Experiment manual... Baksidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Experiment manual... Baksidan"

Transkript

1

2 Introduktion Experiment katalog Experimentindex Magnetism Elektricitet Elektricitet Elektricitet Säkerhet med elektrisk ström Tre -fas ström Elektronik Magnetisk Tavel -Optik Apparatsats Förvaringsboxar Experimenttavla på hjul, två -färgad Stativmaterial Sats Magnetism Sats Elektricitet Sats Säkerhet Sats Tre -fas elektricitet Sats Elektronik Sats Strömförsörjning mätinstrument MBI-Laddningsbart batteri 6V/10Ah P3120-1B MBI-Nättransformator, magnetisk P3120-1N MBI-DC-omvandlare P3120-1B MBI-AC-omvandlare P3120-1W MBI-3-fas omvandlare P3120-3D MBI-Funktionsgenerator P3120-1G Universalmultimeter I, magnetisk DE MBI-Panelmeter DE722-1P MBI-Ohmmeter DE722-1O MBI-Mikrovoltmeter DE722-1V MBI-Teslameter DE722-1M MBI-Termometer DE722-1T MBI-Stoppur, digitalt DE722-1W Elektriska tillbehör Magnetisk Tavel -Optik Materialförteckning - Experiment Magnetism Elektricitet Elektricitet Elektricitet Säkerhet med elektrisk ström Tre -fas ström Omslag Elektronik (se sidan 101) Magnetisk Tavel Optik (se sidan 118) Experiment manual Baksidan Experiment och apparatkatalog utgåva 2002

3 TAVLA och STATIVMATERIALSYSTEM Montera komponenter som lampsocklar, brytare, strömförsörjning, mätinstrument m.m. direkt på tavlan och anslut de gula kopplingskablarna av säkerhetstyp. Även stativmaterialet monteras direkt på tavlan. Detta är möjligt tack vare de mycket kraftiga neodymmagneterna. Om du föredrar att utföra experimenten på ett demonstrationsbord, eller i labbet istället för att göra det på whiteboardtavlan, så finns det en grönfärgad stativmaterialsats med en grön-vit tavla. Den vita sidan används för optikexperiment. Stativmaterialsatsen och de magnetiska skenorna ger oräkneliga möjligheter till vertikala och horisontella experimentuppkopplingar. 1

4 Varför är färgen grön därför att? Tavlorna i klassrummen är ofta gröna Kretssymboler och komponenter skall synas tydligt. Vitt eller gult framträder och syns bra mot den gröna bakgrunden. Stativmaterial och monteringsmaterial inte skall framträda. Detta är anledningen till att de speciella aluminiumprofilerna är pulverlackerade i grönt. Mätvärdena skall synas, inte mätinstrumentets design. Naturlig storlek av blocken: ca. 160 x 120 x 45 mm ABS-plast DE720-2A Magnetiska Block för Demonstration, - lamphållare E10, magnetisk 2

5 Snabb och enkel montering av fysikexperimenten i klassrummet. Enkel och intelligent uppbyggnad av experimenten. Ledningsbanor skall synas klart och tydligt. Stativmaterial och tillbehör får inte ta uppmärksamheten från det väsentliga. Alla delar måste vara tillförlitliga och uppfylla gällande säkerhetskrav. E 70 Blybatteri uppfyller dessa krav och hjälper dig att framföra experiment i klassrummet. E 119 Serielindad elektrisk motor enkelt snabbt säkert Tavla - grön sida Tavla vit sida E 117 Enkel elektrisk motor med 2-pols rotor Bordsmontering 3

6 MBD-ON-OFF brytare Motor med växellåda Värmespiral Alla instrument och tillbehör är gjorda för anslutning med säkerhetskablar. Reläkontakt E 185 Modell av en båglampa enkelt snabbt säkert 4

7 Experiment katalog enkelt snabbt säkert 5

8 MAGNETISM Experimentindex MAG 01 MAG 02 MAG 03 MAG 04 MAG 05 MAG 06 MAG 07 MAG 08 MAG 09 MAG 10 Magneten som kompass Magnetens poler Magnetiska- och ickemagnetiska föremål Avskärmning av magnetfält Attraktion och repulsion (växelverkan) mellan magneter Magnetit Magnetisk kraft Växelverkan mellan magneter och järn Molekulär magnet, skapa en permanentmagnet Delning av en permanentmagnet ELEKTRICITET 1 Grundläggande ellära, ledare- och icke-ledare MAG 11 MAG 12 MAG 13 MAG 14 MAG 15 MAG 16 MAG 17 MAG 18 Avmagnetisering av en permanentmagnet Magnetiska fält - fältlinjemönster Magnetfält kring en stavmagnet Studie av magnetfält runt magneter Magnetisk influens av järn och stål Effekten av magnetfältet på två hängande järnstänger Jordens magnetfält missvisning och lutning Ferro-, para- och diamagnetism E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06 E 07 E 08 E 09 E 10 E 11 Elektrisk krets Två-läges omkopplare Växelkontakt, (trappomkopplare) Test av ledare- och ickeledare Spänningsmätning Spänningskälla vid seriekoppling Spänningskälla vid parallellkoppling Spänningsmätning Spänningsmätning över glödlampa Strömmätning Spänningskälla i seriekopplingkortslutning E 12 Spänningskälla i parallellkopplingkortslutning E 13 Spänning och strömmätning E 14 Spänningskälla i parallellkoppling - mätning av strömstyrka E 15 Ledande och ickeledande vätskor E 16 Ledningsförmåga i gas E 17 Människokroppen som elektrisk ledare E 18 Människokroppen som elektrisk ledare i kontakt med vatten E 19 Sluten strömkrets genom jordning Elektrisk resistans E20 Ohm'sLag E 21 Tillämpning av Ohm's Lag E 22 Mätning av resistans med en ohmmeter E 23 Resistansen i en tråd E 24 Trådens specifika resistans E 25 Järntråd är inte ett motstånd E 26 Järntråd som PTC-motstånd E 27 En glödlampa som PTC-motstånd E 28 Seriekoppling av motstånd E 29 Parallellkoppling av motstånd E 30 Resistans i en sammansatt krets E 31 Spänningsdelare E 32 Variabel resistans E 33 Modell av en potentiometer E 34 Skjutmotstånd med variable resistans E 35 E 36 E 37 E 38 E 39 E 40 E 41 E 42 E 43 E 44 E 45 E 46 E 47 Skjutmotstånd som en variabel potentiometer Reglering av ljus med potentiometer Modell av en fader Obelastad potentiometer Belastad potentiometer Parallellkoppling av glödlampor Seriekoppling av glödlampor Voltmeterns inre resistans Amperemeterns inre resistans Spänningskällans inre resistans Utökning av mätområdet på en voltmeter Utökning av mätområdet på en amperemeter Wheatstone's bryggkoppling Värmeeffekt av elektrisk ström värmeenergi från elektrisk energi E 48 E 49 E 50 E 51 E 52 Elektrisk energi omvandlad till termisk energi (värme) Värmeutvecklingens beroende av trådens tjocklek Kortslutning är en brandrisk Säkringar förhindrar brandrisk Uppvärmning av en glödtråd E 53 Överbelastning orsakar brandrisk säkring E 54 Modell av ett varmtrådsinstrument E 55 Modell av en bimetallsäkring E 56 Bimetalltermostat E 57 Modell av ett brandlarm med bimetall E 58 Principen av ett termoelement

9 Arbete och effekt E 59 E 60 E 61 E 62 Effekt och energi av elektrisk ström Elmotorns effekt Modell av en vattenkokare (elektriskt arbete) Värmestrålning och ström Kemisk effekt av elektrisk ström - elektrokemi E 66 E 67 E68 E 69 Ett elektrokemiskt element Battericell Elektrolys Galvanisering ELEKTRICITET 2 E 63 E 64 E 65 E 70 E 71 E 72 Magnetisk effekt av elektrisk ström - elektromagnetism E 73 E 74 E 75 E 76 E 77 E 78 E 79 E 80 E 81 E 82 Skapande av magnet med hjälp av elektrisk ström Orsteds försök (elektrisk ström skapar ett magnetfält) Mönstret av magnetiska fältlinjer Dynamisk effekt av en flexibel strömförande ledare inom ett inhomogent magnetfält från en stavmagnet Magnetfält i en strömförande spole Bestämning av polerna I en strömförande spole med en permanentmagnet Magnetkraft i en strömförande spole Effekten av magnetisk kraft I en strömförande spole Växelverkan mellan en permanentmagnet och elektromagnet Magnetisk kraft från en strömförande Användning av elektromagnetism E 93 E 94 E 95 E 96 Modell av ett relä, normalt stängd brytare Modell av ett relä, normalt open brytare Modell av ett relä, växlande brytare Wagner's hammare Kinetik energi från elektrisk energi E 100 E 101 E 102 E 103 E 104 E 105 E 106 E 107 E 108 Kraften I en strömförande gungande ledare I ett magnetfält Lorentz kraft - katapult Kraften I en rak strömförande ledare parallellt med ett magnetiskt fält Test av Lorentz kraft I en roterande metallplatta I ett magnetfält Strömförande spole I ett magnetfält rörlig spole Principen för ett vridjärnsinstrument Modell av ett vridjärnsinstrument Modell av ett enkelt mjukjärnsinstrument Modell av en galvanometer E 83 E 84 E 85 E 86 E 87 E 88 E 89 E 90 E 91 E 92 E97 E 98 E 99 E 109 E 110 E 111 E 112 E 113 E 114 E 115 E 116 E 117 E 118 E 119 E 120 Termisk värmeekvivalent av elektricitet Vattenvärde Mekaniskt arbete och kraften Av elektrisk ström Blybatteri En elektrolytisk likriktare Elektrokemisk kedja spole beror på strömstyrkan Magnetisk kraft från en strömförande spole beror på antalet varv Mätning av magnetfält i en strömförande spole Mätning av magnetfält i en strömförande spole som funktion av strömmen Mätning av magnetfält i en strömförande spole som funktion av antalet varv Mätning av magnetfält i en strömförande spole som funktion av spolens längd Principen av en elektromagnet Elektromagnetisk lyftapparat Modell av lyftmagnet Öppning/stängning av krets med hjälp av en stavmagnet Reedrelä ACsummer Elektrisk klocka Modell av magnetisk säkring Krafter mellan parallella strömförande ledare Kraften mellan strömförande spolar Definition av en ampere Strömvåg - kvalitativ Strömvåg - kvantitativ Principen av en elmotor Hur en släpring fungerar Hur en kommutator fungerar Enkel elmotor med 2-polig rotor Enkel elmotor med trumankare Serie-lindad elmotor Shunt-lindad elmotor

10 Elektroakustik E 121 E 122 E 123 E 124 Modell av en kolkornsmikrofon Modell av en telefon Modell av en elektromagnetisk högtalare Hur en elektrodynamisk högtalare fungerar produktion av ljud ELEKTRICITET 3 Elektromagnetisk induction E 128 Inducerad ström E 129 Skapa en inducerad ström i en spole E 130 Växelverkan av en fast spole och en rörlig magnet likaväl som en fast magnet och en rörlig spole E 131 Beroendet av inducerad ström och antalet varv på en spole E 132 Beroendet av inducerad ström och rörelsens hastighet E 133 Beroende mellan inducerad ström och kraft i ett magnetfält E 134 Inducerad ström och shuntning E 135 Energiöverföring och induction E 136 Avskärmning genom kortsluten spole E 137 Ström är inte alltid inducerad E 138 Inducerad ström och spolens effektiva area E 139 Demonstration av jordens magnetfält genom induction E 140 Beroendet av inducerad ström och Magnetfältets frekvens E 141 Inducerad ström är oberoende av spolens area E 142 Beroende av inducerad ström och antalet varv E 143 Lenz's Lag E 144 Lenz's Lag E 145 Stoppad rörelse genom inducerad ström E 146 Induktion av rörelse E 147 Virvelström E 148 Waltenhof pendeln E 149 Virvelströmsbroms E 150 Aragos experiment E 151 Skapa ett roterande fält spaltpolseffekt E 152 Reversera ett roterande fält E 153 Elmätare för AC E 154 Uppvärmning genom virvelström E 155 Elektromagnetisk induktion - periodisk magnetfältsändring E 156 Interaktion av ett roterande magnetfält Och en roterande spole E 157 Växelfältsgenerator med en Energiomvandling E 192 Generator arbete och belastning E 193 En motor driver en generator en generator driver en motor E 194 Överföring av mekanisk energi till elektrisk energi genom lyft av en vikt E 125 Hur en elektrodynamisk mikrofon fungerar E 126 Telekommunikation E 127 Trådlös telekommunikation Elektromagnetiska vågor permanentmagnet som rotor E 158 Cykeldynamo E 159 Hastighetsmätare - modell av en cykelvarvräknare E 160 Enkel växelströmsgenerator E 161 Växelströmsgenerator med en permanentmagnet som stator E 162 Växelströmsgenerator med en elektromagnetisk stator E 163 Växelströmsgenerator, synkron med elektromagnetisk stator E 164 Likströmsgenerator med 2-pols rotor E 165 DC generator under belastning E 166 DC generator med trumrotor E 167 DC generator med elektromagnetisk stator E 168 Självmagnetiserad AC generator E 169 DC motor driver DC generator DC generator driver DC motor E 170 En spole med DC spänning E 171 Avstängning genom självinduktion E 172 Självinduktion vid tillslag av likström E 173 Strömpuls vid till- och frånslag E 174 Bromseffekt genom självinduktion E 175 En spole under AC spänning E 176 AC resistans i en spole E 177 Hur en transformator fungerar E 178 Spänningsomvandling i en obelastad transformator E 179 Spänningsomvandling i en Belastad transformator E 180 Primärström i obelastad - och belastad transformator E 181 Strömmen är också transformerad E 182 Transformator med aluminiumring E 183 Transformator med massiv järnkärna (värmen stiger spänningen sjunker) E 184 Klättergnistor E 185 Modell av en båglampa E 186 Smältning av metalltråd E 187 Punktsvetsning E 188 Modell av en induktionssmältugn E 189 Thomson kanon E 190 Högspänningsöverföring E 191 Modell av en jordfelsbrytare E 195 E 196 Överföring av mekanisk energi till värmeenergi Överföring av elektrisk energi till mekanisk energi

11 SÄKERHET MED ELEKTRISK STRÖM ES 01 Överbelastning och säkring ES 10 ES 02 Kortslutning ES 11 ES 03 Människokroppens resistans ES 12 ES 04 Människokroppen I en strömkrets ES 13 ES 05 Beröring av en kontakt kan vara farligt ES 14 ES 06 Beröring av en apparat kan vara farligt ES 07 Risker med strömförande apparater ES 15 ES 08 Isolation ES 16 ES 09 Skyddstransformator Skyddsjordning Skyddsjordat vägguttag Nackdelar med skyddsjordning Döden I duschen - potentialskillnad Jordfelsbrytare och mätning av läckström till jord Fördelar med jordfelsbrytare Test av jordfelsbrytare TRE-FAS STRÖM DS 01 Tre-fas generator ger tre-fas ström DS 02 Spänningsmätning I tre-fas DS 03 Stjärnkoppling - strömmätning I mittpunktsuttaget DS 04 Delta koppling ELEKTRONIK Halvledarmotstånd EL 1 NTC motstånd EL 2 Modell av en elektrisk termoteter Dioder EL 5 Kiseldiod en elektrisk ventil EL 6 Kiseldiodens spänningsfall Transistorer EL 10 Transistorn som en dubbeldiod (NPN) EL 11 Transistorn som strömbrytare basström möjliggör kollektorström (NPN) EL 12 Transistorn som en förstärkare EL 13 Ljus stänger av larmet EL 14 Potentiometer Kondensatorer EL 21 En kondensator kan lagra energi EL 22 Kondensatorns polaritet och urladdningsströmmen EL 23 Laddning av en kondensator EL 24 Urladdning av en kondensator EL 25 Kondensator levererar basström EL 26 Kondensatorns kapacitans Multivibratorkretsar EL 33 Bistabil multivibrator EL 34 Urladdning av kondensator EL 35 Kondensatorn förhindrar basström Förstärkarkoppling med 2 transistorer EL 38 Resistansen I människokroppen EL 39 Ett transistorsteg kontrollerar ett andra steg DS 05 DS 06 DS 07 DS 08 DS 09 EL 3 EL 4 EL 7 EL 8 EL 9 EL 15 EL 16 EL 17 EL 18 EL 19 EL 20 EL 27 EL 28 EL 29 EL 30 EL 31 EL 32 EL 36 EL 37 EL 40 EL 41 Principen av tre-fas synkronmotor Tre-fas synkronmotor Principen av en tre-fas asynkronmotor Tre-fas asynkronmotor Linjär motor LDR Motstånd Modell av en ljusmätare Diodskydd vid mätning Lysdiod (LED) Lsdiodens framspänningsfall Inbrottslarm med utlösningslina Automatbelysning Ljussensor som larm Brandlarm Modell av elektrisk termometer Överbelastad transistor Timer Kondensatorn stoppar DC ström Kondensatorn i AC ström Halvvågslikriktning Glättning av likriktad ström Bryggkoppling Kondensatorn arbetar ensam Monostabil multivibrator Automatisk mätning av vätskenivå Lögndetektor (Darlingtonkoppling

12 OPTIK Ljusutbredning O 1 O 2 O 3 Reflektion O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 O 11 O 12 Refraktion Ljusets utbredning i en rak linje En ensam ljuskälla ger en skarp skugga Diffust ljus ger otydliga skuggor Reflektionslagen En spegel vrids Vanlig reflektion Diffus reflection av ljus - diffraktion Positionen av en bildpunkt på en plan spegel Skapande av virtuell bild på en plan spegel Konkav spegel som ljussamlare O 19 Refraktion av ljus, kvalitativ O 20 Infallsvinkel och ljusets brytning O 21 Refraktion i rät vinkel Totalreflektion i vatten O 22 Refraktion mot normalen O 23 Beräkning av brytningsindex O 24 Refraktion från normalen Total reflection i glas Linser O 33 O 34 O 35 O 36 O 37 O 38 Ögat O 45 O 46 Refraktion i en konvergent lins Refraktion i en divergent lins Brännpunktens position i en dubbelkonvex lins Brännpunktens position i en Tunn plankonvex lins Brännpunktens position i en tjock plankonvex lins Refraktion i en konvergent- och divergent lins med divergent ljus Ackommodering av ögat Felaktig synbild och dess korrigering - närsynt öga Optiska Instrument O 48 O 49 O 50 Färg O 54 O 55 O 56 O 57 Strålgången i en spegelreflexkamera Strålgången i en bildprojektor Modell av ett förstoringsglas Ljusets färgspektra Spektralfärger kan ej bli ytterligare uppdelade Samling av spektralfärger ger vitt ljus Blandade färger i partiellt spektrum O 4 O 5 O 13 O 14 O 15 O 16 O 17 O 18 O 25 O 26 O 27 O 28 O 29 O 30 O 31 O 32 O39 O 40 O 41 O 42 O 43 O 44 O 47 O 51 O 52 O 53 O 58 O 59 O 60 Förmörkelse av månen (model) Förmörkelse av solen (model) Modell av en strålkastare Ljusets strålgång i en konkav spegel Spegelbild i en konkav spegel Ljusets utbredning i en konvex spegel Ljusets strålgång i en konvex spegel Ljusets strålgång vid bildalstring i konvex spegel Reflektion i en halvcirkelformig kropp Grundprincip för ljusledare Flexibel ljusledare Planparallell platta Ljusbrytning i prisma Total reflektion i prisma Inverteringsprisma Torricelli's prisma Linssystemet Ljusets strålgång i konvergent lins Ljusets strålgång i plankonvex lins Ljusets strålgång i konkav lins Ljusets strålgång vid bildalstring med konvergent lins Ljusets strålgång vid bildalstring med divergent lins Felaktig synbild och dess korrigering - översynt öga Modell av ett mikroskop Modell av ett astronomiskt teleskop Modell av Galileis teleskop Komplementfärger - färgteori Subtraktiv färgblandning Additiv färgblandning

13 MAGNETISM MAG 01 Magneten som kompass 02 Magnetens poler Magnetiska- och ickemagnetiska föremål Avskärmning av magnetfält enkelt snabbt säkert 11

14 MAG MAGNETISM 05 Attraktion och repulsion (växelverkan) mellan magneter Växelverkan av magnet i vridbar hållare Växelverkan av en magnet monterad på räls Växelverkan mellan två magneter i hållare Flytande magnet Den fast monterade magneten attraherar den kedjeupphängda magneten 06 Magnetit 12 enkelt snabbt säkert

15 MAGNETISM MAG 07 Magnetisk kraft 08 Växelverkan mellan magneter och järn 09 Molekulär magnet, skapa en permanentmagnet enkelt snabbt säkert 13

16 MAG MAGNETISM 10 Delning av en permanentmagnet 11 Avmagnetisering av en permanentmagnet Avmagnetisering genom skakning Avmagnetisering genom uppvärmning Försök att attrahera järnnålar och kompassnål Avmagnetisering med hjälp av ett riktat magnetfält 14 enkelt snabbt säkert

17 MAGNETISM MAG 12 Magnetiska fält - fältlinjemönster 13 Magnetfält kring en stavmagnet 14 Studie av magnetfält runt magneter enkelt snabbt säkert 15

18 MAG MAGNETISM Effekten av magnetfältet på två hängande järnstänger 16 Magnetisk influens på järn och stål Ferro-, para- och diamagnetism 17 Jordens magnetfält - missvisning och lutning 16 enkelt snabbt säkert

19 ELEKTRICITET 1 E Elektrisk krets Växelkontakt, (trappomkopplare) 04 Två-läges omkopplare 05 Spänningsmätning Test av ledare- och icke-ledare Spänningskälla vid seriekoppling Spänningskälla vid parallellkoppling enkelt snabbt säkert 17

20 E1 ELEKTRICITET 1 09 Spänningsmätning över glödlampa 08 Spänningsmätning 10 Strömmätning 11 Spänningskälla i seriekoppling - kortslutning 12 Spänningskälla i parallellkoppling - kortslutning 13 Spänning och strömmätning 18 enkelt snabbt säkert

21 ELEKTRICITET 1 E Spänningskälla i parallellkoppling mätning av strömstyrka Ledande och icke-ledande vätskor 17 Människokroppen som elektrisk ledare 16 Ledningsförmåga i gas 18 Människokroppen som elektrisk ledare i kontakt med vatten Sluten strömkrets Tillämpning av 19 genom jordning 20 Ohm's Lag 21 Ohms s Lag enkelt snabbt säkert 19

22 E1 ELEKTRICITET Mätning av resistans med en ohmmeter 24 Resistansen i en tråd Trådens specifika resistans Järntråd är inte Järntråd som 25 ett motstånd 26 PTC-motstånd 27 En glödlampa som PTC-motstånd 28 Seriekoppling av motstånd 20 enkelt snabbt säkert

23 ELEKTRICITET 1 E1 Parallellkoppling av mostånd 29 Mätning av resistans med en ohmmeter 30 Resistans i en sammansatt krets 32 Variabel resistans 31 Spänningsdelare 33 Modell av en potentiometer enkelt snabbt säkert 21

24 E1 34 ELEKTRICITET 1 Skjutmotstånd med variabel resistans Reglering av ljus med potentiometer 36 Skjutmotstånd som en variabel potentiometer Modell av en fader 38 Obelastad potentiometer 22 enkelt snabbt säkert

25 ELEKTRICITET 1 E1 39 Belastad potentiometer 40 Parallellkoppling av glödlampor 42 Voltmeterns inre resistans 41 Seriekoppling av glödlampor 43 Amperemeterns inre resistans enkelt snabbt säkert 23

26 E1 ELEKTRICITET 1 45 Utökning av mätområdet på en voltmeter Spänningskällans 44 inre resistans 46 Utökning av mätområdet på en amperemeter 47 Wheatstone s bryggkoppling 49 Värmeutvecklingens beroende av trådens tjocklek 48 Elektrisk energi omvandlad till termisk energi (värme) Kortslutning är en Säkringar förhindrar 50 brandrisk 51 brandrisk Uppvärmning av en glödtråd enkelt snabbt säkert

27 ELEKTRICITET 1 E1 53 Överbelastning orsakar brandrisk - säkring 54 Modell av ett varmtrådsinstrument 56 Bimetalltermostat Modell av en bimetallsäkring Modell av ett brandlarm med bimetall 58 Principen av ett termoelement 59 Effekt och energi av elektrisk ström enkelt snabbt säkert 25

28 E1 ELEKTRICITET 1 60 Elmotorns effekt 61 Modell av en vattenkokare (elektriskt arbete) 62 Värmestrålning och ström 65 Mekaniskt arbete och kraften av elektrisk ström 63 Termisk värmeekvivalent av elektricitet 64 Vattenvärde 26 enkelt snabbt säkert

29 ELEKTRICITET 1 E1 66 Ett elektrokemiskt element 67 Battericell 68 Elektrolys 71 En elektrolytisk likriktare 72 Elektrokemisk kedja 69 Galvanisering 70 Blybatteri enkelt snabbt säkert 27

30 E2 ELEKTRICITET Skapa en magnet med hjälp av elektrisk ström Orsteds försök (elektrisk ström skapar ett magnetfält) 75 Mönstret av magnetiska fältlinjer 28 enkelt snabbt säkert

31 ELEKTRICITET 2 E2 76 Dynamisk effekt av en flexibel strömförande ledare inom ett inhomogent magnetfält från en stavmagnet 77 Magnetfält i en strömförande spole 78 Bestämning av polerna i en strömförande spole med en permanentmagnet 79 Magnetisk kraft i en strömförande spole enkelt snabbt säkert 29

32 E2 ELEKTRICITET 2 81 Växelverkan mellan en permanentmagnet och elektromagnet 80 Effekten av magnetisk kraft i en strömförande spole 82 Magnetisk kraft från en strömförande spole beror på strömstyrkan 83 Magnetisk kraft från en strömförande spole beror på antalet varv 84 Mätning av magnetfält i en strömförande spole Mätning av magnetfält i en strömförande spole som funktion av strömmen enkelt snabbt säkert

33 ELEKTRICITET 2 E Mätning av magnetfältet i en strömförande spole som funktion av antalet varv 87 Principen av en elektromagnet 89 Mätning av magnetfältet i en strömförande spole som funktion av spolens längd 90 Modell av en lyftmagnet Elektromagnetisk lyftapparat 91 Öppning/stängning av krets med hjälp av en stavmagnet 92 Reedrelä enkelt snabbt säkert 31

34 E2 ELEKTRICITET 2 Modell av ett relä, Modell av ett relä, 93 normalt stängd brytare 94 normalt öppen brytare 95 Modell av ett relä, växlande brytare Wagner's hammare AC summer Elektrisk klocka Modell av magnetisk säkring 32 enkelt snabbt säkert

35 ELEKTRICITET 2 E2 Kraften i en strömförande gungande ledare i ett magnetfält Lorentz kraft - katapult 102 Kraften i en rak strömförande ledare parallellt med ett magnetiskt fält Test av Lorentz kraft i en roterande metallplatta i ett magnetfält Strömförande spole i ett magnetfält - rörlig spole Principen för ett vridjärnsinstrument enkelt snabbt säkert 33

36 E2 ELEKTRICITET Modell av ett vridjärnsinstrument Modell av ett enkelt mjukjärnsinstrument 108 Modell av en galvanometer Krafter mellan parallella strömförande ledare Kraften mellan strömförande spolar 34 enkelt snabbt säkert

37 ELEKTRICITET 2 E Definition av en ampere Strömvåg - kvalitativ Strömvåg - kvantitativ Principen av en elmotor enkelt snabbt säkert 35

38 E2 ELEKTRICITET 2 Hur en släpring fungerar Hur en kommutator fungerar Enkel elmotor med 2-polig rotor Serie-lindad elmotor 118 Enkel elmotor med trumankare 36 enkelt snabbt säkert

39 ELEKTRICITET 2 E2 120 Shunt-lindad elmotor Modell av en kolkornsmikrofon Modell av en telefon 123 Modell av en elektromagnetisk högtalare enkelt snabbt säkert 37

40 E2 ELEKTRICITET Hur en elektrodynamisk högtalare fungerar - produktion av ljud 125 Telekommunikation 126 Hur en elektrodynamisk mikrofon fungerar 127 Trådlös telekommunikationelektromagnetiska vågor 38 enkelt snabbt säkert

41 ELEKTRICITET E3 128 Inducerad ström Beroendet av inducerad ström och antalet varv på en spole Skapa en inducerad ström i en spole 132 Växelverkan av en fast spole och en rörlig magnet likaväl som en fast magnet och en rörlig spole Beroendet av inducerad ström och rörelsens hastighet enkelt snabbt säkert 39

42 E3 ELEKTRICITET Inducerad ström och shuntning 133 Beroendet mellan inducerad ström och kraft i ett magnetfält 135 Energiöverföring och induktion 136 Avskärmning genom kortsluten spole 137 Ström är inte alltid inducerad 40 enkelt snabbt säkert

43 ELEKTRICITET 3 E3 138 Inducerad ström och spolens effektiva area 139 Demonstration av jordens magnetfält genom induktion 140 Beroendet av inducerad ström och magnetfältets frekvens 141 Inducerad ström är oberoende av spolens area 142 Beroendet av inducerad ström och antalet varv 143 Lenz's Lag enkelt snabbt säkert 41

44 E3 ELEKTRICITET Lenz s Lag 145 Stoppad rörelse genom inducerad ström 146 Induktion av rörelse Virvelström enkelt snabbt säkert

45 ELEKTRICITET 3 E3 148 Waltenhof pendeln Virvelströmsbroms Aragos experiment Reversera ett roterande fält Skapa ett roterade fält - spaltpolseffekt 151 enkelt snabbt säkert 43

46 E3 ELEKTRICITET Uppvärmning genom virvelström Elmätare för AC 155 Elektromagnetisk induktion - periodisk magnetfältsändring 156 Interaktion av ett roterande magnetfält och en roterande spole 44 enkelt snabbt säkert

47 EL E3 Cykeldynamo Växelfältsgenerator med en permanentmagnet som rotor Hastighetsmätare - modell av en cykelvarvräknare Växelströmsgenerator med en permanentmagnet som stator 160 Enkel växelströmsgenerator enkelt snabbt säkert 45

48 E3 EL Växelströmsgenerator med elektromagnetisk stator Växelströmsgenerator, synkron med elektromagnetisk stator 164 Likströmsgenerator med 2-pols rotor 165 DC generator under belastning 46 enkelt snabbt säkert

49 ELEKTRICITET 3 E3 166 DC generator med trumrotor 167 DC generator med elektromagnetisk stator 168 Självmagnetiserad AC generator 169 DC motor driver DC generator DC generator driver DC motor enkelt snabbt säkert 47

50 E3 ELEKTRICITET En spole med DC spänning Avstängning genom självinduktion Strömpuls vid till- och frånslag Självinduktion vid tillslag av likström 175 Bromseffekt genom självinduktion En spole under AC spänning 48 enkelt snabbt säkert

51 ELEKTRICITET 3 E3 176 AC resistans i en spole 177 Hur en transformator fungerar Spänningsomvandling i en obelastad transformator Spänningsomvandling i en belastad transformator Primärström i obelastad- och belastad transformator Strömmen är också transformerad enkelt snabbt säkert 49

52 E3 ELEKTRICITET Transformator med massiv järnkärna (värmen stiger- spänningen sjunker) 182 Transformator med aluminiumring 185 Modell av en båglampa 184 Klättergnistor 187 Punktsvetsningar 186 Smältning av metalltråd 50 enkelt snabbt säkert

53 ELEKTRICITET 3 E3 189 Thomson kanon 188 Modell av en induktionssmältugn 190 Högspänningsöverföring 191 Modell av en jordfelsbrytare enkelt snabbt säkert 51

54 E3 ELEKTRICITET Generator Arbete och effekt 192 En motor driver en generator En generator driver en motor Överföring av mekanisk energi till elektrisk energi genom lyft av en vikt 194 Överföring av mekanisk energi 195 till värmeenergi 196 Överföring av elektrisk energi till mekanisk energi 52 enkelt snabbt säkert

55 SÄKERHET SE 01 Överbelastning och säkring 02 Kortslutning 03 Människokroppens resistans 04 Människokroppen i en strömkrets 05 Beröring av en kontakt kan vara farligt 06 Beröring av en apparat kan vara farligt enkelt snabbt säkert 53

56 SE SÄKERHET 07 Risker med strömförande apparater 08 Platsisolering Skyddsjordning Skyddstransformator 54 enkelt snabbt säkert

57 SÄKERHET SE 11 Skyddsjordat vägguttag 12 Nackdelar med skyddsjordning 13 Döden i duschen - potentialskillnad 14 Jordfelsbrytare och mätning av läckström till jord 15 Fördelar med jordfelsbrytare 16 Test av jordfelsbrytare enkelt snabbt säkert 55

58 DS TRE-FAS STRÖM 01 Tre-fas generator ger tre-fas ström 02 Spänningsmätning i tre-fas 03 Stjärnkoppling - strömmätning i mittpunktsuttaget 56 enkelt snabbt säkert

59 TRE-FAS STRÖM DS 04 Delta koppling Principen av en tre-fas asynkronmotor Tre-fas asynkronmotor Principen av tre-fas synkronmotor Tre-fas synkron motor 09 Linjärmotor enkelt snabbt säkert 57

60 EL ELEKTRONIK 01 NTC- motstånd 03 LDR- motstånd 02 Modell av en elektrisk termometer 04 Modell av en ljusmätare 05 Kiseldiod - en elektrisk ventil 58 enkelt snabbt säkert

61 ELEKTRONIK EL Kiseldiodens spänningsfall Diodskydd vid mätning 08 Lysdiod (LED) 09 Lysdiodens framspänningsfall 11 Transistorn som strömbrytare - (basström möjliggör kollektorström (NPN) 10 Transistorn som en dubbeldiod (NPN) 12 Transistorn som en förstärkare enkelt snabbt säkert 59

62 EL ELEKTRONIK Ljus stänger av larmet Potentiometer Inbrottslarm med utlösningslina 18 Brandlarm Automatbelysning 17 Ljussensor som larm 19 Modell av elektrisk termometer 60 enkelt snabbt säkert

63 ELEKTRONIK EL 20 Överbelastad transistor 21 En kondensator kan lagra energi 22 Kondensatorns polaritet och urladdningsströmmen 23 Laddning av en kondensator 24 Urladdning av en kondensator Kondensatorns kapacitans 25 Kondensator levererar basström 26 enkelt snabbt säkert 61

64 EL ELEKTRONIK 27 Timer 28 En kondensator stoppar likström Kondensatorn i växelströmskrets Halvvågslikriktning 62 enkelt snabbt säkert

65 ELEKTRONIK EL 31 Glättning av likriktad ström 33 Bistabil multivibrator 34 Urladdning av kondensator 32 Bryggkoppling 35 Kondensatorn förhindrar basström enkelt snabbt säkert 63

Testa dig själv 2.1. Testa dig själv 2.2. Testa dig själv 3.1

Testa dig själv 2.1. Testa dig själv 2.2. Testa dig själv 3.1 Testa dig själv 2.1 1. Ungefär 100 st. 2. Grundämne. 3. En syreatom och två väteatomer. 4. Fast form, vätskeform och gasform. 5. a) 0 C b) 100 C c) 0 C 6. Ett grundämne är uppbyggt av en enda sorts atomer,

Läs mer

Magnus Sterky. Elsystem för båtar. Magnus Sterky www.batteknik.se 1

Magnus Sterky. Elsystem för båtar. Magnus Sterky www.batteknik.se 1 Magnus Sterky Elsystem för båtar Magnus Sterky www.batteknik.se 1 P.Sterky AB / West Getingv. 13 44446 Stenungsund info@batteknik.se www.batteknik.se Copyright Magnus Sterky, 2006 1:a utgåvan 1:a tryckningen

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 Intro Värme Demo. Värmekulan 2 Lab. Värmepåverkan hos ämnen Stencil Längdutvidgning 3 Demo. Längdutvidgning Demo. Bimetall Vatten Termometer

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator Bruksanvisning METRA 28C Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator 3-349-099-09 3/9.03 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 21 20 15 16 15 12 9 7 max. 600 V!! Observera, ingen mätingång! Lägg inte på någon

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

Produkter som kan minska exponeringen för elektromagnetiska fält

Produkter som kan minska exponeringen för elektromagnetiska fält Produkter som kan minska exponeringen för elektromagnetiska fält Denna produktöversikt gör inga anspråk på att vara komplett. Sortimentet förändras ständigt - några produkter försvinner och nya tillkommer.

Läs mer

Motorstyrningssystem

Motorstyrningssystem Innehåll Motorstyrningssystem.... 2-4 PLC-System... 5 Basenhet 2000... 6 3-fas terminal.... 6 Laborationsbok.... 7 Kontaktorstyrning.... 8-11 Stegmotor för undervisning SD 1664-1...............................12

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

Artonde avdelningen. Allmänna anvisningar

Artonde avdelningen. Allmänna anvisningar Artonde avdelningen Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; ur; musikinstrument;

Läs mer

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson YSIK Lennart Undvall Anders Karlsson ISBN 978-91-47-08596-5 2013 Lennart Undvall, Anders Karlsson och Liber AB Redaktion: Conny Welén ormgivare: Patrik Sundström Bildredaktör: Mikael Myrnerts Teckningar:

Läs mer

Prototyp för automatiserad figurskärning i tunnplåt BJÖRN ALMQVIST

Prototyp för automatiserad figurskärning i tunnplåt BJÖRN ALMQVIST Prototyp för automatiserad figurskärning i tunnplåt BJÖRN ALMQVIST Examensarbete Stockholm, Sverige 006 Prototyp för automatiserad figurskärning i tunnplåt av Björn Almqvist Examensarbete MMK 006:83 MDA90

Läs mer

TM1800 Brytaranalysatorsystem

TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 Brytaranalysatorsystem A Megger Group Company TM1 800 TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 är en instrumentplattform för brytarunderhåll byggd på 20-års erfarenheter av mer än 4000 levererade brytaranalysatorer.

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Energi och elektricitet

Energi och elektricitet Energi och elektricitet 1 Elektricitet...3 Repetera sluten strömkrets...3 Värme med elektricitet...3 Ljus med elektricitet...4 Elektromagnet...5 Rörelse med elektricitet...5 Skruvmotor...6 Magnetfält...7

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör Att använda PClogger 3100i Hårdvara med tillbehör INTAB InterfaceTeknik AB info@intab.se www.intab.se Rev B, Jan 2004 INNEHÅLL GRUNDENHET... 1 1 ÖVERSIKT...1 1.1 ALLMÄNT...1 1.2 ONLINEMÄTNINGAR...2 1.3

Läs mer

Biologi Bättre kvalitet till lägre priser

Biologi Bättre kvalitet till lägre priser Biologi Bättre kvalitet till lägre priser 2008 763-0347 Lupp med fokuseringsstöd 10x Enkel bra slagtålig skollupp för naturstudier. 45x55 mm. 32 kr 763-0189 Liten linsburk Behändig och användbar linsburk

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

4-2 20-50 85 25 11.10 Monitorer och inspelningsutrustning 11.11. Handhållen diagnosutrustning

4-2 20-50 85 25 11.10 Monitorer och inspelningsutrustning 11.11. Handhållen diagnosutrustning Diagnos, inspektion och lokalisering RIDGID diagnossystem erbjuder produkter som sätter standarden vad gäller robusthet och hållbarhet samt den teknik som krävs för att slutföra en arbetsuppgift. Dessa

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer