FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU)"

Transkript

1 FIGIEFA DEN INTERNATIONELLA ORGANISATIONEN FÖR BILDELSDISTRIBUTÖRER PÅ EFTERMARKNADEN (FIGIEFA) INTERNATIONAL FEDERATION OF AUTOMOTIVE AFTERMARKET DISTRIBUTORS Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU) Möjligheter för oberoende bildelsleverantörer och andra oberoende operatörer på eftermarknaden

2 Checklista möjligheter Aktivt främja bruket av begreppen originalreservdelar och delar av motsvarande kvalitet ("matching quality parts") som kvalitetsmärke på den fria eftermarknaden för fordon. Främja användningen av konkurrerande reservdelar hos auktoriserade verkstäder och bilhandlare de har all rätt att använda reservdelar av motsvarande kvalitet från oberoende reservdelsleverantörer som en alternativ distributionskanal. Producenter/leverantörer av originaldelar bör märka originaldelarna med sitt eget varumärke, så att konsumenten kan se varifrån en komponent egentligen kommer. Främja underhålls- och reparationsservice i samband med nyförsäljning från dag ett oberoende reparatörer/fristående verkstäder har också rätt att utföra underhållsservice och reparationer på en bil under garantiperioden. Utnyttja rätten till tillgång till teknisk information från fordonstillverkarna. Oberoende verkstäder har rätt till samma tekniska information som krävs för underhåll, service och reparationer som märkesverkstäder får. För oberoende reservdelsleverantörer är detta en extra möjlighet att utveckla och främja tekniska informationstjänster till sina kunder. Som oberoende reservdelsleverantör kan det hända att man vill komma i kontakt med fordonstillverkarna och fråga dem om standarder och villkor för att bli en auktoriserad försäljare hos dem, om ett sådant distributionsavtal passar in i företagets strategi.

3 Den nya EU-förordningen gällande gruppundantaget Möjligheter för den oberoende eftermarknaden Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG (Block Exemption Regulation) gällande gruppundantaget (GRU) i fordonsbranschen, som trädde i kraft 1:a oktober 2003, är det nya regelverket för leverantörs- och serviceavtal inom fordonsbranschen. De nya föreskrifterna innehåller också viktiga bestämmelser gällande eftermarknaden, och har som syfte att öka konkurrensen i både försäljnings- och servicemarknaden såväl som på reservdelsmarknaden. EU-kommissionens avsikt är att säkra fordonsägarnas rätt att få service, underhåll och reparationer på sina fordon på den verkstad de själva väljer och till priser som styrs av konkurrens. Denna broschyr reder ut vilka rättigheter och möjligheter den nya förordningen ger de fristående och oberoende aktörerna på eftermarknaden. Den nya förordningen är ett juridiskt regelverk som ger samtliga aktörer på marknaden större frihet och mer spelrum för ökad konkurrens. EU-kommissionen förväntar sig att den oberoende eftermarknaden kommer att utnyttja det nya systemet. Detta kommer naturligtvis att vara en pågående process där FIGIEFA, i samarbete med Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF), även i fortsättningen kommer att stå till tjänst. FIGIEFA 1 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg

4 Reservdelar Definitioner Den största och mest omfattande nyheten för den fria eftermarknaden, är den nya definitionen av begreppet originalreservdelar. Den nya definitionen innebär bland annat att som originalreservdelar räknas följande: Reservdelar producerade av fordonstillverkarna själva; Reservdelar framställda av oberoende producenter, enligt specifikationer från fordonstillverkaren, och säljs av fordonstillverkaren och hans märkeshandlare. Fordonstillverkaren kan kräva vilket ofta görs i den dagliga verksamheten att hans eget varumärke finns på de reservdelar som distribueras genom hans kanal. En reservdelsproducent har emellertid också möjlighet att märka sina produkter med sitt eget varumärke (antingen exklusivt eller tillsammans med fordonstillverkarens). Reservdelar framställda av oberoende producenter (antingen originaldelsleverantörer eller ej), som tekniskt sett är identiska med komponenterna som användes i det nya fordonet, och som säljs på den fria eftermarknaden. Dessa delar är naturligtvis bara märkta med reservdelsproducentens varumärke. FIGIEFA 2 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg Begreppet originalreservdelar definieras alltså inte längre utifrån fordonstillverkarnas distributionssystem, utan istället efter kvaliteten på delarna. Delar som tekniskt sett är identiska kan nu säljas och framställlas som originalreservdelar. Den nya definitionen bryter ned fordonstillverkarnas begreppsmonopol och öppnar nya säljmöjligheter på den fria eftermarknaden. Den nya förordningen definierar också begreppet reservdelar av motsvarande kvalitet (matching quality parts) som originaldelar: Definitionen innebär att reservdelen är av samma kvalitet som komponenterna som används eller har använts på det nya fordonet. Dvs. delen måste minst motsvara originaldelen vad gäller konstruktion, framställning och funktionell standard (den kan även vara av bättre kvalitet).

5 Certifieringskrav Med den nya förordningen måste fordonstillverkarnas distributörer (auktoriserade handlare och märkesverkstäder) använda reservdelar som åtminstone är av motsvarande kvalitet, av originalkvalitet eller av bättre kvalitet. För att underlätta försäljningen från oberoende distributörer till fordonstillverkarnas kedjor av auktoriserade återförsäljare och verkstäder, samt för att undgå eventuella juridiska invändningar från fordonstillverkarna, kan reservdelsleverantörerna på anmodan uppmanas att ställa en (egen) försäkran eller ett certifikat som bekräftar kvaliteten på delarna (t.ex. på emballaget, som en separat deklaration eller en kungörelse på Internet). Det formella certifieringskravet gäller självklart inte vid försäljning av reservdelar till oberoende reparatörer. Av marknadsföringsmässiga skäl, samt för att främja kvalitetsmärket originalreservdelar eller delar av motsvarande kvalitet på den fria eftermarknaden, kan det emellertid löna sig att bifoga en kvalitetsförsäkran även här. Möjligheter Den nya definitionen av originalreservdelar öppnar nya försäljningsmöjligheter för reservdelsleverantörer, oberoende distributörer och oberoende verkstäder. Alla oberoende aktörer på marknaden bör utöka bruket av begreppen originalreservdelar och delar av motsvarande kvalitet. Främjandet av dessa kvalitetsmärken genom reklam och marknadsföring kommer att bli en tillgång särskilt eftersom konsumenterna härigenom blir mer och mer medvetna om ursprunget till reservdelarna som används vid reparationer på deras fordon och får större inflytande över vilka reservdelar som används och varifrån de kommer. FIGIEFA 3 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg

6 Auktoriserade bilhandlare och märkesverkstäder Frihet att köpa konkurrenskraftiga reservdelar från den fria eftermarknaden I och med den nya förordningen är den tidigare obligatoriska kopplingen mellan försäljning av nya fordon och efterföljande service, upphävd. När det gäller försäljning och service kan bilhandlarna antingen specialisera sig på en av delarna eller erbjuda båda. Vidare kan de auktoriserade handlare som har förlorat sitt avtal, eller oberoende verkstäder, ansöka om att få ett reparationsavtal inte bara för ett bestämt märke, utan för flera märken. Fördelarna eller nackdelarna med att bli en del av servicesystemet hos en fordonstillverkare genom ett märkesspecifikt reparationsavtal jämfört med att fortsatt vara oberoende, behöver emellertid analyseras noga. När det gäller reservdelar är det viktigt att poängtera att båda avtalsparterna, den auktoriserade bilhandlaren och märkesverkstaden, har rätt att fritt köpa originalreservdelar och reservdelar som minst håller motsvarande kvalitet (eventuellt högre kvalitet) från oberoende importörer eller grossister. Detta skapar ett effektivt inköpsalternativ och ökar konkurrensen när det gäller kvalitet. Om en fordonstillverkare skulle införa begränsningar i denna rättighet, skulle EU-kommissionen betrakta detta som ett allvarligt brott mot den nya förordningen. Det är värt att nämna att EU-kommissionen också poängterat att om en fordonstillverkare själv erbjuder reservdelar av en annan kvalitet (till exempel en lågprisvariant), kan han inte neka sina avtalsparter att skaffa reservdelar från oberoende distributörer, som motsvarar denna kvalitetsstandard. Bilhandlaren eller märkesverkstaden kan be reservdelstillverkaren om en (egen-)försäkran på den kvaliteten. FIGIEFA 4 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg Möjligheter Oberoende reservdelsimportörer och leverantörer kan aktivt främja sina reservdelar och tjänster till auktoriserade bilhandlare och märkesverkstäder. Oberoende reservdelsimportörer och distributörer kan på begäran be sina leverantörer om en (egen-)försäkran på kvaliteten på produkterna som de säljer till auktoriserade handlare och märkesverkstäder, som anger om den aktuella delen är en originalreservdel eller en del av motsvarande kvalitet enligt definitionen i den nya gruppundantagsförordningen. Reservdelsleverantörerna uppmanas att gå med på detta, så att de kan tillgodogöra sig fördelarna med en kvalitetsförsäkran i sin försäljning och ifall de möter hinder från fordonstillverkarnas sida. När en sådan försäkran är gjord, blir bevisbördan för reservdelens kvalitet omvänd, och en fordonstillverkare som undrar över kvaliteten måste själv bevisa att reservdelen inte uppfyller definitionen enligt den nya förordningen. I den dagliga verksamheten bör man vara uppmärksam på när fordonstillverkaren erbjuder originaldelar av en annan kvalitet. En auktoriserad bilhandlare/en märkesverkstad kan då och bör uppmuntras till att göra det köpa reservdelar från den fria eftermarknaden som motsvarar denna kvalitet.

7 Leverantörer av reservdelar Frihet att sälja på den fria eftermarknaden I och med den nya förordningen kan fordonstillverkaren inte hindra sina originaldelsleverantörer att även sälja sina produkter till oberoende reservdelsdistributörer eller direkt till oberoende verkstäder eller märkesverkstäder. Det sistnämnda är emellertid logistikmässigt ineffektivt. Vidare kan tillverkarna av originaldelar märka sina produkter, som de säljer till fordonstillverkarna, för montering på fordon och vidareförsäljning av delar/tjänster, med sitt varumärke. Detta utgör en viktig förutsättning för effektiv konkurrens på reparationsmarknaden. Det enda sättet för konsumenterna och verkstäderna att känna till en komponents egentliga ursprung, är genom producentens varumärke. Originalreservdelar och konkurrenskraftiga reservdelar som säljs på den fria eftermarknaden har naturligtvis bara reservdelsproducentens varumärke. Möjligheter Originaldelsleverantörerna har lagstadgad rätt att sälja delarna som de producerar som originaldelar till fordonstillverkarna, även på den fria eftermarknaden (naturligtvis endast märkt med sitt eget varumärke). Antalet delar som inte går att få på den fria eftermarknaden på grund av en restriktiv praxis från fordonstillverkarnas sida borde då sjunka avsevärt. Eftersom originaldelsleverantörernas avtal ofta kan hindra dem att framställa klagomål, bör distributörerna följa marknaden och varsla om de upptäcker att vissa delar som tillhandahålls av deras vanliga originaldelsleverantörer, inte är tillgängliga för dem. Originaldelsleverantörer kan aktivt främja sitt varumärke genom att systematiskt sätta sin logotyp på originaldelarna så att konsumenterna blir uppmärksamma på varifrån en komponent kommer. FIGIEFA 5 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg

8 Service, underhåll och reparationer under garantiperioden Nya servicemöjligheter för fristående, oberoende verkstäder I sin djupgående förklaringsbroschyr kom EU-kommissionen med en viktig förklaring angående frågan huruvida oberoende verkstäder kan utföra vanliga underhålls- och reparationsarbeten under garantiperioden. Många fordonstillverkare har en tendens till att göra fordonsägarens lagstadgade reklamations- och garantirätt avhängig av att all service och alla reparationer utförs av en bilhandlare/märkesverkstad samt att endast de originalreservdelar som fordonstillverkaren tillhandahåller används. EU-kommissionen har avvisat denna praxis som otillbörlig kundbindning. Följande bör hållas noga åtskilt: När det gäller reella garantifall, gratis kundservice eller återkallelser, har en fordonstillverkare obestridlig rätt att kräva att hans auktoriserade partners uteslutande använder de originalreservdelar som han själv har levererat. Detta är berättigat, eftersom fordonstillverkaren i dessa fall tvingas betala för den defekta delen och korrigera skadan för kunden. Men detta bör hållas åtskilt från tillfällen när det utförs normal service, underhålls- och reparationsarbeten (till exempel efter en olycka) under garantiperioden, det vill säga tillfällen som inte berör garantifrågor, gratis kundservice eller återkalllelse. FIGIEFA 6 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg EU-kommissionen klargör att konsumenten inte skall förlora sin garantirätt gentemot fordonstillverkaren om en oberoende reparationsverkstad har utfört normal service eller reparationsarbete. Fordonstillverkaren kan inte generellt avvisa ett garantikrav, t.ex. i samband med en startmotor eller ett defekt elfönster, om t.ex. ett oljebyte har utförts av en oberoende verkstad. Men om skadan beror på att en oberoende verkstad har utfört en felaktig reparation, blir den oberoende verkstaden ansvarig. Förklaringarna gäller för den normala garantin, men EU-kommissionen har uttryckligen tagit med fordonstillverkarnas utvidgade garantier och andra avtalade garantier (konsumenträttigheter som går utöver den lagstadgade tvååriga minimumperioden som är fastslagen i EU-direktivet 1999/44/EG gällande konsumentvaror). Om du upptäcker att en fordonstillverkare avvisat ett garantikrav pga. att en reparation eller service har utförts av en oberoende verkstad, utan att detta kan kopplas till skadan så kan du informera SBF om detta. SBF kommer att vidarebefordra alla sådana upplysningar till FIGIEFA.

9 Tillgång till teknisk information Nya servicemöjligheter för oberoende operatörer För konsumenten representerar den oberoende verkstadsbranschen ett värdefullt och effektivt servicealternativ, ofta till ett rimligare pris. De senaste åren har emellertid denna bransch blivit mer och mer tillbakapressad pga. brist på tillgång till teknisk information och nödvändiga diagnosverktyg för att reparera dagens fordon. Det nya Gruppundantaget har som syfte att råda bot på dessa svagheter, och ge oberoende operatörer, t.ex. oberoende verkstäder, bilbärgningsfirmor, tillbehörstillverkare samt även oberoende reservdelsimportörer och grossister, en obestridlig rätt till tillgång till teknisk information, verktyg, tillbehör och utbildning. Detta omfattar obegränsad tillgång till och användning av elektroniska kontroll- och diagnossystem. EU-kommissionen har särskilt sett oberoende reservdelsgrossister som viktiga för att den fria reparationsmarknaden skall fungera tillfredsställande. Möjligheten att kombinera försäljning av reservdelar med ett informationspaket med teknisk information som är skräddarsydd för den aktuella reparationen, kommer att ge oberoende reservdelsdistributörer möjlighet att utveckla sitt serviceutbud ytterligare. EU-kommissionen har anpassat den nya undantagsförordningen till dagens behov när det gäller service på och reparation av fordon. Möjligheter Oberoende operatörer har rätt till samma tekniska information som auktoriserade handlare/reparatörer. Det vill säga att de har rätt till tillgång till all teknisk information som krävs för underhåll, service och reparationer. Från den 1:a oktober 2003 måste fordonstillverkarna vidta nödvändiga åtgärder för att säkra direkt tillgång till deras tekniska information. Den nya förordningen ger också rätt till reprogrammering eller uppdatering av originalprogramvaran för användning vid reparationer, något som i ökande grad krävs för att kunna starta och få igång fordonen igen efter många typer av service-/reparationsarbeten. Detta kan vara knutet till fordonets stöldskydd. Stöldskyddsargumentet får inte missbrukas av fordonstillverkarna som ett försök att förhindra tillgången till teknisk information. Verkstäderna och fordonstillverkarna bör samarbeta för att utarbeta säkerhetsrutiner, t.ex. de som beskrivs i ISO 15764, så att seriösa verkstäder kan göra en sådan reprogrammering. Priset på tillgången till teknisk information måste vara skäligt, dvs. informationen skall vara uppbyggd så att oberoende marknadsaktörer inte tvingas köpa mer information än nödvändigt. De oberoende operatörerna får inte bli utsatta för diskriminering, och skall få snabb tillgång till rätt information. Detta innebär också att de inte får diskrimineras när det gäller priset på den tekniska informationen. Den tekniska informationen skall vara användbar. Den får inte vara tillgänglig endast teoretiskt, utan också vara praktiskt användbar. Oberoende verkstäder kan uppleva problem med särskilda typer av reparationer, delvis för att det är tidskrävande och svårt att hitta teknisk information om olika typer av fordon på tillverkarnas webbsidor. För tillfället undersöks en form för elektronisk standardisering i enlighet med diagnosdirektivet 98/69/EG, som förbättrar tillgången till tekniska data väsentligt, också i enlighet med den nya gruppundantagsförordningen. FIGIEFA 7 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg

10 Tillgång till fordonstillverkarnas monopoldelar (captive parts) Via bilhandlare och märkesverkstäder Auktoriserade bilhandlare och märkesverkstäder måste ge fristående/oberoende verkstäder tillgång till fordonstillverkarnas "egenproducerade delar" eller monopoldelar (captive parts). Detta kan vara komponenter som inte produceras av någon annan än fordonstillverkaren själv (t.ex. chassis, motorblock eller särskilda karossdelar) eller delar som fordonstillverkaren har en giltig upphovsrätt till. På detta sätt syftar den nya gruppundantagsförordningen till att säkra att alla oberoende aktörer får de delar de behöver för en reparation, även de captive parts som inte kan levereras genom det fristående distributionsnätet. Bilhandlare och märkesverkstäder kan inte neka att sälja sådana originalreservdelar till oberoende aktörer/verkstäder. Detta ger emellertid ingen insikt i rabatterna på dessa delar: många gånger måste de oberoende verkstäderna betala dyrt för captive parts, något som bidrar till att sänka deras konkurrenskraft. Att få tag i reservdelar genom fordonstillverkarnas nätverk, delar som faktiskt är bundna och som oberoende reservdelsdistributörer inte kan leverera, är ofta helt omöjligt rent ekonomiskt. FIGIEFA:s målsättning är att säkra ett så brett urval av fritt tillgängliga komponenter som möjligt till oberoende operatörer. FIGIEFA 8 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg "Auktoriserade" distributionsavtal för fordonstillverkarnas originalreservdelar EG-förordningen 1400/2002 skiljer mellan kanalerna försäljning av nya fordon, och försäljning av reservdelar och reparations- och underhållstjänster. Som en följd av och i överensstämmelse med detta kan fordonstillverkarna därför välja att erbjuda sina avtalsparter tre separata avtal (där en part kan utföra alla tre funktionerna, två funktioner eller bara en av de tre funktionerna):

11 distributionsavtal för nya fordon, distributionsavtal för reservdelar ( auktoriserad reservdelsdistributör), avtal gällande service, underhåll och reparationer ( auktoriserad reparatör/verkstad). När det gäller valet av ett auktoriserat distributionsavtal för fordonstillverkarens originalreservdelar, är det bara möjligt att använda kvalitativa kriterier. Orsaken är att fordonstillverkarna i de flesta fall överskrider 30 %-tröskeln på marknadsandelar för reservdelar till fordon av sitt respektive modellurval (undantagsförordningen GRU 1400/2002 slår fast att undantaget från en kvantitativ distributionsbegränsning bara gäller om leverantörens andel av den relevanta marknaden där han säljer fordon, reservdelar eller underhållstjänster, inte överstiger 30 %. Av tekniska skäl kan den relevanta marknaden för reservdelar till fordon bara fungera som marknad för en respektive fordonsmodell. Konkurrens finns bara mellan de delar som kan användas på den specifika modellen). Slutsatsen blir därför att det bara är möjligt att ha ett distributionssystem som bygger på ett kvalitativt urval av en fordonstillverkares originalreservdelar. Om en oberoende reservdelsdistributör då uppfyller de kvalitativa kriterierna som fordonstillverkaren fastställer (t.ex. med hänsyn till krav på lagerhållning eller personalens kvalifikationer), kan den oberoende reservdelsdistributören vara en kandidat till ett auktoriserat distributionsavtal. Många experter slår fast att det finns en juridisk rättighet som tvingar fordonstillverkarna att ge sådana distributionsavtal för reservdelar även till oberoende reservdelsgrossister grundat på kvalitetskriterier. Emellertid är det inte ännu klarlagt vilka villkor som gäller för en sådan juridisk rättighet, dvs. i vilka fall det finns ett enkelt auktoriserat reservdelsdistributionsavtal som kan användas som exempel så att andra distributörer inte blir diskriminerade. FIGIEFA uppmuntrar distributörer att kontakta fordonstillverkare om ett distributionsavtal om fordonstillverkarens originalreservdelar passar in i distributörens strategi. FIGIEFA 9 Den nya Gruppundantagsförordningen1400/2002/eg

12 EU-kommissionen har redan kungjort att den noga kommer att följa hur den nya gruppundantagsförordningen efterlevs, för att förhindra att monopolistiska tendenser uppstår. Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) kan ge råd om hur den nya förordningen skall tillämpas i praktiken, och hur eventuella problem som uppstår, kan lösas. SBF kan ge egna råd och ge råd genom den internationella organisationen för bildeldistributörer på eftermarknaden (FIGIEFA). SBF kan vidare informera EU-kommissionen om hinder för att den nya förordningen ska fungera, samt om det finns uppenbara brott mot den nya förordningen. Följande företag är medlemmar i Sveriges Bildelsgrossisters Förening SBF Box Stockholm FÖRBEHÅLL FIGIEFA, som har utarbetat den ursprungliga engelska texten, tar inget ansvar för att översättningen av broschyren är korrekt. Eftersom konkreta saker kan innefatta speciella förhållanden, kan texten i denna broschyr inte ersätta de ursprungliga juridiska anvisningarna. International Federation of Automotive Aftermarket Distributors Maison de l Automobile Boulevard de la Woluwe 46 BE-1200 Brussels FIGIEFA Tel.: Fax: Mail:

2. När börjar garantin gälla, och när upphör den, om bilen köps via förmedlare (inköpsagent)?

2. När börjar garantin gälla, och när upphör den, om bilen köps via förmedlare (inköpsagent)? Vanliga frågor Under den övergångsperiod 1 som anges i artikel 10 i förordning nr 1400/2002 kom det in ett antal frågor till kommissionen om hur förordningen skulle tillämpas. En del av frågorna återkom

Läs mer

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB BIL Sweden Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 BIL Sweden Punkter i stämningen BIL Sweden har stämt MECA att vid vite upphöra med marknadsföring

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Sony Sverige Service riktlinjer

Sony Sverige Service riktlinjer Sony Sverige Service riktlinjer Sony Konsumentsupport Konsumentsupport: Telefon 08 585 45 230 Mån Fre 10.00 16.30 E-mail support@sony.se Service coordinator: E-mail service@sony.se Coordinator tar hand

Läs mer

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH ,3 Bryssel den 17 juli 2002.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU LGDJ DQWDJLW HQ GMlUY PHQ EDODQVHUDG UHIRUP DY NRQNXUUHQVUHJOHUQD

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan.

Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan. Porsche Approved Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Att äga en Porsche ska vara en upplevelse. Något som skänker glädje, förgyller vardagen men som också känns tryggt. Det är därför vi skapat Porsche

Läs mer

Konkurrens och bilverkstäder

Konkurrens och bilverkstäder Konkurrens och bilverkstäder Tillämpningen av gruppundantaget för motorfordon Konkurrensverkets rapportserie: 2008:3 Konkurrensverket oktober 2008 Utredare: Björn Lidén ISSN-nr 1401-8438 Arkitektkopia,

Läs mer

Svar på inkomna frågor 5

Svar på inkomna frågor 5 1 (8) Datum 02.00 2015-06-11 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Svar på inkomna frågor

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess Exempel på garantireklamationsprocess TruckStore Garanti En kund får fel på sin bil Kostnadskalkyl med angivelse av material- och arbetstidskostnader är absolut nödvändig innan reparation kan beviljas

Läs mer

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Under de tio år som passerat sedan det tidigare gruppundantaget för vertikala avtal började gälla har stora detaljhandlare

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Grattis! Din bil är försäkrad redan från start

Grattis! Din bil är försäkrad redan från start Grattis! Din bil är försäkrad redan från start Extrautrustad bilförsäkring via din bilhandlare Öppna och läs mer! Vi bjuder på bilförsäkring i två veckor Redan när du rullar ut från bilhallen är din bil

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:8 2013-05-02 Mål nr C 27/11

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:8 2013-05-02 Mål nr C 27/11 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:8 2013-05-02 Mål nr C 27/11 KÄRANDE BIL Sweden, Box 26173, 100 41 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Marlaw AB, Box 3079, 103 61 Stockholm

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Uppdaterat 2015-07-03 1 (9) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 KÄRANDE Sveriges Bildelsgrossisters förening, Bror Nilssons Gata 4, 417 55 Göteborg Ombud: advokaterna P. R. och K. A. samt jur.kand. R. V., Advokatfirman

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Bilvärlden i förändring

Bilvärlden i förändring Per Johansson VD Bilvärlden i förändring Global bilmarknad Färre tillverkare Fler märken/modeller Överproduktion Ökad konkurrens Ev EN marknad Öppna gränser Gruppundantag Prisutjämning Avreglering Miljöfrågor

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 Nybilsgaranti Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 1. Tillämplighet och giltighetstid I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-16 1 (12) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad

Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad Välkommen till Framtiden! Auktoriserad verkstad Mechanum + ditt märke = Framtiden Nu har du nu en ny modern verkstad som är auktoriserad av din biltillverkare att vända dig till. Mechanum är ett bilserviceföretag

Läs mer

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten Kundcase Vendelbo Cykler webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten CRM-SYSTEM ÖKADE ÅTER- FÖRSÄLJARENS EFFEKTIVITET OCH KUNDLOJALITETEN Den danska återförsäljaren Vendelbo Cykler fick

Läs mer

Kan man säga nej till uthyrningar?

Kan man säga nej till uthyrningar? Kan man säga nej till uthyrningar? Vi har fått frågor om vad som gäller för offentligt finansierade institutioner i samband med uthyrning av lokaler till externpart. Riksutställningar har här gjort en

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Potentiella effekter av den nya gruppundantagsförordningen om försäljning och service inom motorfordonssektorn

Potentiella effekter av den nya gruppundantagsförordningen om försäljning och service inom motorfordonssektorn JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Sofie Sveningsson Potentiella effekter av den nya gruppundantagsförordningen om försäljning och service inom motorfordonssektorn Examensarbete 20 poäng Handledare:

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. PERSONBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Effekter av gruppundantaget för motorfordon vem sitter i förarsätet?

Effekter av gruppundantaget för motorfordon vem sitter i förarsätet? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Lisa Gezelius Effekter av gruppundantaget för motorfordon vem sitter i förarsätet? Examensarbete 20 poäng Handledare: universitetslektor Katarina Olsson Konkurrensrätt

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Louise Hagström Transportregisteravdelningen Ledningsstöd Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

ERBJUDANDE OM CITROËN TEKNISK DOKUMENTATION FÖR YRKESFOLK INOM FORDONSINDUSTRIN

ERBJUDANDE OM CITROËN TEKNISK DOKUMENTATION FÖR YRKESFOLK INOM FORDONSINDUSTRIN ERBJUDANDE OM CITROËN TEKNISK DOKUMENTATION FÖR YRKESFOLK INOM FORDONSINDUSTRIN CITROËN ställer till förfogande Yrkesfolk inom fordonsindustrin*, Skribenter för teknisk dokumentation och Tillverkare av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Besiktningstekniker fordonskontroll

Besiktningstekniker fordonskontroll Besiktningstekniker fordonskontroll Certifikat som besiktningstekniker visar DIN kompetens inom området och vald behörighetsklass. Fordonskategorier Fordon som omfattas av 4 kap. 2 a 1 p. fordonslagen

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Nycklar kan i princip delas in i tre huvudgrupper

Nycklar kan i princip delas in i tre huvudgrupper Nycklar kan i princip delas in i tre huvudgrupper Nycklar utan kopieringsspärr - Nycklar som fritt kan kopieras eller tillverkas utan krav på legitimation, rekvisition eller några som helst säkerhetsrutiner.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att: Checklista för små och medelstora företag: Vad krävs av mitt företag för att efterleva de europeiska principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel? Hur implementerar

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. RESERVDELSSPECIALIST MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

God tillverkningssed (GMP) Vad gör LV idag och i framtiden? Magnus Crona

God tillverkningssed (GMP) Vad gör LV idag och i framtiden? Magnus Crona God tillverkningssed (GMP) Vad gör LV idag och i framtiden? Magnus Crona Hur många kosmetika- och hygienproduktstillverkare finns det i Sverige? Hur vet jag att min tillverkning uppfyller god tillverkningssed

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

I gränslandet mellan reklam och samhällsinformation. Insamlingsforum 23 april 2013 Tobias Eltell

I gränslandet mellan reklam och samhällsinformation. Insamlingsforum 23 april 2013 Tobias Eltell I gränslandet mellan reklam och samhällsinformation Insamlingsforum 23 april 2013 Tobias Eltell Några highlights Skillnaden mellan marknadsföring och information Tryck- och yttrandefrihet Yttrandefrihetsbrotten

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer