ÅR Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö"

Transkript

1 ÅR 2007 Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN & vår miljö

2 info Förbränningen av bensin och diesel förstärker växthuseffekten och påverkar jordens klimat. Informationen i denna broschyr hittar du även i Nybilsguiden på Konsumentverkets hemsida Där kan du också söka bilmodeller efter märke, miljöklass och bränsleförbrukning m.m.

3 Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det är forskarna eniga om. Våra utsläpp till atmosfären ger en ökad växthuseffekt som kan leda till stora klimatförändringar. I Sverige står vägtrafiken för en tredjedel av utsläppen av koldioxid, den gas som bidrar mest till växthuseffekten. Våra nyregistrerade personbilar är dessutom betydligt mer bränsletörstiga och släpper därmed ut mer koldioxid per kilometer än EU:s genomsnitt. Väljer du en miljöanpassad bil och kör smartare så minskar bränsleåtgången och har mindre påverkan på klimatet. Och du sparar pengar. Vi hjälper dig! I den här broschyren och i Nybilsguiden på Konsumentverkets hemsida finns bilarna som går på alternativa drivmedel och de med lägst bensin- och dieselförbrukning. Här hittar du information om koldioxid och miljöklass för samtliga nya personbilsmodeller på den svenska marknaden, tillsammans med pris, fordonsskatt, garantier och tekniska data. Du får också tips om hur du kan köra både billigare och mer miljöanpassat. Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat 999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera om bränsleförbrukning på säljstället och i annonsering. Bland annat ska denna broschyr finnas gratis och lättillgänglig hos alla återförsäljare av nya personbilar. Utöver detta ska det på säljstället finnas en lättillgänglig översikt och dessutom ska alla enskilda nya personbilar vara märkta med information om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Även i annonser, andra broschyrer, instruktionsböcker, affischer och filmer ska informationen finnas. info

4 Innehåll Vad händer med klimatet?... 5 Miljöklasser för bilar... 6 er... 6 Köp- och körtips... 7 Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt... 8 Undersök garantin... 9 Nya regler för skrotning... 9 info TABELLER Tabellguide...0 Vad står i tabellerna?... ligan...2 Alternativa teknologier...3 Miljöbilar...4 Bensinbilar...8 Dieselbilar Mer information Tala med din bilhandlare eller konsumentvägledaren i din kommun om du vill veta mer än vad som står i broschyren. Information finns även hos: Konsumentverket, Vägverket, Naturvårdsverket, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), Storstadskommunernas webbplats om miljöbilar,

5 info Vad händer med klimatet? FN:s klimatpanel IPCC är överens om att vår användning av fossila bränslen förstärker växthuseffekten. Enligt klimatpanelen kan jordens medeltemperatur öka fyra grader de kommande 00 åren. är den gas som bidrar mest till denna process. Utsläpp från bland annat användning av bensin, diesel och naturgas i trafiken har gjort att halten av koldioxid i atmosfären ökat med 35 procent sedan mitten av 800-talet. Temperaturhöjningar som beror på den ökade växthuseffekten kommer troligtvis att leda till att extrema väderförhållanden blir vanligare. Det blir svårare att producera mat och få fram vatten. Ökenområden kan breda ut sig långt upp i Sydeuropa. Havsytan förväntas stiga. Länderna kring ekvatorn, där en stor del av världens befolkning bor, kommer att drabbas värst. I större delen av Sverige leder uppvärmningen troligtvis till ökad nederbörd.

6 Miljöklasser för bilar Bilen släpper ut andra ämnen än koldioxid som är farliga för miljön och hälsan. I Sverige finns en miljöklassindelning av personbilar som ger ett mått på bilens utsläpp av kolmonoxid, kväveoxid och kolväten. För dieselbilar ingår även utsläpp av partiklar. Miljöklasser för personbilar 2005 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/km Äldre obligatorisk kravgräns. El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier. Hybrid Bilar som drivs med förbränningsmotor och elektricitet från batterier. info Observera att bränsleförbrukning och utsläpp av klimatpåverkande koldioxid inte ingår i miljöklassningen. Kontrollera därför både bilens miljöklass och bränsleförbrukning, som är direkt kopplad till koldioxidutsläppen, före köpet. Miljöklasserna har bytt namn genom åren. Till exempel hette den strängaste miljöklassen tidigare miljöklass. Det går inte att jämföra en tidigare miljöklass -bil med dagens miljöklass 2005-bilar. Kraven har delvis ökat och mätmetoden förändrats. Du kan läsa mer om miljöklassningen av bilar på Vägverkets webbplats: er Sedan den oktober 2006 gäller en modell för fordonsskatt som baseras på bilens koldioxidutsläpp för nya personbilar från och med modellår 2006 och för äldre modeller i miljöklass Skatten beräknas på följande sätt: Bensinbilar, skatt per år: Ett grundbelopp på 360 kronor plus 5 kronor per gram koldioxidutsläpp som överstiger 00 gram per kilometer. Dieselbilar, skatt per år: Ett grundbelopp på 360 kronor per år plus 5 kronor per gram koldioxidutsläpp som överstiger 00 gram per kilometer. Summan av grundbeloppet och koldioxid-delen multipliceras med 3,5. Bilar som kan drivas med alternativa drivmedel, skatt per år: Ett grundbelopp på 360 kronor per år plus 0 kronor per gram koldioxidutsläpp som överstiger 00 gram per kilometer. För äldre personbilar i miljöklass 2000 och tidigare miljöklasser grundar sig fordonsskatten på tjänstevikt och typ av bränsle (bensin eller diesel). En skatterabatt på kronor ges för dieselbilar i miljöklass 2005 PM, om fordonen blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2007.

7 Köp- och körtips Här finns några tips som kanske passar dig: Tänk efter hur stor bilen måste vara. En lika rymlig, fast lättare bil, drar mindre bränsle. Om du bara behöver en större bil vid enstaka tillfällen går det alltid att hyra. Genom att välja den bränslesnålaste motorn kan man ofta spara 0 procent eller mer i bränsleförbrukning och ändå få plats med lika mycket last. Till exempel kan så vara fallet om du väljer en,8 liters motor framför en på 2 liter. Kolla i kolumnen i tabellerna längre fram i denna broschyr. Fyrhjulsdrift och automatlåda ökar oftast bränsleförbrukningen. Det finns automatlådor som inte ökar förbrukningen, till exempel de steglösa (CVT). Klimatanläggning ökar bränsleförbrukningen med 3 8 procent. Hur ofta behöver du en egen bil? Det kan vara bättre för både plånboken och miljön att i stället hyra bil vid behov eller vara med i en bilpool. Om du anammar ett mjukare körsätt minskar bränsleåtgången och du släpper ut mindre koldioxid. Du sparar dessutom pengar och trafiken blir säkrare! Om du kör med framförhållning och undviker stopp så spar du bränsle. en ökar ju fortare du kör. Det går åt mindre bränsle vid låga motorvarv. Prova att växla upp till så hög växel som möjligt innan motorn når varv per minut. Motorbromsa i stället för att använda fotbroms. Takräcke och takbox ökar luftmotståndet och bränsleförbrukningen. En lättare bil utan saker liggande i bagageutrymmet drar mindre. Har du rätt lufttryck i däcken minskar rullmotståndet och bränsleförbrukningen. info

8 info Däcken håller dessutom längre. Kontrollera gärna lufttrycket på kalla däck och var tredje gång du tankar. Regelbunden service håller bilen i trim. En kontrollerad bilverkstad märkt med den gröna punkten är kvalitetssäkrad av oberoende organ, mer information finns på Glöm inte att byta luftfilter. En motorvärmare minskar bränsleförbrukningen och utsläppen vid kallstart om den används rätt. Vid alltför långa inkopplingstider ger inte motorvärmaren någon miljövinst. Bilen drar mer bränsle vid korta resor och katalysatorn fungerar inte när den är kall. Många bilresor kan ersättas med cykel, gång, kollektivtrafik eller samåkning. Utsläppen är större om motorn går på tomgång än om den stängs av och startas om. Dessutom tar det längre tid för katalysatorn att fungera om bilen går på tomgång. Om du skrapar rutan med motorn igång utsätter du andra och även dig själv för hälsofarliga utsläpp. Tankställena för gas och E85 blir allt fler. Mackar nära dig hittar du enkelt på Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt Växthuseffekten går att begränsa om vi hjälper till. En majoritet av världens i-länder har skrivit under Kyotoprotokollet från 997 och lovat att minska utsläppen av växthusgaser. EU-kommissionen har förslagit en ny lagstiftning som tvingar den europeiska bilindustrin att till 202 minska det genomsnittliga utsläppet av koldioxid från nya personbilar till 30 gram per kilometer. Kompletterande åtgärder föreslås sänka nivån ytterligare till 20 gram per kilometer. Det motsvarar en bränsleförbrukning på cirka 5 liter bensin eller 4,5 liter diesel per 00 kilometer. I EU har genomsnittsutsläppen för nya bilar minskat från 86 till 63 gram koldioxid per kilometer mellan åren 995 och Också i Sverige har utsläppen minskat, men

9 de ligger alltjämt högt över EU-genomsnittet släppte svenska bilar ut i genomsnitt 89 gram per kilometer. Anledningen är att vi köper de största, tyngsta och mest effektstarka bilarna, både bensin- och dieseldrivna. Andelen mer bränslesnåla dieselbilar är dessutom lägre än i övriga Europa. Glädjande nog har under det senaste året andelen koldioxidsnåla dieselbilar och bilar som kan köras på förnybara drivmedel ökat markant i nybilsregistreringarna. Andelen nyregistrerade dieselbilar var i januari procent och antalet nyregistrerade bilar som går att köra på alternativa drivmedel ökade under 2006 jämfört med året innan. Undersök garantin I broschyrens tabelldel finns bland annat garantierna som gäller för varje bilmärke. Här är några generella råd: Garantin får inte vara utformad så att den ger sämre skydd än konsumentköplagen. En garanti får inte kombineras med självrisk. Garantin gäller för fel som uppstår under garantitiden och för de komponenter som omfattas av den. Garantin gäller inte om näringsidkaren kan göra sannolikt att det är ditt fel att bilen har gått sönder eller att skadan beror på en olyckshändelse. Krav kan ställas på dig som köpare att utföra regelbunden och fackmässig översyn av bilen. Berätta för näringsidkaren så fort som möjligt om du inte är nöjd. Näringsidkaren har då inte bara skyldighet utan också rätt att få åtgärda påtalade brister. Du har rätt att kräva ett snabbt, men inte omedelbart, svar på din reklamation. Låter du bli att reklamera förlorar du din rätt till rättelse. Det finns standardavtal för nybilsgarantierna som är anpassade till bestämmelserna i konsumentköplagen. Fråga din bilhandlare eller konsumentvägledaren i din kommun. Går det inte att nå en uppgörelse med näringsidkaren så kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. info Nya regler för skrotning Från och med den juni 2007 gäller nya regler för skrotning av uttjänta bilar. Systemet med skrotningsavgifter och -premier tas bort och bilskrotningsfonden avvecklas. Systemet ersätts med ett utökat producentansvar för tillverkare och importörer. För bilar som var i trafik den 3 augusti 2006 och är äldre än 989 års modell ges en skrotningsersättning så länge bilskrotningsfondens pengar räcker.

10 Tabellguide På följande sidor finns fakta om nya personbilsmodeller på den svenska marknaden Uppgifterna är sammanställda i samarbete med företaget Bilfakta. VAD STÅR I TABELLERNA? Förklaring till innehållet i tabellerna KOLDIOXIDLIGAN Bensin- och dieselbilarna med lägst CO2-utsläpp 2 ALTERNATIVA TEKNOLOGIER Här presenteras naturgas, biogas, etanol, elektricitet (hybriddrift) och RME 3 MILJÖBILAR Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2004:364 4 info BENSINBILAR Alfa Romeo 8 Audi 8 Bentley 20 BMW 20 Cadillac 2 Chevrolet 22 Chrysler 22 Citroën 23 Corvette 23 Dodge 23 Ferrari 23 Fiat 24 Ford 24 Honda 27 Hyundai 27 Jaguar 28 Jeep 28 Kia 28 Lada 29 Rover 29 Lexus 29 Lotus 29 Maserati 29 Mazda 29 Mercedes-Benz 30 MINI 32 Mitsubishi 32 Morgan 32 Nissan 32 Opel 34 Pagani 36 Peugeot 36 Porsche 37 Renault 38 Saab 38 Seat 39 Skoda 39 Smart 40 Subaru 40 Suzuki 4 Toyota 4 Volkswagen 42 Volvo 43 DIESELBILAR Alfa Romeo 44 Audi 44 BMW 45 Cadillac 46 Chevrolet 46 Chrysler 46 Citroën 46 Dodge 46 Fiat 46 Ford 47 Honda 48 Hyundai 48 Jaguar 49 Jeep 49 Kia 49 Rover 49 Mazda 50 Mercedes-Benz 50 MINI 5 Mitsubishi 5 Nissan 5 Opel 52 Peugeot 53 Renault 54 Saab 54 Seat 54 Skoda 55 Smart 55 Suzuki 55 Toyota 55 Volkswagen 56 Volvo 56 0

11 Vad står i tabellerna? GARANTIER Garantier för de olika modellerna redovisas för varje bilmärke. BRÄNSLEFÖRBRUKNING vid stadskörning, landsvägskörning och blandad körning. Testerna har gjorts enligt en speciell EU-körcykel. Förbrukning anges i liter per 00 kilometer, eller kubikmeter per 00 km för gasbilar. Den faktiska bränsleförbrukningen avgörs av en mängd omständigheter som körsätt, bilens utrustning, däck, klimat och vägförhållanden. KOLDIOXID Mängden koldioxid (CO2) som släpps ut vid blandad körning enligt EU:s testkörcykel. Anges i gram per kilometer. REKOMMENDERAT CIRKAPRIS Rekommenderat cirkapris våren 2007, inklusive skrotningsavgift och 25 procent moms. Reservation för lokala variationer. ÅRLIG FORDONSSKATT baserad på CO2-utsläpp. Mer information om fordonsskatt finns på sidan 6. TJÄNSTEVIKT Vikt hos en standardutrustad, körklar bil med vatten, olja, full tank och förare (70 kg). info VÄXELLÅDA M betecknar manuell växellåda och A automatisk. Siffrorna i beteckningen anger antalet växlar. DÖRRAR Antal dörrar för modellvarianten. CYLINDRAR OCH CYLINDERVOLYM Antal cylindrar för modellvarianten. är sammanlagd cylinderarea multiplicerad med slaglängden. Anges i kubikcentimeter. EFFEKT Anges i kilowatt (kw). Multiplicera med,36 för att räkna om till hästkrafter (hk).

12 ligan Bensindrivna bilar med LÄGST koldioxidutsläpp Märke Modell Bränsleförbrukn. och CO2-utsläpp (l/00 km) Miljöklass Effekt (kw) Toyota Prius HSD 4,3 04 Hybrid A Citroën C,0i X/SX 4, M Honda Civic Hybrid,3 i-vtec 4,6 09 Hybrid A Peugeot 07,0 XR/X-Line 4, M Toyota Aygo,0/,0 + 4, M Smart Fortwo Coupé/Cabrio 4, M Kia Picanto,0 ECO 4, M Kia Picanto,0 LX 5, M Kia Picanto, EX 5, M Chevrolet Matiz S 5, M Smart Fortwo Brabus Coupé/Cabrio 5, M Toyota Yaris,0 VVT-i 5, M Hyundai Atos. 5, M Hyundai Getz. 5, M Fiat Panda,2 8V 5, M Mitsubishi Colt,3 Invite Sport 5, A Honda Jazz,4i LS 5, M Fiat Punto,2 60 Active 5, M Honda Jazz,4i CVT LS 5, A Opel Corsa.2 6V Enjoy Easytronic 5, M MINI One 5, M Bränsletoppen Dieseldrivna bilar med LÄGST koldioxidutsläpp Märke Modell Bränsleförbrukn. och CO2-utsläpp (l/00 km) Miljöklass Effekt (kw) Smart Fortwo CDI Coupé/Cabrio 3, M Volkswagen Polo BlueMotion 3, PM M Fiat Panda,3 MJT 75 Dynamic 4, PM M Ford Fiesta Style/Style+,6TD 90hk 4, M Kia Picanto, CRDi EX 4, M Hyundai Getz.5 CRDi 4, M MINI Cooper D 4, PM M Audi A3,9 TDI e-power 4, PM M Fiat Grande Punto,3 Active/Dyna. 4, PM M Ford Fiesta Style/Style+,4TD 4, M Ford Fusion Style/Style+,4 TDCi 4, M Toyota Yaris,4 D-4D 4, M Citroën C3 HDi FAP SX Pack 4, PM M Citroën C4 HDi 0 hk FAP SX/SX Pack 4, PM EGS Seat Cordoba,4 ECO-TDI Ref. 4, PM M Seat Ibiza,4 ECO-TDI Reference 4, PM M Volkswagen Polo TDI Comfortline/-Masters 4, PM M Kia Rio,5 CRDi EX 4, M

13 Alternativa teknologier Det finns utöver vanliga bilar, som enbart tankas med bensin eller diesel, flera andra tekniker som börjar få genomslag på marknaden. De vanligaste av dessa presenteras nedan. Observera att de alternativa drivmedel som presenteras nedan endast ska användas i bilar som är avsedda för dessa. Hybrid (el/bensin) Elhybridbilar har både bensin- och elmotor som samverkar. Batterierna till elmotorn laddas under drift och kan inte laddas i elnätet. Bilen hanteras som en bensinbil. Hybridbilar har i regel avsevärt lägre bränsleförbrukning än motsvarande konventionella bilar, särskilt i stadstrafik och kökörning. I framtiden kommer vi troligen få se hybrider som drivs med dieselmotorer och också så kallade plug in-hybrider, det vill säga bilar som även kan laddas från elnätet. Etanol Etanolbränslet i Sverige är förnybart. Nästan all 95-oktanig bensin innehåller numera 5 procent etanol och dagens bensinbilar klarar sådan inblandning. Dessutom finns bränslet E85 som normalt består av 85 procent etanol och 5 procent bensin. Endast av tillverkaren godkända modeller ska köras på E85. De kan köras på valfri blandning av bensin och E85. Under vintertid ökas andelen bensin i E85 för att förbättra bilens startegenskaper vid kall väderlek. E85 ger högre bränsleförbrukning än bensin men kan minska beroendet av fossilt bränsle. Den koldioxid som släpps ut vid körning med E85 är till största delen förnybar. Det finns idag inga officiella mätvärden för drift med E85. Biogas/naturgas Ett samlingsnamn för biogas och naturgas är fordonsgas. Både biogas och naturgas består huvudsakligen av metan. Skillnaden är att biogas är ett förnybart drivmedel, medan naturgas är fossilt. Bilarna har i regel dubbla bränslesystem, ett för gas och ett för bensin. Tankstorleken för både gas och bensin varierar hos olika fabrikat. För modeller med bensintank under 5 liter behöver bensinförbrukningen inte deklareras. Alt. teknologier RME RME står för rapsmetylester. Nästan all miljöklass -diesel innehåller numera 5 procent RME. Det är endast dieselbilar med generalagentens intyg som kan köras på enbart RME. Idag finns inga nya personbilar som är godkända för drift med enbart RME. 3

14 Miljöbilar Det finns ingen enhetlig definition av begreppet miljöbil. En definition av begreppet som börjat användas allt mer är den som regeringen använder för att styra statliga myndigheters inköp och leasing av miljöbilar och som står i förordning SFS 2004:364. För att kallas miljöbil enligt denna förordning gäller följande krav: Bilar avsedda att drivas enbart med bensin får släppa ut max 20 gram koldioxid per kilometer. Bilar avsedda att drivas enbart med diesel får släppa ut max 20 gram koldioxid per kilometer. Bilar avsedda att drivas helt eller delvis med annat bränsle än bensin eller diesel får ha en bränsleförbrukning som är antingen max 9,2 liter bensin, max 8,4 liter diesel eller max 9,7 kubikmeter gas per 00 kilometer. Om bilen har kompressionständ motor (dieselteknik) ska partikelutsläpp vara lägre än 5 mg/km. Bilen måste också tillhöra miljöklass 2005, 2005 PM, El eller Hybrid. Regeringen har i ett pressmeddelande den 29 mars 2007 aviserat att privatpersoner som köper en ny miljöbil får en statlig premie på kronor. Enligt pressmeddelandet omfattas bilar som fyller definitionen enligt förordning SFS 2004:364 av premien. I skrivande stund är slutliga beslut inte fattade. Bra information om miljöbilar och olika miljöbilsdefinitioner finns på Nedan presenteras bilar som klassas som miljöbilar enligt förordning SFS 2004:364. Miljöbilar Så läser du tabellen för miljöbilar I kolumnen Bränsle visas det bränsle bilen är avsedd för. För gasbilar visas först bränsleförbrukning för gasdrift, därefter för bensindrift (för bilar med bensintank mindre än 5 liter visas endast värden för gasdrift). Gasförbrukningen anges i kubikmeter per 00 kilometer. För etanolbilar visas endast förbrukning vid bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E85. Bokstäverna före bränsleförbruknings- och CO2-värdena i tabellen visar vilket bränsle som värdena avser (b=bensin, d=diesel, g=gas). Hybridbilar som inte uppfyller miljöbilsdefinitionen enligt SFS 2004:364 återfinns i tabellen för bensinbilar längre fram i broschyren. 4

15 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2004:364 Bokstäverna före bränsleförbruknings- och CO2-värdena visar vilket bränsle som värdena avser (b=bensin, d=diesel, g=gas). För gasbilar anges först förbrukningen i m 3 och C02-utsläpp för gasdrift, därefter för bensindrift. Är bensintanken mindre än 5 liter anges endast värden för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E85. Modell och koldioxidutsläpp Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/00 km) Audi Garantier: 2 års nybilsgaranti utan milbegränsning, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. PM A3,9 TDI e-power Diesel d3,8 d5,8 d4,5 d M Citroën Garantier: 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. C,0i SX Bensin b4, b5,5 b4,6 b M C,0i X Bensin b4, b5,5 b4,6 b M PM C3 HDi FAP SX Pack Diesel d3,8 d5,7 d4,5 d M C4 HDi 0 hk FAP SX Diesel d3,8 d5,8 d4,5 d EGS C4 HDi 0 hk FAP SX Pack Diesel d3,8 d5,8 d4,5 d EGS Fiat Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 8 års rostskyddsgaranti. Punto,2 60 Bi-Power Active Gas g5,0 / b5,3 g7,5 / b7,9 g5,8 / b6,2 g9 / b M PM Grande Punto,3 MJT Active 3d Diesel d3,5 d6,2 d4,5 d M Grande Punto,3 MJT Active 5d Diesel d3,5 d6,2 d4,5 d M Grande Punto,3 MJT Dyna. 3d Diesel d3,5 d6,2 d4,5 d M Grande Punto,3 MJT Dyna. 5d Diesel d3,5 d6,2 d4,5 d M Panda,3 MJT 75 Dynamic Diesel d3,7 d5,4 d4,3 d M Ford Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. Focus Trend.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Trend.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Ghia.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Ghia.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Titanium.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Titanium.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Style.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Style.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M C-Max Trend.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7, b M C-Max Ghia.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7, b M C-Max Titanium.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7, b M Miljöbilar Honda Garantier: 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti. Miljöklass Hybrid Civic Hybrid,3 i-vtec Hybrid b4,3 b5,2 b4,6 b A En motor med lägre effekt är ofta bränslesnålare än en med högre. 5

16 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2004:364 Bokstäverna före bränsleförbruknings- och CO2-värdena visar vilket bränsle som värdena avser (b=bensin, d=diesel, g=gas). För gasbilar anges först förbrukningen i m 3 och C02-utsläpp för gasdrift, därefter för bensindrift. Är bensintanken mindre än 5 liter anges endast värden för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E85. Modell och koldioxidutsläpp Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/00 km) Kia Garantier: Nybilsgaranti 3 år, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti. Picanto,0 ECO Bensin b4,4 b5,9 b4,9 b M Mercedes Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 30 års rostskyddsgaranti. E 200 NGT Kompressor Classic Gas g6,8 / b6,9 g3,8 / b3, g9,4 / b9, g68 / b A MINI Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti. PM Cooper D Diesel d3,7 d5,6 d4,4 d M Opel Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti (gäller ej Combo), 2 års rostskyddsgaranti. Combo Tour.6 6V CNG Kombi Gas g5,9 g0, g7,5 g M Zafira.6 CNG Enjoy Kombi Gas g4,3 g6,5 g5,2 g M Peugeot Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. Miljöbilar 07,0 X-Line Bensin b4, b5,5 b4,6 b M ,0 XR Bensin b4, b5,5 b4,6 b M Saab Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 0 års rostskyddsgaranti (6 år för Saab 9-5). 9-3,8t Linear Biopower Etanol b6,0 b0,5 b7,7 b M ,8t Linear Biopower Kombi Etanol b6,0 b,3 b7,9 b M ,8t Linear Biopower Cabrio. Etanol b6,7 b,7 b8,6 b M ,0t Linear Etanol b6,9 b2,6 b9,0 b M ,0t Linear Kombi Etanol b7,0 b2,8 b9,2 b M ,3t Linear Etanol b6,6 b2,8 b8,9 b M ,3t Linear Kombi Etanol b6,8 b3,0 b9, b M Seat Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti (6 år för Alhambra). PM Cordoba,4 ECO-TDI Reference Diesel d3,8 d6, d4,6 d M Ibiza,4 ECO-TDI Reference Diesel d3,8 d6, d4,6 d M Ibiza,4 ECO-TDI Reference Diesel d3,8 d6, d4,6 d M Svårt att välja? Gör ett eget urval i Nybilsguiden på

17 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2004:364 Bokstäverna före bränsleförbruknings- och CO2-värdena visar vilket bränsle som värdena avser (b=bensin, d=diesel, g=gas). För gasbilar anges först förbrukningen i m 3 och C02-utsläpp för gasdrift, därefter för bensindrift. Är bensintanken mindre än 5 liter anges endast värden för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E85. Modell och koldioxidutsläpp Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/00 km) Smart Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti. Fortwo 50 hk Bensin b4,0 b5,9 b4,7 b M Fortwo 6 hk Bensin b4,0 b6,0 b4,7 b M Fortwo 6 hk Cabriolet Bensin b4,0 b5,9 b4,7 b M Toyota Garantier: 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. 8 års/6 000 mils hybridsystemgaranti för Prius. Aygo,0 Bensin b4, b5,5 b4,6 b M Aygo,0 + Bensin b4, b5,5 b4,6 b M Miljöklass Hybrid Prius HSD Hybrid b4,2 b5,0 b4,3 b A Volkswagen Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års rostskyddsgaranti, 2 års rostskyddsgaranti (6 år för Sharan). Caddy Life 2,0 EcoFuel Gas g6,4 g,3 g8,2 g M Touran Life 2,0 EcoF. Conceptline Gas g6,6 g2,0 g8,6 g M PM Polo BlueMotion 3d Diesel d3,2 d5, d3,9 d M Polo BlueMotion 5d Diesel d3,2 d5, d3,9 d M Polo TDI Comfortline Masters 3d Diesel d3,7 d6,0 d4,5 d M Polo TDI Comfortline 5d Diesel d3,7 d6,0 d4,5 d M Volvo Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti (8 år för S60, XC70, V70 och XC90). C30,8 F Etanol b5,7 b0, b7,3 b M S40,8 F Etanol b5,8 b0,3 b7,4 b M V50,8 F Kombi Etanol b5,8 b0,3 b7,4 b M S60 Bi-Fuel Gas g6,6 / b6,8 g2,7 / b,9 g8,9 / b8,7 g59 / b M V70 Bi-Fuel Kombi Gas g7,3 / b6,9 g3, / b2,4 g9,4 / b9,0 g69 / b M Miljöbilar En bil som kan gå på både fossilt och alternativt bränsle, men enbart tankas med det fossila bränslet, ger ingen miljövinst. 7

18 Bensinbilar Modell Bensin (liter/00 km) bensinbilar Alfa Romeo Garantier: 2 års nybilsgaranti utan milbegränsning, 3 års vagnskadegaranti, 8 års rostskyddsgaranti. 47,6 TS Progression 6,3, 8, M ,6 TS Progression 6,4,2 8, M ,6 TS Progression 6,3, 8, M ,6 TS Progression 6,4,2 8, M ,0 TS Distinctive 7,0 2, 8, M ,0 TS Distinctive 7,0,2 8, M ,0 TS Selespeed Distinctive 7,0 2, 8, A ,0 TS Selespeed Distinctive 7,0,2 8, A ,9 JTS 6,6 2,2 8, M ,2 JTS 7,3 3,0 9, M ,2 JTS 4 4 8,4 6,9, M ,9 JTS Sportwagon 6,7 2,4 8, M ,2 JTS Sportwagon 7,3 3,2 9, M ,2 JTS 4 4 Sportwagon 8,4 7,0, M ,2 JTS selespeed 7, 2,8 9, A ,2 JTS 4 4 med Qtronic 8,6 8,4 2, A ,2 JTS selespeed Sportw. 7, 3,0 9, A ,2 JTS 4 4 med Qtr. Sportw. 8,6 8,6 2, A Brera 2,2 JTS 7,3 3,0 9, M Brera 3,2 JTS 8,4 6,9, M Brera 2,2 JTS Sky view 7,3 3,0 9, M Brera 3,2 JTS med Qtronic 8,6 8,4 2, A Brera 3,2 JTS Sky view 8,4 6,9, M Brera 3,2 JTS Sky view med Qtro. 8,6 8,4 2, A GT 2,0 JTS Selespeed Distinctive 6,7 2,2 8, A GT V6 Distinctive 8,7 8,6 2, M GT 2,0 Progression 6,7 2,2 8, M GT 2,0 JTS Distinctive 6,7 2,2 8, M Spider 2,2 JTS 7,3 3,0 9, M Spider 3,2 JTS 8,4 6,9, M Spider 2,2 JTS Exclusive 7,3 3,0 9, M Spider 3,2 JTS med Qtronic 8,6 8,4 2, A Spider 3,2 JTS Exclusive 8,4 6,9, M Spider 3,2 JTS Exc. med Qtronic 8,6 8,4 2, A Audi Garantier: 2 års nybilsgaranti utan milbegränsning, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. A3,6 Attraction 5,5 9,6 7, M A3,6 FSI Attraction 5,3 8,7 6, M A3,8 TFSI Ambition 460 M A3 2,0 TFSI Quattro Ambition 6,8 2,3 8, M A3 3,2 Quattro Ambition 8,2 4,8 0, M A3,6 Attraction Sportback 5,6 9,7 7, M

19 Bensin (liter/00 km) Audi forts. A3,6 FSI Attraction Sportback 5,3 8,7 6, M A3,8 TFSI Ambition Sportback 5,7 0,0 7, M A3 2,0 TFSI Ambition Sportback 6,,0 7, M A3 2,0 TFSI Quattro Amb. Sportb. 6,9 2,4 8, M A3 3,2 Quattro Ambition Sportb. 8,2 4,8 0, M A4,8 T 6,4,3 8, M A4,8 T 6,7,6 8, M A4,8 T Quattro 7, 2,8 9, M A4 2,0 5,9,4 8, M A4 2,0 T 5,8 0,9 7, M A4 2,0 T 6,6,5 8, A A4 2,0 T Quattro 6,6 2,6 8, M A4 2,0 TS Quattro 6,9 2,7 9, M A4 3,2 FSI 7,0 3,6 9, A A4 3,2 FSI 7,2 3,8 9, A A4 3,2 FSI Quattro 7,8 5,4 0, M A4 3,2 FSI Quattro 8,0 6, 0, M A4 Avant,8 T 6,5,4 8, M A4 Avant,8 T Quattro 7, 2,8 9, M A4 Avant 2,0 6,0,5 8, M A4 Avant 2,0 T 5,9,0 7, M A4 Avant 2,0 T Quattro 6,6 2,6 8, M A4 Avant 2,0 TS Quattro 6,9 2,7 9, M A4 Avant 3,2 FSI 7,0 3,6 9, A A4 Avant 3,2 FSI Quattro 7,9 5,5 0, M A6 2,0 T FSI 6,2 0,8 7, M A6 2,4 7, 4,3 9, M A6 2,4 Quattro 7,8 6,0 0, M A6 3,2 FSI 7, 4,3 9, M A6 3,2 FSI Quattro 7,7 6,5 0, M A6 4,2 FSI Quattro 8, 5,6 0, A A6 3,2 FSI Quattro Allroad 8,4 5,6, M A6 4,2 FSI Quattro Allroad 8,6 5,7, A A6 Avant 2,0 T FSI 6,4,0 8, M A6 Avant 2,4 7,2 4,5 9, M A6 Avant 2,4 Quattro 7,9 6,, M A6 Avant 3,2 FSI 7,2 4,5 9, M A6 Avant 3,2 FSI Quattro 7,8 6,7, M A6 Avant 4,2 FSI Quattro 8,2 5,7 0, A A8 3,2 FSI Quattro 7,9 6,3, A A8 4,2 Quattro 8,7 7,5, A A8 4,2 Quattro L 8,7 7,5, A RS4 0, 9,7 3, M RS4 9,7 2, 3, M S3 7,2 2,4 9, M S4 0,3 9,9 3, M S4 Quattro 9,8 9,5 3, M S4 Avant Quattro 9,8 9,6 3, M S6 9,7 9,7 3, M S6 Avant 9,7 9,7 3, M TT 2,0 TFSI 6,0 0,7 7, M TT 3,2 Quattro 7,8 4,7 0, M bensinbilar Om du kör planerat och mjukt så minskar bränsleförbrukningen. 9

20 Bensin (liter/00 km) Audi forts. Q7 4,2 FSI Quattro 0,2 9,5 3, A R8 4,2 FSI Quattro 0,2 22, 4, M Bentley Garantier: 3 års nybilsgaranti. Miljöklass 2000 Arnage R 4,8 30,7 20, A Arnage RL 4,8 30,7 20, A Continental GT,9 26,2 7, A Uppgift om miljöklass saknas Arnage T 4,8 30,7 20, A Azure A Continental Flying Spur A Continental GTC A BMW Garantier: 2 års nybilsgaranti utan milbegränsning, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. bensinbilar 8i Sports Tourer 4,7 7,9 5, M i Sports Tourer 5, 8,7 6, M i Sports Tourer 6,0 2,2 8, M i Sports Tourer 5,8 0,5 7, M i Sports Tourer 4,7 7,9 5, M i Sports Tourer 5, 8,7 6, M i Sports Tourer 6,0 2,2 8, M i 5,7 0,0 7, M i Touring 5,9 0,5 7, M i 5,2 9,0 6, M i 5,6 0,7 7, M i Touring 5,7 0,8 7, M i 6,,0 7, M i 6,2 2, 8, M i 4,9 8,7 6, M i 6,2 2, 8, M i Touring 6,4 2,4 8, M xi 7,0 3,0 9, M xi 7,0 3,0 9, M xi Touring 7, 3,3 9, M i 6,3, 8, M i 6,4 2,7 8, M i 6,5 2,8 8, M i Touring 6,6 2,8 8, M xi 7, 3,9 9, M xi 7, 3,9 9, M xi Touring 7,3 4,0 9, M i 6,8 4,4 9, M i 6,7 4,3 9, M i Touring 7,0 4,6 9, M i 7,0 4,9 9, M xi Touring 7,4 5,5 0, M xi 7,2 5,3 0, M Z4 2,0i 5,6 0,8 7, M Uppgift saknas. 20 Svårt att välja? Gör ett eget urval i Nybilsguiden på

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2012 Denna broschyr med en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat

Läs mer

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26)

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Hur säker är bilen? 2013 Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Innehåll Trygghet på vägen...3...4 Det har hänt på riktigt...6 Alla 528 bilarna...8 Mindre småbilar...9 Större småbilar...12 Mellanstora

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Blekinge län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder på

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Sveriges snålaste bilar

Sveriges snålaste bilar Spendera Fynda höstresan Sid 65 Vin Sid 68 Sveriges snålaste bilar Nya bilar har blivit rekordsnåla. Du kan i dag spara pengar på att köpa en ny, bränsleeffektiv bil. Vi guidar bland bilarna som sänker

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Nytänkande. Nästa Audi A4 har gjort entré. U PPSALAS BILFÖRETAG. Välkommen in och prova.

Nytänkande. Nästa Audi A4 har gjort entré. U PPSALAS BILFÖRETAG. Välkommen in och prova. FOTO: PERNILLA SJÖHOLM BILAGA I UPPSALATIDNINGEN NR 4. 25-31 JANUARI 2008. UPPLAGA 101 000 EX. TEL 018-418 11 11 www.direktpress.se/uppsala Nytänkande. Nästa Audi A4 har gjort entré. Välkommen in och prova.

Läs mer

MOTOR. Tusentals kör utan försäkring. Han vill stoppa nya mc-modeller ONSDAG. Knappast några bilar väcker lika heta känslor som italienska.

MOTOR. Tusentals kör utan försäkring. Han vill stoppa nya mc-modeller ONSDAG. Knappast några bilar väcker lika heta känslor som italienska. ONSDAG 13 OKTOBER 2004 UNT PRÖVKÖR SID 6 Gott om plats för nya spekulanter. Foto: Pelle Johansson HUSVAGNSMÄSSA SID 4 Försäljningen av husvagnar och husbilar går stadigt uppåt. Året har hittills gett en

Läs mer

Fastighetsmäklaren på bilden kan allt som alla andra mäklare kan. Plus lite till.

Fastighetsmäklaren på bilden kan allt som alla andra mäklare kan. Plus lite till. FOTO: VERONICA WIKLANDER BILAGA I UPPSALATIDNINGEN NR 9. 29 FEBRUARI - 6 MARS 2008. UPPLAGA 101 000 EX. TEL 018-418 11 11 www.direktpress.se/uppsala Fastighetsmäklaren på bilden kan allt som alla andra

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Vi testar: Kia Sorento 2,2 CRDI EX PP Peugeot RCZ 1,6 THP 200 Saab 9-5 Linear TiD4 2,0 Skoda Fabia Ambiente 1,2 TSI Volvo S60 2,0 D3

Vi testar: Kia Sorento 2,2 CRDI EX PP Peugeot RCZ 1,6 THP 200 Saab 9-5 Linear TiD4 2,0 Skoda Fabia Ambiente 1,2 TSI Volvo S60 2,0 D3 HELA DENNA TIDNING ÄR ANNONS Medföljer som bilaga till Ystads Allehanda juni 2010 Annonsavdelningen NYTT OCH BEGAGNAT FRÅN AUKTORISERADE BILHANDLARE I REGIONEN Nr 5 Vi testar: Kia Sorento 2,2 CRDI EX PP

Läs mer

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie

Uppdrag att utarbeta förslag till en supermiljöbilspremie Diarienummer Ert diarienummer Dokumenttyp Sida 2010-9913 M2010/4756/Mk UTREDNINGS- 1(41) UPPDRAG Datum Ert datum Upprättad av 2011-03-25 2010-12-22 Linda Norberg Vägtrafikavdelningen REGERINGSKANSLIET

Läs mer

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Bilaga 3 MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Senast uppdaterad 2007-04-10 Utmaning Åtgärd Miljönytta Ekonomi, teknik, tid och kvalitet Hur använder vi våra bilar bäst? Rätt transportslag

Läs mer

Veckans erbjudande! Det är tryggt att köpa en begagnad bil hos oss.

Veckans erbjudande! Det är tryggt att köpa en begagnad bil hos oss. FOTO: PERNILLA SJÖHOLM BILAGA I UPPSALATIDNINGEN NR 5. 1-7 FEBRUARI 2008. UPPLAGA 101 000 EX. TEL 018-418 11 11 www.direktpress.se/uppsala Det är tryggt att köpa en begagnad bil hos oss. Kungsgatan 103

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 MASKINSKADERAPPORT 2011 Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta som maskinskaderapporten baserar sig på 4 Maskinskadeförsäkring behövs 4 Så ofta inträffar en maskinskada

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2008 Tjänstebilen Tjänstebilen reder ut begreppen Finansiell eller operationell leasing - läs mer sid.24 och 28 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

FOTO: ADAM JUNEBJÖRK

FOTO: ADAM JUNEBJÖRK FOTO: ADAM JUNEBJÖRK BILAGA I UPPSALATIDNINGEN NR 14. 4 APRIL - 10 APRIL 2008. UPPLAGA 101 000 EX. TEL 018-418 11 11 www.direktpress.se/uppsala Förmodligen Uppsalas bästa mäklartjänst. Välj själv vad du

Läs mer

Ny tjänstebil? Så navigerar du rätt i regeldjungeln. Nya Citroën C5 Vägmästaren!

Ny tjänstebil? Så navigerar du rätt i regeldjungeln. Nya Citroën C5 Vägmästaren! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS TJÄNSTEBILEN OKTOBER 2004 GUIDEN TILL DIN NYA BIL Stor eller liten vräkig eller diskret? Hur välja bil? Bortsett från de ekonomiska aspekterna

Läs mer

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET FOTO: DENNIS ERIKSSON BÄSTA MILJÖBILEN HAR HÖG SÄKERHET OCH VETTIGT PRIS En bra miljöbil har inte bara låga utsläpp utan också hög ett vettigt pris. Och den ska passa just dina transportbehov oavsett om

Läs mer

Fast ränta 5,95% Gäller tom 29/2. Lagerrensning begagnat! U PPSALAS BILFÖRETAG. Kungsg. 74 tel 65 61 30, tel verkstad 65 61 45

Fast ränta 5,95% Gäller tom 29/2. Lagerrensning begagnat! U PPSALAS BILFÖRETAG. Kungsg. 74 tel 65 61 30, tel verkstad 65 61 45 FOTO: VERONICA WIKLANDER BILAGA I UPPSALATIDNINGEN NR 7. 15-21 FEBRUARI 2008. UPPLAGA 101 000 EX. TEL 018-418 11 11 www.direktpress.se/uppsala Lagerrensning begagnat! Fast ränta 5,95% Gäller tom 29/2.

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

NY BIL I HÖST? HETA ERBJUDANDEN HOS TOYOTA FOTSKÄL.

NY BIL I HÖST? HETA ERBJUDANDEN HOS TOYOTA FOTSKÄL. Årg. 1 Onsdag 2 oktober, torsdag 3 oktober 2013 Vecka 40 Liten i världen men stark i Mark Volvo lever farligt i USA Krönika av Carl-Ingemar Perstad. Sid 10 Snart dags för vinterdäck Dubbat eller odubbat?

Läs mer

Miljömedvetenhet är en statussymbol

Miljömedvetenhet är en statussymbol TJÄNSTEBILEN 2015 SVERIGES STÖRSTA TJÄNSTEBILSTIDNING. FEB/MARS 2015 6 UTMANARE TILL V70 STOR UNDERSÖKNING: ÅRETS BÄSTA BILAR EXPERTEN VARNAR: DET HÄR BERÄTTAR INTE BILHALLEN FÖR DIG MARIE SÖDERQVIST:

Läs mer

TJÄNSTEBILEN. Nr. 13 / September 2010. Biltest: Vi har testat höstens hetaste dieselbilar. Jan Gustafsson En dieselbil drar 30 procent mindre bränsle

TJÄNSTEBILEN. Nr. 13 / September 2010. Biltest: Vi har testat höstens hetaste dieselbilar. Jan Gustafsson En dieselbil drar 30 procent mindre bränsle ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 13 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED YNNOR & TJÄNSTEBILSFAKTA ANNONS TJÄNSTEBILEN FOTO:

Läs mer

Passat Alltrack 4MOTION. Anpassad för svensk vinter.

Passat Alltrack 4MOTION. Anpassad för svensk vinter. En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 1 februari 14 Årg 87 STYR BILEN MED MOBILEN www.volkswagen.se Passat Alltrack 4MOTION. Anpassad för svensk vinter. Nu med ett riktigt generöst vintererbjudande.

Läs mer

Våra Nya Företagsbilar

Våra Nya Företagsbilar Annons Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Annons Våra Nya Företagsbilar Nr 1 Mars 2013 Miljötänk med kostnadsoptimering Bertil Moldén PLUG-IN-HYBRIDER Framtidens miljöbilar

Läs mer