Låt dig inspireras skaffa ny kunskap!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låt dig inspireras skaffa ny kunskap!"

Transkript

1 Den 12:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 6 7 maj 2013 Låt dig inspireras skaffa ny kunskap! Välkommen till en alldeles gratis mässa med det bästa inom kommunikationshjälpmedel i samband med den 12:e Västsvenska Kommunikationskarnevalen 6 7 maj 2013 Måndag 6 maj Tisdag 7 maj Ta med dig kolleger, student- och föreningskamrater, anhöriga och vänner. Vimla och träffa utställare. Testa nyheter. Gå på miniseminarier. Besök vår karnevalsbio. Utställningen är även i år Radisson Blu Hotell. Adressen är Södra Hamngatan 59 och utställningen är placerad i hotellets entréplan. Hotellet ligger centralt placerat vid Drottningtorget. Årets karnevalstema är Läsa och skriva nya möjligheter för alla. Mer om karnevalen hittar du på.

2 PROGRAM UTSTÄLLARE Utställare Abilia Abilia är leverantör av hjälpmedel inom kommunikation, kognition, omgivningskontroll & larm för personer med funktionsnedsättningar. Abilia bildades 2009 och är en sammanslagning av de två tidigare etablerade företagen Gewa AB och Falk Igel AB. Vi finns i Sverige, Norge och Danmark och med hjälp av återförsäljare finns produkterna representerade i större delen av Europa. Vår vision är att ge människor oavsett funktionsnedsättningar samma förutsättningar att leva sina liv fullt ut. Vi erbjuder individuella lösningar som passar individen. Autism- och Aspergerföreningens distrikt i Göteborg och Halland Bättre villkor för alla med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Medlemmar är personer med funktionsnedsättning, närstående m.fl. Föreningen sprider kunskap om funktionsnedsättningarna för att öka förståelsen av vad de innebär. Vi arbetar aktivt som påtryckningsgrupp genom att verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning. Vi anordnar föreläsningar och andra aktiviteter. BARNAS språksenter AS BARNAS språksenter tar språk på alvor! Alle har en munn, men det er ikke alltid den fungerer som ønsket. Vi jobber med Talk Tools for å hjelpe barn å beherske taleapparatet sitt bedre, både for å kunne spise og snakke bedre. Munnen trenger fysisk trening om den skal kunne bli bedre. Og vi vet at barns språkforståelse er ikke nødvendigvis det samme som deres talespråk. Vi gir barn som sliter med å snakke med munnen symbolspråk. Slik kan de få lære språk for å kunne få tatt ut sitt potensiale, delta og lære. Språk er makt også for barn! Comai AB Comai utvecklar hjälpmedel till personer med kognitivaoch kommunikativa funktionsnedsättningar. Vi levererar produkter och tjänster till landsting, kommuner och arbetsförmedlingar. Comai står för COMmunication And Interactive. Våra hjälpmedel möjliggör ökad kommunikation och interaktion för individen i samhället. Vi använder smartphones och surfplattor som plattform för våra hjälpmedel. Välkommen till vår monter att titta på Premium Comai och Multi Comai och nyheten Dialog Comai. Dialog Comai är ett kommunikationshjälpmedel för det nära och personliga samtalet. Dalheimers hus Dalheimers hus är ett rehabiliterings- och kunskapscenter och är en del av Social resursförvaltning, Göteborgs stad. I vårt hus kan vi erbjuda konferenslokaler med den senaste tekniken från 10 upp till 350 personer. Restaurang Fritz ser till att mötet också blir en matupplevelse. Huset har ett fräscht gym, varmvattensbassäng och ett bibliotek. Vårt aktivitetcenter kan erbjuda över 70 aktiviteter. På vårt korttidsboende kan vi erbjuda ett tryggt boende. Dalheimers hus ett hus utan trösklar. Vi finns givetvis på Facebook: DART Kom och se vad som händer på DART Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter. I vår monter berättar vi om hur vi jobbar, informerar om våra kurser och nyheter från flera av våra spännande projekt. Välkommen att komma och prova!

3 PROGRAM UTSTÄLLARE MÅNDAG 6 MAJ TISDAG 7 MAJ DHB Västra Döva, hörselskadade och språkstörda barn i västra Sverige Vi är en ideell intresseorganisation och vänder oss till familjer med döva, hörselskadade och språkstörda barn och ungdomar. Vi verkar för våra barns rätt till kommunikation och bevakar utveckling, forskning samt beslutsfattare inom olika instanser som rör våra målgrupper. Vi arrangerar familjeaktiviteter, teckenspråkskurser, tecken som stödkurser, föreläsningar och lägerverksamhet. Det ger familjer och anhöriga möjligheten att öka kunskapen, dela erfarenheter, skapa kontaktnät, samt träffa likasinnade som är en viktig del för barnen. Vi arbetar för att ge våra målgrupper de verktyg som behövs för att ge dem en bra och trygg framtid som möjligt på lika villkor. Eldorado Eldorado är ett centrum för aktivitet, kunskap och kultur för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning boende i Göteborg, deras närstående och personal. Eldorado erbjuder kurser, handledning, aktivitet i sinnesstimulerande miljöer, musikkaféer och öppet hus. De senaste åren har Eldorado satsat på teknisk utveckling i den interaktiva miljön. Här finns också Eldorado Kafé och kultur, en daglig verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Aktivitet, musik och kommunikation finns alltid med när vi arbetar. Eldorado tillhör Social resursförvaltning, Göteborgs Stad. ELLär och Gothiasoft Vi har tillsammans många års erfarenhet av undervisning och läromedelsframställning för elever med rörelsehinder. ELLär har en hemsida med enkla applikationer på Bliss och distribuerar matematikverktyget Splash! Gothiasoft har ett utbud av pedagogiska program inom olika ämnesområden för förskola/skola, specialundervisning och Daglig verksamhet med fokus på perception, kognition, öga-handmotorik och styrsätt. Gemensamt för våra program är att de är tillgängliga för brukare med rörelsehinder. Pro Vista Frölunda Data AB Ny teknik gör att världen kommer närmare och blir enklare att hantera Pro Vista Frölunda jobbar för att göra den nya tekniken tillgänglig. Vi vet att alla, oavsett funktionsförmåga och oavsett vilket uppgift de ger sig i kast med, kan lyckas ännu bättre med rätt hjälpmedel. För varje uppgift finns ett verktyg och hos oss hittar du lösningen som gör det möjligt att tala, skriva, surfa, läsa, spela, arbeta eller bara leka utan att hindras av funktionsnedsättningar. Vi har till exempel produkter för AKK, Läs&Skriv, Talsyntes, ipad-anpassningar, Alternativa inmatnings- och styrsätt. Allt detta och mycket mer visar vi på Kommunikationskarnevalen. Frölundaskolan Bräcke (f.d. Bräcke Östergårdsskolan) Vi är en skola för elever med rörelsehinder och kommunikationssvårigheter. Vi ligger sedan höstterminen 2010 i Frölundaskolan. Där går eleverna tillsammans med andra grundskoleelever (F 9) i stadsdelen. Vi tycker att det är viktigt att se varje elev samt att utgå från individuella förutsättningar i skolarbetet. Skolan är en kommunal grundskola, men många av våra elever läser enligt någon av särskolans kursplaner. Vi har även möjlighet att erbjuda elever skolgång hos oss viss del av veckan för t.ex. extra kommunikationsträning. Frölundaskolan Bräcke erbjuder Fritids/LSS-fritids i anslutning till skolans lokaler med stor möjlighet att skapa goda heldagslösningar för varje individ.

4 PROGRAM UTSTÄLLARE MÅN, TIS 6 och 7 MAJ Hargdata AB Hos Hargdata kan du titta på våra välkända program för kommunikation och bildstöd: In Print och SymWriter. SymWriter 2 är en helt ny version av symbolprogrammet, med många nya funktioner och koppling till den webbaserade tjänsten SymWriter Online. En annan efterlängtad nyhet är Widgit Go, symbolappen med hela Widgit symbolbas och som finns för både Android och ipad. Andra nyheter är det nya symbolprogrammet First Keys 3 där symboler och talstöd används för att bekanta sig med tangentbordet och öva stavning, Symbolbasen SE Bliss, Fonemarkivet ett heltäckande bildmaterial för träning av svenskans ljudsystem samt Mattekompisar som är ett matematikprogram som också kan kontaktstyras. Välkommen! Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedelsinstitutet ägs av staten och Sveriges kommuner och landsting. I vår monter berättar vi bland annat om att med rätt stöd och teknik klarar elever med olika funktionsnedsättningar sina studier bättre och möjligheterna att komma ut i arbetslivet eller vidareutbilda sig ökar. ICAP AB ICAP är ett kunskapsföretag som sätter fokus på individen. Vi utbildar och tar fram IT-lösningar för individer med funktionsnedsättningar inom områdena: Syn, Läs & Skriv, Kognition/Kommunikation, Rörelsehinder och Kommunikation för Döva. ISAAC ISAAC är en ideell internationell förening med säte i Kanada. Namnet betyder International Society for Augmenative and Alternative Communication. Genom ISAAC kan både brukare och professionella skapa personliga och yrkesmässiga kontakter och på så sätt utbyta kunskaper och erfarenheter. Lilla TL förlag Lilla TL förlag arbetar för att alla ska kunna ta del av kultur. Förlaget säljer läromedel för barn/ungdomar/unga vuxna. I vår monter kan ni se den nya filmen Kom igång med teckensång 3 och de nya lättlästa böckerna i Vuxenserien. Allt med Tecken som AKK. Välkommen! Mo Gård Mo Gård vänder sig till personer som kommunicerar på teckenspråk eller som använder alternativa kommunikationsformer och som har ytterligare funktionsnedsättningar. Med en helhetssyn på människan i ett livsperspektiv och med en unik kompetens inom området samspel och kommunikation, erbjuder Mogård ett varierat utbud av tjänster på olika delar av landet. Boende enligt SoL och LSS samt individuellt utformat stöd i eget boende Sysselsättning varierat utbud av daglig verksamhet, arbete och praktik Utbildning individuellt utformad utbildning med egen gymnasiesärskola och folkhögskola samt utbildning på uppdrag Fritid möjligheter till en aktiv fritid utifrån individuella behov och önskemål.

5 PROGRAM UTSTÄLLARE Passal Passal är till för människor, människor med funktionsnedsättning i behov av personlig assistans. På Passal är det självklart att alla människor är lika olika och att alla vill leva olika liv. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för ett liv som svarar mot den enskilda människans önskemål. Kunder, assistenter, anhöriga och medarbetare på kontoret är alla delar som är viktiga för en bra helhet. Tillsammans utgör vi Passal. Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade På tullängsskolan i Örebro finns Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade (RG-sär D/H). Vi är en gymnasiesärskola för ungdomar från hela Sverige, som är döva eller har en hörselskada och som har en utvecklingsstörning. För elever som inte bor i Örebro erbjuder vi elevhemsboende under skoltiden. Vi erbjuder en individanpassad utbildning i teckenspråklig miljö, med en helhetssyn på lärande och utveckling där stor vikt lägga på att vidareutveckla elevens kommunikativa och social förmågor. Specialpedagogiska Skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Det stöd vi erbjuder kan handla om individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolans resurser. Besök vår monter och titta på rapporter, material, läromedel och samtala med rådgivare om hur och när ni kan söka stöd hos SPSM. Tobii Technology AB Svenska Tobii Technology AB är världsledande inom ögonstyrning och ögonspårning. Vi tillhandahåller ögonstyrda lösningar för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och för datoraccess. Med våra lösningar kan brukare tala, ringa, byta kanal på teven, surfa på internet, spela spel med mera enbart med hjälp av sina ögon. På så vis kan de leva ett rikare och mer självständigt liv. SPRIDA kommunikationscenter Vi är en verksamhet inom Örebro läns landsting, där vår huvuduppgift är att förmedla hjälpmedel inom kommunikation, kognition, läs och skriv till invånarna i länet. Vi ger råd, provar ut, utbildar, utvecklar hjälpmedel och metoder. Syftet med hjälpmedlen är att underlätta människors möjligheter till aktivitet och delaktighet. Du som har: nedsatt syn, hörsel och rörelseförmåga nedsatt kognitiv och språklig förmåga talsvårigheter kan få hjälp med hjälpmedel för kommunikation, kognition, läs och skriv. Komikapp Skapa förutsättningar för koncentration och uppmärksamhet. Möter du personer som har svårt att sitta stilla, koncentrera sig, komma i tid, sova? Hur stora möjligheter har dessa personer för ny inlärning och genomförande av aktivteter? Hur kan du ge större förutsättningar till dessa personer att lyckas i lärande miljöer eller i det dagliga livet? Komikapp har hjälpmedel för att öka förmågan till koncentration och uppmärksamhet. Kom till oss så får du möjlighet att se, testa och fråga oss om kognitiva och sinnesstimulerande hjälpmedel. Välkommen!

6 PROGRAM UTSTÄLLARE MINISEMINARIER Språkbussen Språkbussen utvecklar och säljer pedagogiskt material med tecken. Nu har vi även TAKKkurser. Vi vill underlätta för pedagoger att skapa en tecknande miljö där det behövs. Kom och prova Känslomattan med tecken och Mina känslor ett nytt sätt att prata om känslor. Med känslomattorna får barnen fysiskt ta ställning till en känsla och visa hur de känner sig. Stora Teckenplanscher med teckensatta meningar för de vanligaste miljöerna på förskolan/skolan. Planscherna hjälper till att skapa en tecknande miljö. Tecken blir lättillgängliga och finns där du behöver dem. Tretac Interface AB Tretac Interface har som mål att öka tillgängligheten till din dator, både med kommunikationslösningar och anpassade styrsätt. På Kommunikationskarnevalen presenterar vi talsynteserna från Claro Software och andra alternativa verktyg för bland annat läs- och skrivutvecklingen. Tretac Interface AB är företaget som erbjuder alternativa, tillgängliga datorverktyg. Vår målsättning är att erbjuda produkter som gör vardagen lite enklare för personer med funktionsnedsättningar. Välkommen till vår monter! Södra regionens Kommunikationscentrum, SÖK ett kunskapscentrum kring Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK SÖK erbjuder kursdagar, handledning och rådgivning kring AKK, vi skriver och ger ut litteratur på området Titlar som: Alternativ och Kompletterande Kommunikation i teori och praktik; Tidig AKK stöd för stora och små; GAKK Grafisk AKK, om saker, bilder och symboler som Alternativ och Kompletterande Kommunikation; TAKK Tecken som AKK; Bygga och använda språk Bliss i AKK, och nu, den senaste i raden AKK i skolan en pedagogisk utmaning hittar du hos oss. SÖK drivs av Boel Heister Trygg och Ida Andersson, logopeder, med många års egen erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med stora kommunikationsnedsättningar

7 PROGRAM MINISEMINARIER MÅN 6 MAJ Miniseminarier Alla seminarier hålls i en lokal på entréplanet följ skyltarna! En viktig del av mässan är att du som besökare kan delta i kostnadsfria seminarier, där du får veta mer om utställarnas produkter och har möjlighet att diskutera vilken nytta och hjälp deras produkter kan bidra med. Måndag 6 maj Hur vi arbetar med blissgrupper på Frölundaskolan Bräcke Speciallärarna Pia Hallin och Carina Möller berättar mer Känslomattor & Teckenplanscher Känslomattor ett nytt sätt att prata om känslor. Låt barnen fysiskt ta ställning till en känsla genom att ställa sig på mattan som uttrycker känslan. Teckenplanscher hjälper till att skapa tecknande miljöer. Stora planscher visar teckenmeningar för de vanligaste fraserna i 4 olika miljöer i förskolan/skolan Seminariet presenteras av Annika Melin från Språkbussen. Läs mer på Skapa tillgängliga format med EasyConverter och ladda ner/spela upp talböcker med Bookshelf Gör texter tillgängliga för personer med läs- och skrivsvårigheter eller med en synskada med hjälp av programvaran EasyConverter. EasyConverter omvandlar snabbt tryckt text och elektroniska, PDF, HTML, DOCX etc. dokument till tillgängliga format såsom MP3, DAISY, storstil och punktskrift. Använd programvaran Bookshelf för att ladda ner talböcker från MTM, inlästa läromedel från inläsningstjänst och mer material från andra populära innehållsleverantörer. Spela sedan upp det nedladdade materialet direkt i Bookshelf eller expotera det till valfri mediaspelare. Seminariet presenteras av ProVista Specialoptik/Frölunda Data Dialog Comai redskapet för det nära och personliga samtalet Med stöd av Dialog Comai möts den analoga metoden för att använda bilder, symboler och text vid kommunikation med det digitala verktyget i form av ipad. Med hjälp av din ipad som plattform och programmet Dialog Comai finns möjligheter att skapa egna symbolbrickor med bilder eller text och skapa helt egna kategorier utifrån ditt eget behov. Skapande konversationer kan sedan sparas för att användas igen eller skickas med e-post till en annan mottagare. Dialog Comai främjar till att skapa ett samtal där du kan prata om det du vill just här och nu. Vem vill inte kunna berätta om den dråpliga händelsen på väg till besöket eller samtala om vad som ligger närmast om hjärtat? Välkommen att låta dig inspireras! Seminariet presenteras av Comai AB Kom igång med teckensång med Kerstin Axelsson och Margaretha Evmark Visste du att man kan sjunga med händerna? Kerstin och Margaretha från Lilla LT förlag presenterar sitt nya läromedel Kom igång med teckensång 3 och bjuder på sång, musik och tecken som stöd/takk. En inspirerande och lustfylld workshop för alla som vill prova på och veta mer om teckensång!

8 PROGRAM MINISEMINARIER Tisdagen 7 maj Skapa förutsättningar för koncentration och uppmärksamhet Möter du personer som har svårt att sitta stilla, koncentrera sig, komma i tid, sova? Hur stora möjligheter har dessa personer för ny inlärning och genomförande av aktiviteter? Hur kan du ge större förutsättningar till dessa personer att lyckas i lärande miljöer eller i det dagliga livet? Företaget Komikapp har kognitiva hjälpmedel för att öka förmågan till koncentration och uppmärksamhet. Kom och lyssna på oss och få lite mer kunskap om hur dessa hjälpmedel kan bidra till ökade förutsättningar i lärande miljöer och dagliga aktiviteter Alle har et hode og en munn Alle har et hode og en munn, men noen ganger samarbeider de ikke. Vi har mye erfaring med symbolspråk (ASK) til barn, både om språkopplæring og det å bygge et fullverdig og kreativt språk med symboler. Det er nødvendig med logiske gode strategier og kategorierer som kan gi tusentalls symboler i bruk. Individuel tilrettelegging er nødvendig for å kunne tilrettelegge helt adekvat til hvert enkelt barn og for å sikkre motivasjon og progrsjon. I tillegg har vi mye erfaring med Oral Placement Therapy og Talk Tools, verktøy og metode for å bedre munnmotorikk. Munnmotorikken styrkes systematisk og man får bedre kontroll på taleapparatet. Vi jobber med både hode og munn på en gang! Seminariet presenteras av BARNAS språksenter från Norge Projektet Pratkartan och presentation av Sarepta 2 Projektet Pratkartan har sin grund i att det finns många människor i samhället som inte har möjlighet att utöva sin rätt att kommunicera. Inom ramen för projektet har vi valt att titta närmare på hur vårdcentralerna arbetar för att möta olika personers behov av att förmedla sig och ta till sig information. Metoden är att använda kommunikationskartor med bild i samtalet med patienterna. I projektet ingår fyra vårdcentraler i Örebro län. Projektet är finansierat av Arvsfonden. Sarepta 2 är ett skalprogram som möjliggör för personer med nedsatt syn, hörsel, rörelse, kognitiv eller språklig förmåga att ta till sig information och berätta på olika vis. Programmet kan göra det lättare att skriva och läsa, välja och lyssna på musik/litteratur, förstå schema m.m. Pedagoger och kringpersonal fyller programmet med relevant material som personen sedan kan ta del av på en rad olika sätt, t.ex. via talsyntes, bilder, inspelat ljud och filmsekvenser. Väl anpassat ger dessa förberedelser personen möjlighet till ett betydligt ökat självständigt arbete. Senaste utvecklingen i programmet är en kommunikationsmodul. Seminariet presenteras av Anna-Mia Svensson och Louise Östman, SPRIDA kommunikationscenter i Örebro Assistansen ur ett barnperspektiv! Ia Kjellsdotter från Passalen har arbetat med barn och unga med funktionsnedsättning under många år. Både som personlig assistent och i verksamhet. Detta seminarium handlar om barnperspektivet i assistansen. Hur man praktiskt efterlever Barnkonventionens intention i arbetet och, på hemmaplan, bygger upp en assistans därefter. Information Datum Måndag 6 maj 2013 kl Tisdag 7 maj 2013 kl Plats Radisson Blu hotell på Södra Hamngatan 69 Göteborgs Stad Grafiska Gruppen Foto: Colourbox.com Utskriftsoriginal April 2013

Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012

Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012 Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012 KOM RÄTT! En konferens om att skapa kommunikativa miljöer där rättigheter och möjligheter står i fokus. Två dagar om funktionsnedsättningar och

Läs mer

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen 140108-011-130

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser

Läs mer

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med rörelsehinder. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med rörelsehinder Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och RBU Fotografer: Jonas Arneson, Bildarkivet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Alternativ telefoni med ny teknik

Alternativ telefoni med ny teknik Alternativ telefoni med ny teknik Slutrapport för försöksverksamhet i Västerbotten Alternativ telefoni - från särlösning till lösning [september 2012] Signe Rejdvik, Marcus Eriksson Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med!

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med! Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Barn i behov av särskilt stöd Visst kan ALLA vara med! Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete VUXENUTBILDNING FÖR ALLA HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2003 Form: www.fcs.se

Läs mer

Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv

Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv Kommunikation genom teknik ur ett vardagsperspektiv En rapport inom programmet IT för funktionshindrade och äldre Vinnova och Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2004 Författare: Bitte Rydeman & Gerd Zachrisson

Läs mer

Anpassningar för oss med synnedsättning. Intervjuer med elever, lärare och personal på gymnasiet samt synrådgivare på SPSM

Anpassningar för oss med synnedsättning. Intervjuer med elever, lärare och personal på gymnasiet samt synrådgivare på SPSM Anpassningar för oss med synnedsättning Intervjuer med elever, lärare och personal på gymnasiet samt synrådgivare på SPSM Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Anita Hildén och Synskadades riksförbund

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 6/2014 Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Verksamhet: Enhetschef: Projektansvariga: Hjälpmedelsverksamheten Habilitering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Furuboda 2014 Direktorn har ordet 2014 var året då Furuboda folkhögskola fyllde 20 år. Utvecklingen har pågått ständigt sedan starten men

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen 2013. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10

Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen 2013. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10 Infonytt FÖR PERSONAL INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höstterminen 2013 Nr 10 Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet Linköpings Kommun Utbildningsförvaltningen Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer