ÅR Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅR 2007. Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN. Bränsleförbrukning & vår miljö"

Transkript

1 ÅR 2007 Fakta om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Omfattar de vanligaste nya personbilarna. NYBILSGUIDEN & vår miljö

2 info Förbränningen av bensin och diesel förstärker växthuseffekten och påverkar jordens klimat. Informationen i denna broschyr hittar du även i Nybilsguiden på Konsumentverkets hemsida Där kan du också söka bilmodeller efter märke, miljöklass och bränsleförbrukning m.m.

3 Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det är forskarna eniga om. Våra utsläpp till atmosfären ger en ökad växthuseffekt som kan leda till stora klimatförändringar. I Sverige står vägtrafiken för en tredjedel av utsläppen av koldioxid, den gas som bidrar mest till växthuseffekten. Våra nyregistrerade personbilar är dessutom betydligt mer bränsletörstiga och släpper därmed ut mer koldioxid per kilometer än EU:s genomsnitt. Väljer du en miljöanpassad bil och kör smartare så minskar bränsleåtgången och har mindre påverkan på klimatet. Och du sparar pengar. Vi hjälper dig! I den här broschyren och i Nybilsguiden på Konsumentverkets hemsida finns bilarna som går på alternativa drivmedel och de med lägst bensin- och dieselförbrukning. Här hittar du information om koldioxid och miljöklass för samtliga nya personbilsmodeller på den svenska marknaden, tillsammans med pris, fordonsskatt, garantier och tekniska data. Du får också tips om hur du kan köra både billigare och mer miljöanpassat. Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat 999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera om bränsleförbrukning på säljstället och i annonsering. Bland annat ska denna broschyr finnas gratis och lättillgänglig hos alla återförsäljare av nya personbilar. Utöver detta ska det på säljstället finnas en lättillgänglig översikt och dessutom ska alla enskilda nya personbilar vara märkta med information om bränsleförbrukning, koldioxid och miljöklass. Även i annonser, andra broschyrer, instruktionsböcker, affischer och filmer ska informationen finnas. info

4 Innehåll Vad händer med klimatet?... 5 Miljöklasser för bilar... 6 er... 6 Köp- och körtips... 7 Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt... 8 Undersök garantin... 9 Nya regler för skrotning... 9 info TABELLER Tabellguide...0 Vad står i tabellerna?... ligan...2 Alternativa teknologier...3 Miljöbilar...4 Bensinbilar...8 Dieselbilar Mer information Tala med din bilhandlare eller konsumentvägledaren i din kommun om du vill veta mer än vad som står i broschyren. Information finns även hos: Konsumentverket, Vägverket, Naturvårdsverket, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), Storstadskommunernas webbplats om miljöbilar,

5 info Vad händer med klimatet? FN:s klimatpanel IPCC är överens om att vår användning av fossila bränslen förstärker växthuseffekten. Enligt klimatpanelen kan jordens medeltemperatur öka fyra grader de kommande 00 åren. är den gas som bidrar mest till denna process. Utsläpp från bland annat användning av bensin, diesel och naturgas i trafiken har gjort att halten av koldioxid i atmosfären ökat med 35 procent sedan mitten av 800-talet. Temperaturhöjningar som beror på den ökade växthuseffekten kommer troligtvis att leda till att extrema väderförhållanden blir vanligare. Det blir svårare att producera mat och få fram vatten. Ökenområden kan breda ut sig långt upp i Sydeuropa. Havsytan förväntas stiga. Länderna kring ekvatorn, där en stor del av världens befolkning bor, kommer att drabbas värst. I större delen av Sverige leder uppvärmningen troligtvis till ökad nederbörd.

6 Miljöklasser för bilar Bilen släpper ut andra ämnen än koldioxid som är farliga för miljön och hälsan. I Sverige finns en miljöklassindelning av personbilar som ger ett mått på bilens utsläpp av kolmonoxid, kväveoxid och kolväten. För dieselbilar ingår även utsläpp av partiklar. Miljöklasser för personbilar 2005 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/km Äldre obligatorisk kravgräns. El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier. Hybrid Bilar som drivs med förbränningsmotor och elektricitet från batterier. info Observera att bränsleförbrukning och utsläpp av klimatpåverkande koldioxid inte ingår i miljöklassningen. Kontrollera därför både bilens miljöklass och bränsleförbrukning, som är direkt kopplad till koldioxidutsläppen, före köpet. Miljöklasserna har bytt namn genom åren. Till exempel hette den strängaste miljöklassen tidigare miljöklass. Det går inte att jämföra en tidigare miljöklass -bil med dagens miljöklass 2005-bilar. Kraven har delvis ökat och mätmetoden förändrats. Du kan läsa mer om miljöklassningen av bilar på Vägverkets webbplats: er Sedan den oktober 2006 gäller en modell för fordonsskatt som baseras på bilens koldioxidutsläpp för nya personbilar från och med modellår 2006 och för äldre modeller i miljöklass Skatten beräknas på följande sätt: Bensinbilar, skatt per år: Ett grundbelopp på 360 kronor plus 5 kronor per gram koldioxidutsläpp som överstiger 00 gram per kilometer. Dieselbilar, skatt per år: Ett grundbelopp på 360 kronor per år plus 5 kronor per gram koldioxidutsläpp som överstiger 00 gram per kilometer. Summan av grundbeloppet och koldioxid-delen multipliceras med 3,5. Bilar som kan drivas med alternativa drivmedel, skatt per år: Ett grundbelopp på 360 kronor per år plus 0 kronor per gram koldioxidutsläpp som överstiger 00 gram per kilometer. För äldre personbilar i miljöklass 2000 och tidigare miljöklasser grundar sig fordonsskatten på tjänstevikt och typ av bränsle (bensin eller diesel). En skatterabatt på kronor ges för dieselbilar i miljöklass 2005 PM, om fordonen blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2007.

7 Köp- och körtips Här finns några tips som kanske passar dig: Tänk efter hur stor bilen måste vara. En lika rymlig, fast lättare bil, drar mindre bränsle. Om du bara behöver en större bil vid enstaka tillfällen går det alltid att hyra. Genom att välja den bränslesnålaste motorn kan man ofta spara 0 procent eller mer i bränsleförbrukning och ändå få plats med lika mycket last. Till exempel kan så vara fallet om du väljer en,8 liters motor framför en på 2 liter. Kolla i kolumnen i tabellerna längre fram i denna broschyr. Fyrhjulsdrift och automatlåda ökar oftast bränsleförbrukningen. Det finns automatlådor som inte ökar förbrukningen, till exempel de steglösa (CVT). Klimatanläggning ökar bränsleförbrukningen med 3 8 procent. Hur ofta behöver du en egen bil? Det kan vara bättre för både plånboken och miljön att i stället hyra bil vid behov eller vara med i en bilpool. Om du anammar ett mjukare körsätt minskar bränsleåtgången och du släpper ut mindre koldioxid. Du sparar dessutom pengar och trafiken blir säkrare! Om du kör med framförhållning och undviker stopp så spar du bränsle. en ökar ju fortare du kör. Det går åt mindre bränsle vid låga motorvarv. Prova att växla upp till så hög växel som möjligt innan motorn når varv per minut. Motorbromsa i stället för att använda fotbroms. Takräcke och takbox ökar luftmotståndet och bränsleförbrukningen. En lättare bil utan saker liggande i bagageutrymmet drar mindre. Har du rätt lufttryck i däcken minskar rullmotståndet och bränsleförbrukningen. info

8 info Däcken håller dessutom längre. Kontrollera gärna lufttrycket på kalla däck och var tredje gång du tankar. Regelbunden service håller bilen i trim. En kontrollerad bilverkstad märkt med den gröna punkten är kvalitetssäkrad av oberoende organ, mer information finns på Glöm inte att byta luftfilter. En motorvärmare minskar bränsleförbrukningen och utsläppen vid kallstart om den används rätt. Vid alltför långa inkopplingstider ger inte motorvärmaren någon miljövinst. Bilen drar mer bränsle vid korta resor och katalysatorn fungerar inte när den är kall. Många bilresor kan ersättas med cykel, gång, kollektivtrafik eller samåkning. Utsläppen är större om motorn går på tomgång än om den stängs av och startas om. Dessutom tar det längre tid för katalysatorn att fungera om bilen går på tomgång. Om du skrapar rutan med motorn igång utsätter du andra och även dig själv för hälsofarliga utsläpp. Tankställena för gas och E85 blir allt fler. Mackar nära dig hittar du enkelt på Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt Växthuseffekten går att begränsa om vi hjälper till. En majoritet av världens i-länder har skrivit under Kyotoprotokollet från 997 och lovat att minska utsläppen av växthusgaser. EU-kommissionen har förslagit en ny lagstiftning som tvingar den europeiska bilindustrin att till 202 minska det genomsnittliga utsläppet av koldioxid från nya personbilar till 30 gram per kilometer. Kompletterande åtgärder föreslås sänka nivån ytterligare till 20 gram per kilometer. Det motsvarar en bränsleförbrukning på cirka 5 liter bensin eller 4,5 liter diesel per 00 kilometer. I EU har genomsnittsutsläppen för nya bilar minskat från 86 till 63 gram koldioxid per kilometer mellan åren 995 och Också i Sverige har utsläppen minskat, men

9 de ligger alltjämt högt över EU-genomsnittet släppte svenska bilar ut i genomsnitt 89 gram per kilometer. Anledningen är att vi köper de största, tyngsta och mest effektstarka bilarna, både bensin- och dieseldrivna. Andelen mer bränslesnåla dieselbilar är dessutom lägre än i övriga Europa. Glädjande nog har under det senaste året andelen koldioxidsnåla dieselbilar och bilar som kan köras på förnybara drivmedel ökat markant i nybilsregistreringarna. Andelen nyregistrerade dieselbilar var i januari procent och antalet nyregistrerade bilar som går att köra på alternativa drivmedel ökade under 2006 jämfört med året innan. Undersök garantin I broschyrens tabelldel finns bland annat garantierna som gäller för varje bilmärke. Här är några generella råd: Garantin får inte vara utformad så att den ger sämre skydd än konsumentköplagen. En garanti får inte kombineras med självrisk. Garantin gäller för fel som uppstår under garantitiden och för de komponenter som omfattas av den. Garantin gäller inte om näringsidkaren kan göra sannolikt att det är ditt fel att bilen har gått sönder eller att skadan beror på en olyckshändelse. Krav kan ställas på dig som köpare att utföra regelbunden och fackmässig översyn av bilen. Berätta för näringsidkaren så fort som möjligt om du inte är nöjd. Näringsidkaren har då inte bara skyldighet utan också rätt att få åtgärda påtalade brister. Du har rätt att kräva ett snabbt, men inte omedelbart, svar på din reklamation. Låter du bli att reklamera förlorar du din rätt till rättelse. Det finns standardavtal för nybilsgarantierna som är anpassade till bestämmelserna i konsumentköplagen. Fråga din bilhandlare eller konsumentvägledaren i din kommun. Går det inte att nå en uppgörelse med näringsidkaren så kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. info Nya regler för skrotning Från och med den juni 2007 gäller nya regler för skrotning av uttjänta bilar. Systemet med skrotningsavgifter och -premier tas bort och bilskrotningsfonden avvecklas. Systemet ersätts med ett utökat producentansvar för tillverkare och importörer. För bilar som var i trafik den 3 augusti 2006 och är äldre än 989 års modell ges en skrotningsersättning så länge bilskrotningsfondens pengar räcker.

10 Tabellguide På följande sidor finns fakta om nya personbilsmodeller på den svenska marknaden Uppgifterna är sammanställda i samarbete med företaget Bilfakta. VAD STÅR I TABELLERNA? Förklaring till innehållet i tabellerna KOLDIOXIDLIGAN Bensin- och dieselbilarna med lägst CO2-utsläpp 2 ALTERNATIVA TEKNOLOGIER Här presenteras naturgas, biogas, etanol, elektricitet (hybriddrift) och RME 3 MILJÖBILAR Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2004:364 4 info BENSINBILAR Alfa Romeo 8 Audi 8 Bentley 20 BMW 20 Cadillac 2 Chevrolet 22 Chrysler 22 Citroën 23 Corvette 23 Dodge 23 Ferrari 23 Fiat 24 Ford 24 Honda 27 Hyundai 27 Jaguar 28 Jeep 28 Kia 28 Lada 29 Rover 29 Lexus 29 Lotus 29 Maserati 29 Mazda 29 Mercedes-Benz 30 MINI 32 Mitsubishi 32 Morgan 32 Nissan 32 Opel 34 Pagani 36 Peugeot 36 Porsche 37 Renault 38 Saab 38 Seat 39 Skoda 39 Smart 40 Subaru 40 Suzuki 4 Toyota 4 Volkswagen 42 Volvo 43 DIESELBILAR Alfa Romeo 44 Audi 44 BMW 45 Cadillac 46 Chevrolet 46 Chrysler 46 Citroën 46 Dodge 46 Fiat 46 Ford 47 Honda 48 Hyundai 48 Jaguar 49 Jeep 49 Kia 49 Rover 49 Mazda 50 Mercedes-Benz 50 MINI 5 Mitsubishi 5 Nissan 5 Opel 52 Peugeot 53 Renault 54 Saab 54 Seat 54 Skoda 55 Smart 55 Suzuki 55 Toyota 55 Volkswagen 56 Volvo 56 0

11 Vad står i tabellerna? GARANTIER Garantier för de olika modellerna redovisas för varje bilmärke. BRÄNSLEFÖRBRUKNING vid stadskörning, landsvägskörning och blandad körning. Testerna har gjorts enligt en speciell EU-körcykel. Förbrukning anges i liter per 00 kilometer, eller kubikmeter per 00 km för gasbilar. Den faktiska bränsleförbrukningen avgörs av en mängd omständigheter som körsätt, bilens utrustning, däck, klimat och vägförhållanden. KOLDIOXID Mängden koldioxid (CO2) som släpps ut vid blandad körning enligt EU:s testkörcykel. Anges i gram per kilometer. REKOMMENDERAT CIRKAPRIS Rekommenderat cirkapris våren 2007, inklusive skrotningsavgift och 25 procent moms. Reservation för lokala variationer. ÅRLIG FORDONSSKATT baserad på CO2-utsläpp. Mer information om fordonsskatt finns på sidan 6. TJÄNSTEVIKT Vikt hos en standardutrustad, körklar bil med vatten, olja, full tank och förare (70 kg). info VÄXELLÅDA M betecknar manuell växellåda och A automatisk. Siffrorna i beteckningen anger antalet växlar. DÖRRAR Antal dörrar för modellvarianten. CYLINDRAR OCH CYLINDERVOLYM Antal cylindrar för modellvarianten. är sammanlagd cylinderarea multiplicerad med slaglängden. Anges i kubikcentimeter. EFFEKT Anges i kilowatt (kw). Multiplicera med,36 för att räkna om till hästkrafter (hk).

12 ligan Bensindrivna bilar med LÄGST koldioxidutsläpp Märke Modell Bränsleförbrukn. och CO2-utsläpp (l/00 km) Miljöklass Effekt (kw) Toyota Prius HSD 4,3 04 Hybrid A Citroën C,0i X/SX 4, M Honda Civic Hybrid,3 i-vtec 4,6 09 Hybrid A Peugeot 07,0 XR/X-Line 4, M Toyota Aygo,0/,0 + 4, M Smart Fortwo Coupé/Cabrio 4, M Kia Picanto,0 ECO 4, M Kia Picanto,0 LX 5, M Kia Picanto, EX 5, M Chevrolet Matiz S 5, M Smart Fortwo Brabus Coupé/Cabrio 5, M Toyota Yaris,0 VVT-i 5, M Hyundai Atos. 5, M Hyundai Getz. 5, M Fiat Panda,2 8V 5, M Mitsubishi Colt,3 Invite Sport 5, A Honda Jazz,4i LS 5, M Fiat Punto,2 60 Active 5, M Honda Jazz,4i CVT LS 5, A Opel Corsa.2 6V Enjoy Easytronic 5, M MINI One 5, M Bränsletoppen Dieseldrivna bilar med LÄGST koldioxidutsläpp Märke Modell Bränsleförbrukn. och CO2-utsläpp (l/00 km) Miljöklass Effekt (kw) Smart Fortwo CDI Coupé/Cabrio 3, M Volkswagen Polo BlueMotion 3, PM M Fiat Panda,3 MJT 75 Dynamic 4, PM M Ford Fiesta Style/Style+,6TD 90hk 4, M Kia Picanto, CRDi EX 4, M Hyundai Getz.5 CRDi 4, M MINI Cooper D 4, PM M Audi A3,9 TDI e-power 4, PM M Fiat Grande Punto,3 Active/Dyna. 4, PM M Ford Fiesta Style/Style+,4TD 4, M Ford Fusion Style/Style+,4 TDCi 4, M Toyota Yaris,4 D-4D 4, M Citroën C3 HDi FAP SX Pack 4, PM M Citroën C4 HDi 0 hk FAP SX/SX Pack 4, PM EGS Seat Cordoba,4 ECO-TDI Ref. 4, PM M Seat Ibiza,4 ECO-TDI Reference 4, PM M Volkswagen Polo TDI Comfortline/-Masters 4, PM M Kia Rio,5 CRDi EX 4, M

13 Alternativa teknologier Det finns utöver vanliga bilar, som enbart tankas med bensin eller diesel, flera andra tekniker som börjar få genomslag på marknaden. De vanligaste av dessa presenteras nedan. Observera att de alternativa drivmedel som presenteras nedan endast ska användas i bilar som är avsedda för dessa. Hybrid (el/bensin) Elhybridbilar har både bensin- och elmotor som samverkar. Batterierna till elmotorn laddas under drift och kan inte laddas i elnätet. Bilen hanteras som en bensinbil. Hybridbilar har i regel avsevärt lägre bränsleförbrukning än motsvarande konventionella bilar, särskilt i stadstrafik och kökörning. I framtiden kommer vi troligen få se hybrider som drivs med dieselmotorer och också så kallade plug in-hybrider, det vill säga bilar som även kan laddas från elnätet. Etanol Etanolbränslet i Sverige är förnybart. Nästan all 95-oktanig bensin innehåller numera 5 procent etanol och dagens bensinbilar klarar sådan inblandning. Dessutom finns bränslet E85 som normalt består av 85 procent etanol och 5 procent bensin. Endast av tillverkaren godkända modeller ska köras på E85. De kan köras på valfri blandning av bensin och E85. Under vintertid ökas andelen bensin i E85 för att förbättra bilens startegenskaper vid kall väderlek. E85 ger högre bränsleförbrukning än bensin men kan minska beroendet av fossilt bränsle. Den koldioxid som släpps ut vid körning med E85 är till största delen förnybar. Det finns idag inga officiella mätvärden för drift med E85. Biogas/naturgas Ett samlingsnamn för biogas och naturgas är fordonsgas. Både biogas och naturgas består huvudsakligen av metan. Skillnaden är att biogas är ett förnybart drivmedel, medan naturgas är fossilt. Bilarna har i regel dubbla bränslesystem, ett för gas och ett för bensin. Tankstorleken för både gas och bensin varierar hos olika fabrikat. För modeller med bensintank under 5 liter behöver bensinförbrukningen inte deklareras. Alt. teknologier RME RME står för rapsmetylester. Nästan all miljöklass -diesel innehåller numera 5 procent RME. Det är endast dieselbilar med generalagentens intyg som kan köras på enbart RME. Idag finns inga nya personbilar som är godkända för drift med enbart RME. 3

14 Miljöbilar Det finns ingen enhetlig definition av begreppet miljöbil. En definition av begreppet som börjat användas allt mer är den som regeringen använder för att styra statliga myndigheters inköp och leasing av miljöbilar och som står i förordning SFS 2004:364. För att kallas miljöbil enligt denna förordning gäller följande krav: Bilar avsedda att drivas enbart med bensin får släppa ut max 20 gram koldioxid per kilometer. Bilar avsedda att drivas enbart med diesel får släppa ut max 20 gram koldioxid per kilometer. Bilar avsedda att drivas helt eller delvis med annat bränsle än bensin eller diesel får ha en bränsleförbrukning som är antingen max 9,2 liter bensin, max 8,4 liter diesel eller max 9,7 kubikmeter gas per 00 kilometer. Om bilen har kompressionständ motor (dieselteknik) ska partikelutsläpp vara lägre än 5 mg/km. Bilen måste också tillhöra miljöklass 2005, 2005 PM, El eller Hybrid. Regeringen har i ett pressmeddelande den 29 mars 2007 aviserat att privatpersoner som köper en ny miljöbil får en statlig premie på kronor. Enligt pressmeddelandet omfattas bilar som fyller definitionen enligt förordning SFS 2004:364 av premien. I skrivande stund är slutliga beslut inte fattade. Bra information om miljöbilar och olika miljöbilsdefinitioner finns på Nedan presenteras bilar som klassas som miljöbilar enligt förordning SFS 2004:364. Miljöbilar Så läser du tabellen för miljöbilar I kolumnen Bränsle visas det bränsle bilen är avsedd för. För gasbilar visas först bränsleförbrukning för gasdrift, därefter för bensindrift (för bilar med bensintank mindre än 5 liter visas endast värden för gasdrift). Gasförbrukningen anges i kubikmeter per 00 kilometer. För etanolbilar visas endast förbrukning vid bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E85. Bokstäverna före bränsleförbruknings- och CO2-värdena i tabellen visar vilket bränsle som värdena avser (b=bensin, d=diesel, g=gas). Hybridbilar som inte uppfyller miljöbilsdefinitionen enligt SFS 2004:364 återfinns i tabellen för bensinbilar längre fram i broschyren. 4

15 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2004:364 Bokstäverna före bränsleförbruknings- och CO2-värdena visar vilket bränsle som värdena avser (b=bensin, d=diesel, g=gas). För gasbilar anges först förbrukningen i m 3 och C02-utsläpp för gasdrift, därefter för bensindrift. Är bensintanken mindre än 5 liter anges endast värden för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E85. Modell och koldioxidutsläpp Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/00 km) Audi Garantier: 2 års nybilsgaranti utan milbegränsning, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. PM A3,9 TDI e-power Diesel d3,8 d5,8 d4,5 d M Citroën Garantier: 2 års nybilsgaranti 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. C,0i SX Bensin b4, b5,5 b4,6 b M C,0i X Bensin b4, b5,5 b4,6 b M PM C3 HDi FAP SX Pack Diesel d3,8 d5,7 d4,5 d M C4 HDi 0 hk FAP SX Diesel d3,8 d5,8 d4,5 d EGS C4 HDi 0 hk FAP SX Pack Diesel d3,8 d5,8 d4,5 d EGS Fiat Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 8 års rostskyddsgaranti. Punto,2 60 Bi-Power Active Gas g5,0 / b5,3 g7,5 / b7,9 g5,8 / b6,2 g9 / b M PM Grande Punto,3 MJT Active 3d Diesel d3,5 d6,2 d4,5 d M Grande Punto,3 MJT Active 5d Diesel d3,5 d6,2 d4,5 d M Grande Punto,3 MJT Dyna. 3d Diesel d3,5 d6,2 d4,5 d M Grande Punto,3 MJT Dyna. 5d Diesel d3,5 d6,2 d4,5 d M Panda,3 MJT 75 Dynamic Diesel d3,7 d5,4 d4,3 d M Ford Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. Focus Trend.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Trend.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Ghia.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Ghia.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Titanium.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Titanium.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Style.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M Focus Style.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7,0 b M C-Max Trend.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7, b M C-Max Ghia.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7, b M C-Max Titanium.8FF 25hk Etanol b5,6 b9,6 b7, b M Miljöbilar Honda Garantier: 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti. Miljöklass Hybrid Civic Hybrid,3 i-vtec Hybrid b4,3 b5,2 b4,6 b A En motor med lägre effekt är ofta bränslesnålare än en med högre. 5

16 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2004:364 Bokstäverna före bränsleförbruknings- och CO2-värdena visar vilket bränsle som värdena avser (b=bensin, d=diesel, g=gas). För gasbilar anges först förbrukningen i m 3 och C02-utsläpp för gasdrift, därefter för bensindrift. Är bensintanken mindre än 5 liter anges endast värden för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E85. Modell och koldioxidutsläpp Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/00 km) Kia Garantier: Nybilsgaranti 3 år, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti. Picanto,0 ECO Bensin b4,4 b5,9 b4,9 b M Mercedes Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 30 års rostskyddsgaranti. E 200 NGT Kompressor Classic Gas g6,8 / b6,9 g3,8 / b3, g9,4 / b9, g68 / b A MINI Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti. PM Cooper D Diesel d3,7 d5,6 d4,4 d M Opel Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti (gäller ej Combo), 2 års rostskyddsgaranti. Combo Tour.6 6V CNG Kombi Gas g5,9 g0, g7,5 g M Zafira.6 CNG Enjoy Kombi Gas g4,3 g6,5 g5,2 g M Peugeot Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. Miljöbilar 07,0 X-Line Bensin b4, b5,5 b4,6 b M ,0 XR Bensin b4, b5,5 b4,6 b M Saab Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 0 års rostskyddsgaranti (6 år för Saab 9-5). 9-3,8t Linear Biopower Etanol b6,0 b0,5 b7,7 b M ,8t Linear Biopower Kombi Etanol b6,0 b,3 b7,9 b M ,8t Linear Biopower Cabrio. Etanol b6,7 b,7 b8,6 b M ,0t Linear Etanol b6,9 b2,6 b9,0 b M ,0t Linear Kombi Etanol b7,0 b2,8 b9,2 b M ,3t Linear Etanol b6,6 b2,8 b8,9 b M ,3t Linear Kombi Etanol b6,8 b3,0 b9, b M Seat Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti (6 år för Alhambra). PM Cordoba,4 ECO-TDI Reference Diesel d3,8 d6, d4,6 d M Ibiza,4 ECO-TDI Reference Diesel d3,8 d6, d4,6 d M Ibiza,4 ECO-TDI Reference Diesel d3,8 d6, d4,6 d M Svårt att välja? Gör ett eget urval i Nybilsguiden på

17 Miljöbilar Bilar som uppfyller definitionen för miljöbilar enligt SFS 2004:364 Bokstäverna före bränsleförbruknings- och CO2-värdena visar vilket bränsle som värdena avser (b=bensin, d=diesel, g=gas). För gasbilar anges först förbrukningen i m 3 och C02-utsläpp för gasdrift, därefter för bensindrift. Är bensintanken mindre än 5 liter anges endast värden för gasdrift. För etanolbilar visas endast förbrukning för bensindrift eftersom det idag inte finns några officiella mätvärden för drift med E85. Modell och koldioxidutsläpp Miljöbilar Bränsle (m 3 eller liter/00 km) Smart Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti. Fortwo 50 hk Bensin b4,0 b5,9 b4,7 b M Fortwo 6 hk Bensin b4,0 b6,0 b4,7 b M Fortwo 6 hk Cabriolet Bensin b4,0 b5,9 b4,7 b M Toyota Garantier: 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. 8 års/6 000 mils hybridsystemgaranti för Prius. Aygo,0 Bensin b4, b5,5 b4,6 b M Aygo,0 + Bensin b4, b5,5 b4,6 b M Miljöklass Hybrid Prius HSD Hybrid b4,2 b5,0 b4,3 b A Volkswagen Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års rostskyddsgaranti, 2 års rostskyddsgaranti (6 år för Sharan). Caddy Life 2,0 EcoFuel Gas g6,4 g,3 g8,2 g M Touran Life 2,0 EcoF. Conceptline Gas g6,6 g2,0 g8,6 g M PM Polo BlueMotion 3d Diesel d3,2 d5, d3,9 d M Polo BlueMotion 5d Diesel d3,2 d5, d3,9 d M Polo TDI Comfortline Masters 3d Diesel d3,7 d6,0 d4,5 d M Polo TDI Comfortline 5d Diesel d3,7 d6,0 d4,5 d M Volvo Garantier: 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti (8 år för S60, XC70, V70 och XC90). C30,8 F Etanol b5,7 b0, b7,3 b M S40,8 F Etanol b5,8 b0,3 b7,4 b M V50,8 F Kombi Etanol b5,8 b0,3 b7,4 b M S60 Bi-Fuel Gas g6,6 / b6,8 g2,7 / b,9 g8,9 / b8,7 g59 / b M V70 Bi-Fuel Kombi Gas g7,3 / b6,9 g3, / b2,4 g9,4 / b9,0 g69 / b M Miljöbilar En bil som kan gå på både fossilt och alternativt bränsle, men enbart tankas med det fossila bränslet, ger ingen miljövinst. 7

18 Bensinbilar Modell Bensin (liter/00 km) bensinbilar Alfa Romeo Garantier: 2 års nybilsgaranti utan milbegränsning, 3 års vagnskadegaranti, 8 års rostskyddsgaranti. 47,6 TS Progression 6,3, 8, M ,6 TS Progression 6,4,2 8, M ,6 TS Progression 6,3, 8, M ,6 TS Progression 6,4,2 8, M ,0 TS Distinctive 7,0 2, 8, M ,0 TS Distinctive 7,0,2 8, M ,0 TS Selespeed Distinctive 7,0 2, 8, A ,0 TS Selespeed Distinctive 7,0,2 8, A ,9 JTS 6,6 2,2 8, M ,2 JTS 7,3 3,0 9, M ,2 JTS 4 4 8,4 6,9, M ,9 JTS Sportwagon 6,7 2,4 8, M ,2 JTS Sportwagon 7,3 3,2 9, M ,2 JTS 4 4 Sportwagon 8,4 7,0, M ,2 JTS selespeed 7, 2,8 9, A ,2 JTS 4 4 med Qtronic 8,6 8,4 2, A ,2 JTS selespeed Sportw. 7, 3,0 9, A ,2 JTS 4 4 med Qtr. Sportw. 8,6 8,6 2, A Brera 2,2 JTS 7,3 3,0 9, M Brera 3,2 JTS 8,4 6,9, M Brera 2,2 JTS Sky view 7,3 3,0 9, M Brera 3,2 JTS med Qtronic 8,6 8,4 2, A Brera 3,2 JTS Sky view 8,4 6,9, M Brera 3,2 JTS Sky view med Qtro. 8,6 8,4 2, A GT 2,0 JTS Selespeed Distinctive 6,7 2,2 8, A GT V6 Distinctive 8,7 8,6 2, M GT 2,0 Progression 6,7 2,2 8, M GT 2,0 JTS Distinctive 6,7 2,2 8, M Spider 2,2 JTS 7,3 3,0 9, M Spider 3,2 JTS 8,4 6,9, M Spider 2,2 JTS Exclusive 7,3 3,0 9, M Spider 3,2 JTS med Qtronic 8,6 8,4 2, A Spider 3,2 JTS Exclusive 8,4 6,9, M Spider 3,2 JTS Exc. med Qtronic 8,6 8,4 2, A Audi Garantier: 2 års nybilsgaranti utan milbegränsning, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. A3,6 Attraction 5,5 9,6 7, M A3,6 FSI Attraction 5,3 8,7 6, M A3,8 TFSI Ambition 460 M A3 2,0 TFSI Quattro Ambition 6,8 2,3 8, M A3 3,2 Quattro Ambition 8,2 4,8 0, M A3,6 Attraction Sportback 5,6 9,7 7, M

19 Bensin (liter/00 km) Audi forts. A3,6 FSI Attraction Sportback 5,3 8,7 6, M A3,8 TFSI Ambition Sportback 5,7 0,0 7, M A3 2,0 TFSI Ambition Sportback 6,,0 7, M A3 2,0 TFSI Quattro Amb. Sportb. 6,9 2,4 8, M A3 3,2 Quattro Ambition Sportb. 8,2 4,8 0, M A4,8 T 6,4,3 8, M A4,8 T 6,7,6 8, M A4,8 T Quattro 7, 2,8 9, M A4 2,0 5,9,4 8, M A4 2,0 T 5,8 0,9 7, M A4 2,0 T 6,6,5 8, A A4 2,0 T Quattro 6,6 2,6 8, M A4 2,0 TS Quattro 6,9 2,7 9, M A4 3,2 FSI 7,0 3,6 9, A A4 3,2 FSI 7,2 3,8 9, A A4 3,2 FSI Quattro 7,8 5,4 0, M A4 3,2 FSI Quattro 8,0 6, 0, M A4 Avant,8 T 6,5,4 8, M A4 Avant,8 T Quattro 7, 2,8 9, M A4 Avant 2,0 6,0,5 8, M A4 Avant 2,0 T 5,9,0 7, M A4 Avant 2,0 T Quattro 6,6 2,6 8, M A4 Avant 2,0 TS Quattro 6,9 2,7 9, M A4 Avant 3,2 FSI 7,0 3,6 9, A A4 Avant 3,2 FSI Quattro 7,9 5,5 0, M A6 2,0 T FSI 6,2 0,8 7, M A6 2,4 7, 4,3 9, M A6 2,4 Quattro 7,8 6,0 0, M A6 3,2 FSI 7, 4,3 9, M A6 3,2 FSI Quattro 7,7 6,5 0, M A6 4,2 FSI Quattro 8, 5,6 0, A A6 3,2 FSI Quattro Allroad 8,4 5,6, M A6 4,2 FSI Quattro Allroad 8,6 5,7, A A6 Avant 2,0 T FSI 6,4,0 8, M A6 Avant 2,4 7,2 4,5 9, M A6 Avant 2,4 Quattro 7,9 6,, M A6 Avant 3,2 FSI 7,2 4,5 9, M A6 Avant 3,2 FSI Quattro 7,8 6,7, M A6 Avant 4,2 FSI Quattro 8,2 5,7 0, A A8 3,2 FSI Quattro 7,9 6,3, A A8 4,2 Quattro 8,7 7,5, A A8 4,2 Quattro L 8,7 7,5, A RS4 0, 9,7 3, M RS4 9,7 2, 3, M S3 7,2 2,4 9, M S4 0,3 9,9 3, M S4 Quattro 9,8 9,5 3, M S4 Avant Quattro 9,8 9,6 3, M S6 9,7 9,7 3, M S6 Avant 9,7 9,7 3, M TT 2,0 TFSI 6,0 0,7 7, M TT 3,2 Quattro 7,8 4,7 0, M bensinbilar Om du kör planerat och mjukt så minskar bränsleförbrukningen. 9

20 Bensin (liter/00 km) Audi forts. Q7 4,2 FSI Quattro 0,2 9,5 3, A R8 4,2 FSI Quattro 0,2 22, 4, M Bentley Garantier: 3 års nybilsgaranti. Miljöklass 2000 Arnage R 4,8 30,7 20, A Arnage RL 4,8 30,7 20, A Continental GT,9 26,2 7, A Uppgift om miljöklass saknas Arnage T 4,8 30,7 20, A Azure A Continental Flying Spur A Continental GTC A BMW Garantier: 2 års nybilsgaranti utan milbegränsning, 3 års vagnskadegaranti, 2 års rostskyddsgaranti. bensinbilar 8i Sports Tourer 4,7 7,9 5, M i Sports Tourer 5, 8,7 6, M i Sports Tourer 6,0 2,2 8, M i Sports Tourer 5,8 0,5 7, M i Sports Tourer 4,7 7,9 5, M i Sports Tourer 5, 8,7 6, M i Sports Tourer 6,0 2,2 8, M i 5,7 0,0 7, M i Touring 5,9 0,5 7, M i 5,2 9,0 6, M i 5,6 0,7 7, M i Touring 5,7 0,8 7, M i 6,,0 7, M i 6,2 2, 8, M i 4,9 8,7 6, M i 6,2 2, 8, M i Touring 6,4 2,4 8, M xi 7,0 3,0 9, M xi 7,0 3,0 9, M xi Touring 7, 3,3 9, M i 6,3, 8, M i 6,4 2,7 8, M i 6,5 2,8 8, M i Touring 6,6 2,8 8, M xi 7, 3,9 9, M xi 7, 3,9 9, M xi Touring 7,3 4,0 9, M i 6,8 4,4 9, M i 6,7 4,3 9, M i Touring 7,0 4,6 9, M i 7,0 4,9 9, M xi Touring 7,4 5,5 0, M xi 7,2 5,3 0, M Z4 2,0i 5,6 0,8 7, M Uppgift saknas. 20 Svårt att välja? Gör ett eget urval i Nybilsguiden på

4 5 Miljöklasser för personbilar 2005 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 2005 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/ km El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid

Läs mer

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle?

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04 Audi A3 * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 700/ Tröskel 20 cm Audi A3 5d Sportback 2005- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Tröskel 20 cm Audi A4 Avant 1997.10- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 760/795 Audi A4

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets 2009 Användningen av drivmedel till fordon påverkar jordens klimat, försurar och göder marken och skadar hälsan. I denna broschyr finner du fakta om personbilar som underlättar val av en miljöanpassad

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Riksskatteverkets författningssamling

Riksskatteverkets författningssamling Riksskatteverkets författningssamling ISSN 0347-3023 * Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets 2009 Användningen av drivmedel till fordon påverkar jordens klimat, försurar och göder marken och skadar hälsan. I denna broschyr finner du fakta om personbilar som underlättar val av en miljöanpassad

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2011 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle?

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? BIL Sweden 2011-02-15 Innehållsförteckning VILKA PERSONBILSMODELLER KAN ANVÄNDA E10?...3 Alfa Romeo...4 Audi...4 BMW...4 Chevrolet...4 Chrysler...5

Läs mer

Fälglås sid 27. Spacers sid 28 FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN!

Fälglås sid 27. Spacers sid 28 FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN! 2011 Fälglås sid 27 Spacers sid 28 Tillbehör sid 29 Bilvård sid 30 Textilmattor sid 31 Säkerhet sid 30 FÄLGAR SOM SKILJER DIG FRÅN MÄNGDEN! Lättmetallfälgar översikt 2011 1. GTR-2 2. Hockenheim GP 3. Apollo

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2010 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EUland. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Obehaglig sanning. Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost. Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost

Obehaglig sanning. Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost. Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost Obehaglig sanning Din bils rostskyddsgaranti skyddar absolut inte mot rost Dinitrol Rostskyddsbehandling skyddar mot rost Oavsett man köper en ny eller begagnad bil så är min rekommendation att man kostar

Läs mer

Läge att köpa ny bil när du får mer för din begagnade

Läge att köpa ny bil när du får mer för din begagnade ? WEBBFR GAN www.expressen.se/motor Ska du sälja din bil under 20? h Frågan på webben: Tror du att Spyker köper Saab? Ja: Vet ej: 13% 11% Nej: 76% Begagnat allt I senaste numret av Teknikens Värld bjuder

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Hur säker är bilen? 2011. Hur säker är bilen? Folksam 2011 1(28)

Hur säker är bilen? 2011. Hur säker är bilen? Folksam 2011 1(28) Hur säker är bilen? 2011 Hur säker är bilen? 2011 1(28) Teckenförklaring minst 30 % högre säkerhet än medelbilen. Bra säkerhet minst 20 % högre säkerhet än medelbilen. Medelhög säkerhet. Undvik lägre säkerhet

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2012 Denna broschyr med en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån; beslutade den 15 december 2014. SKVFS 2014:19

Läs mer

Hur säker är bilen? Maj 2009

Hur säker är bilen? Maj 2009 Hur säker är bilen? Maj 2009 Hoppas att du inte deltagit...................................................................... 6 Säkrast val...7 Det har hänt. På riktigt...10 Alla 395 bilarna...15 Varför

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26)

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Hur säker är bilen? 2013 Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Innehåll Trygghet på vägen...3...4 Det har hänt på riktigt...6 Alla 528 bilarna...8 Mindre småbilar...9 Större småbilar...12 Mellanstora

Läs mer

Trots prissänkningen stor chans att få bra betalt för din inbytesbil

Trots prissänkningen stor chans att få bra betalt för din inbytesbil ? WEBBFR GAN www.expressen.se/motor Tror du att geely är en bra ägare till volvo? h Webbfråga: Letar du ofta efter en bil på Blocket? Ja: 57% nej: 4% Begagnatbrist n I senaste numret av Teknikens Värld

Läs mer

Sveriges snålaste bilar

Sveriges snålaste bilar Spendera Fynda höstresan Sid 65 Vin Sid 68 Sveriges snålaste bilar Nya bilar har blivit rekordsnåla. Du kan i dag spara pengar på att köpa en ny, bränsleeffektiv bil. Vi guidar bland bilarna som sänker

Läs mer

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011

MASKINSKADERAPPORT 2011. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 MASKINSKADERAPPORT 2011 Länsförsäkringars maskinskaderapport 2011 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta som maskinskaderapporten baserar sig på 4 Maskinskadeförsäkring behövs 4 Så ofta inträffar en maskinskada

Läs mer

LEDARE. Bästa kunder,

LEDARE. Bästa kunder, LEDARE Bästa kunder, Konkurrensen inom eftermarknadssektorn för motorfordon har aldrig varit så hård som nu i början av 2013. Den långsamma och planerade minskningen av verkstädernas orderingång i kombination

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan ALFA ROMEO GIULIA/ SPIDER/ BERTONE/ GTV 105/115 Casterstagsbussning Fram bakre PFF 1301 2st Pris/st Bärarmsbussning Fram övre inre PFF 1302 2st Pris/st Länkarmsbussning Bak främre PFR 1403 2st Pris/st

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

PRIS- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

PRIS- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER PRISLISTA 8 augusti 2011 ANVISNINGAR TILL PRISLISTAN PRIS- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Med utgivandet av denna prislista annulleras alla föregående priser och offerter förutsatt att det inte finns andra gällande

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat

Trafiksäker bil. krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat Trafiksäker bil krocksäkerhet & bilbesiktningsresultat För dig som letar efter en begagnad bil är det inte självklart att du ska räkna med att en krocksäker bil per automatik går felfritt genom bilbesiktningen

Läs mer

Tjänstebilar och miljöbilar 2012

Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Tjänstebilar och miljöbilar 2012 Utgåva 2 juni 2012 60 4,5 106 0 24 800 1 033 710 75 4,7 108 126 0 26 0 1 121 840 5,1 0 28 1 175 940 5,1 151 800 29 400 1 225 1 020 Polo TSI 124 157 000 30 000 1 250 1 040

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009

Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Svenska Energiekonomiska Föreningen den 6 oktober 2009 Thomas Fleischer Director Governmental Affairs Volvo Personvagnar AB Page 1 Energieffektivisering - Styrmedel Styrmedel som driver energieffektivisering

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar

Pressrelease 20 december 2012. Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Pressrelease 20 december 2012 Bolag med kvinnlig vd har törstigare bilar Bolag som leds av kvinnlig vd har tjänstebilar med högre koldioxidutsläpp, större motoreffekt och fler körförbud än bolag som leds

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Bästa. Det du först och främst. ekonomi tema bilar

Bästa. Det du först och främst. ekonomi tema bilar ekonomi tema bilar Bästa bilköp Att köpa en ny bil ger frihet och äventyrskänsla. Men det är också en av de största investeringarna du gör i livet. Följ Ljuva Livets råd i jakten på din nya kompanjon på

Läs mer

Ledare. Multi-Di@g. EURO 5 och diagnosen GÅR ÖVER TILL DVD! Diagnostiken är vårt yrke. ACTIA -magasinet för flermärkesdiagnos.

Ledare. Multi-Di@g. EURO 5 och diagnosen GÅR ÖVER TILL DVD! Diagnostiken är vårt yrke. ACTIA -magasinet för flermärkesdiagnos. ACTIA -magasinet för flermärkesdiagnos nr 20, juni 2008 Ledare Bästa kund, Innehållet i uppdateringarna av Multi-Di@g utökas så snabbt att en enda cd-skiva inte längre räcker för alla diagnosprogram. Som

Läs mer

VINTERKATALOG 2009-2010

VINTERKATALOG 2009-2010 VINTERKATALOG 009-010 Fälgar SLIRSKYDD Säkerhet Bilvård ... tar dig hem! Slirskydd för personbilar, SUV och lätta transportbilar En helt enkelt genial uppfinning! En strumpa som monteras över hjulet ger

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

ERBJUDANDEN I FEBRUARI

ERBJUDANDEN I FEBRUARI ERBJUDANDEN I FEBRUARI MITSUBISHI HELG 6-7 FEBRUARI EXTRA HELGÖPPET Lördag 10-14 Söndag 11-15 VI PRESENTERAR NYA MITSUBISHI OUTLANDER INGEN VANLIG MILJÖBIL. VÄLKOMMEN PÅ EN PROVTUR Innehåll: Mitsubishi

Läs mer

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen

Så gör du ett. Orsaken är samhällets. spara pengar på tjänstebilen BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Så gör du ett spara pengar på tjänstebilen Toyota Prius som tjänstebil Förmånsvärde 19 900 kr Skattekostnad vid 55 % skatt 10 945 kr 1 000 mil privatkörning

Läs mer

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten)

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) TRANSPORTER BILEN står för ca 25% av energianvändningen i ett normalhushåll. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) Bilens utsläpp av ämnen som påverkar den lokala miljön och klimatet

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET FOTO: DENNIS ERIKSSON BÄSTA MILJÖBILEN HAR HÖG SÄKERHET OCH VETTIGT PRIS En bra miljöbil har inte bara låga utsläpp utan också hög ett vettigt pris. Och den ska passa just dina transportbehov oavsett om

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

- kanske bilen för dig? Med Personalbil. Vill du ha fördelarna och slippa nackdelarna med en

- kanske bilen för dig? Med Personalbil. Vill du ha fördelarna och slippa nackdelarna med en Erbjudande om Personalbil Maj 2011 Endast för internt bruk Scania erbjuder dig Personalbil i samarbete med Volkswagen Group Sverige Personalbil är en förmån som Scania CV AB och dess helägda Svenska dotterbolag

Läs mer

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag:

Fr.o.m. den 1:a november marknadsförs Opels person- och lätta transportbilar via ett nytt bolag: Opel miljöbilar En översikt Thomas Forslund Företagsbilar Opel Sverige AB 17 November 2009 070-377 53 83 thomas.forslund@gm.com www.opel.com 1 www.opel.se 2009-11-18 Thomas Forslund - Opel Sverige AB Ny

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BILHANDLARE I HÄSSLEHOLM

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BILHANDLARE I HÄSSLEHOLM HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BILHANDLARE I HÄSSLEHOLM +lvvohkropv 2QVGDJ QRYHPEHU %,/7,'1,1* 1\D EHJDJQDGH ELODU Sn ZZZ KDVVOHKROPVELODU VH Newmanbil AB Hässleholm D a t s ä in b! r ä f f bila NEWMANBIL

Läs mer

ABARTH Pris exkl moms, frakt ingår AUDI BMW. Abarth 500/595/500C/595C (2008-2015) Beskrivning Artikelnummer Pris EUR

ABARTH Pris exkl moms, frakt ingår AUDI BMW. Abarth 500/595/500C/595C (2008-2015) Beskrivning Artikelnummer Pris EUR 2015-09-24 ABARTH Pris exkl moms, frakt ingår Abarth 500/595/500C/595C (2008-2015) SLIP ON SYSTEM + Tailpipe Set (Titanium) M-FI/SS/1 + TP-T/S/2 1 122,05 SLIP ON SYSTEM + Tailpipe Set (Carbon) M-FI/SS/1

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Oktober 2012 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

BILAR BEGAGNADE HANDLA BIL HOS DIN LOKALA MRF-HANDLARE MED ÖVER

BILAR BEGAGNADE HANDLA BIL HOS DIN LOKALA MRF-HANDLARE MED ÖVER Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning tisdag 4 september Del D STARKA FÖRDELAR ATT KÖPA BIL HOS DIN MRF-HANDLARE Ett bra och tryggt bilköp MRF-garanti på

Läs mer

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!!

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!! Etanol (E85) som drivmedel säkerhet och risker 27 nov 2007 Miljöförvaltningen i Stockholm, Vägverket och Räddningsverket SIDAN 1 Alla presentationer från idag 2 rapporter Säkerhetsaspekter med E85 som

Läs mer

Marknadsundersökning av information om nya bilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass m.m.

Marknadsundersökning av information om nya bilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass m.m. Rapport 2009:7 Marknadsundersökning av information om nya bilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och miljöklass m.m. Redovisning av undersökning genomförd i februari 2009 av kommunala konsumentvägledare

Läs mer

SUV-modeller allt mer prisvärda

SUV-modeller allt mer prisvärda AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD JEEPAR SUV-modeller allt mer prisvärda Stadsjeepar är en dundersuccé i USA. Även här hemma börjar intresset att öka i takt med allt lägre priser. Komfortabelt och fyrhjulsdrivet

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Januari 2014 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Fortsatt jakt på låga utsläpp

Fortsatt jakt på låga utsläpp Ingen räckviddså Fortsatt jakt på låga utsläpp Politikerna vill få oss att köra miljövänligare bilar så fort som möjligt för att minska våra utsläpp av koldioxid. Det sker med både piskor och morötter.

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

SEPTEMBER RA MOTORS TIDNING GES UT VARJE MÅNAD OLOF MELLBERG / VÄTGAS / ERBJUDANDEN

SEPTEMBER RA MOTORS TIDNING GES UT VARJE MÅNAD OLOF MELLBERG / VÄTGAS / ERBJUDANDEN HELA DENNA DENNA BILAGA BILAGA ÄR ÄR EN EN ANNONS ANNONS FRÅN FRÅN RA RA MOTOR MOTOR HELA SEPTEMBER RA MOTORS TIDNING GES UT VARJE MÅNAD 2014 OLOF MELLBERG / VÄTGAS / ERBJUDANDEN HELA DENNA DENNA BILAGA

Läs mer

SOMMAR 2010 MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT

SOMMAR 2010 MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT SOMMAR 2010 MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT Prislista sommardäck 2010 Personbils-, SUV-/4x4- och lätta lastbilsdäck Priserna är exklusive moms och återvinningsavgift och gäller fr o m den 1 januari 2010.

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

BEGAGNAT GUIDEN. entidning fylld med testade och trafiksäkra fordon STARKA FÖRDELAR ATT KÖPA BIL HOS DIN MRF-HANDLARE

BEGAGNAT GUIDEN. entidning fylld med testade och trafiksäkra fordon STARKA FÖRDELAR ATT KÖPA BIL HOS DIN MRF-HANDLARE Del D MRF BEGAGNAT GUIDEN entidning fylld med testade och trafiksäkra fordon STARKA FÖRDELAR ATT KÖPA BIL HOS DIN MRF-HANDLARE Ett bra och tryggt bilköp MRF-garanti på köpet Inbyte av din gamla bil Alltid

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

CHRYSLER. Årsmodell Vectra bensin 4-cyl (2)... 88 95 73-551 198,- Voyager... 84 95 73-581 198,- Uno... 83 95 73-5055 198,-

CHRYSLER. Årsmodell Vectra bensin 4-cyl (2)... 88 95 73-551 198,- Voyager... 84 95 73-581 198,- Uno... 83 95 73-5055 198,- Samtliga engelskspråkiga handböcker levereras med språknyckel. Reparationshandböcker för bil. Behandlar både enklare servicearbeten och mer kvalificerade reparationer. Innehåller detaljerade upplysningar

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

GUIDEN fylld med testade och trafiksäkra fordon

GUIDEN fylld med testade och trafiksäkra fordon Del C MRF BEGAGNAT GUIDEN fylld med testade och trafiksäkra fordon STARKA FÖRDELAR ATT KÖPA BIL HOS DIN MRF-HANDLARE Ett bra och tryggt bilköp MRF-garanti på köpet Inbyte av din gamla bil Alltid skriftliga

Läs mer

Komplett bilvård. www.mobil-carcare.com

Komplett bilvård. www.mobil-carcare.com ProdBrochureSwedish_Layout 1 21/08/201 :52 Page 1 Komplett bilvård 201. Alla rättigheter förbehålles Cosan Lubes Investments Ltd eller något av dess dotterbolag, här benämnda Cosan. Mobil, Mobil Car Care

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

BILAR BEGAGNADE HANDLA BIL HOS DIN LOKALA MRF-HANDLARE. Ç ää, È äää, äää, ÓÓ ää, - / / - 1/-*1. "À` «À Ã { x,

BILAR BEGAGNADE HANDLA BIL HOS DIN LOKALA MRF-HANDLARE. Ç ää, È äää, äää, ÓÓ ää, - / / - 1/-*1. À` «À Ã { x, Del C Hela denna bilaga är annons och producerad av Mediehuset Correns försäljningsavdelning tisdag 21 augusti STARKA FÖRDELAR ATT KÖPA BIL HOS DIN MRF-HANDLARE Ett bra och tryggt bilköp MRF-garanti på

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2013

Efterlysta fordon Sverige 2013 Efterlysta fordon Sverige 2013 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige 2013... 3 Personbilar... 4 Efterlysta och inte avlysta personbilar... 4 Personbilar fördelat på

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Fordonsnytta. Fordonstjänster på ramavtal. SKL Kommentus Inköpscentral

Fordonsnytta. Fordonstjänster på ramavtal. SKL Kommentus Inköpscentral Fordonsnytta Fordonstjänster på ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral Fordonstjänster på ramavtal Idag har SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) ett brett utbud inom fordon och fordonsnära tjänster. Ramavtalsområdet

Läs mer

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012

VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 VOLKSWAGEN GROUP SEAT FÖRMÅNSBILAR 2012 TILL ER TJÄNST. SEAT är det bästa av två världar. Det är spansk passion och tysk teknik i perfekt harmoni. Stilren design och hög kvalitet, körglädje och kompromisslös

Läs mer