VARNINGSLJUS OCH SIRENER STYRNING OCH ÖVERVAKNING MED SMS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARNINGSLJUS OCH SIRENER STYRNING OCH ÖVERVAKNING MED SMS"

Transkript

1

2 VARNINGSLJUS OCH SIRENER STYRNING OCH ÖVERVAKNING MED SMS SMS Switch Butler, styr och övervakar Du som är produktions- eller serviceansvarig har nu fått ett värdefullt verktyg. Med SMS Switch Butlern kan du styra och kontrollera allt i från enskilda apparater till stora process-system eller produktionsanläggningar genom att skicka / erhålla ett enkelt SMS ifrån din mobiltelefon, något som du kan göra över hela världen! Styr, kontrollerar och övervakar t.ex.: Vattenkraft, pumpar, nivåer, larm, data, motorer, produktionslinjer, processer etc. inom industrin. Värme, belysning, pumpar etc. i fritidshuset. Fjärrstyrning / övervakning, (on / off) via GSM över hela världen. Du / Ni erhåller en konfirmering med ett SMS tillbaka som svar. Övervakning av 8 ingångar (nivå, tryck, temperatur, on/off etc.) Alarmsignal via SMS för information vid olika fel, avbrott, etc. (ev. via fax eller ). Alarmsignal via SMS till 8 olika personer / mobiltelefoner. 4 reläer (230 VAC/10A) och 8 digitala ingångar (12/24 VDC). Enkel att installera. Kan användas direkt utan programmering efter det att ett SIM-kort monterats. Som tillbehör finns även en mjuvara för avancerad programmering av styrningen. Du skaffar ditt SIM-kort från din mobila nätoperatör. Med SIM-kortet får du ett telefonnummer och PIN-kod som installeras i SMS Switch Butlern. Du kan även använda ett kontantkort. Du skickar ett vanligt SMS från din mobiltelefon till butlern med ett kommando om att t.ex sätta på värmen. Butlern utför din begäran och skickar ett SMS för att konfirmera att värmen är på. Dubbelriktad intelligent kommunikation: Du kan själv skicka ett SMS och kontrollera status. Butlern övervakar upp till 8 stycken olika funktioner. Om en anläggning oönskat går igång, eller slås av, skickar butlern ett SMS till din mobiltelefon och larmar om vad som inträffat. En butler kan sända SMS och styra flera andra butler som i sin tur styr reläer på en annan plats. Den inbyggda timer-funktionen gör det möjligt att med fördröjning slå från, eller till, en anläggning under en tidsperiod som sträcker sig mellan 1 sekund och 24 timmar. Butlern konfirmerar din order med ett SMS. Butlern är skyddad från oauktoriserade användare med en PIN-kod. Varje registrerad användare utav de 8 möjliga har sin egen PIN-kod. En av användarna är registrerad som huvudanvändare, han / hon är den som kan ändra och ge ut nya PIN-koder. Som tillbehör finns en PC-mjukvara. Den medför att du: - Kan ändra den förinställda SMS texten till valfri text. - Kan välja vilka användare som ska bli kontaktade vid vilken specifik händelse. - Kan välja vem som ska kunna fjärrstyra reläerna. PC-mjukvaran har en hjälpfunktion och kan installeras på alla datorer. 1-kanalsutförande i 2 varianter. En prisvärd lösning. Lämplig för styrning av belysning, värme, pumpar, larm, garageportar etc. Utseende och funktioner liknande som för SMSB48. Tar upp 4 moduler på en DIN-skena, 70mm. SMSB10AD med SMS-styrning. Styrning och bekräftelse via SMS. Information om relästatus via SMS. Skyddad med lösenord. Styr 230 VAC / 10 A. Även manuell ON/OFF-styrning. Lysdioder visar status. Enkel att programmera via telefonens knappar. SMSB10BD med ton-styrning. Fungerar som ovan men styrs med en ton-signal. Valbar pulslängd 1-10 sekunder. "Lyder" enbart registrerade telefonnummer. Läs MER INFO på vår hemsida Best. nummer Beskrivning SMSB48 SMS Switch Butler som styr 4 reläer. 8 digitala ingångar (larm) till 8 personer SMSBSX Mjukvara till SMS Switch Butler som snabbar upp och förenklar SMSBN12 Trafo/nätaggregat till SMS Switch Butler för 12 VDC SMSBA1.3 Ackumulator till SMS Switch Butler 1,3 A/12 VDC SMSB10AD SMS Switch Butler som styr via SMS, 1 relä 230 V /10 A. SMSB10BD SMS Switch Butler som styr via ton-signal, 1 relä 230 V /10 A. L2

3 VÄRT ATT VETA OM VARNINGSLJUS Värt att veta om varningsljus En kort sammanfattning av vad som sägs i Europanormerna EN 457, pren842, 89/392 etc.: Ett varningsljus på t.ex. en maskin skall vara minst 5 ggr. ljusare än sin omgivning. Ett larm som indikerar en fara skall vara minst 10 ggr. ljusare än sin omgivning. Ljusstyrkan hos ett varningsljus mäts i Candela (peak), Cd(p). Omgivningens ljus mäts i Lux. (Du kan köpa en billig Luxmeter hos TOLEKA.) Du kan jämföra värdena med formeln: Cd = Lux x avståndet i kvadrat. Ett blinkande eller blixtrande ljus uppfattas bättre än ett statiskt ljus. Ljuset skall blinka/blixtra ggr./minut. Ett visuellt ljus tillsammans med ett ljud uppmärksammas troligen bäst. Det behöver ej vara synkroniserat men även detta ökar effektiviteten. Ett varningsljus måste installeras på en maskin när indikering av fara ska gälla. Om det är nödvändigt ska varningsljus även installeras strax utanför det farliga området. Varningsljuset skall nå alla berörda samt vara enhetligt och entydigt. Det visuella larmet på en maskin skall vara orange eller rött. Röd färg användes vid fara. Om 2 röda färger används så ska signalen som betyder fara vara dubbelt så stark och gärna kombineras med ljud. Om ett ljustorn används så skall rött ljus monteras överst. Om flera larmtyper används på en maskin så är det viktigt att det lätt går att skilja dom åt med både färg och karaktär t.ex. rött/blixtljus, orange/roterande, grönt/statiskt, blått/blinkande etc. Färgernas betydelse enligt IEC73: Röd färg = Fara, agera omedelbart. Orange = Varning, fortsätt men var observant (tillfälligt ökad temperatur, tryck etc.). Grön = Tillfredsställande, fortsätt med avsedd aktivitet. Blå = Närområdesbetingad specifik betydelse beroende på situation. Klar = Ingen speciell betydelse. Skulle kunna bekräfta föregående meddelande. När det gäller graderingen av synbarhet/uppmärksamhet så gäller vanligtvis följande ordning: Bäst är Xenon blixtljus följt av ordningen roterande, blinkande och slutligen statiskt ljus. Svenskt utrymningslarm vid omedelbar fara enligt SS Denna svenska standard har utarbetats för att användas när man önskar utrymning vid omedelbar fara. I denna skall ett rött och ett vitt blixtljus blixtra varannan gång men aldrig samtidigt. Detta innebär att de måste ha en gemensam styrning. Samtidigt med detta "tvillingblixtljus" skall ett lågfrekvent ljud snabbt pulsera max. 200 ms på / av (se ton 16 ). Läs mer i avsnittet om utrymningslarm på sidan 21. Candelavärden som anges är ett peakvärde som uppmäts i ljusriktningens kraftigaste läge och gäller för klar lins. Vid färgad lins multiplicera värdet för blixtljus med ca: 0,6 för orange och grön, 0,25 för röd resp. 0,2 för blå. För övriga ljus (utom LED:s) ca: 0,75 för orange, 0,45 för grön, 0,25 för röd och 0,15 för blå lins. Rotationshastigheten på de roterande varningsljusen är i de flesta fall med 180 varv/minut. De är försedda med en reflektor på 80 eller 120 mm. Roterande varningsljus med lysdioder innehåller inga rörliga delar som roterar. "Rotationen" av lysdioderna sker elektroniskt med normalt 150 varv/minut. Detta ger en överlägsen hållbarhet samt medför en mycket låg strömförbrukning i förhållande till ljusintensitet. Livslängden hos en lysdiod är idag > timmar. Blixtljusens blixtenergi uppges i Joule (J). Ljusutsläppet som anges i Candela gäller per blixttillfälle (1 enkelblixt eller 1 dubbelblixt). Enkelblixt avger all energi i en blixt. Vid dubbelblixt avges ca: 70% av ljusenergin i 1:a blixten. Dubbelblixt upptäcks oftast bäst av ögat. De flesta blixtljusen har valbar blixthastighet 30/45/60/90 blixttillfällen per minut. Ett blixtrör håller för ca: 20 miljoner blixtar. Blixtröret är på de flesta ljus lätt utbytbart. Blixtljusen är skyddade mot felvänd polaritet. Synkronisering av flera blixtljus samtidigt kan beställas med tillägget /S (SYNC). Riktlinjer för räckvidd. I en normal industrimiljö kan ett blixtljus effektivitet (beroende på linstyp och färg) anses ha följande effektiv räckvidd: 2,5 Joule Ø 5 meter, 5 Joule Ø 10 meter, 10 Joule Ø 20 meter, 15 Joule Ø 30 meter. Om man vet i vilken riktning man skall titta, så kan ett kraftigare (11-24 J) runtomstrålande blixtljus synas flera kilometer. Vid en fördubbling av avståndet till ett blixtljus minskar ljusintensiteten med ca: 25%. De flesta varningsljusen i denna katalog har digitala kretsar och klarar -40 till +55 C samt har skyddsklass IP65 om ej annat anges. Strömförbrukningen som anges på resp. produkt är normalt den nominella förbrukningen. Korta startströmmar kan i vissa fall vara 2-4 ggr. de nominella värdena under några millisekunder. Framförallt när det gäller blixtljus. Skyddsklassificering / IP-klassning. Första siffran betyder täthet/skydd mot inträngande föremål: O = inget skydd. 1 = objekt >50 mm. 2 = objekt >12 mm. 3 = objekt >2,5 mm. 4 = objekt >1,0 mm. 5 = Visst dammskydd. 6 = Dammtät. Andra siffran betyder täthet mot vätska: 0 = inget skydd. 1 = skydd mot vertikalt droppande vatten. 2 = skydd mot vattenspray. 3 = skydd mot vattenspray. 4 = skydd mot vattenspray med lågt tryck. 5 = skydd mot vattenstråle med lågt tryck. 6 = skydd mot vattenstråle med högt tryck. 7 = kort tid under vatten ned till 1 meter. 8 = lång tid under vatten ned till 1 meter. VARNINGSLJUS OCH SIRENER L3

4 VARNINGSLJUS OCH SIRENER STORA VARNINGSLJUS Stora varningsljus Stora varningsljus typ serie K, E, T, H, J, G, F, N etc. ser olika ut till det yttre men innehåller oftast samma elektronik etc. därför presenterar vi av utrymmesskäl serie K utförligare. Linsen är utbytbar och finns i ett flertal olika färger. Varningsljusen är "vattentäta", skyddsklass IP65. Läs MER INFO på vår hemsida. RFK, roterande varningsljus Ett "runtomstrålande" ljus " i större format som syns tydligt även när det inte lyser. Roterande ljus med lampa har ett drivsystem med en direktansluten syncron-motor vilket medför en tyst drift samt eliminerar byte av trasiga remmar etc. Försedda med en parabolisk reflektor ø 120 mm ±8 12 och 24 VDC respektive ø 80 mm ±3 på 115 och 230 VAC (vilket ger en "smalare" riktad ljusstråle). Roterar 180 varv/minut. På begäran kan RFK även erhållas i udda spänningar som 24, 50, 115 VAC samt 110, 230 VDC. Utföranden med halogenlampa kan även levereras med en separat transformator för att drivas med t.ex. 230 VAC. Utbytbar lins i olika färger. Roterande ljus med ljusstarka lysdioder (LED:s) innehåller inga rörliga delar. "Rotationen" av lysdioderna sker elektroniskt med normalt 150 varv/minut. Överlägsen hållbarhet samt låg strömförbrukning i förhållande till ljusintensitet. Livslängden hos en lysdiod är idag > timmar. Samtliga varningsljus med "roterande lysdioder" drivs av en krets som ger samma strömförbrukning oavsett spänning. RFK/RMLED är ett nytt utförande med en högeffekts-led och en unik spegelreflektor som roterar med 120 varv/minut. Produkten avger en mycket stark ljusstråle med en otroligt låg strömförbrukning (5 W). Avger med denna låga strömförbrukning 278 Cd (röd), 163 Cd (orange), 178 Cd (grön), 100 Cd (blå) eller 278 Cd (klar). Universella spänningsutföranden för VDC respektive VAC. Detta utförande kan även erhållas i serie G, H, J eller T. Fordonsutförande: Både som roterande varningsljus (VRK), blinkande ljus (VPK) och som blixtljus (VXK). Se fordonsljus på annan plats i katalogen. De flesta utföranden kan även erhållas i serie E, T, J, H, F, N och G. Byt ut K mot resp. serie i best.nr. t.ex. RFG/AC/230/* eller RFE/DC/24/*. Läs MER INFO på vår hemsida. Rekommenderade tillbehör: MB1 = väggfäste i RF-stål. (MB2 = väggfäste i plast). PM250/B = stolpfäste 250 mm. UCRECT= AC/DC-omvandlare som monteras i ljuset. G4 = skyddsgaller. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DHP-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Läs MER INFO på vår hemsida Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela Varv/m Övrigt RFK/DC/12/TH/* Roterande, H1 55W 12 VDC 4,75 A 494 Cd mm ±8 RFK/DC/24/TH/* Roterande, H1 70W 24 VDC 3 A 630 Cd mm ±8 RFK/AC/230/* Roterande, 60 W B15d 230 VAC 270 ma 319 Cd mm ±3 RFK/DC/* Roterande, 48 W B15d Anges 4,2/2,2 216 Cd mm ±8 RFK/DC/12/L/R Roterande 120 röda LED:s 12 VDC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/DC/12/L/O Roterande 120 orange LED 12 VDC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/DC/12/L/G Roterande 120 gröna LED:s 12 VDC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/DC/12/L/B Roterande 72 blå LED:s 12 VDC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/DC/12/L/K Roterande 72 klara LED:s 12 VDC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/DC/24/L/R Roterande 120 röda LED:s 24 VDC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/DC/24/L/O Roterande 120 orange LED 24 VDC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/DC/24/L/G Roterande 120 gröna LED:s 24 VDC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/DC/24/L/B Roterande 72 blå LED: 24 VDC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/DC/24/L/K Roterande 72 klara LED:s 24 VDC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/AC/230/L/R Roterande 120 röda LED:s 230 VAC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/AC/230/L/O Roterande 120 orange LED 230 VAC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/AC/230/L/G Roterande 120 gröna LED:s 230 VAC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/AC/230/L/B Roterande 72 blå LED:s 230 VAC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/AC/230/L/K Roterande 72 klara LED:s 230 VAC 100 ma 16 Cd LED:s RFK/DC/RML/R Roterande HP-LED med spegel VDC 5W 278 Cd HP-LED RFK/DC/RML/* Roterande HP-LED med spegel VDC 5W Olika HP-LED RFK/AC/RML/* Roterande HP-LED med spegel VAC 7 W Olika HP-LED L4

5 STORA VARNINGSLJUS XFK, blixtljus 5-24 Joule Ett "runtomstrålande" blixtljus som även syns ovanifrån. Dubbla linser. En inre klar Fresnel-lins samt en yttre färgad lins ger extra brytning och ljusspridning. Skyddad mot felvänd polaritet. Synkronisering av flera ljus samtidigt kan beställas med tillägget /S (SYNC). Dubbelblixt ger 2 st blixtar i snabb följd per blixttillfälle och uppmärksammas därför extra bra. 1:a blixten är ca: 70 % av ljusenergin. Enkelblixt ger all ljusenergi vid ett blixttillfälle. Candelavärden nedan gäller per blixttillfälle. Långlivade och lätt utbytbara blixtrör ger > blixtar. Utbytbar lins i olika färger. Valbar blixthastighet: 30/45/60/90 blixttillfällen per minut. Universalspänningsutförande VRA som kan arbeta med VDC eller VAC. Fordonsutförande: Se fordonsljus på annan plats i katalogen. De flesta utföranden kan även erhållas i serie E, T, J, H, F och G. Byt ut K mot resp. serie i best.nr. t.ex. XFG/AC/D/230 eller XFJ/D/24/24. Läs MER INFO på vår hemsida. Rekommenderade tillbehör: MB1 = väggfäste i RF-stål. (MB2 = väggfäste i plast). PM250/B = stolpfäste 250 mm. UCRECT= AC/DC-omvandlare som monteras i ljuset. G4 = skyddsgaller. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DHR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Joule Candela Övrigt XFK/UC/D/12/* Dubbelblixtljus 11 J 12 V 1,36 A 11 J 440 Cd XFK/UC/D/24/* Dubbelblixtljus 11 J 24 V 680 ma 11 J 440 Cd XFK/AC/D/230/* Dubbelblixtljus 11 J 230 VAC 80 ma 11 J 440 Cd XFK/UC/VRA/* Universalspänningsutförande V (7 W) 5 J 200 Cd Enkelblixt XFK/D/12/24/* Dubbelblixtljus 24 J 12 V 3,1 A 24 J 960 XFK/D/24/24/* Dubbelblixtljus 24 J 24 V 1,55 24 J 960 XFK/D/230/24/* Dubbelblixtljus 24 J 230 VAC 175 ma 24 J 960 XFK/230/24/* Enkelblixtljus 24 J 230 VAC 175 ma 24 J 960 PSK, blinkande / pulserande varningsljus VARNINGSLJUS OCH SIRENER Ett "runtomstrålande" ljus. Utföranden med lampa kan kopplas förbi blinkreläet och användas statiskt lysande. Levereras med B15d (max. 60 W) men kan på begäran erhållas med t.ex. E14 eller E27. Slav-funktion som medför att ett ljus kan styra flera andra ljus. Utbytbar lins. Utföranden med ljusstarka lysdioder (LED:s) levereras med 120 (röd, orange eller grön) respektive 72 (blå eller klara) lysdioder som pulserar med normalt 120 blink/minut. Lysdioder ger en låg strömförbrukning och lång livslängd. Försedda med "jumper" som medför att du kan ändra ljuset till statiskt lysande. Flera utföranden kan även erhållas i serie E, T, J, H, F och G. Byt ut K mot resp. serie i best.nr. Rekommenderade tillbehör: MB1 = väggfäste i RF-stål. (MB2 = väggfäste i plast). PM250/B = stolpfäste 250 mm. UCRECT= AC/DC-omvandlare som monteras i ljuset. G4 = skyddsgaller. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DHR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela Blink/m Övrigt PSK/DC/12/* Blinkande ljus, 48 W, B15d 12 VDC 4 A 50 Cd 40 Slav 21 W PSK/DC/24/* Blinkande ljus, 48 W, B15d 24 VDC 2 A 50 Cd 40 Slav 48 W PSK/AC/230/* Blinkande ljus, 60 W, B15d 230 VAC 260 ma 60 Cd 40 Slav 300 W PSK/DC/12/L/* Blinkande, *= R / O / G LED:s 12 VDC 300 ma 16 Cd LED:s PSK/DC/12/L/* Blinkande, *= B / K LED:s 12 VDC 300 ma 16 Cd LED:s PSK/DC/24/L/R Blinkande 120 röda LED:s 24 VDC 150 ma 16 Cd LED:s PSK/DC/24/L/O Blinkande 120 orange LED 24 VDC 150 ma 16 Cd LED:s PSK/DC/24/L/G Blinkande 120 gröna LED:s 24 VDC 150 ma 16 Cd LED:s PSK/DC/24/L/B Blinkande 72 blå LED:s 24 VDC 150 ma 16 Cd LED:s PSK/DC/24/L/K Blinkande 72 klara LED:s 24 VDC 150 ma 16 Cd LED:s PSK/AC/230/L/* Blinkande, *= R / O / G LED:s 230 VAC 25 ma 16 Cd LED:s PSK/AC/230/L/* Blinkande, *= B / K LED:s 230 VAC 25 ma 16 Cd LED:s Läs MER INFO på vår hemsida L5

6 VARNINGSLJUS OCH SIRENER STORA VARNINGSLJUS SBK, statiskt lysande varningsljus Ett "runtomstrålande" ljus. Lamputförandet avsett för B15d 48/60W (E14 eller E27 på begäran). Du kan beställa våra nya lysdiodslampor LEDX som motsvarar cirka 15 W (se bilden). Se även SBH med dubbla 100 W halogenlampor och ett relä som automatiskt växlar till "reservlampan" om originallampan går sönder. Avsedd att varna flyg för höga master m.m. Utföranden med ljusstarka lysdioder levereras med 120 (röd, orange eller grön) respektive 72 (blå eller klara) lysdioder. Lysdioder ger en låg strömförbrukning och lång livslängd. Specialversion AOV i röd färg är godkänd för mastvarning enligt ICAO. Försedd med 160 lysdioder, andra färger på begäran. Spänningar: 12, 24 och 48 VDC samt 115 och 230 VAC. De flesta utföranden kan även erhållas i serie E, J, H, F och G. Byt ut K mot resp. serie i best.nr. t.ex. SBH/AC/230/* eller SBE/DC/12/*. Läs MER INFO på vår hemsida. Rekommenderade tillbehör: MB1 = väggfäste i RF-stål. (MB2 = väggfäste i plast). PM250/B = stolpfäste 250 mm. UCRECT= AC/DC-omvandlare som monteras i ljuset. G4 = skyddsgaller. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DHR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela Lampa Övrigt SBK/0/* Statiskt ljus, utan lampa V Olika Olika B15d Ej lampa 12V/48W Glödlampa 48 W B15d 12 V 4 A 50 Cd 48 W Glödlampa 24V/48W Glödlampa 48 W B15d 24 V 2 A 50 Cd 48 W Glödlampa 230V/60W Glödlampa 60 W B15d 230 V 260 ma 60 Cd 60 W Glödlampa SBK/230/CFT/* Statisk fluorescerande 10 W 230 VAC 45 ma 60 Cd 10 W Med lampa SBK/DC/12/L/* Statiskt, *= R / O / G LED:s 12 VDC 600 ma 16 Cd 120 LED SBK/DC/12/L/* Statiskt, *= B / K LED:s 12 VDC 600 ma 16 Cd 72 LED SBK/DC/24/L/R Statiskt ljus, 120 röda LED:s 24 VDC 300 ma 16 Cd 120 LED SBK/DC/24/L/O Statiskt ljus, 120 orange LED 24 VDC 300 ma 16 Cd 120 LED SBK/DC/24/L/G Statiskt ljus, 120 gröna LED:s 24 VDC 300 ma 16 Cd 120 LED SBK/DC/24/L/B Statiskt ljus, 72 blå LED:s 24 VDC 300 ma 16 Cd 72 LED SBK/DC/24/L/K Statiskt ljus, 72 klara LED:s 24 VDC 300 ma 16 Cd 72 LED SBK/AC/230/L/* Statiskt, *= R / O / G LED:s 230 VAC 50 ma 16 Cd 120 LED SBK/AC/230/L/* Statiskt, *= B / K LED:s 230 VAC 50 ma 16 Cd 72 LED SBK/12/AOV/R Statiskt ljus, 160 röda LED:s 12 VDC 800 ma 16 Cd 160 LED ICAO-godk. SBK/24/AOV/R Statiskt ljus, 160 röda LED:s 24 VDC 400 ma 16 Cd 160 LED ICAO-godk. SBK/230/AOV/R Statiskt ljus, 160 röda LED:s 230 VAC 60 ma 16 Cd 160 LED ICAO-godk. Serie N med parabolisk reflektor Ett ljus med en reflektor som riktar ljusstrålen. Avsedd för korridorer och tunnlar. Tillverkad i UV-tålig Polykarbonat med utbytbar lins i Polykarbonat. Läs MER INFO på vår hemsida. XFN, xenon blixtljus med blixtenergi 2,5 Joule (enkelblixt) och reflektor 120 mm 8, eller blixtenergi 11 Joule (enkel- eller dubbelblixt) och riktad 3. Valbar blixtfrekvens. (Serie K och D). PSN, blinkande varningsljus med glödlampa B15d 48/60 W med riktad reflektor 120 mm 8. SBN, statiskt lysande varningsljus avsedda för B15d 48/60 W och reflektor 120 mm 8. Lämpliga tillbehör: MB8 = väggfäste i metall. Övrig teknisk info. och best.nr som serie K och D. Serie H extra högt ljus Utföranden som serie K, (byt ut K mot H). Unika utföranden och egenskaper för serie H är: RFH, roterande varningsljus är försedda med en reflektor på ø 120 mm ±8. Mastljus med dubbellampa. En unik produkt med 2 st 230 V 100 W halogenlampor och ett relä som automatiskt växlar till "reservlampan" om originallampan går sönder. Varnar flyg för master. Blixtljus 24 J för mastmontage. Extra vibrationståligt med extra kondensatorer. Se hemsidan. L6

7 STORA VARNINGSLJUS Serie E ett smalt och högt ljus Utföranden som serie K, (byt ut K mot E). Unika utföranden och egenskaper för serie E är: Roterande varningsljus är försedda med ø 80 mm ±3 reflektor. RFE kan erhållas i kombination med en ljudgivare som ger ca: 92 dba. MFE, multifunktions-led har åtta olika valbara signaltyper. Val av signal kan styras externt alternativt väljas på kretskortet med "jumpers". Läs MER INFO på vår hemsida. Serie T med en unik, vridbar och dockningsbar bottendel VARNINGSLJUS OCH SIRENER Utföranden som serie E, (byt ut E mot T). Unika utföranden och egenskaper för serie T är: Serie T har en smart bottendel som medför att flera ljus kan monteras ihop sida vid sida till ett "trafikljus" eller annat signaleringsljus. Bottendelen kan även förskjutas i steg om 10 grader för att på så sätt vrida ljusen åt olika håll/vinklar. Kabelanslutning via 2 st M-20 hål på sidorna. Serie G i skyddsklass IP68 Utföranden som serie K, (byt ut K mot G). Unika utföranden och egenskaper för serie G är: Skyddsklass IP68. Kabelanslutning via M22-hål. Skyddsgaller kan beställas separat. RFG, roterande varningsljus försedda med reflektor på 80 mm ±3. Läs mer på vår hemsida. Serie J i aluminium Utföranden, övrig teknisk info. och beställningsnummer som serie K, (byt ut K mot J). Unika utföranden, egenskaper och varianter för serie J är: Serie J är tillverkad i aluminium. Utbytbar lins i Polykarbonat. Kabelansl. via M20-hål. Serie F i stål eller RF-stål med glaslins Utföranden, övrig teknisk info. och beställningsnummer som serie K och D, (byt ut K mot F). Unika utföranden, egenskaper och varianter för serie F är: Typ FF är tillverkad i stål inklusive skyddsgaller samt lins i glas, (se bild). Typ FF/SS är tillverkad i rostfritt stål (utan galler) samt lins i glas. Läs MER INFO på vår hemsida. L7

8 VARNINGSLJUS OCH SIRENER MEDELSTORA VARNINGSLJUS Medelstora varningsljus Medelstora varningsljus typ serie L, M, R, S, L101 etc. ser olika ut till det yttre skalet men innehåller oftast samma elektronik etc. därför presenterar vi av utrymmesskäl serie L utförligare. XFL, blixtljus 2,5-11 Joule Ett runtomstrålande ljus. Blixtljusen ger ifrån sig en mycket hög ljusintensitet (Candela) i förhållande till strömförbrukningen. En utbytbar Fresnel-lins ger extra brytning och ljusspridning. Skyddad mot felvänd polaritet. Synkronisering av flera ljus samtidigt (ej på 2,5 Joule) på begäran. XFL kan även erhållas med blixteffekten 2,5, 5 resp. 7 Joule med enkelblixt. Dubbelblixt ger 2 st blixtar i snabb följd per blixttillfälle och uppmärksammas därför extra bra. 1:a blixten är ca: 70 % av ljusenergin. Enkelblixt ger all ljusenergi vid ett blixttillfälle. Candelavärden nedan gäller per blixttillfälle. Läs MER INFO på vår hemsida. Valbar blixthastighet 30/45/60/90 blixttillfällen per minut. Universalspänningsutförandet VRA kan arbeta med VDC eller VAC. Universalspänningsutförandet VRC kan arbeta med VDC eller VAC. Fordonsutförande: Serie VXL med eller utan magnetfäste, se fordonsljus på annan plats i katalogen. Rekommenderade tillbehör: MB2 = väggfäste i plast. MB1 = väggfäste i RF-stål. PM250/B = stolpfäste 250 mm. UCRECT= AC/DC-omvandlare som monteras i ljuset. G2 = skyddsgaller. De flesta utföranden kan även erhållas i serie R, S, U, V, W och M. t.ex. XFR/UC/D/24/*. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DLR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Joule Candela Övrigt XFL/UC/D/12/* Dubbelblixtljus 11 Joule 12 V 1,36 A 11 J 440 Cd XFL/UC/D/24/* Dubbelblixtljus 11 Joule 24 V 680 ma 11 J 440 Cd XFL/AC/D/230/* Dubbelblixtljus 11 Joule 230 VAC 80 ma 11 J 440 Cd XFL/UC/VRA/* Universalspänningsutförande Se ovan (7 W) 5 J 200 Cd Enkelblixt XFL/UC/VRC/* Universalspänningsutförande Se ovan (7 W) 5 J 200 Cd Enkelblixt XFL/UC/12/7/* Enkelblixt 7 Joule 12 V 500 ma 7 J 280 Cd XFL/UC/24/7/* Enkelblixt 7 Joule 24 V 360 ma 7 J 280 Cd XFL/AC/230/7/* Enkelblixt 7 Joule 230 VAC 65 ma 7 J 280 Cd XFL/UC/12/* Enkelblixtljus 11 Joule 12 V 1,36 A 11 J 440 Cd XFL/UC/24/* Enkelblixtljus 11 Joule 12 V 680 ma 11 J 440 Cd XFL/AC/230/* Enkelblixtljus 11 Joule 230 VAC 80 ma 11 J 440 Cd RFL, roterande varningsljus Ett runtomstrålande ljus. Utföranden med halogenlampa har ett drivsystem med en direktansluten syncron-motor vilket medför en tyst drift samt eliminerar byte av trasiga remmar etc. Utbytbar lins i olika färger. Roterar med 240 varv/minut. Försedd med 80 ± 3 reflektor. Candelavärden anges med orange lins. Läs MER INFO på vår hemsida. Fordonsutförande: Serie VRL, se fordonsljus på annan plats i katalogen. Rekommenderade tillbehör: MB2 = väggfäste i plast. MB1 = väggfäste i RF-stål. PM250 = stolpfäste 250 mm. UCRECT= AC/DC-omvandlare som monteras i ljuset. G2 = skyddsgaller. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DLP-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela Varv/m Övrigt RFL/DC/12/TH/* Roterande ljus, H1 20W 12 VDC 1,7 A 75 Cd mm ±3 RFL/DC/24/TH/* Roterande ljus, H1 20W 24 VDC 950 ma 75 Cd mm ±3 L8

9 MEDELSTORA VARNINGSLJUS PSL, blinkande /pulserande varningsljus Ett runtomstrålande ljus. Utföranden med lampa kan kopplas förbi blinkreläet och användas statiskt lysande. Levereras med glödlampa B15d. Pulserar med 40 blink/minut (50% på 50% av). Försedda med slav-funktion som medför att ett ljus kan styra flera andra. Utbytbar lins. Fordonsutförande: Serie VPL, se fordonsljus på annan plats i katalogen. Rekommenderade tillbehör: MB2 = väggfäste i plast. MB1 = väggfäste i RF-stål. PM250/B = stolpfäste 250 mm. UCRECT= AC/DC-omvandlare som monteras i ljuset. G2 = skyddsgaller. De flesta utföranden kan även erhållas i serie R, S, U, V, W och M. t.ex. PSR/UC/D/24/*. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DLR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. VARNINGSLJUS OCH SIRENER Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela Blink/m Övrigt PSL/DC/12/* Blinkande ljus, 21 W B15d 12 VDC 1,75 A 60 Cd 40 Slav 48 W PSL/DC/24/* Blinkande ljus, 21 W B15d 24 VDC 875 ma 60 Cd 40 Slav 48 W PSL/AC/230/* Blinkande ljus, 25 W B15d 230 VAC 65 ma 75 Cd 40 Slav 360 W Läs MER INFO på vår hemsida SBL, statiskt lysande varningsljus Ett runtomstrålande ljus. Glödlampa B15d 21/25 W, halogenlampa 20 W eller lågenergilampa 10 W. Utbytbar lins i olika färger. Idealisk som "slav" till de blinkande ljusen. Glödlampa beställs separat. Du kan även beställa våra lysdiodslampor LEDX som motsvarar cirka 15 W. Läs MER INFO på vår hemsida. Rekommenderade tillbehör: MB2 = väggfäste i plast. MB1 = väggfäste i RF-stål. PM250/B = stolpfäste 250 mm. UCRECT= AC/DC-omvandlare som monteras i ljuset. G2 = skyddsgaller. De flesta utföranden kan även erhållas i serie R, S, U, V, W och M. t.ex. SBR/UC/D/24/*. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DLR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela Lampa Övrigt SBL/0/* Statiskt ljus, utan lampa V Olika Olika B15 d Beställ 12V/21W Glödlampa 21 W B15d 12 V 1,75 60 Cd 21 W Glödlampa 24V/21W Glödlampa 21 W B15d 24 V 875 ma 60 Cd 21 W Glödlampa 230V/25W Glödlampa 25 W B15d 230 V 110 ma 75 Cd 25W Glödlampa SBL/24/TH/* Statiskt ljus, H1 20W 24 V 833 ma 75 Cd H1 20 W Med lampa SBL/230/CFT/* Statiskt ljus, 10 W "lysrör" 230 VAC 45 ma 60 Cd 10 W Med lampa Serie V med en unik, vridbar och dockningsbar bottendel Utföranden, övrig teknisk info. och beställningsnummer som serie L, (byt ut L mot V). Unika utföranden, egenskaper och varianter för serie V är: Serie V har en smart bottendel som medför att flera ljus kan monteras ihop sida vid sida till ett "trafikljus" eller annat signaleringsljus. Bottendelen kan även förskjutas i steg om 10 grader för att på så sätt vrida ljusen åt olika håll/vinklar. Kabelanslutning via 2 st M-20 hål på sidorna. Denna smarta ställbara bottendel går även att beställa som serie W med DRR-lins, serie T med DER-lins eller som serie U med DRR-lins och skärm. Läs MER INFO på vår hemsida. Rekommenderade tillbehör: G5 och G8 = skyddsgaller. MB14 = fast vinkel-väggfäste, MB15 = vinklingsbart väggfäste. Övrig teknisk info. och beställningsnummer liknande serie L. L9

10 VARNINGSLJUS OCH SIRENER MEDELSTORA VARNINGSLJUS Serie R med extra låg höjd Serie R ger kraftigast ljusintensitet mot linsens övre del tack vare en unik Fresnel-lins. Syns på mycket långt håll. De låga uppmätta Candelavärdena är på LED-utföranden är missvisande. Kabelanslutning via 13,5, 16 eller 20 mm-hål i botten. I övrigt som serie L och D. Utförande med ULP-LED lågenergiversion med 12 LED:s (blinkande eller statiskt lysande). ULP-LED kan fås i kombination med en ljudgivare (+AS /MT, PT eller CT) som ger ca: 92 dba. Utbytbar lins i olika färger. Fordonsutförande: Se fordonsljus på annan plats i katalogen. Lämpliga tillbehör: G8 = skyddsgaller. MB2 = väggfäste i plast MB1 väggfäste i RF-stål. OBS! Vissa beställningsexempel nedan visas med färgkod, vissa visas utan färgkod (* = färg). Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DRR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Läs MER INFO på vår hemsida Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela J / W Övrigt XFR/DC/12/* Enkelblixt 7 J, låg höjd 12 V 500 ma 425 Cd 7 J Enkelblixt XFR/DC/24/* Enkelblixt 7 J, låg höjd 24 V 360 ma 425 Cd 7 J Enkelblixt XFR/AC/230/* Enkelblixt 7 J, låg höjd 230 VAC 65 ma 425 Cd 7 J Enkelblixt RFR/DC/12/L/R Roterande, 40 röda LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd 40 LED 150 varv RFR/DC/12/L/O Roterande, 40 orange LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd 40 LED 150 varv RFR/DC/12/L/G Roterande, 40 gröna LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd 40 LED 150 varv RFR/DC/12/L/B Roterande, 24 blå LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd 24 LED 150 varv RFR/DC/12/L/K Roterande, 24 klara LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd 24 LED 150 varv RFR/DC/24/L/R Roterande, 40 röda LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd 40 LED 150 varv RFR/DC/24/L/O Roterande, 40 orange LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd 40 LED 150 varv RFR/DC/24/L/G Roterande, 40 gröna LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd 40 LED 150 varv RFR/DC/24/L/B Roterande, 24 blå LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd 24 LED 150 varv RFR/DC/24/L/K Roterande, 24 klara LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd 24 LED 150 varv RFR/AC/230/L/R Roterande, 40 röda LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd 40 LED 150 varv RFR/AC/230/L/O Roterande, 40 orange LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd 40 LED 150 varv RFR/AC/230/L/G Roterande, 40 gröna LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd 40 LED 150 varv RFR/AC/230/L/B Roterande, 24 blå LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd 24 LED 150 varv RFR/AC/230/L/K Roterande, 24 klara LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd 24 LED 150 varv PSR/DC/12/* Blinkande, 21 W B15d 12 V 1,75 A 200 Cd 21 W 40 blink PSR/DC/24/* Blinkande, 21 W B15d 24 V 875 A 200 Cd 21 W 40 blink PSR/AC/230/* Blinkande, 25 W B15d 230 VAC 65 ma 120 Cd 25 W 40 blink PSR/DC/12/L/* Blinkande, 30 LED:s, * = R/O/G 12 VDC 70 ma 8 Cd 30 LED 120 blink PSR/DC/12/L/* Blinkande, 18 LED:s, * = B / K 12 VDC 70 ma 8 Cd 18 LED 120 blink PSR/DC/24/L/* Blinkande, 30 LED:s, * = R/O/G 24 VDC 35 ma 8 Cd 30 LED 120 blink PSR/DC/24/L/* Blinkande, 18 LED:s, * = B / K 24 VDC 35 ma 8 Cd 18 LED 120 blink PSR/AC/230/L/* Blinkande, 30 LED:s, * = R/O/G 230 VAC 10 ma 8 Cd 30 LED 120 blink PSR/AC/230/L/* Blinkande, 18 LED:s, * = B / K 230 VAC 10 ma 8 Cd 18 LED 120 blink PSR/DC/12/ULP/* Blinkande, ULP-LED, 12 LED:s 12 VDC 40 ma 7 Cd 12 LED 120 blink PSR/DC/24/ULP/* Blinkande, ULP-LED, 12 LED:s 24 VDC 30 ma 7 Cd 12 LED 120 blink PSR/AC/230/ULP/* Blinkande, ULP-LED, 12 LED:s 230 VAC 10 ma 7 Cd 12 LED 120 blink SBR/0/* Statiskt ljus utan lampa Välj <1,75 A B15 d Beställ 12V/21W Glödlampa 21 W B15d 12 V 1,75 A 200 Cd 21 W Glödlampa 24V/21W Glödlampa 21 W B15d 24 V 875 ma 200 Cd 21 W Glödlampa 230V/25W Glödlampa 25 W B15d 230 V 110 ma 120 Cd 21 W Glödlampa SBR/DC/12/L/* Statisk, 30 LED:s, * = R/O/G 12 VDC 140 ma 8 Cd 30 LED SBR/DC/12/L/* Statisk, 18 LED:s, * = B / K 12 VDC 140 ma 8 Cd 18 LED SBR/DC/24/L/R Statisk, 30 röda LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 30 LED SBR/DC/24/L/O Statisk, 30 orange LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 30 LED SBR/DC/24/L/G Statisk, 30 gröna LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 30 LED SBR/DC/24/L/B Statisk, 18 blå LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 18 LED SBR/DC/24/L/K Statisk, 18 klara LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 18 LED SBR/AC/230/L/* Statisk, 30 LED:s, * = R/O/ G 230 VAC 20 ma 8 Cd 30 LED SBR/AC/230/L/* Statisk, 18 LED:s, * = B / K 230 VAC 20 ma 8 Cd 18 LED SBR/DC/12/UNI/* Statisk, 32 riktade LED:s 12 VDC 180 ma 32 LED Fronriktad SBR/DC/24/UNI/* Statisk, 32 riktade LED:s 24 VDC 90 ma 32 LED Fronriktad SBR/AC/230/UNI/* Statisk, 32 riktade LED:s 24 VDC 25 ma 32 LED Fronriktad SBR/DC/12/ULP/* Statisk, ULP-LED, 12 LED:s 12 VDC 80 ma 7 Cd 12 LED Strömsnål SBR/DC/24/ULP/* Statisk, ULP-LED, 12 LED:s 24 VDC 60 ma 7 Cd 12 LED Strömsnål SBR/AC/230/ULP/* Statisk, ULP-LED, 12 LED:s 230 VAC 20 ma 7 Cd 12 LED Strömsnål L10

11 MEDELSTORA VARNINGSLJUS Serie S i aluminium med extra låg höjd Utföranden, övrig teknisk info. och beställningsnummer som serie R, (byt ut R mot S). Tillverkad i aluminium med lins i Polykarbonat. Lämpliga tillbehör: MB7 väggfäste i metall. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DRR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela J / W Övrigt XFS/DC/24/* Enkelblixt 7 J i aluminium 24 VDC 360 ma 425 Cd 7 J 60 blixt/m RFS/DC/24/L/R Roterande, 40 röda LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd 40 LED 150 varv Serie W med en unik, vridbar och dockningsbar bottendel VARNINGSLJUS OCH SIRENER Utföranden, övrig teknisk info. och beställningsnummer som serie R, (byt ut R mot W). Unika utföranden, egenskaper och varianter för serie W är: Serie W har en smart bottendel som medför att flera ljus kan monteras ihop sida vid sida till ett "trafikljus" eller annat signaleringsljus. Bottendelen kan även förskjutas i steg om 10 grader för att på så sätt vrida ljusen åt olika håll/vinklar. Kabelanslutning via 2 st M-20 hål på sidorna. Bottendelen går även att beställa som serie V, serie T eller som serie U. Lämpliga tillbehör: G5 och G8 = galler. MB14 = väggfäste, MB15 vinklingsbart väggfäste. Serie M i aluminium Utföranden, övrig teknisk info. och beställningsnummer som serie L, (byt ut L mot M). Tillverkad i aluminium, utbytbar lins. Lämpliga tillbehör: G3 = skyddsgaller. MB7 = väggfäste. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DLR-/DLP-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela J / W Övrigt XFM/AC/D/230/* Dubbelblixt 11 J i aluminium 230 VAC 80 ma 440 Cd 11 J Serie L101 med extra låg höjd Ett runtomstrålande ljus med kraftigast ljusintensitet mot linsens övre del. Vikt: 200 gram. Tillverkad i UV-tålig ABS med utbytbar lins i Polykarbonat. Kabelanslutning via 2 st Ø 20 mmhål i sidan. Temperaturområde: -25 till Skyddsklass IP55 (IP66 på begäran). Xenon blixtljus som ger 150 Candela. Skyddad mot felvänd polaritet. SYNC på begäran. Utförandet L101/B/*/* med glödlampa levereras med glödlampa på 3 W (MES/E10 10 mm T3 1/4). Den kan lysa statiskt/kontinuerligt eller blinka/pulsera (90 / minut) med en 3-ledarstyrning. Utförandet L101/L/*/* med 8 st lysdioder som lyser mot linsens övre del. 3-ledarstyrning. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (L101-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Y = gul. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela J / W Övrigt L101/24/* Blixtljus 5 Joule 24 VUC 250 ma 150 Cd 5 J 60 blixt L101/L/12/* Statisk eller blink, 8 LED, R & O 12 VDC 150 ma 8 LED:s 120 blink L101/L/24/R Statisk eller blink, 8 röda LED, 24 VDC 100 ma 8 LED:s 120 blink L101/B/12/* Statisk eller blink, 3 W E10 12 VDC 250 ma 3 W E10 90 blink L101/B/24/* Statisk eller blink, 3 W E10 24 VDC 125 ma 3 W E10 90 blink L11

12 VARNINGSLJUS OCH SIRENER MINDRE VARNINGSLJUS Mindre varningsljus Mindre varningsljus typ serie D, P, Q, XB, ULPB, XBA m.fl.. ser olika ut till det yttre skalet men innehåller oftast samma elektronik etc. därför presenterar vi serie D utförligare. RFD, roterande varningsljus Ett runtomstrålande ljus med ljusstarka lysdioder (LED:s). Ljuset innehåller inga rörliga delar som roterar. "Rotationen" av lysdioderna sker elektroniskt med normalt 150 varv/minut. Detta ger en överlägsen hållbarhet samt medför en mycket låg strömförbrukning i förhållande till ljusintensitet. Livslängden hos en lysdiod är idag > timmar. Samtliga varningsljus med "roterande lysdioder" drivs av en krets som ger samma strömförbrukning oavsett spänning. Läs MER INFO på vår hemsida. Rekommenderade tillbehör: MB2 = väggfäste i plast. MB1 = väggfäste i RF-stål. PM250/B = stolpfäste 250 mm. UCRECT= AC/DC-omvandlare som monteras i ljuset. G1= skyddsgaller. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DDR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela Varv/m Övrigt RFD/DC/12/L/R Roterande 40 röda LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/DC/12/L/O Roterande 40 orange LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/DC/12/L/G Roterande 40 gröna LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/DC/12/L/B Roterande 24 blå LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/DC/12/L/K Roterande 24 klara LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/DC/24/L/R Roterande 40 röda LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/DC/24/L/O Roterande 40 orange LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/DC/24/L/G Roterande 40 gröna LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/DC/24/L/B Roterande 24 blå LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/DC/24/L/K Roterande 24 klara LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/AC/230/L/R Roterande 40 röda LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/AC/230/L/O Roterande 40 orange LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/AC/230/L/G Roterande 40 gröna LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/AC/230/L/B Roterande 24 blå LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd LED:s RFD/AC/230/L/K Roterande 24 klara LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd LED:s XFD, blixtljus 2,5 Joule Ett runtomstrålande blixtljus i litet format som ger ifrån sig en mycket hög ljusintensitet (Candela) i förhållande till strömförbrukningen. Utbytbar lins i olika färger. Enkelblixt med 60 blixtar/minut. Candelavärden nedan gäller per blixttillfälle. Skyddade mot felvänd polaritet. Synkronisering på begäran. Läs MER INFO på vår hemsida. Med tillbehöret UCRECT som monteras i bottendelen så kan XFD även drivas med 12 eller 24 VAC. Fordonsutförande: Serie VXD med eller utan magnetfäste, se fordonsljus på annan plats i katalogen. Rekommenderade tillbehör: MB2 = väggfäste i plast. MB1 = väggfäste i RF-stål. PM250/B = stolpfäste 250 mm. UCRECT= AC/DC-omvandlare som monteras i ljuset. G1= skyddsgaller. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DDR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Joule Candela Övrigt XFD/DC/12/* Enkelblixt 2,5 Joule 12 VDC 330 ma 2,5 J 40 Cd Enkelblixt XFD/DC/24/* Enkelblixt 2,5 Joule 24 VDC 170 ma 2,5 J 40 Cd Enkelblixt XFD/AC/230/* Enkelblixt 2,5 Joule 230 VAC 30 ma 2,5 J 40 Cd Enkelblixt L12

13 MINDRE VARNINGSLJUS PSD, blinkande / pulserande varningsljus Ett runtomstrålande ljus. Skyddsklass IP65. Utföranden med lampa kan kopplas förbi blinkreläet och användas statiskt lysande. Glödlampa B15d 12/15 W. Pulserar 40 blink/minut. Utföranden med <30 ljusstarka lysdioder pulserar 120 blink/minut. Kan även lysa statiskt. Rekommenderade tillbehör: MB2 = väggfäste i plast. MB1 = väggfäste i RF-stål. PM250/B = stolpfäste 250 mm. UCRECT= AC/DC-omvandlare som monteras i ljuset. G1= skyddsgaller. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DDR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela Blink/m Övrigt PSD/DC/12/* Blinkande ljus, 12 W B15d 12 VDC 1 A 12 Cd W B15d PSD/DC/24/* Blinkande ljus, 12 W B15d 24 VDC 500 ma 12 Cd W B15d PSD/AC/230/* Blinkande ljus, 15 W B15d 230 VAC 65 ma 15 Cd W B15d PSD/DC/12/L/R Blinkande ljus, 30 röda LED:s 12 VDC 70 ma 8 Cd LED:s PSD/DC/12/L/O Blinkande ljus 30 orange LED 12 VDC 70 ma 8 Cd LED:s PSD/DC/12/L/G Blinkande ljus, 30 gröna LED:s 12 VDC 70 ma 8 Cd LED:s PSD/DC/12/L/B Blinkande ljus, 18 blå LED:s 12 VDC 70 ma 8 Cd LED:s PSD/DC/12/L/K Blinkande ljus, 18 klara LED:s 12 VDC 70 ma 8 Cd LED:s PSD/DC/24/L/R Blinkande ljus, 30 röda LED:s 24 VDC 35 ma 8 Cd LED:s PSD/DC/24/L/O Blinkande ljus 30 orange LED 24 VDC 35 ma 8 Cd LED:s PSD/DC/24/L/G Blinkande ljus, 30 gröna LED:s 24 VDC 35 ma 8 Cd LED:s PSD/DC/24/L/B Blinkande ljus, 18 blå LED:s 24 VDC 35 ma 8 Cd LED:s PSD/DC/24/L/K Blinkande ljus, 18 klara LED:s 24 VDC 35 ma 8 Cd LED:s PSD/AC/230/L/R Blinkande ljus, 30 röda LED:s 230 VAC 10 ma 8 Cd LED:s PSD/AC/230/L/O Blinkande ljus 30 orange LED 230 VAC 10 ma 8 Cd LED:s PSD/AC/230/L/G Blinkande ljus, 30 gröna LED:s 230 VAC 10 ma 8 Cd LED:s PSD/AC/230/L/B Blinkande ljus, 18 blå LED:s 230 VAC 10 ma 8 Cd LED:s PSD/AC/230/L/K Blinkande ljus, 18 klara LED:s 230 VAC 10 ma 8 Cd LED:s SBD, statiskt lysande varningsljus Läs MER INFO på vår hemsida VARNINGSLJUS OCH SIRENER Ett runtomstrålande ljus. Skyddsklass IP65. Utförande med lampa är avsedd för glödlampa B15d 12/15 W. Du kan även beställa våra nya lysdiodslampor LEDX som motsvarar cirka 15 W. Utföranden med ljusstarka lysdioder (LED:s) med 30 (röd, orange eller grön) respektive 18 (blå eller klara) lysdioder. Låg strömförbrukning. Livslängden hos en lysdiod är > timmar. Idealisk som slav att styras av de pulserande / blinkande ljusen. MER INFO på vår hemsida. Rekommenderade tillbehör: MB2 = väggfäste i plast. MB1 = väggfäste i RF-stål. PM250/B = stolpfäste 250 mm. UCRECT= AC/DC-omvandlare som monteras i ljuset. G1= skyddsgaller. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DDR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela Lampa Övrigt SBD/0/* Statiskt ljus, utan lampa V Olika Olika B15d Beställ 12V/12W Glödlampa 12 W B15d 12 V 1 A 12 Cd 12 W Glödlampa 24V/12W Glödlampa 12 W B15d 24 V 500 ma 12 Cd 12 W Glödlampa 230V/15W Glödlampa 15 W B15d 230 V 65 ma 15 Cd 15 W Glödlampa SBD/DC/12/L/R Statisk ljus, 30 röda LED:s 12 VDC 140 ma 8 Cd 30 LED:s SBD/DC/12/L/O Statisk ljus, 30 orange LED:s 12 VDC 140 ma 8 Cd 30 LED:s SBD/DC/12/L/G Statisk ljus, 30 gröna LED:s 12 VDC 140 ma 8 Cd 30 LED:s SBD/DC/12/L/B Statisk ljus, 18 blå LED:s 12 VDC 140 ma 8 Cd 18 LED:s SBD/DC/12/L/K Statisk ljus, 18 klara LED:s 12 VDC 140 ma 8 Cd 18 LED:s SBD/DC/24/L/R Statisk ljus, 30 röda LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 30 LED:s SBD/DC/24/L/O Statisk ljus, 30 orange LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 30 LED:s SBD/DC/24/L/G Statisk ljus, 30 gröna LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 30 LED:s SBD/DC/24/L/B Statisk ljus, 18 blå LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 18 LED:s SBD/DC/24/L/K Statisk ljus, 18 klara LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 18 LED:s SBD/AC/230/L/R Statisk ljus, 30 röda LED:s 230 VAC 20 ma 8 Cd 30 LED:s SBD/AC/230/L/O Statisk ljus, 30 orange LED:s 230 VAC 20 ma 8 Cd 30 LED:s SBD/AC/230/L/G Statisk ljus, 30 gröna LED:s 230 VAC 20 ma 8 Cd 30 LED:s SBD/AC/230/L/B Statisk ljus, 18 blå LED:s 230 VAC 20 ma 8 Cd 18 LED:s SBD/AC/230/L/K Statisk ljus, 18 klara LED:s 230 VAC 20 ma 8 Cd 18 LED:s L13

14 VARNINGSLJUS OCH SIRENER MINDRE VARNINGSLJUS Serie STC, LED-ljus miniformat Ø 32 mm Miniljus endast Ø 32 x höjden 65 mm med kraftiga lysdioder som motsvarar en vanlig 15 W- lampa. Kabelanslutning längd 400 mm. Monteras via M10-bult alt. via 3 st 3 mm-hål. Mått: Ø 32 x 65 mm. Kan även erhållas som ljustorn se avsnittet om ljustorn. Spänningar: 24 VUC (AC/DC), 115 eller 230 VAC. Strömförbrukning: 36 ma/24 V, 18 ma/230 VAC. Läs MER INFO på vår hemsida. Beställningsexempel: * = Lägg till linsfärg Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela J / W Övrigt STC/24/L/* Miniljus med LED, * = ange färg 24 VUC 36 ma STC/230/L/* Miniljus med LED, * = ange färg 230 VAC 18 ma Serie P i aluminium Ett runtomstrålande ljus. Tillverkad i aluminium med utbytbar lins i Polykarbonat. Kabelanslutning M20 i botten och i sidan. Läs MER INFO på vår hemsida. SBP, statiskt lysande varningsljus avsedda för B15d. Ev. med lysdioder på begäran. Lämpliga tillbehör: MB9 väggfäste i metall. Övrig teknisk info. och beställningsnr. som serie D. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DDR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela J / W Övrigt SBP/0/* Statiskt ljus, utan lampa V Beror på Beror på B15d Beställ Serie Q i platt utf. i aluminium Riktad ljusstråle mot fronten (ca: 15 ). Tillverkad i aluminium med utbytbar lins i Polykarbonat. Kabelanslutning M20 i botten och i sidan. SBQ, statiskt lysande varningsljus med 32 ljusstarka lysdioder som samtliga är riktade mot fronten. Läs MER INFO på vår hemsida. Lämpliga tillbehör: MB9 väggfäste i metall. Övrig teknisk info. och beställningsnr. som serie D. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen: O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela Lampa Övrigt SBQ/DC/12/L/* Statiskt platt ljus, * = välj färg 12 VDC 180 ma 64 Cd 32 LED Aluminium SBQ/DC/24/L/* Statiskt platt ljus, * = välj färg 24 VDC 90 ma 64 Cd 32 LED Aluminium SBQ/AC/230/L/* Statiskt platt ljus, * = välj färg 230 VAC 25 ma 64 Cd 32 LED Aluminium Serie XBA för larminstallationer Ett "runtomstrålande" blixtljus avsett för inbrotts- och brandlarm med låg standardsockel (IP 54). Med hög sockel blir den 100 mm hög och ger skyddsklass IP65. Tillverkad i vit Polykarbonat med färgad ej utbytbar lins. Kabelanslutning vanligtvis genom botten in i en skruvplint. Bottendelen vrids fast med en "bajonettlåsning". MER INFO på vår hemsida. 12 VDC kan drivas med VDC. 24 VDC kan drivas med VDC. Polaritetsskyddad. Lämpliga tillbehör: MB1 väggfäste i RF-stål. MB2 väggfäste i plast. Hög sockel. Beställningsexempel: Ljusen har fast monterad, ej utbytbar lins: O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Joule Candela Övrigt XBA12/2J/* Blixtljus 2 Joule, * = välj färg 12 VDC 310 ma 2 J 60 blixt XBA24/2J/* Blixtljus 2 Joule, * = välj färg 24 VDC 155 ma 2 J 60 blixt L14

15 MINDRE VARNINGSLJUS Serie XBS för larminstallationer, blixtljus eller LED XBS är ett blixtljus med snabbanslutning. Skruvbar kabelanslutning i bottendelen, därefter vrids ljuset fast och låses ev. med en "låsfunktion". Sparar tid vid montagetillfället. Blixteffekt på 0,7 Joule och ger 60 blixtar/minut. Strömförbrukning 70 ma. LED 5 ma. Merparten av ljusenergin är riktad mot toppen men blixtljuset är samtidigt "runtomstrålande". Tillverkad i röd Polykarbonat med röd eller orange lins. Andra färgkombinationer (vit kropp eller grön, blå, klar lins) på begäran. Dubbla in- och utgångar för skruvanslutning av kabel genom botten eller via 2 x Ø 20 mm-hål på den höga sockelns ena sida. Mått: Ø 100 x höjden 81 mm. Med hög sockel (som ger skyddsklass IP65) Ø 97,5 x 104 mm. Vikt: 200 / 235 gram. Spänning: 24 VDC ± 20%. Skyddad mot felvänd polaritet. Andra spänningar på begäran. Lämpliga tillbehör: MB1 väggfäste i RF-stål. MB2 väggfäste i plast. SONHSR hög röd sockel. Beställningsexempel: Ljusen har fast monterad, ej utbytbar lins: O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Joule Candela Övrigt XBS24/R SON blixtljus, röd 24 VDC 70 ma 1 J XBS24/O SON blixtljus, orange 24 VDC 70 ma 1 J SONHSR Hög röd sockel som ger IP65 Serie XB för larminstallationer Läs MER INFO på vår hemsida VARNINGSLJUS OCH SIRENER Tillverkad i vit Polykarbonat med färgad ej utbytbar lins. Kabelanslutning genom botten eller sidan. "Vandalsäker bajonettlåsning". Montage utan bottendel med 2 st skruvar medför ett panelmontage med en låg profil (53 mm högt). Skyddsklass IP65 (med specialkabel IP67). Blixtljus med blixteffekten 1 Joule och med 60 blixtar/minut. På begäran 0,3 J (60/45 ma). Polaritetsskyddad. Kan även erhållas för 115 VAC. Synkronisering på begäran i 24 VDC. Utförande med ljusstarka lysdioder har 8 lysdioder (LED:s). DC-versionen har ingen strömförbrukning vid "felvänd" polaritet vilket är användbart vid kontroll av en brandlarmsslinga. DC-versionen kan lysa kontinuerligt eller blinka 60 gånger/minut. Specialversion med 1 blinkande lysdiod för "slingkontroll" av t.ex. brandlarm med strömförbrukning på bara 800 µa som övergår till 8 blinkande LED:s i larmläget. Lämpliga tillbehör: MB1 väggfäste i RF-stål. MB2 väggfäste i plast. Beställningsexempel: Ljusen har fast monterad, ej utbytbar lins: O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela J / W Övrigt XB12/24/R Blixtljus 1 Joule, röd lins 12/24VDC 140/85 1 J 60 blixt XB12/24/O Blixtljus 1 J, orange lins 12/24VDC 140/85 1 J 60 blixt XB12/24/B Blixtljus 1 Joule, blå lins 12/24VDC 140/85 1 J 60 blixt XB12/24/K Blixtljus 1 Joule, klar lins 12/24VDC 140/85 1 J 60 blixt XB2303/R Blixtljus 1 Joule, röd lins 230 VAC 15 ma 1 J 60 blixt XB2303/O Blixtljus 1 J, orange lins 230 VAC 15 ma 1 J 60 blixt XB2303/K Blixtljus 1 Joule, klar lins 230 VAC 15 ma 1 J 60 blixt LB12/24/R Statiskt/blinkande, 8 röda LED 11-35VDC 50 ma 8 LED Kont./blink LBS230/* Statiskt ljus, 8 LED:s 230 VAC 25 ma 8 LED Statiskt LBP230/* Blinkande ljus, 8 LED:s 230 VAC 25 ma 8 LED 60 blink Serie ULPB platt med minimal höjd, IP67 Ett blixtljus med minimal höjd och frontriktat ljus för panelmontage. Tillverkad i Polykarbonat med färgad ej utbytbar lins. 3 kablar röd (12 V) gul (24 V) och svart (0 V) förs ut genom centrumbulten som därefter skruvas fast genom ett hål i panelen på baksidan med en vingmutter. Den kan anslutas till både 12 och 24 V. Polaritetsskyddad. Läs mer på vår hemsida. Beställningsexempel: Ljusen har fast monterad, ej utbytbar lins: O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Joule Candela Övrigt ULPB12/24/R Platt blixtljus, 0,75 J, röd 12/24 VDC 115/70 0,75 J 60 blixt ULPB12/24/O Platt blixtljus, 0,75 J, orange 12/24 VDC 115/70 0,75 J 60 blixt L15

16 VARNINGSLJUS OCH SIRENER LJUSTORN OCH STAPELBARA LJUSTORN Ljustorn och stapelbara ljustorn, serie SA Ljustorn används oftast inom industrin för varning/felindikering på maskiner etc. De kan erhållas i olika storlekar. De flesta ljustorn har liknande utseende och innehåll men det mest flexibla ljustornet är serie SA som vi här presenterar utförligare. När du beställer/bygger ditt ljustorn så börjar du med BCSA som består av en bottendel (höjd 73 mm) och en överdel (20 mm). I bottendelen ansluter du samtliga kablar. Med en snabb "bajonettfastsättning" monterar du därefter på upp till 6 våningar med varningsljus (varav översta våningen kan vara en siren) i olika färger eller utföranden. Varje modul är endast 69 mm hög. Du kan kombinera ihop blixtljus (XSA), roterande (RSA), blinkande (PSA) eller statiska (SSA) ljustornsmoduler i olika färger men med samma spänning. Rekommenderade tillbehör: MB2 = väggfäste i plast, MB1 = väggfäste i RF-stål. PM250 = stolpfäste 250 mm. UCRECT= Omvandlare DC till AC-drift för blixt och LED:s. RSA, ljustornsdel med "roterande" lysdioder Roterande ljus med ljusstarka lysdioder. Innehåller inga rörliga delar som roterar. "Rotationen" av lysdioderna sker elektroniskt med normalt 150 varv/minut. Armaturdelen är numera svart. Glöm ej att beställa BCSA, bottendel (höjd 73 mm) och en överdel (20 mm). Med en snabb "bajonettfastsättning" monterar du därefter på upp till 6 våningar med varningsljus Du kan kombinera blixtljus, roterande, blinkande eller statiska ljustornsmoduler i olika färger. Tillbehör: MB2 eller MB1 = väggfästen. PM250 = stolpfäste. UCRECT= Omvandlare AC till DC. Beställningsexempel: Vid best. glöm ej beställa botten- och överdelen BCSA. En per ljustorn. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela Varv/m Övrigt BCSA Bottendel + överdel / hatt RSA/DC/12/L/R Roterande 40 röda LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/DC/12/L/O Roterande 40 orange LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/DC/12/L/G Roterande 40 gröna LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/DC/12/L/B Roterande 24 blå LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/DC/12/L/K Roterande 24 klara LED:s 12 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/DC/24/L/R Roterande 40 röda LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/DC/24/L/O Roterande 40 orange LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/DC/24/L/G Roterande 40 gröna LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/DC/24/L/B Roterande 24 blå LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/DC/24/L/K Roterande 24 klara LED:s 24 VDC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/AC/230/L/R Roterande 40 röda LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/AC/230/L/O Roterande 40 orange LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/AC/230/L/G Roterande 40 gröna LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/AC/230/L/B Roterande 24 blå LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd LED:s RSA/AC/230/L/K Roterande 24 klara LED:s 230 VAC 25 ma 8 Cd LED:s XSA, ljustornsdel med xenon blixtljus Blixtljusen ger ifrån sig en mycket hög ljusintensitet (Candela) i förhållande till strömförbrukning. Enkelblixt som ger all ljusenergi vid ett blixttillfälle. 60 blixtar/minut. Candelavärden nedan gäller per blixttillfälle. Långlivade blixtrör ger > blixtar. Armaturdelen är numera svart. Glöm ej att beställa BCSA, bottendel (höjd 73 mm) och en överdel (20 mm). Med en snabb "bajonettfastsättning" monterar du därefter på upp till 6 våningar med varningsljus Du kan kombinera blixtljus, roterande, blinkande eller statiska ljustornsmoduler i olika färger. Tillbehör: MB2 = väggfäste i plast, MB1 = väggfäste i RF-stål. PM250 = stolpfäste 250 mm. UCRECT= Omvandlare AC till DC-drift. Läs MER INFO på vår hemsida. Beställningsexempel: Glöm ej beställa botten- och överdelen BCSA. En per ljustorn. * = Lägg till linsfärg (SSAR-) Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Joule Candela Övrigt BCSA Bottendel + överdel / hatt XSA/DC/12/* Enkelblixt 2,5 Joule 12 VDC 360 ma 2,5 J 40 Cd Enkelblixt XSA/DC/24/* Enkelblixt 2,5 Joule 24 VDC 180 ma 2,5 J 40 Cd Enkelblixt XSA/AC/230/* Enkelblixt 2,5 Joule 230 VDC 60 ma 2,5 J 40 Cd Enkelblixt L16

17 LJUSTORN OCH STAPELBARA LJUSTORN PSA, ljustornsdel med blinkande ljus Utföranden med lampa kan kopplas förbi blinkreläet och användas statiskt lysande. Glödlampa B15d 5 W (max.10w). Beställ LEDX med B15d (motsvarar en 15 W-lampa). IP65. Utföranden med ljusstarka lysdioder (LED:s) 30 respektive 18 lysdioder. Kan lysa statiskt. Armaturdelen är numera svart. Glöm ej att beställa BCSA, bottendel (höjd 73 mm) och en överdel (20 mm). Med en snabb "bajonettfastsättning" monterar du därefter på upp till 6 våningar med varningsljus Du kan kombinera blixtljus, roterande, blinkande eller statiska ljustornsmoduler i olika färger. Tillbehör: MB2 eller MB1 = väggfästen. PM250 = stolpfäste. UCRECT= Omvandlare AC till DC. Beställningsexempel: Glöm ej beställa botten- och överdelen BCSA. En per ljustorn. * = Lägg till linsfärg (SSAR-) Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela Blink/m Övrigt BCSA Bottendel + överdel / hatt PSA/DC/12/* Blinkande ljus, 5W B15d 12 VDC 420 ma 5 Cd 40 PSA/DC/24/* Blinkande ljus, 5W B15d 24 VDC 210 ma 5 Cd 40 PSA/AC/230/* Blinkande ljus, 5W B15d 230 VAC 25 ma 5 Cd 40 PSA/DC/12/L/R Blinkande, 30 röda LED:s 12 VDC 70 ma 8 Cd LED:s PSA/DC/12/L/O Blinkande, 30 orange LED:s 12 VDC 70 ma 8 Cd LED:s PSA/DC/12/L/G Blinkande, 30 gröna LED:s 12 VDC 70 ma 8 Cd LED:s PSA/DC/12/L/* Blinkande, * = B / K, 18 LED:s 12 VDC 70 ma 8 Cd LED:s PSA/DC/24/L/R Blinkande, 30 röda LED:s 24 VDC 35 ma 8 Cd LED:s PSA/DC/24/L/O Blinkande, 30 orange LED:s 24 VDC 35 ma 8 Cd LED:s PSA/DC/24/L/G Blinkande, 30 gröna LED:s 24 VDC 35 ma 8 Cd LED:s PSA/DC/24/L/B Blinkande, 18 blå LED:s 24 VDC 35 ma 8 Cd LED:s PSA/DC/24/L/K Blinkande, 18 klara LED:s 24 VDC 35 ma 8 Cd LED:s PSA/AC/230/L/R Blinkande, 30 röda LED:s 230 VAC 10 ma 8 Cd LED:s PSA/AC/230/L/O Blinkande, 30 orange LED:s 230 VAC 10 ma 8 Cd LED:s PSA/AC/230/L/G Blinkande, 30 gröna LED:s 230 VAC 10 ma 8 Cd LED:s PSA/AC/230/L/* Blinkande, * = B / K, 18 LED:s 230 VAC 10 ma 8 Cd LED:s SSA, ljustornsdel med statiskt ljus Läs MER INFO på vår hemsida VARNINGSLJUS OCH SIRENER Lamputförandet levereras utan lampa. Separat beställs en lampa med max. 10 W B15d. Beställ våra strömsnåla lysdiodslampor LEDX med B15d-sockel som motsvarar en 15 W-lampa. Utföranden med ljusstarka lysdioder (LED:s) med 30 (röd, orange eller grön) respektive 18 (blå eller klara) lysdioder. Armaturdelen är numera svart. Skyddsklass IP65. Glöm ej att beställa BCSA, bottendel (höjd 73 mm) och en överdel (20 mm). Med en snabb "bajonettfastsättning" monterar du därefter på upp till 6 våningar med varningsljus Du kan kombinera blixtljus, roterande, blinkande eller statiska ljustornsmoduler i olika färger. Tillbehör: MB2 eller MB1 = väggfästen. PM250 = stolpfäste. UCRECT= Omvandlare AC till DC. Beställningsexempel: Glöm ej beställa BCSA samt glödlampa. En per ljustorn. * = Lägg till linsfärg (SSAR-) Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela Lampa Övrigt BCSA Bottendel + överdel / hatt SSA/0/* Statiskt ljus, utan lampa V Beror på Beror på B15d Best. lampa 12V/5W Glödlampa 5 W B15d 12 V 420 ma 5 Cd 5 W 24V/5W Glödlampa 5 W B15d 24 V 210 ma 5 Cd 5 W 230V/5W Glödlampa 5 W B15d 230 V 25 ma 5 Cd 5 W SSA/DC/12/L/R Statiskt ljus, 30 röda LED:s 12 VDC 140 ma 8 Cd 30 LED:s SSA/DC/12/L/O Statiskt ljus, 30 orange LED 12 VDC 140 ma 8 Cd 30 LED:s SSA/DC/12/L/G Statiskt ljus, 30 gröna LED:s 12 VDC 140 ma 8 Cd 30 LED:s SSA/DC/12/L/* Statiskt ljus, * = B / K, 18 LED:s 12 VDC 140 ma 8 Cd 18 LED:s SSA/DC/24/L/R Statiskt ljus, 30 röda LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 30 LED:s SSA/DC/24/L/O Statiskt ljus, 30 orange LED 24 VDC 70 ma 8 Cd 30 LED:s SSA/DC/24/L/G Statiskt ljus, 30 gröna LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 30 LED:s SSA/DC/24/L/B Statiskt ljus, 18 blå LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 18 LED:s SSA/DC/24/L/K Statiskt ljus, 18 klara LED:s 24 VDC 70 ma 8 Cd 18 LED:s SSA/AC/230/L/R Statiskt ljus, 30 röda LED:s 230 VAC 20 ma 8 Cd 30 LED:s SSA/AC/230/L/O Statiskt ljus, 30 orange LED 230 VAC 20 ma 8 Cd 30 LED:s SSA/AC/230/L/G Statiskt ljus, 30 gröna LED:s 230 VAC 20 ma 8 Cd 30 LED:s SSA/AC/230/L/* Statiskt ljus, * = B / K, 18 LED:s 230 VAC 20 ma 8 Cd 18 LED:s L17

18 VARNINGSLJUS OCH SIRENER LJUSTORN OCH STAPELBARA LJUSTORN Serie STC, ljustorn i miniformat Ø 32 mm Miniljustorn serie STC endast Ø 32 mm för 1-5 våningar med kraftiga lysdioder som motsvarar en vanlig 15 W-lampa. Strömförbrukning: 36 ma/24 V, 18 ma/230 VAC. Lev. med alla sex linsfärger: Orange, röd, grön, gul, blå och klar lins. Kabelanslutning 400 mm. Monteras via M10-bult alt. via 3 st 3 mm-hål. Mått: Ø 32 x 65 mm för en våning. Tillkommande våningar 40 mm. 5 våningar = 225 mm. Spänningar: 24 VUC (AC/DC), 115 eller 230 VAC. Beställningsexempel: * = Lägg till linsfärg Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela J / W Övrigt STC/24/L/* Mini-lampa LED, ange färg 24 VUC 36 ma STC/230/L/* Mini-lampa LED, ange färg 230 VAC 18 ma STC/24/L/2 Mini-ljustorn LED, röd/grön 24 VUC 36 ma STC/230/L/2 Mini-ljustorn LED, röd/grön 230 VAC 18 ma STC/24/L/3 Mini-ljustorn LED, röd/or./grön 24 VUC 36 ma STC/230/L/3 Mini-ljustorn LED, röd/or./grön 230 VAC 18 ma STC/24/L/4 Mini-ljustorn LED, r/or./gr./blå 24 VUC 36 ma STC/230/L/4 Mini-ljustorn LED, r/or./gr./blå 230 VAC 18 ma STC/24/L/5 Mini-ljustorn LED, r/or./gr./b/klar 24 VUC 36 ma STC/230/L/5 Mini-ljustorn LED, r/or./gr./b/klar 230 VAC 18 ma Tillbehör till ljustorn serie SA Ljudgivare/sirener snäpps fast som översta våningen i ljustornet. Färgen är numera svart. 3 varianter med frekvensen 2,6 khz och 92 dba/1 me. Välj: MT = kontinuerlig ton. PT = pulserande ton. CT = svepande ton. ESA-förlängningsmodul: Valfri placering i ljustornet. Stolpfäste: För att montera ljustornet på en högre höjd. Väggfästen: MB1 i RF-stål eller MB2 och MB12 i plast (se tillbehör varningsljus). Några beställningsexempel: Glöm ej beställa botten- och överdelen BCSA. En per ljustorn. Best. nummer Beskrivning Spänning <Ström Nom. dba Ljud Övrigt ASA/DC/12/* Ljustornssiren *=välj MT/PT/CT 12 VDC 64 ma 92 dba 2,6 khz ASA/DC/24/* Ljustornssiren *=välj MT/PT/CT 24 VDC 32 ma 92 dba 2,6 khz ASA/AC/230/* Ljustornssiren *=välj MT/PT/CT 230 VAC 9 ma 92 dba 2,6 khz ESA Förlängningsmodul ljustorn SA PM/250 Stolpfäste 250 mm för ljustorn PM/+250 Tillägg per 250 mm längre Ljustorn serie TA och TB fast ihopmonterade Serie TA kan erhållas med samma innehåll som serie SA. Mått: Ø 78 mm med höjderna 130, 190, 252, 313 resp. 375 mm (5 våningar). Serie TB har "dubbel höjd" vilket medför att den kan innehålla dubbelt så många lysdioder samt att de statiska eller blinkade ljusen kan ha en glödlampa på 12/15 W. Mått: Ø 78 mm med höjderna 190, 313 resp. 435 mm (3 våningar). Övrig teknisk info som serie SA. TA och TB kan beställas i de flesta utföranden som SA. Några beställningsexempel. Ange typ av ljus: TA, TB eller STC samt / spänning / antal våningar Läs MER INFO på vår hemsida Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela J / W Övrigt STA/AC/230/2 Statiskt, 2 våningar röd/grön 230 VAC 22 ma 5 Cd 5 W B15d STA/AC/230/3 Statiskt, 3 st röd/grön/orange 230 VAC 22 ma 5 Cd 5 W B15d STB/AC/230/3 Statiskt, 3 st röd/grön/orange 230 VAC 65 ma 15 Cd 15 W B15d PTB/DC/24/L/3 Blinkande, 3 st röd/grön/or. 24 VDC 70 ma 16 Cd <60 LED 120 blink RTB/DC/12/L/3 Roterande, 3 st röd/grön/or. 12 VDC 50 ma 16 Cd <80 LED 150 varv L18

19 TRAFIKLJUS, SIGNAL- OCH INFORMATIONSLJUS Trafikljus, signal- och informationsljus Dessa ljus är avsedda att signalera på nära eller långt håll (10 km) eller informera i text alternativt med en symbol/figur. Många av dessa produkter blir kundanpassade efter just dina önskemål. För textinformationer kan du även beställa FTD100 som är enskilda bokstäver och tecken med höjden 95 mm och fyllda med kraftiga lysdioder. Begär specialinfo. Serie U, lämpligt som signalljus / port / trafikljus Serie U har en smart konstruktion som medför att flera ljus kan "stapelmonteras" ihop sida vid sida och på så sätt enkelt monteras ihop till ett trafikljus eller annat signaleringsljus. Försedd med trafikljus-skärm. Monteringen av flera ljus sida vid sida kan dessutom förskjutas i steg om 10 grader för att på så sätt vrida ljusen åt olika håll/vinklar. Denna bottendel går även få som serie V, W eller T. Spänningar: Glödlampa: 12, 24, 50, 115, 230 V. Lysdioder: 24 VUC (AC/DC), 115, 230 VAC. Lämpliga tillbehör: G9 = skyddsgaller. MB14 = fast vinkel-väggfäste, MB15 vinklingsbart fäste. Övrig teknisk info. och beställningsnummer liknande serie R. SBU kan även beställas ihopsatta flera stycken. Levereras komplett med förskruvningar. Läs MER INFO på vår hemsida. Beställningsexempel: Vid best. lägg till färg (*) på linsen (DRR-): O = orange, R = röd, B = blå, G = grön, K = klar. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela J / W Övrigt SBU/O/* Serie U, "trafikljus", utan lampa "Alla" Beror på W SBU/230/* Serie U, "trafiklus", glödlampa 230 V 110 ma W SBU/24/L/R Serie U "trafikljus", 48 röda LED 24 VAC/DC 200 ma SBU/24/L/G Serie U "trafikljus", 48 grön LED 24 VAC/DC 200 ma SBU/24/L/* Serie U, "trafikljus", * = välj färg 24 VAC/DC 200 ma SBU/230/L/R Serie U "trafikljus", 48 röda LED 230 VAC 25 ma SBU/230/L/G Serie U "trafikljus", 48 grön LED 230 VAC 25 ma SBU/230/L/* Serie U "trafikljus", * = välj färg 230 VAC 25 ma IPN, informationsljus / LED-trafikljus VARNINGSLJUS OCH SIRENER IPN i kundanpassat "Matrix-utförande". Upp till 3 individuellt adresserbara kanaler för styrning av en 29x9 LED-matrix ger dig möjlighet att även i stycketal beställa symboler, tecken eller ord bestående av 3-6 bokstäver. Ange önskat ord eller symbol, spänning och färg. Några standardtyper: 01 med 2 gröna pilar och ett rött X som kan styras var för sig eller tillsammans. 02 är som ett trafikljus med ett rött och ett grönt fält som kan styras var för sig. 05 med 2 runda lysdiodsfält som kan lysa statiskt eller blinka synkront alternativt "flip-flop" varannan gång. 40 eller 120 blink/minut. Välj mellan färgerna röd, orange, grön, blå, resp. klar. 3 färgade fält: Ett rött, ett orange och ett grönt fält som kan styras var för sig. Följande utföranden lyser statiskt eller blinkar 150 blink/minut: BRAND, FIRE, FEUR, FEU, STOP, HELP, X, Telefonsymbol, en digitalklocka som visar tiden. Andra exempel är: SPACES, ON-AIR, LOCKED, FREI, ZIEHEN, LAGER, TOR, TÜR, SORTIE, EXIT, AUFZUG, LINKS, RECHTS, KASSE etc. Läs MER INFO på vår hemsida. Beställningsexempel: Vid beställning ange spänning / typ och ev. färg. Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Candela J / W Övrigt IPN/DC/24/L/01 Info.-LED 2 gröna pil 1 röd X 24 VDC <160mA <144 Cd LED:s IPN/AC/230/L/01 Info.-LED 2 gröna pil 1 röd X 230 VAC <100mA <144 Cd LED:s IPN/DC/24/L/02 Info.-LED "Trafikljus" R/G 24 VDC 250 ma 180 Cd 2x80LED IPN/AC/230/L/02 Info.-LED "Trafikljus" R/G 230 VAC 30 ma 180 Cd 2x80LED IPN/DC/24/L/03 Info.-LED rött ljus FIRE 24 VDC 180 ma 180 Cd LED:s 150 blink IPN/AC/230/L/03 Info.-LED rött ljus FIRE 230 VAC 30 ma 180 Cd LED:s 150 blink IPN/DC/24/L/04 Info.-LED rött FEUER/FEU 24 VDC 180 ma 180 Cd LED:s 150 blink IPN/AC/230/L/04 Info.-LED rött FEUER/FEU 230 VAC 30 ma 180 Cd LED:s 150 blink IPN/DC/24/L/05 Info.-LED, välj 2 färgfält 24 VDC 180 ma 180 Cd 2x80LED 40/120 bl. IPN/AC/230/L/05 Info.-LED, välj 2 färgfält 230 VAC 30 ma 180 Cd 2x80LED 40/120 bl. IPN/M/DC/24/L/R Info.-LED, Matrix, röd 24 VDC Olika Olika LED:s IPN/M/AC/230/L/R Info.-LED, Matrix, röd 230 VAC Olika Olika LED:s L19

20 VARNINGSLJUS OCH SIRENER UTRYMNINGSLARM / DUPLEX-LJUS Utrymningslarm / Duplex-ljus För att standardisera utrymningslarm som förekommer inom svenska kraftverk, industrier och offentliga byggnader, utarbetades under 80-talet en ny svensk standard som heter SS som beskriver "larm för utrymning vid omedelbar fara". Den bör följas av svensk industri etc. när det gäller installation av larm för explosionsrisk, gasläckage, brand, strålning etc. som kräver en snabb utrymning. Utrymningslarmet skall bestå av: Ljudgivare / siren med en lågfrekvent ton som pulserar med maximum 200 ms på, 200 ms av (se i ljudtabellen ton 16). Dessutom 2 st blixtljus (röd och klar) som blixtrar varannan gång 1-2 ggr./sekund men får aldrig blixtra samtidigt. Sammanfattande citat ur Svenska brandförsvarsföreningens (SBF) regler om utrymningslarm 2003: Utrymningslarm kan ha automatisk och/eller manuellt aktiveringssätt. Alla system som har manuell aktivering klassas som utrymningslarm. Manuell aktivering kan användas för annat än brand (gasläckage, syrebrist etc.). Larmanordning ska avge signal som kan uppfattas av alla som berörs av faran och att larmsignalen inte ska vara förväxlingsbar med t.ex. en processignal eller en annan signal. Signalen kan vara av ljud, ljus eller båda, speciellt om det finns personer med nedsatt syn/hörsel. KRAV: Akustiskt larmdon: Signaltyp 1 (omedelbar fara) enligt SS och vara minst 10 dba över den högst förekommande bakgrundsbullret. Minst 65 dba och ej högre än 25 dba över högsta bakgrundsbuller. Ljudnivåer mäts med en decibelmätare. Lämpliga sirener se sid KRAV: Optiskt larmdon: Signaltyp 1 (omedelbar fara) enligt SS med jämnt växlande vita och röda blixtar... I detta avsnitt visar vi blixtljus som kan användas som utrymningslarm. DUPLEX-blixtljus för utrymningslarm DUPLEX ger xenonblixtar i 2 olika färger repetitivt varannan gång men aldrig samtidigt. De kan erhållas med dubbelblixt (DH) med repetitiva blixtar per kanal ("röd-röd/vit-vit/röd-röd") eller som standard med enkelblixt ("röd-vit-röd-vit") anpassade för vårt svenska utrymningslarm SS031711, utrymning vid omedelbar fara. Valbar blixthastighet. Magnetfäste på begäran. DUPLEX kan erhållas med blixtenergi 5, 11 eller 16 J. Spänning 24 VUC (AC/DC) eller 230 VAC. DUPLEX - DBXD/*/*. Vanligaste utförandet för industriapplikationer. En Eurobox i UV-tålig Polykarbonat. Mått: 200 x 150 x höjd med D-linser 148 mm. DX/XTA/*. Rött + klart blixtljus utformat som ett ljustorn typ XTA med blixtenergi 2,5 Joule. Blixthastighet blixt/minut. Ej valbar hastighet. Mått: ø 78 x höjden 130 mm. Nya strömsnåla serie DX/1D/*/L med kraftiga lysdioder. För mindre utrymmen och/eller där lägre strömförbrukning önskas. Serie D med klar lins samt kraftiga röda och klara lysdioder som blinkar varannan gång enligt SS st valbara blinkhastigheter/blinklängder. DBXV/*/* Nya serie V med ställbar bottendel. Mått: H 189 x 150 x150 mm med en fresnel-lins (DLR). Kan sättas ihop med sirenen IAS-T se nedan. Kan även fås som serie T (E) på begäran. IAS-T/*/* Elektronisk siren med ställbar bottendel som kan kombineras ihop med DBXV ovan. Sirenen ger ca: 110 dba, 32 ljudval, volymkontroll, 2-stegs-ljud etc. Läs mer på annan plats. SDBXD/*/* Metallbox. Mått: 300 x 150 x höjd 187 mm. Med skyddsgaller (+G) höjden 237 mm. SDBXL/*/* Metallbox. Mått: 200 x 150 x höjd 208 mm (L-lins). Med skyddsgaller (+G) 273 mm. Beställningsexempel: Vid best. ange best. nummer/spänning/joule-tal/om annan färg än röd + klar lins önskas Läs MER INFO på vår hemsida Best. nummer Beskrivning Spänning Ström Joule Candela Övrigt DBXD/24/5 Utrymning DX/1520/2D/24/5J 24 VUC 300 ma 5 J 100 Cd D-linser DBXD/24/11 Utrymning DX/1520/2D/24/11J 24 VUC 680 ma 11 J 220 Cd D-linser DBXD/230/11 Utrymn. DX/1520/2D/230/11J 230 VAC 80 ma 11 J 220 Cd D-linser DBXD/230/16 Utrymn. DX/1520/2D/230/16J 230 VAC 115 ma 16 J 320 Cd D-linser DBXV/24/16 Utrymn. DX/2V/24/16J 24 VUC 920 ma 16 J 640 Cd L-linser DBXV/230/16 Utrymn. DX/2V/230/16J 230 VAC 115 ma 16 J 640 Cd L-linser DX/1D/24/L Utrymning DX/1D/24/LED/R/C 24 VDC 21 ma LED:s D-linser DX/1D/230/L Utrymning DX/1D/230/LED/R/C 230 VAC 21 ma LED:s D-linser DX/XTA/24 Utrymning DX/XTA/24/R/C 24 VDC 170 ma 2,5 J 40 Cd TA-linser L20

53 VARNINGSAPPARATER KOMBINERAT LJUD OCH LJUS

53 VARNINGSAPPARATER KOMBINERAT LJUD OCH LJUS VARNINGSAPPARATER KOMBINERAT LJUD OCH LJUS Sirena introducerar en ny serie varningsprodukter med SMD LED-teknologi LED-teknikens fördelar: Låg effektförbrukning Inget underhåll Hög vibrationstålighet 100

Läs mer

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm PELAR- LJUS i LED-utförande Ver 2 diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm 1 Pelarljus TWS En helt ny serie pelarljus från Sirena - absolut unik med sin design och alla sina valmöjligheter. TWS är den produkt

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Professionella produkter - för säkerhets skull

Professionella produkter - för säkerhets skull Professionella produkter - för säkerhets skull Utg. 3 Extraljus Halogen XENON LED positionsljus Fjärrljus Pencil beam Extraljusramp Fordonsteknik AB, Fågelviksvägen 18-20, 145 53 Norsborg tel 08-88 09

Läs mer

Signal- och manöverapparater

Signal- och manöverapparater Signal- och manöverapparater Sortimentguide med register för beställning Modulserien typ M Compactserien typ C Signalpelare Modulserien typ M Modulserien typ M är välkänd för sin gedigenhet och flexibilitet.

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

PRODUKTKATALOG. ER SYSTEMS Föreningsgatan 54 B 212 14 MALMÖ info@ersystems.se www.ersystems.se

PRODUKTKATALOG. ER SYSTEMS Föreningsgatan 54 B 212 14 MALMÖ info@ersystems.se www.ersystems.se PRODUKTKATALOG ER Systems importerar och marknadsför varningsljus. Våra produkter baseras på LED-teknologi vilket innebär lampor med lång livslängd och minimal energiförbrukning. ER SYSTEMS Föreningsgatan

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Beskrivning Artikelnr E-nr Bottendel XVBC07 53 786 22 Lock och bottendel XVBC21 53 786 20

Beskrivning Artikelnr E-nr Bottendel XVBC07 53 786 22 Lock och bottendel XVBC21 53 786 20 LJUS- OCH LJUDRAMPER HARMONY XVB Ø 70MM Lock och bottendel Beskrivning Artikelnr E-nr Bottendel XVBC07 53 76 22 Lock och bottendel XVBC21 53 76 20 p6694 Med inbyggd LED p751 Färg 24V XVBC2B3 53 76 50 24V

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm SPACEGUARD SG Beskrivning Räckvidd -0 meter 6 till 56 parallella ljusstrålar Aktiv höjd 695 mm till 255 mm Totalhöjd 850 mm till 2800 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Kapsling

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG ORIGINALET! MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett svenskt fristående företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Aluminium (svarteloxerad)

Aluminium (svarteloxerad) SPACEGUARD SG 0 Beskrivning Räckvidd -0 meter till 9 korsade ljusstrålar Aktiv höjd 60 mm till 800 mm Totalhöjd 80 mm till 0 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Vattentät kapsling,

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

P r o d u k t e r m a n k a n l i t a på S o l i d S ä k e r h e t. E a s y - Call 3 A. G S M I n t e r c o m

P r o d u k t e r m a n k a n l i t a på S o l i d S ä k e r h e t. E a s y - Call 3 A. G S M I n t e r c o m E a s y - Call 3 A G S M I n t e r c o m Ring fasta hemtelefoner. GSM SIGNAL Ring Mobiltelefoner. Fungerar med alla Standard SIM-kort. Quad band modem. 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz Ringer upp 3 nummer I

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00

Larm innan inkräktaren bryter sig in! Teletec Connect AB 08-602 16 00 Utomhusla Larm innan inkräktaren bryter sig in! 42 rm OPTEX presenterar ett brett sortiment av utomhusdetektorer, både med passiva IRdetektorer och aktiva linjedetektorer. En dröm om en perfekt larmanläggning,

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment består bl.a. av

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Trygghet. Det viktigaste du kan köpa till bilen

Trygghet. Det viktigaste du kan köpa till bilen Trygghet Det viktigaste du kan köpa till bilen Billarm ger Tjuvar väljer bilar utan larm Flera tusen bilar stjäls eller utsätts för inbrott varje år. Många tror de är tillräckligt skyddade när bilen är

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem

Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem PDFSE_sockelsiren_och_blixtljus, Version. Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus för FX-LC brandlarmsystem IBSOU Sockelsiren IBSST Sockelsiren/blixtljus Intelligenta sockelsirener och sockelsiren/blixtljus

Läs mer

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr.

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr. Boreskop Kompakt inspektionsinstrument för inspektion av hålrum, spår m.m. med en diameter från 0,3 mm och ett djup från 5-250 mm. Instrumentet består av ett optiskt huvud innehållande linser, spegel och

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Ett nytt RWC/Signal-system. Driftsäkert, lättinstallerat, hygieniskt

Ett nytt RWC/Signal-system. Driftsäkert, lättinstallerat, hygieniskt ELJO TELE Ett nytt RWC/Signal-system. Driftsäkert, lättinstallerat, hygieniskt NYHET! Ny elektronik och membranknappar Med nyutvecklad elektronik och membranknappar Driftsäkert, lättmanövrerat och hygieniskt

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

CL ARBETSPLATSBELYSNING

CL ARBETSPLATSBELYSNING HM LS RLM LM HT HS RLM CLM HF TEKNISK DOKUMENTATION CL ARBETSPLATSBELYSNING CLB F R Å G O R O C H S V A R FRÅGOR OCH SVAR OM SUNNEX BELYSNING HUR HITTAR JAG RÄTT BELYSNING? I Sunnex tio olika belysningsserier

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation Odin Meter Elmätare från Teknisk dokumentation Odin Meter Innehåll Allmän beskrivning... 2 OD4165 direktkopplad 3-fas mätare till och med 65 A... 3 OD4110 transformatoransluten 3-fasmätare... 4 Tillbehör...

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET

LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET F U INNEHÅLL N K T I O N & K V A L I T É Katalog december 2011 INNEHÅLL LED - 12V... sid 3-5 LED - HighPower / 350mA... sid

Läs mer

PRO DownLights infälld 15/18

PRO DownLights infälld 15/18 PRO DownLights infälld 15/18 En mycket ljusstark DownLights för montage i undertak. Effekter: Drivspänning: Färg: Arbets temp: -20 - +50 Samsung 15 / 12 Watt 18 / 15 Watt 1100-1700 Lm vid 4000K WW-CW-DW

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Rökvarnaren Art. Nr.: 0583 00

Rökvarnaren Art. Nr.: 0583 00 Art. Nr.: 0583 00 räddar liv Största risken för eldsvåda Är under natten, när hela familjen sover. Vid giftig rök, som t.ex. alstras när plast brinner, vaknar man inte upp utan blir medvetslös i sömnen.

Läs mer

LED strips. Samtliga 12V DC modeller kan beställas i 24V DC utförande.

LED strips. Samtliga 12V DC modeller kan beställas i 24V DC utförande. LEDsystem Scandinavia, Långskeppsgatan 14, S-224 74 Lund, Sweden E-mail: order@ledsystem.se Hemsida: www.ledsystem.se Tel: +46-46-270 12 12 LED strips Samtliga 12V DC modeller kan beställas i 24V DC utförande.

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer