Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 4 Oktober 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007"

Transkript

1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 4 Oktober 2007 NR TORSBY NU 1

2 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN SYSSLEBÄCK...6 MATRÅD PÅ FRYKENSKOLAN...8 NATURPROGRAMMET STJERNESKOLAN...10 TESEN I VÅRDEN...12 ANHÖRIGSAMORDNAREN INFORMERAR...13 HÖST PÅ BIBLIOTEKET...14 KONSUMENT: TÄNK PÅ NÄR DU KÖPER BIL...15 VALBERGET SPÅRKARTA...16 FORTUM SKI TUNNEL TORSBY...18 TURISMUTVECKLING LÄNGS KLARÄLVEN...19 FLYG OCH TAG BUSSEN TILL FLYGET...20 TUAB:S VISIONER...21 PLANLÄGET...22 ENERGIRÅDGIVAREN TIPSAR...23 VEDELDNINGSPOLICY...24 LUFTMÄTNING I TÄTORTEN...25 RENHÅLLNING...25 HANDIKAPPRÅDET...26 PENSIONÄRSRÅDET...27 NY PERSONAL...28 TROMAN - POLITIKER PÅ NÄTET...29 ANVÄND HJÄLMEN!...30 EKONOMISKA LÄGET...31 RADIOSÄNDNINGAR INOM RÄCKHÅLL...32 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv omslag: Ida Andersson, Torsby 4 år Utgivning: Fem nummer 2007 Upplaga: 8200 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer TORSBY NU NR Det behövs ordning och reda i ekonomin för investeringar Bland kommunens absolut viktigaste uppgifter är att upprätta en bra skola och äldreomsorg. Torsby kommun har i dag en personaltäthet i skolan bland de 10 högsta i landet och de resurser vi satsar inom äldreomsorg ligger nära genomsnittet för landets kommuner. Torsby kommun står sig väl i jämförelse med andra kommuner med sin basverksamhet För några år sedan satsades 80 miljoner i ombyggnad och nybyggnad av våra äldreboenden. Tack vare den satsningen har vi i dag en bra standard där, även om vissa förbättringar alltid kan göras. Nu är det skolans tur. Med början nästa år räknar vi med att satsa 35 miljoner på att bygga om Frykenskolan. Ingen rejäl översyn har gjorts sedan skolan var ny för snart 45 år sedan. Ett annat område som kommunen måste ta tydliga initiativ till är att underlätta för nya arbetstillfällen med mark, lokaler och marknadsföring osv. I dag investeras stora pengar i vägar, vatten och projektering till nya bostadsområden vid Sjöplatån och Mejeritomten samt i infrastruktur för besöksnäring och andra företag. En förutsättning för att dessa investeringar är att det är ordning och reda i ekonomin - och att det blir pengar över vid årets slut. Det kan synas märkligt för en del, att vi jobbar med kostnadsanpassningar trots att vi inte signalerar minusresultat men ett visst överskott är ett måste om vi skall kunna satsa på framtiden. Den senaste tidens besparingar och anpassningar till en mindre befolkning och därmed mindre servicebehov - innebär en nödvändig minskning av verksamheterna. En kommun kan inte överleva enbart på äldreomsorg och skola. Ju mindre en kommun är desto större ansvar faller på kommunen att jobba med utvecklingsfrågor. Vi måste medverka till att det skapas nya arbetstillfällen. Skall vi på sikt överleva i den har landsändan måste vi gräva där vi står och hjälpa oss själva. Våra basnäringar inom skog, bygg och industri hävdar sig bra i konkurrensen och är naturligtvis stommen i sysselsättningen och kommer så att vara lång tid framåt. Däremot kommer man inte att anställa så många fler människor framöver. Nya branscher måste utvecklas t.ex. inom tjänstesektorn. Besöksnäringen växer snabbt inom allt från skidåkning till flottfärder, pilgrimsleder och motorsport. Tjänsteföretag inom restaurang, handel, boende, städning eller bensinstationer mår gott av detta. Antalet entreprenörer som utvecklar företag och skapar nya jobb ökar. Det är positivt för hela samhällets utveckling. En växande besöksnäring rymmer många spännande möjligheter. Med den positiva självkänsla som så många känner nu, kommer vi att klara många tuffa utmaningar framöver. HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Boende på Dalbygården gav Majken högsta betyg Den 22 maj besökte jag eleven Majken Skogvagn som går sitt första år på omvårdnadsprogrammet vid Stjerneskolan i Torsby. Majken har önskat få göra sin apu-placering på Hagen Dalbygården i Sysslebäck. Jag fick vara med om en mycket rolig och positiv händelse där. Runt bordet från vänster: Anna-Lisa Danielsson, Rut Skog, Majken Skogvang, Signe Eriksson, Agda Amén, Lena Bengtsson, Märta Persson och Ottilia Lensén. Under mina 27 år som lärare har detta aldrig inträffat, men jag har många gånger önskat att det hade gjort det. Vi åker ut till apu-platserna när ungefär halva tiden har gått och gör en halvtidsbedömning. När jag kom till Majken säger handledaren Marita Jönsson att jag har ett möte till. Jag blev förvånad för det hade jag ingen aning om. - Vem skall jag möta? - Du skall möta dem som bor på Hagen. Vad roligt, det ville jag naturligtvis gärna. De ville vara med och prata om Majken och ha ett ord med i laget. Toppenbra tänkte jag. Vem vet bättre hur eleven fungerar än de som umgås med dem? Damerna (det var bara damer) satt i matsalen uppklädda i fina klänningar och halsband och väntade på mig. Majken fick de bästa vitsord från dem. De var så glada att Majken fått ett semestervikariat just hos dem. Så här beskrev de Majken. Hon är... pigg och glad uppmärksam på vad vi vill och önskar duktig empatisk i sitt sätt yrkesvan trots att hon bara är sexton år öppen läraktig glädjespridare Handledaren är en viktig person liksom övrig personal. Majkens handledare Marita Jönsson instämmer med de boende. Hon tillägger: noga med tider bra social kompetens tar egna initiativ alltid närvarande lätt att få kontakt med. Allt detta är de boendes eget initiativ. Ingen har påverkat dem till detta. GUN ÖFVER lärare omvårdnadsprogrammet Stjerneskolan NR TORSBY NU 3

4 750 Torsbybor tyckte till i kulturoch fritidsvaneundersökning Hösten 2006 gjordes en kultur - och fritidsvaneundersökning i Torsby kommun och nio andra Värmlandskommuner. 750 personer mellan 16 och 69 år i vår kommun svarade anonymt på 192 frågor om sina fritidsvanor, om vad man gör och om hur ofta man utövar en aktivitet. Samma frågor ställdes också till samtliga högstadieelever. Undersökningen gjordes för att få reda på vad invånarna anser om det utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som finns. Vad är bra och vad är inte bra? Vad saknas? Resultatet kan bli vägledande för satsningar inom kultur- och fritidssektorn. Här redovisar vi några intressanta resultat. Hur nöjda är man med sin fritid? På frågan Hur nöjd är du med din fritid? svarade de flesta, 47%, ganska nöjd, 22% helt nöjd, 21% varken nöjd eller missnöjd och endast 7% svarade att man var helt eller ganska missnöjd med sin fritid. Aktiviteter som man har gjort minst någon gång per månad De tolv vanligaste bland åringar Aktivitet % Kvinnor Män Totalt Tittat på SVT2-regionala nyheter Tittat på TV4-Värmland Promenerat/cyklat som motion Promenerat/strövat i skog o mark Surfat på Internet Utövat motionsverksamhet/aerobics/ Step up/joggat Deltagit i föreningsverksamhet Spelat sällskapsspel, kortspel, roll spel, brädspel mm Hobbyarbetat t.ex. handarb. Slöjd Plockat bär och/eller svamp Använt motions-/elljusspår Besökt kommunens huvudbibliotek De tolv vanligaste bland åringar (högstadieeleverna) Aktivitet % Kvinnor Män Totalt Surfat på Internet Chattat på Internet Promenerat/cyklat som motion Tittat på TV4-Värmland Tittat på SVT2-regionala nyheter Spelat sällskaps- kort-, roll-, brädspel mm Promenerat/strövat i skog o mark Spelat fotboll Åkt slalom/telemark/snowboard Besökt simhall i Torsby kommun Simmat Utövat motionsverksamhet/aerobics/ step up/joggat Datorn är väldigt populär bland högstadieeleverna och att intresset håller i sig relativt bra upp i vuxen ålder. Men bland de vuxna kan den ännu inte riktigt konkurrera med TV:n. Bland de fysiska aktiviteterna är det de enkla varianterna promenader och cykling som toppar både bland de yngre och de äldre. Spelat fotboll ligger också relativt högt bland våra högstadieelever men den aktiviteten halkar ner rejält när vi kommer upp i vuxen ålder. Besökt kommunens huvudbibliotek kommer på 12:e plats bland den vuxna befolkningen och på 14:e plats bland högstadieeleverna, alltså ungefär lika populärt. 4 TORSBY NU NR

5 Vad skulle man göra om det gavs möjlighet? Något jag aldrig gjort men har något eller stort intresse av år % kvinnor män Illustration Petter Brorson Utövat motorsport/folkrace Spelat innebandy Spelat handboll Spelat tennis Släktforskat på bibliotek Hur ökar vi den fysiska aktiviteten i kommunen? Om man ser på frågan Vilken enskild faktor skulle få dig att utföra mer fysisk aktivitet? så är den klart tyngsta faktorn tiden. 55% svarar om det fanns mera tid, 14% om det fanns en träningskompis, 12% om lokaler/idrottsanläggningar låg närmare, 11% om tillgång till tider i lokaler var bättre och 6% om det fanns bättre motionsspår. Ser man sedan på åldersfördelningen så är det främst i åldersgruppen år som man efterfrågar mera tid - hela 73% har i den åldersgruppen gett det svaret. Bland de yngre grupperna efterfrågar man däremot bättre tillgång till tider i hallar och närmare anläggningar. Bland åringar har 41% svarat om tillgången till tider i lokaler var bättre och 36% har svarat om lokaler/anläggningar låg närmre. Varför besöker en del inte de anläggningar som finns i kommunen? Sedan har vi även tittat på anledningarna till om man inte har besökt de anläggningar som finns i kommunen. Huvudorsaken till att man inte besöker bibliotek och Något jag aldrig gjort men har något eller stort intresse av år % Kvinnor Män Besökt bokmässan på Värmlands museum Släktforskat Gått på teater i Torsby Släkforskat på bibliotek Besökt Alsters herrgård kulturevenemang, badanläggningar, fritidsgårdar är att man inte är intresserad. Dock gör några markeringar om att utbudet på kultursidan inte stämmer för 19% samt att en orsak för 15% av de svarande att inte gå till Ungdomens hus/fritidsgård är att vännerna inte går dit. En utförligare presentation av undersökningen kommer att publiceras på kommunens webbplats Har du några frågor, hör gärna av dig! KICKI VELANDER fritidschef INGEMAR NORDSTRÖM kulturchef NR TORSBY NU 5

6 Kommunfullmäktige har haft sammanträde i GA-hallen GA-hallen - en arena med många funktioner Det är drygt ett år sedan kommunens största allaktivitetshall invigdes. Syftet med GA-hallen var och är att den ska fungera som en mötesplats för människor genom olika kulturella och idrottsliga arrangemang och evenemang, vilket också förverkligats på olika sätt. Hälsofrämjande skola Kvistbergsskolans idrottsundervisning flyttades till GAhallen som planerat och elever och personal är glada för vad den nya allaktivitetshallen erbjuder. - Ja, det är mycket roligare med idrott nu. Vi har ju mycket större ytor att röra oss på nu och det finns fler nya redskap att använda. I GA-hallen är det frisk och fräsch luft hela lektionen, säger Sanna Sätereie, elev åk 8 på Kvistbergsskolan. - GA-hallen med kopplingen till badet och den närliggande fotbolls- och idrottsanläggningen är ett mycket positiv tillskott för en hälsofrämjande skola som Kvistbergsskolan. Dessutom har vi nu en given plats för skolavslutningar där alla skolans elever, föräldrar och anhöriga får plats på ett och samma ställe, säger Per Bergqvist, rektor Klarälvdalens rektorsområde. Föreningar och företag Junior- och seniorföreningarna i Klarälvdalen konkurrerar med varandra och företagen om tiderna i GA-hallen. GA-hallen utnyttjas också av föreningslivet när det gäller upptaktsträffar och prisutdelningar. Andra veckoåterkommande aktiviteter är Friskis & Svettis och Friskvårdens Ryggjympa i vilka allmänheten är hjärtligt välkomna att delta. Brandkårens kamratförening har bokat GA-hallen nu under hösten och efterlyser fler deltagare - du behöver inte vara brandman eller brandkvinna för att vara med - det räcker att du är intresserad av att spela basket, volleyboll, innebandy och badminton. 6 TORSBY NU NR

7 GA-hallen är en given plats för Kvistbergsskolans avslutningar, juni 2007 Träningskedjan World Class hade både träning och sammanträde i GA-hallen, januari 2007 Konferens Utöver skolans, föreningarnas och företagens nyttjande av GA-hallen används den av andra arrangörer med olika inriktningar. Under en lördag i januari arrangerades en storkonferens i GA-hallen. Cirka 130 deltagare från World Class, en europeisk träningskedja med hälsa och motion i fokus, konfererade och tränade i GA-hallen. Det var en mycket positiv upplevelse vi fick med oss från vår årliga storkonferens. GA-hallen var perfekt för vårt ändamål eftersom vi var så många och hade både sammanträden och träning på schemat. Vi introducerade dels en ny dans Afro Express och dels ett nytt koncept för vår verksamhet We Create Shapes under tiden vi var i Sysslebäck. GA-hallen är en fräsch och luftig hall som passade idealiskt för vår storkonferens, säger Paula Rocklind, Ekonomichef Sverige, World Class. Ett annat evenemang; Vargnatta som är en kommunal och nattlig aktivitet med innebandyturnering och disco för skolungdomar från hela Värmland arrangerades i GA-hallen. Vargnatta besöktes av cirka 500 ungdomar och föräldrar. Framtida satsningar Höstens bokningar i GA-hallen närmar sig i skrivandets stund samma bokningsläge som vårterminens, då bokningsstatistiken visade att hela 70 procent av den bokningsbara tiden var bokad. Det finns alltså några tider kvar än - vi uppmanar därför fler företag att satsa på sina medarbetare genom att uppmuntra till motion och rörelse, vilket genererar både hälsa och glädje - som i högsta grad är gynnsamt för både individen och företaget. När det gäller turismsatsningarna för Sysslebäcks Fritid & Turism och GA-hallen kommer vi att göra en drive tillsammans med turismföretagen i Klarälvdalen. Vi vill locka turister till kommunen med vårt gemensamt breda aktivitetsutbud som dragplåster, säger Mats Olsson, Turistchef, Torsby kommun. Sysslebäcks Fritid & Turism är en fantastisk anläggning som har fina möjligheter till utveckling. Tillsammans med Mats Olsson planerar vi just nu det fortsatta marknadsarbetet för GA-hallen. Det gäller att få hit fler idrottsföreningar och turister och komplettera deras vistelse med aktiviteter både inomhus och utomhus. Vi har ju tillgång till jättefina vinter- och sommaraktiviteter i storslagen natur och fina miljöer att komplettera med, säger fritidschef Kicki Velander. Välkommen att kontakta och besöka GA-hallen och Sysslebäcks Fritid & Turism Tel: eller Fax: E-post: Webbplats: sysslebacksfritidochturism Besöksadress: Badhusvägen 1, Sysslebäck Postadress: Torsby kommun 226. Sysslebäcks Fritid & Turism, Sysslebäck Gott råd av Torleif Styffe Ifall du skall ha ball med sång och trall, kanske hård metall - Hyr en hall! Ifall du skall visa konst à la Chagall eller i ett känslosvall visa prov på diktarkall - Hyr en hall! Ifall du skall i intervall träna flås för att stå pall efter lathundsåterfall - Hyr en hall! NR TORSBY NU 7

8 Motti och fläsk - när eleverna på Fryken själv får välja men också tacobuffé med nachos Färre och färre av Frykenskolans elever kom till matsalen och åt. Koncentrationen på eftermiddagens lektioner blev sämre och många elever gick ner på byn för att köpa annan mat, eller godis. Detta noterade kökspersonalen och ville förändra. Man startade därför ett matråd där det ingår elever från 7:an, 8:an och 9:an, personal från kök och cafeteria samt skolsköterskan. Ibland ingår också kostchefen och kökschefen. Man planerar att träffas två gånger per termin. Matrådet är ett forum för att diskutera alla möjliga frågor som angår maten, matsalen och matsituationen. Alltså inte bara önskemål om vilka maträtter man vill att köket skall servera. Avsikten med alltihopa är att få så många elever som möjligt att äta skolmaten och få en så trevlig matsituation som det bara går. Vad behöver man göra för att det skall bli så? I mitten av september hade matrådet sitt första möte. Lite trevande först men allt eftersom mötet framskred så kom eleverna med fler och fler synpunkter. De sex eleverna, två från varje årskurs, var på det hela taget ganska nöjda med maten. De äldre eleverna tyckte att det var bra att man i våras införde filmjölk och smörgås som alternativ. - Men vi vill ha flingor till också, var elevernas bestämda åsikt och det noterades förstås av personalen och lär bli infört med det snaraste. Varje dag serveras förutom den varma maten, minst tre slags grönsaker, dressning och kall pasta i en buffé. - Vi brukar föreslå att man själv kan plocka ihop sin måltid av det som finns i buffén och kanske någon del av den varma maten, om man inte tycker om allt. Det är viktigt att äta för att orka med skolan, säger Ninni Boss som är kostchef. Att det finns grönsaker och kall pasta i buffén är också rätt ok enligt eleverna. 8 TORSBY NU NR

9 I matrådet ingår sex elever. Övre raden: Jesper Andersson 8e, Emma Dahlström 9f, Hanna Hasselberg 8d Nedre raden: William Karlsson 7b, Henrik Skoog 7d, Sonja Strandberg 9d Men vad är det egentligen man vill ha för mat om man får välja? - Motti och fläsk, var svaret man gav. Kanske något förvånande för personalen, som väl snarare hade trott på pizza eller så. (Fast eleverna ville förstås också ha taco-buffé med nachos.) - I höst, vecka 39, kommer vi ha en husmanskostvecka då vi serverar traditionell husmanskost t.ex. ärtsoppa och pannkaka, fisk och stuvad spenat, rotmos och fläsklägg, joappelkörv (värmlandskorv) med potatismos. Kan vi, så försöker vi ordna motti och fläsk också, säger kökschef Ulla Bodén. De sex eleverna i matrådet har i uppdrag att försöka fånga upp vad andra elever på skolan tycker om maten och matsituationen och föra det vidare till matrådet. För att det inte skall dröja så länge innan synpunkterna kommer fram till kökspersonalen, så kommer elevrådet också att ha maten som en stående punkt på sin dagordning varje månad. Även dit kan man alltså lämna synpunkter. Vid matrådet möte spånades kring flera idéer, t.ex. att uppgradera matsalen till restaurang, att presentera maten och matsedeln på ett mer inbjudande sätt, på sikt kanske också kunna erbjuda middagsmat som man idag gör till Stjerneskolans elever, vad som bör finnas och inte finnas i cafeterians utbud osv. Matrådet tar gärna emot fler förslag och synpunkter. ANNETTE LAURITZEN KARLSSON utrednings/informationssekreterare Du vet väl att matsedeln för kommunens skolor finns på Internet? Klicka på förskola/grundskola, klicka på matsedel. NR TORSBY NU 9

10 Vad gör vi egentligen på naturvetenskapliga programmet? På Stjerneskolan finns även många intressanta aktiviteter som är utöver det vanliga. Här är ett axplock: De flesta har nog en uppfattning om vad gymnasieskolans naturvetenskapliga program kan tänkas innehålla. Matematik, fysik, biologi och kemi... Javisst, det och mycket annat! När denna tidning trycks har elever från naturvetenskapliga programmet nyligen varit i Polen på European Forest Week för att lära sig mer om skog och miljö och träffat ungdomar i gymnasieåldern från olika europeiska länder! Vill du veta mer om Naturvetenskapligt program? Kontakta då Niclas Marklund, tel , eller läs på EVA JANSSON lärare Men naturligtvis har vi vanliga lektioner i klassrummet också! Här dissekerar Malin en kräfta under en biologilektion. 10 TORSBY NU NR

11 Årets Göteborgsresa för elever i årskurs 2 då de gör forskarpraktik på Chalmers och Göteborgs universitet. På bilden löser Per-Erik och Christian en uppgift där det gäller att skriva ett datorprogram som ska styra en robot. Under veckan hann gruppen även med studiebesök på SKF och Universeum samt en allsvensk fotbollsmatch! Heldagsexkursion då eleverna i årskurs 1 bland annat letar efter vattenlevande djur i Vångan. Hampus funderar här över vad de fångade djuren kan säga om vattnets kvalitet och miljötillstånd. Under dagen undersöker vi även ett skogsområde samt tittar efter spår från istiden vid området kring Halgån. Åh, titta en krabba! Nils håller den i ett säkert grepp medan han studerar den. Eleverna i årskurs 1 är på studieresa till Västkusten, där ett av inslagen är ett studiebesök på Tjärnös Biologiska Forskningsstation. Där får eleverna fördjupa sina kunskaper inom biologi. De får även en inblick i vad forskningsarbete på universitetsnivå kan innebära. Ett besök vid Nordens ark, som verkar för att skydda och bevara utrotningshotade djur, ingår också i den tre dagar långa studieresan. NR TORSBY NU 11

12 Birgitta Jönsson är en av två huvudplanerare i Torsby kommun som arbetar med TES. Varje dygn, dag som natt, utför hemtjänstpersonalen ett stort antal hjälpinsatser till en mängd hjälptagare runt om i Torsby kommun. Det krävs ett avancerat planeringsarbete att få verksamheten att fungera. Arbetet att kvalitetssäkra verksamheten pågår kontinuerligt och en del i detta arbete är att i år starta ett nytt planerings- och registreringsverktyg för hemtjänsten, datasystemet TES. TES är ett arbetsverktyg som genom optimal planering och insatsregistrering underlättar planering, schemaläggning samt registrering av alla besök och hemtjänstinsatser som skall utföras/utförs hemma hos hjälptagarna. Optimal planering TES hjälper personalen i planeringsarbetet genom att lägga förslag på hur arbetet skall läggas upp med hänsyn till de olika variabler som påverkar arbetet så som kontaktperson, besökets längd, när besöket skall starta, om det behövs vara dubbelbemanning, restid, personalens kompetens m.m. Insatsregistrering För att säkerställa att hjälptagaren får de besök och insatser som planerats så registrerar personalen alla utförda besök via den rumsenhet som är placerad hemma hos hjälptagaren. Start- och sluttider för besöket samt utförda insatser registreras då via rumsenheten och hjälptagaren kan debiteras för exakt den tid han/hon fått hjälp. Syftet med systemet är att: - öka tryggheten för hjälptagarna, minska brister - hjälptagarna blir debiterade för exakt den tid de har fått hjälp - underlättar planeringen och fördelningen av arbetsuppgifterna - underlätta resursfördelningen hemtjänstgrupper emellan Birgitta Jönsson jobbar i Torsby Nedres hemtjänstgrupp och använder idag TES som ett arbetsredskap. Hon tycker att det är ett väldigt bra fungerande planeringsverktyg. Personalen får en tydlig beskrivning på vilka insatser som skall utföras och när. -Det är väldigt lätt för vikarier som kommer in, de får en bra beskrivning av vad som ska göras, säger Birgitta. FELICIA WEINBERG utredningssekreterare TORSBY NU NR

13 Utflykt till bowlinghallen Rapport från anhörigsamordnaren Bente Bente Rönningen har varit anställd som anhörigsamordnare sedan våren 2007 och det har varit fullt upp med angelägna och roliga arbetsuppgifter. Hon rapporterar här om vad hon gjort hittills och vad som komma skall. Hon efterlyser också både volontärer och frivilliga - Hör av er, uppmanar Bente. Detta har jag gjort hittills; en presentation om mig, haft presskonferens, inventerat vilka frivilligorganisationer som finns i vår vidsträckta kommun, haft kontakt med studieförbunden ABF och Studiefrämjandet, träffat landstingets enhetschefer för att förmedla information till sjuka vid vårdavdelningar, träff med vårdcentralen i Likenäs, har möten med alla anhörigsamordnare/konsulter i hela Värmland ca en gång per månad. Studiebesök i Sunne och Arvika. Varit på en riksomfattande konferens i Varberg i maj, som gjorde att mitt uppdrag blev klarare. Under pågående nu; har lämnat ut enkäter till omsorgsförvaltningens biståndsenhet, rehab, demenssjuksköterskor och distriktssköterskor, som ju ute på fältet kommer i kontakt med patienter som möjligen har anhöriga som kan behöva avlastning. Har gjort en folder tillsammans med Hagfors och Sunne kommuner inom upptagningsområdet för Torsby sjukhus. Vidare går jag en fortbildning i psykiatri under hösten/vintern och en parallell kurs från Ersta & Sköndal Högskola i Karlstad. Kursen heter Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv. Har tänkt starta en dagverksamhet i Sysslebäck under hösten som jag hjälper igång med frivilliga insatser. Vill du bli volontär? OM jag får frivilliga så vill jag starta en utbildning för dem som vi kallar Volontärer. Så jag vill gärna att ni som kan tänka er att jobba som Volontär anmäler er till er organisation, ber dem sammanställa en lista på namnen och sända till mig så får vi se hur vi går vidare. Jag vet att det fins ett behov av frivilliga insatser lite varstans i kommunen. Vi skall vara ett komplement till det som redan finns och inte ta över deras jobb, viktigt att understryka det, ge lite av vår egen tid till att hjälpa en medmänniska. Jag söker frivilliga, antigen genom någon organisation eller personer utan anknytning till någon organisation. Och Anhöriga - hör av er till mig så kan vi se vad vi kan hitta på för något för er del. Träffas över en fika och komma med lite förslag på vad ni kan tänka er att göra eller inte göra. Bara få vara dig själv en stund. BENTE RÖNNINGEN anhörigsamordnare , mån och tors kl NR TORSBY NU 13

14 När du När du får denna tidning i din hand har hösten hunnit en bit på väg och en del roliga saker har redan gått av stapeln. Vi rivstartade med en aikidouppvisning i samarbete med Torsby Aikidoklubb i början av september. Nordvärmlands demensföreing uppmärksammade Internationella Alzheimerdagen med en informationsutställning den 21 september. I början av oktober bjöd biblioteket på författarbesök av deckarförfattaren Kjell Eriksson från Uppsala. Han är aktuell med en ny bok Den hand som skälver. Kom gärna in till oss och låna! Framåt händer också en hel del... Den 6:e november kommer Lisa Nyberg och berättar om Rättvisemärkta produkter och låter oss provsmaka rättvisemärkt choklad, ett samarbete med ABF. Det blir barnteaterföreställning för de minsta både i Klarälvdalen och Fryksdalen den november. Senare i november, den 20:e, är det dags för Torbjörn Sjöqvist att låta oss lära känna Carl von Linné. Torsby trädgårdsförening svarar för det programmet. Vi kommer också att Kura skymning måndagen 12 november. Mer information får du i annonser i TorsbyBladet och på innan varje arrangemang. Tipsa oss! Vi är tacksamma för tips och idéer till aktiviteter på biblioteket. Kanske finns det fler föreningar som är intresserade av att samarbeta med oss om utställningar eller program. Hör av er till oss på telefon eller per e-post ANNASTINA KAPLA, bibliotekarie Dags nominera kandidater! Nu är det dags att skicka in förslag till årets kulturstipendiat och årets ungdomskulturstipendiat. På - Kultur kan du se vilka som har fått stipendier tidigare. Skicka dina förslag senast 15 november till: Torsby kommun 25. Kulturnämnden Torsby 14 TORSBY NU NR

15 Konsumentvägledningen på Rådrummet informerar Köpa begagnad bil? Tänk då på detta! Tänk efter innan köpet vilka behov du har, vilket slags bil du behöver och hur mycket pengar du har råd att betala. När köpeavtalet väl är undertecknat kan det bli dyrt att ångra sig. Service och reparationer innebär ofta stora och oväntade kostnader. Ring gärna och kontrollera vad några vanliga åtgärder kostar för den bilmodell du är intresserad av. Även försäkringspremier kan skilja sig mycket mellan olika märken och modeller. Undersök marknaden. Läs bilannonser i tidningar och på Internet för att skaffa dig en uppfattning om prisbilden för din valda modell. Bilkalkyler och jämförelser hittar du på och på Jämför priser i Autodatas prislista för begagnade bilar som kan beställas hos Motormännens Riksförbund, tel Glöm inte att skriva ut annonsen om du hittar en bil på nätet. Nöj dig aldrig med muntliga löften, utan se alltid till att i god tid få överenskommelser skriftligt så att du kan läsa igenom allt i lugn och ro. Var kritisk och ställ krav. Tag god tid på dig och stressa inte igenom köpet. Bilfirmor är skyldiga att lämna en varudeklaration för begagnade bilar. Vid köp från en bilhandlare gäller konsumentköplagen. Hos MRF-anslutna företag får du garantier och MRF: s kundskydd. Dessutom följer de anslutna företagen Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer, annars går MRF in och garanterar följsamheten. Köper du bilen av en privatperson, tänk på att köpet inte omfattas av konsumentköplagen. Vid privatköp gäller i stället köplagen, vilket innebär att säljaren inte ansvarar för fel som han inte kände till och som köparen vid en noggrann undersökning borde ha upptäckt vid köpet. Dessutom kan köparen vid privatköp inte vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, utan är hänvisad till domstolsprövning. Ring bilregistrets talsvarstjänst telefon eller gå in på Vägverkets hemsida, för fordonsuppgifter. Kontrollera att säljaren verkligen äger bilen eller har befogenhet att sälja den. Du bör förvissa dig hos tidigare ägare om att bilen verkligen är betald. Använd gärna något standardkontrakt från exempelvis Motormännen eller Konsumentverket. Du hittar kontraktet och mer information på Slutligen - lämna som säljare aldrig ifrån dig en bil om du inte fått full betalning! Träffas gärna på banken och gör klart med betalning om det gäller större belopp. Anmälan om ägarbyte bör gemensamt läggas på postlådan. Fler tips hittar du på vår hemsida, Lycka till med bilköpet! Torsby kommun köper sedan 2006 sin konsumentvägledning av Karlstads kommun. Kommuninvånare i Torsby är välkomna att vända sig med sina konsumentfrågor till Konsument Karlstad. Vi kommer även gärna ut till skolor, föreningar och näringsliv och informerar om konsumenträtt. Konsumentrådgivare: Jane Ullman, Ina Jönsson, Jolanda Girzl, Elisabeth Eklo Besöksadress Rådrummet; Kungsgatan 12/Stora torget, Karlstad Öppet: Mån - Fre kl Tel.tid: Mån - Tor kl Tel: , , , NR TORSBY NU 15

16 Valbergsområdet är ett aktivitetscentrum året runt - här kan vi erbjuda bra träning, motion och rekreation för alla. Utvecklingen av Valberget fortsätter, just nu bygger vi ut vår konstsnöanläggning för att få ökad kapacitet att göra snö. Det blir en ny högtryckspump och vi kompletterar kyltornet som kyler vattnet från Vassjön. Tack vare detta kan vi starta tillverkning av snö tidigare på säsongen och det går fortare att få iordning skidspåren och slalombacken. Här presenterar vi vår nya områdeskarta med spår och leder m.m. Den finns också att ladda ner från Gör en utflykt till Valbeget! Ströva i våra spår och leder, grilla vid våra grillplatser, njut av naturen. Välkommen till Destination Valberget! Har du frågor om området, ring platsansvarig Lennart Nilsson tel , KICKI VELANDER Fritidschef TORSBY NU NR

17 NR TORSBY NU 17

18 Fortum Ski Tunnel Torsby är populärt I juni var det ett år sedan invigningen av Fortum Ski Tunnel Torsby. Det har sprutats mången kubik snö sedan dess. Gästerna har varit många och långväga. Landslag och individuella elitåkare, skidkonvent, utbildningar och företag, turister och motionärer - alla dessa målgrupper har funnits i Fortum Ski Tunnel Torsby under det gångna året. Carl Johan Bergman i tunneln Foto Per Eriksson Ett exempel på en målgrupp och en annorlunda aktivitet i skidtunneln är det företag som under några nätter i augusti testade en ny däckprodukt som ska ersätta bilens dubbdäck. Förutsättningarna för testerna var helt igenom likvärdiga tack vare skidtunnelns oföränderliga vinterklimat. Framtiden ser ljus ut och bokningarna i skidtunneln duggar tätt. Sommarens besöksstatistik visar på 10 procent högre siffror i förhållande till förra sommaren. Nöjda gäster är det viktigaste - Vi har lärt oss hur vi ska planera framgångsrikt inför kommande säsonger. Nu vet vi mer exakt hur lång tid vi behöver för att tömma tunneln på gammal snö och lägga ny snö inför sommarsäsongen. Vi vet också att landslag och skidåkare från när och fjärran tycker att vi levererar en bra produkt. Det är viktigt att vi inte slappnar av nu, vi ska fortsätta att arbeta för att behålla den goda renommé och den positiva feedback våra gäster har gett oss, säger Maria Karlsson, VD Fritid i NordVärmland AB. - Jag tillträdde som VD för Fritid i NordVärmland AB i samband med styrelsemötet den 11 september, då jag arbetat som vice VD sedan den 14 maj i år. Min främsta uppgift är att se till så att vi även i framtiden är på hugget och erbjuder våra målgrupper de bästa förutsättningarna för längdskidåkning och skidskytte. Än så länge är vi ensamma i Sverige om att ha en skidtunnel, men det planeras skidtunnlar lite här och var just nu. Målet är att utveckla vår produkt i takt med omvärldens förväntningar och behov. Serveringen är öppen Den 30 augusti invigdes den nya serveringen i Fortum Ski Tunnel Torsby. Här finns 64 sittplatser. Varje dag serveras dagens lunch, fika, mackor och frukt. I VIP-rummet strax intill finns plats för ytterligare 15 personer. VIP-rummet är avsett för sammanträden och möten och kan också dukas upp för luncher och middagar för slutna sällskap. Både serveringen och VIP-rummet har en unik utsikt mot skidskyttearenan och skidtunnelns start- och målområde. Välkommen att besöka oss på plats i Valbergsområdet och på Ring oss också gärna på TORSBY NU NR

19 Kraftsamling för turismutveckling längs Klarälven De sex kommunerna längs Klarälven; Hammarö, Karlstad, Forshaga, Munkfors, Hagfors och Torsby arbetar med att skapa ett stort projekt för turismens utveckling i regionen. Projektet genomförs i mycket nära samarbete med turismföretagarna längs älven, i syfte att öka deras attraktivitet och konkurrenskraft. Projektets huvuddelar: - Klarälven, ökad tillgänglighet genom röjning, service m.m. - Väg 62, få den klassad som officiell turistväg - Klarälvsbanan, effektivare skyltning, ökad tillgänglighet, förlängning genom anslutning av flera cykelleder - Nya produkter, fiske, vandring, Pilgrimsleden Företagens konkurrenskraft skall höjas genom kvalitetssäkringspaket, workshops och seminarier om marknads- och kundorientering samt utbildning i hur man bäst syns på Internet, anpassat till olika kundgrupper. Företagen erbjuds också olika marknadsföringspaket, beroende på storlek och kundgrupper och man har identifierat de viktigaste målgrupperna: svenska bilturister med natur/kulturintresse samt holländska barnfamiljer och aktiva äldre. Under september avslutades den förstudie som, förhoppningsvis, kan leda till en ansökan om ett EU- Mål 2- projekt som skall löpa under åren och omfatta totalt 15 miljoner kr. MATS OLSSON turistchef Foto Per Eriksson NR TORSBY NU 19

20 Next flight Torsby - Hagfors - Stockholm Det är arbetsnamnet på en ny intressegrupp som flygbolaget Next Jet planerar. Idén kommer från företagaren Lasse Persson på Ekshärad Waterjet och ger de lokala företagen en möjlighet att stödja flyglinjen, samtidigt som de kan vara med och vinna flygbiljetter. Engagerade företagare Det finns ytterligare fördelar med grupperingen. Här lyfts de mest engagerade företagarna fram och när de kommer tillsammans finns det många kloka idéer som kommer att se dagens ljus. Både TUAB och Uvåns Näringslivscenter har ställt sig positiva och kommer att hjälpa Next Jet att förverkliga idén. Ett konkret erbjudande Tanken var att ett konkret erbjudande skulle ha skickats ut direkt efter sommaruppehållet, men för att inte hamna fel i de praktiska detaljerna har det fått ta en arbetsrunda till och det ger dig en chans att vara med och påverka. Vad tycker du? Har du idéer på vad medlemmar i Next flight Torsby - Hagfors -Stockholm skulle kunna ha nytta av eller åstadkomma? Hör gärna av dig till Marita Närtell Jansson, som jobbar med flyglinjen åt Torsby kommun, eller Ta bussen till flyget Du vet väl att det går att åka flygbuss till och från Torsby flygplats om du är flygresenär? Sedan januari finns anropsstyrd flygbuss. Bussen hämtar/lämnar vid flygplatsen och kör till/från inom ett område av två km från tätortstrafikens linjer. Resan skall vara beställd senast fem timmar före flygets avgång/landning. Avgångar/landningar som sker före kl skall beställas senast kl dagen före. Beställ resan på Värmlandstrafiks telefon och välj sedan via knappval anropsstyrd trafik, flygbuss. 20 TORSBY NU NR

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 NR 3-2008 TORSBY NU INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Nr 4 dec 2013 Information från Torsby kommun Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Eleverna rekommenderar Stjerneskolan NR 4-2013 TORSBY

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Kontakten nr 5 september, 2007 s.

Kontakten nr 5 september, 2007 s. Ett axplock av sommarevenemangen 2007 s. 4-5 Rapport från turistbyrån och Dyvelstens flottningsmuseum s.7 Tina Flognmans handbollsskola - en stor succé s. 9 Mopeden - transportmedel eller livsfarlig leksak?

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

TORSBY. skäl att välja. Torsby. Maj 2009. Torsby. Stjerneskolan där eleverna får utveckla sina talanger. vinnande turist-, evenemangsoch skidkommun

TORSBY. skäl att välja. Torsby. Maj 2009. Torsby. Stjerneskolan där eleverna får utveckla sina talanger. vinnande turist-, evenemangsoch skidkommun Säsong TORSBY året om torsby.se Maj 2009 2 skäl att välja Torsby Foto: Hipfel/Starck. Torsby vinnande turist-, evenemangsoch skidkommun Se sidorna 6, 7, 16 och 19 Stjerneskolan där eleverna får utveckla

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Dina lokala politiker sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Kommunalrådet har ordet Beskedet att LKAB avsätter pengar för samhällsomvandlingen i Malmfälten var efterlängtat. En grundplåt på tre miljarder

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Pitekvarten Nr 3 SEPT 2009 EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej INNEHÅLL 3 Bun-forskning 4 Om beröring 6

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

Målsättning och motivation EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Pigg hjärna och kropp på äldre dar. Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering

Målsättning och motivation EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Pigg hjärna och kropp på äldre dar. Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering friska täby dagarna OMSLAG 25 26 APRIL, NYA UTETORGET, TÄBY CENTRUM Pigg hjärna och kropp på äldre dar EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Målsättning och motivation Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer