Godkända utförare av hemtjänst i Sundbybergs stad. Att välja hemtjänstutförare. Informationen är baserad på uppgifter från företaget.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkända utförare av hemtjänst i Sundbybergs stad. Att välja hemtjänstutförare. Informationen är baserad på uppgifter från företaget."

Transkript

1 Att välja hemtjänstutförare

2 Att välja hemtjänstutförare Du som har hemtjänst i Sundbyberg väljer själv vilken utförare som ska ta hand om din hemtjänst. Du kan även byta hemtjänstutförare när som helst. Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett vilken utförare du väljer. Information om vilka utförare du kan välja mellan får du genom att läsa informationsmappen, innehållande alla utförare. Ibland kan det vara svårt att välja en av alla valbara hemtjänstutförare. Biståndshandläggaren kan inte välja en utförare åt dig, du måste själv göra ditt val. Här är några tips inför valet Fundera på vad som är viktigast för dig. Jämför vad de olika utförarna ger för information och löften på sina informationsblad. Om du vill ha mer information om företagen så föreslår vi att du kontaktar de olika hemtjänstutförarna, det finns telefon nummer till varje företag på informationsbladen. På kommunens webbplats finns det länkar till alla utförarna där det finns mer information om dem. Om du inte har någon dator kan du gå till träffpunkterna, personalen där kan hjälpa dig att hitta länkarna. Prata med andra om hur de gjort sitt val och vad de har för erfarenheter av sitt val. Vad händer om du inte gör något val? Om du inte vill eller kan välja är ickevalsalternativet, kommunens hemtjänst. När du bestämt dig för vilken hemtjänstutförare du vill ha tar du kontakt med din biståndshandläggare och meddelar ditt val. Din biståndshandläggare kontaktar den hemtjänst utförare som du valt. Därefter tar den hemtjänstutförare som du valt kontakt med dig. Hur gör du om man vill byta hemtjänst utförare? Det är samma procedur som när du gjorde ditt val första gången, du tar kontakt med din biståndshandläggare och meddelar vilken hemtjänstutförare du vill byta till. Du behöver inte kontakta din utförare och tala om att du valt en ny. Biståndshandläggaren kontaktar den hemtjänstutförare som du vill byta till. Det tar 14 dagar innan du får din nya hemtjänstutförare. Du har kvar den gamla hemtjänstutförare tills den nya börjar. Du kan alltid vända dig till din bistånds handläggare om du undrar över något, du når biståndshand läggaren via Sundbyberg stads växel tel:

3 1:a Aktiva valet i norden AB Vårt ledord är professionalitet för att: Du får hjälp utifrån dina önskemål och behov. Du kan alltid räkna med att vi kommer i tid. Du möter medarbetare som vet vad de ska göra när de kommer till dig. Du får alltid besök av medarbetare som du känner dig trygg med. Du kan alltid nå oss om det behövs Alla våra medarbetare har en formell utbildning med mångårig erfarenhet inom vård och omsorg. När vi anställer nya medarbetare kräver vi ett polisutdrag samt referens från tidigare arbetsgivare. Dessutom har vi 2 dagars obligatorisk introduktion. Tilläggsuppgifter Hos oss kan du även få hjälp med följande tjänster där du kan utnyttja RUT-avdrag: Flyttstädning, uppsättning, nedtagning och tvättning av gardiner, klippning av gräsmatta, putsning av matsilver, snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden och lövkrattning. Genom att Du får en egen kontaktperson som du när som hels kan byta samt att du aldrig behöver träffa personal som du inte känner. Vi finns tillgängliga per telefon alla dagar året runt. Skulle vi förmodan inte svara så återkommer vi garanterat inom 2 timmar om du lämnat ett meddelande. Vi garnterar att den personal som kommer till dig har fått introduktion hos dig och vet vad som ska göras. Dessutom kommer du att få träffa endast ett få tal medarbetare då vi har samma personalgrupper som arbetar dag/kväll och helger. Företag: 1:a Aktiva valet i norden AB Fax: Telefon: Chef: Arja Ameen E-post: Samordnare: Pedro Paredes

4 Svanen Hemtjänst AB Svanen Hemtjänst har i sin profilering valt att lyfta fram specifikt kunskapen och stödet för att ge en trygg och säker omsorg till enskilda med demens, fysiska och psykiska funktionsnedsättning och andra faktorer som påverkar möjligheten att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå detta har vi krav om rätt grundutbildning hos personalen samt att vi kontinuerligt utbildar personalen i ex. värdegrund, etik, demens, nutrition, kulturkännedom, basal hygien, ergonomi och lyftteknik. Undersköterskekompetens eller motsvarande nivå. Personalen har genom arbetsledningen tillgång till bl a handledning i bl a etik, psykiatri, missbruksvård. Tilläggsuppgifter Svanen Hemtjänst erbjuder även tilläggstjänster enligt överenskommelse. Svanen Hemtjänst baserar verksamheten på Socialtjänstenlagens och Äldreomsorgens nationella värdegrund, vilket bl a innebär att insatserna planeras och genomförs tillsammans med dig. en ligger också i trygg och kontinuerlig kontakt med känd personal, där din egen kontaktperson har en särskild roll för att ombesörja kvalité och innehåll. handlar inte enbart om att verksamheten är tillgänglig vissa klockslag utan det omfattar även bemötande från verksamhetens samtlig personal. Här poängterar Svanen som verksamhet att alla som söker kontakt med verksamheten ska bemötas med respekt och öppenhet för att kunna ta emot de önskemål och synpunkter som tas upp på olika sätt. Det kan vara såväl skriftligt som muntligt. En fråga eller kontakt kräver svar på ett skyndsamt och lättförståeligt sätt. är en förutsättning för att ge full delaktighet i de insatser som utförs av Svanen Hemtjänst. Kontinutet är viktig i all planering. är många gånger nyckeln till att stödet i vardagen upplevs trygg och säker. Allt som görs bygger på personliga relationer och måste därför handskas med respekt. Företag: Svanen Hemtjänst AB Fax: Telefon: (växel) Chef: Claes Bidebo, E-post: Mobil:

5 Veritas Omsorg AB Omsorg med ansvar Veritas omsorg har ett grundläggande princip om att tillhandahålla omsorg och service med strävan om kvalité genom att ha välutbildade personaler som utövar omsorg samt med lång erfarenhet inom branschen. Medarbetarna har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra de arbetsuppgifterna. Med kvalité som nyckelorden i företaget betyder att man erbjuder säker vård. Vi erbjuder en trygg vardag och service. Veritas omsorg utövar och tror på ett empatiskt förhållningssätt gentemot patienter, att vara flexibel med arbete samt samarbetsvillig med varje önskemål som förväntas utföras. Veritas bryr sig om kundens välbefinnande genom att erbjuda omsorg på deras villkor.omsorgen utformas enligt kundernas önskemål och leva ett självständigt liv så långt det går. Kunderna känner sig delaktig i planeringen av omsorgen. Veritas Omsorg erbjuder de grundläggande värderingar som förväntas av vård och omsorg inom äldre och funktionshandikappade, kvalité, rätt till värdigt liv och känslan av välbefinnande. Vi lägger stör vikt på att alla som får hjälp av företaget får de i form av utbildade personal. Att ha trygghet i vardagen är något som vi delar med våra brukare. Vi skapar det tillsammans genom utövning av god service, vård och omsorg. är en känsla av välbefinnande som vi ger kunderna genom att erbjuda säker vård. Man identifierar risker, man planerar och skapa genomförande utifrån beslut och önskemål från kunderna och kontinuerligt utvärdering och egenkontroll av verksamheten. Veritas Omsorg finns tillgänglig dygnet runt. Vår uppgift som hemtjänstföretag är att se till att man får det omvårdnad och service utifrån beslutet och plan som man genomför tillsammans och samtidigt en egen kontaktperson som finns tillhands. Företag: Veritas Omsorg AB Fax: Telefon: Chef: Mary Jane Ammari E-post: Samordnare:

6 FSB Finsk Omsorg AB Välkommen till FSB Finsk Omsorg AB! Finsk-svensk språkig personal välkomnar Dig som kund hos oss oavsett språktillhörighet. Vi är dotterbolag till Finskt Seniorboende AB. Vi har funnits sedan januari 2002 och har verksamhet i Sundbyberg, Solna och Stockholm. Vi erbjuder service- och omvårdnadstjänster i alla områden. Personalgrupperna är små så vi lättare kan arbeta med kontinuiteten. Vi utför samtliga tjänster själva. De flesta har undersköterska/motsvarande kompetens. Vi utbildar vår personal i livsmedelshygien och nutrition, lyft-teknik och demensvård. Vi utgår från kundernas behov och kommer överens om insatsernas utförande inom ramen för biståndsbeslutet. Vi är tillgängliga dygnet runt alla dagar om året. Vi arbetar aktivt för högsta möjliga kontinuitet. Arbetsgrupperna är små för att hålla god kontinuitet. Inom koncernen har vi dotterbolag som tar hand om RUT- och ROT-avdragsgilla uppdrag. Företag: FSB Finsk Omsorg AB Fax: Telefon: Chef: Hanna Kostmann E-post: Samordnare: Eija Isoniemi

7 Adela Omsorg OMSORG Trygg omsorg på dina villkor Genom hög personalkontinuitet med utbildade och erfarna medarbetare som utgår från Dina behov. Du får en kontaktperson du känner förtroende för som utformar stödet tillsammans med dig. Vårt mål är att du skall känna dig trygg med oss, att vi finns tillgängliga för dig och att vårt stöd skall ge dig en förhöjd livskvalitet. Verksamheten kännetecknas av god etik och respektfullt bemötande. Vi är företaget med det stora hjärtat, vi ger våra kunder tid och omtanke. Vårdbiträden Undersköterskor Sjuksköterska Demens ABC (samtliga medarbetare) Städning och fönsterputs - Genom hög personalkontinuitet blir det färre personer som kommer till dig i ditt hem vilket leder till en ökad trygghet. - Vi begär utdrag ur belastningsregistret vid alla nyanställningar. - Samtliga medarbetare bär synlig ID bricka Vårt mål är att kunna svara på alla samtal. Om den du ringer sitter upptagen i telefonen eller i möte kopplas samtalet vidare till annan medarbetare på kontoret. Vi ser kontinuitet i personal och tid som oerhört viktigt. Vi säkerställer vår kontinuitet genom vårt planeringssystem samt att alla kunder har en kontaktperson. Kontaktpersonen arbetar hos kunden dagtid må-fredag Företag: Adela Omsorg Fax: Telefon: Chef: Hannah Lindgren E-post: Samordnare: Cecilia Rydh

8 Aktiv hemtjänst i Järfälla Vi erbjuder snabb, trygg och säker omsorg av hög kvalitet till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi gör detta genom personliga lösningar på dina villkor. Företagets vision är att arbeta för att skapa goda levnadsvillkor för äldre och funktionshindrade. Vi vill göra detta genom en nära, personlig och engagerad omsorg. Vi arbetar utifrån ledorden ödmjuk, målmedveten och flexibel. Vi har personal som ser dig och dina behov. Vi är kompetenta och har olika erfarenheter som ger dig den trygghet och säkerhet du behöver. För oss är det viktigt att du känner dig säker i din kontakt med oss och därför är vår personal flerspråkig. Vi arbetar mångkulturellt och vårt arbete speglar grundtrygghet, yttrandefrihet och medbestämmande. Ledsagning: promenader, läkarbesök, utflykter, kulturella aktiviteter (SoL & LSS). Avlösning: avlöser ordinarie anhörig/personal (SoL & LSS). Vår personal bär alltid en fotolegitimation på ett synligt ställe så du vet vem som kommer för att hjälpa dig. Vårt kontor är bemannat och vi svarar i telefon dygnet runt. Vår personal trivs med sitt arbete och ledning, därför har vi låg personalomsättning och vi kan garantera kontinuitet. Företag: Aktiv hemtjänst i Järfälla Fax: Telefon: eller Chef: Eugen Koria E-post: Ewa Wasiewic Samordnare: Loranz Koria

9 Lea Vård och Omsorg AB Individanpassad vård och omsorg och ett empatisk förhållningssätt för en hög livskvalitet. Uttalad demensprofil och parkinsonprofil. Lea vård och omsorgs anställda är under sköterskor och vårdbiträden med minst 3 års arbetserfarenhet. Du som kund kommer att få personal som är anpassade och utbildade efter dina behov. Hemtjänst. Ledsagning. Avlösning. Hushållsnära tjänster. Kontaktmannaskap, genomförandeplan, personcentrerad omvårdnad och levnadsberättelse. Det går att nå oss på våra journummer samt alla dagar, året runt. Våra kunder ska inte behöva träffa fler än 3 vårdpersonal. Under vardagarna är det kundens kontaktperson som genomför vårdinsatserna. Vi har fast personal för kvällar och helger för varje kund. Företag: Lea Vård och Omsorg Fax: Telefon: Chef: Roza Razban E-post: Samordnare: Roza Razban

10 Attendo Demens sjukdomar. Nutrition. Bemötande av äldre med psykisk funktionsnedsättning. Utbildade undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet. Vi har även medarbetare med extra utbildning inom demens, psykiatri och nutrion. Vi utför hushållsnära tjänster såsom extra städ, fönsterputs, inköp m. m. utöver din biståndsbedömda hjälp. Vi förvarar dina nycklar i ett elektroniskt nyckelskåp. Vi bär arbetskläder och har ett behörighets kort som ID. Vi utser en kontaktperson som är den som oftast kommer till dig. Vi ringer om vi blir försenade. Vi bemöter dig med respekt och lyssnar på vad du har att säga. Vi har tystnadsplikt. Det går att nå oss på telefon Vi har bilar så vi kan snabbt vara hemma hos dig. Målet är att ha så få personer som möjligt som kommer hem till dig. Du ska få din hjälp på tider som vi gemen samt har kommit överens om då vi tillsammans gjort din genomförande plan. Företag: Attendo Bollens hemtjänst Fax: Telefon: , Chef: Marie-Louise Eklof E-post: Samordnare: Renee Simlin

11 Akleja vård & omsorg AB En hemtjänst där du som kund får skräddarsydd personal, bara för dig. Insatserna gör du upp med din kontaktperson. Du kan t.ex. välja butik i Sundbyberg där du vill ha dina inköp. Akleja ger dig möjlighet att få mat levererad från olika leverantörer. Akleja vård & omsorg är det lilla företaget med hög personlig service. Vi är ett företag i Sundbyberg för Sundbybergare. Akleja levererar personalkompetens utifrån dina behov. Ledsagning och avlösarservice. RUT-tjänster och personalbemanning. Att uppleva välbefinnande till personal och insatser. Att du kan påverka insatsernas utformning och inte störas av insatser från hemtjänsten. Med ett gott bemötande, respekt, hänsyn, lyhördhet och vänlighet förebygger vi din trygghet till ett självständigt liv. Akleja kan du alltid nå , därefter finns en jourtelefon till verksamhetsansvarig vid akuta frågor. Du kan måndag fredag nå versamhetsansvarig på kontoret i Sundbyberg, här finns även en samordnare som hjälper dig med frågor och information. Naturligtvis gör vi hembesök om det passar bättre. Akleja kan nås via besök-telefon-fax eller e-post. Du är med och utformar insatserna tillsammans med en kontaktperson. Du har möjlighet att ändra insatstider då saker uppstår som gör att du inte kan ta emot hjälp t.ex. byta städdag eller inköp. Du meddelar kontaktpersonen som tillsammans med dig hittar andra tider för insatsen. Att ha samma personal ger dig en bättre möjlighet att känna igen vardagen och uppleva meningsfullhet. Företag: Akleja vård & omsorg AB Fax: Telefon: Chef: Anders Sjöblom E-post: Samordnare: Emilia Timén

12 Mica omsorg Vi arbetar utifrån vår värdegrund: Omtanke, Tillförlitlighet, Kompetens och Samhällsansvar. Demensteam: För äldre med nedsatt närminne och demenssjukdomar erbjuder vi vårt demensteam och möjlighet till avlösning i hemmet för kundens partner som kan behöva egen tid. Personalen är speciellt utvald och har intresse för arbete med personer med demenssjukdomar. God och näringsrik mat: En annan viktig fråga för oss är god och näringsriktig mat för äldre liksom att ordna det trevligt runt matsituationen. Vi levererar och lagar mat som är anpassad för äldre Mica Omsorg har en stabil personalgrupp bestående av undersköterskor och vårdbiträden, alla med god erfarenhet av yrket och de flesta har arbetat länge i företaget. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa personer med stort omvårdnadsbehov och demenssjukdomar. Vi arbetar i mindre grupper vilket gör att du oftast möts av få och kända personer. Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten för att hålla hög kvalitet. Vi är bra på att lösa vardagsproblem av allehanda slag. Framför dina önskemål så hittar vi en lösning tillsammans. Utöver hemtjänst erbjuder även hushållsnära tjänster med RUT-avdrag som exempelvis fönsterputs, veckostädning, storstädning, tvätt, stöd och sällskap vid promenader. Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi hårt med att skapa trygghet genom att stötta dig i att kunna behålla det invanda och hemtama. i att kunna vara kvar i ditt hem om orken tryter, att få ha dina saker omkring dig., genom ett väl utvecklat kontaktmannaskap med kontinuitet och närhet. Att själv bestämma vem man släpper in i sitt hem, hur hjälpen skall utformas och att bli respektfullt bemött är självklart för oss. Det ska vara lätt att nå oss per tel. Vi är tillgängliga och ringer alltid upp om du lämnar medelande på telefonsvararen. Koordinator och ledning är nåbara på kontorstid. Kvällar och helger finns personal med särskilt ansvar för våra telefoner som återkopplar till dig vid behov. Tillsammans med dig utser vi en ansvarig kontaktperson som har det dagliga helhetsansvaret för din service och omvårdnad. Någon som lyssnar och stöttar i de vardagliga bestyren skapar trygghet och kontinuitet. Företag: Mica Omsorg Fax: Telefon: Chef: Kajsa Zetterberg E-post: Samordnare: Irene Gustafsson/Nishti Darveshi

13 Eveo AB Vi erbjuder dig hemtjänst på dina villkor oavsett din språkliga eller kulturella bakgrund. Du ska kunna prata ditt modersmål med våra medarbetare. Idag har vi kunder som får hjälp i hemmet av oss, på ett 20-tal olika språk, i Stockholmregionen. Om vi inom befintlig personalstyrka inte kan matcha dina behov - språkliga eller kulturella, rekryterar vi medarbetare genom vårt nätverk och vår personalpool - för att möta just dina behov. Vi garanterar dig hög personalkontinuitet, en trygg och personligt anpassad omsorg. På Eveo arbetar vi med kompetensgrupper inom sjukdomsområden som är relevanta för våra kunders behov. Vi har mångkulturellt demensteam som särskilt utbildas för att ta hand om kunder som lider av demenssjukdomar. Vi utför hushållsnära tjänster såsom extra städ, fönsterputs, inköp m.m. utöver din biståndsbedömda hjälp. Vi respekterar och arbetar efter dina värderingar, individuella krav - med hänsyn till din språklig och kulturella bakgrund.vi utformar omsorgen helt efter dina behov och ger dig makt över din livssituation och en verklig möjlighet att påverka din vardag. Om du av någon anledning är missnöjd med omsorgen kan du kontakta närmaste ansvariga för verksamheten eller ledningen. Synpunkter och klagomål lämnas in när som helst av närstående, anhörig eller dig själv. Det finns en speciell blankett för klagomål och synpunkter. Klagomål kan också framföras muntligt. Alla inkomna klagomål och vidtagna åtgärder dokumenteras. Vi har alltid resurspersoner, med språlig och kulturell kompetens, tillgängliga när det finns behov av insatser för att bedriva verksamheten. Vid behov kan rätt person för uppdraget väljas ut från Eveos personalpool och omedelbart sättas in i arbetet. Kontoret ligger på Tusbsystråket 12 c. Ledningen och ansvarig personal är tillgängliga via mobiltelefon. Information om kontaktpersoner och deras telefonnummer finns i ett blad i kundpärmen. Vi lägger stor vikt vid att du själv får välja vem av oss som ska utföra omsorgen hemma hos dig. På Eveo är kontinuitet ett nyckelord och vi strävar efter att det alltid är samma personer som hjälper dig och på det sätt som du önskar. Företag: Eveo AB Fax: Telefon: Chef: Husamettin Utkutug E-post: Samordnare: Gulden Göker

14 Alerta Omsorg AB Slogan; Välkommen till en ny dag. Alerta Omsorg strävar efter att bli det naturliga alternativet för de som är i behov av omvårdnad, ledsagning, avlösning, personlig assistans och servicetjänster. Omvårdnadsinsatser: t.ex. hjälp med matlagning, tillsyn, klädsel, personlig hygien etc. Serviceinsatser: t.ex. hjälp med inköp, städ, tvätt etc. Ledsagningshjälp t.ex. läkare, apotek, bank m.m. Avlösningshjälp åt anhöriga. Hantering av trygghetslarm. Insatserna/den pågående hjälpen följs upp via återkommande dialog mellan brukare/anhörigföretagets personal. Utryckning på trygghetslarmen. Telefonnummer till nyckelpersoner på företaget finns tillgängliga för brukare/anhöriga. Uppföljningen - se ovan. Brukare/anhöriga får också genomförandeplaner (scheman på hur den beviljade hjälpen ska utföras). Företag: Alerta Omsorg AB Fax: Telefon: Vx , Chef: Eyyüp Sürek VD , E-post: Personalchef , Samordnare: Bo Sternelius

15 Medihead AB Vårt mål är att ge dig den bästa hemtjänsten, där du som kund eller anhörig är delaktig och får stöd på dina villkor. Vår inriktning är att ge hemtjänst av högsta kvalitet med hög kontinuitet på ditt språk. Vi riktar oss i första hand till kunder från persisk-, kurdisk-, eller arabisktalande länder. All personal har lång erfarenhet inom vårdyrket, de flesta är utbildade undersköterskor. Vår personal talar, förutom svenska, även persiska, kurdiska eller arabiska och vi respekterar dina religiösa och kulturella vanor. Vi kan även erbjuda tjänser som ligger utanför biståndsbesluet. Kontakta oss gärna för mer information. På Medihead är det viktigt att du får bästa möjliga stöd som är anpassat efter just ditt behov. Vi beaktar särskilt ditt behov av att exempelvis få tala ditt språk. På Medihead talar all personal, förutom svenska, även persiska, kurdiska eller arabiska samt har erfarenhet av dessa kulturer och traditioner. Allt för att din vardag ska bli så trygg som möjligt. Du är alltid välkommen att kontakta oss per telefon eller besöka oss. Under kontorstider finns vi tillgängliga för att svara på dina frågor samt att vi har en jourtelefon för akuta händelser. Som kund hos Medihead blir du erbjuden en kontaktperson bland personalen. Kontaktpersonen är den som i första hand utför alla insatser hos dig och på tider som du har varit med och bestämt. Det är mycket viktigt att du känner dig nöjd med din kontaktperson, om du inte är nöjd kan du lätt byta. Företag: Medihead AB Fax: Telefon: Chef: Louei Behrooz E-post: Samordnare: Eva-Therese Henriksson

16 Ansvarsfull Omsorg i Sverige AB Med en vision om att öka livskvalitén och bidra till att förbättra vardagen för individer med speciella behov startades Ansvarsfull Omsorg. Vi erbjuder kunder med beviljad hemtjänst eller personlig assistans en individ- och behovsanpassad omsorg. Vården och omsorgen ska vila på en humanistisk syn om alla människors lika värde med respekt för självbestämmande och integritet. Hos Ansvarsfull Omsorg hittar du kompetens som specialistläkare, mentalskötare, sjuksköterska, undersköterskor men även vårdbiträden med mångårig erfarenhet. Hos oss kan du vara säker på att få den kunskap som krävs för en professionell omsorg, med kvalité och individualism som högsta prioritet. Vår personal bär ID med namn, foto och företagets logo. Vi avtalar alltid tid per telefon inför möte, planering eller uppföljning. Vi har säkra rutiner för nyckelhantering och din samordnare följer alltid med personalen vid första insats/besök. Du når oss på vardagar. Övrig tid kopplas du till vår jourtelefon. Som kund får du egen kontaktperson som utför dina insatser. Dessutom håller du nära kontakt med din ansvarige samordnare. Vi strävar efter, så långt som möjligt, att begränsa antalet personer som besöker dig. Vi har valt att fokusera på vår kärnverksamhet som är hemtjänst. Därför kan vi inte erbjuda andra tilläggstjänster. Företag: Ansvarrsfull Omsorg i Sverige AB Fax: Telefon: Chef: Hoja Jariani E-post: Samordnare: Reza Kiabi

17 Mångkulturell Hemtjänst AB Vi har språk och kultur som profil. Vår personal har kunskap om kundens kultur och pratar samma språk. Vi har personalkontinuitet. Vilket innebär att om du så vill så får du samma personal. Vår personal har utöver undersköterskekompetens utbildning inom demens, stroke och psykiska funktionshinder. Vi anlitar Leonas Service för RUT-tjänster. Leonas Service erbjuder snöröjning, trädgårdsarbete, fönsterputs samt övriga RUT-tjänster. Vår personal är erfaren och utbildad. Personalen får flera gånger per år kompetensutveckling. Vi följer biståndsbeslutet. Vi utformar insatserna i samråd med kunden. Vår personal är speciellt utvalda för deras kompetens. Vårt huvudkontor är bemannat helgfria vardagar klockan Vid akuta ärenden nås arbetsledaren på mobiltelefon dygnet runt. Vi byter inte ut personal som du är nöjd med. Du får en egen kontaktperson. Vi presenterar vikarier i god tid. Företag: Mångkulturell Hemtjänst Fax: Telefon: Chef: Neven El Badawi E-post: Samordnare: Marco Baeza

18 Sagac i Stockholm AB Sagac hemtjänst ger omvårdnads- och service tjänster till personer som bor i eget boende och som på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom inte längre klarar sin dagliga livsföring på egen hand. Våra medarbetare har både känsla och utbildning att förstå samt möta kundernas behov. De insatser som vi utför präglas av gott bemötande, flexibilitet och lyhördhet. Med en läkare i spetsen för verksamheten är vår målsättning att utöver vår vanliga verksamhet även avklara de situationer som kräver mer speciella lösningar. Vi kan särskilt erbjuda hemtjänst till äldre personer som kommer från f.d. Jugoslavien eftersom vi har en god kännedom om kulturen och traditioner samt talar dessa språk. beviljad insats genom att vara delaktig i upprättandet av genomförandeplanen samt att senare aktivt påverka genomförande av de beviljade insatserna. Med hänsyn till att bolaget besitter gedigna kunskaper och lång erfarenhet inom medicinsk vård har bolaget även möjlighet att utföra förebyggande arbete när det gäller enskildas hälsa och livskvalitet. Ledningen inom Sagac hemtjänst är tillgänglig dygnet runt - och genom rutinen för förgrening av information ser vi till att det alltid finns någon lämplig som kan svara på våra kunders och medarbetarnas behov. Kommunikation och ständig förbättring är två nyckelord i vår verksamhet. Vi har utvecklat särskilda rutiner för att hålla tydlig kommunikation som ska leda till bättre problemlösning. Vi har även rutiner för nyanställdas träning och utbildning samt praktikantarbete. På så sätt kan vi erbjuda service som kan möta kommunens riktlinjer. För oss är det viktigt att kunden är med från början och får möjlighet att påverka utformningen av Företag: Sagac i Stockholm AB Fax: Telefon: Chef: Said Gacanin E-post: Samordnare: Eldin Grbovic

19 CareRent international AB Care Rent AB grundades år 2000 och bedriver hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans sedan år Genom att vi kan erbjuda kunderna en mycket kunnig och erfaren personal hoppas vi att de får uppleva ett lugn och en trygghet i sin vardag. Personalen är utbildad, har lång erfarenhet inom omsorg och service, är livserfarna och framförallt lyhörda för kundernas önskemål. Kunderna väljer hur hjälpen ska utformas och vem som ska tillgodose deras behov på önskade tider. Ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans. Det viktigaste för oss på Care Rent är att kunderna ska känna trygghet och lugn i sin vardag. Vi lägger därför stor vikt vid att de får hjälp av den personal de trivs och känner sig trygga med. Vi arbetar även flexibelt om kunderna skulle få ändrade behov och önskemål. De når oss dygnet runt. Kontor personalen och kontaktpersonen är tillgängliga kl och verksamhetschefen till kl och jourtid kan kunderna ringa till vårt jourtelefon som lämnas till kunderna. Kunderna väljer själva hur hjälpen ska utformas och vem som ska tillgodose deras behov på önskade tider. De är viktig med kontinuitet och det får de genom att samma personal kommer hem till dem på samma tider. Företag: CareRent international AB Fax: Telefon: Chef: Simin Torkzadeh E-post: Samordnare: Nahale Dehghan

20 AkademCare AB AkademCare erbjuder hemtjänst med både kompetens och mänsklig värme för att ge dig bästa möjliga livskvalitet. Alla våra tjänster utförs av kvalificerad vårdpersonal under handledning av erfarna vårdspecialister. Vi bedriver kontinuerlig kvalitetsförbättring av våra rutiner, och ger ett vänligt, kärleksfullt och alltid respektfullt bemötande till både våra kunder och personal för att säkerställa den bästa kvaliteten av vår insats. AkademCare erbjuder även: Ledsagning, Avlösning: regelbuden eller vid akut behov, _ Hushållsnära tjänster: vi städar, tvättar, stryker och manglar, sköter matlagning i ditt hem samt följer med på promenader, till apoteket eller vårdcentralen och hjälper dig med inköp av livsmedel. Som kund hos AkademCare får du en tydlig beskrivning av våra tjänster och vet vad du ska förvänta dig från oss, beroende på beställningen. Samtidigt får du vara delaktig, och hjälpa oss att anpassa vår insats så mycket det går för att möta dina personliga förväntningar och preferencer. Vi har säkra rutiner kring information- och nyckelhantering, och vi lägger stor vikt på att du ska känna dig trygg. Ring oss eller besök vårt kontor kl alla helgfria vardagar. Annars är vi alltid nåbara per jourtelefon. Vi försäkrar oss om att du är nöjd med den tilldelade personalen, och vi ser till att du får hjälp av den som du redan känner till. Vi meddelar dig om eventuella ändringar. Företag: AkademCare AB Fax: Telefon: Chef: Giti Mehralian E-post: Samordnare: Morteza Nabi

21 Eva-Lenas Hemtjänst & Service Med hjälp av flexibla arbetsmetoder strävar företagets medarbetare efter, att utföra arbetet gentemot kund med hög kvalitet och kontinuitet. Kundens behov och önskemål styr verksamhetens uppbyggnad och dess utveckling. Företaget arbetar aktivt med kontaktmannaskap. Målet är att alltid ha kundens bästa i fokus. Verksamhetsansvarig är utbildad undersköterska. Har mångårig erfarenhet av hemtjänst inom andra kommuner och samverkan med privata företag, landsting och kommuner. Personalen har undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning, alternativt erfarenhet av liknande arbete. Specialkompetens: Demenssjukdomar, Parkinsons, stroke, psykiska funktionshinder, vård i livets slutskede. Språkkunskaper: Svenska, engelska Vi erbjuder även en mängd tilläggstjänster. Som tilläggstjänster räknas tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunderna betalar för själva. Exempelvis extra promenader, ledsagning, avlastning, sällskap, handling och städning. För att kunden ska känna sig trygg, är det viktigt med en tydlig dialog mellan medarbetare, kunden och dess anhöriga, samt en bra och nära samverkan med kommun, landsting och andra utförare inom hemtjänsten. Kunderna har en egen kontaktperson, som är huvudansvarig för att deras behov och insatser uppfylls enligt överenskommet avtal. Vi nås på telefon alla dagar Man kan även faxa eller maila till oss. För att kunna tillgodose kundens alla behov och rutiner på bästa möjliga sätt, prioriteras små arbetsgrupper inom Eva-Lenas Hemtjänst & Service. Företag: Eva-Lenas Hemtjänst & Service Fax: Telefon: Chef: Eva-Lena Sundén E-post: Samordnare: Eva-Lena Sundén

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Juni 2011 Innehåll Vad är hemtjänst?... Kundval... Kvalitetsgarantier... Vad kostar hemtjänsten?... Hemtjänstutförare i Solna... 4 5 6 8 10 Akedo...

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i februari 2011 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet. Förslag och synpunkter 2015-04-13

Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet. Förslag och synpunkter 2015-04-13 2015-04-13 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet Förslag och synpunkter I maj 2014 beslutade Kommunstyrelsen att äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten i Borås grundligt skulle genomlysas

Läs mer

Välkommen till S:t Erik. Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm.

Välkommen till S:t Erik. Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm. Välkommen till S:t Erik Information till boende, anhöriga och närstående vid S:t Erik vård- och omsorgsboende i Stockholm. VÄLKOMMEN TILL S:T ERIK Vi önskar dig hjärtligt välkommen till ditt nya hem hos

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03

Socialförvaltningen. Hemtjänstkatalog. Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 Socialförvaltningen Hemtjänstkatalog Uppdateras kontinuerligt, denna version är från 2014-06-03 De här utförarna finns just nu Erikssons Hemservice G-kraft Home AB Höglandet städ Mitt hem Sverige AB Monicas

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer