill oftast inte synas. Inom vår bransch är det mesta lite hemligt oavsett om man arbetar mer försvarsinriktat eller med civila kunder, berättar Torbjörn Bäckström. Vericate har sedan slutet av 2007 genomfört tester av en mängd olika fordon. Tester görs såväl inomhus som utomhus. Genom körprov i daglig trafik med ett simulerat, normalt användningsområde, kan man testa både inre och yttre komponenter på lastbilar och bussar. I det egna motorlabbet görs bland annat emissionsmätningar för att analysera avgasutsläpp, bromsprovning och effektmätningar i chassidynamometer. Vi testar fordon som kommer ut på marknaden om två år. Det har blivit många bussar, i genomsnitt har vi tre fyra bussar som testkörs hela tiden. Torbjörn Bäckström förklarar att man sedan starten har arbetat aktivt för att locka hit miljöfordonstillverkare. Det vanligaste är etanol-, biogas- och biodieselfordon, till exempel RME som är gjort av rapsolja. Biogasfordon dominerar testverksamheten. Testperioderna varierar mellan någon vecka upp till ett och ett halvt år. Just nu kan den som är skarpsynt upptäcka biogasbussarna som testkörs för Scania på Östersunds gator. Vi kör 2- eller 3-skift och ambitionen är att smälta in i miljön så mycket som möjligt. Men vid något enstaka tillfälle i början reagerade folk, till exempel på att de inte fick stiga på en buss som stannade på hållplatsen. Numera försöker vi vara tydliga med att bussarna inte är i trafik, säger Torbjörn Bäckström. Biogasmacken i Göviken har varit viktig för infrastrukturen, till och med en förutsättning för att testverksamheten skulle växa. Utan macken hade vi inte fått de uppdragen. Vi har ett bra samarbete med kommunen som driver macken. De kan hålla en jämn produktion och vi är flexibla och tankar på nätterna, konstaterar han. Text: Helena Bredberg Sid 11

12 Test Arena En lättviktare som kan bli storfavorit Fakta: Körkort: AM (Moped klass 1). Antal platser: förare och två passagerare. Storlek: 3 4 ZBees ryms på en vanlig parkeringsplats. Vikt: 230 kg. Maxfart: 45 km/h. Förbrukning: 4 kwh/100 km, ca 40 öre/mil. R äckvidd: 35 km/batteripack. Laddtid: 45 min, från tomt batteri 60 min. Säkerhet: 3-punktsbälte, krockzon fram, hög energiupptagning i struktur, sidokrocksbalk, bakre stötfångare, stol fastmonterad i golv och tak. Idén hade funnits i många år. För två år sedan blev den verklighet, det eldrivna cityfordonet ZBee. Just nu testas två av dem i Östersunds kommun. ZBee Det eldrivna cityfordonet ZBee rullar nu på gatorna i Östersund. Under en testperiod på 1,5 år ska fordonet prövas av kommunen i vinterklimat. Vericate en av hörnpelarna i Östersund Winter City Test Arena utför tester och service. Göran Folkesson, vd och en av grundarna av Clean Motion, företaget som utvecklat fordonet. Vi valde Östersund som testarena eftersom vi vill få en ordentlig utvärdering av hur de fungerar i ett vinterklimat med snö och kyla, säger han. Tankarna på ett lätt och energisnålt fordon har Göran Folkesson haft ett tag. Tillsammans med ett gäng människor från bilbranschen och nyutexaminerade ingenjörer, tog han steget och startade Clean Motion. I företaget finns även Görans far, Hans Folkesson, en profil inom svensk och internationell fordonsindustri, som lämnade bilbranschen på grund av oron för klimatutvecklingen. Arbetet med att utveckla produkten har haft en grundläggande problemställning slöseriet av resurser. Det är ett stort energislöseri att köra omkring med väldigt stora bilar i stadstrafik, dessutom ofta ensam. Det är vikten som förbrukar energi, säger han. Varför åka runt med ett och ett halvt ton bil som väger gånger mer än den nytta den ger? En annan aspekt var att det inte fanns något bra alternativ mellan cykel och bil. Man kan gå eller cykla korta sträckor och en cykel väger ca 15 kg. Nästa steg är en bil som väger 1500 kg. I de sydligare länderna använder man ofta skotrar och motorcyklar, men problemet med en liten 2-taktsmotor är avgaserna, säger Göran Folkesson. Så här tror vi att vår ZBee kan fylla en lucka på marknaden som ultraeffektivt eldrivet fordon. Vi ska ner i vikt ytterligare, till 200 kg är målet. Och det är just korta avstånd som blir mest intressanta. Statistik visar att 90 procent av alla bilresor är kortare än 5 mil, 80 procent är kortare än 1,5 mil. Men hur ser energiförbrukningen ut då? Jo, en ZBee drar cirka 40 wattimmar per kilometer. Det kan omvandlat jämföras med 4 cl per mil och man kör 25 mil på en liter. Det illustrerar det energislöseri som vanliga bilar representerar, konstaterar Göran Folkesson. ZBeen är utformad för att köras i stadstrafik. Den har tre hjul, är väderskyddad med öppna sidor och ska vara enkel att ta sig in i och ur. Utifrån den miljö och hastighet den är avsedd för, max 45 km/tim, anses ZBeen ha bra krockegenskaper. Karosserna är tillverkade i ett plastkompositmaterial som är både starkt och lätt. Fordonet klassas som moped och för att få köra krävs EUkörkort eller vanligt körkort. Vi har valt att sätta in bälten och då är det inget hjälmkrav. Det får plats tre passagerare och lite packning. Text: Helena Bredberg Sid 12

13 Test Arena EMC-labbet På Saab i Östersund finns ett unikt EMC-labb (Electromagnetic compatibility) med fokus på problemlösning. Hit vänder sig både svenska och internationella kunder inom såväl försvarsindustri som den civila industrin. Här testas hur olika delar i ett system fungerar ihop för att åstadkomma bästa möjliga funktion och säkerhet. Labbet är helt avskärmat från elektriska störningar utifrån, och här mäter man och kontrollerar så att fordon och andra utrustningar klarar av de krav som ställs för olika standarder. Det är inom de militära standarderna man är unik i landet. Rent praktiskt testar man hur stora störningar ett system får ge och hur mycket störande signaler det klarar. Marcus Helander, sektionschef vid EMC-labbet, berättar att det inom fordonsindustrin utvecklas allt fler nya, miljövänligare bilar. Här hjälper vi till att göra mätningar. Ju mer eldrift och elektronik som kommer, desto större utmaningar blir det för att uppnå en störfri miljö. Det är mycket som ska fungera tillsammans. När det gäller elfordon har vi både varit med och utvecklat och mätt på eldriftslösningar för personbilar och för större maskiner, som ännu inte finns på marknaden. Vi har också tagit fram en prototyp för en elskoter, som skulle kunna användas till kortare turer vid exempelvis liftanläggningar. Det som utmärker Saab i Östersund och som lockar stora kunder från bland annat Italien, Sydafrika, Asien, USA och Tyskland är problemlösningen att man kan åtgärda eventuella fel och brister som visar sig och sedan testa på nytt. Vid sidan om labbet har vi en konsultverksamhet där vi går in och hjälper aktörer att hitta konstruktionslösningar. Vi är erkänt bra på att åtgärda problem. Rent generellt handlar allt vårt arbete på Saab i Östersund om att integrera lösningar, säger Marcus Helander. Text: Helena Bredberg Vericate & VTC startar elbilsutbildning på webben Ny teknik ställer nya krav på kunskap. Nu kan den som behöver generella kunskaper om elbilar gå en nätbaserad utbildning som tagits fram av Vericate på uppdrag av VTC och Energimyndigheten. Det är en ren utbildning i handhavande som vänder sig både till mekaniker och brukare; alltså de som regelbundet kommer i kontakt med el- och hybridfordon. Det kan vara till exempel kundmottagare, reservdelspersonal, vagnparksägare, bilpooler och myndigheter. Utbildningen lanserades strax före sommaren och är unik i sitt slag. Hittills har man mötts av stort intresse hos bland andra gymnasieskolor, inköpare, kommuner och generalagenter. Att utbildningen ges via internet gör den enligt arrangörerna mer flexibel, effektiv, tillgänglig och inte minst klimatsmart. Är du intresserad och vill veta mer, kontakta Pär Brink, , Den störningsfria miljön i EMC labbet Sid 13

14 Sundsvall laddar batterierna Sundvalls kommun har förstärkt sin fordonsflotta med åtta elbilar. På Sundsvalls gator rullar nu totalt 150 fordon som drivs med el och biogas. Sid 14

15 Fram till 2020 ska Sundsvalls kommun ha sänkt koldioxidutsläppen i de egna transporterna med 90 procent. De nya Renault Kangoo-bilarna blir starten för vår elbilssatsning, säger Kent Lundström, fordonsstrateg på Sundsvalls kommun. En elbil är ungefär dubbelt så dyr som en vanlig besinbil i inköp. Sundsvalls kommun medverkar dock i ett nationellt utvecklingsarbete där Energimyndigheten delfinansierar satsningen på elbilar. Vi hyr också batteripacket av Renault och betalar en månadskostnad för bland annat assistans samt uppgradering av batterierna vilket gör driftskostnaderna låga, förklarar Kent Lundström. De nya elbilarna är rena elbilar, det vill säga inga plug-in hybrider. Tanken är att elbilarna ska vara ett komplement till de biogasdrivna fordonen. En upphandling av biogasdrivna bussar är på gång, liksom att köpa in fler biogasdrivna personbilar. Ambitionen är att byta ut kommunens 211 personbilar till biogas under en femårsperiod med start Kommunens satsning på miljöklassade fordon är något som också uppmärksammats av Miljöfordonsdiagnos som nyligen utsåg Sundsvalls kommun till nationella vinnare i klassen störst förändring i antalet biofordon. Text: Janna Thalén Fyra av elbilarna ingår i kommunens bilpool som har totalt 38 bilar varav 35 stycken går på förnyelsebart bränsle. Under 2011 gjordes 9500 bokningar av totalt 542 användare. Samording av bilkörandet är ett sätt för kommunen att minska tjänstetransporterna och därmed belastningen på miljön, berättar Anna From, ansvarig för bilpoolen. Snabb energi på tjugo minuter En snabbladdare var 5-7:e mil längs hela Green Highway. Det kan bli verklighet om Energimyndigheten säger jag till den ansökan som lämnades in i december och som omfattar ett fyra år långt projekt med start under första kvartalet Det är energibolagen Sundsvalls Elnät och Jämtkraft, tillsammans med bland annat Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet, som står bakom förslaget på en satsning på laddinfrastruktur från Sundsvall till Trondheim. Genom att erbjuda elbilsförarna möjligheten att köra från kust till kust eller att kombinera elbil med att till exempel ta tåget tillför vi på det här sättet ytterligare en dimension i arbetet med en fossilbränslefri transportkorridor, säger Göran Hamlund, utvecklingsstrateg på Sundsvalls Elnät. En viktig del i satsningen blir forskning kring förändrade beteenden, vad som krävs för att vi som konsumenter ska våga satsa på att köra elbil och vad som påverkar våra beslut. Trygghet är avgörande, menar Göran Hamlund: Idag vågar folk inte köpa elbil för att de inte litar på att det finna laddstationer. Och infrastrukturen byggs inte ut för att elbilarna är för få. Det är lite av hönan eller ägget, vilket vi vill ändra. Göran Hamlund kallar Green Highway för en demonstrationssträcka. De erfarenheter och den kunskap som följer i spåren av att vara tidigt ute med ny teknologi ska kompetensåtervinnas och återföras till andra liknande projekt, något som Energimyndigheten ser som avgörande. Ett resultat kan exempelvis vara att vårt arbete bidrar till att bilindustrin landar i en gemensam standard för elbilar, konstaterar Göran Hamlund. Text: Janna Thalén Sandra lee pettersson Sid 15

16 Gösta fries Ingen risk för soppatorsk tanka lax I den nya biogasanläggningen på Skogn i Nordtröndelag ska restprodukter från laxuppfödning bli till flytande biogas. Nästa steg är att producera gas från tång. Biogasen är på väg att bli en del av oljelandet Norges framtid. Vi vill gärna bli Norges biogashuvudstad, säger Håvard Wollan, vd för Biokraft AS, i soldiset uppe vid Trondheims fästning. Solen står lågt, utsikten över Trondheim och fjorden är magnifik. Biokraft AS har en biogasanläggning längre ut i Trondheimsfjorden, i Selva. Men Håvard Wollan väntar i dagarna på att de sista pusselbitarna ska falla på plats och på klartecknet för byggandet av en ny anläggning på Skogn i Nordtröndelag på sikt den största i sitt slag i Norge. Det kommer att bli en anläggning som i huvudsak omvandlar restprodukter från laxuppfödning och papperstillverkning till flytande biogas. Vi har laxuppfödning längs hela kusten så det är naturligt att ta råmaterialet därifrån, säger Håvard Wollan Håvard Wollan företräder en industri som hittills haft en lite undanträngd roll i Norge och han förklarar det med att Norge länge kunnat luta sig mot sina oljetillgångar. Men nu satsas det. Kanske är biogasen framtiden? Det är i alla fall en del av framtiden. Biogas kommer inte att kunna ersätta oljan, men är ett litet men viktig steg mot att styra användningen mot förnyelsebara bränslen. Vi står inför en stor utmaning att kunna effektivisera uttaget av biogas, det vill säga att få ut mer biogas av själva processen för att det ska bli konkurrenskraftigt. Sid 16

17 En annan utmaning handlar enligt Håvad Wollan om att hitta nya former av källor till biogas. Biokraft AS utforskar tillsammans med NTNU, Norges Teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim, bland annat möjligheten att använda sig i större utsträckning av grot, det vill säga restavfall från skog, något det finns mycket av i Green Highwayområdet. En annan källa skulle kunna vara tång. Men på Skogn, där det redan står en pappersfabrik, kommer avfall från fiskenäringen och pappersnäringen att förädlas till flytande biogas. Enligt en första beräkning ska anläggningen kunna producera 12,5 miljoner Nm3 per år. På sikt ska det ske en fördubbling. Och den flytande gasen ska sedan skeppas till de gröna bussarna i Trondheim stad. Vi har flera intresserade köpare, i Bergen och Oslo till exempel, berättar Håvard Wollan. Men eftersom vi finns nära Trondheim skulle det vara extra roligt att få leverera biogasen dit. Och så till frågan som ändå måste ställas: Luktar det fisk om biogas gjort på laxrens? Nej. Metan luktar inte alls, oavsett källa. Fakta: Text: Elisabet Aagård Biogas är en ren naturprodukt då allt avfall som går att kompostera också kan bli biogas. Annat material som lämpar sig för biogas är avloppsslam och rester från livsmedelsindustrin och jordbruket. I en biogasanläggning rötas materialet för att sedan renas till metangas som används till fordonsbränsle. Biogas sägs inte ge något nettotillskott av koldioxid och bidrar därför inte till växthuseffekten. Naturgas, som också används som fordonsbränsle, är en gasblandning som till största delen består av metangas och som utvinns från källor på land eller havsbotten. Naturgas är ett fossilt bränsle vilket innebär att när det används som fordonsbränsle ökar mängden koldioxid i atmosfären. Fiskavfallet handlar till största delen om självdöd fisk från laxanläggningarna. Fisken har konserverats med myrsyra i väntan på vidare förädling. Avfallet värmebehandlas sedan för att avlägsna bakterier och för att frigöra de ämnen som mikroorganismerna omvandlar till biogas. Förutom biogas frigörs i omvandlingen även kväve och fosfor. Biogasen från Skogn kommer troligtvis att blandas med naturgas för att sedan tankas i Trondheims gröna bussar. Trondheims bussflotta ställer om till biogas En gemensam politisk vilja att satsa på miljö och en lyckosam upphandling. Det är allt som behövs för att skapa en miljövänlig kollektivtrafik. Och som det inte räckte med det, inom en snar framtid kommer bussarna i Trondheim att ställa om till biogas på laxrens. Det var en gång en grön buss. Eller närmare 250 stycken rättare sagt, varav 200 går på naturgas. Kollektivtrafiken i Trondheim kryllar av dem, vilket gör den till den mest miljövänliga kollektivtrafiken i Norge. Och som står sig bra även i en europeisk jämförelse. Orsaken till varför vi har så många gasbussar är egentligen att vi har haft lite tur, berättar Knut Aspås, direktör på AtB, det sällskap som handlar upp och administrerar kollektivtrafiken i Trondheim. Han fortsätter: I upphandlingen av bussar så är pris, kvalitet men framför allt miljöaspekten högt värderad. Det stod mellan ett företag som offererade dieselbussar och ett som kunde erbjuda diesel- och biogasbussar till ett lite högre pris. Och då värderade politikerna att miljöaspekten var värd priset. Nu väntar nästa omställning. Planerna på en ny biogasanläggning på Skogn som är tänkt att leverera biogas till bussarna, är långt framskridna. Och i och med övergången från naturgas till biogas kommer Trondheims kollektivtrafik, utöver att vara en av Norges största, att bli i princip utsläppsfri. Om allt går som planerat kommer företaget Biokrafts första leverans med biogas från den nya anläggningen att nå Trondheims bussflotta i slutet av I år kommer fler än 23 miljoner passagerare att ha åkt kollektivt med någon av AtBs bussar och sedan 2008 har antalet bussåkare ökat med 40 procent vilket är ett direkt resultat av AtB:s hårda satsning på kollektivtrafiken. Vi har nya, miljövänliga bussar, fler avgångar, nya rutter, särskilda bussfiler på gatorna och lägre biljettpriser. Dessutom har vi satsat på att det ska vara enkelt att åka buss, det går till exempel att köpa biljett via mobilen. Och så har vi mycket kundkontakt genom sociala medier, berättar Knut Aspås. Text: Elisabet Aagård Gösta fries Sid 17

18 Helene gedda Bananer blir biogas I ett samverkans projekt mellan Sundsvall och Östersund planeras en biogasanläggning vid Korstaverket i Sundsvall. Förstudien är klar, nu ska politikerna säga sitt. Blir det ett ja, kan de boende i Sundsvall och Östersund tanka lokalproducerad biogas En fylld papperspåse med matavfall motsvarar metangas för att driva en personbil 2,5 km. Du har väl inte glömt att sortera äppelskrutten? Och fiskgrytan från igår kan ta dig många sköna mil. Biogas på matavfall är inget nytt, men för Östersunds och Sundsvalls kommun, som satt tuffa mål för att minska de fossila koldioxidutsläppen till 2020, är anläggningen ett avgörande steg på vägen. I december 2012 lämnades den förstudie in som projekt Biogas i Mellannorrland arbetat fram. Bakom förstudien står bland annat Sundsvall och Östersund som i samverkan tagit fram ett förslag på en biogasanläggning placerad i Sundsvall. Att det blir just Sundsvall som får härbärgera den nya anläggningen ser Bertil Carlsson, projektledare för Biogas i Mellannorrland, som ett naturligt val: Här finns den logistik som krävs för att kunna ta emot avfall på ett miljömässigt och effektivt sätt med kombiterminal, förklarar han. Upptagningsområdet blir stort. Sorterat matavfall från hela mellannorrland kommer att förvandlas till biogas i den nya anläggningen liksom avloppsslam från Tivoliverket. Den nya anläggningen beräknas kunna producera 4 miljoner Nm3 per år vilket motsvarar fordonsbränslet till cirka personbilar. Det innebär i sin tur en minskning av de fossila koldioxidutsläppen med ton/år. Biogasanläggningen blir också en viktig pusselbit i den infrastruktur som krävs för att biogas ska kunna vara ett ekonomiskt och praktiskt alternativ till fossila bränslen. Intresset för gasfordon ökar, till exempel går var 10:e buss i landet idag på biogas. Förhoppningen är att den här satsningen kan leda till flera biogasmackar i vår region, men det är svårt att säga något om i dagsläget då det innebär stora investeringar, säger Bertil Carlsson. Biogas i Mellannorrland är ett samverkansprojekt mellan Sundsvall och Östersund. Övriga finansiärer är bland annat Tillväxtverket och länsstyrelserna i de båda länen. I december 2012 lämnas utredningen över till politikerna som ska fatta det avgörande beslutet om anläggningens framtid. Blir det ett positivt besked hoppas Bertil Carlsson att biogasanläggningen vid Korstaverket ska vara igång i slutet av Tills dess får hushållen öva sig på att sortera sitt matavfall. Att bygga en biogasanläggning är en dyr historia då den måste vara robust nog att tåla felsorterat material som glas, bestick och annat som åker med matresterna. I en biogasanläggning i södra Sverige fick man nyligen hantera ett helt fotbollsnät, berättar Bertil Carlsson luttrat. Text: Janna Thalén Sid 18

19 Nedladdat Andreas Gyllenhammar Hållbarhetschef Sweco Flygande start för Avinors miljöarbete Grethe Fremo är miljöansvarig på Værnes flygplats. Hon har en diger uppgift framför sig om Værnes ska nå sitt ganska ambitiöst satta mål. Vi växer mycket och vi kan inte låta våra utsläpp öka i takt med trafiken, vi måste skilja de två kurvorna åt. Huvudmålet är att vi ska vara Norges mest miljövänliga flygplats 2015, säger Grethe Fremo. Och Værnes är en god bit på väg. Medan antalet passagerare ökade med 11 procent har flygplatsens utsläpp bara ökat med 0,2 procent under samma period. Utsläppen per passagerare har sjunkit med 13 procent. Vi jobbar med det på olika sätt, men minskade utsläpp från transporter av passagerare till och från flygplatsen har gjort störst skillnad. Sedan ett år tillbaka körs våra flygbussar på biodiesel, berättar Grethe Fremo. När det gäller persontransporterna ut till Værnes, samarbetar flygplatsen även med Green Highway genom Tröndertaxis eltaxiprojekt. På Værnes finns nämligen en av Trondheims tre snabbladdare för elbilar. En annan viktig del i Avinors och Værnes miljöarbete är effektivisering av flygtrafiken till exempel genom gröna in- och utflygningar. I effektiviseringen ingår även att föryngra flygflottan. En ung flygflotta är en miljövänlig flygflotta och planen är att norskt luftrum ska trafikeras av alltigenom moderna flyg år Avinor är även delfinansiär i ett projekt som utreder möjligheterna att utvinna samt använda sig av biobränsle inom flyget. Redan idag är möjligt att blanda flygbränslet med 50 procent biobränsle. Værnes är idag en av tio Europeiska flygplatser som är certifierade på högsta nivån i Airport Carbon Accreditation (ACA), de europeiska flygplatsernas klimatcertifiering. Certifieringen gör att Værnes sedan 2009 kan kalla sig klimatneutral. Vad händer just nu inom grön trafik i världen? Det är fortsatt stort fokus på bränsleeffektivitet och alternativa drivmedel. I Norge är nu var 20:e ny bil som säljs en ren elbil. Försök görs inom spårbunden eldrift av tyngre trafik och det finns även intressanta projekt som rör eldrift av bussar. Den verkligt spännande utvecklingen tycker jag dock sker inom det som rör effektivare nyttjande av befintliga trafiklösningar. Trafik kan effektiviseras bort på samma sätt som man idag effektiviserar energi i byggnader. Exempel på detta är carsharingsystem som Zipcar och facebookgrupper som Skjutsgruppen. När det gäller större system så händer det mycket inom användning av IT för att förbättra tillgängligheten och styra flöden inom trafiken. Till exempel optimera kollektivtrafik, förutsäga och minska bilköer eller med appar styra bilar till lediga parkeringsplatser. Vilka drivmedel kommer vara dominerande i framtiden? Globalt sett och i storstäder, utan tvekan el. I regioner som Norrland, en mix av etanol, biogas och el. hur mycket el krävs om de fossila bränslena ska ersättas? Om alla världens bilar idag gick på el så skulle det motsvara 5 procent av världens elanvändning. Ur produktionssynvinkel är det alltså helt realistiskt. Diös väljer elbilar Som ett led i sitt hållbarhetsarbete inledde fastighetsbolaget Diös sommaren 2012 en försöksperiod med elbilar för service och underhåll. Fyra Renault Kangoo köptes in till servicepersonalen i Östersund. Totalt har Diös 40 servicebilar som ska bytas inom 3 år och är utfallet positivt kan det bli flera elbilar. Nils Nyström, chef förvaltningsstöd, ansvarar för verksamheten. Vår policy omfattar ju betydligt mer än hur våra bilar drivs. Till exempel är fastigheternas energiförbrukning något vi jobbar hårt för att minimera men det syns ju inte på husen. Däremot är elbilar på stan en synlig intygare på att vi anstränger oss för hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp, säger Nils Nyström. Sid 19

20 ELTAXI Med miljön som konkurrensmedel Med över 1,2 miljoner turer per år står företaget Tröndertaxi för en väsentlig del av Trondheims klimatpåverkan. Men nu driver taxibolaget ett unikt forskningsprojekt som ska ta reda på om eltaxi kan vara framtiden för taxibranschen. Gösta fries Gösta fries Fakta: Sedan ett år tillbaka drivs ett projekt med eltaxi av Tröndertaxi. Projektet är ett samarbete mellan Tröndertaxi, Stjördal Taxi, NTE/EV Power, Transnova och Avinor. Sex Nissan Leaf ingår i en studie om miljövinster och ekonomi i eltaxi. I studien samlas data kring energiåtgång och väderförhållanden in, och dieseldrivna bilar och eldrivna bilar jämförs. Försöket visar hittills att fler snabbladdningsstationer måste till för att det ska löna sig med eltaxi. En slutrapport om studien kommer i slutet av Taxichauffören Arne Inge Dyrdahl rattar sin elbil Nissan Leaf i Trondheims rusningstrafik. Sid 20

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter: Projektnamn: Förnyelsebara drivmedel i Region JH Programområde: Mellersta Norrland Ärende ID: 20201262 Bakgrund och omvärld Bakgrund Ett historiskt klimatavtal slöts vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. För

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

Utmaningar och mo jligheter med Green Highway. jakob.lagercrantz@equest.se

Utmaningar och mo jligheter med Green Highway. jakob.lagercrantz@equest.se Utmaningar och mo jligheter med Green Highway jakob.lagercrantz@equest.se Det går att förändra beteenden! 10 år Privata initiativ Bröt tidigare stabila vanor Förändrade ett land Från kyst till kust Green

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor GREEN HIGHWAY Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen 26 november i Sundsvall Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor www.greenhighway.nu Workshop Industriell vätgas Case:

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se LaddinfraÖst Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se Jakob.lagercrantz@equest.se FFF utredningen betonar mångfald 140 120 100 Energianvändning (TWh) 80 60 40 20 Trafiksnålt

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt!

Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Svensk nybilsregistrering första halvåret 2017 granskad: Öka farten för fossilfritt! Hittills i år har supermiljöbilarna - elbilar, laddhybrider och vätgasbilar - en marknadsandel på 4.1 procent. Det är

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut?

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 Ingen fossil

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte SÖT Strategi Förbättrad infrastruktur och kommunikationer i syfte att skapa en funktionell och gränsöverskridande samarbetsregion!

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Laddinfrastrukturutredning

Laddinfrastrukturutredning Laddinfrastrukturutredning 2016 MILJÖKONTORET Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Kommunens egna mål...3 Laddstationen...4 Kontakter...4 Laddtyper...5 Fast eller lös kabel?...6 Laddbeteende...7 Laddning

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö Tid: 2016-02-19 13:00-16:30 Plats: 9 RJL 2016/79 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar Beslut Nämnden

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030 Tomas Österlund Miljöstrateg Europa 2020 Aim EU Aim 2020 Sweden Aim 2020 Sweden Situation 2012 Västra Götaland Aim 2020 Västra Götaland. Situation 2012

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

DINA VAL SPELAR ROLL

DINA VAL SPELAR ROLL DINA VAL SPELAR ROLL Vad? Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel som till exempel biogas och biodiesel.

Läs mer

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2016-03-14 Ref: M2016/00374/R Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare-

Läs mer

Nytt program för energi och klimat i Örebro län

Nytt program för energi och klimat i Örebro län Nytt program för energi och klimat i Örebro län Arbetsgruppen Transporter Anna Åhlgren, Energikontoret Regionförbundet Örebro Nanny Andersson Sahlin, Länsstyrelsen i Örebro Dagordning Allmänt om mål Mål

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Klimatfärdplan. Sammanställning från Workshop om energi

Klimatfärdplan. Sammanställning från Workshop om energi Klimatfärdplan Sammanställning från Workshop om energi Inledning Under FN:s klimatkonferens i Paris kom deltagarna från världens länder överens om målet att inte överstiga en global temperaturökning på

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer