Anordnare i Älta. Boo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anordnare i Älta. Boo"

Transkript

1 Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända annordnare i Nacka Anordnare i Älta Sicklaön Boo Älta Fisksätra/ Saltsjöbaden AB Etnisk Svensk Hemtjänst Adulis Omsorg Ab Alerta Omsorg AB Allians Assistans AB Anlita Sociala Omsorgspedagogen i Mälardalen Annas empativård Annas Vård och Hemtjänst Team Attendo Care AB Blaze Consulting DIRO Omsorg & Bemanning HB Divan Äldreomsorg och Sjukvård Ekonomisk Förening Enklare vardag Sverige AB Ferla AB Hemtjänsten Blomma KB Livia AB Lövholmens hemtjänst AB Macorena HB Mix Medicare AB Nacka kommun Personlig assistans, ledsagning och avlösning Nacka Seniorcenter Älta Olivia hemtjänst AB OmsorgsCompagniet i Norden AB Omsorgslyftet hemtjänst AB Orion Omsorg AB Passy s Hemtjänst och allstäd Qibla Hemtjänst HB Stensö Service AB Stjärnvård i Stockholm AB Svanen Hemtjänst AB Vård & Omsorgsteamet i Norden AB Värdig Assistans Norden AB Omsorgshuset har ramavtal med Nacka kommun sedan 1 november 2008 gällande trygghetslarm och nattpatrull. Kontaktperson Kent Skördegren, telefon/fax

2

3 Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända anordnare i Nacka AB Etnisk Svensk Hemtjänst Tjänster Servicetjänster (städning med mera) Ledsagning Avlösning för anhöriga till funktionshindrade Kapacitetstak Ingen begränsning Geografiska områden Personal och kompetens Antal anställda 2 Antal anställda omräknat till heltid 2 Personalens grundutbildning Undersköterska, vårdbiträde, dessutom en fil kand i barn- och ungdomskunskap. Erfarenhet av liknande verksamhet Erfarenhet av liknande verksamhet: Tio års erfarenhet av vård av äldre i hemtjänsten, på sjukhem och geriatrisk avdelning på sjukhus. Specialkompetens Barn med funktionshinder, utvecklingsstörning, autism/asperger, psykiska funktionshinder, demenssjukdomar, vård i livets slutskede. Språkkunskaper Engelska, persiska, arabiska, kurdiska, tigrinja och amhariska. kontaktuppgifter Företagets/anordnarens namn AB Etnisk Svensk Hemtjänst Adress Hästholmsvägen 33, Nacka Driftsform, ägare Aktiebolag, organisationsnummer: Telefon , telefonsvarare Mobiltelefon Fax E-post Hemsida Verksamhetsansvarig Ulf Dalman Kontaktperson Ulf Dalman

4 Verksamhetens innehåll Verksamhetens mål och speciella inriktning En grundläggande målsättning för oss och för våra medarbetare är att ge högsta tänkbara kvalitet till dig som individ. Detta gör vi genom kunskap om dina önskemål, behov, etnisk hemvist, religion och kultur. Vi vill ge både dig med svenskt ursprung och dig som tillhör en etnisk minoritet en hjälp med bästa möjliga kvalitet och lyhördhet. Vår personal har kunskap om språk, religion, kultur och sedvänjor hos etniska minoriteter. Vi vill ge service till människor med speciella etniskt eller åldermässigt betingade behov och i enlighet med beviljat bistånd. Hur vi arbetar för att nå kommunens mål Vi vinnlägger oss om att ha kunskap om Nacka kommuns mål och socialtjänstlagen. Vi integrerar dessa mål och riktlinjer i vår verksamhet och skapar öppna och täta kontakter med kommunens företrädare. Kontinuitet när det gäller personal och tider För att skapa en trygg och kontinuerlig hjälp vill vi att den ges av så få personer som möjligt. Du känner igen dina sköterskor och de känner dig väl, och kan dina behov och önskemål. Vem tar emot synpunkter eller klagomål? Om du har synpunkter eller klagomål så har du möjlighet att fylla i vårt formulär för synpunkter och klagomål som ska tillhandahållas samtliga berörda. Du kan också vända dig till verksamhetsansvarig Ulf Dalman eller din kontaktperson. Kvalitetsarbete Vårt kvalitetsarbete har högsta prioritet och pågår hela tiden i de dagliga rutinerna. Vi arbetar aktivt med att följa upp, dokumentera och kontrollera kvaliteten samt förebyggande via utbildning av personal och öppen kommunikation med kommunen. Vi gör återkommande oannonserade kvalitetskontroller för att du ska få bästa tänkbara bemötande och förståelse för dina behov och önskemål. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för) För mer information om möjliga tjänster och priser kontakta Ulf Dalman. Kundundersökning 2009 Resultatet redovisas inte om anordnaren vid mättillfället hade under 50 kunder, om sju eller färre personer svarat på undersökningen eller om företaget nyligen blivit godkänt.

5 Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända anordnare i Nacka Servicetjänster (städning med mera) Omvårdnad Ledsagning Avlösning för anhöriga till funktionshindrade Adulis Omsorg AB Tjänster Kapacitetstak tim/mån Geografiska områden Personal och kompetens Antal anställda 8 Antal anställda, omräknat till heltid 6 Personalens grundutbildning Läkare, sjuksköterska, undersköterska, vårdbiträde, ekonomi assistent. Erfarenhet av liknande verksamhet Lång erfarenhet av sjuk- och primärvård. Specialkompetens Barn med funktionshinder, arbete i barnfamiljer, utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder, demenssjukdomar, vård i livets slutskede. Språkkunskaper Ryska, tigrinja (eritreanska), amhariska (etiopiska), engelska. kontaktuppgifter Företagets/anordnarens namn Adulis Omsorg AB Adress Västerängsvägen 76, Älvsjö Driftsform, ägare Aktiebolag, org.nr Telefon , telefonsvarare. Kim Jakbo: Mobiltelefon Fax Telefontider Mån fre kl E-post Hemsida Verksamhetsansvarig Jacob Hagos, Kontaktperson Jacob Hagos

6 Verksamhetens innehåll Verksamhetens mål och speciella inriktning Verksamhetens mål är att erbjuda äldre och funktionshindrade vård, omsorg och service av hög kvalitet, dygnet runt om så behövs. Vi vill ge en god omvårdnad och service genom gott bemötande, integritet, trygghet och samarbete med både kunden och anhöriga. Vi vill hjälpa kunderna och arbeta utifrån deras egna önskemål och behov. Det är viktigt att kunden känner sig trygg och respekterad av kompetent och lyhörd personal. Hur vi arbetar för att nå kommunens mål Alla har rätt till en likvärdig och god omvårdnad. Vi lyssnar på kommunens krav och information och når målen genom planering, utförande och diskussion. Vi tycker också att det är viktigt med kontinuitet, lyhördhet och flexibilitet. Kontinuitet när det gäller personal och tider Vi strävar efter att alltid ha samma personal och rutiner som passar vår kund. Vem tar emot synpunkter eller klagomål? Kontaktperson och verksamhetsansvarig. Kvalitetsarbete Synpunkter, avvikelser och klagomål behandlas i första hand av verksamhetsansvarig och då i samråd med kunden, men tas även upp med berörd personal på plats. Vi har kontinuerliga utvecklingsmöten mellan kund, personal och anhöriga. Övrigt Företaget är en del av en allmän medicinoch läkarmottagning som har bedrivits sedan På dagtid finns det möjlihet att träffa läkare och sjuksköterska. Fallombud är Jacob Hagos och Mehnet Gulbet. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för) Fönsterputsning och storstädning. Kundundersökning 2009 Resultatet redovisas inte om anordnaren vid mättillfället hade under 50 kunder, om sju eller färre personer svarat på undersökningen eller om företaget nyligen blivit godkänt.

7 Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända anordnare i Nacka Servicetjänster (städning med mera) Omvårdnad Ledsagning Avlösning för anhöriga till funktionshindrade Alerta Omsorg AB Tjänster Kapacitetstak Ingen begränsning Geografiska områden Personal och kompetens Antal anställda 35 Antal anställda, omräknat till heltid 15 Personalens grundutbildning Undersköterska, vårdbiträde. Arbetsledningen: socionom, inriktning med äldre och funktionshindrade, vårdbiträde och hemtjänstchef. Erfarenhet av liknande verksamhet 15 års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Specialkompetens Utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder, missbruk, demenssjukdomar, vård i livets slutskede och omsorg av äldre invandrare. Språkkunskaper Turkiska, kurdiska, spanska, tigrinja (eritreanska), somaliska, arabiska, persiska, grekiska, bosniska med mera. kontaktuppgifter Företagets/anordnarens namn Alerta Omsorg AB Adress Västra Finnbodavägen 2, 7tr, Nacka Driftsform, ägare Aktiebolag, org.nr Telefon Mobiltelefon Fax Telefontider mån fre kl E-post Hemsida Verksamhetsansvarig Eyyüp Sürek Kontaktperson Eyyüp Sürek

8 Verksamhetens innehåll Verksamhetens mål och speciella inriktning Målet med hemtjänstinsatserna är att stärka den enskildes möjligheter att bo kvar i sin invanda miljö och leva ett självständigt liv under trygga förhållanden. Hur vi arbetar för att nå kommunens mål Vi erbjuder stöd av en kontaktperson, upprättar en arbetsplan, utför de beviljade insatserna på avtalade tider och följer upp planen. Vi dokumenterar handlingar, personalen följer sekretesslagen och bär synlig legitimation. Vi samarbetar med primärvården, följer rutiner om anmälan vid missförhållanden i verksamheten. Kontinuitet när det gäller personal och tider Den enskilde får en kontaktperson som utför den beviljade hjälpen på avtalade tider. Vi informerar omgående om det sker förändringar. Vi har en vikariepool som rycker in vid ordinarie personalens frånvaro. Vem tar emot synpunkter eller klagomål? Samordnaren eller verksamhetschefen tar emot synpunkter/klagomål. Kvalitetsarbete Den enskilde ska kunna bo kvar i sin bostad med hemtjänstinsatser som utformas efter dennes önskemål och inflytande. Samarbetsrutiner med primärvården upprättas och kvalitetsuppföljning görs kontinuerligt. Övrigt Alerta Vård och Omsorg kännetecknas av gott bemötande, flexibilitet, tillgänglighet och snabb service samt goda valmöjligheter. Fallombud är Lamia Sulek och Fatima Nekshbandi. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för) Flyttstädning, fönsterputs. Kundundersökning 2009 Siffrorna redovisar ett medelvärde på en 5-gradig skala, där 1 = Tar helt avstånd och 5 = Instämmer helt. 9 svar (enbart brukare över 65 år) Alerta Omsorg Nacka totalt Sammanfattande bedömning, nöjdhet 5,0 4,7 Hur väl instämmer du i följande påstående? Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten 5,0 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,8 4,7

9 Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända anordnare i Nacka Allians Assistans AB Tjänster Ledsagning Kapacitetstak Ingen begränsning Geografiska områden Personal och kompetens Antal anställda 80 Antal anställda, omräknat till heltid 50 Personalens grundutbildning Undersköterska, barnskötare, vårdbiträde. Utbildning och erfarenhet hos verksamhetsansvarig: socionom. Erfarenhet av liknande verksamhet Vi bedriver personlig assistans för barn och ungdom med personal som har kompetens för detta. Specialkompetens Barn med funktionshinder, arbete i barnfamiljer, utvecklingsstörning, autism/asperger, psykiska funktionshinder, teckenspråk, allt inom LSS/LASS för barn och ungdomar. Språkkunskaper Finska, ryska, spanska, engelska, arabiska, serbiska, persiska, jugoslaviska, thailändska, tyska. kontaktuppgifter Företagets/anordnarens namn Allians Assistans AB Adress Stralsundsgatan 45, Enskede Driftsform, ägare Aktiebolag, org nr Telefon , telefonsvarare Fax Telefontider Dygnet runt E-post Hemsida Verksamhetsansvarig Susie Moonan Kontaktperson Lars Wallblom

10 Verksamhetens innehåll Verksamhetens mål och speciella inriktning Allians Assistans är specialiserade på att hjälpa och stödja familjer som har barn eller ungdomar med funktionshinder. Vårt mål är att ge brukaren vård, omsorg och stöd av kompetent personal samt att hjälpa brukaren med att välja rätt väg i livet såsom dagis, skola, fritids, korttids, daglig verksamhet, boende med mera. Hur vi arbetar för att nå kommunens mål Vi arbetar utifrån gällande lagar och Nacka kommuns riktlinjer. Vi upprättar en individuell plan för brukaren som ständigt följs upp. En kontaktperson utses som man alltid kan vända sig till. Kontinuitet när det gäller personal och tider Vi kartlägger vilka utbildningsinsatser som behövs för personalen. Vi genomför löpande medarbetarsamtal. Vår personalpolitik strävar mot att medarbetare ska stanna hos oss länge. Vi lyssnar på våra brukare och bestämmer gemensamt vilken typ av kompetens och profil vår personal ska ha hos just dom. Vem tar emot synpunkter eller klagomål? VD Lars Wallblom. Kvalitetsarbete Vi följer löpande upp att brukaren är nöjd. Vi har utbildningsplaner för vår personal. Övrigt Företagsledningen har erfarenhet av eget funktionshindrat barn/ungdom och därigenom en hög förståelse för familjernas situation. Vi hjälper även brukaren/familjen med all typ av myndighetskontakter och ansökningar. Vi samarbetar med Sveriges bästa jurister inom området. Vi har heltäckande kompetens inom området LSS/LASS, kontakta oss på telefon. Kundundersökning 2009 Resultatet redovisas inte om anordnaren vid mättillfället hade under 50 kunder, om sju eller färre personer svarat på undersökningen eller om företaget nyligen blivit godkänt.

11 Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända anordnare i Nacka Anlita Sociala Omsorgspedagogen i Mälardalen Servicetjänster (städning med mera) Omvårdnad Ledsagning Avlösning för anhöriga till funktionshindrade Tjänster Kapacitetstak Ingen begränsning Geografiska områden Personal och kompetens Antal anställda 11 Antal anställda, omräknat till heltid 3,75 Personalens grundutbildning Social omsorgsvetare, social omsorgspedagog, social omsorgs arbetare, personlig assistent, undersköterska, mentalskötare. Erfarenhet av liknande verksamhet Över 10 års erfarenhet av socialt omsorgsarbete. Specialkompetens Barn med funktionshinder, arbete i barnfamiljer, utvecklingsstörning, autism/asperger, demenssjukdomar, yngre dementa Språkkunskaper kontaktuppgifter Företagets/anordnarens namn Anlita Sociala Omsorgspedagogen i Mälardalen Adress Betsövägen 4, Saltsjö-Boo Driftsform, ägare Enskild firma, xxxx Telefon Mobiltelefon Fax E-post Hemsida Verksamhetsansvarig Christine Matsson Kontaktperson Christine Matsson

12 Verksamhetens innehåll Verksamhetens mål och speciella inriktning Arbetet med våra brukare ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet. Lika viktigt är den etik och de värderingar som finns bakom vår människosyn: Alla människor duger som de är och inte för vad de presterar Alla människor har både hinder och tillgångar och utvecklas utifrån dessa Alla människor har ett eget ansvar utifrån den egna förmågan Vi som personal ska stödja varje person med att leva sitt liv på sina villkor. Våra brukare kan behöva hjälp med att känna sig delaktiga i samhället, men uppfostran behöver de inte. Hur vi arbetar för att nå kommunens mål Anlita Sociala Omsorgspedagogen i Mälardalen vill åstadkomma goda arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö genom: tydliga mål delaktighet tydlig ansvarsfördelning inom alla arbetslag/grupper kreativitet och öppenhet i diskussionerna kring arbetsmiljön. Kontinuitet när det gäller personal och tider Viktigt är att arbeta utifrån den lilla gruppens princip, att utforma stödet utifrån brukarens behov och önskan. Varje brukare har en stödperson i personalgruppen för att de professionella relationerna ska ge en högre grad av kontinuitet och trygghet. Vem tar emot synpunkter eller klagomål? Verksamhetsansvarig Christine Matsson. Kvalitetsarbete Ett personligt dokument upprättas med brukaren där alla beslut, planer och insatser införs. Verksamhetsansvarig gör regelbundna utvärderingsbesök hos varje brukare. Övrigt Vi kan hjälpa dig att navigera i myndighetssamhället så att du vet vart du vänder dig i olika ärenden. Företaget är godkänt som egen arbetsgivare av IFA (intressegruppen för assistansberättigande) sedan 22 april Företaget är medlem hos arbetarorganisationen KFO (Kooperationens företagarorganisation). När vår mamma fick rätt till personlig assistans provade vi kommunens individuella stöd och hemtjänst, men kände inte att våra kunskaper om mamma och hennes funktionshinder togs tillvara. Då valde jag att starta företaget Anlita Sociala Omsorgspedagogen i Mälardalen. Enligt min erfarenhet är fördelarna med privat anordnat stöd flera, till exempel har brukaren mer makt över hur stödet utformas och beslutsvägarna är kortare. Varje människa, såväl brukaren med sina anhöriga som personalen, blir viktig som resurs i det lilla företaget. Kundundersökning 2009 Resultatet redovisas inte om anordnaren vid mättillfället hade under 50 kunder, om sju eller färre personer svarat på undersökningen eller om företaget nyligen blivit godkänt. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för) Fönsterputsning, storstädning, trädgårdsskötsel, matlagning m.m.

13 Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända anordnare i Nacka Annas Empativård Servicetjänster (städning med mera) Omvårdnad Ledsagning Avlösning för anhöriga till funktionshindrade Tjänster Kapacitetstak 500 tim/mån Geografiska områden Personal och kompetens Antal anställda 5 Antal anställda, omräknat till heltid 2 Personalens grundutbildning Sjukvårdsbiträde, undersköterska med minst 2 års erfarenhet inom vård- och omsorg. All personal är varm och empatisk. Erfarenhet av liknande verksamhet Erfarenhet av vård av svårt sjuka barn (ADHD, autism, epilepsi, kroniska och neurologiska sjukdomar) samt äldre med demenssjukdomar. Specialkompetens Stor kompetens inom demensvård samt arbete med svårt sjuka barn och äldre. Språkkunskaper Svenska flytande (all personal) samt engelska och tyska. kontaktuppgifter Företagets/anordnarens namn Annas Empativård Adress Skidbacksvägen 2, 3 tr, Saltsjöbaden Driftsform, ägare Enskild firma, org.nr xxxx Telefon Mobiltelefon Fax Telefontider Vardagar kl E-post Verksamhetsansvarig Anna Isberg Kontaktperson Anna Isberg

14 Verksamhetens innehåll Verksamhetens mål och speciella inriktning Att med hjälp av professionella, varma och empatiska medarbetare erbjuda kunden den bästa vården och omsorgen. Vi vet hur stor betydelse det har för kunden, att vi är varma, ödmjuka och bemöter alla i vårt arbete med respekt och lyhördhet. Hur vi arbetar för att nå kommunens mål Vi arbetar efter och följer kommunens krav på kvalitativ vård och omsorg enligt SOSFS 2006:11, där individens behov och önskningar står i centrum. Annas Empativård verkar också enligt socialstyrelsens föreskrifter, LSS och LASS, för stöd och service till människor med funktionshinder. Kontinuitet när det gäller personal och tider Vårt företag inriktar sig på vård och omsorg av både barn och äldre som har ett stort behov av kunnig personal. Vi ger kunderna kontinuitet genom att samma person möter kunden dagligen. Vi är mycket anpassningsbara och lyhörda efter individens behov. Vem tar emot synpunkter eller klagomål? Verksamhetsansvarig Anna Isberg tar på tel: Hon tar alltid personlig kontakt vid eventuella synpunkter och följer upp samtliga ärenden. Kvalitetsarbete Daglig kontakt och utvärdering med medarbetare. Kontinuerliga möten med kunder och anhöriga samt skriftlig dokumentation. Regelbundna möten med kuratorer, sjukgymnaster och läkare.. Vi är det lilla företaget med stort fokus på en personalstyrka med ett stort hjärta! Mer empati och värme i vård och omsorg, är vad vi är. Övrigt Vi utför även assistanstjänst för barn och äldre enligt LSS/LASS. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för) Erbjuder storstädning, barnpassning och avlastning för anhöriga. Vi kan även ta hand om husdjur under kortare perioder. Kundundersökning 2009 Resultatet redovisas inte om anordnaren vid mättillfället hade under 50 kunder, om sju eller färre personer svarat på undersökningen eller om företaget nyligen blivit godkänt.

15 Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända anordnare i Nacka Servicetjänster (städning med mera) Omvårdnad Ledsagning Annas Vård och Hemtjänst Team Avlösning för anhöriga till funktionshindrade Tjänster Kapacitetstak Ingen begränsning Geografiska områden Personal och kompetens Antal anställda 8 Antal anställda, omräknat till heltid 6 Personalens grundutbildning Undersköterska, barnskötare. Erfarenhet av liknande verksamhet Över 20 års erfarenhet av hemtjänst. Specialkompetens Arbete i barnfamiljer, psykiska funktionshinder, missbruk, demenssjukdomar, vård i livets slutskede. Språkkunskaper Arabiska, franska, engelska. kontaktuppgifter Företagets/anordnarens namn Annas Vård och Hemtjänst Team Adress Hasselnötsgatan 35, Älta Driftsform, ägare Handelsbolag, org.nr Telefon , telefonsvarare Mobiltelefon Fax Telefontider Vardagar kl E-post Verksamhetsansvarig Ann-Charlotte Lindholm, Kontaktperson Fatima Ben Houide

16 Verksamhetens innehåll Verksamhetens mål och speciella inriktning Målet är att ge god vård, omvårdnad och service i hemmet enligt kundens önskemål. Att arbeta flexibelt och i möjligaste mån erbjuda kontinuerligt samma personal till kunden. Målet är att ha ett gott samarbete med kommunen och övriga vårdinsatser. Hur vi arbetar för att nå kommunens mål Genom ett gott samarbete och genom att följa kommunens riktlinjer. Ta del av all information samt delta på möten och sedan vidarebefordra det till övrig personal. Kontinuitet när det gäller personal och tider Företaget har som mål att arbeta med kontaktmannaskap och i möjligaste mån ha kontinuitet i personal. En genomförandeplan görs alltid vid första besöket tillsammans med kunden. Kunden är med och bestämmer tider, dagar och hur han eller hon vill ha det. Vem tar emot synpunkter eller klagomål? Verksamhetsansvarig Ann-Charlotte Lindholm. Kvalitetsarbete På Annas vård- och hemtjänstteam har vi regelbundna personalmöten, där rutiner och målsättningar tas upp. Vi arbetar med säker nyckelhantering samt nyckelskåp. Vår personal känner till reglerna gällande tystnadsplikt och sekretess. All personal erbjuds utbildning i olika grenar inom vården. Vår målsättning är att alla vårdbiträden under våren 2010 går undersköterskeutbildningen. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för) Fönsterputsning, storstädning trädgårdsskötsel mm. Kontakta oss vid andra önskemål. Kundundersökning 2009 Resultatet redovisas inte om anordnaren vid mättillfället hade under 50 kunder, om sju eller färre personer svarat på undersökningen eller om företaget nyligen blivit godkänt.

17 Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända anordnare i Nacka Servicetjänster (städning med mera) Omvårdnad Ledsagning Avlösning för anhöriga till funktionshindrade Attendo Care AB Tjänster Kapacitetstak Ingen begränsning Geografiska områden Personal och kompetens Antal anställda 45 Antal anställda, omräknat till heltid 26 Personalens grundutbildning Undersköterska, vårdbiträde, skötare och barnskötare. Erfarenhet av liknande verksamhet Personalen har mångårig erfarenhet av arbete inom hemtjänst. Attendo Care AB har funnits som företag i Sverige sedan slutet av 1980-talet och är idag ett av Sveriges största omsorgsföretag. Specialkompetens Barn med funktionshinder, psykiska funktionshinder, demenssjukdomar, vård i livets slutskede och neurologiska sjukdomar. Språkkunskaper Engelska, finska, polska, persiska, urdu och turkiska. kontaktuppgifter Företagets/anordnarens namn Attendo Care AB Adress Finntorpsvägen 2, Nacka Driftsform, ägare Aktiebolag, org.nr Telefon , telefonsvarare Fax E-post Hemsida Verksamhetsansvarig Ewy Nilsson, Kontaktperson Schara Eriksson

18 Verksamhetens innehåll Verksamhetens mål och speciella inriktning Attendo Cares mål och vision är att erbjuda individuellt anpassad omsorg och service utifrån kundens speciella behov och önskemål. Det innebär at vi vill stärka individen och ge god vård, omsorg och service i samverkan med kundens anhöriga samt övriga vårdgivare. Attendo Cares värderingar handlar om: Engagemang att ge det lilla extra. Hjälpsamhet att se till det friska. Kompetens att se möjligheter i alla situationer. Hur vi arbetar för att nå kommunens mål Attendo Care vill tillsammans med kunden, anhöriga, biståndshandläggare och övriga vårdgivare, ge och skapa trygghet. Vi vill med kompetens, kontinuitet och säkra rutiner, bevara kundernas förmåga. Dessutom vill vi skapa förutsättningar och en positiv anda för kontaktpersonen att tillsammans med kunden arbeta fram en arbetsplan utifrån dennes speciella behov och önskemål. Kontinuitet när det gäller personal och tider Kundens behov är det som avgör insatsen. Vi utser kontaktperson som i samråd med kunden utarbetar besöksschema. Vem tar emot synpunkter eller klagomål? Berörd personal, direkt på plats, samordnare Eva Plahn eller verksamhetschef Ewy Nilsson. Attendo Care har väl utarbetade rutiner när det gäller missnöje och klagomål. Vi har även rutiner för hur vi kan bli bättre när personal, kund eller någon i dess närhet kommer med synpunkter och idéer. Kvalitetsarbete Attendo har ett pågående eget kvalitetsarbete. Kompetensstegen var en utbildning som bland annat bestod av olika steg i professionellt förhållningssätt, demens, somatik och psykiatri. Vid Attendo har 1 25 % av personalen deltagit i fem delkurser. Övrigt Erbjuder även personlig assistans. Fallombud är Ewy Nilsson och Eva Plahn. Kompetensstegen Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för) Storstädning, extra inköp, promenader, ledsagningar m.m. Fråga så ska vi se vad vi kan göra. Kundundersökning 2009 Siffrorna redovisar ett medelvärde på en 5-gradig skala, där 1 = Tar helt avstånd och 5 = Instämmer helt. 20 svar (enbart brukare över 65 år) Attendo Care Nacka totalt Sammanfattande bedömning, nöjdhet 4,2 4,7 Hur väl instämmer du i följande påstående? Jag känner mig trygg med hjälpen från hemtjänsten 4,1 4,7 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,3 4,7

19 Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända anordnare i Nacka Blaze Consulting Tjänster Ledsagning Avlösning för anhöriga till funktionshindrade Kapacitetstak 60 tim/mån Geografiska områden Personal och kompetens Antal anställda 1 Antal anställda, omräknat till heltid 1 Personalens grundutbildning Pedagogik. Erfarenhet av liknande verksamhet Funktionshinder i egen familj och ledsagare sedan Specialkompetens Beteendeproblematik och kommunikation. Språkkunskaper Engelska och tjeckiska. kontaktuppgifter Företagets/anordnarens namn Blaze Consulting Adress Russinvägen 2, 3 tr, Farsta Driftsform, ägare Enskild firma, org.nr xxxx Telefon Mobiltelefon E-post Verksamhetsansvarig Blazena Westerlund Kontaktperson Blazena Westerlund

20 Verksamhetens innehåll Verksamhetens mål och speciella inriktning Ledsagning av personer med autism och utvecklingsstörning till roliga, stimulerande och utvecklande fritidsaktiviteter, allt utifrån deras intressen, önskemål och val. Hur vi arbetar för att nå kommunens mål Vi respekterar kommunens och kundens önskemål och krav. Vem tar emot synpunkter eller klagomål? Kontaktpersonen. Kvalitetsarbete Tätt samarbete med de funktionshindrades företrädare (anhöriga och gode män) och eventuell personal. Arbetet med ledsagning och avlösning genomförs strukturerat och pedagogiskt. Varje aktivitet planeras in i minsta detalj med kunden eller kundens företrädare. Fortsatt utbildning utifrån verksamhetens inriktning. Övrigt Företagets nyckelord är: tålamod, respekt, flexibilitet, kontinuitet. Fallombud är Blazena Westerlund. Kundundersökning 2009 Resultatet redovisas inte om anordnaren vid mättillfället hade under 50 kunder, om sju eller färre personer svarat på undersökningen eller om företaget nyligen blivit godkänt.

21 Socialtjänsten, Nacka kommun. Val av hemtjänst, ledsagning och avlösning, godkända anordnare i Nacka DIRO Omsorg & Bemanning HB Servicetjänster (städning med mera) Omvårdnad Ledsagning Avlösning för anhöriga till funktionshindrade Tjänster Kapacitetstak Ingen begränsning Geografiska områden Personal och kompetens Antal anställda 42 Antal anställda, omräknat till heltid 30 Personalens grundutbildning Undersköterska, vårdbiträde. Erfarenhet av liknande verksamhet Verksamhetsansvarig har flerårig erfarenhet av hemtjänst, 13 års erfarenhet inom omsorgen samt studier i socialt arbete. Vår personal har 4 13 års erfarenhet inom omsorgen. Specialkompetens autism/asperger, demenssjukdomar, missbruk, psykiska funktionshinder, sårvård, vård i livets slutskede. Språkkunskaper Engelska, spanska, arabiska, ryska, ungerska. kontaktuppgifter Företagets/anordnarens namn DIRO Omsorg & Bemanning HB Adress Smedjevägen 1, Täby Driftsform, ägare Handelsbolag, org nr Telefon / Telefontid Vardagar kl Mobil/jourtelefon: , alla dagar kl Fax E-post Hemsida Verksamhetsansvarig Rosi Huertas, Kontaktperson Rosi Huertas

22 Verksamhetens innehåll Verksamhetens mål och speciella inriktning Verksamheten bygger på ett samarbete mellan företaget - kunden vårdgivaren. Våra tjänster är till för att underlätta livet för de som behöver stöd och hjälp i vardagen. För oss är det viktigt att kunden kan använda sina resurser och möjligheter. Vi anpassar stödet till kundens behov och önskemål utifrån biståndsbeslutet. Värdegrund Personalens förhållningssätt präglas av god etik och våra uppdrag drivs med utgångspunkt i att alla människor ska behandlas med respekt och att alla har lika värde. Våra kunder bemöts med respekt och har rätt till sin integritet och vård i en trygg miljö. Kunden har också rätt att delta i planeringen av vården. Vår personal och ledning får stöd genom utbildning och tydliga och inarbetade rutiner. Trygghet Trygghet byggs genom en gemensam värdegrund. Har vår personal gemensam värdegrund kommer våra kunder känna sig trygga i våra möten eftersom vi strävar åt samma håll. Hur arbetar vi för att nå kommunens mål Vid första mötet med oss träffar kunden tillsammans med sina anhöriga en av våra samordnare. Alla som anlitar oss får en egen kontaktperson som har ett särskilt ansvar för kundens trygghet och de insatser kunden får. Vårt sätt att arbeta präglas av flexibilitet. Om någon eller något behöver vår uppmärksamhet eller särskilda insatser söker vi snabbt lösningar. Kontinuitet när det gäller personal och tider Våra kunder har rätt att känna den trygghet som det innebär att ha stabila rutiner och kontakter och har stort inflytande i insatsens utförande. Vem tar emot synpunkter eller klagomål? I första hand bör det ske genom kontaktpersonen. I kundens egen pärm i hemmet finns en flik som hanterar rutinen kring klagomål. Vi har också kontinuerliga uppföljningssamtal med varje kund. Kvalitetsarbete Vi har en väl inarbetad organisation med rutiner, uppföljningar och information samt dokumentation enligt gällande lagar och förordningar. Övrigt Vi erbjuder också personlig assistans. Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för) Fönsterputsning, trädgårdsskötsel, storstädning. Kundundersökning 2009 Resultatet redovisas inte om anordnaren vid mättillfället hade under 50 kunder, om sju eller färre personer svarat på undersökningen eller om företaget nyligen blivit godkänt.

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare

Hemtjänstguide. -för dig som ska välja hemtjänstutförare Hemtjänstguide -för dig som ska välja hemtjänstutförare Juni 2011 Innehåll Vad är hemtjänst?... Kundval... Kvalitetsgarantier... Vad kostar hemtjänsten?... Hemtjänstutförare i Solna... 4 5 6 8 10 Akedo...

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i februari 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i februari 2011 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Omsorg om äldre och funktionshindrade i Stockholms stad ett arbete fyllt av glädje, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Stockholms stad är en av Sveriges

Läs mer

Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet. Förslag och synpunkter 2015-04-13

Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet. Förslag och synpunkter 2015-04-13 2015-04-13 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet Förslag och synpunkter I maj 2014 beslutade Kommunstyrelsen att äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten i Borås grundligt skulle genomlysas

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Alla har rätt till ett bra liv. Verksamhetsberättelse 2012

Alla har rätt till ett bra liv. Verksamhetsberättelse 2012 Alla har rätt till ett bra liv Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 1 Kort om Humana 2 VD-ord 4 Humana i samhället 6 Kvalitet 7 Humana i siffror 8 Affärsområde: Personlig assistans 12 Affärsområde: Äldreomsorg

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Anbud avseende driften av Högalid

Anbud avseende driften av Högalid Anbud avseende driften av Högalid Omsorgsfolket Sverige AB har förmånen att få lämna anbud på driften av Högalid åt Trelleborgs kommun. Vi har noggrant studerat förutsättningarna utifrån förfrågningsunderlaget,

Läs mer