FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU)"

Transkript

1 FIGIEFA DEN INTERNATIONELLA ORGANISATIONEN FÖR BILDELSDISTRIBUTÖRER PÅ EFTERMARKNADEN (FIGIEFA) INTERNATIONAL FEDERATION OF AUTOMOTIVE AFTERMARKET DISTRIBUTORS Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU) Möjligheter för oberoende bildelsleverantörer och andra oberoende operatörer på eftermarknaden

2 Checklista möjligheter Aktivt främja bruket av begreppen originalreservdelar och delar av motsvarande kvalitet ("matching quality parts") som kvalitetsmärke på den fria eftermarknaden för fordon. Främja användningen av konkurrerande reservdelar hos auktoriserade verkstäder och bilhandlare de har all rätt att använda reservdelar av motsvarande kvalitet från oberoende reservdelsleverantörer som en alternativ distributionskanal. Producenter/leverantörer av originaldelar bör märka originaldelarna med sitt eget varumärke, så att konsumenten kan se varifrån en komponent egentligen kommer. Främja underhålls- och reparationsservice i samband med nyförsäljning från dag ett oberoende reparatörer/fristående verkstäder har också rätt att utföra underhållsservice och reparationer på en bil under garantiperioden. Utnyttja rätten till tillgång till teknisk information från fordonstillverkarna. Oberoende verkstäder har rätt till samma tekniska information som krävs för underhåll, service och reparationer som märkesverkstäder får. För oberoende reservdelsleverantörer är detta en extra möjlighet att utveckla och främja tekniska informationstjänster till sina kunder. Som oberoende reservdelsleverantör kan det hända att man vill komma i kontakt med fordonstillverkarna och fråga dem om standarder och villkor för att bli en auktoriserad försäljare hos dem, om ett sådant distributionsavtal passar in i företagets strategi.

3 Den nya EU-förordningen gällande gruppundantaget Möjligheter för den oberoende eftermarknaden Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG (Block Exemption Regulation) gällande gruppundantaget (GRU) i fordonsbranschen, som trädde i kraft 1:a oktober 2003, är det nya regelverket för leverantörs- och serviceavtal inom fordonsbranschen. De nya föreskrifterna innehåller också viktiga bestämmelser gällande eftermarknaden, och har som syfte att öka konkurrensen i både försäljnings- och servicemarknaden såväl som på reservdelsmarknaden. EU-kommissionens avsikt är att säkra fordonsägarnas rätt att få service, underhåll och reparationer på sina fordon på den verkstad de själva väljer och till priser som styrs av konkurrens. Denna broschyr reder ut vilka rättigheter och möjligheter den nya förordningen ger de fristående och oberoende aktörerna på eftermarknaden. Den nya förordningen är ett juridiskt regelverk som ger samtliga aktörer på marknaden större frihet och mer spelrum för ökad konkurrens. EU-kommissionen förväntar sig att den oberoende eftermarknaden kommer att utnyttja det nya systemet. Detta kommer naturligtvis att vara en pågående process där FIGIEFA, i samarbete med Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF), även i fortsättningen kommer att stå till tjänst. FIGIEFA 1 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg

4 Reservdelar Definitioner Den största och mest omfattande nyheten för den fria eftermarknaden, är den nya definitionen av begreppet originalreservdelar. Den nya definitionen innebär bland annat att som originalreservdelar räknas följande: Reservdelar producerade av fordonstillverkarna själva; Reservdelar framställda av oberoende producenter, enligt specifikationer från fordonstillverkaren, och säljs av fordonstillverkaren och hans märkeshandlare. Fordonstillverkaren kan kräva vilket ofta görs i den dagliga verksamheten att hans eget varumärke finns på de reservdelar som distribueras genom hans kanal. En reservdelsproducent har emellertid också möjlighet att märka sina produkter med sitt eget varumärke (antingen exklusivt eller tillsammans med fordonstillverkarens). Reservdelar framställda av oberoende producenter (antingen originaldelsleverantörer eller ej), som tekniskt sett är identiska med komponenterna som användes i det nya fordonet, och som säljs på den fria eftermarknaden. Dessa delar är naturligtvis bara märkta med reservdelsproducentens varumärke. FIGIEFA 2 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg Begreppet originalreservdelar definieras alltså inte längre utifrån fordonstillverkarnas distributionssystem, utan istället efter kvaliteten på delarna. Delar som tekniskt sett är identiska kan nu säljas och framställlas som originalreservdelar. Den nya definitionen bryter ned fordonstillverkarnas begreppsmonopol och öppnar nya säljmöjligheter på den fria eftermarknaden. Den nya förordningen definierar också begreppet reservdelar av motsvarande kvalitet (matching quality parts) som originaldelar: Definitionen innebär att reservdelen är av samma kvalitet som komponenterna som används eller har använts på det nya fordonet. Dvs. delen måste minst motsvara originaldelen vad gäller konstruktion, framställning och funktionell standard (den kan även vara av bättre kvalitet).

5 Certifieringskrav Med den nya förordningen måste fordonstillverkarnas distributörer (auktoriserade handlare och märkesverkstäder) använda reservdelar som åtminstone är av motsvarande kvalitet, av originalkvalitet eller av bättre kvalitet. För att underlätta försäljningen från oberoende distributörer till fordonstillverkarnas kedjor av auktoriserade återförsäljare och verkstäder, samt för att undgå eventuella juridiska invändningar från fordonstillverkarna, kan reservdelsleverantörerna på anmodan uppmanas att ställa en (egen) försäkran eller ett certifikat som bekräftar kvaliteten på delarna (t.ex. på emballaget, som en separat deklaration eller en kungörelse på Internet). Det formella certifieringskravet gäller självklart inte vid försäljning av reservdelar till oberoende reparatörer. Av marknadsföringsmässiga skäl, samt för att främja kvalitetsmärket originalreservdelar eller delar av motsvarande kvalitet på den fria eftermarknaden, kan det emellertid löna sig att bifoga en kvalitetsförsäkran även här. Möjligheter Den nya definitionen av originalreservdelar öppnar nya försäljningsmöjligheter för reservdelsleverantörer, oberoende distributörer och oberoende verkstäder. Alla oberoende aktörer på marknaden bör utöka bruket av begreppen originalreservdelar och delar av motsvarande kvalitet. Främjandet av dessa kvalitetsmärken genom reklam och marknadsföring kommer att bli en tillgång särskilt eftersom konsumenterna härigenom blir mer och mer medvetna om ursprunget till reservdelarna som används vid reparationer på deras fordon och får större inflytande över vilka reservdelar som används och varifrån de kommer. FIGIEFA 3 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg

6 Auktoriserade bilhandlare och märkesverkstäder Frihet att köpa konkurrenskraftiga reservdelar från den fria eftermarknaden I och med den nya förordningen är den tidigare obligatoriska kopplingen mellan försäljning av nya fordon och efterföljande service, upphävd. När det gäller försäljning och service kan bilhandlarna antingen specialisera sig på en av delarna eller erbjuda båda. Vidare kan de auktoriserade handlare som har förlorat sitt avtal, eller oberoende verkstäder, ansöka om att få ett reparationsavtal inte bara för ett bestämt märke, utan för flera märken. Fördelarna eller nackdelarna med att bli en del av servicesystemet hos en fordonstillverkare genom ett märkesspecifikt reparationsavtal jämfört med att fortsatt vara oberoende, behöver emellertid analyseras noga. När det gäller reservdelar är det viktigt att poängtera att båda avtalsparterna, den auktoriserade bilhandlaren och märkesverkstaden, har rätt att fritt köpa originalreservdelar och reservdelar som minst håller motsvarande kvalitet (eventuellt högre kvalitet) från oberoende importörer eller grossister. Detta skapar ett effektivt inköpsalternativ och ökar konkurrensen när det gäller kvalitet. Om en fordonstillverkare skulle införa begränsningar i denna rättighet, skulle EU-kommissionen betrakta detta som ett allvarligt brott mot den nya förordningen. Det är värt att nämna att EU-kommissionen också poängterat att om en fordonstillverkare själv erbjuder reservdelar av en annan kvalitet (till exempel en lågprisvariant), kan han inte neka sina avtalsparter att skaffa reservdelar från oberoende distributörer, som motsvarar denna kvalitetsstandard. Bilhandlaren eller märkesverkstaden kan be reservdelstillverkaren om en (egen-)försäkran på den kvaliteten. FIGIEFA 4 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg Möjligheter Oberoende reservdelsimportörer och leverantörer kan aktivt främja sina reservdelar och tjänster till auktoriserade bilhandlare och märkesverkstäder. Oberoende reservdelsimportörer och distributörer kan på begäran be sina leverantörer om en (egen-)försäkran på kvaliteten på produkterna som de säljer till auktoriserade handlare och märkesverkstäder, som anger om den aktuella delen är en originalreservdel eller en del av motsvarande kvalitet enligt definitionen i den nya gruppundantagsförordningen. Reservdelsleverantörerna uppmanas att gå med på detta, så att de kan tillgodogöra sig fördelarna med en kvalitetsförsäkran i sin försäljning och ifall de möter hinder från fordonstillverkarnas sida. När en sådan försäkran är gjord, blir bevisbördan för reservdelens kvalitet omvänd, och en fordonstillverkare som undrar över kvaliteten måste själv bevisa att reservdelen inte uppfyller definitionen enligt den nya förordningen. I den dagliga verksamheten bör man vara uppmärksam på när fordonstillverkaren erbjuder originaldelar av en annan kvalitet. En auktoriserad bilhandlare/en märkesverkstad kan då och bör uppmuntras till att göra det köpa reservdelar från den fria eftermarknaden som motsvarar denna kvalitet.

7 Leverantörer av reservdelar Frihet att sälja på den fria eftermarknaden I och med den nya förordningen kan fordonstillverkaren inte hindra sina originaldelsleverantörer att även sälja sina produkter till oberoende reservdelsdistributörer eller direkt till oberoende verkstäder eller märkesverkstäder. Det sistnämnda är emellertid logistikmässigt ineffektivt. Vidare kan tillverkarna av originaldelar märka sina produkter, som de säljer till fordonstillverkarna, för montering på fordon och vidareförsäljning av delar/tjänster, med sitt varumärke. Detta utgör en viktig förutsättning för effektiv konkurrens på reparationsmarknaden. Det enda sättet för konsumenterna och verkstäderna att känna till en komponents egentliga ursprung, är genom producentens varumärke. Originalreservdelar och konkurrenskraftiga reservdelar som säljs på den fria eftermarknaden har naturligtvis bara reservdelsproducentens varumärke. Möjligheter Originaldelsleverantörerna har lagstadgad rätt att sälja delarna som de producerar som originaldelar till fordonstillverkarna, även på den fria eftermarknaden (naturligtvis endast märkt med sitt eget varumärke). Antalet delar som inte går att få på den fria eftermarknaden på grund av en restriktiv praxis från fordonstillverkarnas sida borde då sjunka avsevärt. Eftersom originaldelsleverantörernas avtal ofta kan hindra dem att framställa klagomål, bör distributörerna följa marknaden och varsla om de upptäcker att vissa delar som tillhandahålls av deras vanliga originaldelsleverantörer, inte är tillgängliga för dem. Originaldelsleverantörer kan aktivt främja sitt varumärke genom att systematiskt sätta sin logotyp på originaldelarna så att konsumenterna blir uppmärksamma på varifrån en komponent kommer. FIGIEFA 5 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg

8 Service, underhåll och reparationer under garantiperioden Nya servicemöjligheter för fristående, oberoende verkstäder I sin djupgående förklaringsbroschyr kom EU-kommissionen med en viktig förklaring angående frågan huruvida oberoende verkstäder kan utföra vanliga underhålls- och reparationsarbeten under garantiperioden. Många fordonstillverkare har en tendens till att göra fordonsägarens lagstadgade reklamations- och garantirätt avhängig av att all service och alla reparationer utförs av en bilhandlare/märkesverkstad samt att endast de originalreservdelar som fordonstillverkaren tillhandahåller används. EU-kommissionen har avvisat denna praxis som otillbörlig kundbindning. Följande bör hållas noga åtskilt: När det gäller reella garantifall, gratis kundservice eller återkallelser, har en fordonstillverkare obestridlig rätt att kräva att hans auktoriserade partners uteslutande använder de originalreservdelar som han själv har levererat. Detta är berättigat, eftersom fordonstillverkaren i dessa fall tvingas betala för den defekta delen och korrigera skadan för kunden. Men detta bör hållas åtskilt från tillfällen när det utförs normal service, underhålls- och reparationsarbeten (till exempel efter en olycka) under garantiperioden, det vill säga tillfällen som inte berör garantifrågor, gratis kundservice eller återkalllelse. FIGIEFA 6 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg EU-kommissionen klargör att konsumenten inte skall förlora sin garantirätt gentemot fordonstillverkaren om en oberoende reparationsverkstad har utfört normal service eller reparationsarbete. Fordonstillverkaren kan inte generellt avvisa ett garantikrav, t.ex. i samband med en startmotor eller ett defekt elfönster, om t.ex. ett oljebyte har utförts av en oberoende verkstad. Men om skadan beror på att en oberoende verkstad har utfört en felaktig reparation, blir den oberoende verkstaden ansvarig. Förklaringarna gäller för den normala garantin, men EU-kommissionen har uttryckligen tagit med fordonstillverkarnas utvidgade garantier och andra avtalade garantier (konsumenträttigheter som går utöver den lagstadgade tvååriga minimumperioden som är fastslagen i EU-direktivet 1999/44/EG gällande konsumentvaror). Om du upptäcker att en fordonstillverkare avvisat ett garantikrav pga. att en reparation eller service har utförts av en oberoende verkstad, utan att detta kan kopplas till skadan så kan du informera SBF om detta. SBF kommer att vidarebefordra alla sådana upplysningar till FIGIEFA.

9 Tillgång till teknisk information Nya servicemöjligheter för oberoende operatörer För konsumenten representerar den oberoende verkstadsbranschen ett värdefullt och effektivt servicealternativ, ofta till ett rimligare pris. De senaste åren har emellertid denna bransch blivit mer och mer tillbakapressad pga. brist på tillgång till teknisk information och nödvändiga diagnosverktyg för att reparera dagens fordon. Det nya Gruppundantaget har som syfte att råda bot på dessa svagheter, och ge oberoende operatörer, t.ex. oberoende verkstäder, bilbärgningsfirmor, tillbehörstillverkare samt även oberoende reservdelsimportörer och grossister, en obestridlig rätt till tillgång till teknisk information, verktyg, tillbehör och utbildning. Detta omfattar obegränsad tillgång till och användning av elektroniska kontroll- och diagnossystem. EU-kommissionen har särskilt sett oberoende reservdelsgrossister som viktiga för att den fria reparationsmarknaden skall fungera tillfredsställande. Möjligheten att kombinera försäljning av reservdelar med ett informationspaket med teknisk information som är skräddarsydd för den aktuella reparationen, kommer att ge oberoende reservdelsdistributörer möjlighet att utveckla sitt serviceutbud ytterligare. EU-kommissionen har anpassat den nya undantagsförordningen till dagens behov när det gäller service på och reparation av fordon. Möjligheter Oberoende operatörer har rätt till samma tekniska information som auktoriserade handlare/reparatörer. Det vill säga att de har rätt till tillgång till all teknisk information som krävs för underhåll, service och reparationer. Från den 1:a oktober 2003 måste fordonstillverkarna vidta nödvändiga åtgärder för att säkra direkt tillgång till deras tekniska information. Den nya förordningen ger också rätt till reprogrammering eller uppdatering av originalprogramvaran för användning vid reparationer, något som i ökande grad krävs för att kunna starta och få igång fordonen igen efter många typer av service-/reparationsarbeten. Detta kan vara knutet till fordonets stöldskydd. Stöldskyddsargumentet får inte missbrukas av fordonstillverkarna som ett försök att förhindra tillgången till teknisk information. Verkstäderna och fordonstillverkarna bör samarbeta för att utarbeta säkerhetsrutiner, t.ex. de som beskrivs i ISO 15764, så att seriösa verkstäder kan göra en sådan reprogrammering. Priset på tillgången till teknisk information måste vara skäligt, dvs. informationen skall vara uppbyggd så att oberoende marknadsaktörer inte tvingas köpa mer information än nödvändigt. De oberoende operatörerna får inte bli utsatta för diskriminering, och skall få snabb tillgång till rätt information. Detta innebär också att de inte får diskrimineras när det gäller priset på den tekniska informationen. Den tekniska informationen skall vara användbar. Den får inte vara tillgänglig endast teoretiskt, utan också vara praktiskt användbar. Oberoende verkstäder kan uppleva problem med särskilda typer av reparationer, delvis för att det är tidskrävande och svårt att hitta teknisk information om olika typer av fordon på tillverkarnas webbsidor. För tillfället undersöks en form för elektronisk standardisering i enlighet med diagnosdirektivet 98/69/EG, som förbättrar tillgången till tekniska data väsentligt, också i enlighet med den nya gruppundantagsförordningen. FIGIEFA 7 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg

10 Tillgång till fordonstillverkarnas monopoldelar (captive parts) Via bilhandlare och märkesverkstäder Auktoriserade bilhandlare och märkesverkstäder måste ge fristående/oberoende verkstäder tillgång till fordonstillverkarnas "egenproducerade delar" eller monopoldelar (captive parts). Detta kan vara komponenter som inte produceras av någon annan än fordonstillverkaren själv (t.ex. chassis, motorblock eller särskilda karossdelar) eller delar som fordonstillverkaren har en giltig upphovsrätt till. På detta sätt syftar den nya gruppundantagsförordningen till att säkra att alla oberoende aktörer får de delar de behöver för en reparation, även de captive parts som inte kan levereras genom det fristående distributionsnätet. Bilhandlare och märkesverkstäder kan inte neka att sälja sådana originalreservdelar till oberoende aktörer/verkstäder. Detta ger emellertid ingen insikt i rabatterna på dessa delar: många gånger måste de oberoende verkstäderna betala dyrt för captive parts, något som bidrar till att sänka deras konkurrenskraft. Att få tag i reservdelar genom fordonstillverkarnas nätverk, delar som faktiskt är bundna och som oberoende reservdelsdistributörer inte kan leverera, är ofta helt omöjligt rent ekonomiskt. FIGIEFA:s målsättning är att säkra ett så brett urval av fritt tillgängliga komponenter som möjligt till oberoende operatörer. FIGIEFA 8 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg "Auktoriserade" distributionsavtal för fordonstillverkarnas originalreservdelar EG-förordningen 1400/2002 skiljer mellan kanalerna försäljning av nya fordon, och försäljning av reservdelar och reparations- och underhållstjänster. Som en följd av och i överensstämmelse med detta kan fordonstillverkarna därför välja att erbjuda sina avtalsparter tre separata avtal (där en part kan utföra alla tre funktionerna, två funktioner eller bara en av de tre funktionerna):

11 distributionsavtal för nya fordon, distributionsavtal för reservdelar ( auktoriserad reservdelsdistributör), avtal gällande service, underhåll och reparationer ( auktoriserad reparatör/verkstad). När det gäller valet av ett auktoriserat distributionsavtal för fordonstillverkarens originalreservdelar, är det bara möjligt att använda kvalitativa kriterier. Orsaken är att fordonstillverkarna i de flesta fall överskrider 30 %-tröskeln på marknadsandelar för reservdelar till fordon av sitt respektive modellurval (undantagsförordningen GRU 1400/2002 slår fast att undantaget från en kvantitativ distributionsbegränsning bara gäller om leverantörens andel av den relevanta marknaden där han säljer fordon, reservdelar eller underhållstjänster, inte överstiger 30 %. Av tekniska skäl kan den relevanta marknaden för reservdelar till fordon bara fungera som marknad för en respektive fordonsmodell. Konkurrens finns bara mellan de delar som kan användas på den specifika modellen). Slutsatsen blir därför att det bara är möjligt att ha ett distributionssystem som bygger på ett kvalitativt urval av en fordonstillverkares originalreservdelar. Om en oberoende reservdelsdistributör då uppfyller de kvalitativa kriterierna som fordonstillverkaren fastställer (t.ex. med hänsyn till krav på lagerhållning eller personalens kvalifikationer), kan den oberoende reservdelsdistributören vara en kandidat till ett auktoriserat distributionsavtal. Många experter slår fast att det finns en juridisk rättighet som tvingar fordonstillverkarna att ge sådana distributionsavtal för reservdelar även till oberoende reservdelsgrossister grundat på kvalitetskriterier. Emellertid är det inte ännu klarlagt vilka villkor som gäller för en sådan juridisk rättighet, dvs. i vilka fall det finns ett enkelt auktoriserat reservdelsdistributionsavtal som kan användas som exempel så att andra distributörer inte blir diskriminerade. FIGIEFA uppmuntrar distributörer att kontakta fordonstillverkare om ett distributionsavtal om fordonstillverkarens originalreservdelar passar in i distributörens strategi. FIGIEFA 9 Den nya Gruppundantagsförordningen1400/2002/eg

12 EU-kommissionen har redan kungjort att den noga kommer att följa hur den nya gruppundantagsförordningen efterlevs, för att förhindra att monopolistiska tendenser uppstår. Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) kan ge råd om hur den nya förordningen skall tillämpas i praktiken, och hur eventuella problem som uppstår, kan lösas. SBF kan ge egna råd och ge råd genom den internationella organisationen för bildeldistributörer på eftermarknaden (FIGIEFA). SBF kan vidare informera EU-kommissionen om hinder för att den nya förordningen ska fungera, samt om det finns uppenbara brott mot den nya förordningen. Följande företag är medlemmar i Sveriges Bildelsgrossisters Förening SBF Box Stockholm FÖRBEHÅLL FIGIEFA, som har utarbetat den ursprungliga engelska texten, tar inget ansvar för att översättningen av broschyren är korrekt. Eftersom konkreta saker kan innefatta speciella förhållanden, kan texten i denna broschyr inte ersätta de ursprungliga juridiska anvisningarna. International Federation of Automotive Aftermarket Distributors Maison de l Automobile Boulevard de la Woluwe 46 BE-1200 Brussels FIGIEFA Tel.: Fax: Mail:

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:13 2012-12-04 Mål A 3/11 KÄRANDE Sveriges Bildelsgrossisters förening, Bror Nilssons Gata 4, 417 55 Göteborg Ombud: advokaterna P. R. och K. A. samt jur.kand. R. V., Advokatfirman

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) KOMMISSIONEN 24.2.2009 C 45/7 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN KOMMISSIONEN Meddelande från kommissionen Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Magisteruppsats Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europainriktning Linköpings universitet, vt. 2005 Marie Bengtsson Engelsk titel: Obligation

Läs mer

Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013)

Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013) Konkurrensverket 103 85 Stockholm (registrator@kkv.se) Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013) I Sverige, liksom i flera

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet

Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2008 Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet Författare: Emma Dolonius Handledare:

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Frivilligt integritetsskydd DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 1999:2

Frivilligt integritetsskydd DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 1999:2 Frivilligt integritetsskydd på Internet DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 1999:2 Innehållsförteckning Inledning 2 Sammanfattning 3 Frivilliga åtgärder för integritetsskydd på Internet (självreglering) 4 Syfte

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer