BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln 2008-06-05. Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008"

Transkript

1 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008 BEGAGNADE BILAR konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln Författare: Johanna Hagström Amanda Tholin Handledare: Mikael Gidhagen

2 FÖRORD Vi vill inleda med att innerligt tacka alla som har varit med och hjälpt och stöttat oss i arbetsprocessen med denna Kandidatuppsats. Tack till vår uppdragsgivare Tage Rejmes i Örebro Bil AB för den assistans och det stöd vi har fått. Tack även till Marianne Hedlund för samordning av transporter, Pontus Tholin för konstruktiv kritik och Jonas Eriksson för värdefulla råd. Slutligen vill vi tacka vår handledare Mikael Gidhagen för all viktig vägledning och hjälp han har givit oss under resans gång. Uppsala Johanna Hagström Amanda Tholin - 1 -

3 SAMMANDRAG Begagnade bilar köps och säljs i allt högre utsträckning mellan privatpersoner, något som drabbar bilhandlare genom en för dem minskad försäljning. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur privatpersoner väljer var de ska köpa begagnad bil. Vi vill utforska hur de söker efter information om bilar, samt vilka faktorer som påverkar valet av inköpsställe. En kvantitativ enkätundersökning har utförts bland privatpersoner som köpt begagnad bil och resultaten av denna undersökning visar att priset på bilen är den mest avgörande faktorn vid val av inköpsställe. I slutsatsen kan även konstateras att Internet är det ledande informationssökningsredskapet innan köp av bil. Nyckelord: begagnade bilar, privat, konsument, Internet, informationssökning, beslutsprocess, kvantitativ undersökning, enkätundersökning

4 INNEHÅLL FÖRORD SAMMANDRAG INNEHÅLL BAKGRUND DEN SVENSKA BILMARKNADEN FÖRÄNDRINGAR PÅ BILMARKNADEN Tage Rejmes Bil i Örebro Syfte TEORI VAD SOM INFLUERAR KONSUMENTENS KÖPBETEENDE Köpsituationen Personliga influenser Sociala influenser NORMER OCH HANDLINGAR I SAMHÄLLET KONSUMENTENS BESLUTSPROCESS INFORMATIONSSÖKNING KONSUMENTENS VAL MELLAN TRADITIONELLA KANALER OCH INTERNET SAMMANFATTANDE MODELL Modellanvändning METOD METODVAL PRIMÄRDATA: ENKÄTUNDERSÖKNING Population Urval Utformning Utförande Utfall Bortfall SEKUNDÄRDATA: MRF-UNDERSÖKNING METODMEDVETENHET BILKÖPAREN ENKÄTUNDERSÖKNINGEN Individen Informationssökning Utvärdering av alternativ

5 Köp Utvärdering MRF-UNDERSÖKNINGEN Individen Informationssökning Utvärdering av alternativ Köp Utvärdering ANALYS INDIVID INFORMATIONSSÖKNING UTVÄRDERING AV ALTERNATIV KÖP UTVÄRDERING SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER REFERENSER SKRIVNA KÄLLOR MUNTLIGA KÄLLOR ELEKTRONISKA KÄLLOR BILAGOR BILAGA 1: INLEDNING TILL ENKÄTUNDERSÖKNINGEN BILAGA 2: ENKÄTUNDERLAG BILAGA 3: SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING

6 1 BAKGRUND DEN SVENSKA BILMARKNADEN Bilköpet tillhör ett av en privatpersons allra mest betydelsefulla köp. Vanligtvis rankas köp av hus eller lägenhet som nummer ett gällande viktiga köp, och på en stark andra plats ligger ofta bilköpet. (Ulander, 2008) Under år 2007 såldes ungefär 1,4 miljoner bilar i Sverige, och av dessa var cirka bilar nyregistreringar (Ulander, 2008). När det gäller nybilsregistreringar var det bilhandelns femte bästa år genom tiderna, och svensktillverkade Volvo och Saab toppade tillsammans listan över de mest sålda modellerna (Swärd, 2008). Sålunda såldes det omkring 1,1 miljoner begagnade bilar under år 2007, och av dessa såldes bilar privat mellan två privatpersoner. Totalt omsätter den svenska marknaden för begagnade bilar årligen miljarder kronor (Ulander, 2008). Utbudet på bilmarknaden utgörs huvudsakligen av tre aktörer: privatpersoner, icke märkesauktoriserade bilfirmor samt auktoriserade bilfirmor (Ulander, 2008). Efterfrågan på nya bilar kommer till stor del från företag, medan begagnade bilar främst efterfrågas av privatpersoner (Svensson, 2008). Det finns en tydlig skillnad för en återförsäljare mellan försäljningen av en ny och begagnad bil. Nybilsförsäljningen är ofta styrd av generalagenten; det är denne som bestämmer priset på bilen och vilken marknadsföring som ska genomföras. Generalagenten har dessutom ofta krav på yta i bilhallen, representation, riktiga demonstrationsbilar samt utbildning av personal. (Elstner, 2005, nr. 15) Återförsäljarens roll blir här att tillföra värde genom kundmottagande och information till kunden. Vinstmarginalerna på nybilsförsäljningen ligger ofta strax under 10 procent av bilens pris (Elstner, 2005, nr. 12). Överproduktion i kombination med små vinstmarginaler vid nybilsförsäljning har lett till att handlare fokuserar allt mer på försäljningen av begagnade bilar. Vid försäljningen av en begagnad bil är varje bil unik och här ges ett större utrymme för återförsäljaren att själv bestämma pris och marknadsföringsmetod. (Ulander, 2008) Det krävs inte heller några större investeringar och kostnaderna kan ofta hållas relativt låga jämfört med nya bilar. Vid begagnatförsäljning beror vinstmarginalen till stor del på utbud och efterfrågan, handlarens - 5 -

7 fokus på begagnatförsäljningen och hur duktiga säljarna är. Marginalerna kan uppgå till omkring 15 procent av bilens pris (Elstner, 2005, nr. 15), och följaktligen ligger vinstmarginalerna på begagnade bilar i regel några procent över marginalerna på nya bilar (Ulander, 2008). Återförsäljarens förmåga att göra en bra affär speglar ofta vinstmarginalerna på begagnade bilar (Ulander, 2008). Rörelsefrihet, större marginaler och låga kostnader gör begagnathandeln till en allt viktigare del av bilförsäljningen. Nybilsförsäljningen skapar volym och intäkter på verkstadssidan på sikt, medan en begagnathandel ofta skapar lönsamhet här och nu. (Elstner, 2005, nr. 15) Förändringar på bilmarknaden De svenska återförsäljarna av bilar möter i dag ett flertal förändringar på marknaden. En av dessa förändringar är att vissa återförsäljare köps upp av aktörer från Norge och Finland. Bilmarknaderna i Norge och Finland är väl täckta och därför söker sig nu dessa stora, utländska bilhandlare in i Sverige. De vill utnyttja de skalfördelar och synergieffekter som finns i att växa i storlek, allt för att kunna öka sina vinster.(matson, 2007) En annan förändring på bilmarknaden är en ändring av EU-reglerna angående gruppundantaget, vilket i stora drag är tänkt att skapa en friare konkurrens och underlätta möjligheterna för bilförsäljare att få försäljningsrättigheter för olika bilmärken. (Elstner, 2005, nr. 15) En ytterligare förändring är att allt fler företag inom bilbranschen på senare tid har gått i konkurs. År 2005 rapporterades att 120 företag inom bilbranschen gått i konkurs, och till år 2006 ökade den siffran till 137. Detta innebär en ökning av antalet konkurser inom bilbranschen med 14 procent. Under samma tidsperiod minskade antalet företagskonkurser generellt över alla branscher i Sverige med 17 procent. (Lövgren, 2006) Den största förändringen på bilmarknaden är den stora ökningen av Internetanvändning i samband med bilköp som vuxit fram sedan millenniumskiftet. I dag är bilmarknaden mer Internetbaserad och den stora trenden innebär att allt fler söker information om bilar på Internet. Denna nya informationssökningskälla leder till en öppnare marknad som är mer transparent. (Ulander 2008) Tidigare var priserna på begagnade bilar ofta högre i Norrland än i Stockholm, men idag har köparen av begagnad bilar en helt annan möjlighet att genom Internet kunna jämföra och överblicka priser. Möjligheten att jämföra priser har också medfört att priserna på begagnade bilar generellt har sjunkit. (Ellmark, 2006) - 6 -

8 Det finns ett antal webbsidor för annonsering och försäljning av bilar på Internet och de två ledande är Bytbil.com som är Sveriges största motorsajt (Bytbils hemsida, 2008), och Blocket.se som är landets ledande köp- och säljmarknad (Blockets hemsida, 2008). Bilannonserna på Internet ökar hela tiden; under år 2007 fanns det över 1 miljon bilannonser på marknadsplatsen Blocket.se. Både återförsäljare och privatpersoner lägger ut bilannonser på Internet, men den största ökningen av antalet annonser står privatmarknaden för. Från år 2006 till 2007 ökade dessa annonser med 11 procent. (Björklund, 2008) Trots att köp av en begagnad bil kan vara en riskfylld affär som innebär en ansenlig investering har handeln mellan två privatpersoner ökat markant de senaste åren. (Ulander, 2008). Att riktigt gamla bilar säljs privat är inget nytt, men den stora faran för återförsäljarna idag är den kraftiga ökningen av privatförsäljning av begagnade bilar som bara är upp till tio år gamla. Detta är bilar som tidigare till stor del sålts genom återförsäljare: bilar som hör hemma inom bilhandeln. (Blomfeldt, 2008) Många återförsäljare är oroade över utvecklingen, liksom MRF (vilket är Motorbranschens Riksförbund i egenskap av branschorganisation) som menar att de MRF-anslutna återförsäljarna mer eller mindre håller på att bli utkonkurrerade av andra aktörer (Ulander, 2008, nr. 3). MRF:s begagnatexpert Olle Strömberg säger i tidningen Motorbranschen: Åren tappade MRF-företagen ca begagnade bilar till andra kanaler. Det motsvarar ungefär en miljard kronor. Förstå att jag är besviken. (Blomfeldt, 2008) I figuren nedan beskrivs försäljningsutvecklingen för MRF-anslutna återförsäljare, och vid fokus på begagnatförsäljningen (de ljust gula staplarna) kan den neråtgående trenden för dessa återförsäljare konstateras (se figur 1)

9 Beg lager Beg försäljn Nyreg Figur 1:Personbilsmarknadens utveckling för bilhandlare anslutna till MRF (Ulander, 2008) Inom organisationen MRF bekymrar man sig bland annat över huruvida återförsäljarna är tillräckligt bra på att marknadsföra de mervärden som de faktiskt har att erbjuda bilköparen (Fahlgren, 2008, nr. 3). Att köpa bil av en återförsäljare har tre starka konkurrensfördelar: bilhandlarna uppfattas som mer seriösa än en privatförsäljare, kunden kan lita på att bilen är genomgången eftersom de flesta bilar har en garanti, handlarna byter in bilar till - för kunderna - bra priser när folk köper nya bilar (Elstner, 2005, nr. 15). Tage Rejmes Bil i Örebro Tage Rejmes i Örebro Bil AB är en av de svenska återförsäljarna som är verksamma på den alltmer konkurrensutsatta bilmarknaden. Tage Rejmes i Örebro Bil AB är en auktoriserad Volvo- och Renaultåterförsäljare som både säljer nya och begagnade bilar, lastbilar samt tillhandahåller service och material till alla dessa (Rejmes hemsida, 2008). Begagnatförsäljningen utgör en för företaget väsentlig inkomstkälla, dels gällande den direkta affären, men kanske framförallt gällande inbytesaffärer vid nybilsköp och verkstadsintäkter - 8 -

10 vid framtida underhåll. Därmed är försäljningen av begagnade bilar en betydelsefull del av företagets verksamhet, och liksom landets övriga MRF-anslutna återförsäljare är begagnat något som avtagit på senare tid. Företaget vill verka för att åtminstone bibehålla, men med fördel öka, denna försäljning som man ser som en vital funktion för att tidigare nämnd övrig verksamhet. Den strävan och de mål man har är att få en bra balans mellan försäljningen av begagnade bilar och nya, allt för att skapa bästa möjliga lönsamhet för företaget som helhet. (Svensson & Sunnhed, 2008) Frågor som företaget ställer sig är: Varför väljer privatpersoner i allt större utsträckning att köpa bil privat? Vilka kriterier är det som väger tyngst i valet? Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur privatpersoner väljer var de ska köpa begagnade bilar. Vi vill utforska hur dessa blivande köpare söker efter information om bilar, samt vilka faktorer som påverkar deras val av inköpsställe. Vår ambition med uppsatsen är att vår uppdragsgivare, Tage Rejmes i Örebro Bil AB, ska kunna använda resultatet av undersökningen som underlag för att anpassa sin försäljningsstrategi. Förhoppningsvis kan de genom vår undersökning få tips och råd för hur de skall kunna arbeta med att förbättra och öka sin försäljning av begagnade bilar. Ur ett mer allmänt perspektiv är marknaden för begagnade bilar intressant att studera då den ur kapitalsynpunkt utgör en viktig del av Sveriges handel. Mönster och tendenser på denna marknad, så som förändringar och utveckling, är något som också i viss mån kan avspegla hur andra marknader utvecklas

11 2 TEORI För att spegla vilka olika faktorer som har betydelse vid ett bilköp kommer några olika modeller att användas. Modellerna visar vad som influerar konsumentens köpbeteende, normförändringar i samhället, konsumentens beslutsprocess samt hur konsumenten söker efter information. Slutligen kommer vi att operationalisera och sammanföra de olika teorierna till en sammanfattande modell. Vad som influerar konsumentens köpbeteende När en konsument ställs inför ett beslut om köp av en produkt påverkar både personliga och sociala influenser konsumenten; även hur köpsituationen ser ut spelar stor roll för köpbeteendet (Jobber & Fahy, 2003, s. 58). Köpsituationen I olika köpsituationer har konsumenten olika typer av köpbeteenden. Alla beslut om ett köp följer inte samma beslutsprocess och olika beslutskriterier spelar olika stor roll vid olika beslut. Vid köp av en kapitalvara (en vara som är betydelsefull och förbrukas under en längre tid), ett köp som brukar klassificeras som komplext, präglas beslutet av en hög grad av informationssökning samt en noggrann granskning av alternativa lösningar. (Kotler et al, 2002, s ) Informationssökningen fokuserar både på vilken modell och vilket märke som skall köpas samt på var inköpet skall göras. När konsumenten sedan tidigare har erfarenhet av produkten och inköpsproceduren, blir informationssökningen begränsad, och konsumenten utgår främst från sina egna upplevelser och minnen. (Jobber & Fahy, 2003, s ) Personliga influenser Individens personlighet är en av de influenser som påverkar konsumenten vid ett köp. Personlighet är summan av alla inre psykologiska egenskaper hos en individ, och dessa påverkar hur man relaterar till den omgivande miljön. Här kan ofta ett mönster finnas; en viss personlighetsprofil tenderar att köpa en viss typ av produkt eller ha ett visst typ av köpbeteende. (Jobber & Fahy, 2003, s ) Livsstilen hos konsumenten, till exempel personens aktiviteter, intressen och åsikter spelar stor roll, då man har kunnat påvisa att livsstil har en hög korrelation med inköpsbeteende. (Jobber & Fahy, 2003, s )

12 Konsumentens värderingar och attityder till en produkt är en viktig aspekt som kan påverka beteenden. (Jobber & Fahy, 2003, s. 60) Sociala influenser Referensgrupper: familj, vänner och kollegor - men även formella grupper så som en klubb eller förening - är de människor som påverkar individens attityder kring produkter och köpbeteende. Kulturen i individens omgivande samhälle lägger grunden för hur individens livsstil utvecklas, och påverkar därigenom köpbeteendet. (Jobber & Fahy, 2003, s.63-64) Normer och handlingar i samhället Kulturen runt omkring individen influerar på många sätt individens köpbeteende (Jobber & Fahy, 2003, s.63-64). För att spegla kulturen i samhället och på så sätt kunna fånga upp de förändringar i samhället som medför en ökad Internetanvändning (SCB:s hemsida, 2008) används en normteori. Modellen om normteori innebär att olika företeelser i samhället skapar normer som sedan genererar handlingar (Hydén, 2002, s. 284). En företeelse som idag är aktuell i samhället är utvecklingen inom informationsteknik. Med informationsteknik menas datateknik och telekommunikationsteknik. Informationstekniken representerar en ny kärnteknologi, vilken medför att ett nytt samhällssystem har uppstått. En ny kärnteknologi innebär att teknologin är tillräckligt bred och djup för att sysselsätta människors uppfinningsförmåga och skaparkraft under lång tid. Så länge människor kan nyttja det nya samhällssystemet för att tillgodose de mänskliga behoven kommer informationstekniken att leva vidare. (Hydén, 2002, s ) En förändrad kärnteknologi genom den nya informationstekniken leder till nya handlingar och förändrade beteenden i samhället (Hydén, 2002, s. 284). Konsumentens beslutsprocess Vid beslut om ett köp påverkas konsumenten av personliga och sociala influenser samt även av normer i samhället. Köpsituationen präglas ofta av en informationssökning och efter den följer ett antal olika steg i en så kallad beslutsprocess (Blackwell et al, 2001, s. 70). Modellen om konsumenters beslutsprocess innehåller alla de steg som en individ går igenom när ett beslut om ett köp ska fattas. Fyra av stegen i denna modell kommer att belysas ytterligare då dessa illustrerar de steg som är viktiga när en konsument väljer var denne ska köpa bil

13 Behovsupptäckande Utvärdering av alternativ Konsumtion Frigörande Informationssökning Köp Utvärdering Figur 2: Konsumenters beslutsprocess (Blackwell et al, 2001, s. 71) En informationssökning innebär att individen söker information om olika produkter (Blackwell et al. 2001, s.73-76); ju mer komplex en produkt är, desto noggrannare kommer informationssökningen att bli (Kotler et al, 2002, s ). Sökningen kan rikta sig såväl inåt som utåt. I en inre informationssökning går individen tillbaka till sina tidigare erfarenheter, eller till och med till genetiska anlag, för att hämta information. I en yttre informationssökning vänder sig individen mot vänner, familj och marknaden för att få information. (Blackwell et al, 2001,s ) Efter informationssökningen utvärderar individen de olika alternativen och frågar sig vilket som är det bästa. Individen jämför alla olika alternativ innan denne bestämmer sig för att köpa någon av produkterna. (Ibid. s ) Olika konsumenter påverkas av olika saker; vissa prioriterar ett billigare pris, medan andra prioriterar ett visst märke eller säkerhet. När köpets kvalitet är svår att bedöma uppfattas köpet som riskfyllt. Riskerna kommer av konsumentens osäkerhet inför resultatet och konsekvenserna av produktköpet. Om en garanti följer med köpet kan risken som konsumenten uppfattar i köpet minskas. Garantier används därför som ett redskap för att minska osäkerhet samt att minska de negativa konsekvenser som kan uppkomma vid ett fel på produkten. Vid ett köp av en vara som används en längre tid kan priset vara en riskförhöjare medan en garanti kan minska denna risk. (Ostrom & Iacobucci, 1998, s ) När köpet skall ske bestämmer konsumenten först var denne ska utföra sitt inköp. Väl på inköpsstället tar konsumenten sedan vissa beslut, och dessa beslut kan bland annat påverkas av säljaren. (Blackwell et al, 2001, s ) Efter köpet följer konsumtion och en automatisk utvärdering. Om produkten matchar konsumentens förväntningar kommer denne att känna tillfredsställelse men om produkten inte lever upp till de ställda förväntningarna upplevs istället en känsla av

14 missnöje. Denna utvärdering påverkar hur konsumenten väljer produkt och inköpskanal nästa gång ett köp skall göras. (Blackwell et al, 2001, s.80-81) Informationssökning konsumentens val mellan traditionella kanaler och Internet För att vidareutveckla teorin om hur konsumenter söker information om produkter följer en fördjupning av ett steg i beslutsprocessmodellen, nämligen informationssökningen. Enligt den tidigare nämnda normteorin kan handlingar i samhället förändras med anledning av nya kärnteknologier; en högre tillgänglighet till Internet kan således leda till en utveckling inom metoderna för informationssökning. Med Internet som fokus kan konsumenten välja att använda Internet antingen både för utföra informationssökningen och själva köpet, eller för att bara utföra informationssökningen och därefter verkställa köpet via en traditionell kanal. (Moon, 2004, s ) Internet erbjuder den bästa möjligheten för att både söka information och utföra köp, vilket är en utmärkande egenskap som differentierar denna kanal från de traditionella. (Moon, 2004, s. 109) Ett flertal faktorer påverkar sannolikheten för att en konsument skall välja att söka information om produkter och tjänster via Internet. Några av de viktigaste faktorerna är: Konsumentens allmänna kunskapsnivå: ju högre kunskapsnivå desto större är sannolikheten för användning av Internet för informationssökning. Konsumentens kunskaps- och färdighetsnivå gällande Internet: även här är sannolikheten större att man använder sig av Internet för att söka information om kunskapen och färdigheterna på området är stora. Konsumentens livsstil: om denna präglas av framåtsträvande och en benägenhet att acceptera nya trender, ökar troligheten för Internetanvändning för informationssökande. Konsumentens demografiska karaktärsdrag, så som ålder, kön, inkomst, utbildning och yrke: detta är alla egenskaper som påverkar valet av informationssökningskanal. Konsumentens målsättning med informationssökningen: beroende på om målet är kontinuerlig- eller förköpsinformationssökande, söks olika typer av information under olika lång söktid och i varierad utsträckning via Internet. (Moon, 2004, s )

15 Annat som påverkar informationssökning genom Internet, men som inte direkt är intressant ur konsumentsammanhang, är webbsidans design, användarvänlighet, information samt aspekter rörande hastighet på Internetuppkoppling och liknande. (Moon, 2004, s. 112) Sammanfattande modell När en individ ska köpa en bil genomgår denne en process som innefattar två grundläggande steg innan ett beslut om köp fattas. Figur 3: De grundläggande stegen i en individs bilköpsprocess (egen) Det första steget i processen innebär att individen söker information om bilar. Ju mer komplext och ju dyrbarare köpet av en bil är för konsumenten, desto noggrannare kommer informationssökningen att bli. Individen gör först en inre sökning, som innebär att han söker information inom sig själv; kanske har han sedan tidigare erfarenheter av begagnade bilar. Efter den inre sökningen genomför individen en yttre informationssökning och här genomsöker denne bilmarknaden. En traditionell, yttre informationssökning innebär att individen tittar efter bilannonser i olika tidningar, besöker en bilförsäljare eller frågar vänner och bekanta. De senaste åtta till tio åren har en annan form av informationssökning framkommit, nämligen informationssökningen över Internet. En informationssökning över Internet ger bilköparen en god överblick över marknaden samt en möjlighet att jämföra olika priser på bilar. På Internet konkurrerar privatpersoners bilannonsers med bilförsäljarens om bilköparens uppmärksamhet. Varför en konsument väljer att genomföra en Internetsökning, istället för en traditionell sökning, kan bero på den allmänna kunskapsnivån och tidigare erfarenhet av Internet. När bilköparen har genomfört en sökning efter bilar på marknaden kommer denne att utvärdera de olika alternativ som hittades. Här spelar individens olika preferenser in; exempelvis kan lågt pris prioriteras före en trygghet genom en garanti. Om individen uppfattar en risk med köpet kan en garanti från en bilförsäljare minska denna risk. Efter

16 utvärderingen genomför individen ett köp under förutsättningen att denne har hittat något alternativ som passar. Även om informationssökningen skett genom Internet genomförs ofta bilköpet via en traditionell kanal, det vill säga köpare och säljare träffas och genomför affären på plats (detta vare sig det gäller ett köp av en privatperson eller köp genom bilförsäljare). Köpet utvärderas sedan, och hur nöjd bilköparen kommer att vara med köpet beror till stor del på vilka förväntningar denne hade innan köpet. Vid högt ställda förväntningar kan ett litet fel på bilen orsaka att bilköparen känner ett stort missnöje med köpet. Denna utvärdering påverkar även hur bilköparen i framtiden väljer att köpa bil. Individens personlighet, livsstil, värderingar och attityd är något som påverkar hela bilköpsprocessen och därmed alla steg i inköpsförloppet. Det finns en stark korrelation mellan livsstil och individers inköpsbeteende. En individ med ett stort intresse för Internet eller ett stort bilintresse kan antas ha skilda informations- och utvärderingskriterier, och därmed kommer deras bilköpsprocesser med stor sannolikhet att yttra sig olikt från någon som ej har dessa intressen. Dessutom finns det allmänna kulturer och normer i samhället, och dessa kommer att påverka varje enskild individ och dennes beslutsförlopp. Figur 4: Fullständig modell över en individs bilköpsprocess (egen)

17 Modellanvändning Den sammanfattande modellen (figur 4) kommer att användas som ett redskap för att först strukturera den data som kommer att samlas in, varpå den insamlad datan framställs utifrån modellen. Därefter kommer en analys av de olika data som presenterats att utföras med den sammanfattande modellen som stöd. Genom att hela tiden ha denna modell som bakomliggande verktyg kommer privatpersoners bilköpsprocess att diskuteras, varpå slutsatser kring köpprocessen, informationssökningen och processens påverkande faktorer kommer att presenteras

18 3 METOD Metodval Med utgångspunkt från uppsatsens frågeställning har vi valt att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod för vår undersökning. Anledningen till att vi väljer en kvantitativ metod, och inte en kvalitativ, är att vi söker en övergripande förståelse för kunders beteende (Holme & Solvang, 1996, s. 77). Ambitionen med undersökningen är att ta reda på vilka olika samband som står att finna samt hur pass starka/svaga dessa samband är. Primärdata: enkätundersökning Population Vi har genomfört en enkätundersökning bland konsumenter som har köpt en begagnad bil. Populationen består av privatpersoner som har köpt en begagnad bil under år 2007 i Örebro län. Bilen skall vara en Volvo med årsmodell och den skall ha köpts av en annan privatperson. Uppgifterna på populationen har tagits fram av marknadsansvarig hos vår uppdragsgivare Tage Rejmes i Örebro Bil AB utifrån vägverkets bilregister. Anledning till att vi har valt att genomföra vår undersökning i Örebro län är att vår uppdragsgivare Tage Rejmes i Örebro bil AB finns och verkar där. Vi har valt att undersöka dem som köpt bil under år 2007 på grund av att den utveckling vi vill undersöka på bilmarknaden sker idag, och dessa köp är därmed aktuella och relaterade till studien. Vi eftersträvar aktuella resultat och genom att mäta rätt personer vid rätt tillfälle, det vill säga personer som nyligen har köpt bil privat, ökar validiteten i vår undersökning. Volvo är vår uppdragsgivares huvudsakliga försäljningsobjekt, varför det är av störst intresse för dem att vi undersöker detta bilmärke. Det är även av allmänt intresse då Volvo är Sveriges mest sålda bilmärke. Dessutom kan bilmärket anses vara ett representativt genomsnittsmärke, då bilarna finns i ett stort antal modeller och prisklasser, samt köps av människor från olika samhällsklasser och åldrar. Utvecklingen på bilmarknaden pekar allt mer mot att allt nyare begagnade bilar säljs mellan privatpersoner, och då detta är något som oroar återförsäljare av bilar i allmänhet, liksom vår uppdragsgivare, är det mest intressant att rikta undersökningen mot de personer som har köpt bilar med årsmodell

19 Urval Den angivna populationen bestod ursprungligen av 298 personer. Inledningsvis gallrade vi bort alla köp som ej har utförts av privatpersoner, utan av firmor, då dessa inte passar in i profilen för populationen. Populationen krympte då ner till 270 personer, och ur denna population har vi sedan gjort ett urval på 100 personer. Ju större urvalet är desto bättre blir noggrannheten på undersökningen (Sörkvist, 2000, s. 90). I många sammanhang rekommenderas urvalsstorlekar på minst 50 till 100 respondenter vid allmänna studier (Ibid, s. 92). Urvalet ur populationen har utförts genom ett obundet slumpmässigt urval, vilket är en form av sannolikhetsurval, detta för att alla enheter i populationen skall ha samma chans att komma med i undersökningen (Holme & Solvang, 1996, s. 184). Sannolikheten att en person kommer med i urvalet bestäms av urvalsfraktionen (Ibid), vilken är 100/270, det vill säga 37 procent. Populationen på 270 personer har listats i en Excel-fil i alfabetisk efternamnsordning, och vi har använt oss av dataprogrammet Excels slumpgenerator för att bestämma vilka personer som skall ingå i urvalet. Vi är medvetna om att Excels slumpgenerator använder sig av beräkningar för ta fram slumptalen, och att slumpmässigheten därför kan vara begränsad och ibland även ifrågasatt. Detta är dock inte något problem när det gäller urvalet ur vår bestämda population, då själva slumpmässigheten inte egentligen är det primära. Respondenterna i populationen är som tidigare sagts sorterade i bokstavsordning och alla har alla liknande profil, varför det inte spelar någon avgörande roll vilka som tas med i urvalet. Själva beräkningsmomentet i slumpgeneratorn skadar därav inte urvalsprocessen, då vi inte vet vilka tal slumpgeneratorn tar fram, och urvalet därigenom blir slumpmässigt ur vår synvinkel. Grunden till att vi har gjort ett urval på 100 personer ur den bestämda populationen är att vi vill åstadkomma ett resultat där risken för att de valda individerna avviker från populationens verkliga värde är så liten som möjligt. Med detta urval, och en urvalsfraktion på 37 procent, vill vi få till stånd ett så bra resultat som möjligt för att uppdragsgivaren skall kunna använda informationen från undersökningen i sitt arbete. Vi valde att utföra ett obundet slumpmässigt urval för att man på detta vis kan generalisera resultatet av undersökningen till hela populationen, med vissa felmarginaler, trots att man bara undersöker ett stickprov (Sörqvist, 2000, s. 87)

20 Utformning Vår enkätundersökning består av tretton frågor med syfte att få reda på hur en konsument resonerar då den köper en begagnad bil privat (se bilaga 2). Vi har använt den operationaliserade modellen (se figur 4) som sammanfattar de olika teorier vi använder oss av som grund för utformningen av frågorna i enkäten. I själva enkäten är frågornas ordningsföljd strukturerad så att den i största möjliga mån skall uppfattas som naturlig och logisk av respondenterna, detta för att få så bra svarskvalité som möjligt och undvika internt bortfall (Sörqvist, 2000, s. 83). I redogörelsen av undersökningens resultat i avsnitt 4 under rubriken Enkätundersökning, kommer vi däremot att ordna materialet efter den operationaliserade modellen som vi beskriver i teorin. Teorin och presentationen av undersökningens resultat får därigenom en tydlig struktur med logisk ordningsföljd. Vi har utformat frågornas innehåll och utformning i samråd med Tage Rejmes i Örebro bil AB:s begagnatansvarige, detta för att företaget skall få reda på så mycket användbar information som möjligt genom enkäten. Frågorna är stängda, vilket innebär att det finns ett antal alternativ att välja på men begränsat utrymme för egna utläggningar. Vi har därtill försökt hålla frågorna enkla och tydliga allt för att undvika missförstånd och feltolkningar hos respondenterna och därigenom öka giltigheten i undersökningen. När det gäller frågor som kan tänkas vara lite känsliga, så som i denna enkäts fråga nummer åtta gällande huruvida respondenten har upptäckt några dolda fel på sin bil efter köpet eller inte, har vi försökt avdramatisera det hela lite genom att ha en kort förklarande inledningen innan fråga sju (se bilaga 2) (Drogendijk, 2008). Vi frågar sedan i just fråga sju om man känner till någon annan som har haft dolda fel på sin bil (se bilaga 2), detta för att respondenten skall känna sig mer trygg att svara uppriktigt på fråga åtta och inte behöva känna sig dum eller lurad för att denne har köpt en bil med fel. (Söderlund, 2005, s. 79) Upplägget på undersökningen är som sådant att vi inleder med att presentera oss som studenter från Uppsala universitet som gör en undersökning av köp av begagnad bil för en C- uppsats (se bilaga 1), detta för att öka respondentens intresse för att deltaga i undersökningen (Sörqvist, 2000, s.95). Vi startar därefter själva enkäten med några allmänna frågor kring bilköpsvanor och Internet vanor. Vi går sedan in på mer specifika frågor kring informationssökning, för att sedan fråga om problem med bilar och preferenser angående garantier. Vi fortsätter enkätundersökningen med frågor kring framtida planer för bilköp samt bilens pris, för att sedan avsluta med en allmän fråga angående möjlighet till framtida kontakt

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS?

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Esmail Salehi-Sangari Åsa Wallström Avdelningen för industriell marknadsföring, e- handel och logistik Bakgrund Vi har en hög mognadsgrad av internetanvändning

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Tio handfasta argument

Tio handfasta argument Tio handfasta argument varför kunden ska välja dig som är MRF-handlare Tryggare kan ingen vara När den privata begagnatmarknaden för bilar blir allt större ökar konkurrensen för den etablerade handeln.

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011 SE011-046 Bilundersökning Bilundersökning B Locket AB April 011 Stockholm april 011 1 Blocket AB 011 YouGov Innehållsförteckning Information om undersökningen Resultat Vägning Presentation YouGov SE011-046

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

E-HANDEL vs DETALJHANDEL

E-HANDEL vs DETALJHANDEL UPPSALA UNIVERSITET Magisteruppsats Företagsekonomiska Institutionen VT 2008 E-HANDEL vs DETALJHANDEL En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

n n Ekonomiska kommentarer

n n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer I denna ekonomiska kommentar presenterar vi de huvudsakliga resultaten från en enkät om företagens prissättning. Resultaten tyder på att företagen under senare tid haft svårt att

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer KonsumentDNA.se Consumer Genome Project Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer Konsument i förändring Konsumenterna får allt mer makt och blir allt svårare att nå. Tidigare

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX

SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX SÄRSKILJ DIN BEGAGNADE BILFÖRSÄLJNING MED CARFAX CARFAX TILLHANDAHÅLLER MER INFORMATION TILL ERA ANNONSER Vad har en kund som jämför restauranger, en som letar efter rätt semesterort och en som letar efter

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06

Inventering av miljöbilspriser på andrahandsmarknaden. Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm Rapport 2006 12 06 Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Miljöförvaltningen,

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI

Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI ES/PR-S PM till Nämnden för KPI Erik Hauer, Miykal Tareke 2015-10-16 1(6) Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI För beslut Prisenheten föreslår att samla in rekommenderade listpriser

Läs mer

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar?

Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Sid 1(6) Hur åker små barn i bilen och vilka rekommendationer ger bilförsäljarna föräldrar? Maria Krafft och Sigrun Malm, Folksam september 2008 Bakgrund Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Av Regelrevideringsgruppen bestående av Veronica Bache, Dag Brück, Håkan Ericson, Martina Ericsson, Hasse Sundqvist,

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Avtalsbarometern 2014

Avtalsbarometern 2014 Avtalsbarometern 2014 en årlig undersökning om svenskars inställning till att skriva juridiska avtal En undersökning genomförd av Red Blue Green på uppdrag av Avtal24 Sammanfattning AVTALSBAROMETERN 2014

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Kundundersökning VESUA 2014

Kundundersökning VESUA 2014 Kundundersökning VESUA 2014 Slutrapport Kicki Moln 0 TACK!! En stor eloge till de kundservice medarbetare på Vetab, Sävsjö Energi, Eksjö Energi, Uppvidinge kommun och Vaggeryds kommun som har ställt upp

Läs mer

BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO

BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO BUTIKS CHEFS INDEX BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO BCI #4 2014 Årets fjärde undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; butikscheferna tror att årets hårda julklapp blir

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter.

Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter. Vad får vi för svar när vi frågar om barn och ungas psykiska hälsa. En jämförelse mellan likartade frågor i två enkäter Anna Carlgren Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011 Många undersökningar görs

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2009 1 13 oktober 2009 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer