Tillämpad vågrörelselära FAF260. Svängningar genererar vågor - Om en svängande partikel är kopplad till andra partiklar uppkommer vågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpad vågrörelselära FAF260. Svängningar genererar vågor - Om en svängande partikel är kopplad till andra partiklar uppkommer vågor"

Transkript

1 FF60 Tillämpad vågrörelselära FF60 Karaktäristiskt för periodiska svängningar är att det finns en återförande kraft riktad mot jämviktsläget y 0 F F F k y F m a 4 Svängningar genererar vågor - Om en svängande partikel är kopplad till andra partiklar uppkommer vågor Periodisk svängning Svängningar genererar vågor Transversell Fig 3., sid 4 Longitudinell 5 6 Kapitel 3 Vågrörelse Periodiska svängningar skapar vågor hos kopplade partiklar Vågutbredning t = 0 t = 0,5 T t = 0,50 T t = 0,75 T 7 8 t = T Lars Rippe, tomfysik/lth

2 FF60 Mänsklig våg Kapitel 3 Vi antar vågen utbreder sig längs x axeln. vståndet från jämviktsläget betecknas med s. Under en period, T, rör sig vågen en våglängd,, för vågens utbrednings hastighet, v, gäller därmed v=/t En typisk hejarklacksvåg rör sig med ungefär 0 platser per sekund. 9 0 Cirkulära vågor Kapitel 3 vståndet från jämviktsläget för en partikel beror på tiden, t, och på partikelns position längs x axeln. s är således en funktion av både x och t. För en våg som utbreder sig i positiv x riktning är t x s( x, t) sin T För en våg som utbreder sig i negativ x riktning är t x s( x, t) sin T Superpositionsprincipen Kapitel 4: Interferens Superpositionsprincipen Interferens mellan två vågor Stående vågor Svävning Den resulterande störningen i en punkt där två eller flera vågor interfererar ges av summan av de enskilda vågornas påverkan. Lars Rippe, tomfysik/lth

3 FF60 Interferens mellan ljudvågor med samma frekvens Interferens mellan ljudvågor med samma frekvens S P x x S P x x s sin t x T Tongenerator Tongenerator s sin t x T Superpositionsprincipen: s sint t Med faskonstanterna: sin x x 5 6 Vågor med samma frekvens Vågor med samma frekvens s t sin s t s t sin sin s s s 7 8 Vågor med samma frekvens t sint sint s sin s s Vågor med samma frekvens t sint sint s sin s s Eftersom s och s har samma frekvens kommer s också att ha den frekvensen s s 9 0 Lars Rippe, tomfysik/lth 3

4 FF60 Kapitel 4 Motriktade vågor s s För två signalkällor med samma frekvens som emitterar i fas är amplituden för s(x,t) minimal ( = ) i de punkter, x, där avståndet från x till de två signalkällorna skiljer med (en halv + ett helt antal) våglängder S S x Motriktade vågor Motriktade vågor v v v v s +s s +s 3 4 Svävningar - Hur vågor med olika frekvens adderas Vågfronter från en stillastående källa 30 Image from: 3 Vågfronterna rör sig ut från källan med vågens utbredningshastighet v Lars Rippe, tomfysik/lth 4

5 FF60 Vågfronter från en ljudkälla som rör sig åt höger i bilden Detekterad frekvens när signalkälla och mottagare förflyttar sig (sid 80) f m f s v v v v s f s sändarens frekvens f m av mottagaren registrerad frekvens v vågens utbredningshastighet i mediet v s sändarens hastighet v m mottagarens hastighet v s >0, när sändaren rör sig mot mottagaren v m >0, när mottagaren rör sig från sändaren m S v s M v m Kapitel 6 Ljudtryck, fart och intensitet Kapitel 7 Hörsel och röst Kapitel 8 Reflektion av ljud Ljud Ljud är en vågrörelse Det är en longitudinell våg Den utbreder sig via tryckförändringar Ljud en longitudinell tryckvåg Figuren visar ett cylindriskt utsnitt av en volym där en ljudvåg utbreder sig i x riktningen. Den del av materialet som har sitt jämviktsläge mellan x och x har förskjutits sträckan s på grund av ljudvågen Fig 6.4, sid 95 p s x t x s( x, t) so sint x p( x, t) po cost p s v o o Lars Rippe, tomfysik/lth 5

6 FF60 Inkommande och reflekterade våg vid gränsyta bildar en stående våg Fig 8., sid 3 Fig 8.3 Sid Reflektion mot tätare medium fasförskjuter den reflekterade vågen 80 grader Kapitel 9 Musikinstrument och ljudåtergivning Kapitel Elektromagnetiska vågor Elektromagnetiska fält Hur elektromagnetiska fält kan genereras Elektromagnetiska konstanter,, Beräkning av intensiteten (=energin som transporteras per tids och ytenhet) hos elektromagnetiska fält 4 4 Det elektromagnetiska fältet är en transversell våg där det elektriska fältet och den magnetiska flödestätheten är vinkelräta mot utbredningsriktningen Elektromagnetiska vågor y E y0 z B z0 x Lars Rippe, tomfysik/lth 6

7 FF60 Elektromagnetiska storheter E elektriskt fält [ V/m ], B magnetisk flödestäthet, [ T ] c ljushastigheten i vakuum, [ m/s ] n brytningsindex, hastigheten v=c/n, [ ] I intensiteten=energi/(tid och area), [ J/(s m ) = W/m ] våglängden, [ m ] k vågvektorn=, [ /m ] permittiviteten för vakuum, [ F/m ] permeabiliteten för vakuum, [ H/m ] r =permittivitetstalet= n, [ ] r permeabilitetstalet = (för icke magnetiska material), [ ] Geometrisk optik reflektion och brytning Brytningsindex och optisk väglängd n c v L nx vak mat Kapitel Reflektion och brytning Fermats princip Ljus väljer att gå den snabbaste vägen från en punkt till en annan. Det vill säga den kortaste optiska väglängden Brytningslagen, sid sin sin v v n n Brytningslagen är metoden att räkna ut de vinklar som ger den snabbaste vägen från till B B 50 5 Lars Rippe, tomfysik/lth 7

8 FF60 Exempel: Planparallell platta Reflektionslagen, sid 95 Infallsvinkeln = Reflektionsvinkeln 5 53 Begrepp inom geometrisk optik Stråle Stråle: nger i vilken riktning energin transporteras Vågfront: Yta i rymden där en våg har konstant fas Fungerar bra endast då våglängden är försumbart liten i förhållande till storleken på de optiska komponenterna Optisk axel Brytning i sfärisk yta Konvention: Ljus går från vänster till höger! n R n Brytning i sfärisk yta Brytning i sfärisk yta Resultat: n n n n a b R n P n n n Optisk axel O C B Optisk axel O C B a R b a R b Lars Rippe, tomfysik/lth 8

9 FF60 Brytning i sfärisk yta n n n n n a b R n Exempel: Reella och virtuella bilder n n O C B n n R 0 a 0 b 0 Reell bild Optisk axel O C B n B O C n n n R 0 a 0 b 0 Virtuell bild a R b n n B C O n n R 0 a 0 b 0 Virtuell bild Kapitel 3 Tunn lins Brytning i sfärisk yta,, se Fig 3. R n n n n a b R a avstånd från föremål till ytan b avstånd från bild till ytan R ytans radie Optisk axel R n luft B 60 6 Linser Konvex Samlingslins Växer på mitten Konkav Spridningslins Håller på att gå av Kapitel 3 Gauss linsformel a b f a avstånd från föremål till lins b avstånd från bild till lins f linsens fokallängd 6 63 Lars Rippe, tomfysik/lth 9

10 FF60 vbildning Linsformeln ger avbildning mellan punkter på optiska axeln. Hur gör man för utsträckta föremål? + Optiska system optiska instrument F b F a a b Ögat Ögat Regnbågshinna iris Hornhinna, n =,38 Glaskropp, n =,34 Synnerven Främre kammaren, n =,34 Pupill Lins, n =,4,39 Blinda fläcken Gula fläcken Regnbågshinna iris Näthinna Ciliarmuskeln ~sfäriskt, d 5 mm Synfel Sfäriska synfel kan korrigeras med sfäriskt slipade linser Närsynt (myopi) Rättsynt (emmetropi) F b Långsynt (översynt, hyperopi) Synkorrigering med glasögon Närsynthet Ser bra på nära håll, men dåligt på långt håll Korrigeras med negativ (konkav) lins - F b F b F b F b Lars Rippe, tomfysik/lth 0

11 FF60 Synkorrigering med glasögon Långsynthet Ser bra på långt håll, men dåligt på nära håll Korrigeras med positiv (konvex) lins + F b F b Skärpedjup Objektsförflyttning för vilken spridningen är mindre än b/000. a s 000 f Bländartal: f b t D b t 7 7 Pupillen Kikaren Pupillens storlek ändras efter ljusförhållandena Mycket ljus Ökar synvinkeln hos avlägsna objekt Liten pupill Ökat skärpedjup Kepler och Galileikikare Keplerkikaren Objektiv + Okular + F ob F ob F ok F ok Lars Rippe, tomfysik/lth

12 FF60 Keplerkikaren Synvinkel Objektiv + Okular + Galileikikaren Vinkelförstoring: f G f ob ok Objektiv + Okular - F ob h F ob F ok F ok F ob F ok F ob F ok Sammanfattning optiska intrument Skärpedjup: a s 000 f bt Bländartal: f b t D Kapitel 6 Böjning och upplösning Vinkelförstoring: med optiskt instrument G utan optiskt instrument Lupp/förstoringsglas: Mikroskop: Kepler /Galileikikare: d G f 0 5 cm f G M ob G ok f G f ob ok Huygens princip sid 89 Varje punkt på en vågfront utgör en källa för cirkulära elementarvågor Huygens princip sid 89 Varje punkt på en vågfront utgör en källa för cirkulära elementarvågor Varje elementarvåg har samma frekvens och utbredningshastighet som primärvågen i den punkten 8 8 Lars Rippe, tomfysik/lth

13 FF60 Huygens princip sid 89 Varje punkt på en vågfront utgör en källa för cirkulära elementarvågor Varje elementarvåg har samma frekvens och utbredningshastighet som primärvågen i den punkten Primärvågens position vid en senare tidpunkt kan konstrueras fram med hjälp av elementarvågorna Figur., sid 90 Plana vattenvågor passerar en spalt. När spaltöppningen börjar bli lika liten som våglängden liknar vågfronterna en elementarvåg efter passagen Kapitel 6 Böjning och upplösning Böjning En plan våg vars utsträckning vinkelrät mot utbredningsriktningen är begränsad propagerar aldrig helt rakt fram utan sprids också i andra vinklar. Detta begränsar prestanda och upplösning hos alla system som sänder ut och detekterar vågor Böjningsminima då: bsin m m,... b 85 För att beräkna intensiteten som skickas ut från spalten i riktningen kan vi dela upp spalten i mindre delar och summera amplituden för det elektriska fältet från varje del av spalten för att få det totala fältet 86i riktning. Intensiteten beräknas sedan från det resulterande totalfältet. Böjningsmönster (diffraktion) i cirkulär öppning med diameter D Babinets princip, Fig 6.9, sid 3 87 Den cirkulära öppningens diameter, D, ges av Dsin Där är våglängden och är vinkeln mellan en stråle från öppningen till centrum av ringmönstret och en stråle från öppningen till den innersta svarta ringen Fig 6.6 Sid 308 För komplementära öppningar, t ex en tråd med radien r och en spalt med öppning b=r ger superpositionspricipen att för det elektriska fältet, E, på en skärm bakom öppningarna har vi E(bara tråd) + (E bara spalt) = E(inget i vägen för strålen) För de punkter på skärmen där intensiteten, I, när inget är i vägen för strålen är noll, så är E(inget i vägen för strålen) = 0, vilket medför E(bara tråd) = -(E bara spalt) Eftersom I E så är I(bara tråd) = I(bara spalt) utanför centralfläcken 88 Lars Rippe, tomfysik/lth 3

14 FF60 Fig 7.5, sid 333 d sin m max Böjning vs. interferens Böjnings minima bsin m m heltal skilt från 0 b = spaltbredden 90 Vägskillnaden dsin till en avlägsen punkt, P, i riktning relativt normalen bestämmer relativa fasskillnaden mellan de två bidragen till det totala elektriska fältet i P och därmed intensiteten i P 9 Interferens maxima d sin m m heltal d = spaltavståndet Fig 7.6, sid 334 Intensitetsfördelning Huvudmaxima då bidragen från alla spalterna adderas konstruktivt p =N N minima mellan två huvudmax =0,, 4 För spalter som ligger bredvid varandra bestämmer vägskillnaden (dsin i riktningen,, mot en avlägsen punkt, P, relativa fasskillnaden mellan bidragen till det totala elektriska fältet i P och därmed intensiteten i P. 9 Vi antar att bsin<<, så att alla bidragen inom en spalt är i fas 93 =90 =80 =70 N bimaxima mellan två huvudmaxima Intensitetsfördelning Intensitetsfördelning, 6 spalter Interferens sin N I Io sin d sin I 0 är intensiteten med spalt Böjning I I o sin bsin Böjning & interferens sin sin N I Io sin Med N spalter finns det N- minima och N- bimaxima Lars Rippe, tomfysik/lth 4

15 FF60 Böjning och interferens sin sin N I Io sin Kapitel 8 Multipel interferens 96 0 ntireflekterande skikt Tunna skikt Dielektriskt skikt I 0 T I 0 T T I 0 R I 0 R T I 0 R T I 0 Luft n= n n Glas n d 4n Fig 8.6, sid 358 Reflektionen när ljus går från luft till glas kan elimineras genom att välja lämplig tjocklek och brytningsindex för det dielektriska skiktet Ljus som reflekteras i en yta interfererar med ljus som gått andra vägar och reflekterats många gånger Tunna skikt d n n n Kapitel 0 Polariserat ljus min nd cos m max m = 0,,, Lars Rippe, tomfysik/lth 5

16 FF60 Det elektromagnetiska fältet är en transversell våg där det elektriska fältet och den magnetiska flödestätheten är vinkelräta mot utbredningsriktningen Polariserat ljus Kap 0 Det elektriska fältet är en vektor och för att helt karaktärisera ett elektriskt fält måste vi tala om dess riktning och eventuellt även om denna riktningen förändras med tiden Fig.8 Sid Polariserat ljus Opolariserat ljus Planpolariserat ljus Malus lag Blockerad riktning Inkommande polarisationsriktning Et Eo cos I I cos t o 09 Framifrån Från sidan Opolariserat ljus innehåller lika mycket vertikalt och horisontalt polariserat ljus. Intensiteten för opolariserat ljus reduceras en faktor två när det passerar en polarisator. 0 Genomsläppsriktning är vinkeln mellan den inkommande polarisationsriktningen och polarisatorns transmissionsriktning Plan, elliptisk och cirkulär polarisation Fig 0.4, sid 405 När det elektro-magnetiska fältet består av två vinkelräta komponenter med olika fas varierar det elektromagnetiska fältets riktning med tiden. 3 Räknestuga Vi kommer att erbjuda ett extra övningstillfälle. Onsdag den 9 Maj 0, H Tentamen, fredagen den 5:e juni 8 3 mattehusets annex M:M0 G 8.00 till 3.00 Får inte lämna salen första timmen Formelblad kommer att delas ut tillsammans med tentamen Ta med miniräknare Inga telefoner på sig Lars Rippe, tomfysik/lth 6

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson YSIK Lennart Undvall Anders Karlsson ISBN 978-91-47-08596-5 2013 Lennart Undvall, Anders Karlsson och Liber AB Redaktion: Conny Welén ormgivare: Patrik Sundström Bildredaktör: Mikael Myrnerts Teckningar:

Läs mer

Svenska optiktermer version 48.0 (2015-05-07)

Svenska optiktermer version 48.0 (2015-05-07) Svenska optiktermer version 48.0 (2015-05-07) 1 (117) Svenska optiktermer version 48.0 (2015-05-07) Förklaringar Understrykning av en term i definitioner eller kommentarer markerar att denna term återfinns

Läs mer

mer om kvantmekanik relativitetsteori

mer om kvantmekanik relativitetsteori 18 mer om kvantmekanik och relativitetsteori Detta kapitel ingår inte i grundkursen. Det lämpar sig för självstudier för den som valt kvantmekanik eller relativitetseori som fördjupningsuppgift. mer om

Läs mer

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik 2000:317 MASTER'S THESIS Avståndskamera för utomhusbruk Mats Hägg Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Signalbehandling 2000:317 ISSN: 1402-1617 ISRN: LTU-EX--00/317--SE

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Testa dig själv 2.1. Testa dig själv 2.2. Testa dig själv 3.1

Testa dig själv 2.1. Testa dig själv 2.2. Testa dig själv 3.1 Testa dig själv 2.1 1. Ungefär 100 st. 2. Grundämne. 3. En syreatom och två väteatomer. 4. Fast form, vätskeform och gasform. 5. a) 0 C b) 100 C c) 0 C 6. Ett grundämne är uppbyggt av en enda sorts atomer,

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

a) Ljud infalier fran luft mot ett tatare material. Ar stralarna A och B i fas elier ur fas precis vid gransytan?

a) Ljud infalier fran luft mot ett tatare material. Ar stralarna A och B i fas elier ur fas precis vid gransytan? / TENT AMEN I TILLAMPAD VAGLARA FOR M Skrivtid: 08.00-13.00 Hjalpmedel: Formelblad och raknedosa. Uppgifterna ar inte ordnade efter svarighetsgrad. Borja varje ny uppgift pa ett nytt blad och skriv bara

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Oförstörande provning Jernkontorets utbildningspaket del 10 1996 Andra korrigerade upplagan, 2007 2000 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige

Läs mer

Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy

Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy Martin Ek POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 2013 Polymer & Materials Chemistry Centre for Analysis

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Ljud Molekyler i rörelse

Ljud Molekyler i rörelse A här får du lära dig J hur ljud bildas och sprids varför vi ser blixten före vi hör mullret när åskan går vad som menas med ultraljud och infraljud skillnaden mellan starka och svaga samt höga och låga

Läs mer

Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik

Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik Kapitel 16 Version 2013-10-28 Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik by Lantmäteriet m.fl. is licensed under a Creative

Läs mer

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar!

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar! Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild Uppgifterna kan ge max 10p vardera. Hjälpmedel: Formelblad "Radiometriska och fotometriska storheter." (bifogad med tentamen) Räknedosa Observera:

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar PBMaE 5-5 Umeå universitet Provtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift -7 Anvisningar Totalt 4 minuter

Läs mer

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform. Van der Waals gas Introduktion Idealgaslagen är praktisk i teorin men i praktiken är inga gaser idealgaser Den lättaste och vanligaste modellen för en reell gas är Van der Waals gas Van der Waals modell

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

Filtersolglasögon från Multilens

Filtersolglasögon från Multilens Filtersolglasögon från Multilens Varför Filtersolglasögon och inte vanliga solglasögon? De flesta solglasögon har tagits fram med prioritet på en sak: Att de ska vara trendiga. Att de dessutom har skydd

Läs mer

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q 2.1 Gauss lag och elektrostatiska egenskaper hos ledare (HRW 23) Faradays ishinksexperiment Elfältet E = 0 inne i en elektrostatiskt laddad ledare => Laddningen koncentrerad på ledarens yta! Elfältets

Läs mer

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammen Teknisk Fysik samt Elektroteknik DAVID

Läs mer

Bästa fysiklärare, Med vänliga hälsningar, Jonatan Slotte Lektor i fysik, Aalto universitetet

Bästa fysiklärare, Med vänliga hälsningar, Jonatan Slotte Lektor i fysik, Aalto universitetet Bästa fysiklärare, Bifogat hittar du modellsvar med tillhörande poängsättning för fysikprovet våren 2010. Dessa modellsvar följer rätt långt de svar som MAOL erbjuder lärarna, men är dock mera detaljerat

Läs mer

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER EU-parlamentet och Rådet har fattat beslut om att alla medlemsstater ska möjliggöra ett samordnat och gradvist införande av UMTS-tjänsterna.

Läs mer

Delprojekt 3: Bestämning av defektstorlek med ultraljud

Delprojekt 3: Bestämning av defektstorlek med ultraljud NORDTEST NDT-PROGRAM Delprojekt 3: Bestämning av defektstorlek med ultraljud Tommy Zetterwall SA/FoU - RAPPORT 89/08 AB STATENS ANLÄGGNINGSPROVNING The Swedish Plant Inspectorate Box 49306 S-100 28 Stockholm

Läs mer

Kort om kortvågsantenner

Kort om kortvågsantenner 1 2 Kort om kortvågsantenner Michael Josefsson SM5JAB maj 2004 Innehåll 1. Inledning 5 2. Kan en antenn se ut hur som helst? 7 3. Anpassning 9 3.1. Varför anpassning?............................... 11

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 Intro Värme Demo. Värmekulan 2 Lab. Värmepåverkan hos ämnen Stencil Längdutvidgning 3 Demo. Längdutvidgning Demo. Bimetall Vatten Termometer

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet

Civilingenjörsprogrammet 1998:301 EXAMENSARBETE Täckningskarta RDS P3-P4 Katarina Hökfors Civilingenjörsprogrammet 1998:301 ISSN: 1402-1617 ISRN: LTU-EX--98/301--SE i Täckningskarta RDS P3- P4 Katarina Hökfors i ABSTRACT At the

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

Excentrisk korrektion vid centrala scotom LICENTIATUPPSATS CERTEC, LTH. NUMMER 2:2001 Jörgen Gustafsson Excentrisk korrektion vid centrala scotom Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer