10/19/2010. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Kursupplägg. Håkan Kullvén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10/19/2010. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Kursupplägg. Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se"

Transkript

1 Välkommen till Industriell Ekonomi gk Håkan Kullvén 1 Kursupplägg 10 Undervisningstillfällen 34 undervisningstimmar Kursböcker samt föreläsnings- & övningsmaterial Seminarie Godkänd seminarieuppgift ger 3 hp Tentamen Skriftlig, 4 timmars salstenta Godkänd tentamen ger 3 hp KursPM med schema finns på kursens hemsida må kl sal F1 Företagsledning Del 1 & 3 Håkan Kullvén må kl sal F1 Företagets strategi och marknad Del 2 Tomas Sörensson on kl sal F1 Redovisning Kap & Årsredov SSAB Tomas Sörensson med Övning kl sal F1, Q11, Q13, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26 Assistenter on kl sal F1 Kostnads- & intäktsanalys Kap Håkan Kullvén med Övning kl salar F1, Q11, Q13, Q15, Q21, Q24, L21, L22, L51, Assistenter fr kl sal F1 Seminarieuppg & Bokföring Kap 27 Thorolf Hedborg må kl sal F1 Finansiering Kap 21 Tomas Sörensson med Övning kl salar F1, Q11, Q13, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26 Assistenter on kl sal F1 Kassaflödesanalys Kap Tomas Sörensson med Övning kl salar F1, Q11, Q13, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26 Assistenter må kl sal F1 Produktkalkylering Kap Håkan Kullvén med Övning kl salar F1, Q11, Q13, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26 Assistenter on kl sal F1 Investeringskalkyl Kap 20 Håkan Kullvén med Övning kl salar F1, Q11, Q13, Q15, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26 Assistenter fr kl sal F1 Ekonomistyrning Kap 26 Tomas Sörensson 5 1

2 Kurslitteratur och annat material Företagsekonomi 100 Skärvad & Olsson, Liber, upplaga 14 ISBN kr Övningar i industriell ekonomi Möller, Liber, upplaga 7 ISBN kr Årsredovisning 2009 från SSAB (bilda) Deklarationsblankett för aktiebolag (bilda) Föreläsnings- och övningsmaterial (bilda) 6 Seminarieuppgiften Seminarieuppgiften ligger som ett excelark på kursens hemsida (www.bilda.kth.se) och måste öppnas med Microsoft Excel (ett program som blivit industristandard). Därefter skall huvudet ifyllas på arket enligt instruktion. Sedan skall siffermaterialet användas för seminarieuppgiften. På kursens hemsida (www.bilda.kth.se) finns Seminarie-Siffror_.xls Seminarie-Info_.pdf 7 Om företagsledare och kursen Alla som läser denna kurs blir inte företagsledare Men alla företagsledare behärskar innehållet i en kurs som denna! 8 2

3 Företagsledning Del 1: Företaget i samhället Del 3: Organisation och produktion 9 Vad är ett företag? Ett företag är en organisation som samordnar arbetskraft, realkapital, teknik, information och kunskap för att producera varor och tjänster Förenklat: Ett företag är en organisation som samordnar resurser för att producera varor och tjänster Källa: Nationalencyklopedin Värdeskapande företag Krav Företag ska vara effektiva Yttre effektivitet Göra rätt saker Inre effektivitet Göra saker rätt Företag ska vara innovativa Utveckla produkter, metoder, teknik mm Företag ska ha legitimitet Upprätta förtroendet från alla intressenter Företag har ett vinstsyfte Vinstmaximering enligt nationalekonomisk teori 11 3

4 Planekonomi Socialism Resursfördelningen samordnas huvudsakligen inom en statlig, central planmyndighet Planekonomi förekommer framför allt i socialistiska och kommunistiska länder Vanligen äger staten produktionsresurserna 12 Marknadsekonomi Kapitalism Valfrihet Kunderna väljer fritt Konkurrens Tillgodose kundernas efterfrågan Vinstintresse Företagens drivkraft Fri prisbildning Bestäms av utbud och efterfrågan Fri företagsetablering Inga hinder att etablera företag Effektivitet Effektiv produktion är överlevnadskrav Marknadsmekanismen Växelspelet utbud efterfrågan 13 Marknadsstyrd resursfördelning The Invisible Hand Marknadsmekanismen Växelspel mellan utbud och efterfrågan Behovstillfredsställelse av de effektiva företagen Resursanvändningen "styrs av den osynliga handen" 14 4

5 Marknadsekonomi Kritik Ojämn förmögenhetsfördelning Resurseffektivt men skapar rika & fattiga människor Informationsbrist Kunden kan inte handla rationellt (reklampåverkan) Ekonomiska kriser Recession (övergående lågkonjunktur) => Depression (långvarig lågkonjunktur) Monopolistiska tendenser Storbolag Negativa externa effekter Miljöförstöring 15 Blandekonomi Reglerad marknadsekonomi Kollektiva produkter Försvar, sjukvård mm Kapitalintensiv verksamhet Infrastrukturen, exempelvis järnvägen Fördelningspolitiska mål Utbildning 16 Lagar och förordningar Blandekonomi Lagar som reglerar relationen till kunder och konkurrenter Konkurrenslagen Marknadsföringslagen Konsumentköplagen m fl Lagar som reglerar relationen till stat och kommun Skattelagar Miljölagar Socialförsäkringslagen m fl Lagar som reglerar relationen till arbetstagarparten Medbestämmandelagen Semesterlagen Arbetsmiljölagen m fl Företaget AB 17 Lagar som reglerar relationen till finansiärer och ägare Aktiebolagslagen Bokföringslagen Årsredovisningslagen m fl 5

6 Intressenter Företaget Ägare Kapitalavkastning Anställda Lön Företagsledning Självförverkligande Leverantörer Betalning Långivare Ränta Samhälle Skatter 18 Verksamhetstyper Företag Producerande Förädlande företag företag exempel exempel LKAB SSAB 19 exempel SJ Serviceföretag Grossistföretag exempel Tibnor Detaljist- Konsument företag exempel Järnhandlarna Sektor Kunskapssamhället 20 6

7 Juridisk form Bolag Enskild firma en person fysisk person Ekonomisk förening flera delägare Handelsbolag solidariskt ansvar Kommanditbolag Komplementär Aktiebolag (privat) Aktiebolag (publikt) F-skattsedel 21 Alla utom enskild firma är juridiska personer och använder f-skattesedel Företagsstart Associationslagar Aktiebolag anmäls till Bolagsverket med följande handlingar: Bolagsverkets anmälningsblankett Stiftelseurkund Bolagsordning Bankkvitto på insatt aktiekapital Girering eller check (registreringsavgiften) Bolagsverket Kommer från Patent- & registreringsverket (PRV) 22 Aktiebolag Organ Bolagsstämma (Årsstämma) Revisorer Styrelse VD 23 7

8 Koncern Moderbolag Als Konzern bezeichnet man den Zusammenschluss mehrerer rechtlich selbständigr Unternehmen zu einer wirtschaftlichen Einheit unter einer einheitlichen Leitung. Die dabei verbundenen Unternehmen nennt man Konzernunternehmen Moderbolag äger 50 % av varje dotterbolag VD för moderbolaget är koncernchef 24 Svenska Koncern Bolagsstämma Styrelse Styrelseordförande Koncernchef Finanschef Verkställande direktör (VD) Vice VD Produktionsdirektör Revisor Engelska Group Shareholders meeting Board Chairman of the board (COB) Chief Executive Officer (CEO) Chief Financial Officer (CFO) President Executive Vice President Vice President - Production Auditor 25 Upplösning Företag Likvidation Frivillig handling Konkurs Halva aktiekapitalet förbrukat Tingsrätten Kan ge ackordsuppgörelse Fusion Sammanslagning 26 8

9 Strukturrationalisering Koncentrationstendenser Gruvindustrin LKAB & Boliden Cementindustrin Cementa Dryckesvaruindustrin Carlsberg & Spendrups Handelsstålindustrin SSAB 27 Industriell utveckling Sverige Materiell levnadsstandard Kunskapssamhället Industrisamhället Jordbrukssamhället Tid Industrikonjunktur Sverige

10 Arbetsgivare Lagar Förhandlingar Kollektivavtal Företagsdemokrati Anställningsskydd Facklig förtroendeman Medbestämmande MBL Arbetsmiljölagen Styrelse-representation 30 Uppsägning Avsked Uppsägning pga arbetsbrist Turordning (kan bortförhandlas) Uppsägning pga personliga skäl Kompetensbrist Kriminell handling => Avsked Avtalsslutande fackförbund förhandlar => AD (Arbetsdomstolen) (ej fackansluten) Tingsrätt => AD 31 Företagsledning Del 1 Företaget i samhället Del 3 Organisation och produktion 32 10

11 Produktion Tillverkning Hantverk Yrkeskunnande Skråväsende Kompetenser samlas och utvecklas Serieproduktion Inlärningskurvan används Massproduktion Standardisering och kontroll 33 Massproduktion Fordism Utbytbarhet Lika komponenter Rationell produktion Löpande band År 1923 bad Henry Ford ( ) Encyclopedia Britannica att ordet fordism skulle ändras till Mass Production 34 Scientific Management Taylorism Långt driven arbetsfördelning Specialisering av arbetsuppgifter Frederick Taylor Övervakning med stark kontroll Korta arbetscykler 35 11

12 Funktionsorganisation Hierarkisk Linje-Stabsorganisation 36 Varje medarbetare rapporterar till en chef exempel Funktionell organisation ex KTH Prefekt administrativa frågor Professor ämnesfrågor Medarbetare rapporterar till ansvariga chefer 37 Projektorganisation Projektdeltagande 38 Medarbetare i linjen arbetar hel- eller deltid i projektet. Ett projekt har alltid en tidsbegränsning. 12

13 Förbättringsgrupper Delaktighet 39 Divisionsorganisation Bolagiseras Koncern Koncernchef Konsumentprodukter AB Industriprodukter AB Anläggningsprodukter AB När divisionerna bolagiseras bildas en koncern. Koncernbildningar genomfördes under 1980-talet, exempelvis ASEA & Sandvik. 40 Nätverksorganisation Virtuell organisation 41 Normalt finns en koordinator, navet. 13

14 Målformulering Nivåer Företagsnivå 20 % avkastning på investerat kapital Medel: Täckningsbidrag på 3 Mkr Avdelningsnivå Täckningsbidrag på 3 Mkr Medel: Försäljning av st Individnivå Försäljning av st Medel: 500 säljbesök 42 Funktionsinriktad Verkstadslayout 43 Produktverkstäder Arbetsgrupper 44 14

15 Produktionsprocess Produktivitet Input Värdeförädling Output Output Utflöde Produktivitet = = Input Inflöde 45 Produktionsprocess Genomloppstider 46 Kommunallagen vs Aktiebolagslagen Tjänstemän finns inte i kommunallagen 47 15

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

Industriell ekonomi, externredovisning 2012. Varför läsa Industriell ekonomi? Innehåll. Välkommen till den första kursen i ekonomi för EPI1!

Industriell ekonomi, externredovisning 2012. Varför läsa Industriell ekonomi? Innehåll. Välkommen till den första kursen i ekonomi för EPI1! Industriell ekonomi, externredovisning 2012 OH-bildstöd i PowerPoint nr 1: EP 1 Jan Möller Teknikens ekonomi och organisation Välkommen till den första kursen i ekonomi för EPI1! Ekonomi för tekniker Föreläsare

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå,

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå, Att starta åkeriföretag 6 Inledningsvis bör du ställa dig själv följande frågor: 1. Har jag tillräcklig kunskap om den lagstiftning som gäller på transport området och för företagande i allmänhet? (Viktiga

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval

1.INLEDNING. 1:1 Ämnesval 1 1.INLEDNING 1:1 Ämnesval Starta eget är nog något alla har drömt om att göra, men de flesta kommer nog inte längre än så av flera anledningar. En orsak kan vara att man vet för lite om hur man går till

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi

John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi Helsingfors universitet Institutionen för ekonomi Kompendium nr 20 Sjunde upplagan Lantbruksekonomi Lantbrukets företagsekonomi Helsingfors 2014 John Sumelius Grundbegrepp inom lantbrukets företagsekonomi

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt D-UPPSATS 2009:057 Svensk associationsrätt Några utvalda regler i centrala associationsformer Emma Bergwall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

F-skatt åt flera. Utvidgning av näringsbegreppet. RSV Rapport 1998:4

F-skatt åt flera. Utvidgning av näringsbegreppet. RSV Rapport 1998:4 F-skatt åt flera Utvidgning av näringsbegreppet RSV Rapport 1998:4 Förord Riksskatteverket, uppdrog den 30 september 1997 åt Susanne Johnsson, skattedirektör i Norrbottens län, att i egenskap av projektledare

Läs mer

Ägare och Styrelse HK / VD. Regionkontor. Driftavd. Driftavd. Driftavd. Driftavd. Driftavd.

Ägare och Styrelse HK / VD. Regionkontor. Driftavd. Driftavd. Driftavd. Driftavd. Driftavd. 1 Ekonomikunskap Björn Ljungquist www.abljungquist.se 08-05-16 Inledning I Sverige finns de tre företagsstrukturer inom näringslivet. Det är Enskild Firma, där en person äger hela företaget. Han är då

Läs mer