Godkända utförare av hemtjänst i Sundbybergs stad. Att välja hemtjänstutförare. Informationen är baserad på uppgifter från företaget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkända utförare av hemtjänst i Sundbybergs stad. Att välja hemtjänstutförare. Informationen är baserad på uppgifter från företaget."

Transkript

1 Att välja hemtjänstutförare

2 Att välja hemtjänstutförare Du som har hemtjänst i Sundbyberg väljer själv vilken utförare som ska ta hand om din hemtjänst. Du kan även byta hemtjänstutförare när som helst. Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett vilken utförare du väljer. Information om vilka utförare du kan välja mellan får du genom att läsa informationsmappen, innehållande alla utförare. Ibland kan det vara svårt att välja en av alla valbara hemtjänstutförare. Biståndshandläggaren kan inte välja en utförare åt dig, du måste själv göra ditt val. Här är några tips inför valet Fundera på vad som är viktigast för dig. Jämför vad de olika utförarna ger för information och löften på sina informationsblad. Om du vill ha mer information om företagen så föreslår vi att du kontaktar de olika hemtjänstutförarna, det finns telefon nummer till varje företag på informationsbladen. På kommunens webbplats finns det länkar till alla utförarna där det finns mer information om dem. Om du inte har någon dator kan du gå till träffpunkterna, personalen där kan hjälpa dig att hitta länkarna. Prata med andra om hur de gjort sitt val och vad de har för erfarenheter av sitt val. Vad händer om du inte gör något val? Om du inte vill eller kan välja är ickevalsalternativet, kommunens hemtjänst. När du bestämt dig för vilken hemtjänstutförare du vill ha tar du kontakt med din biståndshandläggare och meddelar ditt val. Din biståndshandläggare kontaktar den hemtjänst utförare som du valt. Därefter tar den hemtjänstutförare som du valt kontakt med dig. Hur gör du om man vill byta hemtjänst utförare? Det är samma procedur som när du gjorde ditt val första gången, du tar kontakt med din biståndshandläggare och meddelar vilken hemtjänstutförare du vill byta till. Du behöver inte kontakta din utförare och tala om att du valt en ny. Biståndshandläggaren kontaktar den hemtjänstutförare som du vill byta till. Det tar 14 dagar innan du får din nya hemtjänstutförare. Du har kvar den gamla hemtjänstutförare tills den nya börjar. Du kan alltid vända dig till din bistånds handläggare om du undrar över något, du når biståndshand läggaren via Sundbyberg stads växel tel:

3 1:a Aktiva valet i norden AB Vårt ledord är professionalitet för att: Du får hjälp utifrån dina önskemål och behov. Du kan alltid räkna med att vi kommer i tid. Du möter medarbetare som vet vad de ska göra när de kommer till dig. Du får alltid besök av medarbetare som du känner dig trygg med. Du kan alltid nå oss om det behövs Alla våra medarbetare har en formell utbildning med mångårig erfarenhet inom vård och omsorg. När vi anställer nya medarbetare kräver vi ett polisutdrag samt referens från tidigare arbetsgivare. Dessutom har vi 2 dagars obligatorisk introduktion. Tilläggsuppgifter Hos oss kan du även få hjälp med följande tjänster där du kan utnyttja RUT-avdrag: Flyttstädning, uppsättning, nedtagning och tvättning av gardiner, klippning av gräsmatta, putsning av matsilver, snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden och lövkrattning. Genom att Du får en egen kontaktperson som du när som hels kan byta samt att du aldrig behöver träffa personal som du inte känner. Vi finns tillgängliga per telefon alla dagar året runt. Skulle vi förmodan inte svara så återkommer vi garanterat inom 2 timmar om du lämnat ett meddelande. Vi garnterar att den personal som kommer till dig har fått introduktion hos dig och vet vad som ska göras. Dessutom kommer du att få träffa endast ett få tal medarbetare då vi har samma personalgrupper som arbetar dag/kväll och helger. Företag: 1:a Aktiva valet i norden AB Fax: Telefon: Chef: Arja Ameen E-post: Samordnare: Pedro Paredes

4 Svanen Hemtjänst AB Svanen Hemtjänst har i sin profilering valt att lyfta fram specifikt kunskapen och stödet för att ge en trygg och säker omsorg till enskilda med demens, fysiska och psykiska funktionsnedsättning och andra faktorer som påverkar möjligheten att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå detta har vi krav om rätt grundutbildning hos personalen samt att vi kontinuerligt utbildar personalen i ex. värdegrund, etik, demens, nutrition, kulturkännedom, basal hygien, ergonomi och lyftteknik. Undersköterskekompetens eller motsvarande nivå. Personalen har genom arbetsledningen tillgång till bl a handledning i bl a etik, psykiatri, missbruksvård. Tilläggsuppgifter Svanen Hemtjänst erbjuder även tilläggstjänster enligt överenskommelse. Svanen Hemtjänst baserar verksamheten på Socialtjänstenlagens och Äldreomsorgens nationella värdegrund, vilket bl a innebär att insatserna planeras och genomförs tillsammans med dig. en ligger också i trygg och kontinuerlig kontakt med känd personal, där din egen kontaktperson har en särskild roll för att ombesörja kvalité och innehåll. handlar inte enbart om att verksamheten är tillgänglig vissa klockslag utan det omfattar även bemötande från verksamhetens samtlig personal. Här poängterar Svanen som verksamhet att alla som söker kontakt med verksamheten ska bemötas med respekt och öppenhet för att kunna ta emot de önskemål och synpunkter som tas upp på olika sätt. Det kan vara såväl skriftligt som muntligt. En fråga eller kontakt kräver svar på ett skyndsamt och lättförståeligt sätt. är en förutsättning för att ge full delaktighet i de insatser som utförs av Svanen Hemtjänst. Kontinutet är viktig i all planering. är många gånger nyckeln till att stödet i vardagen upplevs trygg och säker. Allt som görs bygger på personliga relationer och måste därför handskas med respekt. Företag: Svanen Hemtjänst AB Fax: Telefon: (växel) Chef: Claes Bidebo, E-post: Mobil:

5 Veritas Omsorg AB Omsorg med ansvar Veritas omsorg har ett grundläggande princip om att tillhandahålla omsorg och service med strävan om kvalité genom att ha välutbildade personaler som utövar omsorg samt med lång erfarenhet inom branschen. Medarbetarna har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra de arbetsuppgifterna. Med kvalité som nyckelorden i företaget betyder att man erbjuder säker vård. Vi erbjuder en trygg vardag och service. Veritas omsorg utövar och tror på ett empatiskt förhållningssätt gentemot patienter, att vara flexibel med arbete samt samarbetsvillig med varje önskemål som förväntas utföras. Veritas bryr sig om kundens välbefinnande genom att erbjuda omsorg på deras villkor.omsorgen utformas enligt kundernas önskemål och leva ett självständigt liv så långt det går. Kunderna känner sig delaktig i planeringen av omsorgen. Veritas Omsorg erbjuder de grundläggande värderingar som förväntas av vård och omsorg inom äldre och funktionshandikappade, kvalité, rätt till värdigt liv och känslan av välbefinnande. Vi lägger stör vikt på att alla som får hjälp av företaget får de i form av utbildade personal. Att ha trygghet i vardagen är något som vi delar med våra brukare. Vi skapar det tillsammans genom utövning av god service, vård och omsorg. är en känsla av välbefinnande som vi ger kunderna genom att erbjuda säker vård. Man identifierar risker, man planerar och skapa genomförande utifrån beslut och önskemål från kunderna och kontinuerligt utvärdering och egenkontroll av verksamheten. Veritas Omsorg finns tillgänglig dygnet runt. Vår uppgift som hemtjänstföretag är att se till att man får det omvårdnad och service utifrån beslutet och plan som man genomför tillsammans och samtidigt en egen kontaktperson som finns tillhands. Företag: Veritas Omsorg AB Fax: Telefon: Chef: Mary Jane Ammari E-post: Samordnare:

6 FSB Finsk Omsorg AB Välkommen till FSB Finsk Omsorg AB! Finsk-svensk språkig personal välkomnar Dig som kund hos oss oavsett språktillhörighet. Vi är dotterbolag till Finskt Seniorboende AB. Vi har funnits sedan januari 2002 och har verksamhet i Sundbyberg, Solna och Stockholm. Vi erbjuder service- och omvårdnadstjänster i alla områden. Personalgrupperna är små så vi lättare kan arbeta med kontinuiteten. Vi utför samtliga tjänster själva. De flesta har undersköterska/motsvarande kompetens. Vi utbildar vår personal i livsmedelshygien och nutrition, lyft-teknik och demensvård. Vi utgår från kundernas behov och kommer överens om insatsernas utförande inom ramen för biståndsbeslutet. Vi är tillgängliga dygnet runt alla dagar om året. Vi arbetar aktivt för högsta möjliga kontinuitet. Arbetsgrupperna är små för att hålla god kontinuitet. Inom koncernen har vi dotterbolag som tar hand om RUT- och ROT-avdragsgilla uppdrag. Företag: FSB Finsk Omsorg AB Fax: Telefon: Chef: Hanna Kostmann E-post: Samordnare: Eija Isoniemi

7 Adela Omsorg OMSORG Trygg omsorg på dina villkor Genom hög personalkontinuitet med utbildade och erfarna medarbetare som utgår från Dina behov. Du får en kontaktperson du känner förtroende för som utformar stödet tillsammans med dig. Vårt mål är att du skall känna dig trygg med oss, att vi finns tillgängliga för dig och att vårt stöd skall ge dig en förhöjd livskvalitet. Verksamheten kännetecknas av god etik och respektfullt bemötande. Vi är företaget med det stora hjärtat, vi ger våra kunder tid och omtanke. Vårdbiträden Undersköterskor Sjuksköterska Demens ABC (samtliga medarbetare) Städning och fönsterputs - Genom hög personalkontinuitet blir det färre personer som kommer till dig i ditt hem vilket leder till en ökad trygghet. - Vi begär utdrag ur belastningsregistret vid alla nyanställningar. - Samtliga medarbetare bär synlig ID bricka Vårt mål är att kunna svara på alla samtal. Om den du ringer sitter upptagen i telefonen eller i möte kopplas samtalet vidare till annan medarbetare på kontoret. Vi ser kontinuitet i personal och tid som oerhört viktigt. Vi säkerställer vår kontinuitet genom vårt planeringssystem samt att alla kunder har en kontaktperson. Kontaktpersonen arbetar hos kunden dagtid må-fredag Företag: Adela Omsorg Fax: Telefon: Chef: Hannah Lindgren E-post: Samordnare: Cecilia Rydh

8 Aktiv hemtjänst i Järfälla Vi erbjuder snabb, trygg och säker omsorg av hög kvalitet till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi gör detta genom personliga lösningar på dina villkor. Företagets vision är att arbeta för att skapa goda levnadsvillkor för äldre och funktionshindrade. Vi vill göra detta genom en nära, personlig och engagerad omsorg. Vi arbetar utifrån ledorden ödmjuk, målmedveten och flexibel. Vi har personal som ser dig och dina behov. Vi är kompetenta och har olika erfarenheter som ger dig den trygghet och säkerhet du behöver. För oss är det viktigt att du känner dig säker i din kontakt med oss och därför är vår personal flerspråkig. Vi arbetar mångkulturellt och vårt arbete speglar grundtrygghet, yttrandefrihet och medbestämmande. Ledsagning: promenader, läkarbesök, utflykter, kulturella aktiviteter (SoL & LSS). Avlösning: avlöser ordinarie anhörig/personal (SoL & LSS). Vår personal bär alltid en fotolegitimation på ett synligt ställe så du vet vem som kommer för att hjälpa dig. Vårt kontor är bemannat och vi svarar i telefon dygnet runt. Vår personal trivs med sitt arbete och ledning, därför har vi låg personalomsättning och vi kan garantera kontinuitet. Företag: Aktiv hemtjänst i Järfälla Fax: Telefon: eller Chef: Eugen Koria E-post: Ewa Wasiewic Samordnare: Loranz Koria

9 Lea Vård och Omsorg AB Individanpassad vård och omsorg och ett empatisk förhållningssätt för en hög livskvalitet. Uttalad demensprofil och parkinsonprofil. Lea vård och omsorgs anställda är under sköterskor och vårdbiträden med minst 3 års arbetserfarenhet. Du som kund kommer att få personal som är anpassade och utbildade efter dina behov. Hemtjänst. Ledsagning. Avlösning. Hushållsnära tjänster. Kontaktmannaskap, genomförandeplan, personcentrerad omvårdnad och levnadsberättelse. Det går att nå oss på våra journummer samt alla dagar, året runt. Våra kunder ska inte behöva träffa fler än 3 vårdpersonal. Under vardagarna är det kundens kontaktperson som genomför vårdinsatserna. Vi har fast personal för kvällar och helger för varje kund. Företag: Lea Vård och Omsorg Fax: Telefon: Chef: Roza Razban E-post: Samordnare: Roza Razban

10 Attendo Demens sjukdomar. Nutrition. Bemötande av äldre med psykisk funktionsnedsättning. Utbildade undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet. Vi har även medarbetare med extra utbildning inom demens, psykiatri och nutrion. Vi utför hushållsnära tjänster såsom extra städ, fönsterputs, inköp m. m. utöver din biståndsbedömda hjälp. Vi förvarar dina nycklar i ett elektroniskt nyckelskåp. Vi bär arbetskläder och har ett behörighets kort som ID. Vi utser en kontaktperson som är den som oftast kommer till dig. Vi ringer om vi blir försenade. Vi bemöter dig med respekt och lyssnar på vad du har att säga. Vi har tystnadsplikt. Det går att nå oss på telefon Vi har bilar så vi kan snabbt vara hemma hos dig. Målet är att ha så få personer som möjligt som kommer hem till dig. Du ska få din hjälp på tider som vi gemen samt har kommit överens om då vi tillsammans gjort din genomförande plan. Företag: Attendo Bollens hemtjänst Fax: Telefon: , Chef: Marie-Louise Eklof E-post: Samordnare: Renee Simlin

11 Akleja vård & omsorg AB En hemtjänst där du som kund får skräddarsydd personal, bara för dig. Insatserna gör du upp med din kontaktperson. Du kan t.ex. välja butik i Sundbyberg där du vill ha dina inköp. Akleja ger dig möjlighet att få mat levererad från olika leverantörer. Akleja vård & omsorg är det lilla företaget med hög personlig service. Vi är ett företag i Sundbyberg för Sundbybergare. Akleja levererar personalkompetens utifrån dina behov. Ledsagning och avlösarservice. RUT-tjänster och personalbemanning. Att uppleva välbefinnande till personal och insatser. Att du kan påverka insatsernas utformning och inte störas av insatser från hemtjänsten. Med ett gott bemötande, respekt, hänsyn, lyhördhet och vänlighet förebygger vi din trygghet till ett självständigt liv. Akleja kan du alltid nå , därefter finns en jourtelefon till verksamhetsansvarig vid akuta frågor. Du kan måndag fredag nå versamhetsansvarig på kontoret i Sundbyberg, här finns även en samordnare som hjälper dig med frågor och information. Naturligtvis gör vi hembesök om det passar bättre. Akleja kan nås via besök-telefon-fax eller e-post. Du är med och utformar insatserna tillsammans med en kontaktperson. Du har möjlighet att ändra insatstider då saker uppstår som gör att du inte kan ta emot hjälp t.ex. byta städdag eller inköp. Du meddelar kontaktpersonen som tillsammans med dig hittar andra tider för insatsen. Att ha samma personal ger dig en bättre möjlighet att känna igen vardagen och uppleva meningsfullhet. Företag: Akleja vård & omsorg AB Fax: Telefon: Chef: Anders Sjöblom E-post: Samordnare: Emilia Timén

12 Mica omsorg Vi arbetar utifrån vår värdegrund: Omtanke, Tillförlitlighet, Kompetens och Samhällsansvar. Demensteam: För äldre med nedsatt närminne och demenssjukdomar erbjuder vi vårt demensteam och möjlighet till avlösning i hemmet för kundens partner som kan behöva egen tid. Personalen är speciellt utvald och har intresse för arbete med personer med demenssjukdomar. God och näringsrik mat: En annan viktig fråga för oss är god och näringsriktig mat för äldre liksom att ordna det trevligt runt matsituationen. Vi levererar och lagar mat som är anpassad för äldre Mica Omsorg har en stabil personalgrupp bestående av undersköterskor och vårdbiträden, alla med god erfarenhet av yrket och de flesta har arbetat länge i företaget. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa personer med stort omvårdnadsbehov och demenssjukdomar. Vi arbetar i mindre grupper vilket gör att du oftast möts av få och kända personer. Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten för att hålla hög kvalitet. Vi är bra på att lösa vardagsproblem av allehanda slag. Framför dina önskemål så hittar vi en lösning tillsammans. Utöver hemtjänst erbjuder även hushållsnära tjänster med RUT-avdrag som exempelvis fönsterputs, veckostädning, storstädning, tvätt, stöd och sällskap vid promenader. Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi hårt med att skapa trygghet genom att stötta dig i att kunna behålla det invanda och hemtama. i att kunna vara kvar i ditt hem om orken tryter, att få ha dina saker omkring dig., genom ett väl utvecklat kontaktmannaskap med kontinuitet och närhet. Att själv bestämma vem man släpper in i sitt hem, hur hjälpen skall utformas och att bli respektfullt bemött är självklart för oss. Det ska vara lätt att nå oss per tel. Vi är tillgängliga och ringer alltid upp om du lämnar medelande på telefonsvararen. Koordinator och ledning är nåbara på kontorstid. Kvällar och helger finns personal med särskilt ansvar för våra telefoner som återkopplar till dig vid behov. Tillsammans med dig utser vi en ansvarig kontaktperson som har det dagliga helhetsansvaret för din service och omvårdnad. Någon som lyssnar och stöttar i de vardagliga bestyren skapar trygghet och kontinuitet. Företag: Mica Omsorg Fax: Telefon: Chef: Kajsa Zetterberg E-post: Samordnare: Irene Gustafsson/Nishti Darveshi

13 Eveo AB Vi erbjuder dig hemtjänst på dina villkor oavsett din språkliga eller kulturella bakgrund. Du ska kunna prata ditt modersmål med våra medarbetare. Idag har vi kunder som får hjälp i hemmet av oss, på ett 20-tal olika språk, i Stockholmregionen. Om vi inom befintlig personalstyrka inte kan matcha dina behov - språkliga eller kulturella, rekryterar vi medarbetare genom vårt nätverk och vår personalpool - för att möta just dina behov. Vi garanterar dig hög personalkontinuitet, en trygg och personligt anpassad omsorg. På Eveo arbetar vi med kompetensgrupper inom sjukdomsområden som är relevanta för våra kunders behov. Vi har mångkulturellt demensteam som särskilt utbildas för att ta hand om kunder som lider av demenssjukdomar. Vi utför hushållsnära tjänster såsom extra städ, fönsterputs, inköp m.m. utöver din biståndsbedömda hjälp. Vi respekterar och arbetar efter dina värderingar, individuella krav - med hänsyn till din språklig och kulturella bakgrund.vi utformar omsorgen helt efter dina behov och ger dig makt över din livssituation och en verklig möjlighet att påverka din vardag. Om du av någon anledning är missnöjd med omsorgen kan du kontakta närmaste ansvariga för verksamheten eller ledningen. Synpunkter och klagomål lämnas in när som helst av närstående, anhörig eller dig själv. Det finns en speciell blankett för klagomål och synpunkter. Klagomål kan också framföras muntligt. Alla inkomna klagomål och vidtagna åtgärder dokumenteras. Vi har alltid resurspersoner, med språlig och kulturell kompetens, tillgängliga när det finns behov av insatser för att bedriva verksamheten. Vid behov kan rätt person för uppdraget väljas ut från Eveos personalpool och omedelbart sättas in i arbetet. Kontoret ligger på Tusbsystråket 12 c. Ledningen och ansvarig personal är tillgängliga via mobiltelefon. Information om kontaktpersoner och deras telefonnummer finns i ett blad i kundpärmen. Vi lägger stor vikt vid att du själv får välja vem av oss som ska utföra omsorgen hemma hos dig. På Eveo är kontinuitet ett nyckelord och vi strävar efter att det alltid är samma personer som hjälper dig och på det sätt som du önskar. Företag: Eveo AB Fax: Telefon: Chef: Husamettin Utkutug E-post: Samordnare: Gulden Göker

14 Alerta Omsorg AB Slogan; Välkommen till en ny dag. Alerta Omsorg strävar efter att bli det naturliga alternativet för de som är i behov av omvårdnad, ledsagning, avlösning, personlig assistans och servicetjänster. Omvårdnadsinsatser: t.ex. hjälp med matlagning, tillsyn, klädsel, personlig hygien etc. Serviceinsatser: t.ex. hjälp med inköp, städ, tvätt etc. Ledsagningshjälp t.ex. läkare, apotek, bank m.m. Avlösningshjälp åt anhöriga. Hantering av trygghetslarm. Insatserna/den pågående hjälpen följs upp via återkommande dialog mellan brukare/anhörigföretagets personal. Utryckning på trygghetslarmen. Telefonnummer till nyckelpersoner på företaget finns tillgängliga för brukare/anhöriga. Uppföljningen - se ovan. Brukare/anhöriga får också genomförandeplaner (scheman på hur den beviljade hjälpen ska utföras). Företag: Alerta Omsorg AB Fax: Telefon: Vx , Chef: Eyyüp Sürek VD , E-post: Personalchef , Samordnare: Bo Sternelius

15 Medihead AB Vårt mål är att ge dig den bästa hemtjänsten, där du som kund eller anhörig är delaktig och får stöd på dina villkor. Vår inriktning är att ge hemtjänst av högsta kvalitet med hög kontinuitet på ditt språk. Vi riktar oss i första hand till kunder från persisk-, kurdisk-, eller arabisktalande länder. All personal har lång erfarenhet inom vårdyrket, de flesta är utbildade undersköterskor. Vår personal talar, förutom svenska, även persiska, kurdiska eller arabiska och vi respekterar dina religiösa och kulturella vanor. Vi kan även erbjuda tjänser som ligger utanför biståndsbesluet. Kontakta oss gärna för mer information. På Medihead är det viktigt att du får bästa möjliga stöd som är anpassat efter just ditt behov. Vi beaktar särskilt ditt behov av att exempelvis få tala ditt språk. På Medihead talar all personal, förutom svenska, även persiska, kurdiska eller arabiska samt har erfarenhet av dessa kulturer och traditioner. Allt för att din vardag ska bli så trygg som möjligt. Du är alltid välkommen att kontakta oss per telefon eller besöka oss. Under kontorstider finns vi tillgängliga för att svara på dina frågor samt att vi har en jourtelefon för akuta händelser. Som kund hos Medihead blir du erbjuden en kontaktperson bland personalen. Kontaktpersonen är den som i första hand utför alla insatser hos dig och på tider som du har varit med och bestämt. Det är mycket viktigt att du känner dig nöjd med din kontaktperson, om du inte är nöjd kan du lätt byta. Företag: Medihead AB Fax: Telefon: Chef: Louei Behrooz E-post: Samordnare: Eva-Therese Henriksson

16 Ansvarsfull Omsorg i Sverige AB Med en vision om att öka livskvalitén och bidra till att förbättra vardagen för individer med speciella behov startades Ansvarsfull Omsorg. Vi erbjuder kunder med beviljad hemtjänst eller personlig assistans en individ- och behovsanpassad omsorg. Vården och omsorgen ska vila på en humanistisk syn om alla människors lika värde med respekt för självbestämmande och integritet. Hos Ansvarsfull Omsorg hittar du kompetens som specialistläkare, mentalskötare, sjuksköterska, undersköterskor men även vårdbiträden med mångårig erfarenhet. Hos oss kan du vara säker på att få den kunskap som krävs för en professionell omsorg, med kvalité och individualism som högsta prioritet. Vår personal bär ID med namn, foto och företagets logo. Vi avtalar alltid tid per telefon inför möte, planering eller uppföljning. Vi har säkra rutiner för nyckelhantering och din samordnare följer alltid med personalen vid första insats/besök. Du når oss på vardagar. Övrig tid kopplas du till vår jourtelefon. Som kund får du egen kontaktperson som utför dina insatser. Dessutom håller du nära kontakt med din ansvarige samordnare. Vi strävar efter, så långt som möjligt, att begränsa antalet personer som besöker dig. Vi har valt att fokusera på vår kärnverksamhet som är hemtjänst. Därför kan vi inte erbjuda andra tilläggstjänster. Företag: Ansvarrsfull Omsorg i Sverige AB Fax: Telefon: Chef: Hoja Jariani E-post: Samordnare: Reza Kiabi

17 Mångkulturell Hemtjänst AB Vi har språk och kultur som profil. Vår personal har kunskap om kundens kultur och pratar samma språk. Vi har personalkontinuitet. Vilket innebär att om du så vill så får du samma personal. Vår personal har utöver undersköterskekompetens utbildning inom demens, stroke och psykiska funktionshinder. Vi anlitar Leonas Service för RUT-tjänster. Leonas Service erbjuder snöröjning, trädgårdsarbete, fönsterputs samt övriga RUT-tjänster. Vår personal är erfaren och utbildad. Personalen får flera gånger per år kompetensutveckling. Vi följer biståndsbeslutet. Vi utformar insatserna i samråd med kunden. Vår personal är speciellt utvalda för deras kompetens. Vårt huvudkontor är bemannat helgfria vardagar klockan Vid akuta ärenden nås arbetsledaren på mobiltelefon dygnet runt. Vi byter inte ut personal som du är nöjd med. Du får en egen kontaktperson. Vi presenterar vikarier i god tid. Företag: Mångkulturell Hemtjänst Fax: Telefon: Chef: Neven El Badawi E-post: Samordnare: Marco Baeza

18 Sagac i Stockholm AB Sagac hemtjänst ger omvårdnads- och service tjänster till personer som bor i eget boende och som på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom inte längre klarar sin dagliga livsföring på egen hand. Våra medarbetare har både känsla och utbildning att förstå samt möta kundernas behov. De insatser som vi utför präglas av gott bemötande, flexibilitet och lyhördhet. Med en läkare i spetsen för verksamheten är vår målsättning att utöver vår vanliga verksamhet även avklara de situationer som kräver mer speciella lösningar. Vi kan särskilt erbjuda hemtjänst till äldre personer som kommer från f.d. Jugoslavien eftersom vi har en god kännedom om kulturen och traditioner samt talar dessa språk. beviljad insats genom att vara delaktig i upprättandet av genomförandeplanen samt att senare aktivt påverka genomförande av de beviljade insatserna. Med hänsyn till att bolaget besitter gedigna kunskaper och lång erfarenhet inom medicinsk vård har bolaget även möjlighet att utföra förebyggande arbete när det gäller enskildas hälsa och livskvalitet. Ledningen inom Sagac hemtjänst är tillgänglig dygnet runt - och genom rutinen för förgrening av information ser vi till att det alltid finns någon lämplig som kan svara på våra kunders och medarbetarnas behov. Kommunikation och ständig förbättring är två nyckelord i vår verksamhet. Vi har utvecklat särskilda rutiner för att hålla tydlig kommunikation som ska leda till bättre problemlösning. Vi har även rutiner för nyanställdas träning och utbildning samt praktikantarbete. På så sätt kan vi erbjuda service som kan möta kommunens riktlinjer. För oss är det viktigt att kunden är med från början och får möjlighet att påverka utformningen av Företag: Sagac i Stockholm AB Fax: Telefon: Chef: Said Gacanin E-post: Samordnare: Eldin Grbovic

19 CareRent international AB Care Rent AB grundades år 2000 och bedriver hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans sedan år Genom att vi kan erbjuda kunderna en mycket kunnig och erfaren personal hoppas vi att de får uppleva ett lugn och en trygghet i sin vardag. Personalen är utbildad, har lång erfarenhet inom omsorg och service, är livserfarna och framförallt lyhörda för kundernas önskemål. Kunderna väljer hur hjälpen ska utformas och vem som ska tillgodose deras behov på önskade tider. Ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans. Det viktigaste för oss på Care Rent är att kunderna ska känna trygghet och lugn i sin vardag. Vi lägger därför stor vikt vid att de får hjälp av den personal de trivs och känner sig trygga med. Vi arbetar även flexibelt om kunderna skulle få ändrade behov och önskemål. De når oss dygnet runt. Kontor personalen och kontaktpersonen är tillgängliga kl och verksamhetschefen till kl och jourtid kan kunderna ringa till vårt jourtelefon som lämnas till kunderna. Kunderna väljer själva hur hjälpen ska utformas och vem som ska tillgodose deras behov på önskade tider. De är viktig med kontinuitet och det får de genom att samma personal kommer hem till dem på samma tider. Företag: CareRent international AB Fax: Telefon: Chef: Simin Torkzadeh E-post: Samordnare: Nahale Dehghan

20 AkademCare AB AkademCare erbjuder hemtjänst med både kompetens och mänsklig värme för att ge dig bästa möjliga livskvalitet. Alla våra tjänster utförs av kvalificerad vårdpersonal under handledning av erfarna vårdspecialister. Vi bedriver kontinuerlig kvalitetsförbättring av våra rutiner, och ger ett vänligt, kärleksfullt och alltid respektfullt bemötande till både våra kunder och personal för att säkerställa den bästa kvaliteten av vår insats. AkademCare erbjuder även: Ledsagning, Avlösning: regelbuden eller vid akut behov, _ Hushållsnära tjänster: vi städar, tvättar, stryker och manglar, sköter matlagning i ditt hem samt följer med på promenader, till apoteket eller vårdcentralen och hjälper dig med inköp av livsmedel. Som kund hos AkademCare får du en tydlig beskrivning av våra tjänster och vet vad du ska förvänta dig från oss, beroende på beställningen. Samtidigt får du vara delaktig, och hjälpa oss att anpassa vår insats så mycket det går för att möta dina personliga förväntningar och preferencer. Vi har säkra rutiner kring information- och nyckelhantering, och vi lägger stor vikt på att du ska känna dig trygg. Ring oss eller besök vårt kontor kl alla helgfria vardagar. Annars är vi alltid nåbara per jourtelefon. Vi försäkrar oss om att du är nöjd med den tilldelade personalen, och vi ser till att du får hjälp av den som du redan känner till. Vi meddelar dig om eventuella ändringar. Företag: AkademCare AB Fax: Telefon: Chef: Giti Mehralian E-post: Samordnare: Morteza Nabi

21 Eva-Lenas Hemtjänst & Service Med hjälp av flexibla arbetsmetoder strävar företagets medarbetare efter, att utföra arbetet gentemot kund med hög kvalitet och kontinuitet. Kundens behov och önskemål styr verksamhetens uppbyggnad och dess utveckling. Företaget arbetar aktivt med kontaktmannaskap. Målet är att alltid ha kundens bästa i fokus. Verksamhetsansvarig är utbildad undersköterska. Har mångårig erfarenhet av hemtjänst inom andra kommuner och samverkan med privata företag, landsting och kommuner. Personalen har undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning, alternativt erfarenhet av liknande arbete. Specialkompetens: Demenssjukdomar, Parkinsons, stroke, psykiska funktionshinder, vård i livets slutskede. Språkkunskaper: Svenska, engelska Vi erbjuder även en mängd tilläggstjänster. Som tilläggstjänster räknas tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunderna betalar för själva. Exempelvis extra promenader, ledsagning, avlastning, sällskap, handling och städning. För att kunden ska känna sig trygg, är det viktigt med en tydlig dialog mellan medarbetare, kunden och dess anhöriga, samt en bra och nära samverkan med kommun, landsting och andra utförare inom hemtjänsten. Kunderna har en egen kontaktperson, som är huvudansvarig för att deras behov och insatser uppfylls enligt överenskommet avtal. Vi nås på telefon alla dagar Man kan även faxa eller maila till oss. För att kunna tillgodose kundens alla behov och rutiner på bästa möjliga sätt, prioriteras små arbetsgrupper inom Eva-Lenas Hemtjänst & Service. Företag: Eva-Lenas Hemtjänst & Service Fax: Telefon: Chef: Eva-Lena Sundén E-post: Samordnare: Eva-Lena Sundén

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun

Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Förslag till lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Järfälla kommun Inledning Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ligger till grund för lokalavärdighets - garantier i Järfälla kommun.

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i februari 2011 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i oktober 2008. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i oktober 2008 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fritt val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i april 2011 i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Upplands- Bro kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att Du har rätt till kroppslig integritet i samband den personliga omvårdnaden

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. - ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten - ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har fr o m den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

KUNDVALSKATALOG 2015

KUNDVALSKATALOG 2015 KUNDVALSKATALOG 2015 Kundval inom hemtjänsten Du som är beviljad hemtjänst kan välja vilken utförare du vill ha av din hemtjänst. Du kan välja mellan kommunen och de privata utförare som godkänts som utförare.

Läs mer

Eget val hemtjänsten i Karlskrona

Eget val hemtjänsten i Karlskrona Eget val hemtjänsten i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ Sid 7 Presentation av utförare

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänsten. ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun

Valfrihet inom hemtjänsten. ger möjlighet att välja leverantör. Godkända leverantörer i Tjörns kommun Valfrihet inom hemtjänsten ger möjlighet att välja leverantör Godkända leverantörer i Tjörns kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Tjörns kommun har från den 1 april 2011 infört valfrihet

Läs mer

Eget val hemtjänsten i Karlskrona

Eget val hemtjänsten i Karlskrona Eget val hemtjänsten i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ Sid 7 Presentation av utförare

Läs mer

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-26 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Huddinge kommuns hemtjänst!

Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! Välkommen till Huddinge kommuns hemtjänst! I Huddinge får alla hemtjänstkunder själva välja utförare. Vi är det kommunala alternativet som bedriver hemtjänst

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Daglig verksamhet Välkommen till Huddinge kommuns egenregi Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet

Läs mer

Hemtjänst. Skurups kommun

Hemtjänst. Skurups kommun Hemtjänst Skurups kommun 2 Att ansöka om hemtjänst Om du önskar ansöka om insatser, exempelvis hemtjänst, så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter med telefonnummer till biståndshandläggare

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Lokala värdighetsgarantier i Norrköping Värdigt liv och välbefinnande Nationella värdegrunden Enligt ett tillägg

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Uppföljning 2012-09-13 Mica Omsorg Stockholm AB

Uppföljning 2012-09-13 Mica Omsorg Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120913 Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet.

VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. VIKTIGT SAMTAL. Fem nya värdighetsgarantier för dig som får hjälp i hemmet. Du har rätt till ett värdigt liv. I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i hela Sverige.

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun

KPRSamorg. Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på Värdegrund i Ale kommun Pensionärsorganisationernas i Ale kommun synpunkter på i Ale kommun Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa ska handla Etik som påverkar Etiken ska ge vägledning för hur en människa

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-10-01 SID 1 (5) Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 1(6) Innehåll Inledning... 3 Ledning... 3 Firmatecknare... 3 Revisorer... 3 Verksamheten under 2016... 4 IT... 4 Samverkan... 4 Utbildning... 5 Utvecklingsplan 2016... 6 2(6) Inledning

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg En service- och är ett löfte om innehåll och kvalitet på dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att

Läs mer

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum

Information om hemtjänsten 2 (5) Datum 170901 Information om hemtjänsten 2 (5) Hemtjänst är till för att underlätta ditt dagliga liv och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma under trygga förhållanden. Hemtjänstens insatser varierar från

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer för. Hemtjänst. i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer för Hemtjänst i Varbergs kommun Kort om kvalitetsdeklarationer Varbergs kommun ska vara en bra kommun att leva i. Ett av kommunens prioriterade mål är Bättre hälsa genom att inspirera

Läs mer

Det trygga valet Hemtjänst centrum

Det trygga valet Hemtjänst centrum Det trygga valet Hemtjänst centrum Enköpings kommun Välkommen till hemtjänst centrum! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst, och

Läs mer

Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen Marks kommuns värdighetsgarantier för äldreomsorgen Vår värdegrund Det kommunala stödet och omsorgen regleras i socialtjänstlagen och det ska se till att varje enskild person får den hjälp han/hon behöver

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Välkommen till Karlskrona kommuns. Hemtjänst. i egen regi. Fotograf : Matz Arnström. Dina behov - mitt uppdrag!

Välkommen till Karlskrona kommuns. Hemtjänst. i egen regi. Fotograf : Matz Arnström. Dina behov - mitt uppdrag! Välkommen till Karlskrona kommuns Hemtjänst i egen regi Fotograf : Matz Arnström Dina behov - mitt uppdrag! Välkommen till Karlskrona kommuns hemtjänst i egen regi Vårt mål är att du med vår hjälp ska

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp Socialförvaltningen 1 Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp KVALITETS- OCH SERVICEGARANTI INOM ÄLDREOMSORGEN 2 Våra grundläggande värderingar

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-13 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Proffssystern i Stockholm AB Adress: Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hengameh Azari,

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Grillby Lillkyrka hemtjänst

Grillby Lillkyrka hemtjänst Grillby Lillkyrka hemtjänst Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2016 Välkommen till Grillby Lillkyrka hemtjänst Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Laholm

Värdighetsgarantier. för äldreomsorgen i Laholm Värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Laholm mars 2015 Den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen är framtagen för att säkerställa att äldreomsorgen utförs på ett tryggt och bra sätt. Äldreomsorgen

Läs mer

Socialförvaltningen informerar

Socialförvaltningen informerar Socialförvaltningen informerar Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Lokal värdegrund i Norbergs

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsnämndens Värdegrund och värdighetsgarantier - för personer med funktionsnedsättning Vår värdegrund Vår värdegrund är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun!

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Nu finns det värdighetsgarantier för dig som har hemtjänst eller bor på äldreboende i Halmstads kommun! HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Vad är en värdighetsgaranti? En värdighetsgaranti

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Att jobba hos oss. Leanlink. Leanlink. LSS Funktionsstöd. Leanlink. Kontakt. Leanlink LSS Funktionsstöd. Klostergatan 5b 581 81 Linköping

Att jobba hos oss. Leanlink. Leanlink. LSS Funktionsstöd. Leanlink. Kontakt. Leanlink LSS Funktionsstöd. Klostergatan 5b 581 81 Linköping Kontakt Klostergatan 5b 581 81 Linköping 013-20 60 00 leanlink.se/lss Att jobba hos oss Linköpings kommun leanlink.se Linköpings kommun leanlink.se , tillhör Linköpings kommun och är utförare av olika

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Örsundsbro hemtjänst. Välkommen till oss!

Örsundsbro hemtjänst. Välkommen till oss! Örsundsbro hemtjänst Välkommen till oss! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss! Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst och vi har utbildade och erfarna medarbetare. Vi

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer