FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU)"

Transkript

1 FIGIEFA DEN INTERNATIONELLA ORGANISATIONEN FÖR BILDELSDISTRIBUTÖRER PÅ EFTERMARKNADEN (FIGIEFA) INTERNATIONAL FEDERATION OF AUTOMOTIVE AFTERMARKET DISTRIBUTORS Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU) Möjligheter för oberoende bildelsleverantörer och andra oberoende operatörer på eftermarknaden

2 Checklista möjligheter Aktivt främja bruket av begreppen originalreservdelar och delar av motsvarande kvalitet ("matching quality parts") som kvalitetsmärke på den fria eftermarknaden för fordon. Främja användningen av konkurrerande reservdelar hos auktoriserade verkstäder och bilhandlare de har all rätt att använda reservdelar av motsvarande kvalitet från oberoende reservdelsleverantörer som en alternativ distributionskanal. Producenter/leverantörer av originaldelar bör märka originaldelarna med sitt eget varumärke, så att konsumenten kan se varifrån en komponent egentligen kommer. Främja underhålls- och reparationsservice i samband med nyförsäljning från dag ett oberoende reparatörer/fristående verkstäder har också rätt att utföra underhållsservice och reparationer på en bil under garantiperioden. Utnyttja rätten till tillgång till teknisk information från fordonstillverkarna. Oberoende verkstäder har rätt till samma tekniska information som krävs för underhåll, service och reparationer som märkesverkstäder får. För oberoende reservdelsleverantörer är detta en extra möjlighet att utveckla och främja tekniska informationstjänster till sina kunder. Som oberoende reservdelsleverantör kan det hända att man vill komma i kontakt med fordonstillverkarna och fråga dem om standarder och villkor för att bli en auktoriserad försäljare hos dem, om ett sådant distributionsavtal passar in i företagets strategi.

3 Den nya EU-förordningen gällande gruppundantaget Möjligheter för den oberoende eftermarknaden Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG (Block Exemption Regulation) gällande gruppundantaget (GRU) i fordonsbranschen, som trädde i kraft 1:a oktober 2003, är det nya regelverket för leverantörs- och serviceavtal inom fordonsbranschen. De nya föreskrifterna innehåller också viktiga bestämmelser gällande eftermarknaden, och har som syfte att öka konkurrensen i både försäljnings- och servicemarknaden såväl som på reservdelsmarknaden. EU-kommissionens avsikt är att säkra fordonsägarnas rätt att få service, underhåll och reparationer på sina fordon på den verkstad de själva väljer och till priser som styrs av konkurrens. Denna broschyr reder ut vilka rättigheter och möjligheter den nya förordningen ger de fristående och oberoende aktörerna på eftermarknaden. Den nya förordningen är ett juridiskt regelverk som ger samtliga aktörer på marknaden större frihet och mer spelrum för ökad konkurrens. EU-kommissionen förväntar sig att den oberoende eftermarknaden kommer att utnyttja det nya systemet. Detta kommer naturligtvis att vara en pågående process där FIGIEFA, i samarbete med Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF), även i fortsättningen kommer att stå till tjänst. FIGIEFA 1 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg

4 Reservdelar Definitioner Den största och mest omfattande nyheten för den fria eftermarknaden, är den nya definitionen av begreppet originalreservdelar. Den nya definitionen innebär bland annat att som originalreservdelar räknas följande: Reservdelar producerade av fordonstillverkarna själva; Reservdelar framställda av oberoende producenter, enligt specifikationer från fordonstillverkaren, och säljs av fordonstillverkaren och hans märkeshandlare. Fordonstillverkaren kan kräva vilket ofta görs i den dagliga verksamheten att hans eget varumärke finns på de reservdelar som distribueras genom hans kanal. En reservdelsproducent har emellertid också möjlighet att märka sina produkter med sitt eget varumärke (antingen exklusivt eller tillsammans med fordonstillverkarens). Reservdelar framställda av oberoende producenter (antingen originaldelsleverantörer eller ej), som tekniskt sett är identiska med komponenterna som användes i det nya fordonet, och som säljs på den fria eftermarknaden. Dessa delar är naturligtvis bara märkta med reservdelsproducentens varumärke. FIGIEFA 2 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg Begreppet originalreservdelar definieras alltså inte längre utifrån fordonstillverkarnas distributionssystem, utan istället efter kvaliteten på delarna. Delar som tekniskt sett är identiska kan nu säljas och framställlas som originalreservdelar. Den nya definitionen bryter ned fordonstillverkarnas begreppsmonopol och öppnar nya säljmöjligheter på den fria eftermarknaden. Den nya förordningen definierar också begreppet reservdelar av motsvarande kvalitet (matching quality parts) som originaldelar: Definitionen innebär att reservdelen är av samma kvalitet som komponenterna som används eller har använts på det nya fordonet. Dvs. delen måste minst motsvara originaldelen vad gäller konstruktion, framställning och funktionell standard (den kan även vara av bättre kvalitet).

5 Certifieringskrav Med den nya förordningen måste fordonstillverkarnas distributörer (auktoriserade handlare och märkesverkstäder) använda reservdelar som åtminstone är av motsvarande kvalitet, av originalkvalitet eller av bättre kvalitet. För att underlätta försäljningen från oberoende distributörer till fordonstillverkarnas kedjor av auktoriserade återförsäljare och verkstäder, samt för att undgå eventuella juridiska invändningar från fordonstillverkarna, kan reservdelsleverantörerna på anmodan uppmanas att ställa en (egen) försäkran eller ett certifikat som bekräftar kvaliteten på delarna (t.ex. på emballaget, som en separat deklaration eller en kungörelse på Internet). Det formella certifieringskravet gäller självklart inte vid försäljning av reservdelar till oberoende reparatörer. Av marknadsföringsmässiga skäl, samt för att främja kvalitetsmärket originalreservdelar eller delar av motsvarande kvalitet på den fria eftermarknaden, kan det emellertid löna sig att bifoga en kvalitetsförsäkran även här. Möjligheter Den nya definitionen av originalreservdelar öppnar nya försäljningsmöjligheter för reservdelsleverantörer, oberoende distributörer och oberoende verkstäder. Alla oberoende aktörer på marknaden bör utöka bruket av begreppen originalreservdelar och delar av motsvarande kvalitet. Främjandet av dessa kvalitetsmärken genom reklam och marknadsföring kommer att bli en tillgång särskilt eftersom konsumenterna härigenom blir mer och mer medvetna om ursprunget till reservdelarna som används vid reparationer på deras fordon och får större inflytande över vilka reservdelar som används och varifrån de kommer. FIGIEFA 3 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg

6 Auktoriserade bilhandlare och märkesverkstäder Frihet att köpa konkurrenskraftiga reservdelar från den fria eftermarknaden I och med den nya förordningen är den tidigare obligatoriska kopplingen mellan försäljning av nya fordon och efterföljande service, upphävd. När det gäller försäljning och service kan bilhandlarna antingen specialisera sig på en av delarna eller erbjuda båda. Vidare kan de auktoriserade handlare som har förlorat sitt avtal, eller oberoende verkstäder, ansöka om att få ett reparationsavtal inte bara för ett bestämt märke, utan för flera märken. Fördelarna eller nackdelarna med att bli en del av servicesystemet hos en fordonstillverkare genom ett märkesspecifikt reparationsavtal jämfört med att fortsatt vara oberoende, behöver emellertid analyseras noga. När det gäller reservdelar är det viktigt att poängtera att båda avtalsparterna, den auktoriserade bilhandlaren och märkesverkstaden, har rätt att fritt köpa originalreservdelar och reservdelar som minst håller motsvarande kvalitet (eventuellt högre kvalitet) från oberoende importörer eller grossister. Detta skapar ett effektivt inköpsalternativ och ökar konkurrensen när det gäller kvalitet. Om en fordonstillverkare skulle införa begränsningar i denna rättighet, skulle EU-kommissionen betrakta detta som ett allvarligt brott mot den nya förordningen. Det är värt att nämna att EU-kommissionen också poängterat att om en fordonstillverkare själv erbjuder reservdelar av en annan kvalitet (till exempel en lågprisvariant), kan han inte neka sina avtalsparter att skaffa reservdelar från oberoende distributörer, som motsvarar denna kvalitetsstandard. Bilhandlaren eller märkesverkstaden kan be reservdelstillverkaren om en (egen-)försäkran på den kvaliteten. FIGIEFA 4 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg Möjligheter Oberoende reservdelsimportörer och leverantörer kan aktivt främja sina reservdelar och tjänster till auktoriserade bilhandlare och märkesverkstäder. Oberoende reservdelsimportörer och distributörer kan på begäran be sina leverantörer om en (egen-)försäkran på kvaliteten på produkterna som de säljer till auktoriserade handlare och märkesverkstäder, som anger om den aktuella delen är en originalreservdel eller en del av motsvarande kvalitet enligt definitionen i den nya gruppundantagsförordningen. Reservdelsleverantörerna uppmanas att gå med på detta, så att de kan tillgodogöra sig fördelarna med en kvalitetsförsäkran i sin försäljning och ifall de möter hinder från fordonstillverkarnas sida. När en sådan försäkran är gjord, blir bevisbördan för reservdelens kvalitet omvänd, och en fordonstillverkare som undrar över kvaliteten måste själv bevisa att reservdelen inte uppfyller definitionen enligt den nya förordningen. I den dagliga verksamheten bör man vara uppmärksam på när fordonstillverkaren erbjuder originaldelar av en annan kvalitet. En auktoriserad bilhandlare/en märkesverkstad kan då och bör uppmuntras till att göra det köpa reservdelar från den fria eftermarknaden som motsvarar denna kvalitet.

7 Leverantörer av reservdelar Frihet att sälja på den fria eftermarknaden I och med den nya förordningen kan fordonstillverkaren inte hindra sina originaldelsleverantörer att även sälja sina produkter till oberoende reservdelsdistributörer eller direkt till oberoende verkstäder eller märkesverkstäder. Det sistnämnda är emellertid logistikmässigt ineffektivt. Vidare kan tillverkarna av originaldelar märka sina produkter, som de säljer till fordonstillverkarna, för montering på fordon och vidareförsäljning av delar/tjänster, med sitt varumärke. Detta utgör en viktig förutsättning för effektiv konkurrens på reparationsmarknaden. Det enda sättet för konsumenterna och verkstäderna att känna till en komponents egentliga ursprung, är genom producentens varumärke. Originalreservdelar och konkurrenskraftiga reservdelar som säljs på den fria eftermarknaden har naturligtvis bara reservdelsproducentens varumärke. Möjligheter Originaldelsleverantörerna har lagstadgad rätt att sälja delarna som de producerar som originaldelar till fordonstillverkarna, även på den fria eftermarknaden (naturligtvis endast märkt med sitt eget varumärke). Antalet delar som inte går att få på den fria eftermarknaden på grund av en restriktiv praxis från fordonstillverkarnas sida borde då sjunka avsevärt. Eftersom originaldelsleverantörernas avtal ofta kan hindra dem att framställa klagomål, bör distributörerna följa marknaden och varsla om de upptäcker att vissa delar som tillhandahålls av deras vanliga originaldelsleverantörer, inte är tillgängliga för dem. Originaldelsleverantörer kan aktivt främja sitt varumärke genom att systematiskt sätta sin logotyp på originaldelarna så att konsumenterna blir uppmärksamma på varifrån en komponent kommer. FIGIEFA 5 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg

8 Service, underhåll och reparationer under garantiperioden Nya servicemöjligheter för fristående, oberoende verkstäder I sin djupgående förklaringsbroschyr kom EU-kommissionen med en viktig förklaring angående frågan huruvida oberoende verkstäder kan utföra vanliga underhålls- och reparationsarbeten under garantiperioden. Många fordonstillverkare har en tendens till att göra fordonsägarens lagstadgade reklamations- och garantirätt avhängig av att all service och alla reparationer utförs av en bilhandlare/märkesverkstad samt att endast de originalreservdelar som fordonstillverkaren tillhandahåller används. EU-kommissionen har avvisat denna praxis som otillbörlig kundbindning. Följande bör hållas noga åtskilt: När det gäller reella garantifall, gratis kundservice eller återkallelser, har en fordonstillverkare obestridlig rätt att kräva att hans auktoriserade partners uteslutande använder de originalreservdelar som han själv har levererat. Detta är berättigat, eftersom fordonstillverkaren i dessa fall tvingas betala för den defekta delen och korrigera skadan för kunden. Men detta bör hållas åtskilt från tillfällen när det utförs normal service, underhålls- och reparationsarbeten (till exempel efter en olycka) under garantiperioden, det vill säga tillfällen som inte berör garantifrågor, gratis kundservice eller återkalllelse. FIGIEFA 6 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg EU-kommissionen klargör att konsumenten inte skall förlora sin garantirätt gentemot fordonstillverkaren om en oberoende reparationsverkstad har utfört normal service eller reparationsarbete. Fordonstillverkaren kan inte generellt avvisa ett garantikrav, t.ex. i samband med en startmotor eller ett defekt elfönster, om t.ex. ett oljebyte har utförts av en oberoende verkstad. Men om skadan beror på att en oberoende verkstad har utfört en felaktig reparation, blir den oberoende verkstaden ansvarig. Förklaringarna gäller för den normala garantin, men EU-kommissionen har uttryckligen tagit med fordonstillverkarnas utvidgade garantier och andra avtalade garantier (konsumenträttigheter som går utöver den lagstadgade tvååriga minimumperioden som är fastslagen i EU-direktivet 1999/44/EG gällande konsumentvaror). Om du upptäcker att en fordonstillverkare avvisat ett garantikrav pga. att en reparation eller service har utförts av en oberoende verkstad, utan att detta kan kopplas till skadan så kan du informera SBF om detta. SBF kommer att vidarebefordra alla sådana upplysningar till FIGIEFA.

9 Tillgång till teknisk information Nya servicemöjligheter för oberoende operatörer För konsumenten representerar den oberoende verkstadsbranschen ett värdefullt och effektivt servicealternativ, ofta till ett rimligare pris. De senaste åren har emellertid denna bransch blivit mer och mer tillbakapressad pga. brist på tillgång till teknisk information och nödvändiga diagnosverktyg för att reparera dagens fordon. Det nya Gruppundantaget har som syfte att råda bot på dessa svagheter, och ge oberoende operatörer, t.ex. oberoende verkstäder, bilbärgningsfirmor, tillbehörstillverkare samt även oberoende reservdelsimportörer och grossister, en obestridlig rätt till tillgång till teknisk information, verktyg, tillbehör och utbildning. Detta omfattar obegränsad tillgång till och användning av elektroniska kontroll- och diagnossystem. EU-kommissionen har särskilt sett oberoende reservdelsgrossister som viktiga för att den fria reparationsmarknaden skall fungera tillfredsställande. Möjligheten att kombinera försäljning av reservdelar med ett informationspaket med teknisk information som är skräddarsydd för den aktuella reparationen, kommer att ge oberoende reservdelsdistributörer möjlighet att utveckla sitt serviceutbud ytterligare. EU-kommissionen har anpassat den nya undantagsförordningen till dagens behov när det gäller service på och reparation av fordon. Möjligheter Oberoende operatörer har rätt till samma tekniska information som auktoriserade handlare/reparatörer. Det vill säga att de har rätt till tillgång till all teknisk information som krävs för underhåll, service och reparationer. Från den 1:a oktober 2003 måste fordonstillverkarna vidta nödvändiga åtgärder för att säkra direkt tillgång till deras tekniska information. Den nya förordningen ger också rätt till reprogrammering eller uppdatering av originalprogramvaran för användning vid reparationer, något som i ökande grad krävs för att kunna starta och få igång fordonen igen efter många typer av service-/reparationsarbeten. Detta kan vara knutet till fordonets stöldskydd. Stöldskyddsargumentet får inte missbrukas av fordonstillverkarna som ett försök att förhindra tillgången till teknisk information. Verkstäderna och fordonstillverkarna bör samarbeta för att utarbeta säkerhetsrutiner, t.ex. de som beskrivs i ISO 15764, så att seriösa verkstäder kan göra en sådan reprogrammering. Priset på tillgången till teknisk information måste vara skäligt, dvs. informationen skall vara uppbyggd så att oberoende marknadsaktörer inte tvingas köpa mer information än nödvändigt. De oberoende operatörerna får inte bli utsatta för diskriminering, och skall få snabb tillgång till rätt information. Detta innebär också att de inte får diskrimineras när det gäller priset på den tekniska informationen. Den tekniska informationen skall vara användbar. Den får inte vara tillgänglig endast teoretiskt, utan också vara praktiskt användbar. Oberoende verkstäder kan uppleva problem med särskilda typer av reparationer, delvis för att det är tidskrävande och svårt att hitta teknisk information om olika typer av fordon på tillverkarnas webbsidor. För tillfället undersöks en form för elektronisk standardisering i enlighet med diagnosdirektivet 98/69/EG, som förbättrar tillgången till tekniska data väsentligt, också i enlighet med den nya gruppundantagsförordningen. FIGIEFA 7 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg

10 Tillgång till fordonstillverkarnas monopoldelar (captive parts) Via bilhandlare och märkesverkstäder Auktoriserade bilhandlare och märkesverkstäder måste ge fristående/oberoende verkstäder tillgång till fordonstillverkarnas "egenproducerade delar" eller monopoldelar (captive parts). Detta kan vara komponenter som inte produceras av någon annan än fordonstillverkaren själv (t.ex. chassis, motorblock eller särskilda karossdelar) eller delar som fordonstillverkaren har en giltig upphovsrätt till. På detta sätt syftar den nya gruppundantagsförordningen till att säkra att alla oberoende aktörer får de delar de behöver för en reparation, även de captive parts som inte kan levereras genom det fristående distributionsnätet. Bilhandlare och märkesverkstäder kan inte neka att sälja sådana originalreservdelar till oberoende aktörer/verkstäder. Detta ger emellertid ingen insikt i rabatterna på dessa delar: många gånger måste de oberoende verkstäderna betala dyrt för captive parts, något som bidrar till att sänka deras konkurrenskraft. Att få tag i reservdelar genom fordonstillverkarnas nätverk, delar som faktiskt är bundna och som oberoende reservdelsdistributörer inte kan leverera, är ofta helt omöjligt rent ekonomiskt. FIGIEFA:s målsättning är att säkra ett så brett urval av fritt tillgängliga komponenter som möjligt till oberoende operatörer. FIGIEFA 8 Den nya Gruppundantagsförordningen 1400/2002/eg "Auktoriserade" distributionsavtal för fordonstillverkarnas originalreservdelar EG-förordningen 1400/2002 skiljer mellan kanalerna försäljning av nya fordon, och försäljning av reservdelar och reparations- och underhållstjänster. Som en följd av och i överensstämmelse med detta kan fordonstillverkarna därför välja att erbjuda sina avtalsparter tre separata avtal (där en part kan utföra alla tre funktionerna, två funktioner eller bara en av de tre funktionerna):

11 distributionsavtal för nya fordon, distributionsavtal för reservdelar ( auktoriserad reservdelsdistributör), avtal gällande service, underhåll och reparationer ( auktoriserad reparatör/verkstad). När det gäller valet av ett auktoriserat distributionsavtal för fordonstillverkarens originalreservdelar, är det bara möjligt att använda kvalitativa kriterier. Orsaken är att fordonstillverkarna i de flesta fall överskrider 30 %-tröskeln på marknadsandelar för reservdelar till fordon av sitt respektive modellurval (undantagsförordningen GRU 1400/2002 slår fast att undantaget från en kvantitativ distributionsbegränsning bara gäller om leverantörens andel av den relevanta marknaden där han säljer fordon, reservdelar eller underhållstjänster, inte överstiger 30 %. Av tekniska skäl kan den relevanta marknaden för reservdelar till fordon bara fungera som marknad för en respektive fordonsmodell. Konkurrens finns bara mellan de delar som kan användas på den specifika modellen). Slutsatsen blir därför att det bara är möjligt att ha ett distributionssystem som bygger på ett kvalitativt urval av en fordonstillverkares originalreservdelar. Om en oberoende reservdelsdistributör då uppfyller de kvalitativa kriterierna som fordonstillverkaren fastställer (t.ex. med hänsyn till krav på lagerhållning eller personalens kvalifikationer), kan den oberoende reservdelsdistributören vara en kandidat till ett auktoriserat distributionsavtal. Många experter slår fast att det finns en juridisk rättighet som tvingar fordonstillverkarna att ge sådana distributionsavtal för reservdelar även till oberoende reservdelsgrossister grundat på kvalitetskriterier. Emellertid är det inte ännu klarlagt vilka villkor som gäller för en sådan juridisk rättighet, dvs. i vilka fall det finns ett enkelt auktoriserat reservdelsdistributionsavtal som kan användas som exempel så att andra distributörer inte blir diskriminerade. FIGIEFA uppmuntrar distributörer att kontakta fordonstillverkare om ett distributionsavtal om fordonstillverkarens originalreservdelar passar in i distributörens strategi. FIGIEFA 9 Den nya Gruppundantagsförordningen1400/2002/eg

12 EU-kommissionen har redan kungjort att den noga kommer att följa hur den nya gruppundantagsförordningen efterlevs, för att förhindra att monopolistiska tendenser uppstår. Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) kan ge råd om hur den nya förordningen skall tillämpas i praktiken, och hur eventuella problem som uppstår, kan lösas. SBF kan ge egna råd och ge råd genom den internationella organisationen för bildeldistributörer på eftermarknaden (FIGIEFA). SBF kan vidare informera EU-kommissionen om hinder för att den nya förordningen ska fungera, samt om det finns uppenbara brott mot den nya förordningen. Följande företag är medlemmar i Sveriges Bildelsgrossisters Förening SBF Box Stockholm FÖRBEHÅLL FIGIEFA, som har utarbetat den ursprungliga engelska texten, tar inget ansvar för att översättningen av broschyren är korrekt. Eftersom konkreta saker kan innefatta speciella förhållanden, kan texten i denna broschyr inte ersätta de ursprungliga juridiska anvisningarna. International Federation of Automotive Aftermarket Distributors Maison de l Automobile Boulevard de la Woluwe 46 BE-1200 Brussels FIGIEFA Tel.: Fax: Mail:

FRÅGOR OCH SVAR OM TILLÄMPNINGEN AV EU:S ANTITRUSTREGLER INOM MOTORFORDONSSEKTORN

FRÅGOR OCH SVAR OM TILLÄMPNINGEN AV EU:S ANTITRUSTREGLER INOM MOTORFORDONSSEKTORN EUROPEISKA KOMMISSIONEN FRÅGOR OCH SVAR OM TILLÄMPNINGEN AV EU:S ANTITRUSTREGLER INOM MOTORFORDONSSEKTORN 27 augusti 2012 Alltsedan antagandet av den nya gruppundantagsförordningen för motorfordon 1 och

Läs mer

Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013

Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013 Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013 INNEHÅLL NYA KONKURRENSREGLER FÖR BILBRANSCHEN 1 Nya regler från 1 juni 2010 och juni 2013 3 2 Hur påverkar detta den svenska

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

2. När börjar garantin gälla, och när upphör den, om bilen köps via förmedlare (inköpsagent)?

2. När börjar garantin gälla, och när upphör den, om bilen köps via förmedlare (inköpsagent)? Vanliga frågor Under den övergångsperiod 1 som anges i artikel 10 i förordning nr 1400/2002 kom det in ett antal frågor till kommissionen om hur förordningen skulle tillämpas. En del av frågorna återkom

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 418 C5-0320/2003 2003/0153(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 418 C5-0320/2003 2003/0153(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 17 december 2003 PE 332.596/25-34 ÄNDRINGSFÖRSLAG 25-34 Förslag till betänkande (PE 332.596) Giuseppe Gargani Typgodkännande

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB BIL Sweden Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 BIL Sweden Punkter i stämningen BIL Sweden har stämt MECA att vid vite upphöra med marknadsföring

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

FÖRKLARANDE BROSCHYR

FÖRKLARANDE BROSCHYR DISTRIBUTION OCH UNDERHÅLL AV MOTORFORDON INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1400/2002 av den 31 juli 2002 1 OM TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 81.3 I FÖRDRAGET PÅ GRUPPER AV VERTIKALA

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH ,3 Bryssel den 17 juli 2002.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU LGDJ DQWDJLW HQ GMlUY PHQ EDODQVHUDG UHIRUP DY NRQNXUUHQVUHJOHUQD

Läs mer

Sony Sverige Service riktlinjer

Sony Sverige Service riktlinjer Sony Sverige Service riktlinjer Sony Konsumentsupport Konsumentsupport: Telefon 08 585 45 230 Mån Fre 10.00 16.30 E-mail support@sony.se Service coordinator: E-mail service@sony.se Coordinator tar hand

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten Kundcase Vendelbo Cykler webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten CRM-SYSTEM ÖKADE ÅTER- FÖRSÄLJARENS EFFEKTIVITET OCH KUNDLOJALITETEN Den danska återförsäljaren Vendelbo Cykler fick

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora

Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora Vad hände med konsument- och konkurrensperspektivet? AIPPI-dagen, 15 mars 2013 Stojan Arnerstål, doktorand Akademin för Immaterialrätt och Konkurrensrätt Juridiska

Läs mer

Svar på inkomna frågor 5

Svar på inkomna frågor 5 1 (8) Datum 02.00 2015-06-11 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Svar på inkomna frågor

Läs mer

Mercedes SPRINTER. www.polster.pl

Mercedes SPRINTER. www.polster.pl Mercedes SPRINTER Karta gwarancyjna / Książka serwisowa Warranty card / Service book Garantiekarte / Service-Hefte Takuutodistus / Huoltokirja www.polster.pl 1 Garantibevis 1. Polster S.C med säte; ul.

Läs mer

När du har sålt en produkt som har brister

När du har sålt en produkt som har brister När du har sålt en produkt som har brister Innehåll När brister upptäcks måste du agera 5 Du ska alltid åtgärda en produkt som är farlig 5 Du ska även åtgärda en produkt som inte uppfyller alla krav 5

Läs mer

Garantibevis. Audi förlängd garanti. Audi Service

Garantibevis. Audi förlängd garanti. Audi Service Garantibevis Audi förlängd garanti Audi Service Garantibevis Audi förlängd garanti Chassinummer och reg. nr Modell Leverans till första kund Typ av Audi förlängd garanti (garantiperiod/kilometerantal)

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter 16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter Generellt sett är dessa skyldigheter mer betungande när företagen uppträder i rollen som tillverkare samt mindre betungande när de uppträder i rollen

Läs mer

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess

Bearbetning av garantireklamationer Exempel på garantireklamationsprocess Exempel på garantireklamationsprocess TruckStore Garanti En kund får fel på sin bil Kostnadskalkyl med angivelse av material- och arbetstidskostnader är absolut nödvändig innan reparation kan beviljas

Läs mer

FIAT DUCATO HUSBIL. Turin, den 1/

FIAT DUCATO HUSBIL. Turin, den 1/ FIAT DUCATO HUSBIL Turin, den 1/12 2009 FRÅGOR OCH SVAR Fiat Professional och husbilsverksamheten Innehållsförteckning 1. Presentation av företaget och våra kunder 2. Fiat Camper Assistance-nätverk 3.

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Mål C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S

Mål C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S Mål C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret) "Konkurrens Försäljningsavtal för

Läs mer

Konkurrens och bilverkstäder

Konkurrens och bilverkstäder Konkurrens och bilverkstäder Tillämpningen av gruppundantaget för motorfordon Konkurrensverkets rapportserie: 2008:3 Konkurrensverket oktober 2008 Utredare: Björn Lidén ISSN-nr 1401-8438 Arkitektkopia,

Läs mer

Tipsa oss om karteller!

Tipsa oss om karteller! Tipsa oss om karteller! Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se

Läs mer

Priser och villkor för service

Priser och villkor för service Allmänt Priser och villkor för service BSH Home Appliances AB Box 503 S-16929 Solna Besöksadress: Landsvägen 32 S-16929 Solna Telefon +46 8 734 12 00 www.bosch-home.se Originalservice för Bosch hushållsapparater

Läs mer

ATLANTIS GARANTI DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , ,

ATLANTIS GARANTI DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , , ATLANTIS GARANTI ATLANTIS När vi skapade ATLANTIS var vår vision att leverera tandimplantatkonstruktioner som är lika individuella som varje patient, varje gång, och för varje större implantatsystem unika

Läs mer

Priser och villkor för service

Priser och villkor för service BSH Home Appliances AB, Box 503, S-16929 Solna Priser och villkor för service Allmänt Originalservice för Siemens hushållsapparater utförs av BSH Home Appliances AB ( BSH ) i regionerna Stockholm inkl.

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Nya PED. Direktiv 2014/68/EU. Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket

Nya PED. Direktiv 2014/68/EU. Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket Nya PED Direktiv 2014/68/EU Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket Varför? Rättvisare, säkrare, enklare - Produkter på marknaden som inte uppfyller kraven eller är farliga - Minskat förtroende - Ekonomisk

Läs mer

Tipsa oss om karteller

Tipsa oss om karteller Tipsa oss om karteller Konkurrensverket arbetar, tillsammans med länsstyrelserna, för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta

Läs mer

Wekla Log Conveyor 5000 Bruksanvisning

Wekla Log Conveyor 5000 Bruksanvisning Wekla Log Conveyor 5000 Bruksanvisning Version 1.0, 2014 Introduktion Företagspresentation Produktpresentation CE-märkning Säkerhet Monteringsanvisning Förberedelser Arbete Transport Underhåll Reservdelar

Läs mer

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Under de tio år som passerat sedan det tidigare gruppundantaget för vertikala avtal började gälla har stora detaljhandlare

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

Direktleverantör. med 30 år i branschen! För Proffs med krav på Service och Kvalité

Direktleverantör. med 30 år i branschen! För Proffs med krav på Service och Kvalité Direktleverantör med 30 år i branschen! För Proffs med krav på Service och Kvalité Direktleverantör med 30 år i branschen! Motek levererar sedan mer än 30 år tillbaka verktyg och infästningsmaterial. Vi

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation Målgrupp Scanias påbyggnadsinformation är i första hand avsedd för påbyggare och gäller vid alla påbyggnationer och ombyggnationer av Scanias lastbilschassier och kompletta lastbilar. Förutsättningar Grundläggande

Läs mer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 26 Modell... 26 Användningsändamål... 26 Bruksanvisning Viktig användarinformation...

Läs mer

Advokat Elisabeth Eklund

Advokat Elisabeth Eklund Advokat Elisabeth Eklund De juridiska spelreglerna som styr distributionskanalerna för läkemedel - de viktigaste lagarna och fallgroparna ni måste undvika Svenska Nyhetsbrev Agenda Tillämpliga regler:

Läs mer

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare

Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare Promemoria 2013-06-27 Miljödepartementet Konsekvensbedömning av ett nationellt krav på tillstånd att till Sverige föra in, använda m.m. starka laserpekare 1. Problem och målsättning Under de senaste åren

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

När du har köpt en produkt som har brister

När du har köpt en produkt som har brister När du har köpt en produkt som har brister Innehåll Samarbete är nödvändigt när brister upptäckts 5 Du som upptäcker en brist ska alltid kontakta säljaren 5 Säljaren är skyldig att åtgärda de brister som

Läs mer

Ärlighet ska löna sig. Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Ärlighet ska löna sig. Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Ärlighet ska löna sig Så upptäcker och förebygger du anbudskarteller INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Anbudskarteller leder till högre priser och sämre produktutbud.» Anbudskarteller skadar

Läs mer

MRFs REPARATIONSVILLKOR

MRFs REPARATIONSVILLKOR MRFs REPARATIONSVILLKOR 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter

Läs mer

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1 Robust fiber Kravspecifikation Robust fiber företagscertifikat anläggning Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Utfärdande... 3 1.5

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015

Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Riskbaserat tänkande i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument är att förklara riskbaserat tänkande i ISO 9001 bemöta uppfattningar om och oro för att riskbaserat tänkande ersätter processinriktning bemöta

Läs mer

Bilvärlden i förändring

Bilvärlden i förändring Per Johansson VD Bilvärlden i förändring Global bilmarknad Färre tillverkare Fler märken/modeller Överproduktion Ökad konkurrens Ev EN marknad Öppna gränser Gruppundantag Prisutjämning Avreglering Miljöfrågor

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

CMSE Certified Machinery Safety Expert. Villkor

CMSE Certified Machinery Safety Expert. Villkor CMSE Certified Machinery Safety Expert Villkor VILLKOR 1. ANSÖKAN Ansökan till CMSE (Certified Machinery Safety Expert) utbildningen görs genom att fylla i formuläret CMSE ansökan. Ansökningsblankett kan

Läs mer

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor ARES(2014)197050 Ärende: Anbudsinfordran nr PO/2013-24-INF/STO om ett öppet inter-institutionellt förfarande för tillhandahållande

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Swedish Medtech anser att när de föreslagna förändringarna ska analyseras bör man ställa sig tre frågor:

Swedish Medtech anser att när de föreslagna förändringarna ska analyseras bör man ställa sig tre frågor: Remissvar från Swedish Medtech med anledning av, Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti:

Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti: VELUX Garanti Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti: VELUX garanti omfattar Garantiperiod VELUX takfönster och installationsprodukter

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter Sida 1 (6) Information om behandling av personuppgifter Genom denna informationsskrift får du information om hur dina personuppgifter behandlas av [Säljföretagets/verkstadens namn] org.nr [ ] ( vi, oss

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Garantihandbok. Förord

Garantihandbok. Förord Garantihandbok Rev 6 Förord Kvalitet och service har fått en allt större betydelse för produkternas goda rykte. Därför är det viktigt att garantiärenden vid varje tillfälle ges en korrekt behandling. I

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk

performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk performance by NEXUS NETWORK Kompassgivare 35 Installationsanvisning svensk COMPASS Svenska 13-1 Svenska COMPASS Denna manual är skriven för NX2 Kompassgivare Utgåva: Juni 2002 13-2 COMPASS Svenska Nexus

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(10) Datum Vår referens 2010-09-08 Dnr: 10-5925 Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. RESERVDELSSPECIALIST MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

ERBJUDANDE OM CITROËN TEKNISK DOKUMENTATION FÖR YRKESFOLK INOM FORDONSINDUSTRIN

ERBJUDANDE OM CITROËN TEKNISK DOKUMENTATION FÖR YRKESFOLK INOM FORDONSINDUSTRIN ERBJUDANDE OM CITROËN TEKNISK DOKUMENTATION FÖR YRKESFOLK INOM FORDONSINDUSTRIN CITROËN ställer till förfogande Yrkesfolk inom fordonsindustrin*, Skribenter för teknisk dokumentation och Tillverkare av

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 27.6.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0238/2012, ingiven av Sven D. Adler, tysk medborgare, om införande av yrket landskapsarkitekt

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Anpassning av tekniska harmoniseringsdirektiv till Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG

Anpassning av tekniska harmoniseringsdirektiv till Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (7) Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Ert datum 2011-12-21 Er referens UF211/75885/UD/FIM

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving 2017-04-28 Europeiska produktregler Ledstjärna: fri rörlighet på europeiska inre marknaden - Gemensamt (harmoniserat)

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Lagstiftningsarbetet Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig upphandling

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer