Midsommar i Karlsby Fäbodar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Midsommar i Karlsby Fäbodar"

Transkript

1 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 2 Juni 2006 Midsommarfirande i Sundborn! Torsdag 22 juni Bondes Gård inför midsommar. Vi binder blomsterkransar och lövrumpor. Ta med blommor och material. Midsommarafton 23 juni Annacari Jardling-Olsson och Stefan Olsson sjunger in midsommaren i Stora Hyttnäs vackra park Blomstertåget avgår från Lilla Sjöboden. Vandring med kransar och lövrumpor till dansbanan Majstångresning Musik: Gubbôle gille, Gun Nygren leder dansen runt majstången, tal av hembygdsföreningens ordförande Patrik Frieberg Sundéns loge Dans till Wahlströms Midsommardagen 25 juni Sundéns loge Dans till Chapelle Midsommar i Karlsby Fäbodar Midsommardagen 24 juni Servering kl Kl Majstångsresning Musik Gubbôle Gille Gun Nygren leder lekarna Lekar Fiskdamm Chokladhjul Tombola Godisförsäljning Kaffeservering Karlsbyhedens IK/Kårtäkt

2 Britt Källsröm ordförande Sundborns s-förening INNEHÅLL: Ledare. S valprogram sid 2 Ur ramprogrammet m.m sid 3 Fr Kommun, Landsting, 1:a maj. sid 4 Claès Johanssons affär sid 5 Ett tydligt vägval sid 6 Trött på dyra telefonräkningar. sid 7 Kårtägt sid 8 Snart byggs fler sid 10 IT-lösningar sid 12 Stadsnät... Lycksalighetens ö... sid 14 Sundborn då sid 15 SUNDBORNSNYTT Lokal områdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen till hushåll inom Sundborns postdistrikt. Utkommer med 4 nummer per år. Adress: Sundborns Nytt Gärd Hedlund Hobborn SUNDBORN Telefon: E-post: Annonser beställes av: Kjell Gustafsson Gärd Hedlund Christina Knutsson Marianne Hedenström Postgiro Tryck: Strålin & Persson, Falun SUNDBORNS NYTT nr 2 Juni 2006 Sommar med mycket spring i benen Så är den här. Den efterlängtade sommaren med långa ljusa dagar, brunbrända barn och bad i sjön. Sommarlov och lediga dagar långt från skolan. Efter en lång fin vinter, kom sommaren på besök ett par veckor, Sedan blev det kyligt och bistert vilket hade till fördel att häggen och mispeln blommade länge. Bara att dra in doften. För andra nog så jobbigt med allergi, rinnande ögon och nästäppa. Tänk att det är lika härligt varje år. Ljusa sommarkvällar och natten blir nästan bara en skymning. Solen uppe tidigt och ger oss kraft för kommande dagar. Så kommer midsommaren som kulmen på allt det vackra. Blomstren står i fagraste flor, när det är samling vid midsommarstången. Det gäller att ge barnen en positiv upplevelse att sedan själva berätta om när de blir vuxna. Barn älskar att höra hur det var förr. Berätta mormor, säger de. De har hört historierna flera gånger, men vill så gärna höra samma sak berättas igen. Det är de äldres uppgift att berätta och föra historien vidare. Förr var man mycket bättre på att ta sig tid och berätta. Äldres berättelse är mycket bättre än alla TV-program tillsammans. Så berätta hur det firades midsommar förr. Människans drivkrafter är att förbättra samhället och för sockeninnevånarna. Sundborn är en bra socken att bo och verka i, men det finns nya behov att tillfredsställa för att utveckla bygden. S i Sundborn vill särskilt lyfta fram några frågor, som kommer att prioriteras i vårt arbete de närmaste åren. Ibland tar det längre tid, men det gäller att envetet arbeta vidare. Några frågor är kända sedan tidigare och några är nya. Omvärlden förändras och vi med den. Mina barnbarnsflickor älskar att höra hur jag på stigen till sommarhuset lyckades tappa grytan med kalops på stigen. Det var maten vi skulle ha den dagen, så det var bara att plocka upp köttbitarna, skölja av dem och bjuda till middag. Flickorna fullkomligen pyser av skratt. De har hört historien ett flertal gånger. Lika roligt ändå. Så dela med er av upplevelser. I midsommarnumret av Sundborns- Nytt finns en kort presentation av valprogrammet för S i Sundborn. En mera utförlig information kommer efter sommaren. Det som känns mycket angeläget är flera hyresbostäder. Framför allt i Karlsbyheden och Danholn. Man skall kunna få bo kvar i sin invanda miljö, där vänner och bekanta finns sedan lång tid. Det kan också vara förstabostaden för unga. Sta n skall inte vara första alternativet. Det vi också ser fram emot är den konstfrusna isbanan i Karlsbyheden. Hoppas att inte något krånglar till sig i slutskedet. Det ser i alla fall positivt ut. När detta läses, skall beslutet vara taget även i kommunfullmäktige. Nu är det inte is man i första hand vill tänka på, när det snart är midsommar, men tiden går och visst blir det trevligt att se barn och ungdomar skrinna runt på banan under tidig höst. Men först av allt. Ha en riktigt skön sommar. Britt Källström S valprogram för Sundborn Bygg hyresbostäder i både Sundborns by, Danholn och Karlsbyheden. Vägarna till och från Sundborn måste förbättras Flera bussturer till och från Sundborns by. Särskilt morgnar, kvällar och helger. Bredband till alla. Ny träffpunkt för ungdomar för olika aktiviteter. T ex dans, motor, fiske m m. Säker cykelväg till sta n. 2

3 Ur Ramprogrammet för landsbygdsföretagande i Falu kommun Nedanstående projekt, som rör Sundborns socken, har beviljats bidrag. Turistinformation i Sundborns socken Samverkan kommer att ske mellan Sundborns Hembygdsförening, lokala företagare och Välkommen till Falun AB. Ett nytryckt informationsblad innehållande karta och adressuppgifter till intressanta service- och besöksmål och företagare i Sundborns socken kommer att tas fram och finnas tillgänglig där. För övrigt traditionell turistinformationsservice. Några av socknens ungdomar får, som det brukar, sommarjobb samt en personal från Välkommen till Falun AB/Falu Turistbyrå. Öppet måndag 19 juni fredag 18 augusti. Dagligen Stängt för lunch en halvtimme. Misommarafton och midsommardagen kortare öppethållande. Man kommer att hålla till i Slöjdstugan som Leif Kihlström upplåter, Carl Larssons väg 4. Beviljat belopp Galleri Målarbacken och Målarbackens Trädgårdscafé. Beviljat belopp Karlsbyhedens IK. Förstudie lägerverksamhet. Beviljat belopp Det är roligt när man som ledamot i Landsbygdsgruppen/Beslutsgruppen för ramprogrammet får vara med och fatta positiva beslut som rör Sundborns socken. Det är bara att önska dem som ingår i de ovanstående projekten lycka till och det blir intressant att följa utvecklingen av dessa. Många från Sundborns socken deltar också i det arbete som pågår, i hela kommunen, med vandrings- och kanotleder. Ridleder är ett annat projekt som har kommit igång och utvecklats positivt med många intresserade. Trevlig sommar! Carin Gustafsson Förhandsröstning vad gäller? Sedan många många år har det varit möjligt att rösta i förtid på posten eller med lantbrevbärare. Det där gäller inte längre. Nu kan vi i Sundborn istället förtidsrösta på biblioteket under ordinarie öppethållandetider. Man tar med sig röstkort och röstsedlar i vanlig ordning. Ju närmare valet vi kommer, desto mer kommer det att informeras om den nya ordningen. Nostalgidag på Sundéns Boka in lördag 26 augusti för PRO Storband med Hans Wikman och hans musikerkollegor. Hans Wikman har tidigare spelat i Sandviken Storband och nu bildat ett nytt band. Det blir gammal fin musik och även önskelåtar. Gubbôle Gille, där Hans Wikman annars spelar, är också med. Musik skall byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Det är så sant som det är sagt. Det blir säkert en fin afton. Projektering av Kårtäktsvägen är sjösatt! Tisdagen 30 maj -06 kl på Hyttstugan var det information från Vägverket om hur arbetet skall göras. Efter semestern kommer man att sätta igång om inte markägarna har något att erinra vid eventuellt markinlösning. Asfaltbeläggning kommer att läggas så snart underarbetet har färdigställts. Man kommer att lägga från Ristäktsvägen genom byn till Kårtäkt och allt skall vara färdigställt till sommaren Projektledare är Markus Danielsson, Göran Eriksson samt markfrågor P-O Karlsson på Vägverket Region Mitt (kontor i Falun). Kostnaden kommer att vara i runda tal 6 miljoner kronor. På mötet Kjell Gustafsson (s) DU ÄR VÄRD ETT RIKTIGT BRA ERBJUDANDE! PROVA PÅ 3 MÅNADER FÖR HALVA PRISET Sportbilaga måndag DD må bra måndag DD bostad tisdag DD motor torsdag DD nöje fredag Ja tack! Jag vill prenumerera på Dala-Demokraten 3 månader för HALVA PRISET kr (Ord. pris 655 kr) Startdatum:... Namn:... Adress:... Postadress:... Telefon:... OBS! Viktigt för våra rutiner Erbjudandet gäller endast hushåll som inte abonnerat på DD de senaste 3 månaderna. Erbjudandet gäller t o m DD betalar portot SVARSPOST Kundnummer FALUN 3

4 Kommunala småhustomter. Sundbornsbyn, Sandsberg 10 tomter Finns möjlighet till ytterligare i ny etapp. Kommunal tomt bjuds ut, för byggnation av flerbostadshus, Sundbornsbyn, Sandsberg. 12 lägenheter Det slutliga beslutet skall fattas av Kommunfullmäktige. Det är glädjande att den motion jag lämnade in angående bostäder behandlades positivt och att beslutstexten från kom- Från Landstinget Ekonomin är nu bättre än på många år. Detta är ingen slump. Majoriteten i landstinget Dalarna har fört en långsiktig politik för att kunna skapa finanser. Vi har för verksamhetsåret 2005 uppnått ett överskott på 104 miljoner kronor. Sedan 2000 har vi tillfört hälso- och sjukvården över en miljard kronor. Vi kommer även kommande år få ett överskott. Sveriges lägsta avgift Vi har Sveriges lägsta avgifter till hälso- och sjukvården, vilket vi kommer att ha även fortsättningsvis. Ingen skall av ekonomiska skäl tvingas avstå från att besöka hälso- och sjukvården. Barn och ungdomars hälso- och sjukvård kommer även fortsättningsvis att vara avgiftsfri. Landstinget i Dalarna har bästa behandlingarna av alla landsting i Sverige. Men vi är inte nöjda. Vi vill och kan mer. Vi kan bli bättre på bemötande och service. Vilket vi arbetar vidare med? Alla, såväl patienter som anhöriga, som kommer i kontakt med hälsooch sjukvården i Dalarna ska bemötas professionellt med förståelse, respekt och integritet. Kjell Gustafsson Landstingspolitiker (s) SUNDBORNS NYTT nr 2 Juni 2006 I Falu Kommuns Bostadsförsörjningsprogram , finns följande med: munfullmäktige finns medtagen i bostadsförsörjningsprogrammet. Den framtida demografin, med allt fler äldre innebär att alla behov inte kan lösas med individuella insatser. Generella åtgärder måste till, även i landsbygden. Nybyggnation behöver inte vara enda alternativet. Även befintligt bestånd kan anpassas. Bostadsförsörjningsprogrammets mål anger att det ska finnas bostäder som är fysiskt tillgängliga för alla kommuninvånare i olika skeden av livet. Enligt prognos kommer ungdomshushåll (20 24 år) och 55+ att öka betydligt. Falubygden är attraktiv för såväl nyinflyttning som kvarboende. Såväl äldres möjligheter att bo kvar i den egna kommundelen samt ungdomars önskemål om att kunna skaffa eget boende utan att flytta in till centralorten kan underlättas genom skapande av fler bostadsalternativ. Kommunfullmäktige , 10. (Min motion). Det behövs alltså lägenheter i flerbostadshus, med god tillgänglighet för funktionshindrade, för att de äldre som vill flytta från sin villa ska kunna göra det. På det sättet frigörs också billiga bostäder där nya barnfamiljer kan flytta in. Tillgången till lägenheter i flerbostadshus är därför en viktig fråga för landsbygdens utveckling men svår att lösa. Carin Gustafsson (s) Kommunfullmäktigeledamot Första maj tåget 2006 Årets maj tåg gick från Folkets Hus upp till gamla matsalen på Dalregementet numera Dalasalen, deltagarantalet var cirka 280 personer. Som ni ser på bilden så var Sundborn väl representerat med flera budskap. Tåget leddes med taktfast hand av Sundbornsbon Kjell Gustafsson 4 Om-, till- och nybyggnad samt kakel-, klinker- och målningsarbeten Godkänd av Byggkeramikrådet Thomas Norberg Tullkammaregatan 2, Falun Tel Tel, fax Betongprodukter PLATTOR KANTSTEN KNÄCKSTEN Sundborn G Landsvägen 2, Sundborn Tel Fax Mobil:

5 Claès Johansson s affär i Sundbornsby 1875 enligt uppgift tror man att den f d handlaren "Claès Johanssons fastighet byggdes någon gång runt 1875? 1914 övertogs diversehandeln av Claès och Elsa Johansson efter den tidigare ägaren Norgren. Elsa och Claès är födda och uppvuxna i Stora Skedvi. Tillsammans fick de barnen Åke, Nils och Margareta. Familjen bodde på affärens övervåning, men när vi söner började "springa ute" fick vi flytta ut i lillstugan, tillägger Åke. Den f d handelsboden ligger än idag på samma plats intill Lisslebrobäcken och används idag som bostad. I området intill finns ett par intressanta byggnader från svunna tider, Bondes Gård och f d Sundborns Brandstation. I Claès Johanssons affär såldes allt emellan "himmel och jord", matvaror, spik, skor m m. Ett postkontor var inrymt i fastigheten, som sköttes av hustrun Elsa, där postväskorna från de mindre sundbornsbyarna togs omhand. Sundbornsbys allra första bensinpump låg intill Claés Johanssons handelsbod på Bondes torg. Sundbornsbys genomfartsled länsväg 875 Hur kom man fram till Claès Johanssons butik innan Sundbornsbys genomfartsled byggdes? Sommar och vinterbild Claès Johanssons affär. I slutet på -50-talet byggde Vägförvaltningen den stora breda vägen från byn Stängseln genom hela Sundbornsby, fram till utfarten mot Ramsnäs by med länsvägsnumret 875. Innan länsvägens tillkomst färdades man på de gammeldagsa forvägarna Gamla Landsvägen i Gråå och Målarbacksvägen. På motsatta sidan om Sundbornsån traskade man på Kvarnbacksvägen över gamla bron mot Bondes torg, där affären fanns. Den nuvarande bron över Sundbornsån byggdes i slutet på 1940-talet. Sundbornsprofil Claès Johansson var något av en "alltiallo". Han innehade många uppdrag inom socknen och var ordförande i ett flertal föreningar såsom Sundborns Rödakors- Referenser: Information telefonkontakt med Claès Johanssons son Åke Jungsbo. Genomläst av Marianne Hedenström och Eva Jungsbo. krets, Sundborns Skytteförening, ledamot i turistföreningen, överförmyndare, nämndeman, hemvärnschef m fl. Anställda i Claès Johanssons affär var: Lilly Hedlöf, Sven Norman, Ing-Marie Persson och Ebba Engkvist. Innan öppningsdags intogs en rejäl silloch vällingfrukost. Fikarast 10:30 och middag serverades vid 14:00-tiden. Därefter kaffepaus. Arbetspasset avslutades med ett kvällsmål övertogs affären av Olle och Inga Hillbom. Anställda var: Irene Stenberg, Olle Nordin och Gunnel Ek avslutades en betydelsefull affärsepok i Sundbornsby. Sundborn i maj 2001 Marianne Hedenström Rolf och Chris Sandströms nya villa på samma tomt som Claès Johanssons handelsbod låg. 5

6 6 Energifenomen från NIBE Inga andra markvärmepumpar ger högre värmeutbyte än NIBE FIGHTER. En bättre investering kan du knappast göra. Förutom sänkta energikostnader får du en trygg, miljövänlig och bekymmersfri värmeanläggning som tar liten plats och är praktiskt taget underhållsfri. Kontakta din lokala installatör för kalkyl och offert. Mobil Telefon/Fax Ett tydligt vägval rött eller blått I valet i höst är det fler förstagångsväljare än någonsin. Det är fler unga människor som för första gången ska rösta. Därför är det extra viktigt att vi pratar politik, att vi skapar intresse och engagemang för de politiska frågorna. Det är viktigt att ungdomarna tar vara på sin rätt och möjlighet att rösta, precis som alla röstberättigade ska göra. Vi får aldrig sluta prata om politiken och om demokratin. Vi får aldrig ta demokratin för given. Demokratin är ingenting som är för alltid och för evigt enbart för att den en gång instiftats. Det är viktigt att alla människor känner att deras röst räknas, att dem kan påverka, för det kan dem! Genom att inte rösta lämnar man över sin röst till någon annan. Då är det någon annan som kommer att avgöra hur Falu kommun, landstinget Dalarna och Sveriges riksdag ska styras. Valet i höst står mellan ett vägval, ett vägval mellan rött eller blått. Ett vägval mellan att fortsätta förbättra den svenska välfärden eller att urgröpa välfärden. Ett vägval mellan ungdomar med arbete, med möjlighet till att finna sin egen väg och uppfylla sina drömmar eller ungdomarna som tvingas leva i osäkerhet, med otrygga anställningar och som tvingas bo kvar hemma allt längre. Ett vägval mellan en skola som står för kunskap, trygghet, värme, kreativitet eller en skola som står för betyg i lägre åldrar, kyla och elitism. För mig är det vägvalet lätt Jag vill att alla människor, i alla åldrar, i alla stadier i livet ska ha samma chanser och möjligheter att uppfylla sina drömmar. Jag vill att man ska känna sig trygg även om man blir sjuk, arbetslös eller om man får barn. Det som känns bra och tryggt är att vi socialdemokrater vill utveckla, kan utveckla och kommer att jobba för att göra samhället mer solidariskt, mer rättvist och mer jämställt. I dag vill moderaterna påskina att de står på de svagas sida. De kallar sig nu till och med för det nya arbetarpartiet. Men vad står den moderata politiken egentligen för? Jo, i dag precis som i förra valet och valet innan det så står moderaterna för bland annat rejäla skattesänkningar, sänkta ersättningar för sjuka och arbetslösa, höjda fackavgifter, krav på sjukintyg från första sjukdagen, nedskärningar i föräldraförsäkringen och för höjda avgifter till hälso- och sjukvården. Moderaterna står för en avveckling av det välfärdsamhälle som socialdemokraterna byggt upp. För att förtydliga de två vägvalen som väljarna står inför den 17 september: Det är lätt att vara moderat. Det är bara att tänka på vad som är bäst för dig själv. Att ignorera omvärlden och vara så egoistisk som möjligt. Eller, det är lätt att vara socialdemokrat. Att ha ett hjärta i kroppen, ögon att se med och öron som lyssnar. Det är välfärd, ett samhälle som bryr sig om och ser till att alla har det bra oavsett bakgrund. Det handlar om att hjälpas åt. Vi ser orättvisorna och vi ger inte upp! Alla ska med. Så enkelt är det. Sofia Knöös (s) Ordförande SSU Dalarna

7 Trött på dyra telefonräkningar? Är du trött på dyra telefonräkningar? Är telefonen blockerad när barnen surfar på Internet. Sundborns s- förening tar upp diskussionen för bättre tekniska lösningar till rimlig prisnivå. Telefonsamtal via telefontrådar och telefax hör snart till det förgångna. Med datorerna kom ny överföringsteknik via Internet. Internet, eller att surfa på nätet, har blivit mycket populärt för ungdomar. Det går att nå nya kontakter runt om i världen. Men Internet är även en mycket viktig informationskanal och kunskapskälla för gemene man o kvinna. Faktauppgifter kan nu som regel sökas direkt på en institutions- en butiks- eller fabrikants hemsida. Dessutom får man en egen personlig brevlåda. Från den kan man både skicka och ta emot elektronisk post, i form av brev och bilder. Din elektroniska post når mottagaren inom någon minut. Uppringt Internet begränsad lösning Den enklaste formen av Internetuppkoppling är via den vanliga telefonledningen med ett enkelt modem som ringer upp Internetleverantörens server. Men denna metod blockerar telefonlinjen för övriga samtal. En annan nackdel är den långsamma överföringshastigheten, max. 56 kbit per sekund. ( tecken). För brev och meddelanden räcker det. Men skall bilder överföras tar det lång tid. En bild kan bestå av upp till 5 Megapixlar. ( tecken). Om en bekant skickar några semesterbilder så är telefonledningen blockerad nästan en timme innan du kan använda Internetbrevlådan för annan postbefordran. Kostnaden kan också rusa iväg. Dagtid kostar varje minut ungefär som ett vanligt telefonsamtal. Bredband ger möjligheter Vill Du slippa begränsningar och nackdelar med uppringt Internet via modem går du upp ett snäpp och beställer en bredbandsuppkoppling. En bredbandsuppkoppling innebär att du står ständigt uppkopplad via ett speciellt modem (ADSL). Telefonen kan utnyttjas samtidigt på vanligt sätt oberoende av bredbandsuppkopplingen. Du betalar en fast avgift per månad oberoende av hur länge du är uppkopplad. Helt andra överföringshastigheter erbjuds, från 0,25 24 Megabit per sekund, ( tecken). Priset är beroende av vilken hastighet du abonnerar på. Priserna för bredband med bättre överföringshastighet är fortfarande för höga. I större tätorter erbjuds betydligt billigare helhetslösningar med bredband integrerat med telefoni. Sundborns s-förening ser det nu som en viktig uppgift att försöka få fram helhetslösningar till rimliga priser även för oss Sundbornsbor. Det finns möjligheter till helhetslösningar för både telefon, bredband och kabel-tv. Läs övriga två artiklar här intill. S-föreningen inbjuder nu alla intresserade till Öppet Hus för fortsatt diskussion och ev. intresseanmälan. Medverkan sker från Falu Kommuns IT-enhet och Falu Energi och Vattens IT enhet. Välkommen! (Se annons på sidan 14). Britt Källström - Ivar Jonsson 2006 Svärdsjövägen 15 km från Falun Sommarens alla danser på Sundéns loge Juni 23 Premiär och Midsommardans till Wahlströms 24 Midsommardans till Chapelle 30 Sommardans till Claes Lövgrens Juli 7 Nonstop Sommardans till Cavalkad och till Hedins 14 Sommardans till Mats Bergmans 21 Uppehåll 28 Uppehåll Augusti 4 Sommardans till Streaplers 11 Sommardans till Jannez 18 Sommardans till Fernandoz 25 Sommardans till Kindbergs September 1 Säsongsavslutning och sommardans till Drifters 7

8 K Å R T Ä G T Byn med korg i bynamnet Korgaretägten Hedkarlssjön. Tillbakablick del 3. Röda stugor tåga vi förbi. Runt kring nejden hörs vår melodi.. De senaste åren har det blivit alltmer populärt med byvandringar i vår hem bygdshistoria. Man promenerar och verbalt ges en enkel beskrivning och historik av byn m m. När man betraktar den gamla bebyggelsen, fylls man av varm glädje. De grå timmerhusen är i mina ögon små konstverk vackra och funktionella. Villa Solvändan Villa Solvändan byggdes 1931 av byggmästaren Henrik Ahlström. Gården har ett vackert läge på en av Kårtäkts högre punkter intill Gamla länsvägen Falun-Svärdsjö. När vädret sig tillåter ges en naturskön vy neråt täkterna köpte Kent och Inga-Lill Karlsson huset av Alf Hedlund. Därefter för mig okänd historia, tillägger Kent. Sedan dess har vi trivts i Kårtäkt med våra barn Per, Erika, Sandra, Emma och Kim. Intill gamla länsvägen 1924 byggdes ett tvåvåningshus med beboelig källar- och vindsvåning av bybyggmästaren Henrik Ahlström intill gamla länsvägen i Kårtäkt. Huset målades i falurött med vita knutar. En vacker för- 8 stukvist byggdes på framsidan, som sommartid pryds av vackra blommor. Nära förstun uppfördes på senare år en uteplats, där morgonkaffet dricks sommartid vid fin väderlek. Familjen Augusta och Johan Jansson var en av de först permanenta värdarna i fastigheten. De hade tidigare varit bosatta i Sundänget- Svärdsjö, där de pysslat med ett småskaligt jordbruk för husbehov, som sedermera avyttrades vid flytten till Kårtäkt i Sundborn. Augusta och Johan hyrde ut källarvåningen till Evald Liv, som arbetade i Bäckänget vid Toftans Sågverk och vindsvåningen hyrdes av en Valfridsson, som hade fast anställning vid Falu Murbruk köpte Kurt och Lisa Östman fastigheten, vilken de renoverat och fräshat upp till en av de vackrare villorna i Kårtäkt. Barnen heter Sofia och Lovisa. Runt tio meter från bostadshuset sträcker sig en grusväg fram till Kårtäkts badplats i Persarvsviken. Där finns en T-formad badbrygga, som läggs i vattnet av kårtäktsborna, då barnen börjar sommarlovet. Lars-Johan Bengts 1912 köptes gården av Oskar Hedlöf med hustrun Julia, född Borgström, där de drev ett småskaligt skogs- och jordbruk för husbehov. Mangårdsbyggnaden tvåvånings målad i falurött med vita knutar med suterräng i markplan. Gården har ett vackert läge intill en lövträdsdunge med vacker utsikt bortöver täkterna och delar av Årberget. Ovanför ligger länsväg efter Oskars och Julias bortgång övertog dottern Aina och maken Manne fastigheten, där de tillbringade somrarna, men även andra årstider, då vädret lät sig tillåtas köpte Lars-Johan Bengts gården efter morföräldrarna Aina och Manne Nordin. Innan Lars-Johan flyttade in permanent, hyrde han ut fastigheten under en period. Numera bor han och Tina med barnen Julia och Oskar i huset. Det vackra grå timmerhuset 1924 byggde fabrikör Sievert Herdin ett grått tvåvånings timmerhus med blyinfattade fönster i Persarvet-Kårtäkt, De grå timmerhusen är oftast av äldre data och bär på mycken historia. I mångas ögon liknas de vid vackra konstverk. Gården fyllde sina modiga 80 år 2004 och har ett naturskönt läge. Hösten med de vackra färgerna, vintern med snön påminner om det vackra julkortet. Våren och sommaren med täkterna bjuder på blomster av skilda slag.

9 Här tillbringade familjen Herdin somrarna och övrig fritid. I det mindre huset på gården bodde familjens anställda hembiträden. En lejd gårdskarl pysslade med trädgård och övrig verksamhet på gården. Familjens permanenta boende var förlagt till Falun köpte Gertrud Pettersson gården ur sterbhuset. Där vistas hon hela somrarna och övrig fritid, hon tycker att det är som medicin att vara där. Lite majestätiskt 1922 köpte fabrikör Sievert Herdins syster Karin en tomt av Fredrik Rydblom Persarvet-Kårtäkt, där hon lät uppföra en tvåvåningsvilla med källarvåning. Huset målades i falurött med vita knutar och fönsterbräden. På vardera sidan om nedersta trappsteget placerades två vackert, handsnidade, spiralformade pelare, vilka pryder och håller förstukvisten på plats. Huset har ett attraktivt läge på byns högsta punkt med vacker vy bortåt den glittrande, vasskantade och näckrosprydda Hedkarlssjön. På långt avstånd breder Rå- och Flyberget ut sin vågiga trädkam. På 1940-talet köpte Sievert Herdin villan ur Karin Herdins sterbhus. På 1960-talet köpte Sievert Herdins dotter Gertrud, gift Sjögren huset övertog Tomas Sjögren gården genom köp. Barnen heter Maria och Stefan. Referenser: Telefonkontakt med Tomas Sjögren,Göteborg. Sandbacken 1910 Ernst Johanssons föräldrar Johan och Maria Persson flyttade från Svartnäs- Svärdsjö till Kårtäkt 1910 och köpte Sandbacken-Persarvet. Barnen hette Ernst och Lydia. Ernst mor Maria avled 1930 och fader Johan Efter deras bortgång tog Ernst, hustrun Signe och sonen Herold hand om fastigheten Sandbacken. Hemmanet består av två rödmålade bostadshus med vita knutbräden och vitglänsande fönsterkarmar. Husen står intill varandra jämte ekonomibyggnader med läget nära ett skogsparti. Familjen Ernst Johansson bedrev ett småskaligt jordbruk för eget behov med kor, hästar och smådjur. Ernst dog 1963 och Signe 1965 och fastigheten ärvdes då av sonen Herold. Intill tomten ligger gamla länsvägen, som delar sig i två filer varav en går ner till ett grustag. Den andra fortsätter upp till Flyberget och Svärdsjö. Nedanför ägan utbreder sig stora gröna tägter, som sommartid pryds med sommarblommor. Vintertid nyttjas grönområdena för promenadskidturer. Idag äger dottern Helena gift med Torbjörn Kvarnström fastigheten tals hus De flesta av husen i Kårtäkt är byggda någon gång på 1900-talet, men ett och annat har etablerats något sekel tidigare lät Axel och Maria Zetterberg uppföra ett tvåvåningshus, som målades rött med detaljer i vitt. Huset platsar intill länsväg 850 i Kårtäkt och fyller 110 år Axel arbetade i Bäckänget på Toftans Sågverk och Maria skötte barnen och hemsysslorna. Sonen Ivar övertog fastigheten efter faderns bortgång. Ivar förblev ogift. Mamma Maria som nu var änka bodde kvar hemma tillsammans med sonen Ivar, som blev hennes hjälpreda. I unga dagar hade Ivar fast arbete i Bäckänget på Toftans Sågverk, men även skogsarbetet låg honom varmt om hjärtat. På äldre dar när han pensionerades ägnade han större delen av dagen, att hjälpa sin gamla mor Maria. Överbliven tid reserverades för vänner och grannar, som han hjälpte med vedsågning, höhässjning och potatisupptagning på höstarna. Ivar avled köpte Krister Berglund fastigheten. Där bor idag Krister, Camilla och sonen Simon. Kommentar: 1896 fanns ej länsväg 850. All mark nedanför Zetterbergs hus var övervägande ett grön- och skogsområde. Där platsade det gulmålade badhuset på Tofta Brunn, som flyttades till sin nuvarande plats när länsvägen byggdes Brunnen med hälsovattnet ligger under länsväg 850. Basttäppa 1912 byggdes ursprungshuset i Basttäppa- Kårtäkt, som ägdes av Ernst Sätterberg och hustrun Emma Sätterberg från Lisselbo. De hade 4 flickor. Denna lilla stuga revs byggde Ernst ett nytt hus på samma tomt. Även det blev han ägare till, som så småningom övergick i annans ägo. Fastigheten har haft ett flertal ägare första nya ägaren av fastighet nr: 2 hette Guno Holmberg med fru Zedrena. De odlade grönsaker, jordgubbar och andra köksväxter m m på det område, där familjen Hedenström och familjen Svante Nygren byggt sina villor på 1970-talet familjen Berggren Ulf Englund och Zara, född Berggren Langfors köpte Björn och Göta Ristner huset, vilket genom en olycka, brann ner 1984 under renovering av sista rummet, då övriga delen av huset var färdigt lät de bygga ett helt nytt hus målat i falurött med vita avsnitt. Villan rymmer fyra rum, kök med suterräng i markplan. Göta och Björn är fortfarande permanent bosatta i detta natursköna område omgivet med delvis tall- och lövskog. Barnen heter Anna och Joakim. Nedanför huset går nya länsvägen Falun- Svärdsjö. Solhult I början på 1920-talet byggdes Solhult i Kårtäkt av snickaren August Lindahl köpte Ernst och Signe Johansson ägare av Sandbacken-Persarvet gården Solhult-Kårtäkt med ekonomibyggnad på gården med läget mittemot Sandbacken. Ernst avled 1963 och Signe 1965 och sonen Herold ärvde även Solhult. Han tyckte att arbetet med Sandbacken, där han vuxit upp räckte till och sålde inom kort Solhult till Stig-Åke Andersson och hans dåvarande maka Lillemor. August Lindahl bodde kvar i huset på vindsvåningen i ett rum och kök fram till sin bortgång sålde Stig-Åke Andersson huset till Gert och Ulla Andersson. Barnen heter Sara och Fredrik. Huset är klätt i fasadtegel med brädklädda gavelspetsar. På senare år gjordes en större renovering med bl a en vacker in-glasad altan. Även på övervåningen finns en balkong. Sommartid är förstukvisten prydd med vackra blommor och gården ger ett gott intryck, välskött med omsorg. Gården har ett vackert läge intill tallpark och ett grönområde. Nedanför huset finns ett grustag, som går parallellt med länsväg 850. Kårtägt i maj Marianne Hedenström Referenser: Intervju med den (de) som bor i fastigheten idag maj Alla ska med Så enkelt är det! 9

10 Fullmäktigemotion från Carin Gustafsson s-föreningen om byggande av fler hyreslägenheter fick positivt gensvar. Falu kommun är försöksområde för utveckling av trähusbyggnadsteknik. Det kan ge nya lägenheter i Sundborn som på ett varsamt sätt smälter in i miljön. SUNDBORNS NYTT nr 2 Juni 2006 Snart byggs fler hyreslägenheter i Sundborn De flesta Sundbornsbor bor i egna småhus. Det har sin charm sommartid och ger större frihet för familj och barn att röra sig fritt ute i det gröna. Bekantskapskrets och engagerande föreningsliv och kulturliv finns för de flesta i Sundborn. Men snöskottning, gräsklippning, målning och allt annat som måste hållas efter kan bli en belastning på ålders höst. Vad finns då för boendealternativ i Sundborn om man inte längre orkar bo kvar i sitt småhus? En annan fråga är vilka möjligheter till boende i Sundborn det finns för kommande generation? Våra ungdomar som vill ha ett eget boende får oftast finna sig i att flytta från Sundborn för att få tag på en hyreslägenhet. Boendealternativ efter politiskt engagemang Sundborns s-förening tog krafttag för ett tjugotal år sedan för att få fler hyreslägenheter i Sundborn och Danholn. Vi mötte då stor tveksamhet för byggande utanför Faluns närområde. Men med medvetet politiskt arbete byggdes ändå hyreslägenheter på Sandsbergsområdet i Sundborn samt även i Danholn. Sundborns s-föreningen driver nu på igen för att det skall byggas fler hyreslägenheter i såväl Sundborn som i Danholn och Karlsbyheden. Carin Gustafsson, politiskt aktiv i s-föreningen och kommunalpolitiskt aktiv, har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att det skall byggas fler hyreslägenheter i Sundborn. Motionen blev positivt bemött och i den nya planen för Sundborn finns redan avsatt mark på Sandbergsområdet för byggande av hyreslägenheter. Sundborn intressant för Kopparstaden Nästa steg blir att få intressenter att bygga. För s-föreningen var det naturligt att i första hand ta upp en diskussion med kommunens fastighetsbolag Kopparstaden eftersom de byggt det tidigare området på Sandsberg. I mitten på maj träffar Kjell Gustafsson och undertecknad Kopparstadens VD Pär Nyberg för att sondera intresset. Pär Nyberg redogör på ett intressant sätt om villkoren för Kopparstadens möjligheter. En viktig grund är att Kopparstaden skall finnas på de orter där kommunen tror på en utveckling och tillväxt. Sundborn bör därför vara ett intressant område. Kopparstaden jobbar nu på en Elinstallationer och reparationer inom egna hem, fritidshus, företag, hyresfastigheter och jordbruk Jörgen Finn Blixbo Tel Mobil Gräv- och lastmaskinarbeten. Dränering och isolering av husgrunder. VA-ledningar i mark, nyanläggning och reparation. Avloppsanläggningar. Tel , Fax Krister Andersson Box 215, Falun 10

11 Tomtmark för flerfamiljsbostäder. strategisk plan för de kommande tio åren som skall föreläggas styrelsen i april månad Pär Nyberg lovar att ta en särskilt titt på området på Sandsberg inför detta arbete. Falun utvalt område för trähusbyggnadsteknik Att bygga i trä är härutöver en teknik som är på väg tillbaka. Tre områden i Sverige ingår i ett försöksprojekt som skall utvärderas särskilt. Skellefteå, Växjö är två områden där denna byggnadsteknik Villatomter. skall utvecklas och utvärderas. Falu rödfärg hör mer än något annat samman med trähus. Så i dragkamp med flera orter blev Falun naturligt det tredje försöksområdet, berättar Pär Nyberg. En entreprenörstävlan där den arkitektoriska utformningen ingår har nu inletts för utformningen av kvarteret Hyttkammaren i Falun som blir Kopparstadens första trähusprojekt. Redan vid årsskiftet beräknar man sätta spaden i marken för byggande av hyreslägenheter med den nya trähusbyggnadstekniken. Med den fina och varsamma byggmiljö som finns i Sundborn låter trähusbyggnadstekniken mycket intressant och bör ha bästa möjligheter att smälta in på ett naturligt sätt i befintlig bebyggelse. Nu sätter vi tilltro till Kopparstaden och att byggande av hyreslägenheter på Sandsberg kommer med i deras strategiska plan och blir verklighet under de närmast kommande åren. Ivar Jonsson NÄRSYNT ÖVERSYNT ÅLDERSSYNT DU & VI = KLARSYNT Glasögon Kontaktlinser Åsgatan 23, Falun 11

12 Falu kommun utvecklar IT-lösningar Statlig satsning på IT-utbyggnad i landsbygd kan ge möjlighet till utveckling av telefoni och Internetuppkopplingar. Falu Kommun försöker ta ett samlat grepp om IT-frågorna. Internetuppkoppling för snabb överföring har hittills varit begränsad på många orter. Priser på både telefoni och IT-tjänster är fortfarande oacceptabelt höga. Andra lösningar liksom de som erbjuds på andra orter i Sverige måste även kunna erbjudas inom Falu kommun. För att reda i det har s-förening sökt uppgifter på olika ställen. I mitten av maj månad träffade vi Falu Kommuns ansvariga för infrastrukturprojektet. Jan E Fors organisations- och IT-chef redogör tillsammans med Johan Åkerblom för kommunens roll för att styra upp dessa frågor till bästa möjliga lösning för kommunens innevånare. Jan E Fors, kommunens organisationsoch IT-chef, och Johan Åkerblom redogör engagerat för regeringens bredbandssatsning och Falu Kommuns IT-infrastrukturplan med tonvikt på utvecklingen utanför tätorten. Bredbandsutredning och regeringsbeslut Jan E Fors berättar inledningsvis att regeringen först har beslutat om en bredbandsutredning. Som en följd av bredbandsutredningen har regeringen därefter beslutat att kommuner skall få statligt stöd för att dels göra IT-infrastrukturprogram dels också initiera utbyggnaden av IT-infrastruktur i de områden av landet där marknaden inte vill engagera sig. Med andra ord skall dessa stödpengar användas till att bygga ut möjligheterna till Internetanslutning på landsbygden. I tätorterna får respektive ITtjänsteleverantör själv stå för kostnaden. De politiska besluten som en följd av bredbandsutredningen togs och finns redogjorda i fyra SFS förordningar. Statliga stödpengar delas alltså ut till utbyggnad av nationellt stomnät samt utbyggnad av nät till olika orter inom kom- Overaller Jackor Tröjor för sport, motion och fritid Vårt textiltryckeri ordnar trycket! En väggfärg är en väggfärg. Tills du målat med Lady. LADY. När bara det bästa är gott nog. För dig som är noga med finish, detaljer och ett perfekt resultat finns en hel familj av Lady för allt du behöver måla i ditt hem. Färgen är lätt att arbeta med, har mycket bra täckförmåga och ger ett fantastiskt resultat. Välkommen in så får du inspiration, nya färgkartan plus alla råd och tips du behöver! Öppet hela sommaren Butiksförsäljning vardagar Utanmyra, DANHOLN, Sundborn Öppet: Vardagar Lördagar Danholn, Falun

13 munen. Vidare ges stödpengar till utbyggnad av spridningsnät på olika orter samt till spridning till slutkund genom stöd till fastighetsägare för utbyggnad av fastighetsnät. Infrastruktur utvecklingen är kommunens ansvar För att få del av regeringens avsatta medel krävdes att kommunerna upprättar en infrastrukturplan som skall godkännas av Länsstyrelsen. Inom Falu Kommun liksom i övriga kommuner gavs uppdraget till respektive kommuns IT-enhet. Det är här Jan E Fors och Johan Åkerbloms engagemang börjar tillsammans med andra medarbetare. Ett av målen för Falu Kommuns infrastrukturprogram är att de som bor inom hela Falu kommun skall kunna få förutsättningar att kunna sköta arbete på distans och kunna erhålla de datakommunikationsbehov, som man anser nödvändigt som privatpersoner. Det är viktigt för kommunen utifrån tillväxtskäl. I och med framtagande av IT-infrastrukturprogrammet för Falu Kommun tas ett ansvar för planeringen av infrastrukturutvecklingen inom kommunen Genom upprättad strukturplan får Falun 65 milj. kronor i statligt stöd som helt är destinerat till utbyggnaden utom tätort. Jan E Fors betonar att kommunen inte har någon upphandlande roll i den föreslagna nätuppbyggnaden. Kommunens uppgift är endast är att pröva vilka som är bäst och billigast för att få del av de statliga pengarna. För att bli starka och slagkraftiga i detta arbete gick huvudparten av kommunerna i Dalarna samman i diskussionerna och granskningen av entreprenörernas förslag. SUNDBORNS NYTT nr 2 Juni 2006 I konkurrens med övriga bedömdes statliga Teracom erbjuda bästa alternativet och fick uppdraget att utföra utbyggnaden för de statliga pengar kommunerna förmedlade. Inte en krona av de statliga stödpengarna skall användas till utbyggnad inom tätort, men Teracom förband sig att även bygga ut näten inom tätorten vilket var en fördel med Teracom. Valfri ADSL anslutningsmöjlighet Jan E Fors och Johan Åkerblom berättar att större delen av nätuppbyggnaden nu är klar. PTS Post- och Telestyrelsen har ålagt Telia att öppna upp sitt kopparledningsnät till abonnenterna för trafik. Teracom bygger därför en teknikbod intill Telia:s stationer. Telia:s befintliga kopparledningar från respektive fastighet förlängs till Teracoms teknikbodar där de sammankopplas med en fiberoptikanslutning. Teracoms teknikbodar förbinds sedan med stomnätet genom fiberoptikledningar som dras i nedgrävda slangar. Fors och Åkerblom betonar att Teracom endast haft som uppgift att bygga fiberoptik nätet. Internettjänsten får sedan beställas enskilt från valfri IT-tjänsteleverantör. Information om vilka det är finns på Teracoms hemsida (www.teracom.se/dalarna). Tidigare har endast Telia kunnat erbjuda Internetuppkopplingen via sina telefonledningar. Men i dagsläget kan 98 % av Falu kommuns hushåll få tillgång till en snabbare ADSL uppkoppling med Telia eller annan valfri IT-tjänsteleverantör. Stadsnät möjlighet till samlat grepp Fiberoptikanslutning till den egna fastigheten medger helt andra möjligheter. I samband med fjärrvärmeutbyggnaden i Falun planerades därför för ett stadsnät för IT tjänsterna. Fiberoptik anslutning kan nu i stort sett levereras till alla som är knuten till fjärrvärmenätet. Genom omorganisation inom Falu Energi och Vatten AB tillskapades en enhet som fick ansvar för att driva det fiberoptiska stadsnätet. War välkommen kära Du... till oss på Carl Larsson-gården Öppet dagligen 1/5 1/10 kl Utanför säsong ordnar vi en guidad visning varje vardag kl Tel Här skall betonas att Falu Energi och Vatten AB endast ansvarar för fiberoptiknätet. Olika IT-tjänsteleverantörer kan sedan erbjuda sina lösningar via detta stadsnät. Här erbjuds helhetslösningar genom såväl bredbandsuppkoppling som telefoni och kabel-tv m.fl. tjänster. Konkurrensen medför här att de olika aktörerna också tvingas att erbjuda sina tjänster till lite vettigare priser, avslutar Fors och Åkerblom vårt samtal. Avslutningsvis får jag konstatera att datorernas intåg i hemmen tillsammans med ny överföringsteknik nu medger helt andra lösningar. Regeringens beslut medför att vi vanliga människor utanför tätorten även får möjlighet till den nya tekniken. Morgondagens teknik kliver alltmer in i våra hem, precis som televisionen en gång gjorde för ett antal decennier sedan. Den nya tekniken är bara början på nya möjligheter. Ivar Jonsson Glad Midsommar! tillönskas Alla läsar och annonsörer! Nästa SundbornsNytt kommer i september. ENGKVIST TAXI & BUSSAR Sundborn Falun Byggnadsarbeten stora som små Även byggritningar och bygglovhandlingar utförs av Elfström & Karlsson Bygg AB Skuggarvsvägen 11 E, Sundborn Tel Fax Mobil

14 Stadsnät även för Sundbornsbor Möjligheter till ADSL bredbandsuppkoppling till alla Falubor. Men samlade tjänster via fiberoptiskt stadsnät ger på sikt billigare helhetslösningar. Nu kan även Sundbornsbor erbjudas dessa möjligheter. Den statliga satsningen på bredbandsutbyggnad påskyndar utvecklingen. I de flesta städer och större orter byggs nu stadsnät med fiberoptik ända fram till enskild abonnent. Det ger helt andra kommunikationslösningar än den gamla tekniken över telefontrådarna. Framförallt går det att skapa billigare helhetslösningar. Sundborns s- förening har i mitten av maj månad haft kontakt med Jan Persson på Falu Energi och Vatten AB som berättar. I samband med jobbet med Falu kommuns IT-infrastrukturplan och fjärrvärmeutbyggnaden i Falun växte också planerna fram på ett stadsnät för ITområdet. Fiberoptiska ledningssystem lades ned tillsammans med fjärrvärmeledningarna. En ny enhet inom Falu Energi och Vatten AB tillskapades som fick ansvar för att driva detta stadsnät. Här skall betonas att Falu Energi och Vatten AB endast ansvarar för fiberoptiknätet. Jan Persson berättar att Falu Energi och Vatten AB för närvarande tar ut en anslutningsavgift till stadsnätet på kr för en villaanslutning. Därefter tar de ut en nätavgift på 175 kr per månad för att de upplåter fiberoptikledningen för trafik. Företag offereras separat. Möjlighet till helhetslösningar Olika IT-tjänsteleverantörer kan sedan erbjuda sina lösningar via detta stadsnät. Här kan erhållas helhetslösningar genom såväl bredbandsuppkoppling som telefoni och kabel-tv m.fl. tjänster. Konkurrensen medför här att de olika aktörerna också tvingas att erbjuda sina tjänster till lite vettigare priser, uppger Jan Persson. Enligt de uppgifter Jan Persson känner till erbjuds i dagsläget en 10 Megabits Internetanslutning för 110 kr/mån. Telefon (IPtelefoni via bredbandet) erbjuds till en fast kostnad på 50 kr per månad och en kabel- TV anslutning kan erhållas för 80 kr/mån. Det innebär att det fasta Telia-abonnemanget kan sägas upp. Lägger du samman dessa månadsavgifter med Falu Energi och Vatten AB:s nätavgift och jämför dem med vad du får betala för dessa tjänster enskilt ser du resultatet. Här får du en samlad helhetslösning för bredband, telefoni och TV till en betydligt lägre kostnad, menar Jan Persson. Stadsnätlösning Än så länge finns tillgång till stadsnät enbart inom fjärrvärmeområdet men Falu Energi och Vatten AB är intresserad av att bygga ut stadsnätet även till fler områden. Jan Persson berättar att Falu Energi och Vatten AB nu förbereder för fiberoptikanslutning till varje tomt och nybyggd fastighet de drar fram el och vatten till inom kommunen. Finns intresse från ett flertal befintliga hushåll exempelvis i Sundborn, Danholn eller någon annan av byarna i Sundborn är Falu Energi och Vatten AB även intresserad att gräva fram ledningar till dessa fastigheter. De förväntar sig då en kontakt från oss, avslutar Jan Persson vårt samtal. I konkurrens med en stadsnätlösning utbyggd av Falu Energi och Vatten AB är sannolikt Teracom och även andra entreprenörer intresserad av att delge oss ett förslag på en fiberoptik anslutning till våra fastigheter, om ett gemensamt intresse finns. Funderar vi på stadsnätlösningar även ute i våra byar gör vi dock klokast i att omgående aktivera oss lite extra. Under detta år ut medges enligt uppgift deklarationsavdrag för en viss del av kostnaden för installation av bredband och varför skulle inte detta kunna komma även oss Sundbornsbor till del. Därför anordnar Sundborns s-förening Öppet Hus den 21 augusti i Sundborn och den 22 augusti i Danholn för mer information. Ivar Jonsson Öppet Hus om stadsnät för Sundbornsområdet måndagen den 21 augusti kl Församlingsgården i Sundborn Öppet Hus om stadsnät för Danholnsområdet tisdagen den 22 augusti kl Skolan i Danholn. Välkommen! Lycksalighetens ö Vid färd med båt från Persarvsviken (Kårtäkts badplats) där tre gamla tvättstugor finns bevarade från tidigt 1930-tal, går utflykten till Lycksalighetens Ö med läget i Hedkarlssjöns sydvästra del. T h intill sjön passeras villorna Haganäs, Mossdalen och Uddnäs. Haganäs lär vara äldst av de tre fastigheterna. Mellan Haganäs och Uddnäs ligger Mossdalen, villan som byggdes på 90-talet. På kort avstånd ser vi nu den ovalformade Lycksalighetens Ö, som är ett lockande mål. 14 Här försiggår än idag ett rikt både djuroch fågelliv. Ön som haft många träd speciellt aspar har under 1900-talets senaste år blivit bäverns tillhåll, som gjort ett gränslöst arbete med att avverka en hel del träd och byggt en koja i strandkanten, vilket är mycket ovanligt på en ö, som ligger mitt i sjön. Oftast väljer bävern att hålla till i vattendragen. Lycksalighetens Ö tillhör fastigheten Tofta Brunn, som alltsedan 1600-talet haft flertalet ägare. Kamreren Edvard Ehrengren var Tofta Brunns näst siste brunnsvärd. Han efterträddes av Selma och Pelle Norbäck flyttade familjen Selma och Pelle Norbäck till Tofta Brunn och övertog ägarskapet och driften av kurorten. I köpet ingick Lycksalighetens Ö, som blev ett av kurortsgästernas älskade, attraktiva utflyktsmål, där fester ordnades och fiskeoch kräftlyckan satts på prov. Norbäcks blev de sista brunnsvärdarna. På Ön byggdes ett antal mindre stugor och brunns-

15 gästerna lär ha namnat Ön. En förening bildades, som döptes till Nytta och Nöje byggdes ett tolv meter högt utsiktstorn vid hällarna mellan Kårtäkt och Rupstjärn med vacker utsikt över sjön Toftan och dess ram av berg och bygd. Utsiktstornet brukades även som brandtorn. Utsiktstornet är rivet men grunden är bevarad. (Promenera till vä: från länsväg 850 vid färd mot Svärdsjö upp på gångstigen mittför grusgropen i Kårtägt, så kommer du fram till platsen, där tornet stått en gång i tiden såldes Tofta Brunn till Stockholms Barnensdagsförening, där det etablerades en barnkoloni, som upphörde Vid försäljningen förbehöll sig familjen Norbäck, att få disponera Lycksalighetens Ö inklusive byggnader, där de främst tillbringade somrarna. På 1940-talet försvann samtliga byggnader. Än idag kan man skönja rester av grunder på ön. Sundborn i augusti 2004 Marianne Hedenström SUNDBORNS NYTT nr 2 Juni 2006 Lycksalighetens ö. Referenser: En kort resumé om Lycksalighetens Ö i Sundborn Tofta Brunn berättad av Lars Fors. Kommentar: Författaren Per Daniel Amadeus Atterbom från Östergötland har skrivit en folksaga kallad Lycksalighetens ö om en ung furste från ett arktiskt land, Adolf vilken av västanvinden förs till en förtrollad ö, där han vinner prinsessans kärlek. Slutord: Selma och Pelle Norbäcks identitet. Pelle (Per-Erik) var kamrer till yrket, men var även utbildad tegelmästare. Han var född i Nora i Västmanland. Han gifte sig med Selma Eriksson också hon från Nora. Selma var född Paret fick sönerna Per Erik Arne, som kallades Arne född i Vallentuna-Stockholm och Olle Hans-Olof kallades Olle född i Vallentuna. Familjen flyttade från Vallentuna till Tofta Brunn De efterträdde kamreren Edvard Ehrengren, som var ägare till Tofta Brunn. Ehrengrens, som kommit till kurorten 1916 flyttade lustigt nog till Vallentuna bara två dagar efter det, att Norbäcks hade flyttat därifrån. På äldre dagar bodde Norbäcks på Parkgatan 1 i Falun. Pelle dog och Selma Arne dog 1983 i Karlskoga och Olle 2001 i Halmstad. Detta enligt Sveriges dödbok. Restaurang Hyttstugan Sundborn Fredagen den 4 aug kl Buffé kl Pris 200: inkl underhållning av PETER o TANSA Biljetter i förköp på Hyttstugan tel Välkommen! 15

16 Återigen - Välkommen till Bergsmanslandskapets dag Världsarvsfesten Falun Då blir i vår by Fredagen den 4 augusti 2006 Härlig fest och gemenskap brukar det vara i vår by när vi bjuder in till vår dag i världsarvsfesten. Även i år ser vi fram mot flera aktiviteter under hela dagen, som säkerligen även det här året kommer att övergå i sen natt. Vi får kanske återigen möta skvaller, ull- och karamelltanter, ta del av stomp-bakning, få besöka grönsaks- och blomsterstånd, uppleva musiker både här och där och vara med i ringlekar. Vi ser fram mot att möta alla tidsenligt klädda vuxna och barfotabarn hoppas vi kommer till oss i stora skaror och leker med våra tunnband. Har du dessutom några gamla cyklar, barnvagnar, skottkärror, skrindor, vagnar eller något annat åkdon ta fram dessa ur förråden och kom och låt vår by rulla. Konstpedagog Eva Lindgren håller konstskola för barn vid Galleri Kvarnen. Anmälan vid entré. Begränsat antal platser visas några av de gamla bevarade sockenkartorna över Sundborn från 1600-talet i Sundborns Församlingshem och Dramatiserad byvandring, där vad som helst kan hända! Samling vid kyrkan. Biljetter genom Turistinformation - Carl Larsson väg 4, eller Turistbyrån i Falun. Biljettpris 100 kr serveras en Buffé vid Hyttstugan, därefter pub och underhållning. Förköp på Hyttstugan eller ring Under hela dagen är det precis som vanligt öppet för guidade visningar på såväl Carl Larsson-gården som Stora Hyttnäs. Mer kan hända Låt det ske! Kom och var mé! Välkommen önskar Sundborn-dågruppen 16

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren Märta Viola föddes tisdagen den 11 maj 1909 som tredje barn till Augusta och Carl Sigfrid. De båda äldre barnen var tvillingar, och de föddes före äktenskapet. Båda dog efter tre dagar. Hon växte således

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden SPELA ONLINE med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

levererar bredband direkt hem till dig

levererar bredband direkt hem till dig levererar bredband direkt hem till dig Bredbandsutbyggnaden 2007 i Jokkmokks centralort Jokkmokks kommun har nu projekterat utbyggnadsområdet för 2007. Området består av det ej utbyggda området inom centralorten.

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna!

Föreningsstämma. 28 juni 2015. Välkomna! Föreningsstämma 28 juni 2015 Välkomna! Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två

Läs mer

Anslut till Jönköping stadsnät

Anslut till Jönköping stadsnät Anslut till Jönköping stadsnät Ödestugu Landsbygsområde Älgabäcksryd 28 maj Mats Lagervall & Anna Söderberg Varför fiber Hur fiber Använda fiber Varför ska jag ha Fiber? Hur får jag Fiber? Hur använder

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Trehörnabladet. Midsommarafton

Trehörnabladet. Midsommarafton Trehörnabladet Ansvarig utgivare: Katarina Börjesson Nr 81. Sept. 2012 Midsommarafton Midsommarafton och vi väntar på regnet. Men ack vad vi bedrog oss detta år - det började inte regna förrän vid 21-tiden!

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber.

Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Nu höjer vi hastigheten på din gata till 1000 Mbit/sek! Information till dig som funderar på att skaffa fiber. Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer.

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Ord och fraser. Vi pratar om väder. Uttal. Väder-kommentarer. Grammatik:

Ord och fraser. Vi pratar om väder. Uttal. Väder-kommentarer. Grammatik: Lektion 5 Ord och fraser Vi pratar om väder Uttal Väder-kommentarer Grammatik: När ska vi använda obestämd och bestämd form? När ska vi säga går och åker Reflexiva, possessiva pronomen (sin, sitt, sina)

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber 8% använder internet på flera apparater samtidigt. Tv, bredband och telefoni är bara några

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Anslut ditt hus till. Stadsnätet

Anslut ditt hus till. Stadsnätet Anslut ditt hus till Stadsnätet Gästabudstaden har beslutat att inleda projekt Lästringe-Vedaån. Detta genom att erbjuda anslutning av fastigheter i Lästringe samhälle och Kvegerö-Granlund innan projektstöd

Läs mer

JANSSONS SPECERI- OCH DIVERSEHANDEL invid Smådalarövägen

JANSSONS SPECERI- OCH DIVERSEHANDEL invid Smådalarövägen JANSSONS SPECERI- OCH DIVERSEHANDEL invid Smådalarövägen Fritt tolkad text ur Dalaröguiden 1996, skriven av Lotta Sandström Jarnhammar + text av Lennart Jansson + div bilder från olika källor Affären hade

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 1(5) Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 Hardemoutveckling möte kl 18.00 i Hardemo Bygdegård Närvarande: Ca 25-30 personer från vägsamfälligheter och enskilda fastigheter, se lista i bilaga sid 5 av L-G

Läs mer

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1

Midsommar i Matteröd. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se Byabladet 2015 Nr 1 www.matterodsbyalag.se Byabladet Aktiviteter : 4 maj kl 18,00. Trivselkväll vid Agdas stuga Tillsammans hjälps vi åt att städa i och runt stugan. Medtag städmaterial, trädgårdsredskap och gärna något att

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2015-03-13 1 (7)

Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2015-03-13 1 (7) Sida Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2015-03-13 1 (7) Plats och tid Kommunhuset Mönsterås, den 13 mars 2015, kl. 09.30-11.30. Beslutande För pensionärsföreningarna Inger Danielsson, PRO Mönsterås Gunnar

Läs mer

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Märta-Lis Nordvall, hotellägare i Vindeln

Märta-Lis Nordvall, hotellägare i Vindeln Märta-Lis Nordvall, hotellägare i Vindeln f. d. 2015-09-26 Märta-Lis var född och uppvuxen på Skäret i Bureå, äldst i en syskonskara av sex. Efter att skolan var avslutad arbetade hon som servitris i Bureå,

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Ekbackskyrkans församling Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Bankgiro: 624-7027 Postgiro: 71 91 26-5 Org. nummer: 817606-0229 E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag!

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag! Anslut ditt hus till Stadsnätet Flera fastighetsägare har bett oss bygga ut fibernätet i området. Därför har vi bestämt oss att starta projekt Vålarö. Innan vi sätter igång med utbyggnaden krävs anmälningar

Läs mer

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden LYSSNA PÅ MUSIK med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. I

Läs mer

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla Nr. 1 ADELÖVSBLADET vecka 5-6 2011 Ny tidning i Adelöv! Välkommen till Adelövsbladet, en ny tidning gällande allt som händer i Adelöv. Vi på redaktionen kommer att jobba intensivt med detta projekt, Adelövsbladet

Läs mer

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson Agenda Information från Rackens fiberförening Anders Johansson Information från Arvika Kommun Ola Nilsson Frågor Rackens fiberförening Interimsstyrelse bildad 9 april Anders Johansson, Rackstad Lennart

Läs mer

När Mandelträden blommar - fundera, diskutera och skriv

När Mandelträden blommar - fundera, diskutera och skriv När Mandelträden blommar - fundera, diskutera och skriv Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: Gym, Vux, Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-8 Det här lektionsupplägget är gjort

Läs mer

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker Blomstervandring En lätt vandring med Lars Lundgren som guide! Efter gemensam färd till Grönfjäll, går vi upp i Grantonsskalet och tittar på fjällets flora. Ta med fika. Söndag 10/7 Samling vid Träffpunkten

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Följande gäller för utflykterna:

Följande gäller för utflykterna: Sommarplaneringen 2005 Nu är vi äntligen klara med planeringen för sommaren. Vi har planerat in en hel del utflykter och aktiviteter. Vi har försökt att hitta en variation i det vi gör, en del av utflykterna

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 3-2009

Nyhetsbrev Nr 3-2009 1 Nyhetsbrev Nr 3-2009 2009-08-18 Information till medlemmar inom KLF Göteborgskretsen Ordföranden har ordet Nu när sommaren 2009 går mot sitt slut och de flesta lönearbetare har avslutat sin semester

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Inledning. By keeron Published: 2007-10-20 19:13

Inledning. By keeron Published: 2007-10-20 19:13 Inledning Published: 2007-10-20 19:13 Förutsättningarna för tillväxt på Säffles landsbygd är goda. Här finns entreprenörsanda, kreativitet och kompetens. Här finns också en god livsmiljö. För att ta tillvara

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Ör Ormesberga Byanät ekonomisk förening

Ör Ormesberga Byanät ekonomisk förening Ör Ormesberga Byanät ekonomisk förening Ör och Ormesberga är attraktiva byar att bo och leva i men hur gör vi oss ännu mer tilltalande? Den frågan ställde sig några eldsjälar, startade upp det avsomnade

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mullhyttans Bygdeförenings styrelse avger följande verksamhetsberättelse för år 2012. STYRELSEN har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Wivianne Högman, ordförande Lena

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Telefonstation. Örebro centralväxelstation med underlydande växelstationer

Telefonstation. Örebro centralväxelstation med underlydande växelstationer Telefonstation Telegrafverket kom till 1853 och var ett statligt verk under Civildepartementet. Till en början hade verket bara hand om telegrambefordran men när telefonen infördes i början på 1880-talet

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer