Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14"

Transkript

1 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer

2 2

3 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens avgränsning 9 Barer och serveringsdiskar 10 Tillgänglighet 11 Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Förord Denna skrift är till för dig som vill öppna uteservering i anslutning till café eller restaurang. Här finner du tips och idéer och inspirationsbilder från andra städer till hur din uteservering kan utformas. Dessutom de krav som kommunen ställer för att du ska få använda allmän mark för serveringen. Riktlinjerna gäller för Borlänges stadskärna men de kan också vara vägledande för andra stadsdelar i kommunen. Där kan dock en friare syn på estetisk utformning accepteras. Målsättningen är att Borlänge ska vara en vacker och trivsam stad och att stadens uteserveringar ska bidra till detta. Uteserveringarna ska inte avskärma sig med golv, väggar och fasta tak utan finnas till på gatans villkor. Vår målsättning är därför att få uteserveringar med så lite fasta anordningar som möjligt. Riktlinjerna har framställts i samarbete mellan kommunens byggoch kartkontor, Borlänge Energi Stadsmiljö och Borlänge Centrumförening. I den paragraf i plan- och bygglagen som trädde i kraft den 1 juli 2001 om enkelt avhjälpta hinder, står att i byggnader och på allmänna platser dit allmänheten har tillträde skall enkelt avhjälpta hinder undanröjas. Avsnittet om tillgänglighet beskriver hur man ska möjliggöra för personer med någon form av funktionsnedsättning att använda uteserveringen. Riktlinjerna för uteserveringar gäller icke bygglovspliktiga uteserveringar runt om i hela kommunen. Borlänge kommuns avsikt är att denna typ av uteserveringar skall förordas. De uteserveringar som kräver bygglov kommer att hanteras mycket restriktivt. Bygg- och kartkontoret, Borlänge kommun Borlänge Energi Stadsmiljö Borlänge Centrumförening 3

4 Varför riktlinjer? Uteserveringar är ett mycket välkommet inslag i vår gatumiljö under årets varmare månader och de bidrar starkt till att göra stadskärnan levande. Mysiga, inbjudande uteserveringar berikar hela stadsmiljön och gör Borlänge till en attraktiv stad för både kommuninvånare och besökare. Uteserveringarnas utformning har dock en mycket stor betydelse för hela stadsmiljön och därför ställer kommunen vissa krav på deras form och funktion. Det gäller allt från de möbler som används till hur uteserveringarna utformas. Genom att ställa höga krav på utformning av uteserveringarna bidrar dessa till att försköna staden ytterligare. Dessa råd och riktlinjer gäller först och främst uteserveringar på trottoarer och gågator där uteserveringen kan anordnas i direkt anslutning till fasader. Torget måste behandlas annorlunda, utifrån de förutsättningar som råder på den enskilda platsen. Att Borlänge kommun ställer krav på hur den allmänna platsen används är inget som gör vår stad unik. Liknande riktlinjer finns idag i stort sett i varenda stad i landet och i en europeisk jämförelse är Sverige försiktig när det gäller styrning. Uteserveringar är ett välkommet inslag under de varmare månaderna. För att de ska bidra extra positivt till stadsbilden ställs vissa krav på färg och funktion. 4

5 Riktlinjer Uteserveringen ska ligga längs med fasaden till restaurangen. Staket, markiser och parasoller får förses med restaurangens logga. Reklambudskap är inte tillåtet. Sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar, de får enbart fästas längs fasaden. Markiser ska fästas längs fasaden utan stödben eller sidoväggar. Uthängande markis måste ha en minimihöjd på 2.3m Uteserveringarnas staket får inte vara lägre än 90 cm och högre än 1,10 m. Staket, markiser och parasoller får inte förses med reklambudskap. Restaurangens logga är godkänd. Min 2.3m Uteserveringarnas möbler skall placeras direkt på marken. Vit färg ska undvikas helt på uteserveringens möbler och plastmöbler av enklast sort tillåts inte. Huvudregeln är att uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till restaurangen. Kommunens handläggare för markupplåtelse kan ge förhandsbesked om var på gatumarken serveringar får placeras. Olika principer gäller på olika platser beroende på hur gatan är utformad m Staket: Enkla med genomsikt, höjd cm. Min 1m Entrén ska vara minst 1m bred. Öppningarna ska ge synskadade viss riktningsledning. Inga gatupratare utanför serveringen. Min 1.5m alt. 3m Fri yta ska vara minst 1.5m på trottoar och 3.0m på gågata. Möblerna ska vara av bra kvalitet och hållas rena. Smide, metall eller trä är exempel på bra material. Möblerna ska placeras direkt på marken. Uteservering som ansluts direkt till fasad får vara lika lång som restaurangen inne i lokalen, om det inte är olämpligt ur trafik- eller framkomlighetssynpunkt. Uteserveringen kan göras större men då krävs berörd butiksägarens särskilda skriftliga tillstånd. Det åligger även anordnaren att skriftligt underrätta närmaste butiksgranne på ömse sida om uteserveringen om tidpunkt och utseende av uteserveringen. Lämpligt är även att denne butiksgranne skriver ett skriftligt godkännande som anordnaren bifogar ansökan. Minsta fria gångbanemått utanför uteserveringen ska vara minst 1.5 m och 3 meter på gågata. Hänsyn måste dock tas till träd, belysningsstolpar och eventuella skyltar som står i vägen. Räddningsvägar får ej blockeras. Renhållning/städning sköts av sökanden på ansökt yta samt 1 m utanför avgränsningen/staketet. Inga gatupratare får ställas utanför staketet, lämpligen fästes menyn plant på staketet, eller på restaurangens fasad. Gatupratare kräver särskilt tillstånd från polisen. Ingen åverkan på markbeläggning eller vegetation får göras utan tillåtelse från Borlänge Energi, Stadsmiljö. Uteserveringar får förekomma under perioden 15 april 15 oktober. 5

6 Uteserveringens tak Borlänges uteserveringar skall vara öppna och uppfattas som en del av gaturummet. Därför förordas lätta och fria former av tak över serveringarna med parasoller och fritt hängande markiser i vitt/naturvitt, svart eller anpassat till fasadens färger eller företagets profilfärger. Parasoller ger det lättaste och rörligaste intrycket. Parasoller får inte placeras på ett sådant sätt att delar av parasollen hamnar utanför uteserveringsytan. Markiser får inte ha stödben som vilar på marken, uteserveringen upplevs då som en del av fastigheten. Målet med stadens uteserveringar är att de ska vara en del av gaturummet. Vi rekommenderar markiser som kan fällas in och ut beroende på väderlek. De ska inordnas i fasaden och ha en höjd och längd om harmonierar med huset. De ska hänga löst och gaveln ska vara öppen, då får de en lättare karaktär. Markisen får inte placeras för högt på fasaden och aldrig lägre än 2,30 m över trottoar. Ju kortare en markis är, desto lättare blir placeringen på fasaden rätt. En utskjutande markis kan ställa till problem, inte bara för förbipasserande, utan också stå som hinder för brandbilar. Är uteserveringens yta stor kan markisen närmast byggnaden kombineras med lösa parasoller längre ut på trottoaren. Varumärkesreklam på parasoller och markiser tillåts inte. Restaurangens logga eller namn får förekomma. Överst t h: Markiser ska fästas längs fasaden utan stödben. Nederst t h: Parasoller ger det lättaste och rörligaste intrycket. 6

7 Uteserveringens golv Uteserveringen skall vara en del av gatan och finnas på plats på gatans villkor. Av den anledningen skall möblerna placeras direkt på marken. Ju mindre fasta anordningar som används, desto bättre. Upphöjda trägolv, trätrallar och plastmattor är helt främmande inslag i stadsmiljön. De upphöjda trägolven är dessutom ett hinder för funktionshindrade, då de ofta innebär en nivåskillnad som är svår att forcera för de med nedsatt rörelseförmåga. Där det är stora nivåskillnader eller ojämnheter kan det ibland, undantagsvis, vara nödvändigt med ett trädäck men detta ska då vara så lågt som möjligt. Uteserveringen ska vara så enkel som möjligt för att vara en del av gatan. Möblerna ska placeras direkt på marken. Om det är stora nivåskillnader eller ojämnheter kan trädäck tillåtas, men det ska då vara så lågt som möjligt. 7

8 Uteserveringens möbler Välj stolar och bord som passar in i stadsmiljön. Plastmöbler av enklast och billigast sort godkänns inte. Möbler i smide, metall eller trä passar bättre och givetvis skall möblerna vara anpassade till att stå utomhus och vara hela och rena. När du väljer möbler till din uteservering, tänk på att alla skall känna sig välkomna! Fasta bänkar och bord gör det svårt för en rullstolsburen att använda uteserveringen. Beroende på typ av funktionsnedsättning kan det finnas olika behov när det gäller stolars utformning. Till exempel behöver muskelsvaga personer ha ett armstöd för att kunna resa sig medan överviktiga vill ha en stol utan armstöd. Det bör därför finnas stolar både med och utan armstöd på uteserveringen. Vit färg på möbler ska undvikas då färgen ställer till problem för personer med synskador. Ovan: Möbler ska hållas hela och rena. Här av rottingliknande material. Överst t h: Enkla trästolar kan också passa in i miljön. Nederst t h: Även gedigna plastmöbler kan accepteras. 8

9 Uteserveringens avgränsningar För att underlätta framkomligheten och inte få uteserveringen att stå i vägen ska uteserveringen ha en tydlig inramning med staket. Även polisen och tillståndsenheten för alkohol kan kräva avgränsningar av trafiksäkerhetsskäl eller ur ordningssynpunkt. Det ställs även krav på avgränsningen vad gäller utformningen. Staketen ska vara så enkla som möjligt och får aldrig förses med reklam. Materialen i Borlänge ska vara enkla och rejäla, helst, med genomsikt. Tryckimpregnerade trästaket får inte förekomma. Färgen bör vara svart. Annan färgsättning kan diskuteras. När staketen skall placeras på trottoarer och torg får de inte borras fast i gatstenar och i betongplattor utan tillstånd från Borlänge Energi Stadsmiljö. I stället ska staketen vila löst ovanpå underlaget. Tyvärr utsätts ofta staketen för klotter. Att omsorgsfullt sköta uteserveringen genom att exempelvis ta bort klotter och vattna blommor, är givetvis restaurangägarens ansvar. Är ni flera som vill anordna uteserveringar intill varandra vill vi att ni samarbetar så att det blir enhetliga staket, färger och möbeltyper. Ovan: Staketen ska vara cm höga. Överst t h: Staketen ska vara enkla av rejäla material, gärna med genomsikt. Nederst t h: Serveringens logga får förekomma på staket mm, men inte reklam. 9

10 Barer och serveringsdiskar Då uteserveringen är stor kan tillstånd ges även för en bar eller serveringsdisk i uteserveringsytan. Baren fungerar då som en mellanlagringsstation för matvaror, där kan också drycker säljas och porslin hämtas. Utseendekrav finns även för hur barer skall se ut. Barerna skall inte uppfattas som byggnader. Ovanför bardiskens höjd ska de vara genomsiktliga även när baren är stängd. Detta för att de inte ska skymma och blockera siktstråk och dominera gatorna och torget. Eventuellt tak skall ha känslan av att vara fritt hängande och vara utfört av någon form av lätt karaktär såsom markistyg. Inga väggar tillåts för att hålla upp taket. Barerna skall utformas på estetiskt tilltalande sätt så att de överensstämmer med den övriga uteserveringen. Reklam på barer tillåts inte. Ansökan för uteservering med bar skall innehålla en beskrivning på barens utseende med plan och fasadritning. Barer och serveringsdiskar ska utföras så att de passar in i miljön och inte upplevs som en byggnad. 10

11 Tillgänglighet Plan- och bygglagen från 2001 innehåller skärpta krav vad gäller tillgänglighet i det offentliga rummet. Alla enkelt avhjälpta hinder skulle fr.o.m 2010 vara eliminerade enligt den lag som är beslutad. Vad gäller stadens uteserveringar skall följande aspekter iakttagas då en uteservering planeras. Avskärmning/staket skall alltid finnas runt uteserveringen med en tydlig avskärmning nertill, för att synskadade ska kunna känna av ytan och inte riskera att gå in i den. Fasta bänkar och bord gör det svårt för en rullstolsburen att använda uteserveringen. Olika grupper av funktionshindrade har olika krav på stolar. En uteservering bör därför ha såväl stolar med armstöd som stolar utan armstöd. Vit färg på möbler är olämplig då färgen bländar för den som är synskadad. Avgränsningen och öppningar till uteserveringen ska vara utformade så att den synskadade får viss riktningeledning och kan passera utanför. Entrén till uteserveringen ska vara minst 1 m för att den som är rörelsehindrad lätt ska komma in. Avståndet mellan bordens ben måste vara så stort att det möjliggör för rullstolsburen att komma intill bordet. Avståndet mellan bordsben bör vara minst 0,8 m eller att bordsskivan sticker ut 0,6 m på kortsidan. Höjden på borden bör vara 0,7-0,85 m. Minst 15cm Högst 5cm Staket och blomlådor ska utföras med en sarg eller tydlig liggare längst ner, så att den synskadade kan känna föremålet med käppen. Uthängande markiser måste ha en minimihöjd på 2,3 m. Marschaller är olämpliga då de utgör risk för synskadade. 1,20m 1,20m Uteserveringens golv ska ligga i samma nivå som utanförliggande markyta. Fria gångbanemåttet utanför uteserveringen ska vara minst 1,5 m och 3 m med på gågator. 1,20m,0,80m 1,20m 1,10m Minimimått för utrymme för person i rullstol vid matbord. Måtten inkluderar möjlighet att svänga in/ut vid bordet. Höjd på bordet bör vara 0,7-0,85 m. (Bild från Bygg ikapp handikapp, utgiven av Svensk Byggtjänst 2008) 11

12 Råd Uteserveringen är som en teatersalong. Människor vill sitta och titta på dem som går förbi på gatan eller scenen. Kontakten mellan betraktare och gatans skådespel är viktig. Övermöblera inte uteserveringen. För att det ska finnas utrymme att ta sig fram till borden och för att personer med någon form av funktionsnedsättning ska kunna röra sig på uteserveringen, planera med följande riktmärken: 1 sittande person/m 2 och 2,5 stående personer/m 2. Uteserveringens färg och form får inte dominera hus och gata. Låt den inordna sig och bidra till en trevlig stämning. Välj enkla och hållbara material och undvik dominerade färger. Titta på husets fasadindelning, karaktär och färg, anpassa sedan uteserveringens utseende efter detta. Ta till vara platsens förutsättningar i valet av material och utrusning. Uteserveringar på gator och torg ska vara stadsmässiga medan uteserveringar i parker kan ha ett annat uttryck. Uteserveringen ska inordnas i stadsmiljön och bidra till en trevlig stämning där besökaren kan delta i gatulivet. 12

13 Tillståndsansökan Ansökan Socialnämnden måste ha gett tillstånd om alkohol skall serveras på uteserveringarna. Polismyndigheten ger tillstånd att använda allmän platsmark efter att ha fått godkännande från bygg- och kartkontoret, Borlänge kommun samt Borlänge Energi, Stadsmiljö. Innan du söker tillstånd hos polisen är det därför bra om du redan tidigt har kontaktat ansvarig på kommunen för upplåtelsen för att diskutera ditt utformningsförslag med dem. Då kan du också få förtydligande information om vilka regler och rekommendationer som gäller för uteserveringar. Ansökan ska göras på polismyndighetens blankett Ansökan tillstånd ordningslagen som kan hämtas på polisens hemsida under service/blanketter. Blanketten finns även att hämta på polisstationen. När du har fått din ansökan godkänd av Polisen kommer en avgift att tas ut för nyttjande av allmän plats. Avgiften debiteras dig från Borlänge Energi, enligt av kommunen fastställd taxa. Allt som ska fästas i gatumarken kräver tillstånd av Borlänge Energi. När på året? Uteserveringar får förekomma under perioden 15 april 15 oktober. Innan uteserveringen får börja byggas måste ansökan om tillstånd hos polismyndigheten blivit beviljad och erhållits i retur. Ansökan : Förutom ifylld blankett till polisen skall ni bifoga: en skiss där det klart och tydligt framgår var serveringen ska placeras ritning i skala 1:100 som visar uteserveringens utformning bilder på staket och möbler grannens medgivande Tillsammans med din ansökan ska du bifoga en situationsplan eller karta med måttangivelser där det klart och tydligt framgår var uteserveringen ska placeras. Du ska även bifoga skisser eller bilder som visar hur du har tänkt dig staket, möbler, parasoll, blomlådor och ev. annan utrustning. Bifoga till sist också dina intilliggande butikers medgivande. För barer krävs även skalenliga ritningar i plan och fasad, där utformningen redovisas. Rekommenderad skala 1:50. Polisen svarar för att regler efterföljs, samt tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. Ej korrekt ifylld ansökan återsändes och därmed tar det längre tid att erhålla tillståndet. Efter ansökan till Polismyndigheten, så skickas ansökan vidare därifrån till Borlänge Energi, Stadsmiljö och bygg- och kartkontoret, Borlänge kommun för yttrande. Polismyndigheten beslutar sedan i ärendet. Avgifter: Polisens tillstånd 700:- Borlänge Energi, Stadsmiljö, tar ut markhyra 1kr/m 2 och dag Om uteservering anordnas utan polisens tillstånd kommer detta att polisanmälas. 13

14 Bygglov när krävs det? Dessa riktlinjer är en förutsättning för att du ska få ett tillstånd till din uteservering och de är utformade så att ett bygglov inte behövs. Den som trots detta önskar få en avvikande utformning prövad måste söka bygglov hos bygg- och kartkontortet, Borlänge kommun. Följande avsteg från riktlinjerna kräver ett bygglov: icke uppfällbar markis med stödben icke genomsiktlig avgränsning/staket avgränsning/staket som är högre än 1,10 m barer som har väggar högre än 1,10 m Om du är osäker på bygglovsplikten kontakta bygg- och kartkontoret, Borlänge kommun tel Viktiga kontakter Polisen i Dalarna Tillståndsgivning, ansökningar och blankett Besöksadress: Kristineg. 26, Falun Postadress: Polisen i Dalarna, Rättsenheten Box 739, Falun Telefon: E-post: Borlänge Energi Stadsmiljö Frågor om ianspråktagande av offentlig mark Besöksadress: Nygårdsvägen 9 Postadress: Borlänge Energi Box 834, Borlänge Telefon: E-post: Borlänge kommun socialnämnden Tillstånd/tillsyn angående serveringstillstånd Besöksadress: Röda vägen 50 Postadress: Socialnämnden, Borlänge Telefon: E-post: Borlänge kommun miljökontoret För information om livsmedelshantering Besöksadress: Sveagatan 21 Postadress: Miljökontoret, Borlänge Telefon: E-post: Borlänge kommun bygg- och kartkontoret För information om ritningar, bygglov mm Besöksadress: Sveagatan 21 Postadress: Bygg- och kartkontoret, Borlänge Telefon: E-post: 14

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Stadsbyggnadskontoret Gatukontoret riktlinjer för uteserveringar i malmö 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Bakgrund... 3 Malmö stadsmiljöprogram...

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Våren 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014 04 28 69 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Tillstånd och bygglov 4 Policy för utformning, råd och riktlinjer 6

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Oktober 2006 1 Förord Riktlinjer för uteserveringar i Svedala gäller icke-bygglovpliktiga uteserveringar. Kommunens avsikt är att denna typ av uteserveringar

Läs mer

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR REGLER FÖR UTESERVERINGAR Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun Uteserveringspolicy för Hedemora kommun Sida 2(9) HISTORIK Instans Beslut / Händelse Datum Christian Blomberg, Tyréns Skapad 36 verksamheter som kan tänkas vilja Remiss samt informationsmöte 2013-04-30

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och markupplåtelse Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och upplåtelse av offentlig mark i Sotenäs Råd och rekommendationer Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Sotenäs kommun

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Vår gemensamma utemiljö Serveringarna annonserar ibland med uppseendeväckande element som tar överhand och man mister helheten. För att uteserveringarna

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Det har blivit allt populärare att ordna uteserveringar i Örebro. Det är en glädjande utveckling som överensstämmer med

Läs mer

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats . Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Staden ett attraktivt rum en plats för alla Antagna av kommunstyrelsen i Leksands kommun 2015-04-13 Innehållsförteckning Förord... 3 Offentlig plats... 4 Krav

Läs mer

Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, 2015-08-18

Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, 2015-08-18 1 Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, 2015-08-18 Arbetsgrupp Agneta Persson, C4 teknik, avdelningschef Johan Gomér, C4 teknik, Offentliga rummet, enhetschef

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen. UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan

Stadsbyggnadsförvaltningen. UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan Stadsbyggnadsförvaltningen UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan Stadens offentliga platser har stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden är det

Läs mer

uteserveringar på offentlig plats i Täby

uteserveringar på offentlig plats i Täby 2013-06-11 SBN 84/2013-29 POLICY FÖR TÄBY KOMMUN BETRÄFFANDE uteserveringar på offentlig plats i Täby FOTO: OLOF HOLDAR STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se Framtagen av stadsbyggnadskontoret, Täby kommun

Läs mer

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. 2002 -

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102 Författningssamling Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen 2006-04-18, 102 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR PÅ GATOR, TORG OCH ANDRA ALLMÄNNA

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är att Eslövs kommun ska vara en trivsam kommun

Läs mer

Uteserveringsprogram 2013-03-21

Uteserveringsprogram 2013-03-21 Uteserveringsprogram 2013-03-21 Kvarnholmens profil med karaktär och stil 2 Kalmarsundsregionen växer och utvecklas just nu befinner vi oss mitt i ett starkt skede av positiva förändringar för hela kuststaden

Läs mer

Rätt skylt på rätt plats

Rätt skylt på rätt plats Rätt skylt på rätt plats Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sundbybergs stad Antaget av... Innehåll Skyltning i Sundbyberg 3 Rätt skylt på rätt plats 4 Placering 5 Utformning 6 Skyltexempel 7 Skyltar

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna Råd och riktlinjer för uteserveringar På offentlig plats inom Arboga stadskärna Antagen av Tekniska nämnden 2007-02-27 Tillägg och ändringar 2012 Projekt- och trafikavdelningen Innehåll Allmän inledning

Läs mer

Fråga oss dekal räkning

Fråga oss dekal räkning Du använder stadens mark för din uteservering. För att få göra det ska du följa villkoren här. Villkoren finns för att: alla ska kunna använda gator, trottoarer och torg på bästa sätt, även personer som

Läs mer

Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning

Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning Servera ute Uteserveringar är en viktig del av stadslivet i Umeå. Staden blir levande när människor umgås utomhus och du

Läs mer

Villkor för uteserveringar

Villkor för uteserveringar Villkor för uteserveringar Villkorsbilaga US 2015 Innehållsförteckning Du får inte bygga golv 2 Avgränsning (staket) 2 Allt ska få plats innanför avgränsningen 2 Rullstolar ska kunna komma in 3 Nödutgångar

Läs mer

Uteserveringar POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 Reviderad av tekniska nämnden 2015-02-12 14

Uteserveringar POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 Reviderad av tekniska nämnden 2015-02-12 14 POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR Uteserveringar RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 Reviderad av tekniska nämnden 2015-02-12 14 1 Uteserveringar är en del av

Läs mer

Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter

Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter Uteserveringar Sommartid blomstrar folklivet och man sitter gärna ute och äter eller dricker en kaffe. Uteserveringar lockar

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Gäller från och med 2017 KUNGSBACKA KOMMUN. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Gäller från och med 2017 KUNGSBACKA KOMMUN. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad Gäller från och med 2017 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 KUNGSBACKA KOMMUN Avtal och tillstånd Tillstånd för nyttjande av offentlig plats Varje år ska du söka

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerås

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerås Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerås Uteserveringar är en del av staden Under sommarhalvåret förändras Västerås gatuliv. Det stora antalet uteserveringar bidrar till att Västerås blir en levande

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:

Riktlinjer för uteserveringar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Riktlinjer för uteserveringar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Förord Uteserveringar har blivit ett allt vanligare inslag i vår bymiljö. Vår nya möteskultur innebär att fler och

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Uteserveringar. Antagen av tekniska nämnden

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Uteserveringar. Antagen av tekniska nämnden POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR Uteserveringar Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 1 Uteserveringar är en del av staden Uteserveringar har blivit ett allt vanligare inslag i vår stadsmiljö. Vår

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2016 INNEHÅLL Inledning... Syfte... Karaktär för fasadskyltar... Tillgänglighet... Traiksäkerhet... Brandskydd... Tillstånd Allmän plats... Bygglov... Markupplåtelse... Offentlig

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Policy för uteserveringar i Strömstad

Policy för uteserveringar i Strömstad Miljö- och byggförvaltningen Policy för uteserveringar 1 (6) 2008-01-15 Dnr: MBN/2005-0307 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-28, 24. Reviderad av Kommunfullmäktige 2012-03-22 41. Policy för uteserveringar

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelser 2(7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Lagar och bestämmelser...

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Trelleborg 2014.05.30 Trelleborg Citysamverkans Förslag till uteserveringspolicy i Trelleborg 2015 Varför behövs en policy och riktlinjer?

Trelleborg 2014.05.30 Trelleborg Citysamverkans Förslag till uteserveringspolicy i Trelleborg 2015 Varför behövs en policy och riktlinjer? Trelleborg 2014.05.30 Trelleborg Citysamverkans Förslag till uteserveringspolicy i Trelleborg 2015 Trelleborg Citysamverkan är ett samverkansorgan för Trelleborgs kommun, Fastighetsägare, Handelsklubben

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Inledning.... 3 1 Lagar och bestämmelser.. 3 2 Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning etc.... 4 3 Byggskyltar. 4 4 Containrar... 4 5 Reklam....

Läs mer

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll i datum enlingt ÅÅÅÅ]" ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Kungsbacka kommun. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Kungsbacka kommun. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Kungsbacka kommun Uteserveringar i Kungsbacka Uteserveringar är ett välkommet inslag i Kungsbacka. Både på sommaren och vintern

Läs mer

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus.

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus. 1 BAKGRUND Våra stadskärnor utsätts för en allt hårdare konkurrens från externa shoppingcentra. Malmö är inget undantag. Hotet om ett utarmat city är påtagligt och skrämmande. En levande stadskärna är

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR I OLOFSTRÖMS KOMMUN Vad säger lagen? I de flesta fall placeras uteserveringar på gator och torg, vilket är offentliga platser. Användningen av offentliga platser regleras

Läs mer

15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/

15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (29) 2015-06-15 Ks 15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/216-260 Västerviks kommun har sedan 1992 råd och riktlinjer för uteserveringar

Läs mer

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Sundbybergs Koloniträdgårdsförening Box 1071 Januari 2010 172 22 Sundbyberg Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Bygga nytt, ändra, bygga om. Generellt krävs tillstånd från styrelsen för

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 2 Typritning skyltar i centrummiljön Upprättat av Hjo

Läs mer

Antagen av Byggnadsnämnden 2015-04-29. Riktlinjer för uteserveringar i Varbergs innerstad

Antagen av Byggnadsnämnden 2015-04-29. Riktlinjer för uteserveringar i Varbergs innerstad Antagen av Byggnadsnämnden 2015-04-29 Riktlinjer för uteserveringar i Varbergs innerstad Varbergs unika stadskärna Varberg fick sin nuvarande placering på 1600-talet, då staten, efter det att en omfattande

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Gatukontoret Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö 2016-12-14 Innehållsförteckning Uteserveringar i Malmö- Introduktion...3 Placering och storlek...4 Inramning...6 Möblering...8

Läs mer

Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats

Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats Handbok för tillfälliga upplåtelser av offentlig plats Till dig som vill sätta upp reklam, en container, ha en uteservering utanför din restaurang eller på annat sätt använda allmän plats Innehållsförteckning

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen. Dessa

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet.

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet. Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet. För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator är vår erfarenhet att tidigare metod med blomlådor och senare med trafiköar i betong åstadkommer en fartdämpning som

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Växjö Centrum.

Riktlinjer för uteserveringar i Växjö Centrum. Riktlinjer för uteserveringar i Växjö Centrum. Antagen av Tekniska Nämnden 2012-06-18. Förord Vår målsättning är att Växjö skall bestå av vackra, trygga och tillgängliga miljöer att leva och vistas i för

Läs mer

Uteserveringar i Ljungby kommun

Uteserveringar i Ljungby kommun www.ljungby.se Uteserveringar i Ljungby kommun Kaffehuset Gäller från: 2013-01-01 Gäller för: Uteserveringar i Ljungby kommun Fastställd av: Teknisk chef Utarbetad av: Planeringsavdelningen Revideras senast:

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi vill gärna se Göteborg som ett stort hushåll, där många olika familjer lever tillsammans. Precis som i ett hushåll

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Antagen/godkänd/fastställd av kommunfullmäktige 2008-06-16 45 Lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun 2008-06-16 Sidan 1 Innehållsförteckning Föreskrifternas

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning Gemensam miljö Stadens offentliga platser har mycket stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden

Läs mer

Uteliv i Gävle. Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark

Uteliv i Gävle. Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteliv i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Upplaga 300 ex Tryckort Gävle feb 08 Produktion Katarina Mårtensson Illustrationer Svante Ahlsén, Illustrator Det har

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EKSJÖ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EKSJÖ KOMMUN Nr 1-2014 Ersätter nr 2-2013 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1995-10-26, 189 Reviderad 2013-11-28, 213 (avser 3, 9, 10, 13, 15, 17 ) Reviderad 2014-02-27,

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Policy för papperskorgar & askkoppar

Policy för papperskorgar & askkoppar Policy för papperskorgar & askkoppar Rapport 03-3 m. tillägg 05-7 Förord Materialet till denna rapport har tagits fram av Charlotte Horgby och bearbetats och slutförts av Anna Olsson, Parkoch naturförvaltningen.

Läs mer

Råd och riktlinjer. För uteserveringar, varustånd och trottoarskyltar. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2016, 24

Råd och riktlinjer. För uteserveringar, varustånd och trottoarskyltar. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2016, 24 Råd och riktlinjer För uteserveringar, varustånd och trottoarskyltar Antagen av samhällsbyggnadsnämnden den 10 mars 2016, 24 Uteserveringar och varustånd bidrar ll e levande Kumla och har stor betydelse

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 Författningssamling Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 RIKTLINJER FÖR ALTANER, UTEPLATSER OCH BALKONGER Ibland kan det vara svårt

Läs mer

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande.

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Sid 1(5) 2004 Bilaga B5 Stockholmsställningen Reviderad 2005-12-02 Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Dnr: Sida: 1 (5) Datum: 2009-11-11 Bilaga: Kommunal författningssamling - Lokala ordningsföreskrifter för Mariestads kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 18 mars 1996 och reviderade den 17 september

Läs mer

Antagen av Byggnadsnämnden Riktlinjer för serveringar med tidsbegränsade bygglov i Varbergs Innerstad

Antagen av Byggnadsnämnden Riktlinjer för serveringar med tidsbegränsade bygglov i Varbergs Innerstad Antagen av Byggnadsnämnden 2016-03-03 Riktlinjer för serveringar med tidsbegränsade bygglov i Varbergs Innerstad 1 Uteserveringar i Varbergs innerstad Bakgrund: Uteserveringar är ett populärt och trevligt

Läs mer

Uteserveringar ETT SAMARBETE MELLAN HELSINGBORGS STAD CITYSAMVERKAN POLISMYNDIGHETEN

Uteserveringar ETT SAMARBETE MELLAN HELSINGBORGS STAD CITYSAMVERKAN POLISMYNDIGHETEN 1 Uteserveringar Information om ansökan och utformning 2014 ETT SAMARBETE MELLAN HELSINGBORGS STAD CITYSAMVERKAN POLISMYNDIGHETEN 2 SERVERA UTE Uteserveringarna är en viktig del av stadslivet i Helsingborg.

Läs mer

UTESERVERINGAR I UPPSALA

UTESERVERINGAR I UPPSALA UTESERVERINGAR I UPPSALA Uteserveringar är ett uppskattat inslag i Uppsalas stadsmiljö då de bidrar till en attraktiv stadskärna med många mötesplatser. STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Foto: Dan Pettersson/Carl-Johan

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar och kiosker i Falu kommun och reklam- och varuställ samt utsmyckning utanför butiker i Falu centrum.

Riktlinjer för uteserveringar och kiosker i Falu kommun och reklam- och varuställ samt utsmyckning utanför butiker i Falu centrum. 1 För uteservering och kiosk samt uppställning av reklamställ och varuställ krävs enligt ordningslagen Polisens tillstånd. UTESERVERINGAR MM ÄR EN DEL AV STADEN Dessa riktlinjer är framtagna för att ge

Läs mer

BESTÄMMELSER OM NYTTJANDE AV ALLMÄN PLATS

BESTÄMMELSER OM NYTTJANDE AV ALLMÄN PLATS UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM NYTTJANDE AV ALLMÄN PLATS Antagna av tekniska nämnden den 24 januari 2013, 17 och reviderade av samhällsbyggnadsnämnden 16 april 2015, 149 Bestämmelser om nyttjande av allmän

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde ÄLVSBYNS KOMMUN 1(6) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Beslutade av kommunfullmäktige den 26 februari 1996, KF 24 Reviderade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, KF 75 Reviderade av kommunfullmäktige den

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats 1 (15) Anvisningar och riktlinjer vid användande av offentlig plats Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 35) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer m.fl. Giltig fr.o.m.:

Läs mer

Uteserveringspolicy i Kristinehamns kommun

Uteserveringspolicy i Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund 0550-85865 monica.soderlund@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Uteserveringspolicy i Kristinehamns kommun Sammanfattning Tekniska nämnden

Läs mer

Göteborgs uteserveringar Råd och regler

Göteborgs uteserveringar Råd och regler Göteborgs uteserveringar Råd och regler Råd och regler för uteserveringar. En skrift sammanställd av stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, Göteborgs Stad Social resursförvaltning. Göteborgs uteserveringar

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Föreskrifter Diarienummer: KS 2015/1690 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/handläggare Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter Lokala ordningsföreskrifter Antaget av kommunfullmäktige 27 februari att gälla fr.o.m 1 april 2012 Lokala ordningsföreskrifter har antagits av kommunfullmäktige i Ovanåkers, med syfte att säkerställa den

Läs mer

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun Ljusdals Kommun Skyltprogram Råd och riktlinjer Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun ljusdal.se En gång i tiden var Ljusdal känt för sina fina skyltar i neon. Flera av dessa finns faktiskt

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter 1 Lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun Beslutade av kommunfullmäktige. Reviderad den 28 maj 2009 115. Karlskrona kommun föreskriver följande med stöd av

Läs mer

3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan.

3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan. 3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan. 3. Skiss i skala 1:1000. Visar bron när den är öppnad för båttrafik. Flytbryggor

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Beslutade av kommunfullmäktige 2013-10-28, 76 Gällande från 2014-01-01 Diarienummer 421/10-003 - 1 - Sidhänvis- Innehållsförteckning ning Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3.1 Balkonger - allmänna regler Till varje lägenhet på övre våningen i bostadsområdet finns balkong. En balkong kan utnyttjas på många trevliga sätt men innebär också att man

Läs mer

Schaktning, grävning m.m. Störande buller Containrar och andra anordningar Markiser, flaggor, skyltar, affischering, reklam m.m. Högtalarutsändning

Schaktning, grävning m.m. Störande buller Containrar och andra anordningar Markiser, flaggor, skyltar, affischering, reklam m.m. Högtalarutsändning ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER I HÄRRYDA KOMMUN Härryda kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter

Läs mer

VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV?

VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV? VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV? För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början. Följande handlingar

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER för uteserveringar i Västerviks kommun

RÅD OCH RIKTLINJER för uteserveringar i Västerviks kommun RÅD OCH RIKTLINJER för uteserveringar i Västerviks kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-06 55 Framtagna av Tekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden och Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd

Läs mer