Experiment manual... Baksidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Experiment manual... Baksidan"

Transkript

1

2 Introduktion Experiment katalog Experimentindex Magnetism Elektricitet Elektricitet Elektricitet Säkerhet med elektrisk ström Tre -fas ström Elektronik Magnetisk Tavel -Optik Apparatsats Förvaringsboxar Experimenttavla på hjul, två -färgad Stativmaterial Sats Magnetism Sats Elektricitet Sats Säkerhet Sats Tre -fas elektricitet Sats Elektronik Sats Strömförsörjning mätinstrument MBI-Laddningsbart batteri 6V/10Ah P3120-1B MBI-Nättransformator, magnetisk P3120-1N MBI-DC-omvandlare P3120-1B MBI-AC-omvandlare P3120-1W MBI-3-fas omvandlare P3120-3D MBI-Funktionsgenerator P3120-1G Universalmultimeter I, magnetisk DE MBI-Panelmeter DE722-1P MBI-Ohmmeter DE722-1O MBI-Mikrovoltmeter DE722-1V MBI-Teslameter DE722-1M MBI-Termometer DE722-1T MBI-Stoppur, digitalt DE722-1W Elektriska tillbehör Magnetisk Tavel -Optik Materialförteckning - Experiment Magnetism Elektricitet Elektricitet Elektricitet Säkerhet med elektrisk ström Tre -fas ström Omslag Elektronik (se sidan 101) Magnetisk Tavel Optik (se sidan 118) Experiment manual Baksidan Experiment och apparatkatalog utgåva 2002

3 TAVLA och STATIVMATERIALSYSTEM Montera komponenter som lampsocklar, brytare, strömförsörjning, mätinstrument m.m. direkt på tavlan och anslut de gula kopplingskablarna av säkerhetstyp. Även stativmaterialet monteras direkt på tavlan. Detta är möjligt tack vare de mycket kraftiga neodymmagneterna. Om du föredrar att utföra experimenten på ett demonstrationsbord, eller i labbet istället för att göra det på whiteboardtavlan, så finns det en grönfärgad stativmaterialsats med en grön-vit tavla. Den vita sidan används för optikexperiment. Stativmaterialsatsen och de magnetiska skenorna ger oräkneliga möjligheter till vertikala och horisontella experimentuppkopplingar. 1

4 Varför är färgen grön därför att? Tavlorna i klassrummen är ofta gröna Kretssymboler och komponenter skall synas tydligt. Vitt eller gult framträder och syns bra mot den gröna bakgrunden. Stativmaterial och monteringsmaterial inte skall framträda. Detta är anledningen till att de speciella aluminiumprofilerna är pulverlackerade i grönt. Mätvärdena skall synas, inte mätinstrumentets design. Naturlig storlek av blocken: ca. 160 x 120 x 45 mm ABS-plast DE720-2A Magnetiska Block för Demonstration, - lamphållare E10, magnetisk 2

5 Snabb och enkel montering av fysikexperimenten i klassrummet. Enkel och intelligent uppbyggnad av experimenten. Ledningsbanor skall synas klart och tydligt. Stativmaterial och tillbehör får inte ta uppmärksamheten från det väsentliga. Alla delar måste vara tillförlitliga och uppfylla gällande säkerhetskrav. E 70 Blybatteri uppfyller dessa krav och hjälper dig att framföra experiment i klassrummet. E 119 Serielindad elektrisk motor enkelt snabbt säkert Tavla - grön sida Tavla vit sida E 117 Enkel elektrisk motor med 2-pols rotor Bordsmontering 3

6 MBD-ON-OFF brytare Motor med växellåda Värmespiral Alla instrument och tillbehör är gjorda för anslutning med säkerhetskablar. Reläkontakt E 185 Modell av en båglampa enkelt snabbt säkert 4

7 Experiment katalog enkelt snabbt säkert 5

8 MAGNETISM Experimentindex MAG 01 MAG 02 MAG 03 MAG 04 MAG 05 MAG 06 MAG 07 MAG 08 MAG 09 MAG 10 Magneten som kompass Magnetens poler Magnetiska- och ickemagnetiska föremål Avskärmning av magnetfält Attraktion och repulsion (växelverkan) mellan magneter Magnetit Magnetisk kraft Växelverkan mellan magneter och järn Molekulär magnet, skapa en permanentmagnet Delning av en permanentmagnet ELEKTRICITET 1 Grundläggande ellära, ledare- och icke-ledare MAG 11 MAG 12 MAG 13 MAG 14 MAG 15 MAG 16 MAG 17 MAG 18 Avmagnetisering av en permanentmagnet Magnetiska fält - fältlinjemönster Magnetfält kring en stavmagnet Studie av magnetfält runt magneter Magnetisk influens av järn och stål Effekten av magnetfältet på två hängande järnstänger Jordens magnetfält missvisning och lutning Ferro-, para- och diamagnetism E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 E 11 Elektrisk krets Två-läges omkopplare Växelkontakt, (trappomkopplare) Test av ledare- och ickeledare Spänningsmätning Spänningskälla vid seriekoppling Spänningskälla vid parallellkoppling Spänningsmätning Spänningsmätning över glödlampa Strömmätning Spänningskälla i seriekopplingkortslutning E 12 Spänningskälla i parallellkopplingkortslutning E 13 Spänning och strömmätning E 14 Spänningskälla i parallellkoppling - mätning av strömstyrka E 15 Ledande och ickeledande vätskor E 16 Ledningsförmåga i gas E 17 Människokroppen som elektrisk ledare E 18 Människokroppen som elektrisk ledare i kontakt med vatten E 19 Sluten strömkrets genom jordning Elektrisk resistans E20 Ohm'sLag E 21 Tillämpning av Ohm's Lag E 22 Mätning av resistans med en ohmmeter E 23 Resistansen i en tråd E 24 Trådens specifika resistans E 25 Järntråd är inte ett motstånd E 26 Järntråd som PTC-motstånd E 27 En glödlampa som PTC-motstånd E 28 Seriekoppling av motstånd E 29 Parallellkoppling av motstånd E 30 Resistans i en sammansatt krets E 31 Spänningsdelare E 32 Variabel resistans E 33 Modell av en potentiometer E 34 Skjutmotstånd med variable resistans E 35 E 36 E 37 E 38 E 39 E 40 E 41 E 42 E 43 E 44 E 45 E 46 E 47 Skjutmotstånd som en variabel potentiometer Reglering av ljus med potentiometer Modell av en fader Obelastad potentiometer Belastad potentiometer Parallellkoppling av glödlampor Seriekoppling av glödlampor Voltmeterns inre resistans Amperemeterns inre resistans Spänningskällans inre resistans Utökning av mätområdet på en voltmeter Utökning av mätområdet på en amperemeter Wheatstone's bryggkoppling Värmeeffekt av elektrisk ström värmeenergi från elektrisk energi E 48 E 49 E 50 E 51 E 52 Elektrisk energi omvandlad till termisk energi (värme) Värmeutvecklingens beroende av trådens tjocklek Kortslutning är en brandrisk Säkringar förhindrar brandrisk Uppvärmning av en glödtråd E 53 Överbelastning orsakar brandrisk säkring E 54 Modell av ett varmtrådsinstrument E 55 Modell av en bimetallsäkring E 56 Bimetalltermostat E 57 Modell av ett brandlarm med bimetall E 58 Principen av ett termoelement

9 Arbete och effekt E 59 E 60 E 61 E 62 Effekt och energi av elektrisk ström Elmotorns effekt Modell av en vattenkokare (elektriskt arbete) Värmestrålning och ström Kemisk effekt av elektrisk ström - elektrokemi E 66 E 67 E68 E 69 Ett elektrokemiskt element Battericell Elektrolys Galvanisering ELEKTRICITET 2 E 63 E 64 E 65 E 70 E 71 E 72 Magnetisk effekt av elektrisk ström - elektromagnetism E 73 E 74 E 75 E 76 E 77 E 78 E 79 E 80 E 81 E 82 Skapande av magnet med hjälp av elektrisk ström Orsteds försök (elektrisk ström skapar ett magnetfält) Mönstret av magnetiska fältlinjer Dynamisk effekt av en flexibel strömförande ledare inom ett inhomogent magnetfält från en stavmagnet Magnetfält i en strömförande spole Bestämning av polerna I en strömförande spole med en permanentmagnet Magnetkraft i en strömförande spole Effekten av magnetisk kraft I en strömförande spole Växelverkan mellan en permanentmagnet och elektromagnet Magnetisk kraft från en strömförande Användning av elektromagnetism E 93 E 94 E 95 E 96 Modell av ett relä, normalt stängd brytare Modell av ett relä, normalt open brytare Modell av ett relä, växlande brytare Wagner's hammare Kinetik energi från elektrisk energi E 100 E 101 E 102 E 103 E 104 E 105 E 106 E 107 E 108 Kraften I en strömförande gungande ledare I ett magnetfält Lorentz kraft - katapult Kraften I en rak strömförande ledare parallellt med ett magnetiskt fält Test av Lorentz kraft I en roterande metallplatta I ett magnetfält Strömförande spole I ett magnetfält rörlig spole Principen för ett vridjärnsinstrument Modell av ett vridjärnsinstrument Modell av ett enkelt mjukjärnsinstrument Modell av en galvanometer E 83 E 84 E 85 E 86 E 87 E 88 E 89 E 90 E 91 E 92 E97 E 98 E 99 E 109 E 110 E 111 E 112 E 113 E 114 E 115 E 116 E 117 E 118 E 119 E 120 Termisk värmeekvivalent av elektricitet Vattenvärde Mekaniskt arbete och kraften Av elektrisk ström Blybatteri En elektrolytisk likriktare Elektrokemisk kedja spole beror på strömstyrkan Magnetisk kraft från en strömförande spole beror på antalet varv Mätning av magnetfält i en strömförande spole Mätning av magnetfält i en strömförande spole som funktion av strömmen Mätning av magnetfält i en strömförande spole som funktion av antalet varv Mätning av magnetfält i en strömförande spole som funktion av spolens längd Principen av en elektromagnet Elektromagnetisk lyftapparat Modell av lyftmagnet Öppning/stängning av krets med hjälp av en stavmagnet Reedrelä ACsummer Elektrisk klocka Modell av magnetisk säkring Krafter mellan parallella strömförande ledare Kraften mellan strömförande spolar Definition av en ampere Strömvåg - kvalitativ Strömvåg - kvantitativ Principen av en elmotor Hur en släpring fungerar Hur en kommutator fungerar Enkel elmotor med 2-polig rotor Enkel elmotor med trumankare Serie-lindad elmotor Shunt-lindad elmotor

10 Elektroakustik E 121 E 122 E 123 E 124 Modell av en kolkornsmikrofon Modell av en telefon Modell av en elektromagnetisk högtalare Hur en elektrodynamisk högtalare fungerar produktion av ljud ELEKTRICITET 3 Elektromagnetisk induction E 128 Inducerad ström E 129 Skapa en inducerad ström i en spole E 130 Växelverkan av en fast spole och en rörlig magnet likaväl som en fast magnet och en rörlig spole E 131 Beroendet av inducerad ström och antalet varv på en spole E 132 Beroendet av inducerad ström och rörelsens hastighet E 133 Beroende mellan inducerad ström och kraft i ett magnetfält E 134 Inducerad ström och shuntning E 135 Energiöverföring och induction E 136 Avskärmning genom kortsluten spole E 137 Ström är inte alltid inducerad E 138 Inducerad ström och spolens effektiva area E 139 Demonstration av jordens magnetfält genom induction E 140 Beroendet av inducerad ström och Magnetfältets frekvens E 141 Inducerad ström är oberoende av spolens area E 142 Beroende av inducerad ström och antalet varv E 143 Lenz's Lag E 144 Lenz's Lag E 145 Stoppad rörelse genom inducerad ström E 146 Induktion av rörelse E 147 Virvelström E 148 Waltenhof pendeln E 149 Virvelströmsbroms E 150 Aragos experiment E 151 Skapa ett roterande fält spaltpolseffekt E 152 Reversera ett roterande fält E 153 Elmätare för AC E 154 Uppvärmning genom virvelström E 155 Elektromagnetisk induktion - periodisk magnetfältsändring E 156 Interaktion av ett roterande magnetfält Och en roterande spole E 157 Växelfältsgenerator med en Energiomvandling E 192 Generator arbete och belastning E 193 En motor driver en generator en generator driver en motor E 194 Överföring av mekanisk energi till elektrisk energi genom lyft av en vikt E 125 Hur en elektrodynamisk mikrofon fungerar E 126 Telekommunikation E 127 Trådlös telekommunikation Elektromagnetiska vågor permanentmagnet som rotor E 158 Cykeldynamo E 159 Hastighetsmätare - modell av en cykelvarvräknare E 160 Enkel växelströmsgenerator E 161 Växelströmsgenerator med en permanentmagnet som stator E 162 Växelströmsgenerator med en elektromagnetisk stator E 163 Växelströmsgenerator, synkron med elektromagnetisk stator E 164 Likströmsgenerator med 2-pols rotor E 165 DC generator under belastning E 166 DC generator med trumrotor E 167 DC generator med elektromagnetisk stator E 168 Självmagnetiserad AC generator E 169 DC motor driver DC generator DC generator driver DC motor E 170 En spole med DC spänning E 171 Avstängning genom självinduktion E 172 Självinduktion vid tillslag av likström E 173 Strömpuls vid till- och frånslag E 174 Bromseffekt genom självinduktion E 175 En spole under AC spänning E 176 AC resistans i en spole E 177 Hur en transformator fungerar E 178 Spänningsomvandling i en obelastad transformator E 179 Spänningsomvandling i en Belastad transformator E 180 Primärström i obelastad - och belastad transformator E 181 Strömmen är också transformerad E 182 Transformator med aluminiumring E 183 Transformator med massiv järnkärna (värmen stiger spänningen sjunker) E 184 Klättergnistor E 185 Modell av en båglampa E 186 Smältning av metalltråd E 187 Punktsvetsning E 188 Modell av en induktionssmältugn E 189 Thomson kanon E 190 Högspänningsöverföring E 191 Modell av en jordfelsbrytare E 195 E 196 Överföring av mekanisk energi till värmeenergi Överföring av elektrisk energi till mekanisk energi

11 SÄKERHET MED ELEKTRISK STRÖM ES 01 Överbelastning och säkring ES 10 ES 02 Kortslutning ES 11 ES 03 Människokroppens resistans ES 12 ES 04 Människokroppen I en strömkrets ES 13 ES 05 Beröring av en kontakt kan vara farligt ES 14 ES 06 Beröring av en apparat kan vara farligt ES 07 Risker med strömförande apparater ES 15 ES 08 Isolation ES 16 ES 09 Skyddstransformator Skyddsjordning Skyddsjordat vägguttag Nackdelar med skyddsjordning Döden I duschen - potentialskillnad Jordfelsbrytare och mätning av läckström till jord Fördelar med jordfelsbrytare Test av jordfelsbrytare TRE-FAS STRÖM DS 01 Tre-fas generator ger tre-fas ström DS 02 Spänningsmätning I tre-fas DS 03 Stjärnkoppling - strömmätning I mittpunktsuttaget DS 04 Delta koppling ELEKTRONIK Halvledarmotstånd EL 1 NTC motstånd EL 2 Modell av en elektrisk termoteter Dioder EL 5 Kiseldiod en elektrisk ventil EL 6 Kiseldiodens spänningsfall Transistorer EL 10 Transistorn som en dubbeldiod (NPN) EL 11 Transistorn som strömbrytare basström möjliggör kollektorström (NPN) EL 12 Transistorn som en förstärkare EL 13 Ljus stänger av larmet EL 14 Potentiometer Kondensatorer EL 21 En kondensator kan lagra energi EL 22 Kondensatorns polaritet och urladdningsströmmen EL 23 Laddning av en kondensator EL 24 Urladdning av en kondensator EL 25 Kondensator levererar basström EL 26 Kondensatorns kapacitans Multivibratorkretsar EL 33 Bistabil multivibrator EL 34 Urladdning av kondensator EL 35 Kondensatorn förhindrar basström Förstärkarkoppling med 2 transistorer EL 38 Resistansen I människokroppen EL 39 Ett transistorsteg kontrollerar ett andra steg DS 05 DS 06 DS 07 DS 08 DS 09 EL 3 EL 4 EL 7 EL 8 EL 9 EL 15 EL 16 EL 17 EL 18 EL 19 EL 20 EL 27 EL 28 EL 29 EL 30 EL 31 EL 32 EL 36 EL 37 EL 40 EL 41 Principen av tre-fas synkronmotor Tre-fas synkronmotor Principen av en tre-fas asynkronmotor Tre-fas asynkronmotor Linjär motor LDR Motstånd Modell av en ljusmätare Diodskydd vid mätning Lysdiod (LED) Lsdiodens framspänningsfall Inbrottslarm med utlösningslina Automatbelysning Ljussensor som larm Brandlarm Modell av elektrisk termometer Överbelastad transistor Timer Kondensatorn stoppar DC ström Kondensatorn i AC ström Halvvågslikriktning Glättning av likriktad ström Bryggkoppling Kondensatorn arbetar ensam Monostabil multivibrator Automatisk mätning av vätskenivå Lögndetektor (Darlingtonkoppling

12 OPTIK Ljusutbredning O 1 O 2 O 3 Reflektion O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 O 11 O 12 Refraktion Ljusets utbredning i en rak linje En ensam ljuskälla ger en skarp skugga Diffust ljus ger otydliga skuggor Reflektionslagen En spegel vrids Vanlig reflektion Diffus reflection av ljus - diffraktion Positionen av en bildpunkt på en plan spegel Skapande av virtuell bild på en plan spegel Konkav spegel som ljussamlare O 19 Refraktion av ljus, kvalitativ O 20 Infallsvinkel och ljusets brytning O 21 Refraktion i rät vinkel Totalreflektion i vatten O 22 Refraktion mot normalen O 23 Beräkning av brytningsindex O 24 Refraktion från normalen Total reflection i glas Linser O 33 O 34 O 35 O 36 O 37 O 38 Ögat O 45 O 46 Refraktion i en konvergent lins Refraktion i en divergent lins Brännpunktens position i en dubbelkonvex lins Brännpunktens position i en Tunn plankonvex lins Brännpunktens position i en tjock plankonvex lins Refraktion i en konvergent- och divergent lins med divergent ljus Ackommodering av ögat Felaktig synbild och dess korrigering - närsynt öga Optiska Instrument O 48 O 49 O 50 Färg O 54 O 55 O 56 O 57 Strålgången i en spegelreflexkamera Strålgången i en bildprojektor Modell av ett förstoringsglas Ljusets färgspektra Spektralfärger kan ej bli ytterligare uppdelade Samling av spektralfärger ger vitt ljus Blandade färger i partiellt spektrum O 4 O 5 O 13 O 14 O 15 O 16 O 17 O 18 O 25 O 26 O 27 O 28 O 29 O 30 O 31 O 32 O39 O 40 O 41 O 42 O 43 O 44 O 47 O 51 O 52 O 53 O 58 O 59 O 60 Förmörkelse av månen (model) Förmörkelse av solen (model) Modell av en strålkastare Ljusets strålgång i en konkav spegel Spegelbild i en konkav spegel Ljusets utbredning i en konvex spegel Ljusets strålgång i en konvex spegel Ljusets strålgång vid bildalstring i konvex spegel Reflektion i en halvcirkelformig kropp Grundprincip för ljusledare Flexibel ljusledare Planparallell platta Ljusbrytning i prisma Total reflektion i prisma Inverteringsprisma Torricelli's prisma Linssystemet Ljusets strålgång i konvergent lins Ljusets strålgång i plankonvex lins Ljusets strålgång i konkav lins Ljusets strålgång vid bildalstring med konvergent lins Ljusets strålgång vid bildalstring med divergent lins Felaktig synbild och dess korrigering - översynt öga Modell av ett mikroskop Modell av ett astronomiskt teleskop Modell av Galileis teleskop Komplementfärger - färgteori Subtraktiv färgblandning Additiv färgblandning

13 MAGNETISM MAG 01 Magneten som kompass 02 Magnetens poler Magnetiska- och ickemagnetiska föremål Avskärmning av magnetfält enkelt snabbt säkert 11

14 MAG MAGNETISM 05 Attraktion och repulsion (växelverkan) mellan magneter Växelverkan av magnet i vridbar hållare Växelverkan av en magnet monterad på räls Växelverkan mellan två magneter i hållare Flytande magnet Den fast monterade magneten attraherar den kedjeupphängda magneten 06 Magnetit 12 enkelt snabbt säkert

15 MAGNETISM MAG 07 Magnetisk kraft 08 Växelverkan mellan magneter och järn 09 Molekulär magnet, skapa en permanentmagnet enkelt snabbt säkert 13

16 MAG MAGNETISM 10 Delning av en permanentmagnet 11 Avmagnetisering av en permanentmagnet Avmagnetisering genom skakning Avmagnetisering genom uppvärmning Försök att attrahera järnnålar och kompassnål Avmagnetisering med hjälp av ett riktat magnetfält 14 enkelt snabbt säkert

17 MAGNETISM MAG 12 Magnetiska fält - fältlinjemönster 13 Magnetfält kring en stavmagnet 14 Studie av magnetfält runt magneter enkelt snabbt säkert 15

18 MAG MAGNETISM Effekten av magnetfältet på två hängande järnstänger 16 Magnetisk influens på järn och stål Ferro-, para- och diamagnetism 17 Jordens magnetfält - missvisning och lutning 16 enkelt snabbt säkert

19 ELEKTRICITET 1 E Elektrisk krets Växelkontakt, (trappomkopplare) 04 Två-läges omkopplare 05 Spänningsmätning Test av ledare- och icke-ledare Spänningskälla vid seriekoppling Spänningskälla vid parallellkoppling enkelt snabbt säkert 17

20 E1 ELEKTRICITET 1 09 Spänningsmätning över glödlampa 08 Spänningsmätning 10 Strömmätning 11 Spänningskälla i seriekoppling - kortslutning 12 Spänningskälla i parallellkoppling - kortslutning 13 Spänning och strömmätning 18 enkelt snabbt säkert

21 ELEKTRICITET 1 E Spänningskälla i parallellkoppling mätning av strömstyrka Ledande och icke-ledande vätskor 17 Människokroppen som elektrisk ledare 16 Ledningsförmåga i gas 18 Människokroppen som elektrisk ledare i kontakt med vatten Sluten strömkrets Tillämpning av 19 genom jordning 20 Ohm's Lag 21 Ohms s Lag enkelt snabbt säkert 19

22 E1 ELEKTRICITET Mätning av resistans med en ohmmeter 24 Resistansen i en tråd Trådens specifika resistans Järntråd är inte Järntråd som 25 ett motstånd 26 PTC-motstånd 27 En glödlampa som PTC-motstånd 28 Seriekoppling av motstånd 20 enkelt snabbt säkert

23 ELEKTRICITET 1 E1 Parallellkoppling av mostånd 29 Mätning av resistans med en ohmmeter 30 Resistans i en sammansatt krets 32 Variabel resistans 31 Spänningsdelare 33 Modell av en potentiometer enkelt snabbt säkert 21

24 E1 34 ELEKTRICITET 1 Skjutmotstånd med variabel resistans Reglering av ljus med potentiometer 36 Skjutmotstånd som en variabel potentiometer Modell av en fader 38 Obelastad potentiometer 22 enkelt snabbt säkert

25 ELEKTRICITET 1 E1 39 Belastad potentiometer 40 Parallellkoppling av glödlampor 42 Voltmeterns inre resistans 41 Seriekoppling av glödlampor 43 Amperemeterns inre resistans enkelt snabbt säkert 23

26 E1 ELEKTRICITET 1 45 Utökning av mätområdet på en voltmeter Spänningskällans 44 inre resistans 46 Utökning av mätområdet på en amperemeter 47 Wheatstone s bryggkoppling 49 Värmeutvecklingens beroende av trådens tjocklek 48 Elektrisk energi omvandlad till termisk energi (värme) Kortslutning är en Säkringar förhindrar 50 brandrisk 51 brandrisk Uppvärmning av en glödtråd enkelt snabbt säkert

27 ELEKTRICITET 1 E1 53 Överbelastning orsakar brandrisk - säkring 54 Modell av ett varmtrådsinstrument 56 Bimetalltermostat Modell av en bimetallsäkring Modell av ett brandlarm med bimetall 58 Principen av ett termoelement 59 Effekt och energi av elektrisk ström enkelt snabbt säkert 25

28 E1 ELEKTRICITET 1 60 Elmotorns effekt 61 Modell av en vattenkokare (elektriskt arbete) 62 Värmestrålning och ström 65 Mekaniskt arbete och kraften av elektrisk ström 63 Termisk värmeekvivalent av elektricitet 64 Vattenvärde 26 enkelt snabbt säkert

29 ELEKTRICITET 1 E1 66 Ett elektrokemiskt element 67 Battericell 68 Elektrolys 71 En elektrolytisk likriktare 72 Elektrokemisk kedja 69 Galvanisering 70 Blybatteri enkelt snabbt säkert 27

30 E2 ELEKTRICITET Skapa en magnet med hjälp av elektrisk ström Orsteds försök (elektrisk ström skapar ett magnetfält) 75 Mönstret av magnetiska fältlinjer 28 enkelt snabbt säkert

31 ELEKTRICITET 2 E2 76 Dynamisk effekt av en flexibel strömförande ledare inom ett inhomogent magnetfält från en stavmagnet 77 Magnetfält i en strömförande spole 78 Bestämning av polerna i en strömförande spole med en permanentmagnet 79 Magnetisk kraft i en strömförande spole enkelt snabbt säkert 29

32 E2 ELEKTRICITET 2 81 Växelverkan mellan en permanentmagnet och elektromagnet 80 Effekten av magnetisk kraft i en strömförande spole 82 Magnetisk kraft från en strömförande spole beror på strömstyrkan 83 Magnetisk kraft från en strömförande spole beror på antalet varv 84 Mätning av magnetfält i en strömförande spole Mätning av magnetfält i en strömförande spole som funktion av strömmen enkelt snabbt säkert

33 ELEKTRICITET 2 E Mätning av magnetfältet i en strömförande spole som funktion av antalet varv 87 Principen av en elektromagnet 89 Mätning av magnetfältet i en strömförande spole som funktion av spolens längd 90 Modell av en lyftmagnet Elektromagnetisk lyftapparat 91 Öppning/stängning av krets med hjälp av en stavmagnet 92 Reedrelä enkelt snabbt säkert 31

34 E2 ELEKTRICITET 2 Modell av ett relä, Modell av ett relä, 93 normalt stängd brytare 94 normalt öppen brytare 95 Modell av ett relä, växlande brytare Wagner's hammare AC summer Elektrisk klocka Modell av magnetisk säkring 32 enkelt snabbt säkert

35 ELEKTRICITET 2 E2 Kraften i en strömförande gungande ledare i ett magnetfält Lorentz kraft - katapult 102 Kraften i en rak strömförande ledare parallellt med ett magnetiskt fält Test av Lorentz kraft i en roterande metallplatta i ett magnetfält Strömförande spole i ett magnetfält - rörlig spole Principen för ett vridjärnsinstrument enkelt snabbt säkert 33

36 E2 ELEKTRICITET Modell av ett vridjärnsinstrument Modell av ett enkelt mjukjärnsinstrument 108 Modell av en galvanometer Krafter mellan parallella strömförande ledare Kraften mellan strömförande spolar 34 enkelt snabbt säkert

37 ELEKTRICITET 2 E Definition av en ampere Strömvåg - kvalitativ Strömvåg - kvantitativ Principen av en elmotor enkelt snabbt säkert 35

38 E2 ELEKTRICITET 2 Hur en släpring fungerar Hur en kommutator fungerar Enkel elmotor med 2-polig rotor Serie-lindad elmotor 118 Enkel elmotor med trumankare 36 enkelt snabbt säkert

39 ELEKTRICITET 2 E2 120 Shunt-lindad elmotor Modell av en kolkornsmikrofon Modell av en telefon 123 Modell av en elektromagnetisk högtalare enkelt snabbt säkert 37

40 E2 ELEKTRICITET Hur en elektrodynamisk högtalare fungerar - produktion av ljud 125 Telekommunikation 126 Hur en elektrodynamisk mikrofon fungerar 127 Trådlös telekommunikationelektromagnetiska vågor 38 enkelt snabbt säkert

41 ELEKTRICITET E3 128 Inducerad ström Beroendet av inducerad ström och antalet varv på en spole Skapa en inducerad ström i en spole 132 Växelverkan av en fast spole och en rörlig magnet likaväl som en fast magnet och en rörlig spole Beroendet av inducerad ström och rörelsens hastighet enkelt snabbt säkert 39

42 E3 ELEKTRICITET Inducerad ström och shuntning 133 Beroendet mellan inducerad ström och kraft i ett magnetfält 135 Energiöverföring och induktion 136 Avskärmning genom kortsluten spole 137 Ström är inte alltid inducerad 40 enkelt snabbt säkert

43 ELEKTRICITET 3 E3 138 Inducerad ström och spolens effektiva area 139 Demonstration av jordens magnetfält genom induktion 140 Beroendet av inducerad ström och magnetfältets frekvens 141 Inducerad ström är oberoende av spolens area 142 Beroendet av inducerad ström och antalet varv 143 Lenz's Lag enkelt snabbt säkert 41

44 E3 ELEKTRICITET Lenz s Lag 145 Stoppad rörelse genom inducerad ström 146 Induktion av rörelse Virvelström enkelt snabbt säkert

45 ELEKTRICITET 3 E3 148 Waltenhof pendeln Virvelströmsbroms Aragos experiment Reversera ett roterande fält Skapa ett roterade fält - spaltpolseffekt 151 enkelt snabbt säkert 43

46 E3 ELEKTRICITET Uppvärmning genom virvelström Elmätare för AC 155 Elektromagnetisk induktion - periodisk magnetfältsändring 156 Interaktion av ett roterande magnetfält och en roterande spole 44 enkelt snabbt säkert

47 EL E3 Cykeldynamo Växelfältsgenerator med en permanentmagnet som rotor Hastighetsmätare - modell av en cykelvarvräknare Växelströmsgenerator med en permanentmagnet som stator 160 Enkel växelströmsgenerator enkelt snabbt säkert 45

48 E3 EL Växelströmsgenerator med elektromagnetisk stator Växelströmsgenerator, synkron med elektromagnetisk stator 164 Likströmsgenerator med 2-pols rotor 165 DC generator under belastning 46 enkelt snabbt säkert

49 ELEKTRICITET 3 E3 166 DC generator med trumrotor 167 DC generator med elektromagnetisk stator 168 Självmagnetiserad AC generator 169 DC motor driver DC generator DC generator driver DC motor enkelt snabbt säkert 47

50 E3 ELEKTRICITET En spole med DC spänning Avstängning genom självinduktion Strömpuls vid till- och frånslag Självinduktion vid tillslag av likström 175 Bromseffekt genom självinduktion En spole under AC spänning 48 enkelt snabbt säkert

51 ELEKTRICITET 3 E3 176 AC resistans i en spole 177 Hur en transformator fungerar Spänningsomvandling i en obelastad transformator Spänningsomvandling i en belastad transformator Primärström i obelastad- och belastad transformator Strömmen är också transformerad enkelt snabbt säkert 49

52 E3 ELEKTRICITET Transformator med massiv järnkärna (värmen stiger- spänningen sjunker) 182 Transformator med aluminiumring 185 Modell av en båglampa 184 Klättergnistor 187 Punktsvetsningar 186 Smältning av metalltråd 50 enkelt snabbt säkert

53 ELEKTRICITET 3 E3 189 Thomson kanon 188 Modell av en induktionssmältugn 190 Högspänningsöverföring 191 Modell av en jordfelsbrytare enkelt snabbt säkert 51

54 E3 ELEKTRICITET Generator Arbete och effekt 192 En motor driver en generator En generator driver en motor Överföring av mekanisk energi till elektrisk energi genom lyft av en vikt 194 Överföring av mekanisk energi 195 till värmeenergi 196 Överföring av elektrisk energi till mekanisk energi 52 enkelt snabbt säkert

55 SÄKERHET SE 01 Överbelastning och säkring 02 Kortslutning 03 Människokroppens resistans 04 Människokroppen i en strömkrets 05 Beröring av en kontakt kan vara farligt 06 Beröring av en apparat kan vara farligt enkelt snabbt säkert 53

56 SE SÄKERHET 07 Risker med strömförande apparater 08 Platsisolering Skyddsjordning Skyddstransformator 54 enkelt snabbt säkert

57 SÄKERHET SE 11 Skyddsjordat vägguttag 12 Nackdelar med skyddsjordning 13 Döden i duschen - potentialskillnad 14 Jordfelsbrytare och mätning av läckström till jord 15 Fördelar med jordfelsbrytare 16 Test av jordfelsbrytare enkelt snabbt säkert 55

58 DS TRE-FAS STRÖM 01 Tre-fas generator ger tre-fas ström 02 Spänningsmätning i tre-fas 03 Stjärnkoppling - strömmätning i mittpunktsuttaget 56 enkelt snabbt säkert

59 TRE-FAS STRÖM DS 04 Delta koppling Principen av en tre-fas asynkronmotor Tre-fas asynkronmotor Principen av tre-fas synkronmotor Tre-fas synkron motor 09 Linjärmotor enkelt snabbt säkert 57

60 EL ELEKTRONIK 01 NTC- motstånd 03 LDR- motstånd 02 Modell av en elektrisk termometer 04 Modell av en ljusmätare 05 Kiseldiod - en elektrisk ventil 58 enkelt snabbt säkert

61 ELEKTRONIK EL Kiseldiodens spänningsfall Diodskydd vid mätning 08 Lysdiod (LED) 09 Lysdiodens framspänningsfall 11 Transistorn som strömbrytare - (basström möjliggör kollektorström (NPN) 10 Transistorn som en dubbeldiod (NPN) 12 Transistorn som en förstärkare enkelt snabbt säkert 59

62 EL ELEKTRONIK Ljus stänger av larmet Potentiometer Inbrottslarm med utlösningslina 18 Brandlarm Automatbelysning 17 Ljussensor som larm 19 Modell av elektrisk termometer 60 enkelt snabbt säkert

63 ELEKTRONIK EL 20 Överbelastad transistor 21 En kondensator kan lagra energi 22 Kondensatorns polaritet och urladdningsströmmen 23 Laddning av en kondensator 24 Urladdning av en kondensator Kondensatorns kapacitans 25 Kondensator levererar basström 26 enkelt snabbt säkert 61

64 EL ELEKTRONIK 27 Timer 28 En kondensator stoppar likström Kondensatorn i växelströmskrets Halvvågslikriktning 62 enkelt snabbt säkert

65 ELEKTRONIK EL 31 Glättning av likriktad ström 33 Bistabil multivibrator 34 Urladdning av kondensator 32 Bryggkoppling 35 Kondensatorn förhindrar basström enkelt snabbt säkert 63

Elläre och Elektroniklådan Elin komplett med elevlaborationer.

Elläre och Elektroniklådan Elin komplett med elevlaborationer. Elläre och Elektroniklådan Elin komplett med elevlaborationer. 22-000000 Elinlådan Pris 3.600:- 12-001070 Multimetern HGL-1070 Pris 115:- (behövs 2 st) 22-000026 Sladdsats Pris 650:- Experimentlåda med

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter.

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Läsförståelse 26 Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Magnetism Innehåll Permanentmagneter och naturliga magneter Kompassen och jordens magnetfält Elektromagneten Från magnetism till

Läs mer

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: A.Mer av dig själv. B.Mindre av dig själv. C.Lika mycket av dig själv. ⱱ Hur hög måste en spegel vara för att du ska

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt

Strömförsörjning. Transformatorns arbetssätt Strömförsörjning Transformatorns arbetssätt Transformatorn kan omvandla växelspänningar och växelströmmar. En fulltransformators in och utgångar är galvaniskt skilda från varandra. Att in- och utgångarna

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

Kursplaner och betygskriterier för fysik

Kursplaner och betygskriterier för fysik Kursplaner och betygskriterier för fysik Kurs Moment År 7 Mekanik 1 Materians uppbyggnad Densitet Kraft Hastighet och Rörelse Tryck Värme Ellära 1 Lagring och överföring av värme. Elektrostatik Spänning

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Linnéuniversitetet Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Laborationshäfte för kursen Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 1. Instrumentjämförelse

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011 PRO EÄR 27 oktober 2011 Tips för att det ska gå bra på provet. Skriv ÖSNINGR på uppgifterna, glöm inte ENHETER och skriv lämpligt antal ÄRDESIFFROR. ycka till! Max 27p G 15p 1. (addning - G) Två laddningar

Läs mer

Förklara dessa begrepp: Ackommodera Avbildning, Brytning Brytningslagen Brytningsindex Brytningsvinkel Brännvidd Diffus och regelbunden reflektion

Förklara dessa begrepp: Ackommodera Avbildning, Brytning Brytningslagen Brytningsindex Brytningsvinkel Brännvidd Diffus och regelbunden reflektion Förklara dessa begrepp: Ackommodera, ögats närinställning, är förmågan att förändra brytkraften i ögats lins. Ljus från en enda punkt på ett avlägset objekt och ljus från en punkt på ett närliggande objekt

Läs mer

Biologi Bättre kvalitet till lägre priser

Biologi Bättre kvalitet till lägre priser Biologi Bättre kvalitet till lägre priser 2008 763-0347 Lupp med fokuseringsstöd 10x Enkel bra slagtålig skollupp för naturstudier. 45x55 mm. 32 kr 763-0189 Liten linsburk Behändig och användbar linsburk

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

FYSIK. Lokal kursplan för ämnet Fysik. Kungsmarksskolan. Strävansmål år 9. Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven:

FYSIK. Lokal kursplan för ämnet Fysik. Kungsmarksskolan. Strävansmål år 9. Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven: Kungsmarksskolan FYSIK Lokal kursplan för ämnet Fysik. Strävansmål år 9. Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven: - utvecklar kunskap om begreppen tid, rum, materia. tyngd, massa,

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

13 Elektriska maskiner

13 Elektriska maskiner 13 Elektriska maskiner Inledning ilderna i kapitelinledningen på sid 256-257 i grundboken och sid 138 i lightboken visar hur elektriska maskiner både kan vara jättestora och pyttesmå. Låt gärna eleverna

Läs mer

Styr och ställ. ett känsligt kapitel

Styr och ställ. ett känsligt kapitel Styr och ställ ett känsligt kapitel Att styra är att bestämma åt vilket håll man ska svänga, till exempel när man cyklar. Men det kan betyda mera än att välja riktning. En lokförare kan för övrigt varken

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

attraktiv repellerande

attraktiv repellerande Magnetism, kap. 24 Eleonora Lorek Magnetism, introduktion Magnetism ordet kommer från Magnesia, ett område i antika Grekland där man hittade konstiga stenar som kunde lyfta upp järn. Idag är magnetism

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval

KE-2. KE-2 Omformare 12DC till 220VAC. Tekniska data 100-270W beroende på transformatorval KE-2 KE-2 Omformare 12DC till 220VAC Tekniska data Effekt Matningsspänning Utspänning Vågform 100-270W beroende på transformatorval 9-15VDC (MC eller bilbatteri) 220V-270V Fyrkant Förord Omformaren lämpar

Läs mer

Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk

Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk SMAKPROV PRAKTISK ELLÄRA Teori och övningsuppgifter Från vattenkokare till kraftverk Spänningen transformeras ned 400 kv -130 kv 130 kv - 40 kv 40 kv - 10 kv 10 kv - 0.4 kv Stamnät 400kV Spänningen transformeras

Läs mer

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering

Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Ellab016A Namn Datum Handledarens sign. Laboration Lödövning, likriktare och zenerstabilisering Varför denna laboration? Att kunna hantera en lödkolv är nödvändigt. I den här laborationen ingår en lödövning

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Likspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant Fysik - Måldokument Lena Folkebrant FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng

Läs mer

hur gör man? Belysning i sommarstugan? TV i barnens koja? Se hur du kan använda solens strålar som energikälla.

hur gör man? Belysning i sommarstugan? TV i barnens koja? Se hur du kan använda solens strålar som energikälla. hur gör man? solenergienkelt, snabbt och rent Belysning i sommarstugan? TV i barnens koja? Se hur du kan använda solens strålar som energikälla. innehåll förord... sid. 3 vad kan man göra?... sid. 4 hur

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

Optik Samverkan mellan atomer/molekyler och ljus elektroner atomkärna Föreläsning 7/3 200 Elektronmolnet svänger i takt med ljuset och skickar ut nytt ljus Ljustransmission i material Absorption elektroner

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM Tentamensskrivning del 2 i Fysik A för Basåret Tisdagen den 10 april 2012 kl. 9.00-13.00 (Denna tentamen avser andra halvan av Fysik A, kap 2 och 7-9 i Heureka. Fysik A)

Läs mer

Sammanfattning av likströmsläran

Sammanfattning av likströmsläran Innehåll Sammanfattning av likströmsläran... Testa-dig-själv-likströmsläran...9 Felsökning.11 Mätinstrument...13 Varför har vi växelström..17 Växelspännings- och växelströmsbegrepp..18 Vektorräknig..0

Läs mer

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp.

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. Pronpimol Pompom Khumkhong TE12C Laddningar som repellerar varandra Samma sorters laddningar stöter bort varandra detta innebär att de repellerar varandra.

Läs mer

Mats Areskoug. Solceller. Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult.

Mats Areskoug. Solceller. Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult. Elevhandledning Experiment i miljöfysik Mats Areskoug Solceller Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult. Inledning Solceller ger elektrisk ström när solen lyser på dem. De består av specialbehandlade

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK ELEKTROTEKNK MASKNKONSTRKTON KTH Tentamen med lösningsförslag och borttaget svarsutrymme. TENTAMENSPPGFTER ELEKTROTEKNK Elektroteknik för MEDA och CL, MF035 05-06-0 9.00-3.00 Du får lämna salen tidigast

Läs mer

Testinstrument. PBT 105 För test av 12 V batterier i mätområdet 120-550 DIN (200-900 EN)

Testinstrument. PBT 105 För test av 12 V batterier i mätområdet 120-550 DIN (200-900 EN) Batteritillbehör 2001-2002 Testinstrument Digitala testinstrument Alla testinstrument mäter batteriets konduktans. Testmetoden kompenserar för lågt laddningstillstånd vilket gör det möjligt att mäta batteriets

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

Personfara genom elektrisk ström

Personfara genom elektrisk ström UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 1999-09-15 Rev 1.0 Personfara genom elektrisk ström K O M P E N D I U M 3 ELEKTRO INNEHÅLL 1. VILKEN STRÖMSTYRKA ÄR FARLIG?...2

Läs mer

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 2 01-01-5 1 Introduktion till fordonselektronik ET054G Föreläsning Introduktion till fordonselektronik esistans i ledare ρ = A ρ = ledarens resistivitet l = ledarens längd A = ledarens tvärstittsarea A =

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp 2002-06-12 KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI, Mantorp Övergripande mål Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven - tilltror och utvecklar sin förmåga att se

Läs mer

Laboration i Geometrisk Optik

Laboration i Geometrisk Optik Laboration i Geometrisk Optik Stockholms Universitet 2002 Modifierad 2007 (Mathias Danielsson) Innehåll 1 Vad är geometrisk optik? 1 2 Brytningsindex och dispersion 1 3 Snells lag och reflektionslagen

Läs mer

Fysik A A B C D. Sidan 1 av 9 henrik.gyllensten@tabyenskilda.se. www.tabyenskilda.se/fy

Fysik A A B C D. Sidan 1 av 9 henrik.gyllensten@tabyenskilda.se. www.tabyenskilda.se/fy www.tabyenskilda.se/y ÖÖvvnni iinn ggssuuppppggi ii teer 1. Lars lyser med en icklampa mot ett prisma. Han kan då se ett spektrum på väggen bakom prismat. Spektrumet innehåller alla ärger. Vilken av dessa

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS

Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC. Så att fler rum kan bli trygga! SKISS Larm- och signalsystem Nya Eljo RWC Så att fler rum kan bli trygga! SKISS P950 Pruta aldrig på tryggheten Tänk dig en handikapptoalett, där du valt larmet. I fem år har det suttit där oanvänt. Allt som

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2

Elektriska och elektroniska fordonskomponenter Föreläsning 2 01-01-5 1 Föreläsning esistans i ledare ρ = A ρ = ledarens resistivitet l = ledarens längd A = ledarens tvärstittsarea A = π r d = π 4 ρ Copyright 003 by Pearson Education, Inc. pper Saddle iver, New Jersey

Läs mer

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO MEÅ NIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 999-09- Rev.0 Växelström K O M P E N D I M ELEKTRO INNEHÅLL. ALLMÄNT OM LIK- OCH VÄXELSPÄNNINGAR.... SAMBANDET MELLAN STRÖM

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Nord och syd. Magiska magneter. Redan de gamla grekerna. Kinesisk kompass. Magnetfält. Magnetfältets riktning

Nord och syd. Magiska magneter. Redan de gamla grekerna. Kinesisk kompass. Magnetfält. Magnetfältets riktning Nord och syd Magiska magneter Osynliga krafter som verkar på avstånd Föreläsning 10/ 2010 Marica Ericson Redan de gamla grekerna Kinesisk kompass Gjorde kompasser av magnetit på 1100-talet magnetit ca

Läs mer

MOTORTESTER COMPACT TR-1000

MOTORTESTER COMPACT TR-1000 MOTORTESTER COMPACT TR-1000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT MOTORTESTER COMPACT TR 1000 är ett instrument för säker och snabb felsökning av elmotorer, stator och rotor. Mätprincipen är enkel och fel identifieras

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A Detta är en något omarbetad version av Studiehandledningen som användes i tryckta kursen på SSVN. Sidhänvisningar hänför sig till Quanta A 2000, ISBN 91-27-60500-0 Där det har varit möjligt har motsvarande

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Digital multimeter VC 120

Digital multimeter VC 120 S BRUKSANVISNING Version 05/03 Digital multimeter VC 120 Artikelnummer: 12 16 16 100 % återvinningspapper. Blekt utan klor. Tryck Denna bruksanvisning är publicerad av Voltcraft, 92242 Hirschau, Tyskland,

Läs mer

Studiehandledning Elektronik grund

Studiehandledning Elektronik grund Studiehandledning Elektronik grund Steg 1 Pröva på Bläddra först igenom boken för att bekanta dig med materialet och för att lära dig att hitta bland kapitlen. Bekanta dig sedan med kopplingsbordet och

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Elektricitet. De första grunderna om elektricitet. LK6816_sv. www.matrixmultimedia.com. Distributör. www.terco.se

Elektricitet. De första grunderna om elektricitet. LK6816_sv. www.matrixmultimedia.com. Distributör. www.terco.se Elektricitet De första grunderna om elektricitet LK6816_sv www.matrixmultimedia.com Copyright 2009 Matrix Multimedia Limited FÖR LÄRAREN De första grunderna om elektricitet Locktronics Grunderna i elektricitet

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum 2011-06-01 Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat:

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer