Midsommar i Karlsby Fäbodar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Midsommar i Karlsby Fäbodar"

Transkript

1 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 2 Juni 2006 Midsommarfirande i Sundborn! Torsdag 22 juni Bondes Gård inför midsommar. Vi binder blomsterkransar och lövrumpor. Ta med blommor och material. Midsommarafton 23 juni Annacari Jardling-Olsson och Stefan Olsson sjunger in midsommaren i Stora Hyttnäs vackra park Blomstertåget avgår från Lilla Sjöboden. Vandring med kransar och lövrumpor till dansbanan Majstångresning Musik: Gubbôle gille, Gun Nygren leder dansen runt majstången, tal av hembygdsföreningens ordförande Patrik Frieberg Sundéns loge Dans till Wahlströms Midsommardagen 25 juni Sundéns loge Dans till Chapelle Midsommar i Karlsby Fäbodar Midsommardagen 24 juni Servering kl Kl Majstångsresning Musik Gubbôle Gille Gun Nygren leder lekarna Lekar Fiskdamm Chokladhjul Tombola Godisförsäljning Kaffeservering Karlsbyhedens IK/Kårtäkt

2 Britt Källsröm ordförande Sundborns s-förening INNEHÅLL: Ledare. S valprogram sid 2 Ur ramprogrammet m.m sid 3 Fr Kommun, Landsting, 1:a maj. sid 4 Claès Johanssons affär sid 5 Ett tydligt vägval sid 6 Trött på dyra telefonräkningar. sid 7 Kårtägt sid 8 Snart byggs fler sid 10 IT-lösningar sid 12 Stadsnät... Lycksalighetens ö... sid 14 Sundborn då sid 15 SUNDBORNSNYTT Lokal områdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen till hushåll inom Sundborns postdistrikt. Utkommer med 4 nummer per år. Adress: Sundborns Nytt Gärd Hedlund Hobborn SUNDBORN Telefon: E-post: Annonser beställes av: Kjell Gustafsson Gärd Hedlund Christina Knutsson Marianne Hedenström Postgiro Tryck: Strålin & Persson, Falun SUNDBORNS NYTT nr 2 Juni 2006 Sommar med mycket spring i benen Så är den här. Den efterlängtade sommaren med långa ljusa dagar, brunbrända barn och bad i sjön. Sommarlov och lediga dagar långt från skolan. Efter en lång fin vinter, kom sommaren på besök ett par veckor, Sedan blev det kyligt och bistert vilket hade till fördel att häggen och mispeln blommade länge. Bara att dra in doften. För andra nog så jobbigt med allergi, rinnande ögon och nästäppa. Tänk att det är lika härligt varje år. Ljusa sommarkvällar och natten blir nästan bara en skymning. Solen uppe tidigt och ger oss kraft för kommande dagar. Så kommer midsommaren som kulmen på allt det vackra. Blomstren står i fagraste flor, när det är samling vid midsommarstången. Det gäller att ge barnen en positiv upplevelse att sedan själva berätta om när de blir vuxna. Barn älskar att höra hur det var förr. Berätta mormor, säger de. De har hört historierna flera gånger, men vill så gärna höra samma sak berättas igen. Det är de äldres uppgift att berätta och föra historien vidare. Förr var man mycket bättre på att ta sig tid och berätta. Äldres berättelse är mycket bättre än alla TV-program tillsammans. Så berätta hur det firades midsommar förr. Människans drivkrafter är att förbättra samhället och för sockeninnevånarna. Sundborn är en bra socken att bo och verka i, men det finns nya behov att tillfredsställa för att utveckla bygden. S i Sundborn vill särskilt lyfta fram några frågor, som kommer att prioriteras i vårt arbete de närmaste åren. Ibland tar det längre tid, men det gäller att envetet arbeta vidare. Några frågor är kända sedan tidigare och några är nya. Omvärlden förändras och vi med den. Mina barnbarnsflickor älskar att höra hur jag på stigen till sommarhuset lyckades tappa grytan med kalops på stigen. Det var maten vi skulle ha den dagen, så det var bara att plocka upp köttbitarna, skölja av dem och bjuda till middag. Flickorna fullkomligen pyser av skratt. De har hört historien ett flertal gånger. Lika roligt ändå. Så dela med er av upplevelser. I midsommarnumret av Sundborns- Nytt finns en kort presentation av valprogrammet för S i Sundborn. En mera utförlig information kommer efter sommaren. Det som känns mycket angeläget är flera hyresbostäder. Framför allt i Karlsbyheden och Danholn. Man skall kunna få bo kvar i sin invanda miljö, där vänner och bekanta finns sedan lång tid. Det kan också vara förstabostaden för unga. Sta n skall inte vara första alternativet. Det vi också ser fram emot är den konstfrusna isbanan i Karlsbyheden. Hoppas att inte något krånglar till sig i slutskedet. Det ser i alla fall positivt ut. När detta läses, skall beslutet vara taget även i kommunfullmäktige. Nu är det inte is man i första hand vill tänka på, när det snart är midsommar, men tiden går och visst blir det trevligt att se barn och ungdomar skrinna runt på banan under tidig höst. Men först av allt. Ha en riktigt skön sommar. Britt Källström S valprogram för Sundborn Bygg hyresbostäder i både Sundborns by, Danholn och Karlsbyheden. Vägarna till och från Sundborn måste förbättras Flera bussturer till och från Sundborns by. Särskilt morgnar, kvällar och helger. Bredband till alla. Ny träffpunkt för ungdomar för olika aktiviteter. T ex dans, motor, fiske m m. Säker cykelväg till sta n. 2

3 Ur Ramprogrammet för landsbygdsföretagande i Falu kommun Nedanstående projekt, som rör Sundborns socken, har beviljats bidrag. Turistinformation i Sundborns socken Samverkan kommer att ske mellan Sundborns Hembygdsförening, lokala företagare och Välkommen till Falun AB. Ett nytryckt informationsblad innehållande karta och adressuppgifter till intressanta service- och besöksmål och företagare i Sundborns socken kommer att tas fram och finnas tillgänglig där. För övrigt traditionell turistinformationsservice. Några av socknens ungdomar får, som det brukar, sommarjobb samt en personal från Välkommen till Falun AB/Falu Turistbyrå. Öppet måndag 19 juni fredag 18 augusti. Dagligen Stängt för lunch en halvtimme. Misommarafton och midsommardagen kortare öppethållande. Man kommer att hålla till i Slöjdstugan som Leif Kihlström upplåter, Carl Larssons väg 4. Beviljat belopp Galleri Målarbacken och Målarbackens Trädgårdscafé. Beviljat belopp Karlsbyhedens IK. Förstudie lägerverksamhet. Beviljat belopp Det är roligt när man som ledamot i Landsbygdsgruppen/Beslutsgruppen för ramprogrammet får vara med och fatta positiva beslut som rör Sundborns socken. Det är bara att önska dem som ingår i de ovanstående projekten lycka till och det blir intressant att följa utvecklingen av dessa. Många från Sundborns socken deltar också i det arbete som pågår, i hela kommunen, med vandrings- och kanotleder. Ridleder är ett annat projekt som har kommit igång och utvecklats positivt med många intresserade. Trevlig sommar! Carin Gustafsson Förhandsröstning vad gäller? Sedan många många år har det varit möjligt att rösta i förtid på posten eller med lantbrevbärare. Det där gäller inte längre. Nu kan vi i Sundborn istället förtidsrösta på biblioteket under ordinarie öppethållandetider. Man tar med sig röstkort och röstsedlar i vanlig ordning. Ju närmare valet vi kommer, desto mer kommer det att informeras om den nya ordningen. Nostalgidag på Sundéns Boka in lördag 26 augusti för PRO Storband med Hans Wikman och hans musikerkollegor. Hans Wikman har tidigare spelat i Sandviken Storband och nu bildat ett nytt band. Det blir gammal fin musik och även önskelåtar. Gubbôle Gille, där Hans Wikman annars spelar, är också med. Musik skall byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Det är så sant som det är sagt. Det blir säkert en fin afton. Projektering av Kårtäktsvägen är sjösatt! Tisdagen 30 maj -06 kl på Hyttstugan var det information från Vägverket om hur arbetet skall göras. Efter semestern kommer man att sätta igång om inte markägarna har något att erinra vid eventuellt markinlösning. Asfaltbeläggning kommer att läggas så snart underarbetet har färdigställts. Man kommer att lägga från Ristäktsvägen genom byn till Kårtäkt och allt skall vara färdigställt till sommaren Projektledare är Markus Danielsson, Göran Eriksson samt markfrågor P-O Karlsson på Vägverket Region Mitt (kontor i Falun). Kostnaden kommer att vara i runda tal 6 miljoner kronor. På mötet Kjell Gustafsson (s) DU ÄR VÄRD ETT RIKTIGT BRA ERBJUDANDE! PROVA PÅ 3 MÅNADER FÖR HALVA PRISET Sportbilaga måndag DD må bra måndag DD bostad tisdag DD motor torsdag DD nöje fredag Ja tack! Jag vill prenumerera på Dala-Demokraten 3 månader för HALVA PRISET kr (Ord. pris 655 kr) Startdatum:... Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon:... OBS! Viktigt för våra rutiner Erbjudandet gäller endast hushåll som inte abonnerat på DD de senaste 3 månaderna. Erbjudandet gäller t o m DD betalar portot SVARSPOST Kundnummer FALUN 3

4 Kommunala småhustomter. Sundbornsbyn, Sandsberg 10 tomter Finns möjlighet till ytterligare i ny etapp. Kommunal tomt bjuds ut, för byggnation av flerbostadshus, Sundbornsbyn, Sandsberg. 12 lägenheter Det slutliga beslutet skall fattas av Kommunfullmäktige. Det är glädjande att den motion jag lämnade in angående bostäder behandlades positivt och att beslutstexten från kom- Från Landstinget Ekonomin är nu bättre än på många år. Detta är ingen slump. Majoriteten i landstinget Dalarna har fört en långsiktig politik för att kunna skapa finanser. Vi har för verksamhetsåret 2005 uppnått ett överskott på 104 miljoner kronor. Sedan 2000 har vi tillfört hälso- och sjukvården över en miljard kronor. Vi kommer även kommande år få ett överskott. Sveriges lägsta avgift Vi har Sveriges lägsta avgifter till hälso- och sjukvården, vilket vi kommer att ha även fortsättningsvis. Ingen skall av ekonomiska skäl tvingas avstå från att besöka hälso- och sjukvården. Barn och ungdomars hälso- och sjukvård kommer även fortsättningsvis att vara avgiftsfri. Landstinget i Dalarna har bästa behandlingarna av alla landsting i Sverige. Men vi är inte nöjda. Vi vill och kan mer. Vi kan bli bättre på bemötande och service. Vilket vi arbetar vidare med? Alla, såväl patienter som anhöriga, som kommer i kontakt med hälsooch sjukvården i Dalarna ska bemötas professionellt med förståelse, respekt och integritet. Kjell Gustafsson Landstingspolitiker (s) SUNDBORNS NYTT nr 2 Juni 2006 I Falu Kommuns Bostadsförsörjningsprogram , finns följande med: munfullmäktige finns medtagen i bostadsförsörjningsprogrammet. Den framtida demografin, med allt fler äldre innebär att alla behov inte kan lösas med individuella insatser. Generella åtgärder måste till, även i landsbygden. Nybyggnation behöver inte vara enda alternativet. Även befintligt bestånd kan anpassas. Bostadsförsörjningsprogrammets mål anger att det ska finnas bostäder som är fysiskt tillgängliga för alla kommuninvånare i olika skeden av livet. Enligt prognos kommer ungdomshushåll (20 24 år) och 55+ att öka betydligt. Falubygden är attraktiv för såväl nyinflyttning som kvarboende. Såväl äldres möjligheter att bo kvar i den egna kommundelen samt ungdomars önskemål om att kunna skaffa eget boende utan att flytta in till centralorten kan underlättas genom skapande av fler bostadsalternativ. Kommunfullmäktige , 10. (Min motion). Det behövs alltså lägenheter i flerbostadshus, med god tillgänglighet för funktionshindrade, för att de äldre som vill flytta från sin villa ska kunna göra det. På det sättet frigörs också billiga bostäder där nya barnfamiljer kan flytta in. Tillgången till lägenheter i flerbostadshus är därför en viktig fråga för landsbygdens utveckling men svår att lösa. Carin Gustafsson (s) Kommunfullmäktigeledamot Första maj tåget 2006 Årets maj tåg gick från Folkets Hus upp till gamla matsalen på Dalregementet numera Dalasalen, deltagarantalet var cirka 280 personer. Som ni ser på bilden så var Sundborn väl representerat med flera budskap. Tåget leddes med taktfast hand av Sundbornsbon Kjell Gustafsson 4 Om-, till- och nybyggnad samt kakel-, klinker- och målningsarbeten Godkänd av Byggkeramikrådet Thomas Norberg Tullkammaregatan 2, Falun Tel Tel, fax Betongprodukter PLATTOR KANTSTEN KNÄCKSTEN Sundborn G Landsvägen 2, Sundborn Tel Fax Mobil:

5 Claès Johansson s affär i Sundbornsby 1875 enligt uppgift tror man att den f d handlaren "Claès Johanssons fastighet byggdes någon gång runt 1875? 1914 övertogs diversehandeln av Claès och Elsa Johansson efter den tidigare ägaren Norgren. Elsa och Claès är födda och uppvuxna i Stora Skedvi. Tillsammans fick de barnen Åke, Nils och Margareta. Familjen bodde på affärens övervåning, men när vi söner började "springa ute" fick vi flytta ut i lillstugan, tillägger Åke. Den f d handelsboden ligger än idag på samma plats intill Lisslebrobäcken och används idag som bostad. I området intill finns ett par intressanta byggnader från svunna tider, Bondes Gård och f d Sundborns Brandstation. I Claès Johanssons affär såldes allt emellan "himmel och jord", matvaror, spik, skor m m. Ett postkontor var inrymt i fastigheten, som sköttes av hustrun Elsa, där postväskorna från de mindre sundbornsbyarna togs omhand. Sundbornsbys allra första bensinpump låg intill Claés Johanssons handelsbod på Bondes torg. Sundbornsbys genomfartsled länsväg 875 Hur kom man fram till Claès Johanssons butik innan Sundbornsbys genomfartsled byggdes? Sommar och vinterbild Claès Johanssons affär. I slutet på -50-talet byggde Vägförvaltningen den stora breda vägen från byn Stängseln genom hela Sundbornsby, fram till utfarten mot Ramsnäs by med länsvägsnumret 875. Innan länsvägens tillkomst färdades man på de gammeldagsa forvägarna Gamla Landsvägen i Gråå och Målarbacksvägen. På motsatta sidan om Sundbornsån traskade man på Kvarnbacksvägen över gamla bron mot Bondes torg, där affären fanns. Den nuvarande bron över Sundbornsån byggdes i slutet på 1940-talet. Sundbornsprofil Claès Johansson var något av en "alltiallo". Han innehade många uppdrag inom socknen och var ordförande i ett flertal föreningar såsom Sundborns Rödakors- Referenser: Information telefonkontakt med Claès Johanssons son Åke Jungsbo. Genomläst av Marianne Hedenström och Eva Jungsbo. krets, Sundborns Skytteförening, ledamot i turistföreningen, överförmyndare, nämndeman, hemvärnschef m fl. Anställda i Claès Johanssons affär var: Lilly Hedlöf, Sven Norman, Ing-Marie Persson och Ebba Engkvist. Innan öppningsdags intogs en rejäl silloch vällingfrukost. Fikarast 10:30 och middag serverades vid 14:00-tiden. Därefter kaffepaus. Arbetspasset avslutades med ett kvällsmål övertogs affären av Olle och Inga Hillbom. Anställda var: Irene Stenberg, Olle Nordin och Gunnel Ek avslutades en betydelsefull affärsepok i Sundbornsby. Sundborn i maj 2001 Marianne Hedenström Rolf och Chris Sandströms nya villa på samma tomt som Claès Johanssons handelsbod låg. 5

6 6 Energifenomen från NIBE Inga andra markvärmepumpar ger högre värmeutbyte än NIBE FIGHTER. En bättre investering kan du knappast göra. Förutom sänkta energikostnader får du en trygg, miljövänlig och bekymmersfri värmeanläggning som tar liten plats och är praktiskt taget underhållsfri. Kontakta din lokala installatör för kalkyl och offert. Mobil Telefon/Fax Ett tydligt vägval rött eller blått I valet i höst är det fler förstagångsväljare än någonsin. Det är fler unga människor som för första gången ska rösta. Därför är det extra viktigt att vi pratar politik, att vi skapar intresse och engagemang för de politiska frågorna. Det är viktigt att ungdomarna tar vara på sin rätt och möjlighet att rösta, precis som alla röstberättigade ska göra. Vi får aldrig sluta prata om politiken och om demokratin. Vi får aldrig ta demokratin för given. Demokratin är ingenting som är för alltid och för evigt enbart för att den en gång instiftats. Det är viktigt att alla människor känner att deras röst räknas, att dem kan påverka, för det kan dem! Genom att inte rösta lämnar man över sin röst till någon annan. Då är det någon annan som kommer att avgöra hur Falu kommun, landstinget Dalarna och Sveriges riksdag ska styras. Valet i höst står mellan ett vägval, ett vägval mellan rött eller blått. Ett vägval mellan att fortsätta förbättra den svenska välfärden eller att urgröpa välfärden. Ett vägval mellan ungdomar med arbete, med möjlighet till att finna sin egen väg och uppfylla sina drömmar eller ungdomarna som tvingas leva i osäkerhet, med otrygga anställningar och som tvingas bo kvar hemma allt längre. Ett vägval mellan en skola som står för kunskap, trygghet, värme, kreativitet eller en skola som står för betyg i lägre åldrar, kyla och elitism. För mig är det vägvalet lätt Jag vill att alla människor, i alla åldrar, i alla stadier i livet ska ha samma chanser och möjligheter att uppfylla sina drömmar. Jag vill att man ska känna sig trygg även om man blir sjuk, arbetslös eller om man får barn. Det som känns bra och tryggt är att vi socialdemokrater vill utveckla, kan utveckla och kommer att jobba för att göra samhället mer solidariskt, mer rättvist och mer jämställt. I dag vill moderaterna påskina att de står på de svagas sida. De kallar sig nu till och med för det nya arbetarpartiet. Men vad står den moderata politiken egentligen för? Jo, i dag precis som i förra valet och valet innan det så står moderaterna för bland annat rejäla skattesänkningar, sänkta ersättningar för sjuka och arbetslösa, höjda fackavgifter, krav på sjukintyg från första sjukdagen, nedskärningar i föräldraförsäkringen och för höjda avgifter till hälso- och sjukvården. Moderaterna står för en avveckling av det välfärdsamhälle som socialdemokraterna byggt upp. För att förtydliga de två vägvalen som väljarna står inför den 17 september: Det är lätt att vara moderat. Det är bara att tänka på vad som är bäst för dig själv. Att ignorera omvärlden och vara så egoistisk som möjligt. Eller, det är lätt att vara socialdemokrat. Att ha ett hjärta i kroppen, ögon att se med och öron som lyssnar. Det är välfärd, ett samhälle som bryr sig om och ser till att alla har det bra oavsett bakgrund. Det handlar om att hjälpas åt. Vi ser orättvisorna och vi ger inte upp! Alla ska med. Så enkelt är det. Sofia Knöös (s) Ordförande SSU Dalarna

7 Trött på dyra telefonräkningar? Är du trött på dyra telefonräkningar? Är telefonen blockerad när barnen surfar på Internet. Sundborns s- förening tar upp diskussionen för bättre tekniska lösningar till rimlig prisnivå. Telefonsamtal via telefontrådar och telefax hör snart till det förgångna. Med datorerna kom ny överföringsteknik via Internet. Internet, eller att surfa på nätet, har blivit mycket populärt för ungdomar. Det går att nå nya kontakter runt om i världen. Men Internet är även en mycket viktig informationskanal och kunskapskälla för gemene man o kvinna. Faktauppgifter kan nu som regel sökas direkt på en institutions- en butiks- eller fabrikants hemsida. Dessutom får man en egen personlig brevlåda. Från den kan man både skicka och ta emot elektronisk post, i form av brev och bilder. Din elektroniska post når mottagaren inom någon minut. Uppringt Internet begränsad lösning Den enklaste formen av Internetuppkoppling är via den vanliga telefonledningen med ett enkelt modem som ringer upp Internetleverantörens server. Men denna metod blockerar telefonlinjen för övriga samtal. En annan nackdel är den långsamma överföringshastigheten, max. 56 kbit per sekund. ( tecken). För brev och meddelanden räcker det. Men skall bilder överföras tar det lång tid. En bild kan bestå av upp till 5 Megapixlar. ( tecken). Om en bekant skickar några semesterbilder så är telefonledningen blockerad nästan en timme innan du kan använda Internetbrevlådan för annan postbefordran. Kostnaden kan också rusa iväg. Dagtid kostar varje minut ungefär som ett vanligt telefonsamtal. Bredband ger möjligheter Vill Du slippa begränsningar och nackdelar med uppringt Internet via modem går du upp ett snäpp och beställer en bredbandsuppkoppling. En bredbandsuppkoppling innebär att du står ständigt uppkopplad via ett speciellt modem (ADSL). Telefonen kan utnyttjas samtidigt på vanligt sätt oberoende av bredbandsuppkopplingen. Du betalar en fast avgift per månad oberoende av hur länge du är uppkopplad. Helt andra överföringshastigheter erbjuds, från 0,25 24 Megabit per sekund, ( tecken). Priset är beroende av vilken hastighet du abonnerar på. Priserna för bredband med bättre överföringshastighet är fortfarande för höga. I större tätorter erbjuds betydligt billigare helhetslösningar med bredband integrerat med telefoni. Sundborns s-förening ser det nu som en viktig uppgift att försöka få fram helhetslösningar till rimliga priser även för oss Sundbornsbor. Det finns möjligheter till helhetslösningar för både telefon, bredband och kabel-tv. Läs övriga två artiklar här intill. S-föreningen inbjuder nu alla intresserade till Öppet Hus för fortsatt diskussion och ev. intresseanmälan. Medverkan sker från Falu Kommuns IT-enhet och Falu Energi och Vattens IT enhet. Välkommen! (Se annons på sidan 14). Britt Källström - Ivar Jonsson 2006 Svärdsjövägen 15 km från Falun Sommarens alla danser på Sundéns loge Juni 23 Premiär och Midsommardans till Wahlströms 24 Midsommardans till Chapelle 30 Sommardans till Claes Lövgrens Juli 7 Nonstop Sommardans till Cavalkad och till Hedins 14 Sommardans till Mats Bergmans 21 Uppehåll 28 Uppehåll Augusti 4 Sommardans till Streaplers 11 Sommardans till Jannez 18 Sommardans till Fernandoz 25 Sommardans till Kindbergs September 1 Säsongsavslutning och sommardans till Drifters 7

8 K Å R T Ä G T Byn med korg i bynamnet Korgaretägten Hedkarlssjön. Tillbakablick del 3. Röda stugor tåga vi förbi. Runt kring nejden hörs vår melodi.. De senaste åren har det blivit alltmer populärt med byvandringar i vår hem bygdshistoria. Man promenerar och verbalt ges en enkel beskrivning och historik av byn m m. När man betraktar den gamla bebyggelsen, fylls man av varm glädje. De grå timmerhusen är i mina ögon små konstverk vackra och funktionella. Villa Solvändan Villa Solvändan byggdes 1931 av byggmästaren Henrik Ahlström. Gården har ett vackert läge på en av Kårtäkts högre punkter intill Gamla länsvägen Falun-Svärdsjö. När vädret sig tillåter ges en naturskön vy neråt täkterna köpte Kent och Inga-Lill Karlsson huset av Alf Hedlund. Därefter för mig okänd historia, tillägger Kent. Sedan dess har vi trivts i Kårtäkt med våra barn Per, Erika, Sandra, Emma och Kim. Intill gamla länsvägen 1924 byggdes ett tvåvåningshus med beboelig källar- och vindsvåning av bybyggmästaren Henrik Ahlström intill gamla länsvägen i Kårtäkt. Huset målades i falurött med vita knutar. En vacker för- 8 stukvist byggdes på framsidan, som sommartid pryds av vackra blommor. Nära förstun uppfördes på senare år en uteplats, där morgonkaffet dricks sommartid vid fin väderlek. Familjen Augusta och Johan Jansson var en av de först permanenta värdarna i fastigheten. De hade tidigare varit bosatta i Sundänget- Svärdsjö, där de pysslat med ett småskaligt jordbruk för husbehov, som sedermera avyttrades vid flytten till Kårtäkt i Sundborn. Augusta och Johan hyrde ut källarvåningen till Evald Liv, som arbetade i Bäckänget vid Toftans Sågverk och vindsvåningen hyrdes av en Valfridsson, som hade fast anställning vid Falu Murbruk köpte Kurt och Lisa Östman fastigheten, vilken de renoverat och fräshat upp till en av de vackrare villorna i Kårtäkt. Barnen heter Sofia och Lovisa. Runt tio meter från bostadshuset sträcker sig en grusväg fram till Kårtäkts badplats i Persarvsviken. Där finns en T-formad badbrygga, som läggs i vattnet av kårtäktsborna, då barnen börjar sommarlovet. Lars-Johan Bengts 1912 köptes gården av Oskar Hedlöf med hustrun Julia, född Borgström, där de drev ett småskaligt skogs- och jordbruk för husbehov. Mangårdsbyggnaden tvåvånings målad i falurött med vita knutar med suterräng i markplan. Gården har ett vackert läge intill en lövträdsdunge med vacker utsikt bortöver täkterna och delar av Årberget. Ovanför ligger länsväg efter Oskars och Julias bortgång övertog dottern Aina och maken Manne fastigheten, där de tillbringade somrarna, men även andra årstider, då vädret lät sig tillåtas köpte Lars-Johan Bengts gården efter morföräldrarna Aina och Manne Nordin. Innan Lars-Johan flyttade in permanent, hyrde han ut fastigheten under en period. Numera bor han och Tina med barnen Julia och Oskar i huset. Det vackra grå timmerhuset 1924 byggde fabrikör Sievert Herdin ett grått tvåvånings timmerhus med blyinfattade fönster i Persarvet-Kårtäkt, De grå timmerhusen är oftast av äldre data och bär på mycken historia. I mångas ögon liknas de vid vackra konstverk. Gården fyllde sina modiga 80 år 2004 och har ett naturskönt läge. Hösten med de vackra färgerna, vintern med snön påminner om det vackra julkortet. Våren och sommaren med täkterna bjuder på blomster av skilda slag.

9 Här tillbringade familjen Herdin somrarna och övrig fritid. I det mindre huset på gården bodde familjens anställda hembiträden. En lejd gårdskarl pysslade med trädgård och övrig verksamhet på gården. Familjens permanenta boende var förlagt till Falun köpte Gertrud Pettersson gården ur sterbhuset. Där vistas hon hela somrarna och övrig fritid, hon tycker att det är som medicin att vara där. Lite majestätiskt 1922 köpte fabrikör Sievert Herdins syster Karin en tomt av Fredrik Rydblom Persarvet-Kårtäkt, där hon lät uppföra en tvåvåningsvilla med källarvåning. Huset målades i falurött med vita knutar och fönsterbräden. På vardera sidan om nedersta trappsteget placerades två vackert, handsnidade, spiralformade pelare, vilka pryder och håller förstukvisten på plats. Huset har ett attraktivt läge på byns högsta punkt med vacker vy bortåt den glittrande, vasskantade och näckrosprydda Hedkarlssjön. På långt avstånd breder Rå- och Flyberget ut sin vågiga trädkam. På 1940-talet köpte Sievert Herdin villan ur Karin Herdins sterbhus. På 1960-talet köpte Sievert Herdins dotter Gertrud, gift Sjögren huset övertog Tomas Sjögren gården genom köp. Barnen heter Maria och Stefan. Referenser: Telefonkontakt med Tomas Sjögren,Göteborg. Sandbacken 1910 Ernst Johanssons föräldrar Johan och Maria Persson flyttade från Svartnäs- Svärdsjö till Kårtäkt 1910 och köpte Sandbacken-Persarvet. Barnen hette Ernst och Lydia. Ernst mor Maria avled 1930 och fader Johan Efter deras bortgång tog Ernst, hustrun Signe och sonen Herold hand om fastigheten Sandbacken. Hemmanet består av två rödmålade bostadshus med vita knutbräden och vitglänsande fönsterkarmar. Husen står intill varandra jämte ekonomibyggnader med läget nära ett skogsparti. Familjen Ernst Johansson bedrev ett småskaligt jordbruk för eget behov med kor, hästar och smådjur. Ernst dog 1963 och Signe 1965 och fastigheten ärvdes då av sonen Herold. Intill tomten ligger gamla länsvägen, som delar sig i två filer varav en går ner till ett grustag. Den andra fortsätter upp till Flyberget och Svärdsjö. Nedanför ägan utbreder sig stora gröna tägter, som sommartid pryds med sommarblommor. Vintertid nyttjas grönområdena för promenadskidturer. Idag äger dottern Helena gift med Torbjörn Kvarnström fastigheten tals hus De flesta av husen i Kårtäkt är byggda någon gång på 1900-talet, men ett och annat har etablerats något sekel tidigare lät Axel och Maria Zetterberg uppföra ett tvåvåningshus, som målades rött med detaljer i vitt. Huset platsar intill länsväg 850 i Kårtäkt och fyller 110 år Axel arbetade i Bäckänget på Toftans Sågverk och Maria skötte barnen och hemsysslorna. Sonen Ivar övertog fastigheten efter faderns bortgång. Ivar förblev ogift. Mamma Maria som nu var änka bodde kvar hemma tillsammans med sonen Ivar, som blev hennes hjälpreda. I unga dagar hade Ivar fast arbete i Bäckänget på Toftans Sågverk, men även skogsarbetet låg honom varmt om hjärtat. På äldre dar när han pensionerades ägnade han större delen av dagen, att hjälpa sin gamla mor Maria. Överbliven tid reserverades för vänner och grannar, som han hjälpte med vedsågning, höhässjning och potatisupptagning på höstarna. Ivar avled köpte Krister Berglund fastigheten. Där bor idag Krister, Camilla och sonen Simon. Kommentar: 1896 fanns ej länsväg 850. All mark nedanför Zetterbergs hus var övervägande ett grön- och skogsområde. Där platsade det gulmålade badhuset på Tofta Brunn, som flyttades till sin nuvarande plats när länsvägen byggdes Brunnen med hälsovattnet ligger under länsväg 850. Basttäppa 1912 byggdes ursprungshuset i Basttäppa- Kårtäkt, som ägdes av Ernst Sätterberg och hustrun Emma Sätterberg från Lisselbo. De hade 4 flickor. Denna lilla stuga revs byggde Ernst ett nytt hus på samma tomt. Även det blev han ägare till, som så småningom övergick i annans ägo. Fastigheten har haft ett flertal ägare första nya ägaren av fastighet nr: 2 hette Guno Holmberg med fru Zedrena. De odlade grönsaker, jordgubbar och andra köksväxter m m på det område, där familjen Hedenström och familjen Svante Nygren byggt sina villor på 1970-talet familjen Berggren Ulf Englund och Zara, född Berggren Langfors köpte Björn och Göta Ristner huset, vilket genom en olycka, brann ner 1984 under renovering av sista rummet, då övriga delen av huset var färdigt lät de bygga ett helt nytt hus målat i falurött med vita avsnitt. Villan rymmer fyra rum, kök med suterräng i markplan. Göta och Björn är fortfarande permanent bosatta i detta natursköna område omgivet med delvis tall- och lövskog. Barnen heter Anna och Joakim. Nedanför huset går nya länsvägen Falun- Svärdsjö. Solhult I början på 1920-talet byggdes Solhult i Kårtäkt av snickaren August Lindahl köpte Ernst och Signe Johansson ägare av Sandbacken-Persarvet gården Solhult-Kårtäkt med ekonomibyggnad på gården med läget mittemot Sandbacken. Ernst avled 1963 och Signe 1965 och sonen Herold ärvde även Solhult. Han tyckte att arbetet med Sandbacken, där han vuxit upp räckte till och sålde inom kort Solhult till Stig-Åke Andersson och hans dåvarande maka Lillemor. August Lindahl bodde kvar i huset på vindsvåningen i ett rum och kök fram till sin bortgång sålde Stig-Åke Andersson huset till Gert och Ulla Andersson. Barnen heter Sara och Fredrik. Huset är klätt i fasadtegel med brädklädda gavelspetsar. På senare år gjordes en större renovering med bl a en vacker in-glasad altan. Även på övervåningen finns en balkong. Sommartid är förstukvisten prydd med vackra blommor och gården ger ett gott intryck, välskött med omsorg. Gården har ett vackert läge intill tallpark och ett grönområde. Nedanför huset finns ett grustag, som går parallellt med länsväg 850. Kårtägt i maj Marianne Hedenström Referenser: Intervju med den (de) som bor i fastigheten idag maj Alla ska med Så enkelt är det! 9

10 Fullmäktigemotion från Carin Gustafsson s-föreningen om byggande av fler hyreslägenheter fick positivt gensvar. Falu kommun är försöksområde för utveckling av trähusbyggnadsteknik. Det kan ge nya lägenheter i Sundborn som på ett varsamt sätt smälter in i miljön. SUNDBORNS NYTT nr 2 Juni 2006 Snart byggs fler hyreslägenheter i Sundborn De flesta Sundbornsbor bor i egna småhus. Det har sin charm sommartid och ger större frihet för familj och barn att röra sig fritt ute i det gröna. Bekantskapskrets och engagerande föreningsliv och kulturliv finns för de flesta i Sundborn. Men snöskottning, gräsklippning, målning och allt annat som måste hållas efter kan bli en belastning på ålders höst. Vad finns då för boendealternativ i Sundborn om man inte längre orkar bo kvar i sitt småhus? En annan fråga är vilka möjligheter till boende i Sundborn det finns för kommande generation? Våra ungdomar som vill ha ett eget boende får oftast finna sig i att flytta från Sundborn för att få tag på en hyreslägenhet. Boendealternativ efter politiskt engagemang Sundborns s-förening tog krafttag för ett tjugotal år sedan för att få fler hyreslägenheter i Sundborn och Danholn. Vi mötte då stor tveksamhet för byggande utanför Faluns närområde. Men med medvetet politiskt arbete byggdes ändå hyreslägenheter på Sandsbergsområdet i Sundborn samt även i Danholn. Sundborns s-föreningen driver nu på igen för att det skall byggas fler hyreslägenheter i såväl Sundborn som i Danholn och Karlsbyheden. Carin Gustafsson, politiskt aktiv i s-föreningen och kommunalpolitiskt aktiv, har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att det skall byggas fler hyreslägenheter i Sundborn. Motionen blev positivt bemött och i den nya planen för Sundborn finns redan avsatt mark på Sandbergsområdet för byggande av hyreslägenheter. Sundborn intressant för Kopparstaden Nästa steg blir att få intressenter att bygga. För s-föreningen var det naturligt att i första hand ta upp en diskussion med kommunens fastighetsbolag Kopparstaden eftersom de byggt det tidigare området på Sandsberg. I mitten på maj träffar Kjell Gustafsson och undertecknad Kopparstadens VD Pär Nyberg för att sondera intresset. Pär Nyberg redogör på ett intressant sätt om villkoren för Kopparstadens möjligheter. En viktig grund är att Kopparstaden skall finnas på de orter där kommunen tror på en utveckling och tillväxt. Sundborn bör därför vara ett intressant område. Kopparstaden jobbar nu på en Elinstallationer och reparationer inom egna hem, fritidshus, företag, hyresfastigheter och jordbruk Jörgen Finn Blixbo Tel Mobil Gräv- och lastmaskinarbeten. Dränering och isolering av husgrunder. VA-ledningar i mark, nyanläggning och reparation. Avloppsanläggningar. Tel , Fax Krister Andersson Box 215, Falun 10

11 Tomtmark för flerfamiljsbostäder. strategisk plan för de kommande tio åren som skall föreläggas styrelsen i april månad Pär Nyberg lovar att ta en särskilt titt på området på Sandsberg inför detta arbete. Falun utvalt område för trähusbyggnadsteknik Att bygga i trä är härutöver en teknik som är på väg tillbaka. Tre områden i Sverige ingår i ett försöksprojekt som skall utvärderas särskilt. Skellefteå, Växjö är två områden där denna byggnadsteknik Villatomter. skall utvecklas och utvärderas. Falu rödfärg hör mer än något annat samman med trähus. Så i dragkamp med flera orter blev Falun naturligt det tredje försöksområdet, berättar Pär Nyberg. En entreprenörstävlan där den arkitektoriska utformningen ingår har nu inletts för utformningen av kvarteret Hyttkammaren i Falun som blir Kopparstadens första trähusprojekt. Redan vid årsskiftet beräknar man sätta spaden i marken för byggande av hyreslägenheter med den nya trähusbyggnadstekniken. Med den fina och varsamma byggmiljö som finns i Sundborn låter trähusbyggnadstekniken mycket intressant och bör ha bästa möjligheter att smälta in på ett naturligt sätt i befintlig bebyggelse. Nu sätter vi tilltro till Kopparstaden och att byggande av hyreslägenheter på Sandsberg kommer med i deras strategiska plan och blir verklighet under de närmast kommande åren. Ivar Jonsson NÄRSYNT ÖVERSYNT ÅLDERSSYNT DU & VI = KLARSYNT Glasögon Kontaktlinser Åsgatan 23, Falun 11

12 Falu kommun utvecklar IT-lösningar Statlig satsning på IT-utbyggnad i landsbygd kan ge möjlighet till utveckling av telefoni och Internetuppkopplingar. Falu Kommun försöker ta ett samlat grepp om IT-frågorna. Internetuppkoppling för snabb överföring har hittills varit begränsad på många orter. Priser på både telefoni och IT-tjänster är fortfarande oacceptabelt höga. Andra lösningar liksom de som erbjuds på andra orter i Sverige måste även kunna erbjudas inom Falu kommun. För att reda i det har s-förening sökt uppgifter på olika ställen. I mitten av maj månad träffade vi Falu Kommuns ansvariga för infrastrukturprojektet. Jan E Fors organisations- och IT-chef redogör tillsammans med Johan Åkerblom för kommunens roll för att styra upp dessa frågor till bästa möjliga lösning för kommunens innevånare. Jan E Fors, kommunens organisationsoch IT-chef, och Johan Åkerblom redogör engagerat för regeringens bredbandssatsning och Falu Kommuns IT-infrastrukturplan med tonvikt på utvecklingen utanför tätorten. Bredbandsutredning och regeringsbeslut Jan E Fors berättar inledningsvis att regeringen först har beslutat om en bredbandsutredning. Som en följd av bredbandsutredningen har regeringen därefter beslutat att kommuner skall få statligt stöd för att dels göra IT-infrastrukturprogram dels också initiera utbyggnaden av IT-infrastruktur i de områden av landet där marknaden inte vill engagera sig. Med andra ord skall dessa stödpengar användas till att bygga ut möjligheterna till Internetanslutning på landsbygden. I tätorterna får respektive ITtjänsteleverantör själv stå för kostnaden. De politiska besluten som en följd av bredbandsutredningen togs och finns redogjorda i fyra SFS förordningar. Statliga stödpengar delas alltså ut till utbyggnad av nationellt stomnät samt utbyggnad av nät till olika orter inom kom- Overaller Jackor Tröjor för sport, motion och fritid Vårt textiltryckeri ordnar trycket! En väggfärg är en väggfärg. Tills du målat med Lady. LADY. När bara det bästa är gott nog. För dig som är noga med finish, detaljer och ett perfekt resultat finns en hel familj av Lady för allt du behöver måla i ditt hem. Färgen är lätt att arbeta med, har mycket bra täckförmåga och ger ett fantastiskt resultat. Välkommen in så får du inspiration, nya färgkartan plus alla råd och tips du behöver! Öppet hela sommaren Butiksförsäljning vardagar Utanmyra, DANHOLN, Sundborn Öppet: Vardagar Lördagar Danholn, Falun

13 munen. Vidare ges stödpengar till utbyggnad av spridningsnät på olika orter samt till spridning till slutkund genom stöd till fastighetsägare för utbyggnad av fastighetsnät. Infrastruktur utvecklingen är kommunens ansvar För att få del av regeringens avsatta medel krävdes att kommunerna upprättar en infrastrukturplan som skall godkännas av Länsstyrelsen. Inom Falu Kommun liksom i övriga kommuner gavs uppdraget till respektive kommuns IT-enhet. Det är här Jan E Fors och Johan Åkerbloms engagemang börjar tillsammans med andra medarbetare. Ett av målen för Falu Kommuns infrastrukturprogram är att de som bor inom hela Falu kommun skall kunna få förutsättningar att kunna sköta arbete på distans och kunna erhålla de datakommunikationsbehov, som man anser nödvändigt som privatpersoner. Det är viktigt för kommunen utifrån tillväxtskäl. I och med framtagande av IT-infrastrukturprogrammet för Falu Kommun tas ett ansvar för planeringen av infrastrukturutvecklingen inom kommunen Genom upprättad strukturplan får Falun 65 milj. kronor i statligt stöd som helt är destinerat till utbyggnaden utom tätort. Jan E Fors betonar att kommunen inte har någon upphandlande roll i den föreslagna nätuppbyggnaden. Kommunens uppgift är endast är att pröva vilka som är bäst och billigast för att få del av de statliga pengarna. För att bli starka och slagkraftiga i detta arbete gick huvudparten av kommunerna i Dalarna samman i diskussionerna och granskningen av entreprenörernas förslag. SUNDBORNS NYTT nr 2 Juni 2006 I konkurrens med övriga bedömdes statliga Teracom erbjuda bästa alternativet och fick uppdraget att utföra utbyggnaden för de statliga pengar kommunerna förmedlade. Inte en krona av de statliga stödpengarna skall användas till utbyggnad inom tätort, men Teracom förband sig att även bygga ut näten inom tätorten vilket var en fördel med Teracom. Valfri ADSL anslutningsmöjlighet Jan E Fors och Johan Åkerblom berättar att större delen av nätuppbyggnaden nu är klar. PTS Post- och Telestyrelsen har ålagt Telia att öppna upp sitt kopparledningsnät till abonnenterna för trafik. Teracom bygger därför en teknikbod intill Telia:s stationer. Telia:s befintliga kopparledningar från respektive fastighet förlängs till Teracoms teknikbodar där de sammankopplas med en fiberoptikanslutning. Teracoms teknikbodar förbinds sedan med stomnätet genom fiberoptikledningar som dras i nedgrävda slangar. Fors och Åkerblom betonar att Teracom endast haft som uppgift att bygga fiberoptik nätet. Internettjänsten får sedan beställas enskilt från valfri IT-tjänsteleverantör. Information om vilka det är finns på Teracoms hemsida (www.teracom.se/dalarna). Tidigare har endast Telia kunnat erbjuda Internetuppkopplingen via sina telefonledningar. Men i dagsläget kan 98 % av Falu kommuns hushåll få tillgång till en snabbare ADSL uppkoppling med Telia eller annan valfri IT-tjänsteleverantör. Stadsnät möjlighet till samlat grepp Fiberoptikanslutning till den egna fastigheten medger helt andra möjligheter. I samband med fjärrvärmeutbyggnaden i Falun planerades därför för ett stadsnät för IT tjänsterna. Fiberoptik anslutning kan nu i stort sett levereras till alla som är knuten till fjärrvärmenätet. Genom omorganisation inom Falu Energi och Vatten AB tillskapades en enhet som fick ansvar för att driva det fiberoptiska stadsnätet. War välkommen kära Du... till oss på Carl Larsson-gården Öppet dagligen 1/5 1/10 kl Utanför säsong ordnar vi en guidad visning varje vardag kl Tel Här skall betonas att Falu Energi och Vatten AB endast ansvarar för fiberoptiknätet. Olika IT-tjänsteleverantörer kan sedan erbjuda sina lösningar via detta stadsnät. Här erbjuds helhetslösningar genom såväl bredbandsuppkoppling som telefoni och kabel-tv m.fl. tjänster. Konkurrensen medför här att de olika aktörerna också tvingas att erbjuda sina tjänster till lite vettigare priser, avslutar Fors och Åkerblom vårt samtal. Avslutningsvis får jag konstatera att datorernas intåg i hemmen tillsammans med ny överföringsteknik nu medger helt andra lösningar. Regeringens beslut medför att vi vanliga människor utanför tätorten även får möjlighet till den nya tekniken. Morgondagens teknik kliver alltmer in i våra hem, precis som televisionen en gång gjorde för ett antal decennier sedan. Den nya tekniken är bara början på nya möjligheter. Ivar Jonsson Glad Midsommar! tillönskas Alla läsar och annonsörer! Nästa SundbornsNytt kommer i september. ENGKVIST TAXI & BUSSAR Sundborn Falun Byggnadsarbeten stora som små Även byggritningar och bygglovhandlingar utförs av Elfström & Karlsson Bygg AB Skuggarvsvägen 11 E, Sundborn Tel Fax Mobil

14 Stadsnät även för Sundbornsbor Möjligheter till ADSL bredbandsuppkoppling till alla Falubor. Men samlade tjänster via fiberoptiskt stadsnät ger på sikt billigare helhetslösningar. Nu kan även Sundbornsbor erbjudas dessa möjligheter. Den statliga satsningen på bredbandsutbyggnad påskyndar utvecklingen. I de flesta städer och större orter byggs nu stadsnät med fiberoptik ända fram till enskild abonnent. Det ger helt andra kommunikationslösningar än den gamla tekniken över telefontrådarna. Framförallt går det att skapa billigare helhetslösningar. Sundborns s- förening har i mitten av maj månad haft kontakt med Jan Persson på Falu Energi och Vatten AB som berättar. I samband med jobbet med Falu kommuns IT-infrastrukturplan och fjärrvärmeutbyggnaden i Falun växte också planerna fram på ett stadsnät för ITområdet. Fiberoptiska ledningssystem lades ned tillsammans med fjärrvärmeledningarna. En ny enhet inom Falu Energi och Vatten AB tillskapades som fick ansvar för att driva detta stadsnät. Här skall betonas att Falu Energi och Vatten AB endast ansvarar för fiberoptiknätet. Jan Persson berättar att Falu Energi och Vatten AB för närvarande tar ut en anslutningsavgift till stadsnätet på kr för en villaanslutning. Därefter tar de ut en nätavgift på 175 kr per månad för att de upplåter fiberoptikledningen för trafik. Företag offereras separat. Möjlighet till helhetslösningar Olika IT-tjänsteleverantörer kan sedan erbjuda sina lösningar via detta stadsnät. Här kan erhållas helhetslösningar genom såväl bredbandsuppkoppling som telefoni och kabel-tv m.fl. tjänster. Konkurrensen medför här att de olika aktörerna också tvingas att erbjuda sina tjänster till lite vettigare priser, uppger Jan Persson. Enligt de uppgifter Jan Persson känner till erbjuds i dagsläget en 10 Megabits Internetanslutning för 110 kr/mån. Telefon (IPtelefoni via bredbandet) erbjuds till en fast kostnad på 50 kr per månad och en kabel- TV anslutning kan erhållas för 80 kr/mån. Det innebär att det fasta Telia-abonnemanget kan sägas upp. Lägger du samman dessa månadsavgifter med Falu Energi och Vatten AB:s nätavgift och jämför dem med vad du får betala för dessa tjänster enskilt ser du resultatet. Här får du en samlad helhetslösning för bredband, telefoni och TV till en betydligt lägre kostnad, menar Jan Persson. Stadsnätlösning Än så länge finns tillgång till stadsnät enbart inom fjärrvärmeområdet men Falu Energi och Vatten AB är intresserad av att bygga ut stadsnätet även till fler områden. Jan Persson berättar att Falu Energi och Vatten AB nu förbereder för fiberoptikanslutning till varje tomt och nybyggd fastighet de drar fram el och vatten till inom kommunen. Finns intresse från ett flertal befintliga hushåll exempelvis i Sundborn, Danholn eller någon annan av byarna i Sundborn är Falu Energi och Vatten AB även intresserad att gräva fram ledningar till dessa fastigheter. De förväntar sig då en kontakt från oss, avslutar Jan Persson vårt samtal. I konkurrens med en stadsnätlösning utbyggd av Falu Energi och Vatten AB är sannolikt Teracom och även andra entreprenörer intresserad av att delge oss ett förslag på en fiberoptik anslutning till våra fastigheter, om ett gemensamt intresse finns. Funderar vi på stadsnätlösningar även ute i våra byar gör vi dock klokast i att omgående aktivera oss lite extra. Under detta år ut medges enligt uppgift deklarationsavdrag för en viss del av kostnaden för installation av bredband och varför skulle inte detta kunna komma även oss Sundbornsbor till del. Därför anordnar Sundborns s-förening Öppet Hus den 21 augusti i Sundborn och den 22 augusti i Danholn för mer information. Ivar Jonsson Öppet Hus om stadsnät för Sundbornsområdet måndagen den 21 augusti kl Församlingsgården i Sundborn Öppet Hus om stadsnät för Danholnsområdet tisdagen den 22 augusti kl Skolan i Danholn. Välkommen! Lycksalighetens ö Vid färd med båt från Persarvsviken (Kårtäkts badplats) där tre gamla tvättstugor finns bevarade från tidigt 1930-tal, går utflykten till Lycksalighetens Ö med läget i Hedkarlssjöns sydvästra del. T h intill sjön passeras villorna Haganäs, Mossdalen och Uddnäs. Haganäs lär vara äldst av de tre fastigheterna. Mellan Haganäs och Uddnäs ligger Mossdalen, villan som byggdes på 90-talet. På kort avstånd ser vi nu den ovalformade Lycksalighetens Ö, som är ett lockande mål. 14 Här försiggår än idag ett rikt både djuroch fågelliv. Ön som haft många träd speciellt aspar har under 1900-talets senaste år blivit bäverns tillhåll, som gjort ett gränslöst arbete med att avverka en hel del träd och byggt en koja i strandkanten, vilket är mycket ovanligt på en ö, som ligger mitt i sjön. Oftast väljer bävern att hålla till i vattendragen. Lycksalighetens Ö tillhör fastigheten Tofta Brunn, som alltsedan 1600-talet haft flertalet ägare. Kamreren Edvard Ehrengren var Tofta Brunns näst siste brunnsvärd. Han efterträddes av Selma och Pelle Norbäck flyttade familjen Selma och Pelle Norbäck till Tofta Brunn och övertog ägarskapet och driften av kurorten. I köpet ingick Lycksalighetens Ö, som blev ett av kurortsgästernas älskade, attraktiva utflyktsmål, där fester ordnades och fiskeoch kräftlyckan satts på prov. Norbäcks blev de sista brunnsvärdarna. På Ön byggdes ett antal mindre stugor och brunns-

15 gästerna lär ha namnat Ön. En förening bildades, som döptes till Nytta och Nöje byggdes ett tolv meter högt utsiktstorn vid hällarna mellan Kårtäkt och Rupstjärn med vacker utsikt över sjön Toftan och dess ram av berg och bygd. Utsiktstornet brukades även som brandtorn. Utsiktstornet är rivet men grunden är bevarad. (Promenera till vä: från länsväg 850 vid färd mot Svärdsjö upp på gångstigen mittför grusgropen i Kårtägt, så kommer du fram till platsen, där tornet stått en gång i tiden såldes Tofta Brunn till Stockholms Barnensdagsförening, där det etablerades en barnkoloni, som upphörde Vid försäljningen förbehöll sig familjen Norbäck, att få disponera Lycksalighetens Ö inklusive byggnader, där de främst tillbringade somrarna. På 1940-talet försvann samtliga byggnader. Än idag kan man skönja rester av grunder på ön. Sundborn i augusti 2004 Marianne Hedenström SUNDBORNS NYTT nr 2 Juni 2006 Lycksalighetens ö. Referenser: En kort resumé om Lycksalighetens Ö i Sundborn Tofta Brunn berättad av Lars Fors. Kommentar: Författaren Per Daniel Amadeus Atterbom från Östergötland har skrivit en folksaga kallad Lycksalighetens ö om en ung furste från ett arktiskt land, Adolf vilken av västanvinden förs till en förtrollad ö, där han vinner prinsessans kärlek. Slutord: Selma och Pelle Norbäcks identitet. Pelle (Per-Erik) var kamrer till yrket, men var även utbildad tegelmästare. Han var född i Nora i Västmanland. Han gifte sig med Selma Eriksson också hon från Nora. Selma var född Paret fick sönerna Per Erik Arne, som kallades Arne född i Vallentuna-Stockholm och Olle Hans-Olof kallades Olle född i Vallentuna. Familjen flyttade från Vallentuna till Tofta Brunn De efterträdde kamreren Edvard Ehrengren, som var ägare till Tofta Brunn. Ehrengrens, som kommit till kurorten 1916 flyttade lustigt nog till Vallentuna bara två dagar efter det, att Norbäcks hade flyttat därifrån. På äldre dagar bodde Norbäcks på Parkgatan 1 i Falun. Pelle dog och Selma Arne dog 1983 i Karlskoga och Olle 2001 i Halmstad. Detta enligt Sveriges dödbok. Restaurang Hyttstugan Sundborn Fredagen den 4 aug kl Buffé kl Pris 200: inkl underhållning av PETER o TANSA Biljetter i förköp på Hyttstugan tel Välkommen! 15

16 Återigen - Välkommen till Bergsmanslandskapets dag Världsarvsfesten Falun Då blir i vår by Fredagen den 4 augusti 2006 Härlig fest och gemenskap brukar det vara i vår by när vi bjuder in till vår dag i världsarvsfesten. Även i år ser vi fram mot flera aktiviteter under hela dagen, som säkerligen även det här året kommer att övergå i sen natt. Vi får kanske återigen möta skvaller, ull- och karamelltanter, ta del av stomp-bakning, få besöka grönsaks- och blomsterstånd, uppleva musiker både här och där och vara med i ringlekar. Vi ser fram mot att möta alla tidsenligt klädda vuxna och barfotabarn hoppas vi kommer till oss i stora skaror och leker med våra tunnband. Har du dessutom några gamla cyklar, barnvagnar, skottkärror, skrindor, vagnar eller något annat åkdon ta fram dessa ur förråden och kom och låt vår by rulla. Konstpedagog Eva Lindgren håller konstskola för barn vid Galleri Kvarnen. Anmälan vid entré. Begränsat antal platser visas några av de gamla bevarade sockenkartorna över Sundborn från 1600-talet i Sundborns Församlingshem och Dramatiserad byvandring, där vad som helst kan hända! Samling vid kyrkan. Biljetter genom Turistinformation - Carl Larsson väg 4, eller Turistbyrån i Falun. Biljettpris 100 kr serveras en Buffé vid Hyttstugan, därefter pub och underhållning. Förköp på Hyttstugan eller ring Under hela dagen är det precis som vanligt öppet för guidade visningar på såväl Carl Larsson-gården som Stora Hyttnäs. Mer kan hända Låt det ske! Kom och var mé! Välkommen önskar Sundborn-dågruppen 16

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2006. Glad Påsk! Ja tack! Jag vill prenumerera på Dala-Demokraten

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2006. Glad Påsk! Ja tack! Jag vill prenumerera på Dala-Demokraten Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 1 April 2006 Glad Påsk! Finngärdets fäbodar mars 2006. Det är säkert inte bara majstången som väntar på sommaren. DU ÄR VÄRD ETT

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Nya tider i gårdsbutiken! Torsdag kl 14.00 18.00 Fredag kl 14.00 18.00 Lördag: kl 10.00 14.00

Nya tider i gårdsbutiken! Torsdag kl 14.00 18.00 Fredag kl 14.00 18.00 Lördag: kl 10.00 14.00 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2004 Sundborn Då ett arrangemang med mersmak! FOTO: Göran Hermansson Nya tider i gårdsbutiken! Torsdag kl 14.00 18.00

Läs mer

Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #40. Familjen fotboll SID. 4. Hur går det Péter Kovács? SID. 8. Byaluren. firar 40 SID.

Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #40. Familjen fotboll SID. 4. Hur går det Péter Kovács? SID. 8. Byaluren. firar 40 SID. Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #40 Familjen fotboll SID. 4 Hur går det Péter Kovács? SID. 8 Byaluren firar 40 SID. 22 1 Byaluren Det stora Blå Utgiven av Vikens Kultur-

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2009

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2009 PENGAR I TJUST En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2009 PRATA PENSION MED OSS! fotboll för hela slanten DET GÅR BRA NU Tjustbanken Rescue Pengarna stannade i Västervik

Läs mer

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4 NYBAKAT I SVÄRDSJÖ SIDAN 5 # 02-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER FELANMÄLAN PÅ NÄTET SIDAN 7 Bästa kontaktvägarna SIDAN 9 Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 4 LEDARE

Läs mer

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter

Nr 3 Hösten 2010. Långasjö socken. Tema: Immigranter p Träsko osten Nr 3 Hösten 2010 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Immigranter 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2010 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

Träskoposten nr 3 2014 TACK! Stort tack för den penninggåva som vi har fått från Bernt Damne. Läs Träskoposten på internet!

Träskoposten nr 3 2014 TACK! Stort tack för den penninggåva som vi har fått från Bernt Damne. Läs Träskoposten på internet! 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2014 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

Fördel. Ovanåker EN TIDNING FRÅN OVANÅKERS KOMMUN 1-2002. Jubileumsextra

Fördel. Ovanåker EN TIDNING FRÅN OVANÅKERS KOMMUN 1-2002. Jubileumsextra Fördel Ovanåker EN TIDNING FRÅN OVANÅKERS KOMMUN 1-2002 Vi gläds åt våren men bävar också inför den! Maritha Sedvallson berättar. Sidan 10 Jubileumsextra Silverbröllop Alfta & Ovanåker sid 3 Guldbröllop

Läs mer

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning Läckert i picknickkorgen Ett magasin från hfab. nr 2. 2010 Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning HALMSTAD BYGGER Nio sidor om nybyggen i staden Wilmas färgstarka barnrum Möt nye chefen för

Läs mer

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun?

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Kartan baserar sig på uppgifter från Post- och telestyrelsen och avser läget i oktober 2010. Läs vidare på www.statistik.pts.se. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGERINGENS SFORUM ANNONS SVERIGE

Läs mer

Västra Torsås. nr 1 2014

Västra Torsås. nr 1 2014 Västra Torsås nr 02 Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se Ansvarig utgivare, Agnetha Wendel agnetha@vastratorsas.se Redaktionen. Tema: Renée Markusson, renee@vastratorsas.se Ann

Läs mer

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11

Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Byaluren Medlemstidning Nr 24 2006 årgång 11 Vikens Kultur- och Byaförening 1 Vikenbor! När detta skrivs har det fallit en decimeter snö på förmiddagen och sedan bröt solen fram och gav tillfälle till

Läs mer

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier Tanum Information från Tanums kommun Nummer 21 December 2005 God Jul & Gott Nytt År 4Intervju med 12 Henry Carlsson Följ med och träffa äpplegumman B ilaga: Våra kvalitetsgarantier Tanums Kulturpris 2005

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

KLICK! Lunchbuffé. vardagar kl. 11-14 ROCKY VIMMEL. Bodens blåaste och rödaste områden 6 7. Bybornas kamp gav resultat 14 15

KLICK! Lunchbuffé. vardagar kl. 11-14 ROCKY VIMMEL. Bodens blåaste och rödaste områden 6 7. Bybornas kamp gav resultat 14 15 BODEN GRATISTIDNING VARJE ONSDAG 15 september 2010 Vecka 37 VAL-EXTRA: Så röstar dina grannar Bodens blåaste och rödaste områden 6 7 ROCKY 18 REPORTAGE: Bredbandet kom till byn Bybornas kamp gav resultat

Läs mer

FJÄLLBACKA-BLADET. Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka. Juni 2008. www.fjallbackabladet.se. Pris 60 Kr Nummer 104 FJÄLLBACKA-BLADET

FJÄLLBACKA-BLADET. Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka. Juni 2008. www.fjallbackabladet.se. Pris 60 Kr Nummer 104 FJÄLLBACKA-BLADET FJÄLLBACKA-BLADET Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka www.fjallbackabladet.se Juni 2008 Pris 60 Kr Nummer 104 FJÄLLBACKA-BLADET i obruten svit sedan 1956 Vi förmedlar fastigheter i Bohuslän i området

Läs mer

Mandys Diner Nytt hamburgerhak med retrokänsla. SID 3. Törebodakanalen. Positiv tidning för Trivselkommunen Töreboda Nr 6 Årgång 3 Juni/Juli 2012

Mandys Diner Nytt hamburgerhak med retrokänsla. SID 3. Törebodakanalen. Positiv tidning för Trivselkommunen Töreboda Nr 6 Årgång 3 Juni/Juli 2012 Äventyrsgolf Nyhet i Gästhamnen Kanalslaget invigs. SID 6 Mandys Diner Nytt hamburgerhak med retrokänsla. SID 3 Olstorp Sommarens hetaste dansställe i Skaraborg. SID 9 Törebodakanalen Positiv tidning för

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

VÄRDSNYHETER. Sid 12. Sid 8. Sid 10 EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NUMMER 1 TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS NUMMER 1 2001 HYRESGÄSTINFORMATION VÄRDSNYHETER FRÅN FAMILJEBOSTÄDER EN HJÄLPANDE HAND I NATTEN SIDAN 4 OCH 5 NYINFLYTTAD I NYTT OMRÅDE DE HAR BOTT HOS FAMILJEBOSTÄDER I 50 ÅR TRYGGARE OCH SÄKRARE I GÄRDSÅS

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

appkast? Töcksfors Bygg på frammarsch Flexit expanderar i Töcksfors Anrika affärer i Årjäng Elisabeth förändrade sitt liv med ny affärsidé

appkast? Töcksfors Bygg på frammarsch Flexit expanderar i Töcksfors Anrika affärer i Årjäng Elisabeth förändrade sitt liv med ny affärsidé Nordmarkens Näringsliv 2012 / 01 Flexit expanderar i Töcksfors Töcksfors Bygg på frammarsch appkast? Elisabeth förändrade sitt liv med ny affärsidé Anrika affärer i Årjäng Nordmarkens Näringsliv som bildades

Läs mer

lilla tidningen Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Våren 2013

lilla tidningen Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Våren 2013 Våren 2013 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun www.lillatidningen.com Den som gläds åt lite har mycket att glädjas åt Foto Inger Jansson Fira Påsk på Husby Säteri!

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Midsommar. årets höjdpunkt! En plats för framtida möten. Midnattssolsrallyt återkommer till Brevens Bruk. Festligt när nya postnumret invigdes

Midsommar. årets höjdpunkt! En plats för framtida möten. Midnattssolsrallyt återkommer till Brevens Bruk. Festligt när nya postnumret invigdes Nr 1 2011 Midsommar årets höjdpunkt! Läs mer på sidorna 2 3. En plats för framtida möten Midnattssolsrallyt återkommer till Brevens Bruk Festligt när nya postnumret invigdes Nr 1 2011 Sidan 4 5 Sidan 6

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6 ENERGISMARTA JULKLAPPAR SIDAN 3 # 04-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Herrhagen i högform SIDAN 4 5 App, lapp, sa att du slapp SIDAN 6 LEDARE Ett bekymmersfritt boende Tidningen

Läs mer