Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 4 Oktober 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007"

Transkript

1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 4 Oktober 2007 NR TORSBY NU 1

2 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN SYSSLEBÄCK...6 MATRÅD PÅ FRYKENSKOLAN...8 NATURPROGRAMMET STJERNESKOLAN...10 TESEN I VÅRDEN...12 ANHÖRIGSAMORDNAREN INFORMERAR...13 HÖST PÅ BIBLIOTEKET...14 KONSUMENT: TÄNK PÅ NÄR DU KÖPER BIL...15 VALBERGET SPÅRKARTA...16 FORTUM SKI TUNNEL TORSBY...18 TURISMUTVECKLING LÄNGS KLARÄLVEN...19 FLYG OCH TAG BUSSEN TILL FLYGET...20 TUAB:S VISIONER...21 PLANLÄGET...22 ENERGIRÅDGIVAREN TIPSAR...23 VEDELDNINGSPOLICY...24 LUFTMÄTNING I TÄTORTEN...25 RENHÅLLNING...25 HANDIKAPPRÅDET...26 PENSIONÄRSRÅDET...27 NY PERSONAL...28 TROMAN - POLITIKER PÅ NÄTET...29 ANVÄND HJÄLMEN!...30 EKONOMISKA LÄGET...31 RADIOSÄNDNINGAR INOM RÄCKHÅLL...32 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv omslag: Ida Andersson, Torsby 4 år Utgivning: Fem nummer 2007 Upplaga: 8200 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer TORSBY NU NR Det behövs ordning och reda i ekonomin för investeringar Bland kommunens absolut viktigaste uppgifter är att upprätta en bra skola och äldreomsorg. Torsby kommun har i dag en personaltäthet i skolan bland de 10 högsta i landet och de resurser vi satsar inom äldreomsorg ligger nära genomsnittet för landets kommuner. Torsby kommun står sig väl i jämförelse med andra kommuner med sin basverksamhet För några år sedan satsades 80 miljoner i ombyggnad och nybyggnad av våra äldreboenden. Tack vare den satsningen har vi i dag en bra standard där, även om vissa förbättringar alltid kan göras. Nu är det skolans tur. Med början nästa år räknar vi med att satsa 35 miljoner på att bygga om Frykenskolan. Ingen rejäl översyn har gjorts sedan skolan var ny för snart 45 år sedan. Ett annat område som kommunen måste ta tydliga initiativ till är att underlätta för nya arbetstillfällen med mark, lokaler och marknadsföring osv. I dag investeras stora pengar i vägar, vatten och projektering till nya bostadsområden vid Sjöplatån och Mejeritomten samt i infrastruktur för besöksnäring och andra företag. En förutsättning för att dessa investeringar är att det är ordning och reda i ekonomin - och att det blir pengar över vid årets slut. Det kan synas märkligt för en del, att vi jobbar med kostnadsanpassningar trots att vi inte signalerar minusresultat men ett visst överskott är ett måste om vi skall kunna satsa på framtiden. Den senaste tidens besparingar och anpassningar till en mindre befolkning och därmed mindre servicebehov - innebär en nödvändig minskning av verksamheterna. En kommun kan inte överleva enbart på äldreomsorg och skola. Ju mindre en kommun är desto större ansvar faller på kommunen att jobba med utvecklingsfrågor. Vi måste medverka till att det skapas nya arbetstillfällen. Skall vi på sikt överleva i den har landsändan måste vi gräva där vi står och hjälpa oss själva. Våra basnäringar inom skog, bygg och industri hävdar sig bra i konkurrensen och är naturligtvis stommen i sysselsättningen och kommer så att vara lång tid framåt. Däremot kommer man inte att anställa så många fler människor framöver. Nya branscher måste utvecklas t.ex. inom tjänstesektorn. Besöksnäringen växer snabbt inom allt från skidåkning till flottfärder, pilgrimsleder och motorsport. Tjänsteföretag inom restaurang, handel, boende, städning eller bensinstationer mår gott av detta. Antalet entreprenörer som utvecklar företag och skapar nya jobb ökar. Det är positivt för hela samhällets utveckling. En växande besöksnäring rymmer många spännande möjligheter. Med den positiva självkänsla som så många känner nu, kommer vi att klara många tuffa utmaningar framöver. HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Boende på Dalbygården gav Majken högsta betyg Den 22 maj besökte jag eleven Majken Skogvagn som går sitt första år på omvårdnadsprogrammet vid Stjerneskolan i Torsby. Majken har önskat få göra sin apu-placering på Hagen Dalbygården i Sysslebäck. Jag fick vara med om en mycket rolig och positiv händelse där. Runt bordet från vänster: Anna-Lisa Danielsson, Rut Skog, Majken Skogvang, Signe Eriksson, Agda Amén, Lena Bengtsson, Märta Persson och Ottilia Lensén. Under mina 27 år som lärare har detta aldrig inträffat, men jag har många gånger önskat att det hade gjort det. Vi åker ut till apu-platserna när ungefär halva tiden har gått och gör en halvtidsbedömning. När jag kom till Majken säger handledaren Marita Jönsson att jag har ett möte till. Jag blev förvånad för det hade jag ingen aning om. - Vem skall jag möta? - Du skall möta dem som bor på Hagen. Vad roligt, det ville jag naturligtvis gärna. De ville vara med och prata om Majken och ha ett ord med i laget. Toppenbra tänkte jag. Vem vet bättre hur eleven fungerar än de som umgås med dem? Damerna (det var bara damer) satt i matsalen uppklädda i fina klänningar och halsband och väntade på mig. Majken fick de bästa vitsord från dem. De var så glada att Majken fått ett semestervikariat just hos dem. Så här beskrev de Majken. Hon är... pigg och glad uppmärksam på vad vi vill och önskar duktig empatisk i sitt sätt yrkesvan trots att hon bara är sexton år öppen läraktig glädjespridare Handledaren är en viktig person liksom övrig personal. Majkens handledare Marita Jönsson instämmer med de boende. Hon tillägger: noga med tider bra social kompetens tar egna initiativ alltid närvarande lätt att få kontakt med. Allt detta är de boendes eget initiativ. Ingen har påverkat dem till detta. GUN ÖFVER lärare omvårdnadsprogrammet Stjerneskolan NR TORSBY NU 3

4 750 Torsbybor tyckte till i kulturoch fritidsvaneundersökning Hösten 2006 gjordes en kultur - och fritidsvaneundersökning i Torsby kommun och nio andra Värmlandskommuner. 750 personer mellan 16 och 69 år i vår kommun svarade anonymt på 192 frågor om sina fritidsvanor, om vad man gör och om hur ofta man utövar en aktivitet. Samma frågor ställdes också till samtliga högstadieelever. Undersökningen gjordes för att få reda på vad invånarna anser om det utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som finns. Vad är bra och vad är inte bra? Vad saknas? Resultatet kan bli vägledande för satsningar inom kultur- och fritidssektorn. Här redovisar vi några intressanta resultat. Hur nöjda är man med sin fritid? På frågan Hur nöjd är du med din fritid? svarade de flesta, 47%, ganska nöjd, 22% helt nöjd, 21% varken nöjd eller missnöjd och endast 7% svarade att man var helt eller ganska missnöjd med sin fritid. Aktiviteter som man har gjort minst någon gång per månad De tolv vanligaste bland åringar Aktivitet % Kvinnor Män Totalt Tittat på SVT2-regionala nyheter Tittat på TV4-Värmland Promenerat/cyklat som motion Promenerat/strövat i skog o mark Surfat på Internet Utövat motionsverksamhet/aerobics/ Step up/joggat Deltagit i föreningsverksamhet Spelat sällskapsspel, kortspel, roll spel, brädspel mm Hobbyarbetat t.ex. handarb. Slöjd Plockat bär och/eller svamp Använt motions-/elljusspår Besökt kommunens huvudbibliotek De tolv vanligaste bland åringar (högstadieeleverna) Aktivitet % Kvinnor Män Totalt Surfat på Internet Chattat på Internet Promenerat/cyklat som motion Tittat på TV4-Värmland Tittat på SVT2-regionala nyheter Spelat sällskaps- kort-, roll-, brädspel mm Promenerat/strövat i skog o mark Spelat fotboll Åkt slalom/telemark/snowboard Besökt simhall i Torsby kommun Simmat Utövat motionsverksamhet/aerobics/ step up/joggat Datorn är väldigt populär bland högstadieeleverna och att intresset håller i sig relativt bra upp i vuxen ålder. Men bland de vuxna kan den ännu inte riktigt konkurrera med TV:n. Bland de fysiska aktiviteterna är det de enkla varianterna promenader och cykling som toppar både bland de yngre och de äldre. Spelat fotboll ligger också relativt högt bland våra högstadieelever men den aktiviteten halkar ner rejält när vi kommer upp i vuxen ålder. Besökt kommunens huvudbibliotek kommer på 12:e plats bland den vuxna befolkningen och på 14:e plats bland högstadieeleverna, alltså ungefär lika populärt. 4 TORSBY NU NR

5 Vad skulle man göra om det gavs möjlighet? Något jag aldrig gjort men har något eller stort intresse av år % kvinnor män Illustration Petter Brorson Utövat motorsport/folkrace Spelat innebandy Spelat handboll Spelat tennis Släktforskat på bibliotek Hur ökar vi den fysiska aktiviteten i kommunen? Om man ser på frågan Vilken enskild faktor skulle få dig att utföra mer fysisk aktivitet? så är den klart tyngsta faktorn tiden. 55% svarar om det fanns mera tid, 14% om det fanns en träningskompis, 12% om lokaler/idrottsanläggningar låg närmare, 11% om tillgång till tider i lokaler var bättre och 6% om det fanns bättre motionsspår. Ser man sedan på åldersfördelningen så är det främst i åldersgruppen år som man efterfrågar mera tid - hela 73% har i den åldersgruppen gett det svaret. Bland de yngre grupperna efterfrågar man däremot bättre tillgång till tider i hallar och närmare anläggningar. Bland åringar har 41% svarat om tillgången till tider i lokaler var bättre och 36% har svarat om lokaler/anläggningar låg närmre. Varför besöker en del inte de anläggningar som finns i kommunen? Sedan har vi även tittat på anledningarna till om man inte har besökt de anläggningar som finns i kommunen. Huvudorsaken till att man inte besöker bibliotek och Något jag aldrig gjort men har något eller stort intresse av år % Kvinnor Män Besökt bokmässan på Värmlands museum Släktforskat Gått på teater i Torsby Släkforskat på bibliotek Besökt Alsters herrgård kulturevenemang, badanläggningar, fritidsgårdar är att man inte är intresserad. Dock gör några markeringar om att utbudet på kultursidan inte stämmer för 19% samt att en orsak för 15% av de svarande att inte gå till Ungdomens hus/fritidsgård är att vännerna inte går dit. En utförligare presentation av undersökningen kommer att publiceras på kommunens webbplats Har du några frågor, hör gärna av dig! KICKI VELANDER fritidschef INGEMAR NORDSTRÖM kulturchef NR TORSBY NU 5

6 Kommunfullmäktige har haft sammanträde i GA-hallen GA-hallen - en arena med många funktioner Det är drygt ett år sedan kommunens största allaktivitetshall invigdes. Syftet med GA-hallen var och är att den ska fungera som en mötesplats för människor genom olika kulturella och idrottsliga arrangemang och evenemang, vilket också förverkligats på olika sätt. Hälsofrämjande skola Kvistbergsskolans idrottsundervisning flyttades till GAhallen som planerat och elever och personal är glada för vad den nya allaktivitetshallen erbjuder. - Ja, det är mycket roligare med idrott nu. Vi har ju mycket större ytor att röra oss på nu och det finns fler nya redskap att använda. I GA-hallen är det frisk och fräsch luft hela lektionen, säger Sanna Sätereie, elev åk 8 på Kvistbergsskolan. - GA-hallen med kopplingen till badet och den närliggande fotbolls- och idrottsanläggningen är ett mycket positiv tillskott för en hälsofrämjande skola som Kvistbergsskolan. Dessutom har vi nu en given plats för skolavslutningar där alla skolans elever, föräldrar och anhöriga får plats på ett och samma ställe, säger Per Bergqvist, rektor Klarälvdalens rektorsområde. Föreningar och företag Junior- och seniorföreningarna i Klarälvdalen konkurrerar med varandra och företagen om tiderna i GA-hallen. GA-hallen utnyttjas också av föreningslivet när det gäller upptaktsträffar och prisutdelningar. Andra veckoåterkommande aktiviteter är Friskis & Svettis och Friskvårdens Ryggjympa i vilka allmänheten är hjärtligt välkomna att delta. Brandkårens kamratförening har bokat GA-hallen nu under hösten och efterlyser fler deltagare - du behöver inte vara brandman eller brandkvinna för att vara med - det räcker att du är intresserad av att spela basket, volleyboll, innebandy och badminton. 6 TORSBY NU NR

7 GA-hallen är en given plats för Kvistbergsskolans avslutningar, juni 2007 Träningskedjan World Class hade både träning och sammanträde i GA-hallen, januari 2007 Konferens Utöver skolans, föreningarnas och företagens nyttjande av GA-hallen används den av andra arrangörer med olika inriktningar. Under en lördag i januari arrangerades en storkonferens i GA-hallen. Cirka 130 deltagare från World Class, en europeisk träningskedja med hälsa och motion i fokus, konfererade och tränade i GA-hallen. Det var en mycket positiv upplevelse vi fick med oss från vår årliga storkonferens. GA-hallen var perfekt för vårt ändamål eftersom vi var så många och hade både sammanträden och träning på schemat. Vi introducerade dels en ny dans Afro Express och dels ett nytt koncept för vår verksamhet We Create Shapes under tiden vi var i Sysslebäck. GA-hallen är en fräsch och luftig hall som passade idealiskt för vår storkonferens, säger Paula Rocklind, Ekonomichef Sverige, World Class. Ett annat evenemang; Vargnatta som är en kommunal och nattlig aktivitet med innebandyturnering och disco för skolungdomar från hela Värmland arrangerades i GA-hallen. Vargnatta besöktes av cirka 500 ungdomar och föräldrar. Framtida satsningar Höstens bokningar i GA-hallen närmar sig i skrivandets stund samma bokningsläge som vårterminens, då bokningsstatistiken visade att hela 70 procent av den bokningsbara tiden var bokad. Det finns alltså några tider kvar än - vi uppmanar därför fler företag att satsa på sina medarbetare genom att uppmuntra till motion och rörelse, vilket genererar både hälsa och glädje - som i högsta grad är gynnsamt för både individen och företaget. När det gäller turismsatsningarna för Sysslebäcks Fritid & Turism och GA-hallen kommer vi att göra en drive tillsammans med turismföretagen i Klarälvdalen. Vi vill locka turister till kommunen med vårt gemensamt breda aktivitetsutbud som dragplåster, säger Mats Olsson, Turistchef, Torsby kommun. Sysslebäcks Fritid & Turism är en fantastisk anläggning som har fina möjligheter till utveckling. Tillsammans med Mats Olsson planerar vi just nu det fortsatta marknadsarbetet för GA-hallen. Det gäller att få hit fler idrottsföreningar och turister och komplettera deras vistelse med aktiviteter både inomhus och utomhus. Vi har ju tillgång till jättefina vinter- och sommaraktiviteter i storslagen natur och fina miljöer att komplettera med, säger fritidschef Kicki Velander. Välkommen att kontakta och besöka GA-hallen och Sysslebäcks Fritid & Turism Tel: eller Fax: E-post: Webbplats: sysslebacksfritidochturism Besöksadress: Badhusvägen 1, Sysslebäck Postadress: Torsby kommun 226. Sysslebäcks Fritid & Turism, Sysslebäck Gott råd av Torleif Styffe Ifall du skall ha ball med sång och trall, kanske hård metall - Hyr en hall! Ifall du skall visa konst à la Chagall eller i ett känslosvall visa prov på diktarkall - Hyr en hall! Ifall du skall i intervall träna flås för att stå pall efter lathundsåterfall - Hyr en hall! NR TORSBY NU 7

8 Motti och fläsk - när eleverna på Fryken själv får välja men också tacobuffé med nachos Färre och färre av Frykenskolans elever kom till matsalen och åt. Koncentrationen på eftermiddagens lektioner blev sämre och många elever gick ner på byn för att köpa annan mat, eller godis. Detta noterade kökspersonalen och ville förändra. Man startade därför ett matråd där det ingår elever från 7:an, 8:an och 9:an, personal från kök och cafeteria samt skolsköterskan. Ibland ingår också kostchefen och kökschefen. Man planerar att träffas två gånger per termin. Matrådet är ett forum för att diskutera alla möjliga frågor som angår maten, matsalen och matsituationen. Alltså inte bara önskemål om vilka maträtter man vill att köket skall servera. Avsikten med alltihopa är att få så många elever som möjligt att äta skolmaten och få en så trevlig matsituation som det bara går. Vad behöver man göra för att det skall bli så? I mitten av september hade matrådet sitt första möte. Lite trevande först men allt eftersom mötet framskred så kom eleverna med fler och fler synpunkter. De sex eleverna, två från varje årskurs, var på det hela taget ganska nöjda med maten. De äldre eleverna tyckte att det var bra att man i våras införde filmjölk och smörgås som alternativ. - Men vi vill ha flingor till också, var elevernas bestämda åsikt och det noterades förstås av personalen och lär bli infört med det snaraste. Varje dag serveras förutom den varma maten, minst tre slags grönsaker, dressning och kall pasta i en buffé. - Vi brukar föreslå att man själv kan plocka ihop sin måltid av det som finns i buffén och kanske någon del av den varma maten, om man inte tycker om allt. Det är viktigt att äta för att orka med skolan, säger Ninni Boss som är kostchef. Att det finns grönsaker och kall pasta i buffén är också rätt ok enligt eleverna. 8 TORSBY NU NR

9 I matrådet ingår sex elever. Övre raden: Jesper Andersson 8e, Emma Dahlström 9f, Hanna Hasselberg 8d Nedre raden: William Karlsson 7b, Henrik Skoog 7d, Sonja Strandberg 9d Men vad är det egentligen man vill ha för mat om man får välja? - Motti och fläsk, var svaret man gav. Kanske något förvånande för personalen, som väl snarare hade trott på pizza eller så. (Fast eleverna ville förstås också ha taco-buffé med nachos.) - I höst, vecka 39, kommer vi ha en husmanskostvecka då vi serverar traditionell husmanskost t.ex. ärtsoppa och pannkaka, fisk och stuvad spenat, rotmos och fläsklägg, joappelkörv (värmlandskorv) med potatismos. Kan vi, så försöker vi ordna motti och fläsk också, säger kökschef Ulla Bodén. De sex eleverna i matrådet har i uppdrag att försöka fånga upp vad andra elever på skolan tycker om maten och matsituationen och föra det vidare till matrådet. För att det inte skall dröja så länge innan synpunkterna kommer fram till kökspersonalen, så kommer elevrådet också att ha maten som en stående punkt på sin dagordning varje månad. Även dit kan man alltså lämna synpunkter. Vid matrådet möte spånades kring flera idéer, t.ex. att uppgradera matsalen till restaurang, att presentera maten och matsedeln på ett mer inbjudande sätt, på sikt kanske också kunna erbjuda middagsmat som man idag gör till Stjerneskolans elever, vad som bör finnas och inte finnas i cafeterians utbud osv. Matrådet tar gärna emot fler förslag och synpunkter. ANNETTE LAURITZEN KARLSSON utrednings/informationssekreterare Du vet väl att matsedeln för kommunens skolor finns på Internet? Klicka på förskola/grundskola, klicka på matsedel. NR TORSBY NU 9

10 Vad gör vi egentligen på naturvetenskapliga programmet? På Stjerneskolan finns även många intressanta aktiviteter som är utöver det vanliga. Här är ett axplock: De flesta har nog en uppfattning om vad gymnasieskolans naturvetenskapliga program kan tänkas innehålla. Matematik, fysik, biologi och kemi... Javisst, det och mycket annat! När denna tidning trycks har elever från naturvetenskapliga programmet nyligen varit i Polen på European Forest Week för att lära sig mer om skog och miljö och träffat ungdomar i gymnasieåldern från olika europeiska länder! Vill du veta mer om Naturvetenskapligt program? Kontakta då Niclas Marklund, tel , eller läs på EVA JANSSON lärare Men naturligtvis har vi vanliga lektioner i klassrummet också! Här dissekerar Malin en kräfta under en biologilektion. 10 TORSBY NU NR

11 Årets Göteborgsresa för elever i årskurs 2 då de gör forskarpraktik på Chalmers och Göteborgs universitet. På bilden löser Per-Erik och Christian en uppgift där det gäller att skriva ett datorprogram som ska styra en robot. Under veckan hann gruppen även med studiebesök på SKF och Universeum samt en allsvensk fotbollsmatch! Heldagsexkursion då eleverna i årskurs 1 bland annat letar efter vattenlevande djur i Vångan. Hampus funderar här över vad de fångade djuren kan säga om vattnets kvalitet och miljötillstånd. Under dagen undersöker vi även ett skogsområde samt tittar efter spår från istiden vid området kring Halgån. Åh, titta en krabba! Nils håller den i ett säkert grepp medan han studerar den. Eleverna i årskurs 1 är på studieresa till Västkusten, där ett av inslagen är ett studiebesök på Tjärnös Biologiska Forskningsstation. Där får eleverna fördjupa sina kunskaper inom biologi. De får även en inblick i vad forskningsarbete på universitetsnivå kan innebära. Ett besök vid Nordens ark, som verkar för att skydda och bevara utrotningshotade djur, ingår också i den tre dagar långa studieresan. NR TORSBY NU 11

12 Birgitta Jönsson är en av två huvudplanerare i Torsby kommun som arbetar med TES. Varje dygn, dag som natt, utför hemtjänstpersonalen ett stort antal hjälpinsatser till en mängd hjälptagare runt om i Torsby kommun. Det krävs ett avancerat planeringsarbete att få verksamheten att fungera. Arbetet att kvalitetssäkra verksamheten pågår kontinuerligt och en del i detta arbete är att i år starta ett nytt planerings- och registreringsverktyg för hemtjänsten, datasystemet TES. TES är ett arbetsverktyg som genom optimal planering och insatsregistrering underlättar planering, schemaläggning samt registrering av alla besök och hemtjänstinsatser som skall utföras/utförs hemma hos hjälptagarna. Optimal planering TES hjälper personalen i planeringsarbetet genom att lägga förslag på hur arbetet skall läggas upp med hänsyn till de olika variabler som påverkar arbetet så som kontaktperson, besökets längd, när besöket skall starta, om det behövs vara dubbelbemanning, restid, personalens kompetens m.m. Insatsregistrering För att säkerställa att hjälptagaren får de besök och insatser som planerats så registrerar personalen alla utförda besök via den rumsenhet som är placerad hemma hos hjälptagaren. Start- och sluttider för besöket samt utförda insatser registreras då via rumsenheten och hjälptagaren kan debiteras för exakt den tid han/hon fått hjälp. Syftet med systemet är att: - öka tryggheten för hjälptagarna, minska brister - hjälptagarna blir debiterade för exakt den tid de har fått hjälp - underlättar planeringen och fördelningen av arbetsuppgifterna - underlätta resursfördelningen hemtjänstgrupper emellan Birgitta Jönsson jobbar i Torsby Nedres hemtjänstgrupp och använder idag TES som ett arbetsredskap. Hon tycker att det är ett väldigt bra fungerande planeringsverktyg. Personalen får en tydlig beskrivning på vilka insatser som skall utföras och när. -Det är väldigt lätt för vikarier som kommer in, de får en bra beskrivning av vad som ska göras, säger Birgitta. FELICIA WEINBERG utredningssekreterare TORSBY NU NR

13 Utflykt till bowlinghallen Rapport från anhörigsamordnaren Bente Bente Rönningen har varit anställd som anhörigsamordnare sedan våren 2007 och det har varit fullt upp med angelägna och roliga arbetsuppgifter. Hon rapporterar här om vad hon gjort hittills och vad som komma skall. Hon efterlyser också både volontärer och frivilliga - Hör av er, uppmanar Bente. Detta har jag gjort hittills; en presentation om mig, haft presskonferens, inventerat vilka frivilligorganisationer som finns i vår vidsträckta kommun, haft kontakt med studieförbunden ABF och Studiefrämjandet, träffat landstingets enhetschefer för att förmedla information till sjuka vid vårdavdelningar, träff med vårdcentralen i Likenäs, har möten med alla anhörigsamordnare/konsulter i hela Värmland ca en gång per månad. Studiebesök i Sunne och Arvika. Varit på en riksomfattande konferens i Varberg i maj, som gjorde att mitt uppdrag blev klarare. Under pågående nu; har lämnat ut enkäter till omsorgsförvaltningens biståndsenhet, rehab, demenssjuksköterskor och distriktssköterskor, som ju ute på fältet kommer i kontakt med patienter som möjligen har anhöriga som kan behöva avlastning. Har gjort en folder tillsammans med Hagfors och Sunne kommuner inom upptagningsområdet för Torsby sjukhus. Vidare går jag en fortbildning i psykiatri under hösten/vintern och en parallell kurs från Ersta & Sköndal Högskola i Karlstad. Kursen heter Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv. Har tänkt starta en dagverksamhet i Sysslebäck under hösten som jag hjälper igång med frivilliga insatser. Vill du bli volontär? OM jag får frivilliga så vill jag starta en utbildning för dem som vi kallar Volontärer. Så jag vill gärna att ni som kan tänka er att jobba som Volontär anmäler er till er organisation, ber dem sammanställa en lista på namnen och sända till mig så får vi se hur vi går vidare. Jag vet att det fins ett behov av frivilliga insatser lite varstans i kommunen. Vi skall vara ett komplement till det som redan finns och inte ta över deras jobb, viktigt att understryka det, ge lite av vår egen tid till att hjälpa en medmänniska. Jag söker frivilliga, antigen genom någon organisation eller personer utan anknytning till någon organisation. Och Anhöriga - hör av er till mig så kan vi se vad vi kan hitta på för något för er del. Träffas över en fika och komma med lite förslag på vad ni kan tänka er att göra eller inte göra. Bara få vara dig själv en stund. BENTE RÖNNINGEN anhörigsamordnare , mån och tors kl NR TORSBY NU 13

14 När du När du får denna tidning i din hand har hösten hunnit en bit på väg och en del roliga saker har redan gått av stapeln. Vi rivstartade med en aikidouppvisning i samarbete med Torsby Aikidoklubb i början av september. Nordvärmlands demensföreing uppmärksammade Internationella Alzheimerdagen med en informationsutställning den 21 september. I början av oktober bjöd biblioteket på författarbesök av deckarförfattaren Kjell Eriksson från Uppsala. Han är aktuell med en ny bok Den hand som skälver. Kom gärna in till oss och låna! Framåt händer också en hel del... Den 6:e november kommer Lisa Nyberg och berättar om Rättvisemärkta produkter och låter oss provsmaka rättvisemärkt choklad, ett samarbete med ABF. Det blir barnteaterföreställning för de minsta både i Klarälvdalen och Fryksdalen den november. Senare i november, den 20:e, är det dags för Torbjörn Sjöqvist att låta oss lära känna Carl von Linné. Torsby trädgårdsförening svarar för det programmet. Vi kommer också att Kura skymning måndagen 12 november. Mer information får du i annonser i TorsbyBladet och på innan varje arrangemang. Tipsa oss! Vi är tacksamma för tips och idéer till aktiviteter på biblioteket. Kanske finns det fler föreningar som är intresserade av att samarbeta med oss om utställningar eller program. Hör av er till oss på telefon eller per e-post ANNASTINA KAPLA, bibliotekarie Dags nominera kandidater! Nu är det dags att skicka in förslag till årets kulturstipendiat och årets ungdomskulturstipendiat. På - Kultur kan du se vilka som har fått stipendier tidigare. Skicka dina förslag senast 15 november till: Torsby kommun 25. Kulturnämnden Torsby 14 TORSBY NU NR

15 Konsumentvägledningen på Rådrummet informerar Köpa begagnad bil? Tänk då på detta! Tänk efter innan köpet vilka behov du har, vilket slags bil du behöver och hur mycket pengar du har råd att betala. När köpeavtalet väl är undertecknat kan det bli dyrt att ångra sig. Service och reparationer innebär ofta stora och oväntade kostnader. Ring gärna och kontrollera vad några vanliga åtgärder kostar för den bilmodell du är intresserad av. Även försäkringspremier kan skilja sig mycket mellan olika märken och modeller. Undersök marknaden. Läs bilannonser i tidningar och på Internet för att skaffa dig en uppfattning om prisbilden för din valda modell. Bilkalkyler och jämförelser hittar du på och på Jämför priser i Autodatas prislista för begagnade bilar som kan beställas hos Motormännens Riksförbund, tel Glöm inte att skriva ut annonsen om du hittar en bil på nätet. Nöj dig aldrig med muntliga löften, utan se alltid till att i god tid få överenskommelser skriftligt så att du kan läsa igenom allt i lugn och ro. Var kritisk och ställ krav. Tag god tid på dig och stressa inte igenom köpet. Bilfirmor är skyldiga att lämna en varudeklaration för begagnade bilar. Vid köp från en bilhandlare gäller konsumentköplagen. Hos MRF-anslutna företag får du garantier och MRF: s kundskydd. Dessutom följer de anslutna företagen Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer, annars går MRF in och garanterar följsamheten. Köper du bilen av en privatperson, tänk på att köpet inte omfattas av konsumentköplagen. Vid privatköp gäller i stället köplagen, vilket innebär att säljaren inte ansvarar för fel som han inte kände till och som köparen vid en noggrann undersökning borde ha upptäckt vid köpet. Dessutom kan köparen vid privatköp inte vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, utan är hänvisad till domstolsprövning. Ring bilregistrets talsvarstjänst telefon eller gå in på Vägverkets hemsida, för fordonsuppgifter. Kontrollera att säljaren verkligen äger bilen eller har befogenhet att sälja den. Du bör förvissa dig hos tidigare ägare om att bilen verkligen är betald. Använd gärna något standardkontrakt från exempelvis Motormännen eller Konsumentverket. Du hittar kontraktet och mer information på Slutligen - lämna som säljare aldrig ifrån dig en bil om du inte fått full betalning! Träffas gärna på banken och gör klart med betalning om det gäller större belopp. Anmälan om ägarbyte bör gemensamt läggas på postlådan. Fler tips hittar du på vår hemsida, Lycka till med bilköpet! Torsby kommun köper sedan 2006 sin konsumentvägledning av Karlstads kommun. Kommuninvånare i Torsby är välkomna att vända sig med sina konsumentfrågor till Konsument Karlstad. Vi kommer även gärna ut till skolor, föreningar och näringsliv och informerar om konsumenträtt. Konsumentrådgivare: Jane Ullman, Ina Jönsson, Jolanda Girzl, Elisabeth Eklo Besöksadress Rådrummet; Kungsgatan 12/Stora torget, Karlstad Öppet: Mån - Fre kl Tel.tid: Mån - Tor kl Tel: , , , NR TORSBY NU 15

16 Valbergsområdet är ett aktivitetscentrum året runt - här kan vi erbjuda bra träning, motion och rekreation för alla. Utvecklingen av Valberget fortsätter, just nu bygger vi ut vår konstsnöanläggning för att få ökad kapacitet att göra snö. Det blir en ny högtryckspump och vi kompletterar kyltornet som kyler vattnet från Vassjön. Tack vare detta kan vi starta tillverkning av snö tidigare på säsongen och det går fortare att få iordning skidspåren och slalombacken. Här presenterar vi vår nya områdeskarta med spår och leder m.m. Den finns också att ladda ner från Gör en utflykt till Valbeget! Ströva i våra spår och leder, grilla vid våra grillplatser, njut av naturen. Välkommen till Destination Valberget! Har du frågor om området, ring platsansvarig Lennart Nilsson tel , KICKI VELANDER Fritidschef TORSBY NU NR

17 NR TORSBY NU 17

18 Fortum Ski Tunnel Torsby är populärt I juni var det ett år sedan invigningen av Fortum Ski Tunnel Torsby. Det har sprutats mången kubik snö sedan dess. Gästerna har varit många och långväga. Landslag och individuella elitåkare, skidkonvent, utbildningar och företag, turister och motionärer - alla dessa målgrupper har funnits i Fortum Ski Tunnel Torsby under det gångna året. Carl Johan Bergman i tunneln Foto Per Eriksson Ett exempel på en målgrupp och en annorlunda aktivitet i skidtunneln är det företag som under några nätter i augusti testade en ny däckprodukt som ska ersätta bilens dubbdäck. Förutsättningarna för testerna var helt igenom likvärdiga tack vare skidtunnelns oföränderliga vinterklimat. Framtiden ser ljus ut och bokningarna i skidtunneln duggar tätt. Sommarens besöksstatistik visar på 10 procent högre siffror i förhållande till förra sommaren. Nöjda gäster är det viktigaste - Vi har lärt oss hur vi ska planera framgångsrikt inför kommande säsonger. Nu vet vi mer exakt hur lång tid vi behöver för att tömma tunneln på gammal snö och lägga ny snö inför sommarsäsongen. Vi vet också att landslag och skidåkare från när och fjärran tycker att vi levererar en bra produkt. Det är viktigt att vi inte slappnar av nu, vi ska fortsätta att arbeta för att behålla den goda renommé och den positiva feedback våra gäster har gett oss, säger Maria Karlsson, VD Fritid i NordVärmland AB. - Jag tillträdde som VD för Fritid i NordVärmland AB i samband med styrelsemötet den 11 september, då jag arbetat som vice VD sedan den 14 maj i år. Min främsta uppgift är att se till så att vi även i framtiden är på hugget och erbjuder våra målgrupper de bästa förutsättningarna för längdskidåkning och skidskytte. Än så länge är vi ensamma i Sverige om att ha en skidtunnel, men det planeras skidtunnlar lite här och var just nu. Målet är att utveckla vår produkt i takt med omvärldens förväntningar och behov. Serveringen är öppen Den 30 augusti invigdes den nya serveringen i Fortum Ski Tunnel Torsby. Här finns 64 sittplatser. Varje dag serveras dagens lunch, fika, mackor och frukt. I VIP-rummet strax intill finns plats för ytterligare 15 personer. VIP-rummet är avsett för sammanträden och möten och kan också dukas upp för luncher och middagar för slutna sällskap. Både serveringen och VIP-rummet har en unik utsikt mot skidskyttearenan och skidtunnelns start- och målområde. Välkommen att besöka oss på plats i Valbergsområdet och på Ring oss också gärna på TORSBY NU NR

19 Kraftsamling för turismutveckling längs Klarälven De sex kommunerna längs Klarälven; Hammarö, Karlstad, Forshaga, Munkfors, Hagfors och Torsby arbetar med att skapa ett stort projekt för turismens utveckling i regionen. Projektet genomförs i mycket nära samarbete med turismföretagarna längs älven, i syfte att öka deras attraktivitet och konkurrenskraft. Projektets huvuddelar: - Klarälven, ökad tillgänglighet genom röjning, service m.m. - Väg 62, få den klassad som officiell turistväg - Klarälvsbanan, effektivare skyltning, ökad tillgänglighet, förlängning genom anslutning av flera cykelleder - Nya produkter, fiske, vandring, Pilgrimsleden Företagens konkurrenskraft skall höjas genom kvalitetssäkringspaket, workshops och seminarier om marknads- och kundorientering samt utbildning i hur man bäst syns på Internet, anpassat till olika kundgrupper. Företagen erbjuds också olika marknadsföringspaket, beroende på storlek och kundgrupper och man har identifierat de viktigaste målgrupperna: svenska bilturister med natur/kulturintresse samt holländska barnfamiljer och aktiva äldre. Under september avslutades den förstudie som, förhoppningsvis, kan leda till en ansökan om ett EU- Mål 2- projekt som skall löpa under åren och omfatta totalt 15 miljoner kr. MATS OLSSON turistchef Foto Per Eriksson NR TORSBY NU 19

20 Next flight Torsby - Hagfors - Stockholm Det är arbetsnamnet på en ny intressegrupp som flygbolaget Next Jet planerar. Idén kommer från företagaren Lasse Persson på Ekshärad Waterjet och ger de lokala företagen en möjlighet att stödja flyglinjen, samtidigt som de kan vara med och vinna flygbiljetter. Engagerade företagare Det finns ytterligare fördelar med grupperingen. Här lyfts de mest engagerade företagarna fram och när de kommer tillsammans finns det många kloka idéer som kommer att se dagens ljus. Både TUAB och Uvåns Näringslivscenter har ställt sig positiva och kommer att hjälpa Next Jet att förverkliga idén. Ett konkret erbjudande Tanken var att ett konkret erbjudande skulle ha skickats ut direkt efter sommaruppehållet, men för att inte hamna fel i de praktiska detaljerna har det fått ta en arbetsrunda till och det ger dig en chans att vara med och påverka. Vad tycker du? Har du idéer på vad medlemmar i Next flight Torsby - Hagfors -Stockholm skulle kunna ha nytta av eller åstadkomma? Hör gärna av dig till Marita Närtell Jansson, som jobbar med flyglinjen åt Torsby kommun, eller Ta bussen till flyget Du vet väl att det går att åka flygbuss till och från Torsby flygplats om du är flygresenär? Sedan januari finns anropsstyrd flygbuss. Bussen hämtar/lämnar vid flygplatsen och kör till/från inom ett område av två km från tätortstrafikens linjer. Resan skall vara beställd senast fem timmar före flygets avgång/landning. Avgångar/landningar som sker före kl skall beställas senast kl dagen före. Beställ resan på Värmlandstrafiks telefon och välj sedan via knappval anropsstyrd trafik, flygbuss. 20 TORSBY NU NR

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, kl. 08.30 12.00 Närvarande Sune Håkansson (RP) Äldrenämnden, ordförande Anders Lund (M) Äldrenämnden, ledamot Bo Johansson (S) Äldrenämnden, ledamot Jan-Erik Wildros

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet 2009-09-22 Omsorgskontorets sammanträdesrum 2009-09-22 kl. 09.00 12-00 Leif Andersson (s) Ronnie

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2009-11-24

Kommunala Handikapprådet Mötesprotokoll 2009-11-24 1 Tid och plats: den 24 november 2009 kl.17.30-20.00 i rum 386 Närvarande Ledamöter och ersättare: Gunnar Pihl (FP), ordf. Veronika Cornils Berg (C) Roger Axelsson (S) Anne Lindberg (MP) Anitha Lindwall,

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum 2014-11-17 1 (8)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum 2014-11-17 1 (8) 2014-11-17 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 13:00-15:45 Närvarande Ordinarie/Ersättare Margareta Widén-Berggren (S) Mari Anne Eriksson, AA John Arekrantz, SDF Seija Korpi, FUB Rf

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Ugglan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 11.30 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Åke Andersson, PRO Birgit Hansson, PRO Kerstin

Läs mer

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin En kamin som eldas med ved eller annat biobränsle är ett klimatsmart komplement till din befintliga värmekälla. Den kan också vara ett mysigt inslag i innemiljön.

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 12

SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 12 SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 12 MATSEDEL vecka 12 Måndag Varmkorv, potatismos Tisdag Fiskgratäng, potatis Onsdag Pasta, skinksås Torsdag Chili con carne, ris Fredag Kycklingsoppa, mjukt bröd Öppet

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Ungdomsråd. Tid och plats för Sammanträdet

Ungdomsråd. Tid och plats för Sammanträdet Ungdomsråd Tid och plats för Sammanträdet Landstingshuset. konferensrum Styrelserum Hus 3 plan 3 samt Dr Prag. Hus 2 Plan 2. 2009-12-03 kl. 09:00-15:30 Beslutande Kajsa Larsson Emma Morin Malin Axelsson

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-03-04. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2015-03-04. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.45 Plats: Lokal: Älven Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande Sterling Nilsson, DHR Vanja Nordlund, Reumatikerna Gösta Andersson, PRO Aina Hortlund,

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 5 maj 2015 kl. 09:00-12:10

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 5 maj 2015 kl. 09:00-12:10 NORDANSTIGS KOMMUN Gemensamt sammanträde mellan kommunala pensionärsrådet och handikapprådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 5 maj 2015

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Torsby och den företagsamma förvaltningen

Torsby och den företagsamma förvaltningen Torsby och den företagsamma förvaltningen Anna Öhgren Bodén VD Torsby Utveckling AB Torbjörn Almroth Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torsby kommun torsby.se Året var 2007 Under tidig vår började några

Läs mer

Hembrev för veckorna 6 och 7

Hembrev för veckorna 6 och 7 Hembrev för veckorna 6 och 7 Hej alla! Nu var det dags för lite information igen. När ni får hem det här har vi haft föräldramöte och för er som inte kunde närvara hälsar vi att ni kommer att få ta del

Läs mer

Höstlovsspecial. på MFk!

Höstlovsspecial. på MFk! MFK-NYTT 1-5 oktober Tea Charader Moderna museet Höstlovsspecial FOTBOLLS- GOLF på MFk! Tekniska museet FÅNGARNA P Å FORTET Med mera AKTIVITETER PÅ MFK 1-5 oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010-

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010- 2010-03-10 Sida 1 av 10 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Kurt Johansson NHR, vice ordförande Boris Svensson (s) Socialnämnden Kent Lodesjö (s) Plan-och byggnadsnämnden

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15 Plats: Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Ledamöter: Ingalill Alsterlind SKPF ordförande Lennart Andersson RPG Kerstin

Läs mer

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.10 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson,

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal.

Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Protokoll klassombudsmöte 17 oktober 2011 1 Protokoll fört vid klassombudsmöte för Berga Hem och skola-förening Tisdagen den 18 oktober 2011 i Bergaskolans matsal. Närvarande: Henrik Ericson ordf. och

Läs mer

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek KOMMUNALA TILLGÄNGLIGHETSRADET Tid och plats Beslutande Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek Carina Nordqvist (s), KS, ordförande KTR Ebbe Carlsson, hörselneds Toleif Högberg,

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Aktiviteter! Utomhus

Aktiviteter! Utomhus Aktiviteter! Utomhus Bastubad och vedeldad badtunna I nära anslutning till Villa Hofsnäs pensionat nere i Torpasjön ligger vår bastuflotte. Här kan ni träffas för en stunds avkoppling tillsammans med kollegor

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009 Kommunstyrelsen 2010-01-18 Kommunala pensionärsrådet Demokrati- och medborgarservice Jack Roger Bäckstrand, 016-710 19 91 1 (5) Kommunala pensionärsrådet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Pe 9 Information om inventering av tillgänglighet enligt Boverkets författningssamling BFS 2003:19 Ann Ericsson informerar om den inventering tekniska nämnden låtit

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare.

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1. Underskrifter Sekreterare. ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-08-29 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Daniel Bohlin förälder Pernilla Olebring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2010-08-17

Sammanträdesprotokoll 2010-08-17 ida 1 Plats och tid ammanträdesrum Eken, Långbackagatan 1, Motala Tisdag 17 augusti 2010, kl 08:30 11:30 Beslutande Martina Axene KD ordf iv Ludén Jan Arvidsson C Hans Hollander PI Ingeman vensson Carl-Gunnar

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer